You are on page 1of 21

SAVEZNA REPUBLIKA

JUGOSLAVIJA
Komitet za prikupljanje podataka
o izvršenim zločinima protiv
čovečnosti i medjunarodnog prava
B e o g r a d

SPISAK LO GO RA ZA SRBE

NA TERITO RIJ I BIV ŠE SFRJ


1. Logori u tzv. BiH

BANOVIĆI
1. Banovići, logor u podrumu Direkcije železničkog saobraćaja
2. Banovići, fabrika "Helios", stara upravna zgrada, u nasequ Radina
3. Banovići, zgrada teritorijalne odbrane, preko puta pošte
4. Banovići, selo Treštenica, Osnovna škola
5. Banovići, Banovići Selo, Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" i barake kod škole
6. Banovići, Banovići Selo, logor u ambulanti
7. Banovići, Banovići Selo, logor u seoskom domu
8. Banovići, Lozna, logor u šupi
BIHAĆ
9. Bihać, Okružni zatvor, Luke
10. Bihać, prostorije aero kluba
11. Bihać, kasarna "27 juli", sada "Fadil Bešlić-”egar"
12. Bihać, stadion FK "Jedinstvo"
13. Bihać, hotel "Park"- betonske prostorije
14. Bihać, naseqe Pokoj
15. Bihać, ugostiteqski objekat Mustafe Vukovića
16. Bihać, dečji vrtić u nasequ Ozimice 1
17. Bihać, Brekovica
18. Bihać, selo Čekrlije, podrum
19. Bihać, škola u selu Vrkašić
20. Bihać, selo Grabež
21. Bihać, logor "Bihaćki kazamat
22. Bihać, logor na železničkoj stanici Srbqani
23. Bihać, logor u restoranu "Unski dijamant"
BRATUNAC
24. Bratunac, selo Gorwe Potočare, zatvor Hajra Bešlića
BREZA
25. Breza, vojni zatvor,
26. Breza, policijska stanica
27. Breza, logor u podrumu fabrike "Elektroterma" /stara Osnovna škola "Ismet Šarić - Slobodan"/
28. Breza, skladište preduzeća "Udarnik", preko puta zgrade MUP-a
29. Breza, u kupatilima na gradskom bazenu
30. Breza, logor u magacinu rudnika "Breza"
31. Breza, zgrada "29"
BOSANSKI BROD (сада SRPSKI BROD)
32. Босански Брод ( Srpski Brod ), srednjoškolski centar "Fric Pavlik"
33. Босански Брод ( Srpski Brod ), Tulek, skladište Robne kuće Beograd
34. Босански Брод ( Srpski Brod ), magacin gradjevinskog materijala preduzeća "GIK"
35. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor Krndija (naspram vatrogasnog doma)
36. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor pored reke Save (kajak klub)

2
37. Босански Брод ( Srpski Brod ), hale čarapane "Bosna"
38. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor u zgradi vojne policije /zgrada bivše Jugobanke/
39. Босански Брод ( Srpski Brod ), gradski stadion FK Poleta
40. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor u zgradi opštine
41. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor u stanici milicije
BRČKO
42. Brčko, Boderište, pogon "Interpleta"
43. Brčko, Bijela (Bosanska), mesni dom
44. Brčko, Bijela(Bosanska), sušionica za šljive
45. Brčko, Bijela (Bosanska), kuće prognanih Srba
46. Brčko, Boće, Osnovna škola
47. Brčko, Boće, prostorije mesne zajednice
48. Brčko, Gornji Zovik, skladište gra|evinskog materijala "Ozrenka"
49. Brčko, Gornji Rahić, mesni dom
50. Brčko, Gornji Rahić, skladište gra|evinskog materijala
51. Brčko, Gornji Rahić, Osnovna škola
52. Brčko, garaža u rasadniku izme|u Rahića i Maoče
53. Brčko, Gornji Rahić, sušionica u Okrajcima
54. Brčko, Donji Rahić, privatne kuće
55. Brčko, Maoča (logor u zgradi Zadružnog doma i u garaži)
56. Brčko, Maoča, farma pilića,
57. Brčko, Maoča, kafana "Bolji život"
58. Brčko, Bojići, logor u napuštenim srpskim kućama
59. Brčko, Palanka, čitaonica mesne zajednice
60. Brčko, Rašljani, magacin
61. Brčko, Ulice, Osnovna škola
62. Brčko, Ulice, mesni dom
BUGOJNO
63. Bugojno, zgrada Privredne banke u kojoj je smeštena vojna policija armije BiH
64. Bugojno, hotel Kalin, podrum
65. Bugojno, privatna kuća na periferiji grada
66. Bugojno, dvorana kulturno-sportskog centra
67. Bugojno, Osnovna škola "Stipo Žerek"
68. Bugojno, gimnazija
69. Bugojno, stadion "Iskre"
70. Bugojno, ski centar "Rostovo"
71. Bugojno, sportski centar
72. Bugojno, fabrika "Slavko Rodić"
73. Bugojno, garaže u bivšoj Titovoj vili, Gorica
74. Bugojno, kuća ubijenog Srbina Relje Lukića
75. Bugojno, rudnik uglja u selu Gračanica
BUSOVAČA
76. Busovača, Kaonik
77. Busovača, magacin i podrum u hotelskom kompleksu Tisovac
VAREŠ
78. Vareš, logor u podrumu škole u naselju Majdan preko puta željezare
79. Vareš, logor u Domu penzionera
VELIKA KLADUŠA
80. Velika Kladuša, zatvor
VISOKO

