Sie sind auf Seite 1von 3

Sraz estica

Pripremila doc.dr.sc. Verica Raduka


Zadatak 1.
Biljarska kuglica A udari brzinom
0
3 m/s
A
v = u kuglicu B koja miruje pored kuglice C, kao
to je prikazano na skici. Nakon sraza kuglice nastave gibanje u smjerovima prikazanim na
skici. Sraz je idealno elastian, mase kuglica meusobno su jednake, a podloga je glatka.
Treba odrediti brzinu svake kuglice nakon opisanog sraza.m m m m = = =
C B A

B0
0 v =
C0
0 v =
A0
3 m/s v =
1. nain
Ukupna koliina gibanja sustava estica ostaje sauvana jer nema vanjskih impulsa.
poslije prije

= Q Q

A A A C C
2
3
2
m m v m v = +
A C
2
3
2
v v = +
C A
2
3 (1)
2
v v =
A A B B
2
0
2
v m m v = +
A B
2
0
2
v v = +
B A
2
(2)
2
v v =

Za idealno elastine i apsolutno krute kuglice vrijedi zakon ouvanja mehanike energije.

k,prije k,poslije
E c E c + = +


2 2 2 2
A A1 A A B B C C
1 1 1 1 2
/
2 2 2 2
m v m v m v m v
m
= + +

2 2 2
A B C
9 (3) v v v = + +
2 2
2
A A A
2 2
9 3
2 2
v v v
| | | |
= + +
| |
| |
\ . \ .

2 2 2
A A A A
1 2 1
9 9 3 2
2 2 2
v v v v = + + +


A
2 3 2 v =

A
1, 5 2 m/s v =

A
1, 5 i 1, 5 j v

=

B
1, 5 m/s v =


B
1, 5 j v

=
c
3 1.5 1, 5 m/s v = =

C
1, 5 i v

=

4
5

v
C
v
A0
v
A
v
B
B
C
A
Sraz estica

Pripremila doc.dr.sc. Verica Raduka

2. nain
Razdvajamo kuglice i u dodirnim tokama dodajemo impulse.
Za svaku kuglicu primijenimo zakon impulsa.

Za kuglicu A:
2 1
m v m v S

=


U smjeru brzine nakon sraza:
A
3 2
1) 0
2
m v m =
A
1, 5 2 m/s v =
U smjeru impulsa

1
3 2
2) 0
2
m m S =
1
3 2
1, 5 2
2
S m m = =


Za kuglicu B: impuls S
1
rastavljamo na komponente u x i y smjeru
1 x y
S S i S j = +


B2 B1
m v m v S

=Jednadbu piemo u smjeru y i u smjeru x:

B y
.... 0 1, 5 j m v S m = =
B
1, 5 m/s v =

2
.... 0 0 1, 5 i m S =

2
1, 5 S m =
Za kuglicu C:
C2 C1
m v m v S

=


C
0 1, 5 m v m =
C
1, 5 m/s v =
Rjeenje:
A
1, 5 i 1, 5 j 2,12 /
A
v v m s

= =
B
1, 5 j v

= 1, 5 /
B
v m s =
C
1, 5 i v

= 1, 5 /
C
v m s =
v
C
v
B
S
1
S
1
S
y
=1,5m
S
x
=1,5m
4
5

4
5

3
v
A
S
1
3

S
2
Sraz estica

Pripremila doc.dr.sc. Verica Raduka
Zadatak 2.
Kuglica A udari brzinom
A1
3 / v m s = u kuglicu B koja miruje kao to je prikazano na skici.
Sraz je idealno elastian, masa kuglice A je
A
3 m kg = , masa kuglice B je
B
6 . m kg = Treba
odrediti brzinu svake kuglice, nakon sraza.


A
3 m kg =

B
6 m kg =

A1
3 m/s v =
B1
0 v =prije poslije
Q Q

=

Jednadbe piemo u smjeru linije sraza :

A A1 B B2 A A2
m v m v m v =
B2 A2
9 6 3 v v = +

B2 A2
3 2 (1) v v = +
B2 A2
A1 B1
v v
e
v v


B2 A2
1
3 0
v v
=


B2 A2
3 (2) v v =


Iz (1)+(2)
B2
6 3 v =
B2
2 m/s v =


A2 B2 A2
3 1 / v v v m s = =


2
1, 73 1
B
v i j =
2
0,865 0, 5
A
v i j = +

Tonost rezultata moemo provjeriti jer za idealno elastian sraz vrijedi ouvanje mehanike
energije.

k,prije k,poslije
E c E c + = +

2 2 2
A A1 B B2 A A2
1 1 1
2
2 2 2
m v m v m v = +

3 9 6 4 3 1
27 27
= +
=


v
B2

x

y

x

v
A1

v
A2

=30
o