You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani
Kelas Tahun 6
Tarikh / Hari 11 April 2014 / Jumaat
Masa 0900 1000
Tunjang / Tajuk 1. Kecergasan
Kemahiran / Isi Kandungan 1.10 Komposisi Badan
1.10.1 Memahami konsep:
i. endomorf (pendek, gemuk)
ii. mesamorf (sederhana)
iii. ektomorf (tinggi, kurus)
iv. indeks jisim badan (BMI)

Objektif Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat:
i. Kognitif: Memahami konsep endomorf, mesamorf,
ektomorf, dan indek jisim badan
ii. Afektif: Tahu konsep bentuk badan

Aktiviti 1. Set Induksi: Guru menunjukkan gambar orang
yang gemuk, pendek, kurus, tinggi dan
sederhana.

2. Perkembangan:
- Guru memberi penerangan kepada murid tentang
konsep endomorf, mesamorf, ektamorf dan
indeks jisim badan.
- Murid diminta duduk bersama pasangan masing-
masing. Setiap pasangan diminta untuk mengira
indeks jisim badan diri sendiri dan pasangannya.

3. Penutup: Guru merumus isi pelajaran.

EMK Nilai Tahu konsep bentuk badan
Bahan Bantu Mengajar Gambar, penimbang berat badan, pengukur
ketinggian
Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran
Lembaran Kerja
Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani
Kelas Tahun 6
Tarikh / Hari 04 April 2014 / Jumaat
Masa 0900 1000
Tunjang / Tajuk 3. Pendidikan Sukan
Kemahiran / Isi Kandungan 3.2 Pengurusan
3.2 (a) Pengurusan Diri
3.2.1 Makanan kesihatan untuk menjauhi penyakit
Objektif Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat:
iii. Psikomotor: Menyenaraikan jenis-jenis makanan
kesihatan untuk menjauhi penyakit
iv. Afektif: Tahu memilih makanan yang berkhasiat
Aktiviti 4. Set Induksi: Guru menunjukkan gambar piramid
makanan kepada murid.

5. Perkembangan:
- Guru memberi penerangan kepada murid
mengenai makanan kesihatan yang perlu diambil
untuk menjauhi penyakit.
- Murid dibahagikan kepada enam kumpulan.
Setiap kumpulan diminta untuk melukis carta
makan seimbang.

6. Penutup: Guru merumus isi pelajaran.
EMK Nilai Menjaga kesihatan diri, kebersihan
Bahan Bantu Mengajar Gambar piramid makanan, kad manila, marker pen
Penilaian Pengajaran dan
Pembelajaran
Lembaran Kerja
Refleksi