3
81. Visoko, kasarna "Ahmet Fetahagić" /"Majevica"/
82. Visoko, podrum istražnog zatvora
83. Visoko, mesni dom
84. Visoko, škola "Fojnički odred"
85. Visoko, škola "Ognjen Prica"
86. Visoko, Osnovna škola "Ahmet Fetahagić", zatvor vojne policije
87. Visoko, selo Srhinje, kuća Envera Bašića
88. Visoko, selo Hlapčevići, mesni dom
89. Visoko, selo Glina, u štali Sakiba Suxuka zv. "Poštar"
90. Visoko, Buzić Mahala, Zadružni dom
91. Visoko, Ginje, podrum zgrade u kojo se nalazila komanda muslimanske vojske
VITEZ
92. Vitez, policijska stanica
93. Vitez, hemijska fabrika
94. Vitez, naselje Kruščica
VIŠEGRAD
95. Višegrad, podvodne prostorije HE "Višegrad"
96. Višegrad, silos "Žito"
97. Višegrad, Crni Vrh
98. Višegrad, Medzedza, zadružni dom, centralni zatvor štaba Teritorijalne odbrane Višegrad
99. Višegrad, Medzedza, podrum privatne kuće
VLASENICA
100. Vlasenica, затвор
GORAŽDE
101. Goražde, zatvor u policijskoj stanici u centru
102. Goražde, silos u Kopačima
103. Goražde, vojni zatvor u podrumu zgrade ZOIL "Sarajevo"
104. Goražde, stari hotel "Balkan"
105. Goražde, logor "Mujkovića Polje"
106. Goražde, Mahala
107. Goražde, zgrada Elekrodistribucije
108. Goražde, logor u cementari Vitkovići
109. Goražde, logor u fabrici azota u Vitkovićima
110. Goražde, logor u štampariji u Vitkovićima
111. Goražde, u podrumu stare samačke zgrade u Vitkovićima
112. Goražde, logor u ulici Moše Pijade, preko puta zgrade SUP-a
113. Goražde, logor u kući Nedimovića
114. Goražde, izolacija na desnoj strani Drine
115. Goražde, zgrada stare pošte
116. Goražde, Trebješko brdo
117. Goražde, selo Mravinjac
118. Goražde, selo Šašići
119. Goražde, logor u selu Osanica
GORNJI VAKUF
120. Gornji Vakuf, logor u Rami, zgrada Stanice milicije
GRADAČAC
121. Gradačac, logor u srednjoškolskom centru
122. Gradačac, podrum Gimnazije na Gradini
123. Gradačac, u kompleksu Stara tvrdzava, Osnovna škola "Veljko Vlahović" koja je podignuta nad
podzemnim austrougarskim zatvorom, u podrumu, zatvor vojne policije

4
124. Gradačac, selo Srnice, u kućama Srba koji su napustili selo, "Centar za izolaciju"
125. Gradačac, Gornja Tramošnica, logor u školi
GRAHOVO ( BOSANSKO GRAHOVO )
126. Grahovo, Bosansko Grahovo
GRAČANICA
127. Gračanica, Dom kulture
128. Gračanica, logor u Osnovnoj školi "Hasan Kikić"
129. Gračanica, zatvor
GRUDE
130. Grude, škola
131. Grude, garaža
DERVENTA
132. Derventa, bivši Dom JNA
133. Derventa, Polje, logor u silosu
134. Derventa, Poljari, Osnovna škola "Vuk Karadzić"
135. Derventa, Rabići, podzemne prostorije vojnog magacina
136. Derventa, Plehan
DOBOJ
137. Doboj, selo Brijesnica, Osnovna škola "Hasan Kikić"
DRVAR
138. Drvar, selo Kamenica
DUVNO (TOMISLAVGRAD)
139. Duvno (Tomislavgrad), zatvor MUP-a u podrumu
140. Duvno (Tomislavgrad), podstanica za grejanje
141. Duvno (Tomislavgrad), Srednjoškolski centar
142. Duvno (Tomislavgrad), [kola učenika u privredi - [UP
143. Duvno (Tomislavgrad), gimnazija "15. novembar"
144. Duvno (Tomislavgrad), Osnovna škola "Boriša Kovačević"
145. Duvno (Tomislavgrad), dom časnih sestara
146. Duvno (Tomislavgrad), vojni zatvor
147. Duvno, stanica vojne policije
148. Duvno (Tomislavgrad), Eminovo Selo, logor u kući Milisav Radovana
149. Duvno (Tomislavgrad), selo Babine
150. Duvno (Tomislavgrad), privatni zatvor u selu [uica
151. Duvno (Tomislavgrad), Galečić
152. Duvno (Tomislavgrad), selo Rašćani
153. Duvno (Tomislavgrad), Gornji Brišnik
154. Duvno (Tomislavgrad), selo Stipanjići, podrum napuštene kuće
155. Duvno (Tomislavgrad), selo Stipanjići, Osnovna škola
ŽEPČE
156. Žepče, magacin cementa
157. Žepče, Osnovna škola "Rade Kondić", fiskulturna sala
158. Žepče, srednjoškolski centar
159. Žepče, selo Perković, magacin UPI i škola
160. Žepče, Begov Han, ulaz u tunel
ŽIVINICE
161. Živinice, bivša ambulanta
162. Živinice, MUP

5
163. Živinice, zgrada stare pošte
164. Živinice, zgrada biroa za zapošljavanje
165. Živinice, svlačionice stadiona "Mladost"
166. Živinice, čitaonica kod stadiona u naselju [arenjak
167. Živinice, magacin bivše JNA u zaseoku Maline, vojni zatvor "Živinačkih osa"
168. Živinice, zgrada šumarstva "Svatovac", komanda Vojne policije
169. Živinice, u Ciguljama
170. Živinice, Žurđevik
ZAVIDOVIĆI
171. Zavidovići, podrum zgrade društveno-političkih organizacija (stara zgrada opštine)
172. Zavidovići, podrum dečjeg obdaništa
173. Zavidovići, upravna zgrada šumarstva, podrum
174. Zavidovići, logor u selu Hajderovići
175. Zavidovići, logor muxahedina u selu Kamenica
176. Zavidovići, logor muxahedina u selu Gostovići
177. Zavidovići, logor muxahedina u selu Livade
178. Zavidovići, logor muxahedina u selu Lijevča
179. Zavidovići, fudbalsko igralište "Krivaje"
180. Zavidovići, samačka zgrada, u podrumu
181. Zavidovići, logor u zgradi policije
182. Zavidovići, Kesten, prostorije bivšeg omladinskog doma
ZVORNIK
183. Zvornik, selo Goduš, logor 206. viteške brigade Armije BiH u selu Goduš, prema Rastošnici, u
kući Cvjetka Petrovića
184. Zvornik, Ravna Sapna, podrum u Muharemovoj kući
ZENICA
185. Zenica, Kazneno-popravni dom
186. Zenica, zatvor
187. Zenica, Metalurški fakultet (? Metalurški institut), podrumske prostorije
188. Zenica, hotel "Internacional"
189. Zenica, bivši Dom JNA, podrum
190. Zenica, škola "Mihajlo Pupin"
191. Zenica, Osnovna škola "Sead Škrgo"
192. Zenica, logor u Muzičkoj školi
193. Zenica, Perin Han, Osnovna škola "Bratstvo-jedinstvo"
194. Zenica, Arnauti
195. Zenica, Bijelo Polje, stadion
196. Zenica, selo Janjići u školi
197. Zenica, selo Drivuša, u školi
198. Zenica, selo Klopče, Osnovna škola
199. Zenica, logor muxahedina na periferiji grada (Podbrežje)
JABLANICA
200. Jablanica, Muzej bitke na Neretvi /Muzej revolucije/
201. Jablanica
JAJCE
202. Jajce, stara tvr|ava
203. Jajce, zatvor u zgradi SJS u podrumu
204. Jajce, zatvor teritorijalne odbrane u upravnoj zgradi "Elektro-Vrbasa"
205. Jajce, logor u Osnovnoj školi "Bratstvo-jedinstvo"
206. Jajce, zatvor u kasarni HVO kod katoličke crkve

