You are on page 1of 534

1

KURN'IN TRKE MELI


SUNUS
Kurn'i Arapa aslindan okuyup anlamak ve anladiklarimi Trke anlatmak
zere yaptigim bu alismada seytni'r-racm'den; onun telkinlerinden,
ayartmalarindan ve vesveselerinden Allah'a siginiyorum.
Olmasi gereken niteliklerle vemesek de, bilebildigimiz ve akil edebildigimiz
tm vgleri lemlerin Rabbi, Rahmn ve Rahm Allah iin zglyor, zellikle de
bu ciz, fakir ve hakir kula Kurn'i Trke olarak okuyucuya sunma nimeti ve
hizmetini bahsettigi iin O'na sonsuz vglerimi sunuyorum.
Yce Rabbimizden, Peygamberi Muhammed Asi, yakinlarini ve arkadaslarini
destekleyip kolladigi gibi, bizlerle birlikte Allah'in dinine hizmet edenlerin tmn
de korumasini, kollamasini ve desteklemesini niyaz ediyorum.
Rabbimizin mesajlarini yalin olarak saptayip insanligin nne koymaya gayret
ettigim bu alismada, Allah'in rizasi disinda hibir ama gtmedim. Aczimiz ve
idrakimizin sinirli olmasi nedeniyle sphesiz eksiklerimiz olmustur. Ancak, Rabbim
shittir ki bile bile hibir yanlis yapilmamistir. Onun iin, Yce Rabbimizin beni
affedecegini umuyorum.
Burada sunulan meal, kadim Arap dili [lugati, grameri, edebiyati] ile birlikte
Kurn'in btnlg dikkate alinarak, ok hassas bir sekilde yapilmis tahlillerin
sonucudur. Sundugumuz anlamlarin kanitlari, kaynaklari, gerekeleri Tebynu'l-
Kurn adli alismamizda mevcuttur. Ayrintili bilgi edinmek, kontrol etmek ve
denetlemek isteyen okurlarimiz, 11 cilt hlinde yayinlanmis olan Tebynu'l-
Kurn'dan veya internet sitelerimizden bunlari grebilirler.
Meali sunmazdan nce, Kurn ile ilgili birka noktayi aiklamayi yararli
grerek, okurlarimiza kisa ve z bilgiler sunmak istiyoruz.
KURN
Allah'tan, elisi Muhammed'e (a.s) vahyedilen kitabin zel ismi olan Kurn
szcgnn kk anlami, birikip dagilmadir. Buradan hareketle harflerin birikerek
szckleri, szcklerin cmleyi olusturmasi ve bunun aktarilmasi isi [okumak] de
bu szckle ifade edilmistir. Buna gre Kurn szcg de okunan anlamindadir.
Biz ise, grenilip gretilen anlamini yegliyoruz.
Kurn szcg, Allahtan, elisi Muhammed Asa vahyedilen kitabin zel
ismidir.


2

YET
yet szcg, almet/gsterge demektir. Allah'in yetleri ifadesi, genel
olarak, Allah'in varligi ve birliginin almeti/gstergesi olan varliklar ve sistemler;
Kurn yetleri de, insanin dogru yolu bulmasina almet/gsterge olan Allah'tan
gelen cmleler demektir.
Meal'de, Allah'in varligi ve birliginin almeti/gstergesi anlamindaki yet
szckleri, almet/gsterge, insanin dogru yolu bulmasi iin almet/gsterge olan
Allah'tan gelen cmleler anlamindaki yet szckleri sadece yet; her iki anlami
ierenler ise yet/almet/gsterge seklinde verilmistir.
SRE
Szcgn ilk anlamlari artik-birikinti, duvar-kenti evreleyen sur,
menzile-evin odasi, salon, mutfak gibi blmleri demektir. Kurn sresi
denilince de, Kurn'in blmleri; inise gre blmler veya konu blmleri
amalanir.
Para para, necm necm, blm blm inen yetler, Kurn'dan grendigimize
gre ilk dnemlerden baslayarak sayfa sayfa yazilmis ve sreler hline getirilmistir.
nk, Mekke dneminin ilk yillarinda inmis olan Resmi Mushaf'taki Ynus/38,
Hd/13, Abese/13. yetlerde ve Medne dnemindeki Bakara/23; Tevbe/64, 86, 124,
127; Nr/1, Muhammed/20. yetlerde Kurn srelerinden ve Kurn sayfalarindan
sz edilmektedir. Fakat sz edilen Kurn sayfalari ne bugn elimizdeki 605
sayfadir, ne de Kurn'da sz edilen sreler 114 adettir. nk bugn elimizdeki
Kurn sayfalari, hattatlarin yazdigi sayfalardir. 114 adet olarak belirlenmis sreler
ise sreden sz eden yetlerin indigi zamandaki sre anlayisi ile degil, yillar sonra
toplumun bir kesiminin grs, kavrayis ve anlayisi ile olusturulmus srelerdir.
Nitekim elimizdeki kaynaklara gre, ilk sahabe tarafindan olusturulan Mushaflarda
ve srelerdeki yet sayilarinda farkliliklar vardir.
Mevcut Mushaflarda yer alan sreler de ne yazik ki, hem necmleri hem de
konulari bakimindan, Kurn'da konu edilen sre zelligini tasimaktan uzaktir.
Anlamayi kolaylastirmasi gereken blmler, ne yazik ki birok sre anlamayi
zorlastirmis, hatta bazi yerlerde imknsizlastirmistir.
Kanaatimize gre, Kurn'daki her necm [vahiy grubu] bir sayfa, her konu da
bir sre idi. Gnl isterdi ki, her bir necmin inis sirasi belirlenmis olsun, sreler de
Kurn'in ifade ettigi sre anlayisina uygun olsun.
SRE ISIMLERI

3

Sreler, ilerindeki dikkat ekici bir szcge veya genel ierigine gre;
Bakara, Nis, Ysuf, Ynus vb. gibi isimlerle isimlendirilmistir, ki bu
isimlendirmenin Allah ve Rasl ile herhangi bir iliskisi yoktur.
NECM
Necm, bir kerede inen yet grubu demektir. Necm, bir yetten ibaret
olabilecegi gibi, onlarca, hatta yzlerce yetten de olusmus olabilir.
Kurn bir defada topluca ve konulara ayrilmis olarak degil, 23 seneye yakin
bir zaman diliminde, toplumdaki olaylara, gelismelere ve problemlere gre necm
necm inmistir. Bir konuya ait yetlerin hepsi bir arada degildir.
Bu fakir kul tarafindan Allah'in izni ile anlam bilgisi ve teknik zellikler geregi
necmler olusturulmus, ayrica Resmi Mushaf'taki hatali dzenlemeler, siralamalar
dzeltilmis; birok paragrafin yetleri yeniden dzenlenmis ve bunlar hem dipnotta
hem de necmin altinda gsterilmistir. Ancak bizim dzenlememiz da mutlak [son ve
degismez] degildir. Ehl-i ilim tarafindan tm dnya Mslmanlarinin elbirligiyle son
dzenleme ve siralamanin yapilmasi gerekir. Biz bu konuda ilk adimi atmis ve
sorunu tm ehl-i insaf, ehl-i vicdan ve ehl-i imanin dikkatine sunmus bulunuyoruz.
MEKK-MEDEN SRELER ve YETLER
Kurn, Raslullah'a Mekke'de inmeye basladi ve hicretten sonra da Medne'de
lmnden kisa bir sre ncesine kadar devam etti. Sre ve yetlerin Mekk ve
Meden diye ayrilmasi, indikleri mekanlar dikkate alinmaksizin, sadece hicret gz
nne alinarak yapilmis olmasindandir.
Sreler, Mekk ve Meden seklinde ikiye ayrilmasina ragmen, bazi srelerin
tamaminin Mekk, bazi srelerin ise tamaminin Meden olmadigi bilinmektedir.
Yani, bazi Mekk srelerin iinde Meden, bazi Meden srelerin iinde de Mekk
yetler bulunmaktadir. Bu alismada bunlar da gsterilmistir.
Sre ve yetlerin kainin Mekk, kainin Meden veya kainin karisik oldugu
zerinde ne yazik ki grs birligi saglanmis degildir ve saglanacaga da
benzememektedir.
YET ESITLERI
Kurnin, Resmi Mushaf'a gre l-i Imrn/7. yetinde (477. necm) belirtildigi
zere, Kurn yetleri muhkem ve mtesbih yetler olarak gruplanmaktadir.
MUHKEM YETLER
Muhkem szcg, hkm ieren demektir. Dolayisiyla muhkem yetler,
ierisinde insanlari kargasadan ve yanlis is yapmaktan engelleyen ilkelerin

4

bulundugu yetler anlamina gelir. Kurn'daki tabirle bu yetler, Kitab'in anasidir.
Yani bu yetler, hayatta uygulanacak olan kurallari ierir. Kitab'in inis amaci, bu
yetlerdeki ilkeleri insanlara uygulatmaktir.
MTESBIH YETLER
Tm dillerde es anlamli, sestes szckler oldugu gibi, szcklerin hakikat,
mecz ve kinaye anlamlari da vardir. Bu szcklerle kurulan cmlelerde birden fazla
anlam olusur. Birden fazla anlam ifade eden cmlelere ise mtesbih cmle denir.
Bu cmle, Kurn cmlesi ise, ona mtesbih yet denir. Bu yetlerin, bir dil ve
edebiyat uzmani olmayan Peygamber'in agzindan ortaya konulmasi, Peygamber'in
bunu yapacak uzmanliga sahip olmayisi nedeniyle bu cmlelerin o'na ait olmadigini
gsterir. Ayrica Kurn szcklerinin ierdigi bu birden ok anlamlar, Kurn'in
aglar boyu tazeligini korumasini, mminlerin srekli aktif ve interaktif olmalarini
saglar. Al-i Imrn/7'ye (477. necm) gre bu yetlerin tevlini [birka anlamdan
hangisinin birinci plnda dikkate alinmasi gerektigini] Allah'in ve konuyla ilgili
uzmanlarin bildigi-bilecegi bildirilmektedir.
TEVL
Tevl szcg, geriye dns seklindeki kk anlamindan degiserek tedbir
[arkalastirma], yani birinci, ikinci, nc seklinde ardi ardina dizmek/siralamak,
ncelik sirasina koymak anlamlarinda kullanilmaktadir.
Bu anlamlara gre, mtebih yetlerin tevli, o yetlerin birbirinden gzel,
birbirine benzeyen aik-seik anlamlarinin arka arkaya siralanmasi, bu anlamlarin
ncelikli bir siraya tbi tutulmasi demektir. Yoksa, mtebih yetlerin tevli,
Kurn'da birtakim anlasilmaz yetler bulundugu, bunlarin anlamini da sadece Allah
ve rsihn denilen ehil kimselerin bildigi manasina gelmez.
KURN'IN TERCMESI ve MEALI
Tercme, bir metni bir dilden baska bir dile evirmektir. Ne var ki diller
arasindaki kltr, gelenek farkliliklari, zgn tasavvur ve tahayylden kaynaklanan
farkliliklar nedeniyle, nesnelerin, hareketlerin durumlari, sembol ve duygularin
birebir evirisi mmkn olamamaktadir. Bu nedenle de evirilerde, zgn metnin
zellikleri ve vurgulari aktarilamayip, sadece anlam aktarmasi [zihinsel ve duygusal
mesajin iletilmesi] sz konusu olmaktadir. Bu durumda herhangi bir dildeki normal
bir metnin birebir tercmesi [zgn metnin zelliklerini esdeger olarak yansitmasi]
mmkn degildir. Durum byle olunca, siir, roman, yk gibi sanat eserlerinin
birebir tercmesi olasi degildir.
Asli Arapa ve en ileri derecede bir edebiyat mucizesi olan, birok yeti de
mtesbih bulunan Kurn'in, Arapa'dan baska bir dile birebir tercmesi [esdeger
ifadesi] kesinlikle mmkn degildir. yleyse Kurn'in sanatsal zelligi, derin

5

vurgulari orijinalinde kalmak zere, benzesen anlamlardan birisi tercih edilerek
hedef dile mesaj aktarimi yapilmak durumundadir. Iste bu yntemle elde edilen
anlam, meal olarak nitelendirilir.
Mealler, mutlak dogru [Allah'in muradinin ayniyla ifadesi] olarak kabul
edilemez. nk herhangi bir kisinin hazirladigi meal, meal sahibinin Kurn'in
zengin anlamlarindan birini, kendi tesbitleri dogrultusunda n plna ikarmasidir.
Bu ikarim, kisiden kisiye dirayet llerine gre degisir.
KURN'IN TERCME ve MEALININ ZORUNLULUGU
Yce Rabbimiz, Kurn'dan nce gnderdigi kitaplari, mesajini iletmek istedigi
muhatap toplumlarin diliyle gnderdigi gibi, peygamberleri de yine mesajini iletmek
istedigi muhatap toplumlarin iinden semistir. nk Rabbimizin amaci, mesajin
muhataplar tarafindan iyice anlasilmasini saglamaktir:
Ve Biz onlara, aika ortaya koysun diye, her peygamberi yalniz kendi
toplumunun diliyle gnderdik. Artik Allah diledigini/dileyeni saptirir,
diledigini/dileyeni de dogru yola iletir. Ve O, en stn, en gl, en serefli, maglp
edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olandir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi
engelleyen/saglam yapandir. (72/14, Ibrhm/4; 318. necm)
Nitekim dem, Nh, Idrs, Ibrhm, Ms, s vd. peygamberlerin getirdikleri
mesajlar hep kendi halklarinin dillerinde olmustur. Dolayisiyla Kurn da, Arapa
konusan bir topluma gnderildigi iin Arapa olarak inmistir. Bu ilh snnete gre
eger Kurn Trklere inseydi Trke, Rumlara inseydi Rumca, Fransizlara inseydi
Fransizca olacakti. Zira toplumlarin mesaji anlayabilmeleri, aldiklari mesajin kendi
dillerinde olmasina, dogru anlamalari da kendi dillerini iyi bilmelerine baglidir.
Kurn, Arapa olmasina ragmen muhataplar Arapa'yi iyi bilmiyorlarsa, mesaji iyi
anlamalari mmkn olmaz.
Kurn her ne kadar ilk olarak Arap toplumuna hitap etmis olsa da, Kurn'in
muhatabi tm insanlardir (bkz. Resmi Mushaf; Sd/87 (Necm;67); Nis/105 (Necm;
556), 174(Necm;571); Ynus/57(Necm;178); Ibrhm/52(Necm; 323)).
Peygamberimiz de tm insanligin, farkli diller konusan tm halklarin peygamberidir
(bkz. Resmi Mushaf; Enbiy/107(Necm;333); Arf/158(Necm;79), Sebe/28(Necm;
224), Enm/19(Necm;204), Furkn/1(Necm;96), Cuma/2-3(Necm;662)).
Dnya zerinde yzlerce-binlerce farkli dil kullanan topluluklar yasamaktadir.
Bu durumda insanlarin tmnn Arapa grenmesi sz konusu olamayacagina gre,
Kurn'in diger dillere evrilmesi zorunludur. Bu zorunlulugun yerine getirilmesi ve
btn insanlarin Allah'in mesajini alabilmesinin saglanmasi, Mslmanlarin manev
sorumlulugudur.
Bu sorumlulugu yerine getirme konusunda kendini yetkin gren ilim
adamlarinin en nemli grevi, Kurn'in dili olan Arapa'yi ve eviri yapacaklari dili

6

ok iyi bilmeleri, eviri sirasinda anlami o dilde verilmemis tek bir szck bile
birakmamalaridir. nk yari Trke, yari Arapa, yari Farsa bir eviriden ne bir
Trk, ne de bir baskasi bir sey anlayabilir. Eksik ve yetersiz bir eviri ile Allah'in
mesajinin geregi gibi aktarilabilmesi imknsizdir. Kelime ve kavramlarin, bir baska
dilin szckleriyle karsilanmasi da yetmez. Ayni zamanda Kurn szcklerinin de,
indigi dnemdeki safligiyla anlasilip bugne aktarilmasi gerekir. Aksi hlde, mesajin
da yeterli dzeyde anlasilamamasina neden olur. O gnk ifadelerin maslahat [yarar]
ve mefsedet, [zarar] dogrultusunda modernize edilerek aktarilmasinda ise bir sakinca
yoktur. nk kelimeler degil, mesaj nemlidir.
Dile ve eviriye verilen nem ile aksi davranislarin sonulari, Kurn'da
aiklanmistir (bkz. Resmi Mushaf: Bakara/75; Nis/46; Mide/13, 41).
Netice olarak Kurn, btn szcklerin tam olarak anlasilmasini saglayacak
sekilde baska dillere evrilmelidir. Yapilan eviride kapali, anlasilmaz tek bir szck
bile birakilmamalidir. Eger elinizdeki bu eviride bir kapalilik, anlasilmazlik varsa,
bu Kurn'dan degil, evirenin yetersizligindendir.
KURN MUCIZE BIR KITAPTIR
Kurn, fesahat [anlatimda aiklik, dzgnlk ve amaca uygunluk], belagat
[bir seydeki derin anlami ifade yetenegi] ve icaz [az szle ok sey anlatma]
bakimindan; tebih, hakikat, mecz, istiare, kinaye, haber-ina cmlesi: emir, nehy,
istifham, temenni, nida, kasr, vasl-fasl, icaz, itnab, intak, tibak, mukabele, umum-
husus, icmal-tafsil, musvat, zikir-hazf, cinas, seci, husn'l-ibtida, husn'l-intiha,
iltifat vb. birok edeb sanat aisindan essiz bir kitap, edeb bir saheserdir. Oysa
Allah Elisi Muhammed Asin ne edeb bir gemisi, ne de herhangi bir grenimi
vardir. Dolayisiyla byle bir kitabi kendisi yazmis olamaz.
Kurn, Araplarin en ileri oldugu edebiyat alaninda gereklesmis bir
mucizedir. Gerekten de Arap edebiyati, bizim edebiyatimiz da dahil olmak zere
tm dnya edebiyatina kaynak olmustur. Kurn tam anlamiyla bir edeb mucizedir.
Edeb alandaki yksek seviyesi dnyaca da kabul edilen bir toplum iinden bir kisi
ikmis ve toplumdaki edebiyatilar basta olmak zere herkesi hayran birakan szler
sylemeye baslamistir. Toplumu tarafindan ok iyi taninan bu kisinin daha nce
edebiyatla hi ilgilenmemis olmasi, topluma teblig ettigi yet ve srelerin,
birbirilerine yardim etseler bile insanlarin meydana getiremeyecekleri lde
olaganst olmasi, muhataplari byk bir saskinliga dsrmstr. Normal
hayatindaki konusmalari ile yine o eski Mekkeli Muhammed olan bu kisi, kendisine
vahyolundugunu syleyerek okudugu Kurn ile bir mucize sergilemistir.
Kurn, evvelki kitaplari ve elileri tasdik etmektedir. Oysa onu Eli yazmis
olsaydi, mutlaka tutkularina uyar, gemis kitap ve elileri onaylamak yerine
kendisini n plna ikararak her seyi kendisine mal etmek isterdi.

7

Kurn, ierisinde fizik, kimya, biyoloji, astronom, kozmoloji, egitim,
psikoloji ve sosyoloji hakkinda nice bilgiler bulunmasi nedeniyle, ierigi ve
gretisi bakimindan da essiz bir kitaptir. Oysa Peygamberimiz, Mekke'de yetismis,
hayatinin her dnemi herkese bilinen, evresinde herhangi bir okul veya gretici
bulunmayan bir kimsedir. Dolayisiyla, Kurn'daki bilgileri bilmesi bir yana, o
konulari dsnmesi bile mmkn degildir. Kurn'in bu zelliginin kiymete kadar
devam edecegi de Kurn'da, Onun hak oldugu ortaya ikincaya kadar, hem afakta
[di dnyada], hem kendi bnyelerinde almetlerimizi/gstergelerimizi onlara
gsterecegiz. Rabbinin phesiz her eye tanik olmu olmasi da yetmedi mi?
(61/41, Fussilet/53(Necm;249) seklinde bildirilir.
Kurn, birok tarih hdise iermektedir. Allah'in Elisi Muhammed As. ise,
byle konulardan haberi olmayan bir kisidir. Bu hdiseleri bilmesi de, yanlissiz
olarak uydurmasi da imknsizdir.
Kurn, gemise ait oldugu kadar gelecege ait bilgiler de vermektedir. Bu
bilgilerin dogruluklari zaman iinde tek tek ortaya ikmistir. Bir insanin
kendiliginden, ayniyla dogru ikan bu tr haberler verebilmesi mmkn degildir.
Kurn, yapisal yn ile de birok mucize iermektedir. yle ki, genis
hacmine, ierigine ragmen hibir aidan eliski ve tutarsizlik bulunmamaktadir. Bu
husus Nis/82(Necm;548)'de, Hl Kurn'i geregi gibi dnmezler mi? Eger ki o,
Allah'tan bakasi tarafindan olsaydi, kesinlikle onun iinde birok kariikliklar
bulurlardi ifadeleriyle yer almaktadir. Yetenekleri bu ise yetmeyecegi herkese
bilinen bir kimse tarafindan, byle bir kitabin yazilamayacagi da ortadadir.
Kurn zerinde dsnen her insanin saptayabilecegi bu zellikler, Kurn'in
Peygamberimizin eseri olmadigini gsterir. Ynus/37-39(Necm;176)'deki, Ve bu
Kurn, Allah'in astlari tarafindan uydurulan degildir. Lkin sadece iinde konu
edilenlerin tasdiki ve o kitabin/Tevrt'in ayrintili olarak aiklanmasidir. Onda phe
edilecek hibir ey yoktur. lemlerin Rabbindendir ifadesi de buna isaret ederek,
Kurn'in Allah katindan vahiy ile indirilmis bir kitap oldugunu bildirmektedir.
MUSHAF
Mushaf szcg, iki kapak arasinda toplanan sayfalardan olusan kitap
demektir. Aslinda her kitap bir mushaf olmasina ragmen bu szcgn Kurn iin
kullanimi yayginlasmistir.
Tarih kayitlarina gre, Kurn'a, Raslullah hayatta iken vahyin inisi devam
ettigi ve iki kapak arasinda toplanmis tam bir kitap hline gelmedigi iin Mushaf adi
verilmemisti. Bu ad ona ancak, halife Osman zamaninda kitaplastiktan sonra
verilmistir. Bu gnk Mushaflarin, halife Osman'in nshasindan ogaltildigi kabul
edilir.
MEVCUT MUSHAF'IN TERTIBI
Kurn yetleri tertil [dzgn dizim; cmlelerin, paragraflarin ve pasajlarin
birbirine karistirilmamasi yntemi] ile ve necm necm inmistir (bkz.

8

Furkn/32(Necm;97)). Allah, Elisi'ne Kurn'i tertil ile teblig etmesini emretmistir
(bkz. Mzzemmil/4 (Necm;10)). Raslullah da bu emre uygun olarak necm necm
yazdirmis ve ezberletmistir.
yetler o gn kgit olmadigindan deri, papirs, yassi kemik, yassi taslar,
tahta, tugla/tablet vs. zerine yaziliyordu. nceleri necmler hlinde ve tertilli bir
sekilde bulunan yetler, sahabe tarafindan sreler hlinde sonradan dzenlenmistir.
Mevcut Mushaf'ta, ne yazik ki kronoloji dikkate alinmamis, tertile; dzgn,
birbirine karistirilmadan dizime riyet edilmemis, birok necmin [paragrafin veya
pasajin] cmleleri yerli yerinde tertip edilmemis ve ktiplerin yazim hatalari
dzeltilmemistir. Biz bunlarin yzlercesini sergilemis bulunuyoruz. Bunu kimin,
niin byle yaptiginin aiklanmasini tarihilere birakiyoruz. Ama sunu da belirtmek
gerekir: Fussilet/26'da (bizim alismamizda 245. necm), Ve Kfirler; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddeden kimseler: stn gelmeniz iin bu Kurn'i
dinlemeyin, onun iin de anlamsiz eyler yapin; anlailmasini her trl yolla
engelleyin dediler buyurularak bilgi verilmistir.
Biz, herkesin o gnden bugne bilip durdugu Mushaflardaki bu gramer
kurallarina aykiri yazim ve imla hatalarini (Zmer/10 ve 53 yetlerindeki fahis
hatalar hari) sergilemeyi dsnmedik. Tarih ve rivyet kitaplarinda yer alan
bilgileri de nakletmek istemiyoruz. Biz, simdiye kadar kimsenin samimiyetle ve
drste sylemedigi ya da syleyemedigi bir seyi; Kurn'daki paragraf, blm ve
cmlelerin karistirildigini; Kurn'in anlasilmaz ve yanlis anlasilir bir yapiya
sokuldugunu, mevcut Mushaf'i analiz ederek, iman borcu olarak ortaya koyuyoruz.
Mevcut Mushaf'in bu gnk dzeni, Kurn'in, Arabiyyen [en mkemmel
anlatim ve gramer kurallarina eksiksiz uyum] ve mbin niteligine, tertil zelligine
uymamaktadir. Paragraftaki iki cmle arasina yzlerce, binlerce cmlenin getirildigi,
bir cmlenin yet hlindeki gelerinin onlarca cmle sonrasina tasindigi
grlmektedir. Mushaf'taki bu olumsuzluklar nedeniyle birok yet yanlis
anlasilmakta, ya da anlasilamamakta, birogu da ekleme ikarma yapmadan
[parantez amadan] anlasilmaz konumda bulunmaktadir.
Bylece Kurn, islerligini, ekiciligini yitirmis; kme kme gnderilip de
nne gelenleri devirdike deviren, toplumlari canlandirdika canlandiran,
canlandirdika da hak ile btili birbirinden ayiran, zr veya uyari olarak gt
birakan bilgin ve bilgeleri yerlere kapandiran, topluma can, isik olan, ikna etmedik,
lmeden kendisine inanmadik insan birakmayan Kurn, hayat kitabi olmaktan
ikarilmis, mezarlik kitabi, cami kitabi ve efsaneler kitabi konumuna sokulmustur.
Bu yzden de artik kimse Kurn'a bakarak Islm'a gelmez olmustur. Dinin de artik
Kurn'dan anlasilamaz olmasi nedeniyle, dini anlatmak ve gretmek iin mezhep
imamlari, tarikat seyhleri, cemaat liderleri tremistir. Bylece, Islm dini yerine
mezhepler-tarikatlar dinleri ortaya ikmistir.

9

Biz, bu alismamizda imknlarimiz lsnde bunlardan yzlercesini
belirledik ve olmasi gereken tarzda tertip ettik, dzenlemeye alistik. Bu konunun
birok maddesi, zaten asirlarca evvelki birok kitapta bulunmaktadir.
Bunun sorumlulari da, yukarida da bahsettigimiz gibi ilk tertibi yapanlar ve
o gn sicagi sicagina mevcut kusurlari gidermeyenler ve daha sonra bunlari
grenmis olduklari hlde sessiz kalanlardir.
Bu gerek karsisinda mminlerin susmamalari, grmezden gelmemeleri,
samimiyetle ve drste bu ise egilerek Mushaf'ta yeni bir dzenleme yapmalari bir
iman borcudur.
Zikrettigimiz kusur, mevcut Mushaf'a ynelik olup Kurn ile alakasi yoktur.
Kurn'in tamami bu Mushaf'in iindedir; vahiy olup da disarida kalmis tek bir yet
yoktur. Mushaf'ta da vahyin disinda hibir sey yoktur.
INIS SIRASI
Inis sirasina gre okumak, Kurn'in daha iyi anlasilmasini saglar. Mesel, o
gnk iktidarin grsne gre dzenlendigi iin Resm Mushaf diye bilinen Halife
Osman tarafindan hazirlatilan Mushaf, sahabenin itihadiyla olusturulmustur.
Kurn ve Islm hakkinda yeterli birikimi olmayanlarin, Kurn'i yeni taniyacak
olanlarin ve cahiliye dnemindekine benzer bir kfr ve sirk ortaminda bulunanlarin
bu Mushaf'tan geregi gibi yararlanamama riski vardir. Resm Mushaf tabir edilen
bugnk sekliyle Kurn'i basindan itibaren ilk defa okumaya baslayan bir kimsenin,
ister Arapa aslindan okusun, isterse mealinden okusun, Mushaf'in hemen giris
kisminda bulunan Bakara/6-7 yetlerine geldiginde kafasi karisacak, Kurn'a ve
Islm'a karsi olumsuz duygular hissedecektir. Okunan mealin yanlis-kusurlu olmasi
durumunda ise, duyulan olumsuz tepki aiktan aiga bir dsmanliga
dnsebilecektir. Itenlikle belirtmek gerekirse, toplumumuzda bu yetleri anlamis
insan sayisinin ok az oldugunu itiraf etmeliyiz. Bir de Kurn'i ilk defa eline alan
kimseler tarafindan okunduklari dsnlrse, bu kimseler Islm'a yakinlasacaklari
yerde Kurn'i anlamamalari veya yanlis anlamalari sebebiyle Islm karsiti
olabileceklerdir. Mesela, Sphesiz u kfirler; Allah'in ilhligini, rabligini bilerek
reddetmi kimseler; onlari uyarsan da, uyarmasan da onlar iin birdir; inanmazlar.
Allah, onlarin kalpleri ve kulaklari zerine mhr vurmutur; onlarin gzlerinin
zerinde perdeler vardir. Ve byk azap onlar iindir. (Resmi Mushaf: Bakara/6-7 (
399. Necm)) yetlerini anlayabilmek iin Kurn'dan en az 5.000 yetin
sindirilircesine grenilmis olmasi gerekir. nk bu yetler ilk inen yetlerden
yaklasik 10-15 yil sonra inmistir. Bakara sresi'ndeki bu yetleri o gn duyan ve
okuyanlar, geregi gibi anlayabilecek bir alt yapiya sahiptiler. Bu nedenle de onlari
rahata anladilar. Ayni yetler bugn de alt yapisi olanlar iin anlasilabilir
niteliktedir. Ama ya Kurn ile yeni tanisanlar ve alt yapisi olmayanlar?
Bylelerinin, Demek ki, bazi kimselerin kalpleri ve kulaklari Allah tarafindan
mhrlendigine ve uyarilmalari da kendilerine yarar saglamadigina gre, Islm'in ne

10

oldugunu veya Allah'in ne istedigini grenmek iin bosuna aba sarf etmenin de
yarari yoktur diye dsnmeleri ve Kurn'i bir daha amamak zere terk etmeleri
kuvvetle olasi degil midir?
Egitim ve gretim, bir sistem ve yntem gerektirir. Bugn hazirlik siniIinda
Ingilizce grenmeye baslayan bir grenciye nasil hemen Shakespeare
okutulmuyorsa, ilkokulda matematikle yeni tanisan ocuga nasil hemen sl veya
kkl sayilar degil de nce dogal sayilar gretiliyorsa, Kurn grenimine yeni
baslayan birine de, Peygamberimizin ancak 22. yilda aldigi vahiy bilgilerinin
verilmemesi gerekir. Aksi takdirde, o yetlerin geregi gibi anlasilabilecegi
konusunda iyimser olunmamalidir.
Gemisteki saptamalari da dikkate alarak okuyucuya sunmaya alistigimiz
Mushaf dzenlemesi/siralamasi, herkes tarafindan bu konudaki en cidd eser olarak
bilinen Hattat Kadroglu'nun Mushafidir. Yalniz su da iyi bilinmelidir: Meden
necmler birbirine karistirilmis, Medne'de 1. sre olarak gsterdigimiz Bakara
sresi'nin nice yetleri Peygamberimizin vefatina yakin inmistir. Yani, birok
Meden sreden sonra inmistir. zetle Meden srelerde, Mekk sreler kadar
kronolojik zellik yoktur. Bunun sorumlulugu, Mushaf'i Allah'tan korkmadan bu
sekilde dzenleyenlerindir. Sayin okurlarimiz necmleri dikkate alarak okumalidirlar.
Insallah ileride Meden necmlerin de saglikli bir kronolojik siralamasi yapilabilir. Bu
da mminler zerine savsaklamamalari gereken bir bortur.
ELINIZDEKI BU MEAL
Kurn, insanlarin anlayacagi llerde aik, ayrintili olarak aiklanmis bir
kitaptir. Kurn yetlerini, okur-yazar olmayan kimselerden tutun en ileri derecedeki
bilginlere kadar herkes anlar. Bunun iin araciya [hocaya, seyhe] ihtiya olmadigi
gibi, tefsire de ihtiya yoktur. nk Kurn'in bizzat kendisi yceler ycesi Rabbimiz
tarafindan yapilmis en gzel tefsirdir. Ayrica Kurn'da; ytn beyyintn, kitbn
mbn, beyyeneh, mbeyyint, tibyn ve beyn gibi ayni kkten tretilmis
kavramlarla Kurn yetlerinin apaik oldugu bildirilmis, Kurn'in kapali, mskil,
anlasilmaz olmadigi yzlerce kez vurgulanmistir. Yce Allah, kitabindaki mesajlarinin
aika anlasilabilmesini saglamak iin her trl anlatim teknigini kullanmis, bir
anlatim araci olarak sivrisinek gibi en basit seyleri bile rnek vermekten
ekinmemistir. Bylece ilh mesajlar, niversitedeki akademisyenden dagdaki obana
kadar herkes tarafindan anlasilabilecek bir aikliga kavusturulmustur.
Neticede de kleler ve kimi st dzey yneticiler Kurn'i anlamis ve hemen
imana gelmis; Eb Cehl, Eb Leheb gibi niceleri de iyi anlamis olmasina ragmen isine
gelmedigi iin bile bile geregi rtmslerdir.
Kurn'in asli bu olmasina ragmen, bu gn Kurn'i, elimizdeki Mushaflardan ve
onlarin evirilerinden, ilk dnemdeki gibi kolay ve rahat anlama imkni yoktur. Zira
Kurn'in tertibi ve tertili, inisine gre yapilmamis; necmler, paragraflar, blmler

11

karistirilmis, birtakim istinsah hatalari yapilmis, Arap dilinde bir yandan gelismeler
olurken, diger yandan da yozlasmalar olmus ve ayrica din adina binlerce kitap
yazilarak Kurn ile insan arasina engel konmustur.
Iste bu engelleri asabilmemiz iin senelerce yetler ve yetlerin iindeki
szckler zerinde duruldu. Bu alisma sonucunda ortaya ikan alisma, Tebynu'l
Kurn adiyla tm insanlik ile paylasildi. Burada okudugunuz mealin nasil
olustugu, neden o anlamin tercih edildigi Tebynu'l Kurn'da ayrintili bir sekilde
aiklanmistir. O nedenle zellikle insanligin elinde mevcut olan daha evvel yazilmis
tefsir ve mealler ile olan farklilarin gerekeleri hem ayrintili olarak verilmis hem de
hepsi saglam kaynaklar ile delillendirilmistir. Kisacasi bu kisa meale ulasabilmek
iin, on bir ciltte, on binlerce sayfalik bir alisma yapilmistir.
MUSHAF'TAKI BESMELELER
Mevcut Mushaflarda her srenin basinda bulunan besmeleler Kurn'dan
olmayip iki sre arasini belirtmek amaciyla sonradan konulmustur. Kurn'da 2 tane
besmele vardir. Biri Ftiha sresi diye adlandirilan yetlerin (14. necmde grlebilir)
basindaki besmeledir. Digeri de Neml sresi'nde Sleymn peygamberin Sebe
melikesine yazdigi mektubun (144. necmde grlebilir) basindaki besmeledir. Biz,
necmleri numaralandirmak sretiyle necmleri birbirinden ayirdik.
YET NUMARALARI
Ilk nshalarda yet numaralari yoktu. Oysa mevcut Mushaflarda, bazen bir tek
cmle, 1'den 10'a kadar 10 yet seklinde numaralanmakta; bazen de on cmle, bir
paragraf, bir blm tek bir yet olarak gsterilmektedir.
Bir metindeki cmlelerin numaralanarak okunusu, okurun dikkatini metinden
sayilara ynlendirip metnin anlasilmasina engel olacagi kaygisi ile biz Mealimizde
numaralari yet basina 1- seklinde koymayip okurlarimiz orjinalini kolay
bulsunlar ve baska Mealler ile mukayese yapabilsinler diye ayetlerin basinda
2
x..
seklinde st simge halinde koyduk. Her necmin altinda da, klasik kabuldeki Resmi
Mushaf numarasini, inis sirasindaki numarasini; bilinen sre adini ve yet
numaralarini gsterdik. rnegin, inis sirasina gre 1., Resmi Mushaf'ta 96. sre olan
Alak sresi'nin 1-5. yetlerinden olusan necm, (1/96, Alak/1-5) seklinde; Resmi
Mushaf'ta 2. sre, inis sirasina gre 87. sre olan Bakara sresi'nin 114-115. yetlerinden
olusan necm, (87/2, Bakara/114-115) seklinde gsterilmistir. Taksimin nndeki rakam
(87/?), inis sirasini, yan izgiden sonraki rakam (?/2) ise Resmi Mushaf'taki sirayi
gstermektedir.
DIPNOTLAR
Yukarida da aikladigimiz gibi Kurn, aik, apaik, anlasilmasi kolaylastirilmis, en
gzel tefsir olarak indirilmis bir kitaptir. Kimsenin amasina, aiklamasina, tefsir etmesine
ihtiya duymamaktadir.

12

Bu mealde biz, deginilen terimleri ve tarihi olaylari dipnotta sayin okuyucularimiza
bildirdik. Bizim dipnotlarimiz, Kurn'in aiklamasina ynelik olmayip arka plni
okurlarimiza bildirmeye yneliktir.
YALIN TRKE SUNUM
Bu alismada, mmkn oldugu lde her szcge Trke karsilik
verilmesine gayret gsterilmistir. Esma-i Hsna [Allah'in en gzel isimleri] da dhil
olmak zere, terimsel niteligi olmayan ve Trke'de de Trke diye kullanilan
Arapa szckler gerek anlamlariyla sunulmustur. Bu nedenle bazi szcklerin
ifadesi uzun olmustur. Ama dogrusu yle olmasiydi. Bu, Esma-i Hsna
aiklamalarinda aika dikkat ekecektir.
Bu alismada, Arapa'dan Trke'ye gemis bazi szckler, Trke'de
kullanildigi sekliyle yazilmistir. rnegin, rabb, hakk, cinn szckleri rab, hak, cin
diye yazilmistir.
Bu alismada, metnin daha iyi anlasilmasi iin, zgn metindeki zamir
hlindeki zne ve tmleler, aik isimlerle ifade edilmislerdir; yani, zamirlerin
mercii aik olarak yazilmistir. rnegin, zgn metindeki, O dedi ki ifadesi,
bulundugu yerdeki anlam geregi Allah dedi ki diye yazilmistir.
KURN'IN ANLASILMASI-ANLASILMAMASI
Tm bunlardan sonra, kisinin Kurn'i anlamasi ve yararlanabilmesi iin
Kurn'dan grenilen yntemler sunlardir:
Kurn okuyan nce mutahhar [zihnen temizlenmis] olmalidir; yani beynindeki
virslerden, mezhep, mesrep, tarikat tortularindan uzak olmalidir.
Kendi seytanindan da uzak olmali; okudugu konulara objektif yaklasmali;
Allah adina okumali ve Allah'tan anlayis, kavrayis istemelidir (biz buna, bilinli
olarak euz besmele ekmek diyoruz).
Kurn yetlerinin tertili [iyi bir siralanisi] saglanmali; Kurn necm necm
okunmali; iki necm birbirine karistirilmamali; arka arkaya konmus iki necmin inisi
arasinda haftalar, aylar, hatta senelerin oldugu, bunlarin birbiriyle baglantili
olmadiklari bilinmelidir.
Konu tek yetten degil, o konuyla ilgili yetlerin tamamindan imknlar
lsnde inis sirasina gre bir araya getirilerek Kurn'in btnlg dikkate alinarak
grenilmelidir. Bu, dogru anlasilmasinin saglamasi olacagi gibi, konunun btnyle
bilinmesini de saglayacaktir. rnegin, Islm'daki iddet [esi len ya da bosanan
kadinin evlenmeden geirmesi gereken sre] konusunu grenmek isteyen bir kisi,
Kurn'daki bu konuya ait tm yetleri (450, 452, 514 ve 601. necmleri) birlikte
okursa, konuyu iyiye grenmis olur.

13

Bir de, Kurn'daki konu ve hdiselerin arka plnlari; terim ve hkmlerin
yreselligi dikkate alinmalidir.
Mesela: Kurn'da cennet ve cehennem, Arap cografyasina gre rneklenmis;
cehennem o cografyadaki en ok sikinti veren sicak ve ates ile; cennet de Arap
cografyasinda en ok zlenen ortamlar [yesillikler, sulak baheler, glgelikler, vs.]
ile tasvir edilmistir. Elbise dnyanin birok yerinde soguktan koruyan bir nesne
olmasina ragmen, Sizi sicaktan koruyacak elbiseler ve sizi kendi himinizdan koruyan
elbiseler kildi (Nahl/81; 306. necm) diye ifade edilerek, sicaktan koruma amali bir
nesne olarak zikredilmistir. Demek oluyor ki, Kurn, soguk iklimli, bol yagisli bir
yrede yasayan bir topluma inseydi, cennet ve cehennemin tasviri farkli olacakti,
elbise iin de sizi, soguktan koruyacak ifadesi kullanilacakti.
Yine Kurn'da aga ve hayvanlar da, Arabistan cografyasina gre
rneklenmistir. Kurn'da Arabistan halkina ynelik olan, Devenin nasil
yaratildigina bakmiyorlar mi? ifadesi, Hindli iin, Filin nasil yaratildigina
bakmiyorlar mi? anlami ifade eder.
Yine Kurn'in birok yetinde, Mekke ve Medne'nin siyas, ticar ve asker
durumuna gnderme yapilmakta ve bunlara ait zel isimler ve riba, zihar, l, talk,
nikah vs. gibi terimler, Eb Leheb, Zeyd gibi isimler, bedir, Uhud, Hendek, Huneyn,
Tebk savaslari, Hudeybiye antlasmasi yer almaktadir. Bunlarin ansiklopedik
dzeyde bilinmesi, Kurn'in iyi anlasilmasini saglayacaktir. Biz bunlari dipnotlarla
gstermeye alistik.
Bu sekilde okunan Kurn, insanlarin inanmasini saglayacak, rsde [en saglam
yola; dogru yolu bulmaya, akilli davranmaya, akil ve ruh bakimindan olgunlasmaya,
iyilikleri elde edebilecek olgunlukta olmaya] kilavuzlayacaktir. Insanlari, furkn
[iyiyi-kty, gzeli/irkini ayirt etme] bilincine ulastiracak, zihinsel hastaliklara sifa,
sikintilara, bunalimlara kurtulus reetesi, karanliklara isik, hatta ferd ve toplumun
ruhu/cani olacaktir. Bylece ferd ve toplumlar, her alanda kokusmusluktan
kurtulacaklardir.
Tm Kurn erlerini, insanligi Kurn ile tanistirmaya agiriyorum. Bu, bir
iman ve vicdan borcudur. Inaniyorum ki, Kurn yalin olarak insanliga sunulursa,
akleden tm insanlar, akin akin, grup grup Allah'in dinine girecek ve Islm dini,
gerekte oldugu gibi imrenilen bir din olarak tekrar kendini gsterecektir.
Kurn'i tanimak, tanitmak dilek ve umutlarimla
Hakki YILMAZ
RESMI MUSHAF'A GRE SRE FIHRISTI


14

Sre ismi
Sayfa
No
Sre Ismi
Sayfa
No
Sre Ismi
Sayfa
No
1 Alak 39 Arf 77 Mlk
2 Kalem 40 Cin 78 Hkkah
3 Mzzemil 41 Y-Sn 79 Meric
4 Mddesir 42 Furkn 80 Nebe
5 Ftiha ? 43 Ftir 81 Nzit
6 Tebbet 44 Meryem 82 Infitr
7 Tekvr 45 T-H 83 Insikk
8 Al 46 Vkia 84 Rm
9 Leyl 47 Suar 85 Ankebt
10 Fecr 48 Neml 86 Mutaffifn
11 Duh 49 Kasas 87 Bakara
12 Insirh 50 Isr 88 Enfl
13 Asr 51 Ynus 89 l-i Imrn
14 diyt 52 Hd 90 Ahzb
15 Kevser 53 Ysuf 91 Mmtehine
16 Teksr 54 Hicr 92 Nis
17 Mn 55 Enm 93 Zilzl
18 Kfirn 56 Sfft 94 Hadd
19 Fil 57 Lokmn 95 Muhammed
20 Felk 58 Sebe 96 Rad
21 Ns 59 Zmer 97 Rahmn
22 Ihls 60 Mmin 98 Insn
23 Necm, 61 Fussilet 99 Talk
24 Abese 62 Sr 100 Beyyine

15

25 Kadr 63 Zuhruf 101 Hasr
26 Sems 64 Duhn 102 Nr
27 Buruc 65 Csiye 103 Hac
28 Tn 66 Ahkf 104 Mnfikn
29 Kureys 67 Zriyt 105 Mcdele
30 Kriah 68 Gsiye 106 Hucurt
31 Kiymet 69 Kehf 107 Tahrm
32 Humeze 70 Nahl 108 Tegbn
33 Mrselt ?-? 71 Nh 109 Saff
34 Kaf 72 Ibrhm 110 Cuma
35 Beled 73 Enbiy 111 Feth
36 Trik 74 Mmin 112 Mide
37 Kamer 75 Secde 113 Tevbe
38 Sd 76 Tr 114 Nasr ?-?

TESEKKR
Meal basilmazdan evvel teknik kontrollerin yapilmasi, neri ve elestiride
bulunulmasi noktasinda Meali okuyarak gerekli katkida bulunan degerli kardeslerim,
muhterem Dr. Ismet Uma, Yasin Beyaz, Ertugrul zalp, Murat Tokgz, Ogan
Timinci, Selim Vural, Hsamettin Tatlipinar, Slen Can Evin, Ziya Demircan, Dr.
Mehmet Eli, Hakan Kayili, Zafer Yalin, Halil Ay, Sedat Senermen, Naci Cepe ve
isminin yazilmasini istemeyen diger kardeslerime de ok tesekkr ediyorum. Allah
hepsinden razi olsun.16
ALAK SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 1
1

1-2
Olusturan; insani embriyondan olusturan Rabbinin
2
adina gren-gret!
3

3-5
gren -gret!
Senin Rabbin ise kendilerini stn biri sayan o kisilerden daha stn olandir. Senin
Rabbin ki kalemle gretti.
4
O, insana bilmedigini gretti.
(1/96, Alak/1-5)
Necm: 2
5

6-8
Kesinlikle senin dsndgn gibi degil! Dns Rabbine olmasina ragmen
insan, kendisini yeterli grdgnde, kesinlikle azar.
9,10
Salt
6
ettigi [ml ynden ve
zihinsel aidan destek oldugu; toplumu aydinlatmaya alistigi] zaman bir kulu
engelleyen kisiyi grdn m?
11,12
Hi dsndn m, eger o salt eden kul, dogru yol
zerinde idiyse ya da takvyi [Allah'in korumasi altinda olmayi]
7
emrettiyse!...
13
Hi
dsndn m, eger salt edeni engelleyen o kisi, yalanlamis ve yz evirmis ise!...
14
Salta engel olan o kisi, bilmedi mi, Allah'in kesinlikle grmekte oldugunu?
(1/96, Alak/6-14)
Necm: 3
15,16
Kesinlikle senin dsndgn gibi degil! Eger salt edene; ml ynden
ve zihinsel aidan destek olan; toplumu aydinlatmaya alisan kimseye engel
olan o kisi, salti; ml ynden ve zihinsel aidan destek olmayi; toplumu
aydinlatmaya alismayi engellemesine son vermeyecek olursa, andolsun,
peremden; yalanci, gnahkr peremden; saindan tutup srkleyecegiz.
17
O
zaman o, meclisini/rgtn agirsin.
18
Biz zebanileri; defedicileri, engelleyicileri
agiracagiz.
19
Kesinlikle senin dsndgn gibi degil! Sen salt eden; ml ynden ve
zihinsel aidan destek olmayi; toplumu aydinlatmaya alismayi engelleyen o
kisiye itaat etme. Sen Rabbine boyun egip teslim ol ve yaklastiril/Rabbin seni
Kendine yaklastirsin.
(1/96, Alak/15-19)
KALEM SRESI

17

MEKKE DNEMI
Necm: 4
1
Nn/50.
8
Kalem'i ve onlarin satir satir yazip
sylediklerini/efsanelestirdiklerini kanit gsteriyorum
9
ki;
2
Sen Rabbinin nimeti
sayesinde, mecnun [gizli glerce desteklenen/deli bir kisi] degilsin.
3,4
Ve kesinlikle
senin iin minnete bulasmamis ok mal var. Ve kesinlikle sen, ok byk bir ahlk
zerindesin.
10

(2/68, Kalem/1-4)
Necm: 5
5-8
Artik, yakinda hak dinden ikarak kendini atese atmis olan hanginizmis
greceksin, onlar da grecekler. Sphesiz Rabbindir, yolundan sapani en iyi bilen.
Yine O'dur kilavuzlanarak dogru yola ermis olanlari en iyi bilen. O hlde hiret
gnn yalanlayan o kisilere itaat etme!
9-16
Onlar arzu ettiler ki, sen onlara yag ekesin, onlar da hemen sana yag
eksinler. ok yemin eden, asagilik, alayci, gammaz; arkadan ekistiren, arabozucu,
kovuculuk iin gezip duran, mal ve ogullari var diye hayri engelleyen, saldirgan,
gnaha batmis, kaba/obur, sonra da ktlkle damgali su asalaklarin hibirine itaat
etme. hireti yalanlayan o kisi, yetlerimiz kendisine okundugu zaman: Daha
ncekilerin masallari dedi. Yakinda Biz onun burnunu srtecegiz.
11

(2/68, Kalem/5-16)
Necm: 6
12

17-24
Sphesiz Biz, o iftlik sahiplerine bel verdigimiz gibi onlara bel
verecegiz: Hani onlar, sabah olunca kesinlikle iftligin rnlerini devsireceklerine
yemin etmislerdi. Bir istisna da yapmiyorlardi. Ama onlar uyurken Rabbin
tarafindan bir tayfun iftligin zerinden dolasiverdi. Sabaha, iftlik,
biilmis/devsirilmis gibi oluverdi. Sabahladiklari vakit birbirlerine seslendiler:
Haydi, devsirecekseniz sabahleyin erkence gidin! dediler. Hemen yola koyuldular,
aralarinda fisildasiyorlardi: Sakin bugn araniza bir yoksul sokulmasin!

25-29
Sadece engelleme gcne sahip/siddete gleri yeten bir tavirla erkenden
gittiler. Ama iftligi grdklerinde: Biz phesiz biz airmiiz/ yanli yere
gelmiiz; yok yok, biz yoksun birakilmiiz; Allah bizi cezalandirmi! dediler. En
hayirli olanlari: Ben size Allah'i noksanliklardan arindirmiyor musunuz?
13

dememis miydim? dedi. Onlar: Rabbimiz Seni tenzih ederiz, dogrusu bizler yanlis;
kendi zararlarina is yapan, haksiz davranan kimselermisiz! dediler.
30-32
Sonra dndler, birbirlerini kiniyorlardi: Yaziklar olsun bizlere! Bizler
gerekten kendini firavun gibi gren azginlarmiiz, umariz ki Rabbimiz bize onun
yerine daha hayirlisini verir; gerekten biz btn midimizi Rabbimize eviriyoruz.

18

33
Dnyadaki azap iste byledir! Elbette hiret azabi daha byktr, keske
bilenlerden olsalardi!
(2/68, Kalem/17-33)
Necm: 7
34
Sphesiz ki Allah'in korumasi altina girmis kisiler iin Rableri yaninda
nimetleri bol cennetler vardir.
35
Ya artik, Mslmanlari gnahkrlar gibi yapar
miyiz?
(2/68, Kalem/34-35)
Necm: 8
36
Neyiniz var, nasil hkmediyorsunuz?
37,38
Yoksa iinde, ders aldiginiz seyler:
Siz bu lemde neyi seerseniz/begenirseniz o kesinlikle sizin olacak garantisi
verilmis olan size ait bir yazili belge mi var?
39
Ya da size karsi kiymet gnne
kadar srecek, Siz her ne hkm verirseniz kesinlikle yle olacak diye zerimizde
yeminler/taahhtler; stlenmeler mi var?
40
Sor bakalim hireti yalanlayan o kisilere, ilerinden byle bir seyi hangisi
garanti etmektedir?
41
Yoksa onlarin ortaklari mi var? O hlde ortaklarini getirsinler,
eger dogrulardan iseler.
42
Geregin btn iplakligiyla ortaya konulup isin bymeye basladigi, isin
ciddlestigi ve boyun egip teslim olmaya davet edildikleri gn artik gleri yetmez.
43
Gzleri yere egilmis, kendilerini bir horluk, dsknlk sarmis bulunur. Oysa onlar,
sag-salim iken de boyun egip teslim olmaya davet ediliyorlardi.
(2/68, Kalem/36-43)
Necm: 9
44
O hlde bu sz/Kurn'i yalanlayanlari Bana birak! Biz onlari bilmedikleri
yerden yakalayacagiz.
45
Ve Ben, onlara mhlet veririm; sre tanirim, nk Benim
plnim zordur/saglamdir.
46
Yoksa sen onlardan bir cret istiyorsun da bu yzden onlar agir bor altinda
mi eziliyorlar?
47
Yoksa grmedikleri, bilmedikleri seyler, gelecekte olacak olaylar
yanlarinda da onu onlar mi yaziyorlar?
48
yleyse Rabbinin karari iin sabret, bunalan kisi
14
gibi olma. Hani o, bir kez
asiri bunaldiginda Rabbine seslenmisti.
49
Eger Rabbinden o'na bir iyilik
ulasmasaydi, kinanmis bir durumda, bos bir yere atilacakti.
50
Ancak, Rabbi o'nu
seti, sonra da iyilerden biri yapti.
51
Kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden kimseler, o
gd/Kurn'i isittikleri zaman az daha seni bakislariyla gerekten devirecekler;

19

sana yiyeceklermis gibi bakacaklar ve O sphesiz bir delidir/gizli glerin
destekledigi biridir diyecekler.
52
Hlbuki Kurn, btn lemler iin bir gtten baska bir sey degildir.
(2/68, Kalem/44-52)
MZZEMMIL SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 10
1-4
Ey evine kapanan kisi!
15
Geceleyin kisa bir sre hari; bazen gecenin
yarisi bazen bundan biraz eksilt bazen de buna biraz ekle kalk grev yap. Kendine
indirilmekte olan Kurn'i da teblig ederken dzgnce dzene koy!
5
Sphesiz Biz,
senin zerine ok agir bir sz/Kurn'i birakacagiz.
6
Gecenin yeni olusum etkinligi, rahat rahat alisabilme bakimindan daha gl,
sz bakimindan daha etkilidir.
7
Sphesiz gndzde senin iin uzun bir ugrasi
vardir.
16

8
Rabbinin adini an ve tm benliginle O'na ynel!
9
O, dogunun ve batinin;
tm ynlerin Rabbidir. O'ndan baska, tanri diye bir sey yoktur. Bu nedenle O'nu
vekil
17
et; tm varliklari belirli bir programa gre ayarlayan ve bu programi
koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak tani!
10
Onlarin sylediklerine/
syleyeceklerine de sabret. Ve gzel bir ayrilisla onlardan ayril,
11
Beni ve o nimet
sahibi yalanlayicilari basbasa birak! Birazcik sre tani onlara.
(3/73, Mzzemmil/1-11)
Necm: 11
12
Kesinlikle Bizim yanimizda bukagilar; ayaklarindan baglayacagimiz demir
halkalar ve cehennem var.
13
Bogazdan zor geen bir yiyecek, can yakici bir azap var.
14
O gnde ki; yer ve daglar sarsilir ve daglar eriyip akan bir kum yiginina dnsr.
(3/73, Mzzemmil/12-14)
Necm: 12
15
Sphesiz Biz, Firavun'a bir eli gnderdigimiz gibi, size, stnze tanik olan
bir eli gnderdik.
16
Ama Firavun, eliye isyan etti de Biz de onu korkun bir
tutusla tutuverdik.
17
Buna ragmen eger kfrederseniz; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddederseniz, ocuklari ak sali ihtiyarlara eviren o gnden
nasil korunacaksiniz?
18
Gk bile o gnn siddeti ile paralanir. O'nun yerine
getirmek iin verdigi sz gereklesmistir.
19
Sphesiz ki yukarida anlatilanlar,
Kurn bir gt vericidir/ dsndrcdr. Onun iin, dileyen Rabbine dogru bir
yol edinir.
(3/73, Mzzemmil/15-19)

20

Necm: 13
20
Hi kuskun olmasin, Rabbin senin gecenin te-ikisinden daha azini, yarisini,
te-birini ayakta geirmekte oldugunu biliyor. Seninle beraber olanlardan bir grup
da yledir. Allah, geceyi de gndz de lye baglar. Sizin bu isi kolaylikla
yapamayacaginizi bildi de sizin iin bu grevi hafifletti. O hlde Kurn'dan kolay
geleni grenin-gretin! Sizden hastalar olacagini bildi. Bir kisminin yeryznde
dolasip Allah'in fazlindan bir seyler isteyeceklerini, diger bir kisminin da Allah
yolunda arpisacaklarini bildi. O hlde ondan kolay geleni grenin-gretin! Salt'i
[mli ve zihinsel destek; toplumu aydinlatma kurumlarini] kurun/ayakta tutun,
18

zekat'i
19
verin! Gzel bir dnle Allah'a dn verin! z benlikleriniz iin nden
gnderdiginiz iyiligin, Allah katinda hayrini daha ok, dln daha byk olarak
bulacaksiniz. Allah'tan af dileyin! Hi kuskusuz Allah ok affedici, ok merhamet
edicidir.
20

(3/73, Mzzemmil/20)
MDDESSIR ve FTIHA SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 14
1,2
Ey greve hazir kisi!
21
Kalk! Hemen,
Fatiha 1-7
Yarattigi btn canlilara nimet
veren, yarattiklarina ok merhametli Allah adina: Tm vgler, lemlerin
22

Rabbi,
23
yarattigi btn canlilara nimet veren, yarattiklarina ok merhametli olan,
herkesin iyi ya da kt yaptigi tm edim ve eylemlerin karsiligini grecegi hiret
gnnn sahibi, yneticisi Allah'adir; baskasi vlmemelidir. Yalniz Sana kulluk
24

ederiz ve yalniz Senden yardim isteriz. Bize, zerlerine gazap dklmslerin ve
saskinliga saplanmislarin yolunun disindaki, kendilerine nimet verdiklerinin yolu
olan dosdogru yolu gster, bildir! diye uyar!
25

3
Ve hemen Rabbinin en byk
oldugunu iln et,
4-7
kisiligini lekeleme; temiz tut, saibeden hemen uzaklas, pisligi
hemen uzaklastir, yaptigin iyiligi ok bularak basa kakma! Ve yalniz Rabbin iin
sabret!
26

8-10
nk, o boruya flendiginde,
27
iste o, o gn, ok zorlu, ok etin bir
gndr. Yalniz o, kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis
kimseler iin hi de kolay degildir.
(4/74, Mddessir/1-2+Fatiha/1-7+Mddessir/3-10)
Necm: 15
11-14
Tek olarak yarattigim, kendisine hesapsiz bir mal verdigim, shitler olarak
ogullar verdigim, kendisi iin alabildigine imknlar dsedigim kisiyi Benimle
basbasa birak!

21

15
Tm bunlardan sonra hirs ile Benim daha da arttirmami istiyor.
16
Kesinlikle
onun dsndg gibi degil! Sphesiz o, Bizim yetlerimize/ almetlerimize/
gstergelerimize karsi bir inati kesildi.
17
Ben onu sarp bir yokusa sardiracagim.
18-25
Sphesiz o, dsnd ve l koydu. Artik o mahvoldu. Nasil bir l koydu!
Yine o mahvoldu. Nasil bir l koydu! Sonra bakti. Sonra yzn burusturdu,
kaslarini atti. Sonra, arkasini dnd ve bbrlendi de: Bu, sylenti hlinde gelen
bir byden baska bir sey degil. Bu, beser sznden baska bir sey degil dedi.
26-30
Ben, Kurn beser szdr diyen kimseyi yakinda Sekar'a yaslayacagim.
Bilir misin nedir Sekar? O, ortada tutmaz, yok da etmez. O, insan/deri iin
olaganst levhalar yapandir/susayandir/uzaktan grnendir/bir gsterge olandir.
Sekar'in zerinedir on dokuz.
31
Biz, cehennem yrnini da hep melekler yaptik. Sayilarini da, kendilerine
Kitap verilen kimseler iyice ve apaik bilsinler, iman etmis olan kisilerin imani
artsin, kendilerine Kitap verilmis olan kimseler ve iman sahipleri kuskuya
dsmesin diye ve de kalplerinde hastalik olan; zihniyeti bozuk kimseler ve kfirler;
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedetmis kimseler, Allah bununla neyi
kastetti? desinler diye, kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden
kimseler iin bir sinamadan baska sey yapmadik. Iste byle. Allah
diledigini/dileyeni saptirir, diledigini/dileyeni de kilavuzlar. Rabbinin ordularini da
ancak Kendisi bilir. Bu, beser iin bir gt verici ve dsndrcden baska sey
degildir.
28

32-37
Kesinlikle sizin dsndgnz gibi degil! Eli'nin durumunu, gitmekte
olan cehaleti, baslamis olan toplumsal aydinlanmayi kanit gsteriyorum
29
ki Sekar,
beser iin; sizden, ne gemek/ilerlemek veya arkaya kalmak/geride kalmak isteyen
kisiler iin, bir uyarici olarak, gerekten en byk seylerden biridir.
(4/74, Mddessir/11-37)
Necm: 16
38,39
Her benligini bulmus kimse sagin yarani hari kazancinin karsiliginda
bir rehindir.
40,41
Sagin yarani, bahelerdedirler. Sululardan sorusur dururlar:
42
Sizi
Sekar'a srkleyen nedir?
43
Sulular, Biz, saltilardan [mli ynden ve zihinsel
aidan destek verenlerden; toplumu aydinlatmaya alisanlardan] degildik,
44
miskini
de yiyeceklendirmiyorduk; issiz gsze de kendi ekmegini kazanacak firsat ve
imkn vermiyorduk.
45
Ve biz bosa ugrasanlarla beraber bosa ugrasirdik.
46, 47
Ve de
biz, tartisilmaz ve karsi ikilmaz olan lm, kiymet bize gelene kadar Din Gn'n
yalanliyorduk dediler.
48
Artik onlara yardimcilarin, kayiricilarin yardimi, kayirmasi
yarar saglamaz.
49
Peki, ne oluyor onlara da gt verip dsndren seyden yz eviriyorlar?
50,51
Onlar, sanki saga-sola kaisan; aslandan rkms yaban esekleri gibidirler.
52
Isin

22

aslinda ilerinden her kisi, kendisine ailip sailmis sayfalar verilsin istiyor.
53
Kesinlikle onlarin dsndg gibi degil! Aslinda onlar, hiretten korkmuyorlar.
54
Kesinlikle onlarin dsndg gibi degil! O, bir gt verici/dsndrcdr.
55,56
yleyse dileyen onu dsnr, gt alir. Ve onlar, Allah'in diledigi disinda, gt
alamazlar. O, korumaya, sakindirmaya ehildir ve affetmeye ehildir.
(4/74, Mddessir/38-56)
TEBBET SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 17
1
Eb Leheb'in
30
iki gc yok oldu.
31

2
Kendisi de yok oldu. Mali ve kazandigi
seyler kendisine yarar saglamadi.
3-5
Yakinda o ve boynunda liften bir ip odun
tasiyicisi olarak karisi, alevli atese atilacaklar.
(6/111, Tebbet/1-5)
TEKVR SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 18
1
Gnes katlanip drldgnde,
2
yildizlar bulandiginda,
3
daglar yrtldgnde,
4
ikarlar ve en iyi gelir kaynaklari
32
ise yaramaz olduklarinda,
5
canlilar yaratilis
zelliklerini yitirdiklerinde,
33

6
denizler kaynatildiginda,
7
insanlar inan ve amellerine
gre gruplandiginda,
34

8,9
inim inim inletilenlere,
35
Hangi gnahtan dolayi
ldrldg/hayati mahvedildigi? soruldugunda,
10
amel defterleri ailip
yayinlandiginda,
11
gk siyrilip aildiginda,
12
cehennem kizistirildiginda
13,14
ve cennet
yaklastirildiginda herkes ne hazirladigini anlar.
(7/81, Tekvr/1-14)
Necm: 19
15-21
Kurn'i dinlememek iin saklananlarin, kaanlarin durumunu, geregi
rtbas etmenin-cehaletin gidisini, aydinligin- resitligin gelisini
36
kanit gsteririm ki
kuskusuz bu, gl, Ars'in/en byk tahtin
37
sahibi'nin yaninda ok deger verilen,
itaat edilen, gvenilen degerli bir eli szdr.
38

22
Arkadasiniz delirmis/ gizli gler
tarafindan desteklenen biri degildir.
23
Andolsun O, O'nu aik ufukta grd.
24
O
kimsenin grmedigi, duymadigi, sezmedigi, kendisine verilen vahiyler hakkinda
cimri de degildir.
25
Bu, kendi dsnce yetisinin rn olan sz de
39
degildir.
26
Durum byleyken siz nereye gidiyorsunuz?
27,28
Bu, lemler iin; sizden
dogru gitmek isteyenler iin gtten baska bir sey degildir.
29
lemlerin Rabbi olan
Allah, sizin dsnmenizi, gt almanizi dilemeyince siz dileyemezsiniz.

23

(7/81, Tekvr/15-29)
AL SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 20
1-5
Olusturup dzene koyan, lmlendirip sonra yol gsteren, otlagi ikarip
sonra da onu kapkara bir sel atigi hline getiren Rabbinin yce adini temize ikar.
40

6-8
Bundan byle sende bilgi birikimi saglayip onu baskalarina ulastirtacagiz
sonra da sen unutmayacaksin/ terk etmeyeceksin. Ancak Allah dilerse baskadir.
Kuskusuz ki O, aigi da bilir, gizliyi de. Ve sana En Kolay Olani/ seni en ok
mutlu edecek olan seyleri kolaylastiracagiz.
9,10
Bundan dolayi sen hemen gt ver, eger gt yarar sagliyorsa/
saglayacaksa; saygisi olan gt alacaktir.
11
En mutsuz olacak olan kisi de ondan
kainacaktir.
12
O kisi, en byk atese yaslanacaktir.
13
Sonra onun iinde ne lecek
ne de hayat bulacaktir.
14-17
Arinan, Rabbinin adini anip da salt eden; ml ynden ve zihinsel aidan
destek olan; toplumu aydinlatmaya alisan kimse kesinlikle kendini kurtarmistir.
Fakat siz su basit dnya hayatini tercih ediyorsunuz. Oysa hiret daha hayirli ve
devamli kalicidir.
18,19
Sphesiz bu kurtulus reetesi, ilk sahifelerde; Ibrhm ve Ms'nin
sahifelerinde vardi.
(8/87, Al/1-19)


LEYL SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 21
1-4
Kara cahilligi, vahyin aydinligini; bilgiyi ve genetik zellikleri kanit
gsteriyorum ki sizin emek ve gayretiniz kesinlikle daginik ve para paradir.
41

5-7
Bu nedenle kim malini/ kazancini verir, Allah'in korumasi altina girer ve en
gzeli dogrularsa, Biz ona, o en kolay olan iin kolaylik saglayacagiz.
8-11
Kim de cimrilik ederse ve kendisini tm ihtiyalarin stnde grrse ve en
gzeli yalanlarsa, Biz ona o en zor olan iin kolaylik verecegiz. Asagi yuvarlanip
degisime, yikima ugradiginda/ldgnde mali onu kurtaramayacaktir.

24

12
Dogruya ve gzele kilavuzlamak sadece Bizim zerimizedir.
13
Sonrasi da
ncesi de sadece Bizimdir.
14-16
Iste bu nedenle, yalanlayan, yz eviren, en ok mutsuz olacak olan
kisiden baskasinin girmedigi, alevlendike alevlenen bir atese karsi Ben sizi
uyardim.
17-21
Kimseden karsilik beklemeden, sadece Yce Rabbinin rizasini umarak,
arinmak iin malini veren oka Allah'in korumasi altina girmis kisi ondan uzak
tutulacaktir. Ve yakinda o kisi, kesinlikle hosnut olacaktir.
(9/92, Leyl/1-21)
FECR SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 22
1-4
Geregi rtbas etmenin, Allah'a ortak kabul etmenin, cahilligin paralanisini,
on gece Peygamber'in bilgilendirilisini, Allah-kul iliskisini ve geregi rtbas
etmenin, Allah'a ortak kabul etmenin, cahilligin gitmeye yz tutusunu kanit
gsteririm ki sphesiz ki
14
Rabbin gzetlemektedir.
42

5
Iste bunlarda, akil sahibi iin
gl-ikna edici, inandirici bir anlatim vardir.
43

(10/89, Fecr/1-4, 14, 5)
Necm: 23
6-13
d toplumuna, stunlarin sahibi Irem'e ki, beldeler iinde bir benzeri
oluturulmamiti, vadilerde kayalari kesen Semd toplumuna, o kaziklarin sahibi;
muhtesem ordulari olan/ grlmemis iskenceler eden
44
Firavun'a Rabbinin ne
yaptigini grmedin mi/dsnmedin mi? Onlar ki, o lkelerde azitmislardi.
Dolayisiyla da oralarda bozgunculugu ogaltmislardi. Onun iin de Rabbin
zerlerine azap kamisi yagdirdi.
(10/89, Fecr/6-13)
Necm: 24
15-16
Insana gelince, Rabbi onu her ne zaman sinayip da kendisini stn kilar ve
nimetler verirse: Rabbim beni stn kildi der. Ama her ne zaman da sinayip
rizkini daraltirsa: Rabbim beni asagiladi der.
17-20
Kesinlikle sizin dsndgnz gibi degil! Dogrusu siz, yetimi, stn-
saygin bir sekilde yetistirmiyorsunuz. Yoksulun yiyecegi zerine birbirinizi
zendirmiyorsunuz. Oysa mirasi yagmalarcasina yle bir yiyisle yiyorsunuz ki! Mali
yle bir sevisle seviyorsunuz ki, yigmacasina!

25

21-23
Kesinlikle sizin dsndgnz gibi degil! Yer st ste sarsintilarla dmdz
edildigi zaman, Rabbinin hesaba ektigi, gnderdigi vahiyler tanik olarak saf saf
dizildigi zaman, o gn cehennem de getirilmistir; o insanin, o gn akli basina
gelecektir, artik aklinin basina gelmesinin kendisine ne yarari var ki!
24
Der ki: Keske ben bu hiret hayatim iin hazirlik yapmis olsaydim!
25,26
Artik o gn Allah'in ettigi azabi kimse edemez ve O'nun vurdugu bagi
kimse vuramaz.
(10/89, Fecr/15-26)
Necm: 25
27-30
Ey zihnindeki tm soru isaretlerini gidererek rahata kavusmus kisi! Dn
Rabbine, sen Rabbinden O da senden hosnut olarak! Hemen gir kullarimin iine! Ve
gir cennetime!
(10/89, Fecr/27-30)


DUH ve INSIRH SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 26
1-3
Aydinlanmanin baslayisi ve Allah'in ilhligini, rabligini bilerek reddedisin,
Allah'a ortak kabul edisin, cehaletin toplumu sarmisligi
45
kanittir ki Rabbin seni
terk etmeyecek ve sana darilmayacak.
4,5
Sonrasi senin iin ncesinden elbette daha hayirli olacak. Ve Rabbin sana
verecek, sen de hosnut olacaksin.
6-8
O seni yetim olarak bulup barinaga kavusturmadi mi? Seni dosdogru yol
disinda biri olarak bulup da dosdogru yola kilavuzluk etmedi mi? Seni aile
geindirme zorlugu iinde bulup da zengin etmedi mi?

9,10
O hlde yetimi perisan etme/ daha da ktlestirme! Isteyeni/ sorani
azarlama.
11
Ve Rabbinin nimetini sz ve fiillerinle ortaya koy!

26

Insirah 1-4
Biz, senin iin, senin ggsn amadik mi? Senden agir ykn
indirmedik mi? Ki o, senin belini atirdatmiti. Senin sanini da senin iin
yceltmedik mi?
5,6
Demek ki zorlugun yaninda kesinlikle bir kolaylik var. Zorlugun yaninda bir
kolaylik, kesinlikle var.
7
O hlde bos kalir kalmaz hemen yeni bir seye basla.
8
Ve arzularini yalnizca
Rabbine ynelt.
(11/93, Duh/1-11+12/94, Inirh/1-8)
ASR SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 27
1-3
Yasadiginiz agin insanlik hli kanittir ki iman eden, dzeltmeye ynelik
isler yapan, hakki tavsiyelesen; birbirinin olmazsa olmazi sayan/ gtlesen ve sabri
tavsiyelesenlerin; birbirinin olmazsa olmazi sayanlarin / gtlesenlerin disindaki tm
insanlar, kesinlikle tam bir kayip, zarar, bunalim, aci iindedir.
(13/103, Asr/1-3)


DIYT SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 28
1-5
Soluk soluga kosanlar, sonra ates saanlar, sonra sabahtan baskin yapanlar,
derken orada tozu dumana katanlar, sonra bir toplulugun en degerli kaynaklarina,
varliklarina kadar dalanlar kanittir ki
6
kesinlikle insan, Rabbine karsi ok nankrdr,
7
kendisi de buna kesinlikle taniktir.
8
Sphesiz o, mal sevgisinden dolayi da
kesinlikle ok katidir.
9-11
Peki, o vurguncu insanlar, kabirlerde olanlarin diriltilip disa atildigi,
ggslerde olanlarin derlenip toparlandigi zaman, hi sphesiz o gn, Rablerinin
kendilerine gerekten haber verici oldugunu bilmezler mi?
(14/100, diyt/1-11)
KEVSER SRESI
MEKKE DNEMI

27

Necm: 29
1
Sphesiz Biz sana bol nimet verdik.
2
yleyse Rabbin iin salt et [ml
ynden ve zihinsel aidan destek ol; toplumu aydinlatmaya alis] ve karsilasacagin
zorluklari ggsle!
3
Sphesiz seni horlayan, sonu olmayanin; yaptiklari, ise
yaramayanin ta kendisidir!
(15/108, Kevser/1-3)
TEKSR SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 30
1,2
ogaltma yarisi, mezarlara girinceye kadar sizi eglendirip oyaladi.
3,4
Kesinlikle sizin dsndgnz gibi degil! Yakinda bileceksiniz. Yine;
kesinlikle sizin dsndgnz gibi degil! Yakinda bileceksiniz.
5,6
Kesinlikle sizin dsndgnz gibi degil! Eger ki kesin bilgi ile bilirseniz
ilginca yanan atesi kesinlikle grrsnz.
7
Bir sre sonra, onu, gzle grrcesine,
gerek olarak kesinlikle greceksiniz.
8
Sonra, o gn siz, nimetten kesinlikle sorulacaksiniz.
(16/102, Teksr/1-8)
MN SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 31
1
hirette herkesin iyi veya kt, yaptigi islerin karsiligini grmesini/ Allah'in
sosyal dzeni belirleyen ilkelerini yalanlayan su kimseyi grdn m/ hi dsndn
m?
2,3
Iste odur, yetimi itip kakan ve yoksulun yiyecegi zerine tesvik etmeyen
kimse.
4-7
Artik, saltlarinda ilgisiz, duyarsiz, gsteris olsun diye salt eden [ml
ynden ve zihinsel aidan destek olan; toplumu aydinlatmaya alisir gzkrken] ve
basit bir seylerin bile bir ihtiyaliya ulasmasini engelleyen kisilerin vay haline!
(17/107, Mn/1-7)
KFIRN SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 32

28

1
De ki: Ey kfirler; Allah'in ilhligini, rabligini kabul etmeyen kisiler!
2
Ben
sizin taptiklariniza tapmam/ ben sizin yaptiginiz kullugu yapmam.
3
Siz de benim
taptigima tapici degilsiniz/ siz de benim yaptigim kullugu
46
yapmazsiniz.
4
Ve ben
asla sizin taptiklariniza tapacak degilim/ ben asla sizin yapmis oldugunuz kullugu
yapici degilim.
5
Siz de benim taptigima tapacak degilsiniz/ siz de benim yapmakta
oldugum kullugu yapici degilsiniz.
6
Sizin dininiz/inan ve yasam ilkeleriniz sadece
sizin iin, benim dinim/inan ve yasam ilkelerim de sadece benim iindir.
(18/109, Kfirn/1-6)
EIL SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 33
1,2
Rabbin, filli orduya/ ahmaklar, geri zeklilar gruhuna nasil etti grmedin mi/
hi dsnmedin mi?
47
Onlarin kt plnlarini bosa ikarmadi mi?
3-5
Ve onlarin zerlerine, onlara pismis taslar ile birlikte iri taneli yagmur
yagdiran bek bek bulutlar; boran gnderdi de onlari bir yenik bitki yapragi gibi
yapiverdi.
(19/105, Fil/1-5)
FELK SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 34
1-5
Olusturdugu seylerin ktlgnden ve ktg zaman karanligin
ktlgnden ve dgmlere tkrp fleyenlerin/szlesmelere uymayanlarin
ktlgnden ve kiskandigi zaman kiskananin ktlgnden atlamalarin Rabbine;
48

tm sikintilari belirli bir program erevesinde ortadan kaldiran Allah'a siginirim
de!
(20/113, Felk/1-5)
NS SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 35
1-6
Gzkmeyen varliklardan, bilinen varliklardan;
49
hepsinden, insanlarin
akillarinda ktlk fisildayan sinsi dsmanin kt fisiltilarinin ktlgnden,
insanlarin ilhina,
50
insanlarin hkmdarina ve insanlarin Rabbine siginirim de!
(21/114, Ns/1-6)

29

IHLS SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 36
1
De ki: O Rabb, bir tek olan Allah'tir,
2
Samed
51
olan Allah'tir,
3
dogurmamis
ve dogurulmamistir.
4
Ve hibir sey O'na denk olmamistir.
(22/112, Ihls/1-4)
NECM SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 37
1
Gurup gurup inmis yetlerin her bir inisini kanit gsteririm ki
2
arkadasiniz
sapmamistir, azmamistir.
3
O, bos igreti arzusundan da konusmuyor.
4
Onun size
syledikleri; inen o ayet guruplari, kendisine vahyedilen vahiyden baska bir sey
degildir.
5
Arkadasiniza o konustuklarini mthis kuvvetleri olan, stn akil sahibi,
egemenlik kurmus
52
olan gretti.
6,7
Ve mthis kuvvetleri olan, stn akil sahibi olan ve egemenlik kurmus olan,
en yksek ufukta idi.
8,9
Sonra yaklasti ve hemen sarkti. Birinde iki yay uzunlugu
53

kadar, digerinde de daha yakin olmustu.
10
Hemen de kuluna,
14
son kiraz agacinin
yaninda
15
ki yaninda oturmaya deger konaklama yeri vardir vahyettigini
vahyetti.
54

16
O zaman kiraz agacini kaplayan kapliyordu.
11
Gnl, grdgn
yalanlamadi.
12
Onun grdg seyden kusku mu duyuyorsunuz?/Onun grdg sey
hakkinda o'nunla mcdele mi ediyorsunuz?
13
Andolsun onu, baska bir iniste daha grd.
17
Gz sasmadi ve azmadi.
18
Andolsun, Rabbinin almetlerinin/gstergelerinin en bygn grd.
(23/53, Necm/1-18)
Necm: 38
19,20
Buna ragmen, hi dsndnz m Lt ve Uzz'yi, diger nc Ment'i?
55

21
Erkek sizin iin, disi Allah iin mi?
22
Iste bu, bu sekilde olursa, eksik/ haksiz
bir blstrmedir.
23
Bunlar, Allah, haklarinda bir kanit indirmedigi hlde sizin ve
atalarinizin taktigi isimlerden baska seyler degildir. Andolsun, onlara, Rablerinden
dogru yolun kilavuzlugu geldigi hlde onlar, sadece zanna, bir de nefislerinin
hoslandigi seylere uyuyorlar.
24
Yoksa insan iin, her zleyip hayal ettigi mi var?
25
hiret de, dnya da
Allah'indir.
26
Ve gklerde nice melekler
56
var ki, Allah'in, diledigi ve hosnut oldugu
kimse iin izin vermesinden sonraki durum disinda, yardimlari, kayirmalari
57
hibir

30

ise yaramaz.
27
O hirete inanmayanlar, melekleri kesinlikle disilerin
isimlendirilmesiyle isimlendiriyorlar.
28
Oysaki onlarin bu konuda hibir bilgisi
yoktur. Onlar yalnizca zanna uyuyorlar. Zan ise Haktan hibir sey kazandirmaz.
(23/53, Necm/19-28)
Necm. 39
29
Bizim gdmzden/ Kurn'dan geri duran ve igreti dnya hayatindan baska
bir sey istemeyen kimseden hemen mesafelen.
30
Onlarin bilgiden ulasacaklari sey
iste budur. Kuskusuz senin Rabbin, yolundan sapmis olani baskalarindan daha iyi
bilendir, kilavuzlandigi dogru yolda olani da baskalarindan daha iyi bilendir.
(23/53, Necm/29-30)
Necm: 40
31,32
Gklerde ne var, yerde ne varsa; yaptiklariyla ktlk sergileyenleri
cezalandirmasi, iyilestiren-gzellestiren kimseleri; bazi kk srmeler diinda
gnahin byklerinden ve igrenliklerden ekinip kainan kimseleri de En gzel
ile dllendirmesi iin Allah'indir. Hi kuskusuz, senin Rabbin bagislamasi genis
olandir. Sizi, hem topraktan olusturdugu zaman, hem de annelerinizin karninda
ceninler hlinde bulundugunuz zaman, en iyi bilen O'dur. O hlde nefislerinizi
temize ikarmayin. Allah'in korumasi altina girmis kimseyi O daha iyi bilir.
33
Peki, o yz eviren kisiyi grdn m/ hi dsndn m?
34
O, azicik verdi ve
inatla sikica tuttu.
35
Gemisin gelecegin bilgisi onun yaninda mi da, o da onu
gryor?
36
Ya da bilgilenmedi mi Ms'nin sayfalarindakiler ile?
37
Ve de, o ok
vefali Ibrhm'in sayfalarindakiler ile;
38
Gerek u ki, hibir gnahkr bir baka
gnahkrin gnahini ekmez.
39
Gerek u ki, insan iin aliip didindiginden baka
ey yoktur.
40
Ve onun aliip didinmesi yakinda grlecektir.
41
Sonra kariligi
kendisine hi eksiksiz verilecektir.
42
Hi kukusuz, son vari yalnizca Rabbinedir.
43
Hi kukusuz, gldren de O'dur, aglatan da
44
Hi kukusuz, ldren de O'dur,
dirilten de
45,46
Hi kukusuz, Allah yaratmayi plna koydugu zaman iki ifti;
erkegi ve diiyi bir nutfeden/spermden olusturan da O'dur.
47
Hi kukusuz, teki
yaratili da sadece O'nun iidir.
48
Hi kukusuz, zenginlik veren de O'dur, nimete
bogan da
49
Hi kukusuz, Siranin/bilginin, bilincin Rabbi de O'dur.
(23/53, Necm/31-49)
Necm: 41
50
Hi kuskusuz, senin Rabbin daha nceden gelmis olan d'i degisime, yikima
ugratti.
51
Semd'u da. Bylece geriye bir sey birakmadi.
52
Daha nce de Nh'un
toplumunu. Sphesiz onlar, evet onlar, Allah'in ortaklarinin oldugunu kabullenerek,
baskalarindan daha ok yanlis yapan, daha azgin kimselerdi.
53
Alti stne gelmis

31

kentleri de yere O geirdi.
54
Orayi kaplayan kaplayiverdi.
55
Peki, Rabbinin g
yetirdiklerinin; essiz gcnn, essiz nimetlerinin hangisinden kuskuya dsyorsun?
56
Iste Kurn'da aiklananlar, ilk uyaricilar gibi bir uyaricidir.
57
Yaklasacak olan; kiymet, lm yaklasti.
58
Onu Allah'in astlarindan
kaldiracak/ buna engel olacak kimse yoktur.
59
Peki, simdi siz bu szden mi hayrete dsyorsunuz?
60
Ve glyorsunuz,
aglamiyorsunuz.
61
Ve siz, aklini geregi gibi kullanmayan kimselersiniz.
62
Haydiyin, boyun egip teslimiyet gsterin Allah'a ve kulluk
58
edin!
(23/53, Necm/50-62)
ABESE SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 42
1,2
Eli, kendisine, o kr adam geldi diye yzn eksitti ve sirt evirdi.

3,4
Ne bilirsin, belki o da arinip temizlenecek, belki gtlenir ve de gt
kendisine yararli olur.
5-7
Kendini her trl ihtiyacin stnde gren o kiiye gelince de; onun
arinmamasindan sana bir sorumluluk olmadigi hlde sen ona yneliveriyorsun.
8-10
Amma! Bilgiyle, sevgiyle, saygiyla rpererek koa koa sana gelen var ya; sense
yapmakta oldugun ii daha iyi sanarak, ondan rahatlikla uzaklaiyorsun.
(24/80, Abese/1-10)
Necm: 43
11-16
Kesinlikle onlarin dsndg gibi degil! Kurn, degerli sayfalar iinde,
yceltilmis, tertemiz temizlenmis, saygin, iyi yazicilarin ellerinde bir
dsndrcdr. Dileyen onu dsnp gt alir.
(24/80, Abese/11-16)
Necm: 44
17
Onulmaz bir duruma dst o insan! Ne tuhafa kfir; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddeden biri oldu o insan!
18
Allah, hangi seyden olusturdu kendisini?
19
Bir spermden! Allah, olusturdu da
lmlendirip-biimlendirdi,
20
sonra, yasarken eli gndererek, kitap indirerek hak
yolu kendisine kolaylastirdi,
21
sonra onu ldrd, kabre koydurdu,
22
sonra diledigi
zaman diriltip ortaya ikardi.

32

23
Kesinlikle kendisinin dsndg gibi degil! O insan, Allah'in kendisine
emrettigini simdiye kadar hi yerine getirmedi.
24
Hadi, bakiversin insan kendi yiyecegine!
25
Biz suyu dktke dktk.
26
Sonra topragi yardika yardik.
27-32
Bylece yeryznde, size ve hayvanlariniza geimlik olarak daneler/
hububat, zmler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, gr imenli, sik agali baheler,
meyve ve otlak bitirdik.
33-36
Sonra, siddetle arpanin ikardigi korkun ses geldigi zaman; yle bir gn
ki o, kisi, kardesinden, annesinden, babasindan, esinden, ogullarindan kaar.
37
O gn onlardan her kisi iin, kendisini bos birakmayacak bir ugras vardir.
38,39
Yzler vardir o gn, piril piril; glen, mjdeleyen.
40,41
Ve yzler vardir o gn, zerlerinde toz-toprak; tozu-topragi da bir is
brmstr.
42
Iste bunlar, evet bunlardir kfreden; Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddedenler, din-iman tanimayip ktlge batanlar.
(24/80, Abese/17-42)
KADR SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 45
1
Sphesiz Biz, degerli sayfalar iindeki Kurn'i Kadr gecesinde indirdik.
2
Kadr gecesi nedir; sana ne bildirdi/gretti?
3
Kadr gecesi bin aydan daha hayirlidir.
4,5
Haberci yetler,
59
ilerindeki ruh; can katan, canli tutan gleriyle
60

Rablerinin izniyle/ bilgisi geregi, o safak skene kadar/aydinliga kavusuncaya kadar
iner dururlar; her bir isten.
Selm!
61

(25/97, Kadr, 1-5)
SEMS SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 46
1-10
Kurn'i ve onun yaydigi sosyal aydinligi, Kurn'i izleyen Eli ve
mminleri, Kurn isigi ile aydinlanan toplumlari, Kurn isigindan yoksun kalan

33

toplumlari, bilginleri ve bilginleri ycelten bilgileri, kara cahilleri ve kara cahilleri
bu hle getiren ilke ve anlayislari, benligini bulmus kimseleri ve benlik bulduran
etmenleri
62
ki O, ona takinlik yapma ve kendini koruma igdlerini/gnah ileme
ve Allah'in korumasi altinda olma yeteneklerini ilham etti kanit gsteririm ki,
benligini arindiran gerekten kurtulmustur. Onu bilerek reddeden de kesinlikle
zarara ugramistir.
11
Semd azginligi sebebiyle yalanladi;
12
hirette en mutsuz olacak
olanlari/liderleri grevi kabul edip gittigi zaman,
13
Allah'in elisi onlara demisti ki:

14
Allah'in devesine nem verin! ve Onun su imesini, yasamasini saglayin!
63

15,16
Fakat onlar, onu yalanladilar, bunun sonucundan korkmayarak da Allah'in
devesini, inciklerini kesip ldrdler.
Rableri de gnahlari dolayisiyla onlari degisime yikima ugratti sonra da yerlebir
ediverdi.
(26/91, Sems/1-15)
BURUC SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 47
1-3
Kurn yetlerini grenmis iyi hesap bilenleri, lm anini, degisime, yikima
ugratilan toplumlarin kalintilarini ve bunlari gzlemleyenleri
64
kanit gsteririm ki,
12
Rabbinin kiskivrak yakalamasi gerekten ok siddetlidir.
13
Kesinlikle ilk yaratan,
sonra ldrp yeniden yaratan yalnizca O'dur.
14
Ve O, ok bagislayandir, ok
sevendir,
15
en byk tahtin
65
sahibidir, ikrami ok olandir,
16
diledigini en ileri
derecede yapandir.
66

(27/85, Buruc/1-3, 12-16)
Necm: 48
17,18
O ordularin; Firavun ve Semd'un haberi sana geldi mi? Elbetteki geldi!
4,5
Uhdud'un/siddetli tutusturulmus atesin ashbi ldrld:
6
Hani onlar, onun
zerine oturmuslar
7
ve inananlara yaptiklarina tanik idiler.
8,9
Mminleri
cezalandirmalarinin sebebi de, onlarin yalniz ok gl, vgye lyik, gklerin ve
yerin hkmranligi Kendisinin olan ve her seye tanik olan Allah'a inanmalarindan
baska bir sey degildi.
(27/85, Buruc/17-18, 4-9)
Necm: 49

34

10
Sphesiz ki inanan erkek ve kadinlari ateslerde iskence edip sonra da tevbe
etmeyenler iin cehennem azabi vardir, yangin azabi da onlar iindir.
11
Kesinlikle
inanan ve dzeltmeye ynelik isler yapanlar iin altindan irmaklar akan cennetler
vardir. Iste bu, byk kurtulustur.
19
Fakat o kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o kimseler
hl bir yalanlama iindedirler.
20
Oysa Allah onlari arkalarindan kusaticidir.
21,22
Aksine o, korunmus levhada serefli bir Kurn'dir.
(27/85, Buruc/10-11, 19-22)
TN SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 50
1-3
Ege blgesi halkini, Akdeniz blgesi halkini, Orta dogu halkini ve Arabistan
halkini; dnyanin her yerindeki insanlari
67
kanit gsteririm ki,
4-6
gerekten Biz,
insani en gzel biimde olusturduk, sonra iman edenler ve dzeltmeye ynelik isler
yapanlar hari nk onlar iin kesintisiz bir dl var onu alaklarin en alagina
dndrdk.
7
yleyse, bundan sonra dini/ kiymet gnn sana ne yalanlatiyor?
8
Allah, hkimlerin en hkimi degil midir?
(28/95, Tn/1-8)
KUREYS SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 51
1,2
Kureys'in gvenligi esenligi; kis ve yaz; her zamanki seferlerinde gvenlik
esenlikleri iin
3,4
yleyse kendilerini aliktan kurtararak beslemis olan ve her
korkudan onlari gvene kavusturmus olan, bu Beyt'in Rabbine
68
kulluk
69
etsinler.
(29/106, Kurey/1-4)
KRIAH SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 52
1
Kriah!
70

2
Nedir o kriah?

35

3
Kriah'in ne oldugunu sana ne bildirdi?
4
O gn, insanlar, darmadagin kelebekler gibi olurlar.
5
Daglar da atilmis renkli
yn gibi olur.
6
Ve hemen kimin tartilari agir basarsa,
7
iste o, hosnutluk veren bir yasayis
iindedir.
8
Tartilari hafif gelen kimse ise,
9
iste onun anasi uurumdur/derin bir
ukurdur.
10
Onun ne oldugunu sana ne bildirdi?
11
Kizgin bir ates!
(30/101, Kriah/1-11)
KIYMET SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 53
1
Hayir, kiymet gnne kanit gsteriyorum!
2
Hayir, ok kinayan o nefse de
kanit gsteriyorum!
3
O insan kendisinin kemiklerini asla bir araya toplamayacagimizi mi saniyor?
4
Evet, Biz onun parmak ularini/ tm organlarini dzenlemeye gc yetenleriz!
5
Aslinda o insan, nn; kalan mrn din-iman tanimayip ktlge batmakla
geirmek istiyor:
6
Soruyor: Kiymet gn ne zamanmis?
7-10
Iste, gz simsek gibi aktigi, ay tutuldugu ve gnes ve ay bir araya
getirildigi zaman, iste o gn insan, Kais nereye/kaacak yer neresi? der.
11
Kesinlikle onun dsndg gibi degil! Siginak diye bir sey yoktur.
12
O gn
varip durmak sadece Rabbinedir/ o gn varilip durulacak yer, sadece Rabbinin
huzurudur.
13
O gn, o insan, nden yolladigi seyler ve geriye biraktigi seyler ile haberdar
edilir.
14,15
Aslinda insan, tm mazeretlerini koysa da bile/tm perdelerini koysa da
bile kendi aleyhine iyi bir gzetmendir:
16
Onu abuklatirman iin dilini ona
hareket ettirme!
17
Kukusuz yaptiklarinin-yapmadiklarinin birletirilmesi ve
toplanmasi yalnizca Bizim zerimizedir.
18
O hlde Biz yaptiklarini-yapmadiklarini
topladigimiz zaman sen onun toplanmasini izle!
19
Sonra, yaptiklarinin-
yapmadiklarinin beyani; kanitlariyla ortaya konmasi da sadece Bizim
zerimizedir.
71

20,21
Kesinlikle sizin dsndgnz gibi degil! Isin aslinda siz, dnyayi
seviyorsunuz ve hireti birakiyorsunuz.

36

22
Yzler var ki, o gn; o anda apaydinliktir;
23
Rablerine nazar edicidirler;
Rabblerinden nimet beklemektedirler.
24
Ve yzler de var ki, o gn asiktirlar;
25
zannederler ki kendilerine Belkiran
yapiliyor.
26-30
Kesinlikle onlarin dsndg gibi degil! Kprck kemiklerine dayandigi,
are bulan kimdir! denildigi ve can ekisen kisi bunun o ayrilik ani oldugunu
anladigi ve bacak bacaga dolastigi zaman; iste o gn srlp gtrlmek, sadece
Rabbinedir.
31
Fakat o, ne onayladi, ne destekledi.
32
Fakat o, yalanladi ve geri durdu.
33
Sonra da gerine gerine yakinlarina gitti.
34,35
Yikim ok yakin sana, hem de ok yakin! Yine, yikim ok yakin sana, hem
de ok yakin!
36
Yoksa o insan basibos birakilacagini mi sanir?
37
O, ayarlanmis meniden bir
nutfe degil miydi?
38
Sonra bir embriyon idi de sonra onu olusturmus, sonra da
dzene koymustur;
39
ki ondan da iki esi; erkek ve disiyi var etmistir.
40
Peki, btn bunlari yapan, lleri diriltmeye g yetiren degil midir?
(31/75, Kiymet/1-40)
HMEZE SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 54
1
Arkadan ekistirenlerin, kas-gz hareketleriyle alay edenlerin hepsinin vay
hline!
2,3
O ki, mali toplayip ve malinin gerekten kendisini sonsuzlastirdigini sanarak
onu ogaltan/ tekrar tekrar sayandir.
4
Kesinlikle onun dsndg gibi degil! Kesinlikle o, Hutame'ye firlatilip
atilacaktir.
5
Hutame'nin ne oldugunu sana ne bildirdi?
6,7
O, Allah'in, gnllerin zerine tirmanip ikan, tutusturulmus bir atesidir.
8,9
O, uzatilmis direkler iinde, onlarin zerine kilitlenmistir/kapatilmistir.
(32/104, Hmeze/1-9)37

MRSELT SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 55
1-7
Kme kme/necm necm gnderilip de nne gelenleri devirdike deviren,
toplumlari canlandirdika canlandiran, canlandirdika da hakki btili ayiran, zr
veya uyari olarak gt birakan Kurn yetleri kanittir ki kesinlikle tehdit
olundugunuz, korkutuldugunuz sey, kesinlikle meydana gelecektir.
72

8
Hani o yildizlar silindigi/imha edildigi/uzaklastirildigi zaman,
9
gk aralandigi
zaman,
10
daglar savruldugu zaman,
11-13
taniklik edecek eliler, taniklik iin
bekletildikleri Ayirt etme gn taniklik vakti belirlendigi zaman,
14
Ayirt etme
gnnn ne oldugunu sana ne bildirdi!
15
o gn, yalanlayanlarin vay hline!
16
Biz, ncekileri degisime, yikima ugratmadik mi?
17
Sonra geridekileri de onlarin arkasina takariz.
18
Biz, sululara, iste byle
yapariz.
19
O gn yalanlayanlarin vay hline!
20
Biz sizi degersiz bir sudan olusturmadik mi?
21,22
Sonra onu belli bir lye/vakte kadar saglam bir yerin iinde tuttuk.
23
Demek ki Bizim gcmz yetti. Ne gzel g yetirenleriz Biz.
24
O gn,
yalanlayanlarin vay hline!
25,26
Yeryzn dirilere ve llere bir toplanma-tutulma yeri yapmadik mi?
27
Orada sapasaglam yksek daglar olusturduk ve size tatli sular iirdik.
28
O
gn, yalanlayanlarin vay hline!
29
Kendisini yalanlamakta oldugunuz o seye dogru gidin!
30,31
O kol-atal
sahibi, glgelendirmeyen ve alevden korumayan bir glgeye dogru gidin!
32
Gerekten o, saray gibi kivilcimlar atar/yagdirir;
33
sanki kivilcimlar sari
erkek develer gibidir.
34
O gn, yalanlayanlarin vay hline!
35
Bu, onlarin konusmayacaklari gndr.
36
Kendilerine izin de verilmez ki, zr
dilesinler.
37
O gn, yalanlayanlarin vay hline!
38
Bu, sizi ve ncekileri topladigimiz Ayirma Gn'dr.
39
Haydi, bir sinsi
plniniz varsa hemen Bana bu sinsi plni uygulayin!
40
O gn, yalanlayanlarin vay
hline!
41,42
Kuskusuz Allah'in korumasi altina girmis kimseler glgeler, pinarlar ve
canlarinin ektigi meyveler iindedirler.
43
Ilemi oldugunuz eylere karilik
afiyetle yiyin, iin!
44
Iste Biz gzel davrananlari byle karsiliklandiririz.
45
O
gn, yalanlayanlarin vay hline!

38

46
Yiyin, yararlanin biraz, sphesiz siz sulularsiniz.
47
O gn, yalanlayanlarin
vay hline!
48
Onlara, Allah'a ortak kosmaktan uzak durun denildigi zaman, ortak
kosmaktan uzak durmazlar.
49
O gn, yalanlayanlarin vay hline!
50
Artik Kurn'dan sonra hangi sze inanacaklar?
(33/77, Mrselt/1-50)
KF SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 56
1
Kaf/100.
73
ok serefli/sani yce Kurn kanittir ki
22
kesinlikle sen bundan
duyarsizlik, bilgisizlik iinde idin. Simdi senden perdeni kaldirdik. Artik bugn
gzn keskindir; Kuran sayesinde kurmay birisi oldun.
74

2,3
Ama onlar, kendilerine ilerinden uyarici geldigine sasirdilar da kfirler;
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenler, Bu, sasilacak bir seydir!
ldgmz ve bir toprak oldugumuz vakit mi? Bu, uzak bir dnstr dediler.
4
Biz, yerin onlardan neyi eksilttigini elbette bilmisizdir. Yanimizda da ok iyi
kaydedip koruyan bir kitap vardir.
5
Aksine, gerek kendilerine geldigi zaman onu yalanladilar, onun iin onlar
karmakarisik bir is iindedirler.
6
Peki, onlar stlerindeki gge bakmadilar mi ki, onu Biz hi yarigi olmadan
nasil bina etmisiz ve sslemisiz!
7,8
Ve Biz, Allah'a ynelen her kula gnl gzn
amak ve ona gt olarak yeri yayip dsedik ve ona sabit daglar biraktik. Orada
grns i aici-gz alici her iftten bitkiler bitirdik,
9-11
Biz, gkten bereketli bir su
indirdik. Onunla baheler ve biilecek taneler, kullara rizik olmak zere
tomurcuklari birbiri zerine dizilmis byk ve yksek hurma agalari bitirdik. Ve
Biz, onunla l bir beldeyi canlandirdik. Iste dirilis byledir.
12
Onlardan nce Nh'un toplumu, Ashb-i Ress ve Semd yalanlamisti.
13,14
d, Firavun ve Lt'un kardesleri, Ashb-i Eyke
75
ve Tubba toplumu da. Bunlarin
hepsi peygamberleri yalanladilar da Benim azabim hak oldu.
15
Peki, Biz, ilk olusturmada cizlik mi gsterdik? Hayir, ama onlar yeni bir
olusturulustan kusku iindedirler.
16
Ve andolsun insani Biz olusturduk. Nefsinin kendisine neler fisildadigini da
biliriz. Ve Biz ona sah damarindan daha yakiniz.
17,18
Onun sagindan ve solundan
(her yanindan) yerlesik iki tesbiti onun her isini tesbit edip dururken, insan hibir
sz sylemez ki yaninda hazir gzetleyen bulunmasin.

39

19
lmn sarhoslugu gerekten gerek ile gelmistir de: Ey insan! Ite bu,
senin kaip durdugun eydir.
20
Ve Sr da flenmistir.
76
Ite bu, korkutulan gndr.
21
Ve herkes,
kendisiyle beraber bir src ve bir shit bulunarak geldi.
23
Ve onun yasiti olan arkadasi/Iblis dedi ki: Iste yanimdaki hazir.

24,25
Haydi, Iblis ve tanik; ikiniz, tm inati, kfir; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddeden, hayri alabildigine engelleyen, kendine haksizlik eden
ve pheci olan o kiileri atin cehenneme!
26
O ki Allah ile birlikte baka bir ilh
edinmiti. Haydi, ikiniz birlikte, onu iddetli azaba atin!
27
Onun yasiti olan arkadasi/Iblis dedi ki: Rabbimiz! Ben onu azdirmadim.
Fakat kendisi uzak bir sapiklik iindeydi.
28
Allah dedi ki: Benim huzurumda ekismeyin! Ben size daha nce tehdit
gndermistim.
29
Benim huzurumda Sz
77
degistirilmez. Ve Ben kullara asla yanlis is
yapan; yaptiklari iyi amelleri noksanlastiran, haksizlik eden biri degilim.
30
Biz, o gn, cehenneme, Doldun mu? deriz. O da, Daha var mi? der.
31
Cennet de, Allah'in korumasi altina girmis kisilere uzak olmayip
yaklastirilmistir.
32-35
Iste bu, oka ynelen ve oka koruyan Rahmn'dan; yarattigi btn
canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'tan grlmedigi, duyulmadigi;
sezilmedigi yerlerde bile saygiyla, sevgiyle, bilgiyle rperen ve gnlden bagli olan
herkes iin sz verilendir. Selm ile oraya girin. Ite bu sonsuzluk gndr.
Orada onlara ne isterlerse vardir. Katimizda daha fazlasi da vardir.
36
Biz onlardan nce kendilerinden daha etin gce sahip nice nesilleri
degisime, yikima ugrattik. yle ki onlar beldeleri delik-desik ediyorlardi. Hi kaip
kurtulacak yer var mi?
37
Sphesiz ki bunda akli, anlayisi, vicdani olan veya kendisi tanik olarak kulak
veren kimse iin elbette gt vardir.
38
Ve kesinlikle Biz gkleri, yeri ve ikisi arasinda olanlari alti evrede
olusturduk. Ve Bize hibir yorgunluk dokunmadi.
39,40
O nedenle, sen onlarin sylediklerine karsi sabret. Ve gnesin
dogmasindan nce ve batmasindan nce ve geceden bir blmde; her firsatta
Rabbinin vgs ile birlikte arindir. Ve boyun egip teslim oluslarin/ikna oluslarin
arkalarinda; inkrciya iman ettirdikten sonra da O'nu arindir.
41
Ve sen bir seslenenin yakin bir yerden seslenecegi gne kulak ver;
42
o gn, o
igligi gerek olarak duyarlar. Iste bu ikis, dirilis gndr.

40

43
Gerekten Biz, evet Biz, hayat veririz ve ldrrz. Dns de yalnizca
Biz'edir.
44
O gn yer onlardan abuk yarilir. Iste bu, sadece Bize kolay bir toplamadir.
45
Biz, onlarin sylediklerini daha iyi biliriz. Ve sen, onlarin zerinde zorlayici
degilsin. O hlde sen, Benim tehdidimden korkan kimselere Kurn ile gt ver.
(34/50, Kf/1-45)
BELED SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 57
1-4
Dsndgnz gibi degil; bu kentte yasayan insanlarin tmn, ilk insandan
bu yana remis gelmis insanlarin tmn kanit gsteririm ki Biz, insani gerekten
bir sikinti iinde olusturduk. Sen de bu insanlardan birisin; sen de sikinti iinde
olacaksin.
78

(35/90, Beled/1-4)
Necm: 58
5
O, kendisine karsi kimse asla g yetiremez mi saniyor;
6
Ben, yigin yigin mal heder ettim diyor!
7
O, kimsenin kendisini asla
grmedigini mi saniyor?
8,9
Biz ona iki gz, bir dil ve iki dudak vermedik mi?
10
Ve Biz ona belirgin iki yolu gsterdik.
11
Fakat o, o sarp yokusa saldirmadi.
12
Ve o sarp yokusun ne oldugunu sana ne bildirdi?
13
Kleyi zgrlestirmektir
14,15
veya salgin bir kitlik gnnde yakinda bulunan
bir yetime
16
veya topraklara dsms; srnen yoksula, issize yemek yedirmektir.
17
Sonra da iman edip de sabri tavsiyelesenlerden ve merhameti tavsiyelesenlerden
olmaktir.
18
Iste bunlar, mutluluk, yksek mertebe sahipleridir.
19
yetlerimizi rtbas edenler de ugursuzluk-somluk yraninin ta kendileridir.
20
zerlerinde kapilari simsiki kapatilmis bir ates vardir.
(35/90, Beled/5-20)
TRIK SRESI

41

MEKKE DNEMI
Necm: 59
1-4
Bilginler ve Trik; delip geen Kurn yetleri grubu taniktir ki, kesinlikle
her benligini tamamlamis varligin zerinde birtakim koruyucular vardir.
79

5
Onun iin insan neden olusturulmus olduguna bir baksin;
6,7
omurga ile ggs
kemikleri arasindan ikan, atici bir sudan; strojen ve testosterondan baslanarak
olusturuldu.
8,9
Sphe yok ki o Yaratici, btn sirlarin meydana ikarildigi gn, onun geri
dndrlmesine g yetirendir.
10
Artik onun iin ne herhangi bir g vardir, ne de
herhangi bir yardimci.
11-14
ldkten sonra dirilecegine inanan bilginler, cahil, inansiz kfirlerin;
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenlerin durumu kanittir ki kuskusuz o,
ayirici bir karardir. Ve o bir saka degildir.
80

15
Sphesiz onlar, olduka tuzak kuruyorlar.
16
Ben de onlari cezalandiririm.
81

17
Bu yzden sen kfirlere; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenlere
mhlet ver, onlara azicik zaman tani.
(36/86, Trik/1-17)
KAMER SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 60
1
O saat/kiymetin kopus ani yaklastirildi. Ve her sey aiga ikarildi.
82

2
Onlar ise bir almet/gsterge grseler hemen yz eviriyorlar ve Devam edip
giden bir bydr diyorlar.
3-5
Kurn'da kendilerine verilen her emir, kararlastirilmis, en stn seviyede
yeterli, haksizlik ve kargasayi engellemek iin konulmus bir kanun, dstur ve ilke
oldugu hlde onlar yalanladilar ve tutkularina uydular. Sphesiz onlara vazgeirecek
haberler de gelmisti. Buna ragmen uyarilar yarar saglamiyor.
6-8
O hlde onlardan geri dur. O gnde agirici'nin, bilinmedik/ yadirganan bir
seye agirdigi o gnde gzleri dskn dskn, o davetiye hizlica kosarak
kabirlerinden ikarlar. Sanki onlar darmadagin ekirgeler gibidirler. O, kfirler;
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenler, Bu, zor bir gndr derler.
9
Onlardan nce Nh'un toplumu da yalanlamisti. yle ki kulumuzu
yalanladilar ve O, gizli glerce desteklenen/deli birisidir dediler. Ve o
alikonulmustu; her trl faaliyetine engel olunmustu.

42

10
Bunun zerine Nh Rabbine yalvardi: Ben gerekten yenik dsrldm,
bana yardim et!
11
Biz de hemen sel gibi bosalan bir su ile ggn kapilarini aiverdik.
12
Yeri de kaynaklar hlinde fiskirttik; derken sular ayarlanmis bir is zerine
birbirine kavustu.
13,14
Nh'u da, iyilikbilmezlik edilen kisiye bir dl olmak zere, korumamiz/
gzetimimiz altinda akip giden levhalari; tahtalari ve ivileri/urganlari olan filika/
kk gemi zerinde tasidik.
15
Ve andolsun Biz, bunu bir yet olarak biraktik. O hlde var mi ibret alip
dsnen?
16
Peki, Benim azabim ve uyarilarim nasilmis?
17
Andolsun Biz, Kurn'i dsnme/gt iin kolaylastirdik/hazirladik. O hlde
var mi ibret alip dsnen?
18
d da yalanladi. Peki, Benim azabim ve uyarilarim nasilmis?
19,20
Sphesiz Biz onlarin stne, ugursuz, uzun bir gnde dondurucu/ugultulu,
insanlari koparip atan bir rzgr gnderdik; sanki onlar kknden sklms hurma
ktkleri gibiydiler.
21
Peki, Benim azabim ve uyarilarim nasilmis?
22
Andolsun Biz Kurn'i dsnme/ gt iin kolaylastirdik/ hazirladik. O hlde
var mi ibret alip dsnen?
23
Semd da o uyarilari yalanladi:
24,25
Bizden bir tek insana mi, o'na mi
uyacagiz? yle yaparsak kesinlikle bir sapiklik ve ilginlik iinde oluruz, gt;
Kitap, aramizdan o'na mi birakildi? Hayir, aksine o, ok yalanci, kstahtir dediler.
26
Yarin onlar, ok yalancinin, kstahin kim oldugunu bileceklerdir.
27,28
Sphesiz Biz onlara, kendilerine grev olmak zere sosyal destek kurumlari
kurmalarini
83
ve onlari ayakta tutmalarini emredecegiz.
Onun iin sen onlari gzetle ve sabret. Ve onlara bu kurumlari ayakta tutacak
zekt; vergi ve harcamada bulunma grevlerinin, kendi aralarinda pay edilmis
oldugunu haber ver; herkesin kamuya ne miktarda katkida bulunacagi da
belirlenmistir.
29
Bunun zerine arkadaslarina/ idarecilerine seslendiler. O da alacagini alip
sosyal kurumlari ayakta tutan gelir kaynaklarini kurutarak sistemi kertiverdi.
30
Peki, azabim ve uyarilar nasilmis?

43

31
Sphesiz Biz onlarin zerine korkun tek bir ses gnderdik; agilcinin
topladigi ali-irpi gibi oluverdiler.
32
Andolsun Biz Kurn'i dsnme/gt iin kolaylastirdik/hazirladik. O hlde
var mi ibret alip dsnen?
33
Lt'un toplumu, uyarilari yalanladi.
34,35
Biz onlarin zerine ufak tas yagdiran
bir firtina gnderdik. Lt'un ailesi bundan ayri tutuldu. Onlari katimizdan bir nimet
olarak seher vaktinde kurtardik; Biz kendisine verilen nimetlerin karsiligini deyen
kimseyi byle mkftlandiririz.
36
Andolsun Lt, onlari Bizim yakalamamiza karsi uyarmisti. Fakat onlar
uyarilari kusku ile karsiladilar
37
ve andolsun o'nun konuklarindan cinsel ynden
yararlanmaya kalkistilar. Biz de onlarin gzlerini krlestiriverdik/kabilelerini,
soylarini silip sprverdik:
38
Haydi azabimi ve uyarilarimi tadin!
39
Ve andolsun sabah erkenden, onlari kararli bir azap bastiriverdi: Haydi
azabimi ve uyarilarimi tadin!
40
Andolsun Biz Kurn'i dsnme/ gt iin kolaylastirdik/ hazirladik. O hlde
var mi ibret alip dsnen?
41
Sphesiz Firavun ailesine de uyaricilar gelmisti.
42
Onlar btn yetlerimizi
yalanladilar. Biz de onlari ok kuvvetli ve kudretli birinin yakalayisiyla
yakalayiverdik.
43
Sizin kfirleriniz; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden
kimseleriniz, onlardan hayirli mi? Yoksa yazitlarda sizin iin kurtulacaklarina dair
Allah tarafindan verilmis bir senet veya ferman mi var?
44
Yoksa onlar, Biz
birbirine yardim eden/ intikam alabilen bir topluluguz mu diyorlar?
45
Yakinda o topluluk bozguna ugrayacak ve arkalarini dnerek kaacaklardir.
46
Aslinda onlara vaat edilen, o saattir. O saat cidden daha feci ve daha acidir.
47
Kesinlikle sulular sapiklik ve ilginlik iindedirler.
48
O gn yzleri zere ateste srklenirler: Cehennemin beyinleri kaynatan
sicaginin dokunusunu tadin!
(37/54, Kamer/1-48)
Necm: 61
49
Sphesiz ki, Biz her seyi; evet her seyi bir l, ayar ile olusturduk.
50
Ve buyrugumuz, ancak gz kirpmasi gibi bir tekdir; anlik bir seydir.
51
Ve andolsun Biz, sizin benzerlerinizi degisime, yikima ugrattik. O hlde var
mi bir dsnen?

44

52
Ve onlarin isledikleri her sey, yazitlarda kayit altindadir.
53
Kgn,
bygn, hepsi satir satir yazilmistir.
54
Hi sphesiz Allah'in korumasi altina girmis kimseler cennetlerdedir,
irmaklardadir/ aydinliklardadir.
55
ok gl sahip, yneticinin huzurundaki
dogruluk oturma yerlerinde; dogru kimselere mahsus olan, yalan sylenmesi
mmkn olmayan, yok olma ihtimali bulunmayan sabit makamlardadirlar.
(37/54, Kamer/49-55)
SD SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 62
1
Sd/90.
84
gt/seref sahibi Kurn kanittir ki,
3
onlardan nce nice kusaklari
degisime, yikima ugrattik Biz. Onlar da agristilar. Ama artik kurtulus vakti
degildi.
2
Aksine o kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o
kimseler bir gurur ve blnme iindedirler.
85

4,5
Ve ilerinden kendilerine bir uyarici geldigine sastilar da o kfirler; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o kimseler, Bu bir sihirbazdir, ok ok
yalan syleyen birisidir. O bunca ilhi, bir tek ilh mi yapmis? Bu gerekten ok
sasilacak bir sey! dediler.
6-8
Ve ilerinden ileri gelenler yrdler: Ilhlariniz zerinde direnin ve
sznzden, kararinizdan dnmeyin. Bu, gerekten, sizden beklenen bir seydir! Biz
bunu son/baska bir dinde isitmedik, bu ancak bir uydurmadir. gt/ Kitap aramizdan
o'nun zerine mi indirildi? Aksine onlar Benim gdmden/ Kurn'dan yetersiz
bilgi iindeler, aksine onlar henz azabimi tatmadilar.
9-11
Yoksa ok gl ve ok bagis yapan Rabbinin rahmet hazineleri onlarin
yaninda midir? Ya da btn o gklerin, yerin ve aralarinda olanlarin mlk onlarin
midir? yleyse, burada, esitli gruplardan olusmus, bozguna ugramis bir ordu olan
onlar, her yolu deneyerek ykselsinler, ellerinden gelen her seyi denesinler!
12,13
Onlardan nce Nh'un toplumu, d, kaziklar sahibi; muhtesem ordulari
olan/ grlmemis iskenceler eden
86
Firavun, Semd, Lt'un toplumu ve Eyke
ashbi
87
da yalanladilar. Iste onlar, ayri ayri bas eken gruplardir.
14
Onlarin hepsi, sadece elileri yalanladilar. Bu sebeple azabim hak oldu.
15
Ve
bunlar, gz aip kapayacak kadar bile gecikmesi olmayan bir igliktan baskasini
beklemiyorlar.
16
Ve dediler ki: Rabbimiz! Hesap gnnden nce bizim azaptan payimizi
acele ver bize!
(38/38, Sd/1-16)

45

Necm: 63
17
Sen onlarin dediklerine sabret ve glerin sahibi kulumuz Dvd'u hatirla.
Sphesiz o, Rabbine oka dnendi.
18
Gerekten Biz, daglara boyun egdirdik/yapisal olarak insanlarin yararina
kullanilacak biimde yarattik. Her zaman kendisiyle birlikte Allah'i noksanliklardan
arindirirlardi.
19
Kuslari da toplu olarak o'na boyun egdirmistik/Dvd'un ve
insanlarin yararlanacagi biimde yaratmistik. Hepsi o'na dnc idi.
20
Biz o'nun
mlkn de pekistirdik. Ve o'na yasayi ve hakki btildan ayiran sz syleme
imknini verdik.
21
Ve sana su davacilarin haberi geldi mi? Hani onlar mihraba/Dvd'un zel
evine ikip varmislardi.
22,23
Dvd'un yanina girdiklerinde o, onlardan korkuvermisti. Ona, Korkma!
Biz, iki davaciyiz. Kimimiz, kimimize haksizlik etti. Simdi sen aramizda hak ile
hkm ver, haksizlik etme ve bizi dogru yolun ortasina ynelt dediler. Birisi de
dedi ki: Iste bu benim kardesim. Onun doksan dokuz koyunu var, benim ise bir tek
koyunum var. Byle iken, Onu da bana ver dedi ve konusmada bana stn
geldi/tartismada beni yendi.
24
Dvd dedi ki: Dogrusu senin bir koyununu kendi koyunlarina katmak
istemesiyle o sana haksizlik etmistir. Gerekten de ortaklarin, bir toplulukta
yasayanlarin ogu kesinlikle birbirlerine haksizlik ediyorlar. Ancak iman edenler ve
dzeltmeye ynelik isler yapan kimseler haksizlik etmezler. Ama onlar da ne kadar
azdir! Ve Dvd, Bizim kendisini birtakim sikintilarla imtihan ederek ari-duru hle
getirdigimize/olgunlastirdigimiza kesin kanaat getirdi ve anladi. Hemen Rabbinden
bagislanma diledi, ortak kosmaktan uzak olarak yere kapandi ve dnd.
25
Biz de o'nun iin bunu bagisladik/Biz de o'nu bagisladik. Iste byle! Sphesiz
yanimizda o'nun iin bir yakinlik ve gzel bir dns yeri vardir.
26
Ey Dvd! Gerekten Biz/biz seni bu yerde eski yneticinin yerine ynetici
yaptik. O hlde insanlar arasinda hak araciligiyla, haksizlik ve kargasayi engelleyip
adaleti sagla. Keyfe, arzuya uyma. O takdirde seni Allah'in yolundan saptirir.
Kesinlikle Allah yolundan sapanlar; hesap gnn umursamadiklarindan kendileri
iin ok siddetli bir azap vardir.
30
Dvd'a Sleymn'i da bahsettik. O ne gzel kuldu! Sphesiz O, Rabbine
oka dnendi.
31
Hani kendisine aksamst iyi cins ve rahvan atlar sunulmustu;
32
Ben, mal,
servet, ikar sevgisini, Rabbimin anilmasindan dolayi sevdim. Sonunda onlar
perdenin arkasina girdiler.
33
Geri getirin onlari bana! dedi. Hemen onlarin
bacaklarini, boyunlarini sivazlamaya basladi.

46

34,35
Andolsun ki Biz Sleymn'i da esitli badirelerden, sikintilardan geirerek
saflastirmistik/ olgunlastirmistik. Ve tahtinin zerine bir ceset birakmistik. Sonra o,
dnd; Ey Rabbim! Beni koru/bana madd ve manev pislik bulastirma ve bana,
benden sonra hi kimseye yarasmayan bir mlk hibe et/ bagisla! Sphesiz ki Sen,
bol bol hibe edensin/ bagislayansin dedi.
36-38
Bunun zerine Biz de, o'nun emriyle istedigi yere yumusacik akip giden
rzgri, seytnlari; tm dalgi ve yapi ustalarini ve zincirlere baglanmis olan
digerlerini o'nun emrine verdik.
-
39
Ite bu, Bizim hesaba gelmez ihsanimizdir. Artik sen dilersen bakalarina
ver veya vermeyip tut.-
40
Sphesiz ki o'nun iin yanimizda bir yakinlik ve gzel bir dns yeri vardir.
41
Kulumuz Eyyb'u da hatirla! Bir zaman o, Rabbine seslenmisti: Seytn bana
aci ve dert, tasa sikinti dokundurdu.

42
Hemen, hizlica, yaya olarak oradan uzakla! Ite yikanilacak bir yer,
soguk iecek!
43
Ve Biz o'na, ailesini ve onlarla birlikte olanlarin bir mislini daha tarafimizdan
bir rahmet ve kavrama yetenegi olanlar iin bir ibret olarak bahsettik.

