You are on page 1of 6

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
Sop.1
j

La
,
la
,
ra
,

la (simile)
,

` ,

,
,
,

,
, ,

, ,
,

,
,
,
,

Sop.2
j

_
,

La
,
ra
,
la
,

la (simile)
,

, , ,

,
, ,

,
,
,

`
Mezzo
j

La
,
ra
,
la
,

la (simile)
,

`
,

,
, ,

,
,
,

,
Cont.
j

`
,

`
,

`
,
,

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j

,
,
,
.

,
,

, ,
,

`
,

`

A
,

` ,

los
los
ce
ce
, ,
rros
rros
,

tu
tu
,

cu
cu cu-
,
ma
ma
j

,
,
,
,
.

,
,
,

`

A
,

los
los
ce
ce
, ,
rros
rros
,

tu
tu
cu
,

cu
,
ma
ma
j

` ,
.

,
,

, ,

`
,

`

A
,

los
los
ce
ce
, ,
rros
rros
,

tu
tu
,

cu
cu
,
ma
ma
j

,
,

, ,

`

,

, , ,

ll`
ll`
ll`
ll`
Zamba del grillo
Atahualpa Yupanqui
V.C.: Juanjo Cura
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j

`
,

-
-
nos
nos

me
he
,

`
,

vuel
lle
-
- va
to en
,
-
,
un
ron
,

los
tris -
,
ca
te in
-
- vier
mi
, ,

-
-

no,
nos

tan
y me
so
,
-
,
tra
lo el
-
,

je
mon
-
- te
ron
,
,
y el
de
j

`
,

-
- nos
nos

he
me
,

lle
vuel -
- va
,
to en
-
,
ron
un
,

los
tris -
,
ca
te in
-
- vier
mi
, ,


-
-
,

no
nos

lai ra
,
,
rai
,

rai
,

`
ra
j

`
,

-
- nos
nos

he
me
,

`
,

lle
vuel -
- va
,
to en
,
-
un
ron
,

tris
los
-
ca
,
te in
-
- vier
mi
, ,

`
-

- no
nos

,
Uh
,

`
,

me
,

,
,
,

,
, ,

,
tum
,

tum la
,

,
ra

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j

r
vuel
-
-
,
ta
o
,
en
sen
-
-
vuel
,

ti -
- to en
res
,
,
mis
que
,

nun
pe -
-
,
nas
ca
,
se ha
pa
,

-
- rn
sar
,
ol
me
-
,
vie
vi
,

`
-
-
,

ron
do
,

`

,

y
tan
me
so
,
-
,
tra
lo el
-
,

mon
je-
- te
ron
,
,
de
y el
j


,

tra ra
,
rai
,

`
ra

las
se
,

pe
ha
,
-
- nas
rn
,

ol
me
-
,

vie
vi -
-
,

ron
do

tan
y
so
me
,
,
-
tra
lo el
-
,

mon
je-
-
ron
te
,
,
y el
de
j


,

lai rai
,

`
ra
,

las
no
,

pe
se ha
,

-
-
nas
rn
,

ol
me
-
,

`
vi
vie
,

-
- do
ron
,

tan
y me
so
, ,
-
tra
lo el
-
,

mon
je-
-
ron
te
, ,
y el
de
j

la la
,

`
la
,

`
que
mis
,

pe
nun
-
-
,

nas
ca
,

pa
se ha
,

-
-
sar
rn
,

ol
me
-
,

vie
vi
,

-
-
,

ron
do

13

Zamba del grillo 2


l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j

vuel
r -
-
,
ta
o
sen
en
,
-
- ti
vuel
,

-
- to en
res
,
,
mis
que
,

pe
nun
-
-
,
ca
nas
,
se ha
pa
,

-
-
sar
rn
,
ol
me
-
,
vie
vi
,

`
ron.
-
-
,

`

do
,


_
Uh
,

r
vuel
-
-
,
ta
o en
sen
,
-
-
vuel
ti
,

-
-
res
to en
, ,
mis
que

pe
nun
-
-
,
nas
ca
,
pa
se ha
,

-
-
sar
rn
,
me
ol -
,
vie
vi
,

`
-
-
,

` ,

do
ron.