6
KAKANJ
207. Kakanj, logor u prostorijama rudnika
208. Kakanj, motel "Sretno"
209. Kakanj, škola
210. Kakanj, selo Brežana, Osnovna škola, logor "Crnih labudova"
211. Kakanj, selo Haljinići, podrumske prostorije zgrade u kojoj se nalazila komanda muslimanske
vojske
KALESIJA
212. Kalesija, selo Miljanovci
213. Kalesija, selo Me|an
214. Kalesija, selo Memići, u školi
215. Kalesija, Tojšići, seoski dom
KLADANJ
216. Kladanj, bivši Zavod za osiguranje imovine i lica
217. Kladanj, zatvor u bioskopu
218. Kladanj, Dom kulture
219. Kladanj, selo Stupari - logor u zgradi Osnovne škole
220. Kladanj, Matijevići
KLJUČ
221. Ključ, затвор
222. Ključ, selo Sanica
KONJIC
223. Konjic, zatvor u SUP-u
224. Konjic, Bradina, logor u Osnovnoj školi "Zvonimir Beliša - Nogo"
225. Konjic, logor u čelebićima, u bivšim magacinima JNA
226. Konjic, Čelebići, Osnovna škola "Maksim Kujunxić"
227. Konjic, Osnovna škola "3. mart" u ul. 3. marta
228. Konjic, sportska dvorana Musala u ul. Braće Bektaševića
229. Konjic, novo stambeno naselje
230. Konjic, kafe "Amadeus"
231. Konjic, policijska stanica
232. Konjic, Donje Selo
233. Konjic, Buturović polje
234. Konjic, selo Žepi
235. Konjic, selo Parsovići
236. Konjic, selo Cerići
KOTOR VAROŠ
237. Kotor Varoš, selo Večići
238. Kotor Varoš, u magacinu u selu Ravne
KRUPA NA UNI (BOSANSKA KRUPA)
239. Krupa na Uni (Bosanska Krupa), selo Pučenik, svinjarska farma
240. Krupa na Uni (Bosanska Krupa), selo Perna, farma
241. Krupa na Uni, (Bosanska Krupa), selo Podvran
242. Bosanska Krupa, Bužim, svlačionica u sportskoj dvorani Osnovne škole
243. Bosanska Krupa, Bužim, podrum hotela "Bužim"
KUPRES
244. Kupres, tvornica tekstilne konfekcije "Kvalitet"
245. Kupres, podrum kuće Vila Milenka u ul. Narodnih heroja, u kojoj se nalazio "Ratni štab" HVO
LIVNO

7
246. Livno, SUP i garaža SUP-a
247. Livno, Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić"
248. Livno, Osnovna škola "10 oktobar"
249. Livno, tvr|ava Stari grad
250. Livno, sportska sala u školi
251. Livno, hotel "Dinara", podrum (javna kuća)
252. Livno, motel
253. Livno, srednjoškolski centar
254. Livno, Zastinje, logor u kući Ivetića
255. Livno, selo čelebić
256. Livno, sportska dvorana (moguće sportska dvorana u OŠ "Ivan Goran Kovačić)
257. Livno, bolnica
LIŠTICA
258. Lištica, затвор
259. Lištica, logor u policijskoj stanici
LOPARE
260. Lopare, čelić, kafana "Smederevka"
261. Lopare, čelić, podrum kafane "Amerikanac"
LUKAVAC
262. Lukavac, podrum Srednjoškolskog centra, zatvor "Patriotske lige"
263. Lukavac, Ekonomska škola, zatvor vojne policije
264. Lukavac, logor vojne policije u podrumu kod železničke stanice
265. Lukavac, škola "Vjekoslav Tunjić",
266. Lukavac, stari Dom zdravlja
267. Lukavac, klanica preduzeća Progres u selu Modrac, zatvor Rifata Morankića
268. Lukavac, garaža "Trans servisa"
269. Lukavac, fabrika "Soda so", logor vojne policije
270. Lukavac, logor HOS-a u odmaralištu Koksare na Svatovcu
LJUBIŠKI
271. LJubuški, vojno-istražni zatvor HVO
272. LJubuški, stari zatvor, HOS-ov zatvor
273. LJubuški, zatvor u otkupnoj stanici duvana
274. LJubuški, logor u skladištu duvana
275. LJubuški, selo Lipno, logor u Osnovnoj školi
276. LJubuški, zatvor u školi u Kravicama
MAGLAJ
277. Maglaj, svlačionice FK "Natron"
278. Maglaj, Novi Šeher, na livadi ogra|enoj bodljikavom žicom
MODRIČA
279. Modriča, prostorije protivpožarne službe u rafineriji
280. Modriča, silos
281. Modriča, selo Garevac
MOSTAR
282. Mostar, prostorije bivše vojne ambulante, zatvor HOS-a
283. Mostar, ]elovina, Šantićeva ulica br. 27 - bivši Okružni zatvor, zatvor HVO
284. Mostar, zgrade fakulteta (Mašinskog, Ekonomskog i Pravnog), logor vojne policija HVO
285. Mostar, mesna zajednica "4. jul"
286. Mostar, hotel "Bristol", podrumi
287. Mostar, ulica Mladena Balorde