44
Ve eline bir tutam ot mesabesinde ki sermayeni/baharatilik iin nane,
feslegen demeti al, onunla hemen, rizik aramak iin sefere ik ve kararsiz olma,
dogrudan sapma, gnah isleme. Gerekten Biz o'nu sabirli biri olarak bulduk. O, ne
gzel kuldu! Sphesiz o, Rabbine oka dnendir.
45
G ve ngr sahibi kullarimiz Ibrhm'i, Ishk'i ve Ya'kb'u da hatirla!
46
Sphesiz Biz onlari Yurt Dsncesi/ zgr vatan hasreti safligiyla
saflastirdik, ari-duru hle getirdik.
47
Ve sphesiz onlar, yanimizda seilmis en hayirli
kimselerdendir.
48
Isml'i, Elyas'yi, Zlkifl'i de an. Hepsi de hayirli kimselerdendir.
(38/38, Sd/17-26, 30-48)
Necm: 64
27
Ve Biz gkyzn, yeryzn ve aralarinda olanlari bosuna olusturmadik.
Bu, kfirlerin; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden kisilerin zannidir.
Cehennem atesinden dolayi su kfirlerin; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddeden su kisilerin vay hline!
28
Yoksa, iman eden ve de slihti isleyenleri Biz, yeryzndeki o bozguncular
gibi mi yapariz? Yoksa Allah'in korumasi altina girmis o kimseleri din-iman
tanimayip ktlge batanlar gibi mi yapariz?

47

29
Bu, temiz akil sahipleri onun yetlerini dsnsnler ve gt alsinlar diye sana
indirdigimiz bereketli bir kitaptir.
88

49-52
Iste bu, bir gttr/ sereftir/ hatirlatmadir. Sphesiz ki Allah'in korumasi
altina giren kimseler iin gzel bir dns yeri; ilerinde yaslanarak birok meyve
ve iecekler istedikleri ve de yanlarinda hepsi de ayni yasta, gzleri
karsilarindakinden baskasini grmeyen hizmetilerin bulundugu, kapilari
kendilerine ailmis olan Adn cennetleri vardir.
53
Iste bu, hesap gn iin size vaat edilendir.
54
Hi phesiz ki ite bu, Bizim
rizkimizdir; ona hi tkenmek yoktur.
55,56
Iste! Sphesiz azginlar iin de en kt dns yeri; kendisine yaslandiklari
cehennem vardir. O ne kt yataktir!
57
Iste o kaynar su ve irindir. Artik onu tadip
dursunlar!
58
Ve onun seklinden ifter ifter digerleri vardir.
59
Iste bunlar da sizinle birlikte
atilircasina giren bir gruptur. Onlara bir rahat yok. Sphesiz onlar cehenneme
sallandilar.
60
Derler ki: Hayir, asil size merhaba; selam sabah yok. Cehennemi nmze
siz getirdiniz. O ne kt bir duraktir!
61
Derler ki: Rabbimiz! Bizim nmze bunu kim getirdiyse onun atesteki
azabini kat kat arttir!
62
Ve yine derler ki: Kendilerini ktlerden saydigimiz birtakim adamlari niye
gremiyoruz?
63
Biz onlari alaya almistik/asagilamistik. Yoksa gzler onlardan kaydi
mi?
64
Sphesiz ki bu, ates ehlinin birbiriyle tartismasi/ davalasmasi gerektir.
(38/38, Sd/27-29, 49-64)
Necm: 65
65,66
De ki: Ben ancak bir uyariciyim. Ve O, bir tek ve kahredici, gklerin,
yerin ve ikisi arasinda olan seylerin Rabbi, ok gl, ok bagislayici olan Allah'tan
baska tanri yoktur.
67
De ki: O; Kuran, ok byk, nemli bir haberdir.
68
Siz ondan yz
eviriyorsunuz.
69
Onlar birbirleriyle tartisirken, benim en stn seylerin
dolduruldugu; Kurn'a
89
dair bir bilgim yok idi.
70
Ancak ben, evet ben apaik bir
uyarici oldugum iin bana vahyediliyor.
(38/38, Sd/65-70)
Necm: 66

48

71,72
Hani Rabbin bir zaman evrendeki glere,
90
Sphesiz Ben amurdan bir
beser olusturucuyum. Onu dzgnlestirip bilgili hle getirdigim
91
zaman derhal ona
boyun egip teslim olun demisti.
73,74
Bunun zerine Iblis/ dsnce yetisi
92
hari evrendeki glerin tm hep
birlikte boyun egip teslimiyet gsterdiler, Iblis byklk tasladi ve o, grmezden
gelenlerden idi.
75
Allah, Ey Iblis! O benim iki elimle/kudretimle olusturduguma boyun egip
teslim olmana ne engel oldu? Byklendin mi? Yoksa yksek derecelerde
bulunanlardan mi oldun? dedi.
76
Iblis dedi ki: Ben ondan hayirliyim. Beni enerjiden olusturdun, onu ise
maddeden
93
olusturdun.
77,78
Allah, Hemen ik oradan, artik sen kesinlikle kovulmussun, / katilin,
asilsiz sz ve dsnce retenin, karanliga tas atanin tekisin, Elbette hayirdan uzak
tutmam da karsilik gnne kadar senin zerindedir dedi.
79
Iblis, Rabbim! O hlde tekrar diriltilecekleri gne kadar bana sre ver dedi.
80,81
Allah, Haydi, sen belirli bir vakte kadar sre verilenlerdensin dedi.
82,83
Iblis, yle ise en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn
olmayan; mutlak galip olusuna yemin ederim ki ben onlarin hepsini; ilerinden
aritilmi kullarin hari kesinlikle azdiracagim dedi.
84
Allah dedi ki: Gerek budur. Ben de su geregi sylyorum:
85
Andolsun ki
cehennemi kesinlikle senden ve onlarin sana uyanlarindan; hepinizden
dolduracagim.
(38/38, Sd/71-85)
Necm. 67
86
De ki: Ben Kurn'a karsi sizden bir cret istemiyorum. Ben ykmllk
getirenlerden/ kendiliginden bir seyler uyduranlardan, klfet getirenlerden, basa is
ikaranlardan da degilim.
87
Kurn, btn lemler iin bir gttr ancak.
88
Ve onun
mthis haberini bir zaman sonra kesinlikle bileceksiniz.
(38/38, Sd/86-88)

49

ARF SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 68
1
Elif/1, Lm/30, Mm/40, Sd/90.
94

2
O, kendisiyle uyarman ve inananlara gt/ hatirlatma iin sana indirilen; iine
isletilen Kitaptir. Onun iin, ondan, ggsnde hibir sikinti olmasin.
3
Rabbinizden
size indirilene uyun ve O'nun astlarindan, yol gsteren, yardim eden ve koruyan
szde yakinlara uymayin. Ne kadar az gt aliyorsunuz/hatirliyorsunuz!
4
Ve Biz nice kentleri degisime, yikima ugrattik. Azabimiz kimilerine gece
uyurlarken kimilerine de gndz dinlenirlerken onlara gelivermisti.
5
Azabimiz
onlara geldiginde de, Biz gerekten sirk kosarak kendilerine yazik eden
kimselermisiz! demelerinden baska yalvarislari olmamisti.
6
Andolsun, kendilerine eli gnderilmis olanlari da sorguya ekecegiz,
andolsun, gnderilen elileri de sorguya ekecegiz.
7
Ve andolsun, onlara, bir bilgi ile anlatacagiz; nk Biz uzakta olanlar
degildik.
8
Ve tarti, o gn haktir. Kimin terazileri/tartilari agir basarsa, iste onlar
kurtulanlardir.
9
Ve kimin terazileri/ tartilari hafif kalirsa, iste onlar yetlerimize karsi zlimlik
etmelerinden dolayi kendilerini ziyana sokan kimselerdir.
10
Ve hi kuskusuz Biz, sizi yeryznde yerlestirdik ve orada size geimlikler
sagladik; kendinize verilen nimetlerin karsiligini ne kadar da az dyorsunuz!
(39/7, Arf/1-10)
Necm: 69
11
Ve hi kuskusuz Biz, sizi olusturduk, sonra sizi biimlendirdik, sonra da
evrendeki glere,
95
dem'e/bilgilenmis, vahiy almis insana
96
boyun egip teslim
olun dedik; Iblis/dsnce yetisi
97
hari onlar hemen boyun egip teslim oldular; o,
boyun egip teslim olanlardan olmadi.
12
Allah, Sana emrettigim zaman, seni boyun egip teslimiyet gstermekten ne
alikoydu? dedi. Iblis, Ben, ondan hayirliyim; beni atesten/enerjiden olusturdun,
onu da amurdan/maddeden olusturdun dedi.
13
Allah, yleyse oradan hemen alal, senin iin orada byklk taslamak
olmaz, hemen ik, sen kesinlikle asagiliklardansin dedi.
14
Iblis, Yeniden diriltilecekleri gne kadar bana sre ver dedi.

50

15
Allah, Sen sre verilmislerdensin dedi.
16,17
Iblis, yleyse, beni azginliga itmene karsilik, andolsun ki ben, onlar iin
Senin dosdogru yoluna oturacagim, sonra yine andolsun ki onlarin nlerinden,
arkalarindan, saglarindan, sollarindan onlara sokulacagim ve Sen, oklarini
kendilerine verilen nimetlerin karsiligini deyenler bulmayacaksin dedi.
18
Allah, Haydi, sen, yerilmis ve itilmis olarak oradan ik. Onlardan sana kim
uyarsa, andolsun ki sizin hepinizden cehennemi dolduracagim
19
Ve, Ey
dem/bilgilenmis, vahiy almis insan! Sen ve esin cennete yerlesin, dilediginiz
yerden de yiyin ve girift, ekismenin kaynagi olan su seye yaklasmayin; malin-
mlkn, paranin-pulun
98
tutkunu olmayin, yoksa yanlis; kendine zararli is
yapanlardan olursunuz dedi.
20
Derken Iblis, onlarin kendilerinden gizli kalan irkinliklerini kendilerine
gstermek iin onlara vesvese verdi. Ve Rabbiniz, baska bir sebepten dolayi degil,
sirf ikinizin de birer melek/iradesiz g olmaniz ya da sonsuz olarak
kalicilardan/gelismeyen, degismeyen birer varlik olmaniz iin sizi girift, ekismenin
kaynagi olan su seyden; maldan-mlkten, paradan-puldan men etti/ bunlari size
yasakladi dedi.
21
Ve Elbette ben, size gt verenlerdenim diye onlara yemin etti/
kanitlar ileri srd.
22
Bylece onlari aldatarak asagiliga dsrd. Onlar girift,
ekismenin kaynagi olan seyin; malin-mlkn, paranin-pulun tadina varinca,
hirslari, doyumsuzluklari devreye girdi ve mal-mlk, para-pul istifiligine basladilar.
Rableri onlara seslendi: Ben, size mal-mlk, para-pul tutkunu olmayi
yasaklamadim mi ve size, Bu seytn, kesinlikle sizin iin apaik dsmandir
demedim mi?
23
Onlar/her ikisi, Ey Rabbimiz! Biz kendimize haksizlik ettik ve eger bizi
bagislamazsan ve bize rahmetinle islem yapmazsan kesinlikle zarara
ugrayacaklardan oluruz! dediler.
24
Allah, Birbirinize dsman olarak alalin, sizin iin yeryznde bir sreye
kadar kalmak ve yararlanmak vardir dedi.
25
Allah, Orada yasayacaksiniz, orada leceksiniz ve oradan ikarilacaksiniz
dedi.
99

(39/7, Arf/11-25)
Necm: 70
26
Ey demogullari! Size irkinliklerinizi rtecek giysi, sslenecek elbise
indirdik. Ve Allah'in korumasi altina girme elbisesi; o, daha hayirlidir. Iste bu,
dsnp gt alirlar diye Allah'in yetlerindendir.
27
Ey demogullari! Seytn, ana-babanizi, kendi irkinliklerini kendilerine
gstermek iin elbiselerini soyarak cennetten ikardigi gibi, sakin sizi de fitneye

51

dsrmesin; sizi hak dinden dndrmesin! nk o ve kabilesi, sizin onlari
gremeyeceginiz yerden sizi grrler. Biz, seytnlari, inanmayanlar iin veller/yol
gsteren, yardim eden kimseler yaptik.
28
Ve onlar bir igrenlik yaptiklari zaman, Atalarimizi bu yolda bulduk, bunu
bize Allah emretti derler. De ki: Allah igrenligi emretmez. Allah'a karsi
bilmediginiz seyleri mi sylyorsunuz?
29
De ki: Rabbim hakkaniyeti emretti. Her mescidin
100
yaninda; toplum iinde
yznz; tm benliginizi O'na dogrultun ve dini yalniz Kendisine has kilarak
Rabbinize yalvarin. Ilkin sizi yarattigi gibi O'na dneceksiniz.
30
Bir grubu dogru yola iletti, bir gruba da sapiklik hak oldu; onlar, seytnlari,
Allah'in astlarindan, yol gsteren, yardim eden ve koruyan yakinlar edindiler ve
kendilerinin de kesinlikle kilavuzlanan dogru yolda olduklarini saniyorlar.
31
Ey demogullari! Her mescidin yaninda; toplum iinde sslerinizi alin,
yiyin-iin fakat savurganlik etmeyin; kesinlikle Allah, savurganlari sevmez.
32
De ki: Allah'in, kullari iin ikardigi znetleri ve tertemiz riziklari kim
haram etmis? De ki: Bunlar, igreti dnya hayatinda inananlar iindir kiymet
gnnde yalniz onlar iin olmak zere. Iste bylece Biz, yetleri bilen bir
topluluga ayrintili olarak aikliyoruz.
33
De ki: Rabbim, sadece igrenlikleri; onun aik ve gizli olanini, gnahlari,
haksiz yere baskaldirmayi, haklarinda hibir delil indirmedigi seyleri Allah'a ortak
kosmanizi ve Allah hakkinda bilmediginiz seyleri sylemenizi haram etmistir.
34
Ve her nderli toplum iin bir sre sonu vardir. Onun iin sre sonlari
geldiginde, ne bir an erteleyebilirler, ne de ne alabilirler.
35
Ey demogullari! Size, aranizdan, yetlerimi anlatan eliler geldiginde, kim
Allah'in korumasi altina girer ve iyilestirirse, iste onlara kaygi yoktur ve onlar
zlmeyecekler de.
36
yetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karsi byklk taslayanlar ise, iste onlar
atesin yranidir. Onlar orada srekli kalacaklardir.
37
yleyse, Allah'a karsi yalan
uyduran veya yetlerini yalanlayandan daha yanlis; kendi zararina is yapan kim
olabilir? Iste onlara Kitap'tan paylari erisecektir; sonunda elilerimiz, canlarini
almak zere onlara gelince, Allah'in astlarindan yakardiklariniz nerede? derler.
Onlar, Yakardiklarimiz bizden sapip ayrildilar derler ve kfirler; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddeden kisiler olduklarina, bizzat kendileri taniklik
ederler.
38
Allah, Sizden nce gemis tanidiginiz-tanimadiginiz ates iindeki nderli
toplumlarin iine girin! der. Her toplum girdike kardesini dislayip gzden ikarir.
Sonunda hepsi oraya toplandiginda, sonrakiler ncekiler hakkinda, Rabbimiz! Iste

52

sunlar bizi saptirdi. Onlara atesten kat kat azap ver derler. Allah, Herkese kat
kattir, fakat siz bilmiyorsunuz der.
39
ncekiler de sonrakilere, Sizin bize karsi fazlaliginiz yoktur. O hlde
yaptiklarinizdan dolayi azabi tadin derler.
(39/7, Arf/26-39)
Necm: 71
40
yetlerimizi yalanlayan ve onlara karsi byklenen su kimselere, iste onlara
ggn kapilari ailmayacak ve deve/halat igne deliginden gemedike onlar cennete
girmeyeceklerdir. Biz sululari iste byle cezalandiririz.
41
Onlar iin cehennemden
yataklar, stlerinden de rtler vardir. Ve Biz, zlimleri iste byle cezalandiririz.
42,43
Iman edenler ve dzeltmeye ynelik isler yapanlar; ki Biz hi kimseye
kapasitesinin stnde bir ey yklemeyiz iste onlar cennet yranlaridir ve onlar,
orada sonsuz olarak kalicilardir. Ve ggslerinde kinden, hintan, kiskanliktan,
hileden, hainlikten, garazdan ne varsa ikarip atariz. Onlarin altlarindan irmaklar
akar. Onlar, Tm vgler, bize bunun iin kilavuzluk eden Allah'adir. Eger Allah
bize kilavuzluk etmeseydi biz kilavuzlandigimiz dogru yola erisemezdik. Sphesiz
Rabbimizin peygamberleri bize gerek ile gelmistir derler. Ve onlara seslenilir:
'Iste size cennet! Yapmis olduklarinizla buna vris; son sahip oldunuz.
44,45
Ve cennet ashbi ates ashbina, Biz, Rabbimizin bize vaat ettigini gerek
bulduk. Peki, siz Rabbinizin size vaat ettigini gerek buldunuz mu? diye
seslendiler. Onlar, Evet dediler. Aralarinda bir duyurucu, sphesiz ki Allah'in
dislamasinin/ rahmetinden yoksun birakmasinin, Allah'in yolundan geri evirip
yolun egri-bgrsn isteyen ve hireti bilerek reddeden zlimlerin; yanlis; kendi
zararlarina is yapanlarin stne olacagini duyurdu.
50,51
Ve atesin ashbi, cennetin ashbina, Biraz su veya Allah'in sizi
riziklandirdigi seylerden bize aktarin diye seslendiler. Onlar da, Allah, dinlerini
alaya ve eglenceye alan, basit, igreti dnya hayatina aldanan kfirlere; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddedenlere ikisini de gerekten yasaklamistir!
dediler. Bu gnle karilaacaklarini umursamadiklari, yetlerimizi/
almetlerimizi/ gstergelerimizi bile bile inkr ettikleri gibi, Biz de bugn onlari
umursamayacagiz/ cezalandiracagiz.
46
Aralarinda da bir perde vardir.
Ve Kurn blmleri zerinde bilgisi olan kimseler,
101
onlarin hepsini
almetlerinden tanirlar. Ve Kurn bilgisine sahip kimseler, cenneti umup da
henz girmemis olan cennet ashbina seslenirler: Selm olsun size!
47
Gzleri ates ashbina evrilince, Rabbimiz! Bizi bu hainlerle birlikte
bulundurma derler.

53

48,49
Kurn blmleri bilgisine sahip kimseler, almetlerinden tanidiklari
kimselere seslenip, Toplulugunuz ve byklendiginiz seyler size yarar saglamadi,
Allah'in, rahmetine ki bu rahmet, Allah'in Girin cennete, size kaygi yoktur,
zlmeyeceksiniz de diye verdigi szdr erdirmeyecegine yemin ettikleriniz,
sunlar mi? derler.
102

(39/7, Arf/40-45,50,51,46-49)
Necm: 72
52
Hi kuskusuz onlara, inananlar iin bir kilavuz ve rahmet olarak, tam bir
bilgiyle ayrintili olarak aikladigimiz bir Kitap getirmistik.
53
Onun ilk plna ikmasindan baska ne bekliyorlar? Onun ilk plna ikacagi
gn geldiginde, nceleri onu umursamayanlar, Rabbimizin elileri gerekten bize
geregi getirmisti. Acaba bizim iin aracilik edecek aracilar var mi? Veya geri
gnderilip de yaptiklarimizdan baskasini yapabilir miyiz? diyecekler. Kuskusuz
kendilerini kayba ugratmislardi. Uydurduklari seyler de kendilerinden ayrilmistir.
54
Sphesiz ki sizin Rabbiniz, gkleri ve yeri alti evrede olusturan, sonra en
byk taht zerinde egemenlik kuran,
103
gndz, durmadan kovalayan gece ile
bryen ve gnes, ay ve yildizlari emrine boyun egmis olarak yaratan Allah'tir. Iyi
biliniz ki olusturma ve sistemler kurup yrtme sadece O'na zgdr. lemlerin
104

Rabbi olan Allah, ne cmerttir!
(39/7, Arf/52-54)
Necm: 73
55
Rabbinize alala alala ve gizlice/ aika gstererek dua edin; namaz kilin.
Kesinlikle O, siniri asanlari sevmez.
56
Ve dzeltildikten sonra yeryznde
bozgunculuk yapmayin. O'na, rpererek ve rahmetini umarak dua edin. Kesinlikle
Allah'in rahmeti, iyilestirenlere-gzellestirenlere ok yakindir.
105

(39/7, Arf/55-56)
Necm: 74
57
Ve O, hatirlarsiniz/ gtlenirsiniz diye, rahmetinin nnde rzgrlari
mjdeciler/ dagiticilar/ yayicilar olmak zere gnderir. O rzgrlar, yagmur ykl
bulutlari yklenince, onu kurak bir beldeye gnderir, sonra onunla suyu indiririz.
Bylece onunla rnn hepsinden ikartiriz. Iste Biz, lleri de byle ikaracagiz.
58
Ve gzel beldenin bitkisi, Rabbinin izniyle/ bilgisiyle ikar; kt olandan ise
yararsiz bitkiden baska bir sey ikmaz. Iste Biz, kendisine verilen nimetlerin
karsiligini deyen bir toplum iin yetleri byle trl trl, tekrar tekrar aiklariz.
(39/7, Arf/57-58)
Necm: 75

54

59
Andolsun ki Biz, Nh'u toplumuna eli gnderdik de o, Ey toplumum!
Allah'a kulluk edin, sizin iin O'ndan baska bir ilh yoktur. Cidden ben, zarariniza
olan stnze gelecek byk bir gnn azabindan korkuyorum dedi.
60
Toplumunun ileri gelenleri, Biz seni apaik bir sapiklik iinde gryoruz
dediler.
61-63
Nh dedi ki: Ey toplumum! Bende herhangi bir sapiklik yoktur. Velkin
ben lemlerin Rabbi tarafindan gnderilmis bir eliyim. Size Rabbimin gnderdigi
gerekleri teblig ediyorum, size gt veriyorum ve Allah tarafindan, sizin
bilmediginiz seyleri biliyorum. Allah'in korumasi altina girmeniz ve rahmete
ulasabilmeniz iin, iinizden sizi uyaracak bir kisiye, Rabbinizden bir gt/kitap
gelmesine sastiniz mi?
64
Bunun zerine o'nu yalanladilar, Biz de Nh'u ve o'nunla beraber gemide
bulunanlari kurtardik, yetlerimizi yalanlayanlari da bogduk! Gerekten onlar, kr
bir topluluk idiler.
65
Andolsun ki d'a da kardesleri Hd'u eli gnderdik. O, Ey toplumum!
Allah'a kulluk edin, sizin iin O'ndan baska bir ilh yoktur. Hl Allah'in korumasi
altina girmez misiniz? dedi.
66
Toplumundan, ileri gelen kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddeden kimseler, Biz seni akil hafifligi/chillik iinde gryoruz ve gerekten
seni yalancilardan saniyoruz dediler.
67-69
Hd, Ey toplumum! Bende akil hafifligi/ chillik yok, velkin ben
lemlerin Rabbi tarafindan gnderilmis bir eliyim. Size Rabbimin gnderilerini
teblig ediyorum ve ben sizin iin gvenilir bir gtym. Sizi uyarmasi iin
iinizden bir adam zerine Rabbinizden, size bir gt/kitap gelmesine sastiniz mi?
Dsnn ki O sizi, Nh toplumundan sonra, halfeler, sonradan gelen nesiller yapti
ve olusturulusta boy-pos itibariyle sizi arttirdi. Kurtulmaniz iin Allah'in nimetlerini
hatirlayin dedi.
70
Onlar dediler ki: Demek sen Allah'a; baskasini karistirmadan kulluk edelim
ve atalarimizin kulluk ettiklerini birakalim diye mi bize geldin? Eger dogrulardan
isen, bizi tehdit ettigin seyi bize getir!
71
Hd dedi ki: Artik size Rabbinizden bir azap ve bir hisim inmistir.
Haklarinda Allah'in hibir delil indirmedigi, sadece sizin ve atalarinizin taktigi
isimler hakkinda mi benimle tartisiyorsunuz? Bekleyin yleyse, sphesiz ben de
sizinle birlikte bekleyenlerdenim!
72
Bunun zerine Hd'u ve o'nunla beraber olan kimseleri tarafimizdan bir
rahmetle kurtardik ve yetlerimizi yalanlayan ve iman etmemis olan kimselerin
kkn kestik.

55

73
Andolsun ki Biz, Semd'a da kardesleri Slih'i eli olarak gnderdik. O dedi
ki: Ey toplumum! Allah'a kulluk edin, sizin iin O'ndan baska bir ilh yoktur. Size
Rabbinizden aik bir kanit geldi. Iste su, Allah'in devesi/sosyal yardim ve destek
ilkesi, sizin iin bir yettir; birakin onu Allah'in yeryznde yesin, sakin ona
ktlkle dokunmayin, yoksa sizi acikli bir azap yakalayiverir.
74
Ve dsnn ki
d'dan sonra sizi halfeler yapti. Ve yeryznde sizi yerlestirdi: Onun
dzlklerinden saraylar yapiyorsunuz, daglarini evler hlinde yontuyorsunuz.
yleyse Allah'in nimetlerini hatirlayin ve yeryznde kargasa ikaranlar olarak
taskinlik yapmayin.
75
Toplumundan byklk taslayan ileri gelenler, ilerinden zayif grnen
inanmis kimselere dediler ki: Siz, Slih'in, gerekten Rabbi tarafindan gnderilmis
bir eli oldugunu biliyor musunuz? Onlar, Kesinlikle biz o'nunla gnderilene
inaniyoruz! dediler.
76
Byklk taslayan o kimseler, Biz, sizin inandiginizi kesinlikle bilerek
reddeden kimseleriz! dediler.
77
Hemencecik de o sosyal yardim ve destek
kurumlarini ayakta tutan gelir kaynaklarini kuruttular
106
ve byklenerek Rablerinin
buyrugundan disari iktilar ve Ey Slih! Eger gerekten gnderilen elilerden isen,
bizi tehdit ettigini getir bize! dediler.
78
Bunun zerine hemen onlari, siddetli sarsinti yakaladi da yurtlarinda diz st
ke kaldilar.
79
Slih, o zaman onlara sirt evirdi ve Ey toplumum! Andolsun ki ben size
Rabbimin gnderilerini teblig ettim ve size gt verdim, fakat siz gt verenleri
sevmiyorsunuz dedi.
***
80,81
Andolsun ki Biz Lt'u da eli olarak gnderdik. Hani o, toplumuna demisti
ki: Siz, sizden nce lemlerden hi birinin yapmadigi igrenligi mi yapiyorsunuz?
Gerekten ve kesinlikle siz, cinsellikte kadinlardan asagi olan erkeklere sehvetle
gidiyorsunuz. Aslinda siz siniri asan bir toplumsunuz.
82
Ve toplumunun cevabi yalnizca, Onlari kentinizden ikarin, nk onlar,
fazla temizlenen insanlarmis! demek oldu.
83
Bunun zerine Biz de o'nu ve ailesini kurtardik, yalniz karisini kurtarmadik;
o, geride kalanlardan; dsnce bakimindan gnhkar toplumla beraber olanlardan
idi.
84
Ve zerlerine bir yagmur yagdirdik. Bak bakalim gnahkrlarin sonu nasil
oldu!
***
85-87
Andolsun ki Biz, Medyen'e de kardesleri Suayb'i eli gnderdik. Dedi ki:
Ey toplumum! Allah'a kulluk edin, sizin iin O'ndan baska bir ilh yoktur. Size

56

Rabbinizden aik bir delil geldi: Artik ly ve tartiyi tam yapin, insanlarin
esyasini eksik vermeyin, dzeltildikten sonra yeryznde bozgunculuk yapmayin;
eger inanan kimseler iseniz, bu sizin iin daha hayirlidir! Tehdit ederek, inananlari
Allah yolundan alikoyarak ve o yolun egriligini arayarak her yolun basinda
oturmayin. Dsnn ki siz az idiniz de O sizi ogaltti. Ve bozguncularin sonunun
nasil olduguna bir bakin! Ve eger iinizden bir grup benimle gnderilene inanmis,
bir grup da inanmamissa, o takdirde Allah aramizda hkmedinceye kadar sabredin.
Ve O, hkm verenlerin en hayirlisidir.
88,89
Toplumundan byklk taslayan ileri gelenler dediler ki: Ey Suayb! Ya
seni ve seninle beraber inananlari kentimizden kesinlikle ikaririz, ya da bizim
dinimize/ yasam tarzimiza dnersiniz! Suayb, dedi ki: Istemesek de mi! Allah
bizi ondan kurtardiktan sonra tekrar sizin dininize/yasam tarziniza dnersek,
kesinlikle Allah'a karsi yalan uydurmus oluruz. Rabbimiz Allah'in dilemesi disinda
ona geri dnmemiz bizim iin olacak sey degildir. Rabbimiz bilgisi ile her seyi
kusatmistir. Biz sadece Allah'a gvenip dayandik. Ey Rabbimiz! Bizimle
toplumumuz arasinda hak ile hkmet. nk Sen hkmedenlerin en hayirlisisin!
90
Ve o'nun toplumundan, kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddetmis olan ileri gelenler dediler ki: Eger Suayb'a uyarsaniz o takdirde siz
kesinlikle ziyana ugrayanlardan olursunuz.
91,92
Bunun zerine o mthis sarsinti onlari yakalayiverdi, yurtlarinda diz st
ke kaldilar. Suayb'i yalanlayanlar, sanki orada hi oturmamis/zenginlik srmemis
gibi oldular. Suayb'i yalanlayanlar var ya, iste ziyana ugrayanlar, kendileri oldular.
93
Bunun zerine Suayb, onlara sirt evirdi ve: Ey toplumum! Ben size
Rabbimin gnderilerini teblig ettim ve size gt verdim, durum byleyken kfirler
toplumuna; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden bir topluma nasil
tasalanayim? dedi.
(39/7, Arf/59-93)
Necm: 76
94,95
Biz hangi kente bir peygamber gnderdiysek, onun halkini kesinlikle
yalvarip yakarsinlar diye yoksulluk ve darlikla yakaladik. Sonra ktlgn yerini
iyilige degistirdik; sonunda ogaldilar ve Atalarimiza da byle darlik ve sevin
dokunmustu dediler. Bunun zerine onlari hemen, onlar hi farkinda degillerken
ansizin yakalayiverdik.
96
Ve eger o kentlerin halki inansalardi ve Allah'in korumasi altina girselerdi,
elbette zerlerine gkten ve yerden olan bolluklari aardik. Velkin onlar
yalanladilar. Biz de onlari yapip durmakta olduklarina karsilik yakalayiverdik.
97-99
Acaba o kentlerin halki, geceleyin uyurlarken kendilerine azabimizin
gelmesinden gvende oldular mi? Yoksa o kentlerin halki, kusluk vakti anlamsiz

57

islerle ugrasirlarken onlara azabimizin geleceginden gvende oldular mi? yleyse
Allah'in ince plnindan gvende oldular mi? Ziyana ugramis topluluktan baskasi
Allah'in ince plnindan kendini gvende grmez.
100
Ve nceki sahiplerinden sonra yeryzne vris; son sahip olanlara kilavuz
olmadi mi, etki yapmadi mi: Eger Biz dilersek onlari da gnahlarindan dolayi
cezalandirirdik. Biz onlarin kalplerinin zerine damga vururuz/mhrleriz de onlar
isitmezler.
101,102
Iste o kentler ki, sana onlarin nemli haberlerinden bir kismini
anlatiyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaik deliller ile gelmislerdi.
Fakat nceden yalanladiklari seylere iman etmemis idiler. Iste kfirlerin; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o kimselerin kalplerinin zerine Allah
byle damga basar/ mhrler. Onlarin ogunda, szde durma ilkesini bulmadik.
Gerek su ki, onlarin ogunu yoldan ikmis kimseler bulduk.
(39/7, Arf/94-102)
Necm: 77
103
Sonra o elilerin/ o toplumlarin arkasindan Ms'yi almetlerimizle/
gstergelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gnderdik de onlar, almetlere/
gstergelere haksizlik ettiler. Hele bir bak, o bozguncularin kibetleri nasil oldu!
104,105
Ve Ms, Ey Firavun! Ben kesinlikle lemlerin Rabbi tarafindan
gnderilmis bir eliyim. Allah hakkinda haktan baskasini sylememek bana bir
ykmllktr. Gerekten ben size Rabbinizden apaik bir delil ile geldim. Bu
nedenle Isrlogullari'ni gnder benimle dedi.
106
Firavun, Eger bir almet/gsterge ile geldiysen, getir hemen onu, tabii eger
dogru kimselerden isen dedi.
107,108
Bunun zerine Ms, bilgi birikimini
107
ortaya atti, o da birdenbire apaik
bir silip spren
108
kesiliverdi. Gcn de siyirip aiga koydu; artik gc,
izleyenler iin mkemmel, tam kusursuzca idi.
109

109-112
Firavun'un toplumundan ileri gelenler, Kesinlikle bu ok bilgili
byleyici, etkin bir bilgindir.
110
O, sizi yurdunuzdan ikarmak istiyor dediler.
Firavun, O hlde siz ne emredersiniz? dedi. Onlar: Onu ve kardesini alikoy,
sehirlere de toplayicilar gnder. Btn ok bilgili, byleyici, etkin bilginleri sana
getirsinler dediler.
113,114
Ve o ok bilgili, byleyici, etkin bilginler Firavun'a geldiler: Eger galip
gelen/ yenen biz olursak, gerekten bizim iin byk bir dl olacak/ olacak mi?
dediler. Firavun, Evet dedi, siz kesinlikle yakinlastirilmislardan olacaksiniz da.
115
ok bilgili, byleyici, etkin bilginler: Ey Ms! Sen mi tezini ortaya
koyacaksin, yoksa tez ortaya atanlar biz mi olalim? dediler.

58

116
Ms: Siz tezinizi ortaya atin dedi. Onlar atinca da insanlarin gzlerini
bylediler ve onlari korkuttular. Ve byk bir etkin hner gsterdiler.
117
Biz de Ms'ya, Sen de birikimini ortaya ativer diye vahyettik. Bir de ne
grsnler, onlarin uydurup dzdkleri seyleri sratle yakalayip yutuyor.
118
Bylece
hak yerini buldu ve Firavun ve ileri gelenlerin btn yaptiklari bosa gitti, ise
yaramadi.
119
Firavun ve ileri gelenler, artik orada maglup oldular ve kk dsms bir
toplum olarak geri dndler.
120-122
ok bilgili, byleyici, etkin bilginler ise boyun egip teslim olmus
kimseler hlinde birakildilar. lemlerin Rabbine; Ms'nin ve Hrn'un Rabbine
iman ettik dediler.
123-126
Firavun dedi ki: Ben size izin vermeden nce ona iman mi ettiniz?
Sphesiz bu, halkini sehirden ikarmak iin, sehirde kurdugunuz gizli bir tuzaktir.
Yakinda bileceksiniz. Kesinlikle ellerinizi ve ayaklarinizi aprazlama kesecegim,
sonra da hepinizi kesinlikle asacagim. ok bilgili, byleyici, etkin bilginler de
dediler ki: Hi sphesiz biz sadece Rabbimize dnenleriz. Senin bizi, yakalayip
cezalandirman da sirf Rabbimizin yetleri gelince onlara iman etmemizden
dolayidir. Ey Rabbimiz! Bize ok ok sabir ver de gevemeyelim, zaafa
dmeyelim, boyun egmeyelim. Canimi:i da Mslmanlar olarak al!
127
Firavun toplumundan ileri gelenler de, Seni ve senin ilhlarini/ seni ilh
edinmeyi terk etsinler de yeryznde kargasa ikarsinlar diye mi Ms'yi ve
toplumunu serbest birakacaksin? dediler. Firavun dedi ki: Onlarin ogullarini
ldrecegiz, kizlarini sag birakacagiz ve biz onlar zerinde ezici bir gce sahip
kimseleriz.
128
Ms, toplumuna dedi ki: Allah'in yardimini isteyin ve sabredin. Sphesiz
ki yeryz Allah'indir. Kullarindan diledigini ona mirasi yapar. Mutlu son da
Allah'in korumasi altina giren kimseler iindir.
129
Ms'nin toplumu dediler ki: Sen bize gelmeden nce de eziyet grdk, sen
geldikten sonra da. Ms dedi ki: Umulur ki, Rabbiniz dsmanlarinizi degisime,
yikima ugratacak ve sizi yeryznde onlarin yerine geirecektir. Bylece de sizin
nasil davranacaginiza bakacaktir.
130
Ve andolsun ki Biz, Firavun sllesini, dsnp gt alsinlar diye senelerle
kurakliklarla/ senelerce kitlik ve rn noksanligi ile yakaladik.
131
Sonra kendilerine
iyilik geldigi zaman, Iste bu bize aittir dediler. Eger kendilerine bir ktlk
gelirse, Ms ile yanindakilerin ugursuzlugu olarak kabul ederler. Iyi bilin ki,
onlarin ugursuzlugu Allah katindadir. Fakat onlarin ogu bilmezler.
132
Ve Firavun'un toplumu, Sen bizi kendisiyle bylemek iin her ne almet/
gsterge getirsen de, biz sana inananlar degiliz dediler.

59

133
Biz de belirli araliklarla yetler olmak zere zerlerine tufani, ekirgeleri,
hasereleri, kurbagalari ve kani gnderdik. Yine byklk tasladilar ve bir sulular
toplumu oldular.
134
Ve ne zaman ki, bu azap zerlerine kt: Ey Ms! Sana olan ahdi/
verdigi sz nedeniyle bizim iin Rabbine dua et, eger sen bizden bu cezayi
kaldirirsan sana kesinlikle iman edecegiz. Ve kesinlikle Isrlogullari'ni seninle
birlikte gnderecegiz dediler.
135
Ne zaman ki, ulasacaklari belli bir sreye kadar onlardan cezayi kaldirdik,
derhal szlerinden cayiveriyorlar.
136
Biz de, sphesiz yetlerimizi yalanladiklari ve onlardan gfil olmalari
nedeniyle onlari cezalandirip adaleti sagladik. Ve onlari bol suda/ nehirde
111
bogduk.
137
O zaafa ugratila gelmis/ gszlestirilmis olan toplumu da bereketlendirdigimiz
yerin her tarafina mirasi yaptik. Ve bylece Rabbinin, Isrlogullari'na olan o pek
gzel sz,
112
sabretmeleri nedeniyle yerine geldi. Biz de Firavun ile toplumunun
yapageldikleri sin eserlerini ve ykseltmekte olduklari seyleri yerlebir ettik.
(39/7, Arf/103-137)
Necm: 78
138,139
Ve Isrlogullari'ni bol sudan/ nehirden
113
geirdik. Derken kendilerine
ait putlara tapmakta olan bir topluma rastladilar. Dediler ki: Ey Ms! Onlarin nasil
ki tanrilari varsa, sen de bizim iin bir tanri belirle! Ms dedi ki: Siz gerekten
chillik eden bir toplumsunuz. Su grdgnz halkin iinde bulunduklari din, yok
olmaya mahkmdur ve btn yapmakta olduklari da btildir.
140
Ms dedi ki: O sizi lemlere fazlalikli kilmisken, ben size Allah'tan baska
ilh mi arayayim!
141
Hani bir zaman Biz, size azabin ktsn yapan; ogullarinizi ldren;
ogullarinizi bogazlayan; egitimsiz, gretimsiz birakip niteliksiz bir kitle olu;turarak gszle;tirien,
kizlarinizi sag birakan Firavun ailesinin elinden de sizi kurtarmistik. Bunda da sizin
iin Rabbiniz tarafindan byk sinav vardir.
142
Ve Ms ile otuz geceye szlestik ve sreyi bir on gece ile tamamladik.
Bylece Rabbinin tayin ettigi vakit tam kirk geceye tamamlandi. Ve Ms, kardesi
Hrn'a, Toplumum iinde benim yerime ge, islah et ve bozguncularin yoluna
uyma! dedi.
143
Ne zaman ki, Ms, belirledigimiz vakitte geldi ve Rabbi o'na sz syledi.
Ms, Ey Rabbim! Gster bana Kendini de bakayim Sana! dedi. Rabbi o'na dedi
ki: Beni sen asla gremezsin, velkin su daga bak, eger o yerinde durabilirse, sen
de Beni greceksin. Daha sonra Rabbi daga tecelli edince onu parampara ediverdi,

60

Ms da baygin olarak yere yigildi. Ayilip kendine gelince de, Seni tenzih ederim,
Sana dndm; tevbe ettim ve ben inananlarin ilkiyim dedi.
144
Allah dedi ki: Ey Ms! Mesajlarimla ve kelmimla seni insanlar zerine
setim. Simdi sana verdigimi al ve kendisine verilen nimetlerin karsiligini
deyenlerden ol!
145
Ve Biz o'nun iin o levhalarda her seyden, bir nasihat ve her sey iin bir
ayrinti yazdik. Haydi, bunlari kuvvetle al,
114
toplumuna da en gzel sekilde
almalarini emret. Yakinda size o hak yoldan ikanlarin yurdunu gsterecegim.
146
Yeryznde, btn yetleri grseler de onlara iman etmeyen, dogrunun yolunu
grseler de o yolu tutup gitmeyen, eger sapikligin yolunu grrlerse onu yol edinen
haksiz yere byklk taslayan su kimseleri, yetlerimizden uzak tutacagim. Bu,
onlarin yetlerimizi yalanlamalari ve onlardan gafil; duyarsiz, ilgisiz olan kimseler
olularindandir.
147
yetlerimizi ve hiretteki karsilasmayi yalanlayanlarin amelleri
bosa gitmistir. Onlar kendi yaptiklarindan baska bir sey ile mi cezalandirilirlar?
148
Ms'nin toplumu, Ms'dan sonra, kendi toplumunun ss takilarini bir
araya getirerek aldatici, tuzaga dsrc sesi
115
olan, aslinda hi ise yaramayan bir
ilh edindiler; byk bir sermaye olusturarak ona tapindilar. Onun kendilerine bir
sz sylemezligini ve bir yol gstermezligini grmediler mi? Onu edindiler ve
zlimlerden oldular.
149
Ne zaman ki, gzlerinin nne geldi ve sapitmis olduklarini grdler, Eger
Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bagislamazsa, kesinlikle biz byk zarara
ugrayanlardan olacagiz dediler.
150
Ve Ms, fkeli ve zntl olarak toplumuna dndgnde, Bana
arkamdan ne kt bir halef/ nesil oldunuz! Rabbinizin emrini abuklastirdiniz mi?
dedi. Ve levhalari birakti ve kardesi Hrn'u kendine ekerek basindan tuttu. Hrn:
Ey anamin oglu! Inan ki, bu toplum beni gsz dsrd, az daha beni
ldreceklerdi. Onun iin bana dsmanlari sevindirecek bir sey yapma. Ve beni bu
zlimler toplumu ile bir tutma dedi.
151
Ms dedi ki: Rabbim! Beni ve kardesimi bagisla! Bizi rahmetinin iine al.
Ve Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
152
Sphesiz o altina tapanlara Rablerinden bir gazap, dnya hayatinda bir
asagilik erisecektir. Iste Biz, uydurmacilari byle cezalandiririz da.
-
153
Ktlkleri ileyip de sonra arkasindan dnen o kimseler ve iman edenler
iin de hi phe yok ki, Rabbin bundan sonra yine de affedici ve merhamet
edicidir.-
154
fkesi Ms'yi rahat birakinca da levhalari aldi. Onlardaki yazida da, ancak
Rablerinden korkan kimseler iin bir kilavuzluk ve rahmet vardi.

61

155
Ve Ms, belirledigimiz vakit iin toplumuna yetmis adam seti. Ne zaman
ki, bunlari o sarsinti yakaladi, iste o zaman Ms, Rabbim! dedi, Dileseydin
bunlari da, beni de daha nce degisime/ yikima ugratirdin. Simdi bizi, iimizdeki o
akli ermezlerin yaptiklari yznden degisime/ yikima mi ugratacaksin? O, Senin,
saflasmamiz iin ateslere atmandan baska bir sey degildir. Sen bu saflastirma
islerinle diledigini sapiklikta birakir, diledigine de kilavuzluk edersin. Sen bizim
yardimcimiz, kilavuzluk eden yakinimizsin. Artik bizi bagisla, merhamet et, Sen
bagislayanlarin en hayirlisisin. Ve bize hem bu dnyada bir iyilik yaz, hem de
hirette. Biz gerekten de Sana dndk.
(39/7, Arf/138-155)
Necm: 79
156,157
Allah diyor ki: Benim azabim var; onu diledigime dokundururum,
rahmetim de var; o ise her seyi kusatmistir. Onu da zellikle Allah'in korumasi altina
girenlere, zektini;
116
vergisini verenlere ve yetlerimize inananlara; kendilerine
iyiyi emreden ve onlari ktlklerden alikoyan, temiz ve hos seyleri kendilerine
serbestlestiren, kirli, pis ve kt seyleri de zerlerine yasaklayan, sirtlarindan agir
ykleri, zerlerindeki baglari ve zincirleri indiren, yanlarindaki Tevrt ve Incl'de
yazilmis bulacaklari Anakentli/ Mekkeli Peygamber, o Eli'ye uyan kimselere
yazacagim. O hlde, O'na iman eden, O'na kuvvetle saygi gsteren, O'na yardimci
olan ve O'nun ile birlikte indirilen nru izleyen kimseler var ya, iste onlar, kurtulusa
erenlerin ta kendileridir.
158
De ki: Ey insanlar! Sphesiz ben, gklerin ve yerin mlk Kendisinin olan,
Kendisinden baska hibir ilh bulunmayan, hem dirilten hem ldren Allah'in, size,
hepinize gnderdigi eliyim. O hlde kilavuzlandiginiz dogru yolu bulmaniz iin
Allah'a ve O'nun szlerine iman eden, mm; Anakentli; Mekkeli Peygamber olan
Elisi'ne iman edin ve o'na uyun.
159
Ms'nin toplumundan da hakki gsteren ve hak ile adaleti uygulayan bir
liderleri olan bir topluluk vardir.
(39/7, Arf/156-159)
Necm: 80
160
Ve Biz onlari on iki torun liderleri olan oymak topluluga ayirdik. Ve
toplumu kendisinden su istedigi zaman Ms'ya, Birikimini, o tas kalpli
toplumuna
117
uygula
118
diye vahyettik. Hemen o tas kalpli toplumdan on iki toplum/
belde halki
119
olusuverdi. Halkin her biri su alacagi yeri iyice grendi/ isaretledi. Ve
bulutu da zerlerine glge yaptik. Onlara kudret helvasi ve bal/ bildircin indirdik;
size rizik olarak ihsan ettigimiz nimetlerin temizinden yiyiniz! Onlar Bize haksizlik
yapmadilar, kendi kendilerine haksizlik ediyorlardi.

62

161
Ve bir zaman onlara, Su kente yerlesin ve oradan dilediginiz seyleri yiyin
ve Hitta [gnahlarimizi bagisla]! deyin ve teslim olmus olarak kapidan girin. Biz
sularinizi bagislayacagiz, iyilere arttiracagiz denilmisti.
162
Sonra onlarin iinden bir kisim yanlis; kendi zararlarina is yapanlar, sz,
kendilerine sylenenden baska sze degistirdiler. Biz de yanlis; kendi zararlarina is
yaptiklarindan dolayi zerlerine gkten bir ceza gnderiverdik.
(39/7, Arf/160- 162)
Necm: 81
163
Ve onlara, o deniz kiyisindaki kentten de sor. O sirada onlar kulluga, iyiden
iyiye dsnmeye zglenmis gnde siniri asiyorlardi. Kulluga, iyiden iyiye
dsnmeye zglenmis gnde asiri bunaliyorlardi, diger gnlerde ise ok
mutluydular.
120
Iste hak yoldan ikmalari nedeniyle Biz onlari byle
bellandiriyoruz.
(39/7, Arf/163)
Necm: 82
164
Ve hani onlarin ilerinden bir mmet; nderli toplum, Allah'in degisime/
yikima ugratacagi ya da etin bir azapla azap edecegi bir topluma ne diye gt
veriyorsunuz? dedigi vakit, o uyarida bulunanlar da dediler ki: Rabbinize karsi
mazeret olsun, bunlar da Allah'in korumasi altina girsinler diye.
165,166
Ne zaman ki onlar kendisiyle hatirlatma yapilan seyleri umursamadilar,
Biz o ktlkten sakindiranlari kurtardik, o zlimleri de hak yoldan ikmalarindan
dolayi siddetli/ fakir dsren bir azapla yakaladik. Ne zaman ki onlar kendisiyle
yasaklandiklari seyler konusunda byklendiler, Biz de onlara, Asagilik
maymunlar olun! dedik.
167
Ve o vakit Rabbin, kiymet gnne kadar zerlerine, kesinlikle kendilerini
en kt azaba ugratacak kimseler gnderecegini iln etti. Sphe yok ki, Rabbin
cezayi abucak verendir. Ve kesinlikle O, kullarinin gnahlarini ok rten, onlari
cezalandirmayan ve bagisi bol olandir, engin merhamet sahibidir.
168
Ve onlari yeryznde birok nderli toplumlara ayirdik. Onlardan bir kismi
dzgn kimselerdi, bir kismi da bundan asagi idi. Ve Biz, onlari dnsnler diye
iyiliklerle ve ktlklerle sinama yaptik.
169
Derken onlardan sonra bir nesil gelip onlarin yerlerine geti. Kitab'a mirasi
oldular. Onlar bu dnyanin degersiz kazanimlarini alirlar, Bize ileride magfiret
olunur/ sularimiz bagislanir diyorlardi. Kendilerine ona benzer degersiz bir mal
gelirse, onu da aliyorlardi. Allah'a kari haktan bakasini sylemeyeceklerine
dair kendilerinden o kitabin teminati alinmadi mi? Hlbuki onda olani okuyup

63

grenmilerdi. hiret yurdu, Allah'in korumasi altina girmi kimseler iin daha
hayirlidir. Hl akil etmeyecek misiniz?
170
Ve Kitab'a simsiki sarilanlara ve salti ikame edenlere
121
[ml ynden ve
zihinsel aidan destek olma; toplumu aydinlatma kurumunu olusturanlara-ayakta
tutanlara] gelince, Biz o dzeltenlerin/iyilestirenlerin dln yitirmeyiz.
171
Hani bir zamanlar, o dag glgelik/semsiye gibi iken, onlar da, dag zerlerine
yikilacak diye inanmislarken Biz, onlarin st'n/en sekinlerini o daga ekmistik/
ykseltmistik:
122
Allah'in korumasi altinda olmaniz iin size verdigimizi kuvvetle
tutun ve iindekini hatirinizdan ikarmayin!
(39/7, Arf/164-171)
Necm. 83
172,173
Hlbuki senin Rabbin, kiymet gn, Biz, bunlardan bilgisizdik
demeyesiniz yahut Bundan nce atalarimiz ortak kosmus, biz onlardan sonra gelen
kusaklariz, btili isleyenlerin isledikleri nedeniyle bizi mi degisime/ yikima
ugratacaksin? demeyesiniz diye, demogullari'nin sulbnden onlarin soylarini alir
ve onlari kendi nefislerine tanik eder; Ben sizin Rabbiniz degil miyim? Derler ki:
Elbette Rabbimizsin, taniklik ediyoruz.
174
Ve iste Biz, dsnsnler diye yetleri byle ayrintili olarak aikliyoruz.
(39/7, Arf/172-174)
Necm. 84
175
Kendisine yetlerimizi verdigimiz, sonra da onlardan siyrilip ikan, derken
seytnin pesine taktigi, bylece de azginlardan oluveren o kisinin cidd haberini
onlara anlat.
176
Ve eger Biz, dileseydik onu o yetlerle yceltirdik, ama o, alakliga saplandi
kaldi ve tutkusuna uydu. Artik onun durumu, stne varsan da dilini sarkitip
soluyan, kendi hline biraksan da dilini sarkitip soluyan kpegin durumuna benzer.
Iste bu, yetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. O nedenle sen iyice
dsnsnler diye bu kissayi iyice anlat.
177
yetlerimizi yalanlayip, sirf kendilerine haksizlik eden o toplumun durumu
ne ktdr!
178
Allah kime yol gsterirse, iste o kilavuzlandigi dogru yolu bulandir. Kimi de
saptirirsa, iste onlar zarara ugrayanlarin ta kendileridir.
(39/7, Arf/175-178)
Necm: 85

64

179
Ve andolsun ki tanidiklarinizdan-tanimadiklarinizdan birogunu cehennem
iin tretip rettik; onlarin kalpleri vardir, onlarla anlamazlar. Gzleri vardir, onlarla
grmezler. Kulaklari vardir, onlarla isitmezler. Iste onlar drt ayakli hayvanlar
gibidirler. Hatta daha da sapiktirlar. Iste onlar duyarsizlarin ta kendileridir.
180
Ve en gzel isimler Allah'indir. yleyse O'nu onlarla agirin. O'nun
isimlerinde egrilige sapanlari da terk edin. Onlar yapmakta olduklarinin karsiligini
yakinda grecekler.
181
Yine Bizim olusturduklarimizdan hakka kilavuzluk eden ve onunla adaleti
uygulayan bir mmet vardir.
182
Ve yetlerimizi yalanlayanlari, bilemeyecekleri ynden derece derece, yavas
yavas degisime/ yikima yaklastiracagiz.
183
Ben onlara sre de tanirim. Kesinlikle Benim plnim pek etindir.
184
Ve onlar arkadaslarinda hibir deliligin/ cinlenmisligin bulunmadigini
dsnmediler mi? O, ancak apaik bir uyaricidir.
185
Ve onlar gklerin ve yerin mlkiyeti ve ynetimine, Allah'in olusturmus
oldugu herhangi bir seye ve ecellerinin gerekten yaklasmis olmasi ihtimaline hi
bakmadilar mi? Artik bundan sonra baska hangi sze inanacaklar?
186
Allah, kimi saptirirsa, artik ona yol gsterecek bir kimse de yoktur. Ve O,
bunlari taskinliklari iinde saskin bir durumda birakir.
(39/7, Arf/179-186)
Necm: 86
187
Sana, Satten; kiymetin kopus anindan soruyorlar: Ne zaman gelip
atacak? De ki: Onun bilgisi yalnizca Rabbimin katindadir. Onun vaktini
Kendisinden baskasi aiklayamaz. Onun vaktini bilmek, gklerde ve yerde agir
basmistir/ bilinemez olmustur. O size ansizin gelir.
Sanki sen onu ok iyi biliyormussun gibi onu sana soruyorlar. De ki: Onun
bilgisi Allah katindadir. Fakat insanlarin ogu bilmezler.
188
De ki: Ben kendim iin Allah'in dilediginden baska ne bir yarar elde
etmeye, ne de bir zarari nlemeye yetkin degilim. Ben eger grlmeyeni,
duyulmayani, sezilmeyeni, gemisi, gelecegi bilseydim, elbette ben hayirdan
ogaltmak isterdim. Ve bana hibir ktlk bulasmamistir. Ben ancak bir uyarici ve
iman eden bir topluma mjdeleyenim.
(39/7, Arf/187-188)
Necm. 87

65

189
O, sizi bir candan olusturan ve ondan da, kendisine isinsin diye esini
yapandir. Ne zaman ki o, onu rtp brd, o zaman o hafif bir yk yklendi. Ve
bununla gidip geldi. Ne zamanki hanim agirlasti, hemen o ikisi Rablerine dua ettiler:
Eger bize saglikli bir ocuk verirsen, andolsun ki kesinlikle karsiligini
deyenlerden olacagiz.
190
Ne zaman ki o ikisine saglikli bir ocuk verdi, o ikisine verdigi sey hakkinda
O'nun iin ortaklar edindiler. Onlarin ortak kostugu seylerden Allah ariniktir,
ycedir.
191
Hibir sey olusturmayan ve kendileri olusturulmus olan seyleri mi es
kosuyorlar?
192
Hlbuki bunlar, tapinanlar iin yardima g yetiremezler. Kendi nefislerine
de yardim edemezler.
193
Eger siz onlari dogru yola agirsaniz, size uymazlar. Onlari
agirsaniz da agirmayip susmus olsaniz da size karsi hi fark etmez.
194
Allah'in astlarindan yakardiginiz kimseler, tipki sizin gibi kullardir. Eger
dogru iseniz haydi onlari agirin da size karsilik versinler.
195
Onlarin kendileriyle
yryecek ayaklari, tutacak elleri, grecek gzleri veya isitecek kulaklari mi var?
De ki: agirin ortaklarinizi, sonra bana tuzak kurun ve bana zaman da
tanimayin.
196
Sphesiz ki benim velm [yol gsterenim, yardim edenim, koruyanim],
o kitabi indiren Allah'tir. Ve O, dzgn kimselere vel [yol gsteren yardim eden,
koruyan] olur.
197
Sizin O'nun astlarindan yakardiginiz kimseler ise, size yardima g
yetiremezler, kendi nefislerine de yardim edemezler.
198
Siz onlari dogru yola
agirsaniz da duymazlar. Ve onlari sana bakar grrsn, hlbuki onlar grmezler.
(39/7, Arf/189-198)
Necm: 88
199
Sen afvi/ malin fazlasini al, urf [rf, Kurn yetleri begi] ile emret ve
chillerden de mesafeli dur.
200
Eger sana seytndan bir vesvese gelirse de hemen Allah'a sigin. Kesinlikle
O, en iyi isiten, en iyi bilendir.
201,202
Kendi kardesleri onlari sapikliga srkledigi ve birakmadigi hlde
sphesiz Allah'in korumasi altina giren su kimseler, kendilerine seytndan bir
vesvese, karanlik kuruntu, sirnasma gibi bir tufan ilistigi zaman,
hatirlarlar/dsnrler. Sonra bir de bakarsin ki onlar grp bilmislerdir!
203
Onlara bir yet getirmedigin zaman da, Kendin onu uyduruverseydin ya!
derler. De ki: Ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyuyorum. Iste
bu Kurn, Rabbinizden gelen kalp gzn aacak beyanlardir, iman eden bir
toplum iin bir kilavuz ve bir rahmettir.

66

204
Ve esirgenmeniz iin Kurn grenilip-gretildigi zaman, hemen ona kulak
verin ve susun.
205
Ve her zaman kendi iinden, korkarak ve alala alala, yksek olmayan bir
sesle Rabbini an ve umursamazlardan olma!
206
Sphe yok ki Rabbini iyi taniyan kisiler, Allah'a kulluk etmekten
byklenmezler, O'nu her trl noksanliklardan arindirirlar ve yalnizca O'na boyun
egip teslim olurlar.
(39/7, Arf/199-206)
CIN SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 89
123

1-15
De ki: Bana vahyedildi ki, sphesiz yabancilardan bir grup Kurn dinleyip
de: Sphesiz biz, rde kilavuzluk eden hayret verici bir Kurn dinledik. Bundan
dolayi, biz ona iman ettik ve Rabbimize hibir eyi asla ortak komayacagiz.
3
Gerek
u ki, Rabbimizin ani ok ycedir. O, bir dii arkada ve de bir ocuk edinmemitir.
4
Ve hi phesiz bizim akli ermez, Allah zerine sama sapan eyler
sylyormu.
5
Dogrusu biz, bildik-bilmedik her kiinin Allah'a kari asla yalan
sylemeyecegine inaniyorduk.
6
Gerekten de insten; ok iyi tanidigimiz kimselerden bazi kimseler, cinden;
tanimadigimiz yabanci kimselerden bazi kiilere siginirlar idi. Bylece de, o yabanci
kimseler, onlarin azginliklarini, ahmakliklarini artirirlardi.
7
Gerekten de onlar sizin inandiginiz gibi, Allah'in asla kimseyi peygamber
gndermeyecegine/ diriltmeyecegine inanmilardi.
8
Ve gerekten biz gge dokunduk da onu kuvvetli bekiler ve parlak alevlerle
doldurulmu bulduk.
9
Ve hi phesiz ki biz gkten duyum almak iin oturulan
yerlere oturur idik. Peki, imdi her kim duyum almak iin ugrasa, kendine,
gzetleyen parlak bir alev buluyor.
10
Biz de, yeryzndekilere ktlk m istendi,
yoksa Rableri onlara bir dogruluk mu diledi bilmiyoruz.
124

11
Sphesiz bizler; bizlerden bir kismi slihlerdendir, bizden bazilari da bunun
aagisindandir. Biz, eit eit yollarda idik.
12
Ve kesinlikle, Allah'i yeryznde asla ciz birakamayacagimi:i, kamakla da
O'nu asla ciz birakamayacagimi:i iyice anladik.
13
Ve biz o kilavuzu/ Kurn'i
dinledigimizde ona iman ettik. Onun iin kim Rabbine inanirsa, o hakkinin eksik
verilmesinden ve haksizliga ugramaktan/ aptal yerine konmaktan, kendisine airi
yk yklenilmesinden korkmaz.

67

14
Ve gerekten bizim durumumuz ise; Mslmanlar bizdendir, yanli; kendi
zararlarina i yapanlar da bizdendir. Ama kimler Mslman olduysa, ite onlar
dogruya, gzele, iyiye, gerege gitmeyi arayanlardir.
15
Ama inan konusunda
yanli; kendi zararlarina i yapanlara gelince, onlar da cehennem iin odun
olmulardir demislerdir.
(40/72, Cin/1-15)
Necm: 90
16,17
Ve eger onlar gerekten o yol zere dosdogru gitselerdi, elbette onlara,
kendilerini saf hle getirmek iin bol bir su verirdik. Kim Rabbinin anilmasindan/
Rabbinin gdnden; Kurn'dan yz evirirse, O da onu gittike ykselen bir azaba
sokar.
18
Ve sphesiz ki mescitler
125
kuskusuz Allah iindir. O nedenle Allah ile
birlikte herhangi kimseye yalvarmayin.
19
Ve su bir gerek ki Allah'in kulu/ Peygamber O'na agirarak ayaklandigi/
harekete getigi zaman o yabancilardan bir grup o'nun evresinde neredeyse
kenetlenecekler.
20
De ki: Ben kesinlikle Rabbime dua ederim ve hibir seyi de O'na ortak
kosmam.
21
De ki: Sphesiz ben, sizi bir zarara ve iyilige, ktlge, gzele, dogruya
gtrmeye g yetiremem.
22,23
De ki: Gerek su ki Allah'tan beni, Allah'tan tebligler ve O'nun eliligi
grevleri disinda hibir kimse hibir zaman kurtaramaz. Ben O'nun astlarindan bir
siginak da hibir zaman bulamam. Artik kim Allah'a ve O'nun Elisi'ne karsi ikarsa,
onun iin cehennem atesi vardir. Onlar orada sonsuz olarak kalicidirlar.
24
Sonunda tehdit edildikleri seyi grdkleri zaman, kimin yardimci ynnden
en zayif ve sayica da daha az oldugunu hemen bileceklerdir.
25-28
De ki: O tehdit olundugunuz sey yakin mi, yoksa Rabbim onun iin uzun
bir sre mi taniyacak ben bilmiyorum. Rabbim, btn grlmeyeni, duyulmayani,
sezilmeyeni, gemisi, gelecegi bilendir. Ve de elilerden seip hosnut oldugu kisi
hari, gstermedigine, duyurmadigina, sezdirmedigine, gemise, gelecege hibir
kimseyi bilgi sahibi yapmaz. nk O, Rablerinin gnderdiklerini geregi gibi teblig
ettiklerini bilsin diye onun her tarafindan gzetleyiciler salar. O, onlarin yaninda
olan her seyi kusatmistir, her seyi de sayisi ile saymistir.
(40/72, Cin/16-28)
Y-SN SRESI
MEKKE DNEMI

68

Necm: 91
1
Y/10, Sn/60.
126


2-6
Atalari uyarilmamis, bu yzden de kendileri duyarsiz bir toplumu kendisiyle
uyarasin diye en stn, en gl, en serefli, yenilmesi mmkn olmayan/ mutlak
galip olanin, engin merhamet sahibinin indirdigi yasalar ieren/ bozulmasi
engellenmis Kurn kanittir ki sen, o elilerdensin, hi sphesiz sen dosdogru bir yol
zerinesin.
7
Andolsun, atalari uyarilmamis bu toplumun ogu zerine Sz
127
hak olmustur.
Artik onlar inanmazlar.
8
Sphesiz ki Biz, onlarin boyunlarinin iinde demir halkalar geirdik. yle ki
onlar enelerine kadardir. Bylece onlar burunlari yukari kaldirilmis olanlardir.
9
Ve
Biz, onlarin nlerinden bir set, arkalarindan bir set olusturduk. Bylece Biz,
kendilerini sarmisizdir. Artik onlar grmezler.
10
Ve onlari uyarmissin yahut
uyarmamissin onlara gre birdir, onlar inanmazlar.
11
Sphesiz sen o gt, hatirlatma olan Kurn'a uyan ve grlmeyen,
duyulmayan, sezilmeyen yerlerde bile Rahmn'a [yarattigi btn canlilara dnyada
oka merhamet eden Allah'a] saygiyla, sevgiyle, bilgiyle rperti duyan kimseyi
uyarirsin. Sen hemen onu bir bagislanma ve ok serefli bir dl ile mjdele.
12
Sphesiz ki lleri ancak Biz diriltiriz Biz. Onlarin nceden yapip
gnderdiklerini ve eserlerini de yazariz. Zaten Biz her seyi bir apaik nderde/
Kurn'da sayip tesbit etmisizdir.
13
Sen duyarsiz topluma, o kentin ashbini rnek ver. Hani oraya eliler
gelmisti.
14
Hani Biz onlara iki eli gndermistik de onlar ikisini de yalanlamislardi. Biz
de nc ile glendirmistik de onlar: Sphesiz ki biz size elileriz dediler.
15
Onlar da: Siz ancak bizim gibi bir besersiniz. Rahmn [yarattigi btn
canlilara dnyada oka merhamet eden Allah], hibir sey indirmedi de. Siz sadece
yalan sylyorsunuz dediler.
16,17
Eliler dediler ki: Rabbimiz biliyor ki biz gerekten size gnderilmis
elileriz. Bize dsen de sadece apaik tebligdir.
18
O kentin halki dediler ki: Sphesiz biz sizin yznzden ugursuzluga
ugradik. Eger vazgemezseniz, andolsun ki sizi taslayarak ldrrz ve kesinlikle
bizden size ok acikli bir azap dokunur.
19
Eliler: Sizin ugursuzlugunuz sizinle beraberdir. Size gt verildi diye mi?
Aslinda siz sinir tanimayan bir toplumsunuz dediler.

69

20-25
O sirada o kentin en uzak yerinden bir adam kosarak geldi. Dedi ki: Ey
toplumum! Uyun elilere! Uyun sizden hibir cret istemeyen o kisilere ki, onlar
kilavuzlanan dogru yolu bulmuslardir. Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmisim
O beni yoktan yaratana? Siz de sadece O'na dndrleceksiniz. Ben, hi O'nun
astlarindan ilhlar edinir miyim? Eger Rahmn [yarattigi btn canlilara dnyada
oka merhamet eden], Kendisinden bana bir zarar dileyecek olsa, ilhlarin yardimi,
torpili benden yana hibir yarar saglamaz ve o ilhlar beni kurtaramazlar. Sphesiz
ki ben, ilhlar edindigim takdirde apaik bir sapiklik iindeyim. Sphesiz ki ben,
Rabbinize iman ettim. Haydi, kulak verin bana!
26,27
Denildi ki: Haydi gir cennete! O da dedi ki: Ne olurdu! Toplumum,
Rabbimin beni bagisladigini ve beni onurlandirilanlardan yaptigini bir bilselerdi.
28,29
Ve Biz arkasindan onun toplumunun zerine hibir ordu indirmedik,
indirecekler de degildik. Sadece bir iglik! Bir de bakmissin ki, onlar hemen
snvermislerdir.
30
Yaziklar olsun o kullara ki, kendilerine gelen her bir eli ile kesinlikle alay
ederlerdi.
31,32
Kendilerinden nce nice kusaklari degisime, yikima ugrattigimizi ve
bunlarin kendilerine dnmeyeceklerini grmediler mi? Onlarin hepsi de toplanip
sadece Bizim huzurumuzda hazir bulundurulacaklardir.
33
Ve l toprak, duyarsiz topluma bir delildir. Biz ona hayat verdik ve ondan
taneler ikardik da ondan yeyip duruyorlar.
34,35
Ve Biz onun rnnden ve kendi elleriyle yaptiklarindan yesinler diye
orada hurmaliklardan, zm baglarindan baheler yaptik. Ilerinde pinarlardan sular
Iiskirttik. Hl kendilerine verilen nimetlerin karsiligini demeyecekler mi?
36
Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri seylerden
iftleri, onun hepsini olusturan her trl noksanliktan ariniktir.
37
Gece de, duyarsiz topluma bir delildir. Biz geceden gndz siyiririz da onlar
hemen karanliga daliverirler.
38
Kendi yolunda kendisi iin kararlastirilmis olan iin akip giden gnes de
duyarsiz toplum iin bir delildir. Iste bu, ok gl ve her seyi bilen Allah'in
ayarlamasidir.
39
Bizim kendisi iin, eski kuru bir hurma dali gibi dnnceye dek menziller;
konaklar ayarladigimiz Ay da, o duyarsizlasmis toplum iin bir delildir.
40
Gnesin aya erisip atmasi uygun olmaz. Gece de gndz ne geici
degildir. Hepsi de bir yrngede yzerler.

70

41,42
Bizim, sphesiz onlarin soyunu dopdolu bir gemide tasimamiz ve sphesiz
kendileri iin onun gibi binecekleri seyleri olusturmamiz da duyarsiz toplum iin bir
delildir.
43,44
Ve Biz dilersek Bizden bir rahmet ve bir zamana kadar yararlanma; sre
taninmasi diinda onlari suda bogariz da o zaman onlarin igligina hi yetisen
olmaz. Onlar kurtarilamazlar da.
45,46
Ve onlara: Rahmet olunmaniz iin, gemiste yaptiginiz ve gelecekte
yapacaginiz islerde/ gemis ve gelecek kusurlarinizdan/ gemis toplumlarin basina
gelenlerin sizin basiniza gelmemesi iin, hirette basiniza gelecek felaketlere karsi,
Allah'in korumasi altina girin denildigi zaman ve kendilerine Rablerinin
yetlerinden herhangi bir yet geldiginde, onlar sadece ondan yz evirenler
oldular.
47
Onlara: Allah'in sizi riziklandirdigi seylerden harcamada bulunun;
baskalarinin da nafakalarini temin edin denildigi zaman da kfirler; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis o kisiler, su iman etmis kisiler iin:
Allah'in dileyince doyurabilecegi kimseyi biz mi doyuracagiz? Siz, ancak apaik
bir sapiklik iindesiniz dediler.
48
Bir de duyarsiz toplum: Eger dogrulardan iseniz bu sz verilen tehdit ne
zaman? diyorlar.
49,50
Onlar sadece birbiriyle ekisip dururlarken, kendilerini yakalayiverecek bir
tek iglikla karsi karsiya kalacaklardir. Iste o zaman bir vasiyette bile bulunamazlar.
Ailelerine, yakinlarina da dnemezler.
51
Ve Sr'a flenmistir.
128
Bir de bakmissin ki onlar kabirlerinden Rablerine
dogru akin ediyorlar.
52
Onlar: Eyvah basimiza gelenlere! Yatip uyudugumuz yerden bizi kim
kaldirdi/uyandirdi? Bu, Rahmn'in [yarattigi btn canlilara dnyada oka
merhamet eden Allah'in] vaat ettigi seydir. Gnderilen eliler de dogru sylediler.
derler.

53
Sadece bir tek iglik olmustur. Bir de bakmissin ki hepsi huzurumuzda
hazir ola geirilmislerdir.
54
Artik bugn kisi herhangi bir sekilde haksizliga
ugramaz. Ve sadece yapmis olduklariniz ile karsiliklandirilirsiniz.
(41/36, Y-Sn/1-54)
Necm: 92
55
Gerekten cennetin ashbi bugn gnl senligi srerek bir ugrasi iindedirler.
56
Kendileri ve kendilerine sunulan refakati esler, glgeler iinde koltuklar
zerine kurulmuslardir.

71

57
Yalnizca onlara, orada meyveler vardir. Isteyecekleri her sey de onlarindir.
58
Sz olarak onlara engin merhamet sahibi Rabbden selm vardir.
59
Ve ey gnahkrlar! Bugn siz hadi ayrilin!
60-62
Ben; Ey demogullari! Seytana kulluk etmeyin, kesinlikle o size apaik
bir dsmandir ve Bana kulluk edin, iste bu dosdogru yoldur ve andolsun ki seytan
sizden birok kusaklari saptirdi diye size ahit vermedim mi? Hl aklini kullananlar
degil miydiniz?
63
Iste bu, sizin vaat olunmus oldugunuz cehennemdir.
64
Bilerek reddettiginiz/ inanmadiginiz seyler nedeniyle hadi bugn yaslanin
ona!
65
Bugn Biz, onlarin agizlarinin zerine mhr vururuz; Bize elleri konusur,
ayaklari da kazandiklari seylere shitlik eder.
(41/36, Y-Sn/55-65)
Necm: 93
66
Eger Biz dileseydik, gzlerini zerinden silme kr yapardik/ soylarini
kuruturduk da yola dklrlerdi. Artik nereden grecekler ki?
67
Ve eger dileseydik, olduklari yerde kiliklarini degistirirdik de ileri gitmeye ve
geri dnp gelmeye g yetiremezlerdi.
68
Ve Biz kime uzun mr verirsek, olusturulusta onu tersine eviririz/ tepesi
st dikeriz. Buna ragmen hl akillanmayacaklar mi?
(41/36, Y-Sn/66-68)
Necm: 94
69,70
Ve Biz o'na siir gretmedik. Bu o'nun iin yarasmaz da. O, sadece diri
olanlari uyarmak ve kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden
kimselerin zerine Sz'n
129
hak olmasi iin bir gt ve apaik bir Kurn'dir.
(41/36, Y-Sn/69-70)
Necm: 95
71
Ve onlar grmediler mi ki, Biz sphesiz onlar iin kudretimizin meydana
getirdiklerinden birtakim hayvanlar olusturduk da onlar, onlara sahip bulunuyorlar.
72
Ve onlari, kendileri iin asagi tutulan varliklar yaptik. Bu yzden binekleri
onlardandir. Onlardan yiyip duruyorlar da.
73
Ve onlarda daha birok menfaatler ve iecekler var. Hl kendilerine verilen
nimetlerin karsiligini demeyip nankrlk m edecekler?

72

74
Bir de onlar, kendileri yardim olunmalari iin Allah'in astlarindan ilhlar/
tanrilar edindiler.
75
Onlar, onlara yardima g yetiremezler. Hlbuki ilh edinenler, szde ilhlar
iin hazir askerlerdir.
76
O hlde onlarin sz seni zmesin. Sphesiz ki Biz, onlarin gizlediklerini ve
aiga vurduklarini da biliyoruz.
77
Ve o kisi, kendisini bir nutfeden/ bir damla sudan olusturdugumuzu grmedi
mi de simdi o apaik bir dsmandir.
78
Ve kendi olusturulusunu dikkate almayarak Bize bir rnekleme yapti: Dedi
ki: Kim diriltecekmis o kemikleri? Onlar rms iken!
79,80
De ki: Onlari ilk defa olusturan onlari diriltecektir. Ve O, her olusturmayi
ok iyi bilendir. O, size o yemyesil agatan bir ates/oksijen yapandir. Simdi de siz
oksijenden yakip duruyorsunuz.
81
Gkleri ve yeri olusturan, onlar gibilerini de olusturmaya g yetiren degil
midir? Evet, elbette g yetirendir! Ve O, ok ok mkemmel olusturandir, ok iyi
bilendir.
82
Sphesiz ki O, bir seyi dilediginde, O'nun buyrugu/isi o seye Ol! demektir;
o da hemen oluverir.
83
O hlde her seyin mlkiyet ve ynetimi Kendi elinde olan Allah, her trl
noksanliklardan ariniktir. Siz de yalniz O'na dndrleceksiniz.
(41/36, Y-Sn/71-83)

FURKN SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 96
1
lemlere uyarici olsun diye kuluna/kullarina Furkn'i
130
indiren ne cmerttir/
ne bol bol nimet verendir!
2
Furkn'i indiren, gklerin ve yerin hkmranligi
Kendisinin olan, hi ocuk edinmeyen, hkmranlikta ortagi olmayan ve her seyi
olusturup sonra da onlari bir lye gre ayarlama yapandir.
3
Kfirler ise, O'nun astlarindan, bir sey olusturamayan, kendileri olusturulmus
olan, kendileri iin zarar ve yarara gc olmayan, lme, hayata ve lmden sonra
tekrar canlandirmaya gleri yetmeyen ilhlar edindiler.
4
Ve kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan kimseler,
Bu Kurn, o'nun/ Muhammed'in uydurdugu yalandan baska bir sey degildir. Ona

73

baska bir topluluk da bunun iin yardim etmistir dediler. Bylece onlar kesinlikle
haksizlik ettiler ve asilsiz bir iddia getirdiler.
5
Ve O Kurn, yazili duruma getirilmis ncekilerin masallaridir; simdi de o,
sabah-aksam/ srekli kendisine okunmaktadir dediler.
6
De ki: Onu, gklerdeki ve yerdeki sirri bilen indirmistir. Sphesiz O,
bagislayandir, merhamet edendir.
7,8
Ve inkr etmis olanlar: Bu ne biim eli ki, yemek yiyor, sokaklarda
yryor? Ona, bir melek indirilseydi ya! Bylece O'nunla beraber bir uyarici olur!
Yahut kendisine bir hazine birakilsaydi veya kendisinden yiyecegi bir bahe olsaydi
ya! dediler. Bu sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlar: Siz, yalnizca
bylenmis bir kisiye uyuyorsunuz da dediler.
9
Senin iin nasil rnekler getirdiklerine bir bak! Artik onlar sapmislardir, hibir
yola da g yetiremezler.
50
Ve andolsun Biz, gt almalari iin her seyi, esit esit sekillerde anlattik,
ama insanlarin ogu sadece iyilikbilmezlikte dayattilar.
51
Syet dileseydik Biz elbette her kente bir uyarici gnderirdik.
52
yleyse kfirlere; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenlere itaat
etme ve Furkn ile onlara karsi olanca gcnle byk bir cihat yap, ugrasi ver!
10
yle cmerttir ki O, dilerse sana hazineden, onlarin dedigi baheden daha
hayirlisini; altindan irmaklar akan cennetleri verir, senin iin saraylar da yapar.
11
Aslinda onlar kiymeti yalanladilar. Biz ise kiymeti yalanlayanlara ilgin
alevi hazirladik.
12
O ilgin alev onlari uzak bir yerden grnce, onun fkelenmesini ve
ugultusunu isittiler.
13
Ve baglanmis kimseler olarak cehennemden dar bir yere atildiklari zaman,
oracikta lm isterler.

14
Bugn bir lm degil birok lm isteyin!
15
De ki: Karsilik ve gidilecek bir yer olarak bu mu daha iyidir yoksa
Allah'in korumasi altina girmis kisilere sz verilen sonsuzluk cenneti mi?
16
Onlar
iin orada temelli olmak zere diledikleri her sey vardir. Bu, Rabbinin yerine
getirilmesini stne aldigi bir vaattir.
17
Ve o gn Rabbin, onlari ve onlarin Allah'in astlarindan taptiklari seyleri
toplar da, Siz mi saptirdiniz su kullarimi, yoksa kendileri mi o yolu kaybettiler?
der.

74

18
O sahte ilhlar dediler ki: Tm noksanliklardan arindiririz Seni. Senin
astlarindan yardim eden, yol gsteren ve koruyan yakinlar edinmek bize yarasmaz.
Ama Sen onlari ve atalarini ylesine nimetlendirdin ki, gt'/ Kitab'i terk ettiler ve
degisime/ yikima ugramaya giden bir topluluk oldular.
19
Iste taptiklariniz sizi sylediklerinizde yalanladilar. Artik geri evirmeye ve
bir yardima g yetiremezsiniz. Ve sizden kim sirk kosarak yanlis; kendi zararina is
yaparsa, Biz ona byk bir azabi tattiracagiz.
20
Biz, senden evvel de sadece, kesinlikle yemek yiyen, arsilarda yryen
elilerden gnderdik. Ve Biz sizin bir kisminizi bir kisminiz iin saflastirmak iin
sikinti malzemesi yaptik. Sabrediyor musunuz! Ve senin Rabbin ok iyi grendir.
(42/25, Furkn,1-9,50-52,10-20)
Necm: 97
21
Bize kavusmayi ummayanlar da, Bizim zerimize melekler/ dogal gler
indirilmeliydi ya da Rabbimizi grmeli degil miydik? dediler. Andolsun ki onlar
kendi ilerinde byklklerine inandilar ve byk bir azginlik yapmak sretiyle
azginlastika azginlastilar.
22
Melekleri grecekleri gn; iste o gn, gnahkrlara hibir mjde; sevinli
haber yoktur. Ve o kavusmayi ummayanlar Yasak edilmistir, yasak! derler.
23
Ve Biz, Bize kavusmayi ummayanlarin amelden her yaptiklarinin nne
getik de onu sailmis toz zerreleri durumuna getiriverdik.
24
Cennet ashbi o gn kalacak yer aisindan ok iyi, dinlenecek yer
bakimindan da daha gzeldir.
25
Ve o gn gkyz bulutlar ile yarilir ve melekler [isin, radyasyon ve
meteorlar] ardi arkasina indirilir.
26
Iste o gn gerek hkmranlik, Rahmn'a [yarattigi btn canlilara dnyada
oka merhamet eden Allah'a] zgdr. Kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddeden kimseler iin ise o, pek etin bir gn olmustur.
27-29
Ve o gn, sirk kosmak sretiyle yanlis; kendi zararina is yapan o kimse
ellerini isirarak; Eyvah, keske eli ile beraber bir yol tutsaydim! Eyvah, keske
falancayi iz birakan bir nder edinmeseydim. Hi sphesiz bana geldikten sonra,
beni gt'ten/Kitap'tan o saptirdi. Ve seytan, insan iin bir rezil edenmis! der.
30
Eli de: Ey Rabbim! Hi sphesiz benim toplumum su Kurn'i mehcur/
terk edilmis bir sey edindiler dedi.
31
Ve iste byle, Biz her peygamber iin gnahkrlardan bir dsman
kilmisizdir. Ve yol gsteren ve yardimci olarak Rabbin yeter.

75

32
Kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden kimseler: Kurn
o'na bir defada topluca indirilmeli degil miydi? de dediler. Biz, onu senin kalbine
iyice yerlestirelim diye byle para para indirdik. Ve Biz, onu tane tane/ birbirine
karistirmadan vahyettik.
33
Onlarin sana getirdikleri her bir sorunda Biz kesinlikle sana hakki ve en
gzel aiklamayi getirmisizdir.
34
O yzleri st cehenneme toplanacak olanlar; iste onlar, yerce en kt, yolca
da en sapik olanlardir.
(42/25, Furkn/21-34)
Necm: 98
35
Ve andolsun ki Ms'ya Kitab'i verdik, kardesi Hrn'u da o'nunla birlikte
yardimci, desteki verdik.
36
Sonra da, Haydi yetlerimizi yalanlayan o topluma gidin! dedik. Sonunda
da yetlerimizi yalanlayan o toplumu paralayip yok ettik.
37
Biz Nh toplumunu da elileri yalanladiklarinda suda bogduk ve kendilerini
insanlar iin bir almet/gsterge yaptik. Ve Biz sirk kosarak yanlis; kendi
zararlarina is yapanlar iin ok aci veren bir azabi hazirladik.
38
d'i, Semd'u, Ress ashbini ve bunlar arasinda daha birok kusaklari da.
39
Ve Biz onlarin hepsine rnekler verdik ve hepsini kirdik geirdik.
40
Ve andolsun bunlar, bel ve fenalik yagmuruna tutulmus olan beldeye
gittiler. Peki, onu da grmyorlar miydi? Tam tersi, bunlar ldkten sonra dirilmeyi
ummamaktaydilar.
(42/25, Furkn/35-40)
Necm. 99
41,42
Seni grdkleri zaman da, Bu mu Allah'in eli olarak gnderdigi? Syet
tanrilarimiza inanmakta direnmeseydik, gerekten de bizi neredeyse tanrilarimizdan
saptiracakti diye seni alaya almaktan baska bir sey yapmiyorlar. Ve onlar, yakinda
azabi grdkleri zaman, kimin yolca daha sapik oldugunu bilecekler!
43
Kt duygularini, tutkularini kendine tanri edinen kisiyi grdn m/hi
dsndn m? Peki, onun zerine sen mi vekil oluyorsun?
44
Yoksa sen, onlarin ogunun gerekten vahye kulak verecegini yahut
akillarini kullanacaklarini mi saniyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Aslinda yol
bakimindan daha sapiktirlar/saskindirlar/asagidirlar.
(42/25, Furkn/41-44)

76

Necm: 100
45,46
Rabbinin o glgeyi nasil uzatmis olduguna bakmadin mi? Dileseydi onu
elbet hareketsiz de yapardi. Sonra Biz gnesi, ona delil yaptik. Sonra da onu kolay
bir ekisle Kendimize dogru ektik.
47
Ve O, sizin iin geceyi elbise, uykuyu da rahatlik yapandir. Ve O, gndz
yayilis yapandir.
48,49
Ve O, rzgrlari rahmetinin nnde mjdeci olarak gnderendir. Ve Biz
l bir beldeye can verelim, olusturdugumuz nice hayvanlara ve insanlara su
saglayalim diye gkten tertemiz bir su indirdik.
(42/25, Furkn/45-49)
Necm: 101
53
Ve O, iki denizi saliverendir; su su, tatli ve susuzlugu giderici, su da tuzlu ve
acidir. Ve O, aralarina bir engel ve yasak koyandir.
54
Ve O, sudan, bir beser olusturup sonra ona bir soy ve evlilik sebebiyle
akrabalik olusturandir. Ve senin Rabbin her seye g yetirendir.
55
Onlar da Allah'in astlarindan kendisine yarar saglamayan ve zarar vermeyen
seylere tapiyorlar. Ve o kfir; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o
kisi, Rabbinin aleyhine arka ikandir/kullarini saptirmak iin alisandir.
56
Ve Biz seni ancak mjdeleyici ve uyarici olmak zere gnderdik.
57
De ki: Ben, buna karsilik sizden herhangi bir cret istemiyorum. Sadece ve
sadece Rabbine dogru bir yol tutmayi dileyen kimseler istiyorum.
58
Ve sen, lmeyen daima diri olana gvenip dayan ve O'nun vgs ile birlikte
tm noksanliklardan arindir. Kullarinin gnahlarindan haberdar olarak O lmeyen,
daima diri olan yeter.
59
O daima diri olan, gkleri, yeryzn ve ikisinin arasindakileri alti evrede
olusturan, sonra en byk taht zerinde egemenlik kurandir,
131
yarattigi btn
canlilara dnyada oka merhamet edendir. Haydi, sen bunu ok iyi bilene sor.
60
Ve onlara Rahmn'a [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet
eden Allah'a] boyun egip teslimiyet gsterin! dendigi zaman, yarattigi btn
canlilara dnyada oka merhamet eden Allah da neymis? Senin bize emrettigin sey
iin mi boyun egip teslimiyet gsterecegiz? dediler. Ve bu boyun egip teslimiyet
gsterme emri, onlarin nefretlerini artirdi.
(42/25, Furkn/53-60)
Necm: 102

77

61
Gkte burlar yapan, onlarin iinde bir kandil ve aydinlatici bir ay olusturan
Zat ne cmerttir!
62
Ve O, gt almayi veya kendisine verilen nimetlerin karsiligini demeyi
dileyen kimseler iin gece ile gndz birbiri ardinca getirendir.
63
Ve Rahmn'in; yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden
Allah'in kullari yle kimselerdir ki onlar, yeryznde alakgnlllkle yrrler ve
cahil kimseler kendilerine lf attigi zaman Selm! derler.
64
Rahmn'in [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'in]
kullari, Rablerine teslimiyet gstererek ve kulluk grevlerini yerine getirerek
gecelerler.
65,66
Ve Rahmn'in [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden
Allah'in] kullari, Rabbimiz! Cehennem azabini bizden sav! Dogrusu onun azabi
daim bir degisim ve yikima ugramaktir. Orasi cidden ne kt bir karargh, ne kt
bir ikametghtir! derler.
67
Ve Rahmn'in kullari, harcadiklarinda savurganlik etmezler, sikilik da
etmezler ve bu ikisi arasinda bir denge olmustur.
68-71
Ve iste Rahmn'in kullari, Allah ile beraber baska bir ilha yalvarmazlar.
Allah'in haram ettigi cani ldrmezler. Ancak hak ile ldrrler. Zina da
etmezler. Ve kim bunlari yaparsa, gnahla karilair. Kiymet gn azabi kat kat
olur ve orada, alaltilarak srekli olarak kalir. Ancak tevbe eden, iman eden ve
slihi ileyenler bunun diindadir. Ite Allah, onlarin ktlklerini iyiliklere evirir.
Ve Allah, ok bagilayicidir, ok merhametlidir. Ve her kim tevbe eder ve slihi
ilerse, kesinlikle o, tevbesi kabul edilmi olarak Allah'a dner.
72
Ve Rahmn'in kullari, yalan yere taniklik etmezler, bos bir seye rastladiklari
zaman saygin bir sekilde geerler.
73
Ve Rahmn'in kullari, kendilerine Rablerinin almetleri/ gstergeleri
hatirlatildiginda ise, onlar zerine sagirca ve krce davranmazlar.
74
Ve Rahmn'in kullari, Rabbimiz! Bize eslerimizden ve bizden sonraki
kusaklarimizdan gz aydinligi olacak kimseler hibe et/ bagisla. Ve bizi Allah'in
korumasi altina girmis kisilere nder kil! derler.
75,76
Iste Rahmn'in kullari, sabretmelerine karsilik cennetin en yksek
makamlarinda, orada sonsuz olarak kalici kimseler olarak dllendirilecekler, orada
hrmet ve selmla karsilanacaklardir. Orasi ne gzel bir karargh ve ne gzel bir
ikametghtir!
77
De ki: Yakarisiniz olmasa, Rabbim size deger verir mi ki de siz, kesinkes
yakarmadiniz, yalanladiniz? Artik yakarmama, yalanlama sizin ayrilmaziniz
olacaktir; kendinizi bu durumdan kurtaramayacaksiniz.

78

(42/25, Furkn/61-77)
FTIR SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 103
1
Tm vgler, gkleri ve yeri yoktan yaratan, haberci yetleri ikiser, er,
drder anlamli/ dogal gleri ikiser, er, drder siddet biriminde
132
eliler
yapan Allah'a zgdr; baskasi vlemez. O, olusturmada diledigi seyleri artirir.
Sphesiz ki Allah her seye gc yetendir.
2
Allah, insanlara rahmetten neyi aarsa,
artik onu tutacak biri olamaz. Her neyi de tutarsa, onu da, ondan sonra salacak biri
olamaz. Ve Allah, en stn, en gl, en serefli, yenilmesi mmkn olmayan/mutlak
galip olandir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir.
(43/35, Ftir/1-2)
Necm: 104
3
Ey insanlar! Size gkten ve yerden rizik veren Allah'in zerinizdeki nimetini
hatirlayin. Allah'tan baska bir olusturucu mu var? O'ndan baska ilh diye bir sey
yoktur. Buna ragmen nasil dndrlyorsunuz?!
4
Ve eger onlar seni yalanliyorlarsa, kesinlikle senden nce de eliler
yalanlanmisti. Ve isler yalnizca Allah'a dndrlr.
5
Ey insanlar! Hi sphesiz, Allah'in yapmak iin verdigi sz gerektir. Onun
iin bu basit dnya yasami sizi aldatmasin. Ve sakin o aldatici, sizi, Allah ile
aldatmasin.
6
Sphesiz o seytan, sizin iin dsmandir. Onun iin siz de onu dsman
edinin. Sphesiz seytan kendi taraftarlarini alevli atesin ashbindan olmalari iin
agirir.
7
Kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan su kimseler;
onlar iin siddetli bir azap vardir. Iman etmis ve dzeltmeye ynelik isleri yapmis
kisiler; onlar iin bir bagislanma ve byk bir dl vardir.
8
Onun iin, kt ameli
kendisine ssl gsterilen sonra da onu gzel gren kisi mi? Sphe yok ki Allah
diledigini/dileyeni sasirtir, diledigine/dileyene de kilavuzluk eder. Onun iin canin
onlara karsi hasretlerle/ zntlerle sikilip gitmesin. Sphesiz Allah, onlarin
yapmakta olduklarini ok iyi bilir.
9
Ve Allah, rzgrlari gnderendir. Sonra onlar da bir bulutu harekete geirip
yukarilara kaldirir. Derken Biz, o bulutu lms bir beldeye srp gndermisizdir.
Bylece yeryzne lmnden sonra onunla hayat veririz. Iste byledir lms
rms insanlara hayat vermek.
10
Her kim stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan;
mutlak galip olmak istiyorsa, bilsin ki en stn, en gl, en serefli, yenilmesi

79

mmkn olmayan; mutlak galip olmak tamamiyla yalnizca Allah'indir. Hos
kelimeler yalnizca O'na ykselir. Ve dzgn is onu ykseltir. Ktlklerin plnlarini
yapan su kisiler; onlar siddetli azap kendileri iin olanlardir. Onlarin plnlari ise; o,
darmadagin olur.
11
Ve Allah sizi bir topraktan, sonra nutfeden olusturdu. Sonra sizi iftler yapti.
Disi ancak O'nun bilgisi ile hamile olur ve birakir [dogurur/dsrr]. Kendisine
mr verilenin de mrnden yasadigi ve mrnden eksilen kesinlikle bir kitapta
yazilidir. Sphe yok ki bu, Allah'a ok kolaydir.
12
Iki deniz de esit olmuyor; su tatlidir, hararet keser ve ierken kayar; su da
tuzludur, yakar kavurur. Her birinden de taze bir et yersiniz ve giyeceginiz bir ss
ikarirsiniz. O'nun armaganlarindan hakkiniz olani arayasiniz ve kendinize verilen
nimetlerin karsiligini dersiniz diye onda suyu yara yara giden gemileri de grrsn.
13,14
Allah, geceyi gndze sokuyor, gndz de geceye sokuyor. Gnesi ve ayi
insanligin yararlanacagi yapi ve isleyiste yaratmistir. Hepsi adi konmus bir mddet
iin akip gidiyor. Iste bu, mlk Kendisinin olan sizin Rabbiniz Allahtir. O'nun
astlarindan yakardiginiz kimseler bir hurma ekirdeginin zarina bile sahip olamazlar.
Onlari agirirsaniz, onlar agrinizi isitmezler; isitseler bile size cevap veremezler,
Kiymet gn de ortak kostugunuzu kabul etmezler. Sana her seyden haberdar olan
Allah gibi kimse haber veremez.
15
Ey insanlar! Allah'a muhta olanlar sizlersiniz. Allah ise; O, zengin ve
vgye lyik olandir.
16,17
Eger O dilerse sizi yok eder ve yepyeni bir olusturmayi/halki getirir. Bu,
Allah'a hi g de degildir.
(43/35, Ftir/3-17)
Necm: 105
18
Ve gnhkar bir kimse, baskasinin gnahini ekmez. Eger ok gnahi
olan/ok zengin olan bir kimse, gnahini ektirmek iin birini agirsa da ondan
hibir gnah alinip baskasina ektirtilmeyecek. Bir akrabasi olsa bile Sphesiz
sen ancak Rablerine karsi issiz yerlerde saygiyla, sevgiyle, bilgiyle rperti duyan
ve salti ikame edenleri [ml ynden ve destek olma; toplumu aydinlatma
kurumlarini olusturan-ayakta tutanlari] uyarirsin. Her kim arinirsa ancak kendisi
iin arinir. Dns de yalnizca Allah'adir.
19-21
Kr ile gren, karanliklar ile aydinlik ve glge ile sicaklik esit olmaz.
22
ller ve diriler de esit olmaz. Sphesiz Allah, her diledigine/dileyene
isittirir. Sen ise kabirlerdeki kisilere isittiren biri degilsin.
23
Sen sadece bir
uyaricisin.

80

24
Sphesiz Biz, seni hak ile bir mjdeci, bir uyarici olarak gnderdik/eli
yaptik. Her mmetin de iinde bir uyarici kesinlikle gelip gemistir.
25
Ve onlar
seni yalanliyorlarsa, hi sphesiz onlardan nceki kisiler de yalanlamislardi; eliler
onlara apaik delillerle, sahifelerle ve aydinlatici kitaplarla gelmislerdi.
26
Sonra
Ben, kfirleri; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o kisileri tutup
yakaladim. Simdi Beni tanimamak/tanitmamaya yeltenmek nasil oldu?
27
Grmedin mi/ hi dsnmedin mi, gerekten Allah gkten bir su indirdi? Biz
onunla renkleri baska baska meyveler/ rnler ikariverdik. Daglardan da yollar var;
beyazli, kirmizili esitli renklerde/ renklerin degisik tonlarinda. Ve kapkara
topraklar/ yollar da var.
28
Insanlardan, diger canli varliklardan ve davarlardan da byle trl trl
renkte olanlar vardir. Kullari arasinda Allah'tan ancak bilginler saygiyla, sevgiyle,
bilgiyle rperirler. Hi sphesiz Allah ok gldr, ok bagislayicidir.
29,30
Hi sphesiz Allah'in kitabini okuyan, salti ikame eden [ml ynden ve
zihinsel aidan destek olma; toplumu aydinlatma kurumlarini olusturan ve ayakta
tutan] ve kendilerini riziklandirdigimiz seylerden gizli ve aik olarak Allah
yolunda harcama yapan/ yakinlarinin nafakalarini temin eden su kimseler, Allah,
dllerini kendilerine tastamam versin ve armaganlarindan kendilerine artirsin
diye, kesinlikle batma ihtimali/ olasiligi olmayan bir ticareti umarlar. Hi sphesiz
O, ok bagislayici ve karsilik vericidir.
31
Ve Bizim, Kitap'tan sana, sadece iinde konu edilenleri dogrulayici olarak
vahyettigimiz sey, hakkin ta kendisidir. Sphe yok ki, Allah, kullarini hakkiyla bilen
ve hakkiyla grendir.
(43/35, Ftir/18-31)
Necm: 106
32,33
Sonra Biz, Kitab'i kullarimizdan, szp setiklerimize miras biraktik.
Simdi de onlardan bazilari kendilerine haksizlik eden, bazilari orta yolu tutan/ikili
oynayan, bazilari da Allah'in izniyle/ bilgisiyle hayirlarda nde gidenlerdir. Iste bu,
byk armaganin; Adn cennetlerinin ta kendisidir. Onlar oraya gireceklerdir. Orada
altin bileziklerle ve incilerle ssleneceklerdir. Oradaki elbiseleri ipektir.
34,35
Onlar
orada, Tm vgler, bizden o znty gideren ve bizi armaganlarindan,
kendisinde bize yorgunluk gelmeyen, kendisinde bizim iin usan olmayan,
durulacak bu yurda girdiren Allah'a zgdr; baskasi vlemez. Gerekten
Rabbimiz ok bagislayici ve ok karsilik vericidir derler.
36
Ve su kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden su kisiler,
cehennem atesi kendileri iin olanlardir. Onlar hakkinda hkm verilmez ki
lsnler. Kendilerinden, cehennem atesinin birazi da hafifletilmez. Iste Biz, kfir;
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden her asiri kimseyi byle
cezalandiririz.
37
Ve onlar, orada feryat ederler: Rabbimiz! Bizleri ikar, yapmis

81

olduklarimizdan baska dzgn amel yapalim. Sizi, dnecek olanin dnecegi
kadar mrlendirmedik mi? Size uyarici da gelmiti. O hlde tadin! Artik irk
koarak yanli; kendi zararlarina i yapanlar iin bir yardimci da yoktur.
38
Kesinlikle, Allah gklerin ve yerin grlmeyenini, duyulmayanini,
sezilmeyenini bilendir. Hi sphesiz O, ggslerin iindekini ok iyi bilendir.
39
O, sizi yeryznde halifeler yapandir. Artik kim kfrederse; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddederse, kfr; Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddedetmesi kendi zararinadir. Ve kfirlerin; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddedenlerin kfr; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddetmeleri, Rablerinin katinda kendilerine sadece bugzu artirir. Ve kfirlerin;
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenlerin kfr; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddedetmeleri kendilerine sadece zarari artirir.
(43/35, Ftir/32-39)
Necm: 107
40
De ki: Allah'in astlarindan yakarip durdugunuz ortak kostugunuz kimseleri
hi dsndnz m? Gsterin bana, yeryznden neyi olusturmuslar? Ya da onlar
iin gklerde bir ortaklik mi var? Ya da Biz kendilerine bir kitap vermisiz de onlar,
ondan bir delil zerinde midirler? Tam tersi, sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina
i yapan o kimseler, birbirlerine, aldatmadan baska bir vaatte bulunmuyorlar.
41
Hi sphesiz gkleri ve yeryzn yokoluvermekten, Allah tutuyor.
Andolsun ki eger gkler ve yeryz yokoluverirlerse, onlari O'ndan sonra kimse
tutamaz. Gerekten O, ok yumusak davranan, ok bagislayandir.
42,43
Ve onlar, var gleriyle Allah'a yemin etmislerdi ki, kendilerine uyarici bir
peygamber gelirse, kesinlikle nderli toplumlarin her birinden daha dogru yolda
olacaklardi. Buna ragmen ne zaman ki kendilerine bir uyarici geldi, bu, yeryznde
bir kibirlenme ve ktlk dzeni ynnden onlarin sadece nefretlerini artirdi.
Hlbuki kt dzen ancak kendi dzenbazini epeevre kusatir. O hlde ncekilerin
kanunundan/ onlara uygulanandan baska ne gzetiyorlar? Onun iin sen, Allah'in
uygulamasinda asla bir degisme bulamazsin. Sen, Allah'in uygulamasinda asla bir
baskalasma da bulamazsin.
44
Ve yeryznde gezip de bir bakmadilar mi, kendilerinden ncekilerin sonu
nasil olmus? Hlbuki onlar, kuvvete kendilerinden daha etin idiler. Gklerde ve
yeryznde Allah'i ciz birakan hibir sey yoktur. Kesinlikle O, en iyi bilendir, en
gl olandir.
45
Ve eger Allah, kazanmakta olduklari seyler dolayisiyla insanlari sorgulayip
cezalandiracak olsaydi, yeryznde kk-byk hibir canliyi birakmazdi. Velkin
onlari, adi konmus bir sreye kadar ertelemektedir. Sonunda sre sonlari geldigi
zaman da artik sphesiz Allah, Kendi kullarini en iyi grendir.

82

(43/35, Ftir/40-45)
MERYEM SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 108
1
Kf/20, H/5, Y/10, Ayn/70, Sd/90.
133

2
Rabbinin, kulu Zekeriyy'ya olan rahmetini anmasi!
3
Bir zamanlar o, Rabbine gizli olarak seslenmisti.
4-6
Demisti ki: Rabbim!
Sphesiz benim kemigim zayiflayip gevsedi ve basim agarmis saiyla alev gibi
tutustu. Sana dua etmekle de Rabbim, mutsuz olmadim. Ve gerekten ben,
arkamdan, yakinlarimdan/amcaogullarimdan endisedeyim. Karim da kisirdir. Onun
iin katindan bana, bana da mirasi olacak, Yakb ailesine de mirasi olacak bir
vel [yardimci, koruyucu yakin kimse] bagisla. Rabbim, onu rizani kazanan/herkesin
hosnut olacagi biri kil!

7
Ey Zekeriyy! Sphesiz Biz, sana bir delikanliyi o'nun ismi Yahy'dir-
mjdeliyoruz. Bundan nce o'na hibir adas yapmadik.
8
Zekeriyy: Rabbim! Karim kisir, ben de son derece kocamisken benim nasil
bir delikanlim olabilir? dedi.
9
Allah dedi ki: yledir! Rabbin buyurdu ki, o, Bana kolaydir. Bundan nce
de Ben seni, sen hibir sey degilken olusturmustum.
10
Zekeriyy, Rabbim! Bana bir almet ver dedi. Allah, Senin almetin,
sapasaglam oldugun hlde, gece insanlarla konusmamandir buyurdu.
11
Zekeriyy, bunun zerine mihraptan; zel makamindan toplumunun karsisina
ikip onlara, daima/her zaman Allah'i tm noksanliklardan arindirmalarini isaret etti.

12-15
Ey Yahy! Kitab'i kuvvetle al! O henz ocuk iken o'na yasa,
tarafimizdan sevecenlik ve temizlik verdik ve o, Allah'in korumasi altina oka
girmis biriydi. Ve anne-babasina ok iyi davranandi. Ve o bir zorba ve itaatsiz biri
olmadi. Ve doguruldugu gn ve lecegi gn ve yeniden diri olarak kaldirilacagi
gn o'na selm olsun!
(44/19, Meryem/1-15)
Necm: 109

16
Kitap'ta Meryem'i de an! Hani o, ailesinden/yakinlarindan ayrilarak dogu
tarafinda bir yere kaip gitmisti.
17
Sonra ailesiyle/yakinlariyla kendisi arasina bir perde edinmisti de Biz ona
ruhumuzu/ilh mesajimizi
134
gnderdik, sonra ruhumuzu/mesajlarimizi getiren eli,
Meryem'e mkemmel bir beser rnek verdi.
18
Meryem: Ben senden Rahmn'a [yarattigi btn canlilara dnyada oka
merhamet eden Allah'a] siginirim. Eger sen Allah'in korumasi altina girmis
birisi/tak isen... dedi.
19
Eli/Zekeriyy: Ben sadece, sana tertemiz bir delikanli
bagislamam/bagislamak iin, Rabbinin elisiyim dedi.
20
Meryem: Benim nasil delikanlim olabilir? Bana hibir beser dokunmamistir.
Ben bir yasa tanimaz/iffetsiz biri de degilim dedi.

83

21
Eli: yledir! Rabbin buyurdu ki: Babasiz ocuk vermek, Bana pek
kolaydir. Hem Biz, onu nezdimizden insanlara bir almet/gsterge ve rahmet
yapacagiz. Ve o gereklestirilmis bir is oldu.
22
Sonunda Meryem/delikanliya gebe kaldi. Sonra da O'nunla uzak bir yere
kati gitti.
23
Sonra dogum sancisi onu bir hurma ktgne tutunup dayanmaya zorladi.
Keske bundan nce lseydim ve bsbtn unutulan biri olsaydim! dedi.
24-26
Sonra ona; Meryeme asagisindaki kisi; Zekeriyya seslendi: Sakin
zlme, Rabbin alt tarafinda bir su arki yapti. Hurma ktgn kendine dogru
silkele, zerine olgunlasmis taze hurmalar dssn. Sonra ye-i, gzn aydin olsun.
Sonra eger beserden birini grrsen, Ben Rahmn'a [yarattigi btn canlilara
dnyada oka merhamet eden Allah'a] bir oru adadim, onun iin bugn hibir
kimseyle konusmayacagim de.
27-28
Sonra Meryem, ocugunu yklenerek toplumuna getirdi. Toplumu dediler
ki: Ey Meryem! Dogrusu sen grlmemis bir sey yaptin. Ey Hrn'un kiz kardesi!
Senin baban kt bir kisi degildi, annen de yasa tanimaz/iffetsiz bir kadin degildi.
29
Bunun zerine Meryem ona; dogum aninda asagisinda bulunan kisiye;
Zekeriyyaya isaret etti, ondan gelismeleri aiklamasini istedi. Zekeriyya,
Meryemin zina etmeden ocugu dogurduguna kefil olup ocugun mabedde
yetistirilmesini istedi. Onlar, Biz, yksek mevkide olan kisiler, henz ergenlik
agina gelmemis birine nasil sz syleriz/yksek mevkide olan kisiler henz
ergenlik agina gelmemis birine nasil sz syler? dediler.
34
Iste bu, hak sze gre, hakkinda ihtilf edip durduklari,
30
Sphesiz ben
Allah'in kuluyum. O bana kitabi verdi ve beni bir peygamber yapti.
31
Beni, ben
nerede olursam olayim mbarek kildi. Hayatta bulundugum mddete bana salti
[ml ynden ve zihinsel aidan destek olmayi; toplumu aydinlatmayi] ve
zekti/vergiyi ykmllk olarak ulatirdi.
32
Ve beni, anneme iyi davranan bir
kimse yapti. Ve beni bir zorba, mutsuz biri yapmadi.
33
Ve doguruldugum gn,
lecegim gn ve diri olarak yeniden diriltilecegim gn, selm benim zerimedir.
36
Ve phesiz Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O hlde O'na kulluk
edin, ite bu, dosdogru yoldur
34
diyen Meryem oglu s'dir.
135

(44/19, Meryem/16-34, 36)
Necm: 110

35
Allah iin ocuk edinmek diye bir sey yoktur. O, bundan ariniktir. O, bir seye
hkmederse, ona sadece Ol der, o da oluverir.
37
Sonra da kendi aralarindan ikan tutarsiz gruplar, ihtilfa dstler. Iste o
byk gnn tanikligindan, durusmasindan o kfirlerin; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddeden o kisilerin vay haline!
38
Bize gelecekleri gn, neler isitecekler, neler grecekler! Fakat sirk kosarak
yanlis; kendi zararlarina is yapan o kimseler, bugn apaik bir sapiklik iindedirler.
39
Ve sen onlari, kendileri bilgisizlik, duyarsizlik iindeyken ve
inanmiyorlarken emrin yerine getirilecegi o byk pismanlik gnyle uyar!
40
Sphesiz Biz, yeryzne ve onun zerindeki kimselere vris olacagiz/onlar
gidecek Biz kalacagiz. Ve onlar yalnizca Bize dndrleceklerdir.

84

(44/19, Meryem/35, 37-40)
Necm: 111

41
Kitap'ta Ibrhm'i de an/hatirlat. Sphesiz ki o, z-sz dogru biri idi,
peygamberdi.
42-45
Bir zaman o, babasina: Babacigim! Isitmeyen, grmeyen ve sana hibir
yarari olmayan seylere niin kulluk ediyorsun? Babacigim! Sphesiz sana gelmeyen
bir bilgi bana geldi. O hlde bana uy da, sana dosdogru bir yolu gstereyim.
Babacigim! Seytana kulluk etme. Sphesiz seytan Rahmn'a [yarattigi btn
canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'a] si oldu. Babacigim! Sphesiz ben,
sana Rahmn'dan [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'tan]
bir azap dokunur da seytan iin bir yol gsteren, koruyan, yardim eden bir yakin
olursun diye korkuyorum demisti.
46
Babasi: Ey Ibrhm! Sen benim ilhlarimdan yz m eviriyorsun? Eger
vazgemezsen, andolsun seni taslayarak ldrrm. Haydi, uzun bir mddet bana
uzak ol/defol! dedi.
47,48
Ibrhm: Selm sana olsun, senin iin Rabbimden bagislanma
dileyecegim. Sphesiz O, bana ok armagan verendir. Ve ben, sizden ve Allah'in
astlarindan kulluk ettiginiz seylerden ekilip ayriliyorum. Ve Rabbime dua
edecegim. Rabbime yalvarisimda mutsuz olmayacagimi umuyorum dedi.
49
Sonra Ibrhm, toplumundan ve onlarin Allah'in astlarindan kulluk ettikleri
seylerden uzaklasinca, Biz o'na Ishk'i ve Yakb'u ihsan ettik. Hepsini de
peygamber yaptik.
50
Ve Biz onlara rahmetimizden armaganlarda bulunduk. Ve onlar iin yce bir
dogruluk dili yaptik.
(44/19, Meryem/41-50)
Necm: 112

51
Ve Kitap'ta Ms'yi da an/hatirlat. Sphesiz o aritilarak saflastirilmis idi. Ve
bir eli, bir peygamber idi.
52
Biz o'na en ugurlu Tr'un yan tarafindan seslendik ve o'nu zel bir
konusmada bulunmak zere yaklastirdik.
53
Ve rahmetimizden o'na, kardesi Hrn'u
bir peygamber olarak ihsan eyledik.
54
Ve Kitap'ta Isml'i an/hatirlat. Sphesiz o, vaadine sadik idi, bir eliydi, bir
peygamberdi.
55
Ve o ailesine/evresine salti [ml ynden ve zihinsel aidan
destek olmayi; toplumu aydinlatmayi] ve zekti/vergiyi emrederdi. Ve o Rabbinin
katinda hosnutluga ermisti.
56
Ve Kitap'ta Idris'i an/hatirlat. Sphesiz O, z-sz dogru biriydi, bir
peygamberdi.
57
Ve Biz O'nu yce bir mekna ykselttik.
58
Iste bunlar, dem'in soyundan, Nh ile beraber tasidiklarimizdan, Ibrhm ve
Isrl'in soyundan, kilavuzluk ettigimiz ve setigimiz peygamberlerden Allah'in
kendilerine nimetler verdigi kimselerdir. Onlar kendilerine Rahmn'in [yarattigi
btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'in] yetleri okundugu zaman
aglayarak ve boyun egip teslimiyet gstererek yere kapanirlardi.
(44/19, Meryem/51-58)
Necm: 113

85


59-61
Sonra onlarin ardindan kt bir nesil geldi ki, salti [ml ynden ve
zihinsel aidan destek olmayi; toplumu aydinlatmaya alismayi]
kaybettiler/hayatlarindan ikarip attilar. Ve sehvetlerine uydular. Bundan dolayi
tevbe eden ve iman eden ve slihi isleyenler hari onlar azginliklarinin cezasiyla
karsilasacaklardir. Iste tevbe eden, iman eden ve slihi isleyenler cennete;
Rahmn'in [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'in]
kullarina grmedikleri hlde vaat ettigi Adn cennetlerine girecekler ve hibir
sekilde haksizliga ugratilmayacaklardir. Sphesiz O'nun vaadi kesinlikle yerini
bulacaktir.
62
Onlar orada bos bir sz isitmezler. Ancak Selm [saglik, esenlik,
mutluluk]! isitirler. Orada onlar iin her zaman riziklari da vardir.
63
Iste bu, kullarimizdan Allah'in korumasi altina girmis kisilere miras
olarak/zahmetsizce ve son sahipleri olmak zere verecegimiz cennettir.
(44/19, Meryem/59-63)
Necm: 114

64
Biz Kurn yetleri,
136
yalnizca Rabbinin emri ile ineriz. Btn gemis ve
gelecek seyler ve bunlarin arasindakiler yalnizca O'nundur. Ve senin Rabbin
unutmus degildir.
65
O, gklerin, yerin ve aralarindakilerin Rabbidir. yleyse, O'na
kulluk et ve O'na kulluk etmekte sabret. Hi sen O'nun ismiyle isimlenen birini bilir
misin?
(44/19, Meryem/64-65)
Necm: 115

66
Ve o insan: Ben ldgm zaman, ileride gerekten diri olarak ikarilacak
miyim? diyor.
67
Ve o insan, daha nce o hibir sey degilken, gerekten Bizim kendisini
olusturdugumuzu dsnmez mi?
68
Bunun iin, Rabbine andolsun ki Biz onlari ve seytanlari kesinlikle
toplayacagiz. Sonra onlari dizleri zerine kms hlde cehennemin dis
kenarinda/toplanma alaninda kesinlikle hazir bulunduracagiz.
69
Sonra her gruptan, Rahmn'a [yarattigi btn canlilara dnyada oka
merhamet eden Allah'a] karsi kafa tutmada daha siddetli davrananlar her kimselerse,
onlari kesinlikle ayiracagiz.
70
Sonra elbette ki Biz, oraya atilmaya kimlerin daha lyik oldugunu daha iyi
biliriz.
71
Ve Rabbinin zerine almis oldugu kesinlesmis bir hkm olarak, iinizden
cehennemin dis kenarina/toplanma yerine ugramayacak hi kimse yoktur.
72
Sonra Biz, Allah'in korumasi altina girmis kisileri kurtaririz. Sirk kosarak
yanlis; kendi zararlarina is yapanlari da cehennemin dis kenarinda/toplanma
alaninda dizleri zerine kms hlde birakiriz.
(44/19, Meryem/66-72)
Necm: 116


86

73
Ve yetlerimiz kendilerine apaik okundugu zaman, o kfirler; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan o kisiler, iman etmis olan kisilere,
Bu iki zmreden [mmin ve Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddedenlerden] hangisi makam mevki bakimindan daha iyi, dsp kalktigi
kimseler/rgtler bakimindan daha gzeldir? dediler.
74
Hlbuki Biz, onlardan nce, mal ve gsterise daha gzel nice
kusaklari/asirlar halkini degisime/yikima ugrattik.
75
De ki: Kim sapiklik iinde olursa, Rahmn [yarattigi btn canlilara
dnyada oka merhamet eden Allah], ona uzattika uzatir/sre tanir. Sonunda
kendilerine vaat edileni [azabi veya kiymetin kopusunu] grdkleri vakit, artik
onlar kimin makamca-mevkice daha serli ve askerce [desteke, kuvvete] daha zayif
oldugunu bilecektir.
76
Ve Allah, kilavuzlandiklari dogru yola girenlere kilavuzu artirir. Ve kalici
olan dzeltmeye ynelik isler, Rabbinin katinda sevap bakimindan daha hayirlidir,
sonu bakimindan da daha iyidir.
(44/19, Meryem/73-76)
Necm: 117

77
Peki, almetlerimizi/ gstergelerimizi, Allah'in ilhligini ve rabligini
kabullenmeyen ve Elbette mal ve ocuk verilecektir diyen kimseyi grdn
m/hi dsndn m?
78-80
O inkrci kisi, bilmeyecegi, aklinin ermeyecegi konulara bilgi sahibi oldu;
ya da Rahmn'in [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'in]
katindan bir sz m aldi? Kesinlikle onun dsndg gibi degil! Biz onun syledigi
seyleri yazariz ve onun iin, azaptan uzattika uzatiriz. Ve o syledigi seylere Biz
mirasi olacagiz/son sz ve uygulama Bizimdir ve o, Bize tek basina gelecektir.
81
Ve onlar, kendileri iin bir g, san, seref olsun diye Allah'in astlarindan
ilhlar edindiler.
82
Kesinlikle onlarin dsndg gibi degil! O edindikleri ilhlar, onlarin
kulluklarini kabul etmeyecekler ve aleyhlerine dnp karsi olacaklardir.
83
Grmedin mi/hi dsnmedin mi? Sphesiz Biz seytanlari, kfirlerin;
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o kimseler zerine gnderdik.
Onlari kiskirttika kiskirtiyorlar.
(44/19, Meryem/77-83)
Necm: 118

84
yleyse onlarin zarari iin acele etme. Sphesiz Biz, onlar iin saydika
sayiyoruz.
85
O gn Allah'in korumasi altina girmis kisileri, Rahmn'a [yarattigi btn
canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'a] binekli heyetler hlinde; krala
giden eli ihtisamiyla toplayacagiz.

87

86
Sululari da susamis olarak cehenneme srecegiz.
87
Onlar, Rahmn'in [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden
Allah'in] katindan bir garanti sz almis olan kimse hari ki bu hi kimseye
verilmemitir, yardima-destege sahip olamayacaklardir.
88
Ve onlar, Rahmn [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden
Allah] ocuk edindi dediler.
89
Andolsun ki siz ok irkin bir sey sylediniz.
90,91
Az kalsin bundan; Rahmn'a ocuk isnat ettiler diye; gkler atlayacak, yer
yarilacak ve daglar paralanip dagilacakti.
92
Hlbuki Rahmn [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden
Allah] iin ocuk edinmek yarasmaz.
93
Gklerde ve yerde bulunan btn herkes,
Rahmn'a [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'a], yalnizca
kul olarak gelecektir.
94
Andolsun ki Rahmn, onlarin hepsini kusatmistir ve kendilerini bir bir
saymistir.
95
Hepsi de kiymet gn Rahmn'a tek baslarina gelirler.
98
Ve Biz onlardan nce nice nesilleri degisime/yikima ugrattik. Onlardan
herhangi bir kimse hissediyor musun? Yahut onlara ait hafif bir ses duyuyor
musun?
137

96
Sphesiz su iman eden ve dzeltmeye ynelik isler yapanlar; Rahmn
[yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah], onlar iin sevgi var
edecektir.
97
Iste sphesiz Biz bu Kurn'i, kendisiyle Allah'in korumasi altina girmis
kisileri mjdeleyesin, inat eden toplumu da uyarasin diye senin lisanin zere
kolaylastirdik.
(44/19, Meryem/84-95, 98, 96-97)
T-H SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 119
1
T/9, H/5.
138

2-4
Biz, Kurn'i sana sikintiya dsesin/mutsuz olasin diye degil, ancak saygiyla,
sevgiyle, bilgiyle rperti duyan kimse iin bir gt olmak zere, yeryzn ve yce
gkleri olusturandan bir indirilisle indirdik.
5
Rahmn [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah], en
byk taht zerine egemenlik kurmustur.
139

6
Gklerde olan seyler, yeryznde olan
seyler, bu ikisinin arasinda olan seyler ve nemli topragin altinda bulunan seyler
yalnizca Rahmn'indir.
7
Sen sesini ykseltirsen, Rahmn sphesiz gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir.
8
Allah, kendisinden baska hibir ilh olmayandir. En gzel isimler sadece O'nundur.

