You are on page 1of 1

JAWATANKUASA PIBG

SESI 2011/2012 SK AMPANG PECAH


Penasihat : Guru Besar, Sk Ampang Pecah
Yang Dipertua : En. Mohd Jayani Bin Mat Shahir
ai! Yang Dipertua : En. "an Sa##am Bin "an Yuso$$
Setiausaha : En. "an Ahmad Su#mi%am Bin "an &sa
Bendahari : Pn. 'o%iah Bt Sa!irin
A(k &!u Bapa ). En. *amaru%aman Bin A!d 'ahman
+. En. A!d "aha! Bi A!d ,amid
-. .st. /a#i Bin Sa##eh
0. En. 1ingum *annyiah
2. Pn. 'ohai%ah Bt Mohamad
3. Pn. 'o%eta Bt Do#ah
A(k Guru 4. Pn. o#ida Bt Mohd
5. En. Mahmud Bin Mohamad
6. Pn. 'ohaida Bt /ainordin
)7. En. Mohd 8ai% Bin Jami#
)). En. Mohd Shuhaimy Bin A!d A%i%
Juru Audit Da#aman: ). En. 'osdin Bin Ahmad Ja!ri
+. Pn. Siti /u!aidah Bt A!d ,amid