8
288. Mostar, kasarna "Severni logor"
289. Mostar, Rodoč, na heliodromu u vojnoj gimnaziji - centralni zatvor Herceg-Bosne
290. Mostar, Vrapčići, prostorije predionice "\uro Salaj", logor muslimanske vojske
291. Mostar, Svinjarine, oblast pored sela Podvelež, preduzeće "Zlatka Vuković"
292. Mostar, Svinjarine, oblast pored sela Podvelež, privatna kuća
293. Mostar, selo Kočine, logor muslimanske vojske
294. Mostar, Cim, privatni zatvor
295. Mostar, selo Potoci, logor u školi 10 km od Mostara
296. Mostar, selo Vojno
297. Mostar, selo Buna, logor u školi
298. Mostar, selo Buna, zatvor braće Ivana i Srećka Gagro
MRKONJIĆ GRAD
299. Mrkonjić Grad, stanica milicije
NOVI TRAVNIK (PUCAREVO)
300. Novi Travnik (Pucarevo), selo Stojkovići, objekat bivše JNA
301. Novi Travnik (Pucarevo), fabrika "Bratstvo", kalionica
OLOVO
302. Olovo, fiskulturna sala gimnazije
303. Olovo, stanice policije
ORAŠJE
304. Orašje, srednjoškolski centar
305. Orašje, Donja Mahala, logor u Osnovnoj školi
306. Orašje, Donja Mahala, šupa Mirze Filipovića zvanog "Deljković"
307. Orašje, logor u gradskom skloništu
308. Orašje, logor u osnovnoj školi
309. Orašje, Posavska mahala
ODJAK
310. Oxak, Osnovna škola (fiskulturna sala)
311. Oxak, preduzeće "Strolit"
312. Oxak, logor u kućama
313. Oxak, Novi Grad, logor u osnovnoj školi
314. Oxak, Novi Grad, logor u napuštenim srpskim kućama
PETROVAC (BOSANSKI PETROVAC)
315. Petrovac (Bosanski Petrovac), policijska stanica
316. Petrovac, (Bosanski Petrovac), "Sabirni centar" u zgradi "Šipada" do bioskopske sale
317. Petrovac (Bosanski Petrovac), fabrika plastike
POSUŠJE
318. Posušje, SUP
319. Posušje, garaža
320. Posušje, selo Skretnica, zatvor Karla Martinovića
PROZOR
321. Prozor, zatvor
322. Prozor, garaže

323. Ravno u Popovom polju

SANSKI MOST
324. Sanski Most, policijska stanica

9
325. Sanski Most, bioskop
326. Sanski Most, "Sabirni centar u zgradi "Šipada" do bioskopske sale
327. Sanski Most, Nezirevića kuća
328. Sanski Most, zgrada "Metalorada"
329. Sanski Most, Podbrežje, zgrada "Vatrostalne"
330. Sanski Most, auto-otpad

SARAJEVO
331. Sarajevo, Alipašino polje, naselje br. 2 u podrumu kafića "Borsalino", Trg Zavnobiha br. 23
332. Sarajevo, Alipašino polje, podrum na Trgu Zavnobiha 27, zatvor Juke Prazine
333. Sarajevo, Alipašino polje, podrum na Trgu Zavnobiha 21 (ispod prodavnice "Mali Konzum"
/zatvor Juke Prazine/
334. Sarajevo, Alipašino polje, podrum samoposluge "Veliki konzum" na Trgu Zavnobiha
335. Sarajevo, Alipašino polje, faza B, restoran "Novi Grad" na Trgu Zavnobih-a
336. Sarajevo, toplana Alipašino polje, B faza
337. Sarajevo, Alipašino polje, prostorije mesne zajednice "Mladost"
338. Sarajevo, Alipašino polje, hotel "Bristol", klozeti u podrumu
339. Sarajevo, Alipašino polje, kafana "Stela"
340. Sarajevo, Alipašino polje, Osnovna škola "Andrija Rašo"
341. Sarajevo, Alipašino polje, Osnovna škola "Prvi maj"
342. Sarajevo, Alipašino polje, blok B, privatni zatvor
343. Sarajevo, DIF
344. Sarajevo, "Elektrotehna"
345. Sarajevo, Dobrinja 3, atomsko sklonište
346. Sarajevo, Igman, atomsko sklonište u hotelu "Igman"
347. Sarajevo, Igman, hotel "Mrazište"
348. Sarajevo, Igman, podrum hotela "Famos"
349. Sarajevo, bioskop "Radnik" u ul. \ure \akovića
350. Sarajevo, podrum ispod prodavnice obuće "Borovo" u ul. Danka Mitrova
351. Sarajevo, zatvor u bivšoj kasarni "Viktor Bubanj", sada "Ramiz Salčin" u ul. Prvomajskoj
352. Sarajevo, garaža kod Privredne banka Sarajevo
353. Sarajevo, podrumski trezor Privredne banke Sarajevo (Dobrinja 5) u ul. Bratstva-jedinstva /Ivana
Kardelja/
354. Sarajevo, dečije obdanište u ul. Palmira Toljatija
355. Sarajevo, dečije obdanište Iskrica, u ul. Moše Pijade
356. Sarajevo, dečije obdanište Iskrica, u ul. Mladena Stojanovića
357. Sarajevo, dečije obdanište Iskrica ("Dragica Pravica") u ul. Skerlićevoj
358. Sarajevo, dečije obdanište u naselju čengića Vila II, Otoka, gde je bio štab Ede Muratovića
359. Sarajevo, dečje obdanište "Mladen Stojanović" na uglu ulica Skerlićeve i Mustafe Golubića, štab
Juke Prazine u čijem je podrumu bio logoru
360. Sarajevo, Dobrinja 2, podrum trgovinskog preduzeća "Mašinopromet" u ul. Oktobarske
revolucije
361. Sarajevo, hotel "Evropa" (javna kuća), klima komora u podrumu
362. Sarajevo, Železnička stanica
363. Sarajevo, podrum hotela "Zagreb", na Marin - dvoru /javna kuća/
364. Sarajevo, kompleks "Zetra"
365. Sarajevo, u podrumu prodavnice "Jugoeksport" u naselju Dobrinja II u ul. Xavaharlal Nehrua
366. Sarajevo, zatvor na Stupu - hangari skladišta guma
367. Sarajevo, zgrada Banke i SDK - čengić Vila
368. Sarajevo, Klinički centar, upravna zgrada
369. Sarajevo, u podrumu restorana "Sarajevo" na Marin dvoru u zgradi "Šumaprojekta" na uglu
ulica Titove i Kranjčićeve