88

(45/20, T-H/1-8)
Necm: 120
140

9
Ms ile ilgili bilgiler kesinlikle sana ulasti.
10
Hani o bir ates grmst de ehline [ailesine, yakinlarina]: Kesinlikle ben bir
ates grdm. Ondan size bir kor parasi getirmem yahut ates zerinde bir kilavuz
bulmam iin siz bekleyin! demisti.
11
Sonra onun yanina geldiginde seslenildi: Ms!
12
Ben, senin Rabbin olan
Benim. Hemen yakinlarini ve mallarini burada birak,
141
phesiz sen temizlenmi
vadide, Tuva'dasin/iki kere temizlenmi bir vadidesin.
13
Ve Ben seni setim; O
hlde vahyedilecek olan eye;
14
Hi phesiz ki Ben, Allah'in ta kendisiyim. Ilh
diye bir ey yoktur Benden baka. O hlde Bana kulluk et ve Beni anmak iin
salti ikame et [ml ynden ve zihinsel aidan destek olma; toplumu aydinlatma
kurumlari olutur-ayakta tut].
15
Sphesiz ki o saat/kiymet gelecektir. Onu Ben
herkes emeginin kariligini alsin diye neredeyse gizleyecegim.
16
O nedenle
kiymete inanmayan ve kendi bo igreti arzusuna uyan kimse seni, kiymete iman
etmekten alikoymasin; sonra degiime/yikima ugrarsin
14
uyarisina kulak ver.
142

17
Ve sag elindeki nedir ey Ms?
18
Ms: O, benim asamdir, ona dayanirim, onunla koyunlarima yaprak
silkelerim ve onda benim iin baska yararlar da var dedi.
19
Allah: Ey Ms! Onu birak/obanligi birakip yerlesik hayata ge!
24
Firavun'a git, sphesiz o azdi dedi.
143

***
20
O da onu hemen birakti/ yerlesik hayata geti, bir de ne grrsn! Artik sag
elindeki; kendisine vahyedilen Kitap, kosan bir candir; sosyal hayatin kaynagidir.
144

25
Ms: Rabbim!
33
Seni tm noksanliklardan ok arindirmamiz
34
ve Seni ok
ok anmamiz iin
25
ggsm a,
26
isimi bana kolaylastir.
27
Dilimden de dgm z
28
ki szm iyi anlasinlar.
29
Ve ehlimden;
30
kardesim Hrn'u
29
benim iin bir vezir
kil,
31
o'nunla arkami kuvvetlendir.
32
Isimde o'nu bana ortak et.
35
Sphe yok ki Sen
bizi grp duruyorsun
20
dedi.
36
Allah: Ey Ms! Istedigin sana verildi. dedi.
21
Allah:
23
Sana en byk almetlerimizden/gstergelerimizden gstermemiz
iin
21
tut onu, korkma!
145
Biz onu ilk durumuna evirecegiz.
22
Diger bir almet;
gsterge olmak zere de gcn/kanadina ekle, irkinlik olmadan hi kusursuz,
mkemmelce ikacaksin dedi.
146

***

89

37
Ve andolsun Biz, sana diger bir defa daha iyilik yapmistik:
38
Hani bir vakit
vahyolunan seyleri annene vahyetmistik,
39
Ms'yi sandik iine koy da bol
suya/nehre birak, sonra da bol su/nehir
147
o'nu sahile atsin. Onu Bana dsman olan
ve o'na dsman olan birisi alsin. Ve Ben tarafimdan senin zerine bir muhabbet
biraktim ve Benim gzetimim altinda yetistirilmen iin,
40
hani kiz kardesin
yryordu da Sizi o'nun bakimini stlenecek birine gtreyim mi?' diyordu.
Bylece gz aydin olsun ve kederlenmesin diye seni annene geri dndrdk. Ve
sen, bir can ldrmstn de seni gamdan kurtarmistik. Ve Biz seni potada eritip
saflastirdika saflastirdik/seni olgunlastirdik. Bir de yillarca Medyen halki iinde
kaldin. Sonra bir l; plan zerine geldin, ey Ms!
41
Ve Ben, seni Kendim iin yetistirdim.
***
42
Sen ve kardesin almetlerim/ gstergelerim ile gidin ve Beni anmakta
gevseklik etmeyin.
43
Her ikiniz gidin Firavun'a. Sphesiz o azdi.
44
Sonra ona gt almasi ve
saygiyla, sevgiyle, bilgiyle rpermesi iin yumusak sz syleyin.
45
Ms ile Hrn: Rabbimiz! Onun bizim aleyhimize asiri gitmesinden veya
azginligindan korkariz dediler.
46
Allah: Korkmayiniz, sphesiz Ben ikinizle beraberim, isitirim ve grrm.
47
Hemen ona gidin de ona; Sphesiz biz Rabbinin iki elisiyiz. Artik
Isrlogullari'ni bizimle gnder ve onlara azap etme; kesinlikle biz sana Rabbinden
bir almet/gsterge ile geldik. Selm kilavuza uyanlaradir.
48
Sphesiz biz; kesinlikle
bize, kesinlikle azabin yalanlayana ve sirt evirene oldugu vahyedildi deyiniz.
46
dedi
***
49
Firavun: yleyse sizin Rabbiniz kimdir ey Ms? dedi.
50
Ms: Bizim Rabbimiz her seye varlik ve zelliklerini veren, sonra yol
gsterendir dedi.
51
Firavun: yleyse ilk asirlarin durumu nedir? dedi.
52
Ms: Onlarin bilgisi Rabbimin katinda bir kitaptadir. Rabbim yanlis
yapmaz ve unutmaz/terk etmez.
53
O, yeryzn sizin iin bir dsek yapan, oradan
sizin iin yollar aan ve gkten bir su indirendir
52
dedi. Ite Biz, o su ile trl trl
bitkilerden iftler ikardik.
54
Yiyiniz ve hayvanlarini:i otlatiniz. Sphesiz akil
sahipleri iin bunda nice almetler/gstergeler vardir!
55
Biz sizi yeryznden
olusturduk, sizi ona dndrecegiz ve sizi bir kere daha ondan ikaracagiz.
56
Ve
andolsun ki Biz, Firavun'a almetlerimizi/gstergelerimizi; hepsini gsterdik de o
yalanladi ve dayatti.

90

57,58
Firavun: Ey Ms! Sen etkili bilginle bizi topraklarimizdan ikarmak iin
mi geldin bize? O hlde biz de senin etkili bilgin gibi bir etkili bilgi ile sana
gelecegiz.
148
Simdi bizimle senin aranda bir bulusma zamani/yeri belirle ki; bizim ve
senin karsi ikmayacagimiz dz ve genis bir yer olsun dedi.
59
Ms: Sizinle bulusma zamani, tren, senlik gn ve insanlarin toplanacagi
kusluk vaktidir dedi.
***
60
Bunun zerine Firavun sirt evirdi de dzenlerini-planlarini topladi, sonra
geldi.
61
Ms onlara dedi ki: Yaziklar olsun size! Allah'a yalan uydurmayin. Sonra
bir azap ile kknz keser. Gerekten, uyduran zarar etmistir.
62
Bunun zerine etkili bilginler aralarinda islerini tartistilar ve
63,64
Bu ikisi
kesinlikle etkili bilginlerdir; etkili bilgileriyle sizi topraklarinizdan ikarmak ve de
en iyi rnek yolumuzu yok etmek istiyorlar. Onun iin btn tuzaklarinizi bir araya
getirin, sonra siralar hlinde gelin. Bugn stn gelen kesinlikle zafer kazanmistir
dedikleri seklindeki fisildasmalarini gizli tuttular.
65
Etkili bilginler: Ey Ms! Ya sen ortaya koyacaksin veyahut ilk ortaya
koyan kisiler biz olalim dediler.
66
Ms: Tam tersi, siz ortaya koyun dedi. Bir de ne grrsn! Onlarin
birikimleri, eski inanlari ve tezleri/er-pleri/eften pften bilgileri,
149
yaptiklari
sihirden/hnerli gsterimden tr gznde byd.
67
Bu yzden Ms, iinde bir
korku hissetti.
68,69
Biz: Korkma, sphesiz sen; en stn olan sensin: Sen sahibi oldugun
birikimi ortaya koy; o, onlarin yapip rettiklerini yutsun dursun. Sphesiz onlarin
yaptiklari ancak bir gz boyayicisi hilesidir. Gz boyayip etkileyen kisi ise, her
nereye giderse gitsin zafer kazanamaz, basarili olamaz dedik.
***
70
Sonunda btn etkili bilginler, Ms ile Hrn'un Rabbine iman ettik
demek sretiyle boyunlarini uzatip teslim olmus durumda birakildilar.
71
Firavun: Ben size izin vermezden nce mi o'na iman ettiniz? Sphesiz o,
size etkili bilgi greten bygnzdr. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarinizi
aprazlama/arka arkaya kesecegim ve kesinlikle sizi hurma ktklerine asacagim.
Ve hangimizin azap bakimindan daha siddetli ve daha kalici oldugunu kesinlikle
bileceksiniz dedi.
72,73
Etkili bilginler: Bize gelen bu aik kanitlar ve bizi yoktan yaratana karsi
asla seni stn tutmayiz. Ne hkm vereceksen hadi ver! Sen, ancak bu igreti dnya

91

hayatina hkmedersin. Sphesiz biz, hatalarimiza ve bizi etkili bilgiden zorladigin
seye karsi, bizi bagislasin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayirli ve daha
kalicidir dediler.
***
77
Ve andolsun, Ms'ya Yetisilmekten korkmayarak ve saygiyla, sevgiyle
rpermeden/ Firavuna minnet duymadan kullarimi geceleyin yrt de kendileri iin
bol suda/nehirde kuru bir yol a! diye vahyettik.
78
Firavun ordulariyla hemen onlari takip etti de bol sudan/nehirden kendilerini
kaplayan sey kaplayiverdi.
79
Ve Firavun toplumunu saptirdi ve dogru yolu gstermedi.
150

***
83
Seni toplumundan daha abuklastiran nedir ey Ms?
84
Ms: Onlar, benim izim-gretim zerinde olanlardir. Ben de Sen hosnut
olasin diye Sana acele ettim Rabbim dedi.
85
Allah: Sphesiz iste, Biz senden sonra toplumunu imtihan ettik. Samir de
onlari saptirdi dedi.
86
Bunun zerine Ms fkeli ve zgn olarak hemen toplumuna geri dnd;
Ey toplumum! Rabbiniz size gzel bir vaat ile sz vermedi mi? Simdi size bu uzun
mu geldi, yoksa Rabbinizden size bir gazap inmesini mi arzu ettiniz de bana olan
vaadinizden cayiverdiniz? dedi.
87
Onlar dediler ki: Biz sana verdigimiz szden kendiligimizden caymadik.
Fakat biz o toplumun znetlerinden birtakim agirliklar yklenmistik. Sonra onlari
Iirlatip attik. Sonra da iste bylece Samir kafamiza soktu.
88
Samir onlara bir aldatan, tuzaga dsren cesedi/altini
151
ikardi da
Isrlogullari: Iste bu, sizin ilhinizdir ve de Ms'nin ilhidir. Ama Ms onu terk
ediverdi dediler.
89
Peki, onlar grmyorlar miydi ki, altin kendilerine hibir szle
karilik veremiyor; onlara bir zarara ve bir yarara g yetiremiyordu!
90
Ve andolsun ki Hrn daha nce onlara: Ey toplumum! Sphesiz siz
bununla imtihana ekildiniz/dinden ikip kendinizi atese attiniz. Ve sphesiz sizin
Rabbiniz Rahmn'dir [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden
Allah'tir]. Gelin bana uyun ve emrime uyun demisti.
91
Hrn'un toplumu: Ms
bize dnp gelinceye kadar, biz ona tapmaktan asla vazgemeyecegiz dediler.
92,93
Ms: Ey Hrn! Bunlarin sapikliga dstgn grdgn vakit, seni
benim yolumu takip etmekten engelleyen ne oldu? Yoksa benim emrime karsi mi
geldin? dedi.

92

94
Hrn: Ey anamin oglu! Sakalimi ve basimi tutma. Sphesiz ben senin
Isrlogullari arasinda ayrilik ikardin ve benim szme bakmadin demenden
korktum dedi.
95
Sonra da Ms: Ey Samir! Senin bu yaptigin nedir? dedi.
96
Samir: Ben onlarin anlamadiklari bir seyi anladim da elinin eserinden bir
avu almistim, sonra da onu firlatip attim. Ve bunu, bana bylece nefsim hos
gsterdi dedi.
97,98
Ms: Haydi git. Artik senin iin hayat boyunca Benimle temas yok
diye sylemen var. Hem senin iin asla karsi ikamayacagin bir bulusma gn daha
var. Bir de kulluk edip durdugun ilhina bak dedi. Elbette Biz onu yakacagiz,
sonra da kesinlikle onu bol suda kknden yikacagiz. Sizin ilhiniz, ancak
Kendisinden baka hibir ilh bulunmayan Allah'tir. Sphesiz ki O bilgi ynnden
her eyi kuatmitir.
***
99
Biz, sana gemis olan seylerin nemli haberlerinden bir kismini bylece
anlatiyoruz. Sphe yok ki, sana katimizdan bir gt/hatirlatma [Kurn] verdik.
100-
102
Kim Bizim verdigimiz gt'ten [Kitap'tan/Kurn'dan] yz evirirse, sphesiz o,
kiymet gn; Sr'a flendigi gn, srekli iinde kalacaklari bir yk yklenecektir.
Ve kiymet gn onlar iin bu ne fena bir yktr! Biz sululari o gn, gzleri
gvermis olarak toplayacagiz.
103
Aralarinda fisildasacaklar: Siz dnyada sadece on
gn kaldiniz.
104
Biz aralarinda ne konuacaklarini daha iyi biliriz. Yolca en
stn olan Siz ancak bir gn kaldiniz diyecektir.
(45/20, T-H/9-104)
Necm: 121
74
Gerek su ki, her kim Rabbine sulu olarak varirsa, sphesiz ki ona
cehennem vardir. Orada lmez ve dirilmez.
75,76
Ve kim Rabbine bir mmin olarak dzeltmeye ynelik isler yapmis
oldugu hlde varirsa, iste onlar; en yksek dereceler, altlarindan irmaklar akan Adn
cennetleri kendilerinin olacak olanlardir. Onlar, orada sonsuz olarak kalacaklardir.
Ve iste bu, arinan kimselerin karsiligidir.
80
Ey Isrlogullari! Sizleri dsmaninizdan kurtardik ve dagin sag yaninda size
sz verdik/dagin sag yanini size bulusma yeri olarak belirledik. zerinize de kudret
helvasi ve bildircin/bal indirdik.
81
Sizi ri:iklandirdigimiz eylerin temizlerinden
yiyin ve bunda airi gitmeyin, sonra zerinize gazabim iner. Kimin zerine de
gazabim inerse, kesinlikle o iner [der, mahvolur].
82
Ve phe yok ki Ben, tevbe
eden, iman edip slihi ileyen, sonra da kilavuzlandigi dogru yolu bulan kimse iin
ok bagilayicivim.
152


93

(45/20, T-H/74-76, 80-82)
Necm: 122
105-107
Sana daglardan soruyorlar, de ki: Rabbim onlari savurduka
savuracaktir. Bylece onlari dmdz bos bir hlde birakacak. Orada bir ukur ve bir
tmsek grmeyeceksin.
108
O gn, hibir egriligi olmayan o davetiye uyarlar ve Rahmn [yarattigi
btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah] iin sesler kisilmistir. Artik
sadece hafif bir ses duyacaksin.
109
O gn, Rahmn'in [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden
Allah'in] kendisine izin verdigi ve szce hosnut oldugu kimseler hari, yardim-
destek, yarar saglamaz.
110
Allah, yardim grmeyenlerin nlerindeki ve arkalarindaki seyleri bilir. Onlar
ise O'nu bilgice kusatamazlar.
111
Ve kisiler, diri ve btn yarattiklarini gzetip duran Allah iin bas egmistir.
Bir sirke bulasarak yanlis; kendi zararlarina is tasiyan kimseler gerekten zarara
ugramistir.
112
Ve her kim iman eden biri olarak dzeltmeye ynelik islerden yaparsa, artik
o, bir haksizliktan ve hakkinin yenileceginden korkmaz.
(45/20, T-H/105-112)
Necm: 123
113
Ve iste bylece Biz Allah'in korumasi altina girsinler yahut onlara yeni bir
gt olustursun diye onu Arapa bir Kurn olarak indirdik. Onda tehditlerden
tekrar tekrar aiklama yaptik.
114
Iste hak olan, biricik hkmdar olan Allah ne ycedir! Onun vahyi sana
tamamlanmadan evvel, okumayi/gretmeyi acele etme ve Rabbim, bana bilgiyi
artir! de.
(45/20, T-H/113-114)
Necm: 124
115
Ve andolsun Biz, bundan nce dem'den sz aldik da o aklindan ikardi,
yapmadi ve Biz, onda bir kararlilik bulmadik.
116
Ve Biz bir zaman doga glerine,
153
dem iin boyun egip teslimiyet
gsterin! dedik de Iblis/dsnce yetisi
154
hari hepsi boyun egip teslimiyet
gsterdiler, o dayatti.

94

117-119
Sonra da Biz, Ey dem! Sphesiz Iblis sana ve esine dsmandir. Sakin
sizi cennetten ikarmasin, sonra bedbaht olursun, kesinlikle senin acikmaman ve
iplak kalmaman cennettedir. Ve sen orada susamazsin ve gnesin sicaginda
kalmazsin dedik.
120
Sonunda seytan ona vesvese verdi. Dedi ki: Ey dem! Sana sonsuzlugun
agaci ve eskimez/kmez mlk/saltanat iin rehberlik edeyim mi?
121
Bunun zerine ikisi de mal-mlk, altin tutkunu oldular.
155
Hemen
irkinlikleri kendilerine ailip grnverdi. Ve kendi zararlarina, cennet yapragindan
rtp istifilige basladilar. dem, Rabbine asi oldu da sasirdi/azdi.
122
Sonra Rabbi, onu seti de tevbesini kabul etti ve ona dogru yolu gsterdi.
123
Allah, o ikisine: Birbirinize dsman olmak zere hepiniz oradan alalin.
Artik Benden size bir kilavuz geldigi zaman, kim Benim kilavuzuma uyarsa, iste o,
sapikliga dsmez ve mutsuz olmaz dedi.
(45/20, T-H/115-123)
Necm: 125
124-126
Kim Benim anilmamdan/ Benim gdmden mesafeli durursa, hi
sphesiz onun iin zor, sikici bir geim/ yasam vardir. Kiymet gn de onu kr
olarak kiymet gn toplanti alanina toplariz. O der ki: Rabbim ben gren biri
oldugum hlde beni neden kr olarak bu yere ikardin? Allah der ki: Bu byledir,
yetlerimiz sana geldi de sen onlari terk etmistin; bu gn de ayni sekilde sen terk
ediliyorsun/cezalandiriliyorsun.
127
Ve iste Biz, sinirlari asanlari ve Rabbinin yetlerine inanmayanlari byle
cezalandiririz. Ve hiretin azabi kesinlikle daha siddetli ve daha sreklidir.
128
Meskenlerinde gezip durduklari su kendilerinden nce yok ettigimiz bunca
nesiller, onlar iin kilavuz olmadi mi? Sphesiz ki bunda akil sahibi olanlar iin nice
deliller vardir.
129
Ve eger Rabbinden bir Sz
156
ve adi konmus bir sre sonu olmasaydi,
kesinlikle kainilmaz olurdu.
(45/20, T-H/124-129)
Necm: 126
130
Artik onlarin sylediklerine sabret, hosnutluga erebilmen iin gnesin
dogusundan nce de batisindan nce de Rabbinin vgs ile birlikte Allah'i
tanit/noksanliklardan uzak oldugunu gret!
Gecenin bazi saatleriyle gndzn iki ucunda da Allah'i tanit/noksanliklardan
uzak oldugunu gret!

95

131
Ve kendilerini imtihan etmek iin, basit dnya hayatinin ss olarak,
onlardan kimi iftleri kendileriyle yararlandirdigimiz mal, mlk, evlat ve saltanata
sakin gzlerini dikme/ragbetle bakma. Ve Rabbinin rizki daha iyi ve daha sreklidir.
132
Ve ehline salti [ml ynden ve zihinsel aidan destek olmayi; toplumu
aydinlatmayi] emret, kendin de ona sabirla devam et. Biz senden bir rizik
istemiyoruz. Seni Biz riziklandiriyoruz. Akibet, Allah'in korumasi altinda olma
iindir.
(45/20, T-H/130-132)
Necm: 127
133,134
Ve inkr edenler: Eliligini iddia eden bu kisi, Rabbinden bize bir
almet/gsterge getirse ya! dediler. Onlara ilk sahifelerde olan apaik deliller
gelmedi mi? Ve eger Biz, onlari bundan nce bir azap ile degisime/yikima
ugratsaydik, kesinlikle Ey Rabbimiz! Bize bir peygamber gnderseydin de, alak
ve rezil olmadan nce Senin yetlerine uysaydik! diyeceklerdi.
135
De ki: Herkes beklemektedir. Siz de bekleyiniz. Sphesiz dz yolun
sahiplerinin kimler oldugunu ve kimlerin kilavuzlandigi dogru yolu buldugunu
yakinda;
Vakia 1-7
olacak o vaka oldugu zamanki o vakanin oluu iin yalan syleyen
yoktur. O vaka, alalticidir, ykselticidir yeryz siddetle sarsildika sarsildigi ve
daglar ufalandika ufalanip da toza dumana dnsverdigi zaman ve sizler es
sinif oldugunuz zaman
135
bileceksiniz.
(45/20, T-H/133-135+46/56, Vkia/1-7)

VKIA SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 128
8
Iste sagin ashbi, sagin ashbi nedir?
9
Ve solun ashbi, solun ashbi nedir?
10
ne geenler de, ne geenlerdir.
11
Iste ne geenler, yaklastirilanlardir.
12
Iste ne geenler, Naim cennetlerindedirler.
13,14
Birogu evvelkilerdendir, ok azi da sonrakilerdendir.
24
Onlar, yaptiklarina
karsilik olarak,
15
mcevherlerle islenmis tahtlar zerindedirler.
16
Karsilikli onlarin
zerinde yaslanirlar.
17,23
evrelerinde, kaynagindan doldurulmus testiler, ibrikler,
kadehler ki ondan ne balari agritilir, ne de akillari giderilir begendiklerinden

96

meyveler, canlarinin ektiginden kus eti ile; hi bytlmeyen ocuklar, sakli inciler
gibi iri gzller dolasirlar.
25
Orada bos sz, samalama ve gnaha sokan seyleri
isitmezler.
26
Sadece sz olarak: Selm [saglik, esenlik, mutluluk], selm [saglik,
esenlik, mutluluk]!
27-34
Ve sagin yarani, nedir o sagin yarani! Onlar, dikensiz kirazlar, meyve dizili
muzlar/akasyalar, uzamis glgeler, fiskiran su, kesilmeyen; tkenmeyen ve
yasaklanmayan birok meyveler ve ykseltilmis dsekler iindedirler.
35
Sphesiz Biz, kirazi, muzu, glgeleri, fiskiran suyu yle bir yaratisla yarattik.
36-38
Ki onlari, sagin ashbi iin albenili ve hepsi bir ayarda hi dokunulmamislar
yaptik.
39,40
Bir cemaat, ogu ncekilerdendir. Bir cemaat da sonrakilerdendir.
41
Ve solun ashbi, nedir o solun ashbi?
42-48
Onlar ilerine isleyen bir ates ve kaynar su iindedirler, serin olmayan,
sevimli olmayan kapkara dumandan bir glge iindedirler. Sphesiz solun ashbi
bundan nce varlik iinde zevk ve eglenceye dalanlar idiler. Ve byk gnah;
Allah'a ortak kabul etme zerine israr ediyorlardi. Ve Biz lp, toprak ve kemik
yigini olduktan sonra mi, biz gerekten kaldirilacagiz? nceki atalarimiz da mi?
diyorlardi.
(46/56, Vkia/8-48)
Necm: 129
49,50
De ki: Sphesiz ncekiler ve sonrakiler malm bir gnn belli
vaktinde/randevu yerine kesinlikle toplanacaklardir.
51
Sonra sphesiz siz, ey
sapiklar, yalanlayicilar!
52
Kesinlikle zakkumdan bir agatan yiyeceksiniz
53
de
karinlarinizi onunla dolduracaksiniz.
54
Sonra da onun stne kaynar su ieceksiniz.
55
Hem de susuzluk illetine tutulmus develerin iisi gibi ieceksiniz.
56
Ite bu, din
gnnde onlarin ziyafetleridir.
57
Biz, sizi olusturduk; dogrulamaniz gerekmez mi?
58
Peki dkp durdugunuz
seyi [meniyi, yumurtayi] hi dsndnz m?
59
Siz mi olusturuyorsunuz onu, Biz
mi olusturuculariz?
60,61
lm aranizda Biz ayarladik Biz. Ve Biz, sizi benzerlerinizle
degistirmemiz ve sizi bilmediginiz bir seyde insa etmemiz zerine, nne
geilenler/engellenebilenler degiliz.
62
Ve andolsun, ilk yaratilisi bildiniz, grendiniz. Peki, dsnp gt almaniz
gerekmez mi?
63
Peki, ekip durdugunuz seyi hi dsndnz m?
64
Siz mi bitiriyorsunuz onu, yoksa Biz mi bitirenleriz?

97

65-67
Dileseydik Biz, kesinlikle onu kuru bir p yapardik da siz, Sphesiz biz
bor altina girmis kimseleriz! Daha dogrusu, biz her seyi elinden alinmis yoksun
birakilmis kimseler imisiz! diyerek sasar kalirdiniz:
68
Peki, iip durdugunuz suyu
hi dsndnz m?
69
Siz mi buluttan indirdiniz onu, yoksa Biz mi indirenleriz?
70
Dileseydik onu tuzlu yapardik. O hlde karsiligini demeniz gerekmez mi?
71
Peki, yakip durdugunuz o atesi/oksijeni hi dsndnz m?
72
Siz mi atesin/oksijenin agacini insa ettiniz, yoksa Biz mi insa edenleriz?
73
Biz atesi/oksijeni bir ibret/hatirlatma ve l yolcularina bir yarar yaptik.
74
yleyse byk Rabbinin adini arindir/noksanliklardan uzak tut/O'nun
noksanliklardan uzak oldugunu gret!
(46/56, Vkia/49-74)
Necm: 130
75
Artik hayir. Necmleri/her indirilmede gelen yetlerin yerlerini/zamanlarini;
inisini kanit gsteririm ki
76
ve eger bilirseniz bu byk bir kanit gsterimidir,
77
hi kuskusuz o, serefli Kurn'dir.
78
Saklanmis/korunmus bir kitaptadir.
79
Ona
zihinsel olarak temizlenmislerden baskasi temas edemez.
80
O, lemlerin Rabbinden
indirilmedir.
81
Peki, simdi siz bu Sz'/Kurn'i mi kmsyorsunuz?
82
Ve geiminizi yalanlayarak mi temin ediyorsunuz/verilen riziklara
yalanlayarak mi karsilik veriyorsunuz?
(46/56, Vkia/75-82)
Necm: 131
83-85
Ancak can bogaza gelip dayandigi zaman, siz de o zaman, onun karsisinda
bekliyorsunuz, Biz ise ona sizden daha yakiniz. Velkin siz grmezsiniz.
86,87
Peki, mademki cezalandirilmayacakmissiniz, eger dogrulardan iseniz
bogaza gelmis, ikmakta olan cani geri evirmeniz gerekmez mi?
88,89
Amma eger o, yaklastirilanlardan ise, artik rahatlik, gzel kokulu rizik ve
bol nimetlerin cenneti vardir.
90,91
Ve eger o, sagin ashbindan ise; artik sana sagin ashbindan selm!
92-94
Ve ama o, hak yoldan sapmis yalanlayicilardan ise; iste kaynar sudan bir ziyafet!
Ve cehenneme atilma!

98

95
Sphesiz iste Bizim bu naklettiklerimiz, kesin bilginin, geregin ta
kendisidir.
96
yle ise byk Rabbinin adini arindir/O'nun noksanliklardan uzak oldugunu
gret!
(46/56, Vkia/83-96)
SUAR SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 132
1
T/9, Sn/60, Mm/40.
157

2
Bunlar, apaik/aiklayici kitabin yetleridir.
3
Onlar;
Hicr 91
Kurn'i sihir, siir, esatir (mitolojik sylentiler), uydurulmus sz
gibi birtakim paralar, kt szler kabul eden kimseler,
3
iman edenler olmuyorlar
diye sen kendini yikima ugratacaksin!
4
Eger Biz dilersek,
Hicr 90
o yemincilere
158
indirdigimiz sey gibi
4
onlara gkten
bir almet [gsterge; isin, radyasyon ve meteorlar, tayfun, sel] indiririz de onlarin
boyunlari, ona boyun egenler oluverirdi.
5
Ve kendilerine Rahmn'dan [yarattigi
btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'tan] yeni bir gt geldi mi,
kesinlikle ondan yz eviren kimseler oldular.
6
Sonra da, kesinlikle yalanladilar. Iste
alay edip durduklari seyin haberleri yakinda onlara gelecektir.
Hicr 92,93
Iste, andolsun
Rabbine ki, Biz, kesinlikle onlarin hepsini yaptiklari seylerden hesaba ekecegiz.
7
Ve onlar yeryzne bakmadilar mi? Biz orada her gzel esten nicelerini
bitirdik.
8
Sphesiz ki bunda kesinlikle almet/gsterge vardir; ama onlarin ogu
iman edenler olmadilar.
9
Ve sphe yok ki Rabbin, kesinlikle en stn, en gl, en
serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olanin, engin merhamet
sahibinin ta kendisidir.
(47/26, Suar/1-6+54/15, Hicr/90-93)+Suar/7-9)
Necm: 133

10
Bir vakit de Rabbin, Ms'ya: Git o yanlis; kendi zararlarina is yapan
topluma;
11
Firavun toplumuna, hl Allah'in korumasi altina girmeyecekler mi?
diye nida etmisti.
12
Ms: Rabbim! Sphesiz ben, beni yalanlamalarindan korkarim.
13
Ggsm
de daralir, dilim konusmaz, onun iin Hrn'a da elilik ver.
14
Hem onlara ait benim
zerimde bir su var. Ondan dolayi beni ldrmelerinden korkarim dedi.
15
Allah: Kesinlikle senin dsndgn gibi degil! Haydi, ikiniz
almetlerimizle/gstergelerimizle gidin. Sphesiz ki, Biz sizinle beraberiz,
isitenleriz.
16,17
Haydi, ikiniz Firavun'a gidin de Biz kesinlikle, Isrlogullari'ni
bizimle beraber gnderesin diye lemlerin Rabbinin elisiyiz deyin dedi.

99

18
Firavun: Biz seni ocukken iimizde terbiye etmedik mi? Hayatindan birok
yillar iimizde kalmadin mi?
19
Sonunda o yaptigin isi de yaptin. Sen nankrlerden
birisin de... dedi.
20-22
Ms: Ben, o isi saskinlardan oldugum zaman yaptim. Sizden korkunca
da hemen sizden katim. Sonra Rabbim bana yasalar-ilkeler bahsetti ve beni
elilerden biri yapti. O basima kaktigin nimet de Isrlogullari'ni kendine kle
edinmis olmandir dedi.
23
Firavun: lemlerin Rabbi dedigin de nedir ki? dedi.
24
Ms: Eger yakinen bilmis olsaniz, O, gklerin, yerin ve ikisi arasinda
bulunan seylerin Rabbidir.
25
Firavun, yani basinda bulunanlara Isitmiyor musunuz? dedi.
26
Ms: O, sizin Rabbiniz ve daha nceki atalarinizin da Rabbidir dedi.
27
Firavun: Size gnderilen bu eliniz kesinlikle gizli glerce
desteklenen/delinin biridir dedi.
28
Ms: Syet aklinizi kullansaniz, O, dogunun, batinin ve ikisinin arasinda
bulunanlarin Rabbidir dedi.
29
Firavun: Benden baska ilh edinirsen, andolsun ki seni zindana
kapatilmislardan yaparim dedi.
30
Ms: Sana apaik bir sey getirmis olsam da mi? dedi.
31
Firavun: Haydi hemen getir onu, eger dogrulardan isen dedi.
32
Bunun zerine Ms, birikimini
159
ortaya koyuverdi; bir de bakmissin ki
Ms'nin birikimi, apaik bir silip sprendir.
160

33
Gcn de ekti ikardi; bir de bakmissin ki o g, izleyenlere ok
mkemmel, hi kusursuzdur.
161

34,35
Firavun, yani basindaki ileri gelenlere: Sphesiz bu, kesinlikle ok bilgili
bir etkin bilgin! Sizi etkin bilgisiyle topraklarinizdan ikarmak istiyor. Simdi ne
buyurursunuz? dedi.
36,37
Ileri gelenler dediler ki: Onu ve kardesini alikoy, sehirlere de toplayicilar
gnder. Btn byk ve ok etkin bilginleri sana getirsinler.
38
Bylece, etkin bilginler belli bir gnn tayin edilen vaktinde bir araya
getirildi.
39
Insanlara da, Siz toplaniyor musunuz? denildi.

40
Bizim etkin bilginlere uymamiz iin, kendilerinin galip gelen kimseler
olmalari gerekir!
41
Etkin bilginler geldiklerinde Firavun'a: Syet biz stn gelirsek, kesinlikle
bize bir cret var mi? dediler.
42
Firavun: Evet, o takdirde siz, hi sphe yok ki, yakinlardan olacaksiniz
dedi.
43
Ms onlara, Ortaya koyun ne koyacaksaniz! dedi.
44
Bunun zerine onlar, birikimlerini, eski inan ve tezlerini/er-plerini; eften
pften bilgilerini
162
ortaya koydular ve Firavun'un gc hakki iin sphesiz elbette
bizler galip olanlariz dediler.
45
Sonra Ms birikimini ortaya koydu; bir de ne grsnler, onlarin
uydurduklarini yutuyor da yutuyor!
46-48
Sonra etkin bilginler boyun egip teslimiyet gsterenler olarak birakildilar:
Biz, lemlerin Rabbine; Ms ve Hrn'un Rabbine iman ettik dediler.

100

49
Firavun dedi ki: Ben size izin vermeden O'na iman mi ettiniz? Sphesiz ki
o, elbette size sihri greten bygnzdr! Peki, yakinda bileceksiniz! Andolsun,
ellerinizi ve ayaklarinizi aprazlama/ardarda kestirecegim ve kesinlikle hepinizi
astiracagim!
50,51
Etkin bilginler: Zarari yok, sphesiz biz Rabbimize dnenleriz. Biz
mminlerin ilkleri oldugumuzdan dolayi, Rabbimizin bize hatalarimizi
bagislayacagini umuyoruz dediler.
63
Sonra Ms'ya: Vur birikimini o bol suya/nehire! diye vahyettik. Sonra o
bol su/nehir yarildi/barajlar yapildi da, her bir para baraj, ulular ulusu bir dag gibi
oluverdi.
163

52
Ve Biz, Ms'ya: Kullarimi geceleyin yola ikar, sphesiz siz takip
edilenlersiniz diye vahyettik.
53-56
Derken Firavun da sehirlere toplayicilari gnderdi: Sphesiz bunlar,
sayilari azar azar, blk prk bir topluluktur. Ve onlar bizim iin elbette
fkelidirler. Biz ise, elbette hazirlikli, tedbirli bekleyen bir cemaatiz.
60
Sonra
Firavun ve adamlari gnes dogarken onlarin ardina dstler.
61
Iki topluluk birbirini grnce, Ms'nin ashbi Sphesiz biz, kesinlikle
kistirildik dediler.
62
Ms: Kesinlikle sizin dsndgnz gibi degil! Sphesiz Rabbim
benimledir, bana yol gsterecektir dedi.
64
tekilerini de oraya yaklastirdik.
65,66
Ve Ms ve beraberindekilerin hepsini kurtardik, sonra da tekileri suda
bogduk.
57-59
Sonunda Biz, Firavun ve toplumunu bahelerden, pinarlardan,
hazinelerden ve serefli makamdan ikardik. Iste byle! Ve sonra onlara
Isrlogullari'ni mirasi/son sahip yaptik.
67
Sphesiz bunda kesinlikle bir
almet/gsterge vardir. Ama oklari iman etmis degillerdi.
68
Ve sphesiz ki Rabbin,
kesinlikle en stn olanin, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn
olmayan/mutlak galip olanin, engin merhamet sahibinin ta kendisidir.
164

(47/26, Suar/10-51, 63, 52-56, 60-66, 57-59, 67-68)
Necm: 134

69
Ve onlara Ibrhm'in haberini oku!
70
Hani o, babasina ve toplumuna Siz neye kulluk
165
ediyorsunuz? demisti.
71
Onlar: Birtakim putlara kulluk ediyoruz. Onlara kulluk etmeye devam
edecegiz dediler.
72-74
Ibrhm: Yalvarip yakardiginizda onlar sizi isitiyorlar mi veya size yarar
sagliyorlar mi yahut zarar veriyorlar mi? dedi. Onlar, Tam tersi, biz atalarimizi
byle yapar bulduk dediler.
75, 76
Ibrhm: Peki, siz ve en eski atalarinizin nelere tapmis oldugunuzu hi
dsndnz m?
77
Iste onlar benim dsmanimdir; ancak lemlerin Rabbi ayri.
78-
82
O, beni olusturandir. Ve bana dogru yolu O gsterir. Ve O, beni yedirenin, iirenin
ta kendisidir. Hastalandigim zaman O bana sifa verir. Ve O, beni ldrecek, sonra
beni diriltecektir. Ve O, din gn, kusurumu bagislayacagini umdugumdur.
83
Rabbim! Bana hkm ver ve beni iyilere kat!
84
Ve beni, sonra gelecekler iin
dogrulukla anilanlardan kil!
85
Ve beni nimeti bol cennetin mirasilarindan kil!
86
Ve
babami da bagisla, sphesiz o sapiklardan oldu.
87-91
Ve yeniden diriltilen gn; mal
ve ogullarin saglam bir kalple/gerek imanla Allaha gelenlerden baskasina yarar

101

saglamadigi ve cennetin Allah'in korumasi altina girenlere yaklastirildigi, azginlar
iin de cehennemin ailip gsterildigi gn beni rezil etme! dedi.
(47/26, Suar/69-91)
Necm: 135

92,93
Ve onlara: Allah'in astlarindan taptiginiz seyler nerede? Size yardim
ediyorlar mi veya kendilerine yardimlari dokunuyor mu? denilmistir.
94,95
Sonra da putlar ve azginlar ve Iblisin/dsnce yetisinin askerleri; iyiden
iyiye dsnmeden hareket edenler toptan cehennemin iine firlatilmislardir.
96-102
Onlar, onun iinde birbirleriyle ekisirlerken dediler ki: Vallahi biz,
gerekten apaik bir sapiklik iinde idik. nk biz sizi, lemlerin Rabbi ile bir
seviyede tutuyorduk. Ve bizi yalnizca o gnahkrlar saptirdi. Artik bizim iin
yardimcilardan, torpilcilerden hibir kimse ve candan bir yardimci, yol gsterici,
koruyucu yakin yoktur. Ah keske bizim iin bir geri dns olsaydi da biz de
mminlerden olsaydik!
103
Sphesiz bunda bir almet/gsterge vardir. Ama onlarin ogu iman edenler
degillerdi.
104
Ve sphe yok ki Rabbin, kesinlikle en stn, en gl, en serefli, maglp
edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olanin, engin merhamet sahibinin ta
kendisidir.
(47/26, Suar/92-104)
Necm: 136

105
Nh toplumu gnderilmisleri [elileri, mesajlari] yalanladi.
106-110
Bir zamanlar kardesleri Nh onlara demisti ki: Siz Allah'in korumasi
altina girmez misiniz? Sphesiz ki ben, sizin iin gvenilir bir eliyim. Artik,
Allah'in korumasi altina girin ve bana itaat edin. Ve buna karsilik ben sizden hibir
cret istemiyorum. Benim cretim ancak lemlerin Rabbi zerinedir. Artik, Allah'in
korumasi altina girin ve bana itaat edin!
111
Onlar: Sana ok dsk kimseler uyarken, biz sana inanir miyiz? dediler.
112-115
Nh dedi ki: Onlarin yaptiklarina dair bir bilgim yoktur. Onlarin hesabi
ancak Rabbime aittir. Eger dsnrseniz! Ve ben iman edenleri kovucu degilim. Ben
ancak apaik bir uyariciyim.
116
Onlar dediler ki: Ey Nh! Eger vazgemezsen, iyi bil ki, kesinlikle sen
taslanarak ldrlenlerden olacaksin!
117,118
Nh: Rabbim! Toplumum beni yalanladi. Artik benim aramla onlarin
arasinda sen hkmet. Ve beni ve mminlerden benimle beraber olan kimseleri
kurtar! dedi.
119,120
Bunun zerine Biz de o'nu ve beraberindekileri, o dolu geminin iinde
kurtardik. Sonra da arkalarindan arta kalanlari suda bogduk.
121
Sphesiz ki bunda kesinlikle bir almet/gsterge vardir. Ama onlarin ogu
iman ediciler degillerdi.
122
Ve sphesiz ki Rabbin, kesinlikle en stn, en gl, en
serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olanin, engin merhamet
sahibinin ta kendisidir.
(47/26, Suar/105-122)
Necm: 137

102


123
d, gnderilmisleri [elileri, mesajlari] yalanladi.
124-135
Hani kardesleri Hd onlara demisti ki: Siz Allah'in korumasi altina
girmez misiniz? Sphesiz ki ben, sizin iin gvenilir bir eliyim. Artik Allah'in
korumasi altina girin ve bana itaat edin. Ve buna karsilik ben sizden hibir cret
istemiyorum. Benim cretim lemlerin Rabbi zerinedir. Her yksek tepeye, almet
bir bina kurarak mi egleniyorsunuz? Sonsuzlasmaniz iin/sanki
sonsuzlasacakmissiniz gibi sanayi reten yerler [fabrikalar/kaleler] mi edinirsiniz?
Yakaladiginiz vakit de zorbaca mi yakaladiniz? Artik Allah'in korumasi altina girin
ve bana itaat edin. Size o bildiginiz seyleri verenin [davarlar, ogullar, baglar,
baheler, pinarlar verenin] korumasi altina girin. Sphesiz ki ben, sizin hakkinizda
byk bir gnn azabindan korkuyorum.
136-138
Onlar dediler ki: Sen, gt versen de yahut gt verenlerden olmasan da
bizim iin degismez. Bu, sadece ncekilerin hayat tarzlaridir. Ve biz azaba
ugratilacaklar degiliz.
139
Bunun zerine o'nu yalanladilar da Biz kendilerini degisime/yikima ugrattik.
Sphesiz ki bunda kesinlikle mutlak bir almet/gsterge vardir, ama onlarin ogu
iman ediciler degillerdi.
140
Ve sphesiz ki Rabbin, kesinlikle en stn, en gl, en serefli, maglp
edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olanin, engin merhamet sahibinin ta
kendisidir.
(47/26, Suar/123-140)
Necm: 138

141
Semd, gnderilmisleri [elileri, mesajlari] yalanladi.
142-152
Hani kardesleri Slih, onlara demisti ki: Allah'in korumasi altina girmez
misiniz? Sphesiz ki ben, sizin iin gvenilir bir eliyim. Artik Allah'in korumasi
altina girin ve bana itaat edin. Ben sizden hibir cret istemiyorum da. Benim
cretim ancak lemlerin Rabbi zerinedir. Siz burada; bahelerde, pinarlarda ve
ekinlerin, salkimlari sarkmis hurmaliklarin arasinda gven iinde birakilacak
misiniz? Ve siz, daglardan ustaca evler yontuyorsunuz. Artik Allah'in korumasi
altina girin ve benim dediklerimi yapin. Ve yeryznde bozgunculuk yapip islah
etmeyen o asiri giden kimselerin emrine uymayin.
153,154
Onlar dediler ki: Sen, kesinlikle bylenmislerdensin! Sen de ancak
bizim gibi bir besersin. Eger dogru syleyenlerden isen, haydi bize bir
almet/gsterge getir.
155,156
Slih: Iste bu Destek Kurumu'dur, onun yasamasi iin desteklenmesi
gerekir; kazancinizin bir blm onun iin ayrilmalidir. Onu ayakta tutun. Yoksa
sizi byk bir gnn azabi yakalayiverir dedi.
157
Buna ragmen onlar Destek Kurumu'nu, gelir kaynaklarini kurutarak yok
ettiler de pisman olanlar olarak sabahladilar.
166

158
Bunun zerine onlari azap yakalayiverdi. Dogrusu bunda, byk bir ders
vardir, ama onlarin ogu iman etmediler.
159
Ve Sphesiz ki Rabbin, kesinlikle en stn, en gl, en serefli, maglp
edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olanin, engin merhametlinin ta kendisidir.
(47/26, Suar/141-159)
Necm: 139


103

160
Lt'un toplumu, gnderilmisleri [elileri, mesajlari] yalanladi.
161-166
Hani kardesleri Lt onlara demisti ki: Siz Allah'in korumasi altina
girmez misiniz? Sphesiz ki, ben sizin iin gvenilir bir eliyim. Gelin artik,
Allah'in korumasi altina girin ve benim dediklerimi yapin. Ve buna karsilik ben
sizden herhangi bir cret istemiyorum. Benim ecrim ancak lemlerin Rabbi
zerinedir. Rabbinizin sizler iin olusturdugu eslerinizi birakarak lemler iinden
erkeklere mi gidiyorsunuz? Isin asli siz siniri asan bir toplumsunuz.
167
Onlar: Ey Lt! Vazgemezsen, kesinlikle ikarilanlardan olacaksin
dediler.
168
Lt: Sphesiz ben, sizin isiniz iin bugz edenlerdenim dedi.

169
Rabbim! Beni ve ailemi onlarin yapageldiklerinden kurtar!
170-172
Bunun zerine Biz de o'nu ve ailesinin geride kalanlarin iindeki zavalli
kari hari tamamini kurtardik, sonra da geridekilerin hepsini degisime/yikima
ugrattik.
173
Ve zerlerine yle bir yagmur yagdirdik ki! Bak iste uyarilanlarin
yagmuru ne ktdr!
174
Sphesiz ki bunda bir almet/gsterge vardir. Ama onlarin ogu iman
ediciler degillerdi.
175
Ve sphesiz ki Rabbin, kesinlikle en stn, en gl, en serefli, maglp
edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olanin, engin merhamet sahibinin ta
kendisidir.
(47/26, Suar/160-175)
Necm: 140

176
Eyke Ashbi,
167
gnderilmisleri [elileri, mesajlari] yalanladi.
177-184
Hani Suayb onlara demisti ki: Siz Allah'in korumasi altina girmeyecek
misiniz? Sphesiz ki, ben sizin iin gvenilir bir eliyim. Bu nedenle Allah'in
korumasi altina girin ve benim dediklerimi yapin. Buna karsilik ben sizden herhangi
bir cret istemiyorum. Benim cretim yalniz lemlerin Rabbi zerinedir. legi tam
ln ve hak yiyenlerden olmayin. Ve dogru terazi ile tartin. Halkin esyalarini
degerinden dsrmeyin ve yeryznde bozgunculuk yaparak karisiklik ikarmayin.
Ve, sizi ve sizden nceki nesilleri olusturan o Zat'in korumasi altina girin.
185-187
Onlar: Sen, kesinlikle bylenmislerden birisin. Sen de bizim gibi bir
beserden baska bir sey degilsin. Biz senin kesinlikle yalancilardan biri oldugundan
eminiz. Syet dogrulardan isen, stmze gkten bir para dsrver! dediler.
188
Suayb: Rabbim, yaptiklarinizi en iyi bilendir dedi.
189
Bunun zerine o'nu yalanladilar da kendilerini o glge gnnn azabi
yakalayiverdi. Sphesiz o byk bir gnn azabi idi.
190
Sphesiz bunda bir almet/gsterge vardir. Ama onlarin ogu iman ediciler
degillerdi.
191
Ve sphesiz Rabbin, kesinlikle en stn, en gl, en serefli, maglp
edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olanin, engin merhametli olanin ta
kendisidir.
(47/26, Suar/176-191)
Necm: 141

192
Ve sphesiz ki bu apaik kitap, kesinlikle lemlerin Rabbinin indirmesidir.
193-195
O apaik kitapla, uyaricilardan olasin diye apaik bir Arapa lisan ile senin

104

kalbine Gvenilir Can [ilhi mesajlar, gvenilir bilgi] indi.
196
Ve sphesiz Gvenilir
Can [gvenilir bilgi], kesinlikle ncekilerin kitaplarinda da vardi.
197
Ve Isrlogullari bilginlerinin kendi kitaplarinda gvenilir bilginin varligini
bilmesi, onlar iin bir almet/gsterge olmadi mi?
198,199
Ve Biz apaik kitabi yabancilardan/Arapa bilmeyenlerden birine
indirseydik de, bunu o, onlara okusaydi, onlar, buna iman ediciler degillerdi.
200,201
Bylece onu gnahkrlarin kalplerine soktuk. Onlar acikli azabi
grnceye kadar ona iman etmezler.
(47/26, Suar/192-201)
Necm: 142

202
Iste bu onlara, kendileri farkinda olmadan, ansizin geliverecektir.
203
Sonra da onlar, Biz sre taninanlardan miyiz? diyeceklerdir.
204
Onlar, Bizim azabimizi olduka abuklastirmak mi istiyorlar?
205-207
Grdn m/hi dsndn m, onlara senelerce kazan saglatsak, sonra
kendilerine vaat edilen gelip ativerse, o kazandiklari seylerin kendilerine hibir
yarari olmayacaktir.
208
Ve Biz, sadece kendileri iin uyaricilar olan kenti degisime/yikima ugrattik.
209
gt! Ve Biz, haksizlik edenler degiliz.
210
Ve apaik, aiklayici kitabi seytanlar senin kalbine sokmadi.
211
Bu onlara yarasmaz, onlar g yetiremezler de.
212
Sphesiz onlar duyumdan/vahiyden kesinlikle uzak tutulmuslardir.
213
O hlde sakin Allah ile beraber baska ilha yalvarma, sonra
azaplandirilmislardan olursun.
214
Ve en yakin oymagini uyar.
215
Ve mminlerden
sana uyan kimselere kanadini indir.
216
Syet sana isyan ederlerse, Sphesiz ben
sizin yaptiklarinizdan kesinlikle uzagim de.
217-219
Ve sen kalktigin/elilik grevini
yapmak iin ortaya iktigin ve boyun egip teslimiyet gsterenler arasinda dolastigin
zaman seni gren en stn, en gl, en serefli, yenilmesi mmkn olmayan/mutlak
galip olan, engin merhamet sahibine sonucu havale et.
220
Sphesiz ki O, en iyi isiten,
en iyi bilendir.
221
Seytanlarin kime inip durdugunu/kimlerin kafasina bir seyler soktugunu size
haber vereyim mi?
222
Seytanlar, tm iftiraci gnahkrlara iner dururlar/onlarin
kafasina bir seyler sokarlar.
223
Onlar, duyum birakirlar, hlbuki onlarin ogu
yalancidir.
Neml 6
Sphesiz bu Kurn ise sana, yasalar koyan ve en iyi bilen Allah
tarafindan senin iine iletilmektedir.
168

224
Ve su sairler, sphesiz onlara azgin sapiklar uyar.
225,226
Onlarin her vadide saskin saskin dolastiklarini ve gerekten yapmadiklari
seyleri sylediklerini grmedin mi/hi dsnmedin mi?
227
Ancak iman edenler ve
dzeltmeye ynelik isler yapanlar, Allah'i ok ok ananlar ve haksizliga
ugratildiklarinda kendilerini savunanlar mstesna. Haksizlik edenler, hangi
dnsme dndrleceklerini yakinda bileceklerdir.
(47/26, Suar/202-223+48/27, Neml/6+Suar/224-227)

105

NEML SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 143
1-3
T/9, Sn/60. Bunlar, salti ikame eden [ml ynden ve zihinsel aidan
destek olma; toplumu aydinlatma kurumlarini olusturan-ayakta tutan],
zekti/vergiyi veren ve hirete de kesin olarak inanan kisilerin ta kendileri olan
mminler iin dogru yol rehberi ve mjdeci olmak zere Kurn'in ve
apaik/aiklayici bir kitabin yetleridir.
(48/27, Neml/1-3)
Necm: 144

4
Sphesiz Biz hirete inanmayan su kimselerin islerini kendilerine ssl
gsterdik de onlar sasirip kalmislardir.
5
Iste bunlar, azabin kts kendileri iin olan kimselerdir ve bunlar, hirette en
ok ziyana ugrayacaklarin ta kendileridir.
169

7
Hani Ms, yakinlarina: Sphesiz ben bir ates grdm, ondan size bir haber
getirecegim yahut isinmaniz iin bir kor ates getirecegim demisti.
8-12
Sonra oraya geldigi zaman seslenilmisti: Atesin iindeki ve yani basindaki
kisi bolluklu kilinmistir! Ve lemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden ariniktir!
Ey Ms! Sphesiz Ben, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi
mmkn olmayan/mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi
engelleyen/saglam yapan Allah'im!
Ve birikimini ortaya koy! Onu sanki grnmeyen bir varlik gibi, hareket
ettirir grverince, dnp arkasina bakmadan kati. -Ey Ms korkma! Sphesiz ki
Ben; Benim yanimda eliler korkmaz. Ancak, kim yanli; kendi zararlarina i yapar,
sonra ktlgn ardinda iyilige evirirse, phesiz Ben, ok bagilayicivim, ok
merhamet sahibiyim.
Ve koynundaki gcn devreye sok, dokuz
170
yet [almet/gsterge] iinde
Firavun'a ve onun toplumuna hi kusursuz, mkemmel ikacaksin. Sphesiz onlar
yoldan ikmis bir toplum olmuslardir.
13
Sonra da yetlerimiz/almetlerimiz/gstergelerimiz onlara parlak bir sekilde
gelince, Bu apaik bir gz boyama, insan kandirmadir dediler.
14
Ve onlarin kendileri bunlara tam bir kanaat getirdigi hlde, sirk kosarak
yanlis; kendi zararlarina is yapmalari ve kibirlerinden tr onlari bile bile inkr
ettiler. Simdi bozguncularin sonunun nice olduguna bir bak!

***

15
Ve andolsun ki Biz Dvd'a ve Sleymn'a bilgi verdik. O ikisi de: Tm
vgler, bizi mmin kullarinin biroguna fazlalikli kilan Allah'adir! dediler.
16
Ve Sleymn Dvd'a vris oldu. Ve Sleymn: Ey insanlar! Bize kuslarin
mantigi [seslerinden, davranislarindan anlam ikarma] gretildi ve bize her seyden
verildi dedi. Dogrusu bu apaik bir armagandir.
17
Ve yerli ve yabancilardan ve kuslardan olusturulmus ordulari Sleymn iin
bir araya getirildi. Sonra onlar dzenli olarak sevk edilirler.

106

18
Sonunda Karinca Vadisi'ne geldikleri zaman, bir karinca: Ey karincalar!
Evlerinize girin, Sleymn ve ordulari bilinsizce sizi kirip geirmesin! dedi.
19
Sonra da Sleymn, disi karincanin sznden/kararindan dolayi glerek
tebessm etti. Ve Rabbim! Bana, anne-babama ltfettigin nimetinin karsiligini
dememi, hosnut olacagin slihi islememi gnlme getir ve rahmetinle beni slih
kullarinin iine kat dedi.
20,21
Ve Sleymn kuslari gzden geirdi de sonra, Hdhd' niin
gremiyorum? Yoksa kayiplardan mi oldu? Onu kesinlikle etin bir azap ile
azaplandiracagim yahut onu bogazlayacagim/ perisan edecegim yahut da bana
apaik bir delil/g getirecek dedi.
171

22-26
Derken, ok beklemeden Hdhd geldi de, Ben, senin bilmedigin bir seyi
grendim. Sebe'den
172
sana ok dogru ve nemli bir haber getirdim. Sphesiz ki,
Sebelilere hkmdarlik eden, kendisine her seyden verilmis ve ok byk bir tahta
sahip olan bir kadin buldum. Onu ve toplumunu, Allah'in astlarindan gnese boyun
egip teslimiyet gsterirler/taparlar buldum. Seytan da gklerde ve yerde gizleneni
aiga ikaran, gizlediginizi ve aikladiginizi bilen Allah'a boyun egip teslimiyet
gstermesinler/kulluk etmesinler diye kendilerine yaptiklarini ssl gstermis de
onlari dogru yoldan alikoymus. Bunun iin de onlar kilavuzlanan dogru yolu
bulamiyorlar. Allah, Kendisinden baka ilh diye bir ey olmayandir, byk arin
sahibidir dedi.
27,28
Sleymn dedi ki: Dogru mu syledin, yoksa yalancilardan misin,
bakacagiz. Su mektubumu gtr, onu kendilerine birak, sonra onlardan biraz geri
ekil de bak, neye dnecekler.
29-31
Sleymn'in mektubunu alan Sebe melikesi: Ey ileri gelenler! Sphesiz ki
bana kesinlikle ok saygin/serefli bir mektup birakildi. Sphesiz ki o mektup,
Sleymn'dandir ve Bana karsi byklk taslamayin, teslimiyet
gstererek/Mslman olarak bana gelin! diye yarattigi btn canlilara dnyada
oka merhamet eden, engin merhamet sahibi Allah adinadir dedi.
32
Melike dedi ki: Ey ileri gelenler! Bu isimde bana fetva verin. Siz bana tanik
olmadan hibir isi kestirip atmam.
33
Ileri gelenler dediler ki: Biz, kuvvet sahibiyiz ve savasmayi ok iyi bilen
kimseleriz, buyruk ise senindir; artik ne emredecegini dsn!
34,35
Melike: Hi sphesiz ki krallar bir memlekete girdikleri zaman hemen
orayi bozarlar ve halkinin ulularini asagilarlar. Onlar da byle yapacaklardir. Ben
onlara bir hediye gndereyim de bakalim eliler ne ile dnecekler! dedi.
36,37
Eli Sleymn'a gelince Sleymn, Siz bana mal ile yardim mi etmek
istiyorsunuz? Iste, Allah'in bana verdigi, size verdiginden daha iyidir. Tersine siz,
hediyenizle bbrlenirsiniz. Onlara geri dn; iyi bilsinler ki, kendilerine asla karsi
koyamayacaklari ordularla gelir, onlari, kesinlikle hor ve asagilanmis olarak
ikaririz! dedi.
38
Sleymn dedi ki: Ileri gelenler! Onlar teslim olanlar olarak bana gelmeden
nce, hanginiz onun tahtini bana getirir?
39
Cinlerden bir ifrit, Sen makamindan
173
kalkmadan nce ben onu sana
getiririm. Ve hi sphesiz ben onun zerine gl ve gvenilirim dedi.
40
Kitap'tan yaninda bilgi olan kimse: Ben onu sana bakisin kendine dnmeden
nce getiririm
174
dedi.
Sonra Sleymn Melike'nin tahtini yaninda durur bir hlde grnce: Bu,
kendime verilen nimetlerin karsiligini deyecek miyim, yoksa iyilikbilmezlik mi
edecegim diye beni bellandirmak iin Rabbimin fazlindandir. Ve kim kendisine

107

verilen nimetlerin karsiligini derse hi sphesiz kendisi iin karsiligini der. Kim
de iyilikbilmezlik ederse, hi sphesiz ki Rabbim ok zengin ve kerm'dir.
41
Sleymn dedi ki: Onun iin tahtini belirsizlestirin [ona siradan bir kisi
muamelesi yapin], bakalim o, kilavuzlanan yolu bulanlardan mi yoksa kilavuzlanan
dogru yolu bulmayanlardan mi olacak [Mslmanliginda samimi mi degil mi
grelim]!
42
Melike geldigi zaman, Senin tahtin byle mi? dendi. Melike: Sanki bu,
odur. Ve bize ondan nce bilgi verilmis ve biz Mslmanlar olmus idik.
43
Ve onu, Allah'in astlarindan taptigi seyler alikoymustu. Sphesiz ki o
kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenler toplumundandi.
44
Ona, kske gir! denildi. Sonra o, onu grnce derin bir su sandi ve etegini
ekti. Sleymn; Bu billurdan yapilmis, seffaf bir zemindir dedi. Melike,
Rabbim! Ben gerekten kendime haksizlik etmistim. Sleymn ile beraber,
lemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.
(48/27, Neml/4, 5,7-44)
Necm: 145

45
Andolsun ki Allah'a kulluk edin diye Semd'a da kardesleri Slih'i eli
gnderdik. Hemen birbirleriyle ekisen iki gurup oluverdiler.
46
Slih dedi ki: Ey toplumum! Iyilikten nce niin ktlg abuklastirmak
istiyorsunuz? Merhamet olunmaniz iin Allah'tan bagislanma dileseniz ne olur!
47
Onlar, Senin sebebinle ve seninle beraber olan kisiler sebebiyle basimiza
ugursuzluk geldi/seni ve beraberindekileri ugursuzluk belirtisi sayiyoruz dediler.
Slih, Ugursuzlugunuz Allah katindadir. Daha dogrusu siz, kendini atese
atan/imtihana ekilen bir topluluksunuz dedi.
48
Ve o sehirde yeryznde bozgunculuk yapan, iyilestirme yapmayan, Dokuz
kisilik bir grup vardi.
49
Allah'a yeminleserek, Gece o'na ve ailesine baskin
yapacagiz, sonra da velsine/haklarini koruyacak yakinlarina, Biz, o ailenin yok
edilisine shit olmadik/olay sirasinda orada degildik ve biz kesinlikle dogru
olanlariz diyecegiz dediler.
50
Ve onlar, byle bir tuzak kurdular, sphesiz Biz de
onlarin farkinda olmadigi bir ceza ile cezalandirdik.
51
Iste bak! Onlarin tuzaklarinin kibeti nice oldu, sphesiz Biz onlari ve
toplumlarini toptan yerle bir ettik.
52
Iste, onlarin, sirk kosmak sretiyle isledikleri
yanlislar yznden atilari kp ipissiz kalmis evleri. Hi sphesiz ki bunda, bilen
bir toplum iin bir almet/gsterge vardir.
53
Iman eden ve Allah'in korumasi altina girmis olan kisileri de kurtardik.

***

54,55
Lt'u da eli olarak toplumuna gnderdik. Hani o, toplumuna, Gz gre
gre hl o asiriligi/haysizligi yapacak misiniz? Sehvet ynnden kadinlardan asagi
olan erkeklere yaklasacak misiniz? Aslinda siz cahillikte devam edegelen bir
toplumsunuz! demisti.
56
Sonra da toplumunun cevabi sadece, Lt ailesini memleketinizden ikarin;
baksaniza onlar temiz kalmak isteyen insanlarmis! demeleri oldu.
57
Bunun zerine o'nu ve geride kalmasini ayarladigimiz karisi disindaki
yakinlarini kurtardik.
58
Ve onlarin zerlerine yle bir yagmur yagdirdik ki! Ne kt
idi uyarilanlarin yagmuru!
(48/27, Neml/45-58)

108

Necm: 146

59
De ki: Tm vgler, Allah'a mahsustur; baskasi vlemez. Esenlik,
gvenlik de seip ari-duru hle getirdigi kullarinadir. Allah mi hayirlidir, yoksa
onlarin ortak kostugu seyler mi?
60
Onlarin ortak kostugu seyler mi hayirlidir ya da gkleri ve yeryzn
olusturan, gkten sizin iin su indiren mi? Sonra da Biz onunla, bir agacini bile
bitirmenizin sz konusu olmadigi gzel gzel baheler bitirmisizdir. Allah'la beraber
baska bir ilh mi var! Aksine onlar sirk kosmak sretiyle yanlis; kendi zararlarina
iste devam eden bir toplumdur.
61
Onlarin ortak kostugu seyler mi hayirlidir ya da yeryzn barinak yapan,
aralarinda nehirler olusturan, onun iin sabit daglar koyan ve iki deniz arasina engel
koyan mi? Allah ile beraber bir ilh mi var? Tam tersi onlarin ogu bilmiyorlar.
62
Onlarin ortak kostugu seyler mi hayirlidir ya da kendine yalvardigi zaman
bunalmisa karsilik veren ve ktlg gideren, sizi yeryznn halifeleri yapan mi?
Allah'in yaninda baska bir ilh mi var? ok az dsnyorsunuz!
63
Onlarin ortak kostugu seyler mi hayirlidir ya da karanin ve denizin
karanliklari iinde size kilavuz olan, rahmetinin nnde rzgrlari mjdeci olarak
gnderen mi? Allah ile beraber bir ilh mi var? Allah onlarin kostuklari ortaklardan
ok ycedir.
64
Onlarin ortak kostugu seyler mi hayirlidir ya da nce olusturmayi baslatan,
sonra onu iade edecek olan ve sizi hem gkten, hem yerden riziklandiran mi? Allah
ile beraber baska bir ilh mi var? De ki: Eger dogru kimseler iseniz, kesin delilinizi
getiriniz!
65
De ki: Gaybi; gklerde ve yerde grlmeyeni, duyulmayani, sezilmeyeni,
gemisi, gelecegi Allah'tan baska kimse bilmez. Ve onlar, ne zaman
diriltileceklerinin bilincine varmazlar.
66
Aslinda onlarin hiret hakkinda bilgileri artarda gelmektedir. Fakat onlar
bundan bir sphe iindedirler. Daha dogrusu onlar bundan krdrler.
67,68
Su kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden su kimseler de,
Biz ve atalarimiz toprak olduktan sonra mi gerekten biz mi dirilip ikartilacagiz.
Andolsun, bu azap ve dirilme tehdidi, bize ve daha nce atalarimiza tehdit olarak
sz verilmisti. Bu, ancak gemislerin uydurma masallarindan baska bir sey
degildir dediler.
69
De ki: Yeryznde gezip dolasin da sulularin sonlarinin nasil olduguna bir
bakin!

70
Sen onlara kari hzne de kapilma ve onlarin kurmakta olduklari
tuzaklardan dolayi da sikinti iinde olma!
71
Ve onlar, Eger dogru kimseler iseniz, bu tehdit olarak sylenen sz/azap ne
zaman? diyorlar.
72
De ki: Belki de abuklastirmakta oldugunuzun bir kismi size yetismistir
bile.
73
Ve hi sphesiz, senin Rabbin, insanlara karsi byk armagan sahibidir,
velkin onlarin ogu sahip olduklarinin karsiligini demiyorlar.
74
Ve sphesiz ki,
senin Rabbin, onlarin ggslerinin gizli tutmakta olduklarini ve aiga vurduklarini
kesin olarak bilmektedir.
75
Ve gkte ve yerde gizli olan hibir sey yoktur ki, apaik bir kitapta olmasin.
(48/27, Neml/59-75)
Necm: 147

109


76
Hi sphesiz ki, bu Kurn Isrlogullari'na, hakkinda ayriliga dstkleri
seylerin birogunu aktarip anlatmaktadir.
77
Ve hi sphesiz gerekten Kurn, kesinlikle mminler iin bir kilavuz ve
bir rahmettir.
78
Sphesiz ki senin Rabbin, onlarin arasinda Kendi hkmn gereklestirir. Ve
Allah, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak
galip olandir, ok iyi bilendir.
79
yleyse sen, Allah'a isin sonucunu havale et, sphesiz ki sen apaik olan hak
zerindesin.
80
Sphesiz ki sen, llere dinletemezsin ve arkasini dnp katiklari zaman
sagirlara da agriyi isittiremezsin.
81
Sen krleri dstkleri sapikliktan ekip dogru yolu gsterici de degilsin; sen
ancak, yetlerimize iman edenlere ki onlar teslim olanlardir dinletebilirsin.
(48/27, Neml/76-81)
Necm: 148

82
Ve Sz
175
zerlerine vaki oldugu/gereklestigi zaman onlar iin, insanlarin
yetlerimize gerektigi gibi inanmadiklarini onlara syleyen/anlatan,
topraktan/maddeden yapilmis hareket eden, konusan bir varlik
176
ikardik.
83
Ve her nderli topluluktan yetlerimizi/almetlerimizi/gstergelerimizi yalan
sayanlardan bir grup topladigimiz gn, artik onlar tutuklanip dagitilirlar.
84
Ve geldikleri zaman, Allah der ki: Siz Benim yetlerimi/ almetlerimi/
gstergelerimi, bilgi bakimindan onu kavramadiginiz hlde yalanladiniz mi? Ya da
ne yapiyordunuz?
85
Ve sirk kosarak, inanmayarak yanlis yapmalarina karsilik, Sz
177
kendi
aleyhlerine gereklesmis bulunmaktadir, artik onlar konusmazlar.
(48/27, Neml/82-85)
Necm: 149

86
Onlar grmediler mi ki, dinlensinler diye geceyi yarattik, gndz de
grdrc, aydinlik yarattik. Sphesiz ki bunda iman eden bir toplum iin kesinlikle
almetler/gstergeler vardir.
87
Ve Sr'a flendigi
178
gn, artik Allah'in diledikleri hari olmak zere
gklerde ve yerde kimler varsa hepsi dehsete kapilirlar. Ve hepsi degerlerini yitirmis
olarak O'na gelirler.
88
Ve sen daglari grrsn; sen onlari donuk, durgun sanirsin. Oysa onlar her
seyi sapasaglam yapan Allah'in yapimi olarak bulutun yrmesi gibi
yrmektedirler. Sphesiz ki O, yaptiklariniza tamamiyla haberdardir:
89
Kim bir iyilik-gzellik getirirse, onun iin getirdiginden daha
hayirlisi/getirdiginden dolayi bir hayir vardir. Ve onlar o gn korkudan gvende
olanlardir.
90
Ve kim ktlkle gelirse, artik yzleri ateste srtlr. Siz yaptiginiz
amellerden bakasiyla mi karili greceksiniz?
91-93
Sen, Ben ancak her seyin sahibi olan ve burayi dokunulmaz kilan
Mekke'nin Rabbine
179
kulluk etmekle emrolundum. Ve ben Mslman olmamla ve
Kurn'i okuyup izlememle emrolundum. Artik kim kilavuzlanan dogru yola
dserse, yalniz kendisi iin kilavuzlanan dogru yola dsms olur; kim de saparsa
hemen Ben sadece uyaricilardanim. Ve, btn vgler Allah'a mahsustur; baskasi

110

vlemez. O, yetlerini/ almetlerini/ gstergelerini size gsterecek de siz onlari
taniyacaksiniz de.
Ve Rabbin, yaptiklarinizdan habersiz degildir.
(48/27, Neml/86-93)


KASAS SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 150

1
T/9, Sn/60, Mm/40.
180

2
Bunlar, apaik/aiklayici kitabin yetleridir.
3
Biz, iman edecek bir toplum iin Ms ve Firavun'un nemli haberlerinden bir
kismini sana hak ile okuyoruz/takip ettiriyoruz.
4
5phesiz ki Firavun, yeryznde yceldi ve idaresi altindaki insanlari grup grup yapti;
onlardan bir grubu gszle;tirmek istiyor; bunlarin ogullarini bogazliyor; egitimsiz,
gretimsiz birakip niteliksiz bir kitle olusturarak gszlestiriyor, kizlarini da sag
birakiyordu. 5phesiz ki o, bozgunculardan idi.
5
Biz ise istiyoruz ki, yeryznde gsz dsrlenlere armagan verelim, onlari
nderler yapalim ve onlari mirasilar yapalim.
6
Ve onlari yeryznde saglamca
yerlestirelim, Firavun, Haman ve bu ikisinin askerlerine, onlardan ekinmekte
olduklari seyleri gsterelim.
7
Ve Biz Ms'nin anasina vahyettik: Onu emzir. Eger o'nun iin korkarsan
o'nu nehre birakiver, korkma ve zlme. Sphesiz Biz o'nu sana dndrecegiz ve
kendisini elilerden biri yapacagiz.
8
Sonra da Firavun ailesi o'nu, kendileri iin bir dsman ve znt olmak zere
buluntu olarak aldi. Sphesiz Firavun, Haman ve bu ikisinin askerleri hata edenler
idi.
9
Ve Firavun'un karisi: Benim ve senin iin gz aydinligi! Onu katletmeyin;
Musayi diger israilogullari ocuklari gibi niteliksiz; egitimsiz- gretimsiz, mesleksiz
birakmayin, belki bize bir yarari dokunur, ya da o'nu evlat ediniriz dedi. Ve onlar,
isin farkinda olmuyorlar.
10
Ms'nin anasinin yregi bombos sabahladi. Eger Biz, inananlardan olmasi
iin onun kalbini pekitirmemi olsaydik, neredeyse o'nu aiga vuracakti.
11
Ve
Ms'nin annesi Ms'nin kiz kardesine, Onun izini takip et dedi. O da hemen,
onlar farkina varmazken uzaktan o'nu gzetledi.

111

12
Ve Biz daha nce, o'na stanalarini haram ettik. Bunun zerine Ms'nin kiz
kardesi, Size, o'nun bakimini sizin adiniza stlenecek ve o'na gt verip egitecek
bir aile gstereyim mi? dedi.
13
Bylelikle Biz o'nu, gz aydin olsun, gam ekmesin ve Allah'in verdigi
szn gerek oldugunu bilsin diye annesine geri verdik. Velkin onlarin pek ogu
bilmezler.
14
Ve Ms yigitlik agina girip oturaklasinca, Biz o'na yasa ve bilgi verdik. Ve
Biz gzel davrananlari iste byle karsiliklandiririz.
15
Ve Ms, sehir halkinin habersiz oldugu bir anda sehre girdi. Sonra orada,
biri kendi tarafindan, digeri dsman tarafindan, birbirlerini ldrmeye alisan iki
adam buldu. Sonra kendi tarafi olan, dsmana karsi Ms'dan yardim diledi. Ms
da tekine hemen bir yumruk indirdi, o da hemen lverdi. Ms, Bu, seytanin
isindendir, sphesiz o, saptirici, apaik bir dsmandir dedi.
16
Ms, Rabbim! Sphesiz kendime haksizlik ettim. Artik beni bagisla! dedi
de Allah o'nu bagisladi. Sphesiz O, ok bagislayicinin, ok merhamet edicinin ta
kendisidir.
17
Ms, Rabbim! Bana nimet olarak verdigin seylere andolsun ki artik hibir
zaman sululara arka olmayacagim dedi.
18
Sonra da Ms, sehirde korku iinde, etrafi kontrol ederek sabahladi. Bir de
ne grsn, dn kendisinden yardim isteyen kimse, feryat ederek o'ndan yardim
istiyor. Ms ona: Sphesiz sen, apaik bir azginsin! dedi.
19
Ms, ikisinin de dsmani olan adami yakalamak isteyince, o adam; Ey
Ms! Dn bir kisiyi ldrdgn gibi beni de mi ldrmek istiyorsun? Sen sadece
yeryznde bir zorba olmak istiyorsun ve sen dzelticilerden olmak istemiyorsun
dedi.
20
Ve sehrin br ucundan bir adam kosarak geldi. Dedi ki: Ey Ms! Ileri
gelenler seni ldrmek iin senin hakkinda grsme yapiyorlar. Derhal ik!
Sphesiz ki ben gt verenlerdenim.
21
Sonra da Ms korka korka, kontrol ederek oradan ikti. Rabbim! Beni sirk
kosarak yanlis, kendi zararlarina is yapanlar toplumundan kurtar! dedi.
22
Ve Ms Medyen'e dogru yneldiginde, Rabbimin bana yolun dogrusunu
gsterecegini umarim dedi.
23
Ve Ms, Medyen suyuna varinca, orada hayvanlarini sulayan insanlardan
bir nderli topluluk buldu. Ve Ms, hayvan sulayanlar kadar gl olmayan,
hayvanlarini geri eken iki kadin buldu. Dedi ki: Hliniz nedir? Dediler ki:
obanlar sulayip ekilmeden biz sulamayiz; babamiz da ok yasli bir ihtiyardir.
24
Bunun zerine Ms, ikisi iin hayvanlari suladi. Sonra glgeye ekildi de
Rabbim! Sphesiz ki ben, iyilikten bana indirdigin seye muhtacim dedi.
25
Derken, o iki kadindan biri utana utana yryerek Ms'ya geldi. Dedi ki:
'Sphesiz babam, bizim yerimize sulamanin cretini karsilamak iin seni agiriyor.

112

Ms, kizin babasina geldi ve kissalari ona anlatti. Kizin babasi; Korkma, o sirk
kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapmis toplumdan kurtuldun dedi.
26
Onun iki kizindan biri; Babacigim! Onu cretle tut. Sphesiz cretle tutulan
kimselerin en iyisi, gl ve gvenilir olanidir dedi.
27
Kizlarin babasi dedi ki: Hac yapilan sekiz yil bana alismana karsilik su iki
kizimdan birini sana nikhlamak istiyorum. Eger ona tamamlarsan artik o
kendinden; sana agirlik vermek de istemem. Insallah beni slihlerden bulacaksin.
28
Ms, Bu, seninle benim aramdadir; bu iki sreden hangisinin sonunu
gereklestirirsem demek ki, bana karsi dsmanlik/sorumluluk yok. Ve
sylediklerimize Allah vekildir [koruyarak, destekleyerek uygulayandir] dedi.
29
Artik Ms sreyi doldurup ailesiyle/yakinlariyla yola ikinca, dag tarafindan
bir ates hissetti. Ailesine, Benim size bir haber getirmem iin siz bekleyin; ben bir
ates hissettim. Yahut isinirsiniz diye o atesten bir para getiririm dedi.
30-32
Sonra oraya vardiginda o bereketli toprak parasindaki vdinin sag
tarafindan, bir agatan seslenildi: Ey Ms! Hi sphesiz ki Ben, lemlerin Rabbi
Allah'in ta kendisiyim! Ve birikimini ortaya at! Birikimini sanki grnmeyen bir
varlik gibi, hareket ettirir grnce de dnp arkasina bakmadan kati. Ey Ms!
Beri gel, korkma. Kesinlikle sen emniyette olanlardansin. Koynundaki gcn
devreye sok, kusursuz, mkemmelce ikacaksin.
181
Korkudan kanadini kendine ek.
Iste bu ikisi Firavun ve onun adamlarina karsi Rabbin tarafindan iki kesin delildir.
Sphesiz ki onlar, yoldan ikan bir toplum olmuslardir.
33,34
Ms dedi ki: Rabbim! Sphesiz ben onlardan bir kisi ldrdm, simdi
onlarin beni ldrmelerinden korkuyorum. Kardesim Hrn'u da benimle gnder; o,
dil bakimindan benden daha iyi, gzel ve etkilidir. O nedenle o'nu da beni
dogrulayan bir yardimci olarak benimle birlikte gnder. Sphesiz ben, beni
yalanlamalarindan korkuyorum.
35
Allah dedi ki: Seni kardesinle destekleyecegiz ve ikiniz iin bir g, iktidar
olusturacagiz. Sonra da onlar almetlerimiz/gstergelerimiz sebebiyle size
erisemeyecekler. Siz ikiniz ve ikinizi izleyenler stn olanlarsiniz.

***
36
Ms onlara apaik almetlerimiz/gstergelerimiz ile gelince, Bu, sadece
uydurulmus bir etkili bilgilerdir. Ve biz nceki atalarimizdan bunu isitmemistik
dediler.
37
Ms da dedi ki: Benim Rabbim, kendi katindan kimin dogru yol kilavuzu
ile geldigini ve yurdun sonunun kim iin daha iyi olacagini daha iyi bilendir.
Sphesiz ki sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlar, kurtulusa eremezler.
38
Firavun da, Ey ileri gelenler! Sizin iin benden baska bir ilh bilmedim. Ey
Haman, benim iin amur zerine hemen ates yak; tugla imal et de Ms'nin ilhi
hakkinda bilgilenmem iin bana bir kule yap. Ve sphe yok ki o'nun yalancilardan
biri olduguna kesinlikle inaniyorum dedi.
39
Firavun, kendisi ve askerleri, yeryznde haksiz yere byklk tasladilar ve
gerekten Bize dndrlmeyeceklerine inandilar.

113

40
Biz de onu ve askerlerini yakalayip o bol suda/nehirde firlatip ativerdik.
Simdi, sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlarin sonunun nasil olduguna
bir bak!
41
Ve onlari, atese agiran nderler yaptik. Kiymet gn onlar yardim
grmeyecekler de.
42
Ve bu dnyada arkalarina dislanma, Allah'in rahmetinden yoksun olma
taktik. Onlar, kiymet gnnde de ktlenmis/uzaklastirilmis kimselerdendirler.
43
Ve andolsun ki Biz, ilk nesilleri degisime/yikima ugrattiktan sonra Ms'ya,
gt alirlar diye, insanlar iin apaik deliller, kilavuz ve rahmet olarak
Kitab'i/Tevrt'i verdik.
44
Ve Ms'ya o emri gereklestirdigimiz sirada sen bati ynnde degildin.
Hazir bulunanlardan, grenlerden de degildin.
45
Ama Biz nice nesiller var ettik de, onlarin mrleri uzadika uzadi. Sen
onlara yetlerimizi okuyarak, Medyen halki arasinda bulunanlardan da degildin;
Fakat Biz eli gnderenleriz.
46,47
Ve Biz, seslendigimiz zaman, Tr'un yaninda da degildin. Tersine senden
nce kendilerine uyarici/peygamber gelmeyen bir toplumu uyarman iin ve kendi
ellerinin yaptiklarindan dolayi baslarina bir fenalik geldiginde hemen, Rabbimiz!
Ne olurdu bize bir peygamber gnderseydin de, yetlerine uysak ve mminlerden
olsak diyemesinler, onlar gt alsinlar diye Rabbinden bir rahmet olarak orada
geenleri sana bildirdik, seni eli olarak gnderdik.
48
Iste onlara tarafimizdan o hak gelince de, Msya verilen seyler; almetler;
gstergeler gibi ona da verilmeli degil miydi? dediler. Daha evvel Msya verileni
rtbas edip reddetmemisler miydi? Birbirine sirt veren; destekleyen iki sihir; etkili
bilgi dediler. Ve Sphesiz biz hepsini kabul etmeyecegiz dediler.
49
De ki: Eger dogru kimseler iseniz, hemen Allah katindan bana ve Ms'ya
inen kitaplardan daha ok dogruya kilavuz olan bir kitap getirin de ben de ona
uyayim!
50
Buna ragmen eger sana cevap vermezlerse, bil ki onlar, yalnizca heveslerine
uymaktadirlar. Allah'tan bir yol gsterici olmaksizin kendi hevesine uyandan daha
sapik [saskin, asagi] kim olabilir? Kesinlikle Allah sirk kosarak yanlis; kendi
zararlarina is yapan topluma yol gstermez.
51
Ve andolsun Biz, Sz' [vahyi/Kurn'i] gt alirlar diye birbiri ardinca
yolladik.
52
Szden [vahiyden/Kurn'dan] nce kendilerine Kitap verdigimiz kimseler;
onlar, Sz'e [vahye/Kurn'a] de inanirlar.
53
Ve onlara o Sz [vahy/Kurn] okundugu zaman onlar, Biz, ona inandik.
Sphesiz o, Rabbimizden gelen gerektir. Kesinlikle biz, ondan nce mslman
olanlardik dediler.

114

54
Iste onlar; sabrettikleri iin onlarin dlleri iki kere verilecektir. Ve onlar
ktlg iyilikle savarlar ve kendilerini riziklandirdigimiz seylerden Allah yolunda
harcamada bulunurlar/ basta yakinlari olmak zere baskalarinin nafakalarini temin
ederler.
55
Ve onlar, bos sz isittikleri zaman, ondan yz evirirler ve Bizim islerimiz
yalnizca bizim iin, sizin isleriniz de yalnizca sizin iindir. Size selm olsun! Biz
cahilleri aramiyoruz derler.
56
Kesinlikle sen sevdigini kilavuzlanan dogru yola iletemezsin; ama Allah
diledigine dogru yolu gsterir ve O, kilavuzlanan dogru yolu kabullenecek olanlari
daha iyi bilir.
57
Ve onlar; Biz seninle beraber dogru yol kilavuzuna uyarsak, yurdumuzdan
atiliriz dediler. Biz onlari, Kendi katimizdan bir rizik olarak, her seyin
semerelerinin toplanip kendisine getirildigi, gvenli, dokunulmaz bir
yere/Mekke'ye
182
yerlestirmedik mi? Fakat onlarin ogu bilmezler.
58
Ve Biz, geimleriyle simarmis nice kenti degisime/yikima ugratmisizdir. Iste,
onlarin yerleri! Kendilerinden sonra pek az oturulmus olan meskenleri. Ve Biz,
vrislerin ta kendisiyiz.
59
Rabbin, kendilerine yetlerimizi okuyan bir peygamberi ana kente
gndermedike, memleketleri degisime/yikima ugratici degildir. Zaten Biz, halki
sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan kimseler olmayan memleketleri
degisime/yikima ugratici degiliz.
(49/28, Kasas/1-59)
Necm: 151

60
Ve size verilen seyler, basit dnya hayatinin kazanimi ve onun ssdr. Allah
katinda olanlar ise, daha hayirli ve daha kalicidir. Hl akil etmeyecek misiniz?
61
Su hlde, Bizim kendisine gzel bir sz verisle sz verip de ona kavusan
kimse, basit dnya hayatinin kazanimini kazandirdigimiz ve sonra kiymet gnnde
huzurumuza getirilenlerden/huzurumuzda hazirolda tutulanlardan olan kimse gibi
midir?
62
Ve o gn Allah onlara seslenir de der ki: Yanlis olarak inanmis oldugunuz
Benim ortaklar hani nerede?
63
Haklarinda Sz gereklesen kimseler; Rabbimiz! Iste bunlar bizim
azdirdigimiz kimselerdir. Biz nasil azmissak, iste bunlari da ylece biz azdirdik. Biz,
Sana karsi uzak olduk. Onlar sadece bizlere tapmiyorlardi derler.
64
Ve Ortaklarinizi agirin! denir, onlar da agirirlar. Sonra da onlar
kendilerine cevap vermezler ve azabi grrler. Ne olurdu onlar, kilavuzlanan dogru
yolu kabullenmi olsalardi!
65
Ve o gn Allah, onlara seslenir de; Gnderilen elilere ne cevap verdiniz?
der.

115

66
Iste, o gn onlara btn nemli haberler kapkaranlik olmustur; artik onlar
birbirlerine de soramazlar.
67
Fakat tevbe etmis, iman etmis ve dzeltici isler yapmis kimseye gelince; o,
kurtulusa erenlerden olmayi umabilir.
(49/28, Kasas/60-67)
Necm: 152
68
Ve senin Rabbin, diledigi seyi olusturur ve onlar iin hayirli olan seyleri
seer, onlar iin ise seim hakki yoktur. Allah, onlarin ortak kostuklarindan ariniktir
ve yceler ycesidir.
69
Ve senin Rabbin, onlarin, sinelerinde gizledikleri seyleri ve aiga vurduklari
seyleri bilir.
70
Ve O, Kendisinden baska ilh
183
diye bir sey olmayan Allah'tir. Ilkinde ve
sonuncuda tm vgler O'nundur, hkm yalnizca O'nundur. Ve ancak O'na
dndrleceksiniz.
(49/28, Kasas/68-70)
Necm: 153
71
De ki: Hi dsndnz m, eger Allah zerinizde geceyi ta kiymet gnne
kadar araliksiz devam ettirse, Allah'tan baska size isik getirecek ilh kimdir? Hl
kulak vermeyecek misiniz?
72
De ki: Hi dsndnz m, eger Allah zerinizde gndz ta kiymet
gnne kadar araliksiz devam ettirse, Allah'tan baska, istirahat edeceginiz geceyi
size getirecek ilh kimdir? Hl grmeyecek misiniz?
73
Ve Allah'in rahmetindendir ki O, geceyi ve gndz; gecede dinlenesiniz ve
gndzn, O'nun karsiliksiz, fazladan verdiklerinden arayasiniz ve kendinize verilen
nimetlerin karsiligini dersiniz diye yapti.
74
Ve o gn Allah, onlara seslenip der ki: Yanlis olarak inandiginiz Benim
ortaklar hani, nerede?
75
Ve Biz her nderli toplumdan bir shit ekip ikardik da, Haydi, kesin
delilinizi getirin! dedik. Artik bildiler ki, hakikat Allah'a aittir ve uydurageldikleri
seyler kendilerinden ayrilip kaybolmustur.
(49/28, Kasas/71-75)
Necm: 154
76,77
Sphesiz Karun, Ms'nin toplumundan idi de, onlara karsi azginlik
etmisti. Biz ona yle hazineler vermistik ki, sphesiz onun anahtarlari gl kuvvetli

116

bir topluluga agir gelirdi. Bir zaman toplumu ona demisti ki: Simarma! Sphesiz ki
Allah simariklari sevmez. Ve Allah'in sana verdiginde hiret yurdunu iste.
Dnyadan da nasibini unutma! Allah'in sana ihsan ettigi gibi, sen de ihsanda bulun.
Ve yeryznde bozgunculugu isteme. Sphesiz ki Allah, bozgunculari sevmez.
78
Karun, Bu servet, bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi dedi.
Bilmez miydi ki Allah, kendinden nceki nesillerden, ondan daha gl, ondan daha
ok taraftari, birikimi olan kimseleri kesinlikle degisime/yikima ugratmisti. Ve bu
gnahkrlar, digerlerinin gnahlarindan sorumlu tutulmaz.
79
Derken Karun, ss, grkem iinde toplumunun karsisina ikti. Dnya
hayatini isteyen kimseler, Keske Karun'a verilen gibi bizim de olsaydi! Sphesiz ki
o Karun, ok byk bir nasip sahibidir dediler.
80
Ve kendilerine bilgi verilmis olan kimseler ise, Yaziklar olsun size! Iman
eden ve slihi isleyen kimseler iin Allah'in verecegi dl daha hayirlidir. Ona da
ancak sabredenler kavusabilir dediler.
81
Sonunda Biz onu ve evini yere geirdik. Artik Allah'in astlarindan kendisine
yardim edecek bir taraftar da olmadi ve o, kendini savunup kurtarabilecek
kimselerden de degildi.
82
Ve daha dn onun yerinde olmayi isteyenler, Demek ki Allah kullarindan
diledigine rizki genisletiyor ve daraltiyor. Syet Allah bize armagan vermis
olmasaydi, bizi de yerin dibine geirirdi. Ve demek ki kfirler; Allah'in ilhligini
ve rabligini bilerek reddedenler kendilerini kurtaramiyorlar diyerek sabahladilar.
(49/28, Kasas/76-82)
Necm: 155
83
Iste hiret yurdu! Biz onu yeryznde bbrlenmeyi ve bozgunculugu
arzulamayan kimseler iin hazirlariz. Ve kibet, Allah'in korumasi altina girmis
kisiler iindir.
84
Kim bir iyilik getirirse, ona ondan daha hayirlisi/ ona ondan dolayi bir hayir
vardir. Ve kim bir ktlk getirirse; iste o ktlkleri isleyenler, ancak yaptiklari
seyler ile karsiliklandirilirlar.
(49/28, Kasas/83-84)
Necm: 156
85
Sphesiz ki Kurn'i sana farz kilan Allah, elbette seni dnlecek yere
dndrecektir. De ki: Benim Rabbim, kimin dogru yol kilavuzu ile geldigini ve
kimin apaik bir sapiklik iinde oldugunu daha iyi bilendir.

117

86
Ve sen Kitab'in sana vahyedilecegini/indirilecegini ummuyordun. O, ancak
Rabbinden bir rahmet olarak verildi. yleyse sakin kfirlere; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddedenlere arka ikma/ yardimci olma.
87
Ve ortak kosanlar sana indirildikten sonra, sakin seni Allah'in yetlerinden
alikoymasinlar. Ve Rabbine davet et. Ve asla ortak kosanlardan olma!
88
Ve Allah ile beraber baska bir tanriya yalvarma. O'ndan baska hibir ilh
yoktur. O'nun Zatindan baska her sey yok olacaktir. Yasa-ilke, yalnizca O'nundur.
Siz de ancak O'na dndrleceksiniz.
Isra1
Kulunu, bir gece, yetlerimizden/
almetlerimizden/ gstergelerimizden gsterelim diye, Mescid-i Haram'dan bir
kenarini mbarek kildigimiz Mescid-i Aksa'ya
184
yrten Zat, her trl noksan
sifatlardan ariniktir. Sphesiz O, en iyi isitenin, en iyi grenin ta kendisidir.
(49/28, Kasas/85-88+50/17, Isr/1)ISR SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 157
2,3
Ms'ya da Kitap verdik ve Benim astlarimdan vekil [tm varliklari belirli
bir programa gre ayarlayan ve bu programi koruyarak, destekleyerek uygulayan bir
kisi/ kurum] tanimayiniz diye Kitab'i, Isrlogullari Nh'la beraber gemiye
taiyarak kurtardigimiz kimselerin soyundan olanlar iin bir kilavuz yaptik.
Sphesiz Nh, skredici; kendisine verilen nimetlerin karsiligini oka deyen bir
kuldu.
4
Ve Biz Isrlogullari'na Kitap'ta/ yazgida sunu gereklestirdik: Kesinlikle siz,
yeryznde iki defa kargasa ikaracaksiniz/ bozguna ugrayacaksiniz ve kesinlikle
byk bir ykselisle ykseleceksiniz.
5
Iste o ikisinden birincisinin zamani gelince,
zerinize gl kuvvetli kullarimizi gnderdik de onlar, evlerin aralarina girip
arastirdilar. Ve o, yerine getirilmesi gereken bir vaat idi.
6
Sonra sizi tekrar gl
kullarin zerine galip kildik ve size mallarla ve ogullarla yardim ettik. Ve sizi ise
yarayanlar aisindan daha ok sey sahibi yaptik.

7
Eger iyilik ettiyseniz, kendinize iyilik etmisinizdir ve eger ktlk ettiyseniz
o da onun kendisi iindir. Artik diger bozguna ugrama zamani gelince de size
ktlk yapmalari, ilk kez girdikleri gibi yine mescide/Beyt'l-Makdis'e girmeleri,
ele geirdikleri yerleri yikip bozmalari iin zerinize gl kullarimizi tekrar
gnderecegiz.
8
Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Ve eger siz dndyseniz

118

Biz de dndk. Ve Biz cehennemi, kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddedenler iin kusatici bir zindan yaptik.
(50/17, Isr/2-8)
Necm: 158
9,10
Sphesiz ki bu Kurn, insanlari en dogru ve en saglam seye; rsde
kilavuzlar ve dzeltmeye ynelik isler yapan mminlere kendileri iin kesinlikle ve
kesinlikle byk bir ecir oldugunu ve hirete inanmayan kisiler iin Bizim can
yakici bir azap hazirladigimizi mjdeler.
(50/17, Isr/9-10)
Necm: 159
11
Ve insan, hayri davet eder gibi ktlg davet eder. Ve insan ok acelecidir.
12
Ve Biz, geceyi ve gndz iki almet/gsterge yaptik. Sonra Rabbinizden bir
armaganlar aramaniz, yillarin sayisini ve hesabini bilmeniz iin gecenin
almetini/gstergesini silip, bir grdrc aydinlik olarak gndzn
almetini/gstergesini getirdik. Ve Biz, her seyi ayrintili olarak aikladik da
aikladik.
13,14
Ve her insanin kendi yaptiklarinin karsiliklarini, ayrilmayacak sekilde
boynuna doladik. Ve Biz, kiymet gn ailmis bulacagi kitabi onun iin ikaririz:
Oku kendi kitabini! Bugn kendi zatin, kendine karsi hesap sorucu olarak sana o
yeter!
15
Kim, kilavuzlanan dogru yolu bulursa, sirf kendi iyiligi iin kilavuzlanan
dogru yolu bulmustur. Kim de saparsa, ancak kendi aleyhine sapmis olur. Ve hibir
yk tasiyici baskasinin ykn ekmez. Ve Biz, bir peygamber gndermedike, azap
ediciler olmadik.
16
Ve Biz, bir lkeyi degisime/yikima ugratmak istedigimiz zaman, onun varlik
ve g sahibi nde gelenlerine, hak yolda olmalarini, hak yolda nderlik yapmalarini
emrederiz de onlar, bunun aksine, orada hak yoldan ikarlar. Artik oranin zerine
Sz
185
hak olur da Biz orayi kknden darmadagin ederiz.
17
Ve Biz Nh'tan sonraki nesillerden nicelerini degisime/ yikima ugrattik. Ve
kullarinin gnahlarini hakkiyla haberdar olan ve en iyi gren olarak Rabbin yeter.
18
Her kim arabuk geen dnyayi isterse, istedigimiz kimseye, diledigimiz
seyi abuklastiririz. Sonra onun iin cehennemi hazirlariz, kinanmis ve kovulmus
olarak oraya girer.
19
Kim de hireti isterse ve mmin olarak hirete yarasir bir aba
ile hiret iin alisirsa, iste ylelerinin alismalarinin karsiligi verilir.
20
Hepsine;
dnyayi isteyenlere ve hireti isteyenlere Rabbinin ihsanindan veririz. Rabbinin
ihsani kisitlanmis degildir.

119

21
Onlarin bir kismini bir kismi zerine fazlalikli yaptigimiza bir bak! Elbette
hiret, dereceler bakimindan daha byktr, fazlalik bakimindan da daha byktr.
22
Allah ile birlikte baska bir ilh edinme/ tanima! Yoksa kinanmis ve yalniz
basina birakilmis olarak oturup kalirsin.
(50/17, Isr/11-22)
Necm: 160
23,24
Ve senin Rabbin kesin olarak, Kendisinden baskasina kul olmamanizi,
anne ve babayi iyilestirmeyi- gzellestirmeyi karar altina aldi. Onlardan biri veya
her ikisi senin yaninda ihtiyarliga ererse, sakin onlara f deme, onlari azarlama;
onlara ok duyarli davran. Ve ikisine de onurlu, tatli ve gzel sz syle. Ve
merhametinden dolayi onlar iin alak gnlllk kanatlarini indir. Ve de ki:
Rabbim! Onlarin beni kkten egitip grgl biri olarak yetistirdikleri gibi, onlara
rahmet et.
25
Sizin Rabbiniz iinizdekileri ok iyi bilir. Eger slihler olursaniz elbette O
tam anlamiyla dnenleri bagislayicidir.
26,27
Yakinlik sahibine; yurtlarindan ikarilan fakirlere, yoksula ve yolda
kalmisa da hakkini ver. Ve yersiz/ ktlge harcama yapma. Sphesiz yersiz/
ktlge harcama yapanlar, eytanlarin kardeleridir. Seytan ise Rabbine kari ok
nankrdr.
28
Ve eger Rabbinden umdugun bir rahmeti arayarak, akraba, yoksul ve yolda
kalmisa yardim etmeyeceksen, o vakit de kendilerine yumusak ve tatli/onlarin
agirina gitmeyecek bir sz syle.
29
Ve elini boynuna baglanmis yapma/cimri olma, onu bsbtn de
sama/savurganlik yapma. Aksi hlde kinanmis ve yaptigina pisman olur kalirsin.
30
Gerekten senin Rabbin, kullarindan diledigi iin rizki genisletir ve daraltir.
Sphesiz ki O, kullarindan gerekten haberdardir, hakkiyla grendir.
31
Ve yoksulluk kaygisiyla ocuklarinizi ldrmeyin. Onlari ve sizi Biz
riziklandiririz/besleriz. Onlari ldrmek gerekten byk bir gnahtir.
32
Zinaya da yaklasmayin/ zinaya yol aacak yollardan uzak olun. Sphesiz ki
o, igrenliktir ve kt bir yoldur.
33
Ve hak ile olmadika, Allah'in haram kildigi bir kimseyi ldrmeyin. Ve kim
haksizlik edilerek ldrlrse, Biz onun yakinlarina bir yetki vermisizdir. O da
ldrmede asiri gitmesin. Sphesiz ldrlen/haklarini koruyacak yakinlari yardim
olunmutur.

120

34
Ergenlik agina erinceye kadar yetimin malina da en gzel bir ekilde
olmasi diinda yaklasmayin. Ahdi/ verilmis sznz de yerine getirin. Sphesiz
verilen szde sorumluluk vardir.
35
ltgnz zaman tam ln ve dosdogru terazi ile tartin. Bu, hem daha
hayirlidir ve sonu/uygulama olarak daha gzeldir.
36
Ve hi bilmedigin bir seyin ardina dsme! Sphesiz kulak, gz, gnl,
bunlarin her biri ondan sorumludurlar.
37
Ve yeryznde kibir ve azametle yrme! Sphesiz ki sen asla yeri
yaramazsin ve boyca daglara erisemezsin.
38
Kt olan btn bunlar, Rabbinin katinda hoslanilmayan seylerdir.
39
Iste yukarida belirlenen bu ilkeler/ emirler, Rabbinin sana vahyettigi yanlis
isleri ve kargasayi engellemek iin konulmus kanun, dstur ve ilkelerden bazilaridir.
Allah'la beraber baska bir ilh
186
edinme. Aksi hlde kinanmis ve kovulmus olarak
cehenneme birakilirsin.
(50/17, Isr/23-39)
Necm: 161
41
Biz, bu Kurn'da, onlarin akillarini baslarina almalari iin trl sekillerde
evirip evirdik/farkli farkli sekillerde aiklama yaptik. Ve bu aiklamalar, ancak
onlarin nefretini artirmistir.
45
Kurn grenip- grettigin zaman seninle hirete inanmayanlar arasinda
grnmez/ gizli bir perde yaptik.
46
Ve onlarin kalpleri zerine, onu kavrayip anlamalarini engelleyen kabuklar,
kulaklarina da bir agirlik yaptik. Ve sen Kurn'da sadece Rabbini bir ve tek olarak
andigin zaman, nefretle kaar vaziyette gerisin geriye giderler.
47
Biz, onlarin seni dinlediklerinde ne iin dinlediklerini, gizli konusmalarinda
da o sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan kimselerin, Siz, bylenmis bir
adamdan baskasina uymuyorsunuz dediklerini ok iyi biliriz.
48
Senin iin nasil
rnekler verdiklerine bir bak! Bylece sapikliga dstler! Artik bir yola da gleri
yetmez.
187

(50/17, Isr/41, 45-48)
Necm: 162
42
De ki: Eger dedikleri gibi Allah ile birlikte birtakim ilhlar olsaydi, o zaman
o ilhlar en byk tahtin
188
sahibine; Allah'a bir yol ararlardi.

121

40
Rabbiniz, ogullari size zel olarak verdi de Kendisi meleklerden disiler mi
edindi? Sphesiz ki siz ok byk bir sz sylyorsunuz.
43
Allah, onlarin dediklerinden byk bir ycelikle arinik ve pek ycedir.
44
Tm gkler/ uzay, yeryz ve bunlarin iinde bulunanlar, Allah'i noksan
sifatlardan arindirirlar. O'nun vgs ile birlikte noksan sifatlardan arindirmayan
hibir sey yoktur. Fakat siz, onlarin Allah'i noksan sifatlardan arindirmalarini iyi
kavramiyorsunuz. Sphesiz ki O, yumusak davranandir, ok bagislayandir.
(50/17, Isr/42, 40, 43-44)
Necm: 163
49
Ve onlar dediler ki: Biz, bir kemik yigini oldugumuz ve ufalanip toz
oldugumuz vakit mi, gerekten biz, yeni bir olusturulusla diriltilecek miyiz?
50-52
De ki: Ister tas olun, ister demir. Veyahut gnlnzde byyen baska bir
yaratik olun. Sonra onlar; Bizi kim geri dndrecek? diyecekler. De ki: Sizi ilk
defa yoktan yaratmis olan. Bunun zerine sana baslarini sallayacaklar ve Ne
zamandir bu? diyecekler. De ki: ok yakin olmasi umulur! Sizi
agiracagi/diriltileceginiz gn, O'nu verek O'nun agrisina uyacaksiniz ve sadece
pek az kaldiginizi zannedeceksiniz.
(50/17, Isr/49-52)
Necm: 164
53
Kullarima syle de en gzel olani sylesinler. Sphesiz seytan aralarina
kargasa sokar. Sphesiz seytan, insan iin apaik bir dsmandir.
54
Sizin Rabbiniz sizi daha iyi bilendir. Dilerse tevbeniz sebebiyle size
merhamet eder veyahut dilerse azap eder. Seni de onlarin zerine, vekil [bir
programa gre ayarlayan ve bu programi koruyarak, destekleyerek uygulayan biri]
olarak gndermedik.
55
Ve Rabbin gklerde ve yerde olan kimseleri en iyi bilendir. Ve andolsun ki
Biz, peygamberlerin kimini kiminin zerine fazlalikli kildik. Biz, Dvd'a da
Zebr'u verdik.
56
De ki: Allah'in astlarindan, ilh oldugunu iddia ettiginiz seyleri agirin.
Greceksiniz ki onlar, sizden sikintiyi kaldirmaya ve degistirmeye g yetiremezler.
57
Iste ilh oldugunu iddia ettiginiz seyler, hangisi Rablerine daha yakin olmak
iin vesile arayarak yalvaran ve O'nun merhametini uman ve O'nun azabindan
korkan kimselerdir. Gerekten senin Rabbinin azabi korkuntur.

122

58
Ve hibir sehir yoktur ki, kiymet gnnden nce Biz onu degisime/yikima
ugratmayalim yahut siddetli bir azap ile azaplandirmayalim. Bu, Kitap'ta
satirlastirilmistir.
59
Ve Bizi, almetleri/gstergeleri gndermekten ancak ncekilerin onlari
yalanlamis olmalari alikoydu. Ve Semd'a, aik, gzle grlebilir biimde sosyal
destek kurumlari kurmalari grevini
189
vermistik de onun sebep olmasiyla haksiz
davranmislardi. Ve Biz, o almetleri/gstergeleri ancak korkutmak iin gndeririz.
60
Ve hani Biz sana, Sphesiz Rabbin insanlari kusatmistir demistik. Ve sana
aika gsterdigimiz o grnty ve Kurn'da uzak durulmasini istedigimiz altin,
mal-mlk tutkunlugunu
190
da, yalniz insanlara bir imtihan iin yapmisizdir. Ve Biz
onlari korkutuyoruz, fakat bu, onlara sadece byk bir azginligi arttiriyor.
(50/17, Isr/53-60)
Necm: 165
61
Ve hani Biz bir vakit dogadaki glere;
191
dem'e; bilgilendirilmis insana
boyun egip teslimiyet gsterin demistik de Iblis'ten; dsnce yetisinden
192
baska
hepsi boyun egip teslimiyet gstermislerdi. O, Ben bir amur olarak; madde olarak
olusturdugun kimseye mi boyun egip teslimiyet gsterecegim? demisti.
62
Iblis dedi ki: Su benden stn tuttugun su kisiyi grdn m? Yemin ederim
ki, eger beni kiymet gnne kadar ertelersen, pek azi disinda onun soyunu kendi
buyrugum altina alacagim.
63-65
Allah dedi ki: Git! Sonra onlardan kim sana uyarsa, bilin ki, sphesiz ki,
cezaniz yeterli bir ceza olarak cehennemdir. Onlardan gcn yetirdiklerini sesinle
sars. Ve atlilarinla ve yayalarinla onlarin zerine yaygara kopar! Mallarda ve
ocuklarda onlara ortak ol!
193
Ve onlara vaatlerde bulun. Ve eytan, onlara
aldatmadan baka bir ey vaat etmez. Sphesiz ki, Benim kullarim, senin iin onlar
aleyhine hibir g yoktur. Tm varliklari belirli bir programa gre ayarlayan ve
bu programi koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak da Rabbin yeter.
66
Sizin Rabbiniz, Kendi armaganlarindan hak ettiklerinizi arayasiniz diye, sizin
iin denizde gemileri yrten Zat'tir. Sphesiz ki O, size ok merhametlidir.
67
Ve denizde size bir zarar dokundugunda, o yalvardiginiz kisiler kaybolup
giderler, O, kaybolmaz. Sonra O, sizi karaya ikararak kurtarinca, yz dnersiniz.
Ve insan, ok iyilik bilmeyen biridir!
68
O'nun sizi kara tarafindan yerin dibine geirmesinden yahut zerinize bir
kasirga gndermesinden gvende misiniz? Sonra kendinize varliklari belirli bir
programa gre ayarlayan ve bu programi koruyarak, destekleyerek uygulayan birini
de bulamazsiniz.
69
Ya da sizi tekrar denize dndrp de zerinize kasirgalar gndermesinden ve
bylece ettiginiz iyilikbilmezlik sebebiyle sizi bogmasindan gvende misiniz? Sonra

123

bu yaptigimiza karsi, Bizim aleyhimize size yardim edecek bir koruyucu
bulamazsiniz.
70
Ve andolsun ki Biz, insanoglunu san ve seref sahibi yaptik ve karada,
denizde tasitlara ykledik ve temiz-hos yiyeceklerden onlari riziklandirdik. Ve onlari
olusturduklarimizin birogundan olduka fazlalikli kildik.
71
O gn Biz, btn insanlari nderleriyle agiracagiz. Ki o gn, kimin kitabi
sag eline verilirse, iste onlar kendi kitaplarini okuyacaklar ve onlar kandil
fitili/ekirdegin iplikigi kadar bir haksizliga ugratilmayacaklar.
72
Her kim de bu dnyada kr ise iste o, hirette de krdr. Ve yolca daha
saskindir.
(50/17, Isr/61-72)
Necm: 166
73
Az kalsin onlar seni, sana vahyettigimizden uzaklastirarak ondan baskasini
Bize dayandirarak syleyesin diye sana yanlis yaptirip seni ateste yakacaklardi. Iste
o takdirde seni halil/ iz birakan bir nder edinirlerdi.
74
Ve eger Biz, seni saglamlastirmamis olsaydik, gerekten onlara birazcik
meylediverecektin.
75
O durumda sana hayatin iki katini ve lmn iki katini tattirirdik. Sonra Bize
karsi kendine hibir yardimci da bulamazdin.
76,77
Ve yakinda seni bu yerden/ yurdundan ikarmak iin kesinlikle rahatsiz
edecekler. O takdirde senden nce elilerimizden gnderdigimiz kisiler hakkindaki
yasamiza/uygulamamiza gre onlar da senin ardindan pek az kalacaklardir. Bizim
uygulamamizda herhangi bir degime gremezsin.
78
Gnesin batmasindan/ kaybolmasindan gecenin kararmasina kadar salti
ikame et [ml ynden ve zihinsel aidan destek olmayi; toplumu aydinlatmayi
kurumlastir ve ayakta tut] ve sabah grenip-gretilmesini sagla.
194
nk sabah
grenip-gretilmesi grlecek seydir.
79
Ve geceden de. Ayrica, sana zg bir fazlalik olarak sen, salti geceleri
uyanip uygula! Rabbinin, seni gzel bir makama ulastiracagi umulur.
80
Ve de ki: Rabbim! Beni, dogruluk girisiyle girdir ve dogruluk ikisiyla
ikar. Ve bana katindan yardimci bir kuvvet ver.
81
Ve de ki: Hak geldi, btil yok oldu. Sphesiz btil yok olup gider.
(50/17, Isr/73-81)
Necm: 167

124

82
Ve Biz Kurn'dan, inananlar iin sifa ve rahmet olan seyleri indiriyoruz. Ve
bu, sadece sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlarin yikimini artiriyor.
83
Ve Biz insana nimet verdigimiz zaman, yz evirip uzaklasir. Ona fenalik
dokununca da mitsizlige dser.
84
De ki: Herkes bulundugu hl zerine is yapar. Bu durumda Rabbin, yol
olarak kimin en dogru oldugunu daha iyi bilendir.
85
Ve sana vahiyden
195
soruyorlar. De ki: Vahy, Rabbimin isindendir. Size ise
az bilgiden baska bir sey verilmemistir.
86
Ve andolsun ki dilersek sana vahyettigimizi ortadan kaldiririz; sonra Bize
karsi, kendine varliklari belirli bir programa gre ayarlayan ve bu programi
koruyarak, destekleyerek uygulayan birini bulamazsin.
87
Rabbinden bir rahmet olarak Biz bunu yapmadik. Gerekten O'nun senin
zerindeki armaganlari ok byktr.
88
De ki: Andolsun ki bugnn, yarinin tm insanlari, bu Kurn'in bir
benzerini getirmek zere bir araya gelseler, birbirlerine yardimci da olsalar, onun
benzerini kesinlikle getiremezler.
89
Ve andolsun ki Biz bu Kurn'da insanlar iin her rnekten evirip
evirmisizdir. Yine de insanlarin ogu geregi rtmekten baskasindan kaindilar/
inkrda israrci oldular.
90-93
Ve Bizim iin yerden bir pinar fiskirtmadika sana asla inanmayacagiz.
Yahut senin hurmalardan, zmlerden olusan bir bahen olmali. Onlarin aralarinda
saril saril irmaklar akitmalisin. Yahut iddia ettigin gibi gg paralar hlinde
zerimize dsrmelisin yahut Allah'i ve melekleri karsimiza getirmelisin. Yahut
senin altin sslemeli bir evin olmali yahut gge ykselmelisin. Ancak, senin
ykselisine, grenip gretecegimiz bir kitabi bize indirmene kadar asla inanmayiz
dediler. Sen de ki: Rabbim noksanliklardan ariniktir. Ben, beser bir eliden baska
bir sey miyim ki!
94
Ve insanlara yol gsterimi/Kurn gelince, kendilerinin iman etmelerine,
sadece Allah bir beseri mi eli gnderdi? demeleri engel olur.
95
De ki: Eger yeryznde huzur iinde yryp duran melekler olsaydi,
elbette Biz onlara gkten eli olarak bir melek indirirdik.
96
De ki: Benimle sizin aranizda shit olarak Allah yeter. Sphesiz O,
kullarina, her seyin i yzn, gizli taraflarini iyi bilendir, en iyi grendir.
97,98
Ve Allah kime kilavuz olursa, iste o dogru yolu bulmus olandir. Kimi de
saptirirsa, artik bunlar iin Allah'in astlarindan hibir yardimci, koruyucu, yol
gsterici yakin kimse bulamazsin. Ve Biz, onlari kiymet gn kr, dilsiz ve sagir
olduklari hlde, yzleri st toplayacagiz. Onlarin varacaklari yer cehennemdir. Ne

125

zaman ki cehennem dindi, onlara atesi arttiririz. Iste bu, onlarin, yetlerimizi/
almetlerimizi/ gstergelerimizi rtbas etmis olmalari ve Bizler, bir yigin kemik ve
ufalanmis toz oldugumuz zaman mi, biz yeni bir olusturulusla kesinlikle diriltilmis
mi olacagiz? demis olmalari nedeniyle onlarin cezasidir.
99
Onlar, gkleri ve yeri olusturan Allah'in, kendilerinin ayni olan insanlari
olusturmaya da g yetiren oldugunu ve onlar iin sphe edilmeyen bir sre sonu
belirlemis oldugunu da grmediler mi? Iste bu sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina
is yapanlar, geregi rtmeden baska seyden kaindilar/ hep gerekleri rtmeye
yneldiler.
100
De ki: Eger siz, Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydiniz, harcanir
tkenir endisesiyle kesinlikle elinizde tutar; kimseye bir sey vermezdiniz. Ve insan
ok cimridir.
(50/17, Isr/82-100)
Necm: 168
101
Ve andolsun Biz, Ms'ya apaik dokuz; birok yet [almet/gsterge]
196

verdik ite Isrlogullari'na soruver. Hani Ms, kendilerine geldi de Firavun
o'na, Ey Ms! Ben senin bylenmis oldugunu kesinlikle biliyorum demisti.
102
Ms dedi ki: Sen kesinlikle bildin ki, yetleri, birer ibret olmak zere,
ancak gklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ve ben de senin yikima ugramisligina
kesinlikle inaniyorum.
103
Bunun zerine Firavun, Ms'yi ve Isrlogullari'ni Misir'dan srmek istedi
de Biz, onu ve beraberindekilerin hepsini suda bogduk.
104
Ve ondan sonra Biz Isrlogullari'na, Bu topraklara siz yerlesin! Sonra
hirete dair verilen sz geldigi vakit, sizi toplayip bir araya getirecegiz dedik.
(50/17, Isr/101-104)
Necm: 169

105
Ve Biz Kurn'i sadece hak ile indirdik, o da sadece hak ile indi. Ve Biz seni
yalnizca mjdeci ve uyarici olarak eli yaptik.
106
Ve Kurn'i, Biz onu insanlara beklentilere gre grenip gretesin diye
para para ayirdik ve Biz onu indirdike indirdik!
107,108
De ki: Siz Kurn'a ister inanin, ister inanmayin; su daha nce
kendilerine bilgi verilenler; Kurn onlara okundugunda onlar, boyun egip teslimiyet
gstererek eneleri st kapanirlar. Ve Rabbimiz her trl kusurdan ariniktir.
Rabbimizin vaadi kesinlikle gereklesecektir derler.

126

109
Ve onlar, aglayarak eneleri st kapanirlar. Ve Kurn, onlarin saygilarini,
alak gnllgn artirir.
110
De ki: Allah diye agirin veyahut Rahmn diye agirin. Hangi seyle
agirirsaniz agirin en gzel isimler O'nundur. Salti [ml ynden ve zihinsel
aidan destek olmani; toplumu aydinlatmaya alismani] aika yapma, gizli de
yapma. Ve bu ikisi arasinda bir yol ara.
111
Ve de ki: Tm vgler, hibir ocuk edinmeyen, sahiplikte ve ynetimde
kendisinin herhangi bir ortagi bulunmayan, dsknlkten dolayi yardimcisi olmayan
Allah'a zgdr; baskasi vlemez. Ve Allah'i ululadika ulula!
(50/17, Isr/105-111)

YNUS SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 170
1
Elif/1, Lm/30, R/200.
197
Iste bunlar, o yasalar ieren kitabin yetleridir.
2
Insanlari uyar ve inananlara Rableri nezdinde kesinlikle kademe sidk [hos
gelisler, mutlu yasamlar]
198
oldugunu mjdele diye kendilerinden, olgun bir
adama vahyedisimiz onlara tuhaf mi geldi? Kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddeden kimseler, Hi sphesiz bu eli/ bu kitap, kesinlikle apaik
byleyici szler syleyen bir bilgindir/gz boyayan etkili bilgilerdir dediler.
(51/10, Ynus/1-2)
Necm: 171
3
Sphesiz sizin Rabbiniz, gkleri ve yeri alti evrede olusturan, sonra en byk
taht zerinde egemenlik kuran,
199
isi ynetip duran Allah'tir. Dnyada yardim
edecek, destek olacak kisi ancak O'nun izninden/ bilgisinden sonra yardim edebilir.
Iste Bu, Rabbiniz Allah'tir. O hlde O'na kulluk ediniz! Hl dsnp ibret almaz
misiniz?
4
Hepinizin dns sadece O'nadir. Allah, bunu hak olarak vaat etmistir.
Sphesiz O, halki ilk bastan olusturur, sonra iman eden ve dzeltmeye ynelik

127

isler yapan kimseleri nasipleri/ haklari olan paylari ile karsilik vermek iin geri
dndrr. Su kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedetmis olan su
kimseler, kfrleri; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedetmeleri
nedeniyle, kaynar sudan bir iki ve acikli azap kendileri iin olanlardir.
5
O, gnesi bir aydinlik, ay'i bir isik yapan ve senelerin sayisini ve hesabini
bilesiniz diye, aya menziller ayarlayandir. Allah bunu ancak gerek ile
olusturmustur. O, bilecek olan bir toplum iin yetleri ayrintili olarak aiklar.
6
Sphesiz gece ile gndzn birbiri ardinca gelmesinde ve Allah'in gklerde ve
yerde olusturdugu seylerde, Allah'in korumasi altina giren bir toplum iin nice
almetler/gstergeler vardir.
(51/10, Ynus/3-6)
Necm: 172
7,8
Bize kavusmayi ummayan, dnya hayatina razi olan, onunla tatmin bulan su
kimseler ve kendileri Bizim yetlerimize/ almetlerimize/ gstergelerimize duyarsiz,
ilgisiz olan kimseler; iste bunlar, kendi elleriyle ettikleri yznden varacaklari yer
ates olanlardir.
9
Hi sphesiz iman eden ve dzeltmeye ynelik isler yapan su kimseler;
imanlarindan dolayi Rableri kendilerine kilavuz olur. Bol nimetli cennetlerinde
onlarin altlarindan irmaklar akar durur.
10
Onlarin oradaki dualari, Allah'im! Sen her trl eksiklikten ariniksin!dir.
Ve onlarin oradaki selmlasmalari, Selmdir [saglik, esenlik, mutluluktur]!
Dualarinin sonu da, Tm vglerin, lemlerin Rabbi Allah'a oldugu!dur.
(51/10, Ynus/7-10)
Necm: 173
11
Ve eger Allah, insanlara, onlarin hayri arabuk istedikleri gibi, ktlg
alelacele verseydi, onlara, kesinlikle kendi srelerinin sonunu gereklestirirdi. Fakat
Biz, Bize kavusmayi ummayanlari azginliklari iinde bocalayanlar olarak terk
ederiz.
12
Ve insana sikinti dokundugu zaman, yan yatarken, otururken, dikilirken Bize
kesinlikle yalvarir. Kendisinden sikintisini gideriverdik mi de sanki kendisine
dokunan o sikinti iin Bize hi yalvarmamis gibi aldirmadan geip gider. Siniri
asanlara yaptiklari seyler iste byle sslenmistir.
13
Ve andolsun ki sizden nceki kusaklari, sirk kosarak, kfrederek yanlis
yaptiklari zaman degisime/ yikima ugrattik. Ve onlarin elileri aik belgeler ile
gelmislerdi. Zaten onlar inanacak degillerdi. Iste gnahkrlar toplulugunu Biz byle
cezalandiririz.

128

14
Sonra nasil amel edeceginize bakalim diye onlarin sonrasindan sizi
yeryznde onlarin yerine getirdik.
15
Ve yetlerimiz onlara aika okundugunda, Bize kavusmayi ummayanlar:
Bundan baska bir Kurn getir yahut bunu degistir! dediler. De ki: Onu kendimin
ngrmesiyle degistirmem benim iin sz konusu olamaz. Ben, sadece bana
vahyolunana uyuyorum. Rabbime isyan edersem, kesinlikle byk bir gnn
azabindan korkarim.
16
De ki: Allah dileseydi, ben Kurn'i size okumazdim ve Allah, Kurn'i size
bildirmemis olurdu. Ben de Kurn'dan nce kesinlikle iinizde bir mr kalmistim.
Hl aklinizi kullanmayacak misiniz?
17
yleyse Allah'in aleyhine bir yalani uyduran veya O'nun yetlerini/
almetlerini/ gstergelerini yalanlayan kisiden daha yanlis; kendi zararlarina is yapan
kim olabilir? Hi sphesiz bu gnahkrlar kurtulusa eremezler.
18
Onlar, Allah'in astlarindan, kendilerine zarar vermeyen ve kendilerine yarar
saglamayan seylere tapiyorlar ve Bunlar Allah katinda bizim yardimcilarimiz/
destekilerimizdir diyorlar. De ki: Siz Allah'a gklerde ve yerde Kendisinin
bilmedigi bir seyi mi haber veriyorsunuz? Allah, onlarin ortak kostuklari seylerin
hepsinden ariniktir ve ok ycedir.
19
Ve insanlar, sadece bir tek mmet idiler, sonra ihtilfa dstler ve eger
Rabbinden bir Sz
200
gememis olsa idi, ihtilf edip durduklari seyler hakkinda
aralarinda hkm kesinlikle gereklestirilmisti.
20
Ve onlar, Ona Rabbinden bir almet/ gsterge indirilseydi ya! diyorlar.
Grlmeyeni, duyulmayani, sezilmeyeni, gemisi, gelecegi bilmek kesinlikle
Allah'a aittir. Hadi bekleyin. Sphesiz ben sizinle birlikte bekleyenlerdenim
deyiver!
21
Ve insanlara dokunan bir sikintidan sonra kendilerine bir rahmet tattirdigimiz
zaman, yetlerimiz/ almetlerimiz/ gstergelerimiz hakkinda onlarin bir plni vardir.
De ki: Pln bakimindan Allah daha abuktur. Sphesiz ki elilerimiz plnladiginiz
seyleri yazip duruyorlar.
(51/10, Ynus/11-21)
Necm: 174
22
Allah, size karada ve denizde yolculuk ettirendir. Gemilerde bulundugunuzda
gemiler iindekileri tatli bir rzgrla gtrr. Yolcular neselendiklerinde, siddetli bir
Iirtina gelip atar, dalgalar her yerden gelir. Ve onlar, epeevre kusatildiklarini
anlayinca, dini Allah iin arindiranlar olarak O'na yalvarirlar: Bizi bundan
kurtarirsan, hi kuskusuz, karsiligini deyenlerden oluruz.