_
Uh
,

vuel
r -
-
,
ta
o en
sen
,
-
-
vuel
ti
,

-
- to en
res
, ,
que
mis
,

pe
nun
-
-
,
ca
nas
,

se ha
pa
,

-
-rn
sar
,

me
ol -
,
vie
vi
,

`
-
-
,

ron
do
,

`
,


_
Uh
,

,
,
,

, ,

`
,

`

,

Un
La
,

lu
gri
-
-
na
llo
,
a-
,
fe
lum
-
-
,

liz
bra
,
lle
ba el
-
,
can
na

17

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j

del
su
,

`
,

can
gri-
-
llo
to
, ,
jun
de a
-
-
,

zul
to al
,
y e
ca -
-
,
mi
ne
,

-
-

no
ro


,
Uh
pen
,


j

,

su
del
,

` ,

can
gri-
-
llo
to
,
,
de a
jun -
-
,

zul
to al
,
y e
ca -
-
,
mi
ne
,


-
-
,

no
ro


,
Uh
,,

del
su
,

`
,

can
gri-
- to
llo
,
,
de a
jun -
-
,

zul
to al
,
y e
ca -
-
,
mi
ne
,

`
-
-

no
ro

,
Uh
,

`
-
-
,

to
ba

` ,

,
,
,

,
, ,

y
y al
yo
,

re
con
,

gre-
som
,

sar
-
a
bra en
,
,
los
el

21

Zamba del grillo 3


l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j


- sa
le i
,

- ba
ba en
,
,
di
la au
-
,
-

cien
sen -
-
,
do
cia
,
del
mi a
,

-
bien
dis
,
que
al
,
-ri
ce
,

`
-
-
,

rro
do
,

`

,

y
y al
yo
re
,
-
con
gre
,
- sar
som
,

-bra en
a
,
,
los
el
j

pen - sa
le i
,

-
- ba
ba en
,
,
la au
di

-
- sen
cien -
-
,

do a
cia
,
-
del
dis
,

al
que -
,

ri
ce
-
-
,

rro
do

y
y al
yo
re-
,
gre
con
,
- sar
,

som -
,

`
bra
al
j

pen - sa
le i
,

-
ba en
ba
,
,
di
la au
-
-
,

cien
sen
-
-
,

do a
cia
,

-
del
dis
,

que
al
-
,

`
ce
ri
,

-
- rro
do
,

`
-

y al
y
re
yo
-
,
gre
con
,
- sar
,

som -
,

`
bra
al
j

al
lla
ma
nos
,

pen
yo
,

-
le i
sa
,
-

- ba
ba en
,
,
la au
di -
,
-

sen
cien
-
-
,

cia
do
,

del
mi a
,

-
bien
dis
,

que
al
,

-ri
ce
,

-
-
rro
,

do

25

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j

lla
al
-
,
-
nos
ma
,
yo
pen-
le i
sa
,

-
-
ba en
ba
,
,
di
la au
-
-
,

cien
sen -
-
,
do
cia
,
del
mi a -
,

bien
dis
,
que
al
,
- ri
ce
,

`
-
-
,


rro.
do
,


_
Uh
j


di
,

lla
al
-
,
no
pen-
,

sar
le i -
en
ba
, ,
la au -
-

cien
sen -
-
,
do
cia
,
mi a
del
-
,

dis
bien
,
al
que
,
- ri
ce
,

`
-
-
,

do.
rro.
,

`

,

_
Uh
,


j


di
,

lla
al
-
,
pen
no
-
,

sar
le i -
en
ba
, ,
la au
-
,

- sen
cien
-
-
,
do
cia
,

del
mi a -
,

dis
bien
,

al
que
,
- ri
ce
,

`
-
-
,

rro.
do.
,

`


co-
,

,
mo e
,
,

segri-
,
llo
,
del
j


,

,
,

, ,

`
,

_
Uh

29

Zamba del grillo 4


l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j

a- s
, ,
per - di
,

- do en
,
,
la
j

,,

a- s
, ,
per - di
,

- do en
,
,
la
j

`
cam
,

- po
,


que
,

so
,
,
- li

ta - -rio
,
,
can-
,

`
ta-
,

ba
,

a- s
, ,
per - di
,

- do en
, ,
la
j

Uh

33

l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j

no-
,
che
,
tam-
,

bin e
,
-
,
ra un
,

gri -
,
llo,
,
vi-
,

day,
,
mi zam
, ,

`
-
,

ba,
,

`

,

a- s
, ,
per - di
,

- do en
,
,
la
j

no-
,
che
,
tam-
,

bin e
,
-
,
ra un

gri -
,
llo,
,
vi-
,

day,
,
mi zam
, ,

-
,

ba,

,
,

a- s
, ,
per -
,
di

- do en
,
,
la
j

no-
,
che
,
tam-
,

bin e
,
-
,
ra un
,

gri -
,
llo
,

vi-
,

day
,

mi zam
, ,

`
-
,

ba,
,

`

,
,

a- s
,

per -
,

di

- do en
,
,
la
j

,
,
,

, ,


,
,

,
,

37

1.
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j

no-
,

che
,
se
,

va
,
mi zam
, ,

-
,
ba,
,
pa
,

- lo - mi
,

-
,

tay.
,
,
La
,
la
,

la
,

(simile)
,

,
,
,
.

,
j

no-
,

che
,
se
,

va
,
mi zam
, ,

-
,
ba,
,
pa
,

- lo - mi
,

-
,

tay.
,
,
La
,
la
,

la
,

`
(simile)

,
,
,
,
.

,
j

no-
,

che
,
se
,

va
,
mi zam
, ,

-
,
ba
,
pa
,

- lo - mi
,

`
-
,

tay.
,

,
La
,

(simile)
,

` ,
.

,
j

,

,
,

,
, ,

, , ,

`
,

`
,
La
,

la
,

(simile)
,
,

, ,

41

Zamba del grillo 5


l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j

, ,
,

`
,

`

A
,

`
,

a- s
, ,
per - di
,

- do en
,
,
la
j

,
,
,

`

A
,

`
,

a- s
, ,
per -
,
di

- do en
,
,
la
j

, ,

`
,

`

A
,

`
,

a- s
,

per -
,

di

do en -
,
,
la
j

`

,

`
,

,
,

45
11`
11`
11`
11`

2.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
,
_
j

no - che
,

-
se
,

va
,
mi
,
,

zam -
,
ba
,
pa
,

- lo -
,

mi


- tay.
j

no - che
,

-
se
,

va
,
mi
,
,

zam -
,
ba,
,
pa
,

- lo -
,

mi


- - tay.
j

no che -
,

-
se
,

va
,
mi
,
,

zam -
,
ba,
,
pa
,

`
- lo
,

- mi -

tay.
j

-
,

,
,
,

, ,
,

48

11
11
11
11
Zamba del grillo 6

Related Interests