10
370. Sarajevo, MUP
371. Sarajevo, napušten srpski stan u ul. Muhameda Xuxe 128
372. Sarajevo, napušten srpski stan u ul. Muhameda Xuxe 30, na Koševskom brdu
373. Sarajevo, Meteorološki zavod na Bjelavama
374. Sarajevo, naselje Ciglana, ulica Djure Djakovića
375. Sarajevo, prostorije preduzeća "Naš Dom" u ul. Sutjeska
376. Sarajevo, naselje Karingtonka, logor u podrumu u Ulici Sutjeska br. 4 ili 6
377. Sarajevo, prostorije tvornice žice u ul. Xemala Bijedića
378. Sarajevo, neboder br. 2 na Trgu Pere Kosorića
379. Sarajevo, Škola za retardiranu decu "Vladimir Nazor", u ul. Ivana Krndelja br. 54
380. Sarajevo, Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" u naselju Hrasno
381. Sarajevo, Osnovna škola u naselju Bistrik, zatvor 110. brigade
382. Sarajevo, Osnovna škola na Marin Dvoru
383. Sarajevo, Osnovna škola "Petar Dokić" na čengića vili II, u atomskom skloništu, Ul. Palmira
Toljatija 129
384. Sarajevo, Osnovna škola "Franjo Kluz" u naselju Koševsko brdo, u Livanjskoj ulici
385. Sarajevo, naselje "Otoka" podrumske prostorije nebodera u ul. Socijalističke revolucije 16
386. Sarajevo, naselje Otoka, podrumske prostorije nebodera prodavnice UPI u ulici Žrtava fašizma
br. 16 ili 17
387. Sarajevo, policijska stanica u naselju Otoka
388. Sarajevo, policijska stanica na Koševskom brdu
389. Sarajevo, policijska stanica Centar na Bjelavama
390. Sarajevo, policijska stanica u Sokolovića kolonija
391. Sarajevo, prostorije Mesne zajednice "Mojmilo"
392. Sarajevo, stadion "Koševo"
393. Sarajevo, čengića vila, logor u zgradi solitera u Ulici Marka Marulića, preko puta stovarišta
gra|evinskog i ogrevnog materijala
394. Sarajevo, čengića vila, logor u staroj plinari na
395. Sarajevo, magacin kožnih otpadaka kod kafića"Tik-tat"
396. Sarajevo, studentski dom "Mladen Stojanović" u Radićevoj ulici br. 4-c na uglu sa ul. JNA
/javna kuća/
397. Sarajevo, studentski dom "Mahmut Bušatlija" na Bjelavama /javna kuća/
398. Sarajevo, Gra|evinski fakultet, podrum /javna kuća/
399. Sarajevo, Stomatološki fakultet, u podrumu i prizemlju
400. Sarajevo, Tehnička škola, ulica Vojvode Putnika (škola za gra|evinarstvo)
401. Sarajevo, tunel bolnice Koševo
402. Sarajevo, tunel Velešići - Ciglane
403. Sarajevo, FIS (DTV Partizan), ulica Mis Irbina, podrum
404. Sarajevo, logor u ulici Mis Irbina
405. Sarajevo, Centar za učenike stranih jezika u ul. Vase Miskina, zatvor 109 brigade
406. Sarajevo, Centralni zatvor, u ulici JNA 8 i 9
407. Sarajevo, Agencija za istraživanje i dokumentaciju (AID) čije se prostorije nalaze u blizini
Centralnog zatvora
408. Sarajevo, "ŠIPAD" u ul. Xemala Bijedića, skladište
409. Sarajevo, zatvor 101. brigade
410. Sarajevo, štab 102. brigade u Hrasnom u ul. Pere Kosorića
411. Sarajevo, Osiguravajući zavod "Dunav"
412. Sarajevo, logor u podzemnim prostorijama magacina "Jugoelektra"
413. Sarajevo, logor u podrumu stambene zgrade u Sremskoj ulici, u blizini štaba Envera Zornića
414. Sarajevo, logor u podrumu Vele-pekare u Ulici Omera Maslića
415. Sarajevo, logor u podrumu kuće NN muslimana u ulici Nadežde Petrović br. 87
Sarajevo, Opština Ilidza

11
416. Sarajevo, Opština Ilixa, Hrasnica, Dom kulture - društveni dom
417. Sarajevo, Opština Ilixa, Hrasnica, zgrada bivšeg samačkog hotela "FAMOS", vojni zatvor
418. Sarajevo, Opština Ilixa, Hrasnica, stadion FK "FAMOS"
419. Sarajevo, Opština Ilixa, Hrasnica, podrum hotela Hrasnica
420. Sarajevo, Opština Ilixa, Hrasnica, Osnovna škola "Aleksa Šantić"
421. Sarajevo, Opština Ilixa, Hrasnica, garaže u podrumima nebodera ispod stanice muslimanske
policije
422. Sarajevo, Opština Ilixa, Hrasnica, garaže u podrumu u ul. Igmanskog partizanskog bataljona
423. Sarajevo, Opština Ilixa, Hrasnica, podrum nezavršene stambene zgrade (vojni zatvor) u ul.
Alekse Bojovića - Brke
424. Sarajevo, Opština Ilixa, Hrasnica, podrum nedovršene stambene zgrade kod dečjeg obdaništa
Sarajevo, Opština Novi Grad
425. Sarajevo, naselje "Pavle Goranin", policijska stanica Novi Grad u Prvomajskoj ulici
426. Sarajevo, policijska stanica Švrakino selo (naselje Pavle Goranin)
427. Sarajevo, Novo Sarajevo, Osnovna škola "Pavle Goranin", u Švrakinom selu (naselje Pavle
Goranin) u Prvomajskoj ulici
428. Sarajevo, ŽIŠ (Železničko-industrijska škola) u ulici Živka Jošila, Buća potok
429. Sarajevo, logor "Sunce" u Dobrinji II u magacinskim prostorijama u podrumu u ul. Marka
Oreškovića br. 11 (ugao Nehruove i ul. Mitcubiši) zatvor Teritorijalne odbrane naselja Dobrinja
430. Sarajevo, atomsko sklonište na Dobrinji, u komandi 5 motorizovane brigade (kod prodavnice
"Sunce")
431. Sarajevo, skladište "25. maj" u Švrakinom selu (naselje Pavle Goranin)
432. Sarajevo, podrum "Poljoopskrbe", prema Baš čaršiji u naselju Dobrinja II, u Bul. Mitcubiši
433. Sarajevo, Opština Novi Grad, kafana "Baltazar" na Dobrinji
434. Sarajevo, privatni zatvor u Buća Potoku
Sarajevo, Opština Novo Sarajevo
435. Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, Popravni dom u Pofalićima
436. Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, Pofalići, podrumske prostorije GP "Vranica" u kojoj su bili
samački stanovi
437. Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, GP Vranice, upravna zgrada, preko puta Centralnog zatvora
438. Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, logor u školi "Slobodan Vuković" u ul. Blagoja Parovića
439. Sarajevo, obdanište na Koševu preko puta kafane "Šetalište" koje je držao Juka Prazina
440. Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, Stanica javne bezbednosti u Ulici Omera Maslića br. 2
441. Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, Pofalići, logor u Samačkom domu za radnike fabrike duvana
442. Sarajevo, Novo Sarajevo, policijska stanica
Sarajevo, Opština Trnovo
443. Sarajevo, Opština Trnovo, zgrada SUP-a
444. Sarajevo, Opština Trnovo, logor u zgradi obdaništa
445. Sarajevo, Opština Trnovo, magacin teritorijalne odbrane
446. Sarajevo, Opština Trnovo, hotel "Treskavica"
447. Sarajevo, Opština Trnovo, selo Godinja, privatna šupa
448. Sarajevo, Opština Trnovo, selo Dejčići, logor u Osnovnoj školi
Sarajevo, Opština Hadzići
449. Sarajevo, Opština Haxići, Tarčin, silos
450. Sarajevo, Opština Haxići, Pazarić, u fiskulturnoj sali Osnovne škole "9. maj"
451. Sarajevo, Opština Hadzići, Zovik, bivša kasarna JNA "Krupa"
452. Sarajevo, Opština Hadzići, Pazarić, Dom kulture
453. Sarajevo, Opština Hadzići, Pazarić, logor u magacinima u Krupskoj Rijeci
454. Sarajevo, Opština Hadzići, selo Urduk
455. Sarajevo, Opština Hadzići, selo Gunjani, u školi