129

23
Sonra ne zaman ki Biz onlari oradan kurtardik, kurtulur kurtulmaz
yeryznde haksiz yere taskinliklar yaparlar. Ey insanlar, takinliginiz u basit
dnya hayatinin kazanimi olarak sirf kendi zararinizadir. Sonra dnnz sadece
Bizedir. Sonra Biz, yapmi olduklarini:i size haber verecegiz.
(51/10, Ynus/22-23)
Necm: 175
24
Dnya hayatinin rnegi, Bizim gkten indirdigimiz su gibidir. Ki gkten
indirdigimiz suyla insanlarin ve hayvanlarin yedigi bitkiler birbirine karismistir.
Sonunda yeryz sslerini takinip sslendigi, sahipleri de kendilerinin, ona gc
yetenler olduklarina inandiklari bir sirada, bazen geceleyin bazen de gndz vakti,
ona emrimiz gelivermistir de ansizin, sanki dn orada hibir senlik yokmus gibi,
onu, ta kknden biivermistir. Biz, yetlerimizi dsnecek bir toplum iin iste
byle ayrintili olarak aiklariz.
25
Ve Allah, selmet [esenlik, gvenlik, mutluluk] yurduna agiriyor ve O,
diledigi/dileyen kimseye kilavuz olur.
26
Gzellik yapan kisiler iin daha gzeli ve fazlasi vardir. Yzlerine kara
bulasmaz, asagilik, asagilanma da. Iste bunlar, cennet ashbidirlar. Onlar, orada
sonsuz olarak kalicidirlar.
27
Ktlk kazanmis olan kimseler de, ktlgn cezasi,
bir benzeri iledir. Ve onlari bir asagilik kaplar. Onlar iin Allah'tan, hibir koruyucu
yoktur. Sanki onlarin yzleri karanlik gecelerden bir paraya brnms gibidir. Iste
onlar atesin ashbidirlar. Onlar orada sonsuza dek kalacaklardir.
28,29
Ve hepsini toplayacagimiz, sonra da o ortak kosanlar iin Yerlerinize! Siz
ve ortaklariniz! diyecegimiz gn, artik kesinlikle aralarini iyice aacagiz ve onlarin
ortaklari, Siz sadece bize tapmiyordunuz ki! Simdi bizim aramizda ve sizin
aranizda shit olarak Allah yeter. Biz sizin kullugunuzdan kesinlikle bilgisizdik/
duyarsizdik diyecekler.
30
Onlar, iste burada/o zaman herkes ne gnderdiyse onun imtihanini verecek.
Ve kesinlikle gerek mevllari olan Allah'a dndrlecekler. Iftira edip uydurduklari
seyler de kesinlikle kendilerinden uzaklasip kaybolacaklar.
31,32
De ki: Sizi gkten ve yeryznden kim riziklandiriyor? Ya da kulaklara
ve gzlere kim sahip oluyor, bunlarin sahibi kim? Ve lden diriyi, diriden ly
kim ikariyor? Ve isleri kim dzenliyor? Hemen Allah diyecekler. O zaman de
ki: O hlde hl Allah'in korumasi altina girmeyecek misiniz? yleyse iste O, sizin
gerek Rabbiniz Allah'tir. Artik, gerekten sonra sapikliktan baska ne olabilir! O
hlde nasil da evriliyorsunuz?
33
Hak yoldan ikan kisilere Rabbinin kelimesi
201
gereklesmistir: Sphesiz
onlar imana gelmezler.

130

34
De ki: Ortaklarinizdan, nce olusturup, sonra da onu evirip yeniden iade
edecek/ diriltecek kimdir? De ki: Allah nce olusturur, sonra da onu iade eder. O
hlde nasil dndrlyorsunuz?
35
De ki: Ortaklarinizdan dogru yolu gsterecek olan kimdir? De ki: Allah,
hak olan dogru yola kilavuzluk eder. O hlde kim dogru yola kilavuz olur? O hlde
dogru yola kilavuz olan mi kendisine uyulmaya daha lyiktir, yoksa kendisine yol
gsterilmeyince onu bulamayan mi? O hlde size ne oluyor? Nasil
hkmediyorsunuz?
36
Ve onlarin ogu, ancak bir zanna uyarlar. Sphesiz ki zan, haktan hibir
sey kazandirmaz. Sphesiz Allah, onlarin yaptiklarini ok iyi bilir.
(51/10, Ynus/24-36)
Necm: 176
37
Ve bu Kurn, Allah'in astlari tarafindan uydurulan degildir. Lkin sadece
iinde konu edilenlerin dogrulanmasi ve Tevrt'in ayrintili olarak aiklanmasidir.
Onda sphe edilecek hibir sey yoktur. lemlerin Rabbindendir.
38
Yahut Onu kendisi uydurdu diyorlar. De ki: yleyse siz benzeri bir sre
meydana getirin, Allah'in astlarindan agirabileceklerinizi de agirin. Eger dogru
kimseler iseniz.
39
Tam tersine, onlar bilgisini kavrayamadiklari ve ilk olarak ortaya ikmasi
kendilerine henz gelmemis olan bir seyi yalanladilar. Bunlardan nceki kisiler,
byle yalanlamislardi. Iste bak sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlarin
kibeti nasil olmustur.
40
Onlardan Kurn'a inanacaklar da var, inanmayacaklar da var. Ve senin
Rabbin kargasa ikaranlari en iyi bilendir.
41
Ve eger seni yalanladilarsa hemen de ki: Benim amelim bana, sizin ameliniz
de size aittir. Benim yaptiklarimdan siz uzaksiniz, ben de sizin yaptiklarinizdan
uzagim.
42
Ve onlardan sana kulak veren kimseler vardir. Onlar aklini alistirmazlarken
sagirlara, sen mi dinleteceksin?
43
Onlardan sana bakanlar da var. Fakat sen, krlere, onlar grmeyenler olsalar
da sen mi kilavuz olacaksin?
44
Sphesiz ki Allah, insanlara hibir sekil ve yolla haksizlik etmez. Velkin
insanlar kendi kendilerine yanlislar; kendi zararlarina isler yaparak haksizlik
ediyorlar.

131

45
Ve insanlar, Allah'in, onlari toplayacagi gnde, sanki onlar sadece gndzden
bir saat kalmislar gibi, aralarinda tanisirlar. Allah'a kavusmayi yalanlayan kisiler,
kilavuzlanan dogru yoldan gidenler olmadiklarindan kesinlikle ziyana ugramislardir.
46
Ve Biz onlara vaat ettigimizin bir kismini sana gstersek de yahut seni vefat
ettirsek; gemiste yaptiklarini, yapman gerekirken yapmadiklarini bir bir
hatirlatirsak da, sonunda onlarin dns yalnizca Bize olacak. Sonra Allah onlarin
ne yapacaklarina shittir.
47
Ve her nderli toplum iin eli olacaktir. O elileri geldiginde de aralarinda
adalet gereklestirilmistir. Ve onlar, haksizliga ugratilmazlar.
48
Ve onlar; Eger dogrular iseniz bu vaat ne zamandir? diyorlar.
49
De ki: Ben, Allah'in dilediginin disinda kendim iin bir zarar ve bir yarara
g yetiremem. Her nderli toplum iin bir sre sonu vardir. Onlarin srelerinin
sonu gelince artik ne bir an erteleyebilirler, ne ne alabilirler.
50
De ki: Hi dsndnz m? O'nun azabi size geceleyin uykuda veya
gndzn gelecek olsa! Sulular bundan neyi acele isterler?
51
Bu azap meydana geldikten sonra mi ona iman edeceksiniz, yoksa simdi mi?
Hlbuki siz onu acele olsun istiyordunuz.
52
Sonra o sirk kosarak, inkr ederek yanlis; kendi zararlarina is yapanlara,
Tadin su sonsuzlugun azabini! denilecek. Kazanmi oldugunuz eylerden bakasi
ile mi cezalandirilacaksiniz?
53
Ve O azap gerek mi? diye senden haber almak istiyorlar. De ki: Evet.
Rabbime andolsun ki o, kesinlikle bir gerektir. Ve siz, ciz birakanlar degilsiniz.
54
Ve eger ki, sirk kosmak sretiyle yanlis; kendi zararlarina is yapmis olan
herkes yeryznde ne varsa kendisinin olsa onu feda ederdi/ kurtulmalik verirdi. Ve
onlar, azabi grnce pismanlik duyardi. Ve aralarinda adalet kesinlikle
gereklesecektir. Ve onlar, haksizliga ugramazlar.
(51/10, Ynus/37-54)
Necm: 177
55
Haberiniz olsun! Sphesiz gklerde ve yerde olan seyler Allah iindir.
Haberiniz olsun! Sphesiz Allah'in vaadi gerektir. Velkin onlarin ogu
bilmiyorlar.
56
Allah, hayat verir ve ldrr. Ve siz, yalnizca O'na dndrleceksiniz.
(51/10, Ynus/55-56)
Necm: 178

132

57
Ey insanlar! Size Rabbinizden bir gt, ggslerdekine sifa, inananlara bir
kilavuz ve bir rahmet gelmistir.
58
De ki: Bunlar, Allah'in ihsaniyla ve rahmetiyledir. Iste yalnizca bunlarla
sevinsinler. Bu, onlarin toplayip durduklarindan daha hayirlidir.
59
De ki: Grdnz m/ hi dsndnz m? Allah, sizin iin nice riziklar
indirdi de siz onlardan bir kismini haram ve hell yaptiniz. De ki: Allah mi izin
verdi size, yoksa siz Allah adina yalan mi uyduruyorsunuz?
60
Ve Allah'a, yalani iftira atanlarin, kiymet gnne dair grsleri, inanlari
nedir? Sphesiz Allah, insanlara ltfedendir velkin onlarin ogu karsiligini
demiyorlar.
61
Ve sen, hangi isi yaparsan yap, Kurn'dan onun hakkinda ne okursan oku ve
siz ne iste alisirsaniz alisin, unutmayin ki, siz ona dalip gitmisken, Biz, sizin
zerinizde shitiz. Yerde ve gkte zerre agirliginca hibir sey Rabbinizden uzak
kalmaz. Ve bundan kg ve daha byg ancak apaik bir kitaptadir.
(51/10, Ynus/57-61)
Necm: 179
62,63
Ain gznz! Allah'in yakinlarina, yardimcilarina ki onlar inanan ve
Allah'in korumasi altina girmi kimselerdir kesinlikle kaygi yoktur. Onlar
zlmeyecekler de.
64
Onlara dnya hayatinda ve hiret hayatinda mjde vardir. Allah'in szleri
iin degisiklik diye bir sey yoktur. Iste bu, en byk kurtulusun ta kendisidir.
65
Ve onlarin sz seni zmesin. Kesinlikle hkimiyet, san ve seref btnyle
Allah'a aittir. O, en iyi isiten, en iyi bilendir.
66
Gznz ain! Gklerde olan kimseler ve yeryznde olan kimseler
kesinlikle Allah'indir. Ve Allah'in astlarindan istekte bulunan kimseler, es
tuttuklarina tbi olmuyorlar. Onlar sadece zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan
sylyorlar.
67
Allah, iinde dinlenesiniz diye sizin iin geceyi, gresiniz diye de gndz
var edendir. Sphesiz bunda kulak verecek bir toplum iin almetler/gstergeler
vardir.
(51/10, Ynus/62-67)
Necm: 180
68
Dediler ki: Allah, ocuk edindi. O, bundan ariniktir. O, zengindir/ hibir
seye muhta degildir. Gklerde ve yerde olan seyler O'nundur. Buna dair yaninizda
hibir delil yoktur. Allah'a karsi bilmeyeceginiz bir seyi mi sylyorsunuz?

133

69
De ki: Su, Allah'a yalan uyduran kimseler kesinlikle kurtulamazlar.
70
O seyler, dnyada bir kazanimdir. Sonra dnsleri yalnizca Bizedir. Daha
sonra da kfrettikleri; bilerek reddedip kabul etmedikleri seyler nedeniyle
kendilerine o etin azabi tattiracagiz.
(51/10, Ynus/68-70)
Necm: 181

71,72
Bir de onlara Nh'un nemli haberlerini oku: Hani o toplumuna: Ey
toplumum! Eger benim makamim; grevli oluum, size kari ikiim ve Allah'in
yetleriyle gt veriim size agir geliyorsa, unu bilin ki, ben, iin sonucunu
yalnizca Allah'a birakmiimdir. Artik siz ve ortaklariniz her ne yapacaksaniz
toplanip btn gcnzle karar veriniz. Sonra bu iiniz size dert olmasin. Sonra
bana gerekletirin, bana sre de tanimayin. Sonra da eger yz evirirseniz; zaten
ben sizden bir cret istemedim! Benim cretim sadece Allah'in zerinedir. Ve ben
Mslmanlardan olmakla emrolundum demisti.
73
Buna ragmen yine de o'nu yalanladilar. Biz de o'nu ve gemide kendisiyle
beraber olanlari kurtardik. Ve onlari gidenlerin yerine getirdik. yetlerimizi
[almetlerimizi/ gstergelerimizi] yalanlayanlari da suda bogduk. O uyarilanlarin
kibetinin nasil olduguna bir bakiver.
74
Sonra onun ardindan kendi toplumlarina eliler gnderdik de onlar, onlara
apaik belgeler getirdiler. Ama daha nce onu yalanlamalari nedeniyle inanmadilar.
Iste Biz, siniri asanlarin kalplerini byle damgalariz/mhrleriz.
***
75
Sonra bunlarin arkasindan Ms ve Hrn'u yetlerimizle/ almetlerimizle/
gstergelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gnderdik. Fakat onlar byklendiler
ve gnahkr bir toplum oldular.
76
Kendilerine tarafimizdan gerek gelince, Hi sphesiz bu, kesinlikle apaik
bir sihirdir dediler.
77
Ms dedi ki: Siz hak iin, o, size gelince, Bu, bir byl szdr? m
diyorsunuz? Hlbuki byl sz syleyenler, umduklarina eremezler.
78
Onlar: Sen atalarimizi zerinde buldugumuz seyden bizi eviresin ve
yeryznde saltanat ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmayiz
dediler.
79
Ve Firavun, Bana en bilgili, etkili sz syleyen bilginlerin tmn getirin!
dedi.
80
Sonunda etkili sz syleyen bilginler gelince, Ms onlara, Ne atacaksaniz
atin! dedi.

134

81,82
Onlar ortaya atinca da Ms, Sizin getirdiginiz sey bir gz boyama/
aldatmacadir. Sphesiz, Allah onun bos ve asilsizligini ortaya ikaracaktir. Sphe
yok ki, Allah kargasacilarin isini dzeltmez. Ve Allah, gnahkrlarin hosuna
gitmese de, hakki, Kendi kelimeleriyle ortaya koyup gereklestirir dedi.
83
Sonra Firavun ve adamlarinin kendilerini atese atacagi korkusundan dolayi
Ms'ya kendi toplumundan bir soydan baska kimse iman etmedi. Ve sphesiz
Firavun yeryznde ok stn idi ve o kesinlikle siniri asanlardandi.
84
Ve Ms, Ey toplumum! Siz Allah'a iman ettinizse, sadece O'na teslim olan
Mslmanlardan oldunuzsa, artik sadece O'na sonucu birakin! dedi.
85,86
Onlar da, Biz Allah'a isin sonucunu biraktik. Ey Rabbimiz! Bizi o sirk
kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan toplum iin ateslere srkleme ve bizi
rahmetinle kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o kimseler
toplumundan kurtar! dediler.
87
Ve Biz Ms ile kardesine, Toplumunuz iin Misir'da birtakim okullar
hazirlayin ve okullarinizi kible/hedef kilin ve salti ikame edin [ml ynden ve
zihinsel aidan destek olmai; toplumu aydinlatma kurumlari olusturun, ayakta
tutun] ve mminlere mjde verin! diye vahyettik.
88
Ve Ms: Rabbimiz! Sphesiz Sen Firavun'a ve ileri gelenlerine basit dnya
hayatinda znet ve mallar verdin. Rabbimiz! Senin yolundan saptirsinlar diye
Rabbimiz! Onlarin mallarini sil-spr ve kalplerine sikinti dsr. nk onlar o
acikli azabi grmedike iman etmeyecekler dedi.
89
Allah Her ikinizin de duasi kesinlikle kabul olundu. yleyse ikiniz dogru
yolda devam edin. Ve bilmeyen kisilerin yolunu sakin izlemeyin! dedi.
90-92
Ve Isrlogullari'ni bol sudan/nehirden geirdik. Ama Firavun ve askerleri
azginlik ve dsmanlikla onlari hemen izledi. Sonunda bogulma ona yetisince,
Gerekten, Isrlogullari'nin inandigi Tanri'dan baska tanri olmadigina ben de
inandim, ben de teslim olanlardanim dedi. Simdi mi? Hlbuki daha nce isyan
etmitin ve de bozgunculardan olmutun. Artik Biz senden sonra geleceklere ibret
olasin diye, bugn seni zirhinla birlikte kurtaracagiz. Ve sphesiz insanlardan
birogu kesinlikle Bizim yetlerimize/ almetlerimize/ gstergelerimize karsi
duyarsiz/ilgisizdirler.
93
Ve andolsun Isrlogullari'ni ok gzel bir yurda yerlestirdik ve onlari hos
nimetlerden riziklandirdik da kendilerine bilgi gelene kadar ihtilfa dsmediler.
Sphesiz Rabbin, o anlasmazliga dstkleri konularda kiymet gn aralarinda
gereklestirecektir.
(51/10, Ynus/71-93)
Necm: 182

135

94,95
Artik, sana indirdigimiz seylerin bir kismina dair kesin, yeterli bilgin yok
idiyse, hemen senden nce kitap grenip greten kimselere sor! Andolsun ki sana
Rabbinden hak gelmistir. O hlde sakin sphe edenlerden olma! Sakin Allah'in
yetlerini yalanlayanlardan da olma, sonra zarara/kayba ugrayip aci ekenlerden
olursun.
(51/10, Ynus/94-95)
Necm: 183
96,97
Sphesiz, su, aleyhlerinde Rabbinin Kelime'si
202
hak olmus olan kimseler,
kendilerine btn almetler/gstergeler hep birden gelse, yine de o acikli azabi
grnceye kadar iman etmezler.
98
Ne olurdu, iman edip de imanlari kendilerine yarar saglamis bir kent olsaydi
ya? Ancak Ynus'un toplumu ayridir. Onlar iman ettikleri vakit, basit dnya
yasaminda o rezillik azabini zerlerinden kaldirdik ve onlari bir sreye kadar
yararlandirdik.
99
Oysa Rabbin dileseydi, elbette yeryzndekilerin hepsi topluca inanirdi.
Artik, inanan kimseler olmalari iin, insanlari sen mi zorlayacaksin?
100
Allah'in izni/ bilgisi olmaksizin, hi kimse iin iman etme yoktur. Ve Allah,
kirliligi/azabi aklini kullanmayanlarin zerine birakir.
101
De ki: Gklerde ve yerde ne var bir bakin! Ve iman etmeyecek bir
topluluga apaik yetler/almetler/ gstergeler ve uyarmalar bir ey saglamaz/
uyarmalar ne saglar?
102
Artik onlar, sadece kendilerinden nce gelmis gemis olanlarin ugradiklari
gnlerin aynisini mi bekliyorlar? De ki: Bekleyin, ben de sizinle beraber
bekleyenlerdenim.
103
Sonra Biz, elilerimizi ve iman edenleri kurtaririz. Iste byle! Mminleri
kurtarmak zerimize dsen bir grevdir.
104-106
De ki: Ey insanlar! Eger benim dinimin ne oldugunu kesin ve tam olarak
bilmiyorduysaniz, iyi bilin ki, Allah'in astlarindan sizin taptiklariniza ben tapmam.
Velkin sizin caninizi alacak olana/Allah'a taparim. Ve ben mminlerden olmamla
ve Tm benligini ortak kosmaktan, Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddetmekten Hakk'a dnen biri olarak Din'e dndr ve sakin ortak kosanlardan
olma! Ve Allah'in astlarindan sana yarar saglamayan, zarari da dokunmayacak olan
seylere yalvarma! Buna ragmen eger yaparsan, o zaman hi sphesiz sen sirk
kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan kimselerden olursun diye emrolundum.
107
Ve eger Allah, sana bir zarar dokunduracak olursa, onu O'ndan baska
giderecek biri yoktur. Ve eger sana bir hayir dilerse, o zaman da O'nun verdiklerini

136

geri evirecek biri yoktur. O, armaganlarini kullarindan diledigine isabet ettirir. Ve
Allah, ok yarligayici, ok merhametlidir.
108
De ki: Ey insanlar! Rabbinizden, elbette, size hak gelmistir. Artik
kilavuzlanan dogru yola giren, ancak kendisi iin girmistir ve gerekten, sapan da,
kendi zararina sapmistir. Ve ben, sizin zerinize sizi ayakta tutan; sizden sorumlu
biri degilim.
109
Ve sen, sana vahyolunan seye uy! Ve Allah hkmn verinceye kadar
sabret. Ve Allah, hkm verenlerin en hayirlisidir.
(51/10, Ynus/96-109)
HD SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 184

1-4
Elif/1, Lm/30, R/200.
203
Bu Kurn, Allah'tan baskasina kulluk etmeyin;
sadece Allah'a kulluk edin diye, yetleri,
sirk kosarak yapilan yanlisi; kendi zararlarina isi ve kargasayi engellemek iin
konulmus kanun, dstur ve ilkeler iertilmis/bozulmasi engellenmis,
bir de en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapan, her seyin i
yzn/gizli taraflarini da iyi bilen tarafindan ayrintili olarak aiklanmis bir kitaptir:
Sphesiz ben sizin iin O'nun tarafindan bir uyarici ve bir mjdeciyim. Ve
Rabbinizden bagilanma isteyin, sonra O'na tevbe edin ki, sizi adi konmu bir sre
sonuna kadar gzelce yararlandirsin. Ve her fazilet sahibine armaganlarini versin.
Ve eger yz evirirseniz, ben sizin aleyhinize olan byk bir gnn azabindan
korkarim. Dnnz yalnizca Allah'adir. Ve O her eye gc yetendir.
204

(52/11, Hd/1-4)
Necm: 185
5
Haberiniz olsun! Sphesiz onlar, Eli'den/ vahiyden gizlenmek iin
ggslerini drp bkerler. Haberiniz olsun! Onlar rtlerine brnrlerken,
gizledikleri seyleri, aiga vurduklari seyleri Allah biliyor. Sphesiz Allah,
ggslerdekileri en iyi bilendir.
6
Ve yeryznde hibir kk-byk canli yoktur ki, rizki Allah'a ait olmasin.
Allah, onun yerlesik yerini de geici bulundugu yeri
205
de bilir. Hepsi apaik bir
kitaptadir.
7
Ve Allah, hanginizin daha gzel amel isleyecegini imtihan etmek iin gkleri
ve yeri alti evrede olusturandir. Evren, nce su hlinde idi; O'nun tahti
206
su
zerindeydi; Allah o evrede de egemendi, plnlayip ynetendi.
207
Ve eger onlara,

137

Gerekten siz ldkten sonra diriltileceksiniz dersen, o kfirler; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddedetmis olan o kisiler de kesinlikle sana, Bu
apaik bir sihirden/sihirbazdan baska bir sey degildir diyecekler.
8
Ve eger Biz bunlardan azabi belli bir nderli toplum olusana kadar
erteleyecek olursak, o zaman da, Onu engelleyen nedir ki? diyecekler. Haberiniz
olsun! O azap, onlara geldigi gn kendilerinden geri evrilecek degildir. Ve o alay
ettikleri sey kendilerini kusatmistir.
9-11
Ve eger, sabreden ve dzeltmeye ynelik isleri yapan kisilerin ite bunlar,
bagilanma ve byk dl kendileri iin olanlardir disindaki insanlara,
tarafimizdan bir rahmet tattirip sonra da onu kendisinden ekip alsak, kuskusuz o
umutsuzdur, ok nankrdr. Ve eger, kendisine dokunan mutsuzluktan sonra, ona
mutlulugu tattirsak, elbette, Ktlkler benden gitti der. Ve kuskusuz o, simariktir,
bbrlenen biridir.
(52/11, Hd/5-11)
Necm: 186
12
Simdi sen, Ona bir hazine indirilse ya da beraberinde bir melek gelse ya!
diyorlar diye sana vahyolunan vahyin bir kismini terk edecek oluyorsun ve bundan
dolayi ggsn daralir. Sen yalnizca bir uyaricisin. Allah ise her seyi belirli bir
programa gre ayarlayan ve bu programi koruyarak, destekleyerek uygulayandir.
13
Aslinda onlar, Onu kendisi uydurdu diyorlar. De ki: yleyse, eger
dogrulardan iseniz, uydurma olarak da olsa, benzeri on sre getirin, Allah'in
astlarindan gcnzn yettigi kisileri de agirin.
14
Yok, eger bunun zerine onlar, size cevap vermedilerse, artik bilin ki, Kurn
ancak Allah'in bilgisiyle indirilmistir. Ve O'ndan baska ilh diye bir sey yoktur.
Artik siz Mslman oluyor musunuz?
35
Ya da Onu uydurdu diyorlar. De ki: Eger onu ben uydurdum ise vebali
benim zerimedir. Bense sizin islediginiz sulardan uzagim.
208

(52/11, Hd/12-14, 35)
Necm: 187
15
Her kim basit dnya hayatini ve ssn isterse, yaptiklarinin karsiligini, ona
hi eksiltmeden, burada tastamam veririz. Onlar orada hibir zarara ugratilmazlar.
16
Iste onlar, kendileri iin, hirette atesten baska bir sey olmayanlardir. Yapip
rettikleri de orada bosa gitmistir. Yaptiklari seyler de kaybolup gitmeye
mahkmdur.
17
Artik dnyayi isteyenler, hi Rabbinden aik bir belge zere olan ve
kendisini Rabbinden bir shitin takip ettigi ve de nnde bir nder ve rahmet olarak
Ms'nin kitabi bulunan kimse gibi midir? Iste byle olanlar, Kurn'a inanirlar.

138

Hangi karsit gruptan olursa olsun kim Kurn'i rtbas ederse, ona vaat edilen yer
atestir. Iste btn bunlardan dolayi sen de Kurn'dan sphe iinde olma. Kesinlikle
o, Rabbinden bir hakktir/gerektir. Fakat insanlarin ogu iman etmiyorlar.
18,19
Ve bir yalani Allah'a iftira edenden daha yanlis; kendi zararlarina is yapan
kim olabilir? Bunlar Rablerine arz olunacaklar, shitler de Iste bunlar Rablerine
karsi yalan syleyenlerdir diyecekler. Haberiniz olsun! Allah'in dislamasi/
rahmetinden mahrum birakmasi, Allah yolundan dndrmeye alisan ve o yolu egri-
bgr yapmak isteyen ve hirete de inanmayanlarin ta kendileri olan bu yanlis; kendi
zararlarina is yapan kimselerin zerinedir.
20
Iste onlar, yeryznde ciz birakanlar degillerdir. Kendilerinin Allah'in
astlarindan koruyan, yol gsteren, yardim eden yakinlari yoktur. Onlar iin azap kat
kat artirilir. Onlar vahyi isitmeye tahamml edemiyorlardi ve de grmyorlardi.
21
Iste onlar kendilerine zarar vermis olan kimselerdir. O uydurduklari seyler de
kendilerinden uzaklasip kaybolmuslardir.
22
Sphe yok, kesinlikle bunlar hirette de
en ok zarara/kayba ugrayip aci ekecek olanlarin ta kendileridir.
23
Sphesiz iman edenler, dzeltmeye ynelik isleri yapanlar ve Rablerine derin
saygi ve alakgnlllk ile baglananlar, iste bunlar da cennet ashbidirlar. Onlar
orada sonsuz olarak kalirlar.
24
Bu iki grubun rnegi, kr ve sagir ile gren ve isiten gibidir. Bunlar rnek
olarak hi esit olurlar mi? Hl dsnmeyecek misiniz/gt almayacak misiniz?
(52/11, Hd/15-24)
Necm: 188
25,26
Ve andolsun ki Nh'u da toplumuna eli olarak gnderdik: Gerekten ben
sizin iin apaik bir uyariciyim. Allah'tan baskasina kulluk etmeyiniz! Ben, sizin
hakkinizda aci bir gnn azabindan korkarim.
27
Buna karsilik, toplumunun kfirlerinin; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddetmis olanlarinin ileri gelenleri: Biz seni sadece bizim gibi siradan bir insan
olarak gryoruz. Sana sig grsl asagi tabakalarimizdan/ ayak takimimizdan
baskasinin uydugunu grmyoruz. Sizin bizim aleyhimize bir fazlaliginizi da
grmyoruz. Tam tersine biz, sizi yalancilar saniyoruz dediler.
28-31
Nh, Ey toplumum! Hi dsndnz m, ben Rabbimden apaik bir delil
zere isem ve O, bana Kendi tarafindan bir rahmet bahsetmis de bu size sakli
tutulmussa?! Biz, siz ondan holanmadiginiz hlde sizi ona zorlar miviz?
29
Ve
Ey toplumum! Ben sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim cretim ancak
Allah'a aittir. Ve ben iman edenleri kovacak degilim. Onlar elbette Rablerine
kavusacaklar. Velkin ben sizi cahillik eden bir toplum olarak gryorum.
30
Ve
Ey toplumum! Ben onlari kovarsam, Allah'a karsi bana kim yardim edecek? Peki,
siz hi dsnmez misiniz?
31
Ve ben size, Allah'in hazineleri benim yanimdadir

139

demiyorum. Ve ben grlmeyeni, duyulmayani, sezilmeyeni, gemisi, gelecegi
bilmem. Ben size Ben bir melegim de demiyorum. O sizin kendinize gre, hor
grdkleriniz hakkinda, Allah onlara hibir hayir vermez de demiyorum. Allah,
onlarin ilerindekini, en iyi bilendir. Iste asil o zaman ben kesinlikle yanlis; kendi
zararlarina is yapanlardan olurum
28
dedi.
32
Onlar dediler ki: Ey Nh! Bizimle didisip durdun da mcdelemizi
ogalttin. Haydi artik dogrulardan isen, bizi tehdit ettigin su azabi bize getir!
33,34
Nh: Onu size ancak dilerse Allah getirir. Ve siz O'nu ciz birakanlar
degilsiniz. Ben size gt vermek istemis olsam da, eger Allah sizi azdirmayi murat
ediyorsa, benim gdm size bir yarar saglamaz. O, sizin Rabbinizdir ve yalnizca
O'na dndrleceksiniz dedi.
36,37
Ve Nh'a vahyolundu: Kesinlikle toplumundan iman etmis olanlardan
baska artik kimse iman etmeyecektir. Onun iin onlarin yaptiklari seylere zlme.
Ve Bizim gzetimimiz altinda ve vahyimize gre gemiyi yap. Sirk kosmak sretiyle
yanlis; kendi zararlarina is yapan kimseler hakkinda da Bana hitapta bulunma.
Kesinlikle onlar, suda kesin bogulacaklardir.
38,39
Ve o, gemiyi yapiyordu, toplumundan bazi ileri gelenler, o'na her ugrayista
o'nunla alay ediyorlardi. Nh dedi ki: Bizimle alay ediyorsunuz, biz de sizinle tipki
bizimle alay ettiginiz gibi alay edecegiz. Artik o aagilatici azabin kime
gelecegini ve o srekli azabin kimin stne inecegini ileride bileceksiniz.
40
Sonunda emrimiz geldigi ve is kizistigi zaman
209
Biz dedik ki: Her cinsten
birer ifti ve aleyhlerinde hkm verilmis olanlarin disinda aileni ve iman etmis
olanlari onun iine ykle. Zaten o'nunla birlikte ok azindan bakasi iman
etmemiti.
41
Ve Nh dedi ki: Ierisine binin, onun akisi da durusu da Allah adinadir.
Kesinlikle Rabbim gerekten ok bagislayici, ok merhametlidir.
42
Ve gemi onlarla, daglar gibi dalgalar iinde akip gidiyordu. Ve Nh ayri bir
yere ekilmis olan ogluna seslendi: Yavrucugum! Bizimle beraber bin, kfirlerle;
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenler ile beraber olma!
43
Nh'un oglu dedi ki: Ben, kendimi sudan koruyacak bir daga siginacagim.
Nh, Bugn Allah'in merhamet ettiginden baskasini, Allah'in bu emrinden
koruyacak kimse yoktur dedi. Ve dalga aralarina girdi. O da suda bogulanlardan
oluverdi.
44
Ve Ey yeryz suyunu yut! Ey gkyz sen de tut! denildi. Sular da
ekildi. Emir de yerine gelmis oldu. Gemi de Cudi zerine oturdu. Ve o sirk kosarak
yanlis; kendi zararlarina is yapan topluma, Uzak olun [kahrolun, tarihten silinin]!
denildi.

140

45
Ve Nh Rabbine seslenip de dedi ki: Rabbim! Oglum benim ehlimdendi.
Senin vaadin de elbette haktir. Ve Sen, hkimlerin en hkimisin.
46
Allah: Ey Nh! Sphesiz o senin ehlinden degildir. Sphesiz o, slih
olmayan bir istir/o, slih olmayan bir is islemistir. Hakkinda bilgin olmayan bir seyi
Benden isteme! Sphesiz Ben, seni, cahillerden olmaktan sakindiririm dedi.
47
Nh, Ey Rabbim! Ben hakkinda bilgim olmayan bir seyi istemis olmaktan
dolayi sana siginirim. Ve eger Sen beni bagislamazsan, bana merhamet etmezsen
ben zarara/kayba ugrayip aci ekenlerden olurum dedi.
48
Denildi ki: Ey Nh! Bizden bir selm ve seninle birlikte olanlardan gelecek
mmetlere bir selm ve bolluklarla gemiden in. Ve ilerde kendilerini birok
nimetten yararlandiracagimiz, sonra da bu yzden kendilerine tarafimizdan acikli
bir azap dokunacak nice mmetler vardir.
49
Iste Nh ile ilgili anlatilanlar, sana vahyettigimiz grlmeyenin,
duyulmayanin, sezilmeyenin haberlerindendir. Bunlari sen ve toplumun bundan nce
bilmiyordunuz. Su hlde sabret. Sphesiz kibet, Allah'in korumasi altina girmis
olan kisilerindir.
(52/11, Hd/25-34, 36-49)
Necm: 189
50-52
d'a da kardesleri Hd'u eli gnderdik. O, dedi ki: Ey toplumum! Allah'a
kulluk edin. Sizin iin O'ndan baska ilh yok. Siz uydurmacilardan baska bir sey
degilsiniz. Ey toplumum! Buna karsilik ben sizden bir cret istemiyorum. Benim
ecrim ancak beni yoktan yaratan zerinedir. Hl akillanmayacak misiniz? Ey
toplumum! Rabbinizden bagislanma isteyin, sonra O'na tevbe edin ki, zerinize
gkten bol bol gndersin ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak ogaltsin. Ve
gnahkrlar olarak sirt evirmeyin.
53-57
Onlar dediler ki: Ey Hd! Bize bir aik kanit ile gelmedin. Ve biz, senin
sznle ilhlarimizi terk edecek degiliz. Biz, sana inananlar da degiliz. Ancak
Tanrilarimizdan bazisi seni fena arpmis diyebiliriz. Hd dedi ki: Sphesiz ben
Allah'i shit tutuyorum, siz de shit olun ki, ben, Allah'in astlarindan O'na ortak
kostugunuz seylerden uzagim. Hadi yleyse hepiniz bana tuzak kurun, sonra beni
hi bekletmeyin. Sphesiz ben gerekten, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan
Allah'a isin sonucunu havale ettim. Onun, pereminden yakalayip denetlemedigi
hibir irili-ufakli hareket eden canli yoktur. Sphesiz ki benim Rabbim dosdogru bir
yol zerinedir. Buna ragmen yine de sirt evirirseniz, ben size ne ile gnderilmis
isem, iste onu teblig ettim. Ve benim Rabbim, baska bir toplumu sizin yerinize
getirir. Ve siz O'na hibir sekil ve yolla zarar veremezsiniz. Hi sphesiz Rabbim,
her seyi koruyup gzetendir.

141

58
Ve ne zaman ki emrimiz geldi, Hd'u ve o'nunla birlikte iman etmis olan
kisileri tarafimizdan bir rahmet ile kurtardik, Biz onlari ok agir bir azaptan da
kurtardik.
59,60
Ve iste bu, Rablerinin yetlerine kafa tutan, O'nun elilerine isyan eden ve
her inati zorbanin emrine uyan d toplumudur. Bu dnyada ve kiymet gn
arkalarina dislanma takildi. Haberiniz olsun! d toplumu, Rablerine inanmadilar.
Haberiniz olsun! Hd'un toplumu olan d toplumuna kahrolmak/tarihten silinmek
verildi.
(52/11, Hd/50-60)
Necm: 190
61,62
Semd'a da kardesleri Slih'i eli gnderdik. O, dedi ki: Ey halkim!
Allah'a kulluk edin. Sizin iin O'ndan baska ilh yok. O, sizi yeryznden olusturan
ve size orada mr geirtendir. Artik O'ndan bagislanma isteyin. Sonra O'na tevbe
edin. Sphesiz Rabbim ok yakindir, yakarislara cevap verendir. Dediler ki: Ey
Slih! Sen, bundan nce, aramizda, aranan/mit beslenen bir kisiydin. Simdi
kalkmis, atalarimizin kulluk ettiklerine kulluk etmemizi mi yasakliyorsun? Ve hi
sphesiz biz, bizi agirdigin sey hakkinda kafalari karistiran bir kusku iindeyiz.
63,64
Slih dedi ki: Ey toplumum! Eger ben Rabbimden apaik bir delil zerinde
isem ve O bana Kendinden bir rahmet vermisse Bu durum karsisinda O'na asi
olursam beni Allah'tan kim korur? O zaman sizin de bana zarardan baska katkiniz
olmaz. Ve ey toplumum! Iste size almet/gsterge olarak salt [ml ynden ve
zihinsel aidan destek olma; toplumu aydinlatma] grevi. Artik onu birakin,
Allah'in yeryznde uygulansin. Ve ona ktlk dokundurmayin; sonra sizi yakin
bir azap yakalayiverir.
65
Derken onlar, yasam kaynaklarini kurutarak ldrdler. Bunun zerine Slih
dedi ki: Yurdunuzda gn daha yararlanin. Iste bu, yalanlanmayacak bir vaattir.
66
Artik ne zaman ki emrimiz geldi, Slih'i ve o'nunla birlikte iman etmis olan
kisileri tarafimizdan bir rahmetle kurtardik. O gnn perisanligindan da kurtardik.
Hi sphesiz ki senin Rabbin, o gl, mutlak stn olandir.
67
Ve sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan o kimseleri korkun bir
grlt yakalayiverdi de yurtlarinda diz st kp kaldilar.
68
Sanki orada hi zengince yasamamislardi. Haberiniz olsun! Hi sphesiz
Semd toplumu gerekten Rablerine inanmadilar. Haberiniz olsun! Semd iin
uzaklik verildi.
(52/11, Hd/61-68)
Necm: 191

142

69
Ve andolsun ki Ibrhm'e de elilerimiz mjde ile geldiler, Selm! dediler.
O, Selm! dedi, sonra da altin vermeye
210
gecikmedi.
70
Sonra da onlarin ona uzanmadigini grnce, onlari yadirgadi ve iinde onlara
karsi bir korku uyandi. Onlar: Korkma, sphesiz biz Lt'un toplumuna gnderildik
dediler.
71
Ve Ibrhm'in karisi ayaklanmisti, glverdi.
Sonra o'na Ishk'i, Ishk'in arkasindan da Yakb'u mjdeledik.
72
Ibrhm'in karisi dedi ki: Vay be! Ben mi doguracagim! Ben kocasi ise
yaramaz bir zavalliyim, bahtsiz, mutsuz bir kadinim. Su kocam da yasli bir adam!
Sphesiz bu, ok tuhaf bir sey!
73
Eliler: Sen Allah'in isinden dolayi mi sasiyorsun? Allah'in rahmeti ve
bolluklari zerinizdedir. Ey ev halki! Sphesiz ki O, vlmeye lyik olan, cmertligi
bol olandir dediler.
74
Sonra Ibrhm'den korku iyice geip gidince ve kendisine mjde gelince,
Bizimle Lt toplumu hakkinda mcdeleye basladi.
75
Sphesiz Ibrhm, ok yumusak huylu, ok ah-vah eden/yufka
yrekli/ynelen biriydi.

76
Ey Ibrhm! Bundan vazge. Sphesiz Rabbinin emri kesin olarak geldi ve
hi phesiz onlar; onlara geri evrilmesi mmkn olmayan bir azap gelecektir.
77
Ve ne zaman ki elilerimiz Lt'a geldiler, bunlar yznden o zld, bunlar
hakkinda eli-kolu baglandi kaldi ve Bu, mthis bir gndr! dedi.
78
Ve o'nun toplumu hizlica o'na geldiler. Onlar daha nce de irkinlikler
yaparlardi. Lt: Ey toplumum! Iste bunlar kizlarim.
211
Onlar sizin iin daha
temizdirler. Gelin Allah'in korumasi altina girin, beni misafirlerim ile ilgili olarak
rezil-rsva etmeyin. Sizden hi akli basinda bir adam yok mu? dedi.
79
Onlar: Hi sphesiz sen, senin kizlarinda bizim iin herhangi bir hak
olmadigini bildin. Ve sphesiz ki sen bizim ne istedigimizi kesinlikle biliyorsun
dediler.
80
Lt: Keske size karsi bir gcm olsaydi, ya da ulasilmaz bir blgeye/gl
bir topluma siginabilseydim! dedi.
81
Misafir eliler: Ey Lt! Sphesiz ki, biz Rabbinin elileriyiz. Onlar sana asla
dokunamayacaklar. Sen, gecenin bir parasinda ailenle birlikte hemen yola ik. Ve
iinizden hi kimse geri bakmasin [burada olanlari, eskileri dsnmesin], esin baska.
Sphesiz onlara isabet eden ona da isabet edecektir. Sphesiz vaat edilenin zamani,
sabah vaktidir. Sabah vakti yakin degil mi? dediler.
82,83
Sonunda emrimiz gelince, oranin stn altina getirdik. Ve zerlerine, istif
edilmis pismis amurdan Rabbinin katinda isaretlenmis taslar yagdirdik. Ve bunlar,
sirk kosarak yanlis, kendi zararlarina is yapanlardan uzak degildir.

143

(52/11, Hd/69-83)
Necm: 192
84-86
Medyen'e de kardesleri Suayb'i eli gnderdik. Suayb: Ey toplumum!
Allah'a kulluk edin. Sizin iin O'ndan baska ilh yoktur. legi ve teraziyi eksik
tutmayin. Sphesiz ben sizi hayir ile gryorum. Ve ben kusatacak bir gnn
azabindan sizin iin korkuyorum. Ve ey toplumum! lerken ve tartarken adaleti
yerine getirin. Insanlarin esyalarini eksiltmeyin ve yeryznde kargasacilar olarak
fenalik etmeyin. Eger mmin iseniz, Allah'in biraktigi/hellinden size ihsan ettigi
kr, sizin iin daha hayirlidir. Ve ben sizin zerinize bir koruyucu degilim dedi.
87
Onlar dediler ki: Ey Suayb! Atalarimizin taptiklarini veya mallarimizda
diledigimizi yapmayi terk etmeyi sana senin saltin mi [ml ynden ve zihinsel
aidan destek olmayi; toplumu aydinlatmayi ieren dinin mi] emrediyor? Sphesiz
sen yumusak huylusun ve akli basinda bir adamsin.
88-90
Suayb: Ey toplumum! Hi dsndnz m? Syet ben, Rabbimden bir
delil zerinde bulunuyorsam ve syet O, bana Kendi katindan gzel bir rizik ihsan
etmisse!? Ve Ben, size karsi ikmakla sizi menettigim seylere kendim dsmek
istemiyorum. Ben, sadece gcmn yettigi kadar islah etmeyi istiyorum. Basariya
ulasabilmem de ancak Allah iledir. Ben, yalnizca O'na isin sonucunu havale ettim ve
ancak O'na ynelirim. Ve ey toplumum! Bana karsi gelmeniz sakin sizi, Nh
toplumunun veya Hd toplumunun veya Slih toplumunun baslarina gelen
musibetler gibi bir musibete ugratmasin. Ve Lt toplumu sizden pek uzak degildir.
Ve Rabbinizden bagislanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Sphesiz ki, benim
Rabbim ok merhametlidir, ok sevendir dedi.
91
Suayb'in toplumu dediler ki: Ey Suayb! Biz senin sylediklerinin ogunu
iyice anlamiyoruz. Seni iimizde ok zayif olarak gryoruz. Eger senin akrabalarin/
taraftarlarin olmasaydi kesinlikle seni tasa tutar ldrrdk. Ve senin bize karsi
hibir stn gcn/galip gelecek durumun yoktur.
92,93
Suayb: Ey toplumum! Benim akrabalarim/taraftarlarim size karsi
Allah'tan daha mi gl/degerli? Ve Allah'i arkaniza atilmis bir sey edindiniz.
Sphesiz ki, Rabbim btn yaptiklarinizi epeevre kusaticidir. Ve ey toplumum!
Var gcnzle yapacaginiz ne varsa yapin! Sphesiz ben yapanim. Perisan edecek
azabin kime gelecegini ve yalancinin kim oldugunu yakinda bileceksiniz.
Gzetleyiniz, sphesiz ben sizinle beraber gzetleyiciyim dedi.
94
Ve ne zaman ki, emrimiz geldi, Suayb'i ve o'nunla birlikte inanmis olan
kisileri, tarafimizdan bir rahmet ile kurtardik. Ve sirk kosarak yanlis; kendi
zararlarina is yapan o kisileri korkun bir grlt yakaladi da yurtlarinda kp
kaldilar.
95
Sanki onlar orada hi yasamadilar. Haberiniz olsun! Semd toplumu nasil
uzaklasti ise Medyen'e de yle kahrolmak/tarihten silinmek vardir.
(52/11, Hd/84-95)

144

Necm: 193
96,97
Andolsun ki Biz Ms'yi da yetlerimizle ve apaik bir belge ile Firavun ve
ileri gelenlerine eli yaptik. Ama onlar Firavun'un emrine uydular. Hlbuki
Firavun'un emri akli alistiran/dogruya ulastiran degildir.
98
Firavun kiymet gn, toplumunun nne dser. Artik Firavun, toplumunu
atee gtrmtr. O varilan yer de ne kt bir yerdir!
99
Ve bu dnyada ve kiymet gnnde dislanarak izlendiler. Verilen bu vergi
ne kt vergidir!
(52/11, Hd/96-99)
Necm: 194
100
Iste gemise ynelik bu anlatim, kentlerin cidd haberlerinden, nemli
bilgilerindendir. Biz, onu sana anlatiyoruz; onlardan ayakta olan ve biilmis ekin
olan da vardir.
101
Ve onlara Biz haksizlik etmedik; fakat onlar kendilerine haksizlik ettiler,
yanlis; kendi zararlarina is yaptilar. Onun iin Rabbinin emri geldiginde, Allah'in
astlarindan taptiklari tanrilari, onlara hibir sey saglamadi ve onlara ziyandan baska
bir sey arttirmadilar.
102
Ve Rabbin, halki sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan kimseler
olan kentleri yakaladiginda, O'nun yakalayisi iste byledir. Sphesiz O'nun
yakalamasi pek aciklidir, ok etindir!
103
Sphesiz hiret azabindan korkan kimseler iin bunda kesinlikle bir almet/
gsterge vardir. O, insanlarin kendisi iin toplandigi bir gndr ve kesinlikle
grlecek bir gndr.
104
Ve Biz onu sadece belli bir sreye kadar erteliyoruz.
105
O gn geldiginde Allah'in izni olmadan hi kimse konusmaz. Iste o gn
insanlardan bir kismi bedbaht ve bir kismi da mutludur.
106,107
Iste su bedbaht olanlar cehennem atesi iindedirler. Onlara orada i
ekme ve hikirma vardir. Gkler ve yer durduka
212
onlar da o ateste srekli
kalacaklardir. Ancak Rabbinin diledigi mstesna. Sphesiz Rabbin diledigini en
st seviyede yapandir.
108
Ve su mutlu olanlara gelince, onlar da gkler ve yer durduka ardi arkasi
kesilmeyen bir ikram olarak cennetin iinde srekli olmak zere kalacaklardir.
Ancak Rabbinin diledigi mstesnadir.
109
O hlde sakin sunlarin kulluk ettikleri seylerden sphe iinde olma! Onlarin
atalari daha nce nasil kulluk ediyor idiyse bunlar da yle kulluk ediyorlar. Sphesiz
Biz de kendilerine nasiplerini kesinlikle eksiksiz deriz.

145

111
Ve sphesiz hepsi yle kimselerdir ki, onlarin yaptiklarinin karsiligini
Rabbin kendilerine tam deyecektir. Sphesiz O, onlarin yaptiklari seylere hakkiyla
bilgi sahibidir.
110
Ve andolsun ki Biz Ms'ya Kitab'i verdik de onda ihtilfa dsld. Eger
Rabbinden daha nce verilmis bir Sz
213
olmasa idi, elbette bu dnyada hemen
cezalandirilirlardi. Ve onlar sphesiz, Kurn'dan kuskulu bir sphe iindedirler.

112
Iste bundan dolayi emrolundugun gibi dosdogru ol! Beraberindeki tevbe
edenler de dogru olsunlar. Ve asiri gitmeyin! Kesinlikle Allah, btn yaptiklarinizi
hakkiyla grendir.
113
Ve Allah'in ortagi oldugunu kabul ederek yanlis, kendi zararlarina is yapan
kimselere meyletmeyin, sonra size ates dokunuverir. Ve sizin iin Allah'in
astlarindan yardim eden, yol gsteren, koruyan yakinlar yoktur. Sonra yardim
gremezsiniz.
114
Ve gndzn iki tarafinda ve gecenin yakin saatlerinde salti [ml ynden
ve zihinsel aidan destek olmayi; toplumu aydinlatmayi olustur-ayakta tut], nk
iyilikler ktlkleri giderir. Bu, ibret alanlara bir gttr.
115
Ve sabret! nk sphesiz Allah iyilik-gzellik retenlerin ecirlerini
yitirmez.
116
Iste sizden nceki devirlerden bakiyye [sz, eser, erdem] sahipleri; akilli
insanlar, Kitap Ehli, yeryznde bozgunculuktan vazgeirmeye alissalardi! Fakat
onlarin iinden kurtardigimiz pek az kimse bunu yapti. Allah'in ortagi oldugunu
kabullenerek, Allah'in ilahligini ve rabligini bilerek reddederek yanlis; kendi
zararlarina is yapan o kisiler ise, simartildiklari refahin ardina dstler ve sulular
oldular.
117
Ve senin Rabbin, halklari dzeltici iken, o memleketleri haksiz yere
degisime/ yikima ugratacak degildir.
118,119
Eger Rabbin dileseydi, insanlari elbette tek bir nderli topluluk yapardi.
Oysa Rabbinin rahmet ettigi kisiler hari onlar anlasmazligi srdrmektedirler.
Onlari iste bunun iin olusturdu. Ve Rabbinin, Andolsun, cehennemi bildiginiz-
bilmediginiz, tanidiginiz-tanimadiginiz insanlardan; onlarin tmnden
dolduracagim Sz' tamamlanmistir.
120
Ve elilerin haberlerinden kalbini yatistiracak olanlardan hepsini sana kissa
olarak anlatiyoruz. Ve bunda sana bir hakikat, mminlere de bir gt ve hatirlatma
gelmistir.
121,122
Ve inanmayan o kisilere de ki: Elinizden geleni geri koymayin!
Sphesiz biz yapanlariz. Bekleyin! Sphesiz biz bekleyenleriz.
123
Ve gklerin ve yerin grlmeyeni, duyulmayani, sezilmeyeni, gemisi,
gelecegi sadece Allah'a aittir. Ve tm is/olus yalnizca O'na dndrlr. O hlde O'na

146

kulluk et, O'na sonucu havale et. Ve Rabbin, sizin yapmakta olduklarinizdan
habersiz, bunlara duyarsiz degildir.
(52/11, Hd/100-123)
YSUF SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 195
1
Elif/1, Lm/30, R/200.
214
Iste bu, o apaik/aiklayici kitabin yetleridir.
2
Sphesiz ki, Biz onu akledersiniz diye Arapa bir Kurn olarak indirdik.
3
Sana bu Kurn'i vahyetmekle Biz, sana kissalarin en gzelini
215
anlatiyoruz.
Hlbuki sen, bundan nce, kesinlikle bu konu hakkinda duyarsiz/ bilgisizlerdendin.
4
Hani bir zaman Ysuf, babasina: Babacigim! Sphesiz ben onbir yildiz,
gnes ve ay'i grdm; onlari bana boyun egip teslimiyet gsterirlerken grdm
216

demisti.
5,6
Babasi: Yavrucugum! Grdgn kardeslerine anlatma. Sonra sana bir
tuzak kurarlar. Sphesiz seytan insan iin apaik bir dsmandir. Ve iste byle,
Rabbin seni seecek ve sana olaylarin/szlerin ilk anlamlarinin ne olduguna dair
bilgiler gretecek. Bundan nceki iki atana; Ibrhm'e ve Ishk'a tamamladigi gibi,
nimetini sana ve Yakb soyuna tamamlayacaktir. Sphesiz ki, Rabbin ok iyi
bilendir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir dedi.

7
Andolsun ki Ysuf ve kardelerinde soranlar/isteyenler iin nice
almetler/gstergeler vardir.
8,9
Hani Ysuf'un kardesleri bir zaman: Ysuf ve kardesi babamiza bizden
daha sevgili, biz ise gl ve tutkun bir grubuz. Sphesiz, babamiz kesinlikle ok
aik ikmaz bir yoldadir. Ysuf'u ldrn ya da bir yere atin ki, babaniz hepten size
kalsin, sonra da siz slih bir toplum olursunuz demislerdi.
10
Onlardan bir szc, Ysuf'u ldrmeyin, o'nu o kuyunun dibine birakin da
oradan geen kafilenin biri o'nu bulup alsin. Eger yapacaksaniz byle yapin dedi.
11,12
Onlar dediler ki: Ey babamiz! Sen bize Ysuf iin neden gvenmiyorsun?
Hlbuki biz kesinlikle o'nun iyiligini istiyoruz. Yarin o'nu bizimle beraber gnder de
bol bol yesin, oynasin. Ve sphesiz biz o'nu kesinlikle koruyuculariz.
13
Babalari dedi ki: Onu gtrmeniz beni zer ve siz o'na karsi duyarsiz/ ilgisiz
iken o'nu kurt yemesinden korkarim.
14
Ysuf'un kardesleri dediler ki: Andolsun ki biz byle gl kuvvetli bir
topluluk iken o'nu kurt yerse, o zaman sphesiz biz kesinlikle zarara/kayba ugrayip
aci ekenlerden olmus oluruz.

147

15
Sonunda Ysuf'un kardesleri, Ysuf'u gtrdler ve hepbirlikte o kuyunun
dibine birakmaya karar verdiler. Biz de Ysuf'a vahyettik: Andolsun ki sen onlara
ilerde onlar hi farkinda degilken bu islerini haber vereceksin.
16
Ve aksam vakti, aglayarak babalarina geldiler.
17
Onlar dediler ki: Ey babamiz! Sphesiz biz yaris yaparak gittik. Ysuf'u da
esyamizin yanina birakmistik. Bir de baktik ki, o'nu kurt yiyivermis. Ve biz dogru
kimseler olsak da sen bize inanmazsin.
18
Bir de gmleginin zerinde yalandan bir kan getirdiler. Babalari dedi ki:
Tam tersine, nefisleriniz aldatip size bir is yaptirtmis. Artik gzel bir sabir! Bu
anlattiklariniza karsilik yardimina siginilacak olan ancak Allah'tir.
***
19
Ve bir yolcu kafilesi geldi de sucularini gnderdiler. O da kovasini kuyuya
saldi, Mjde hey, mjde! Iste bir oglan! dedi. Ve o'nu bir ticaret mali olarak
gizleyip korudular. Allah ise onlarin ne yapacaklarini biliyordu.
20
Ve o'nu dsk bir fiyata; birka gms paraya sattilar. Onlar, Ysuf'un
satilmasinda azla yetinenlerden idiler.
21
Ve o'nu satin alan Misirli kisi, karisina: Bunun yerini serefli tut. Bize yararli
olabilir ya da o'nu evlat ediniriz dedi. Ve Biz, Ysuf'u bylece yeryznde
yerlestirdik ve kendisine olaylarin/ szlerin ilk anlamlarinin ne olduguna dair
bilgileri gretelim diye Ve Allah, emrinde galiptir. Fakat insanlarin ogu
bilmezler.
22
Ve Ysuf, tam erginlik agina gelince, kendisine bilgi ve hkm verdik. Ve
iste Biz, gzellestirenlere byle karsilik veririz.
***
23
Ve evinde bulundugu hanim, o'nun nefsinden murat alip yararlanmak istedi,
kapilari kilitledi ve Haydi beri gel! dedi. Ysuf: Allah'a siginirim! Kesinlikle
kocan, benim efendim/ Rabbim; Allah, benim mevkiimi gzel yapti. Sphesiz
yanlis; kendi zararlarina is yapanlar iflah olmazlar dedi.
24
Ve andolsun o hanim, o'na niyeti kurmustu. Eger Ysuf Rabbinin aik
kanitini grmese idi, o kadina niyeti kurmustu. Ondan fuhsu ve fenaligi uzak tutalim
diye byledir. Sphesiz o, Bizim aritilmis kullarimizdandi.
25
Ve ikisi de kapiya kostular. Hanim, o'nun gmlegini arkadan yirtti. Ve
kapinin yaninda o hanimin efendisiyle karsi karsiya geldiler. O hanim; Senin ehline
ktlk yapmak isteyen kisinin cezasi, zindana atilmaktan veya acikli bir azaptan
baska ne olabilir? dedi.

148

26,27
Ysuf: O, benden, kendimden yararlanmak istedi dedi. Ve o hanimin
yakinlarindan bir shit shitlik etti: Eger Ysuf'un gmlegi nden yirtilmis ise
hanim dogru sylemistir, Ysuf da yalancilardandir. Ve eger Ysuf'un gmlegi
arkadan yirtilmis ise hanim yalan sylemistir, Ysuf da dogrulardandir.
28,29
Artik ne zaman ki Ysuf'un efendisi, Ysuf'un gmleginin arkadan
yirtilmis oldugunu grd, Sphesiz bu, siz kadinlarin fendinizdendir. Gerekten de
sizin fendiniz ok byktr. Ysuf! Sen bundan vazge. Kadin! Sen de gnahin iin
bagislanma dile. Sphesiz sen hata edenlerden oldun dedi.
***
30
Sehirde kadinlar da, Aziz'in karisi, delikanlisinin nefsinden murat almak
istermis. Kesinlikle sevgi onun yregine islemis. Sphesiz biz, kesinlikle onu apaik
bir sapiklik iinde gryoruz dediler.
31
Sonra Aziz'in karisi, onlarin gizliden gizliye dedikodu yaydiklarini isitince,
onlara eli gnderdi ve onlara yastik/meyve; sahane bir sofra hazirladi. Ve onlardan
her birine bir biak verdi. Ve ik karsilarina! dedi. Ve simdi onlar Ysuf'u grr
grmez o'nu gzlerinde ok byttler ve ellerini kestiler. Ve Hs! Allah iin, bu
bir beser degil, ancak ok serefli bir melektir./Hs bu satin alinmis bir kle degil
ancak ok serefli bir prenstir dediler.
32
Aziz'in karisi: Iste, bu grdgnz, beni hakkinda kinadiginizdir. Andolsun
ki ben bunun nefsinden yararlanmak istedim de, o namuslu davrandi. Yine andolsun
ki kendisine emrettigimi yapmazsa, kesinlikle zindana atilacak ve kesinlikle
itibarsizliga ugrayanlardan olacaktir dedi.
33
Ysuf: Rabbim! Zindan bana, bunlarin beni davet ettikleri seyden daha
sevimlidir. Eger Sen, bunlarin tuzaklarini benden dndrmezsen, ben onlarin
tuzagina dserim ve cahil kimselerden olurum dedi.
34
Bunun zerine Rabbi, o'na cevap verdi de ondan onlarin tuzaklarini
dndrd. Sphesiz O, evet O, hakkiyle isitenin, hakkiyle bilenin ta kendisidir.
35
Sonra bu kadar delili grdkten sonra bir sre iin o'nu zindana atmalari
aiga ikti.
***
36
Ve zindana o'nunla birlikte iki delikanli girdi. Onlardan birisi: Sphesiz ben,
kendimi sarap sikarken grdm dedi. teki de: Sphesiz ben basimin stnde
ekmek tasidigimi, kuslarin da ondan yedigini grdm. Bize bunun tevlini haber
ver. Sphesiz biz seni iyilik/gzellik retenlerden gryoruz dedi.
37-41
Ysuf: Size yiyecek olarak verilecek bir yemek gelmeden nce onun
tevlini size bildiririm. Bu, Rabbimin bana grettigi seylerdendir. Sphesiz ben,
Allah'a inanmayan bir toplumun ki onlar hireti bilerek reddedenlerin;

149

inanmayanlarin ta kendileridir dinini, yasam tarzini terk ettim. Ve atalarim
Ibrhm, Ishk ve Yakb'un dinine, yasam ilkesine uydum. Bizim, Allah'a hibir
seyi ortak tutmamiz olmaz. Bu, Allah'in bize ve insanlara bir armaganidir. Velkin
insanlarin ogu kendilerine verilen nimetlerin karsiligini demiyorlar. Ey benim
zindan arkadaslarim! Ayri ayri birok rabbler mi daha hayirli, yoksa her seye hkim
ve galip olan bir tek Allah mi? Sizin, O'nun astlarindan o taptiklariniz, sizin ve
atalarinizin uydurdugu birtakim isimlerden baska bir sey degildir. Bunlara tapmaniz
konusuna Allah hibir delil indirmis degildir. Hkm ancak Allah'a aittir: O, size,
Kendisinden baskasina tapmamanizi emretti. Iste bu dosdogru/koruyan dindir. Fakat
insanlarin ogu bilmiyorlar. Ey benim zindan arkadaslarim! Biriniz efendisine yine
sarap sunacak. Digeri de asilacak da kuslar onu basindan yiyecekler. Iste hakkinda
fetva istediginiz is gereklesti dedi.
42
Ve Ysuf o iki kisiden, kurtulacagini kesin olarak bildigi kisiye,
Efendi/hkmdar edindigin kisinin yaninda beni an! dedi. Sonra benligi ona
hatirlatmayi terk ettirdi. Bylece Ysuf, bes-on sene zindanda kaldi.
***
43
Ve hkmdar dedi ki: Sphesiz ben yedi ciliz inegin yedi semiz inegi
yedigini ve yedi yesil basakla yedi kuru basak gryorum. Ey ileri gelenler! Siz
grnt/ vizyon tabir ediyorsaniz beni bu grnt hakkinda ikna edip aydinlatin.
44
Ileri gelenler dediler ki: Karmakarisik grntlerdir. Biz ise byle
karmakarisik grntlerin tevlini bilenler degiliz.
45
Ve o ikiden kurtulmus olan kisi is isten getikten sonra anarak dedi ki: Ben
size o grntnn kesin olarak neyi ifade ettigini haber veririm, hemen beni
gnderin.
***

46
Ysuf! Ey dogru szl! Bize, insanlara bilgilenerek dnmem ve onlarin
grenmesi iin Yedi semiz inegi, yedi ciliz inek yiyor. Ve yedi yesil basakla diger
yedi kuru basak hakkinda ikna edici bilgi ver.
47-49
Ysuf dedi ki: Yedi sene det zere ziraat edeceksiniz; her trl gida
rnn reteceksiniz, sonra da rettiginiz rnleri yiyeceginiz miktar hari,
basaginda birakiniz; stoklayiniz. Sonra onun arkasindan yedi kurak sene gelecek. Bu
kurak seneler nceki biriktirdiklerinizin biraz saklayacaginizdan baskasini yiyecek.
Sonra da onun arkasindan bir sene gelecek ki, insanlar onda yagmura kavusacak ve
onda sikip sagacaklar; zeytin yagi, zm suyu, pekmez gibi gidaya da kavusacaklar;
hayat normale dnecek.
***

150

50
Ve o hkmdar, Onu bana getirin! dedi. Sonra ne zaman ki eli Ysuf'a
geldi, Ysuf ona dedi ki: Efendine geri dn de ona sor bakalim, o ellerini kesen
kadinlarin zoru ne imis? Hi sphe yok ki, Rabbim, onlarin oyunlarini ok iyi bilir.
51
Hkmdar: Ysuf'un nefsinden murat almaya kalktiginiz zaman durum ne
idi? dedi. Kadinlar: Hs, Allah iin, biz o'nun aleyhinde hibir fenalik bilmedik
dediler. Aziz'in karisi da: Simdi hak ve hakikat oldugu gibi ortaya ikti. Onun
nefsinden ben murat almak istedim. O ise seksiz sphesiz dogrulardandir.
52
Ite bu,
Ysuf'un, issiz bir yerde benim o'na hainlik etmedigimi ve kesinlikle Allah'in
hainlerin hilesine kilavuz olmadigini bilmesi iindir.
53
Ve ben nefsimi temize
ikarmiyorum. Sphesiz ki nefis, siddetle ktlg emredendir. Ancak Rabbimin
esirgedigi kimse mstesnadir. Sphesiz ki, Rabbim ok bagislayici ve ok
merhametlidir dedi.
54
Ve hkmdar, Onu bana getirin, onu kendim iin atayayim dedi. Sonra
o'nunla konusunca da, Sphesiz sen bugn yanimizda gerekten nemli bir mevki
shibisin, gvenilir birisin dedi.
55
Ysuf dedi ki: Beni yeryznn hazineleri zerine grevlendir. Sphesiz
ben, iyi koruyan, ok iyi bilenim.

56
Ve ite Biz bylece Ysuf iin o yerde iktidar; lke ynetimi verdik.
Neresinde isterse orada konaklardi. Biz rahmetimizi diledigimize nasip ederiz. Ve
iyilik edenlerin dln kaybetmeyiz.
57
Ve iman eden ve Allah'in korumasi altina
girmi kiiler iin elbette hiret dl daha hayirlidir.
***
58
Ysuf'un kardesleri geldiler de o'nun yanina girdiler. O, onlari hemen tanidi,
onlar ise o'nu taniyamayan kimselerdi.
59,60
Ne zaman ki onlarin tehizatlarini hazirladi, Babanizdan olan kardesinizi
bana getirin. Gryorsunuz ya, ben legi tam lyorum ve ben konuk
agirlayanlarin en iyisiyim. Siz eger onu bana getirmezseniz, bir daha size hi tahil
yok, yanima da yaklasmayin! dedi.
61
Onlar: Onu babasindan istemeye alisacagiz ve sphesiz biz kesinlikle
yapanlariz dediler.
62
Ve Ysuf memurlarina: Ailelerinin yanina dnnce farkina varmalari iin
ve yine gelmeleri iin sermayelerini yklerinin iine koyuverin! dedi.
***
63
Bylece, babalarina dndkleri vakit, Ey babamiz! Bizden tahil men edildi;
bize zahire verilmeyecek. Onun iin bu kere kardesimizi bizimle gnder ki, tahil
alabilelim. Ve biz onu kesinlikle koruyacagiz dediler.

151

64
Babalari dedi ki: Ben onu size emanet eder miyim? Bundan nce kardesini;
Ysuf'u emanet ettigimde olan gibi olmasi baska! Iste Allah en hayirli koruyandir.
Ve O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.
65
Ve yklerini atiklari zaman sermayelerini kendilerine geri verilmis olarak
buldular. Dediler ki: Ey babamiz! Daha ne isteriz? Iste, sermayelerimiz bize iade
edilmis. Bununla ailemize zahire alir getiririz, kardesimizi de koruruz, stelik bir
deve yk daha fazla zahire aliriz. Bu aldigimiz, ok kolay/pek az bir tahildir.
66
Babalari dedi ki: Etrafiniz kusatilmadika/hepiniz aresiz kalmadika, onu
bana kesinlikle getireceginize dair Allah'tan bir stlenme vermedike, onu kesinlikle
sizin ile birlikte gndermem. Onlar, babalarina teminatlarini verince, babalari, Bu
sylediklerimize Allah, belirli bir programa gre ayarlayan ve bu programi
koruyarak, destekleyerek uygulayandir dedi.
67
Ve dedi ki: Ey yavrularim! Bir kapidan girmeyin, ayri ayri kapilardan girin.
Ben, Allah'tan hibir seyi sizden gideremem. Hkm yalnizca Allah'indir. Ben,
sadece O'na sonucu biraktim. Artik sonucu birakanlar da sadece O'na sonucu
birakmalidirlar.
***
68
Ve ne zaman ki sehre vardilar, o zaman babalarinin kendilerine emrettigi
sekilde girdiler. Bu, onlar hakkinda Allah'tan hibir seyi nleyemezdi, bu sadece
Yakb'un iinden geirdigi bir istegin gereklesmesi oldu. Ve sphesiz o, o'na
grettigimiz iin bilgi sahibiydi. Velkin insanlarin ogu bilmezler.
69
Ve Ysuf'un yanina girdikleri vakit, Ysuf, kardesini yanina aldi: Sphesiz
ben, senin kardesinin ta kendisiyim! Iste bundan dolayi onlarin yapmis olduklarina
zlme!
70
Sonra Ysuf onlara nemli esyalarini, malzemelerini hazirlayinca, su kabini
kardesinin yknn iine koydu. Sonra bir mezzin; nleyici seslendi: Hey kervan!
Sphesiz siz kesinlikle hirsizsiniz!
71
Kafile onlara dnerek, Ne kaybettiniz? dediler.
72
Grevliler dediler ki: Hkmdarin su kabini kaybettik ve onu getirene bir
yk zahire var. Ben de buna kefilim.
73
Kafile: Allah'a yemin ederiz ki kati srette, siz de bildiniz ki, biz
yeryznde/ burada kargasa ikarmak iin gelmedik. Biz hirsizlar da degiliz
dediler.
74
Grevliler: Eger yalancilar iseniz, hirsizlik edenin cezasi nedir? dediler.

152

75
Kafile dediler ki: Onun cezasi, kimin yknde ikarsa, iste kendisi, onun
cezasidir/o, alikonur, bedelini kendisi der. Biz yanlis; kendi zararlarina is yapanlara
iste byle ceza veririz.
76
Bunun zerine Ysuf, kardesinin kabindan nce onlarin kaplarini aramaya
basladi. Sonra su kabini kardesinin kabinin iinden ikardi. Iste Ysuf'a Biz byle
bir oyun grettik.
217
Melikin dininde/lkenin yasalarinda, kardesini alikoymasina
imkn yoktu. Ancak Allah dilerse o baka. Biz diledigimiz kiileri derecelerle
ykseltiriz. Ve her bilgi sahibinin stnde bir daha iyi bilen vardir.
77
Kafile dedi ki: Eger o almissa, andolsun daha nce bunun kardesi de
almisti. O vakit Ysuf bunu kendi iine atti ve onlara bunu hi belli etmedi, Siz
ok fena bir mevkidesiniz, nitelediginiz seyi Allah en iyi bilendir dedi.
78
Onlar dediler ki: Ey Aziz! Sphesiz ki, bunun ok yasli bir babasi var. Onun
iin onun yerine bizim birimizi al. Sphesiz biz seni iyilik edenlerden gryoruz.
79
Ysuf dedi ki: Esyamizi yaninda buldugumuzdan baskasini yakalamaktan/
alikoymaktan Allah'a siginiriz. Sphesiz biz yle yaparsak kesinlikle yanlis; kendi
zararlarina is yapanlar oluruz.
80-82
Artik ne zaman ki o'ndan mit kestiler, o zaman fisildasarak bir yana
ekildiler. Bykleri dedi ki: Babanizin sizden Allah adina ahit aldigini ve daha
nce Ysuf konusunda asiri gittiginizi bilmiyor musunuz? Babam bana izin
verinceye veya Allah hakkimda bir hkm verinceye kadar ben artik buradan
ayrilmam. Ve Allah, hkm verenlerin en hayirlisidir. Siz dnn de babaniza deyin
ki: Ey babamiz! Sphesiz oglun hirsizlik yapti/ hirsizlikla sulandi. Biz de ancak
bildigimize shitlik ettik. Ve biz grlmeyenin, duyulmayanin, sezilmeyenin
bekileri degiliz. Hem iinde bulundugumuz kente ve ilerinde geldigimiz kervana
sor. Ve sphesiz ki, biz kesinlikle dogru kimseleriz.
***
83
Babalari dedi ki: Aksine, nefisleriniz sizi aldatip bir ise srklemis. Artik
gzel bir sabir! Umarim ki Allah n [Ysuf'u, kk kardesini ve byk
kardesini] birden bana getirir. Sphesiz O, en iyi bilenin, haksizlik ve kargasayi
engellemek iin konulmus kanun, dstur ve ilkeleri koyanin ta kendisidir.
84
Ve Yakb, onlardan yz evirdi. Ve Vah Ysuf'la olan hasretim vah! dedi.
Ve zntden iki gz bembeyaz oldu [sararip soldu, derbederlesti]. Artik Yakb,
yutkunduka yutkunan; derdini iinde tutan biri idi.
85
Dediler ki: Allah'a yemin olsun ki sen Ysuf'u anip duruyorsun. Sonunda
eriyip gideceksin yahut degisime/yikima ugrayanlardan olacaksin.
86,87
Yakb dedi ki: Ben, iimi doldurup tasan zlemimi, kederimi Allah'a
sikyet ediyorum. Ve ben Allah tarafindan sizin bilmediginiz seyleri biliyorum. Ey

153

ogullarim! Gidin de Ysuf'u ve kardesini arastirin. Allah'in verecegi ferahliktan
mit kesmeyin, kesinlikle kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddedenler toplumundan baskasi Allah'in verecegi ferahliktan mit kesmez.
***
88
Sonra Ysuf'un huzuruna girince, dediler ki: Ey Aziz! Bize ve ehlimize
sikinti dokundu. Ve biz az bir sermaye ile geldik. Sen bize yine lek ver. Ve bize
sadaka da ver. Sphesiz Allah sadaka verenlere karsiliklar verir.
89
Ysuf dedi ki: Siz cahiller iken Ysuf'a ve kardesine neler yaptiginizi
biliyor musunuz?
90
Ysuf'un kardesleri: Yoksa sen, sahiden Ysuf musun? dediler. Ysuf:
Ben Ysuf'um, bu da kardesim. Kesinlikle, Allah bizi nimetlendirdi. Sphesiz kim
Allah'in korumasi altina girer ve sabrederse, artik hi sphesiz Allah, iyi-gzel isler
yapanlarin dln kaybetmez dedi.
91
Onlar dediler ki: Allah'a yemin olsun, Allah seni gerekten bize stn yapti.
Ve biz gerekten hatalilar idik.
92,93
Ysuf dedi ki: Bugn size bir ayiplama ve azarlama yoktur. Allah sizi
bagislasin. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Su gmlegimi gtrn de
babamin yzne koyun, o, ayiplanan/ dalga geilen hastaliktan kurtulmus hle
gelir/derbederlikten kurtulur. Ve btn ailenizi bana getirin.
***
94
Ve ne zaman ki, kafile ayrildi, babalari dedi ki: Eger bana bunak
demezseniz, sphesiz ben Ysuf'un kokusunu buluyorum.
95
Dediler ki: Vallahi sphesiz sen hl o eski saskinligindasin.
96
Fakat ne zaman ki, gerekten mjdeci geldi, gmlegi Yakb'un yzne
koydu, hemen ayiplanan/ dalga geilen hastaliktan kurtulmus hle geldi. Ben size
demedim mi, ben Allah'tan sizin bilmediklerinizi bilirim dedi.
97
Dediler ki: Ey babamiz! Bizim iin gnahlarimiza bagislama dile. Sphesiz
biz hatalilar idik.
98
Yakb dedi ki: Sizin iin Rabbimden ilerde bagislanma dileyecegim.
Sphesiz O ok bagislayicinin, ok merhamet edicinin ta kendisidir.
***
99
Ne zaman ki onlar Ysuf'un yanina girdiler, iste o zaman Ysuf anasini ve
babasini kucakladi, bagrina basti, yanina aldi ve Allah'in dilemesiyle gven iinde
Misir'a girin! dedi.

154

100
Ve anasiyla babasini yksek bir taht zerine ykseltti. Ve hepsi boyun egip
teslimiyet gstererek o'nun iin yere kapandilar. Ve Ysuf: Babacigim! Iste bu
durum, o grdgmn tevlidir. Gerekten Rabbim onu hak kildi. Seytan benimle
kardeslerimin arasini bozduktan sonra, beni zindandan ikarmakla ve sizi lden
getirmekle Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. Sphesiz Rabbim diledigi seye
armagan vericidir. Sphesiz O, en iyi bilen, hkm koyanin ta kendisidir.

101
Rabbim! Sen bana hkmdarlik verdin ve bana olacaklarin/ szlerin ilk
anlamlarinin ne olacagi bilgisinden grettin. Gkleri ve yeri yoktan var eden! Sen
benim dnya ve hirette yardim edenim, koruyanimsin, benim canimi Mslman
olarak al ve beni slihler arasina kat!
102
Iste bu, sana vahyettigimiz grmediginin, duymadiginin, bilmediginin
haberlerindendir. Yoksa onlar yapacaklarina karar verip kt pln yaparlarken sen
onlarin yaninda degildin.
103
Sen siddetle arzulasan da, insanlarin ogu iman ediciler degildir.
104
Ve sen buna karsilik onlardan herhangi bir cret istemiyorsun. Kurn,
lemlere sadece bir gttr.
105
Ve gklerde ve yerde nice almetler/gstergeler var, onlar ondan yz
eviren kimseler olarak zerlerinden gelir geerler.
106
Onlarin ogu, ortak kosmadan
Allah'a iman etmezler.
107
Yoksa bunlar Allah'in azabindan hepsini saracak bir felaket gelmesinden
veya farkinda degillerken ansizin kendilerine saatin/kiymetin kopus aninin
gelmesinden gven iinde midirler?
108
De ki: Iste bu, benim yolumdur; aklin, bilginin, sagduyunun geregi olarak
Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar Ve Allah ariniktir. Ve ben ortak
kosanlardan degilim.
109
Ve Biz senden nce de yalnizca, kentlerin kendi halkindan, kendilerine
vahyettigimiz birtakim olgun kisileri eli olarak gnderdik. Simdi o yerlerde syle
bir gezip dolasmadilar mi? Ki kendilerinden nce gelip geenlerin kibetlerinin nasil
olduguna bir baksalar! Elbette hiret yurdu Allah'in korumasi altina giren kisiler iin
daha hayirlidir. Hl aklinizi kullanmayacak misiniz?
110
Sonunda eliler mit kesecek hle gelince ve kendilerinin yalanlandiklari
kanaatine varinca, kendilerine yardimimiz geldi. Sonra da dilediklerimiz kurtarildi.
Ve sulular toplulugundan Bizim azabimiz geri evrilemez.
111
Andolsun ki Ysuf, babasi, kardesleri kissalarinda kavrama yetenegi olanlar
iin bir ibret vardir.

155

Kurn, uydurulan bir sz degildir. Ancak sadece, iinde konu edilenlerin
dogrulamasi, inananlar iin her seyin ayrintili aiklamasi, bir yol gsterme ve
rahmettir.
(53/12, Ysuf/1-111)

HICR SRESI
MEKKE DNEMI

Necm: 196

1
Elif/1, Lm/20, R/200.
218
Bunlar, Kitab'in ve apaik/aiklayici bir Kurn'in
yetleridir.
2
Zaman zaman kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan
kisiler, Keske Mslman olsaydik! temennisinde bulunacaklar.
12
Bylece Biz Kurn'i, sulularin kalplerine sokariz.
219

3
Birak onlari yesinler, yararlansinlar ve bos umut onlari oyalasin. Ama onlar
yakinda bileceklerdir.
4
Ve Biz hibir memleketi bilinen bir kitabi olmaksizin degisime/ yikima
ugratmadik.
5
Hibir mmet, sre sonunun nne geemez ve geciktiremez.
6,7
Ve onlar; Ey kendisine gt/Kurn indirilen kisi! Sphesiz sen gizli
glerce desteklenen/deli birisin. Eger dogrulardan isen, bize melekler ile
gelmeliydin dediler.
8
Biz o dogal gleri, ancak hak ile indiririz. O vakit de onlar sre taninanlardan
olmazlar.
9
Hi kuskusuz Biz, o gt'/ Kurn'i Biz indirdik, Biz. Ve kesinlikle Biz,
onun iin koruyuculariz.
220

10
Ve andolsun ki Biz, senden nce gemis topluluklara da eliler gnderdik.
11
Ve onlara herhangi bir eli gelmeye grsn, kesinlikle onunla alay ederlerdi.
13
Onlar indirilen kitaba/gnderilen eliye inanmazlar, oysa ki evvelkiler ile
ilgili yasamiz/uygulamamiz gemistir, size bildirilmistir.
14,15
Ve Biz, onlarin zerlerine gkyznden bir kapi asak da onlar oradan
yukari ykselseler bile, kesinlikle Gzlerimiz dndrld/bulandirildi. Aslinda biz
bylenmis bir topluluguz diyeceklerdir.
(54/15, Hicr/1-15)

156

Necm: 197
16
Andolsun, Biz, gkte birtakim burlar olusturduk ve bakanlar iin onu
ssledik.
17,18
Ve uzayi, az da olsa vahye kulak veren, kendilerini alev stunu takip
edenler/roketlerle uzaya gidenler hari tm dsnce yetilerinden koruduk.
221

19
Yeryzn de yaydik ve oraya sabit kaziklar/daglar yerlestirdik. Ve
yeryznde llms her seyden bitkiler bitirdik.
20
Ve yeryznde sizin iin ve sizin riziklandirmadiginiz kimseler iin geim
yollarini yaptik/ Ve yeryznde sizin iin birtakim geim yollari ve sizin
riziklandirmadiginiz kimseler yaptik.
21
Ve her seyin hazineleri yalniz Bizim yanimizdadir. Ve Biz, onu ancak belli
bir l ile indiririz.
22
Ve Biz, rzgrlari asilayicilar olarak gnderdik de gkten bir su indirip sizi
onunla suladik. Suyu hazinelerde tutanlar/ biriktirenler de siz degilsiniz.
23
Ve yalnizca Biz, elbette diriltiriz ve Biz ldrrz! Ve Biz, son sahip
olacaklariz.
24
Ve andolsun ki Biz, sizlerden ne gemek isteyenleri bilmisizdir ve andolsun
ki Biz, geri kalmak isteyenleri de bilmisizdir.
25
Ve sphesiz senin Rabbin, onlari toplayacak olanin ta kendisidir. Sphesiz O,
en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir, en iyi bilendir.
(54/15, Hicr/16-25)
Necm: 198
26,27
Ve andolsun ki Biz, insani; grnen, bilinen varliklari inlayan kilden,
islenebilen amurdan/hlden hle giren bir maddeden olusturduk. Ve cnni;
grnmez varliklari
222
da daha nce, en ince delikten bile geebilen yakici bir
esintinin atesinden/engel tanimayan enerjiden olusturmustuk.
(54/15, Hicr/26-27)
Necm: 199
28,29
Ve bir zamanlar Rabbin evrendeki glere, Ben, kuru baliktan, sekil
verilmis/islenebilen bir amurdan bir beser olusturacagim. Ben, ona biim
verdigimde ve onu bilgilendirdigimde,
223
siz hemen onun iin teslimiyet gsterenler
olarak yere kapanin demisti.

157

30,31
Bunun zerine Iblis/dsnce yetisi hari, meleklerin/evrendeki glerin
hepsi topluca boyun egip teslimiyet gsterdiler. O, boyun egip teslimiyet gsterenler
ile beraber olmaya karsi ikip yapmadi.
32
Allah dedi ki: Ey Iblis! Ne oluyor sana da, boyun egip teslimiyet gsterenlerle
olmuyorsun?
33
Iblis cevap olarak; Kuru baliktan, sekil verilmis/islenebilen bir amurdan
olusturdugun bir besere boyun egip teslimiyet gstermem iin olusturulmadim dedi.
34,35
Allah, yle ise oradan ik! Sen, artik kesinlikle kovulmus, mahvolmus
birisin ve kesinlikle Din gnne kadar dislanma sadece senin zerindedir dedi.
36
Iblis, Rabbim! yle ise onlarin yeniden dirilecekleri gne kadar beni
karsinda tut/bana sre tani! dedi.
37,38
Allah, yleyse sen kesinlikle bilinen vaktin gnne kadar karsida
tutulanlardansin/ sre taninanlardansin dedi.
39,40
Iblis dedi ki: Rabbim! Sen beni, insanlari azdirmam iin yarattigin
nedenle kesinlikle ben de yeryznde, her seyi onlara ssleyecegim ve aritilmis
kullarin hari onlarin hepsini kesinlikle azdiracagim!
41-44
Allah dedi ki: Iste bu Benim zerime aldigim dosdogru bir yoldur. Sana
uyan azginlardan baska, kullarimin zerinde hibir zorlayici gcn yoktur. Sphesiz
ki onlarin hepsine vaat edilen yer de cehennemdir. Onun iin yedi kapi vardir. O
kapilarin her biri iin onlardan bir para ayrilmistir.
224

(54/15, Hicr/28-44)
Necm: 200
45,46
Sphesiz ki Allah'in korumasi altina giren kisiler, cennetlerde ve
pinarlardadir: Selmetle gven iinde oraya girin!
47
Ve Biz Allah'in korumasi altina girmis kisilerin ggslerindeki kinleri ikarip
attik. Onlar kardesler hlinde yz yze sedirlere otururlar.
48
Cennette kendilerine hibir yorgunluk dokunmaz. Onlar oradan ikarilacak
da degildirler.
(54/15, Hicr/45-48)
Necm: 201
49,50
Kullarima, hi sphesiz Benim ok bagislayici ve pek merhamet edicinin ta
kendisi oldugumu, Benim azabimin da, ok acikli bir azabin ta kendisi oldugunu
nemle haber ver!
51
Ve kullarima, Ibrhm'in misafirlerinden haber ver.
225


158

52
Hani Ibrhm'in misafirleri, Ibrhm'in yanina girdiler de, Selm!
demislerdi. Ibrhm, Sphesiz biz sizden korkanlariz demisti.
53
Ibrhm'in misafirleri, Korkma! Sphesiz biz sana bilgin bir ogul
mjdeliyoruz dediler.
54
Ibrhm dedi ki: Bana ihtiyarlik gelmisken mi beni mjdeliyorsunuz? Peki
neye dayanarak beni mjdeliyorsunuz?
55
Ibrhm'in misafirleri, Seni gerekle mjdeliyoruz. midini kesenlerden
olma! dediler.
56
Ibrhm dedi ki: Rabbimin rahmetinden, sapiklardan baska kim mit keser?
57
Ibrhm, Ey gnderilmis eliler! Isiniz nedir? dedi.
58-60
Eliler: Sphesiz biz sulu bir topluma gnderildik. Ancak Lt ailesi
mstesnadir. Sphesiz Biz, Lt'un karisi hari onlarin hepsini kesinlikle
kurtaracagiz. Biz ayarladik. Sphesiz o, kesinlikle geride kalanlardan/ gz arkada
olanlardandir.
61,62
Sonra eliler, Lt'un ailesine gelince, Lt; Dogrusu siz alisilmadik,
kimligi belli olmayan bir toplumsunuz dedi.
63-65
Eliler dediler ki: Tam tersine biz sana onlarin kusku duyup durdugu seyi
getirdik. Ve sana geregi getirdik ve biz elbette dogru olanlariz. Hemen gecenin bir
blmnde aileni yola ikar, sen de arkalarindan izle. Ve sizden hi kimse
oyalanmasin/ geride birakilanlari dsnmesin, emrolundugunuz yere dogru gein
gidin.
66
Ve Biz, Lt'a emri gereklestirdik: Sphesiz sabaha ikarken sunlarin
arkalari kesilmis olacaktir.
67
Ve sehir halki, sevinerek geldiler.
68,69
Lt, Sphesiz bunlar benim misafirlerimdir, o nedenle beni rsva etmeyin
ve Allah'in korumasi altina girin ve beni asagilamayin! dedi.
70
Onlar, Biz seni lemlerden; evreyle iliskilerden alikoymamis miydik?
dediler.
71
Lt, Iste bunlar, benim kizlarim!
226
Eger yapicilarsaniz... dedi.

72
Sen mrnde bunlar gibi ehvet ilginligi iinde bocalayip duran rezilleri
hi grmedin.
73
Gnes dogarken o korkun iglik onlari yakalayiverdi.
74
Bylece Biz, onlarin stn alti yaptik ve zerlerine baliktan pisirilmis
taslar yagdirdik.

159

75
Sphesiz bunda, izden, imzadan anlayanlar; dsnen keskin anlayislilar iin
kesinlikle almetler/gstergeler vardir.
76
Ve sphesiz Lt toplumunun bulundugu sehir harabesi, kesinlikle bir yol
zerinde durmaktadir.
77
Sphesiz ki, bunda iman edenler iin kesinlikle bir almet/gsterge vardir.
78,79
Eyke ashbi
227
da kesinlikle sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan
kimselerdi de Biz kendilerinden intikam aldik/yakalayip cezalandirmak sretiyle
adaleti yerine getirdik. Ikisi de; Eyke ve Lt toplumu aik bir yol zerindedir.
80
Andolsun ki Hicr ashbi da elileri yalanladilar.
81
Ve Biz, onlara yetlerimizi/almetlerimizi/gstergelerimizi vermistik de
onlar, onlardan yz eviriyorlardi.
82
Ve onlar, daglardan emniyetli emniyetli evler
yontuyorlardi.
83,84
Derken onlari da sabahleyin korkun bir iglik yakalayiverdi. Bylece
kazanmakta olduklari seyler, kendilerinden hibir seyi savmadi.
(54/15, Hicr/49-84)
Necm: 202
85
Ve Biz gkleri, yeryzn ve aralarindaki seyleri ancak hak/gerek ile
olusturduk ve elbette ki, o kiymet, kesinlikle kopacaktir. Simdi sen aldiris etme ve
gzel muamele et.
86
Sphesiz Rabbin hakkiyla olusturandir ve en iyi bilendir.
87
Andolsun ki Biz sana katmerli katmerli nice nimetleri ve byk Kurn'i
verdik.
88,89
Sakin onlardan bazi kimselere verip de kendilerini onunla
yararlandirdigimiz seylere; mal ve servete heveslenip gzlerini dikme. Onlar
hakkinda zlme de... Sen kanatlarini mminler iin indir. Ve: Sphesiz ben,
apaik bir uyaricinin ta kendisiyim de.
228

94-96
Simdi sen emrolunmakta oldugun seyleri aika bildir ve ortak kosanlardan
mesafelen. Sphesiz ki Biz, Allah ile birlikte baskasini ilh edinen su alay eden
kimselere karsi sana yeteriz. Artik onlar yakinda bileceklerdir.
97
Andolsun, Biz biliyoruz ki, kesinlikle onlarin sylediklerine senin ggsn
daraliyor.
98,99
O hlde sana yakn/kesin bilgi gelmesi iin Rabbinin vgs ile birlikte
noksan sifatlardan arindir, boyun egip teslimiyet gsterenlerden ol ve Rabbine
kulluk et!
229


160

(54/15, Hicr/85-89, 94-99)
ENM SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 203
1
Tm vgler, gkleri ve yeri olusturan, karanliklari ve aydinligi var eden
Allah'a mahsustur; baskasi vlemez. Sonra da Allahin ilhligini ve Rabligini kabul
etmeyen su kisiler, bir seyleri Rabblerine esit / denk tutuyorlar.
2
O, sizi bir baliktan olusturmus olandir. Sonra sre sonunuu
gereklestirmistir. Ve adi belirlenmis sre sonu, O'nun katindadir. Sonra siz hl
kuskulanip duruyorsunuz.
3
Ve O, gklerdeki ve yerdeki Allah'tir. O, gizlinizi ve aiginizi bilir.
Kazandiginiz seyleri de bilir.
(55/6, Enm/1-3)
Necm: 204
230

4
Onlarsa Rablerinin yetlerinden bir yet gelmeye grsn, kesinlikle ondan
mesafelenip uzak durmuslardir.
5
Sonra da onlar, kendilerine hak gelince onu kesinlikle yalanladilar. Artik
alaya aldiklari seylerin nemli haberleri yakinda kendilerine gelecektir.
6
Grmediler mi ki Biz, onlardan nce yeryznde size vermedigimiz btn
imknlari kendilerine verdigimiz, gkyzn zerlerine bereketlerle gnderip
altlarinda irmaklar akittigimiz nice nesilleri degisime/yikima ugrattik. Biz onlari,
gnahlari sebebiyle degisime/yikima ugrattik ve onlarin sonrasindan baska bir nesil
olusturduk.
7
Ve Biz, eger ki sana papirste/kgitta yazili bir kitap indirmis olsak, onlar da
ona elleriyle dokunsalardi, kesinlikle o kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddetmis olan o kisiler Bu, apaik sihirden baska bir sey degildir
derlerdi.
8
Ve onlar, Bu Peygamber'e bir melek indirilseydi ya! dediler. Eger Biz, bir
melek indirmis olsaydik, is, kesinlikle bitirilmis olurdu. Sonra da kendilerine gz
bile atirilmazdi.
9
Eger Biz, Peygamber'i bir melek yapsaydik, yine de o'nu bir adam seklinde
yapardik ve onlar yine dstkleri kuskuya dserlerdi.
10
Ve hi kuskusuz senden nce de eliler ile alay edildi. Sonra da onlardan alay
eden kisileri alay ettikleri sey kusativerdi.

161

11
De ki: Yeryznde dolasin, sonra da yalanlayanlarin sonu nasil olmus
bakin!
12
De ki: Gklerde ve yerde olanlar kim iindir? De ki: Allah iindir. Allah,
rahmeti Kendi zti zerine yazmistir. Sizi kesinlikle, kendisinde asla sphe olmayan
kiymet gnne toplayacaktir. Kendi kendilerini zarara sokan kimseler, iste onlar
iman etmezler.
13
Ve gecede, gndzde barinan her sey O'nundur. O, en iyi isitendir, en iyi
bilendir.
14
De ki: Gkleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat Kendisi
beslenmeyen Allah'tan baska yardim eden, koruyan, yol gsteren bir yakin mi
edineyim? De ki: Ben Islm kisilerin ilki olmakla emrolundum. Ve sen sakin
Allah'a ortak kosanlardan olma!
15
De ki: Ben kesinlikle, eger Rabbime isyan edersem, byk bir gnn
azabindan korkarim.
16
Kim ki ortak kosmaktan/isyan etmekten dndrlrse, kuskusuz Allah o gn,
ona rahmet etmistir. Ve iste bu, apaik kurtulustur.
17
Ve eger Allah, sana bir zarar dokundurursa, onu Kendisinden baska aacak
yoktur. Ve eger O, sana bir hayir dokundursa da kuskusuz O, her seye gc yetendir.
18
Ve O, kullarinin stnde/daha stn olarak, isyn eden kimseleri
kahredendir. Ve O, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir,
her seyin i yzn/gizli taraflarini da iyi bilendir.
19
De ki: Taniklik bakimindan hangi sey daha byktr? De ki: Benimle
sizin aranizda Allah taniktir. Ve sizi ve ulasan herkesi kendisiyle uyarayim diye
bana bu Kurn vahyolundu. Allah'la beraber gerekten baska ilhlar olduguna siz
gerekten taniklik eder misiniz? De ki: Ben etmem. De ki: O, ancak ve ancak bir
tek ilhtir ve kesinlikle ben, sizin ortak tuttugunuz seylerden uzagim.
20
Kendilerine Kitap verdigimiz su kimseler, Peygamber'i, kendi ogullarini
bildikleri gibi bilirler. Kendi nefislerini kayba ugratan su kimseler, iste onlar iman
etmezler.
21
Ve Allah'a karsi yalan uydurandan veya yetlerini yalanlayandan daha yanlis
davranan; kendi zararlarina is yapan kim olabilir? Hi sphe yok ki sirk kosarak
yanlis davranan; kendi zararlarina is yapan bu kimseler kurtulusa eremezler.
22
Ve o gn hepsini toplayacagiz. Sonra Biz, ortak kosan kimselere: Hani
nerede o gerege aykiri olarak inandiginiz ortaklariniz? diyecegiz.
23
Sonra, onlarin
ateslere atilmalari, Rabbimiz, Allah'a kasem olsun ki Biz ortak kosanlardan
degildik demekten baska bir sey degildi.

162

24
Bak, kendi aleyhlerine nasil yalan sylediler! O uydurduklari seyler de
kendilerinden ayrilip kayboldu.
25
Onlardan sana kulak verenler vardir; oysa Biz, onu kavrayip anlamalarina;
kalpleri zerine kat kat rtler ve kulaklarinda bir agirlik olusturduk. Onlar, btn
almetleri/gstergeleri grseler de ona inanmazlar. yle ki, o kfirler; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o kimseler, sana geldiklerinde, seninle
tartismaya girerek Bu, ncekilerin uydurma masallarindan baska bir sey degildir
derler.
26
Ve onlar, ondan men ederler ve kendileri ondan uzak dururlar. Ve onlar
bilinsizce, yalnizca kendilerini degisime/yikima ugramaya srklyorlar.
27
Ve onlarin, atesin zerinde durdurulduklari zaman, Ah, ne olurdu dnyaya
dndrlseydik, Rabbimizin yetlerini yalanlamasaydik ve mminlerden olsaydik!
deyiverdiklerini bir grsen!
28
Aksine, isin asli daha nce gizleyip durduklari aiga ikti. Geri evrilselerdi
yine yasaklandiklari seye kesinlikle dnmslerdi. Evet onlar gerekten yalancidirlar.
29
Ve onlar, Su bizim igreti dnya hayatimizdan baska bir hayat yoktur, biz
diriltilecek de degiliz demislerdi.
30
Ve Rablerinin huzurunda durdurulduklari zaman onlari bir grsen! Rableri:
Bu, bir gerek degil miymis? der. Onlar: Rabbimize yemin ederiz ki gerektir
derler. Rableri: yleyse kfretmis; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddetmis olmaniz nedeniyle azabi tadin! der.
31
Allah'a kavusmayi yalanlayanlar, kesinlikle kayba/zarara ugrayip aci
ekmislerdir. Kiymet ani ansizin gelince, onlar, gnahlarini sirtlarina yklenmis
olarak diyecekler ki: Dnyada yaptigimiz kusurlardan dolayi yaziklar olsun bize!
Dikkat edin yklenip durduklari/gnahlari ne ktdr!
32
Ve basit dnya hayati, sadece eglence ve oyundur. Son yurt/hiret yurdu ise,
Allah'in korumasi altina girenler iin kesinlikle daha hayirlidir. Hl aklinizi
kullanmaz misiniz?
33
Biz onlarin sylediklerinin seni kesinlikle zdgn elbette biliyoruz. Ama
onlar aslinda seni yalanlamiyorlar; ama sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is
yapan o kimseler Allah'in yetlerini bile bile reddediyorlar.
34
Ve elbette ki senden nce de eliler yalanlanmisti da kendilerine yardimimiz
gelinceye kadar yalanlanmaya ve eziyet olunmaya sabretmislerdi. Ve Allah'in
szlerini degistirecek hibir kimse yoktur. Hi sphesiz ki, sana, elilerin
haberlerinden bir kismi gelmistir de.
35
Ve eger onlarin yz evirmesi sana agir geldiyse, haydi gcn yetiyorsa yerin
iinde bir delik, ya da gkte bir merdiven ara da onlara bir almet/gsterge getir!

163

Allah dileseydi, kesinlikle onlari dogru yol kilavuzu zerinde toplardi. O hlde sakin
cahillerden olma!
36
Ancak dinleyenler karsilik verir. lleri; onlari da Allah diriltir. Sonra
yalnizca O'na dndrlrler.
37
Ve onlar dediler ki: Ona Rabbinden bir almet/gsterge indirilmeli degil
miydi? De ki: Sphesiz ki, Allah bir almet/gsterge indirmeye g yetirendir,
fakat onlarin ogu bilmezler.
38
Ve yeryznde hibir irili-ufakli kipirdayan canli ve iki kanadiyla uan hibir
kus yoktur ki, sizin gibi nderli topluluklar olmasin. Biz Kitapta hibir seyi
noksan/yetersiz birakmadik. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardir.
39
yetlerimizi yalanlayan su kimseler de karanliklar iindeki sagir ve
dilsizlerdir. Her kim dilerse Allah onu sasirtir, kim de dilerse onu dogru yol zerine
birakir.
40
De ki: Kendinizi hi dsndnz m, Allah'in azabi size gelse veya kiymet
vakti gelse, Allah'tan baskasina mi yalvarirsiniz? Eger dogru kimselerseniz.
41
Aslinda yalnizca Allah'a yalvarirsiniz da O, dilerse agirdiginiz seyi kaldirir
ve siz ortak kostugunuz seyleri agziniza almazsiniz.
42
Ve andolsun, senden nceki nderli toplumlara eliler gnderdik de onlari
yalvarsinlar diye dayanilmaz zorluk; yoksulluk ve sikintilarla eviriverdik.
43
Onlara, zorlu azabimiz geldigi zaman yalvarmalari gerekmez miydi? Ama
onlarin kalpleri katilasti ve seytan onlara yapmakta olduklari seyleri ekici gsterdi.
44
Derken kendilerine hatirlatilani terk ettiklerinde, onlarin zerlerine her seyin
kapilarini atik. yle ki, kendilerine verilen seylerle sevince kapilip simarinca,
onlari apansiz yakalayiverdik. Artik onlar, umutlari suya dsenler oldular.
45
Bylece sirk kosarak, kfrederek yanlis; kendi zararlarina is yapan
toplulugun kk kesildi. Ve tm vgler, lemlerin Rabbi Allah'adir; bakasi
vlemez.
46
De ki: Hi dsndnz m, eger Allah sizin isitmenizi ve grmenizi alir ve
kalplerinizi mhrlerse, onlari size Allah'tan baska getirebilecek ilh kimdir? Bak,
Biz yetleri nasil aikliyoruz. Sonra da onlar sirt evirip engelliyorlar?
47
De ki: Kendinizi hi dsndnz m, Allah'in azabi size ansizin veya aika
gelirse, sirk kosarak yanlis davrananlar; kendi zararlarina is yapanlar toplumundan
baskasi mi degisime/yikima ugratilmis olur?
48
Ve Biz gnderilen elileri, ancak mjdeciler ve uyaricilar olmak zere
gndeririz: Artik kim iman eder ve dzeltirse, artik onlara hi korku yoktur. Onlar
mahzun olmayacaklar da.

164

49
yetlerimizi yalanlayanlara da, yapmakta olduklari hak yoldan ikislar
yznden azap dokunacaktir.
50
De ki: Ben size Allah'in hazineleri benim yanimdadir demiyorum.
Grlmeyeni, duyulmayani, gemisi, gelecegi de bilmem ben. Size Ben bir
melegim de demiyorum. Ben yalnizca bana vahyedilene uyuyorum. De ki: Kr
ile gren esit olur mu? Hl dsnmyor musunuz?
51
Ve Rablerinin huzurunda toplanilacaklarindan korkanlari, Allah'in korumasi
altina girmeleri iin sana vahyedilenle uyar. Onlarin, O'nun astlarindan yardim eden,
yol gsteren, koruyan bir yakin kimseleri ve destekileri, kayiricilari yoktur.
52
Ve Allah'in rizasini dileyerek sabah-aksam; srekli Rablerine dua eden
kimseleri kovma! Onlarin hesabindan sana hibir sorumluluk yoktur, senin
hesabindan da onlara hibir sey yoktur. Ki onlari kovarsan yanlis; kendi zararlarina
is yapanlardan olursun!
53
Ve Biz, Allah, aramizdan bunlara mi iyilikte bulundu?! desinler diye,
onlardan bazisini bazisi ile byle ateslere srkledik, imtihan ettik. Allah,
kendilerine verilen nimetlerin karsiligini deyenleri daha iyi bilen degil midir?
54
Ve yetlerimize inanan kimseler sana geldikleri zaman hemen: Selm olsun
size! Rabbiniz rahmeti Kendi zerine yazdi. Sphesiz sizden her kim bilmeyerek bir
ktlk isleyip de sonra arkasindan tevbe eder ve dzeltirse; sphesiz ki Allah,
kullarinin gnahlarini ok rten, onlari cezalandirmayan ve bagisi bol olandir, engin
merhamet sahibidir de!
55
Ve Biz yetleri iste byle ayrintili olarak aikliyoruz. Ve sulularin yolu
ortaya konsun/sana belli olsun diye.
56
De ki: Sphesiz ki ben, sizin, Allah'in astlarindan yalvardiklariniza kulluk
etmekten yasaklandim. De ki: Ben, sizin bos igreti arzulariniza uymam. Eger
uyarsam sapitmis olurum ve ben, kilavuzlandigim dogru yola erenlerden olmamis
olurum.
57
De ki: Ben, Rabbimden apaik bir delil zerindeyim. Siz ise o delili
yalanladiniz. O abuk gelmesini istediginiz sey benim yanimda degildir, hkm
ancak Allah'a aittir, geregi O anlatir/gereklestirir ve O, ayirt edenlerin en
hayirlisidir.
58
De ki: Sizin abuk gelmesini istediginiz sey benim yanimda olsaydi,
benimle sizin aranizdaki is kesinlikle gereklesmis gitmisti. Ve Allah, yanlis; kendi
zararlarina is yapanlari en iyi bilendir.
59
Grnmezin, duyulmazin, gemisin, gelecegin anahtarlari da yalnizca O'nun
katindadir. O'ndan baska hi kimse onlari bilmez. Karada ve denizde olanlari da bilir

165

O. O bilmeksizin bir yaprak dahi dsmez. Yerin karanliklarindaki bir tane, yas ve
kuru hibir sey yoktur ki apaik bir kitapta bulunmasin.
60
Ve O, sizi geceleyin vefat
231
ettiren; gemiste yaptiklarinizi, yapmaniz
gerekirken yapmadiklarinizi bir bir hatirlattiran, gndzn elde ettiginiz seyleri
bilen, sonra adi konmus sre sonunun gereklesmesi iin sizi kaldirandir. Sonra
dnsnz yalnizca O'nadir. Sonra O, yaptiklarinizi size haber verecektir.
61
Ve Allah, kullari zerinde hkmranligi srdrr ve O, sizin zerinize
koruyucular gnderir. Sonra da sizden birinize lm geldigi vakit elilerimiz, hi
eksik-fazla yapmadan, onu vefat ettirirler; onlara gemiste yaptiklarini, yapmasi
gerekirken yapmadiklarini bir bir hatirlatirlar.
62
Sonra kendi gerek Mevllari
Allah'a dndrlrler. Dikkatli olun, hkm ancak O'nundur ve O, hesap grenlerin
en sratlisidir.
63
De ki: Siz, bizi bundan kurtarirsa kesinlikle karsiligini deyenlerden
olacagiz diye gizli ve yakararak O'na yalvarip dururken, karanin ve denizin
karanliklarindan sizi kim kurtarir?
64
De ki: Sizi ondan ve her sikintidan Allah kurtarir. Sonra da siz ortak
kosarsiniz.
114
Ve O, size Kurn'i ayrintili/hak-btil ayrilmis olarak indirdigi hlde,
Allah'tan baska bir hakem mi arayayim? Ve kendilerine Kitap verdigimiz su kisiler,
Kurn'in sphesiz Rabbinden hak ile indirilmis oldugunu bilirler. O hlde sen
onlarin bu kitabin Allah tarafindan indirildigini bildikleri hususunda sakin
sphecilerden olma.
65
De ki: O, stnzden ve ayaklarinizin altindan azap gndermeye yahut sizi
ayriliki gruplara ayirip kiminizin kiminize hincini tattirmaya gc yetendir. Bak,
onlar iyice anlasinlar diye yetlerimizi nasil evirip eviriyoruz/inceden inceye
aikliyoruz.
66
Senin toplumun ise, azap/ Kurn/ yetlerin iyice aiklanmasi, hak olmasina
ragmen onu yalanladi. De ki: Ben sizin zerinize, isleri belirli bir programa gre
ayarlayan ve bu programi koruyarak, destekleyerek uygulayan biri degilim.
67
Her
nemli haberin kararlastirilmis bir zamani vardir, siz de yakinda bileceksiniz.
104
Kesinlikle size Rabbinizden gznz aacak, dogru yolu bulduracak bilgiler
geldi. Artik kim hakki grrse yarari kendisine, kim de krlk ederse zarari
kendisinedir. Ben sizin zerinize bir beki degilim!
232

68
Ve yetlerimiz/ almetlerimiz/ gstergelerimiz hakkinda bosa ugrasanlari
grdgn zaman, onlar ondan baska sze dalincaya kadar hemen onlardan uzak dur.
Ve eger seytan bunu sana terk ettirse de, hatirladiktan sonra o sirk kosarak yanlis
davrananlar; kendi zararlarina is yapanlar toplulugu ile beraber oturma.
69
Allah'in korumasi altina girmis olan kisilere de o sirk kosarak yanlis
davrananlarin; kendi zararlarina is yapanlarin hesabindan bir sey yoktur. Fakat
Allah'in korumasi altina girmeleri iin bir hatirlatma!

166

70
Ve dinlerini oyun ve eglence edinmis/ oyun ve eglenceyi kendilerine din
edinmis, dnya hayati kendilerini aldatmis olan kimseleri birak ve Kurn ile
hatirlat/gt ver: Bir kisi, kendi elinin retip kazandigiyla degisim ve yikima
dserse, onun iin Allah'in astlarindan bir yardim eden, yol, gsteren koruyan bir
yakin kimse ve desteki, kayirici sz konusu olmaz. Suuna karsi her trl bedeli
demeyi istese de ondan alinmaz. Iste bunlar, kazandiklari ile degisime/yikima
ugrayan kimselerdir. Iyilikbilmezlik ettiklerinden tr onlar iin kaynar sudan bir
iecek ve can yakici bir azap vardir.
71,72
De ki: Allah'in astlarindan bize yarar saglamayan ve zarar vermeyen
seylere mi yakaralim? Ve Allah bizi dogru yola ilettikten sonra, kendisinin Bize
gel! diye dogruya ve gzele agiran arkadaslari varken seytanlarin kendisini
ayartip yeryznde saskin dolasir hle getirdigi kimseler gibi gerisin geri mi
dndrlelim? De ki: Sphesiz Allah'in dogru yolu, gerek dogru yolun ta
kendisidir. Ve biz lemlerin Rabbine teslim olmakla ve salti; ml ynden ve
zihinsel aidan destek olma; toplumu aydinlatma kurumlarini olusturunuz-ayakta
tutunuz ve O'nun korumasi altina giriniz diye emrolunduk. Ve Allah, sadece
Kendisine toplanacagimiz kimsedir.
73
Ve O, gkleri ve yeri hak ile olusturandir. Ve O, Ol! dedigi gn hemen
olur. O'nun sz haktir. Sr'a flendigi gn de mlk ancak O'nundur. O, gizliyi ve
aigi bilendir. O, en iyi yasa koyandir, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir,
her seyin i yzn/gizli taraflarini da iyi bilendir.
***
74
Ve hani Ibrhm, babasi Azer'e, Sen putlari tanrilar mi ediniyorsun?
Sphesiz ben seni ve toplumunu apaik bir sapiklik iinde gryorum demisti.
75
Ve Biz, kanit elde etmesi ve kesin inananlardan olmasi iin Ibrhm'e
gklerin ve yerin mlkiyeti ve ynetimini bylece gsteriyorduk.
76
Bu nedenle Ibrhm, zerine gece bastirinca, bir yildiz grd, Bu, benim
rabbimdir dedi. Sonra yildiz batinca, Ben batanlari sevmem dedi.
77
Sonra ay'i dogarken grnce de, Bu, benim rabbimdir dedi. O da batinca,
Andolsun ki Rabbim bana dogru yolu gstermeseydi, kesinlikle ben sapkinlar
toplumundan olurum dedi.
78,79
Sonra gnesi dogarken grnce de, Bu benim rabbimdir, bu daha byk!
dedi. Sonra o da batinca, Ey toplumum! Sphesiz ben sizin ortak kostugunuz
seylerden uzagim. Kesinlikle ben hanif; btil inanlardan dnms biri olarak
yzm, gkleri ve yeri yoktan var edene/yok edecek olana evirdim ve ben ortak
kosanlardan degilim dedi.
80-81
Ve toplumu o'nunla tartisti. Ibrhm; Bana dogru yolu gstermisken Allah
hakkinda benimle mi tartisiyorsunuz? O'na ortak kostuklarinizdan hi

167

korkmuyorum. Ancak Rabbimin diledigi ey hari. Rabbim bilgice her seyi
kusatmistir. Hl dsnmez misiniz? Ve Allah, haklarinda hibir g-kuvvet
indirmedigi hlde, siz O'na ortak kosmaktan korkmuyorken, ben sizin ortak
kostugunuz seylerden nasil korkarim? Bu durumda eger biliyorsaniz, bu iki
topluluktan hangisi gvende olmaya daha layiktir? dedi.
82
Su iman edenler ve imanlarina yanlis; kendi zararlarina olan is
giydirmeyenler/ ortak kosma inanci karistirmayanlar, iste onlar, gven kendilerinin
olanlardir. Kilavuzlandiklari dogru yolu bulanlar da onlardir.
83
Ve iste bunlar, toplumuna karsi Ibrhm'e verdigimiz kanitimizdir. Biz
diledigimizi derecelerle ykseltiriz. Sphesiz senin Rabbin en iyi yasa koyan,
bozulmayi iyi engelleyen/ saglam yapandir, ok iyi bilendir.
84
Ve Biz o'na Ishk'i ve Yakb'u da bagisladik. Hepsine dogru yolu gsterdik.
Daha nce de Nh'a ve o'nun soyundan Dvd'a, Sleymn'a, Eyyb'a, Ysuf'a,
Ms'ya ve Hrn'a da dogru yolu gstermistik. Ve Biz gzellik-iyilik retenlere
byle karsilik veririz.
85
Zekeriyy, Yahy, s ve Ilys'a da dogru yolu gsterdik. Hepsi
slihlerdendir.
86
Isml, Elyes, Ynus ve Lt'a da dogru yolu gsterdik. Hepsini de Biz
lemlere fazlalikli kildik.
87
Ve bunlarin atalarindan, soylarindan ve kardeslerinden de fazlalikli kildik.
Ve onlari setik, dogru yola kilavuzladik.
88
Iste bu, Allah'in kilavuzlugudur. O, onunla kullarindan diledigine kilavuzluk
eder. Ve eger onlar ortak kossalardi, kesinlikle yapmis olduklari seyler bosa gitmisti.
89
Iste onlar, kendilerine kitap, hkm ve peygamberlik verdigimiz kimselerdir.
Simdi bunlar, ona inanmayacak olurlarsa, Biz kesinlikle bunu rtmeyecek/ buna
inanacak bir toplumu, bu programi koruyarak, destekleyerek uygulayan
yapmisizdir.
90
Iste bunlar, Allah'in kilavuz oldugu kimselerdir. Artik sen de onlarin
kilavuzuna/vahye uy. De ki: Ben ona karsilik sizden bir cret istemiyorum. O,
sadece lemlere bir gttr.
91
Ve onlar, Allah, hibir besere bir sey gndermemistir demekle, Allah'i
hakkiyla takdir edemediler/geregi gibi taniyamadilar. De ki: Ms'nin insanlara
aydinlik ve kilavuz olmak zere getirdigi, sizin para para yazi malzemeleri
yaptiginiz, bir kismini belli ettiginiz, birogunu gizlediginiz; siz ve atalarinizin,
sayesinde bilmediginiz birok seyleri grendiginiz Kitab'i kim indirdi? Sen, de ki:
Allah! Sonra onlari bos ugraslarinda oynar hlde birak.

168

92
Iste bu da Bizim Anakent'i ve yani basindaki kisileri uyarman iin
indirdigimiz, sadece iinde konu edilenleri dogrulayici, bolluk dolu bir Kitaptir.
hirete inananlar ona da inanirlar ve onlar saltlarina [ml ynden ve zihinsel
aidan destek olma: toplumu aydinlatma kurumlarina] da koruyucudurlar.
93
Ve Allah'a karsi yalan uydurandan yahut kendisine hibir sey
vahyolunmadigi hlde Bana vahyolundu diyenden ve Allah'in indirdigi gibi ben
de indirecegim diyenden daha yanlis; kendi zararlarina is yapan kim olabilir? Sirk
kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan o kimseleri lmn siddetleri iindeyken,
grevli gler de onlara ellerini uzatmis, Canlarinizi ikarin. Bugn, Allah'a karsi
gerek disi seyler sylediginizden ve O'nun yetlerine karsi bbrlenmenizden
dolayi alaltici bir azapla cezalandirilacaksiniz derlerken bir grsen!
94
Ve andolsun ki siz, sizi ilk defa olusturdugumuz zamanki gibi yapayalniz/
teker teker Bize geldiniz ve size verdigimiz seyleri arkanizda biraktiniz. Ve iinizde
kendilerinin ortaklar olduguna inandiginiz szde destekilerinizi sizinle beraber
grmyoruz. Andolsun aranizda kesilme/kopukluk olmus ve yanlis inandiginiz
seyler kaybolmustur.
95
Sphesiz ki Allah, taneyi ve ekirdegi yarip ikarandir: lden diriyi ikarir,
diriden de ly ikarir. Iste Allah! Nasil da dndrlyorsunuz?
96
Tan yerini yarip ikarandir. Geceyi dinlenme zamani, gnes ve ay'i hesap ile
yapmistir. Bu, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/
mutlak galip olanin, ok iyi bilenin belirlemesidir, ayarlamasidir.
97
Ve Allah, kara ve denizin karanliklarinda kendisiyle kilavuzlandiginiz dogru
yolu bulasiniz diye yildizlari sizin iin tanitandir. Sphesiz Biz, bilen bir toplum iin
yetleri ayrintili olarak aikladik.
98
Ve O, sizi bir tek benlikten insa edendir. Sonra da bir karar yeri ve emanet
yeri...
233
Biz kesinlikle yetleri, iyi anlayan bir toplum iin ayrintili olarak
aikladik.
99
Ve Allah, gkten suyu indirendir. Bylece Biz onunla her seyin bitkilerini ikardik.
Ondan da birbirine benzeyen ve birbirine benzemeyen birbiri zerine binmis taneler;
hurmanin tomurcugundan sarkan salkimlari, zmden baglari, zeytini ve nari ikardigimiz
filizi ikardik. Bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerine ve olgunlasmasina bakin! Iste
bunlarda kesinlikle inanan bir toplum iin almetler/gstergeler vardir.
100
Ve onlar, grnmez g ve varliklari Allah'a ortaklar kildilar. Hlbuki onlari
O olusturmustur. Bilgileri olmadan da ogullar, kizlar uydurdular. O'nun ani
onlarin niteledigi eylerden arinik ve ycedir.
101
O, gkleri ve yeri yoktan var
edendir. O'nun sahibesi/esi olmadigi hlde, nasil olur da O'nun ocugu olur? Ve O,
her seyi olusturmustur. Ve O, her seyi en iyi bilendir.

169

102
Iste Rabbiniz Allah! O'ndan baska ilh yoktur. Her seyin olusturucusudur.
yleyse, O'na kulluk edin. O, hersey zerine belirli bir programa gre ayarlayan ve
bu programi koruyarak, destekleyerek uygulayandir.
103
Gzler O'na erisemez, O ise gzlere erisir; O, ok armagan sahibidir, her
seyden haberlidir.
105
Iste bylece Biz, sana, Sen ders grmssn/ bunlari bir yerlerden okuyup
grenmissin desinler ve aiga koyalim diye yetleri evirip eviriyoruz/genis genis
aikliyoruz.
106,107
Sen Kendisinden baska ilh diye bir sey olmayan Rabbinden sana
vahyedilene uy. Ortak kosanlardan da yz evir. Ve eger Allah dileseydi, onlar ortak
kosmazlardi. Biz, seni onlar zerine bir beki yapmadik, sen onlar zerine isleri
belirli bir programa gre ayarlayan ve bu programi koruyarak, destekleyerek
uygulayan biri de degilsin!
108
Ve onlarin Allah'in astlarindan yalvardiklari kimselere svmeyin ki, onlar da
bilgisizce, asiri giderek Allah'a svmesinler. Biz, her nderli topluma yaptiklari isi
iste byle ssledik. Sonra da onlarin dns Rablerinedir. Sonra O, onlara ne
yaptiklarini haber verir.
109
Ve ortak kosanlar, kendilerine bir almet/gsterge gelirse, ona kesinlikle
iman edeceklerine dair en agir yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki: Almetler/
gstergeler ancak Allah katindadir. Onlara almetler/ gstergeler geldiginde de
iman etmeyeceklerini anlamiyor musunuz?
110
Ve Biz, onlarin kalplerini ve gzlerini ilkin iman etmedikleri durumdaki gibi
ters eviririz. Ve Biz de onlari taskinliklari ierisinde kr ve saskin olarak birakiriz.
111
Ve eger Biz, sphesiz onlara birtakim gler indirseydik, onlara ller sz
syleseydi ve her seyi karsilarina toplasaydik, Allah'in dilemesi diinda yine
inanmayacaklardi. Velkin onlarin ogu cahillik ediyorlar.
112,113
Bylece Biz, her peygamber iin gizli-aik seytanlarini dsman yaptik:
Ki dnya malina aldanmaktan dolayi, hirete inanmayan kimselerin kalpleri ona
kansin, ondan hosnut olsun ve yapmakta olduklarini yapsinlar diye bunlarin bazisi
bazisina szn sslsn gizlice telkinde bulunur/fisildar. Ve yet Rabbin
dileseydi onu yapmazlardi. yleyse onlari ve uydurduklari eyleri birak!
115
Ve Rabbinin sz hem dogruluka, hem de adalete tamamlanmistir. O'nun
szlerini degistirebilecek biri yoktur. O, en iyi isitendir, en iyi bilendir.
116
Ve eger yeryzndekilerin ogunluguna uyarsan seni Allah yolundan
saptirirlar. nk onlar sadece zanna uyuyorlar ve sadece samaliyorlar.
117
Sphesiz ki senin Rabbin, Kendi yolundan kimlerin saptigini en iyi bilenin
ta kendisidir. Ve O, kilavuzlandiklari dogru yolda olanlari daha iyi bilendir.