12
SOKOLAC
456. Sokolac, logor u selu Banja Lučica
SREBRENIK
457. Srebrenik, prostorije Stanica javne bezbednosti
458. Srebrenik, Osnovna škola "Mehmed Ibrahimović"
459. Srebrenik, Rapatnica, svlačionice fudbalskog kluba
460. Srebrenik, srednja škola u centru grada
461. Srebrenik, tekstilna fabrika "Interplet"
462. Srebrenik, Omladinski dom u prigradskom naselju Rapatnica
SREBRENICA
463. Srebrenica, zatvor izmedju zgrade opštine i suda
464. Srebrenica, zatvor SUP-a
465. Srebrenica, logor u lečilištu u Guber banji
466. Srebrenica, selo Potočari, zatvor Nasera Orića
467. Srebrenica, selo Sućeska, zatvor Zulfa Tursunovića
STOLAC
468. Stolac, duvanska stanica
469. Stolac, prostorije fabrike "Inkos"
TEŠANJ
470. Tešanj, stanica milicije, logor u garaži
471. Tešanj, vojni zatvor na stadionu FK "TOŠK", u svlačionicama
472. Tešanj, škola
TRAVNIK
473. Travnik, zatvor
474. Travnik, logor kod kafane "Tri bora"
475. Travnik, Dom penzionera
476. Travnik, kasarna "Petar Mećava"
477. Travnik, bivši Dom JNA (stara medresa)
478. Travnik, lovački dom na Pavlovici
479. Travnik, podrum stare zgrade ŽTP
480. Travnik, zatvor u Dolcu, kod fabrike šibica u krugu bivšeg magacina JNA, a potom kasarne u
Slimenima
481. Travnik, vešernica u ulici Slavka Radića 14
482. Travnik, fabrika "Bratstvo"
483. Travnik, logor u blizini dzamije
484. Travnik, selo Kraljevice
TUZLA
485. Tuzla, Okružni zatvor - vojno istražni zatvor u ul. Djure Djakovića br.1, na I spratu i u prizemlju
486. Tuzla, logor u Okružnom zatvoru, civilni deo na II spratu
487. Tuzla, logor u kasarni "Husinjska buna" u naselju Skojevska
488. Tuzla, logor u "starom rudniku" kod stadiona "Slobode" u Tušnju
489. Tuzla, bivše vojno strelište kod stadiona "Slobode"
490. Tuzla, stadion "Tušanj"
491. Tuzla, logor na Tušnju u solani
492. Tuzla, kasarna Lipnica, 4 km od Tuzle
493. Tuzla, kasarna u Slavinovićima
494. Tuzla, Mašinsko-tehnička škola
495. Tuzla, Rudarsko školski centar na Ircu
496. Tuzla, Rudarsko-geološki institut na Ircu
497. Tuzla, logor u Medicinskoj školi

13
498. Tuzla, logor u podrumu komande vojne policije koja se nalazila u neposrednoj blizini
Medicinske škole
499. Tuzla, škola "Braća Ribar"
500. Tuzla, Studentski dom
501. Tuzla, Radnički univerzitet "Mitar Trifunović - Uča"
502. Tuzla, bivši dom JNA
503. Tuzla, zatvor Šerije Zaimovića
504. Tuzla, hangar na aerodromu Dubrava
505. Tuzla, Cerik
506. Tuzla, Kozlovac, sklonište u motelu
507. Tuzla, Kozlovac, ranije ekonomija zatvora
508. Tuzla, LJubače, u mlinu (izme|u Tuzle i Živinica)
509. Tuzla, Morančani
510. Tuzla, Požarnica
511. Tuzla, Kreka, zatvor Faruka Prcića u domu "Moša Pijade"
512. Tuzla, Stupari, osnovna škola
UGLJEVIK
513. Ugljevik, Teočak, zgrada Osnovne škole
514. Ugljevik, Teočak, zgrada mesne zajednice
FOJNICA
515. Fojnica, podrum Sarajevske banke
516. Fojnica, srednja škola "Kata Govoršić", podrum
CAZIN
517. Cazin, zatvor
518. Cazin, šljunkara
519. Cazin, svlačionoca na fudbalskom igralištu
520. Cazin, autoservis "Crvene zastave"
521. Cazin, prostorije fabrike "Rad"
522. Cazin, Osredak, osnovna škola "Vojin Marić"
523. Cazin, Osnovna škola u selu Liskovac
524. Cazin, selo ]oralići, zaseok DZehveruša
ČAPLJINA
525. čapljina, Dretelj
526. čapljina, Gabela, hangari bivše JNA ispod Struge, zatvor HVO
527. čapljina, policijska stanica
528. čapljina, Grabovina, kasarna "Miro Popara", logor HVO
529. čapljina, podrum u Opštini
530. čapljina, duvanska stanica
531. čapljina, logor HOS-a u staroj pošti u podrumu
532. čapljina, silos kod "Neretvatransa"
533. čapljina, Domanovići, logor u privatnoj kući
ČITLUK
534. čitluk, garaže
535. čitluk, stanica milicije
ŠAMAC (BOSANSKI ŠAMAC)
536. Šamac (Bosanski Šamac), selo Domaljevac, osnovna škola