170

124
Ve onlara bir yet geldigi zaman, Allah'in elilerine verilen gibi bize de
verilmedike asla inanmayacagiz dediler. Allah elilik grevini nereye verecegini
daha iyi bilir. Su isleyenlere, evirdikleri hilelerinden dolayi Allah katinda bir
asagilik ve etin bir azap dokunacaktir.
125
Ve sonra, Allah, kimi dogru yola iletmek isterse, Islm iin onun ggsn
aar. Kimi de saptirmak isterse ggsn yle sikar ki, o, gge ykseliyormus gibi
olur. Iste byle, Allah, pisligi [zarar, azap veren seyleri] iman etmeyenlerin zerine
birakir/atar.
***
119
Ve size ne oluyor da, Kendisi size, mecbur kalmanizin disinda haram olan
seyleri genise aiklamis oldugu hlde Allah'in adi anilanlardan yemiyorsunuz? Ve
sphesiz biroklari bilmeden keyiflerine uyarak saptiriyorlar. Sphesiz ki, senin
Rabbin, siniri asanlari ok iyi bilenin ta kendisidir.
120
Gnahin aigini ve gizlisini terk edin! Sphesiz gnah kazanan kimseler,
kazanmis olduklari seyler sebebiyle cezalandirilacaklardir.
121
Ve zerine Allah'in adi anilmayan seylerden yemeyin. Ve sphesiz o, tam
bir yoldan ikistir. Ve sphesiz seytanlar kendi yakin kimselerine sizinle mcdele
etmeleri iin gizlice telkinde bulunurlar. Ve eger onlara boyun egerseniz sphesiz siz
ortak kosan kimseler oldunuz demektir.
122
l iken kendisini dirilttigimiz ve insanlar iinde yrmesi iin kendisine
bir nr verdigimiz kimsenin durumu, karanliklarda kalip oradan bir ikis
bulamayanin durumu gibi midir? Iste, kfirlere; Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddedenlere yapmakta olduklari byle ssl ve ekici gsterilmistir.
123
Ve Biz bylece, her kentte ileri gelenleri, orada hileler evirsinler diye
oranin sululari yaptik. Hlbuki bunlar, ktlg yalnizca kendilerine yapiyorlar da
farkina varmiyorlar.
126
Ve iste bu, dosdogru olarak Rabbinin yoludur. Kesinlikle Biz, hatirlayip
gt alan bir topluluk iin yetleri genis bir sekilde aikladik.
127
Islemis olduklari seyler nedeniyle Rableri katindaki huzur, gvenlik ve
esenlik yurdu yalnizca onlarindir. Ve Rableri, onlarin yardimcisi, yol gstericisi,
koruyucusudur.
128
Ve Allah, onlarin hepsini topladigi gn: Ey gizli dsman toplulugu!
Kesinlikle bu insanlardan ogalttiniz!...
Insanlardan onlarin yakinlari da, Rabbimiz! Biz birbirimizden kazan
sagladik. Sonunda biz, bizim iin vakitlendirdigin sremizin sonuna ulastik derler.
Allah, Ates, sizin duraginizdir. Orada, Allah'in dilemesi hari, sonsuz olarak

171

kalacaksiniz der. Sphesiz Rabbin en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi
engelleyen/saglam yapan, en iyi bilendir.
129
Ve iste Biz bylece, kazandiklari gnahlardan dolayi yanlis; kendi
zararlarina is yapanlarin bir kismini, diger bir kismina yakinlastiririz.
130
Ey gizli, sikar, gelecegin, bugnn insan toplulugu! Size yetlerimi anlatan
ve bugnnze kavusacaginiz hususunda sizi uyaran kendinizden eliler gelmedi
mi? Onlar, Kendi aleyhimize shitiz dediler. Basit dnya yasami onlari aldatti ve
onlar kendilerinin kesinlikle kfirlerin; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddedenlerin ta kendisi olduklarina shitlik ettiler.
131
Iste bu; Rabbinin, halki ilgisiz, bilgisiz iken, lkeleri haksiz yere
degistiren/yikima ugratan biri olmayisidir.
132
Ve hepsi iin yaptiklarina gre dereceler vardir. Ve senin Rabbin onlarin
yaptiklarindan gafil/duyarsiz degildir.
133
Ve senin Rabbin, ok zengindir/hibir seye muhta degildir, merhamet
sahibidir. Sizi, baska toplumlarin soyundan getirdigi gibi, dilerse, sizi de yok eder ve
sizden sonra yerinize diledigini getirir.
134
Sphesiz sizin vaat olundugunuz seyler kesinlikle gelecektir. Ve siz, bunu
engelleyecek birileri degilsiniz.
135
De ki: Ey toplumum! Gcnz yettigince yapacaginizi yapin, Sphesiz ben
de yapiyorum. Yakinda Yurt'un sonunun kim iin oldugunu bileceksiniz. Sphesiz
sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlar kurtulusa eremezler.
***
136
Ve onlar, Allah'in yarattigi ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a bir pay
ayirdilar da kendi sapik inanlarina gre, Bu, Allah iin; su da ortaklarimiz iindir
dediler. Iste, ortaklari iin olan pay Allah'a ulasmaz, Allah iin olan sey ortaklarina
ulasir. Verdikleri hkm ne ktdr!
138
Ve onlar, yanlis inanislari sebebiyle, Bunlar, dokunulmaz hayvanlar ve
ekinlerdir. Bunlari bizim diledigimizden baskasi yiyemez. Bunlar sirtlari
yasaklanmis hayvanlardir dediler. Ve bir kisim hayvanlari Allah'a yalan uydurarak
zerlerine O'nun adini anmazlar. Allah, onlari iftira ettikleri seyler sebebiyle
cezalandiracaktir.
139
Ve onlar, Bu hayvanlarin karinlarindakiler sadece erkeklerimize ait olup
kadinlarimiza haramdir. Eger l olursa o zaman onlar onda ortaklardir dediler.
Allah, onlarin nitelemelerini onlara ceza olarak verecektir. Sphesiz O, en iyi yasa
koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir, ok iyi bilendir.

172

137
Ve onlarin ortaklari, kendilerini mahvetsinler ve dinlerini karistirip
bozsunlar diye ortak kosanlarin oguna, yk, utan nedeni ve ilhlara kurban
edilmesi gerekeleriyle, ocuklarini ldrmeyi gzel gsterdi. Ve Allah dileseydi
bunu yapmazlardi. O hlde onlari ve onlarin uydurduklari seyleri birak!
140
Bilgisizlik yznden beyinsizce ocuklarini ldrenler ve Allah'in
kendilerine verdigi rizki, Allah'a iftira ederek haram kilanlar kesinlikle zarara
ugradilar. Onlar, kesinlikle sapmislardir ve onlar kilavuzlandiklari dogru yola ermis
kimseler degillerdir.
141
Ve Allah, asmali ve asmasiz baheleri, hurmalari, rnleri esit esit
ekinleri, zeytinleri ve narlari, birbirine benzer ve benzemez biimde insa edendir.
Meyve verince meyvesinden yiyin, hasat gn de onun hakkini verin ve savurganlik
yapmayin. Sphesiz Allah, savurganlik yapanlari sevmez.
142
Ve O, hayvanlardan yk tasiyanlari, dsek yapilanlari insa edendir. Allah'in
sizi riziklandirdigi seylerden yiyin. Seytanin adimlarini izlemeyin. Sphesiz o, sizin
iin apaik bir dsmandir.
143
Sekiz es: Koyundan iki, keiden de iki. De ki: Allah, iki erkegi mi haram
kildi yoksa iki disiyi mi, ya da iki disinin rahimlerinin sarip brdgn; yavrulari
mi? Eger dogrular iseniz bana ilme dayanarak haber verin.
144
Ve deveden iki, sigirdan da iki De ki: Allah, iki erkegi mi haram kildi
yoksa iki disiyi mi, ya da iki disinin yavrularini mi? Yoksa Allahin size byle bir
ykmllk ulastirdiginda Onun yaninda miydiniz? Byle hibir bilgiye
dayanmadan, insanlari saptirmak iin, Allah'a karsi yalan uyduran kimseden daha
yanlis; kendi zararlarina is yapan kim olabilir? Sphesiz Allah, sirk kosarak yanlis;
kendi zararlarina is yapan o kimseler topluluguna kilavuz olmaz.
145
De ki: Bana vahyolunanda, onlari yiyen iin, les veya akitilmis kan yahut
domuzun eti ki phesiz domuzun eti kirlidir, rahatsizlik vericidir yahut Allah'tan
baskasi adina kesilmis bir hak yol disina ikis gsterimi olan hari, haram edilmis
bir sey bulamiyorum. Artik kim aresiz kalirsa, taskinlik yapmamak ve zaruret
sinirini asmamak zere bunlardan yiyebilir. Iste sphesiz senin Rabbin ok
bagislayandir, ok merhamet edendir.
118
Artik, eger Allah'in yetlerine iman edenler iseniz, zerine Allah'in adi
anilanlardan yiyin.
234

146
Ve Biz Yahudilere btn tirnakli hayvanlari haram kildik. Sirtlarinda yahut
bagirsaklarinda tasinan, ya da kemige karisan yaglar disinda, sigir ve koyunun
yaglarini da onlara haram ettik. Bu, saldirganliklari yznden Bizim onlari
cezalandirisimizdir. Ve Biz, elbette dogrulariz.
147
Artik eger seni yalanladilarsa, hemen de ki: Rabbiniz genis rahmet
sahibidir. Ve O'nun azabi sulular toplumundan geri evrilmez.

173

148
Allah'a ortak kosan kimseler diyecekler ki: Allah dileseydi biz ortak
kosmazdik, atalarimiz da ortak kosmazlardi, hibir seyi de haram kilmazdik.
Onlardan nce yalanlayanlar da azabimizi tadincaya kadar iste byleydi. De ki:
Yaninizda bize ikarabileceginiz bir bilgi mi var? Siz, sadece zanna uyuyorsunuz
ve siz sadece samaliyorsunuz.
***
149
De ki: Iste, en kesin ve stn delil, Allah'indir. O nedenle eger Allah
dileseydi, elbette hepinize kilavuz olurdu.
150
De ki: Haydi, Allah bunu kesinlikle haram etti diye taniklik edecek
shitlerinizi getirin. Buna ragmen eger onlar shitlik ederlerse de sen onlarla
beraber shitlik etme. yetlerimi yalanlayan ve hirete inanmayan kimselerin bos
igreti arzularina da uyma. Ve onlar, Rablerine denk tutmaktadirlar.
151
De ki: Geliniz, Rabbinizin size neleri tabulastirdigini; dokunulmaz kildigini
okuyayim:
Kendisine hibir seyi ortak kosmamanizi,
ana babaya iyilik yapmanizi- gzel davranmanizi,
fakirlik endisesiyle / fakirlestiriliriz korkusuyla ocuklarinizi ldrmemenizi, -
Sizi ve onlari Biz rizklandiriyoruz.-
ktlklerin aigina ve gizlisine yaklasmamanizi,
haksiz yere, Allah'in haram kildigi nefsi ldrmemenizi, -Ite bunlar, aklini:i
kullanasiniz diye Onun size ykmllk olarak ulatirdiklaridir.-
152
Yetimin malina da yaklasmamanizi, -Yalniz erginlik agina eriinceye kadar
en gzel biimde yaklaabilir ve uygun ekilde harcayabilirsiniz.-
ly, tartiyi hakkaniyetle tastamam yapmanizi, -Biz kimseyi gcnn
yettiginden bakasi ile; kapasitesi diindaki bir eyle ykml tutmayiz.-
sylediginiz zaman da, yakininiz da olsa adil olmanizi
ve Allah'a verdiginiz sz tastamam tutmanizi. -Ite bunlar gt alip
dnesiniz diye Allahin size ykmllk olarak ulatirdiklaridir.-

153
Ve sphesiz ki, bu, dosdogru olarak Benim yolumdur. Hemen ona uyun. Ve
baska yollara uymayin da sizi Onun yolundan ayirmasin. Iste bunlar, Allahin
korumasi altina girersiniz diye Allahin size ykmllk olarak ulastirdiklaridir.

174

154
Sonra Biz, Rablerine kavusacaklarina inansinlar diye iyilik-gzellik
retenlere tamam olarak, her seyi genise aiklamak ve kilavuz ve rahmet olmak
zere Ms'ya Kitab'i verdik.
155-157
Ve Kurn kiminiz, Kitap, sadece bizden nceki iki topluluga; Yahudi
ve Hristiyanlara indirildi; biz ise, o kitaplari okuyamiyor ve dillerini
anlayamiyorduk kiminiz de Eger bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha ok
dogru yolda olurduk demeyesiniz diye Bizim indirdigimiz bereketli bir kitaptir. O
nedenle, rahmet olunmaniz iin ona uyun ve Allah'in korumasi altina girin. Iste size
de Rabbinizden aik delil, kilavuz ve rahmet gelmistir. yleyse Allah'in yetlerini
yalanlayip onlardan yz evirenden daha yanlis, kendi zararlarina is yapan kim
olabilir? yetlerimizden yz evirenleri, yz evirmeleri sebebiyle azabin ktsyle
cezalandiracagiz.
158
Meleklerin gelmesinden yahut Rabbinin gelmesinden, ya da Rabbinin bazi
almetlerinin/ gstergelerinin gelmesinden baska bir sey mi bekliyorlar? Rabbinin
almetlerinden/ gstergelerinden bazisi geldigi gn, daha nce iman etmemis yahut
imaninda bir hayir kazanmamis kimseye, artik inanmasi bir yarar saglamaz. De ki:
Bekleyiniz; sphesiz biz de bekleyicileriz.
159
Sphesiz dinlerini para para edip grup grup olan su kimseler; sen hibir
sekil ve davranisa onlardan degilsin. Sphesiz onlarin isi Allah'adir. Sonra Allah,
onlara yapmakta olduklari seyleri haber verecektir.
160
Kim iyilik getirirse, artik ona getirdiginin on misli vardir. Kim de ktlk
getirirse, artik o, sadece onun misliyle cezalandirilir ve onlar haksizliga
ugratilmazlar.
161
De ki: Sphesiz Rabbim, beni dogru yola kilavuzladi; dimdik ayakta duran
bir dine, sirkten, Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmekten dnms olan
Ibrhm'in dinine, yasam tarzina. Ibrhm, ortak kosanlardan olmamisti.
162,163
De ki: Benim saltim [ml ynden ve destek olmam; toplumu
aydinlatmak iin alismam], kullugum; ibadetimin her trls, hayatim ve lmm
sadece Kendisinin ortagi olmayan lemlerin Rabbi Allah iindir. Ve ben byle
emrolundum, ben Mslmanlarin da ilkiyim.
164,165
De ki: Allah her seyin Rabbi iken, ben Allah'tan baska Rabb mi
arayayim? Her kisinin kazandigi yalniz kendisine aittir. Ykn tasiyan kimse, bir
baskasinin ykn tasimaz. Sonra sadece Rabbinizedir dnsnz. Bylece Allah,
ayriliga dstgnz seyi size haber verecektir. Ve O, sizi yeryznde gidenlerin
yerine getirilenler yapan, verdikleriyle sizi sinamak iin, kiminizi kiminizin zerine
derecelerle ykseltendir. Sphesiz Rabbin, kovusturmasi abuk olandir ve sphesiz
O, ok bagislayandir, ok merhamet edendir.
(55/6, Enm/4-165)

175

SFFT SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 205

1-5
O saflar hlinde dizilen/dizen, sonra da haykirip srkleyen, haykirip
srkledikten sonra da gt okuyan Kurn yetleri kanittir ki sizin Ilhiniz
kesinlikle Bir Tek'tir. O, gklerin, yerin ve aralarindakilerin Rabbidir. Dogularin da
Rabbidir.
(56/37, Sfft/1-5)
Necm: 206
6
Gerekten Biz en alt semayi bir ssle; yildizlarla ssledik.
7-10
Kurn'dan, az
da olsa yararlanan ve roketle uzaya ikanlar hari srekli gayret iinde olan,
herkese dislanan ve Kurn'a kulak vermeyen tm dsnce yetilerinden koruduk;
bunlar uzayda ise yaramaz, faaliyet gsteremez.
235

(56/37, Sfft/6-10]
Necm: 207
11
Simdi onlara sor: Olusturulusa kendileri mi daha etin, yoksa Bizim
olusturdugumuz kimseler mi? Sphesiz Biz onlari civik-yapiskan bir amurdan
olusturduk.
12
Aslinda sen hayret ettin, onlar ise egleniyorlar.
13
Kendilerine gt verildigi
zaman gt kabul etmiyorlar.
14
Ve bir yet grdkleri zaman eglenceye aliyorlar.
15-17
Ve onlar: Bu apaik byden baska bir sey degildir. ldgmz ve
toprak, kemik oldugumuz zaman mi, gerekten mi biz tekrar dirilecekmisiz? nceki
atalarimiz da mi? diyorlar.
18
De ki: Evet, siz de ok asagilanmis olarak diriltileceksiniz...
(56/37, Sfft/11-18)
Necm: 208

19,20
Artik o zorlu bir haykiristan ibarettir. Bir de bakmissin ki, onlar karsida
duruverirler. Ve Eyvah bizlere! Iste bu, Din Gn'dr! derler.

21
Ite bu, sizin yalanlamakta oldugunuz Ayirma Gn'dr!
22,23
Toplayin o sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlari, eslerini ve
Allah'in astlarindan tapmis olduklari seyleri. Sonra da onlari cehennemin yoluna
kilavuzlayin.
24,25
Ve durdurun onlari, sphesiz onlar sorguya ekilecekler: Ne oldu
sizlere de yardimlasmiyorsunuz?
26
Aksine, bugn onlar teslim olmuslardir.
27
Ve onlarin bazisi bazisina dnms/ yzyze gelmis, sorusuyorlar/ birbirlerini
sorumlu tutuyorlar.

176

28
Onlar: Sphesiz siz bize sag elden/hak yoldan/iyi konumdan/gten-
kuvvetten gelir dururdunuz derler.
29-32
Digerleri derler ki: Tam tersine, siz mminler olmamistiniz. Bizim size
karsi bir gcmz de yoktu. Tam tersi siz azmis bir toplumdunuz. Onun iin
zerimize Rabbimizin Sz'
236
hak oldu. Sphesiz biz tadicilariz. Sonra biz, sizi
kiskirttik. nk biz kiskirticilar idik.
33
Su hlde sphesiz onlar, o gn azapta ortaktirlar.
34
Sphesiz Biz, gnahkrlara byle yapariz.
35,36
Sphesiz onlar, kendilerine: Allah'tan baska ilh diye bir sey yoktur
denildigi zaman byklk tasliyorlar ve Sphesiz biz, gizli glerce desteklenen/
deli bir sair iin ilhlarimizi birakir miyiz? diyorlar.
37
Tam tersi o, hak ile geldi ve btn peygamberleri dogruladi.
***
38,39
Sphesiz siz, o aci azabi tadacaksiniz ve sadece yaptiginiz amellerinizle
cezalandirilacaksiniz.
40
Allah'in aritilmis kullari bunun disindadir.
41-49
Iste Allah'in aritilmis kullari, kendileri iin belli bir rizik/meyveler
olanlardir. Bol nimet cennetlerinde karsilikli olarak tahtlar zerinde ikram
grenlerdir. Ienlere lezzet veren, pinardan doldurulmus, kendisinde zararli bir yn
olmayan, sarhosluk da vermeyen bembeyaz bir kadehle onlarin etrafinda dolasilir.
Yanlarinda da gzlerini kendilerine dikmis iri gzller vardir. Korunmus yumurta
gibidir onlar.
50
Sonra da bazisi bazisina dnp birbirlerine sorarlar.
51-53
Onlardan bir szc der ki: Sphesiz benim Sen gerekten, kesinlikle
dogrulayanlardan misin? ldgmz ve toprak, kemik oldugumuz zaman mi,
gerekten mi biz karsilik grecegiz? diyen bir yasitim/yakin arkadasim vardi.
54
Dedi ki: Siz onu taniyan, bilen biri misiniz?
55
Derken kendisi onu tanidi da onu cehennemin ta ortasinda grd.
56-59
Dedi ki: Allah'a yemin ederim ki dogrusu sen az daha beni
degisime/yikima ugratacaktin. Rabbimin nimeti olmasaydi, kesinlikle ben de bu
hazir bulundurulanlardan olacaktim. Peki, nasilmis bak! Biz ilk lmmzden baska
bir daha lmeyecek miymisiz; bir daha diriltilmeyecekmis miyiz? Biz, azaba
ugratilmayacak miymisiz?
60
Sphesiz iste bu, byk kurtulusun ta kendisidir.
61
Artik alisanlar, sadece byk kurtulus gibisi iin alissinlar.
(56/37, Sfft/19- 61)
Necm: 209
62
Ikram olarak bu mu daha hayirli yahut zakkum agaci mi?

177

63
Sphesiz Biz onu sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlar iin bir
sinav araci yaptik.
64,65
Sphesiz o zakkum agaci, cehennemin dibinde ikan bir
agatir. Tomurcuklari boynuzlu yilanlarin baslari gibidir.
66
Iste, kesinlikle onlar, ondan yiyecekler de karinlarini bundan
dolduracaklardir.
67
Sonra sphesiz onlar iin, bunun zerine kaynar su karisimi bir
iecek vardir.
68
Sonra da sphesiz dnecekleri yer, kesinlikle cehennemdir.
(56/37, Sfft/62-68)
Necm: 210

69
Sphesiz onlar, atalarini sapik kimseler olarak buldular.
70
Simdi de kendileri onlarin izleri zerinde kosturuyorlar.
71
Ve andolsun ki onlardan ncekilerin ogu sapikti.
72
Andolsun Biz onlarin ilerinde uyaricilar da gnderdik.
73,74
Simdi bir bak, Allah'in aritilmis kullari disindaki o uyarilanlarin sonu nasil
oldu?
75
Ve andolsun ki Nh, Bize seslenip dua etmisti. Ite Biz ne gzel cevap
verenleriz!
76
Biz de o'nu ve ailesini, yakinlarini, inananlarini o byk sikintidan
kurtardik.
77
Ve o'nun neslini baki kalanlarin ta kendisi yaptik.
78
Ve Biz sonradan gelenler iinde on'un hakkinda devamli kalacak [hayirla
anilacak, rnek alinacak] bir sz biraktik.

79
lemler iinde Nh'a selm olsun!
80
Sphesiz Biz, iyilik yapanlara iste byle karsilik veririz.
81
Sphesiz Nh, Bizim mmin kullarimizdandi.
82
Sonra digerlerini suda bogduk.
***
83
Hi kuskusuz Ibrhm de Nh'un grubundandi.
84
Hani o Rabbine selim bir kalple gelmisti.
88-89
nk Ibrhm, yildizlara yle bir bakis bakti ki! Sonra da Sphesiz ben
sanciliyim/fikir sancisi ekiyorum dedi.
85-87
Hani o, babasina ve toplumuna: Siz neye kulluk ediyorsunuz? Allah'in
astlarindan birtakim uydurma ilhlari mi istiyorsunuz? Peki, lemlerin Rabbi
hakkinda kanaatiniz nedir? demisti.
237

90
Bunun zerine babasi ve toplumu, Ibrhm'den arkalarini dnerek geri
durdular/o'nunla iliskiyi kestiler.

178

91,92
Sonra da o, onlarin ilhlarina sokulup Yemez misiniz/ nasiplenmez
misiniz? Neyiniz var ki, konusmuyorsunuz? dedi.
93
Hemen sag eliyle/ yemini
nedeniyle bir vurusla sokuldu.
94
Bir sre sonra, Ibrhm'in halki kosarak Ibrhm'le yz yze geldiler.
95,96
Ibrhm: Elinizle yonttugunuz seylere mi tapiyorsunuz? Oysaki sizi ve
yaptiginiz seyleri Allah olusturmustur dedi.
97
Onlar: Sunun iin bir duvar yapin/ ambargo uygulayin da bunu ilginca
yanan atesin/asiri sikintinin iine atin! dediler.
98
Onlar, Ibrhm'e tuzak kurmak istediler de Biz onlari asagiliklar kiliverdik.
99,100
Ve Ibrhm: Kuskusuz ben Rabbime gidecegim, O, bana yol gsterecek:
Rabbim! Bana slihlerden birini ltfet! demisti.
101
Bunun zerine Biz, Ibrhm'e yumusak huylu bir delikanliyi mjdeledik.
102
Sonra ne zaman ki o mjdelenen ocuk kendisiyle birlikte kosacak
duruma/o'nunla birlikte is tutacak aga geldi, o zaman Ibrhm: Ogulcugum!
Sphesiz ben, bu, uyunan; sakin, ilgisiz, duyarsiz; yerde, sphesiz kendimi, seni
perisan, magdur ediyor gryorum. Bak bakalim sen ne dsnrsn? dedi. Oglu:
Babacigim! Sen emrolunacagin seyleri yap! Insallah beni, sen yokken basima
gelecek tm sikintilara, magduriyetlere sabredenlerden bulacaksin dedi.
103-105
Sonra ne zaman ki ikisi de Islmlastilar ve Ibrhm, o'nu alni zere
yatirdi [yzst birakti, magdur etti] ve Biz o'na, Ey Ibrhm! Sen o grsn
kesinlikle onayladin diye seslendik
238
Sphesiz Biz, iyilik-gzellik retenleri ite
o'nun gibi kariliklandiririz/dllendiririz.
106
Sphesiz ogulu yzst birakma isi, kesinlikle apaik yipratarak sinamadir.
107
Ve Biz Ibrhm'e, perisan, magdur edecegi ok byk bu sey
karsiliginda/sebebiyle bedel/bahsis verdik.
108
Ve sonradan gelenler iinde o'nun hakkinda devamli kalacak [hayirla
anilacak, rnek alinacak] bir sz biraktik.
109
Selm olsun Ibrhm'e!
110
Iste Biz iyilik-gzellik retenleri o'nun gibi dllendiririz.
111
Sphesiz o, Bizim inanan kullarimizdandir.
112
Ve Biz o'na slihlerden bir peygamber olarak Ishk'i mjdeledik.
113
Ibrhm'e ve Ishk'a bereketler verdik. Her ikisinin neslinden de iyilik-
gzellik reten ile aika kendi nefsine haksizlik eden vardir.
***
114,115
Ve andolsun ki Biz, Ms ile Hrn'a da nimetler verdik. Ve o ikisini ve
toplumlarini o byk sikintidan kurtardik.
116
Ve Biz, onlara yardim ettik de onlar galip gelenlerin ta kendileri oldular.
117
Ve Biz, kendilerine o apaik gsteren Kitab'i verdik.
118
Ve kendilerini dosdogru yola kilavuzladik.

179

119
Ve sonrakiler iinde o ikisine biraktik.
120
Selm olsun, Ms ve Hrn'a!
121
Sphesiz Biz, iyilik-gzellik retenleri byle dllendiririz.
122
Sphesiz o ikisi Bizim mmin kullarimizdandir.
***
123
Sphesiz Ilys da kesinlikle gnderilen elilerdendir.
124-127
Hani o, toplumuna: Siz Allah'in korumasi altina girmez misiniz?
Olusturucularin en gzeli, sizin Rabbiniz ve daha nceki atalarinizin Rabbi Allah'i
birakip da Baal'e mi yalvariyorsunuz? demisti de, onlar o'nu yalanlamislardi. Bu
yzden onlar kesinlikle hazir bulundurulacaklardir.
128
Ancak Allah'in aritilmis kullari mstesna.
129
Ve sonradan gelenler iinde o'nun hakkinda devamli kalacak [hayirla
anilacak, rnek alinacak] bir sz biraktik.

130
Selm olsun tm Ilys gibi olanlara!
131
Sphesiz Biz, iyilik-gzellik retenleri byle dllendiririz.
132
Sphesiz o, Bizim mmin kullarimizdandir.
***
133
Sphesiz Lt da gnderilen elilerdendir.
134-136
Hani Biz, o'nu ve geride kalip batanlar iinde kalan bahtsiz kadin hari
ehlinin tamamini kurtarmistik. Sonra digerlerini degisime/yikima ugratmistik.
137,138
Ve siz elbette sabahleyin ve geceleyin onlarin zerine ugrayip
duruyorsunuz. Hl akletmiyor musunuz?
***
139
Elbette Ynus da gnderilen elilerdendir.
140
Hani o, dolu bir gemiye dogru kaak bir kle gibi kamisti.
141
Sonra o, ok ile kura ekisti, sonra da kaniti iptal edilenlerden/tezi
rtlenlerden oldu.
142
Sonra o'nu agzllk-bunalim yutmustu. O ise pisman olmustu.
143,144
Sonra eger, sphesiz o, Allah'i noksan sifatlardan arindiranlardan
olmasaydi, kesinlikle diriltilecekleri gne kadar bunalimin iinde kalacakti.
145
Sonra Biz, o fikir sancisi ekerken o'nu sahile attik, o'nu bunalimdan
kurtardik.
146
Onun zerine genis yapraklilardan bir aga bitirdik.
147
Ve o'nu,
nce yzbin sonra da daha ok kisiye eli olarak gnderdik.

180

148
Sonunda inandilar, bunun zerine Biz de onlari bir sreye kadar
yararlandirdik.
(56/37, Sfft/69-148)
Necm: 211

149
Simdi sor onlara: Kiz ocuklar Rabbinin, oglan ocuklar onlarin mi?
150
Yoksa Biz melekleri disi olusturmusuz, onlar da shitler miymis?
151,152
Gznz ain! Onlar, sphesiz uydurduklari iftiralarindan dolayi
Kesinlikle Allah dogurdu diyorlar. Ve hi sphesiz onlar, kesinlikle yalancidirlar.
153
Allah, kizlari ogullara tercih mi etmis?
154
Size ne oluyor? Nasil hkm veriyorsunuz?
155
Hl dsnmyor musunuz?
156
Yoksa sizin iin aik bir g m/kanit mi var?
157
O hlde, eger dogru kimseler iseniz getirin kitabinizi.
158
Ve onlar, Allah ile gizli gler arasinda bir hisimlik bagi kurdular. Oysa
andolsun, gizli gler kendilerinin kesinlikle hazir edilenler/mahserde toplananlar
olduklarini bilirler.
159
Allah, onlarin niteledigi seylerden ariniktir.

160
Ancak Allah'in aritilmi kullari Allah'i byle ortak kabul ile nitelemezler.
161-163
Artik siz ve taptiklariniz, kendiliginden cehenneme saldiran kimseden
baskasini, Allah'a karsi atese atamazsiniz; ortak kosmaya bulastiramazsiniz.
(56/37, Sfft/149-163)
Necm: 212

164-166
Ve Bizden her birimizin kesinlikle belli bir makami vardir. Ve biz
kesinlikle saf saf dizilenlerin/ dizenlerin ta kendisiyiz. Biz, Allah'i noksanliklardan
arindiranlarin da ta kendisiyiz.
239

(56/37, Sfft/164-166)
Necm. 213

167-169
Ve onlar kesinlikle diyorlardi ki: Sphesiz eger yanimizda ncekilerden
bir gt/kitap olsaydi, elbette biz de Allah'in aritilmis kullari olurduk.
170
Simdi de o gt/ kitabi rtbas ettiler. Artik yakinda bileceklerdir.
171-173
Ve andolsun ki gnderilen kullarimiz/ elilerimiz hakkinda bizim
szmz gemistir: Sphesiz onlar, kesinlikle galip olanlarin ta kendisidir.
Sphesiz Bizim ordularimiz kesinlikle galip gelenlerin ta kendisidir.

181

174,175
Artik sen, bir sreye kadar onlardan yz evir. Ve onlari gzetle. Onlar
da yakinda greceklerdir.
176
Ya simdi onlar, Bizim azabimizi abuk gelsin mi istiyorlar?
177
Fakat
azabimiz, onlarin sahasina indigi zaman da uyarilanlarin sabahi ne ktdr!
178,179
Yine sen, bir zamana kadar onlardan yz evir ve onlari gzetle! Onlar da
yakinda greceklerdir.
180
G, kuvvet, yenilmezlik, san ve serefin Rabbi olan senin Rabbin, onlarin
niteledigi seylerden ariniktir.
181
Ve selm, gnderilen elileredir!
182
Tm vgler de lemlerin Rabbi Allah'adir; baskasi vlemez.
(56/37, Sfft/167-182)
LOKMN SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 214
1
Elif/1, Lm/30, Mm/40.
240

2-5
Iste bunlar, salti ikame eden [ml ynden ve zihinsel aidan destek olma;
toplumu aydinlatma kurumlari olusturan-ayakta tutan], zekti/vergiyi veren,
hirete de kesin olarak inananlarin ta kendileri olan gzellik-iyilik retenler ki
ite bunlar, Rableri tarafindan bir dogru yol zeredirler. Ve onlar, kurtulua
erecek olanlarin ta kendileridir iin bir dogru yol kilavuzu ve rahmet olmak
zere yasalar ieren o kitabin yetleridir.
(57/31, Lokmn/1-5)
Necm: 215
6
Insanlardan kimi de vardir ki, bilgisizce Allah yolundan saptirmak ve onu
eglence edinmek iin laf eglencesi satin alir. Iste onlar, kendileri iin asagilayici bir
azap olanlardir.
7
Ve ona yetlerimiz okundugu zaman sanki kulaklarinda bir agirlik varmis da
onlari isitmemis gibi, byklk taslayarak sirt evirir. Iste ona, ok aci verecek bir
azabi mjdele.
8,9
Sphesiz su iman etmis ve dzeltmeye ynelik isler yapmis olan kisiler,
iinde sonsuz olarak kalici olduklari hlde, kendileri iin nimet cennetleri olanlardir.
Bu, Allah'in gerek bir vaadidir. Ve O, en stn, en gl, en serefli, maglp
edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olandir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi
engelleyen/saglam yapandir.
(57/31, Lokmn/6-9)

182

Necm: 216
10
Allah, gkleri dayanak olmadan olusturmustur, bunu grmektesiniz.
Yeryznde de, size sofra hazirlasin diye sarsilmaz daglar birakti ve oralarda irili-
ufakli her canlidan tretip yayiverdi. Ve Biz gkten su indirdik, bylelikle orada her
degerli iftten bitki bitirdik.
11
Iste bu, Allah'in olusturmasidir. Haydi, gsterin Bana! O'nun astlarindan olan
kimseler ne olusturmustur? Aslinda o sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is
yapanlar, apaik bir sapiklik iindedirler.
(57/31, Lokmn/10-11)
Necm: 217
12
Andolsun ki Biz, Lokman'a Allah'a, kendine verilen nimetlerin karsiligini
de! diye, haksizlik ve kargasayi engellemek iin konulmus kanun, dstur ve ilkeler
verdik. Kim kendisine verilen nimetlerin kariligini derse kendisi iin der. Kim de
iyilikbilmezlik ederse, phesiz ki Allah, hibir eye muhta degildir, daima vgye
en lyik olandir.
13
Ve hani bir zaman Lokmn ogluna gt vererek, Yavrucugum! Allah'a ortak
koma, hi phesiz ki Allah'a ortak komak, kesinlikle byk bir yanli davranitir;
kendi zararlarina i yapmaktir.
16
Ey ogulcugum! Sphesiz ortak komak; ilenen
ktlk bir hardal tanesi agirliginda olup da bir kayanin iinde yahut gklerde ya da
yerin iinde olsa, Allah onu getirecektir. Sphesiz Allah, en latif, hakkiyla haberdar
olandir.
17
Yavrucugum! Salti ikame et [ml ynden ve zihinsel aidan destek olma;
toplumu aydinlatma kurumlari olutur-ayakta tut], iyiligi emret, ktlkten sakindir.
Sana isabet edene de sabret. Sphesiz bunlar, ilerin kesin olanlarindandir.
18
Ve
insanlara avurdunu iirme, suratini asma ve yeryznde bbrlenerek yrme.
Sphesiz ki Allah, btn vnen ve kuruntu edenleri sevmez.
19
Ve yrynde
mutedil ol, sesinden kis. Sphesiz seslerin en anlailmazi kesinlikle eeklerin sesidir
13
demisti.
14
Ve Biz insana, anasi ve babasini ykmllk olarak ulastirdik: Anasi onu
zayiflik stne zayiflikla taidi. Onun stten ayrilmasi da iki yil iindedir. Bana,
anana ve babana karsilik de! Dns, ancak Banadir.
15
Ve eger ki ana-baba bilmedigin bir seyi Bana ortak kosman zerinde seni
zorlarlarsa, onlara itaat etme. Ve dnyada onlarla iyi gein ve Bana ynelen
kimselerin yolunu tut. Sonra dnsnz ancak Banadir. Sonra da Ben, size yapmakta
oldugunuz seyleri haber verecegim.
241

(57/31, Lokmn/12-13, 16-19, 14-15)
Necm. 218

183

20
Allah'in, gklerde ve yeryznde ne varsa hepsini sizin iin boyun egdirdigini/
sizin yararlanacaginiz yapi ve sistemde yarattigini grmediniz mi? Ve Allah, ite ve
aikta olmak zere nimetlerini zerinize yaymistir. Insanlardan kimi de var ki,
bilgisiz, kilavuzsuz ve aydinlatici bir kitabi olmadan Allah hakkinda tartisiyor.
21
Ve onlara: Allah'in indirdigine tbi olun! dendigi zaman: Aksine, biz
atalarimizi zerinde buldugumuz seye uyariz dediler. Ya seytan onlari cehennemin
azabina agiriyor idiyse!
(57/31, Lokmn/20-21)
Necm. 219
22
Ve her kim iyilik-gzellik reterek kendini Allah'a teslim ederse, iste o,
gerekten en saglam kulpa yapismistir. Btn islerin kibeti yalnizca Allah'a aittir.
23
Kim de kfrederse; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddederse, artik
onun kfr; bilerek reddetmesi seni zmesin. Onlarin dns yalnizca Bizedir. O
zaman Biz onlara yaptiklari seyleri haber verecegiz. Gerekten Allah, kalplerin
zn ok iyi bilendir.
24
Biz onlari biraz yararlandiririz. Sonra kendilerini yogun bir azaba dogru
zorlariz.
25
Yine andolsun ki onlara: Gkleri ve yeri kim olusturdu? diye sorsan, kesin
Allah diyeceklerdir. De ki: Tm vgler, Allah'adir; baskasi vlemez! Aslinda
onlarin ogu bilmezler.
26
Gklerde ve yerde olan seyler sadece Allah'indir. Sphesiz Allah, zengindir/
hibir seye muhta degildir, daima vlmeye lyiktir.
27
Ve eger, sphesiz yeryznde agatan ne varsa kalem olsa, deniz de
arkasindan yedi deniz katilarak onun mrekkebi olsa, Allah'in szleri tkenmezdi.
Sphe yok ki Allah en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn
olmayan/ mutlak galip olandir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/ saglam
yapandir.
28
Sizin olusturulmaniz ve lmden sonra diriltilmeniz ancak bir tek kisininki
gibidir. Sphesiz Allah en iyi isiten, en iyi grendir.
29
Grmedin mi/ hi dsnmedin mi ki Allah geceyi gndze sokuyor, gndz
geceye sokuyor. Gnes ve ayi emrine boyun egdirmistir/ insanlarin yararina olacak
yapi ve isleyiste yaratmistir. Hepsi adi belirlenmis bir sre sonuna akip gidiyor. Ve
sphesiz Allah, yaptiklariniza hakkiyla haberdardir.
30
Bu da sundandir ki, sphesiz Allah hakkin ta kendisidir. Ve onlarin, Allah'in
astlarindan yakardiklari kesinlikle kaybolup gitmistir. Ve sphesiz ki Allah, en
ycenin, en bygn ta kendisidir.

184

31
Almetlerini/ gstergelerini size gstermek iin, sphesiz, Allah'in nimetiyle
gemilerin denizde kayip gittigini grmedin mi/ hi dsnmedin mi? Sphesiz bunda,
tm ok sabreden ve kendisine verilen nimetlerin karsiligini oka deyen iin
almetler/ gstergeler vardir.
32
Ve glgeler gibi bir dalga onlari brdgnde, O'nun iin dini arindirarak
Allah'a yalvarirlar. Ama ne zaman ki karaya ikararak kurtardi, onlardan bir kismi
orta yolu tutar [iman ile Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetme arasinda
bir yol tutar, ikili oynar]. Ve bizim yetlerimizi ancak, tam hain ve tam nankr
olan kimseler bile bile inkr eder.
33
Ey insanlar! Rabbinizin korumasi altina girin. Ve babanin ocuguna hibir
yarar saglamadigi, ocugun da babasina hibir seyle yarar saglamadigi gnden
rperin. Sphesiz Allah'in vaadi gerektir. O hlde basit dnya yasami sizi
aldatmasin. Ve sakin o ok aldatici sizi Allah ile aldatmasin.
34
Sphesiz ki Allah, kiymetin kopus zamaninin bilgisi yaninda olandir. Ve
yagmuru O yagdirir, rahimlerde olan seyleri O bilir. Ve kimse yarin ne kazanacagini
bilmez. Kimse hangi yerde lecegini de bilmez. Sphesiz ki Allah, en iyi bilendir, en
iyi haberi olandir.
(57/31, Lokmn/22-34)
SEBE SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 220
1
Tm vgler, gklerde olan seyler, yerde olan seyler Kendisine ait olan Allah
iindir; baskasi vlemez. hirette de tm vgler yalnizca O'nun iindir; baskasi
vlmez. Ve O, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir, her
seyin i yzn, gizli taraflarini da iyi bilendir.
2
Allah, yere gireni ve ondan ikani, gkten ineni ve onda ykseleni bilir. Ve O,
engin merhamet sahibidir, kullarinin gnahlarini ok rten, onlari cezalandirmayan
ve bagisi bol olandir.
(58/34, Sebe/1-2)
Necm: 221
3,4
Ve kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o kimseler: Bize
o kiymetin kopus ani gelmeyecektir dediler. De ki: Evet, gelecektir.
Grlmeyeni, duyulmayani, sezilmeyeni, gemisi, gelecegi bilen Rabbime
andolsun ki iman eden ve dzeltmeye ynelik isler yapan o kimselere ki ite
onlar kendileri iin bir bagilanma ve hatiri sayilir bir ri:ik olanlardir
karsiliklarini vermek iin size kesinlikle gelecektir. O'ndan gklerde ve yerde zerre

185

agirligi bir sey kamaz. Bundan daha kk ve daha byk ne varsa, hepsi
kesinlikle aik bir kitaptadir.
5
Ve su, almetlerimi/gstergelerimi saklamaya ugrasanlar; iste onlar, elem
verici kt azaptan bir azap kendileri iin olanlardir.
6
Kendilerine bilgi verilmis olan kimseler de gryorlar ki Rabbinden sana
indirilen sey, hakkin ta kendisidir. Ve o indirilen sey/Kurn, en stn, en gl, en
serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olanin, vlen, vgye
lyik bulunanin yoluna kilavuz oluyor.
7,8
Ve kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden kimseler syle
dediler: Siz ryp, didik didik paralandiginiz vakit, kesinlikle yeni bir
olusturulus iinde bulunacaksiniz diye, size haber veren bir kisiyi size gsterelim
mi? O, bir yalani Allah'a uydurdu mu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Tam
tersi, hirete inanmayan kimseler, azap ve uzak bir sapiklik iindedirler.
9
Peki onlar, gkten ve yerden nlerinde ve arkalarinda olan seylere bir
bakmazlar mi? Biz dilesek kendilerini yere geiririz. Yahut gkten zerlerine
paralar dsrrz. Sphesiz bunda ynelen/ hakka gnl veren her kul iin bir
almet/gsterge vardir.
(58/34, Sebe/3-9)
Necm: 222

10,11
Ve andolsun ki Biz Dvd'a tarafimizdan bir fazlalik ve kuslari verdik; Ey
daglar! Onunla beraber dnn! Ve o'nun iin demiri yumusattik: Bol bol zirhlar
yap ve biimlemede llendir. Siz de slihi ileyin. Kesinlikle Ben yaptiklarini:i
en iyi grenim.
12
Sleymn iin de, sabah gidisi bir ay, aksam dns bir ay olan rzgri
boyun egdirdik; ve Biz erimis bakir madenini o'na sel gibi akittik. Ve eli altinda
Rabbinin izniyle/ bilgisiyle is grmekte olan yabanci kisileri boyun egdirdik. Ve
onlardan kim Bizim emrimizden ikip-sapacak olsa, ona ilgin atesin azabindan
tattirdik.
13
Onlar, Sleymn'a zel kararghlar, heykeller/ resimler ve havuzlar gibi
anaklar ve sbit kazanlardan her ne isterse yaparlar. Ey Dvd ailesi! Nimetlerin
kariligini demek iin aliin! Ama kullarim iinde, verilen nimetlerin kariligini
deyen de ok azdir!
14
Ne zaman ki Biz o'nun lmn gereklestirdik; o'nun lmne, onlara
degnegini yiyen yeryz canlisindan baska hibir sey dellet etmedi. Onun ldgn
anlamalarina, onlara sadece degnegini yiyen yer canlisi/kurt sebep oldu. Ne zaman ki
yz st yere dst, ortaya ikti ki: O yabancilar Sleymn'in bilmedikleri lmn
bilmis olsalardi, o alaltici azap; hasret, gurbet esaret, agir isler, zincire vurulmusluk
iinde kalmazlardi.
242


186

(58/34, Sebe/10-14)
Necm: 223
15
Andolsun ki Sebe toplumu iin yurt tuttuklari yerde bir almet/gsterge
vardi: Sagdan ve soldan iki bahe! Rabbinizin rizkindan yiyin ve O'nun iin
nimetlerin kariligini deyin! Ne gzel bir belde ve ok bagilayici bir Rabb!
16
Fakat onlar yz evirdiler; nimetlerin karsiligini demediler. Biz de
zerlerine barajlarin selini saliverdik ve iki bahelerini onlara buruk yemisli, ilginlik
ve iinde biraz da sidir agaci bulunan iki baheye evirdik.
17
Bu, onlarin kfretmis; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis
olmalari nedeniyle Bizim onlari cezalandirmamizdir. Ve Biz sadece ok nankr
olanlari cezalandiririz.
18
Ve Biz onlarla o bereket verdigimiz memleketler arasinda, sirt sirta sehirler
meydana getirmistik. Ve onlara da muntazam gidis gelis dzenledik: Buralarda
gecelerce ve gndzlerce emniyet iinde gidin gelin!
19
Sonra da onlar: Rabbimiz! Seferlerimizin arasini uzaklastir! dediler ve
nefislerine yanlis; kendi zararlarina isler yaparak haksizlik ettiler. Simdi de Biz
onlari efsaneler yaptik ve tamamen didik didik dagittik. Sphesiz ki bunda tm
kendisine verilen nimetlerin karsiligini oka deyen sabreden iin elbette
almetler/gstergeler vardir.
20
Ve andolsun ki Iblis/dsnce yetisi
243
onlar hakkindaki zannini tasdik etti de
mminlerden ibaret bir kesimden baskasi Iblis'e uydular.
21
Hlbuki Iblis iin onlar zerinde hibir kudret yoktu. Fakat Biz hirete imani
olani, onun hakkinda yeterli bilgisi olmayandan ayirt edecektik; onlari isaretleyip
bildirecektik. Ve senin Rabbin her seyi iyice koruyandir.
(58/34, Sebe/15-21)
Necm: 224
22
De ki: Allah'in astlarindan yanlis inandiginiz kimselere yakarin. Onlar,
gklerde ve yeryznde zerre agirligina malik olmazlar. Onlar iin bu ikisinde
[gkler ve yeryznde] herhangi bir ortaklik yoktur. O'nun iin onlardan bir yardimci
da yoktur.
23
O'nun nezdinde yardim, destek, iltimas,
244
sadece O'nun izin verdigi kimseye
yarari olur. Sonunda kalplerinden dehset giderildigi zaman: Rabbiniz ne dedi?
derler. Onlar: Hakki derler. Ve O, ok ycedir, ok byktr.
24
De ki: Sizi gklerden ve yerden kim riziklandirir? De ki: Allah! Ve
sphesiz ya biz, ya da siz kesinlikle bir kilavuzlanan dogru yol zerindeyiz veya
aik bir sapiklik iindeyiz.

187

25
De ki: Siz bizim yaptigimiz gnahlardan sorumlu tutulmazsiniz. Biz de sizin
yapip durduklarinizdan sorumlu olmayiz.
26
De ki: Rabbimiz aramizi bir araya getirecek, sonra da hak hkm ile aramizi
ayiracaktir. Ve O, hayir kapilarini aandir, hkm verendir, ok iyi bilendir.
27
De ki: O'na ortaklar diye takistirdiklarinizi bana gsterin bakayim!
Kesinlikle sizin dsndgnz gibi degil Hayir! Tam tersi O, en stn, en gl,
en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olan, en iyi yasa koyan,
bozulmayi iyi engelleyen/ saglam yapan Allahtir.
28
Ve Biz, seni ancak btn insanlara mjdeleyici ve uyarici olarak gnderdik,
velkin insanlarin ogu bilmiyorlar.
29
Ve onlar, Eger siz dogrulardan iseniz bu vaat ettiginiz ne zaman? derler.
30
De ki: Size gnn belirlenmis bir zamani vardir ki ondan ne bir saat geri
kalabilirsiniz, ne de ileri geebilirsiniz.
31
Ve su kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden su kimseler,
Biz kesin olarak, bu Kurn'a inanmayiz, ondan ncekine de... dediler. Sen sirk
kosarak, kfrederek yanlis; kendi zararlarina is yapan o kimseleri Rableri
huzurunda tutuklanmis, sz bazisinin bazisina geri evirdigini bir grsen! Zaafa
ugratilan kimseler, byklk taslayan kimselere, Eger sizler olmasaydiniz,
kesinlikle bizler mmin kimseler olurduk diyecekler.
32
Byklk taslayan kimseler, zayif dsrlen kimselere: Size kilavuz
geldikten sonra, sizi ondan biz mi evirdik? Tam tersi, siz kendiniz sulular
oldunuz derler.
33
O zayif dsrlen kimseler de o byklk taslayan kimselere: Tam tersi
gecenin ve gndzn tuzagi! Siz bize Allah'a inanmamamizi ve O'na birtakim
esler edinmenizi emrediyordunuz derler. Bunlar azabi grdkleri zaman
pismanliklarini gizleyeceklerdir. Biz de o kfirlerin; Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddetmis olan o kimselerin boyunlarina demir halkalar geirmisizdir.
Onlar sadece yapmis olduklarinin karsiligini gryorlar.
34
Ve Biz herhangi bir memlekete uyarici gnderdikse, kesinlikle oranin varlik
ve g sahibi simarik nde gelenleri: Biz, sizin kendisiyle gnderildiginiz seyleri/
mesajlari bilerek reddedenleriz / inanmayanlariz dediler.
35
Ve yine dediler ki: Biz malca ve evlata daha oguz ve biz azaba
ugrayacaklardan degiliz.
36
De ki: Sphesiz benim Rabbim diledigi kimseye rizkini genisletir ve
llendirir. Fakat insanlarin ogu bilmezler.

188

37
Ve sizi huzurumuza yaklastiracak olan, mallariniz ve evlatlariniz degildir.
Ancak kim iman eder ve dzeltmeye ynelik isleri yaparsa, iste onlar; kendileri iin
yaptiklarina karsi kat kat karsilik olanlardir. Ve onlar, yksek ksklerinde gven
iindedirler.
38
Ve yetlerimiz/almetlerimiz/gstergelerimiz hakkinda ciz birakmak iin
yarisan su kimseler, azap iinde hazir edilenlerdir.
39
De ki: Sphesiz benim Rabbim kullarindan diledigi kimse iin rizkini
genisletir ve onun iin llendirir. Ve siz her ne seyden Allah yolunda harcasaniz/
nafaka saglarsaniz hemen O, arkasini getirir. Ve O, rizik verenlerin en hayirlisidir.
40
Ve o gn Allah, onlari hep birlikte toplayacak, sonra meleklere: Sunlar mi
size tapiyorlardi? diyecektir.
41
Onlar: Seni tenzih ederiz. Onlara karsi bizim koruyucu, yol gsterici
yakinimz Sensin. Tam tersi onlar gizli glere tapiyorlardi. ogu onlara inananlardi
dediler.
42
Artik bu gn baziniz baziniza yarar ve zarara malik olmaz. Ve Biz, ortak
kosma inancina batmis o kisilere: Tadin bakalim o kendisini yalanlayip durdugunuz
atesin azabini! deriz.
(58/34, Sebe/22-42)
Necm: 225
43
Ve kendilerine aik deliller hlinde yetlerimiz okundugu zaman onlar: Bu,
baska degil, sadece sizi atalarinizin taptigi tanrilardan men etmek isteyen bir
adamdir dediler. Ve: Kurn, uydurulmus bir iftiradan baska bir sey degildir
dediler. Kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan o kimseler
kendilerine hak geldigi zaman: Sphesiz bu apaik bir sihirden baska bir sey
degildir dediler.
44
Ve Biz onlara yle ders grecekleri kitaplardan vermedik. Kendilerine
senden nce bir uyarici gndermedik de.
45
Onlardan nceki kimseler de yalanlamislardi. Hem bunlar, onlara
verdiklerimizin onda-birine/binde-birine bile erememislerdi. Buna ragmen
elilerimi yalanladilar. Peki, Beni tanimama/ tanitmamaya yeltenis nasil oldu?
46
De ki: Ben size sadece bir tek; Allah iin ikiser ikiser, er er ve teker
teker kalkmanizi, sonra da arkadasiniz Muhammed'de delilikten bir sey olmadigini,
o'nun, sadece siddetli bir azabin nnde sizi sakindiracak bir uyarici oldugunu
dsnmenizi gtlyorum.
47
De ki: Benim sizden istedigim cret; iste o sizin iindir; sizin Allah'a
yaklasmanizdir. Benim ecrim ancak Allah'a aittir. Ve O, her seye shittir.
48
De ki: Sphesiz benim Rabbim, hakki yerli yerine koyar. O, grlmeyeni,
duyulmayani, sezilmeyeni, gelecegi, gemisi en iyi bilendir.

189

49
De ki: Kurn/Kurn'in ierdigi gerekler geldi. Ve btil baslatamaz ve geri
getiremez; artik hibir sey yapamaz.
50
De ki: Eger ben sapmissam, artik yalnizca kendi zararima saparim. Ve eger
kilavuzlandigim dogru yolu bulmussam, bilinmeli ki Rabbimin bana vahiy
vermesiyledir. Sphesiz O, En Iyi Isiten'dir, ok Yakin Olandir.
(58/34, Sebe/43-50)
Necm: 226

51
Ve sen onlari korkuya kapildiklari zaman bir grsen; artik kamak yoktur. Ve
yakin bir yerden yakalanmislardir.
52
Ve onlar: O'na iman ettik dediler. Fakat onlar iin uzak bir yerden el
sunmak/ulasabilmek nerede?
53
Hlbuki daha nce dnyada O'nu kesin olarak bilerek reddetmislerdi/ O'na
inanmamislardi. Uzak bir yerden bosa atip tutuyorlardi.
54
Artik tipki bundan nce benzerlerine yapildigi gibi, kendileriyle arzularinin
arasina set ekilmistir. Sphesiz onlar endise veren bir sphe iinde idiler.
(58/34, Sebe/51-54)
ZMER SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 227

1
Bu kitabin indirilmesi, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn
olmayan; mutlak galip, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapan
Allah'tandir.
2
Sphesiz ki, Biz bu kitabi sana gerekle indirdik. yleyse Din'i sadece O'nun
iin arindirarak Allah'a kulluk et.
3
Dikkatli olun, halis din sadece Allah'a aittir. O'nun astlarindan birtakim
yardimci, yol gsterici, koruyucu yakinlar edinenler: Allah'in astlarindan
edindigimiz yardimci, yol gsterici, koruyucu yakinlar, bizi Allah'a daha fazla
yaklastirsin diye biz onlara tapiyoruz. Sphesiz kendilerinin ayriliga/anlasmazliga
dsp durduklari seylerde, onlarin arasinda Allah hkm verecektir. Sphesiz Allah,
yalanci ve ok nankrn ta kendisi olan kisilere kilavuzluk etmez.
4
Eger Allah bir ocuk edinmek isteseydi, kesinlikle olusturacagindan,
dileyecegini seecekti. O, bundan ariniktir. O, bir tek, kahredici Allah'tir.
5
Bir tek, kahredici Allah, gkleri ve yeri hak ile olusturdu, geceyi gndzn
stne bryor, gndz de gecenin stne bryor. Gnesi ve ay'i yarariniza olan

190

yapi ve isleyiste yaratarak hizmetinize sunmustur. Hepsi de adi konmus bir sre
sonuna akip gitmektedir. Iyi bilin ki O, ok gl ve ok bagislayicidir.
6
O, sizi tek bir nefisten olusturdu, sonra ondan esini yapti ve sizin iin
hayvanlardan sekiz es indirdi. Sizi annelerinizin karinlarinda karanlik iinde,
olusturulustan sonra bir olusturulusla meydana getiriyor. Iste bu, sahiplik, ynetim
yalniz Kendisinin olan Rabbiniz Allah'tir. O'ndan baska ilh diye bir sey yoktur.
yleyse, nasil oluyor da evriliyorsunuz?
7
Eger kfredecek; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedecek/
iyilikbilmezlik edecek olursaniz, biliniz ki, sphesiz Allah size hibir ihtiyaci
olmayandir ve O, kullari iin, kfre; Kendisinin ilhliginin ve rabliginin bilerek
reddedilmesine/ nankrlge riza gstermez. Ve eger kendinize verilen nimetlerin
karsiligini derseniz, sizin iin ona razi olur. Hi bir tasiyici, bir baskasinin
ykn ekmez. Sonra dnsnz yalnizca Rabbinizedir. Bylece yapmis
olduklarinizi size haber verecektir. Sphesiz O, sinelerin znde sakli olani iyi
bilendir.
(59/39, Zmer/1-7)
Necm: 228
8
Insana bir sikinti dokundugu zaman, btn gnln O'na vererek Rabbine
yakarir. Sonra kendisine tarafindan bir nimet ltfettigi zaman da nceden O'na
yakardigi hli unutur da Allah'in yolundan saptirmak iin O'na ortaklar olusturur.
De ki: Kfrnle; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedisinle biraz
yararlan! Sphesiz sen atesin ashbindansin.
9
Ya da gece saatlerinde kalkan, boyun egip teslimiyet gstererek, dikelerek,
ahretten ekinerek daima saygida duran ve Rabbinin rahmetini uman o kimse, yle
yapmayan gibi midir? De ki: Hi bilen kimseler ve bilmeyen kimseler esit olur
mu? Kesinlikle sadece temiz akil sahibi olanlar gt alirlar/geregi gibi dsnrler.
10
De ki: Ey iman etmis olan kullar!
245
Rabbinizin korumasi altina girin. Bu
dnyada iyilik-gzellik yapanlara bir gzellik vardir. Sphesiz Allah'in yeryz
genistir. Ancak sabredenler, dllerini hesapsiz tastamam alacaklardir.
11,12
De ki: Ben, kesinlikle dini yalnizca Kendisine zg kilarak Allah'a kulluk
etmekle emrolundum. Ve bana Mslmanlarin ilki olmam iin emir verildi.
13
De ki: Sphesiz Rabbime karsi gelirsem byk gnn azabindan korkarim.
14-16
De ki, Dinimi yalniz Kendisine arindirarak Allah'a kulluk ediyorum. Buna
ragmen siz, O'nun astlarindan dilediginize kulluk yapiniz. De ki: Sphesiz asil
kaybedenler, kiymet gnnde kendilerini ve ailelerini ve yakinlarini kayba
ugratanlardir. Dikkatli olun! Ite bu, apaik bir kaybin ta kendisidir. Onlarin
stlerinden ateten tabakalar, altlarindan da tabakalar vardir. Ite Allah, kullarini
bununla korkutuyor: Ey kullarim! Benim korumam altina girin.

191

17,18
Ve taguta
246
kulluk etmekten kainan ve Allah'a ynelen kimseler, kendileri
iin mjde olanlardir. Haydi, mjdele, sz dinleyip de en gzeline uyan kullarimi!
Iste onlar, Allah'in kendilerine dogru yol kilavuzu verdigi kimselerdir. Ve iste onlar,
kavrama yetenegi/temiz akil sahibi olanlarin ta kendileridir.
19
Peki, zerine azap kelimesi hak olmus kimse de mi? Artik atesteki o kimseyi
sen mi kurtaracaksin?
20
Lkin Rablerinin korumasi altina girmis olan o kisiler, kendileri iin Allah'in
vaadi olarak altlarindan irmaklar akan, kat kat kskler olanlardir. Allah vaadinden
caymaz.
21
Sen, sphesiz Allah'in gkten bir su indirip de onu bir yoluyla yeryzndeki
pinarlara koydugunu, sonra onunla renkleri degisik bir ekin ikardigini, sonra onun
olgunlasip da senin onu sararmis grdgn, sonra da onu bir pe evirdigini
grmedin mi/ hi dsnmedin mi? Sphesiz, bunda kavrama yetenegi olanlar; temiz
akil sahipleri iin kesinlikle bir gt/ hatirlatma vardir.
22
Peki, Allah kimin ggsn Islm'a aarsa, o zaman o, Rabbinden bir isik
zerinde olmaz mi? yleyse Allah'i anmaya karsi kalpleri katilasmis olanlara
yaziklar olsun! Iste onlar, apaik bir sapiklik iindedirler.
23
Allah, szn en gzelini benzesen anlamli olarak, ikiserli
247
bir kitap hlinde
indirmistir. Ondan, Rablerine saygisi olanlarin tyleri rperir.
248
Sonra derileri ve
kalpleri Allah'in anilmasina karsi yumusar. Iste bu, Allah'in rehberidir. Allah, onunla
diledigini kilavuzlar. Her kimi de Allah sasirtirsa, artik ona dogru yolu gsteren biri
yoktur.
24
Peki, kiymet gn sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlara:
Kazanmis oldugunuzun karsiligini tadin! denilmisken, kendini azabin
ktlgnden korumaya alisan kimse mi daha hayirlidir, yoksa kiymet gn gven
iinde gelecek kisi mi?
249

25,26
Onlardan nceki kimseler yalanladilar da kendilerine dsnemedikleri
ynden azap geliverdi. Sonra da Allah, onlara basit dnya hayatinda rsvaligi tattirdi.
hiret azabi ise elbette daha byktr. Keske bilir olsalardi!
27,28
Ve andolsun ki Biz, dsnp gt alsinlar diye przsz Arapa bir okuma
olarak; Allah'in korumasi altina girsinler diye bu Kurn'da insanlar iin her
trlsnden rnek verdik.
29
Allah, ekisip duran birtakim ortaklari olan bir adam ile yalniz bir kisiye bagli
selmet iinde olan bir adami rnek verdi. Bu ikisinin hli hi esit olur mu? Tm
vgler Allah'indir; bakasi vlemez. Aksine olarak onlarin ogu bilmezler.
30
Sphesiz sen kesinlikle leceksin, sphesiz onlar da kesinlikle leceklerdir.
31
Sonra sphesiz siz kiymet gnnde Rabbinizin huzurunda tartisacaksiniz.

192

32
yleyse Allah'a karsi yalan syleyen ve dogru kendisine geldigi zaman onu
yalanlayandan daha yanlis; kendi zararlarina is yapan kim olabilir? O kfirler;
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenler iin cehennemde bir siginak yok
mu!?
33
Ve dogruyu getiren ve onu tasdik eden kisi; iste onlar, Allah'in korumasi altina
girmis olan kisilerin ta kendileridir.
34,35
Onlar iin Rableri nezdinde diledikleri seyler vardir. Iste bu, Allah'in,
onlarin nceden yaptiklarinin en ktsn rtmesi, islemekte bulunduklarinin en
gzeline, ecirlerini karsilik olarak vermesi iin iyilik-gzellik retenlerin karsiligidir.
36
Allah, kuluna kfi degil midir? Onlar ise seni, O'nun astlarindan kimseler ile
korkutuyorlar. Ve Allah kimi sasirtirsa, artik ona kilavuz olan biri yoktur.
37
Kime de Allah kilavuz olursa, artik onu da sasirtan biri yoktur. Allah, ok
gl, suluyu yakalayip, cezalandirarak adalet saglayan degil midir?
38
Ve sen, gerekten onlara: O gkleri ve yeri kim olusturdu? diye sormus
olsan, kesinlikle Allah! diyeceklerdir. De ki: yleyse Allah'in astlarindan
agirdiklarinizi hi dsndnz m? Eger Allah, bana bir zarar vermek istediyse,
onlar O'nun zararini giderebilen kimseler midirler? Yahut bana bir rahmet dilediyse,
onlar O'nun rahmetini engelleyebilen kimseler midirler? De ki: Allah, bana yeter.
Sonucu birakanlar, yalnizca O'na sonucu biraksinlar.
39,40
De ki: Ey toplumum! Siz bulundugunuz yer zere alisin. Sphesiz ben de
alisan biriyim. Artik kendisini rsva edecek azabin kime gelecegini ve kalici bir
azabin kimin zerine yerlesecegini yakinda bileceksiniz.
41
Sphesiz Biz bu kitabi sana, insanlar iin hak ile indirdik. O hlde kim
kilavuzlandigi dogru yolu bulduysa artik kendi lehinedir. Kim de saptiysa artik o, sirf
kendi aleyhine olarak sapar. Ve sen onlarin zerine onlari ayakta tutan bir sorumlu
degilsin.
42
Allah, o nefisleri, lmeleri sirasinda, onlara gemiste yaptiklarini ve yapmasi
gerekirken yapmadiklarini bir bir hatirlatirir. lmeyenleri de uyuduklarinda; artik
haklarinda lm gereklestirdiklerini alikoyar, digerlerini de adi konmus bir sre
sonuna kadar saliverir. Sphesiz bunda dsnen bir toplum iin nice
almetler/gstergeler vardir.
43
Yoksa onlar, Allah'in astlarindan birtakim desteki, yardimci, torpilciler mi
edindiler? De ki: Onlar hibir seye g yetiremez ve akil erdiremezse de mi byle
yapacaksiniz?
44
De ki: Btn yardim, destek, kayirma Allah'indir. Gklerin ve yerin mlk
yalnizca O'nundur. Sonra yalnizca O'na dndrlrsnz.
45
Ve Allah, bir tek olarak anildigi zaman hirete inanmayan kisilerin yrekleri
burkulur da, O'nun astlarindan olan kimseler anildigi zaman derhal yzleri glverir.

193

46
De ki: Ey gklerin ve yerin yoktan yaraticisi/paralayicisi, grlmeyeni,
duyulmayani, sezilmeyeni, gemisi, gelecegi ve varliklarin akil ve duyularla
gzlenenlerini bilen Allah'im! Kullarin arasinda, ekisip durduklari o seyler hakkinda
Sen hkm vereceksin.
47
Ve eger btn yeryzndekiler ve onunla birlikte bir o kadari da sirk kosarak
yanlis; kendi zararlarina is yapan o kisilerin olsaydi, kiymet gn azabin
ktlgnden kurtulmak iin onu kesinlikle kurtulmalik verirlerdi. Ve onlarin hi
hesaba katmadiklari seyler, Allah tarafindan onlar iin meydana ikarilir.
48
Ve kazandiklarinin ktlkleri onlar iin meydana ikmis ve kendisiyle alay
edip durduklari seyler, kendilerini epeevre sarmistir.
49
Iste, insana bir sikinti dokunuverince Bize yalvarir, sonra kendisine
tarafimizdan bir nimet bahsettigimiz zaman da: O, bana bir bilgi zerine verildi
der. Aslinda verilen nimetler, bir imtihan aracidir. Velkin onlarin ogu bilmezler.
50
Gerekten O bana bir bilgi zerine verildi szn, bunlardan nceki kimseler
de syledi de o kazandiklari seyler, kendilerine yarar saglamadi.
51
Sonunda kazandiklari seylerin ktlkleri, kendilerine isabet etti. Sunlardan
sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapmis olan o kimseler; onlarin da
kazandiklari seylerin ktlkleri kendilerine isabet edecektir. Ve onlar ciz birakanlar
degildir.
52
Hl, sphesiz Allah'in, rizki diledigine yaydigini ve llendirdigini bilmediler
mi? Sphesiz bunda iman edecek bir toplum iin kesinlikle nice almetler/gstergeler
vardir.
53
De ki: Ey nefislerine karsi siniri asmis olan kullar!
250
Allah'in rahmetinden
mit kesmeyin. Sphesiz Allah, gnahlari tmden bagislar. Sphesiz O, ok
bagislayicidir, ok merhamet edicidir.
54
Ve size azap gelmeden nce Rabbinize ynelin ve O'na teslim olun. Sonra
yardim edilmezsiniz.
55-58
Ve ansizin azap gelmeden,
kisinin, Allah'in yaninda, yaptigim lszlklerden dolayi yazik bana!
Dogrusu ben alay edenlerdendim demesinden
yahut Allah, bana dogru yolu gsterseydi, her hlde ben Allah'in korumasi
altina girmis kimselerden olurdum demesinden
veya azabi grdg zaman, Bana bir geri dns olsaydi da ben de o iyilik-
gzellik retenlerden olsaydim demesinden nce Rabbinizden size indirilenin en
gzelini izleyin.

194

59
Tam tersi, sana yetlerim geldi de sen onlari hemen yalanladin, byklk
tasladin ve kfirlerden; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenlerden
oldun.
60
Ve o kiymet gn, Allah'a karsi yalan syleyen kisileri yzleri kararmis
olarak greceksin. -Kibirlenenler iin cehennemde yer yok mu?-
61
Allah'in korumasi altina girmis olan kisileri de Allah basarilari
sebebiyle/korunaklarinda kurtarir. Onlara fenalik dokunmaz ve onlar zlmezler de.
62
Allah, her seyin olusturucusudur. O, her seyin belirli bir programa gre
ayarlayan ve bu programi koruyarak, destekleyerek uygulayanidir.
63
Btn gklerin ve yerin anahtarlari yalnizca O'nundur. Allah'in yetlerini
rtbas eden kimseler; iste onlar, zarara ugrayanlarin ta kendileridir.
64
De ki: Buna ragmen siz, bana Allah'tan baskasina kulluk etmemi mi
emrediyorsunuz, ey cahiller!
65,66
Ve andolsun ki sana ve senden ncekilere syle vahyedildi: Andolsun ki
eger ortak kosarsan amelin kesinlikle bosa gidecek ve kesinlikle kaybedenlerden
olacaksin. Onun iin, tam aksine, yalniz Allah'a kulluk et ve sahip oldugu nimetlerin
karsiligini deyenlerden ol.
67
Ve onlar Allah'i hakkiyla takdir etmediler/degerlendirme yapamadilar. Ve
yeryz toptan, kiymet gn O'nun avucundadir. Gkler de O'nun kudretiyle
drlmstr. O, onlarin ortak kostuklarindan arinik ve ok ycedir.
68
Ve sra flenmistir
251
de Allah'in diledigi hari, gklerde kim var, yerde kim
varsa arpilip yikilivermistir. Sonra ona baska bir daha flenmistir de onlar
kalkmislar karsida bakip duruyorlar.
69
Ve yeryz Rabbinin nruyla aydinlanmis, kitap konulmus, peygamberler ve
taniklar getirilmis ve aralarinda hak ile karar verilmistir. Ve onlara haksizlik edilmez.
70
Ve Allah, ne amel yaptiysa herkese karsiligini kesinlikle tam olarak deyecek.
Ve Allah, onlarin yaptiklarini en iyi sekilde bilendir.
71
Ve kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olanlar,
kesinlikle blk blk cehenneme sevk olunacak. Sonunda oraya vardiklarinda
kapilari ailacak. Ve onun bekileri onlara: Iinizden size Rabbinizin yetlerini
okuyan, bu gnnzle karsilasacaginiza dair sizi uyaran eliler gelmedi mi?
diyecekler. Onlar: Evet geldi diyecekler. Velkin kfirler; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddeden zerine azap kelimesi hak oldu.

72
Srekli olarak iinde kalmak zere girin cehennemin kapilarindan denildi.
Byklk taslayanlarin yeri ne ktdr!
73
Rablerine karsi Allah'in korumasi altina girmis olan kisiler de kesinlikle
cennete blk blk sevk edilecek. Sonunda oraya vardiklari, kapilari aildigi ve

195

bekileri onlara: Selm sizlere, tertemiz geldiniz! dedigi zaman Sonsuz olarak
iinde kalmak zere haydi girin oraya! denilecek.
74
Onlar da: Tm vgler, bize vaadini dogru ikaran ve bizi bu arza vris
yapan ve cennette bizi istedigimiz yerde konup grten o Allah'adir dediler. Ite,
alianlarin dl ne gzeldir!
75
Ve sen, evrendeki tm gleri
252
en byk tahtin
253
bir kenarindan
dolasanlar
254
olarak, Rablerinin vgsyle birlikte Allah'i noksan sifatlardan
arindirdiklarini grrsn. Ve onlarin aralarinda dl, ceza hak ile gereklestirilmistir.
Ve Tm vgler lemlerin Rabbi Allah'adir denilmektedir.
(59/39, Zmer/8-75)
MMIN SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 229

1
H/8, Mm/40.
255

2,3
Bu kitabin indirilisi, ok Gl, En Iyi Bilen, gnahi bagislayan, tevbeyi
kabul eden, azabi ok etin olan, bol nimet; ikram sahibi Allah tarafindandir.
O'ndan baska ilh diye bir sey yoktur. Dns yalnizca O'nadir.
4
Allah'in yetleri hakkinda sadece, kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddetmis kimseler tartisir. O hlde onlarin beldeler iinde dnp
dolasmalari seni aldatmasin.
5
Onlardan nce Nh toplumu ve onlardan sonraki birtakim karsit grup yalanladi.
Her mmet, kendi elilerini yakalamak iin girisimde bulundu; onunla hakki btilla
iptal etmek iin mcdele ettiler. Ben de onlari yakalayiverdim. Iste, azabim nasil
oldu?
6
Ve iste bylece kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan
o kimseler zerine Rabbinin Sphesiz onlar atesin ashbidir sz hak oldu.
(60/40, Mmin/1-6)
Necm: 230

7-9
En byk tahti
256
tasiyan, bir de en byk tahtin dis kenarindan olan
kimseler,
257
Rablerinin vgsyle birlikte Kendisini noksan sifatlardan arindirirlar
ve O'na inanirlar. Iman etmis kimseler iin bagislanma dilerler: Rabbimiz! Sen
rahmet ve bilgice her seyi kusattin. Onun iin tevbe eden ve Senin yoluna uyan
kimseleri bagisla ve onlari cehennemin azabindan koru! Rabbimiz! Onlari ve
onlarin atalarindan, zevcelerinden ve soylarindan slih olan kimseleri kendilerine
vaat ettigin Adn cennetlerine girdir. Sphesiz Sen en stn, en gl, en serefli,
maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olan ve en iyi yasa koyan,
bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapanin ta kendisisin. Onlari ktlklerden de
koru. Ve Sen her kimi ktlklerden korursan, artik o gn elbette ona rahmet
etmissindir. Iste bu, byk kurtulusun ta kendisidir.
(60/40, Mmin/7-9)

196

Necm: 231

10
Sphesiz kfirlere; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan o
kimselere seslenilir: Elbette Allah'in bugzu, kendinize bugzunuzdan daha
byktr. Zira siz imana davet olunurdunuz da kfrederdiniz; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddeder dururdunuz.
11
Kfirler dediler ki: Rabbimiz! Sen, bizi iki kere ldrdn, iki kere dirilttin.
Artik gnahlarimizi itiraf ettik. Simdi ikisa bir yol var mi?
12
Iste bu, su sebeptendir: Siz, bir ve tek olarak Allah'a davet edildiginiz zaman
kfrettiniz; inanmadiniz. O'na ortak kosulunca da inandiniz. Artik hkm, o ok yce
ve ok byk Allah'indir.
(60/40, Mmin/10-12)
Necm: 232
13
Allah, size almetlerini/gstergelerini gsteren, sizin iin gkten bir rizik
indirendir. Ve ancak gnlden ynelenler gt alirlar.
14
yleyse, kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenler
hoslanmasa da dini sadece Kendisine ait kilarak Allah'a dua edin.
15
O, dereceleri ykseltendir, en byk tahtin/en yksek mevkiin sahibidir: O,
bulusma gn hakkinda uyarmak iin Kendi emrinden/ Kendi isinden olan vahyi
kullarindan diledigine birakir.
16
O bulusma gn, onlar, meydana ikarlar. Kendilerinden hibir sey Allah'a
karsi gizli kalmaz. Bugn mlk kimindir?, Sadece tek ve kahredici olan
Allah'indir!
17
Bugn her kisi kazandiginin karsiligini alacaktir. Bugn haksizlik diye bir sey
yoktur. Sphesiz Allah, hesabi ok abuk grendir.
18
Yaklasan gn hakkinda da onlari uyar. O zaman kalpler yutkunarak; dehsetten
rpererek girtlaklara dayanmistir. Sirk kosmak suretiyle yanlis; kendi zararlarina is
yapan kimse iin ne sicak bir dost vardir, ne de itaat edilecek bir desteki, yardimci,
iltimasi...
19
Allah, gzlerin hainligini ve ggslerin gizledigini bilir.
20
Ve Allah hakki gereklestirir. Onlarin O'nun astlarindan yalvardiklari kimseler
hibir seyi gereklestiremezler. Sphesiz Allah, en iyi isitenin, en iyi grenin ta
kendisidir.
(60/40, Mmin/13-20)

197

Necm: 233
21
Onlar yeryznde gezmediler mi ki kendilerinden nceki kisilerin sonlari nasil
olmus grsnler. Onlar, yeryznde kuvvete ve eserce kendilerinden daha etin
idiler. Yine de Allah onlari gnahlari sebebiyle aliverdi. Ve kendileri iin Allah'tan
koruyan biri olmadi.
22
Iste bu, su sebepledir: Kendilerine elileri apaik delillerle geliyorlardi da
onlar kfrettiler; inanmadilar. Bunun zerine Allah da kendilerini aliverdi. Sphesiz
O, gldr, cezalandirmasi ok etindir.
(60/40, Mmin/21-22)
Necm: 234
23,24
Andolsun Ms'yi Firavun'a, Hmn'a ve Karun'a yetlerimizle ve aik bir
delil ile eli olarak gnderdik de onlar: Bu bir sihirbaz, byk bir yalancidir
dediler.
25
Bylece Ms, katimizdan kendilerine bir hak ile geldigi zaman onlar: Ms
ile birlikte iman etmis kisilerin ogullarini katledin; egitimsiz, gretimsiz birakip
niteliksiz bir kitle olusturarak gszlestirin, kadinlarini ise sag birakin dediler.
Kfirlerin; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenlerin dzeni, bosa
ikmakta olandan baskasi da degildir.
26
Ve Firavun: Birakin beni, ldreyim Ms'yi, o da Rabbini agirsin.
Sphesiz ben o'nun, sizin dininizi degistirmesinden veyahut yeryznde kargasa
ikarmasindan korkuyorum dedi.
27
Ms da: Sphesiz ben hesap gnne inanmayan her kibirliden, benim
Rabbim ve sizin Rabbiniz'e siginirim dedi.
28,29
Ve Firavun ailesinden imanini saklayan bir babayigit adam: Bir adami,
Rabbim Allah dedigi iin ldrecek misiniz? Hlbuki o, kesinlikle size Rabbinizden
delillerle gelmistir. Ve eger o, bir yalanci ise bir bakarsin ki o'nun yalani kendi
aleyhine oluvermistir. Ve eger dogru ise size yaptigi tehditlerin bir kismi size isabet
eder. Sphesiz Allah, asiri giden bir yalanci kisiye kilavuz olmaz. Ey toplumum!
Yeryznde aiga ikmis olarak bugn ynetim sizindir. Peki, eger gelecek olursa
Allah'in hismindan bizi kim yardim edip kurtarir? dedi.
Firavun: Ben size grsmden baskasini gstermiyorum ve ben sadece size
resitligin/akilli olmanin yoluna kilavuzluk ediyorum dedi.
30-35
Yine o iman etmis olan kimse: Ey toplumum! Sphesiz ben, sizin
hakkinizda Ahzb'in gn benzerinden; Nh toplumunun, d'in, Semd'un ve daha
sonrakilerin maceralarinin benzerinden korkuyorum. Ve Allah, kullari iin bir
haksizlik, yanlislik istemez. Ey toplumum! Sphesiz ben, size gelecek o agrisma-
bagrisma/ kaisma gnnden; arkaniza dnp kaacaginiz gnden korkuyorum.
Sizin iin Allah'tan koruyan biri yoktur. Her kimi de Allah sasirtirsa, artik onun iin
bir yol gsterici yoktur. Ve andolsun ki, bundan nce size Ysuf delillerle gelmisti.
O zaman da o'nun size getirdigi seylerde sphe edip durmustunuz. Sonunda o
ldgnde de, Bundan sonra Allah, asla eli gndermez dediniz. Allah, su

198

kendilerine gelmis bir g olmaksizin, Allah'in yetleri/almetleri/gstergeleri
hakkinda mcdele eden, asiri giden, spheci olan kisileri iste byle sasirtir. Bu
durum, Allah katinda ve iman edenler yaninda bugz olarak byktr. Iste Allah, her
bbrlenen zorbanin kalbi zerine damga basar dedi.
36,37
Ve Firavun: Ey Hmn! Sebeplere; gklerin sebeplerine ulasmam iin bana
bir kule yap da Ms'nin ilhinin ne oldugunu anlayayim. Ve sphesiz ben o'nun
yalanci oldugu kanisindayim dedi. Iste bylece Firavun'a amelinin ktlg ssl
gsterildi ve yoldan ikarildi. Ve Firavun dzeni, yalnizca kayba/ zarara ugratip aci
ekme iindedir.
38-44
Yine iman etmis olan o kimse: Ey toplumum! Bana uyun ki size akilli
olmanin yoluna kilavuzluk edeyim. Ey toplumum! Bu bayagi hayat ancak geici bir
kazanimdir. hiret ise kesinlikle durulacak yurdun ta kendisidir. Her kim bir
ktlk yaparsa, ona ancak yaptiginin bir misli ile ceza verilir. Ve erkek veya kadin,
her kim mmin olarak dzeltmeye ynelik is islerse, artik onlar, orada hesapsizca
riziklanmak zere cennete girerler. Yine: Ey toplumum! Bana ne oluyor ki, siz
beni atese davet ediyorken ben sizi kurtulusa davet ediyorum! Siz, beni, Allah'a
inanmamaya ve benim iin hi bilgi olmayan seyleri O'na ortak kosmaya davet
ediyorsunuz. Ben ise sizi o ok gl ve ok bagislayici olan Allah'a davet
ediyorum. Hi inkr edilemez ki, gerekten sizin beni kendisine davet ettiginiz sey,
dnya ve hirette kendisine bir agri olmayan seydir. Ve sphesiz dnsmz
Allah'adir. Ve sphesiz siniri asanlar, cehennem ashbinin ta kendileridir. Artik siz
benim, sizin iin sylediklerimi yakinda hatirlayacaksiniz. Ve ben isimi Allah'a
havale ediyorum. Sphesiz Allah, kullarini en iyi grendir dedi.
45,46
Sonra Allah o mmini onlarin kurduklari tuzaklarin ktlklerinden
korudu. Firavun'un yakinlarini ise, azabin kts; ates kusatti. Onlar srekli olarak
atese arz olunurlar. Kiymet kopacagi gn ise: Firavun'un yakinlarini azabin en
siddetlisine sokun!
(60/40, Mmin/23-46)
Necm: 235
47
Ve onlar, ates iinde birbirleriyle tartisirlarken, zayif olanlar, byklk
taslayanlara: Sphesiz bizler size uyan kimseler idik. Simdi siz bizden, atesten bir
blm savabiliyor musunuz? derler.
48
Byklk taslayanlar: Sphesiz hep onun iindeyiz. Sphesiz Allah, kullar
arasinda hkmn vermistir dediler.
49
Ve ates iindeki kimseler, cehennem bekilerine: Rabbinize dua edin de bir
gn olsun bizden azaptan biraz hafifletsin dediler.
50
Bekiler: Size elileriniz aik kanitlari getirmediler miydi? diye sorarlar.
Onlar: Evet, getirmislerdi derler. Bekiler: yle ise kendiniz yakarin derler.

199

Kfirlerin; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenlerin yakarmasi sadece
saskinliktadir/ bosa ikmistir.
(60/40, Mmin/47-50)
Necm: 236
51
Sphesiz Biz, elilerimize ve iman etmis kisilere su basit dnya yasaminda ve
shitlerin kalktigi/shitlik edecekleri gnde kesinlikle yardim ederiz.
52
O gn sirk kosarak yanlis, kendi zararlarina is yapan kimselere zr dilemeleri
yarar saglamaz. Ve onlara dislanarak mahrum birakilma vardir, yurdun en kts de
onlar iindir.
53,54
Ve andolsun ki Biz, temiz akil sahiplerine bir yol gsterici ve bir hatirlatma
olmak zere Ms'ya yol gsterme verdik ve Isrlogullari'na o kitabi miras
biraktik.
55
O hlde sabret. Sphesiz Allah'in vaadi haktir. Gnahin iin affedilme iste,
srekli olarak Rabbinin vgsyle birlikte Kendisini tm noksanliklardan arindir.
56
Sphesiz kendilerine gelmis kesin bir delil olmaksizin, Allah'in
yetleri/almetleri/gstergeleri hakkinda mcdele edenler; onlarin ggslerinde
ancak yetisemeyecekleri bir kibir vardir. Sen hemen Allah'a sigin. Sphesiz O, en
iyi isiten ve en iyi grendir.
57
Elbette gklerin ve yerin olusturulmasi, insanlarin olusturulmasindan daha
byktr. Ama insanlarin ogu bilmiyorlar.
58
Ve kr ile gren esit olmaz. Iman etmis ve dzeltmeye ynelik isler yapmis
olanlar ve ktlk yapanlar da esit degildir. Ne kadar da az dsnyorsunuz!
59
Sphesiz o kiymet kopus ani, elbette gelecektir. Onda hi sphe yoktur. Fakat
insanlarin ogu inanmiyorlar.
60
Ve sizin Rabbiniz: Bana yalvarin, dua edin ki size karsilik vereyim. Sphesiz
Bana kulluk etmekten byklenen kimseler yakinda horlanmis olarak cehenneme
gireceklerdir dedi.
61
Allah, iinde dinlenesiniz diye geceyi, gz aici bir aydinlik olarak da
gndz sizin iin ayarlayandir. Sphesiz Allah insanlara karsi bir armagan
sahibidir. Velkin insanlarin ogu verilen nimetlerin karsiligini demezler.
62
Iste, her seyin olusturucusu Rabbiniz Allah budur. O'ndan baska ilh diye bir
sey yoktur. O hlde nasil oluyor da dndrlyorsunuz!
63
Iste Allah'in yetlerini bile bile inkr eden kimseler byle evriliyorlar.
64
Allah, sizin iin yeryzn bir karargh, gg de bir bina yapan, size sekil
veren, ki ekillerinizi ne de gzel vermitir ve sizi temiz seylerden

200

riziklandirandir. Iste O, Rabbiniz Allah'tir. Ite, lemlerin Rabbi olan Allah ne
cmerttir!
65
O, diridir, O'ndan baska ilh diye bir sey yoktur. Bu nedenle, dini sadece
O'nun iin arindiranlardan olarak O'na dua edin. Tm vgler yalniz lemlerin
Rabbi Allah'adir; baskasi vlemez.
66
De ki: Bana Rabbimden apaik deliller geldigi zaman, sphesiz ben, sizin
Allah'i birakip o taptiklariniza kulluk yapmaktan kesinlikle men edildim ve ben
lemlerin Rabbine teslim olmamla emrolundum.
67
O, sonra gl kuvvetli bir aga
erismeniz, sonra da ihtiyarlar olmaniz, adi konmus bir sreye ermeniz ve de aklinizi
kullanmaniz iin sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden, sonra bir embriyodan
olusturandir. Sonra O, sizi zayif, ufak-tefek bir ocuk olarak ikarir. Sizden kimi
de, daha nce vefat
258
ettiriliyor; gemite yaptiklariniz ve yapmaniz gerekirken
yapmadiklariniz bir bir hatirlatiliyor.
68
O, yasatir ve ldrr. Artik O, bir emir
gereklestirince artik ona sadece Ol! der de o, hemen olur.
(60/40, Mmin/51-68)
Necm: 237

69-76
Allah'in yetleri zerinde tartisanlari grmedin mi/hi dsnmedin mi?
Nasil da dndrlyorlar? Kitabi ve elilerimize gnderdiklerimizi yalanlayanlar
elbette ileride, boyunlarinda halkalar ve zincirler olarak kaynar suya srlp, sonra
ateste yakilirlarken bileceklerdir. Sonra onlara: Allah'in astlarindan ortaklar
kostugunuz seyler nerededir? denir. Onlar: Bizden kaybolup gittiler; aslinda biz
zaten nceleri hibir seye yakarmiyorduk derler. Iste Allah, kfirleri; Kendisinin
ilhligini ve rabligini bilerek reddedenleri byle saptirir: Iste bu, yeryznde
haksiz yere simarmaniz ve bbrlenmenizden trdr. Orada srekli kalmak
zere cehennem kapilarina girin! Ite, byklenenlerin duragi ne de ktdr!
(60/40, Mmin/69-76)
Necm: 238
77
Artik sen sabret, sphesiz Allah'in vaadi haktir. Artik onlara yapip
durdugumuz tehdidin bir kismini sana gstersek de veya seni vefat ettirsek;
gemiste yaptiklarini ve yapman gerekirken yapmadiklarini bir bir hatirlattirsak da
onlar, yalnizca Bize dndrleceklerdir.
78
Ve andolsun ki Biz senin nnden nice eliler gnderdik. Onlardan kimini
sana anlattik, onlardan kimini de anlatmadik. Hibir eli, Allah'in izni/ bilgisi
olmaksizin bir almet/ gsterge getiremez. Artik Allah'in emri gelince de hak ile
gereklestirilir. Btilcilar, iste burada kayba, zarara ugrayip aci ektiler.
(60/40, Mmin/77-78)
Necm: 239

201

79,80
Allah, onlardan bir kismina binesiniz diye sizin iin hayvanlari yaratan,
ayarlayandir. Onlarin bir kismindan da yiyorsunuz. Ve sizin iin onlarda daha nice
menfaatler vardir. Ve Allah onlarin zerinde gnllerinizdeki bir arzuya erersiniz
diye hayvanlari yaratandir, ayarlayandir. Ve siz, onlar zerinde ve gemiler zerinde
tasinirsiniz.
81
Ve Allah size almetlerini/ gstergelerini gsteriyor. Peki, simdi Allah'in
almetlerinin/ gstergelerinin hangisini taninmaz hle getirirsiniz?
(60/40, Mmin/79-81)
Necm: 240
82
Daha yeryznde gezip de kendilerinden ncekilerin sonu nasil olmus bir
bakmazlar mi? Onlar kendilerinden hem daha ok, hem de kuvvete ve
yeryzndeki eserlerinin saglamligi bakimindan daha etin idiler. yle iken o
kazandiklari seyler, kendilerine yarar saglamadi.
83
Ne zaman ki elileri onlara aik delillerle geldi, kendilerinde bulunan bilgiden
dolayi simariklik etmislerdi. Hlbuki o, alay ettikleri sey onlari kusatmisti.
84
Sonra da ne zaman hismimizi grdler: Allah'in birligine inandik ve O'na
ortak kostugumuz seyleri kabul etmedik dediler.
85
Ama hismimizi grdkleri zamanki imanlari kendilerine yarar saglayacak
degildi. Allah'in, kullari hakkindaki srp giden tutumu... Iste kfirler; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o kimseler burada kaybettiler, zarara
ugradilar.
(60/40, Mmin/82-85)
FUSSILET SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 241

1
H/8, Mm/40.
259

2-4
Arapa bir Kurn, mjdeleyici ve uyarici olarak, bilen bir toplum iin
yetleri ayrintili olarak aiklanmis/ blm blm ayrilmis, yarattigi btn canlilara
dnyada oka merhamet eden, engin merhamet sahibi Allah'tan indirilmis bir kitap!
Buna ragmen onlarin ogu yz evirmislerdir. Artik onlar kulak vermezler.
5
Ve onlar: Bizi kendisine agirdigin seye karsi kalplerimiz bir rt/zirh
iindedir, kulaklarimizda bir agirlik, bizimle senin aranda da bir perde vardir.
Artik sen, yapabilecegini yap, biz de gerekten yapiyoruz dediler.
6,7
De ki: Ben sadece sizin gibi bir beserim. Bana, Sizin ilhinizin bir tek ilh
oldugu vahyediliyor. O nedenle O'na dosdogru ynelin ve O'ndan bagislanma

202

dileyin. Ve zekti/vergiyi vermeyen ve hireti bilerek reddeden o kimselerin/
inanmayanlarin ta kendileri olan ortak kosanlarin vay haline!

8
Sphesiz ki, iman eden ve dzeltmeye ynelik iler yapanlar, kendileri iin
bitmez tkenmez/baa kakilmaz ecir olanlardir.
(61/41, Fussilet/1-8)
Necm: 242

9
De ki: Siz yeryzn iki evrede olusturani gerekten rtp duracak misiniz/
inanmayacak misiniz? Bir de O'na esler kosuyorsunuz! O, lemlerin Rabbidir.
10
Ve O, yeryznn iinde sabit daglar yerlestirdi. Orada bereketler meydana
getirdi. Orada arastirip isteyenler iin esit olarak/ayirim yapilmadan riziklari drt
evrede ayarladi.
11
Sonra duman hlinde bulunan gge yerlesti/ egemenlik kurdu
260
da ona ve
yeryzne, Isteyerek veya istemeyerek gelin! dedi. Ikisi de, Biz isteyerek
geldik dediler.
12
Bylece Allah, onlari iki evrede yedi gk olmak zere gereklestirdi ve her
ggn kendi isini iine ykledi. Biz en yakin gg kandillerle ve korumayla ssledik.
Iste bu, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/ mutlak
galip olanin, ok iyi bilenin ayarlamasidir.
(61/41, Fussilet/9-12)
Necm: 243
13
Buna ragmen onlar, yine yz evirirlerse hemen de ki: Ben sizi d ve
Semd'un yildiriminin benzeri bir yildirima karsi uyardim.
14
Hani onlara, Allah'tan baskasina kulluk etmeyin! diye nlerinden-
arkalarindan [her yanlarindan] eliler gelmisti. Onlar: Eger Rabbimiz isteseydi,
kesinlikle melekler indirirdi. Bu yzden biz, kendisiyle gnderilmis oldugunuz
seyleri kesinlikle bilerek reddedenleriz/ inanmayanlariz dediler.
15
d'a gelince de onlar, yeryznde haksiz yere byklk tasladilar ve: G
bakimindan bizden daha etin kim vardir? dediler. Onlar sphesiz kendilerini
olusturan Allah'in g olarak kendilerinden daha etin oldugunu grmediler mi?
Ve onlar Bizim yetlerimizi bile bile inkr ediyorlardi.
16
Bu yzden Biz de onlara bu en basit dnya hayatinda rezillik azabini
tattirmak iin o ugursuz gnlerde dondurucu bir kasirga gnderdik. hiret azabi
ise elbette daha ok rezil edicidir. Onlara yardim da edilmez.
17
Semd'a gelince; iste, Biz onlara dogru yolu gsterdik. Fakat onlar krlg
dogru yol zerine sevip tercih ettiler. Bunun zerine kazandiklari seyler sebebiyle
alaltici azabin yildirimi onlari yakalayiverdi.
18
Ve Biz iman etmis kimseleri ve Allah'in korumasi altina girmis olan kimseleri
kurtardik.
(61/41, Fussilet/13-18)

203

Necm: 244
19
Ve Allah'in dsmanlarinin bir araya getirilip toplandiklari gn, artik onlar,
atese dagitilirlar.
20
Sonunda oraya geldiklerinde, onlarin isitme, grme duyulari ve derileri
yaptiklari seyler ile ilgili kendi aleyhlerinde shitlik ederler.
21-23
Ve onlar kendi derilerine, Niye aleyhimize shitlik ettiniz? dediler. Onlar
dediler ki. Her seyi konusturan Allah, bizi konusturdu ve sizi ilk defa O olusturdu
ve O'na dndrlmektesiniz. Siz, isitme, grme duyulariniz ve derileriniz
aleyhinize shitlik eder diye gizlenmiyordunuz. Velkin yapmakta olduklarinizdan
birogunu Allah'in bilmeyecegine inandiniz. Iste sizin bu inanciniz; Rabbiniz
hakkinda beslediginiz inanciniz, sizi bir yikima ugratti, bylelikle zarara, kayba
ugrayip aci ekenlerden oldunuz.
24
Simdi eger onlar direterek ortak kosma inancini, yalanlamayi srdrrlerse,
artik onlar iin konaklama yeri atestir. Ve eger zr bildirmeye alissalar, onlar,
zr kabul edilecek kimseler degildirler.
25
Ve Biz onlara birtakim yasdaslarini/Iblislerini kabuk gibi zerlerine kaplattik,
onlar da, nlerinde ve arkalarinda [tm evrelerinde] olanlari kendilerine ssl
gsterdiler. Gelmis gemis herkesten, kendilerinden nce gelip-gemis mmetlerde
yrrlkte olan Sz
261
onlarin zerine hak oldu. Sphesiz onlar, zarara/kayba
ugrayip aci eken kimseler idiler.
(61/41, Fussilet/19-25)
Necm: 245
26
Ve kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden kimseler: stn
gelmeniz iin bu Kurn'i dinlemeyin, onun iinde anlamsiz seyler yapin/
anlasilmasini her trl yolla engelleyin dediler.
262

27
Artik Biz, kesinlikle, kfirlere; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddedetmis kimselere siddetli bir azap tattiracagiz. Ve kesinlikle onlara yaptiklari
amellerin en ktsn karsilik olarak verecegiz.
28
Iste bu, Allah'in dsmanlarinin cezasidir; atestir. yetlerimizi bile bile inkr
eden kimseler olduklarina ceza olarak, onlar iin orada sonsuzluk yurdu vardir.
29
Ve o kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan o kisiler:
Rabbimiz! Bildigimiz-bilmedigimiz herkesten bizi dogru yoldan saptiranlari bize
gster. Onlar en asagidakilerden olsunlar diye biz onlari ayaklarimizin altinda
tutalim dediler.
(61/41, Fussilet/26-29)
Necm: 246
30-32
Sphesiz, Rabbimiz Allah'tir deyip sonra dosdogru olanlar; onlarin
zerine, haberci yetler srekli iner; Korkmayin, zlmeyin. Size vaat edilen

204

cennetle sevinin. Biz, dnya hayatinda ve hirette sizin yol gsterenleriniz,
yardimcilariniz, koruyanlariniziz. Cennette, kullarinin gnahlarini ok rten, onlari
cezalandirmayan ve bagisi bol olan, engin merhamet sahibinden bir ikram olarak
sizin iin nefislerinizin arzuladigi her sey var. Orada istediginiz seyler de sizin
iindir.
33,34
Ve Allah'a agirip/ yakarip slihi isleyen ve Ben, Mslmanlardanim
diyen kimseden daha gzel szl kim vardir? Ve gzellikle irkinlik/ iyilikle
ktlk bir olmaz. Ktlg en gzel seyle sav. O zaman, seninle arasinda
dsmanlik bulunan kimse, sanki simsicak bir yakin'dir.
35
Bu olgun davranisa ancak sabredenler kavusturulur, buna ancak byk bir
pay sahibi olan kavusturulur.
36
Ve eger seytandan gelen kt bir dsnce seni drtecek olursa hemen Allah'a
sigin. Sphesiz ki O, en iyi duyanin ve en ok bilenin ta kendisidir.
(61/41, Fussilet/30-36)
Necm: 247

37
Ve gece, gndz, gnes ve ay O'nun almetlerinden/ gstergelerindendir.
Gnese ve aya boyun egip teslimiyet gstermeyin. Ve eger sadece Allah'a kulluk
yapiyorsaniz, onlari olusturmus olan Allah'a boyun egip teslimiyet gsterin.
38
Buna ragmen onlar eger byklk taslarlarsa bilsinler ki, Rabbini iyi taniyan
kisiler her zaman O'nun iin Allah'i noksan sifatlardan arindirirlar ve onlar hi
usanmazlar.
39
Sphesiz senin yeryzn boynu bkk grp de Bizim onun zerine suyu
indirdigimiz zaman, onun titresmesi ve kabarmasi da O'nun almetlerinden/
gstergelerindendir. Sphesiz ki ona hayat veren, kesinlikle lleri de diriltir.
Sphesiz O, her seye gc yetendir.
40
Sphesiz almetlerimiz/ gstergelerimiz hakkinda dogruluktan ayrilip inkra
sapan kimseler Bize gizli kalmazlar. O hlde atese atilacak olan kisi mi daha
hayirlidir, yoksa kiymet gn gven iinde gelecek kisi mi? Istediginizi yapin.
Sphesiz ki Allah, yaptiginiz seyleri en iyi grendir.
(61/41, Fussilet/37-40)
Necm: 248

41,42
Sphesiz gt/Kurn kendilerine geldiginde onu bilerek reddeden
kimseler... Ve sphesiz o gt/Kitap, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi
engelleyen/saglam yapan, vlen, vgye lyik bulunan tarafindan indirilmedir.
nnden ve ardindan/ hibir tarafindan kendisine btilin gelmedigi ok serefli bir
kitaptir.

205

43
Senin iin senden nceki elilere sylenenden baska bir sey sylenmiyor.
Sphesiz senin Rabbin kesinlikle bagislama sahibidir ve aci veren bir azabin
sahibidir.
44
Ve eger Biz o gd/Kurn'i yabanci dilde bir okuma yapsaydik, elbette
onlar: yetleri ayrintili olarak verilmeli degil miydi? Yabanci dil mi, Arapa mi!
diyeceklerdi. De ki: O, iman eden kimseler iin bir kilavuz ve bir sifadir.
Inanmayanlara gelince, onlarin kulaklarinda bir agirlik vardir. Ve o gt/ Kurn,
onlar zerine bir krlktr. Onlara ok uzak bir mekndan seslenilmektedir.
45
Ve andolsun ki Biz Ms'ya Kitab'i vermistik de onda anlasmazliga dsld.
Eger Rabbin tarafindan gemis Sz
263
olmasaydi kesinlikle aralarinda
gereklestirilmisti. Ve sphesiz onlar, bundan [Kurn'dan] kesinlikle spheci bir
yetersiz bilgi iindedirler.
(61/41, Fussilet/41-45)
Necm: 249

46
Her kim slihi islerse artik kendi iin yapmis olur. Kim de bir ktlk
yaparsa, artik kendi aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullara hi mi hi haksizlik eden
biri degildir.
47
O saatin bilgisi sadece Allah'a birakilir. Onun bilgisi disinda hibir meyve
kabugundan ikmaz, hibir disi gebe kalmaz ve dogurmaz, dsk yapmaz. Ve
Allah, onlara: Benim ortaklarim nerede? diye seslendigi gn, onlar: Bizden
hibir shit olmadigini Sana arz ederiz derler.
48
nceden tapmakta olduklari seyler de kendilerinden uzaklasip kayboldu.
Onlar kendileri iin kaacak bir yer olmadigini da iyice anladilar.
49
Insan, hayir istemekten usanmaz, kendisine bir ktlk dokununca da hemen,
zgndr, mitsizdir.
50
Ve eger kendisine dokunan sikintidan sonra, kendisine tarafimizdan bir
rahmet tattirsak, hi kuskusuz Bu benim hakkimdir. Ve kiymetin kopus aninin
gelecegini sanmiyorum. Ve eger Rabbime dndrlrsem, O'nun katinda hi
sphesiz, benim iin en gzeli vardir der. Bu nedenle kfirlere; Allah'in ilhligini
ve rabligini bilerek reddeden kimselere, yaptiklarini kesin bildirecegiz ve onlara,
kesinlikle kaba bir cezadan tattiracagiz.
51
Ve Biz insana nimet verdigimiz zaman o yz evirir, yan izer. Kendisine bir
ktlk dokundugu zaman da genis genis dua sahibidir; yalvarir da yalvarir.
52
De ki: Hi dsndnz m? Eger Kurn, Allah katindan olup da sonra siz
bu geregi rtbas etmisseniz Kendisi uzak bir ayriligin iinde bulunan kimseden
daha sapik kim olabilir?
53
Onun hak oldugu ortaya ikincaya kadar, hem dis dnyada, hem kendi
bnyelerinde
264
almetlerimizi/ gstergelerimizi onlara gsterecegiz. Rabbinin
sphesiz her seye tanik olmus olmasi da yetmedi mi?

206

54
Gznz ain! Sphesiz onlar Rablerine kavusmaktan bir sphe iindedirler.
Gznz ain! Sphesiz Allah, her seyi kusatandir.
(61/41, Fussilet/46-54)
SR SRESI
MEKKE DNEMI

Necm: 250

1,2
H/8, Mm/40, Ayn/70, Sn/60, Kf/100.
265

3
En stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak
galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapan Allah, sana ve
senden ncekilere iste byle vahyeder.
4
Gklerde ve yerde olan seyler sadece O'nundur. O, ok ycedir, ok byktr.
5
Gkler stlerinden neredeyse atlayacaklar. Tm gler ise Rablerinin
vgsyle birlikte noksan sifatlardan arindiriyorlar ve yeryznde bulunan kimseler
iin bagislanma diliyorlar. Gznz ain! Sphesiz Allah, ok bagislayicidir, ok
merhamet edicidir.
6
Ve O'nun astlarindan yardimci, yol gsterici, koruyucu yakinlar edinen
kimseler; Allah onlarin zerinde yaptiklarini kayda almaktadir. Ve sen onlarin
zerinde canli-cansiz tm varliklari belirli bir programa gre ayarlayan ve bu
programi koruyarak, destekleyerek uygulayan biri degilsin.
7
Iste bylece Biz, kentlerin anasini ve onun kiyisindaki kisileri uyarasin ve
kendisinde hi sphe olmayan toplanma gn ile uyarasin diye sana Arapa bir
Kurn vahyettik.
Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.
8
Ve eger Allah dileseydi kesinlikle onlari bir tek nderli toplum yapardi. Fakat
O, dileyeni rahmetinin iine girdirir. Sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is
yapanlar da, kendileri iin bir koruyucu, yol gsterici yakin ve bir yardimci
olmayanlardir.
9
Yoksa O'nun astlarindan birtakim yardimci, yol gsterici, koruyucu yakinlar
mi kabulleniyorlar? Iste Allah, yardimci, yol gsterici, koruyucu yakinin ta
kendisidir. Ve O, lleri diriltir ve O, her seye gc yetendir.
11
Iste O, gklerin ve
yerin yoktan yaraticisidir/paralayicisidir. O sizin iin kendinizden esler ve
hayvanlardan iftler yaratmistir. O, sizi bu dzenin ierisinde tretip retiyor. O'nun
benzeri hibir sey yoktur. Ve O, en iyi isitendir, en iyi grendir.
12
Gklerin ve
yeryznn kilitleri yalnizca O'nundur. O, diledigi kimse iin rizki genisletir ve
ayarlar. Sphesiz ki O, her seyi en iyi bilendir.
13
Allah, dinden Nuh'a ykmllk olarak ulastirdigi seyi, sana vahyettigimizi,
Ibrahim'e, Msya ve Isa'ya ykmllk olarak ulastirdigimiz seyi yasam yolu
yapti: Dini hayata geirin, ayakta tutun ve onda ayriliga dsmeyin. Senin
kendilerini davet ettigin sey, ortak kosan kimselere agir geldi. Allah, diledigini
kendine seer ve kalpten yneleni de o davet edilene kilavuzlar.

207

14
Ve onlar, ancak kendilerine bilgi geldikten sonra, aralarindaki taskinlik
yznden ayriliga dstler. Eger Rabbin tarafindan adi konmus bir sre sonuna
kadar sz gememis olsaydi aralarinda kesinlikle gereklestirilirdi. Ve sphesiz
kendilerinden sonra Kitab'a vris kilinan kisiler, Kurn'dan kesinlikle kararsizliga
gtren bir kusku iindedirler.
15,10
Iste bunun iin sen, davet et ve sana emredildigi gibi dosdogru ol. Onlarin
bos igreti arzularina uyma ve de ki: Ben, Allah'in kitaptan indirdigine inandim ve
ben, aranizda adaleti gereklestirme grevi ile emrolundum. Allah, bizim
Rabbimizdir sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptiklarimiz yalnizca bize, sizin
yaptiklariniz da yalnizca size aittir. Sizinle bizim aramizda hibir delile yer yoktur.
Allah, bizi bir araya toplayacaktir. Dns de yalniz O'nadir. Ve hakkinda ihtilfa
dstgnz herhangi bir sey; artik onun hkm Allah'a aittir. Iste bu, benim Rabbim
Allah'tir. Ben, yalniz O'na isin sonucunu havale ettim ve ben, yalniz O'na
yneliyorum.
266

(62/42, Sr/1-9, 11-15, 10)
Necm: 251

16
Ve kendisine karsilik verildikten sonra Allah hakkinda tartisanlar; onlarin
kanitlari Rableri katinda iptal edilmistir. Ve onlarin zerinde bir gazap vardir, etin
azap da onlar iindir.
17
Allah, bu kitabi ve teraziyi/ ly hakla indiren Zat'tir. Ve sana ne bildirir
ki, belki de o kiymetin kopus zamani ok yakindir!
18
Ona inanmayan kimseler kiymetin abuk gelmesini istiyorlar. Inananlar ise
ondan korkuyla titrerler ve onun gerek oldugunu bilirler. Iyi bilin ki kiymetin
kopus zamani hakkinda tartisanlar kesinlikle geri dns olmayan bir sapiklik
iindedirler.
19
Allah kullarina ok armagan verendir. Diledigini/ dileyeni riziklandirir. Ve
O, her seye gc yetendir, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn
olmayan/ mutlak galip olandir.
20
Her kim hiret ekinini isterse, Biz onun ekininde, onun iin arttiririz. Ve her
kim dnya tarlasini isterse ona da ondan veririz. Ve onun iin hirette hibir nasip
yoktur.
(62/42, Sr/16-20)
Necm: 252
21
Yoksa onlarin, Allah'in dinde izin vermedigi seyi kendileri iin mesru kilmis
ortaklari mi vardir? Eger Fasl Sz
267
olmasaydi, aralarinda kesinlikle isleri
bitirilmisti. Ve sphesiz sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlar; kendileri
iin aci bir azap olanlardir.

208

22
Kendilerine vaki oldugunda kazandiklari seylerden dolayi sirk kosarak
yanlis; kendi zararlarina is yapan o kimselerin rktklerini grrsn. Iman etmis,
dzeltmeye ynelik isleri yapmis kimseler de cennetlerin bahelerindedirler.
Rablerinin yaninda onlar iin istedikleri seyler vardir. Iste bu, byk armaganin ta
kendisidir.
23
Iste bu, Allah'in, iman eden, dzeltmeye ynelik isler yapan kullarina
mjdeledigi seydir. De ki: Ben bu tebligime kari sizden yakinlikta sevgiden
baka hibir cret istemiyorum. Ve her kim bir iyilik-gzellik yaparsa, Biz onun
iin onda iyiligi-gzelligi artiririz. Sphesiz ki Allah ok bagislayicidir, karsiligini
verendir.
24
Ya da onlar, Allah'a karsi yalan uydurdu mu diyorlar? Iste eger Allah dilerse
senin de kalbini mhrler; btili yok eder ve szleriyle hakki gereklestirir. Sphesiz
ki O, ggslerde bulunan seyleri ok iyi bilendir.
(62/42, Sr/21-24)
Necm: 253

25
Ve O, kullarinin tevbesini kabul eder, ktlklerden affeder ve sizin
islemekte oldugunuz seyleri bilir.
26
Ve O, iman etmis ve dzeltmeye ynelik isler yapanlara karsilik verir ve
onlara armaganlarindan daha fazlasini verir. Kfirler; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddedenler ise, siddetli bir azap onlar iindir.
27
Ve eger Allah rizki kullarina yaysaydi/ dseseydi [bol bol verseydi],
kesinlikle yeryznde azginlik ederlerdi. Velkin Allah diledigini belli bir lye
gre indiriyor. Sphesiz ki O, kullarindan en ok haberi olandir, en iyi grendir.
28
Ve O, insanlar mitlerini kestikten sonra yagmuru indiren ve rahmetini
yayandir. Ve O, vlmeye lyik olandir, yardimci, yol gsterici, koruyucu yakindir.
29
Ve gklerin, yeryznn olusturulmasi ve gklerde ve yerde her
dbbehden/canlidan tretip yaymasi, O'nun almetlerinden/ gstergelerindendir. Ve
O, diledigi zaman onlarin hepsini toplamaya gc yetendir.
30
Ve size musibetten isabet eden seyler, iste kendi ellerinizle kazandiklariniz
yzndendir. O da ogunu affediyor.
31
Ve siz yeryznde ciz birakicilar degilsiniz. Ve sizin, Allah'in astlarindan,
bir yakininiz yoktur, yardimciniz da yoktur.
32-35
Denizde daglar gibi akip gidenler de O'nun almetlerinden/
gstergelerindendir. Eger O dilerse rzgri durdurur da giden gemiler denizin
sirtinda duruverirler. Sphesiz bunda tm ok sabreden ve kendisine verilen
nimetlerin karsiligini ok ok deyen kimseler iin nice almetler/ gstergeler
vardir. Yahut Allah, onlarin kazandiklari seyler sebebiyle o gemileri degisime/
yikima ugratir. Birogunu da bagislar. Ve yetlerimiz/ almetlerimiz/

209

gstergelerimiz hakkinda mcdele edenler kendileri iin kaacak bir yer
olmadigini bilirler.
36-39
Iste, size verilen herhangi bir sey, basit dnya hayatinin kazanimidir.
Sadece dnya hayatinin geici bir menfaatidir. Allah katinda bulunanlar [nimetler,
dller] ise;
iman etmis ve sadece Rablerine isin sonucunu havale eden kimseler iin,
gnahin byklerinden ve haysizliktan kainan ve fkelendikleri zaman
bagislayan kimseler iin,
Rablerinin agrisina cevap veren, salti ikame eden [ml ynden ve zihinsel
aidan destek olma; toplumu aydinlatma kurumlari olusturan-ayakta tutan], isleri de
kendi aralarnda ura; iin en iyi yan ortaklaa bulup ortaya karma olan,
kendilerini riziklandirdigimiz seylerden Allah yolunda harcarlar/ basta yakinlari
olmak zere baskalarinin nafakalarini temin eden kimseler iin
ve kendilerine bir haksizlik ve saldiri isabet ettigi zaman birbirleriyle
yardimlasan/ intikam alan kimseler iin daha hayirli ve daha kalicidir.
(62/42, Sr/25-39)
Necm: 254
40
Ve bir ktlgn cezasi, onun gibi bir ktlktr. Ama kim affeder ve
dzeltirse, artik onun creti Allah'a aittir. Sphesiz ki O, sirk kosarak yanlis; kendi
zararlarina is yapanlari sevmez.
41
Kim de haksizliga ugradiktan sonra hakkini alirsa, iste onlarin aleyhine bir
yol yoktur.
42
Yol ancak, insanlara haksizlik eden ve yeryznde haksiz yere taskinlik eden
kimseler aleyhinedir. Iste onlar, kendileri iin aci bir azap olanlardir.
43
Her kim de sabreder ve kusuru bagislarsa, sphesiz iste bu, kesinlikle islerin
azmindendir.
44
Ve Allah her kimi saptirirsa artik bundan sonra onun iin hibir yardimci, yol
gsterici, koruyucu yakin yoktur. Ve sen, azabi grdklerinde sirk kosarak yanlis;
kendi zararlarina is yapanlarin: Geri dns yerine bir yol var midir? dediklerini
grrsn.
45
Ve sen, onlari asagiliktan dolayi baslari ne egilmis, gz ucuyla gizli gizli
etrafa bakarlarken atese sunulduklarini greceksin. Iman etmis kimseler de:
'Sphesiz zarara ugrayanlar, kendilerini ve ailelerini, yakinlarini kiymet gn
zarara ugratmis olan kimselerdir dediler. Gznz ain! Sphesiz sirk kosarak
yanlis; kendi zararlarina is yapanlar devamli bir azap ierisindedirler.
46
Onlar iin Allah'in astlarindan kendilerine yardim edecek hibir yardimci, yol
gsterici, koruyucu yakin yoktur. Allah kimi de saptirirsa, artik onun iin herhangi
bir yol yoktur.

210

47
Allah'tan, kendileri iin dns yeri olmayan geri evrilemeyecek gn
gelmeden nce, Rabbinizin agrilarina karsilik veriniz. O gn, sizin iin siginacak
bir yer yoktur, sizin iin tanimayacak hle getirmek/ taninmamak da yoktur.
48
Buna ragmen eger onlar yz evirirlerse bilsinler ki, Biz, seni onlarin zerine
bir beki olarak gndermedik. Sana dsen sadece tebligdir. Ve Biz, sphesiz insana
tarafimizdan bir rahmet tattirdigimiz zaman ona sevindi; eger elleriyle yaptiklari
yznden kendilerine bir ktlk isabet ederse de, o zaman grrsn ki sphesiz o
insan ok nankrdr.
(62/42, Sr/40-48)
Necm: 255
49,50
Gklerin ve yeryznn hkmranligi yalniz Allah'indir. O, diledigini
olusturur, diledigine kiz ocuk bahseder, diledigine de erkek ocuk bahseder.
Yahut Allah onlari erkek ve kiz olmak zere eslestirir. Diledigini de kisir
yapar. Sphesiz O, en iyi bilendir, ok gl olandir.
51
Ve bir beser iin, bir vahiy
268
ile veya perde arkasindan yahut bir eli
gnderip de izniyle/ bilgisiyle diledigini vahyetmesi disinda Allah'in kendisine sz
sylemesi olmaz. Sphesiz O, ok yce ve ycelticidir, en iyi yasa koyan,
bozulmayi iyi engelleyen/ saglam yapandir.
52,53
Iste bylece Biz, sana da Kendi emrimizden/Kendi isimizden olan ruhu/
Kurn'i vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat Biz onu,
kullarimizdan diledigimizi kendisiyle kilavuzladigimiz bir nr/isik yaptik. Hi
kuskusuz sen de dosdogru bir yola; gklerde ve yerde bulunanlar Kendisi iin olan
Allah'in yoluna kilavuzluk etmektesin. Gznz ain, btn isler yalniz Allah'a
dner.
(62/42, Sr/49-53)
ZUHRUF SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 256
1
H/8, Mm/40.
269


2,3
Apaik/aiklayan kitap kanittir ki Biz onu aklinizi kullanasiniz diye Arapa
bir okuma yaptik.
4
Ve sphesiz Kurn, Bizim nezdimizdeki ana kaynakta gerekten ok ycedir
ve yasalar iermektedir, saglamdir/ bozulmasi engellenmistir.

211

5
Peki, Biz, siz siniri asan bir toplum oldunuz diye o gt'/ Kurn'i size
gndermekten vaz mi geelim?
60
Ve eger Biz, dileseydik, sizden, yeryznde yerinize geecek melekler
yapardik.
270

6-8
Ve Biz ncekilere de nice peygamberler gndermistik. Onlar, kendilerine
gelen her peygamberi kesinlikle alaya aliyorlardi da Biz, kuvvete onlardan daha
gl olanlari degisime/ yikima ugrativerdik. ncekilerin rnegi de geti.
(63/43, Zuhruf/1-5, 60, 6-8)
Necm: 257
9
Ve hi kuskusuz eger sen onlara: Gkleri ve yeri kim olusturdu? diye
sorsan, kesinlikle: Onlari en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn
olmayan/ mutlak galip olan, ok iyi bilen olusturdu diyeceklerdir.
10
O Allah ki, yeryzn sizin iin bir besik yapti. Orada kilavuzlandiginiz
dogru yolda gidesiniz diye birtakim yollar da yapti.
11
Ve O Allah ki, suyu gkten belli bir l ile indirdi. Sonra Biz, onunla l bir
beldeyi canlandirdik. Iste siz, byle ikarilacaksiniz.
12-14
Ve O, btn esleri olusturdu ve siz onlarin sirtina binip zerlerine
yerlesirsiniz. Sonra onun zerine yerlestiginiz zaman, Rabbinizin nimetini anarak:
Bunlari bizim hizmetimize veren/ bunlari yararlanacagimiz zelliklerde yaratan
Allah eksikliklerden ariniktir. Yoksa bizim bunlara gcmz yetmezdi. Sphesiz biz
de yalnizca Rabbimize dnecegiz diyesiniz diye sizin iin gemilerden ve
hayvanlardan bineceginiz seyleri var etti.
15
Ve onlar, O'nun iin Kendi kullarindan bir para kabllendiler. Sphesiz su
insan kesinlikle apaik bir nankrdr.
16
Yoksa O, olusturduklarindan kizlar edindi de ogullari size mi seti?
17
Onlardan biri, Rahmn'a [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet
eden Allah'a] yakistirdigi/ kiz ile mjdelendigi zaman yz simsiyah kesilir. Ve o,
yutkunup duran biridir.
18
Ve yoksa onlar, mcevherler ierisinde yetistirilip de mcdelede apaik
olmayani mi tercih ediyorlar?
19
Onlar Rahmn'in [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden
Allah'in] kullarinin ta kendisi olan melekleri de disi saydilar. Onlar, onlarin
olusturulusuna tanik mi oldular? Onlarin tanikliklari yazilacak ve onlar sorguya
ekileceklerdir.
20
Ve onlar: Eger Rahmn [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet
eden Allah] dileseydi, biz onlara tapmazdik dediler. Onlarin buna dair hibir
bilgileri yoktur. Onlar sadece uyduruyorlar.

212

21
Yoksa Biz kendilerine bundan nce bir kitap verdik de simdi onlar, ona mi
tutunuyorlar?
22
Aksine, onlar: Sphesiz biz atalarimizi bu nderli toplum zerinde bulduk,
biz de onlarin izleri zerinde kilavuzlandigimiz dogruya erdirilmis kimseleriz
dediler.
(63/43, Zuhruf/9-22)
Necm: 258
23
Ve iste byle Biz, senden nce de hangi kente bir uyarici gndermissek,
kesinlikle oranin simarik varlikli kimseleri: Sphesiz biz, atalarimizi bir nderli
toplum zerinde bulduk. Biz de kesinlikle onlarin izlerine uyanlariz demislerdi.
24
Gnderilen uyarici; Eger size atalarinizi zerinde buldugunuz seyden daha
dogrusunu getirmissem de mi? dedi. Onlar: Sphesiz biz, sizin kendisiyle
gnderildiginiz seyi bilerek reddedenleriz/ inanmayanlariz dediler.
25
Bunun zerine Biz de onlari yakaladik, cezalandirmak sretiyle adaleti
sagladik. Hadi, yalanlayanlarin sonu nasil oldu bir bak!
26,27
Ve hani bir zamanlar
Ibrhm babasina ve toplumuna: Sphesiz ben sizin taptiginiz eylerden uzagim.
Beni yoktan yaratan ayri. Sphesiz ki artik O, beni dogru yola iletecektir
dedi.
28
Ibrhm bu sz, onlarin dnmesi iin ardindan gelecek olanlara devamli
kalacak bir sz yapti.
29
Tam tersi, Ben bunlari da atalarini da kendilerine hak/gerek ve aiklayici bir
eli gelinceye kadar kazanlandirdim.
30
Ve hak/ gerek kendilerine geldigi zaman onlar: Bu, bir bydr ve
sphesiz biz onu bilerek reddedenleriz/ inanmayanlariz dediler.
31
Yine onlar: Bu Kurn, su iki sehirden bir byk adama indirilmeli degil
miydi? dediler.
32
Rabbinin rahmetini onlar mi paylastiriyorlar? Su basit dnya hayatinda,
onlarin geimliklerini aralarinda Biz paylastirdik Biz. Birbirlerine islerini
grdrsnler diye Biz, onlarin bir kismini bir kisminin zerine derecelerle
ykselttik. Ve Rabbinin rahmeti onlarin biriktirdikleri seylerden daha hayirlidir.
33-35
Ve eger insanlar, bir tek nderli, geregi bilerek reddeden toplum
olmayacak olsalardi, Biz, Rahmn'i [yarattigi btn canlilara dnyada oka
merhamet eden Allah'i] bilerek reddeden/ inanmayan kimselerin evlerine gmsten
tavanlar ve zerine ikacaklari merdivenler, onlarin evleri iin kapilar, zerine
yaslanacaklari koltuklar ve altindan ss esyalari yapardik. Bunlarin hepsi basit
dnya hayatinin kazanimindan baska bir sey degildir. hiret ise Rabbinin katinda,
Allah'in korumasi altina girmis olan kisiler iindir.
36,37
Ve her kim Rahmn'in [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet
eden Allah'in] gdnden, anilmasindan krlesirse Biz ona bir seytan musallat
ederiz de artik o, onun iin akrandir/ yandastir; ve sphesiz ki yandaslar/ akranlar,

213

krlesenleri Yol'dan ikarirlar. Onlar da kendilerinin kilavuzlandiklari dogru yolda
olduklarini sanirlar.
38
Sonunda Bize gelince: Keske seninle benim aramda dogu ile bati arasindaki
kadar bir uzaklik olsaydi der. yleyse bu ne kt bir akrandir/ yandatir!
39
Ve bugn pismanlik duymaniz size hibir yarar saglamayacak. Siz sirk
kosarak yanlis; kendi zararlarina is yaptiginiz zaman kesinlikle azapta ortaklarsiniz.
(63/43, Zuhruf/23-39)
Necm: 259
40
O hlde sagirlara sen mi isittireceksin? Yahut krlere ve apaik bir sapiklik
iinde bulunanlara sen mi kilavuzluk edeceksin?
41
Artik eger Biz, seni alip gtrsek bile sphesiz Biz, onlari cezalandirarak
adaleti saglariz.
42
Yahut da onlara vaat ettigimiz azabi sana gsteririz. nk Biz, onlarin
aleyhlerine g yetirenleriz.
43
yleyse sen, sana vahyedilene saril. Sphesiz ki sen dosdogru bir yol
zerindesin.
44
Ve sphesiz sana vahyedilen [Kurn], senin iin de, toplumun iin de
gerekten bir gttr/san-sereftir siz ondan sorgulanacaksiniz.
61,62
Ve sphesiz sana vahyedilen [Kurn], o kiymetin kopusu iin kesinlikle
bir bilgidir: Sakin kiymetin kopuu hakkinda pheye dmeyin ve bana uyun.
Bu, dogru yoldur. Ve sakin eytan sizi alikoymasin. Sphesiz o, sizin iin apaik
bir dmandir.
271

45
Ve sen, elilerimizden senden nce gnderdigimiz kisilere sor, Biz
Rahmn'in [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'in]
astlarindan kulluk edilecek ilhlar tanimis miyiz?
(63/43, Zuhruf/40-44, 61-62, 45)
Necm: 260
46
Ve hi kuskusuz Biz, Ms'yi yetlerimizle/ almetlerimizle/
gstergelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelenlerine eli gnderdik de o:
Gerekten ben lemlerin Rabbinin elisiyim demisti.
47
Sonra da Ms yetlerimizi/ almetlerimizi/ gstergelerimizi onlara getirince,
onlar hemen yetlere glverdiler.
48
Ve Bizim onlara gsterdigimiz her bir almet/ gsterge bir nceki almetten/
gstergeden kesinlikle daha byktr. Ve onlar dnerler diye Biz onlari azapla
yakaladik.

214

49
Onlar da: Ey byc! Sende olan ahdi/ sana verdigi sz hrmetine, bizim
iin Rabbine dua et. Sphesiz biz kesinlikle kilavuzlandigimiz dogru yola
girecegiz dediler.
50
Fakat ne zaman ki azabi kendilerinden kaldirdik, o zaman onlar szlerinden
dnverirler.
51-53
Ve Firavun, toplumunun iinde seslendi: Ey toplumum! Misir
hkmdarligi ve altimdan akip giden su irmaklar benim degil mi? Hl grmyor
musunuz? Yahut ben, su zavallinin ta kendisi olan; nerede ise meramini
anlatamayan kisiden daha hayirli degil miyim? Hem o'nun zerine altin bilezikler
atilmali veya kendisiyle beraber simsiki saflar hlinde melekler gelmeli degil
miydi? dedi.
54
Firavun kendi toplumunu etkisizlestirdi; niteliksizlestirdi de onlar da ona itaat
ettiler. Sphesiz onlar, hak yoldan ikmis kimseler toplumu idiler.
55,56
Sonunda onlar Bizi gazaplandirdiklari zaman onlari cezalandirarak adaleti
sagladik. Sonra da onlari topluca suda bogduk. Sonra da onlari sonradan gelecekler
iin selef ve rnek yaptik.
***
57
Meryem oglu s bir rnek olarak anlatilinca da, senin toplumun, ondan
mesafelenip giderler.
58
Ve senin toplumun: Bizim ilhlarimiz mi daha hayirlidir, yoksa o mu
Muhammed mi/ s mi? dediler. Bu rnegi sirf seninle tartismak iin ortaya
attilar. Aslinda onlar, asiri dsmanlik eden bir toplumdur.
59
s, sadece Bizim kendisine nimet verdigimiz ve kendisini Isrlogullari'na
rnek yaptigimiz bir kuldur.
63,64
s apaik delillerle geldigi zaman dedi ki: Ben size haksizlik ve kargasayi
engellemek iin konulmus kanun, dstur ve ilkeleri getirdim ve hakkinda ihtilfa
dstgnz seylerin bir kismini size aiklayayim diye geldim. O hlde Allah'in
korumasi altina girin ve bana itaat edin. Sphesiz ki Allah; O, benim Rabbimdir ve
sizin Rabbinizdir. yle ise O'na kulluk edin. Iste bu, dogru bir yoldur.
65
Fakat gruplar, s hakkinda kendi aralarinda anlasmazliga dstler. Artik aci
bir gnn azabindan dolayi, sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlarin vay
hline!
66
Onlar kendileri farkina varmadan, ansizin, kiymet aninin kendilerine
gelmesinden baska bir sey mi bekliyorlar?
67
O gn Allah'in korumasi altina girmis kisiler hari tm nderler/ birbirinin
izinden gidenler, birbirlerine dsmandirlar.
(63/43, Zuhruf/46-59, 63-67)
Necm: 261

215

68-70
Ey yetlerimize iman etmis ve Mslmanlar olmus olan kullarim! Bugn
size korku yoktur ve siz zlmeyeceksiniz. Siz ve esleriniz agirlanmis olanlar
olarak girin cennete!
71-73
-Allah'in korumasi altina girmi kiilerin evrelerinde
altin tepsiler, kadehler dolatirilir. Orada nefislerin arzu duyacagi, gzlerin
zevklenecegi her ey vardir. Ve siz, orada srekli kalacaksiniz. Ve iste bu,
yapagelmis oldugunuz seyler sebebiyle, kendisine son sahip edildiginiz cennettir.
Orada sizin iin birok meyveler vardir. Onlardan yiyeceksiniz.
74-76
Sphesiz ki gnahkrlar cehennem azabinda sreklidirler. Kendilerinden
hafifletilmeyecektir. Onlar, orada da mitsizlerdir. Ve Biz, onlara haksizlik
etmedik, fakat onlar, sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan kimselerin ta
kendileri idiler.
77
Ve onlar seslenirler: Ey Mlik! Rabbin bizim isimizi bitirsin. Mlik:
'Sphesiz siz, byle kalacaksiniz dedi.
(63/43, Zuhruf/68-77)
Necm: 262
78
Andolsun ki Biz size hakki getirdik. Velkin sizin ogunuz hakki irkin
gryorsunuz.
79
Yoksa onlar isi saglama mi almislar/garantiye mi baglamislar? Iste Biz,
sphesiz saglamcilariz.
80
Yoksa onlar, sphesiz Bizim, onlarin sirlarini ve fisiltilarini isitmedigimizi
mi saniyorlar? Evet! Isitiriz, yanlarinda bulunan elilerimiz de yaziyorlar.
81
De ki: Eger Rahmn [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet
eden Allah] iin bir ocuk olsaydi, o takdirde kulluk edenlerin ilki ben olurdum.
82
Gklerin ve yerin Rabbi, en byk tahtin
272
Rabbi onlarin niteledikleri
seylerden ariniktir.
83
Sen hemen birak onlari, kendilerine sz verilen gnlerine kavusuncaya kadar
bosa ugrassinlar ve oynayadursunlar.
84
Ve O, gkteki ilh olandir ve yeryznde ilh olandir. Ve O, en iyi yasa
koyan, bozulmayi iyi engelleyen/ saglam yapandir, ok iyi bilendir.
85
Ve gklerin, yeryznn ve her ikisi arasindakilerin mlk sadece Kendisine
ait olan Allah ne cmerttir. Kiymet aninin bilgisi de yalnizca O'nun yanindadir.
Ve siz sadece O'na dndrleceksiniz.
86
Ve onlarin, O'nun astlarindan yalvarip durduklari kimseler yardima, destege,
iltimasa mlik olamazlar. Ancak hakka shit olan Zat bunun disindadir. Onlar da
biliyorlar.
87
Yine andolsun ki, onlara kendilerini kimin olusturdugunu sorsan, kesinlikle:
Allah derler. O hlde nasil evriliyorlar!
88
Ve onun, Ey Rabbim! Bunlar sphesiz imana gelmez bir toplumdur demesi
kanittir ki...

216

89
Artik sen onlardan vazge ve Selm! de. Artik onlar yakinda bileceklerdir.
(63/43, Zuhruf/78-89)
DUHN SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 263

1
H/8. Mm/40.
273

2-7
Apaik/aiklayan Kitab'a yemin olsun ki sphesiz Biz, Kendi katimizdan bir
is olarak, onu, haksizlik ve kargasayi engellemek iin konulmus kanun, dstur ve
ilkeler ile dolu/ saglam, her isin/ olusun kendisinde ayirt edildigi, her seyin bol bol
verildigi, kazancin bol oldugu bir gecede indirdik. Sphesiz Biz uyaricilariz.
Sphesiz Biz, Rabbinden, gklerin, yeryznn ve ikisi arasindakilerin Rabbinden
eger kesin inanan kimseler iseniz bir rahmet olarak eli gnderenleriz. Sphesiz
O, en iyi duyanin, en iyi bilenin ta kendisidir.
8
Ondan baska ilh diye bir sey yoktur. O, yasatir ve ldrr, sizin Rabbinizdir,
sizden nceki atalarinizin da Rabbidir.
9
Tersine onlar, yetersiz bilgi iinde oynayip
duruyorlar.
(64/44, Duhn/1-9)
Necm: 264
10,11
Simdi sen, ggn, apaik bir kitlik getirecegi gn gzetle. O kitlik
insanlari sarip sarmalar. Bu, elem verici bir azaptir.
274

12
Rabbimiz! Bizden azabi kaldir. Sphesiz biz artik kesinlikle inananlariz.
13,14
Nerede onlarda gt almak? Hlbuki kendilerine aiklayici bir eli
gelmisti. Sonra ondan yz evirdiler ve gretilmis bir deli/ gizli glerce
desteklenen biri! dediler.
15
Sphesiz Biz azabi birazcik kaldiririz, siz kesinlikle dnenlersiniz.
16
En byk bir yakalayisla yakalayacagimiz gn, sphesiz Biz, suluyu
yakalayip ceza vererek adaleti saglayanlariz.
(64/44, Duhn/10-16)
Necm: 265
17-21
Ve andolsun ki Biz onlardan nce Firavun toplumunu imtihan ettik. Ve
onlara ok saygin bir eli gelmisti: Allah'in kullarini bana geri verin. Sphesiz ben
sizin iin gnderilmis gvenilir bir eliyim. Allah'a karsi stnlk taslamayin.
Sphesiz ki ben size apaik bir g getiriyorum. Ve Sphesiz ben, beni taslayarak

217

ldrmenizden benim Rabbime, sizin Rabbinize sigindim. Ve eger siz bana
inanmazsaniz hemen yanimdan uzaklasin.
22
Sonra da Ms: Sphesiz ki bunlar, sulu bir toplumdur diyerek Rabbine
yalvardi.

23,24
Hadi kullarimi geceleyin yrt. Sphesiz siz izlenen kimselersiniz,
tedbirli olun. Bol suyu/ nehiri ok hizli birak. Sphesiz onlar suda bogulmu bir
ordudur.
25-27
Onlar, bahelerden, pinarlardan, ekinlerden, saygin makamlardan ve iinde
safalar srdkleri nice nimetlerden nicelerini biraktilar.
28
Iste byle! Biz onlari baska baska toplumlara miras biraktik.
29
Iste, gk ve yeryz onlarin zerine aglamadi. Onlar, sre taninanlar da
olmadi.
30,31
Andolsun ki Biz Isrlogullari'ni o horlayici azaptan, Firavun'dan kurtardik.
Sphesiz o, siniri asanlardan, stnlk taslayanlardan biriydi.
32
Andolsun ki Biz Isrlogullari'ni bilerek lemler zerine sekin kilmistik.
33
Biz onlara iinde apaik bir bel bulunan almetlerden/ gstergelerden de
vermistik.
34-36
Sphesiz Mekkeli ortak kosanlar diyorlar ki: Bizim sadece ilk lmmz
var. Biz, tekrar diriltilecek degiliz. Eger siz dogru kimselerseniz, sznzn eri
iseniz haydi atalarimizi bize getirin.
37
Onlar mi daha hayirlidir, yoksa Tubba toplumu ve onlardan nceki kimseler
mi? Biz, onlari degisime/ yikima ugrattik. Sphesiz onlar, gnahkrlar idiler.
(64/44, Duhn/17-37)
Necm: 266
38
Ve Biz gkleri, yeryzn ve ikisi arasindakileri oyun oynayanlar olarak
olusturmadik.
39
Biz, o ikisini sadece hak/ gerek ile olusturduk. Fakat onlarin ogu
bilmiyorlar.
40
Sphesiz ki, Ayirma Gn onlarin hepsinin bulusma yeridir/ kararlastirilmis
bulusma vaktidir.
41,42
O gn Allah'in merhamet ettigi kimseler hari, hibir yakinin yakina hibir
sekilde yarari olmaz. Onlar yardim da olunmazlar. Sphesiz ki Allah, en stn, en
gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/ mutlak galip olanin, engin
merhamet sahibinin ta kendisidir.
43-46
Sphesiz zakkum agaci, asiri gnahkrlarin yiyecegidir. O, erimis maden
gibidir, kizgin bir sivinin kaynamasi gibi karinlarda kaynar.

47,48
Tutun unu da ilginca yanan atein ortasina srkleyin. Sonra onun
bainin stne kaynar su azabindan dkn.

218

49,50
Tat bakalim! Sphesiz sen, ok gl ve ok stn biri idin! Sphesiz
ite bu, sizin kendisine kuku duyup durdugunuz eydir.
(64/44, Duhn/38-50)
Necm: 267
51-57
Sphesiz ki Allah'in korumasi altina girmis kisiler, Rabbinden bir armagan
olarak gvenli bir makamdadirlar; bahelerde ve pinarlardadirlar. Onlar, karsilikli
oturarak ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerler. Iste byle! Biz, onlari iri
siyah gzllerle/ en ideal tiplerle eslestirdik. Onlar, orada gven iinde her esit
meyveyi isteyebilirler. Onlar orada ilk lmden baska bir lm tatmazlar. Ve Allah
onlari cehennem azabindan korumustur. Iste bu, byk kurtulusun ta kendisidir.
58
Iste, Biz Kurn'i onlar gt alsinlar diye senin dilinle kolaylastirdik.
59
Artik sen gzetle. Sphesiz onlar gzetleyenlerdirler.
(64/44, Duhn/51-59)
CSIYE SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 268

1
H/8, Mm/40.
275

2
Bu Kitab'in indirilmesi, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi
mmkn olmayan/ mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/
saglam yapan Allah'tandir.
3-5
Sphesiz gklerde ve yeryznde mminler iin almetler/gstergeler
vardir. Ve sizin olusturulusunuzda ve tretip yaydigi kk-byk tm canlilarda da
kesin bilgiyle inanan bir toplum iin almetler/ gstergeler vardir. Ve gece ile
gndzn birbiri ardinca gelisinde ve Allah'in gkten bir riziktan indirip de onunla
yeryzn lmnden sonra dirilttigi seyde ve rzgrlari evirip evirmesinde aklini
alistiran bir toplum iin almetler/ gstergeler vardir.
6
Iste bunlar, Bizim sana hak ile okumakta oldugumuz Allah'in yetleridir. Sana
onlari hakkiyla okuyoruz. Artik onlar, Allah'tan ve O'nun yetlerinden sonra, hangi
sze/ hangi olguya inanacaklar?
(65/45, Csiye/1-6)
Necm: 269

7
ok yalanci, ok gnahkr kisilerin hepsinin vay haline!
8
O, Allah'in kendisine okunan yetlerini isitir, sonra da sanki kibrinden onu hi
isitmemis gibi yine bildigini okur. Artik sen ona, can yakici bir azabi mjdele!
9,10
Ve o, yetlerimizden bir sey grendigi zaman, onu alaya aliyor. Iste onlar
iin horlayici bir azap; telerinde cehennem vardir. Kazandiklari seyler ve Allah'in

219

astlarindan edindikleri koruyucu, yol gsterici yakinlar, kendilerine hibir sekilde
yararli olmaz. Ve onlar iin byk bir azap vardir.
11
Bu uyarilar, bir yol gsterimidir. Rablerinin yetlerini bilerek reddeden
kimseler de, onlar iin en pisinden acikli bir azap vardir.
(65/45, Csiye/7-11)
Necm: 270

12
Allah, isi olarak iinde gemilerin seyretmesi, sizin de O'nun armaganlarindan
rizik aramaniz ve kendinize verilen nimetlerin karsiligini demeniz iin denizi
emrinize veren/ yararlanacaginiz yapi ve zelliklerde yaratan Zat'tir.
13
Ve O,
gklerde ve yeryznde bulunan her seyi Kendinden sizin hizmetinize vermistir.
Sphesiz bunda dsnen bir topluluk iin almetler/ gstergeler vardir.
(65/45, Csiye/12-13)
Necm: 271
14,15
Iman etmis kisilere syle: Allah'in her toplumu, kazandiklariyla
cezalandirmasi iin, Allah'in ciddi boyutta cezalandiracagi gnleri ummayan; hirete
inanmayan kimseleri bagislasinlar, kendileri cezalandirmaya kalkmasinlar, Allah'a
biraksinlar. Her kim slihi islerse iste kendi lehinedir. Kim de ktlk yaparsa iste
kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize dndrleceksiniz.
(65/45, Csiye/14-15)
Necm: 272

16
Ve andolsun ki Biz, Isrlogullari'na kitap, hkm; yasa ve peygamberlik
verdik. Ve onlari temiz hos olanlardan riziklandirdik. Ve onlari lemler zerine
fazlalikli kildik.
17
Ve onlara Allah'in Kendine zg islerine dair apaik deliller verdik. Sonra
onlar, yalnizca, kendilerine bilgi geldikten sonra aralarindaki ekememezlik
yznden ayriliga dstler. Sphesiz Rabbin, ayriliga dstkleri seylerde kiymet
gn aralarinda karar verecektir.
18
Sonra da seni Allah'in Kendine zg islerinden apaik bir yol haritasi/ toplu
yasam ilkeleri sahibi yaptik. Artik sen, ona uy, bilmeyen kimselerin bos-igreti
arzularina uyma.
(65/45, Csiye/16-18)
Necm: 273
19
Sphesiz onlar, Allah karsisinda sana hibir sekilde yarar saglayamazlar. Ve
sphesiz sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlarin bazisi bazisinin yardimci,
yol gsterici, koruyucu yakinlaridirlar, Allah ise Kendisinin korumasi altina girmis
kisilerin yardimci, yol gsterici, koruyucu yakinidir.

220

20
Kurn, insanlar iin kalb idrakler, kesin inanan toplum iin bir yol gsterme
ve rahmettir.
21
Yoksa ktlkleri isleyen o kimseler, kendilerini, hayatlarinda ve
lmlerinde, iman eden ve dzeltmeye ynelik isler yapan kimseler gibi
yapacagimizi mi zannettiler? Ne kt hkm veriyorlar!
22
Ve Allah, gkleri ve yeryzn gerek ile ve de her kisiyi yaptigi ile
karsiliklandirmak iin olusturdu. Ve onlar haksizliga ugratilmazlar.
23
Peki sen, kendi bos-igreti arzusunu ilh edinen ve Allah'in bir bilgi zere
kendisini saptirdigi, kulagi ve kalbini mhrledigi ve gz stne bir perde ektigi
kimseyi grdn m/ hi dsndn m? Artik Allah'tan sonra ona kim dogru yol
kilavuzlugu yapacaktir? Yine de gt alip dsnmyor musunuz?
24
Yine onlar, Hayat, ancak bu dnya hayatimizdan ibarettir. lrz ve
yasariz. Bizi ancak geen uzun zaman degisime/ yikima ugratir dediler. Hlbuki
onlarin buna dair hibir bilgileri yoktur. Onlar, sadece zan yrtyorlar.
25
Kendilerine yetlerimiz apaik okundugu zaman da, Eger dogru kimseler
iseniz atalarimizi getirin demekten baska delilleri yoktu.
(65/45, Csiye/19-25)
Necm. 274

26,27
De ki: Allah, sizi diriltir. Sonra sizi O ldrr, sonra da kendisinde sphe
olmayan kiymet gnnde bir araya toplayacaktir. Fakat insanlarin ogu bilmiyorlar.
Gklerin ve yeryznn mlk de sadece Allah'indir. Kiymet aninin gelecegi gn;
iste o gn, btila sapanlar zarara ugrayacaklardir.
28,29
Ve her nderli toplumu, diz kms grrsn. Her nderli toplum, kendi
kitabina agrilir: Bugn, yapmis oldugunuz amellerin karsiligi size verilecektir. Iste
bu, yznze karsi hakki konusan kitabinizdir. Sphesiz Biz, sizin yaptiklarinizi
yazdiriyorduk.
30
Iman eden ve dzeltmeye ynelik isler yapan kimseler de, artik Rableri onlari
rahmeti iine koyacaktir. Iste bu, apaik kurtulusun ta kendisidir.
31,32
Su kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan su
kimselere gelince de, Peki size yetlerim okunmadi mi da siz byklk tasladiniz
ve gnah isleyen bir toplum oldunuz? Ve Allah'in sz kesinlikle gerektir; ve
kiymet anina gelince, onda kusku yoktur denildiginde, Kiymet aninin ne
oldugunu bilmiyoruz, yalnizca biz, sadece zannediyoruz, kesin bir bilgi edinmis
degiliz dediniz.
33
Ve isledikleri seylerin ktlkleri kendilerine belli oldu ve onlari, kendisiyle
alaya aldiklari seyler kusativerdi.
34,35
Ve denilmistir ki: Bugn Biz sizi, sizin bu gnnze kavusmayi
unuttugunuz gibi unuturuz/ terk ederiz/ cezalandiririz. Yeriniz de atestir. Sizin iin

221

yardimcilardan herhangi biri de yoktur. Iste bunlar, sizin Allah'in yetlerini alaya
almaniz ve basit dnya yasaminin sizi aldatmasi sebebiyledir. Artik bugn onlar,
atesten ikarilmaz ve zr dilemeleri de kabul edilmez/ Allah'i hosnut etmeleri de
istenmez.
36
Artik, tm vgler, gklerin Rabbi, yeryznn Rabbi ve lemlerin Rabbi
Allah'a mahsustur; baskasi vlemez.
37
Gklerde ve yeryznde de byklk ve hkimiyet yalnizca O'nundur. Ve O,
en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/ mutlak galip
olandir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/ saglam yapandir.
(65/45, Csiye/26-37)
AHKF SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 275

1
H/8, Mm/40.
276

2
Bu kitabin indirilisi, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn
olmayan/mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam
yapan Allah'tandir.
3
Biz gkleri, yeryzn ve ikisi arasindakileri ancak hak ile ve adi konmus
bir sre sonu ile olusturduk. Su kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddeden kimseler ise uyarildiklari seylerden/ uyarilmaktan yz evirenlerdir.
4
De ki: Allah'in astlarindan yakardiginiz seyleri grdnz m/ hi
dsndnz m? Onlar, yeryznden neyi olusturmuslar, bana gsterin. Yoksa
onlarin gklerde bir ortakliklari mi var? Eger siz dogru kimseler iseniz bana
Kurn'dan nce bir kitap veya bilgiden bir kalinti getirin.
5
Ve Allah'in astlarindan kiymet gnne kadar kendisine hibir cevap
veremeyecek olan kimselere dua eden kimseden daha sapik kim olabilir? stelik
tapilan kimseler, o kimselerin yalvarislarindan habersizler de.
6
Insanlar bir araya toplandigi zaman da taptiklari kimseler kendilerine
dsmanlar oldular. Ve onlarin kendilerine tapmalarini kabul etmeyenler idiler.
7
Ve Bizim yetlerimiz kendilerine apaik okundugu zaman kfirler; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddeden su kimseler, kendilerine gelen hak iin:
Bu apaik bir bydr dediler.
8
Ya da onlar, Kurn'i, Muhammed uydurdu diyorlar. De ki: Eger onu ben
uydurmussam bana Allah'tan olacak seye g yetiremezsiniz; beni Allah gibi
cezalandiramazsiniz. O, sizin neyin iine atildiginizi daha iyi bilir. Sizinle benim
aramda tanik olarak O yeter. Ve O, ok bagislayicidir, ok merhamet edicidir.
9
De ki: Ben elilerden ilk ortaya ikan biri degilim. Ve ben, bana ve size ne
yapilacagini bilmiyorum. Ben sadece bana vahyedilene tbi oluyorum. Ve ben
sadece apaik bir uyariciyim.

222

10
De ki: Hi dsndnz m? Eger Kurn, Allah tarafindan ise ve siz de onu
bilerek reddetmisseniz, bununla birlikte Isrlogullari'ndan bir shit de onun bir
benzeri zerine tanik olup da inanmissa, siz de byklk tasladiysaniz Sphesiz
ki, Allah sirk kosarak yanlis, kendi zararlarina is yapanlar topluluguna kilavuzluk
etmez.
11
Ve kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan kisiler,
iman etmis kisiler iin: Eger bir hayir, ikar olsaydi, onlar, ona bizim nmze
geemezlerdi; nce biz mmin olur ikari biz alirdik dediler. Bununla
kilavuzlandiklari dogru yola girmeyince de: Bu eski bir uydurmadir
diyeceklerdir.
12
Kurn'dan nce de bir nder ve rahmet olarak Ms'nin kitabi vardi. Iste bu
Kurn da, sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan kimseleri uyarmak, iyilik-
gzellik retenleri mjdelemek iin Arap lisani zerine/ en mkemmel ifade diliyle
dogrulayan bir kitaptir.
(66/46, Ahkf/1-12)
Necm: 276
13
Sphesiz iste su: Rabbimiz Allah'tir deyip, sonra da dosdogru olan kisiler
zerine hibir korku yoktur ve onlar zlmeyeceklerdir.
14
Iste onlar cennet ashbidirlar. Islemekte olduklarina karsilik orada sonsuz
olarak kalacaklardir.
15
Ve Biz insana, ana ve babasina iyilestirmeyi-gzellestirmeyi ykmllk
olarak ulastirdik. Anasi onu zahmetle tasidi ve zahmetle birakti/ dogurdu. Ve onun
tasinmasi ve ayrilmasi otuz aydir. Sonunda insan, olgunluk agina ulastigi ve kirk
seneye geldiginde: Rabbim! Bana ve anama-babama ihsan ettigin nimetlerine
karsilik dememi ve Senin hosnut olacagin slihi islememi sagla. Benim iin
soyumun iinde dzeltmeler yap/ slih kimseler ver. Sphesiz ben Sana yneldim.
Ve ben sphesiz mslmanlardanim dedi.
16
Iste bilgelesmis, bilinlenmis bu kimseler, vaat olunup durduklari dogru bir
vaat olarak ve kendileri haksizliga ugratilmadan, Allah'in onlara amellerini tam
olarak demesi iin kendilerinden, yaptiklarinin en gzelini kabul edecegimiz ve
cennet ashbi iinde ktlklerden koruyacagimiz kimselerdir.
17
Ve anasina-babasina: f size! Siz beni, benden nce nice nesiller gelip
gemis iken ikarilmakla/ ldkten sonra dirilmekle mi tehdit ediyorsunuz? diyen
kimse Ve anasi-babasi, Allah'a yalvararak: Yazik sana! Gel iman et, sphesiz ki,
Allah'in vaadi gerektir der. Sonra da o: Bu Kurn, ncekilerin masallarindan
baska bir sey degildir der.
18
Iste anasi-babasi ile inan atismasi olan, hirete inanmayan ocuklar,
kendilerinden nce gelip gemis olan bilinen-bilinmeyen tm kesimden
277
nderli
toplumlar ierisinde aleyhlerinde Sz
278
hak olmus kimselerdir. Sphesiz onlar,
gerekten kayba/ zarara ugrayip aci eken kimseler idiler.

223

19
Ve herkes iin isledikleri seylerden, birtakim dereceler vardir. Ve onlar
haksizliga ugratilmadan, Allah'in onlara amellerini tam olarak demesi iindir.
20
Ve kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis kisiler ates
zerinde yayilacaklari gn: Siz igreti dnya hayatinizda btn gzel seylerinizi
giderdiniz, onlar ile yararlandiniz, artik yeryznde haksiz yere byklk
taslamaniz ve hak yoldan ikicilik edip durdugunuzdan dolayi bu gn alaltici bir
azap ile karsilik greceksiniz!
(66/46, Ahkf/13-20)
Necm: 277
21
d'in kardesi Hd'u da an! Hani o, Ahkf'ta toplumunu uyarmisti.
Kesinlikle o'nun nnde ve ardinda [her yaninda], Allah'tan bakasina kulluk
etmeyin. Sphesiz ben sizin iin byk bir gnn azabindan korkuyorum diyen
uyaricilar gemiti.
22
Onlar: Sen bizi ilhlarimizdan evirmek iin mi geldin? Eger dogrulardan
isen, hadi o bizi tehdit edip durdugun azabi hemen getir dediler.
23
d'in kardesi; Hd: Sphesiz o azabin ne zaman gelecegine dair bilgi Allah
katindadir. Ben ise size benimle gnderileni teblig ediyorum. Velkin ben sizi
cahillik edip duran bir toplum olarak gryorum dedi.
24,25
Sonunda onu, vadilerine dogru gelen genis bir bulut hlinde grdklerinde:
Ha iste! Bu, bize yagmur getirecek bir bulut! dediler, Hayir, aksine o,
abuklastirmaya alistiginiz seyin ta kendisi; Rabbinin emriyle her seyi yerle bir
eden, iinde acikli bir azap olan rzgr... Sonunda o hle geldiler ki, konutlarindan
baska hibir sey grnmyordu. Biz, gnahkrlar toplulugunu iste byle
cezalandiririz.
26
Ve andolsun ki Biz, sizi gl kilmadigimiz seylerde onlari gl kilmistik;
size vermedigimiz imknlari onlara vermistik. Onlara da kulaklar, gzler ve
duygular vermistik. Buna ragmen kulaklari, gzleri ve duygulari onlara hibir yarar
saglamadi/ kendilerinden hibir seyi uzaklastiramadi. nk onlar, Allah'in
yetlerini bile bile inkr ediyorlardi. Alay etmekte olduklari sey de onlari sarip
kusativerdi.
27,28
Kesinlikle, Biz kendi komsulariniz olan memleketleri degisime/ yikima
ugrattik. yetleri, onlar dnsnler diye tekrar tekrar aikladik. yleyse Allah'in
astlarindan gya O'na yakinliga vesile edindikleri dzme tanrilar, onlarin azabini
savmaya yardim etmeli degil miydi? Tersine o dzme tanrilar kendilerinden ayrilip
kayboldular. Bu, onlarin yalanlaridir/ uydurmakta olduklari seydir.
(66/46, Ahkf/21-28)
Necm: 278

224

29
Hani Biz gizli ajanlardan Kurn'i dinlemek isteyen bir grubu sana
yneltmistik. Onlar, Kurn'a hazir olduklari zaman, Susun! dediler. Sonra
Kurn'i dinleyince de birer uyarici olarak toplumlarina dndler.
30-32
Onlar: Ey toplumumuz! Sphesiz biz Ms'dan sonra indirilen ve sadece
iinde konu edilenleri tasdik eden, hakka ve dosdogru yola kilavuz olan bir kitap
dinledik. Ey toplumumuz! Allah'in davetisine karsilik verin ve O'na iman edin ki,
Allah gnahlarinizi bagislasin ve sizi aci bir azaptan kurtarsin. Her kim Allah'in
davetisine karsilik vermezse, bilsin ki, yeryznde Allah'i ciz birakacak degildir.
Onun iin Allah'in astlarindan yardimci, yol gsterici, koruyucu yakin kimseler de
yoktur. Iste onlar, apaik bir sapiklik ierisindedirler dediler.
(66/46, Ahkf/29-32)
Necm: 279
33
Onlar, sphesiz gkleri ve yeryzn olusturan ve onlari olusturmakla
yorulmamis olan Allah'in lleri diriltmeye de g yetiren oldugunu grmediler mi/
dsnemediler mi? Evet sphesiz ki, O, her seye gc yetendir.
34
Kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden su kimselerin ates
zerine yayilacaklari gn: Bu, gerek degil miymis? Onlar da: Evet; gerekmis.
Rabbimize andolsun! dediler. Allah: O hlde bilerek reddedip durdugunuzdan/
inanmadiginizdan dolayi simdi tadin azabi! dedi.
(66/46, Ahkf/33-34)
Necm: 280
35
Artik elilerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi sen de sabret! Onlar iin
aceleci olma. Sanki onlar kendilerine vaat edilen seyi grdkleri gn dnyada sadece
gndzn bir saati kadar kalmis gibidirler. Bu, bir tebligdir. Artik hak yoldan
ikanlar toplulugundan baskasi degisime/yikima ugratilir mi?
(66/46, Ahkf/35)
ZRIYT SRESI

225

MEKKE DNEMI


Necm: 281

1-6
O tozuttuka tozutanlar, arkasindan agirligi tasiyanlar, sonra kolaylikla
akanlar, sonra da bir emri paylastiranlar
279
kanittir ki sphesiz tehdit olundugunuz o
sey, kesinlikle dogrudur. Sphesiz yapilanlarin karsiliklarini verilmesi de kesinlikle
gereklesecektir.
7-9
Gzel yollara sahip bilginler
280
kanittir ki sphesiz siz kesinlikle degisik karar
iindesiniz. Degisik karardan evrilen kisi, evrilir.
(67/51, Zriyt/1-9)
Necm: 282

10-12
Mahvoldu bir sarhosluk ve bilinsizlik iindeki Din Gn ne zaman?
diyen o asiri yalancilar!
13,14
O gn, ateste/cehennemde akillari baslarina getirilir: Tadin kendi ateste
eriyisinizi! Iste bu, sizin kendisini acele istediginiz seydir!
15-19
Sphesiz Allah'in korumasi altina girmis kisiler, Rablerinin kendilerine
verdigi seyleri almis olarak bahelerde ve pinarlardadirlar. Sphesiz onlar, bundan
nce iyilik-gzellik retenler idiler. Onlar geceleyin pek az uyurlardi. Onlar,
seherlerde bagislanma dilerlerdi ve onlarin mallarinda isteyen ve isteyemeyen iin bir
hak vardi.
20-22
Ve hi tereddtsz, kesin inanacaklar iin, yeryznde ve kendi iinizde
nice almetler/gstergeler. Ve sizin rizkiniz/ sizin rizik vereniniz, sizin vaat
olundugunuz seyler gktedir. Hl grmyor musunuz?
23
yleyse gk ve yeryznn Rabbine kasem olsun ki size edilen o vaat,
kesinlikle, tipki sizin konusmaniz gibi gerektir.
(67/51, Zriyt,10-23)
Necm: 283
24
Ibrhm'in sayginlastirilmis misafirlerinin haberi sana geldi mi?
25
Hani onlar, Ibrhm'in zerine girmislerdi de Selm! demislerdi. Ibrhm:
Selm, alisilmadik, kimligi belli olmayan topluluk! dedi.
26
Ibrhm, sonra ehline gitti de altin
281
ile geldi.
27
Sonra altini onlara
yaklastirdi: Nasiplenmez misiniz? dedi.
28
Sonra onlardan ekindi. Onlar: Korkma! dediler ve o'nu ok bilgili bir ogul
ile mjdelediler.
29
Bunun zerine karisi bagirarak ne geldi de elini yzne vurarak: Bir
bahtsiz, bir kisir! dedi.

226

30
Misafirler: Rabbin iste byle buyurdu. Sphesiz Rabbin, haksizlik ve
kargasayi engellemek iin konulmus kanun, dstur ve ilkeler koyandir. En iyi
bilenin ta kendisidir dediler.
31
Bunun zerine Ibrhm, Sizin nemli isiniz nedir ey eliler? dedi.
32-34
Eliler: Sphesiz biz, Rabbinin katindan, asiri gidenler iin isaretlenmis,
amurdan pisirilmis sert taslari zerlerine yagdirmamiz iin gnahkr bir topluma
gnderildik dediler.
35
Bunun zerine Biz mminlerden orada bulunan kimseleri ikardik.
36
Fakat
Biz orada Mslmanlardan bir evden baskasini bulmadik.
37
Ve Biz orada aci bir
azaptan korkan kimseler iin bir almet/gsterge biraktik.
38,39
Ms'da da almetler/gstergeler vardir. Bir zaman Biz, o'nu apaik bir
delille Firavun'a gnderdik de Firavun, ordusu, tm g kaynaklari ile birlikte yz
evirdi. Ve Bu, bir sihirbazdir, hatta gizli glerce desteklenen/ deli birisidir dedi.
40
Sonra da Biz, onu ve ordularini yakalayiverdik de onlari bol suda/nehirde
Iirlatip ativerdik. O ise ayiplanan/ kinayan biridir.
41,42
d'da da almetler/ gstergeler vardir. Bir zaman Biz onlarin zerine,
ugradigi her seyi birakmayan, sadece onu kl gibi yapan, sonsuz birakan bir rzgr
gnderdik.
43,44
Semd'da da almetler/ gstergeler vardir. Bir zaman onlara: Belirli bir
sreye kadar yararlanin! denmisti. Sonra onlar Rablerinin emrinden iktilar da
kendilerini, bakip dururlarken yildirim yakalayiverdi.
45
Artik onlar, kendilerini toparlayacak herhangi bir gce sahip olmadilar.
Yardim grenler de olmadilar.
46
Daha nce de Nh toplumunu degisime/ yikima ugratmistik. Sphesiz onlar,
hak yoldan ikanlar toplumu idiler.
(67/51, Zriyt/24-46)
Necm: 284

47
Ve sema; Biz onu kudretle/ saglamca bina ettik. Hi sphesiz Biz,
genisleticileriz.
48
Ve yeryz; onu Biz dsedik. Iste, ne gzel dseyenleriz!
49
Ve Biz, siz iyice dsnrsnz/ gt alirsiniz diye her seyden iki es
olusturduk.
(67/51, Zriyt/47-49)
Necm: 285

227

50
yleyse Allah'a kain, Allah'a kain!!! Sphesiz ki ben, sizin iin O'ndan
apaik bir uyariciyim.
51
Ve Allah ile beraber baska bir tanri olusturmayin. Sphesiz ben, sizin iin
O'ndan apaik bir uyariciyim.
282

(67/51, Zriyt/50-51)
Necm: 286
52
Iste byle, onlardan ncekilere herhangi bir eli gelince, onun hakkinda da
kesinlikle onlar: Bir sihirbazdir! veya Bir gizli glerce desteklenen/ deli
birisidir! dediler.
53
Onlar, bunu birbirlerine ykmllk olarak ulastirdilar mi? Tersine onlar,
azgin bir toplumdur.
54,55
Artik sen onlardan yz evir. Artik sen kinanacak degilsin. Ve sen gt
ver/hatirlat. nk sphesiz gt/ hatirlatmak, mminlere yarar saglar.
(67/51, Zriyt/52-55)
Necm: 287
56,57
Ben, bilmediginiz ve bildiginiz, gelmis gemis herkesi yalnizca, Bana
kulluk etsinler diye olusturdum. Ben, onlardan herhangi bir rizik istemiyorum. Ben,
onlarin Bana yedirmelerini de istemiyorum.
58
Sphesiz Allah, ok rizik verenin ta kendisidir, ok etin kuvvetin sahibidir.
59
Artik sphesiz, sirk kosarak yanlis, kendi zararlarina is yapan kimseler iin
arkadaslarinin payi gibi bir pay vardir. Artik acele etmesinler.
60
Artik kendilerine vaat edilen gnlerinden dolayi vay kfirlerin; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddeden kisilere!
(67/51, Zriyt/56-60)
GSIYE SRESI
MEKKE DNEMI

Necm: 288
1
Kusatan'in haberi sana geldi mi?
2,3
Kisiler var ki, o gn alismis, yorulmus olmasina ragmen egilmis, asagiliga
dsmstr,
4,5
onlar kizismis bir atese yaslanirlar, kizgin bir kaynaktan sulanirlar.
6,7
Onlar iin g vermeyen ve aligi gidermeyen kuru bir dikenden baska
yiyecek yoktur.
8-16
Kisiler de var ki, o gn nimetler iindedirler, alismalari iin hosnutturlar,
yksek bir cennettedirler, orada bos bir sz isitmezler. Orada akan bir kaynak vardir;

228

orada ykseltilmis divanlar, konulmus kadehler, dizilmis yastiklar, yayilmis halilar
vardir.
(68/88, Gaiye/1-16)
Necm: 289

17
Peki yeniden dirilmeye inanmayanlar, develere/ yagmur ykl bulutlara
bakmiyorlar mi, onlar nasil olusturulmus?
18
Ve gkyzne bakmiyorlar mi, o nasil ykseltilmis?
19
Ve daglara bakmiyorlar mi, onlar nasil dikilmis?
20
Ve yeryzne bakmiyorlar mi, o nasil yayilmis?
(68/88, Gaiye/17-20)
Necm: 290
21,22
Haydi, gt ver/ hatirlat, sphesiz sen, sadece bir gtsn/hatirlaticisin.
Sen, onlarin zerinde bir zorba degilsin.
(68/88, Gaiye/21-22)
Necm: 291

23,24
Ancak/ Gznz ain, kim yz evirir ve kfrederse; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddederse artik Allah, ona en byk azap ile azap edecek.
25
Sphesiz onlarin dnsleri yalnizca Biz'edir.
26
Sonra, sphesiz onlarin hesabi da yalnizca Bizim zerimizedir.
(68/88, Gaiye/23-26)
KEHF SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 292

1-4
Tm vgler, katindan siddetli azaba karsi uyarmak, dzeltmeye ynelik isler
yapan mminlere, sphesiz kendileri iin, iinde srekli kalicilar olarak gzel bir
dl bulundugunu mjdelemek ve Allah ocuk edindi diyenleri uyarmak iin,
kuluna, gzetici olarak, kendisi iin hibir prz olusturmadigi Kitab'i indiren Allah
iindir; baskasi vlemez.
5
Kendilerinin ve atalarinin Allah'in ocuk edinmisligine dair hibir bilgileri
yoktur. Agizlarindan ikan sz ne kadar byk! Onlar, sadece yalan sylyorlar.
6
Sonra da sen onlar bu Kurn'a inanmazlarsa, onlarin yaptiklarindan dolayi,
zntden neredeyse kendini harap edeceksin!

229

(69/18, Kehf/1-6)
Necm: 293
7
Sphesiz Biz yeryzndeki, ona ss olan seyleri insanlarin hangisinin daha
gzel amel edecegini sinamamiz iin yaptik.
8
Ve sphesiz Biz, yeryznde olanlari kupkuru bir toprak yapacagiz.
32
Ve onlara, iki adami rnek ver: Biz bunlardan birine her trl zmlerden iki
bag verdik ve iki bagin etrafini hurmalarla donattik. Aralarinda da bir ekinlik yaptik.
33
Her iki bahe de, hibir seyi eksik birakmaksizin, rnlerini verdiler.
Aralarinda da irmak yardik/akittik.
34
Bu iki bagin sahibi iin ayrica baska gelir de vardi. Bundan dolayi bu adam
arkadasina konusarak: Ben, malca senden daha ok, insan sayisi bakimindan da
senden daha glym dedi.
35,36
Ve bu adam, kendine haksizlik ederek bagina girdi: Ben, bunun hibir
zaman yok olacagini sanmiyorum. Ben Saat'in kopacagini da zannetmiyorum. Var
sayalim ki Rabbime geri gtrldm, kesinlikle orada bundan daha iyi bir sonu
bulurum dedi.
37-41
Arkadasi konusarak ona, Seni topraktan, sonra bir damla sudan
oluturan, daha sonra da seni olgun insan hline getirene mi inanmiyorsun? Fakat
ben; O, benim Rabbim Allah'tir. Ve ben Rabbime kimseyi ortak komam. Kendi
bagina girdigin zaman: Maallah, l kuvvete illa billh [Allah ne isterse o olur.
Allah'tan baka hibir g yoktur] deseydin ya! Sen her ne kadar beni, malca ve
evlata kendinden az gryorsan da, belki Rabbim bana, senin bagindan daha
hayirlisini verir. Seninkinin stne de gkten felaketler gnderir de senin bag,
kaygan bir toprak hline geliverir. Yahut baginin suyu yerin dibine ekilir de bir
daha onu aramaya g yetiremezsin dedi.
42,43
Ve o iki bag sahibi kisi, serveti ile kusatma altina alindi/ bitirildi. Bunun
zerine baginda yaptigi harcamalara karsi ellerini ovusturmaya basladi. Bahe,
ardaklari zerine yikilmis kalmisti, o da Ah ne olaydim! Rabbime hibir eyi ortak
komasaydim diyordu. O kisi iin Allah'in astlarindan yardim edecek bir topluluk
olmadi. Ve kendisi de alacak/kendi kendine yardim edecek biri degildi.
44
Iste burada egemenlik/yardimcilik, koruyuculuk, yol gstericilik ancak hak
olan Allah'a aittir. O, dllendirme bakimindan en iyi ve kovusturma ynnden de en
iyi olandir.
45
Ve sen, onlara basit dnya hayatinin misalini ver: O basit dnya hayati,
gkten indirdigimiz bir su gibidir ki, bu su sebebiyle yeryznn bitkileri birbirine
karismis, sonra da rzgrin savurup durdugu bir p kirintisi oluvermistir. Ve Allah,
her seye gcn kabul ettirendir.
46
Mal ve ogullar, basit dnya hayatinin ssdr. Kalici dzeltmeye ynelik
isler ise, Rabbinin katinda, sevapa daha hayirlidir, mit baglama ynnden de daha
hayirlidir.

230

47
Ve Bizim daglari yrttgmz gn; ve sen yeryzn iriliplak/ dmdz
greceksin. Ve Biz onlari bir araya topladik. Bylece onlardan hibir kimseyi
birakmadik.
48
Ve onlar, saf hlinde Rabbine yayilmislardir: Sphesiz sizi ilk nce
olusturdugumuz gibi Bize geldiniz. Aslinda siz, sizin iin bulusma zamani
gereklestirmeyecegimize btilca inaniyordunuz.
49
Ve Kitap/ amel defteri konulmustur. Sulularin ondan korktugunu
greceksin. Ve Eyvah bize! Bu nasil kitapmi ki, byk-kk hibir ey
birakmadan hepsini saymi derler. Ve onlar, yaptiklarini hazir bulurlar. Ve senin
Rabbin hi kimseye haksizlik etmez.
27
Ve sen Rabbinin kitabindan sana vahyolunani oku/ izle! Rabbinin szlerini
degistirecek kimse yoktur. Ve sen O'nun astlarindan bir siginak bulamazsin.
28
Ve kendini, srekli olarak Rablerinin rizasini isteyerek Rablerine yalvaran
kisiler ile beraber sabreden biri kil. Basit dnya hayatinin ssn isteyerek onlardan
gzlerini de ayirma. Ve de sen, Bizim anilmamizdan kalbini ilgisiz/ duyarsiz
kildigimiz, bos-igreti arzusuna uymus ve de isi asirilik olan kimseye uyma.
29
Ve de ki: O gerek, Rabbinizdendir. O nedenle dileyen iman etsin, dileyen
bilerek reddetsin / inanmasin. Sphesiz Biz, sirk kosarak yanlis, kendi zararlarina is
yapanlar iin duvarlari, epeevre onlari iine almis bir ates hazirladik. Ve eger
yagmur yagsin isterlerse, erimis maden gibi yzleri haslayan bir su yagdirilir. O, ne
kt bir iecektir! Dayanma/ siginma yeri olarak da ne kadar ktdr!
30
Sphesiz iman eden ve dzeltmeye ynelik isler yapanlar; sphe yok ki Biz,
isi gzel yapanlarin karsiligini kaybetmeyiz.
31
Iste onlar, altlarindan irmaklar akan Adn cennetleri kendilerinin olanlardir.
Onlar, orada koltuklarina yaslanmis olarak altindan bileziklerle sslenecekler, ince ve
kalin ipekliden yesil elbiseler giyecekler. O ne gzel karsiliktir! Ve ne gzel kalma
yeri!
283

(69/18, Kehf/7-8, 32-49, 27-31)
Necm: 294
284


9
Yoksa sen, Byk Magara ve Rakim/Yazit Ashbi'nin sasilacak
almetlerimizden/ gstergelerimizden olduklarini mi sandin?
10
O yigitler, Byk Magara'ya sigininca: Rabbimiz! Bize katindan bir rahmet
ver ve bizim iin su isimizden akil gelismisligi hazirla dediler.
11
Bunun zerine Biz, onlarin kulaklari zerine o byk magarada nice yillar
vurduk.
12
Sonra da iki grubun hangisinin, onlarin bekledikleri sreyi daha iyi
hesapladigini bildirelim/ isaretleyip gsterelim diye Rakim/Yazit Ashbi'ni
gnderdik.
13,16
Biz sana Kehf ve Rakim Ashblarinin nemli haberlerini gerek olarak
kissalastiracagiz. Sphesiz onlar, Rablerine iman etmis birka gen yigitler idi. Biz

231

de onlara kilavuzlugu arttirdik: Mademki siz, onlardan ve Allah'tan baska taptiklari
seylerden ayrildiniz, o hlde o byk magaraya siginin ki, Rabbiniz size rahmetinden
yayiversin ve isinizden size rast getirip yararli olani hazirlasin.
14,15
Ve Biz onlar ayaklanip da: Bizim Rabbimiz, gklerin ve yerin Rabbidir.
Biz, O'nun astlarina ilh olarak yalvarmayiz, yoksa kesinlikle sama-sapan
konumu oluruz. Sunlar, Allah'in astlarindan ilhlar edinen bizim toplumumuzdur.
Edindikleri ilhlara dair aik bir delil getirselerdi ya! Allah'a kari yalan
uydurandan daha yanli davranan; kendi zararlarina i yapan kim olabilir?
dediklerinde onlarin kalplerini saglamlastirdik.
17
Ve sen, vahy dogrultusunda arastirma yapildiginda hayirli bir sonu
alindigini; aksi durumda anlamsiz bir is yapildigini greceksin. Kendileri de ondan
genis bir bosluktadirlar. Bu, Allah'in lmetlerinden/gstergelerindendir. Allah kime
kilavuzluk ettiyse artik o, kilavuzlanan dogru yolu bulmustur. Allah kimi sasirttiysa
da, artik sen ona yol gsteren bir Yakin Kimseyi asla bulamazsin.
18
Ve sen Ashb-i Rakim'i grseydin uyanik sanirdin. Hlbuki onlar
uykudadirlar. Ve Biz onlari sag yana ve sol yana eviririz. Kpekleri de giriste n
ayaklarini ileri dogru uzatmisti. Eger sen onlarin durumunu iyice bilseydin,
kesinlikle, kaarak onlardan uzaklasirdin ve onlardan rpertiyle dolardin.
19,20
Ve bylece kendi aralarinda sorusturma yapsinlar diye yazit ashbini
gnderdik. Onlardan bir szc: Ne kadar durup kaldiniz? dedi. Digerleri: Bir gn
ya da gnn bir parasi kadar kaldik dediler. Yazit ashbindan digerleri: Ne kadar
durdugunuzu, Rabbiniz daha iyi bilir. Simdi siz birinizi, bu gms paranizla sehre
gnderin de baksin, hangi yiyecek daha temiz ise, ondan size yiyecek getirsin. Ve
ok nazik davransin ve sizi kimseye sezdirmesin. Sphesiz sehir halki, sizin zerinize
galip gelirlerse sizi taslayarak ldrrler veya sizi kendi dinlerine/yasam tarzlarina
dndrrler. O zaman da siz, sonsuz olarak asla kurtulusa eremezsiniz.
21
Bylece, Allah'in vaadinin hak oldugunu ve kiymet gnnde hi sphe
olmadigini bilmeleri iin, onlar zerine haberdar yaptik. Hani onlar aralarinda islerini
tartisiyorlardi. Dediler ki: stlerine basit bir bina yapin. Rableri onlari daha iyi
bilir. Onlarin isleri zerine galip olanlar: zerlerine kesinlikle bir mescit [ikna
yerleri/hiretin varligini ispat edecek okullar] yapacagiz dediler.

22-25
Onlar, kisidir, drdncleri kpekleridir diyecekler, Onlar, issiz alani
taslamak olarak [isabetsiz, dayanaksiz, kafadan atma olarak], Bes kisidir, altincilari
kpekleridir diyecekler, Onlar, yedi kisidir; sekizincisi kpekleridir ve onlar,
Onlar, onlarin o byk magaralarinda yz yil kaldilar derler. Ve dokuza
arttirdilar. De ki: Onlarin sayilarini Rabbim daha iyi bilir. Onlari ancak pek az
kimse bilir. Bu sebeple onlar hakkinda ortada olan seyden baskasi ile bir mnakasaya
girisme ve bunlar hakkinda onlardan kimseye de bir sey sorma! Ve hibir sey iin,
Allah'in dilemesi disinda, sphesiz ben yarin onu yapacagim deme. Ve terk ettigin
vakit Allah'i an ve Umarim Rabbim beni, dogruya bundan daha yakin olana
eristirir de!
26
De ki: Allah, yazit ashbinin ne kadar kaldiklarini en iyi bilendir. Gklerin
ve yerin grlmeyeni, duyulmayani, sezilmeyeni, gemisi, gelecegi yalnizca O'nun
iindir. O, ne gzel grr, O ne gzel isitir! Onlar iin, O'nun astlarindan bir yardim
eden, yol gsteren, koruyan bir yakin kisi yoktur. Allah, Kendi hkmranligina
kimseyi ortak etmez.

232

(69/18, Kehf/9-13, 16, 14-26)
Necm: 295

50
Ve hani Biz dogal glere, dem'e boyun egip teslimiyet gsterin demistik
de Iblis/ dsnce yetisi disinda hepsi boyun egip teslimiyet gsterdi. Iblis, grnmez
varliklardandi/ enerjidendi. Sonra da kendi Rabbinin emrine ters dst. Simdi siz,
Benim astlarimdan onu ve onun soyunu yardimci, yol gsterici, koruyucu yakinlar mi
ediniyorsunuz? Hem de onlar sizin dsmaninizken. Sirk kosarak yanlis; kendi
zararlarina is yapanlar iin ne kt bir degistirmedir bu!
51
Ben onlari, gklerin ve yeryznn olusturulusuna ve kendilerinin
olusturusuna shit tutmadim ve Ben hibir zaman saptiranlari yardimci edinmis
degilim.
52
Ve o gn Allah: Yanlis olarak inandiginiz Benim ortaklarimi hadi agirin
der. Sonra onlar da onlari agirdilar da onlar kendilerine cevap vermediler. Ve Biz,
onlarin arasina atesten bir engel koymusuzdur.
53
Ve gnahkrlar atesi grmsler de artik kendilerinin ona dseceklerine kesin
inanmislardir. Ondan kaip siginacak bir yer de bulamadilar.
54
Ve sphesiz Biz, bu Kurn'da insanlar iin her rnekten genis genis
aikladik. Insan ise, tartisma ynnden her seyden daha ok olandir.
55
Ve kendilerine dogru yol [kitap, eli] geldigi zaman, insanlarin iman
etmelerine ve Rablerinden gnahlarinin bagislanmasini istemelerine sadece
evvelkiler ile ilgili uygulamalarin kendilerine gelmesi ya da nlerine azabin
gelmesi konusu engel oldu.
56
Ve Biz, elileri ancak mjdeciler ve uyaricilar olarak gndeririz. Kfirler;
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan kisiler de hakki, btilla iptal
etmek/ortadan kaldirmak iin mcdele ediyorlar. Ve onlar, yetlerimizi ve
korkutulduklari seyleri alaya aldilar.
57
Ve Rabbinin yetleriyle gt verilip/hatirlatma yapilip da onlardan
mesafelenip uzaklasan ve iki elinin nden gnderdiklerini/ yaptiklarini unutan [terk
eden, dikkate almayan] kimseden daha yanlis; kendi zararlarina is yapan kim
olabilir? Sphesiz Biz onlarin kalpleri zerine, Kurn'i iyice anlamalarina engel
perdeler, kulaklarina da agirlik olusturduk. Sen onlari dogru yola agirsan da, onlar
bu durumda asla kilavuzlandiklari dogru yola girmezler.
58
Bununla beraber senin rahmet sahibi Rabbin ok bagislayicidir. Eger senin
rahmet sahibi Rabbin, isledikleri gnahlar yznden onlari hemen yakalayacak
olsaydi, onlara azabi kesinlikle acele verirdi. Aksine onlara vaat edilen bir zaman
vardir. Onlar, O'nun astlarindan bir siginak asla bulamazlar.
59
Ve iste, sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yaptiklari zaman degisime/
yikima ugrattigimiz kentler! Biz onlarin degisime/ yikima ugramalari iin de belirli
bir zaman tayin etmistik.
(69/18, Kehf/50-59)

233

Necm: 296

60
Ve bir vakit Ms, delikanlisina: Ben iki bilgin kisinin toplandigi yere
varincaya kadar durmayacagim yahut senelerce gidecegim demisti.
61
Bunun zerine iki bilgin kisinin toplandigi yere vardiklarinda ikisi de
bunalimlarini/sikintilarini
285
terk etti. O zaman bunalim/sikinti, bilgin kimse
yardimiyla yok olup gitti.
62
Bu sekilde getikleri zaman Ms, delikanlisina: Getir kusluk yemegimizi,
gerekten biz bu yolculugumuzda yorulduk dedi.
63
Delikanli: Grdn m/ hi dsndn m? O Kaya'ya sigindigimiz vakit
dogrusu ben bunalimdan/ sikintidan kurtuldum, onu sylememi de kesinlikle
bencilligim engelledi. Bunalim/ sikinti, sasilacak bir sekilde bilgin insanda kaybolup
gitti dedi.
64
Ms, Iste bu, aradigimizdi! dedi. Hemen izlerini takip ederek gerisin geri
dndler.
65
Derken kullarimizdan bir kul buldular ki, Biz ona katimizdan bir rahmet vermis ve
tarafimizdan bir bilgi gretmistik.
66
Ms ona: Dogru yol konusundaki sana gretilenden bana da gretmen iin sana
tbi olabilir miyim? dedi.
67,68
lim ve rahmete mazhar kul: Sphesiz sen benimle beraber sabretmeye
takat yetiremezsin. Ve kavrayamadigin bilgiye nasil sabredeceksin! dedi.
69
Ms: Insallah beni sabreden biri bulacaksin ve senin hibir isine karsi
gelmem dedi.
70
lim ve rahmete mazhar kul: O hlde eger bana uyacaksan, bana hibir sey
hakkinda soru sorma, ta ki ben sana gt olarak ondan sz aincaya kadar.
71
Bunun zerine ikisi yrdler; sonunda gemiye bindiklerinde lim ve
rahmete mazhar kul gemide kusurlar olusturdu. Ms: Iindekileri bogman iin mi
onu yirttin/kusurlar olusturdun? Kesinlikle sen, sasilacak bir sey yaptin! dedi.
72
lim ve rahmete mazhar kul: Ben, Sphesiz sen benimle beraber olmaya
sabredemezsin demedim mi? dedi.
73
Ms: Unuttugum seyle beni cezalandirma ve isimden dolayi bana glk
ikarma! dedi.
74
Yine gittiler. Sonunda bir delikanliya rast geldiler; lim ve rahmete mazhar
kul onu ldrverdi. Ms: Bir nefis karsiligi olmaksizin tertemiz bir nefsi mi
ldrdn? Kesinlikle ok anlasilmaz bir sey yaptin! dedi.
75
lim ve rahmete mazhar kul: Ben sana Kesinlikle sen benimle birlikte asla
sabredemezsin demedim mi? dedi.

234

76
Ms: Eger bundan sonra sana bir sey sorarsam, artik benimle arkadaslik
etme! Kesinlikle kovarsan darilmam dedi.
77
Bunun zerine yine gittiler. Sonunda bir ky halkina varinca onlardan yemek
istediler. Bunun zerine onlar da, kendilerini misafir etmekten kaindilar. Derken
orada yikilmak zere olan bir duvar buldular. lim ve rahmete mazhar kul, onu
dogrultuverdi. Ms: Isteseydin bunun karsiliginda kesinlikle bir cret alirdin dedi.
78-82
lim ve rahmete mazhar kul: Iste bu, aramizin ayrilmasidir. Simdi sana o,
zerine sabretmeye g yetiremedigin seylerin birinci anlamlarini haber vereyim:
Gemi olayina gelince; o, denizde alisan birtakim miskinlerindi. Iste o
nedenle ben onu kusurlu hle getirmek istedim. telerinde de btn gzel, saglam
gemileri gasp edip alan bir kral vardi.
Delikanliya da gelince; onun anne-babasi mmin kimselerdi. Iste o nedenle
biz, onun, anne-babasini azdirmasindan ve kfre; Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddetmeye srklemesinden korktuk. Sonra da Rableri onun yerine
kendilerine temizlike daha hayirli ve merhamet bakimindan daha yakinini versin
istedik.
Duvara da gelince; o, sehirdeki iki yetim oglanindi ve onun altinda onlar iin bir
define vardi. Babalari da iyi bir zat idi. Iste onun iin, Rabbinden bir rahmet olmak
zere Rabbin onlarin erginlik agina ermelerini, definelerini ikarmalarini diledi.
Ve ben onu [duvar dogrultma isini] kendi grsmle yapmadim. Iste senin, zerine
sabretmeye takat getiremedigin seylerin ilk plndaki anlami!
(69/18, Kehf/60-82)


Necm: 297
286


83
Ve sana iki ag sahibinden
287
soruyorlar. De ki: Size ondan, bir
hatirlatma/gt okuyacagim:
84
Sphesiz Biz iki ag sahibi iin yeryznde iktidar sagladik ve ona her
seyden bir sebep verdik.
85
Sonra o, bir sebebe tbi oldu.
86
Sonunda o, vahyin battigi yere vardigi zaman, vahyi, kara bir balikta batiyor
buldu [orada ilhi ilkeler hayattan ikarilmisti]. Bir de bunun yaninda bir toplum
buldu. Biz dedik ki: Ey Zlkarneyn! Onlari ya cezalandirirsin veya onlarin hakkinda
iyi-gzel davranirsin.
87,88
O dedi ki: Kim sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yaparsa kesinlikle
ona azap edecegiz; Sonra Rabbine geri dndrlecek, sonra O da onu grlmemis bir
azapla azaplandirir. Amma her kim de iman eder ve slihi islerse artik buna da en
gzel karsilik vardir. Ve Biz onun iin emrimizden kolay olani syleyecegiz.
288

89
Sonra iki ag sahibi, bir sebebe uydu.
90
Sonunda, vahyin dogdugu yere vardi. Vahyi bir toplum zerine doguyor
buldu. yle ki Biz onlar iin, vahiy olmayan bilgilerle bir siper yapmistik.

235

91
Iste byle! Ve Biz onun yaninda olan seyleri bilgi ynnden kusatmistik.
289

92
Sonra iki ag sahibi, bir sebebe uydu.
93
Sonunda iki szlesme arasina ulastiginda iki toplumun [Medne ve Mekke
toplumlarinin] astlarindan, hemen hemen hi sz anlamayan bir toplum [Hayber
Yahudilerini] buldu.
94
Sz anlamaz toplum [Hayber Yahudileri] dediler ki: Ey iki agin sahibi!
Sphesiz akincilar
290
ve komutani [Muhammed ve ordusu] bu topraklarda
bozguncudur [ziraattan anlamiyorlar, araziye yazik ediyorlar]. Onun iin, bizimle
onlar arasinda bir vesika yapman sartiyla sana bir vergi versek olur mu?
95
Iki ag sahibi dedi ki: Rabbimin beni iinde bulundurdugu imknlar daha
hayirlidir. Haydin siz bana kuvvetle yardim edin de sizinle onlarin arasinda ok
saglam bir szlesme/ vesika yapayim. Bana, ince zeknizla hazirladiginiz teklif
metinlerini getirin.
96
Sonunda hedef esitlestigi zaman: Hazirlayin szlesmeyi! dedi. Sonunda
szlesme hazirlaninca, Getirin ben de imzalayayim dedi.
97
Artik sz anlamaz o toplum, saglamca yapilan szlesmeyi asmaya g
yetiremediler, onu delmeye de g yetiremediler.
291

98
Iki ag sahibi dedi ki: Saglamca yapilan bu szlesme Rabbimden bir
rahmettir. Artik Rabbimin vaadi geldigi vakit de onu dmdz yapacaktir. Rabbimin
vaadi de haktir.
(69/18, Kehf/83-98)
Necm: 298
99
Ve Biz, kiymet gn ortak kosan kimseleri dalgalar hlinde birbirlerine
girer hlde birakivermisizdir. Sr'a da flenmistir. Bylece ortak kosan kimselerin
hepsini bir araya toplayivermisizdir.
100,101
Ve Biz, cehennemi o gn, Beni hatirlatan almetlerimden/
gstergelerimden gzleri bir rt iinde olan ve vahye kulak vermeye gleri
olmayan kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenler iin
genislettike genislettik.
102
Peki, o kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o kimseler,
Benim astlarimdan birtakim yardimci, yol gsterici, koruyucu yakinlar
edineceklerini mi sandilar? Sphesiz Biz cehennemi, kfirlere; Allah'in ilhligini
ve rabligini bilerek reddeden o kimselere bir konuk ziyafeti (!) olarak hazirladik.
103
De ki: Ameller bakimindan en ok zarara ugrayanlari haber verelim mi?
104
Onlar, yapay olarak, gzellik rettiklerini sanirken, dnyadaki alismalari da bosa
gitmis olan kimselerdir.
105
Iste onlar, Rablerinin yetlerini ve O'na ulasmayi bilerek reddetmis/
inanmamis kimselerdi de bu yzden yaptiklari btn amelleri bosa gitti. Artik
kiymet gn onlar iin hibir l tutturmayiz/ hi bir deger vermeyiz.
106
Iste, kfrleri; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmeleri, Benim
yetlerimi ve elilerimi alaya almalari sebebiyle, onlarin cezalari cehennemdir.

236

107,108
Sphesiz iman etmis ve dzeltmeye ynelik isler yapmis su kimseler,
ilerinde srekli kalmak zere Firdevs baheleri onlar iin ikram olunmustur. Onlar,
oradan hi ayrilmak istemezler.
109
De ki: Rabbimin szleri iin, deniz mrekkep olsa Rabbimin szleri
bitmeden nce deniz tkenirdi, hatta bir o kadarini daha getirsek bile.
110
De ki: Ben ancak sizin gibi bir beserim. Bana ilhinizin ancak bir ilh
oldugu vahyolunuyor. Onun iin her kim Rabbine kavusmayi umuyorsa slih ameli
islesin ve Rabbine kullukta, hi kimseyi ortak etmesin.
(69/18, Kehf/99-110)
NAHL SRESI
MEKKE DNEMI


Necm: 299

1
Allah'in emri kesinlikle gelecek. Artik onu acele edip istemeyiniz. Allah,
onlarin ortak kostuklari seylerden ariniktir ve ycedir.
2
Allah, kullarindan diledigine, haberci yetleri/ vahyi, Kendisine zg bir
is olarak ruh/ can ile birlikte: Sphesiz Benden baska ilh yok, o hlde Benim
korumam altina girin diye uyarin greviyle indirir.
3
Allah, gkleri ve yeryzn hak ile olusturdu. O, onlarin ortak kostuklari
seylerden ycedir.
4
Allah, insani bir nutfeden olusturdu. Bir de bakarsin ki, o apaik bir
dsmandir.
5
Hayvanlari O olusturmustur. Onlarda sizi isitacak seyler ve birok yararlar
vardir. Siz, onlardan bir kismini da yersiniz.
6
Ve hayvanlarda, aksam vakti getirdiginizde ve sabahleyin saldiginizda sizin
iin bir gzellik vardir.
7
Ve hayvanlar, ancak caninizin bir parasi tkenerek/ ok yorularak
ulasabileceginiz bir memlekete yklerinizi tasirlar. Sphesiz sizin Rabbiniz,
kesinlikle ok sefkatlidir, ok merhametlidir.
8
Ve Allah, kendilerine binesiniz, hem de znet olsun diye, atlari, katirlari ve
esekleri olusturdu. Bilmediginiz seyleri de O olusturuyor.
9
Yolun dogrusu yalnizca Allah'a bortur. Yolun egrisi de vardir. Ve eger Allah
dileseydi, sizi topluca dogru yola kilavuzlardi.
10,11
O, sizin iin gkten bir su indirdi. Iecekleriniz ondandir. Hayvanlari
otlattiginiz agalar-bitkiler de ondandir. Allah, su ile sizin iin ekin, zeytin,
hurmaliklar, zmler ve tm meyvelerden bitiriyor. Sphesiz bunda iyiden iyiye
dsnen bir toplum iin kesinlikle birer almet/gsterge vardir.

237

12
Ve Allah, geceyi, gndz, gnesi ve ayi sizin emrinize verdi/sizin
yararlanacaginiz zelliklerde yaratti. Btn yildizlar da O'nun emrine boyun
egmislerdir. Sphesiz ki bunda aklini kullanan bir toplum iin almetler/gstergeler
vardir.
13
Yeryznde sizin iin renklerini degisik olarak yarattigi seyleri de sizin
hizmetinize sunmustur. Sphesiz bunda gt alan bir toplum iin kesinlikle bir
almet/gsterge vardir.
14
Ve O, denizden taze et yiyesiniz ve ondan takindiginiz ss esyasini
ikarasiniz diye armaganlarindan rizik aramaniz iin ve kendinize verilen nimetlerin
karsiligini demeniz iin denizi sizin emrinize verendir. Gemilerin denizde suyu
yararak gittiklerini gryorsun.
15,16
Ve Allah size sofra olmasi iin yeryznn iinde sabit-saglam daglar,
irmaklar ve siz kilavuzlandiginiz dogru yolu bulasiniz diye yollar ve daha nice
lametler birakti. Ve Onlar yildizlarla/ Kurn yetleri bekleriyle yollarini bulurlar.
17
yleyse yaratan/ Allah, yaratamayan szde ilhlar gibi olur mu? Hl
dsnmeyecek misiniz?
18
Ve eger Allah'in nimetlerini sayacak olsaniz, onlari sayamazsiniz. Sphesiz
ki Allah kullarinin gnahlarini ok rten, onlari cezalandirmayan ve bagisi bol
olandir, engin merhamet sahibidir.
19
Ve Allah, gizlediginizi ve aikladiginizi bilir.
(70/16, Nahl/1-19)
Necm: 300
20,21
Ve onlarin Allah'in astlarindan yakardiklari seyler herhangi bir sey
olusturamazlar, kendileri olusturulmuslardir, llerdir, diri degildirler. Ne zaman
dirileceklerini de tam bilemezler.
22
Sizin ilhiniz tek bir ilhtir. Artik hirete inanmayan su kimseler; onlarin
kalpleri, tanitmamaya alismaktadir ve onlar, kendilerinin byk olduguna inanan
kimselerdir.
23
Allah'in, onlarin gizlediklerini ve aiga vurduklarini bildigine hi sphe
yoktur. Sphesiz Allah, kendilerinin byk olduguna inananlari sevmez.
24,25
Ve onlara: Rabbiniz ne indirdi? denildigi zaman, onlar, kiymet gn,
kendi gnahlarini tam olarak yklenmek ve bilgisizlikleri yznden saptirmakta
olduklari kimselerin gnahlarindan bir kismini da yklenmeleri iin, ncekilerin
efsaneleri dediler. Dikkat edin, yklendikleri sey ne ktdr!
26
Sphesiz onlardan nceki kimseler tuzak kurdular da Allah, onlarin
duvarlarina temellerinden vurdu. Sonra da ati tepelerinden zerlerine kt. Ve
onlara azap akledemedikleri bir ynden geldi.

238

27
Sonra kiymet gn Allah, onlari rezil-rsva edecek ve Hani ugrunda
dsmanlik ettiginiz ortaklarim nerede? diyecektir. Kendilerine bilgi verilmis olan
kimseler: Sphesiz ki bugn rezillik-rsvalik ve ktlk, kfirler; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddedenler zerinedir diyecekler.
(70/16, Nahl/20-27)
Necm: 301
28
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o kimseler, kendilerine
haksizlik etmis kimseler olarak, meleklerin, gemiste yaptiklarini ve yapmalari
gerekirken yapmadiklarini bir bir hatirlattirdiklari kimselerdir. Artik teslimiyeti
koyarlar: Biz, hibir ktlkten yapmiyorduk. Tam tersi, sphesiz Allah, sizin
yapmakta olduklarinizi ok iyi bilendir.

29
O hlde iinde srekli kalanlar olarak cehennemin kapilarina girin! denir.
Iste, byklk taslayanlarin yeri ne ktdr!
30-32
Ve Allah'in korumasi altina girmis kimselere: Rabbiniz ne indirdi?
denilince onlar: Hayir derler. Bu dnyada gzellestirenlere-iyilestirenlere iyilik-
gzellik vardir. hiret yurdu ise kesinlikle daha hayirlidir. Ve Allah'in korumasi
altina girmis kimselerin yurdu; Adn cennetleri ne gzeldir! Onlar, oraya girecekler.
Onun altindan irmaklar akar. Orada, onlar iin diledikleri seyler vardir. Allah,
Kendisinin korumasi altina girmis kisileri iste byle karsiliklandirir. Allah'in
korumasi altina girmis kisiler o kimselerdir ki, melekler onlari hos ve rahat ettirerek
onlara gemiste yaptiklarini ve yapmalari gerekirken yapmadiklarini bir bir
hatirlattirirlar. Selm size, yapmis oldugunuz islerin karsiligi olarak girin cennete!
derler.
(70/16, Nahl/28-32)
Necm: 302

33,34
Onlar kendilerine, dogal glerin gelmesinden veya Rabbinin emrinin
gelmesinden baska bir sey mi bekliyorlar! Kendilerinden ncekiler de byle
yapmislardi. Ve Allah onlara haksizlik etmedi, fakat onlar sirk kosarak kendilerine
haksizlik etmislerdi, yanlis; kendi zararlarina is yapmislardi. Bunun iin, sonunda
yaptiklarinin cezasi kendilerine isabet etti. Alay edip durduklari sey de kendilerini
kusatti.
35
Ve Allah'a ortak kosan su kimseler: Allah dileseydi biz ve atalarimiz
Kendisinin astlarindan hi bir seye tapmazdik ve O'nun astlarindan hi bir seyden
haram kilmazdik/ kutsallar edinmezdik dediler. Kendilerinden nceki kimseler
byle yaptilar. Iste eliler zerine, ancak aik-seik bir tebligden baska ne olur?
36
Ve andolsun ki Biz her mmete, Allah'a kulluk edin ve taguttan
292
sakinin
diye bir eli gnderdik. Artik Allah, bu mmetlerden bir kismina dogru yolu gsterdi,
bir kismina da sapiklik hak olmustur. Simdi yeryznde bir gezip dolasin da bakin
yalanlayanlarin sonu nasil olmus?

239

37
Sen, onlarin dogru yolda olmalari iin hirs gstersen de, artik Allah,
saptirdigi kimseyi dogru yola kilavuzlamaz. Onlar iin yardimcilardan da kimse
yoktur.
38,39
Ve kfirler, Allah, len kimseyi diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle
Allah'a yemin ettiler. Hayir, Allah lleri, zerine aldigi gerek bir vaat olarak,
onlarin, hakkinda anlasmazliga dstkleri seyi onlara aiga koymak ve gerekleri
rtbas eden kimselerin, yalancilarin ta kendisi olduklarini bildirmek iin diriltecektir.
40
Biz bir seyi diledigimiz zaman, Bizim ona szmz sadece Ol! dememizdir.
O da hemen oluverir.
(70/16, Nahl/33-40)
Necm: 303
41,42
Ve haksizliga ugradiktan sonra Allah yolunda hicret eden kisiler, kesinlikle
Biz onlari, sabretmis ve sadece Rablerine isin sonucunu havale eden su kimseleri bu
dnyada gzel bir sekilde yerlestirecegiz. tekinin/hiretin creti ise daha byktr.
Keske bilselerdi!
43,44
Ve Biz, senden nce de, sadece kendilerine vahyettigimiz olgun insanlari
aik kanitlarla ve yazili belgelerle eli olarak gnderdik. Eger bilmiyorsaniz,
haydiyin Tevrt ve Incl'i bilen bilginlere sorun. Biz sana da o gd/Kurn'i,
kendilerine indirilmis olani ortaya koyman iin, onlarin da iyiden iyiye dsnmeleri
iin indirdik.
45-47
Peki sinsice ktlkleri plnlayanlar, Allah'in kendilerini yere
batirmayacagindan yahut bilemeyecekleri bir yerden azabin gelmeyeceginden yahut
onlar dolasip dururlarken Allah'in, kendilerini yakalayivermesinden, stelik onlar,
ciz birakanlar da degillerdir yahut da kendilerini azar azar/korku iinde
yakalamasindan emin mi oldular? Iste, sphesiz sizin Rabbiniz, kesinlikle ok
sefkatlidir, ok merhametlidir.
48
Onlar, glgeleri Allah'a boyun egerek, klenlerin ta kendisi olarak sagdan
sola dnen, Allah'in olusturdugu birtakim seyleri grmediler mi/bunlari hi mi
dsnmediler?
49,50
Ve gklerde ve yeryznde bulunan canlilar ve dogal gler, kibirlenmeden
Allah'a boyun egerler. Kendilerinin stndeki Rablerinden korkarlar ve
emrolunduklari seyleri yaparlar.
(70/16, Nahl/41-50)
Necm: 304

51
Ve Allah, buyurdu: Iki ilh edinmeyin. O, ancak tek bir ilhtir. O hlde
yalniz Benden korkun/yalniz Bana kulluk edin.

240

52
Gklerde ve yeryznde olan seyler de yalniz O'nundur. Din de daima
O'nundur. Byle iken, siz Allah'tan baskasina mi kendinizi koruma altina
aldirtiyorsunuz?
53
Ve iyilik olarak sahip oldugunuz ne varsa, iste Allah'tandir. Sonra size bir
zarar dokundugunda, hemen yalniz O'na siginirsiniz.
54,55
Sonra, zarari sizden giderince, sizden bir grup, kfretmek; kendilerine
verdiklerimizi rtbas etmek/verdiklerimize iyilikbilmezlik etmek iin Rablerine ortak
kosarlar. Hadi imdi yararlanin! Fakat yakinda bileceksiniz.
56
Ve ortak kosanlar, kendilerine rizik olarak verdigimiz seylerden bilmedikleri
seylere pay ayiriyorlar. Allah'a andolsun ki siz uydurageldiginiz bu eylerden
kesinlikle sorgulanacaksiniz.
57
Ve onlar, Allah'a kizlar isnat ediyorlar. Allah, bundan ariniktir. Kendileri
iin de istahlandiklari oglan ocuklari vardir.
58
Ve onlardan biri kiz dogum haberi ile mjdelendigi zaman ii fkeyle
dolarak yz kapkara kesilir.
59
Kendisine verilen haberin/mjdenin ktlgnden dolayi toplumundan
gizlenir; asagilik ve horluga ragmen kizi yaninda mi tutsun yoksa topraga mi
gmsn! Dikkat edin, onlarin verdikleri hkm/treleri ne ktdr!
62
Ve begenmediklerini Allah iin ayirirlar. Ve dilleri, en gzelin kendilerine ait
oldugunu, yalan yere syler durur. Hi sphesiz onlar iin ancak ates vardir ve onlar,
nden itileceklerdir.
60
hirete iman etmeyen kimseler iin ktlgn aynisi vardir. En yce rnek
ise, Allah'indir. O, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/
mutlak galip olandir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir.
61
Ve eger Allah, yanlis isleri nedeniyle insanlari sorgulayip cezalandiracak
olsaydi, yeryznn stnde irili-ufakli tm canlilardan hibir sey birakmazdi.
Velkin onlari adi konulmus bir sreye kadar erteler. Artik onlarin srelerinin sonu
gelince de ne bir saat ertelenebilirler, ne de ne alinabilirler.
63
Allah'a yemin olsun ki Biz kesinlikle senden nce birtakim mmetlere eliler
gnderdik de seytan onlara amellerini bezeyip ssl gsterdi. Iste o seytan, bu gn
onlarin koruyucu, yol gsterici yakinidir. Ve onlar iin aci bir azap vardir.
64
Ve Biz, sana Kurn'i sirf hakkinda anlasmazliga dstkleri seyleri onlar iin
aiga koyasin diye ve iman edecek bir topluma bir kilavuz, bir rahmet olarak
indirdik.
(70/16, Nahl/51-59, 62, 60-61, 63-64)
Necm: 305
65
Ve Allah gkten bir su indirdi de onunla yeryzn lmnden sonra diriltti.
Sphesiz ki bunda dinleyen bir toplum iin kesinlikle bir almet/gsterge vardir.

241

66
Sphesiz sizin iin kei, koyun, deve sigirda da size bir ibret vardir. Biz, size
onlarin karnindaki diski ile kan arasindaki seylerden, ienlerin bogazindan kolaylikla
geen halis st iiriyoruz.
67
Ve hurma agalarinin meyvelerinden ve zmlerden ki, siz ondan iki ve
gzel ri:ik edinirsiniz size iiririz. Sphesiz bunda aklini kullanan bir toplum iin
kesinlikle bir almet/gsterge vardir.
68,69
Ve Rabbin bal arisina daglarda, agalarda ve yapacaklari ardaklarda evler/
yuvalar edinmesini, sonra Meyvelerin hepsinden ye de, Rabbinin kolaylastirdigi
yollara gir diye vahyetti. Onlarin karinlarindan renkleri esitli bir iecek ikar ki,
onda insanlar iin sifa vardir. Sphesiz ki bunda iyiden iyiye dsnen bir toplum iin,
kesinlikle bir almet/gsterge vardir.
70
Ve sizi Allah olusturdu, sonra da sizi vefat
293
ettirecektir; size gemiste
yaptiklarinizi ve yapmaniz gerekirken yapmadiklarinizi bir bir hatirlattiracaktir.
Iinizden kimi de, bilgiden sonra herhangi bir sey bilmesin diye, mrn en kt
zamanina ulastirilir. Sphesiz ki Allah ok bilgili ve ok kudretlidir.
71
Ve Allah rizik konusunda kiminizi kiminize fazlalikli kilmistir. Kendilerine
fazlalik verilenler, kendi riziklarini; yiyip ieceklerini, servetlerini, szlesmeler
geregi himayelerinde bulundurduklari kimselere,
294
hepsi rizikta esit olmak zere
vermezler. O hlde bunlar Allah'in nimetini bilerek rtbas mi ediyorlar?
72
Ve Allah, sizin iin kendinizden esler yapti, o eslerinizden de ogullar ve
torunlar verdi. Sizi hos, gzel, yararli seylerden de riziklandirdi. Simdi onlar, btila
inaniyorlar ve Allah'in nimetini rtbas mi ediyorlar?
73
Ve onlar, Allah'in astlarindan, gklerden ve yeryznden kendileri iin rizik
olarak herhangi bir seye mlik olmayan ve g yetiremeyen seylere tapiyorlar.
74
Artik Allah iin rnekler getirmeyin. Sphesiz Allah bilir, siz bilmezsiniz.
75
Allah, hibir seye gc yetmeyen, baskasinin mali olmus bir kle ile Bizim
kendisine gzel bir rizik verip de ondan gizli ve aik olarak Allah yolunda harcayan/
yakinlarinin nafakalarini saglayan bir kimseyi rnek verdi: Bunlar esit olurlar mi?
Btn vgler Allah'a mahsustur; bakasi vlemez. Tersine insanlarin ogu
bilmezler.
76
Allah iki adami da rneklestirdi: Bunlardan biri dilsizdir, hibir seye gc
yetmez; koruyucusuna bir yktr. Onu nereye gnderse bir hayir getiremez. Simdi,
bu adamla, adaletle emreden ve dogru yolda bulunan adam esit olur mu?
(70/16, Nahl/65-76)
Necm: 306
77
Ve gklerin ve yerin grlmeyeni, duyulmayani, sezilmeyeni sadece Allah'a
aittir. Kiymetin koparilmasi da yalnizca gz aip kapama gibidir veya o, daha
yakindir. Sphesiz Allah her seye g yetirendir.

242

78
Ve Allah, sizi annelerinizin karnindan hibir sey bilmezken ikardi ve sahip
oldugunuz nimetlerin karsiligini deyesiniz diye isitme, grme duyularini ve gnller
verdi.
79
Gk boslugunda, bir emre boyun egdirilmis olan kuslara/bulutlara
bakmadilar mi? Onlari Allah'tan baskasi tutmuyor. Bunda, inanan bir toplum iin
elbette ki almetler/gstergeler vardir.
80
Ve Allah, size evlerinizden bir huzur ve dinlenme yapti. Ve hayvanlarin
derilerinden yolculuk ve konaklama gnlerinizde evler ve ynlerinden,
yapagilarindan ve killarindan bir sreye kadar dseme esyasi ve kazan saglatti.
81
Ve Allah, olusturduklarindan sizin iin glgeler yapti ve sizin iin daglardan
barinaklar yapti. Sizi sicaktan-soguktan koruyacak elbiseler ve sizi kendi
hisminizdan koruyan elbiseler var etti. Iste bylece Allah, Mslman olasiniz diye
zerinize nimetini tamamlamaktadir.
82
Buna ragmen eger yz evirirlerse, artik sana dsen sadece apaik bir
tebligdir.
83
Onlar, Allah'in nimetini bilirler, sonra onu taninmaz hle getirirler. Onlarin
ogu kfirlerdir; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden kimselerdir.
(70/16, Nahl/77-83)
Necm: 307
84
Ve her mmetten bir shit getirecegimiz gn, artik kfirlere; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddedenlere izin verilmez. Onlardan zr dilemeleri
de istenmez.
85
Ve o sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan kimseler, azabi
grdkleri zaman, artik onlardan hafifletilmez ve onlara sre verilmez.
86
Ve ortak kosan o kimseler, ortak kostuklari seyleri grdkleri zaman:
Rabbimiz! Iste bunlar, Senin astlarindan bizim kendilerine yakardigimiz
ortaklarimiz olan kimselerdir dediler. Kostuklari ortaklar da hemen onlara,
'Sphesiz siz kesinlikle yalancilarsiniz diye sz attilar.
87Ve onlar, o gn, Allah'a teslim oldular. Uydurmus olduklari seyler de
kendilerinden uzaklasip gitti.
88
Kfreden; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden ve Allah yolundan
eviren su kimseler, Biz yaptiklari bozgunculuk nedeniyle onlara azap stne azap
artirdik.
89
Ve Biz o gn, her mmet iinde, kendilerinden kendi aleyhlerine bir shit
gnderecegiz. Seni de onlarin zerine shit getirecegiz. Biz bu kitabi da, her seyi
aiklayan ve Mslmanlara bir kilavuz, bir rahmet ve bir mjde olarak sana indirdik.
(70/16, Nahl/84-89)

243

Necm: 308
90
Sphesiz Allah, adaleti, iyilestirmeyi-gzellestirmeyi ve yakinlara vermeyi
emreder; haysizliktan, ktlkten ve azginliktan nehyeder. O, dsnp gt alirsiniz
diye size gt verir.
91
Ve szlesme yaptiginizda Allah'in ahdini/Allah'a verdiginiz szleri yerine
getirin. Yeminlerinizi/ szlesmelerinizi saglama aldiktan ve Allah'i kendinize kesin
olarak kefil kildiktan sonra da onlari bozmayin. Sphesiz ki Allah, islediginiz seyleri
bilir.
92
Bir mmet, diger bir mmetten daha oktur diye, yeminlerinizi aranizda
aldatma araci edinerek, ipligini saglamca egirdikten sonra, onu skp bozan kadin
295

gibi de olmayin. Sphesiz Allah, sizi bununla siniyor. Hakkinda anlasmazliga
dstgnz seyleri kiymet gn size kesinlikle aiklayacaktir.
93
Ve Allah dileseydi elbette hepinizi tek bir mmet yapardi. Fakat Allah
diledigini saptirir ve diledigine de dogru yolu kilavuzlar/ dileyeni saptirir, dileyene
kilavuzluk eder. Ve sphesiz ki siz, btn yaptiklarinizdan sorulacaksiniz/sorumlu
tutulacaksiniz.
94
Ve yeminlerinizi aranizda aldatma ve bozgunculuga/ kargasaya ara
edinmeyin. Sonra ayak saglam bastiktan sonra kayiverir ve Allah yolundan saptiginiz
iin, ktlg tadarsiniz. Byk azap da sizin iindir.
95
Ve Allah'in ahdini/ Allah'a verilen szleri az bir bedel karsiliginda satmayin.
Eger bilirseniz kesinlikle Allah katindaki; o, sizin iin daha hayirlidir.
96
Sizin yaninizdaki tkenir, Allah'in katindaki ise kalicidir. Ve Biz kesinlikle
sabredenlere ecirlerini, yaptiklarinin daha gzeli olarak karsilik verecegiz.
97
Erkek-disi, mmin olarak kim iyi amel islerse kesinlikle onu gzel bir hayat
ile yasatiriz. Ve kesinlikle onlarin cretlerini, yapmis olduklari amellerin daha
gzeliyle dllendirecegiz.
98
yleyse Kurn grenip grettigin zaman Racim Seytandan; [akliniza
hemen geliveren, iyiden iyiye dsnme sonucu olmayan, sizi mahvedecek mesnetsiz
dsnceler reten yetiden] Allaha sigin/ sigindigina inan.
99,100
Sphesiz ki iman etmis ve Rablerine isin sonucunu havale eden kimseler
zerinde Seytan-i Racim'in hibir zorlayici gc yoktur. Onun zorlayici gc, ancak
kendisini, yardimci, yol gsterici, koruyucu yakin edinenler ve Allah'a ortak
kosanlarin ta kendileri olan kimseler zerinedir.
(70/16, Nahl/90-100)
Necm: 309

244

101
Ve Biz bir yet yerine baska bir yet getirdigimiz zaman Allah ne
indirdigini daha iyi bilen olmasina ragmen onlar, Sen, ancak bir uydurucusun
dediler. Isin dogrusu onlarin ogu bilmiyorlar.
102
De ki: Allah, onu; indirdigini, Rabbinden ruhulkuds; Toplumu
canlandiran Allah ilkesi olarak, iman etmis kimseleri glendirip
kklestirmek/tutundurmak iin ve Mslmanlara bir mjde ve kilavuz olmak zere,
hak ile indirmistir.
103
Ve kesinlikle Biz biliyoruz ki, onlar Sadece, o'na bir beser gretiyor
diyorlar. Peygamber'e gretiyor zanninda bulunduklari kimsenin dili yabancidir.
Kurn ise apaik bir Arapa'dir.
104
Sphesiz Allah'in yetlerine inanmayan kimseler; Allah onlara kilavuz
olmaz ve onlar iin pek aci bir azap vardir.
105
Yalani, yalnizca Allah'in yetlerine inanmayan kimseler uydurur. Ve iste
onlar, yalancilarin ta kendileridir.
106
Her kim imanindan sonra kfreder; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddeder, kalbi iman ile yatimi hlde iken, baskiyla zorlanan hari olmak
zere ve de kfre; inanmamaya ggsn aarsa, artik kendilerinin zerine
Allah'tan bir gazap vardir. Bunlar iin byk bir azap da vardir.
107
Bu, onlarin dnya hayatini hirete gre daha sevimli bulmalarindan ve
sphesiz Allah'in da kfirler toplumuna; Kendisinin ilhligini ve rabligini bilerek
reddeden bir topluluga dogru yolu gstermemesi nedeniyledir.
108
Onlar, Allah'in, kalplerini, kulaklarini ve gzlerini damgaladigi/mhrledigi
kimselerdir. Ilgisiz, bilgisiz, duyarsiz olanlar, onlarin ta kendileridir.
109
Onlarin hirette ziyana ugrayanlarin ta kendileri olduguna sphe diye bir sey
yoktur.
(70/16, Nahl/101-109)
Necm: 310

110
Sonra sphesiz senin Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret eden, sonra aba
harcayan ve sabreden kimseler iindir. Sphesiz senin Rabbin bundan sonra
kesinlikle ok bagislayicidir, ok merhametlidir.
111
O gn, herkes kendi nefsi iin ugrasarak gelecek ve herkes yaptigi seyleri
tastamam alacak. Ve onlar haksizliga ugratilmayacak.
(70/16, Nahl/110-111)
Necm: 311

245

112
Ve Allah bir kenti
296
misal olarak verdi: Bu kent, gvenli, huzurlu idi ve
oraya her bir yerden rizki bol bol gelirdi. Ne var ki, onlar Allah'in nimetlerine karsi
iyilikbilmezlik ettiler. Allah da onlara, yapip rettikleri seyler yznden alik ve
korku elbisesini/felketini tattiriverdi.
113
Ve andolsun ki, onlara ilerinden bir eli gelmisti de onu yalanladilar. Bunun
zerine, onlar sirk kosarak yanlis, kendi zararlarina is yaparlarken azap onlari
yakalayiverdi.
(70/16, Nahl/112-113)
Necm: 312
114
Artik Allah'in size rizik olarak verdigi seylerden helal ve temiz olarak yiyin.
Allah'in nimetine karsiligini deyin; eger sadece O'na kulluk edecekseniz.
115
Allah, size ancak lesi, kani, domuzun etini ve Allah'tan baskasi adina
kesilenleri haram kildi. Artik her kim saldirmadan ve asiri gitmeden zorlanirsa,
bilsin ki, sphesiz Allah, kullarinin gnahlarini ok rten, onlari cezalandirmayan ve
bagisi bol olandir, engin merhamet sahibidir.
116
Ve kendi dillerinizin yalan nitelemesi ile Allah'a yalan uydurmak iin, Su
helaldir, su haramdir demeyin. Sphesiz Allah'a yalan uyduran kimseler iflah
olmazlar.
117
Onlarin dnyaliklari pek az bir kazanimdir. Ve onlar iin ok acikli bir azap
vardir.
118
Biz sana anlattiklarimizi [les, kan, domuzun etini], daha nce Yahudilere de
haram kilmistik. Ve Biz onlara haksizlik etmedik. Ama onlar sirk kosarak kendilerine
haksizlik ediyorlardi.
(70/16, Nahl/114-118)
Necm: 313
119
Sonra sphesiz senin Rabbin, bir cahillikle gnah isleyen, sonra bunun
ardindan tevbe eden ve dzelten kimseler iindir. Sphesiz ki senin Rabbin, bundan
sonra kesinlikle ok bagislayan ve ok merhamet edendir.
120,121
Sphesiz Ibrhm itenlikle Allah'a boyun egen, ortak kosma inancindan
dnms, Allah'in nimetlerine karsilik deyen basli basina bir mmet idi. Ve o, ortak
kosanlardan olmadi. Ve Allah, o'nu seti ve dosdogru yola kilavuzladi.
122
Ve Biz Ibrhm'e dnyada iyilik-gzellik verdik. Ve sphesiz O, hirette de
kesinlikle slihlerdendir.
123
Sonra sana: Kfrden; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmekten,
ortak kosmakdan dnms bir kisi olan ve ortak kosanlardan olmayan Ibrhm'in
dinine/yasam tarzina tbi ol diye vahyettik.

246

(70/16, Nahl/119-123)
Necm: 314
124
Sebt; Dsnp tasinma gn,
297
ancak, Sebt/dsnp tasinma gn
konusunda anlasmazliga dsen kimseler zerine kilindi. Ve sphesiz senin Rabbin
onlarin iinde anlasmazliga dsp durduklari seyler hakkinda kiymet gn
aralarinda kesinlikle hkm verecektir.
(70/16, Nahl/124)
Necm: 315
125
Rabbinin yoluna, haksizlik, bozgunculuk ve kargasayi engellemek iin
konulmus kanun, dstur ve ilkelerle ve gzel gtle agir! Ve onlarla en gzel
sekilde mcdele et. Sphesiz Rabbin Kendi yolundan sapanlari en iyi bilendir ve O,
kilavuzlandiklari dogru yolda olanlari da en iyi bilendir.
(70/16, Nahl/125)
Necm: 316
126
Ve eger ceza verecek olursaniz da, sizin cezalandirildiginizin misli ile ceza
verin. Ve eger sabrederseniz, elbette o, sabredenler iin daha hayirlidir.
127
Sen sabirli ol! Senin sabretmen de ancak Allah iledir. Onlar iin zlme!
Onlarin kurduklari tuzaklardan sikintiya dsme!
128
Sphesiz ki Allah, Kendisinin korumasi altina girmis kisiler ve kendileri,
iyilestiren-gzellestiren kisilerin ta kendisi olanlar ile birliktedir.
(70/16, Nahl/126-128)
NH SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 317
1
Sphesiz Biz, kendilerine ok acikli bir azap gelmezden nce, toplumunu uyar
diye Nh'u toplumuna eli gnderdik.
2-4
Nh, dedi ki: Ey toplumum! Sphesiz ben, sizin iin apaik bir uyariciyim.
Allah'a kulluk edin, O'nun korumasi altina girin ve bana itaat edin ki,
gnahlarinizdan sizi yarligasin ve sizi adi konmus bir srenin sonuna kadar ertelesin.
Sphesiz Allah'in ayarladigi/belirledigi srenin sonu, gelince ertelenmez. Eger
bilseydiniz.
5-12
Nh dedi ki: Rabbim! Sphesiz ben, toplumumu gece-gndz/srekli
olarak davet ettim. Fakat benim agirmam, onlarin sadece kamalarini artirdi. Ve
phesiz ben, onlari, Senin onlari bagilaman iin her davet ettigimde, onlar
parmaklarini kulaklarina tikadilar, elbiselerine brndler, israr ettiler,

247

kibirlendike de kibirlendiler. Sonra phesiz ben onlari yksek sesle agirdim.
Sonra phesiz onlar iin ilan ettim. Onlar iin gizli gizli de syledim. Sonra dedim
ki: Rabbinizin sizi bagilamasini isteyin. Kesinlikle O, ok bagilayicidir.
zerinize gkten bol yagmur yagdirsin. Size mallar ve ogullar ile yardimda
bulunsun, sizin iin baheler kilsin, irmaklar kilsin.
13
Size ne oluyor ki, Allah iin
agir davrani`i ummuyorsunuz?

14
Oysa O, sizi gerekten tavir tavir/ aama aama olusturmustur.
15,16
Allah'in
yedi gg tabakalar hlinde/ uyumlu bir ekilde nasil olusturdugunu ve ay'i onlarin
iinde bir iik yaptigini, gnei de bir lamba yaptigini grmediniz mi?
17
Ve Allah,
sizi yeryznden bir bitki olarak bitirdi.
18
Sonra sizi oraya geri evirecek ve sizi bir
ikila ikaracaktir.
19,20
Ve Allah sizin iin yeryzn, yeryznden geni geni
yollarda gidesiniz diye bir yaygi kilmitir.
21-24
Nh: Rabbim! Sphesiz toplumum bana isyan etti. Mali ve evladi
kendisine zarardan baska bir sey vermeyen kimseye uydular. Ve onlar byk
tuzaklar kurdular. Ve Sakin ilhlarinizi birakmayin. Ve sakin Vedd, Suv, Yags,
Yek ve Nesr'i
298
birakmayin dediler. Kesinlikle biroklarini da saptirdilar. Sen de
o sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlara sadece sapikligi arttir dedi.
26-28
Ve Nh dedi ki: Bu yerde dolasan kfirlerden; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddedenlerden bir tek kisi birakma. Sphesiz ki Sen onlari
birakirsan, kullarini yoldan ikarirlar ve sadece din-iman tanimayip ktlge batan
ve kfir; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden ocuklar dogururlar.
Rabbim! Benim iin, anam-babam iin, mmin olarak evime giren kisiler iin ve
mmin erkekler ve mmin kadinlar iin magfiret et/bagisla hepimizi! Sirk
kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlara da sadece yok olusu arttir.
25
Onlar, hatalarindan dolayi suda boguldular, sonra da atese sokuldular. Sonra
da kendileri iin Allah'in astlarindan yardimcilar bulamadilar.
299

(71/71, Nh/1-24, 26-28, 25)
IBRHM SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 318
1-3
Elif/1, Lm/30, R/200.
300
Bu Bizim, insanlari Rablerinin izni/ bilgisi ile
karanliklardan aydinliga; en stn, en gl, en erefli, maglp edilmesi mmkn
olmayan/mutlak galip olanin, vlen, vgye lyik bulunanin; gklerde olan
eyler, yeryznde olan eyler Kendisinin olan Allah'in yoluna ikarman iin sana
indirdigimiz bir kitaptir. Ve dnya hayatini hirete tercih eden, Allah'in yolundan
eviren ve onun egriligini isteyen kfirlerin; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddeden su kimselerin, siddetli bir azaptan dolayi vay haline! Iste bunlar, ok
uzak bir sapiklik iindedirler.

248

4
Ve Biz onlara, aika ortaya koysun diye, her peygamberi yalniz kendi
toplumunun diliyle gnderdik. Artik Allah diledigini/ dileyeni saptirir, diledigini/
dileyeni de dogru yola iletir. Ve O, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi
mmkn olmayan/mutlak galip olandir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi
engelleyen/saglam yapandir.
5
Ve andolsun ki Ms'yi, Toplumunu karanliklardan aydinliga ikar, onlara
Allah'in gnleri ile gt ver diye yetlerimizle eli gnderdik. Sphe yok ki bunda
ok sabreden ve kendisine verilen nimetlerin karsiligini ok ok deyen herkes iin
nice almetler/gstergeler vardir.
6,7
Ve hani Ms toplumuna demisti ki: Allah'in zerinizdeki nimetini
hatirlayin; hani O, sizi iskencenin ktsne arptiran, ogullarinizi bogazlayan;
egitimsiz, gretimsiz birakip niteliksiz bir kitle olusturarak gszlestiren ve kadinlarinizi
sag birakan Firavun ailesinden kurtardi. Ve iste bunda Rabbinizden size ok byk
yipranarak bir sinav vermek vardir. Ve hani Rabbiniz ilan etmisti: Andolsun ki
sahip oldugunuz nimetlerin karsiligini derseniz, elbette size artiririm ve eger
iyilikbilmezlik ederseniz hi sphesiz azabim ok etindir.
8
Yine Ms dedi ki: Eger siz ve yeryzndeki kimseler, topluca hepiniz
kfreferseniz; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddederseniz/ iyilikbilmezlik
ederseniz; iyi biliniz ki Allah kesinlikle ok zengin, hibir seye muhta
olmayandir, vlen, vgye lyik bulunandir.
9
Sizden ncekilerin; Nh toplumunun, d, Semd ve onlardan sonra gelenlerin
haberleri size gelmedi mi? Onlari Allah'tan baskasi bilmez. Elileri onlara apaik
kanitlarla geldi de onlar, ellerini, elilerin agizlarina gtrdler. Ve: Biz sizin
kendisiyle gnderildiginiz seyi bilerek reddettik/ inanmadik ve sphesiz biz, bizi
agirdiginiz sey hakkinda yetersiz bilgi ve endise iindeyiz dediler.
10
Elileri dedi ki: Gkleri ve yeri yoktan yaratan, sizi gnahlarinizi
bagislamak iin agiran ve belirlenmis bir sre sonuna kadar sizi erteleyen Allah
hakkinda yetersiz bilgi mi var? Onlar: Siz sadece bizim gibi bir besersiniz, bizi
atalarimizin taptiklarindan alikoymak istiyorsunuz. O hlde bize apaik bir delil
getirin! dediler.
11,12
Elileri onlara dediler ki: Biz, ancak sizin gibi bir beseriz. Velkin Allah,
kullarindan diledigini nimetlendirir. Ve Allah'in izni/ bilgisi olmadika bizim iin
size bir delil getirmemiz olacak sey degildir. Onun iin de inananlar sadece Allah'a
isin sonucunu havale etsinler. Ve bize yollarimizi gstermisken, neden biz Allah'a
sonucu birakmayalim! Ve elbette biz, bize yaptiginiz eziyetlere sabredecegiz.
Sonucu birakanlar da yalniz Allah'a sonucu biraksinlar.
13,14
Ve kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden kimseler,
elilerine: Ya sizi kesinlikle yurdumuzdan ikaracagiz, ya da kesinlikle bizim
dinimize/ yasam tarzimiza dneceksiniz! dediler. Rableri de elilerine: Biz sirk

249

kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlari kesinlikle degisime/ yikima
ugratacagiz ve onlardan sonra sizi kesinlikle o yere yerlestirecegiz. Bu,
makamimdan ve tehdidimden korkan iindir diye vahyetti.
15-17
Eliler, fetih istediler. Tm inati zorba da kayba, zarara ugrayip aci ekti.
Ardindan cehennem vardir. Ve kendisi irinli sudan sulanacaktir. Irinli suyu yudum
yudum iecek, yutamayacak. Ve her yandan kendisine lm gelecek, fakat o hi
lmeyecek. Arkasindan da ok kaba bir azap gelecektir.
18
Kfirlerin; Rablerini bilerek reddeden/ inanmayan kimselerin durumu,
onlarin yaptiklari tipki firtinali bir gnde rzgrin siddetle savurdugu bir kl gibidir.
Kazandiklarindan hibir seyi elde tutamazlar. Iste bu, uzak sapikligin ta kendisidir.
19,20
Gkleri ve yeryzn Allah'in gerek ile olusturdugunui grmedin mi/ hi
dsnmedin mi? O dilerse sizi giderir ve yepyeni bir halk/ olusturulus getirir. Bu,
Allah'a gre zor degildir.
(72/14, Ibrhm/ 1-20)
Necm: 319
21
Onlar, toplu olarak Allah iin ortaya iktilar. Sonra da zayif olan kisiler,
byklk taslayan kisilere: Sphesiz bizler, sizlere uyan kimseler idik. Peki, simdi
siz, Allah'in azabindan bir seyi bizden savar misiniz? dediler. O byklk
taslayanlar: Allah, bize kilavuz olsaydi biz kesinlikle size kilavuz olurduk. Bizler
sizlansak ya da sabretsek bizim iin birdir. Bizim iin kaacak herhangi bir yer
yoktur dediler
22
Ve is bitince seytan [Iblis/dsnce yetisi] onlara, Sphesiz ki Allah size
gerek vaadi vaat etti, ben de size vaat ettim, hemen de caydim. Zaten benim size
karsi zorlayici bir gcm yoktu. Ancak ben sizi agirdim siz de bana karsilik
verdiniz. O nedenle beni kinamayin, kendi kendinizi kinayin! Ben sizi kurtaramam,
siz de benim kurtaricim degilsiniz! Sphesiz ben, nceden beni Allah'a ortak
kosmanizi da kabul etmemistim dedi. Sphesiz irk koarak yanli; kendi
zararlarina i yapanlar, kendileri iin aci bir azap olanlardir!
23
Iman eden ve
dzeltmeye ynelik iler yapanlar da, Rablerinin izniyle/ bilgisiyle iinde srekli
kalmak zere altindan irmaklar akan cennetlere girdirilirler. Oradaki selmlama
karilamalari, Selmdir.
(72/14, Ibrhm/21-23)
Necm: 320
24,25
Grmedin mi; hi dsnmedin mi, Allah nasil bir rnek verdi? Gzel bir
sz, kk, sabit, dali-budagi gkte olan, Rabbinin izniyle/ bilgisiyle her an rn
veren gzel bir aga gibidir. Ve onlar gt alsinlar diye Allah, insanlara byle
rnekler verir.

250

26
Kt bir sz'n durumu da, yerden koparilmis, sabit kalma imkni olmayan
kt bir agaca benzer.
27
Allah, iman edenleri, basit dnya yasaminda ve hirette sabit bir sze/imana
sabitler. Allah, sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlari da saptirir. Ve
Allah, diledigi seyi yapar.
28,29
Allah'in nimetlerini iyilikbilmezlige degistiren ve toplumlarini
degisime/yikima ugrama yurduna/cehenneme sokanlari grmedin mi? Onlar,
cehenneme girecekler. O ne kt bir kararghtir!
30
Ve nankrler, O'nun yolundan saptirmak iin Allah'a esler olusturdular. De
ki: Yararlaniniz, artik, sphesiz dnsnz atesedir.
(72/14, Ibrhm/24-30)
Necm: 321

31
Iman eden kullarima syle: Salti ikame etsinler [ml ynden ve zihinsel
aidan destek olma; toplumu aydinlatma kurumlari olustursunlar-ayakta tutsunlar]
ve alis-veris ve dostlugun olmadigi bir gnn gelmesinden nce, kendilerini
riziklandirdigimiz seylerden aik ve gizli olarak Allah yolunda harcamada
bulunsunlar/ yakinlarinin nafakalarini temin etsinler.
32-34
Allah, gkleri ve yeri olusturan, gkten su indirip de onunla size rizik
olarak esitli meyveler ikarandir. Ve Allah, emri geregince denizde yzp gitmeleri
iin gemileri emrinize verdi/ sizin yararlanacaginiz zelliklerde yaratti, irmaklari da
emrinize verdi. Srekli olarak dns hlinde olan gnesi ve ayi da emrinize verdi/
onlari da yararlanacaginiz zelliklerde yaratti. Geceyi ve gndz de sizin emrinize
verdi. Ve O, Kendisinden istediginiz her seyden size verdi. Allah'in nimetini saymak
isterseniz de sayamazsiniz! Sphesiz insan kesinlikle ok yanlis; kendi zararina is
yapan, ok iyilikbilmez biridir.
35-41
Ve hani bir zaman Ibrhm: Rabbim! Bu sehri gvenli kil! Beni ve
ogullarimi putlara tapmamizdan uzak tut! Rabbim! Sphesiz putlar insanlardan
birogunu saptirdilar. Simdi kim bana uyarsa, artik o, sphesiz bendendir; kim
bana karsi gelirse Artik Sen sphesiz ok bagislayan ve ok merhamet edensin.
Rabbimiz! Sphesiz ben ocuklarimdan bir blmn salti ikame etmeleri [ml
ynden ve zihinsel aidan destek olma; toplumu aydinlatma kurumlari
olusturmalari-ayakta tutmalari] iin, Senin dokunulmazlasmis Ev'inin yaninda,
ekinsiz bir vadiye yerlestirdim. Rabbimiz! Verdigin nimetlerin karsiligini
demeleri iin artik Sen de insanlardan bir kisminin gnllerini onlara meylettir.
Ve onlari bazi meyvelerden riziklandir. Rabbimiz! Sphesiz Sen bizim
gizledigimiz seyleri ve aiga vurdugumuz seyleri bilirsin. Ve yerde ve gkte,
hibir ey Allah'a gizli kalmaz. Tm vgler, ihtiyarlik hlimde bana Isml'i ve
Ishk'i ltfeden Allah'adir; baskasi vlemez. Sphesiz ki Rabbim duami ok iyi
isitendir. Rabbim! Beni salti ikame eden [ml ynden ve zihinsel aidan destek
olma; toplumu aydinlatma kurumlari olusturan-ayakta tutan] biri kil! Soyumdan

251

da. Rabbimiz! Duami da kabul et! Rabbimiz! Hesabin kuruldugu gnde benim
iin, anam-babam iin ve mminler iin bagislamada bulun! demisti.
(72/14, Ibrhm/31- 41)
Necm: 322

42,43
Sakin sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlarin yaptiklarindan
Allah'in duyarsiz/bilgisiz oldugunu sanma! Ancak O, onlari, baslarini dikerek
kosacaklari, gzlerin disa firlayacagi bir gn iin erteliyor. Onlarin bakislari
kendilerine dnmez ve onlarin gnlleri bombostur.
44,45
Ve sen insanlari, azabin gelecegi gn ile uyar. Artik sirk kosarak yanlis;
kendi zararlarina is yapan o kimseler, Ey Rabbimiz! Bizi yakin bir sreye kadar
ertele de senin davetine uyalim ve elilere tbi olalim. derler. Daha nce siz, sizin
iin bitiin/tkeniin/yok oluun olmadigina dair yemin etmemi miydiniz? Hem siz,
irk koarak kendilerine haksizlik edenlerin yurtlarinda oturdunuz. Onlara nasil
yaptigimiz size apaik belli olmutu. Ve size rnekler de vermitik.
46
Ve gerekten onlar, tuzaklarini kurdular. Onlarin tuzaklari, Allah katindadir.
Tuzaklari, daglari yerinden oynatacak olsa bile
47
O hlde sakin Allah'in, elilerine olan vaadinden cayacagini sanma! Sphesiz
Allah, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak
galip olandir, suluyu yakalayip cezalandirarak adaleti saglama ilkesi sahibidir.
48-51
O gn, Allah'in, her nefsi kazandigi ile karsiliklandirmasi iin, yeryz bir
baska yeryzyle degistirilecek, gkler de. Ve onlar, Bir ve gcne karsi durulmaz
olan Allah iin ortaya ikacaklardir. O gn, sululari zincire vurulmus olarak
grrsn. Onlarin gmlekleri katrandandir, yzlerini de ates kaplayacaktir. Sphesiz
Allah, hesabi ok abuk grendir.
(72/14, Ibrhm/42-51)
Necm: 323
52
Iste sana indirilen bu Kitap, kendisiyle uyarilsinlar, Allah'in ancak bir tek ilh
oldugunu bilsinler ve temiz akil sahipleri; kavrama yetenegi olanlar gt alsinlar
diye insanlara bir duyurudur.
(72/14, Ibrhm/52)
ENBIY SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 324
1
Insanlar iin hesaplari yaklasti. Onlar ise aldirmazlik iinde, mesafeli duran
kimselerdir.

252

2,3
Rablerinden kendilerine gelen her yeni gd/hatirlatmayi ancak oyun
yaparak ve kalpleri eglenerek dinlerler. Ve sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is
yapan o kimseler, aralarinda su fisiltiyi gizlediler: Bu, sizin gibi bir insandan baska
bir sey midir? Artik grp dururken byye mi gidiyorsunuz?
4
De ki: Benim Rabbim gkte ve yerde her sz bilir. Ve O, en iyi isiten, en iyi
bilendir.
5
Aksine onlar: Bunlar, karmakarisik dslerdir; yok yok onu kendisi uydurdu;
yok yok o bir sairdir. Hadi yleyse nceki gnderilenler gibi bize bir
almet/gsterge getirsin dediler.
6
Onlardan nce yok ettigimiz hibir memleket iman etmemisti. Simdi bunlar
mi iman edecekler?
7
Ve Biz, senden nce de ancak kendilerine vahyettigimiz olgun kimseleri
gnderdik/eli yaptik.
Haydi, siz bilmiyorsaniz gt/Kitap Ehli olanlara/vahiy bilgisi olanlara
soruverin.
8
Ve Biz o elileri yemek yemez birer ceset yapmadik. Onlar srekli kalicilar/
lmsz de degillerdi.
9
Sonra Biz onlara, verdigimiz o sz yerine getirdik. Bylece onlari ve
diledigimiz kimseleri kurtardik. Asiri gidenleri de degisime/yikima ugrattik.
10
Hi kuskusuz Biz size, gdnz/san serefiniz iinde olan bir kitap indirdik.
Buna ragmen hl akillanmayacak misiniz?
11
Biz, sirk kosmak sretiyle yanlis; kendi zararlarina is yapan nice kentleri de
kirip geirdik. Onlardan sonra da baska toplumlari var ettik.
12
yle ki onlar azabimizin siddetini hissettikleri zaman ondan hizla uzaklasip
kaiyorlardi.
13
Hizla uzaklaip kamayin, sorgulanmaniz iin, iinde imarip
azdiginiz eylere ve evlerinize dnn.
14
Onlar: Yaziklar olsun bizlere! Sphesiz biz gerekten yanlis davrananlar;
kendi zararlarina is yapanlar imisiz dediler.
15
Iste onlarin bu agrilari, onlari biilmis bir ekin ve snms ocak/kl hline
getirinceye kadar son bulmadi.
(73/21, Enbiy/1-15)
Necm: 325
16
Ve Biz gg, yeryzn ve aralarindaki seyleri, oyun oynayanlar olarak
olusturmadik.

253

17
Eger Biz, bir eglence edinmek isteseydik, elbette onu Kendi katimizdan
edinirdik, eger Biz, yapanlar olsaydik.
18
Tam tersi Biz, hakki btilin basina arpariz da onun beynini paralar. Bir de
bakarsin btil yok olup gitmistir. Ve Allah'a yakistirdiginiz niteliklerden dolayi size
yaziklar olsun!
19,20
Gklerde ve yeryznde olan kimseler de yalnizca O'nundur. O'nun
katinda olan kimseler de O'nun kullugundan byklenmezler ve usanmazlar, gece-
gndz ara vermeyerek Kendisini noksan sifatlardan arindirirlar.
21
Yoksa onlar, yeryznden birtakim ilhlar edindiler de onlar, kendilerini mi
canlandiracaklar/ diriltecekler?
22
Eger yer ile gkte Allah'tan baska ilhlar olsaydi, bunlarin ikisi de kesinlikle
kargasa iinde olurdu/dzenleri bozulurdu. O hlde en byk tahtin
301
Rabbi olan
Allah, onlarin nitelemekte olduklari seylerden ariniktir.
23
Arsin Rabbi Allah, yaptigindan sorumlu olmaz, onlar ise sorumlu
olacaklardir.
24
Yoksa onlar, O'nun astlarindan birtakim ilhlar mi edindiler? De ki: Kesin
delilinizi getirin. Iste su, benimle beraber olanlarin gddr ve benden ncekilerin
gddr. Tam tersi, onlarin ogu geregi bilmezler. Artik onlar, yz
evirenlerdirler.
(73/21, Enbiy/16-24)
Necm: 326
25
Ve Biz senden nce hibir eli gndermedik ki ona: Gerek su ki, Benden
baska ilh diye bir sey yoktur. Onun iin Bana kulluk edin diye vahyetmis
olmayalim.
26-28
Ve onlar: Rahmn [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet
eden Allah], ocuk edindi dediler. Rahmn, bundan ariniktir. Aksine onlar
armaganlar verilmis kullardir. Onlar, O'nun sznn nne geemezler; onlar, yalniz
O'nun emriyle is yaparlar. O, Rahmn'in ocuklari saydiklari seylerin nlerinde olani
ve arkalarinda olani bilir. Ve onlar, O'nun hosnut oldugu kimselerden baskasina
yardimda/destekte bulunmazlar. Bununla birlikte onlar O'na duyduklari derin saygi
ve sevgiden dolayi ondan uzaklasma korkusundan tir tir titrerler.
29
Ve onlardan her kim: Ben, sphesiz O'nun astlarindan bir ilhim derse,
artik Biz onu cehennemle cezalandiririz. Iste sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is
yapanlari Biz byle cezalandiririz.
(73/21, Enbiy/25-29)
Necm: 327

254

30
Ve su kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan su
kimseler, gkler ve yer bitisik bir hlde idi de Bizim o ikisini ayirdigimizi ve
hayati olan her seyi sudan olusturdugumuzu grmediler mi? Buna ragmen hl
inanmiyorlar mi?
31
Ve Biz, yeryznn iinde, size sofra olsun diye saglam kaziklar yaptik. Ve
orada kilavuzlandiklari yollarini bulsunlar diye bol bol yollar olusturduk.
32
Ve Biz, gkyzn korunmus bir tavan yaptik. Onlar ise, gkyznn
yetlerinden yz evirenlerdirler.
33
Ve O, geceyi, gndz, gnesi ve ay'i olusturandir. Hepsi bir yrngede
yzmektedir.
34
Biz, senden nce de hibir beser iin sonsuzluk tanimadik. Peki, sen ldn de
onlar srekli kalanlar midirlar?
35
Her kimligi olan varlik lm tadicidir. Ve eritip saflastirmak zere, sizi Biz,
ser ve hayir ile sinariz. Ve siz, yalniz Bize dndrleceksiniz.
(73/21, Enbiy/30-35)
Necm: 328
36
Ve su kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o kisiler, seni
grdkleri zaman, sadece, seni alaya aliyorlar; Ilhlarinizi anip duran bu mudur?
Hlbuki onlar Rahmn'in [yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden
Allah'in] anilmasini, gdn, Kitabi, Kurn'i bilerek reddedenlerin ta kendileridir.
37
Insan, ok aceleci zellikle olusturulmustur. Size yakinda almetlerimi
gsterecegim. Simdi siz Benden acele istemeyin.
38
Ve inkr eden kisiler, Eger dogrular iseniz, bu vaat ne zamandir? diyorlar.
39
Su kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan su kisiler
atesi yzlerinden ve sirtlarindan men edemeyecekleri ve kesinlikle yardim da
olunmayacaklari zamani bir bilseler!
40
Aslinda bu azap, onlara ansizin gelecek de kendilerini sasirtacaktir. Artik onu
geri evirmeye gleri yetmeyecek ve onlara sre taninmayacak.
41
Ve hi kuskusuz senden nce birok eliyle alay edildi de ilerinden alay
edenleri, o alay ettikleri sey kusativerdi.
42
De ki: Geceleyin ve gndzn sizi Rahmn'dan [yarattigi btn canlilara
dnyada oka merhamet eden Allah'tan] kim koruyabilir? Aslinda onlar,
Rablerinin anilmasindan, gdnden yz evirenlerdir.