2. Logori u Hrvatskoj

14
BIOGRAD NA MORU
1. Biograd na Moru, zatvor
2. Biograd na moru, ribarska kuća na Vranskom jezeru
3. Biograd na moru, Filip Jakov, bolnica za retardiranu decu
BJELOVAR
4. Bjelovar, zatvor u policijskoj stanici
5. Bjelovar, Okružni zatvor
6. Bjelovar, vojni zatvor
7. Bjelovar, sportska dvorana
8. Bjelovar, prostorije mesne zajednice "Antun Gustav Matoš"
9. Bjelovar, kasarna "Boždar Adzija"
10. Bjelovar, vatrogasni dom
11. Bjelovar, škola
12. Bjelovar, skladište oružja bivše JNA Kukavica
VARAŽDIN
13. Varaždin, zatvor, Braće Radića br. 4
14. Varaždin, kasarna
15. Varaždin, logor u sportskoj dvorani
VINKOVCI
16. Vinkovci, zatvor
VIROVITICA
17. Virovitica, kasarna (stražara)
18. Virovitica, podrum u hotelu "Milanovac"
19. Virovitica, policijska stanica
VRGINMOST
20. Vrginmost, policijska stanica
21. Vrginmost, pošta
VRGORAC
22. Vrgorac, logor u Hrvatskom domu - garaža
23. Vrgorac, garaža u selu kod Vrgorca

24. VRPOLJE, zatvor


VUKOVAR
25. Vukovar, MUP Vukovar
26. Vukovar, Borovo "Komerc"
27. Vukovar, Borovo "Nova obuća"
28. Vukovar, hangar na aerodromu
29. Vukovar, nedovršena škola u Borovo Naselju
30. Vukovar, dečiji vrtić kod opštine
31. Vukovar, podrumi u opštini
32. Vukovar, atomsko sklonište
33. Vukovar, skladišni prostor "Drvoprometa"
34. Vukovar, katakombe ispod groblja
35. Vukovar, Rusinska crkva
36. Vukovar, škola "Vladimir Nazor"
37. Vukovar, Lužac
38. Vukovar, skladišne prostorije "Abazis"

15
39. Vukovar, Elcov dvorac, kapela
40. Vukovar, vojni odsek
GLINA
41. Glina, zatvor za maloletnike
42. Glina, zgrada MUP-a

43. GOLI OTOK, логор на Голом отоку


GOSPIĆ
44. Gospić, Okružni zatvor
45. Gospić, vojni zatvor
46. Gospić, gimnazija
47. Gospić, podrum hotela "Lika"
48. Gospić, logor u mestu Smiljan
49. Gospić, kasarna i ciglana u selu Perušić, ("sabirni logor")
50. Gospić, selo Zablato, logor u bivšem poljoprivrednom dobru JNA
51. Gospić, Trnovac (Zablato)
52. Gospić, Karlobag
GRUBIŠINO POLJE
53. Grubišino Polje, hotel "Bilogora", komanda ZNG
DARUVAR
54. Daruvar, zatvor
55. Daruvar, policijska stanica
56. Daruvar, kasarna
57. Daruvar, sportska sala "češki dom"
58. Daruvar, robna kuća "Varteks"
59. Daruvar, podrum samoposluge u centru grada
60. Daruvar, Miokovićevo
DUBROVNIK
61. Dubrovnik, "Ekscelzior", komanda vojne policije
62. Dubrovnik, vila "Palma"
63. Dubrovnik, okružni zatvor
64. Dubrovnik, hotel "Zagreb" na Lopudu, komanda vojne policije
65. Dubrovnik, prostorije vojne policije
DZAKOVO
66. Dzakovo, zatvor
67. Dzakovo, kasarna
68. Dzakovo, Gašinci
ZAGREB
69. Zagreb, Vlaška ulica 3, MUP
70. Zagreb, Vukomerec (prekršajni zatvor)
71. Zagreb, Gajeva ulica br. 3 (15), bivši vojni istražni zatvor
72. Zagreb, kasarna "Maršal Tito"
73. Zagreb, Kerestinec u Svetoj nedelji kod Zagreba
74. Zagreb, Kunešćak, podrum bolnice, vojna policija
75. Zagreb, Remetinec, ulica Rajtarićeva (Rajterova ulica), zatvor vojnog suda
76. Zagreb, Petrinjska ulica br. 12 i 18
77. Zagreb, Selska 92, bivša kasarna JNA
78. Zagreb, Kazneno popravni dom - bolnica (bolnica za osobe lišene slobode), Svetošimunska 107
79. Zagreb, stanica milicije Dubrava

16
80. Zagreb, sportska dvorana "Martinovska"
81. Zagreb, Trstenik
82. Zagreb, černomerec
83. Zagreb, černomerec, ciglana
84. Zagreb, Turopolje, maloletnički zatvor
ZADAR
85. Zadar, Okružni zatvor
86. Zadar, vojni zatvor
87. Zadar, istražni zatvor
88. Zadar, policijska stanica u bivšoj kasarni JNA "Djuro Djaković"
89. Zadar, hotel "Donat" na Diklovcu, Borik
90. Zadar, dom vazduhoplovstva
91. Zadar, škola "Velimir Škorpik"
92. Zadar, Osnovna škola "Šime Budinić"
93. Zadar, Osnovna škola "Šimun Kozičić"
94. Zadar, sportska dvorana "Jazine"
95. Zadar, kasarna "Marko Orešković"
96. Zadar, gostionica "Fontana" Josipa (Joze) Prtenjače prema Diklu
97. Zadar, Stari grad
98. Zadar, Nin, ciglana
IVANEC
99. Ivanec, Lepoglava, KPD
IVANIĆ GRAD
100. Ivanić Grad
101. Ivanić Grad, Kloštar Ivanić, logor u fiskulturnoj sali u školi
IMOTSKI
102. Imotski, policijska stanica
KARLOVAC
103. Karlovac, zatvor u Radićevoj ulici
104. Karlovac, MUP
105. Karlovac, sportska hala "Ozalj"
106. Karlovac, Dubovac
107. Karlovac, Djački dom
KNIN
108. Knin, kasarna
109. Knin, Osnovna škola "Srpski junaci"
110. Knin, stara tvrdjava
111. Knin, Srednjoškolski centar
KOSTAJNICA
112. Kostajnica, Babina rijeka
KRAPINA
113. Krapina, zatvor
KUTINA
114. Kutina, vatrogasni dom
115. Kutina, Tvornica umjetnog gnojiva
116. Kutina, Popovača, duševna bolnica
117. Kutina, Osnovna škola u Me|uriću, u podrumu
METKOVIĆ