255

43
Yoksa onlar iin, Bizim astlarimizdan, onlara engel olan birtakim tanrilar mi
var? O szde tanrilar kendilerine yardima g yetiremezler. Onlar tarafimizdan
desteklenmezler de.
44
Aslinda Biz, o kfirleri ve atalarini kendilerine mr uzun gelinceye dek
yararlandirdik. Peki, simdi Bizim yeryzne gelip onu etrafindan eksilttigimizi
grmyorlar mi? O hlde stn gelen onlar midir?
45
De ki: Ben sizi ancak vahiyle uyariyorum. Uyarildiklari zaman sagirlar
agriya kulak vermezler.
46
Ve sphesiz, Rabbinin azabindan bir esinti onlara dokunursa, kesinlikle
Eyvah bizlere! Sphesiz biz yanlis; kendi zararlarina is yapanlarmisiz
diyeceklerdir.
47
Biz kiymet gn iin hak edilen pay terazileri koyariz; hibir kimse,
hibir sekilde haksizliga ugratilmaz. O sey bir hardal tanesi agirliginca da olsa, onu
getiririz. Ve hesap grenler olarak Biz yeteriz.
(73/21, Enbiy/36-47)
Necm: 329
48,49
Ve andolsun ki Ms ve Hrn'a Furkn'i ve grlmeyen, duyulmayan,
sezilmeyen issiz yerde Rablerine saygiyla, sevgiyle, bilgiyle rperti duyan,
kiymetin kopmasindan ileri titreyen, Allah'in korumasi altina girmis kisiler iin bir
isigi ve gd verdik.
50
Iste bu Kurn da Bizim indirdigimiz mbarek bir gttr. Simdi siz bunu
tanitmayan, taninmasini engelleyen kimseler misiniz?
51
Ve andolsun ki Biz, daha nce Ibrhm'e rsdn vermistik. Ve Biz o'nu
bilenler idik.
52
Hani Ibrhm, babasina ve toplumuna: Israrla kendisine tapinip
durdugunuz heykeller nedir? demisti.
53
Onlar: Biz atalarimizi bunlara tapanlar olarak bulduk dediler.
54
Ibrhm: Andolsun ki sizler ve atalariniz apaik bir sapiklik iindesiniz
dedi.
55
Onlar: Sen bize hakki mi getirdin, yoksa sen oyun oynayanlardan misin?
dediler.
56,57
Ibrhm dedi ki: Tam tersi, Rabbiniz gklerin ve yerin Rabbidir ki, onlari
O, yoktan yaratmistir. Ben de buna shitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki
siz arkanizi dnp gittikten sonra, ben putlariniza kesinlikle bir tuzak kuracagim.
58
Sonra da Ibrhm, ona mracaat etsinler diye kendilerine ait bykleri
disinda bunlari para para etti.

256

59
Toplumu, Bizim tanrilarimiza bunu kim yapti? Sphesiz o, kesinlikle yanlis,
kendi zararlarina is yapanlardandir dediler.
60
Bazilari, Onlari anip duran bir gen duyduk. Onun iin Ibrhm deniliyor
dediler.
61
Onlar, O hlde o'na tanik olmalari iin Ibrhm'i insanlarin gzleri nne
getirin dediler.
62
Onlar, Ey Ibrhm! Bunu tanrilarimiza sen mi yaptin? dediler.
63
Ibrhm: Aksine, onu su bykleri yapti. Konusabiliyorlarsa haydi
kendilerine sorun dedi.
64
Bunun zerine kendi vicdanlarina dndler de: Sphesiz siz, yanlis; kendi
zararlarina is yapanlarin ta kendisisiniz dediler.
65
Sonra onlar yine kendi kafalarina dndler: Andolsun ki bunlarin
konusmayacagini bilirdin dediler.
66,67
Ibrhm: O hlde, Allah'in astlarindan size hibir sekilde fayda vermeyen
ve size zarar vermeyen seylere mi tapiyorsunuz? Size de, Allah'in astlarindan
taptiklariniza da yaziklar olsun! Siz hl akillanmayacak misiniz? dedi.
68
Toplumu: Eger yapanlarsaniz, sunu yandirin [atese verin, sikintiya sokun]
ve tanrilariniza yardim edin dediler.
69
Biz: Ey ates! Ibrhm'e karsi soguk ve gvenli ol dedik.
70
Ve ona bir dzen kurmak istediler de Biz kendilerini daha fazla zarara/kayba
ugrayip aci eken kimseler yaptik.
71
Ibrhm'i de, Lt'u da, lemler iin, iinde bolluklar bulunan topraklara
kurtardik.
72
Ve Biz o'na Ishk'i, ilave olarak da Yakb'u bagisladik. Ve hepsini iyi
kimseler yaptik.
73
Ve Biz onlari, Bizim emrimizle kilavuzluk yapan nderler yaptik. Ve Biz
onlara hayirlar islemeyi, salti ikame etmeyi [ml ynden ve zihinsel aidan
destek olma; toplumu aydinlatma kurumlarini olusturma-ayakta tutmayi],
zekti/vergiyi vermeyi vahyettik. Ve onlar, sadece Bize kulluk yapanlar idiler.
74
Ve Lt; Biz o'na bir hkm, bir bilgi verdik. Onu irkin isler isleyen kentten
kurtardik. Sphesiz onlar, kt bir toplumdular, hak yoldan ikmis kimselerdiler.
75
Ve Biz Lt'u rahmetimizin iine girdirdik. Sphesiz o, slihlerdendir.
76
Ve Nh'u; hani o daha nce nida etmisti de Biz de o'na cevap vermistik.
Sonra da Biz kendisini ve ailesini, yakinlarini, inananlarini byk sikintidan
kurtardik.

257

77
Ve yetlerimizi yalanlayan toplumuna karsi o'na yardim ettik. Sphesiz onlar
kt bir toplumdular da Biz onlari topluca suda bogduk.
78
Dvd ve Sleymn'i da; hani onlar, toplumun koyunlarinin, iinde geceleyin
yayildigi ekin hakkinda hkm veriyorlardi. Biz de, toplumun yasalarinin ne
oldugunu biliyorduk.
79
Sonra da Biz, onu Sleymn'a hemen iyice kavrattik. Ve hepsine yasa ve
bilgi verdik. Dvd'la beraber Allah'i noksan sifatlardan arindirsinlar diye, daglari ve
kuslari buyruk altina aldik/onlari insanlarin yararlanacagi ller iinde yarattik. Ve
Biz yapanlariz.
80
Ve Biz, sizin ktlgnzden sizi korumak iin, sizin iin zirh yapimini o'na
grettik. Artik siz kendinize verilen nimetlerin karsiligini deyenler misiniz?
81
Ve Sleymn'a, iinde bolluklar olusturdugumuz topraga dogru o'nun
emriyle akip giden kasirga hlindeki rzgri boyun egdirdik. Ve Biz her seyi
bilenleriz.
82
Ve seytanlardan, kendisi iin dalgilik eden ve bundan daha dsk is yapan
seytanlari da boyun egdirdik. Ve Biz onlar iin koruyucular idik
83,84
Ve Eyyb; hani o: Sphesiz bana zarar dokundu. Sen merhametlilerin en
merhametlisisin diye Rabbine nida etmisti de Biz, o'nun iin karsilik vermistik.
Sonra o'ndan zararli olan seyleri kaldirdik. Ve katimizdan bir rahmet ve kulluk
edenlere bir gt olmak zere, kendisine ailesini, yakinlarini ve kaybettikleriyle bir
mislini daha verdik.
85
Ve Isml, Idrs ve Zlkifl, hepsi sabreden kimselerdendi.
86
Onlari da rahmetimizin iine girdirdik. Sphesiz onlar slih kisilerden idiler.
87
Ve Znnn'u [kili sahibini, Ninovali'yi], hani fkelenerek gitmisti de
kendisini sikintiya sokmayacagimizi sanmisti. Sonra da karanliklar iinde, Senden
baska ilh diye bir sey yoktur! Seni tenzih ederim. Sphesiz ben yanlis; kendi
zararlarina is yapanlardan oldum! diye seslenmisti.
88
Sonra da Biz, o'na cevap verdik ve o'nu, gamdan/zntden kurtardik. Ve
iste, inananlari Biz byle kurtaririz.
89,90
Ve Zekeriyy; hani o, Rabbine: Rabbim! Beni tek basima birakma, Sen
varislerin en hayirlisisin diye seslenmisti de Biz, o'nun iin karsilik vermistik. Ve
kendisine Yahy'yi ihsan ettik. Ve o'nun iin esini dzelttik/dogum yapmaya
elverisli hle getirdik. Sphesiz onlar hayirlarda yarisiyorlar, umarak ve korkarak
Bize yalvariyorlardi. Ve Bize karsi derin saygi duyuyorlardi.
91
Ve o, irzini titizlikle koruyan kadin; iste Biz, onu gvenli bilgimizle
bilgilendirdik. Ve kendisini ve oglunu lemler iin bir almet/gsterge yaptik.
92
Sphesiz bu, bir tek mmet olarak sizin mmetinizdir. Ben de sizin
Rabbinizim. O hlde Bana kulluk edin.
93
Hlbuki ortak kosanlar, islerini aralarinda parampara ettiler. Hepsi yalnizca
Bize dnclerdir.
94
yleyse kim inanmis olarak dzeltmeye ynelik isler yaparsa onun emegi
iin iyilikbilmezlik edilmeyecektir. Biz, hi sphesiz onu yazanlariz da.
95
Ve degisime/ yikima ugrattigimiz bir kent zerine yasak konmustur:
'Sphesiz bunlar, dnmeyecekler!

258

96
Hatta akincilar ve komutani
302
aildigi zaman, onlar, yksek tepeden akin
edip ikarlar.
97
Ve gerek vaat yaklastigi zaman kfirlerin; Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddetmis olan o kisilerin gzleri dnverir: Eyvah bizlere! Kesinlikle biz
bundan bilgisizlik/duyarsizlik iindeydik. Aslinda biz yanlis; kendi zararlarina is
yapan kimseler idik.
(73/21, Enbiy/48-97)
Necm: 330
98
Kesinlikle siz ve Allah'in astlarindan taptiklariniz, cehennemin odunusunuz/
yakitisiniz; siz oraya gireceksiniz.
99,100
Eger Allah'in astlarindan tapinilan seyler ilh olsalardi, oraya girmezlerdi.
Ve hepsi orada temelli kalacaktir. Orada onlarin bir inlemeleri vardir. Bunlar orada
bir sey isitemezler de.
(73/21, Enbiy/98-100)
Necm: 331
101,102
Sphesiz tarafimizdan kendilerine En Gzel hazirlanan kimseler; iste
onlar, cehennemden uzaklastirilmislardir. Onlar, cehennemin ugultusunu duymazlar.
Onlar, nefislerinin istedigi seyler iinde srekli kalicidirlar.
103
O en byk korku onlari zmez ve kendilerine haberciler: Iste bu, size sz
verilmis olan gnnzdr diye akillarina getirirler.
(73/21, Enbiy/101-103)
Necm: 332
104
Biz, gg, kitaplarin drldg gibi drdgmz zaman, olusturmanin
ilkine basladigimiz gibi katimizdan verilmi bir sz olarak onu yeniden var
edecegiz. Sphesiz Biz yapanlariz.
(73/21, Enbiy/104)
Necm: 333
105
Ve andolsun ki Biz, gt'ten/Tevrt'tan sonra, Zebr'da da Sphesiz
yeryzne ancak Benim slih kullarim mirasi olacak diye yazdik.
106
Sphesiz Kurn'da, kulluk eden toplum iin kesinlikle bir iletilen mesaj
vardir.
107
Biz, seni de ancak, lemler iin bir rahmet olarak/ rahmet iin gnderdik.

259

108
De ki: Bana Ilhiniz ancak tek bir ilhtir diye vahyolunuyor. Simdi siz
Mslmanlar misiniz?
109-111
Buna ragmen eger yz evirirlerse: Size dosdogru/ esit/tarafsiz olarak
aikladim ve tehdit olundugunuz sey yakin mi, uzak mi bilmiyorum. Sphesiz Allah,
szden aiga vurulani bilir, gizlediginiz seyleri de bilir. Ve Belki bu gecikme sizi
denemek ve bir sreye kadar yararlandirmak iindir ben bilmiyorum de.
112
De ki: Rabbim! Aramizda gerekle hkmet ve Bizim Rabbimiz, o
yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'tir, sizin
nitelemeleriniz zerine yardimi istenendir.
(73/21, Enbiy/105-112)
MMINN SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 334
1
Kesinlikle, inananlar durumlarini korudular/ zafer kazandilar.
2
Onlar, saltlarinda [ml ynden ve zihinsel aidan destek olmalarinda;
toplumu aydinlatmaya alismalarinda] gsterissiz/ samimi olan kimselerdir.
3
Ve onlar, bos seylerden yz eviren kimselerdir,
4
Ve onlar, zekti isleyen/vergiyi veren kimselerdir,
5-7
Ve onlar, iffetlerini koruyan kimselerdir, eleri veya szlemelerinin sahip
olduklari
303
ayri, nk bundan dolayi kinanamazlar, oysa bunun tesine gitmek
isteyenler, ite onlar, sinirlari aanlarin ta kendileridir.
8
Ve onlar, emanetlerine ve antlasmalarina riyet eden kimselerdir.
9
Ve onlar, saltlarini [ml ynden ve zihinsel aidan destek olma; toplumu
aydinlatma kurumlarini] koruyan kimselerdir.
10,11
Iste onlar, iinde temelli kalacaklari Firdevs cennetine son sahip olan son
sahiplerin ta kendileridir.
(74/23, Mminn/1-11)
Necm: 335

12-16
Ve andolsun ki Biz, insani seilmis bir amurdan olusturduk. Sonra onu
ok dayanikli bir kararghta bir nutfe yaptik. Sonra o nutfeyi bir embriyon
olusturduk. Sonra o embriyoyu bir et parasi olusturduk. Sonra o bir et parasini
kemikler olarak olusturdukk. Sonunda o kemiklere de bir et giydirdik. Sonra onu bir
baska olusumda yeniden kurduk. Iste, olusturanlarin en gzeli Allah ne cmerttir!

260

Sonra sphesiz sizler, bunlarin ardindan kesinlikle leceksiniz. Sonra sphesiz siz,
kiymet gnnde diriltileceksiniz.
(74/23, Mminn/12-16)
Necm: 336

17
Ve andolsun ki Biz, sizin stnzde yedi yol olusturduk. Ve Biz,
olusturmaya karsi bilgisiz, ilgisiz, duyarsiz degiliz.
18
Ve Biz gkten bir lde su indirdik de onu yeryznde durgunlastirdik. Ve
sphesiz Biz, onu gidermeye de kesinlikle g yetirenleriz.
19
Sonra da Biz, onun sayesinde sizin iin hurmadan ve zmden baheler
meydana getirdik. Bunlarda sizin iin birok meyveler vardir ve siz onlardan
yersiniz.
20
Ve Tr-i Sin'dan ikan, yag bitiren, yiyenlere katik olan bir aga meydana
getirdik.
21,22
Drt bacakli, iki tirnakli gevis getiren ve ot yiyen hayvanlarda da sizin iin
kesinlikle bir ibret vardir. Onlarin karinlarindaki seylerden size iiririz. Onlarda sizin
iin birtakim yararlar daha vardir. Ve siz, onlardan yersiniz, onlarin zerinde ve
gemilerin zerinde tasinirsiniz/yklenirsiniz.
(74/23, Mminn/17-22)
Necm: 337
23
Andolsun ki Biz, Nh'u toplumuna eli gnderdik de o, Ey toplumum!
Allah'a kulluk edin. Sizin iin O'ndan baska ilh yoktur. Hl Allah'in korumasi
altina girmeyecek misiniz? dedi.
24,25
Bunun zerine, toplumundan kfir; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddeden ileri gelenler, Bu, sizin gibi bir beserden baska bir sey degildir. Size
fazlalik saglamak istiyor. Eger Allah isteseydi, kesinlikle melekleri indirirdi. Biz
evvelki atalarimizda bunu duymadik. Bu, yalnizca kendisinde delilik bulunan bir
adamdir. yle ise, bir sreye kadar o'nu umutla bekleyin dediler.
26
Nh: Rabbim! Beni yalanlamalarina karsi bana yardim et! dedi.
27-29
Bunun zerine Biz o'na: Bizim gzetimimiz ve vahyimiz ile gemiyi yap.
Sonra Bizim emrimiz gelip de tandir kaynayinca, her cinsten esler hlinde iki tane ve
bir de onlardan, daha nce kendisi aleyhinde Sz
304
gemis olanlarin disindaki
aileni, yakinlarini, inananlarini gemiye sok. Sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is
yapmis olanlar konusunda Bana basvurma. Sphesiz onlar bogulmuslardir; kesin
olarak suda bogulup leceklerdir. Sonra sen ve beraberindeki kisiler gemiye
yerlestiginde de: Tm vgler, bizi sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlar
toplulugundan kurtaran Allah iindir; baskasini vmeyin de! Ve: Rabbim! Beni
bolluk olan bir yere indir/bana bolca ikramda bulun. Sen, indirenlerin/ikramda
bulunanlarin en iyisisin de diye vahyettik.

261

30
Sphesiz bunda kesinlikle birtakim almetler/gstergeler vardir. Ve Biz,
kesinlikle sinayanlariz.
31
Sonra, Biz onlarin ardindan baska bir nesil var ettik.
32
Sonra da onlarin iinde, Allah'a kulluk edin, sizin iin O'ndan baska bir ilh
yoktur. Hl Allah'in korumasi altina girmeyecek misiniz? diye uyaran,
kendilerinden bir eli gnderdik.
33-38
Ve elinin toplumundan, kfretmis; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddetmis, hirete ulasmayi yalanlamis ve su basit dnya yasaminda kendilerine
refah verdigimiz kodaman kisiler: Bu, sadece sizin gibi bir beserdir, sizin
yediginiz seylerden yiyor, sizin itiginiz seylerden iiyor. Ve eger, kendiniz gibi
bir besere itaat ederseniz, sphesiz o zaman siz, kesinlikle ziyan edenlersiniz. Size,
gerekten siz ldgnz, toprak ve kemik oldugunuzda, mutlak srette sizin
ikarilacaginizi mi vaat ediyor? Tehdit olundugunuz sey, hi olmayacak bir seydir!
Sadece basit dnya hayatimiz! Biz, lrz, yasariz. Ve biz, diriltilecekler degiliz.
Eli, sadece Allah hakkinda yalan uyduran bir adamdir ve biz o'na inanmiyoruz
dediler.
39
Eli: Rabbim, beni yalanlamalarina karsi bana yardim et! dedi.
40
Allah: ok az bir zaman sonra onlar kesinlikle pisman olacaklar! dedi.
41
Sonra da iglik onlari hak ile yakalayiverdi. Bylece kendilerini sprnt
yaptik. Artik uzaklik, sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlar
toplulugunadir.
42
Sonra Biz onlarin ardindan baska nesiller var ettik.
43
Hibir nderli toplum, kendi ecelini ne alamaz, erteleyemez de.
44
Sonra Biz birbiri ardindan elilerimizi gnderdik. Her ne zaman bir mmete
elileri geldi, onlar bu eliyi yalanladilar da Biz onlarin bir kismini bir kismina
izlettirdik ve onlari ykler yaptik. Artik iman etmeyen toplum iin uzaklik; cani
cehenneme!
45,46
Sonra da Ms ve kardesi Hrn'u yetlerimizle/ almetlerimizle/
gstergelerimizle ve apaik bir g ile Firavun'a ve ileri gelenlerine gnderdik/eli
yaptik. Bunun zerine kendilerinin byklgne inandilar ve ululuk taslayan bir
toplum oldular.
47
Sonra da: Bu ikisinin toplumlari bize kulluk ederken biz, bizim benzerimiz
olan bu iki besere inanacak miyiz? dediler.
48
Bylece ikisini yalanladilar da onlar, degisime/ yikima ugrayanlardan
oldular.
49
Ve andolsun Biz, Ms'ya onlar kilavuzlandiklari dogru yola girsinler diye o
kitabi verdik.
50
Ve Biz, Meryem'in oglunu ve s'nin annesini bir almet/ gsterge yaptik ve
ikisini, yerlesmeye uygun, suyu olan bir tepeye yerlestirdik.
51
Ey eliler! Temiz, hos, yararli seylerden yiyin ve slihi isleyin. Sphesiz Ben
sizin yaptiklarinizi ok iyi bilenim.
52
Ve iste bu, bir tek mmet olarak sizin mmetinizdir. Ben de sizin
Rabbinizim. O hlde Benim korumam altina girin.

262

53
Sonra insanlar kendi aralarindaki islerini para para bldler. Her grup,
kendinde bulunan ile sevinip bbrlenmektedir.
54
Sen, simdi onlari bir zamana kadar sapkinliklari ile basbasa birak!
55,56
Onlar, kendilerini hayirlarda kosturalim diye, kendilerine maldan ve
ogullardan bir seyler vermekte oldugumuzu mu saniyorlar? Tam tersi, isin farkina
varamiyorlar.
(74/23, Mminn/23-56)
Necm: 338
57-61
Sphesiz Rablerine duyduklari derin hayranlik ve saygi sonucu O'ndan
uzaklasma korkusundan tir tir titreyen su kimseler, Rablerinin yetlerine inanan
kimseler, Rablerine ortak tanimayan kimseler, sphesiz kendileri, Rablerine
dnecekler diye verdiklerini kalpleri rpererek veren kimseler; iste onlar, iyiliklerde
yarisanlardir ve iyilikler iin nde gidenlerdir.
(74/23, Mminn/57-61)
Necm: 339
62
Ve Biz hi kimseyi, gcnn yettiginden baskasi ile; kapasitesi disindaki bir
seyle ykml tutmayiz. Nezdimizde de hakki konusan bir kitap vardir ve onlar,
haksizliga ugratilmazlar.
63
Tam tersi, onlarin kalpleri bu hususta rt iindedir. Ve onlarin bundan asagi
birtakim kt isleri vardir ki, onlar kt isleri yapar dururlar.
64
Sonunda, onlarin konfor iinde olanlarini azapla yakaladigimizda hemen
feryadi basiverirler.
65-67
Bugn feryat etmeyin! Sphesiz siz, Bizden yardim gremezsiniz.
Sphesiz yetlerimiz size okunurdu da, buna karsi siz kibirlenerek ve geceleyin
hezeyanlar savurarak arkanizi dnp gidiyordunuz.
(74/23, Mminn/62-67)
Necm: 340
68
Onlar, Kurn'i hi dsnmediler mi? Yoksa kendilerine, daha nce
gemisteki atalarina gelmeyen bir sey mi geldi?
69
Ya da onlar, elilerini tanimadilar mi da kendilerine gelen eli iin
tanitmamaya yeltenen kimselerdir?
70
Yoksa Onda bir delilik var mi diyorlar? Aksine elileri, kendilerine hakki
getirmistir. Onlarin ogu da hak iin hoslanmayan kimselerdir.

263

71
Ve eger hak onlarin tutkularina uysaydi; kesinlikle gkler, yeryz ve
bunlarda bulunan kimseler bozulup giderdi. Aslinda, Biz onlarin sanini/gtlerini
getirdik; sonra da onlar, kendi sanlarindan/gtlerinden yz evirenlerdir.
72
Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Iste, Rabbinin vergisi daha
hayirlidir. Ve Rabbin, rizik verenlerin en hayirlisidir.
73,74
Ve sphesiz sen, kesinlikle onlari dosdogru bir yola agiriyorsun. hirete
inanmayan su kimseler ise, bu yoldan kesinlikle sapanlardir.
75
Ve eger onlara aciyip da iinde bulunduklari sikintiyi giderseydik, kesinlikle
iyice krleserek azginliklarinda bsbtn direnirlerdi.
76
Ve andolsun, Biz onlari azap ile yakaladik; buna ragmen Rablerine boyun
egmediler ve Allah'a karsi zeliller olduklarini hi gstermediler.
77
Ta ki zerlerine, azabi ok siddetli bir kapi atigimiz zaman, bir de bakarsin
ki onlar orada mitsiz kalmislardir!
78
Ve Allah, sizin iin duymayi, gzleri ve kalpleri insa edendir. Kendinize
verilen nimetlerin karsiligini ne de az dyorsunuz!
79
Ve Allah, sizi yeryznde tretip retendir. Ve sadece O'na toplanacaksiniz.
80
Ve Allah, diriltir ve ldrr. Gece ile gndzn birbirini takip etmesi de
yalnizca O'nun iindir. Hl aklinizi kullanmiyor musunuz?
(74/23, Mminn/68-80)
Necm: 341
81
Aslinda onlar, ncekilerin sylediklerinin benzerini sylediler.
82,83
Onlar: Biz, lp de bir toprak ve kemikler olunca mi, kesinlikle
diriltilecegiz? Andolsun ki biz ve atalarimiz bundan nce bununla korkutulmustuk.
Bu, evvelkilerin masallarindan baska bir sey degildir! dediler.
84
De ki: Eger biliyorsaniz, bu yeryz ve onun iindeki kimseler kime aittir?
85
Onlar: Allah'a aittir diyecekler. yle ise siz dsnp tasinmaz misiniz?
de.
86
De ki: Yedi gklerin Rabbi ve ok byk tahtin
305
Rabbi kimdir?
87
Onlar, Allah'indir/Allah'tir diyecekler. Sen: yleyse Allah'in korumasi
altina girmeyecek misiniz? de.
88
De ki: Eger biliyorsaniz; her seyin mlkiyeti ve ynetimi Kendisinin elinde
olan ve Kendisi her seyi koruyup kollayan; fakat Kendisi korunmayan kimdir?

264

89
Onlar, Allah'indir/Allah'tir diyecekler. Sen: yle ise nasil
bylenirsiniz? de.
90
Aslinda Biz onlara hakki getirdik, onlar ise kesinlikle yalancidirlar.
(74/23, Mminn/81-90)
Necm: 342
91,92
Allah, ocuk diye bir sey edinmemistir; O'nunla beraber hibir ilh da
yoktur. Aksi takdirde her ilh kesinlikle kendi olusturdugu seyle birlikte gider ve
kesinlikle digerleri zerine stn olurdu. Grlmeyeni, duyulmayani, sezilmeyeni ve
aigi bilen Allah, onlarin niteledikleri seylerden ariniktir. O, onlarin ortak kostuklari
seylerden de ok ycedir.
(74/23, Mminn/91-92)
Necm: 343

93,94
De ki: Rabbim! Onlarin tehdit olunduklari seyleri bana kesinlikle
gstereceksen, Rabbim! Bu durumda beni, sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is
yapan o kimseler toplulugu iinde tutma.
95
Ve sphesiz Biz, onlara vaat ettigimiz seyleri sana gstermeye elbette ki g
yetirenleriz.
96
Sen, ktlg en gzel bir seyle sav. Biz onlarin yakistirmakta olduklari
seyleri ok iyi biliriz.
97,98
Ve de ki: Rabbim! Seytanlarin kiskirtmalarindan sana siginirim! Ve
Rabbim! Onlarin yanimda bulunmalarindan da sana siginirim.
(74/23, Mminn/93-98)
Necm: 344

99,100
Sonunda onlardan birine lm geldiginde, Rabbim, terk ettigim seylerde
slihi islemem iin beni geri dndr dedi. Kesinlikle onun dsndg gibi degil!
Bu, sphesiz onun syledigi bir szdr. Onlarin tekrar diriltilecekleri gne kadar
onlarin arkalarinda bir engel vardir.
101
Artik Sr'a flendigi
306
zaman, iste o gn aralarinda soy-sop iliskisi yoktur,
kimse kimseden bir sey isteyemez de.
102
Bylece kimlerin tartilari agir basarsa, iste onlar asil kurtulusa erenlerdir.
103
Kimlerin de tartilari hafif gelirse, artik bunlar da kendilerine yazik
etmislerdir; cehennemde srekli kalicidirlar.
104
Orada onlar, disleri siritir hlde iken ates yzlerini yalar.
105
Benim yetlerim size okunmadi mi? Siz de onlari yalanliyor muydunuz?

265

106,107
Dediler ki: Rabbimiz! Azginligimiz bizi yendi ve biz, bir sapiklar
toplulugu olduk. Rabbimiz! Bizi buradan ikar. Eger bir daha aynisini yaparsak iste
o zaman gerekten biz yanlis; kendi zararlarina is yapanlariz.
108
Allah dedi ki: Sinin oraya! Bana konusmayin da.
109
Sphesiz Benim
kullarimdan bir grup: Rabbimiz! Biz iman ettik; artik bizi bagisla, bize merhamet
et, Sen merhametlilerin en iyisisin diyorlardi.
110
Iste siz onlari alaya aldiniz;
sonunda da onlar, size Benim anilmami, gdm unutturdu/terk ettirdi. Ve siz
onlara glyordunuz.
111
Sphesiz ki bugn Ben, sabretmelerine karsilik, onlari
dllendirdim; onlar, kazanli ikanlarin ta kendileridir.
112
Allah: Yeryznde yil sayisi olarak ka yil kaldiniz? dedi.
113
Onlar: Bir gn veya gnn bir kismi kadar kaldik. Haydi, sayanlara sor
dediler.
114
Allah: Siz sadece pek az bir sre kaldiniz; keske siz bilmis olsaydiniz!
dedi.
(74/23, Mminn/99-114)
Necm: 345

115
Peki siz, Bizim sizi sadece bos yere olusturdugumuzu ve sphesiz sizin
yalnizca Bize dndrlmeyeceginizi mi sandiniz?
116
Iste gerek sahip, ynetici Allah, yceler ycesidir. O'ndan baska ilh diye
bir sey yoktur. O, saygin, en byk ynetim makaminin
307
Rabbidir.
117
Her kim, hibir delili olmadigi hlde, Allah ile birlikte diger bir ilha
yakarirsa, bilsin ki o kimsenin hesabi ancak Rabbinin nezdindedir. Sphesiz
kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olanlar, durumlarini
koruyamazlar, zafer kazanamazlar.
(74/23, Mminn/115-117)
Necm: 346
118
Ve de ki: Rabbim! Bagisla ve merhamet et! Ve Sen merhametlilerin en
hayirlisisin.
(74/23, Mminn/118)
SECDE SRESI
MEKKE DNEMI
Necm. 347
1
Elif/1, Lm/30, Mm/40.
308


266

2
Kendisinde sphe olmayan bu kitabin indirilisi, lemlerin Rabbindendir.
3
Yoksa onlar, Onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Tam tersi Kurn,
kilavuzlandiklari dogru yola ulasirlar diye, senden evvel kendilerine bir uyarici
gelmemis olan toplumu uyarasin diye Rabbinden gelen gerektir.
(75/32, Secde/1-3)
Necm: 348
4
Allah, gkleri, yeri ve ikisi arasindakileri alti evrede olusturan ve de en byk
taht zerinde egemenlik kurandir.
309
O'nun astlarindan size bir yardimci, yol
gsterici, koruyucu yakin ve bir desteki, iltimasi yoktur. Hl dsnp ibret
almayacak misiniz?
5
Allah, gkten yere, sistemleri dzenler, sonra da sistemler, ls, sizin
saydiklarinizdan bin yil olan bir gnde Allah'a ykselir; geri dner, sistem ker,
bozulur.
6
Iste Allah, algilanabilenleri ve algilanamayanlari, gemisi, gelecegi bilendir;
en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip
olandir, engin merhamet sahibidir.
7
Ki O, olusturdugu her seyi en gzel yapan ve insani olusturmaya bir amurdan
baslayandir.
8
Sonra onun soyunu bir zden, basbayagi bir sudan yapmistir.
9
Sonra
onu dzeltip bir biime soktu ve onu bilgilendirdi.
310
Sizin iin de kulak, gzler ve
gnller var etti. Sahip oldugunuz nimetlerin karsiligini ne de az dyorsunuz?
(75/32, Secde/4-9)
Necm: 349
10
Ve onlar: Biz, yeryznn iinde kayboldugumuzda mi, gerekten biz mi
yeni bir olusturulusta olacagiz? dediler. Aslinda onlar, Rablerine kavusmayi; O'nun
huzuruna varmayi bilerek reddeden /inanmayan kimselerdir.
11
De ki: Size lmle grevlendirilmis grevli g, sizi vefat
311
ettirecek; size
gemiste yaptiklarinizi ve yapmaniz gerekirken yapmadiklarinizi bir bir
hatirlattiracak, sonra Rabbinize dndrleceksiniz.
12
Sululari, Rablerinin huzurunda baslari ne egilmis olarak: Ey Rabbimiz!
Grdk ve dinledik, simdi bizi geri evir de slih bir amel isleyelim, biz artik kesin
bir sekilde inaniyoruz derlerken bir grsen!
13
Ve eger Biz, dileseydik her kisiye dogru yolu verirdik. Velkin Benden:
Btn bilinen, bilinmeyen, gemisten, gelecekten
312
herkesten cehennemi elbette
tamamen dolduracagim sz hak olmustur.

267

14
yleyse bu gnnzle karsilasmayi unuttugunuzdan/ terk ettiginizden
dolayi tadin azabi! Hi sphesiz ki Biz cezalandirdik sizi. Ve yapmis oldugunuza
karsilik sonsuzluk azabini tadin!
(75/32, Secde/10-14)
Necm: 350
15
Gerekten Bizim yetlerimize ancak, kendilerine gt verildigi zaman boyun
egip teslimiyet gstererek yerlere kapanan ve Rablerinin vgsyle birlikte noksan
sifatlardan arindiran ve byklk taslamayan kimseler inanirlar.
16
Onlarin yanlari, yan gelip yattiklari yerlerden uzaklasir; onlar keyfetmezler,
onlar korku ve mit iinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdigimiz
riziklardan Allah yolunda harcarlar/ basta yakinlari olmak zere baskalarinin
nafakalarini temin ederler.
(75/32, Secde/15-16)
Necm: 351
17
Iste, kisi, kendisi iin, yaptiklarina karsilik gzler aydinligi olacak seylerden
gizlenmis olan seyleri bilmiyor!
18
Peki, inanmis kimse, yoldan ikan kimse gibi midir? Bunlar, ayni olmazlar.
19
Iman etmis ve dzeltmeye ynelik isler yapmis kimselere gelince; artik
yaptiklarina karsilik, bir agirlanma olarak, barinak baheleri yalnizca onlar iindir.
20,21
Ve yoldan ikanlara gelince, onlarin varacagi yer de Ates'tir. Her ikmak
istediklerinde oraya yeniden evrilecekler ve onlara, Yalanlayip durdugunuz
Ates'in azabini tadin denilecektir. Hi kuskusuz, dnerler diye onlara, byk
cezanin biraz hafifinden, en yakin cezadan da tattiracagiz.
22
Ve Rabbinin yetleriyle kendisi gtlendirilen, sonra onlardan yz eviren
kimseden daha yanlis; kendi zararina is yapan kimdir? Sphesiz Biz, gnahkrlari
yakalayip cezalandirarak adaleti saglayanlariz.
(75/32, Secde/17-22)
Necm: 352
23
Ve andolsun ki Biz, vaktiyle Ms'ya o kitabi verdik. Simdi sen ona
kavumaktan kuku iinde olma. Ve Biz, onu Isrlogullari iin bir kilavuz yaptik.
24
Ve onlardan, sabrettikleri zaman, Bizim emrimizle kilavuzluk eden nderler
yaptik. Ve onlar, Bizim yetlerimize/almetlerimize/gstergelerimize kesin bir
sekilde inaniyorlardi.

268

25
Sphesiz senin Rabbin; Allah, onlarin anlasmazliga dstkleri seyler
hakkinda kiymet gn aralarinda hkmedecektir.
(75/32, Secde/23-25)
Necm: 353
26
Yurtlarinda gezip dolasmakta olduklari kendilerinden nceki nice kusaklari
degisime/yikima ugratmis olmamiz da, onlara kilavuz olmadi mi? Sphesiz bunda
nice almetler/gstergeler vardir. Hl kulak vermeyecekler mi?
27
Ya da, Bizim kir-kurak yere suyu saliverip de onunla hayvanlarin ve
kendilerinin yedigi bir ekin ikarmamizi da mi grmediler? Hl grmezler mi?
28
Bir de onlar, Ne zaman o yargi, eger dogru kimseler iseniz? diyorlar.
29
De ki: Kfirlere; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden kimselere,
o yargi gn iman etmeleri yarar saglamaz ve onlara sre taninmaz.
30
Artik sen onlardan mesfelen ve gzetle. Sphesiz onlar gzetleyenlerdir.
(75/32, Secde/26-30)
TR SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 354
1-8
Tr'un kaldirilisi, yayilmis ince deri zerine satirlastirilmis Allah'in indirdigi
tm kitaplar,
Allah'in mamur evi; Kabe'yi, Fil ashbi'na yiktirmayisi,
d ve Semd toplumlarinin degisime/ yikima ugratilislari,
Nh toplumunun suya bogdurulmasi, Firavun ve yakinlarinin suda bogulmasi,
Sebe halkinin sel felaketiyle cezalandirilmasi,
Semd lkesi gibi nice memleketlerin kuraklikla, gllerinin, nehirlerinin
kurutulup her yaninin llesmesi ile cezalandirilmasi kanittir ki sphesiz Rabbinin
azabi, kesinlikle vuku bulacaktir, ona engel olacak yoktur.
313

9,10
O gn gk, sarsildika sarsilir, daglar da yrdke yrr.
11,12
yleyse, o gn bos ugras iinde oynayip duran yalanlayicilarin vay haline!
13-16
O gn yalanlayicilar, cehennem atesine itildike itilirler. Ite bu,
yalanlayip durdugunuz atetir! Peki, bu da mi bir sihir? Yoksa siz grmyor

269

musunuz? Yaslanin oraya! Ister sabredin ister sabretmeyin, artik sizin iin birdir.
Siz, sadece yaptiklarini:in kariligini alacaksiniz!
(76/52, Tr/1-16)
Necm: 355
17-20
Sphesiz Allah'in korumasi altina girmis kisiler, Rablerinin kendilerine
verdigi ile sira sira dizilmis koltuklara yaslanarak, zevk sef srerek
cennetlerdedirler, nimetler iindedirler. Ve Rableri onlari cehennem azabindan
korumustur. Biz onlari iri gzllerle eslestirdik de. Yaptiklariniza karilik afiyetle
yiyin, iin!
21
Ve iman eden, soylari da iman ile kendilerine uyan kimseler; iste Biz, onlarin
soylarini da kendilerine kattik. Kendilerinin amellerinden bir sey eksiltmedik.
Herkes kendi kazandigiyla rehindir.
22
Onlara canlarinin istedigi meyveler ve etlerden bol bol sergiledik.
23
Orada, kendisinde bos sz, samalama ve gnaha sokma olmayan bir kadehi
kapisirlar.
24
Ve kendilerine ait birtakim delikanlilar onlarin etrafinda dnerler; sanki onlar
sedefleri iine gizlenmis inci gibidirler.
25-28
Birbirlerinin yzne dnp soruyorlar: Gerekte biz daha nce ailemiz
iinde korkanlardan idik. Allah bizi kayirdi ve bizi ie isleyen azaptan korudu.
Sphesiz biz daha nce, O'na yalvariyor idik. Sphesiz O, iyilik yapanin, aciyanin ta
kendisidir.
29
Hadi sen gt ver! Artik sen Rabbinin nimeti sayesinde khin ve gizli
glerce desteklenen/deli birisi degilsin.
30
Yahut onlar: Bir sirdir, zamanin felaketlerine arpilmasini gzetliyoruz
mu diyorlar?
31
Sen de ki: Bekleyin, iste ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
32
Onlarin akillari mi bunu emrediyor yoksa onlar azgin bir topluluk mudur?
33,34
Yahut vahyedilenleri, Kendi uydurup syledi mi diyorlar? Aslinda onlar
inanmiyorlar. Peki, onun gibi bir sz onlar getirsinler, eger dogru kimseler iseler.
35
Yoksa onlar, hibir seysiz mi olusturuldular? Yoksa kendileri mi
olusturuculardir?
36
Yoksa gkleri ve yeryzn kendileri mi olusturdular? Aslinda, onlar kesin
bilgi sahibi degildirler.

270

37
Yoksa Rabbinin hazineleri onlarin yaninda midir? Yahut kendileri egemenlik
srenler midirler?
38
Yoksa kendileri iin dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? yleyse
dinleyenleri, aik bir delil getirsin.
39
Ya da kizlar O'na, ogullar size mi?
40
Yoksa sen kendilerinden bir cret istiyorsun da, bu yzden onlar, bortan
dolayi agir bir yk altina mi girdiler?
41
Yoksa grlmeyen, duyulmayan, sezilmeyen, gemis, gelecek kendilerinin
yanindadir da onlar mi yaziyorlar?
42
Yoksa bir sinsi pln mi yapmak istiyorlar? Fakat kfirlerin; Allah'in ilhligini
ve rabligini bilerek reddeden o kimselerin kendileri sinsi plna dsenlerdir.
43
Yoksa onlar iin Allah'tan baska bir ilhi mi var? Allah, onlarin ortak
kostuklari seylerden ariniktir.
44
Ve gkten dsmekte olan bir para grseler, st ste yigilmis bulutlardir
derler.
45
Artik onlari, baygin dsp yikilacaklari gnlerine kavusuncaya kadar birak.
46
O gn sinsi plnlari, kendilerine hibir sekilde yarar saglamaz ve onlar
yardim olunmazlar.
47
Evet, sphesiz sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan kimselere,
bundan asagi bir azap var, ama onlarin ogu bilmiyor.
48,49
Ve sen Rabbinin hkm iin sabret. Artik sphesiz sen Bizim gzlerimizin
nndesin. Kalktigin zamanda, gecenin bir kisminda ve yildizlarin batisinda
Rabbinin vgs ile birlikte Kendisini noksan sifatlardan arindir. Hadi O'nu tm
noksan sifatlardan arindir!
(76/52, Tr/17-49)
MLK SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 356
1
Hkmranlik elinde bulunan Allah, ne cmerttir! Ve O, her seye g
yetirendir.
2
O, hanginizin amelce daha iyi-gzel oldugunu sinamak iin lm ve hayati
olusturdu. O, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn

271

olmayan/mutlak galip olandir, kullarinin gnahlarini ok rten, onlari
cezalandirmayan ve bagisi bol olandir.
3,4
O, yedi gg, birbiri zerine uyumlu olarak olusturandir. Rahmn'in
[yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'in] olusturmasinda bir
atlaklik-uygunsuzluk grmezsin. Haydi, gzn dndr, bir bozukluk gryor
musun? Sonra gzn iki kere daha dndr. Gzn, ciz olarak ve ok bitkin oldugu
hlde sana dnecektir.
5
Ve andolsun ki Biz, en yakin gg kandillerle ssledik ve onlari, khinlere
palavra malzemesi [meteorlarin yeryzne dsmesiyle, insanlarin uzaydaki varliklari
tanimalariyla seytanlarin; khinlerin, falcilarin sahtekrliklarinin ortaya ikmasina
malzeme] yaptik. Ve onlar iin alevli ates azabini hazirladik.
(77/67, Mlk/1-5)
Necm: 357
6
Kfirler; Rablerini bilerek reddedenler /inanmayanlar iin de cehennem azabi
vardir. Ve o, ne kt dns yeridir!
7
Oraya atildiklarinda, o kaynarken, onun korkun sesini isitirler.
8
O, az daha fkeden atlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atilsa, onun
bekileri onlara sorar: Size bir uyarici gelmedi mi?
9
Onlar derler ki: Evet, bize uyarici geldi de biz yalanladik ve Allah hibir sey
indirmedi, siz ancak byk bir sapiklik iindesiniz dedik.
10
Ve onlar derler ki: Eger biz dinlemis olsaydik yahut akletmis olsaydik su
ilgin atesin ashbi iinde olmazdik.
11
Bylece gnahlarini itiraf ettiler. Artik, un-ufak, toz-duman olmak, ilgin
ates ashbi iindir.
(77/67, Mlk/6-11)
Necm: 358
12
Sphesiz ki grlmeyen, duyulmayan, sezilmeyen issiz yerde Rablerine
saygiyla, sevgiyle bilgiyle rperti duyanlar; bagislanma ve byk bir dl, onlar
iindir.
13
Ve sznz ister gizleyin, ister onu aiga vurun; sphesiz ki Allah,
ggslerin zn en iyi bilendir.
14
Olusturan bilmez mi/ O, olusturdugunu bilmez mi? Ve O, oka lutfeden,
gizlileri bilendir, her seyin i yzn, gizli taraflarini da iyi bilendir.

272

15
Allah, size yeryzn boyun eger yapandir. Haydi onun omuzlarinda;
tepelerinde/isinize yarar yerlerinde yryn ve Allah'in rizkindan yiyin. Ve dirilis,
ancak O'nadir.
(77/67, Mlk/12-15)
Necm: 359
16
Yceler ycesi olan Allah'in
314
sizi yere batirmasindan gvende misiniz? Bir
de bakarsin ki alkalanivermistir.
17
Ya da siz, yceler ycesi olan Allah'in zerinize tas yagdiran bir kasirga
gndermeyeceginden gvende misiniz? Artik uyarimin nasil oldugunu yakinda
bileceksiniz.
18
Ve andolsun, onlardan ncekiler de yalanladilar. Peki, Beni tanimamak/
tanitmamaya yeltenmek nasil oldu?
19
Ve onlar, stlerindeki sira sira siralanmis ve drlms uan seylere gz
atmiyorlar mi? Onlari Rahmn'dan [yarattigi btn canlilara dnyada oka
merhamet eden Allah'tan] baskasi tutmuyor. Sphesiz O, her seyi en iyi grendir.
20
Rahmn'in yarattigi btn canlilara, dnyada oka merhamet eden Allah'in
astlarindan size yardim edecek su askerleriniz kimlerdir? Kfirler; Allah'in ilhligini
ve rabligini bilerek reddedenler, sadece bir aldanis ierisindedirler.
21
Veya Allah, rizkini kesiverse, size rizik verecek o kimse kimdir? Aslinda
onlar azginlik ve nefrette direnip durmaktadirlar.
22
Simdi yz st kapanarak yryen mi daha dogru gider, yoksa dosdogru
yolda dmdz yryen mi?
23
De ki: O, sizi insa eden, size kulak, gzler ve gnller olusturandir. Sahip
oldugunuz nimetlerin karsiligini ne de az dyorsunuz?
24
De ki: O, sizi yeryznde tretip retendir ve siz O'na toplanip
gtrleceksiniz.
25
Bir de onlar: Eger dogru kimselerden iseniz bu tehdit ne zaman? diyorlar.
26
De ki: Kesinlikle bu tehdidin bilgisi, Allah'in yanindadir. Ben ise yalnizca
apaik bir uyariciyim.
27
Artik onlar, onu yakinlasmis grnce, kfirlerin; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddeden kimselerin yzleri ktlesti. Ve: Iste bu, agirip
durdugunuz seydir! dendi.
28
De ki: Hi dsndnz m? Eger Allah beni ve benimle beraber olanlari
degisime/yikima ugratsa yahut bize merhamet etse, peki, kfirleri; Allah'in

273

ilhligini ve rabligini bilerek reddeden bu kimseleri acikli bir azaptan kim
koruyacak?
29
De ki: O, yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet edendir. Biz,
O'na inandik ve sadece O'na sonucu havale ettik. Artik kimin apaik bir sapiklik
iinde oldugunu yakinda bileceksiniz.
30
De ki: Hi dsndnz m? Eger suyunuz yerin dibine ektiriliverse, size
kim bir pinar suyu getirebilir?
(77/67, Mlk/16-30)
HKKA SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 360
1
Gereklesecek olan!

2
Gereklesecek olan nedir?

3
Gereklesecek olan nedir, sana ne bildirdi?
13-17
Sr'a bir tek fleme flendigi,
315
yeryz ve daglar yerlerinden kaldirilip
bir arpisla birbirine arpilarak darmadagin oldugu zaman, iste o gn, o olay
olmustur. Ve gk yarilmistir, artik o, o gn dayanaksizdir. Tm gler, semanin
evresindedirler. O gn Rabbinin byk tahtini;
316
varligini birligini, yceligini, en
yksek makamin sahibi oldugunu, yok edilen eski varliklarin yerine yaratilan, daha
iyi, daha mkemmel yeni varliklar yansitirlar.
18
O gn siz genise yayilirsiniz, sizden hibir gizli seyiniz gizli kalmayacak.
19-24
Iste kitabi sagindan verilen kisiye gelince; iste o, Alin, okuyun kitabimi.
Sphesiz ben, hesabima kavusacagima inaniyordum/ kesinlikle biliyordum der.
Artik o, meyveleri sarkmis yksek bir cennette hosnut bir yasamdadir. Gemi
gnlerde yaptiginiz ilerden tr afiyetle yiyin, iin!
25-29
Ve kitabi solundan verilen kimseye gelince; iste o: Keske kitabim bana
verilmeseydi, hesabimin ne oldugunu da bilmeseydim. Ne olurdu o is bitmis olsaydi.
Malim bana hi yarar saglamadi. Gcm/otoritem de benden yok olup gitti der.

30-37
Onu yakalayin sonra da baglayin. Sonra cehenneme yaslayin onu. Sonra
da onu yetmi arin zincir ierisinde cehenneme sokun! Sphesiz o, ok byk
Allah'a inanmiyordu. Miskinin yiyecegi zerine tevik de etmiyordu. Bu sebeple
bugn burada onun iin hibir samimi dost yoktur. Sadece hata edenlerin yiyecegi
olan bir irinden baka yiyecek de yok.
(78/69, Hkka/1-3, 13-37)

274

Necm: 361
4
Semd ve d, felaket kapisini siddetli alani, sok edeni yalanladilar.
5
Sonra, Semd'a gelince; onlar korkun bir sesle degisime/yikima ugratildilar.
6
d'a gelince; onlar grltl ve azgin bir firtina ile degisime/yikima
ugratiliverdiler.
7
Allah, o firtinayi zerlerine yedi gece ve sekiz gn; geceli gndzl pespese
musallat etmisti. yle ki, o toplumu, firtinanin iinde, ii bos hurma ktkleri gibi
yere serilmis hlde grrsn.
8
Bak simdi grebilir misin onlara ait herhangi bir kalinti?
9
Firavun, ondan ncekiler ve alti stne getirilenler, o hata ile geldiler.
10
Sonra da onlar Rablerinin elisine karsi geldiler de Rableri, onlari pek
siddetli bir yakalayisla yakalayiverdi.
11,12
Sphesiz Biz, onu size bir ibret yapalim ve belleyici kulaklar bellesin diye
sular kabarinca sizi gemide Biz tasidik.
317

(78/69, Hkka/4-12)
Necm: 362
38-43
Artik grdklerinize ve grmediklerinize kasem olsun ki sphesiz Kurn,
serefli bir Eli szdr. Ve o, bir sair sz degildir. Siz ne az inaniyorsunuz! Bir
khin sz de degildir. Siz ne az dnyorsunuz/gtleniyorsunuz! Kurn,
lemlerin Rabbinden indirilmedir.
44-47
Eger Eli/Muhammed, bazi szleri Bizim szlerimiz olarak ortaya
srseydi, kesinlikle O'ndan tm gcn alirdik. Sonra O'ndan can damarini
kesinlikle keserdik. Artik sizden hi biriniz O'na siper de olamazdiniz.
48
Ve sphesiz Kurn, Allah'in korumasi altina girmis kisiler iin bir gttr.
49
Ve Biz kesinlikle sizden yalanlayanlarin varligini biliyoruz.
50
Ve sphesiz Kurn, kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddedenler iin bir hasrettir.
51
Ve sphesiz Kurn, kesin bilginin geregidir.
52
O hlde, ok byk Rabbinin ismini temize ikar!
(78/69, Hkka/38-52)
MERIC SRESI

275

MEKKE DNEMI
Necm: 363
1-3
Bir isteyen, ykselme zamanlari sahibi Allah'tan, kendisini savacak
kimsenin olmadigi; engellenemeyen, kfirlere; Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddeden kimselere zg, olacak azabi istedi.
4
Haberci yetler ve vahiy, miktari elli bin yil olan bir gn iinde O'na ykselir/
yeryznden ekilir.
5
O hlde sen, gzel bir sabir ile sabret.
6,7
Sphesiz Biz, olacak azabi ok yakin grrken, onlar onu ok uzak
gryorlar.
8-10
O gn gk erimis bir maden gibi olur. Daglar da atilmis renkli yn gibi olur.
Ve bir sicak; yakin dost bir sicak; yakin dosta sormaz.
11-14
Birbirlerine gsterilmis olduklari hlde sulu, o gnn azabindan
kurtulmak iin ogullarini, esini ve kardesini, kendisini barindiran, iinde yetistigi
tm ailesini ve yeryznde bulunanlarin hepsini fidye/kurtulmalik versin sonra da
kendini kurtarabilsin ister.
15-18
Kesinlikle o sulunun dsndg gibi degil! O, sirtini dnen ve yz
evireni, toplayip da kasada yigani agiran, kavurup soyan, alevlenen bir atestir.
(79/70, Meric/1-18)
Necm: 364
19-21
Sphesiz insan dayaniksiz ve huysuz olusturulmustur; kendisine
ktlk dokundu mu sizlanir. Kendisine hayir dokundu mu/ kendisi varlikli
kilindiginda da kk bir yardimi bile engeller.
22
Ancak saltilar [ml ynden ve zihinsel aidan destek olmayi; toplumu
aydinlatmayi ilkelestirmisler] bunun disindadir.
23
Saltilar ki saltlarini [ml ynden ve zihinsel aidan destek olmalarini;
toplumu aydinlatmayi] srdrenlerdir.
24,25
Ve saltilar, kendi mallarinda, isteyen ve istemekten utanan yoksullar iin
belli bir hak olan kimselerdir.
26
Ve saltilar, ceza gnn tasdik ederler.
27
Ve saltilar, Rablerinin azabindan korkanlardir.

28
Sphesiz Rablerinin azabindan gvende olunmaz.

276

29-31
Ve saltilar, irzlarini koruyanlardir. Ancak eleri veya szlemelerinin
sahip olduklari
318
haritir. nk onlara yaklatiklarinda kinanmazlar. Artik tesini
isteyenler; ite onlar siniri aanlarin ta kendileridir.
32
Ve saltilar, emanetlerine ve ahitlerine riyet ederler.
33
Ve saltilar, shitliklerini yerine getirirler.
34
Ve saltilar, saltlari [ml ynden ve zihinsel aidan destek olma; toplumu
aydinlatma ilkeleri] zerine korumacidirlar.
35
Iste bu saltilar, cennetlerde agirlanirlar.
(79/70, Meric/19-35)
Necm: 365
36,37
Simdi kfirlere; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden o kimselere
ne oluyor da, her yandan, grup grup boyunlarini uzatarak sana dogru kosuyorlar?
38
Onlardan her biri, bir nimet cennetine girdirilecegini mi umuyor?
39
Kesinlikle onlarin dsndg gibi degil! Biz, onlari bildikleri seyden
olusturduk.
40,41
Artik hayir. Dogularin ve batilarin Rabbine kasem ederim ki Biz, onlarin
yerine kendilerinden daha hayirli olanlari getirmeye kesinlikle g yetirenleriz. Ve
Biz, nne geilenler degiliz.
42
Sen onlari hemen birak da, vaat edilen gnlerine kavusuncaya dek bosa
ugrassinlar ve oynayadursunlar.
43
O gn onlar, kabirlerinden firlaya firlaya ikarlar. Sanki dikili bir seye
kosuyorlar gibi.
44
Gzleri horluktan asagi dsms ve kendileri asagiliga brnms bir hlde.
Iste bu, onlarin tehdit edilegeldikleri gndr!
(79/70, Meric/36-44)
NEBE SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 366
1-3
Hangi seyden; kendilerinin, hakkinda ayri ayri inanca sahip olduklari byk,
nemli o haberden mi sorusuyorlar?
4
Kesinlikle onlarin dsndg gibi degil! Onlar, yakinda bilecekler.

277

5
Yine, kesinlikle onlarin dsndg gibi degil! Onlar, yakinda bilecekler.
6,7
Biz yeryzn bir besik, daglari da birer direk yapmadik mi?
8
Ve Biz, sizi ift ift olusturduk.
9
Ve Biz, sizin uykunuzu bir dinlenme yaptik.
10
Ve Biz, geceyi bir elbise yaptik.
11
Ve Biz, gndz bir geim zamani yaptik.
12
Ve sizin stnze yedi saglami bina ettik.
13
Ve isik saan bir kandil yaptik.
(80/78, Nebe/1-13)
Necm: 367
14-16
Ve Biz, sikistirilmis bulutlardan, kendisiyle taneler, otlar, sarmas-dolas
baglar ve baheler ikaralim diye saril saril bir su indirdik.
17
Kuskusuz Ayirma gn kararlastirilmis bir bulusma vakti olmustur.
18
O gn Sr'a flenir;
319
siz de hemen blkler hlinde gelirsiniz.
19
Gkyz de ailip kapi kapi oluvermistir.
20
Daglar da yrtlp serap oluvermistir.
21,22
Kuskusuz cehennem, azginlar iin son varilacak yer olarak,
gzetleme/pusu yeri olmustur.
23
Orada darlik/kitlik iinde kalacaklardir.
24
Orada bir serinlik ve iecek bir sey tatmazlar.
25,26
Ancak yaptiklarina uygun bir ceza olarak bir kaynar su ve irin tadarlar.
27
Sphesiz onlar, hesabi ummazlardi.
28
Ve yetlerimizi/almetlerimizi/gstergelerimizi yalanladika yalanladilar.
29
Oysa Biz her seyi yazarak saydik, dktk.

30
Haydi tadin! Bundan byle size azaptan baka bir ey artirmayacagiz.
31-37
Kesinlikle Allah'in korumasi altina girmis kisiler iin, Rabbinden; gklerin,
yerin ve bu ikisi arasindakilerin Rabbinden; Rahmn'dan [yarattigi btn canlilara

278

dnyada oka merhamet eden Allah'tan] bir karsilik ve yeterli bir bagis olarak
korunaklar/ kurtulus meknlari; sulak baglar-baheler, zmler, hepsi bir seviyede
tomurcuklar; iek baheleri, dolu dolu su kaplari vardir. Onlar, orada bos bir sz ve
yalan duymazlar. Onlar, O'nun huzurunda sz sylemeye g yetiremezler.
(80/78, Nebe/14-37)
Necm: 368
38-40
Indirilmis yetler ve vahiy, tanik olarak saf saf dikildikleri gn, Rahmn'in
[yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet eden Allah'in] izin verdikleri
disinda hi kimse konusamaz. Ve o izin verilen, dogruyu syler: Ite bu, hak
gndr. Artik dileyen Rabbine bir siginak edinir. Sphesiz Biz sizi yakin bir azap ile
uyardik. O gn, kisi iki gcnn/mal ve evresinin ne takdim ettigine
bakar/yaptiklariyla yz yze gelir ve kfir; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddeden kisi: Ah ne olaydi, ben bir toprak olsaydim der.
(80/78, Nebe/38-40)
NZIT SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 369
1-5
Evrendeki ekim kuvveti, evrendeki itme kuvveti,
yildizlar; galaksiler; gnes, ay ve bunlarin kendi eksenlerinde ve bagli oldugu
yildiz evresindeki yrngelerde yzmesi, bu sayede gece, gndz ve diger yasam
kosullarinin, med-cezirin, gece-gndzn, mevsimlerin olusmasi,
tm canli trlerinin ve bitkilerin yasam kosullarinin ayarlanmasi kanittir ki
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenler iin srekli sikinti, bunalim
ve vicdan azabi vesilesi olan,
mminlere hem kolay, hem de kolaylastiran, onlara mjdeler veren, onlarin
mutlu olmalarini saglayan,
elden ele, dilden dile, gnlden gnle dolasip duran, hep ne geen,
nemseten ve kisisel ve sosyal tm isleri ayarlayan, her ise ait emirlerinin,
yasaklarinin olmasi; ilkeler koyan Kurn yetleri kanittir ki,
320

26
sphesiz bunda; o gn, kiinin iki gcnn/mal ve evresinin ne takdim
ettigine bakip/yaptiklariyla yz yze gelip ve kfir; Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddeden kiinin, Ah ne olaydi, ben bir toprak olsaydim demesinde,
saygiyla, sevgiyle bilgiyle rperti duyacak kimseler iin bir ibret vardir.
321

(81/79, Nzit/1-5, 26)

279

Necm: 370
10,11
Onlar, Biz tekrar eski hlimize mi dndrlecekmisiz? Biz, rms
kemikler olduktan sonra mi diyorlar.
12
Dediler ki: yleyse bu ok zararli bir dnstr.
27-33
Olusturulusa siz mi daha etinsiniz yoksa gk m? Gg, Allah yapti;
boyunu ykseltti, sonra da onu dzene koydu, gecesini karartti ve isigin parlakligini
ikartti. Ve ondan sonra, sizin ve hayvanlariniz iin bir yararlanma olmak zere
yeryzn dsedi/ yeryznden suyunu ve otlagini ikardi, daglari da
demirledi/saglam bir sekilde yerlestirdi.
6
O gn, sarsan sarsacak.
7
Onu ikinci bir sarsinti izleyecek.
8
Yrekler o gn titreyerek arpar.
9
Onlarin gzleri saygilidir.
13
Iste o, bir tek haykiristir.
14
Bir de bakmissin onlar meydandadir.
34
Artik o en byk felaket geldigi vakit,
35
O gn, insan ne yaptigini iyice anlayacak.
36
Gren kimseler iin cehennem apaik gsterilecek.
37-39
Artik her azmis ve dnya hayatini tercih etmis kimseye gelince, iste
sphesiz cahm/cehennem, varilacak yerin ta kendisidir.
40,41
Rabbinin makamindan korkan ve kendini bos-igreti arzudan meneden
kimseye gelince; artik, hi sphesiz cennet, barinagin ta kendisidir.
(81/79, Nzit/10-12, 27-33, 6-9, 13-14, 34-41)
Necm: 371
42
Sana o kiymetin kopus zamanindan soruyorlar; onun demir atmasi ne
zaman?
43
Onun anilmasindan sende ne var ki?
44
Onun sonucu sadece senin Rabbine aittir.

280

45
Sen, ancak kiymetin kopus zamanina, saygiyla, sevgiyle, bilgiyle rperti
duyan kisilerin uyaricisisin.
46
Sonra onlar onu grecekleri gn, dnyada bir aksam veya kuslugundan baska
durmamis gibidirler.
(81/79, Nzit/42-46)
Necm: 372
15
Ms'nin haberi sana geldi mi?
16,17
Hani, Rabbi ona mukaddes Tuv vadisinde/iki kez temizlenmis vadide
seslenmisti: Firavun'a git! Sphesiz o azdi.
18,19
Sonra de ki: Arinmaya var misin? Ve de seni Rabbine kilavuzlayayim da
O'na saygiyla, sevgiyle, bilgiyle rperti duyasin!
20
Sonra da Ms, Firavun'a o en byk almeti/gstergeyi gsterdi.
21-24
Sonra da Firavun, yalanladi ve karsi geldi. Sonra abucak arka dnd.
Sonra toplayip seslendi de: Ben, sizin en yce Rabbinizim! dedi.
25
Allah da, dnya ve hiret azabiyla yakalayiverdi.
(81/79, Nzit/15-25)
INFITR ve INSIKK SRELERI
MEKKE DNEMI
Necm: 373
1-5
Gk atladigi zaman, yildizlar dklp dagildigi zaman, denizler yarilip
akitildigi zaman, kabirler altst edildigi zaman; kisi, nnden gnderdigi ve geri
biraktigi seyleri grenmistir.
(82/82, Infitr/1-5)
Necm: 374
6-8
Ey insan! stn kerem sahibi olan, seni olusturan, sonra da sana bir dzen
iinde biim veren, sonra da seni dengeleyen, diledigi bir srette seni tertip eden
Rabbine karsi seni aldatan sey nedir?
9-12
Kesinlikle sizin dsndgnz gibi degil! Aslinda siz, sphesiz zerinizde,
yaptiginiz seyleri ezberleyen, saygin yazicilar olmasina ragmen, Din'i
yalanliyorsunuz.
13
Sphesiz ki ebrar/iyi adamlar, elbette bol nimet, mutluluk cennetinin
iindedirler.

281

14-16
Din-iman tanimayip ktlge batmis olanlar da kesinlikle
cehennemdedirler. Din Gn ondan kaybolmamak zere oraya yaslanacaklardir.
17
Din Gn'nn ne oldugunu sana ne bildirdi?
18
Sonra bir kere daha, Din
Gn'nn ne oldugunu sana ne bildirdi?
19
Din Gn, kimse kimseye efendilik
yapamaz. Ve o gn;
Insikak 1-5
gk yarildigi, Rabbine kulak verdigi ve gereklestirildigi
zaman; yeryz de dmdz oldugu, iinde ne varsa attigi, bosaldigi ve Rabbine
kulak verdigi ve gereklestirildigi zaman
19
buyruk, Allah'a aittir.
6
Ey insan! Sphesiz sen Rabbine dogru kostuka kosan birisin. Sonunda da
O'na kavusacaksin.
7-9
Artik, kitabi sag eline verilen kisiye gelince; o, kolay bir hesapla hesaba
ekilecek ve o, sevinli olarak yakinlarina dnecektir.
10-14
Kitabi kendisine arkasindan verilen kisiye gelince de o, lm agiracak ve
alevli atese girecektir. Sphesiz o, yakinlari iinde sevinli idi. Sphesiz o, asla
dnmeyecegine kani idi.
15
Hayir, sphesiz Rabbi onu ok iyi grendi.
16-19
O hlde, o safak, gece ve iinde barindirdigi seyler derlendigi zaman o ay
kanittir ki, siz kesinlikle hlden hle biniyorsunuz [srekli degiseceksiniz, asla yok
olup gitmeyeceksiniz].
20,21
O hlde onlara ne oluyor? Iman etmiyorlar ve kendilerine Kurn
okundugu vakit boyun egip teslimiyet gstermiyorlar/ikna olmuyorlar?
22
Aksine kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan o
kimseler yalanliyorlar.
23
Hlbuki Allah, ilerinde sakladiklarini en iyi bilendir.
24
Artik sen onlara elem verici bir azabi mjdele.
25
Ancak iman etmis ve dzeltmeye ynelik isler yapan kimseler bunun
disindadir, onlar iin tkenmez bir cret/dl vardir.
(82/82, Infitr/6-19+83/84, Inikk/1-25)
RM SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 375
1
Elif/1, Lm/30, Mm/40.
322


282

2-6
Rmlar/ Bizanslilar, yeryznn en alak/ ukur yerinde yenildiler. Onlar,
bu yenilgilerinin ardindan da birka yil iinde galip geleceklerdir. Bundan nce ve
sonra emir Allah'indir. Ve o gn mminler, Allah'in yardimiyla sevineceklerdir.
Allah, Kendisinin bir vaadi olarak diledigine yardim eder, galip kilar. Allah,
vaadinden dnmez. Ama insanlarin ogu bilmezler. O, en stn, en gl, en serefli,
maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olandir, engin merhamet sahibidir.
7
Insanlarin ogu, basit dnya yasamindan grneni bilirler. Ve onlar, hireti
nemsemeyenlerin ta kendileridirler.
(84/30, Rm/1-7)
Necm: 376

8
Kendi ilerinde hi dsnmediler mi ki, Allah gklerde, yerde ve bu ikisi
arasinda bulunan her seyi ancak hak ile ve belirlenmis bir sre iin olusturmustur?
Ve sphesiz insanlardan ogu, Rablerine kavusmayi kesinlikle bilerek
reddedenlerdir/ inanmayanlardir.
9
Onlar, yeryznde gezip de kendilerinden ncekilerin kibetlerinin nasil
olduguna bakmadilar mi? Onlar, kendilerinden daha gl idiler; yeryzn kazip
altst etmisler, onu bunlarin imar ettiklerinden daha ok imar etmislerdi. Elileri de
onlara nice aik delilleri getirmislerdi. O hlde Allah onlara haksizlik edecek
degildi, fakat onlar sirk kosarak kendilerine haksizlik etmekteydiler.
10
Sonra Allah'in yetlerini/ almetlerini/ gstergelerini yalanladiklari iin,
ktlk eden o kimselerin kibetleri, en kt oldu. Onlar alay da ediyorlardi.
(84/30, Rm/8-10)
Necm: 377
11,12
Allah, olusturmayi ilkin yapar, sonra onu iade eder. Sonra da O'na
dndrlrsnz. Kiyametin kopus aninda da sulular, midi keserler.
13
Onlar iin ortak kostuklarindan, sefaat; yardim, kayirma yapacaklar da
bulunmaz. Ve onlar, ortaklarini reddettiler/ kabul etmeyenler oldular.
14
Ve Saat'in
dikildigi gnde de, iste o gn onlar ayrilirlar.
15
Simdi iman etmis ve dzeltmeye ynelik isler yapmis kimselere gelince; artik
onlar, bir bahe iinde neselendirilirler.
16
Kfirlere; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden, yetlerimizi ve
hiret bulusmasini yalanlayan su kimselere de gelince, iste onlar azap iinde hazir
bulundurulurlar.
17,18
O hlde, yapmaniz gereken, aksama erdiginizde, sabaha erdiginizde, gece
sirasinda, gleye erdiginizde; her zaman Allah'in tm noksan sifatlardan

283

arindirilmasidir! Gklerde ve yerde de tm vgler sadece O'na aittir; baskasi
vlemez.
19
O, lden diriyi ikarir, diriden de ly ikarir ve yeryzne lmnden
sonra hayat verir. Sizler de iste yle ikarilacaksiniz.
(84/30, Rm/11-19)
Necm: 378
20
O'nun, sizi bir topraktan olusturmasi da Kendisinin almetlerinden/
gstergelerindendir. Sonra da siz, simdi, dagilip-yayilan bir besersiniz.
21
Yine O'nun almetlerinden/ gstergelerindendir ki, sizin iin nefislerinizden
kendilerine isinirsiniz diye esler olusturmus, araniza bir sevgi ve merhamet
koymustur. Sphesiz ki bunda iyiden iyiye dsnecek bir toplum iin nice almetler/
gstergeler vardir.
22
Yine gklerin ve yerin olusturulusu, dillerinizin ve renklerinizin degisikligi
O'nun almetlerinden/ gstergelerindendir. Sphesiz bunda bilginler iin nice
almetler/ gstergeler vardir.
23
Yine gecede ve gndzde uyumaniz ve armaganlarindan rizik aramaniz
O'nun almetlerinden/ gstergelerindendir. Sphesiz bunda kulak verecek bir toplum
iin nice almetler/ gstergeler vardir.
24
Yine O'nun yetlerindendir ki, size hem korku ve hem de umut vermek iin
simsegi gsteriyor. Ve gkten bir su indiriyor da onunla yeryzne lmnden sonra
hayat veriyor. Sphesiz ki bunda aklini kullanacak bir toplum iin nice almetler/
gstergeler vardir.
25
Ggn ve yeryznn Kendi emriyle durmasi yine O'nun almetlerinden/
gstergelerindendir. Sonra sizi yeryznden bir tek agirisla agirdigi zaman bir de
bakarsiniz ki siz ikariliyorsunuz.
46
Size rahmetinden tattirsin, emriyle gemiler akip gitsin ve sahip oldugunuz
nimetlerin karsiligini dersiniz diye armaganlarindan rizik aramaniz iin rzgrlari
mjdeciler olarak gndermesi de O'nun almetlerinden/ gstergelerindendir.
26
Gklerde ve yerde kim varsa hepsi de O'nundur. Hepsi de O'na saygi
duyanlardir.
27
Ve O, olusturmayi baslatan, sonra onu evirip yeniden yapandir. Ve bu O'na
ok kolaydir. Ve gklerde ve yerde en yce rnek O'nundur. Ve O, en stn, en
gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/ mutlak galip olandir, en iyi
yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/ saglam yapandir.
323

(84/30, Rm/20-25-46, 26-27)

284

Necm: 379
28
Allah, size kendinizden bir rnek veriyor: Hi size rizik olarak verdigimiz
seylerde yasa ile size teslim edilen kisilerden
324
ortaklariniz bulunur da onlarla siz
esit olur ve kendinize ekindiginiz/ deger verdiginiz gibi onlarla da karsilikli ekinir
misiniz/ birbirinize ayni degeri verir misiniz, esit olur musunuz? Iste Biz, aklini
kullanan bir toplum iin yetleri byle aiklariz.
29
Tam tersi, sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapmis kimseler,
bilgisizce bos-igreti arzularina uydular. Peki, Allah'in sasirttigini kim yola
getirebilir? Onlar iin yardimcilardan da yoktur.
(84/30, Rm/28-29)
Necm: 380
30
O hlde sen yzn, eski inanlarini terk eden biri olarak dine, insanlari
zerine ilk olarak yoktan yaratmi oldugu Allah'in fitratina dogrult. Allah'in
olusturusunda degisiklik sz konusu degildir. Dosdogru/ ayakta tutan din, budur.
Fakat insanlarin ogu bilmiyorlar.
31,32
Kalben O'na ynelenler olarak, Allah'in korumasi altina girin, salti ikame
edin [ml ynden ve zihinsel aidan destek olma; toplumu aydinlatma kurumlari
olusturun-ayakta tutun], ortak kosanlardan; dinlerini para para blms, ayriliki
gruplara ayrilmis kimselerden de olmayin. Her ayriliki grup kendi yanlarindaki
eylerle bbrlenmektedir.
(84/30, Rm/30-32)
Necm: 381

33,34
Insanlara bir sikinti dokununca da, Rablerine ynelerek O'na yalvarirlar.
Sonra, onlara Kendinden bir rahmet tattirinca, bir de bakarsin ki, ilerinden bir grup,
kendilerine verdigimiz nimetlere iyilikbilmezlik etmek iin Rablerinin ortaklari
oldugunu kabul ederler. Haydi, yararlanin bakalim! Yakinda bileceksiniz.
35
Yoksa Biz, onlara bir delil indirmisiz de o delil, onlarin Allah'a ortak
kostuklari seyleri mi sylyor?
36
Biz insanlara bir rahmet tattirdigimiz zaman da, onunla simarirlar. Ellerinin
nceden yaptigi seyler sebebiyle kendilerine bir ktlk isabet ederse, hemen onlar
umutsuzluga dserler.
37
Onlar, sphesiz Allah'in diledigi kimseye rizki serdigini ve llendirdigini
de mi grmediler? Sphesiz bunda iman edecek bir toplum iin almetler/
gstergeler vardir.

285

38
yleyse, yakinlik sahibine; yurtlarindan ikarilan fakirlere, miskine ve
yolcuya hakkini ver. Bu, Allah'in rizasini dileyenler iin daha hayirlidir. Ve bunlar
durumunu koruyan, zafer kazanan kimselerin ta kendileridir.
39
Ve insanlarin mallari iinde artsinlar diye ribadan verdikleriniz, Allah
yaninda artmaz. Allah'in rizasini dileyerek zekttan/ vergilerinizden verdikleriniz
Iste o kimseler, kat kat arttiranlarin ta kendileridir.
(84/30, Rm/33-39)
Necm: 382
40
Allah, sizi olusturan, sonra size rizik veren, sonra sizi ldren ve sizi
diriltendir. Hi sizin ortak kostuklarinizdan, bunlardan birini yapacak kimse var mi?
Allah, onlarin ortak kostuklarindan arinik ve ok ycedir.
41
Insanlar dnerler diye; kendilerinin elleriyle kazandiklari seyler yznden,
yaptiklarinin bir kismini onlara tattirmak iin karada ve denizde kargasa ortaya ikti.
42
De ki: Yeryznde gezin de bundan ncekilerin kibeti nasil olmus bir
bakin. Onlarin ogu ortak kosanlar idiler.
43-45
yleyse, Allah'tan, geri evrilmesi olmayan bir gn gelmeden nce yzn
dosdogru/koruyan dine evir. O gn onlar, Allah'in, iman eden ve dzeltmeye
ynelik isler yapan kimselere armaganlarindan karsilik vermesi iin blk blk
ayrilirlar. Sphesiz O, kfirleri; Kendisinin ilhligini ve rabligini bilerek
reddedenleri sevmez. Kim kfrederse; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddederse, artik bu reddi/ inanmayisi kendi aleyhinedir. Kim de slihi islerse,
artik onlar da kendileri iin dsek/ rahat bir yer hazirlamis olurlar.
48
Allah, rzgrlari gnderendir. Sonra rzgrlar, bir bulutu savururlar. Sonra
Allah, onu gkyznde nasil dilerse yle yayar ve onu para para yapar. Sonra da
sen, onun derinliklerinde yagmur ikar grrsn. Iste Allah, onu kullarindan diledigi
kimselere isabet ettirdigi vakit, onlar mjdelenirler, mutlu olurlar.
49
Hlbuki onlar, nceden; daha nce zerlerine indirilmeden evvel kesinlikle
mit kesenlerdirler.
50
yleyse Allah'in rahmetinin eserlerine bir bak; yeryzn lmnden sonra
nasil diriltiyor? Sphe yok ki O, kesinlikle lleri diriltir ve O, her seye gc
yetendir.
51
Ve andolsun ki Biz, bir rzgr gndersek de Allahin rahmetinin eseri olan
bitkileri sararmis grseler, kesinlikle onun arkasindan kfretmeye; Bizim
ilhligimizi ve rabligimizi bilerek reddetmeyebaslarlar.
52
Bu nedenle sen llere isittiremezsin. O daveti, arkalarini dnms
giderlerken sagirlara da dinletemezsin.

286

53
Sen krleri de sapikliklarindan dogru yola gtremezsin. Sen ancak
yetlerimizi, iman edeceklere duyurursun; artik onlar Mslmanlardir.
54
Allah, sizi gsz olarak olusturandir. Sonra gszlgn arkasindan kuvvet
getirdi. Sonra kuvvetin arkasindan gszlk ve ihtiyarlik getirdi. O, diledigini
olusturur. Ve O, en iyi bilendir, en iyi g yetirendir.
(84/30, Rm/40-45, 48-54)
Necm: 383
55
Ve kiymetin kopacagi gn gnahkarlar bir saatten fazla durmadiklarina
yemin ederler. Onlar iste byle dndrlyorlardi.
56
Kendilerine bilgi ve iman verilen kimseler de diyecekler ki: Andolsun ki
Allah'in yazisinda, dirilme gnne kadar kaldiniz. Iste bu, lmden sonra dirilme
gndr. Fakat siz bunu bilmiyordunuz.
57
Artik o gn sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlara mazeretleri
yarar saglamaz. Onlar, bagislanmazlar da.
(84/30, Rm/55-57)
Necm: 384
58
Ve andolsun ki Biz, insanlar iin bu Kurn'da tm rneklerden kesinlikle
rnekler getirdik. Ve andolsun ki sen, onlara bir yet de getirsen o kfirler;
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan o kimseler: Siz, sadece, btil
seyleri ortaya koyanlarsiniz diyeceklerdir.
59
Iste, bilmeyen kimselerin kalpleri zerine Allah byle damga vurur.
47
Ve andolsun ki Biz, senden nce birtakim elileri toplumlarina gnderdik de,
onlar onlara, apaik delilleri getirdiler. Sonra Biz, gnah isleyen kimseleri yakalayip
cezalandirarak adaleti sagladik. Mminlere yardim da, Bizim zerimize bir hak
idi.
325

60
Simdi sen sabirli ol. Sphesiz Allah'in vaadi haktir. Sakin kesin inanmamis
kimseler, seni hafiflestirmesinler.
(84/30, Rm/58-59, 47, 60)
ANKEBT SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 385
1Elif/1, Lm/30, Mm/40.
326


287

2,3
Insanlar, denenmeden, Iman ettik demeleriyle birakiliverileceklerini mi
sandilar? Ve andolsun ki Biz, onlardan ncekileri de saflastirilmalari iin ateslere/
sikintilara sokmustuk. Artik elbette Allah, dogru kimseleri bildirecektir/ isaretleyip
gsterecektir ve elbette yalancilari da kesinlikle bildirecektir/ isaretleyip
gsterecektir.
4-6
Yoksa ktlk yapanlar, Bizi ne geebileceklerini/ Bizden
kaabileceklerini mi saniyorlar? Ilke olarak benimsedikleri sey, ne ktdr! Kim
Allah'a kavusmayi umuyorsa, hi sphesiz ki Allah'in belirledigi zaman kesinlikle
gelicidir. Ve O, en iyi duyandir, en iyi bilendir. Ve kim gayret gsterirse, ancak
kendisi iin gayret gsterir. Sphesiz Allah, kesinlikle lemlerden zengindir.
7
Ve inanan ve dzeltmeye ynelik isler yapan kimseler, onlarin ktlklerini,
elbette rtecegiz ve kesinlikle onlara yaptiklarinin daha gzeli ile karsilik verecegiz.
8
Ve Biz, insana, ana-babasina iyi davranmasini ykmllk olarak ulastirdik.
Eger o ikisi, seni, hakkinda bilgin olmayan bir seyi Bana ortak kosman iin zora
kosarlarsa, artik o ikisine itaat etme. Dnsnz ancak Banadir. O zaman, size
yapmis olduklarinizi haber verecegim.
9
Iman eden ve dzeltmeye ynelik isler yapan kimseleri de, kesinlikle onlari
slih kisiler iine katacagiz.
10
Insanlardan kimi de vardir ki, Allah'a inandik der, sonra da Allah ugrunda
eziyet olundugu zaman, insanlarin verdigi sikintiyi Allah'in azabi gibi tutar. Ve eger
Rabbinden bir yardim gelecek olsa, kesinlikle, Sphesiz biz sizinle beraber idik
diyeceklerdir. Hlbuki Allah, onlarin ggslerindekileri; neler dsnp
planladiklarini en iyi bilen degil midir?
11
Ve Allah, elbette iman etmis kisileri bilir/ bildirir/ isaretleyip gsterir, elbette
ikiyzlleri de bilir/ bildirir/ isaretleyip gsterir.
(85/29, Ankebt/1-11)
Necm: 386
12
Ve kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenler, mminlere:
Bizim yolumuza uyun, kesinlikle sizin hatalarinizi/ gnahlarinizi biz yklenelim
dediler. Oysa onlarin hatalarindan, ne olursa olsun hibir seyi onlar tasiyici
degillerdir. Onlar, kesinlikle yalancidirlar.
13
Onlar, elbette kendi yklerini ve kendi ykleriyle birlikte nice ykleri de
tasiyacaklar. Ve uydurup durduklari seylerden kiymet gn kesinlikle
sorgulanacaklardir.
18
Ve eger siz yalanlarsaniz bilin ki, sizden nceki birtakim mmetler de
yalanlamisti. Eli'ye dsen de apaik tebligden baska bir sey degildir.
327


288

(85/29, Ankebt/12-13, 18)
Necm: 387
19
Onlar, Allah'in olusturmayi nasil baslattigini, sonra da bunu tekrarladigini da
mi grmediler? Sphesiz bu, Allah'a gre ok kolaydir.
20-22
De ki: Yeryznde gezip dolasin da, O'nun olusturmaya nasil basladigina
bir bakin. Sonra Allah, son yapiyi insa edecektir. Sphesiz Allah, her seye g
yetirendir. O, diledigi kimseye azap eder, diledigi kimseye de rahmet eder. Ve siz
yalnizca O'na dndrleceksiniz. Ve siz yeryznde ve gkte ciz birakanlar
degilsiniz. Ve sizin iin Allah'in astlarindan bir koruyucu, yol gsterici yakin ve
yardimci yoktur.
23
Ve Allah'in yetlerini/ almetlerini/ gstergelerini ve O'na kavusmayi bilerek
reddeden/ inanmayan kimseler, iste onlar Benim rahmetimden mitlerini
kesmislerdir ve onlar, kendileri iin acikli bir azap olanlardir.
(85/29, Ankebt/19-23)
Necm: 388
14
Ve andolsun ki Biz, Nh'u kendi toplumuna eli gnderdik de, ilerinde elli
yili sikintisiz nice uzun sikintili seneler kaldi. Sonunda, onlar sirk kosarak yanlis;
kendi zararlarina islerini srdrrken tufan kendilerini yakalayiverdi.
15
Bylece Biz, o'nu ve gemi halkini kurtardik ve gemiyi/ cezayi/ kurtulusu
lemlere bir almet/gsterge yaptik.
16,17
Ibrhm'i de eli gnderdik/kurtardik. Hani o, toplumuna: Allah'a kulluk
edin ve O'nun korumasi altina girin. Eger bilirseniz bu sizin iin daha hayirlidir.
Sphesiz siz Allah'in astlarindan birtakim putlara tapiyorsunuz ve yalan
uyduruyorsunuz. Haberiniz olsun ki sizin Allah'in astlarindan mabut diye o
taptiklariniz, sizin iin bir rizik vermeye g yetiremezler. Onun iin rizki Allah
yaninda arayin ve O'na kulluk edin ve O'na sahip oldugunuz nimetlerin karsiligini
deyin. Yalnizca O'na dndrleceksiniz demisti.
24
Sonra Ibrhm'in toplumunun cevabi, yalnizca: Onu ldrn veya yandirin/
ileri derecede sikintiya sokun demeleri oldu. Sonra da Allah o'nu atesten/ sikintidan
kurtardi. Sphesiz bunda, iman edecek bir toplum iin almetler/ gstergeler vardir.
25
Ve Ibrhm dedi ki: Siz, sirf aranizdaki dnya hayatinda sevgi iin Allah'in
astlarindan birtakim putlar edindiniz. Sonra kiymet gn, kiminiz kiminizi
tanimayacak, kiminiz kiminizi dislayip gzden ikaracaktir. Varacaginiz yer de
cehennemdir. Ve sizin iin yardimcilardan da yoktur.
26
Bunun zerine o'na Lt inandi. Ve Ibrhm dedi ki: Ben Rabbime hicret
ediciyim. Sphesiz O, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn

289

olmayan/ mutlak galip olanin, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/ saglam
yapanin ta kendisidir.
27
Ve Biz o'na Ishk'i ve Yakb'u bagisladik. Ve soyu iinde peygamberlik ve
Kitap verdik. Ve Biz o'na dnyada cretini verdik. Sphesiz o, hirette de
slihlerdendir.
28,29
Lt'u da gnderdik. Hani o toplumuna: Sphesiz siz, kesinlikle
lemlerden sizden nce gemis olanlarin yapmadigi bir haysizligi yapiyorsunuz!
Siz sphesiz, kesinlikle erkeklere gidecek, yol kesecek ve toplantilarinizda
edepsizlik yapacak misiniz? demisti. Bunun zerine toplumunun cevabi, sadece,
Dogru syleyenlerden isen Allah'in azabini bize getir! demeleri oldu.
30
Lt: Rabbim! Su bozguncular toplumuna karsi bana yardim et! dedi.
31
Ve elilerimiz Ibrhm'e mjdeyi getirdiklerinde: Biz bu kentin halkini
yikima ugratacagiz dediler. Sphesiz oranin halki irk koarak yanli; kendi
zararlarina i yapan kimseler idiler.
32
Ibrhm: Sphesiz orada Lt var! dedi. Onlar: Biz orada kimlerin
bulundugunu ok iyi biliyoruz. Onu ve geride kalanlardan biri olan karisi disindaki
ailesini elbette kurtaracagiz dediler.
33,34
Elilerimiz Lt'a geldiklerinde de o, onlar hakkinda tasalandi. Ve onlar
sebebiyle eli-kolu baglandi kaldi. Ve eliler: Korkma, tasalanma! Sphesiz biz, seni
ve geride kalanlardan olan karin hari yakinlarini kurtaracagiz. Sphesiz biz, bu kent
halkinin zerine, hak yoldan ikicilik yapip durmalari nedeniyle semadan bir azap
indirtecegiz dediler.
35
Ve andolsun ki Biz, aklini kullanacak bir toplum iin oradan apaik bir
almet/ gsterge biraktik.
36
Medyen'e de kardesleri Suayb'i gnderdik. Sonra Suayb, Ey toplumum!
Allah'a kulluk edin, hiret gnn mit edin, yeryznde bozguncular olarak
karisiklik ikarmayin! dedi.
37
Bunun zerine o'nu yalanladilar, sonra da kendilerini bir sarsinti
yakalayiverdi ve yurtlarinda diz st kekaldilar.
38
d ve Semd toplumlarini degisime/ yikima ugrattik. Onlarin degisime/
yikima ugramalari, onlarin yurtlarindan size kesinlikle besbelli olmustur. Ve seytan
onlara, yaptiklarini ssledi de onlari yoldan alikoydu. Hlbuki onlar grp anlayan
kimselerdi.
39
Karun'u, Firavun'u ve Hmn'i da yikima ugrattik. Andolsun ki Ms onlara
apaik deliller ile gelmisti de onlar yeryznde byklk taslamislardi. Hlbuki
onlar, geiciler degillerdi.

290

40
Iste hepsini gnahlari sebebiyle yakaladik: Onlardan kiminin zerine taslar
savuran rzgrlar gnderdik, onlardan kimini korkun bir ses yakaladi, onlardan
kimini yerin dibine geirdik, onlardan kimini de suda bogduk. Ve Allah onlara
haksizlik etmiyordu velkin onlar sirk kosmak sretiyle kendilerine haksizlik
ediyorlardi.
(85/29, Ankebt/14-17, 24-40)
Necm: 389

41
Allah'in astlarindan yardimci, yol gsterici, koruyucu yakin edinenlerin
durumu, ev edinen disi rmcegin durumu gibidir. Sphesiz evlerin en rg de
kesinlikle disi rmcek evidir. Keske onlar, bilselerdi.
42
Sphesiz Allah, onlarin, Kendisinin astlarindan hangi seye yalvardiklarini
bilir. Ve O, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/
mutlak galip olandir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/ saglam yapandir.
43
Ve Biz, bu rnekleri insanlara veriyoruz. Onlara da bilginlerden baskasi akil
erdiremez.
44
Allah, gkleri ve yeri hak ile olusturdu. Sphesiz bunda, iman edenler iin
kesinlikle bir almet/ gsterge vardir.
(85/29, Ankebt/41-44)
Necm: 390

45
Sen, sana kitaptan vahyedileni oku/ izle ve salti ikame et [ml ynden ve
zihinsel aidan destek olma; toplumu aydinlatma kurumu olustur-ayakta tut].
Kesinlikle salt [ml ynden ve zihinsel aidan destek olma; toplumu aydinlatma
kurumu], asiriliktan, ktlkten alikoyar. Ve Allah'in anilmasi, elbette daha
byktr. Ve Allah, yapip rettiginiz seyleri bilir.
46
Kendilerinden, sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlar hari, Kitap
Ehli ile ancak en gzel bir yolla mcdele ediniz ve: Biz, bize indirilene ve size
indirilene inandik. Bizim ilhimiz ve sizin ilhiniz birdir. Biz, sadece Allah iin
islamlastiran kimseleriz deyiniz.
(85/29, Ankebt/45-46)
Necm: 391
47
Ve iste bylece Biz, sana Kitab'i indirdik de kendilerine Kitap verdiklerimiz
Kurn'a inaniyorlar. Ve ehli kitabin disindakilerden/ Araplardan da ona inananlar
vardir. Ve Bizim yetlerimizi ancak, kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
rtbas edenkimseler bile bile reddeder.

291

48
Ve sen bundan evvel herhangi bir kitaptan okumuyordun; sen Kurn'i
kendiliginden yazmiyorsun. Eger byle olsaydi, btila inananlar kesinlikle kusku
duyacaklardi.
49
Tam tersi Kurn, kendilerine bilgi verilenlerin sinelerinde apaik yetlerdir.
Bizim yetlerimizi de ancak yanlis; kendi zararlarina is yapanlar bile bile
reddederler.
50
Ve onlar, Ona Rabbinden almetler/ gstergeler indirilmeli degil miydi?
dediler. De ki: Almetler/ gstergeler ancak Allah'in katindadir. Ben ise ancak
apaik bir uyariciyim.
51
Kendilerine okunan Kitab'i sphesiz Bizim sana indirmis olmamiz onlara
yetmedi mi? Bunda, inanan bir toplum iin elbette ki bir rahmet ve bir gt vardir.
52
De ki: Benimle sizin aranizda shit olarak Allah yeter. O, gklerde ve yerde
olan seyleri bilir. Btila inanan ve Allah'i bilerek reddeden/ inanmayan kimseler, iste
onlar, zarara/ kayba ugrayip aci ekenlerin ta kendileridir.
(85/29, Ankebt/47-52)
Necm: 392

53
Ve senden azabi arabuk istiyorlar. Eger belirlenmis/ adi konmus bir sre
sonu olmasaydi, azap onlara elbette gelmisti. Ve o azap, hi farkinda olmadiklari bir
sirada kendilerine ansizin elbette gelecektir.
54,55
Senden azabi arabuk istiyorlar. Sphesiz cehennem de kesinlikle,
kendilerini stlerinden ve ayaklarinin altindan brdg gnde kfirleri; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddedenleri kusaticidir. Ve O, Yapmis olduklarinizi
tadin! der.
(85/29, Ankebt/53-55)
Necm: 393

56
Ey iman etmis kullarim! Sphesiz Benim yeryzm genistir. O hlde yalniz
Bana kulluk edin.
57
Her kimligi olan varlik lm tadicidir. Sonra da yalnizca Bize
dndrleceksiniz.
58,59
Ve iman etmis, dzeltmeye ynelik isler yapmis kimseler, elbette Biz
onlari, iinde srekli kalacaklari cennette, altlarindan irmaklar akan ksklere

292

yerlestirecegiz. alisanlarin, sabretmis olan ve sadece Rablerine isin sonucunu
havale etmis olan kisilerin dl ne gzeldir!
(85/29, Ankebt/56-59)
Necm: 394

60
Kendi rizkini tasiyamayan nice kk-byk canli da vardir ki onlari da, sizi
de Allah riziklandirir. Ve O, en iyi isitendir, en iyi bilendir.
61
Yine andolsun ki onlara sorsan: Gkleri ve yeri kim olusturti, gnesi ve ay'i
kim kontrol altina aldi/ kullarin yararlanacagi yapi ve zellikte kim yaratti?
Kesinlikle, Allah diyeceklerdir. O hlde nasil evriliyorlar?
62
Allah, kullarindan diledigine rizki genisletir ve onun iin ayarlar. Sphesiz
Allah, her seyi en iyi bilendir.
63
Ve andolsun, eger onlara sorsan: Kim gkten suyu indirip de onunla
yeryzn lmnden sonra diriltti? Kesinlikle, Allah diyeceklerdir. De ki:
Tm vgler, Allah'a zgdr; baskasi vlemez. Tersine onlarin ogu akillarini
kullanmazlar.
64
Ve bu igreti dnya yasami, sadece bir eglence ve oyundur. Sphesiz son yurt
ise kesinlikle hayatin ta kendisidir. Keske onlar, bilmis olsalardi.
65,66
Iste onlar, gemiye bindiklerinde, dini yalniz Allah'a zg kilarak O'na
yalvarirlar. Sonra ne zaman ki onlari karaya ikarip kurtardi, bir de bakarsin ki onlar,
kendilerine verdiklerimize iyilikbilmezlik etmek ve kazanli ikmak iin Allah'in
ortaklari oldugunu kabul ediyorlar. Artik onlar, yakinda bilecekler.
(85/29, Ankebt/60-66)
Necm. 395

67
Yoksa kiyilarinda insanlarin zorla kapilip gtrlmesine ragmen Mekke'yi,
gvenli, dokunulmaz yaptigimizi da grmediler mi? Hl btila mi inaniyorlar ve
Allah'in nimetine iyilikbilmezlik mi ediyorlar?
68
Ve Allah'a karsi yalan uyduran yahut kendisine geldiginde, hakki
yalanlayandan daha yanlis; kendi zararlarina is yapan kim olabilir? Kfirler;
Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedenler iin cehennemde bir yer mi yok!
69
Ve Biz, Bizim ugrumuzda gayret gsterenleri, elbette Kendi yollarimiza
kilavuzlayacagiz. Ve sphesiz Allah, iyilik-gzellik retenlerle beraberdir.
(85/29, Ankebt/67-69)

293

MUTAFFIFN SRESI
MEKKE DNEMI
Necm: 396

1-3
Yaziklar olsun, insanlardan kendilerine bir sey aldiklari zaman tam len,
kendileri ltkleri veya tarttiklari zaman eksik len hilebazlara!
4-6
Onlar, byk bir gn iin; insanlarin lemlerin Rabbi iin ayakta
dikilecekleri gn iin tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mi?
7-13
Kesinlikle onlarin dsndg gibi degil! Sphesiz, din-iman tanimayip
ktlge batanlarin kaydi, kesinlikle, Siccin'dedir. Ve Siccinin ne oldugunu
sana ne bildirdi? -O, rakamlanmi/ yazilmi bir kayittir! O gn, yalanlayanlarin;
karilik gnn yalanlayanlarin vay haline! Ve karilik gnn, kendisine
yetlerimiz okundugu zaman, Eskilerin masallari demi olan tm sinirlari aan
gnahkrlardan bakasi yalanlamaz.
14
Kesinlikle onlarin dsndg gibi degil! Onlarin kazandiklari, kalpleri
zerine pas olmustur.
15
Kesinlikle onlarin dsndg gibi degil! Sphesiz onlar, o gn Rablerinden
kesinlikle perdelenmislerdir.
16
Sonra onlar, hi sphesiz cehenneme girecekler.
17
Sonra da: Iste bu, kendisini yalanlayip durdugunuz seydir denilir.
18-21
Kesinlikle onlarin dsndg gibi degil! Ebrarin/iyi adamlarin kaydi,
kesinlikle Illiyyin'dedir. Illiyyin'in ne oldugunu sana ne bildirdi?
Yaklatirilmilarin tanik oldugu rakamlanmi/ yazilmi bir kayittir!
22-28
Sphesiz ki Ebrar/iyi adamlar, elbette, Naim'in iindedirler, tahtlar
zerinde beklenti iindedirler. Yzlerinde nimetin aydinligini grrsn. Onlar,
mhrl saf bir ikiden sulanirlar. Ki onun mhr/ neticesi misktir. Karisimi
Tesnim'dendir. Yaklastirilmislarin iecekleri bir pinardandir. Artik yarianlar, ite
bunda yarimalidirlar.
(86/83, Mutaffifn/1-28)
Necm: 397
29
Sphesiz su isleyen o kimseler, inanan kimselerden bir kismina/ elilere
glyorlardi.
30
Onlara ugradiklari zaman da birbirlerine kas-gz isareti yapiyorlardi.
31
Kendi yakinlarina dndkleri zaman da zevklenenler olarak dnyorlardi.
32
Ve

294

mminlerin bir kismini/elileri grdkleri zaman; Sphesiz iste bunlar, kesinlikle
sapiklardir diyorlardi.
33
Hlbuki mminlerin bir kismi/ eliler, bu su isleyenlerin zerine beki
olarak gnderilmemislerdi/ eli yapilmamislardi.
328

34-36
Iste bugn de inanmis kimseler, koltuklar zerinde Kfirler; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddedenbu kimseler isleyip durduklarinin cezasini
buldular mi? diye bakarak, kfirlere; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddedenlereglecek.
(86/83, Mutaffifn/29-36)
BAKARA SRESI
MEDNE DNEMI
Necm: 398
329

1
Elif/1, Lm/30, Mm/40.
330

2-4
Iste bu kitap; kendisinde hi kusku yoktur, issiz yerlerde iman eden, salti
ikame eden [ml ynden ve zihinsel aidan destek olma; toplumu aydinlatma
kurumlarini olusturan-ayakta tutan], kendilerini riziklandirdigimiz seylerden Allah
yolunda harcama yapan/ basta yakinlari olmak zere baskalarinin nafakalarini
saglayan, sana indirilene ve senden nce indirilene iman eden Allah'in korumasi
altina girmis kisiler ki bunlar, hirete de kesinlikle inanirlar iin bir kilavuzdur.
5
Iste bunlar, Rablerinden bir kilavuz zerindedirler. Yine iste bunlar,
kurtulanlarin, kazanli ikanlarin ta kendileridir.
(87/2, Bakara/1-5)
Necm: 399
6
Sphesiz su kfirler; Allah'in ilhligini, rabligini bilerek reddetmis su
kimseler; onlari uyarsan da, uyarmasan da onlar iin birdir: onlar inanmazlar.
7
Allah, onlarin kalpleri ve kulaklari zerine mhr vurmustur; onlarin
gzlerinin zerinde perdeler vardir. Ve byk azap onlar iindir.
8,9
Insanlardan bir kismi da, inanan kiiler olmamalarina ragmen Allah'a ve
hiret gnne inandik derler. Allah'i ve inanmis kimseleri aldatmaya alisirlar.
Hlbuki onlar, sadece kendilerini aldatirlar da bilincine ermezler.
10
Onlarin kalplerinde hastalik vardir; onlarin ziniyetleri bozuktur da Allah,
onlara hastaligi; sapkinligi artirdi. Yalan sylemekte olduklarindan dolayi da onlar
iin aci bir azap vardir.

295

11
Onlara, Yeryznde kargasa ikarmayin denildiginde de, Biz ancak
dzelten kisileriz derler.
12
Dikkatli olun! Sphesiz onlar, kargasa/karisiklik ikaranlarin ta kendileridir,
fakat bilincine ermiyorlar.
13
Ve onlara, Insanlarin inandigi gibi inanin denilince, Biz, o akli ermezlerin
inandigi gibi mi inanacagiz! derler. Dikkatli olun! Sphesiz onlar, akli ermezlerin
ta kendileridir. Velkin bilmiyorlar.
14
Onlar, inanmis kimselere rastladiklari zaman da, Inandik dediler. Kt
niyetli elebaslariyla basbasa kaldiklarinda ise, Sphesiz biz sizinle beraberiz, biz
sadece alay edenleriz dediler.
15
Allah, onlarla alay eder ve tugyanlari iinde serserice dolasmalarina sre
tanir/izin verir.
16
Iste onlar, dogru yol karsiliginda sapikligi satin alan kimselerdir de onlarin
ticaretleri kr etmedi ve onlar kilavuzlandiklari dogru yolu bulan kimseler olmadilar.
17
Onlarin durumu bazen, bir ates yakmak isteyen kimsenin durumu gibidir.
Ates, ates yakan kimsenin kenarini aydinlatinca, Allah, onlarin nrlarini giderdi ve
onlari karanliklar iinde grmez olarak birakti. -
18
Sagirdirlar, dilsizdirler, krdrler!
Artik onlar dnmezler.-
19
Bazen de onlarin durumu; iinde karanliklar, gk grlts ve simsek olan,
gkten bosanan bir yagmur gibidir. Onlar, lm korkusuyla yildirimlardan
parmaklarini kulaklarina tikiyorlar. Oysa Allah, kfirleri; Kendisinin ilhligini,
rabligini bilerek reddedenleri epeevre kuatandir.
20
O simsek nerdeyse gzlerini kapiverecek. Simsek nlerini aydinlatti mi
aydinligin iinde yrrler, karanlik zerlerine kt m de dikilip kalirlar. Allah
dilemis olsaydi isitmelerini de, grmelerini de giderirdi. Sphesiz Allah, her seye en
ok g yetirendir.
(87/2, Bakara/6-20)
Necm: 400
21,22
Ey insanlar! Allah'in korumasi altina giresiniz diye, sizi ve sizden
ncekileri olusturan, yeryzn sizin iin bir dsek, gg de bir bina yapan, gkten
su indirip de onunla sizin iin rizik olarak rnlerden ikaran Rabbinize kulluk edin.
Artik siz de, bile bile Allah'a ortaklar kosmayin.
23
Ve eger kulumuza indirdigimizden kusku iinde iseniz, haydi onun mislinden
bir sre siz getirin, Allah'in astlarindan tm taniklarinizi da agirin. Eger dogru
kimseler iseniz.

296

24
Sonra, eger bunu yapmadiysaniz ve asla yapamayacaksiniz; yleyse kfirler;
Allah'in ilhligini, rabligini bilerek reddeden kimseler iin hazirlanmis, yakiti
insanlar ve taslar olan atesten korunun.
(87/2, Bakara/21-24)
Necm: 401
25
Inanmis ve dzeltmeye ynelik isler yapan kimselere de, Sphesiz kendileri
iin altlarindan irmaklar akan cennetlerin oldugunu mjdele. Onlar, oradaki
herhangi bir meyveden her riziklandirilislarinda, Bu, bizim daha nce
riziklandigimiz seydir derler. Ve onlara onun benzesenleri verildi. Orada ok temiz
esler de yalnizca onlarindir. Ve onlar, orada srekli kalanlardir.
(87/2, Bakara/25)
Necm: 402
26,27
Sphesiz Allah, bir sivrisinegi, hatta daha daha kk olan bir seyi rnek
vermekten ekinmez. Iste iman eden kimseler bilirler ki, sphesiz o hakktir,
Rablerindendir. Kfirler; Allah'in ilhligini, rabligini bilerek reddetmis olan o
kimseler de artik, Allah byle bir rnek ile ne demek istedi? derler. Allah, verdigi
rneklerle biroklarini sasirtir, onunla biroklarini kilavuzlar. Allah, onunla sadece,
sz verip antlastiktan sonra Allah'a verdikleri sz bozan, Allah'in birlestirmesini
emrettigi seyi; iman-amel ayrilmazligini bozan ve yeryznde bozgunculuk yapan
hak yoldan ikmis kimseleri sasirtir. Iste bunlar, zarara ugrayanlarin ta kendileridir.
28
Siz, nasil kfredersiniz; Allah'in ilhligini, rabligini nasil bilerek
reddedersiniz? Oysa siz, ller idiniz de sizlere O hayat verdi. Sonra O, sizleri
ldrecek, sonra canlandiracaktir. Sonra da Kendisine dndrleceksiniz.
29
O, yeryznde ne varsa hepsini sizin iin olusturandir. Sonra da O, semaya
egemenlik kurdu;
331
onlari yedi gk olarak dzenledi. O, her seyi en iyi bilendir.
(87/2, Bakara/26-29)
Necm: 403
30
Ve bir zaman Rabbin, dogadaki glere, Sphesiz Ben, yeryznde bir
halfe getiren Zatim demisti. Dogadaki gler, Orada bozgunculuk yapan, kan
dken birisini mi yapacaksin? Oysa biz, Senin vgnle birlikte tm noksanliklardan
arindiriyoruz ve Senin tertemiz; her trl ktlk ve eksiklikten uzak oldugunu
haykiriyoruz demislerdi. Senin Rabbin, Ben sizin bilmediginiz seyleri ok iyi
bilirim demisti.
31
Ve senin Rabbin, dem'e o isimlerin tmn gretti. Sonra hepsini
dogadaki glere sundu ve Hadi, haber verin Bana sunlarin isimlerini, eger
dogru kimseler iseniz dedi.

297

32
Dogadaki gler, dediler ki: Sen her trl noksanliktan ariniksin! Senin,
bize gretmis oldugunun disinda bizim iin bilgi diye bir sey yoktur. Sphesiz
Sen, en iyi bilenin, en iyi yasa koyanin ta kendisisin.
33
Senin Rabbin dedi ki: Ey dem! Haber ver onlara, onlarin adlarini.
Sonra da dem onlara, onlarin adlarini haber verince, senin Rabbin, Dememis
miydim Ben size! Sphesiz Ben, gklerin ve yerin grlmeyenini,
duyulmayanini, sezilmeyenini, gemisi, gelecegi bilirim. Ve Ben, sizin aiga
vurduklarinizi ve sakladiklarinizi bilirim dedi.
34
Ve hani Biz, dogadaki glere, dem'e boyun egip teslimiyet gsterin
demistik de Iblis/dsnce yetisi disinda dogadaki gler hemen boyun egip
teslimiyet gstermisti. Iblis yan izdi, byklendi. Ve o, her seyi bilerek
reddedenlerden idi.
35
Ve Biz, Ey dem! Sen ve esin cennette iskn ediniz/burayi yurt tutunuz,
ikiniz de ondan dilediginiz yerde bol bol nasiplenin ve su girift seye yaklasmayin;
mal/altin-gms tutkunu olmayin, yoksa kendi benligine haksizlik edenlerden
olursunuz dedik.
36
Bunun zerine seytn; Iblis/dsnce yetisi onlari oradan kaydirdi, iinde
bulunduklari ortamdan ikardi. Ve Biz, Birbirinize dsman olarak inin, orada belirli
bir vakte kadar sizin iin bir karar yeri ve bir yararlanma vardir dedik.
37-39
Sonra da dem, Rabbinden birtakim kelimeler aldi/kendine vahyedildi;
Biz dedik ki: Hepiniz oradan inin. Artik size Benim tarafimdan bir kilavuz
geldiginde, kim kilavuzuma uyarsa, onlar iin hibir korku yoktur; onlar mahzun da
olmayacaklardir. Ve kfretmis; Allah'in ilhligini, rabligini bilerek reddetmis ve
yetlerimizi yalanlamis kimseler; iste onlar, atesin ashbidir. Onlar, orada temelli
kalicidirlar.
332
Sonra da Allah, onun tevbesini kabul etti. Kesinlikle O, tevbeleri
oka kabul eden, ok tevbe firsati verenin, ok merhametli olanin ta kendisidir.
(87/2, Bakara/30-39)
Necm: 404
40
Ey Isrlogullari! Size nimet olarak verdigim nimetimi hatirlayin, Benim
ahdime/Bana verdiginiz sze vefa gsterin ki, Ben de sizin ahdinize vefa
gstereyim. Ve sadece Benden korkun/ sadece Bana ibdet edin.
41
Sizinle beraber
olan Tevrt'i dogrulayici olarak indirdigim Kurn'a iman edin, O'nun hak kitap
oldugunu bilerek reddedenlerin ilki siz olmayin. Benim yetlerimi ok az bir bedelle
satmayin. Ve sadece Benim korumam altina giriniz.
42
Ve siz bile bile hakki btila
karistirmayiniz, hakki gizlemeyiniz.
43
Salti ikame ediniz [ml ynden ve zihinsel
aidan destek olma; toplumu aydinlatma kurumlari olusturunuz-ayakta tutunuz],
zekti/vergiyi veriniz, Allah'i birleyenler ile birlikte siz de Allah'i birleyiniz.

298

44
Siz, insanlara birr'i/iyi adam olmayi buyuracaksiniz da kendinizi
umursamayacak misiniz? Oysaki Kitab'i okuyup duruyorsunuz. Hl akletmeyecek
misiniz?
45,46
Bir de sabretmekle, saltla [ml ynden ve zihinsel aidan destek olma;
toplumu aydinlatma ile] yardim isteyin. Sphesiz salt ve sabirla yardim isteme,
saygili olanlardan; gerekten Rablerine kavuacaklarina ve gerekten kendilerinin
O'na dnc olduklarina inanan kimselerden bakasina ok agir gelir.
***
47
Ey Isrlogullari! Size verdigim nimeti ve sphesiz Benim sizi lemlere
fazlalikli kildigimi hatirlayin.
48
Ve hibir kimsenin baska bir kimseye herhangi bir sey iin karsilik
demedigi, hibir kimseden yardimin, adam kayirmanin kabul edilmedigi, kimseden
fidyenin/kurtulmaligin alinmadigi ve hibir kimsenin yardim olunmadigi gne karsi
Allah'in korumasi altina girin.
49
Ve hani Biz, bir zaman sizi, sizi azabin en ktsne arptiran, ogullarinizi
bogazlayan; egitimsiz, gretimsiz birakip niteliksiz bir kitle olusturarak gszlestirien,
kadinlarinizi sag birakan Firavun'un yakinlarindan kurtarmistik. Ve bunda size
Rabbiniz tarafindan byk bir bela vardi.
***
50
Hani bir zamanlar da Biz, bol suyu/nehiri sizin iin yarip da sizi kurtarmis,
siz bakip dururken Firavun'un yakinlarini da suda bogmustuk.
***
51
Ve hani Biz Ms'ya kirk geceyi vaat vermis, sonra da siz, kendi benliginize
haksizlik ederek, o'nun arkasindan altini ilh edinmistiniz.
52
Sonra Biz, sahip oldugunuz nimetlerin karsiligini dersiniz diye bundan
sonra sizi affetmistik.
53
Ve hani Biz, kilavuzlandiginiz dogru yolu bulursunuz diye, Ms'ya, o kitabi
ve Furkn'i vermistik.
54
Hani bir zamanlar Ms toplumuna, Ey toplumum! Sphesiz siz altina
tapmakla kendi kendinize haksizlik ettiniz. Gelin hemen Yaraticiniza tevbe edin de
benliklerinizi degistirin. Bylesi, Yaraticiniz nezdinde sizin iin hayirlidir demisti.
Sonra da Yaraticiniz tevbenizi kabul etti. Sphesiz Yaraticiniz, tevbeleri oka kabul
eden, ok tevbe firsati verenin, engin merhamet sahibinin ta kendisidir.
***

299

55
Hani bir zamanlar da siz, Ey Ms! Biz, Allah'i aika grmedike sana asla
inanmayacagiz demistiniz de bunun zerine siz bakip dururken sizi yildirim
arpivermisti.
56
Sonra Biz, kendinize verilen nimetlerin karsiligini dersiniz diye sizi
lmnzn ardindan dirilttik/zilletten kurtarip onurlu duruma getirdik.
57
Ve stnze o bulutu glge yaptik ve zerinize kudret helvasi ve bildircin/bal
indirdik. Ve size verdigimiz ri:iklarin ho olanlarindan yiyin. Onlar, Bize karsi
haksizlik etmediler, lkin onlar sirk kosmak sretiyle kendi benliklerine haksizlik
ediyorlardi.
***
58
Ve hani bir zamanlar Biz, Su kente girin de onun nimetlerinden dilediginiz
sekilde bol bol yiyin. O kapidan da boyun egip teslimiyet gstererek; onlara
teb/uyruk olarak, taskinlik, yanlis; kendi zararlarina is yapmadan girin ve Hitta
[bizi bagisla]! deyin. Ki size, hatalarinizi bagislayiverelim, iyilik-gzellik yapanlara
nimetlerimizi daha da arttiracagiz demis idik.
59
Bunun zerine o sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan kimseler,
sz, kendilerine sylenildiginden baska bir sekle degistirdiler. Biz de yapmis
olduklari hak yoldan ikis karsiliginda o sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is
yapan kimselerin stne gkten bir azap indirdik.
***
60
Ve hani bir zamanlar Ms, toplumu iin su istemisti de, Biz, Birikimini tas
kalpli toplumuna uygula! demistik. Bunun zerine o tas kalpli toplumdan on iki
toplum-belde halki ayrismisti. Olusan her beldenin halki, kendi su alacagi yeri
kesinlikle grendi/isaretledi. Allah'in rizkindan yiyin, iin ve bozgunculuk yaparak
yeryznde takinlik yapmayin.
***
61
Ve hani bir zamanlar siz, Ey Ms! Biz, tek yemege asla dayanamayiz, artik
bizim iin Rabbine dua et de bize yerin yetistirdigi seylerden; sebzesinden,
acurundan, sarmisagindan, mercimeginden ve soganindan ikarsin demistiniz.
Ms da size, O, stn olani daha asagi olanla degistirmek mi istiyorsunuz? Bir
kasabaya/ Misir'a inin, o vakit istediginiz seyler sizin olacaktir demisti. Ve
zerlerine asagilik ve meskenet damgalandi ve sonunda Allah'tan bir gazaba
ugradilar. Iste bu, kfretmis; Allah'in yetlerini bilerek reddetmis olmalari ve
peygamberleri haksiz yere ldrms olmalari nedeniyledir. Iste bu, isyan etmeleri ve
asiri gitmeleri nedeniyledir.
(87/2, Bakara/40-61)
Necm: 405

300

63
Hani bir zamanlar Biz, sizden, Allah'in korumasi altina girmeniz iin
verdigimiz seyi kuvvetle tutun ve iindekileri hatirinizdan ikarmayin! diye saglam
bir sz almistik ve sizin stnz; sekininiz Ms'yi Tr'a/daga
ykseltmistik/ikarmistik.
333

64
Bir de siz, bundan sonra yz evirdiniz. Iste eger zerinizde Allah'in
armagani ve rahmeti olmasa idi kesinlikle siz zarara ugrayanlardan olmustunuz.
65
Ve siz iinizden sebtte/dsnme gnnde sinirlari asan kimseleri de elbette
bilirsiniz. Iste bundan dolayi onlara, Sefil maymunlar olun! dedik.
66
Sonra da asagilik maymunlugu, agdaslarina ve sonrakilere mthis bir ders
ve Allah'in korumasi altina girmis kisiler iin bir nasihat/gt yaptik.
***
67
Ve hani Ms toplumuna, Sphesiz ki Allah, size bir sigir bogazlamanizi
emrediyor demisti. Onlar, Sen, bizi alaya mi aliyorsun? dediler. Ms, Ben,
chillerden biri olmaktan Allah'a siginirim dedi.
68
Onlar, Bizim iin Rabbine dua et, o sigir her ne ise onu bizim iin aiga
koysun dediler. Ms, Rabbim diyor ki: Sphesiz o sigir, pek yasli degil, pek
krpe de degil, ikisi arasi; en iyi yardim, hizmet, verim agindadir. Haydi,
emrolundugunuz seyi yapiniz dedi.
69
Onlar, Bizim iin Rabbine dua et, onun rengi ne ise onu bizim iin aiga
koysun dediler. Ms, Sphesiz Rabbim diyor ki: Sphesiz o sigir, rengi
bakanlara nese saan, sapsari bir inektir dedi.
70
Onlar, Bizim iin Rabbine dua et, o, nedir; bizim iin aiga koysun,
sphesiz ki o sigir, bize mtesbih geldi ve biz sphesiz Allah dilerse kesinlikle
kilavuzlandigimiz dogru yolu bulmus kimseleriz dediler.
71
Ms, Sphesiz Rabbim diyor ki: O sigir, zelil olmayan/ifte kosulmayan,
arazi srmeyen, ekin sulamayan, salma gezen ve hi alacasi olmayan bir sigirdir.
Onlar, Iste tam simdi geregi getirdin dediler. Sonunda onu bogazladilar. Ama
neredeyse yapmayacaklardi.
334

***
72
Ve hani siz
335
bir kisiyi ldrmstnz de onun hakkinda birbirinizle
atismistiniz. Hlbuki Allah, saklamis oldugunuzu ikarandir.
73
Sonra Biz, ldrlen kisiden gelecek sikinti sebebiyle Ms'yi yola ikarin
dedik. Allah, lleri iste byle diriltir, bitmis tkenmislere yol gsterir ve akilli
davranasiniz diye size lametlerini/gstergelerini gsterir.
74
Sonra da kalpleriniz katilasti; iste onlar, tas gibidir, hatta daha katidir. Ve
sphesiz taslardan yleleri vardir ki, onlardan irmaklar fiskirir, yleleri vardir ki

301

yarilir da ondan su ikar, yleleri vardir ki Allah'in saygiyla, sevgiyle, bilgiyle
rpertisinden dserler. Allah yaptiklarinizdan habersiz, duyarsiz degildir.
(87/2, Bakara/63-74)
Necm: 406
75
Peki siz, onlarin size inanacaklarini mi umuyorsunuz? Oysaki onlardan bir
zmre, Allah'in kelmina kulak verirler, sonra, onu iyice anladiktan sonra, bile bile
onu degistirip bozarlar.
76
Ve onlar, iman etmis kimselere rastladiklarinda, Inandik derler,
birbirleriyle basbasa kaldiklari zaman da, Allah'in sizin aleyhinizde hkm verdigi
seyleri Rabbinizin nezdinde aleyhinize delil olarak kullansinlar diye mi onlara
sylyorsunuz? Hl akillanmayacak misiniz? dediler.
77
Onlar, sphesiz Allah'in, kendilerinin sir olarak sakladiklari seyleri ve aiga
vurduklari seyleri bildigini bilmiyorlar mi?
78
Bunlardan bir kismi da, kuruntu disinda Kitab'i bilmeyen, okuma-yazma
bilmeyen/analarindan dogduklari gibi kalmis kimselerdir. Bunlar, sadece
zannediyorlar.
(87/2, Bakara/75-78)
Necm: 407

62
Sphesiz su, iman etmis kisiler, Yahdilesmis kisiler, Nasrniler ve
Sabiler/dogal dindarlar; her kim Allah'a ve hiret gnne iman eder ve slihi islerse,
artik Rableri katinda bunlar iin ecirleri vardir. Bunlara bir korku yoktur. Bunlar
mahzun da olmayacaklar.
336

(87/2, Bakara/62)
Necm: 408
79
Artik yaziklar olsun o kimselere ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra
biraz paraya satmak iin, Bu, Allah katindandir derler. Artik o elleriyle yazdiklari
yznden onlara yaziklar olsun! O kazandiklari seyler yznden kendilerine yaziklar
olsun!
80
Ve onlar dediler ki: Sayili birka gn disinda ates bize asla
dokunmayacaktir. De ki: Allah'tan garanti ieren bir sz m aldiniz? Allah,
verdigi sze asla ters dsmez. Yoksa siz, Allah'a karsi bilmediginiz seyleri mi
sylyorsunuz?
81
Evet, kim bir ktlk kazandiysa ve hatasi kendisini kusattiysa, iste bunlar
ates ashbidir. Onlar, orada srekli kalicidirlar.

302

82
Iman etmis ve dzeltmeye ynelik isler yapmis kimseler de; iste onlar, cennet
ashbidir. Onlar, orada srekli kalicidirlar.
(87/2, Bakara/79-82)
Necm: 409
83
Ve hani Biz, Isrlogullari'nin kesin szn almistik: Allah'tan baskasina
kulluk etmeyeceksiniz, ana-babaya, yakinligi olanlara, yetimlere, miskinlere de
iyilik yapacaksiniz, insanlara gzelligi syleyiniz, salti ikame ediniz [ml ynden
ve zihinsel aidan destek olma; toplumu aydinlatma kurumlari olusturunuz-ayakta
tutunuz] ve zekti/vergiyi veriniz. Sonra ok aziniz mstesn olmak zere yz
evirdiniz. Ve siz yz eviren kimselersiniz.
84,85
Ve hani Biz, sizin kesin sznz almistik: Kanlarinizi dkmeyeceksiniz,
kendilerinizi yurtlarinizdan ikarmayacaksiniz. Sonra siz, taniklik ederek ikrar
verdiniz. Sonra, siz, iste o kimselersiniz; kendi kendinizi ldryorsunuz ve sizden
bir grubu yurtlarindan ikariyorsunuz. Onlarin aleyhinde gnah ve dsmanlikta
yardimlasiyorsunuz. Eger onlar size esir olarak gelirlerse de onlar iin
fidye/kurtarmalik almaya alisirsiniz. Hlbuki o; onlarin ikarilmalari, size
harmlastirilmistir. Peki, siz Kitab'in bir blmne inanip da bir blmne
inanmiyor musunuz? Su hlde iinizden byle yapanlarin alacagi karsilik dnya
hayatinda bir rsvliktan baska nedir? Kiymet gn de azabin en siddetlisine
ugratilirlar. Allah, yaptiklarinizdan bilgisiz, duyarsiz degildir.
86
Iste onlar, hiret karsiliginda basit dnya yasamini satin almis kimselerdir.
Artik bunlardan azap hafifletilmez, onlar yardim da olunmazlar.
87
Ve andolsun ki Ms'ya Kitab'i verdik. Ve o'ndan sonra birbiri ardi sira
eliler gnderdik. Meryem oglu s'ya da aik aik deliller verdik ve kendisini
Allah'in vahyi ile glendirdik. Peki siz, bir elinin size, nefislerinizin hoslanmadigi
bir sey getirdigi her seferinde byklk tasladiniz mi?! Sonra da bir kismini
yalanladiniz, bir kismini da ldryorsunuz.
(87/2, Bakara/83-87)
Necm: 410
88
Ve onlar, Bizim kalplerimiz kiliflidir/hibir sey islemez dediler. Aksine;
Allah, geregi bilerek reddetmelerinden dolayi onlari dislamis/ rahmetinden mahrum
birakmistir. Bundan dolayi pek azi iman eder!
89
Onlara Allah katindan kendileri ile birlikte olani dogrulayan bir kitap; Kuran
gelince de ki bunlar daha nceleri kfirlere; Allah'in ilhligini, rabligini bilerek
reddeden kimselere kari zafer kazanmak istemilerdi de o tanidiklari kendilerine
gelmiti onu kendileri rttler. Artik Allah'in dislamasi/ rahmetinden mahrum
birakmasi, Allah'in ilhligini ve rabligini rtenler zerinedir.

303

90
Onlarin, kendilerini karsiliginda sattiklari sey; Allah'in kullarindan diledigine
Kendi armaganlarindan indirmesini kiskanarak, Allah'in indirdigi seyleri; Kurani
bilerek reddetmeleri ne irkindir! Iste bu yzden gazap stne gazaba ugradilar.
Kltc azap da yalnizca gerekleri bilerek reddedenler iindir.
91
Ve onlara, Allah'in indirdigine iman edin denildigi zaman; onlar, Biz,
kendimize indirilene iman ederiz dediler. Ve onlar, Allah'in indirdigi, kendilerinin
beraberindeki olan seyi dogrulayan bir hak olmasina ragmen, kendilerine
indirilenlerden tesini bilerek reddedip atiyorlar. De ki: Peki eger mminler
idiyseniz, niin daha nce Allah'in peygamberlerini ldryorsunuz?
(87/2, Bakara/88-91)
Necm: 411
92
Ve andolsun ki Ms size aik-seik kanitlarla gelmisti. Sonra siz, kendi
benliginize haksizlik eden kimseler olarak arkasindan, altini ilhlastirdiniz.
93
Ve hani Biz sizden, Size verdigimiz Kitab'i kuvvetlice alin ve dinleyin diye
saglam sz almis ve sizin stnnz/ sekininiz Ms'yi Tr'a ykseltmistik/
ikarmistik. Demislerdi ki: Dinledik ve isyan ettik/iyice sarildik. Ve geregi
bilerek reddetmeleri yznden altinin ilhligi kalplerine iirilmisti. De ki: Eger
inananlar iseniz, inancinizin size emrettigi sey ne irkindir!
337

94
De ki: Allah yaninda son yurt baskalarinin degil de yalnizca sizin iin ise,
eger dogrulardan iseniz haydi hemen lm temenni ediniz.
95
Hlbuki elleriyle isledikleri yznden lm sonsuz olarak temenni etmezler.
Allah ise kendi benliklerine haksizlik eden o kimseleri ok iyi bilendir.
96
Ve sen, kesinlikle onlari, insanlarin yasamaya en hirslisi, Allah'in ortagi
oldugunu kabul etmis olan kimselerden de daha hirsli bulacaksin. Onlarin her biri
bin sene mrlendirilmeyi arzular; oysa mrlenmek/ ok uzun yasamak kendisini
azaptan uzaklastirici degildir. Allah, onlarin yapmakta olduklari seyleri ok iyi
grcdr.
97
De ki: Kim Cibrl'e/Kurn'a dmansa, fkesinden, kskanlndan atlasn,
gebersin. - Sphesiz Allah Cibrl'i/Kurn'i, Kendisinin bilgisi geregi, iki eli arasindakileri/
iindekileri dogrulayici, inananlar iin bir yol gsterme ve mjde olarak, senin kalbine
indirmitir. Ki onlar ite bundan dolayi dman kesilmilerdir.-
98
Kim ki Allah'a,
meleklerine, elilerine, Cibrl'e/Kurn'a, Mkl'e/Eli Muhammed'e
338
dman ise,
zntsnden, kahrndan lsn. Sphesiz ite bu yzden, Allah da kfirlere;
Kendisinin ilhligini, rabligini bilerek reddedenlere dmandir.-
(87/2, Bakara/92-98)
Necm: 412

304

99
Ve andolsun ki Biz, sana aik aik yetler indirdik. Bunlari da hak yoldan
ikanlardan baskasi bilerek reddedip grmezlikten gelmez.
100
Hak yoldan ikanlar, ne zaman bir ahit zerine antlasma yapsalar, onlardan
bir grup onu ativermedi mi? Aslinda onlarin ogu iman etmiyorlar.
101
Ve ne zaman Allah tarafindan onlara, yanlarindaki kitabi tasdik edici bir eli
geldi, daha nce kendilerine Kitap verilen kimselerden bir grup, sanki bilmezlermis
gibi Allah'in kitabini sirtlarinin arkasina attilar.
102
Ve kendilerine Kitap verilenler, Sleymn mlkne dair seytnlarin okuyup
durduklari seylere uydular. Hlbuki kfretmemisti; Sleymn Allah'in ilhligini,
rabligini bilerek reddetmemisti, ama o seytanlar kfretmisti; bilerek reddetmislerdi;
insanlara sihri ve Bbil'de iki peygambere/ iki krala; Hrt ve Mrt'a indirileni
gretiyorlardi. Hlbuki Hrt ve Mrt, Biz saflasmaniz iin bir atesten
malzemeyiz, sakin kfretme; geregi bilerek reddetme! demedike hi kimseye
hibir sey gretmezlerdi. Sonra herkes, o ikisinden erkekle esinin arasini aan
seyleri greniyorlardi. Ne var ki onlar onunla Allah'in bilgisi olmadan hi kimseye
zarar veremezler. Herkes, kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni greniyorlardi.
Andolsun ki onu satin alanin hirette hibir nasibi olmayacagini da kesinlikle
biliyorlardi. Ve o, benliklerini karsiliginda sattiklari o sey, ne irkin bir seydi! Keske
biliyor olsalardi!
103
Ve onlar eger inansalardi ve Allah'in korumasi altina girselerdi, kesinlikle
Allah'tan bir dl, daha iyi olacakti. Keske biliyor olsalardi!
(87/2, Bakara/99-103)
Necm: 413
104
Ey iman etmis kimseler! Rin [sen bizim obanimizsin/sen bizi gt biz
seni gdelim] demeyin, Unzurn [bizi gzet] deyin ve kulak verin. ok acikli
azap da yalniz kfirler; Allah'in ilhligini, rabligini bilerek reddeden kimseler
iindir.
105
Kitap Ehlinden, kfreden; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden su
kimseler ve ortak kosanlar, Rabbinizden size bir hayir indirilmesini istemezler. Allah
ise, rahmetini diledigi kimseye mahsus kilar. Ve Allah, ok byk armagan
sahibidir.
(87/2, Bakara/104-105)
Necm: 414
106
Biz, bir yetten/almetten/gstergeden her neyi kaldirir veya
sylettirmezsek, ondan daha iyisini yahut benzerini getiririz. Sen, Allah'in sphesiz
her seye en iyi g yetiren oldugunu bilmedin mi?

305

107
Gklerin ve yerin egemenliginin sphesiz yalniz Allah'a ait oldugunu ve
sizin iin Allah'in astlarindan bir yakin ve bir yardimci olmadigini bilmedin mi?
(87/2, Bakara/106-107)
Necm: 415
108
Yoksa siz Elinizi, bundan nce Ms'nin sorgulandigi gibi, sorguya
ekmek mi istiyorsunuz? Ve her kim imani, kfrle degistirirse, artik o, dz yolun
ortasini kaybetmis olur.
109
Kitap Ehlinden birogu, gerek kendileri iin ortaya kondugu hlde,
benliklerindeki kiskanliktan dolayi sizi imaninizdan sonra kfirler; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddeden kimseler olmaya evirmek isterler. Buna
ragmen siz, Allah'in emri gelinceye kadar af ile, hosgryle davranin. Sphesiz
Allah, her seye en iyi g yetirendir.
110
Ve siz, salti ikame edin [ml ynden ve zihinsel aidan destek olma;
toplumu aydinlatma kurumlari olusturun-ayakta tutun] ve zekti/vergiyi verin!
Kendiniz iin nceden her ne iyilik yaparsaniz, Allah katinda onu bulursunuz.
Sphesiz Allah, yaptiklarinizi en iyi grendir.
(87/2, Bakara/108-110)
Necm: 416
111
Bir de inananlari Yahdilestirmek, Hristiyanlastirmak isteyenler, Yahdi ve
Hristiyanlardan baskasi asla cennete giremeyecek dediler. Bu, onlarin kendi
kuruntularidir. De ki: Eger dogru kimseler iseniz, delilinizi getirin.
112
Hayir, aksine kim iyilestiren-gzellestiren biri olarak kendisini Allah iin
islmlastirirsa, iste onun, Rabbi katinda dl vardir. Onlara hibir korku da yoktur
ve onlar zlmezler de.
113
Ve Yahdiler, Hristiyanlar, bir sey zerinde degillerdir/ onlarin kayda
deger bir yanlari yoktur dediler. Hristiyanlar da, Yahdiler, bir sey zerinde
degillerdir/ onlarin kayda deger bir yanlari yoktur dediler. Oysa onlar, kitabi
okuyorlar. Bilmeyen kimseler de onlarin sz gibisini dediler. Artik iinde
anlasmazlik edip durduklari seylerde, kiymet gn aralarinda Allah hkm
verecektir.
(87/2, Bakara/111-113)
Necm: 417
114
Ve Allah'in tanitildigi-gretildigi okullarini, ilerinde Allah'in adi anilmasin
diye engelleyen ve onlarin yikimi iin ugrasan kisiden daha kendi benligine
haksizlik eden kim olabilir?!.. Bylelerinin, Allah'in tanitildigi-gretildigi o okullara

306

girmeleri ancak korka korka olacaktir. Onlar iin dnyada bir rezillik vardir. Bunlar
iin hirette de byk bir azap vardir.
115
Ve dogu-bati [her yn] yalnizca Allah'indir. yleyse her nereye
ynelirseniz, artik orasi Allah'in yzdr. Sphesiz Allah, bilgisi ve rahmeti genis ve
sinirsiz olandir, en iyi bilendir.
(87/2, Bakara/114-115)
Necm: 418
116
Bir de onlar, Allah ocuk edindi dediler. O, onlarin yakitirdiklari tm
noksanliklardan ariniktir. Aksine gklerde ve yeryznde ne varsa yalnizca
O'nundur. Hepsi O'nun iin srekli saygida duranlardir.
117
Gklerin ve yerin yoktan var edicisidir. Ve O, bir isin olmasina karar verdigi
zaman, artik ona yalnizca Ol! der, o da hemen oluverir.
118
Ve bilmeyen kimseler, Allah bizimle konusmali yahut bize de bir almet/
gsterge gelmeli degil miydi! dediler. Bunlardan ncekiler de tipki byle, bunlarin
dedikleri gibi demislerdi. Onlarin kalpleri benzesmis. Biz kesinlikle, kesin bilgi ile
bilgilenmek isteyen toplum iin yetleri apaik ortaya koyduk.
119
Sphesiz Biz, seni gerek ile mjdeci ve uyarici olarak gnderdik. Sen,
cehennem ashbindan sorumlu da tutulmazsin.
120
Ve sen onlarin dinlerine/yasam tarzlarina uymadika Yahdiler ve Nasara/
Hristiyanlar senden asla hosnut olmazlar. De ki: Sphesiz Allah'in kilavuzlugu,
kilavuzlugun ta kendisidir. Ve eger bilgiden sana ulasan seyden sonra bunlarin bos
ve igreti arzularina uyarsan, senin iin Allah katindan herhangi bir yakin olmaz,
herhangi bir yardimci da olmaz.
121
Kendilerine kitabi verdigimiz kimseler onu, okumasinin-izlemesinin hakkini
vererek okurlar-izlerler. Iste onlar, ona iman ederler. Her kim de Kitabi bilerek
reddederse, iste onlar zarara ugrayanlarin ta kendileridir.
(87/2, Bakara/116-121)
Necm: 419
122
Ey Isrlogullari! Sizlere ihsan ettigim nimetimi ve sphesiz sizi lemlere
fazlalikli kildigimi hatirlayin!
123
Kimsenin kimse yerine bir sey demeyecegi, kimseden kurtulmalik kabul
edilmeyecegi, yardimin, iltimasin hi kimseye yarar saglamayacagi ve sulularin
yardim olunmadigi gne karsi Allah'in korumasi altina girin.
(87/2, Bakara/122-123)

307

Necm: 420
124
Ve hani Rabbi Ibrhm'i, birtakim kelimeler/ yaralar, sikintilar ile sinamis, o
da onlari tam olarak yerine getirmisti. Rabbi, Ben, seni insanlara nder yapanim
demisti. Ibrhm, Soyumdan da nderler yap! dedi. Rabbi, Benim ahdim/
tutulmak zere verdigim sz, kendi benligine haksizlik eden kimselere ulasmaz!
dedi.
125
Ve Biz, bir zaman bu Beyt'i/ilk yapilan okulu, insanlar iin bir sevap
kazanma/ dns yeri ve bir gven yeri yapmistik. Siz de Ibrhm'in grev yaptigi
yerden bir salt yeri [ml ynden ve zihinsel aidan destegin; toplumun
aydinlatilmasinin gerekletirilecegi bir yer] edinin. Ve Biz, Ibrhm ile Isml'e,
Beytimi, dolasanlar, ibdete kapananlar ve boyun egip teslimiyet gsterenler,
Allah'i birleyenler iin tertemiz tutun diye ahit almistik.
126
Ve bir zaman Ibrhm, Rabbim! Burasini gvenli bir belde kil, halkini;
onlardan Allah'a ve son gne inananlari meyvelerle riziklandir demisti. Allah dedi
ki: Kfiri; ilhligimi, rabligimi bilerek reddeden kimseyi dahi ok az
kazanlandiririm, sonra da onu atesin azabina srklerim. Ve ne kt varilacak
yerdir!
127-129
Ve hani Ibrhm ve Isml Beyt'ten temelleri ykseltirler: Rabbimiz!
Bizden kabul buyur, sphesiz Sen en iyi isitenin, en iyi bilenin ta kendisisin.
Rabbimiz! Bizim ikimizi Senin iin saglamlastiran [esenlik, mutluluk kazandiran,
insanlarin Islm dinine girmesini saglayan] biri kil. Soyumuzdan da Senin iin
saglamlastiran [esenlik, mutluluk kazandiran, insanlarin Islm dinine girmesini
saglayan] bir nderli toplum getir. Ve bize kulluk yntemlerini gster, tevbemizi de
kabul et. Sphesiz Sen sutan dnsleri oka kabul edenin ve ok merhametli
olanin ta kendisisin. Rabbimiz! Bir de onlara ilerinden bir peygamber gnder ki
onlara Senin yetlerini okusun, onlara kitabi ve haksizlik, bozgunculuk ve kargasayi
engellemek iin konulmus kanun, dstur ve ilkeleri gretsin, onlari arindirsin. Hi
sphesiz Sen, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/
mutlak galip olanin, en iyi yasa koyanin, bozulmayi iyi engelleyenin; saglam
yapanin ta kendisisin.
130
Ve Ibrhm'in dininden/yasam tarzindan, kendini akilsizlastiran kimseden
baska kim yz evirir? Ve Biz o'nu dnyada semistik. Hi sphesiz o, hirette de
iyilerden biridir.
131
Rabbi o'na, Saglamlastiran [esenlik, mutluluk kazandiran] biri ol! dedigi
zaman Ibrhm, Ben lemlerin Rabbi iin saglamlastiran [esenlik, mutluluk
kazandiran, insanlarin Islm dinine girmesini saglayan] biri oldum dedi.
132
Ibrhm de mslim olmayi, kendi ogullarina ve Ya'kb'a, Ey ogullarim!
Sphesiz ki bu dini size Allah seti. Onun iin yalnizca Saglamlastiran [esenlik,

308

mutluluk kazandiran, insanlarin Islm dinine girmesini saglayan] kisiler olarak
ln! diye vasiyet etti.
(87/2, Bakara/124-132)
Necm: 421
142
Insanlardan akli ermeyenler, Bunlari, mevcut hedeften/stratejiden eviren
nedir? diyecekler. De ki: Dogu ve bati [tm ynler] yalniz Allah'indir. O, diledigi/
dileyen kimseyi dosdogru yola kilavuzlar.
143
Ve iste byle Biz, siz, insanlar zerine shitler olasiniz, Eli de sizin
zerinize shit olsun diye sizi hayirli bir nderli toplum yaptik. zerinde oldugun bu
hedefi/stratejiyi belirlememiz de yalnizca, Eliye uyan kimseleri, iki kesi
zerinde geri dneceklerden ayiralim; isaretleyip gsterelim/ bildirelim diyedir.
Tesbit ettigimiz bu hedef/strateji, elbette, Allah'in kilavuzluk ettigi kimselerin
disindakilere ok byktr. Ve Allah, imaninizi kaybedecek degildir. Hi sphesiz
Allah, btn insanlara ok sefkatlidir, ok merhametlidir.
144
Biz, senin Bizden ne beklemekte oldugunu kesinlikle gryoruz. Artik seni
hosnut olacagin bir hedefe/stratejiye evirecegiz. Haydi, yzn Mescid-i
Harm'a/dokunulmaz egitim-gretim kurumuna evir; aklin fikrin hep egitim-
gretimde olsun. Siz de, nerede olursaniz olun, yznz onun tarafina evirin!
Kendilerine Kitap verilmis olan kimseler de kesinlikle, sphesiz onun, Rabbinden
gelen bir gerek oldugunu bilirler. Ve Allah, onlarin yapip durduklarindan habersiz,
bilgisiz degildir.
145
Ve andolsun ki sen, o Kitap verilmis olan kimselere, btn yetleri de
getirsen, yine de senin hedefine/stratejine uymazlar. Sen de onlarin
hedefine/stratejisine uyan biri degilsin. Zaten onlar da birbirlerinin
hedeflerine/stratejilerine tbi degiller. Yine andolsun ki sana gelen bunca bilgiden
sonra, sen onlarin bos-igreti arzularina uyacak olursan, o zaman hi sphesiz sen,
kendi benligine haksizlik eden kimselerden olursun.
146
Kendilerine Kitap verdigimiz su kimseler, Peygamber'i kendi ogullarini
tanidiklari gibi tanirlar. Sphesiz onlardan bir kesim de bilip durmalarina ragmen,
kesinlikle hakki gizliyorlar.
147
Hak, Rabbindendir. O hlde, spheye dsenlerden olma sakin!
148
Ve herkes iin bir yn vardir; o, ona ynelendir. O nedenle hep hayirlara
kosun, yarisin/ hayirlari ne getirin. Her nerede olsaniz Allah, tmnz bir araya
getirir. Sphesiz Allah, her seye en iyi g yetirendir.
149
Ve her nereden ikarsan hemen yzn Mescid-i Harm/ dokunulmaz
egitim-gretim kurumu tarafina evir. Sphesiz bu, Rabbinden gelen bir haktir. Ve
Allah, yaptiklariniza ilgisiz, bilgisiz degildir.

309

150,151
Ve her nereden ikarsan hemen yzn Mescid-i Haram/ dokunulmaz
egitim-gretim kurumu tarafina evir. Ve siz, her nerede olsaniz, insanlardan,
onlardan irk koarak yanli; kendi zararlarina i yapan kimseler hari sizin
aleyhinizde bir delil olmamasi iin, Benim size, iinizden, size yetlerimizi okuyan,
sizi arindiran, size kitabi ve haksizlik, bozgunculuk ve kargasayi engellemek iin
konulmus kanun, dstur ve ilkeleri greten ve size bilmediginiz seyleri greten bir
eli gndermem gibi, size olan nimetimi tamamlamam iin ve dogru yolu
bulabilmeniz iin hemen yznz onun tarafina evirin. Artik onlara saygiyla,
sevgiyle, bilgiyle rperti duymayin, Bana saygiyla, sevgiyle, bilgiyle rperti duyun.
152
yleyse Beni anin ki, Ben de sizi anayim. Ve Bana, verdigim nimetlerin
karsiligini deyin, Bana iyilikbilmezlik etmeyin/ verdigim nimetleri grmemezlikten
gelmeyin.
(87/2, Bakara/142-152)
Necm: 422
339

196
Ve hac/programli ilhiyat egitimi ve umre'yi/seminer, sempozyum gibi kisa
sreli egitimleri Allah iin tamamlayin. Buna ragmen, eger siz alikonursaniz/
engellenirseniz, o zaman ilhiyat egitimi grenlere kolayiniza gelen seylerle destek
olun! Bununla beraber bu ilhiyat egitimi grenlere hediye; vereceginiz destek,
yerine varincaya kadar baslarinizi tiras etmeyin.
340
Artik iinizden hasta olana veya
basindan tirasa bir rahatsizligi bulunana oru veya sadaka yahut da ibdetten;
herhangi bir kulluk grevinden bir fidye/ karsilik! Artik emin oldugunuz zaman da
her kim umrede/kisa sreli egitimde hacca; programli ilhiyat egitimine kadar
kazan sagladiysa, artik hediyeden; egitime destekten kolayina geleni! Fakat kim
bulamazsa artik gn hacda; programli ilhiyat egitimi sresi iinde, yedi de
dndgnzde oru tutmasi! Bu, tam ondur. Bu hkm, ailesi Mescid-i Harm'da;
dokunulmaz ilhiyat egitim merkezinde hazir olmayanlar iindir. Allah'in korumasi
altina girin ve sphesiz Allah'in cezasinin ok siddetli oldugunu bilin.
197
Hac/programli ilhiyat egitimi, bilinen aylardir. Artik her kim o aylarda
hacci; programli ilhiyat egitimini, baslayip kendisine farz ederse/mutlaka
yapacagim derse, artik hac; programli ilhiyat egitimi sresince kadina yaklasmak,
irkin sz sylemek, gnah islemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayirdan ne
islerseniz de Allah onu bilir. Ve azik edinin. Sphesiz ki aziklarin en hayirlisi
Allah'in korumasi altina girmedir. Ve ey kavrama yetenekleri olanlar! Benim
korumam altina girin!
198
Rabbinizden bir armagan istemenizde hibir sakinca yoktur. Artik
Arafat'tan; egitim birimlerinden ayrilip akin ettiginizde, Mesar-i Harm'da;
dokunulmaz bilinlenme merkezinde hemen Allah'i anin. Ve O'nu, O'nun size
gsterdigi gibi anin. Ve siz bundan nce gerekten sapiklardan idiniz.
200-203
Sonra da Allah'a karsi grevlerinizi gereklestirdiginizde, tipki
babalarinizi andiginiz gibi, hatta daha kuvvetli bir anisla Allah'i anin. Ve Allah'i

310

sayili gnlerde anin. Artik kim iki gn iinde acele ederse ona gnah yoktur. Kim de
ertelerse ona da gnah yoktur. Bu, Allah'in korumasi altina girmis kimseler iindir.
Allah'in korumasi altina girin ve sphesiz kendinizin O'na toplanacaginizi bilin.
199
Sonra da insanlarin akip geldigi yerden siz de akip gelin ve Allah'tan bagislanma
isteyin. Sphesiz Allah ok bagislayicidir, ok merhamet edicidir. Iste insanlardan
bazisi, Ey Rabbimiz! Bize dnyada ver! diyen kimselerdir. Onun iin de hirette
hak edilmis bir pay yoktur.
201
Yine onlardan, Rabbimiz! Bize dnyada bir gzellik-iyilik ve hirette de
bir gzellik-iyilik ver ve bizi atesin azabindan koru! diyenler vardir.
202
Iste onlar, kendileri iin kazandiklarindan hak edilmis bir pay olanlardir. Ve
Allah, hesabi ok abuk grendir.
204
Insanlardan kimi de vardir ki, onun basit dnya yasami hakkindaki sz
senin hosuna gider ve o, kalbindekine Allah'i shit tutar. Ve o, dsmanligi en yaman
olanidir.
205
O, dnp gitti mi/yetkilendi mi de yeryznde bozgunculuk ikarmak,
ekini/kltr/kadinlari ve nesli degisime/yikima ugratmak iin alisir. Allah ise
bozgunculugu sevmez.
206
Ona, Allah'in korumasi altina gir! dendigi zaman da byklk, g,
kendisini gnah islemeye srkler. Iste ylesine cehennem yeter. O, ne kt bir
dsektir!
207
Insanlardan kimi de vardir ki, Allah'in rizasina ermek iin kendini satar
[Allah yolunda malini-mlkn harcar, canini ortaya koyar]. Ve Allah, kullarina ok
sefkatlidir.
158
Sphesiz Saf ve Merve Allah'in almetlerinden birkaidir. Onun iin her
kim Beyt'i/Ilhiyat egitim merkezi olan Kabe'yi kasdedip Beyt'e gider veya
umre/kisa sreli egitim yaptirilirsa, buralarda dolasmasinda kendisine bir sakinca
yoktur. Her kim de gnlnden koparak bir hayir islerse, sphesiz Allah karsilik
verendir, en iyi bilendir.
341

(87/2, Bakara/196-198, 200-203, 199, 201-202, 204-207, 158)
Necm: 423
133
Yoksa siz Ya'kb'a lm hli gelip attigi zaman, ogullarina, Benden sonra
neye kulluk edeceksiniz? dedigi zaman, onlarin; Biz, bir tek ilh olarak senin
ilhina ve atalarin Ibrhm, Isml ve Ishk'in ilhina kulluk edecegiz. Ve biz, sadece
O'nun iin islmlastiranlariz dediklerine taniklar mi idiniz?!
134
Onlar, gelip geen bir nderli toplumdur. Onlarin kazandiklari
kendilerinedir, sizin kazandiklariniz da kendinizedir. Siz, onlarin yaptiklarindan
sorumlu olmazsiniz.

311

135
Ve Yahudiler, Yahdi olunuz ki kilavuzlandiginiz dogru yolu bulasiniz;
Hristiyanlar da Hristiyan olunuz ki kilavuzlandiginiz dogru yolu bulasiniz dediler.
Sen de ki: Tam tersi, kfrden, Allah'a ortak kosmaktan dnen biri olarak Allah'in
ortaklarinin olacagini kabul etmemis olan Ibrhm'in dinine/yasam tarzina!
136
Deyin ki: Biz Allah'a, bize indirilene, Ibrhm'e ve Isml'e ve Ishk'a ve
Ya'kb'a ve torunlarina indirilene, Ms'ya ve s'ya verilene ve peygamberlere
Rablerinden verilene iman ettik; onlardan hi birini digerinden ayirmayiz ve biz
ancak O'nun iin islmlastiranlariz [saglamlastiran/ esenlik-mutluluk kazandiran
birileriyiz].
137
Artik, eger mminleri Yahdilestirmek, Hristiyanlastirmak isteyenler, sizin
iman ettiginiz gibi iman ederlerse, artik kesinlikle kilavuzlandiklari dogru yolu
buldular. Yok eger yz evirirlerse, onlar sadece paralanmislik iindedirler. Iste
onlara karsi sana Allah yeter. Ve O, en iyi isitendir, en iyi bilendir.
138
Allah'in dinine! Din ortaya koymak konusunda Allah'tan daha gzel olan
kimdir? Ve biz, sadece O'na kulluk edenleriz.
139,140
De ki: Allah, sizin Rabbiniz ve bizim Rabbimiz olmasina ragmen, O'nun
hakkinda mi bizimle ekisiyorsunuz? Bir de bizim amellerimiz yalnizca bize, sizin
amelleriniz de yalnizca sizedir. Ve biz sadece O'nun iin Kendisini tm
noksanliklardan arindiran kimseleriz. Yoksa siz, Sphesiz Ibrhm, Isml, Ishk,
Yakb ve torunlari da hep Yahdi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki:
Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mi? Kendi yanindaki, Allah'tan gelen bir
shitligi saklayandan kendisine daha haksizlik eden kim olabilir? Allah,
yaptiklariniza bilgisiz, duyarsiz da degildir.
141
Onlar, gelip geen bir nderli toplumdurlar. Onlarin kendi kazandiklari
kendilerinedir, sizin kazandiklariniz da kendinizedir. Siz, onlarin yaptiklarindan
sorumlu olmazsiniz.
(87/2, Bakara/133-141)
Necm: 424
153
Ey iman etmis kimseler! Sabretmekle ve saltla [ml ynden ve zihinsel
aidan destek olma; toplumu aydinlatma ile] yardim isteyin. Sphesiz Allah,
sabredenlerle beraberdir.
154
Ve Allah yolunda ldrlenlere, ller demeyin. Aslinda onlar diridirler.
Fakat siz bilincine ermiyorsunuz.
155,156
Ve de kesinlikle Biz, korkudan, aliktan bir seylerle ve mallardan,
canlardan ve rnlerden eksiltme ile sizi zayif dsrecegiz/ imtihan edecegiz.
Kendilerine bir musibet geldigi zaman, Biz sphesiz Allah'a aidiz ve yalniz O'na
dnecegiz diyen su sabredenlere de mjdele!

312

157
Iste onlar; Rablerinden, birtakim destekler ve rahmet kendilerinedir. Iste
onlar, kilavuzlandiklari dogru yolu bulanlarin da ta kendisidir.
(87/2, Bakara/153-157)
Necm: 425
159,160
Sphesiz indirdigimiz aik delilleri ve dogru yol kilavuzunu, Biz, kitapta
insanlara apaik gsterdikten sonra gizleyen kimseler; iste onlar; onlari Allah ve
dislayanlar, dislayip gzden ikarir. Ancak gnahtan dns yapan ve dzeltenler ve
aik delilleri ve dogru yol kilavuzunu aika ortaya koyanlar baskadir. Iste onlar,
Ben onlarin tevbelerini kabul ederim. Ve Ben tevbeleri oka kabul eden, ok tevbe
Iirsati veren, oka merhamet edenim.
(87/2, Bakara/159-160)
Necm: 426
161,162
Kfredip; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddedip de bu hl
zerine len su kimseler; iste onlar; Allah'in, dogal glerin/vahiylerin, insanlarin
hepsinin dislamasi onlaradir. Onlar dislanista temelli kalicidirlar. Onlardan azap
hafifletilmez ve onlara bakilmayacaktir da.
163
Ve sizin ilhiniz, bir tek ilhtir. O'ndan baska ilh diye bir sey yoktur. O,
yarattigi btn canlilara dnyada oka merhamet edendir, engin merhamet
sahibidir.
164
Sphesiz ki gklerin ve yerin olusturulusunda, gece ve gndzn birbiri
ardinca gelisinde,
insanlara yarayan seylerle denizde akip giden gemilerde,
Allah'in semadan bir su indirip de onunla yeryzn lmnden sonra
diriltmesinde,
yeryznde her deprenen canlilardan yaymasinda,
rzgrlari evirip evirmesinde,
gk ile yeryz arasinda emre hazir olan bulutta, sphesiz akillarini alistiran
bir toplum iin elbette almetler/gstergeler vardir.
165,166
Insanlardan kimi de Allah'in astlarindan birtakim esler tutan kimselerdir.
Onlari, Allah'i sever gibi seviyorlar. Oysa iman etmis kimseler, Allah'a sevgi
ynnden daha kuvvetlidir. Ve sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapan o
kimseler, azabi grecekleri zaman; kendilerine uyulan kimseler, azabi grerek
kendilerine uyanlardan kaip uzaklastiklari ve azabi grdkleri ve kendileriyle
baglar kesildigi zaman, btn kuvvetin Allah'a ait oldugunu ve Allah'in azabinin
gerekten ok siddetli bulundugunu keske grselerdi.
167
Onlara uyanlar da, Ah, bizim iin dnyaya bir dns olsaydi da onlarin
bizden uzaklastiklari gibi biz de onlardan uzaklassaydik! derler. Iste bylece Allah
onlara btn amellerini, zerlerine yigilmis pismanlik ve zntler hlinde
gsterecektir. Onlar bu atesten ikanlar da degillerdir.

313

(87/2, Bakara/161-167)
Necm: 427
168
Ey insanlar! Yeryzndeki hell ve temiz, hos, yararli seylerden yiyin ve
seytnin adimlarini izlemeyin. Sphesiz o, sizin iin apaik bir dsmandir.
169
O, size yalnizca ktlg, asiriligi; irkinligi-haysizligi ve Allah zerine
bilmediginiz seyleri sylemenizi emreder.
170
Ve onlara, Allah'in indirdigine uyun dendigi vakit, Aksine biz,
atalarimizi neyin zerinde bulduysak ona uyariz dediler. Atalari bir seye akil
erdirmez ve kilavuzlandiklari dogru yolu bulmaz idiyseler de mi?
(87/2, Bakara/168-170)
Necm: 428
171
Ve kfirlerden bir kisminin; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis
olan kisilerin hli, sadece bir agirma veya bagirmadan baskasini isitmeyen seylere
oban haykirisi/ karga haykirisi yapan kimsenin hli gibidir; sagirdirlar, dilsizdirler,
krdrler. Bu yzden onlar akil da etmezler.
259
Bir kisim kfretmis; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan o
kisilerin hli de, evlerinin atilari kms bir kente ugrayan kimse gibidir: O kimse,
Bunu, bu lmnden sonra Allah nasil diriltecek?! diyerek inansizligini ortaya
koydu. Bunun zerine Allah onu yz sene ldrd, sonra diriltti. Allah, Ne kadar
kaldin? dedi. O, Bir gn yahut bir gnn bir kismi kaldim dedi. Allah, Tam
tersi, sen yz sene kaldin, yle iken bak yiyecegine-iecegine henz bozulmamis,
esegine de bak. Biz, bunu, sen bilesin ve seni insanlar iin bir yet kilalim diye
yaptik- O kemiklere de bak, onlari nasil ykseklestiriyoruz. Sonra onlara nasil et
giydiriyoruz? dedi. Bylece ona aika belli olunca, Sphesiz Allah'in her seye
g yetiren oldugunu daha iyi biliyorum dedi.
(87/2, Bakara/171, 259)
Necm: 429
172
Ey iman etmis kisiler! Eger siz yalnizca O'na kulluk ediyorsaniz, sizi
riziklandirdigimiz seylerin hos, temiz ve yararli olanlarindan yiyin ve verdigi
nimetlerin karsiligini Allah'a deyin.
173
O size, sadece l hayvani, kani, domuzun etini ve Allah'tan baskasi adina
kesilen hayvanlari harm kildi. Sonra kim bunlardan yemeye mecbur kalirsa,
baskasinin hakkina tecavz etmemek ve zaruret lsn gememek zere ona bir
gnah yoktur. Sphesiz Allah ok bagislayicidir, ok merhametlidir.
(87/2, Bakara/172-173)

314

Necm: 430

174
Sphesiz Allah'in kitaptan indirdigi bir seyi gizleyen ve gizledigi seyi ok az
bir bedelle satanlar; iste onlar, karinlarina atesten baska bir sey yemezler. Ve
kiymet gn Allah, onlara konusmaz ve kendilerini temize ikarmaz ve onlara aci
veren bir azap vardir.
175
Iste onlar, dogru yol karsiligi sapikligi, bagislanma karsiligi azap satin alan
kimselerdir. Bunlar, atese karsi ne kadar da dayaniklidirlar!
176
Iste bu, sphesiz Allah'in Kitab'i hak ile indirmesi sebebi iledir. Ve sphesiz
Kitap hakkinda anlasmazliga dsen su kimseler kesinlikle ok uzak bir paralanma
iindedirler.
(87/2, Bakara/174-176)
Necm: 431
177
Yzlerinizi dogu ve bati ynne evirmeniz iyi adamlik degildir. Ama iyi
adamlar, Allah'a, hiret Gn'ne/Son Gn'e, meleklere, Kitap'a, peygamberlere
inanan; malini akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolcuya ve dilenenlere ve
zgrlg olmayanlara, Allah'a/mala/vermeye sevgisi olmasina ragmen veren ve
salti ikame eden [ml ynden ve zihinsel aidan destek olma; toplumu
aydinlatma kurumlari olusturan-ayakta tutan], zekti/vergiyi veren kimselerdir. Ve
de szlestiklerinde, szlerini tastamam yerine getiren, sikinti, hastalik ve savas
zamanlarinda sabreden kimselerdir. Iste onlar, z-sz dogru olanlardir. Ve iste
onlar, Allah'in korumasi altina girmis kisilerin ta kendileridir.
(87/2, Bakara/177)
Necm: 432
178
Ey iman etmis kisiler! lml olaylarda kisas; taraflar arasinda dil karsilik
size farz kilindi. Hre hr, kleye kle, kadina kadin Ama her kim, lenin kardesi
tarafindan bir sey karsiligi bagislanirsa, o zaman rfe uymali, ona gzellikle
demelidir. Bu, Rabbiniz tarafindan bir hafifletme ve bir rahmettir. Artik kim
sinirlari asarsa, artik aci veren azap onun iindir.
179
Ey kavrama yetenekleri olanlar! Allah'in korumasi altina girersiniz diye bu
dil karsilik ilkesinde sizin iin hayat vardir.
(87/2, Bakara/178-179)
Necm: 433
180
Sizden birinize lm hazir oldugu vakit, eger bir hayir/mal biraktiysa,
Allah'in korumasi altina girmis kisiler zerine bir hak olarak, babasi-anasi ve en
yakin akrabasi iin, rfe uygun; herkese kabul gren bir sekilde vasiyet etmek
zorunlu grev kilindi.

315

181
Artik her kim, bunu duyduktan sonra onu degistirirse, onun gnahi ancak
onu degistirenlerin zerinedir. Sphesiz Allah en iyi isitendir, en iyi bilendir.
182
Artik her kim vasiyet edenin, bir hata islemesinden veya bir gnaha
girmesinden korkar da onlarin arasini dzeltirse, ona hibir gnah yoktur. Sphesiz
Allah ok bagislayicidir, ok merhamet edicidir.
(87/2, Bakara/180-182)
Necm: 434
183,184
Ey iman etmi kimseler! Karkl, beraberce oru tutmak,
342

Allah'n korumas altna giresiniz diye, sizden ncekilere, -sayili gnlerde, o
nedenle sizden her kim hasta olursa veyahut iftilik, ticaret, askerlik, egitim-
gretim gibi gidi gelili; hareketli bir i zere olursa diger gnlerden sayisincadir.
Oruca gcn kaybetmi olanlar/gc yetenler zerine ise bir yoksulun yiyecegi,
kurtulmalik olarak bortur. Kim de gnll hayir-iyilik yaparsa bu kendisi iin ok
hayirlidir/yararlidir. Ve eger bilirseniz oru tutmaniz sizin iin hayirlidir/yararlidir
seklinde- farz knd gibi, size de farz knd.
185
Ramazn ayi ki, Kurn, bir kilavuz olarak ve furkndan, yol gstermeden
aik seik aiklamalar olarak kendisinde indirilmistir. Bu nedenle sizden her kim
bu aya shit olursa hemen onda oru tutsun. Kim de hasta veya sefer; iftilik,
ticaret, askerlik, egitim- gretim gibi gidi gelili; hareketli bir i zerinde ise
diger gnlerden sayisincadir. Allah, size kolaylik diler, size zorluk dilemez. Bu
kolaylik, Allah'in korumasi altina girmeniz ve sayiyi tamamlamaniz, size yol
gsterdiginden dolayi Allah'i byklemeniz ve Allah'in verdigi nimetlerin
karsiligini deyesiniz diyedir.
187
Karkl, beraberce oru tutma gecesinde kadinlariniza cinsellikle ilgili
szler, cinsel iliski, size hell kilindi. Onlar, sizin iin bir giysidir, siz de onlar iin
bir giysisiniz. Allah, sizin kendinize hinlik ettiginizi bildi de tevbenizi kabul etti ve
sizi bagisladi. Artik kadinlariniza yaklasin ve Allah'in sizler iin yazdigi seylerden
arayin. Ve fecrden, beyaz iplik siyah iplikten iyiden iyiye sizin iin aiga ikincaya
kadar yiyin-iin. Ve geceye kadar orucu tamamlayin. Ve siz ilhiyat egitim
merkezlerinde programli ibdet hlinde iken onlara yaklasmayin. Bunlar, Allah'in
sinirlaridir, artik Allah'in sinirlarina yaklasmayin. Allah, Kendisinin korumasi altina
girsinler diye yetlerini insanlara iste byle aika ortaya koyar.
186
Ve kullarim sana Benden sorduklari zaman, biliniz ki sphesiz Ben ok
yakinimdir. Bana yakarinca, yakaranin yakarisina cevap veririm. O hlde rste
ermeleri iin, onlar da Bana karsilik versinler ve Bana inansinlar.
343

(87/2, Bakara/183-185, 187, 186)
Necm: 435

316

188
Aranizda mallarinizi da btil sebeplerle yemeyin. Insanlarin mallarindan bir
kismini bilerek ve gnah ile yemek iin mallarinizi hkimlere aktarmayin.
(87/2, Bakara/188)
Necm: 436
189
Sana hilallerden soruyorlar. De ki: Onlar, insanlar ve hac/programli ilhiyat
egitim dnemleri iin zaman lleridir. Evlerinize arka taraflarindan
girmeniz/dinde Allah'in ilkelerinden baska ilkeler benimsemeniz, iyi adamlik
degildir. Ama iyi adamlik, Allah'in korumasi altina girmektir. yleyse,
evlerinize kapilarindan girin; dini, din sahibi Allah'in izdigi erevede yasayin.
Ve basariya erenlerden, kurtulanlardan olmaniz iin Allah'in korumasi altina girin.
(87/2, Bakara/189)
Necm: 437
190
Ve sizinle savasan kimselerle Allah yolunda savasin; ln, ldrn. Ve
siniri asmayin. Sphesiz Allah, siniri asanlari sevmez.
191
Ve onlari nerede yakalarsaniz ldrn, ikardiklari yerden siz de onlari
ikarin. Ve insanlari dinden ikarmak; ortak kosmaya, Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddetmeye srklemek, ldrmeden daha siddetlidir. Mescid-i
Harm; dokunulmaz ilhiyat egitim merkezi yaninda onlar, orada sizinle
savasmadika da onlarla savasmayin. Buna ragmen onlar, sizinle savasirlarsa,
hemen onlari ldrn. kfirlerin; Allah'in ilhligini, rabligini bilerek reddedenlerin
cezasi iste byledir.
192
Bununla beraber, eger vazgeerlerse, biliniz ki sphesiz Allah ok
bagislayicidir, ok merhamet edicidir.
193
Ve de insanlari dinden ikarmak; ortak kosmaya, Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddetmeye srklemek faaliyeti kalmayip din yalniz Allah'in
oluncaya kadar onlarla savasin. Artik eger vazgeerlerse, dsmanlik, kendi
benliklerine haksizlik edenlerden baskasina yoktur.
194
Dokunulmazlik ayi, harm aya karsiliktir. Ve btn dokunulmazliklar/
baglayici hkmler, birbirine karsiliktir. O hlde kim size saldirdiysa, siz de ona
yaptigi saldirinin ayniyla saldirin. Ve Allah'in korumasi altina girin. Ve bilin ki
Allah, Kendi korumasi altina girmis kisiler ile beraberdir.
195
Ve Allah yolunda malinizi harcayin/ basta yakinlariniz olmak zere
baskalarinin nafakalarini saglayin, kendinizi ellerinizle tehlikeye birakmayin ve
iyilestirin-gzellestirin. Sphesiz Allah, iyilestirenleri-gzellestirenleri sever.
(87/2, Bakara/190-195)

317

Necm: 438
208
Ey iman etmis kisiler! Hepiniz, topluca Islm'a-barisa-gvenlige-saglamliga
girin ve seytanin adimlarini izlemeyin. Sphesiz o, sizin iin apaik bir dsmandir.
209
Buna ragmen, eger siz apaik deliller geldikten sonra yine kayarsaniz, artik
bilin ki sphesiz Allah, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn
olmayan/mutlak galip olandir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam
yapandir.
(87/2, Bakara/208-209)
Necm: 439
210
Onlar, sadece Allah'in buluttan glgeler iinde gelmesini, dogal glerin
|isin, radyasyon ve meteorlarin] gelmesini ve isin bitirilivermesini mi bekliyorlar?
Hlbuki btn isler, yalnizca Allah'a dndrlyor.
211
Isrlogullari'na, Bizim, onlara aik almetten/ gstergeden ka tane
verdigimizi sor. Allah'in nimetini her kim kendisine geldikten sonra degistirirse,
artik sphesiz Allah azabi ok siddetli olandir.
212
Basit dnya hayati, kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddeden
kisiler iin ssl gsterildi. Onlar, iman edenlerle egleniyorlar. Hlbuki Allah'in
korumasi altina girmis kisiler, kiymet gn onlarin stndedir. Allah, diledigi
kimseye hesapsiz rizik verir.
(87/2, Bakara/210-212)
Necm: 440
213
Insanlar tek bir nderli toplum idi de Allah mjdeciler ve uyaricilar olmak
zere peygamberler gnderdi ve anlasmazlik ettikleri konularda insanlar arasinda
hkmetsinler diye onlarin beraberinde hak ile kitap indirdi. Ve sirf o Kitap
verilenler, kendilerine bunca deliller geldikten sonra aralarindaki azginlik yznden
anlasmazliga dstler. Bunun zerine Allah, Kendi bilgisi geregi, iman edenlere,
onlarin hakkinda anlasmazliga dstkleri hakka kilavuz oldu. Ve Allah, diledigi
kimseyi/dileyen kimseyi dosdogru yola kilavuzlar.
(87/2, Bakara/213)
Necm: 441
214
Yoksa siz, kendinizden nce gelip geenlerin hli size gelmeden cennete
gireceginizi mi sandiniz? Onlara yoksulluklar, sikintilar dokundu ve sarsildilar; hatta
eli ve beraberinde iman edenler, Allah'in yardimi ne zaman? derlerdi. Dikkat
edin! Gerekten Allah'in yardimi pek yakindir.
(87/2, Bakara/214)

318

Necm: 442
215
Onlar, sana neyi Allah yolunda harcayacaklarini/ neyi nafakalastiracaklarini
soruyorlar. De ki: Hayirdan/maldan; zamandan, bilgiden verdiginiz seyler/
sagladiginiz nafakalar, ana-baba, en yakinlar, yetimler, miskinler ve yolda kalmislar
iindir. Ve hayirdan ne islerseniz, artik sphesiz Allah, onu en iyi bilendir.
216
Ve savas sizin iin hos olmayan bir sey olmasina ragmen, size zorunlu grev
olarak verildi. Olabilir ki siz, sizin iin hayirli olan bir seyden hoslanmazsiniz. Yine
olabilir ki, siz, sizin iin kt, zararli olan bir seyi seversiniz. Ve Allah bilir, siz
bilmezsiniz.
(87/2, Bakara/215-216)
Necm. 443
217
Sana dokunulmaz olan aydan ve o dokunulmaz olan ayda savasmaktan
soruyorlar. De ki: Onda savasmak, byk sutur. Ve Allah yolundan alikoymak,
O'nu ve Mescid-i Harm'i/ilhyat egitim merkezini bilerek reddetmek/
grmezlikten gelmek ve Mescid-i Harm'in halkini; orada egitim-gretim
yapanlari ve kisa sreli egitime katilanlari oradan ikarmak, Allah yaninda daha
byktr. Ve insanlari dinden ikarmak; ortak kosmaya, Allah'in ilhligini ve
rabligini rtmeye srklemek, ldrmekten daha byktr. Onlar, eger g
yetirirlerse, sizi dininizden dndrmek iin sizinle savasmaktan hibir zaman geri
durmazlar. Sizden de her kim dininden dner ve kfir; Allah'in ilhligini, rabligini
bilerek reddedenbiri olarak can verirse, artik onlarin btn amelleri, dnyada ve
hirette bosa gitmistir. Ve iste onlar, atesin ashbidir. Onlar orada srekli
kalanlardir.
218
Sphesiz ki iman eden kimseler, yurtlarindan baska yurtlara gen kimseler
ve Allah yolunda gayret gsteren kimseler, Allah'in rahmetini umarlar. Ve Allah,
ok bagislayicidir, ok merhamet edicidir.
(87/2, Bakara/217-218)
Necm. 444
219,220
Sana akli karistiran, rten seylerden/ akli rtmekten ve sans oyunlarindan
soruyorlar. De ki: Bu ikisinde byk bir gnah, bir de insanlar iin bazi menfaatler
vardir. Fakat dnya ve hirette gnahlari, menfaatlerinden daha byktr. Yine
sana neyi Allah yolunda harcayacaklarini soruyorlar. De ki: Ihtiyatan fazlasini
harcayin. Allah, iyiden iyiye dsnrsnz diye yetlerini iste byle sizin iin
ortaya koyuyor. Sana yetimlerden de soruyorlar. De ki: Onlar iin, iyilestirme, en
iyisidir. Eger onlara karisirsaniz, artik onlar sizin kardeslerinizdir. Allah,
bozguncuyla iyilestiriciyi birbirinden ayirt eder. Eger Allah dileseydi, sizi zora
kosardi. Sphesiz Allah, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn

319

olmayan/mutlak galip olandir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam
yapandir.
(87/2, Bakara/219-220)
Necm: 445
221
Ve ortak kosan kadinlari, iman edinceye kadar nikhlamayin. Iman etmis,
kfirlerin himayesindeki bir kle kadin, sizin ok hounuza gitmi olsa da ortak
kosan bir kadindan daha hayirlidir. Ortak kosan erkekleri de iman edinceye kadar
nikhlamayin; iman etmis bir erkek kle, sizin ok hounuza gitmi olsa da ortak
kosan bir erkekten daha hayirlidir. Ortak kosanlar atese agirirlar, Allah ise Kendi
bilgisi ile cennete ve bagislanmaya agirir. O, gt alip dsnrler diye insanlara
yetlerini ortaya koyar.
(87/2, Bakara/221)
Necm: 446
222
Sana kadinlarin aybasi hlinden de soruyorlar. De ki: O, bir eziyettir. Onun
iin aybasi hlinde kadinlardan ekilin ve temizleninceye kadar onlarla cinsel
iliskide bulunmayin. Artik iyice temizlendikleri zaman da Allah'in emrettigi yerden
onlara varin. Sphesiz Allah, hatadan iyice dnenleri sever ve ok temizlenenleri
sever.
(87/2, Bakara/222)
Necm: 447
223
Kadinlariniz, sizin iin bir tarladir/kltrdr. yleyse tarlaniza/kltrnze
dilediginiz gibi varin. Kendiniz iin de nceden gnderin ve Allah'in korumasi altina
girin. Sphesiz O'na kavusacaginizi da bilin. Ve mminlere mjdele!
(87/2, Bakara/223)
Necm: 448
224
Ve iyilerden olmaniza, Allah'in korumasi altina girmenize, insanlar arasini
dzeltmenize, Allah'i, yeminleriniz iin engel yapmayin; Yapardim ya Allah'a
yemin ettim, artik yeminimi bozamam demeyin. Ve Allah, en iyi isitendir, en iyi
bilendir.
225
Allah, sizleri yeminlerinizdeki bos szlerden sorumlu tutmaz; ama bilinli
yapilmis eylemleriniz nedeniyle sorumlu tutar. Allah, ok bagislayicidir, ok
yumusak davranandir.
(87/2, Bakara/224-225)
Necm: 449
344


320

226
Kadinlarindan l edenler/onlara yaklasmamaya yemin edenler iin, drt ay
beklemek vardir. Sonra eger dnerlerse, artik sphesiz Allah, ok bagislayicidir, ok
merhamet edicidir.
227
Eger bosamaya karar vermislerse de, sphesiz Allah, en iyi isitendir, en iyi
bilendir.
(87/2, Bakara/226-227)
Necm: 450
228
Bosanmis kadinlar da, kendi kendilerine det dnemi sresi beklerler.
Eger Allah'a ve hiret gnne inaniyorlarsa Allah'in rahimlerinde olusturdugunu
gizlemeleri, kendilerine hell olmaz. Ve onlarin kocalari, barismak isterlerse o sre
iersinde onlari geri almaya daha ok hak sahibidirler. Ve onlarin zararlarina
olanlar gibi, rfe uygun/herkese kabul gren bir sekilde kendi yararlarina olanlar
da vardir. Erkekler iin de, onlarin zerinde bir derece vardir. Ve Allah, en stn,
en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olandir, en
iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir.
229
Bosamak iki defadir. Bundan sonrasi ya rfe uygun/herkese kabul gren bir
sekil ile tutmak veya iyilestirmekle salmaktir. Onlara verdiklerinizden bir sey
almaniz da sizin iin hell olmaz. Ancak ikisinin de Allah'in sinirlarini
yapamamaktan korkmalari baskadir. Artik eger siz kamu grevlileri, bunlarin,
Allah'in sinirlarini yapamayacaklarindan korkarsaniz, kadinin fidye/ayrilma bedeli
vermesinde ikisine de vebal yoktur. Iste bunlar, Allah'in sinirlaridir. Artik bunlari
asmayin. Her kim de Allah'in sinirlarini asarsa, artik iste onlar, kendi benliklerine
haksizlik edenlerin ta kendisidir.
230
Eger o, kadini bosarsa, artik bundan sonra o kadin, ondan baska bir koca ile
nikhlanmadika ona hell olmaz. Sonra eger ikinci koca onu bosarsa, Allah'in
sinirlarini yapabileceklerini zannettilerse, birbirlerine dnmelerinde her ikisine de
vebal yoktur. Allah'in, bilip duran bir toplum iin ortaya koydugu sinirlar, iste
bunlardir.
231
Kadinlari bosadiginiz zaman iddetlerini de bitirdiklerinde, artik onlari ya
marf ile tutun veya marf ile salin, haklarina tecavz iin zararlarina olarak onlari
tutmayin. Her kim bunu yaparsa kendi benligine haksizlik etmis olur. Allah'in
yetlerini oyuncak da edinmeyin, Allah'in zerinizdeki nimetini, size kendisiyle gt
vermek zere indirdigi kitabi ve haksizlik, bozgunculuk ve kargasayi engellemek
iin konulmus kanun, dstur ve ilkeleri hatirlayip dsnn. Hem de Allah'in
korumasi altina girin ve sphesiz Allah'in her seyi en iyi bilen oldugunu bilin.
232
Ve siz kadinlari bosayip da onlar, srelerinin sonuna geldikleri zaman,
esleriyle aralarinda rfe uygun/ herkese kabul gren bir sekil ile rizalastiklari
zaman, kendilerini kocalariyla nikhlanacaklar diye sikistirip engellemeyin. Iste
bu, sizden Allah'a ve hiret gnne iman eden kimselerin kendisi ile

321

gtlenecegidir. Iste bu, sizin iin daha uygun ve daha nezihtir. Ve Allah bilir, siz
bilmezsiniz.
(87/2, Bakara/228-232)
Necm: 451
233
Anneler, ocuklarini, emzirmenin tamamlanmasini isteyenler iin tam iki
yil emzirirler. ocuk kendisine ait olan babaya da emzirenlerin yiyecekleri ve
giyecekleri rfe uygun/ herkese kabul gren sekilde bir bortur. Kisi sadece
gcne; kapasitesine gre ykml olur. Ve ocugu sebebiyle bir anne, ocugu
sebebiyle bir baba da zarara sokulmasin. Vrise de bunun aynisi bortur. Eger ana
ve baba birbirleriyle istisre edip, kendi rizalariyla ocugu stten ayirmak
isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Eger ocuklarinizi emzirtmek isterseniz,
vereceginizi rfe uygun/ herkese kabul gren bir sekil ile teslim ettiginiz zaman,
bunda da size bir vebal yoktur. Ve Allah'in korumasi altina girin ve sphesiz
Allah'in yaptiklarinizi ok iyi gren oldugunu bilin.
(87/2, Bakara/233)
Necm: 452
234
Iinizden gemiste yaptiklarini ve yapmasi gerekirken yapmadiklarini bir bir
hatirlattirilanlar; lenler ve geride esler birakan kimselerin hanimlari da,
kendiliklerinden drt ay ve on gn beklerler. Sonra sreleri sona erdigi zaman,
artik kendileri hakkinda rfe uygun/ herkese kabul gren bir sekil ile
yaptiklarinda sizin [bunu yapanlar ve bunu izleyenler] iin bir vebal yoktur. Ve
Allah, yaptiklariniza haberdardir.
235
Ve bu kadinlara evlenme isteginizi st kapali biimde itlatmanizda veya
iinizde tutmanizda size bir gnah yoktur. Allah, sphesiz sizin onlari anacaginizi
bilir. Fakat rfe uygun/ herkese kabul gren bir sekilde bir sz sylemekten baska
bir sekilde kendileriyle gizlice szlesmeyin. Farz olan sre sona erinceye kadar da
nikh akdine kesin karar vermeyin. Bilin ki sphesiz Allah iinizdekini bilir. yle
ise O'ndan sakinin. Yine bilin ki sphesiz Allah kullarinin gnahlarini ok rten,
onlari cezalandirmayan ve bagisi bol olandir, ok yumusak davranandir.
236
Eger kadinlari, kendilerine dokunmadan veya onlara bir mehir
345

ayarlamadan/belirlemeden bosarsaniz size bir vebal yoktur. Ve onlari
kazanlandirin. Genis olan hline gre, eli dar olan da hline gredir. rfe
uygun/herkese kabul gren bir sekle gre kazan, iyilik-gzellik retenler zerine
bir bortur.
237
Ve eger onlari, kendilerine dokunmadan nce bosar ve mehri de kesmis
bulunursaniz, o zaman bor, o kestiginiz miktarin yarisidir. Ancak kadinlar veya
nikh akdini elinde bulunduran kimse/velisi bagislarsa baska. Ve bagislamaniz,

322

Allah'in korumasi altina girmeye daha yakindir. Aranizdaki fazlaligi da unutmayin.
Sphesiz Allah, yaptiklarinizi en iyi grendir.
(87/2, Bakara/234-237)
Necm: 453
238,239
Saltlari [ml ynden ve zihinsel aidan destek olma; toplumu
aydinlatma kurumlarini] ve en hayirli salti [ml ynden ve zihinsel aidan destek
olmanin; toplumu aydinlatmanin en yararli olani; haftalik toplanti gn saltini]
346

elbirligi ile koruyun. Ve Allah iin srekli saygida durarak kalkin; ise koyulun;
egitim-gretim ve sosyal yardim kurumunu isletin. Ama eger korkulu bir ortamda
bulunuyorsaniz, o zaman yaya veya binekli olarak giderken; hareket hlinde
koruyun, yerine getirin. Sonra da gvene erdiginizde bilmediginiz seyleri size
grettigi gibi Allah'i hemen anin.
(87/2, Bakara/238-239)
Necm: 454
240
Ve sizden esler birakarak lecek olanlar, esleri iin senesine kadar
evlerinden ikarilmaksizin kendilerine yetecek bir mali vasiyet ederler. Artik
onlar, ikarlarsa, rfe uygun/herkese kabul gren bir sekil ile kendilerinin
yaptiklarinda sizin iin bir vebal yoktur. Ve Allah, en stn, en gl, en serefli,
maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olandir, en iyi yasa koyandir,
bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir.
241
Bosanmis kadinlar iin de Allah'in korumasi altina girmis kisiler zerine bir
grev olmak zere, rfe uygun/ herkese kabul gren bir sekilde bir
yararlanma/nafaka alma vardir.
242
Iste Allah, akillariniz ersin diye yetlerini size byle aiga koyar.
(87/2, Bakara/240-242)
Necm: 455
243
Kendileri binlerce kisi iken lm korkusuyla yurtlarindan ikan, sonra da
Allah'in kendilerine ln/caniniz iksin! deyip, sonra da kendilerine bir hayat
verdigi kimseleri grmedin mi/hi dsnmedin mi? Sphesiz Allah, insanlara karsi
bir armagan sahibidir. Velkin insanlarin pek ogu kendilerine verilen nimetlerin
karsiligini demiyorlar.
244
Ve Allah yolunda savasin. Sphesiz Allah'in en iyi isiten ve en iyi bilen
oldugunu da bilin.

323

245
Kimdir o kisi ki Allah'a gzel bir dn versin de Allah da ona birok
katlarini katlayiversin. Allah darlik da verir, genislik de verir. Ve yalniz O'na
dndrleceksiniz.
246
Isrlogullari'nin Ms'dan sonra ileri gelenlerini grmedin mi/hi
dsnmedin mi? Hani onlar, kendi peygamberlerinden birine, Bize bir hkmdar
gnder de Allah yolunda savasalim demislerdi. Peygamber, Size savas farz
kilinirsa, acaba yapmamazlik eder misiniz? dedi. Isrlogullari'nin ileri gelenleri,
Bize ne oldu da yurtlarimizdan ve ocuklarimizdan ikarilmisken Allah yolunda
savasmayalim? dediler. Sonra da savas kendilerine grev olarak verilince de
onlardan pek azi hari, yz evirdiler. Ve Allah, o kendi benliklerine haksizlik
edenleri en iyi bilendir.
247
Peygamberleri de onlara, Sphesiz Allah, size hkmdar olarak Tlt'u
gnderdi demisti. Isrlogullari, O, bizim zerimize nasil hkmdar olur, oysa
hkmdar olmaya biz ondan daha ok hak sahibiyiz, ona maldan bir genislik, bir
bolluk da verilmemistir dediler. Peygamberleri, Onu sizin basiniza Allah semis
ve onu bilgi ve vcut bakimindan fazlalikli kilmistir dedi. Allah da, mlkn
diledigi kimseye verir. Ve Allah, bilgisi ve rahmeti genis ve sinirsiz olandir, ok iyi
bilendir.
248
Peygamberleri de, Sphesiz onun hkmdarliginin almeti/gstergesi, size,
gl varliklarin tasidigi, iinde Rabbinizden kalbi teskin eden gven ve yatisma
duygusu/moral, Ms ve Hrn ailelerinin biraktiklarindan bir gl varliklarin
tasidigi, kalinti bulunan o tabutun gelmesi olacaktir. Eger iman etmis kimseler
iseniz, sphesiz bunda sizin iin kesinlikle bir almet/gsterge vardir dedi.
249
Sonra Tlt, ordu ile ayrilinca dedi ki: Sphesiz Allah sizi kesinlikle bir
nehirle imtihan edecek. Artik kim ondan ierse, benden degildir. Kim de, ancak
eliyle bir avu alan baka onu tatmaz ise, iste o bendendir. Sonra da ilerinden
pek azi hari, ondan itiler. Tlt ve beraberindeki iman eden kimseler nehri
getiklerinde Isrlogullari, Bizim bugn, Clt ile ordusuna karsi duracak
gcmz yok dediler. Allah'a kavusacaklarina kesinlikle inananlar, Nice az
topluluklar, Allah'in izniyle nice ok topluluklara glip gelmislerdir. Allah,
sabredenlerle beraberdir dediler.
250
Ve onlar, Clt ve ordusu iin ortaya iktiklari zaman, Rabbimiz! Bize ok
ok sabir ver de gevemeyelim, zaafa dmeyelim, boyun egmeyelim, ayaklarimi:i
sbit tut ve kfirler toplumuna; senin ilhligini, rabligini bilerek reddedenler
topluluguna kari bize yardim et! dediler.
251
Sonra da, Allah'in izniyle/ bilgisiyle Clt ve ordusunu bozguna ugrattilar.
Dvd da Clt'u ldrd ve Allah, kendisine hkmdarlik, bozgunculuk ve
kargasayi engellemek iin konulmus kanun, dstur ve ilkeleri verdi. Ona diledigi
seylerden de gretti. Eger Allahin, insanlarin bir kismini diger bir kismiyla savmasi
olmasaydi, yeryz kesinlikle bozulur giderdi. Fakat Allah, lemler zerinde byk
bir armagan sahibidir.

324

252
Iste bunlar, Allah'in yetleridir. Biz, onlari sana hak ile okuyoruz. Sphesiz
sen de kesinlikle gnderilenlerdensin.
253
Iste eliler; Biz onlarin bazisini bazisi zerine fazlalikli kildik. Onlardan bir
kismi Allah'in tek tarafli olarak sz syledigi/ yaraladigi, sikintilar ektirdigi ve
bazisinin derecelerini fazlalikli kildigi kimselerdir. Ve Meryem oglu s'ya aik
kanitlar verdik ve o'nu Allah'in vahyi ile glendirdik. Ve eger Allah dileseydi
onlarin ardindan gelenler, aik mesajlar kendilerine ulastiktan sonra birbirlerini
ldrmezlerdi. Velkin ayriliga dstler de onlardan bazisi iman etti, bazisi kfretti;
Allah'in ilhligini, rabligini bilerek reddetti. Ve eger Allah dileseydi birbirlerini
ldrmezlerdi. Velkin, Allah diledigini yapar.
(87/2, Bakara/243-253)
Necm: 456
254
Ey iman etmis kimseler! Kendisinde hibir alis-verisin, hibir dostlugun ve
hibir yardimin, iltimasin bulunmadigi bir gn gelmeden nce, size verdigimiz
riziklardan Allah yolunda harcamada bulunun/ basta yakinlariniz olmak zere
baskalarinin nafakalarini saglayin. Ve kfirler; Allah'in ilhligini, rabligini bilerek
reddedenler, kendi benliklerine haksizlik edenlerin ta kendileridir.
(87/2, Bakara/254)
Necm: 457
255
Allah, Kendisinden baska ilh diye bir sey olmayandir, her zaman diridir,
her seyi ayakta tutan, koruyan, diri ve btn kinatin idaresini bizzat yrtendir.
Kendisini uyuklama ve uyku yakalamaz. Gklerde olan seyler ve yeryznde olan
seyler yalnizca O'nun iindir. Kendisinin izni/ bilgisi olmadan yaninda yardim,
kayirma yapacak olan kimmis? O, onlarin nlerinde ve arkalarinda olan seyleri bilir.
Onlar ise, O'nun dilediginden baska bilgisinden hibir seyi kavrayamazlar. O'nun
krss, gkleri ve yeryzn kucaklamistir. Onlarin ikisinin de korunmasi O'na zor
gelmez. Ve O, ok ycedir, ycelticidir, sonsuz byktr.
(87/2, Bakara/255)
Necm: 458
256
Dinde zorlamak/tiksindirmek yoktur; iman, Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddetmekten; iyi ktden, gzel irkinden, dogruluk sapikliktan kesinlikle
iyice ayrilmistir. O hlde kim tgta
347
kfreder; onu tanimaz Allah'a inanirsa,
kopmak bilmeyen sapasaglam bir kulpa yapismistir. Allah, en iyi isitendir, en iyi
bilendir.
257
Allah, inananlarin yardimci, yol gsterici, koruyucu yakinidir; onlari
karanliklardan aydinliga ikarir. Kfirlere; Allah'in ilhligini, rabligini bilerek

325

reddeden kimselere gelince; onlarin yardimci, yol gsterici, koruyucu yakinlari
tgttur ki kendilerini aydinliktan karanliklara ikarir. Bunlar, cehennem ashbidir.
Onlar, orada srekli kalicidirlar.
(87/2, Bakara/256-257)
Necm: 459
258
Allah, kendisine hkmdarlik verdi diye, Rabbi hakkinda Ibrhm'le tartisan
kimseyi grmedin mi/hi dsnmedin mi? Hani Ibrhm, Benim Rabbim dirilten ve
ldrendir demisti. O, Ben diriltir ve ldrrm demisti. Ibrhm, yleyse,
sphesiz Allah, gnesi dogudan getiriyor, haydi sen onu batidan getir! deyince o
kfir; Allah'in ilhligini, rabligini bilerek reddeden kisi sasirip kaldi. Ve Allah kendi
benliklerine haksizlik edenler toplumuna dogru yolu gstermez.
(87/2, Bakara/258)
Necm: 460
260
Bir zamanlar Ibrhm de, Ey Rabbim! lleri nasil dirilttigini bana gster!
demisti. Allah, Inanmadin mi ki? dedi. Ibrhm, Inandim, fakat kalbim tm soru
isaretlerini gidererek rahata kavussun diye dedi. Allah, Hemen kuslardan drdn
tut da onlari kendine alistir. Sonra her dagin zerine onlardan bir para birak. Sonra
da kuslari agir, kosa kosa/ hizlica sana gelecekler. Ve bil ki, Allah, en stn, en
gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olandir, en iyi
yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir dedi.
(87/2, Bakara/260)
Necm: 461
261
Mallarini Allah yolunda harcayan/ basta yakinlari olmak zere baskalarinin nafakalarini
saglayan kimselerin rnegi, yedi basak bitiren ve her basaginda yz adet tane bulunan tane
rnegi gibidir. Allah diledigine katlar. Ve Allah, bilgisi ve rahmeti genis ve sinirsiz olandir,
ok iyi bilendir.
262
Allah yolunda mallarini harcayan/ basta yakinlari olmak zere baskalarinin nafakalarini
saglayan, sonra verdiklerinin arkasindan basa kakmayan ve incitmeyen su kimselerin
mkftlari Rablerinin yanindadir. Onlar zerine hibir korku yoktur ve onlar
zlmeyeceklerdir.
263
rfe uygun/herkese kabul gren bir sekildeki sz ve bagislamak, kendisini
incitme, basa kakma izleyen bir sadakadan daha hayirlidir. Allah zengindir/hibir
seye muhta degildir, yumusak davranandir.
264
Ey iman etmis kimseler! Allah'a ve son gne inanmadigi hlde malini
insanlara gsteris iin harcayan kimse gibi, sadakalarinizi basa kakarak ve eziyet
ederek bosa ikarmayin. Iste onun durumu, zerinde biraz toprak bulunup da zerine

326

bir sagnak isbet ettigi zaman, saganagin cascavlak olarak biraktigi kayanin durumu
gibidir. Onlar, kazandiklarindan hibir sey elde edemezler. Ve Allah, kfirler
toplumuna; Kendisinin ilhligini, rabligini bilerek reddedenler topluluguna
kilavuzluk etmez.
265
Allah'in rizasini kazanmak ve kendilerini saglamla;tirmak iin harcamada bulunanlarin/ basta
yakinlari olmak zere baskalarinin nafakalarini saglayanlarin durumu da kendisine bol yagmur
isbet edip de rnn iki kat veren, verimli topraklardaki bir bahenin durumuna benzer. Byle bir
baheye bol yagmur d;mese de bir isintiAllah, yapmakta olduklarinizi en iyi grendir.
266
Hi biriniz ister mi ki kendisinin hurmalik ve zmlklerden bir bahesi
olsun, altinda irmaklar aksin, iinde her trl rn bulunsun da, kendi zerine de
ihtiyarlik kms ve zayif soyu olsun. Derken ona atesli bir bora isbet ediversin de
o bahe yaniversin. Iste Allah, iyiden iyiye dsnrsnz diye yetlerini size
bylece aiga koyuyor.
267
Ey iman etmis kimseler! Kazandiklarinizdan, sizin iin yerden
ikardiklarimizin temizlerinden Allah yolunda harcayin. Kendinizin gz yummadan
alicisi olamayacaginiz pis seyleri vermeye yeltenmeyin. Ve sphesiz Allah'in ok
zengin/hibir seye muhta olmayan, vlen/vgye lyik bulunan oldugunu bilin.
268
Seytn, sizi fakirlikle korkutur ve size irkinligi-haysizligi emreder. Allah
ise, size Kendisinden bagislama ve bol ihsan vaat eder. Ve Allah, bilgisi ve rahmeti
sonsuz genis olandir, en iyi bilendir.
269
Allah, diledigine haksizlik, bozgunculuk ve kargasayi engellemek iin
konulmus kanun, dstur ve ilkeler verir. Ve kime haksizlik, bozgunculuk ve
kargasayi engellemek iin konulmus kanun, dstur ve ilkeler verilirse, gerekten ona
pek ok hayir verilmistir. Kavrama yetenekleri olanlardan baskasi da iyice
dsnmez.
270
Nafaka cinsinden neyi harcamada bulunduysaniz veya adak trnden ne
adadiysaniz sphesiz Allah onu bilir. Ve kendi benliklerine haksizlik eden kimseler
iin herhangi bir yardimci yoktur.
271
Sadakalari aika verirseniz, artik o, ne iyi olur; eger onlari gizlerseniz,
fakirlere verirseniz de artik bu, sizin iin daha hayirlidir ve gnahlarinizdan bir
kismini kapattirir. Ve Allah, islemis oldugunuz seylere haberdardir.
272
Onlari dogru yola getirmek senin boynuna bor degildir, ancak Allah diledigi
kimseyi dogru yola getirir. Ve hayirdan Allah yolunda harcamada bulundugunuz/ basta
yakinlariniz olmak zere baskalarinin nafakalarini sagladiginiz seyler sirf kendiniz
iindir. Ve siz yalnizca Allah rizasini gzetmenin disinda harcamada bulunmazsiniz. Ve
hayirdan ne harcamada bulunursaniz, o, size tastamam denecektir. Ve siz, haksizliga
ugratilmayacaksiniz.

327

273
Allah yolunda harcamaniz, yeryznde gezip dolasmaya g yetiremeyen
kendilerini Allah yoluna adamis olan fakirler iin olsun. Utangaliklarindan,
bilmeyenler, onlari zengin sanirlar. Sen onlari iaretlerinden tanirsin. Yzszlk
ederek insanlardan istemezler. Ve siz, hayirdan neyi harcarsaniz, biliniz ki, sphesiz
Allah, onu ok iyi bilendir.
274
Mallarini her zaman, gizlice ve aika Allah yolunda harcayan kimseler; iste
onlarin, Rableri nezdinde dlleri vardir. Ve onlara herhangi bir korku yoktur, onlar
zlmezler de.
(87/2, Bakara/261-274)
Necm: 462
275
O ribayi [emeksiz, risksiz, alisip abalamadan kolayca elde edilen
kazanlari]
348
yiyen su kisiler, seytnin bir dokunusuyla arptigi kisinin kalkisindan
baska trl kalkamazlar. Bu, sphesiz onlarin, Alis-veris, riba gibidir
demeleriyledir. Oysa ki Allah, alis-verisi hell, bu ribayi harm kilmistir. Kendisine
Rabbinden bir gt gelip de yaptigindan vazgeenin gemisi kendisine, isi
Allah'adir. Ve kim ki yeniden dnerse, iste onlar atesin dostlaridir. Onlar orada
srekli kalacaklardir.
276
Allah, ribayi yok eder, sadakalari da artirir. Allah, tm asiri nankr ve
gnahkr kimseleri sevmez.
277
Sphesiz iman eden ve dzeltmeye ynelik isler yapan, salti ikame eden
[ml ynden ve zihinsel aidan destek olma; toplumu aydinlatma kurumlarini
olusturan-ayakta tutan] ve zekti/vergiyi veren kisilerin Rableri katinda
mkftlari vardir. Ve onlar zerine hibir korku yoktur, onlar zlmezler de.
278
Ey iman etmis kimseler! Eger mminler iseniz, Allah'in korumasi altina
girin ve ribadan kalani birakin.
279
Artik byle yapmazsaniz, o zaman Allah ve Elisi'nden size savas oldugunu/
bozuma ugratiacaginizi; perisan edileceginizi bilin. Eger tevbe ederseniz, artik
sermayeleriniz sizindir. Haksizlik etmezsiniz, haksizliga da ugramazsiniz.
280
Eger borlu, darlik iindeyse, kolayligina kadar sre taninmalidir! Eger
biliyorsaniz, sadaka olarak vermeniz, sizin iin daha hayirlidir.
281
Ve kendisinde Allah'a dndrleceginiz gne karsi Allah'in korumasi altina
girin. Sonra da herkes kazancini tastamam alir. Ve onlar haksizliga ugratilmazlar.
(87/2, Bakara/275-281)
Necm: 463

328

282
Ey iman etmis kimseler! Adi konmus bir sreye [kadar] borla borlastiginiz
zaman onu hemen yazin. Aranizda bir ktip de adaletle yazsin. Ve o ktip, Allah'in,
kendisine grettigi gibi yazmaktan kainmasin da yazsin. Hakk kendi zerinde olan
kisi de syleyip yazdirsin ve Rabbi olan Allah'a takvli davransin ve ondan
[hakktan] bir sey eksiltmesin. Sayet hakk kendi aleyhine olan kisi [borlu] bir akli
ermez veya zayif biri veya bizzat syleyip yazdirmaya g yetiremeyen biri ise,
velsi adaletle syleyip yazdirsin. Erkeklerinizden iki de iyi tanik tutun. Sayet iki
erkek tanik] olmazsa, o zaman bir erkekle iki kadin olsun; iki kadin olmasi,
bunlardan birisi yanilirsa, sasirirsa, br hatirlatsin diyedir. Taniklar, razi
olacaginiz iyi taniklik yapacak kimselerden olsun.- Taniklar da agirildiklarinda
kainmasinlar. Siz, kk veya byk, [olan borcun] onu vadesine kadar
yazmaktan senmeyin. Bu, Allah nezdinde daha hakkaniyetlidir, sahitlik iin daha
saglam ve spheye dsmemenize daha elverislidir. Aranizda hemen devredeceginiz
bir ticaret haritir; o zaman bunu yazmamanizda sizin iin bir sakinca yoktur. Alim-
satim yaptiginiz vakit yine sahitlendirin. Yazan ve sahitlik eden bir zarar grmesin.
Eger yaparsaniz [onlara zarar verirseniz], sphesiz o, size dokunacak bir fisk
[gnah] olur. Allah'a da takvli davranin. Allah, size gretiyor ve Allah, her seyi en
iyi bilendir.
283
Ve eger siz, bir yolculuk zere olur da bir ktip de bulamazsaniz, o vakit
alinmis bir rehin! Yok, eger birbirinize gveniyorsaniz, kendisine gvenilen adam
zerindeki emaneti desin. Ve Rabbi olan Allah'in korumasi altina girsin. Shitligi
de gizlemeyin. Onu kim gizlerse, artik sphesiz onun kalbi gnahkrdir. Ve Allah,
yaptiklarinizi ok iyi bilendir.
284
Gklerde olan seyler ve yeryznde olan seyler Allah'indir. Siz
iinizdekileri aiga vursaniz da gizli tutsaniz da Allah onunla sizi hesaba eker.
Sonra diledigi kimseyi bagislar, diledigi kimseyi de azaplandirir. Ve Allah, her seye
en iyi g yetirendir.
(87/2, Bakara/282-284)
Necm: 464
285,286
Eli, kendi Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mminler de. Hepsi
Allah'a, dogal glerine/haberci yetlerine, kitaplarina ve elilerine iman ettiler:
Biz Allah'in elileri arasinda ayirim yapmayiz. Ve Biz duyduk ve itaat ettik.
Rabbimiz! Bagilamani dileriz, dn ancak Sanadir. Ey Rabbimiz! Eger terk
ettiysek ya da yanildiysak bizi tutup sorguya ekme! Ey Rabbimiz! Bize bizden
ncekilere ykledigin gibi agir sorumluluk/sikintiya sokacak eyler ykleme! Ey
Rabbimiz! Bize gcmzn yetmeyecegi yk de ykleme! Ve affet bizi, bagila bizi,
merhamet et bize! Sen bizim yardimci, yol gsterici, koruyucu yakinimizsin. Ve de
kfirler toplumuna; Senin ilhligini, rabligini bilerek reddeden toplumlara kari
yardim et bize dediler.

329

Allah, hi kimseye gcnn yeteceginden baska; kapasitesi disinda yk
yklemez. Herkesin kazandigi kendi yararina ve kendi yaptigi zararinadir.
(87/2, Bakara/285-286)
ENFL SRESI
MEDNE DNEMI
Necm: 465
1
Sana, savasin bahsislerinden; arti kazanlarindan soruyorlar. De ki:
Enfl/savas bahsisleri; arti kazanlari, Allah ve Elisi/ kamu iindir. Onun iin
siz, mminler iseniz, Allah'in korumasi altina girin, birbirinizle aranizi dzeltin ve
de Allah'a ve Elisi'ne itaat edin.
2-4
Hi sphesiz mminler ancak, Allah anildigi zaman yrekleri rperen,
O'nun yetleri kendilerine okundugu zaman, iman aisindan g kazanan ve
yalnizca Rablerine sonucu havale eden,
salti ikame eden [ml ynden ve zihinsel aidan destek olma; toplumu
aydinlatma kurumlarini olusturan, ayakta tutan]
ve Bizim kendilerine rizik olarak verdigimiz seylerden Allah yolunda harcayan
kimselerdir. Iste bunlar, gerekten inananlarin ta kendisidir. Onlara Rableri katinda
dereceler, bagislama ve saygin bir rizik vardir.
(88/8, Enfl/1-4)
Necm: 466
349

5,6
Ve onlar, gerek aiga konduktan sonra, sanki gz gre gre Rabbinin seni,
gerek ile evinden ikardigi gibi, ki phesiz mminlerden bir kesim de kesinlikle
holanmiyorlardi kendileri lme srkleniyorlarmisasina, gerek hakkinda
seninle tartisiyorlardi.
7,8
Ve hani Allah, size, iki tifeden birinin kesinlikle sizin olacagini vaat
ediyordu. Siz ise sani ve serefi olmayan seyin/apulun kendinizin olmasini
istiyordunuz. Allah da, kelimeleriyle hakki yerine oturtmak ve sulularin hosuna
gitmese de geregi ortaya ikarmak ve btili yok etmek iin kfirlerin; Allah'in
ilhligini ve rabligini bilerek reddedenlerin arkasini kesmek; hak dini gelistirmek
istiyordu.
9
Hani siz, Rabbinizden yardim diliyordunuz da Rabbiniz, Sphesiz Ben, iste
ardarda haberci yetlerden binlercesiyle size yardim ediyorum diye karsilik
vermisti.

330

10
Bunu da Allah, sirf size bir mjde olsun ve bununla kalpleriniz yatissin diye
yapmisti. Ve yardim ancak Allah katindandir. Sphesiz Allah, en stn, en gl,
en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olandir, en iyi yasa
koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir.
11
Hani Rabbiniz, yine Kendi katindan bir gven olarak bir uyku sardiriyordu.
Sizi kendisiyle temizlemek, kt niyetli kisinin pisligini/zararini sizden gidermek,
yreklerinize kuvvet vermek ve ayaklarinizi sabitlestirmek; ayaklarinizin saglam
basmasi iin gkten zerinize bir su indiriyordu.
12
Ve hani, Rabbin dogal gleri programliyordu: Sphesiz Ben, sizinle
beraberim, haydin inanmis kimselere sebat verin. Ben, kfirlerin; Kendimin
ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan kimselerin yregine korku salacagim,
hemen boyunlarin stne vurun, onlardan tm parmak ularina/eklemlerine de!
13
Iste kfirlerin bu cezalandirilisi, Allah'a ve Elisi'ne karsi gelmeleri
nedeniyledir. Ve kim Allah'a ve Elisi'ne karsi gelirse, bilsin ki Allah, azabi ok
etin olandir.
14
Iste artik, bunu tadin. Sphesiz ki hirette kfirler; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddedenler iin atesin azabi da vardir.
(88/8, Enfl/5-14)
Necm: 467
15
Ey iman etmis kimseler! Toplu olarak kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini
bilerek reddedenler ile karsilastiginiz zaman, hemen onlara arkalarinizi dnmeyin.
16
Ve byle bir gnde her kim onlara, tekrar dnp arpimak iin geri
ekilmek veya diger bir safta yeniden mevzilenmek hlleri hari arkasini dnerse,
kesinlikle Allah'tan bir gazaba ugramis olur ve onun varacagi yer cehennemdir.
Orasi da ne kt bir dns yeridir.
17
Artik, onlari siz ldrmediniz, lkin onlari Allah ldrd. Attigin zaman da
sen atmadin, lkin Allah atti. Ve mminleri bundan gzel bir bela ile
bellandirmak/gzelce sinamak iindi. Sphesiz Allah, en iyi isitendir, en iyi
bilendir.
18
Iste! Sphesiz Allah, kfirlerin; Kendisinin ilhligini ve rabligini bilerek
reddedenlerin tuzagini zayiflatandir.
19
Fetih istiyorsaniz, iste size fetih gelmistir. Ve eger son verirseniz, bu da sizin
iin daha iyidir. Yok eger dnerseniz, Biz de dneriz. Her ne kadar toplumunuz ok
olsa da size hibir sekilde, hibir zaman yarar saglamayacak. Ve sphesiz Allah,
mminlerle beraberdir.
(88/8, Enfl/15-19)

331

Necm: 468
20
Ey iman etmis kimseler! Allah'a ve Elisi'ne itaat edin. Isitip dururken ondan
yz evirmeyin!
21
Vahye kulak asmadiklari hlde Isittik/vahye kulak verdik
diyenler gibi de olmayin!
22
Sphesiz yeryznde dolasan canlilarin Allah katinda en kts, aklini
kullanmayan su sagirlardir, dilsizlerdir.
23
Ve eger Allah, onlarda hayir oldugunu bilseydi kesinlikle onlara isittirirdi. Ve
eger isittirseydi yine de onlar, geri duranlarin ta kendisi olarak sirt dnerlerdi.
24
Ey iman etmis kimseler! Eli sizi, size hayat verecek seylere agirdigi zaman,
Allah'a ve Eli'ye karsilik verin. Ve bilin ki Allah, kisi ile kalbi arasina girer. Ve siz,
kesinkes O'nun huzurunda toplanacaksiniz.
25
Ve sadece sizden kendi benliklerine haksizlik edenlere isbet etmeyen
toplumsal ateslerden korunun ve hi sphesiz Allah'in, azabi etin olan oldugunu
bilin.
26
Ve hatirlayin; hani sizler sayica azdiniz, yeryznde zayif birakilmistiniz,
insanlarin sizi kapip yakalamasindan korkuyordunuz da Allah, kendinize verilen
nimetlerin karsiligini dersiniz diye barindirmisti, sizi yardimiyla glendirmisti ve
size temiz-hos seylerden riziklar vermisti.
27,28
Ey iman etmis kimseler! Allah'a ve Eli'ye ihnet etmeyin. Bile bile kendi
emanetlerinize de ihnet etmeyin. Sphesiz mallarinizin ve evlatlarinizin, kesinlikle
imtihan araci; sizi dinden ikaracak birer varlik oldugunu ve kesinlikle de Allah
katinda ok byk ecir oldugunu bilin.
29
Ey iman etmis kimseler! Allah'in korumasi altina girerseniz, O, size hakki
btildan ayirdedecek bir anlayis verir ve sizden ktlklerinizi rter ve sizi
bagislar. Allah ok byk armagan sahibidir.
(88/8, Enfl/20-29)
Necm: 469
30
Ve hani bir zaman, su kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddetmis olan su kimseler, seni tutup baglamak veya ldrmek veya srp
ikarmak iin sana tuzak kuruyorlardi. Ve onlar tuzak kurarken Allah da
cezalandiriyordu. Ve Allah, cezalandiranlarin en hayirlisidir.
31
Onlara yetlerimiz okundugu zaman da, Isittik, dilersek bunun gibisini biz de
syleriz, bu, gemis toplumlarin efsanelerinden baska bir sey degildir demislerdi.
32
Bir vakit de onlar, Ey Allah'im! Eger bu, Senin katindan gelmis bir
hakkin/geregin ta kendisi ise, hi durma stmze gkten taslar yagdir veya bize
ok aci veren bir azap ver demislerdi.

332

33
Hlbuki sen ilerinde iken Allah onlara azap edecek degildi. Bagislanma
diledikleri srece de Allah onlara azap edici degildir.
(88/8, Enfl/30-33)
Necm: 470
34
Ve onlarin, kendileri Mescid-i Harm'in/dokunulmaz kilinmis ilhiyat egitimi
merkezinin ayakta tutan mtevellileri/vakif yneticileri olmadiklari hlde ondan
menedip dururlarken Allah'in kendilerine azap etmemesi iin neleri var? Onun
ayakta tutan mtevellileri/vakif yneticileri sadece Allah'in korumasi altina girmis
kimselerdir. Velkin onlarin ogu bilmiyorlar.
35
Ve onlarin Beyt'in/Kabe'nin yanindaki destek vermeleri, sadece, islik almak
ve el irpmaktir, bir gsteristir. yleyse kfrettiginizden; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddetmi oldugunuzdan dolayi bu azabi tadiniz!
36,37
Sphesiz, mallarini Allah yolundan alikoymak iin harcayan, kfirler;
Allah'in ilhligini ve rabligini rtms olan o kisiler; yine onu sarf edeceklerdir.
Sonra onlara, bir pismanlik olacak, sonra da onlar, Allah'in, murdari temizden ayirt
etmesi iin ve bir de murdar kismini birbiri zerine bindirip hepsini bir araya
getirmesi, sonra da topunu birden cehenneme koymasi iin yenileceklerdir. Ve
kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan kisiler cehenneme
toplanacaklar. Iste bunlar, kayba, zarara ugrayip aci eken o kimselerin iinde
kalanlarin ta kendileridir.
38
Kfirlere; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan su kimselere
de ki: Eger bu ise son verirlerse daha nce yaptiklari bagislanacak. Yine de
dnerlerse, kesinlikle nceki nderli toplumlara uygulanan kurallar devam etmis
olur.
(88/8, Enfl/34-38)
Necm: 471
39
Ve insanlari dinden ikarma faaliyeti kalmayip din tamamiyla Allah'in
oluncaya kadar onlarla savasin. Artik vazgeerlerse bilinsin ki, sphesiz Allah,
onlarin yaptiklarini en iyi grendir.
40
Ve eger onlar geri dururlarsa, artik siz, sphesiz Allah'in yardimci, yol
gsterici, koruyucu yakininiz oldugunu bilin. O, ne gzel yardimci, yol gsterici,
koruyucu yakin, ne gzel yardimcidir!
41
Yine, biliniz ki eger siz Allah'a, hak ile btilin ayrildigi o gn; iki ordunun
karsi karsiya geldigi Bedir gn, kulumuza indirdigimiz yetlere iman etmis iseniz,
herhangi bir seyden ganimet olarak elinize geirttigimiz seyler; artik onlarin beste-
biri, Allah, Eli, yakinligi olanlar; yurtlarindan ikarilan fakirler, yetimler, miskinler
ve yolda kalmislar iindir. Ve Allah, her seye g yetirendir.

333

42
Hani siz, vdinin yakin bir yamacinda idiniz, onlar da uzak yamacinda idiler.
Kervan da sizden daha asagida idi. Syet onlarla szlesmis olsaydiniz da, bulusma
yerinde kesinlikle anlasmazlik ikarirdiniz. Fakat olmasi gereken isi Allah'in
gereklestirmesi iin; degisime/yikima ugrayan apaik bir delil grdkten sonra
yikima ugrasin, sag kalanlar da yine apaik bir delilden sonra yasasin diye...
Sphesiz Allah, en iyi isitendir, en iyi bilendir.
43
Hani o vakitler Allah sana uykunda onlari az gsteriyordu. Eger Allah, onlari
sana ok gsterseydi kesinlikle korkmustunuz ve savas konusunda anlasmazliga
dsmstnz. Fakat Allah gvenlik sagladi. Sphesiz O, gnllerde olani en iyi
bilendir.
44
Ve hani olmasi gereken bir isi gereklestirmek iin, onlarla karsilastiginiz
vakit onlari sizin gznze az gsteriyordu. Sizi de onlarin gzlerinde azaltiyordu.
Ve btn isler yalnizca Allah'a dndrlr.
(88/8, Enfl/39-44)
Necm: 472
45
Ey iman etmis kimseler! Basarmaniz/zafer kazanmaniz iin, bir topluluk ile
karsilastiginiz zaman sebat edin ve Allah'i oka anin.
46
Yine Allah'a ve O'nun Elisi'ne itaat edin, birbirinizle ekismeyin. Sonra
korkuya kapilirsiniz ve gcnz-caniniz gider. Ve sabredin. Sphesiz Allah,
sabredenlerle beraberdir.
47
alim satarak ve insanlara gsteris yaparak yurtlarindan ikan ve Allah
yoluna engel koyan kimseler gibi de olmayin. Ve Allah, onlarin yaptiklarini
epeevre kusatandir.
(88/8, Enfl/45-47)
Necm: 473
48,49
Hani o mnfiklar ve kalplerinde hastalik bulunan; zihniyeti bozuk kimseler,
'Su adamlari dinleri aldatti dedikleri sirada, o kt niyetli komutan, onlara
amellerini ekici gstermis ve onlara, Bugn sizi insanlardan bozguna ugratacak
kimse yoktur ve ben de sizin yardimcinizim demisti. Sonra da, ne zaman ki iki
topluluk birbirini grr oldu, o, iki topugu stnde geri dnd ve: Sphesiz ben
sizden uzagim. Sphesiz ben, sizin grmediginizi grmekteyim, sphesiz ben,
Allah'tan korkmaktayim dedi. Ve Allah, sonulandirmasi/ cezalandirmasi pek
siddetli olandir. Ve her kim Allah'a isin sonucunu havale ederse bilsin ki sphesiz
Allah, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak
galip olandir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir.
50,51
Ve sen, grevli glerin, kfirlerin; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddeden o kimselerin yzlerine ve sirtlarina vurarak, Tadin bakalim kizgin atesin

334

azabini! Iste bu, sizin kendi ellerinizle meydana getirdiginiz seyler sebebiyledir.
Ve sphesiz Allah, kullara hibir sekilde haksizlik eden biri degildir diye onlari
gemiste yaptiklarini ve yapmalari gerekirken yapmadiklarini bir bir
hatirlattirirken bir grseydin.
52
Tipki Firavun'un yakinlari ve onlardan ncekilerin gidisi gibi onlar da Allah'in
yetlerini/ almetlerini/ gstergelerini tanimadilar da Allah, kendilerini gnahlari
yznden yakalayiverdi. Sphesiz ki Allah, ok gldr, cezasi/ sonulandirmasi
ok siddetli olandir.
53
Bu, sphesiz bir toplum, kendinde olani degistirinceye kadar, Allah'in, o
topluma nimet olarak bagisladigini degistirici olmayisi ve sphesiz Allah'in en iyi
isiten, en iyi bilen olmasi nedeniyledir.
54
Tipki Firavun'un yakinlari ve onlardan ncekilerin gidisi gibi, onlar da
Rablerinin yetlerini/ almetlerini/ gstergelerini yalanladilar. Biz, onlari gnahlari
yznden degisime/yikima ugrattik; Firavun'un yakinlarini suda bogduk. Hepsi de
kendi benliklerine haksizlik eden kimseler idiler.
55,56
Sphesiz, Allah katinda canlilarin en kts, kfirler; Allah'in ilhligini ve
rabligini bilerek reddedip de iman etmeyen kimseler; kendileriyle antlasma
yaptigin hlde her defasinda antlasmalarini bozan kimselerdir. Onlar Allah'in
korumasi altina girmezler.
(88/8, Enfl/48-56)
Necm: 474
57
Artik onlari harpte; bozuma ugratma isinde yakalarsan, ibret almalari iin
onlarla birlikte arkalarindaki kisileri dagit.
58
Eger bir toplumdan; hinlik yapmasindan korkarsan, ayni sekilde antlasmayi
bozdugunu kendilerine bildir. Sphesiz Allah, hin kimseleri sevmez.
59
Kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan o kimseler,
kendilerinin ne getiklerini de sanmasinlar. Sphesiz onlar ciz birakamazlar.
(88/8, Enfl/57-59)
Necm: 475
60
Ve siz de gcnzn yettigi kadar onlara karsi her esitten kuvvet biriktirin
ve savas atlari
350
hazirlayin ki onlarla, Allah'a dsman olanlari, kendi dsmanlarinizi
ve Allah'in bilip de sizin bilmediginiz, bunlardan asagi daha baskalarini
korkutasiniz. Ve Allah yolunda her ne harcarsaniz o size eksiksiz denir ve siz
haksizliga ugratilmazsiniz.

335

61
Ve eger onlar baris iin yanasirlarsa, sen de barisa yanas! Ve Allah'a isin
sonucunu havale et. Sphesiz Allah, en iyi isitenin, en iyi bilenin ta kendisidir.
62,63
Ve eger onlar, sana hile yapmak isterlerse, bil ki sphesiz sana Allah yeter.
O, seni Kendi yardimiyla ve mminlerle glendirendir ve mminlerin gnllerini
kaynastirandir. Sen yeryznde ne varsa hepsini topluca harcasaydin yine de onlarin
gnllerini kaynastiramazdin. Ama Allah, aralarini kaynastirdi. Sphesiz O, en
stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olandir,
en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir.
64
Ey Peygamber! Sana ve mminlerden sana uyan kimselere Allah yeter!
65
Ey Peygamber! Mminleri savasa tesvik et. Eger sizden sabreden yirmi kisi
olursa ikiyze glip gelirler. Ve eger sizden yz olursa, sphesiz bunlar, anlayissiz
bir toplum olduklarindan dolayi, kfirlerden; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek
reddetmis olan su kisilerden bin kisiyi yenerler.
66
Simdi Allah, sizden hafifletti ve sizde sphesiz bir zaaf oldugunu bildi. O
hlde sizden sabreden yz kisi olursa ikiyz yenerler. Ve sizden bin olursa Allah'in
izniyle/ bilgisiyle ikibini yenerler. Ve Allah sabredenlerle beraberdir.
67
Yeryznde agir basmadika; savasta kesin ve tam stnlk saglamadika,
kendisi iin esirler olusturmasi hibir peygambere uygun degildir. Siz, dnya
genisligini istersiniz, Allah da hireti ister. Ve Allah, en stn, en gl, en serefli,
maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olandir, en iyi yasa koyan,
bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir.
68
Eger Allah'tan bir yazi olmasa idi, kesinlikle aldiginiz seylerden dolayi size
byk bir azap dokunurdu.
69
Artik elde ettiginiz ganimetten hell ve hos olarak yiyin ve Allah'in korumasi
altina girin. Sphesiz Allah, ok bagislayicidir, ok merhamet edicidir.
70
Ey Nebi! Esirlerden elinizde olan kimselere de ki: Eger Allah sizin
kalplerinizde bir hayir bilirse, sizden alinandan daha hayirlisini size verir ve
gnahlarinizi bagislar. Ve Allah, ok bagislayandir, ok merhamet edendir.
71
Ve eger sana hiyanet etmek isterlerse iyi bilsinler ki bundan nce onlar,
Allah'a hinlik ettiler de Allah, mminlere onlardan fazla imkn verdi. Ve Allah,
ok iyi bilendir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam yapandir.
(88/8, Enfl/60-71)
Necm: 476
72
Kuskusuz iman etmis, yurtlarindan g etmis, Allah yolunda mallariyla,
canlariyla savasan ve barindirip yardim eden su kimseler; evet iste bunlar, bazisi
bazisinin yardimci, yol gsterici, koruyucu yakini olanlardir. Inanan ve hicret

336

etmeyen kimselere gelince, hicret edene kadar, onlara yakinlik sz konusu
degildir. Ve din ugrunda yardim isterlerse, aranizda antlasma bulunan bir halk
zararina olmaksizin, onlara yardim etmeniz gerekir. Ve Allah, yaptiklarinizi ok
iyi grendir.
73
Kfirler; Allah'in ilhligini ve rabligini bilerek reddetmis olan su kimseler de,
birbirlerinin yardimci, yol gsterici, koruyucu yakinlaridir. Eger siz de onu
yapmazsaniz; mminler olarak birbirinizin velsi [yardimci, yol gsterici,
koruyucu yakinlari] olmazsaniz, yeryznde byk bir kargasa ve insanlari dinden
dndrme isleri ortaya ikar.
74
Ve iman eden, hicret eden ve Allah yolunda var gcyle gayret eden o
kimseler ile barindiran ve yardim eden kimseler; iste bunlar, gerek mminlerin ta
kendileridir. Bunlar iin bir bagislanma ve saygin bir rizik vardir.
75
Ve bundan sonra, inanan ve sizinle birlikte yurtlarindan g eden ve var
gcyle gayret eden kimseler; artik onlar da sizdendirler. Akraba olanlar da, Allah'in
kitabina gre, birbirlerine daha yakindirlar. Sphesiz Allah, her seyi en iyi bilendir.
(88/8, Enfl/72-75)
L-I IMRN SRESI
MEDNE DNEMI
Necm: 477
1
Elif/1, Lm/30, Mm/40.
351

2
Allah, Kendisinden baska tanri diye bir sey olmayandir, her zaman diridir,
kayym'dur [her seyi ayakta tutandir, koruyandir].
3,4
Allah, sana, sadece iinde konu edilenleri dogrulayici olarak bu kitabi hak ile
indirdi. O, daha nce insanlara dogru yol kilavuzu olarak Tevrt'i ve Incl'i de
indirmisti. Furkn'i da O indirdi. Sphesiz kfirler; Allah'in yetlerini bilerek
reddeden su kimseler, etin bir azap kendileri iin olanlardir. Allah, en stn, en
gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip olandir, sululari
yakalayip cezalandirmak sretiyle adaleti saglayandir.
5
Sphesiz Allah, yeryznde ve gkte hibir sey Kendisine gizli kalmayandir.
6
O, sizi, rahimlerde diledigi gibi sekillendirendir. Kendisinden baska ilh diye
bir sey yoktur. O, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn
olmayan/mutlak galip olandir, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi engelleyen/saglam
yapandir.

337

7-9
Allah, sana bu kitabi indirendir. Bu kitaptan bir kismi yasa ieren yetlerdir
ki bunlar, kitabin anasidir. Digerleri de benzesen anlamlilardir. Amma, durum bu
iken, kalplerinde kaypaklik/tutarsizlik olan kimseler,
insanlari dinden ikarmak,
ortak kosmaya srklemek
ve onun anlamlarindan en uygununun tesbitine yeltenmek iin hemen ondan
benzesen anlamli olanlarinin pesine dserler. Hlbuki onun anlamlarindan en uygun
olaninin tesbitini ancak Allah ve Biz buna inandik, hepsi Rabbimiz katindandir.
Rabbimiz! Bize kilavuzluk ettikten sonra kalplerimizi evirme! Bize Kendi nezdinden
rahmet ltfet! Sphesiz Sen, bol bol ltfedenin ta kendisisin. Rabbimiz! Sphesiz
Sen, insanlari, kendisinde hibir phe olmayan gn iin toplayansin. Sphesiz
Allah, verdigi szden dnmez diyen o bilgide uzman olanlar bilirler. Ve sadece
kavrama yetenekleri olanlar gt alirlar.
(89/3, l-i Imrn/1-9)
Necm: 478
10,11
Sphesiz kfirler; Allah'in ilhligini, rabligini bilerek reddetmis olan su
kimseler; onlarin mallari ve evlatlari, ayni Firavun'un yakinlarinin ve onlardan
ncekilerinki gibi Allah'tan hibir seyi savamaz. Ve onlar Ates'in yakitidirlar.
Firavun'un yakinlari ve onlardan ncekiler, yetlerimizi yalanladilar da Allah, onlari
gnahlari yznden yakalayiverdi. Ve Allah, cezasi/yakalamasi ok etin olandir.
12
Kfirlere; Allah'in ilhligini, rabligini bilerek reddetmis olan su kimselere:
Siz, yakinda yenilgiye ugrayacak ve cehenneme toplanacaksiniz de. Ve o, ne kt
bir dsektir!
(89/3, l-i Imrn/10-12)
Necm: 479
13
Karsilasan iki birlikte sizin iin kesinlikle bir almet/gsterge vardir; birligin
biri, Allah yolunda savasiyordu; digeri de kfirdi; Allah'in ilhligini ve rabligini
rtendi/ inanmayandi. Onlari, gz grsyle kendilerinin iki misli gryorlardi. Ve
Allah, diledigini yardimiyla glendirir. Sphesiz bunda basiret sahipleri;
sagduyulu kimseler iin kesinlikle bir ibret vardir.
(89/3, l-i Imrn/13)
Necm: 480
14
Kadinlara, ogullara, kantar kantar yigilmis altin ve gmse, salma gzel
atlara, etinden ve stnden yararlanilan hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu asiri
istek, insanlara ssl/ekici kilindi. Bunlar, basit dnya hayatinin kazanimidir. Ve
Allah, varilacak gzel yer Kendi katinda olandir.

338

15-17
De ki: Size bundan daha hayirli olani bildireyim mi? Allah'in korumasi
altina girmis; Rabbimiz! Sphesiz biz inandik, artik bizim sularimizi bagisla ve
bizi Ates'in azabindan koru! diyen, sabreden; diren gsteren, dogru olan, srekli
saygida duran, Allah yolunda harcamada bulunan ve seherlerde bagislanma dileyen
kisiler iin Rablerinin katinda, iinde temelli kalacaklari, altindan irmaklar akan
cennetler, tertemiz esler ve Allah'tan hosnutluk vardir. Ve Allah, kullari en iyi
grendir.
(89/3, l-i Imrn/14-17)
Necm: 481
18
Allah, dogadaki gler/haberci yetler ve hakkaniyeti ayakta tutan bilgi
sahipleri, sphesiz Allah'tan baska ilh diye bir seyin olmadigina taniklik etti. O, en
stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi mmkn olmayan/mutlak galip
olandan, en iyi yasa koyandan baska ilh diye bir sey yoktur.
19
Sphesiz Allah nezdinde din, Islm'dir. Kendisine Kitap verilen kimseler de,
ancak, kendilerine o bilgi geldikten sonra aralarindaki kiskanliktan dolayi ayriliga
dstler. Kim de Allah'in yetlerini rtbas ederse; artik sphesiz Allah, hesabi
abuklastirandir.
20
Buna ragmen eger seninle tartisirlarsa de ki: Ben tm benligimi Allah iin
Islmlastirdim/ben Mslman oldum. Bana uyanlar da Mslman oldular. Kitap
verilenlere ve Anakentliler'e: Siz de saglamlastirdiniz mi/Islm'i kabul ettiniz mi?
de. Eger saglamlastirirlarsa/Islm'a girerlerse, artik kilavuzlandiklari dogru yola
ermislerdir. Ve eger sirt evirirlerse sana dsen sadece mesaji iletmektir. Ve Allah,
kullarini en iyi grendir.
21
Sphesiz Allah'in yetlerini rtbas eden, haksiz yere peygamberleri ldren
ve insanlardan hakkaniyeti emreden kimseleri ldren kisiler; sen hemen bunlari
acikli bir azapla mjdele!
22
Iste bunlar, dnyada ve hirette amelleri bosa gitmis kimselerdir. Onlar iin
yardimcilardan da bir sey yoktur.
23
Kendilerine Kitap'tan bir nasip verilmis olan su kimseleri grmedin mi/hi
dsnmedin mi? Onlar, aralarinda hkm vermek iin Allah'in kitabina
agriliyorlar, sonra onlardan bir kismi, mesafelenerek geri duruyorlar.
24,25
Bu, onlarin, Ates bize sayili birka gn disinda asla dokunmayacaktir
demeleri nedeniyledir. Onlarin uydurmus olduklari seyler de dinlerinde kendilerini
aldatmaktadir. Peki, kendisinde hi sphe olmayan o gnde onlari bir araya
topladigimiz ve hi kimseye haksizlik edilmeden herkese kazandiklari seyler
tamamen dendigi zaman nasil olacaktir?
(89/3, l-i Imrn/18-25)

339

Necm: 482
26,27
De ki: Ey hkmranligin hkmrani Allah'im! Sen hkmranligi diledigin
kimseye verirsin, diledigin kimseden de hkmranligi eker alirsin, diledigin
kimseyi gl yaparsin, diledigin kimseyi de alak, rezil edersin. Hayir Senin
elindedir. Sphesiz Sen, her seye g yetirensin! Sen, geceyi gndzn iine
sokarsin, gndz gecenin iine sokarsin; Sen, lden diri ikarirsin, diriden l
ikarirsin. Sen, diledigine de hesapsiz rizik verirsin.
(89/3, l-i Imrn/26-27)
Necm: 483
28
Mminler, kendilerinden seviyesiz, kfirleri; Allah'in ilhligini, rabligini
bilerek reddeden kimseleri yardimci, yol gsterici, koruyucu yakinlar
edinmesinler/ynetici yapmasinlar, yasamlarini onlarin ellerine teslim etmesinler.
Artik onu her kim yaparsa, Allah'tan hibir seyi yoktur. Ancak onlardan bir
korunma/takiyye yaparak korunmaniz baskadir. Allah sizi Kendisinden sakindiriyor.
Ve olus/varis yalnizca Allah'adir.
29
De ki: Ggslerinizdeki seyleri gizleseniz de, aiga vursaniz da Allah onu
bilir. Ve Allah, gklerde olan seyleri ve yerde olan seyleri bilir. Ve Allah, her seye
gc yetendir.
30
O gn her kisi, hayirdan isledigi seyleri, ktlkten isledigi seyleri
hazirlanmis bulur. Kendisi ile yaptigi ktlkler arasinda sphesiz ok uzak bir
mesafe bulunmasini ister. Allah, sizi Kendisinden sakindiriyor. Sphesiz Allah,
kullarina ok sefkatlidir.
31
De ki: Eger siz Allah'i seviyorsaniz o zaman bana uyun ki, Allah sizi sevsin
ve gnahlarinizi sizin iin bagislasin. Ve Allah, kullarinin gnahlarini ok rten,
onlari cezalandirmayan ve bagisi bol olandir, engin merhamet sahibidir.
32
De ki: Allah'a ve Eli'ye itaat edin! Artik yz evirirlerse, biliniz ki,
sphesiz Allah, kfirleri; Kendisinin ilhligini, rabligini bilerek reddeden kimseleri
sevmez.
(89/3, l-i Imrn/28-32)
Necm: 484
352

33,34
Sphesiz Allah, dem'i, Nh'u, Ibrhm ailesini ve Imrn ailesini
birbirinin soyundan olmak zere lemler zerine sekin kildi. Ve Allah, en iyi
isitendir, en iyi bilendir.
35
Hani bir zaman Imrn'in karisi: Rabbim! Kesinlikle ben, karnimdakini tam
hr olarak senin iin adadim. Sen de benden kabul et, sphesiz Sen en iyi isitensin,
en iyi bilensin demisti.

340

36
Onu dogurunca da: Rabbim, sphesiz ben, onu kiz dogurdum; - Hlbuki
Allah onun dogurdugu eyi daha iyi bilir- erkek, kiz gibi degildir. Ve sphesiz ona
Meryem adini verdim. Ve sphesiz ben, onu ve soyunu seytan-i racimden;
kovulmus/ katil, asilsiz sz ve dsnce reten, karanliga tas atan seytandan sana
sigindiririm dedi.
37
Bunun zerine Rabbi Meryem'i gzel bir kabul ile kabul etti. Ve onu gzel
bir bitki olarak bitirdi ve ona; Meryeme, Isayi gayri mesru sekilde dogurmayip
Allahin iradesi erevesinde babasiz dogurusuna Zekeriyyyi kefil kildi. Zekeriyy
ne zaman onun zerine/zel odaya girse, onun yaninda bir rizik bulurdu. Zekeriyy,
Ey Meryem! Bu sana nereden? dedi. Meryem de: O, Allah katindandir dedi.
Sphesiz Allah, diledigini hesapsiz riziklandirir.
***

38
Orada Zekeriyy, Rabbine yakardi: Rabbim! Bana katindan temiz bir
nesil ver. Sphesiz Sen, duayi en iyi iitensin dedi.
39
Sonra Zekeriyy, zel krsde dikilmi salt ederken [egitim-gretim
yaptirirken] haberci yetler ona: Sphesiz Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi
dogrulayici, efendi/ bir nder, iffetli bir peygamber olarak, slihlerden Yahy'yi
mjdeliyor diye seslendiler.
40
Zekeriyy: Rabbim! Bana ihtiyarlik gelip atmiken, karim da kisir iken
benim iin bir delikanli nasil olabilir? dedi. Allah: yledir, Allah diledigini
yapar dedi.
41
Zekeriyy: Rabbim! Benim iin bir almet/gsterge gster dedi. Allah:
Senin almetin/ gstergen, iaretle hari, insanlara gn, konumamandir. Ve
Rabbini ok an, her zaman noksan sifatlardan arindir dedi.
42,43
Ve hani haberci yetler. Ey Meryem! Sphesiz Allah seni seti, seni
tertemiz biri yapti ve seni lemlerin kadinlarina seti. Ey Meryem! Rabbine saygili
ol, O'na boyun egip teslimiyet gster ve Allah'i birleyen erkeklerle beraber sen de
Allah'i birle! demislerdi.
44
Iste bu, algilama imkninin olmadigi, gemisin nemli haberlerinden sana
vahyettiklerimizdir. Ve Meryem'e hangisi kefil olacagina kalemlerini atarlarken sen
yanlarinda degildin. Onlar tartisirlarken de sen yanlarinda degildin.

45-46
Hani bir zaman haberci yetler: Ey Meryem! Allah seni, Kendisinden bir
kelimeyle mjdeliyor. Onun adi, Meryem oglu s Mesih'tir. Dnya ve hirette
saygindir. Ve O, yaklastirilanlardan ve slihlerdendir. Yksek mevkide bulunarak
ve yetiskin biri olarak insanlarla konusacaktir da.
48
Ve Allah, O'na kitabi, haksizlik,
bozgunculuk ve kargasayi engellemek iin konulmus kanun, dstur ve ilkeleri ve
Tevrt ile Incl'i gretecek.
49-51
Ve o'nu Isrlogullari'na; Su bir gerek ki, ben size Rabbinizden bir almet
/gsterge getirdim/ gsterge ile geldim; phesiz ben, sizin iin, amurdan; kilden;

341

seramikten ku ekli gibi bir ey; buhurdan (ttslk) tasarlarim. Sonra onun
iine flerim; aerosol olutururum da Allah'in izniyle hastalik yapan eyler ku
oluverir/uar gider. Ben, kr ve abrai iyiletirir, sosyal lleri Allah'in izniyle
diriltirim. Yiyeceklerinizi ve evlerinizde zahire yapacaklarini:i; biriktirip sonra
yiyeceklerinizi size haber veririm. -Eger inananlarsaniz bunda sizin iin kesinlikle
bir almet/gsterge vardir.- Tevrt'tan sadece Incl'de yer alanlari dogrulayicivim.
Size yasaklanmi olanlarin bir kismini serbest edecegim. Rabbinizden bir
almet/gsterge de getirdim size. Artik Allah'in korumasi altina girin ve bana itaat
edin. Sphesiz Allah, benim Rabbimdir ve sizin Rabbinizdir. Onun iin O'na kulluk
edin! Ite bu, dogru yoldur diye bir eli yapacak demislerdi.
47
Meryem: Rabbim! Bana bir beser dokunmamisken benim iin ocuk nasil
olur? dedi. Allah: yledir! Allah diledigi seyi olusturur; O, bir ise karar verdigi
zaman onun iin Ol! der, o da hemen olur dedi.
353

52,53
Sonra s, onlardan kfr: Allah'in ilhligini, rabligini bilerek reddetmeyi
sezince: Allah yolunda benim yardimcilarim kimlerdir? dedi. Havariler: Allah'in
yardimcilari biziz, biz Allah'a iman ettik, bizim sphesiz mslimler oldugumuza
tanik ol. Rabbimiz! Biz, senin indirdigine iman ettik, eliye de uyduk. Artik bizi
hitlerle beraber yaz dediler.
54
Ve inanmayanlar kt pln yaptilar, Allah da onlarin kt plnlarini bosa
ikardi. Ve Allah, kt plnlari bosa ikaranlarin en hayirlisidir.
55-57
Hani Allah: Ey s! Sphesiz ki Ben seni gemiste yaptiklarini ve yapman
gerekirken yapmadiklarini bir bir hatirlattiriciyim/ldrcym, seni Kendime
ykselticiyim ve seni kfirlerden; Benim ilhligimi ve rabligimi bilerek reddeden
kimselerden temizleyiciyim. Ve de sana uyan kimseleri, kiymete kadar kfirlerin;
Benim ilhligimi, rabligimi bilerek reddeden o kisilerin stnde tutucuyum. Sonra
dnsnz yalnizca Bana'dir. Sonra da ayriliga dstgnz seylerde aranizda
hkmedecegim. Kfirlere; Benim ilhligimi ve rabligimi bilerek reddeden su
kimselere gelince de, onlara dnyada ve hirette siddetli bir azapla azap edecegim.
Onlar iin yardimcilardan bir sey de olmayacaktir. Iman eden ve dzeltmeye
ynelik isler yapan kimselere gelince de, Allah, onlarin dllerini tastamam
deyecektir. Ve Allah, sirk kosarak yanlis; kendi zararlarina is yapanlari sevmez
demisti.
58
Iste bu, Biz bunu sana, yetlerden ve yasalar ieren hatirlatmalardan/
gtlerden/ Kurn'dan okuyoruz.
59
Sphesiz Allah katinda s'nin durumu, dem'in/her insanin durumu gibidir;
O, onu topraktan olusturdu, sonra ona Ol! dedi, o da hemen oldu.
60
Bu gerek, senin Rabbindendir, yleyse sphecilerden olma.
61
Sana bilgiden
geldikten sonra artik kim bu konuda seninle tartisirsa hemen: Gelin, ogullarimizi
ve ogullarinizi, kadinlarimizi ve kadinlarinizi, kendimizi ve kendinizi agiralim,
sonra da birbirimizi dislayip gzden ikaralim da Allah'in dislayip gzden
ikarmasini yalancilar zerine kilalim de.

342

62
Sphesiz bu, kesinlikle gerek kissanin ta kendisidir. Allah'tan baska hibir
tanri da yoktur. Ve sphesiz Allah, en stn, en gl, en serefli, maglp edilmesi
mmkn olmayan/mutlak galip olanin, en iyi yasa koyan, bozulmayi iyi
engelleyen/saglam yapanin ta kendisidir.
63
Artik yz evirirlerse, bilinsin ki Allah, bozgunculari en iyi bilendir.
(89/3, l-i Imrn/33-46, 48-51, 47, 52-63)

Necm: 485
64
De ki: Ey Kitap Ehli! Sizinle bizim aramizda ortak olan bir sze; Allah'tan
baskasina kulluk etmeyelim, O'na hibir seyi es tutmayalim ve Allah'in astlarindan
bazimiz bazimizi rabler edinmeyelim ilkesine geliniz. Buna ragmen eger Kitap
Ehli, yz evirirlerse, artik Sphesiz bizim mslimler oldugumuza shit olun
deyin.
65
Ey Kitap Ehli! Tevrt ve Incl kendisinden sonra indirildigi hlde Ibrhm
hakkinda niin tartisiyorsunuz? Hl aklinizi kullanmayacak misiniz?
66
Iste siz bunlarsiniz. Biraz bilginiz olan sey hakkinda tartistiniz, peki, hi
bilginiz olmayan sey hakkinda niin tartisiyorsunuz? Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.
67
Ibrhm, Yahudi ve Nasrani/ Hristiyan degildi. Ama o, hakka dnms bir
mslimdi/Islmlastiran kisiydi. O, ortak kosanlardan da degildi.
68
Sphesiz, insanlarin Ibrhm'e en yakin olanlari, elbette o'na uyanlar, bu
Peygamber ve su iman eden kimselerdir. Allah, mminlerin yardimci, yol gsterici,
koruyucu yakinidir.
***
69
Kitap Ehlinden bir taife sizi saptirmak istedi. Hlbuki onlar, sadece
kendilerini saptiriyorlar, farkina da varmiyorlar.
70
Ey Kitap Ehli! Sizler tanik olup dururken, niin Allah'in yetlerini bilerek
reddedip duruyorsunuz?
71
Ey Kitap Ehli! Sizler bilip dururken, niin hakki btila karistiriyor ve geregi
gizliyorsunuz?
72-74
Kitap Ehlinden bir grup da, mminlerin dnmeleri iin, Indirilene gnn
baslangicinda inanin, sonunda da bilerek reddedin /inanmayin. Ve size verilenin
benzerinin bir kimseye verilmis olduguna yahut Rabbinizin nezdinde sizin
aleyhinize deliller getirecekleri hususunda kendi d