17
118. Metković, zatvor
119. Metković, vojna policija
120. Metković, zgrada civilne zaštite
121. Metković, radio stanica
122. Metković, sportska dvorana
123. Metković, duvanska stanica, podrum
124. Metković, selo Duboka
NAŠICE
125. Našice, затвор
NOVA GRADIŠKA
126. Nova Gradiška, zatvor MUP-a
127. Nova Gradiška, zatvor u barakama u krugu vojne kasarne (prema Rešetarima)
128. Nova Gradiška, podrum Gimnazije
129. Nova Gradiška, škola
130. Nova Gradiška, sportska dvorana
131. Nova Gradiška, Okučani, železara
132. Nova Gradiška, Okučani, prodavnica metalne galanterije
NOVSKA
133. Novska, zatvor
134. Novska, skladište teritorijalne odbrane (zgrada bivšeg vojnog odseka kod opštine)
135. Novska, zgrada SUP-a
OGULIN
136. Ogulin, zatvor Kula
ORAHOVICA
137. Orahovica, затвор
OSIJEK
138. Osijek, MUP
139. Osijek, istražni zatvor
140. Osijek, Crvena kasarna
141. Osijek, Bela kasarna, logor Vojne policije
142. Osijek, zatvor Pampes na strelištu
143. Osijek, logor na stadionu
OTOčAC
144. Otočac, vojni zatvor
PAG
145. Pag, Slano
146. Pag, Kali
PAKRAC
147. Pakrac, Lipik
148. Pakrac, zatvor
149. Pakrac, policijska stanica
150. Pakrac, podrum robne kuće
151. Pakrac, Gavrinica
152. Pakrac, selo Šeovica, logor u domu kulture
153. Pakrac, Šeovica, logor u školi
154. Pakrac, Marino selo, podrum u hotelu "Ribnjak"
155. Pakrac, Marino selo, Ribarska koliba
156. Pakrac, Marino Selo, upravna i poslovna zgrada "Ribnačarsko-Pakračka poljana"

18
157. Pakrac, Poljana Pakračka, radna organizacija "Jedinstvo", pogon za izradu hemijskih olovaka i
električnih prekidača
158. Pakrac, Poljana Pakračka, ribarska koliba
159. Pakrac, Poljana Pakračka, vatrogasni dom
PETRINJA
160. Petrinja, selo Brest
PLOČE
161. Ploče, logor u zatvoru
PODRAVSKA SLATINA
162. Podravska Slatina
PULA
163. Pula, Okružni zatvor
164. Pula, Katarina
165. Pula, Kranjčevica
166. Pula, KPD "Valtura"
RIJEKA
167. Rijeka, Okružni zatvor
168. Rijeka, Ciotina 24 ili 25, logor - "prihvatni centar za strance" u bivšoj kasarni JNA
169. Rijeka, "Via Roma", ulica Žrtava fašizma
170. Rijeka, Škurine, barake
171. Rijeka, kasarna Trsat, zatvor vojne policije
SAMOBOR
172. Samobor, sportska dvorana
173. Samobor, Rakitje, centar za obuku ZNG
SINJ
174. Sinj, bivša kasarna JNA "I Splitski partizanski odred"
175. Sinj, zatvor vojne policije
176. Sinj, Turjaci, logor u hangaru
SISAK
177. Sisak, Okružni zatvor, u Rimskoj ulici br. 19
178. Sisak, garaža rafinerije
179. Sisak, MUP
180. Sisak, logor u železari
181. Sisak, Barutana, bivši objekat JNA u naselju Železara
182. Sisak, Omladinsko naselje kod Siska (barake omladinskih radnih brigada)
183. Sisak, Ekonomska škola
184. Sisak, kasarna bivše JNA
185. Sisak, sportska dvorana (blizu železničke stanice)
186. Sisak, Suhopolje
187. Sisak, Osnovna škola "22 lipanj"
188. Sisak, Galdovo
189. Sisak, lečilište Jodno
190. Sisak, Lipovica, затвор
191. Sisak, vojno skladište
192. Sisak, zatvor vojne policije
SLAVONSKA POŽEGA
193. Slavonska Požega, Okružni zatvor
194. Slavonska Požega, policijska stanica

19
195. Slavonska Požega, ženski zatvor
196. Slavonska Požega, sportska hala
197. Slavonska Požega, kasarna
SLAVONSKI BROD
198. Slavonski Brod, vojni zatvor
199. Slavonski Brod, podrum kafane Dušana Bardaka sa kuglanom, u Partizanskoj ulici /sada
Osiječka/
200. Slavonski Brod, podrumske prostorije Službe javne bezbednosti
201. Slavonski Brod, logor u vatrogasnom domu
202. Slavonski Brod, rafinerija
203. Slavonski Brod, Slavonski Šamac
204. Slavonski Brod, selo Bukovlje, podrum kuće čiji je vlasnik Srbin koji je iseljen
SLUNJ
205. Slunj, Batnoga
SPLIT
206. Split, zatvor na Katalinića brijegu
207. Split, vojni zatvor Lora
208. Split, Dračevac, bivša kasarna JNA, zatvor HOS-a
209. Split, Okružni zatvor "Bilice" (izmedju Splita i Solina)
210. Split, bolnica "Firule"
211. Split, Klis
TROGIR
212. Trogir, затвор
CRES-LOŠINJ
213. Cres-Lošinj, Dom za maloletnike
ŠIBENIK
214. Šibenik, zatvor Mandalina
215. Šibenik, kasarna "Ante Jonjić"
216. Šibenik, Šubićevac, vojni zatvor
217. Šibenik, sportska hala kod škole "Stjepan Radić"
218. Šibenik, ostrvo Obonjan (ranije Otok mladosti)
219. Šibenik, zatvor Kuline
220. Šibenik, Okružni zatvor
221. Šibenik, istražni zatvor

3. Logori u Sloveniji

1. Dob pri Mirni, KPD


2. Dravograd
3. Ilirska Bistrica
4. Koper, zatvor
5. Koper, stanica milicije
6. Kočevje, Kočevska reka, logor u kasarni
7. Kranj, hala sajma
8. Laško, Zidani Most, improvizovani zatvor u lovačkoj kući

20
9. Laško, Zidani Most, zatvor
10. Ljubljana, zatvor
11. Ljubljana, Studenski centar kod železničke stanice
12. Ljubljana, ul. Povšetova
13. Sežana, Kozina
14. Maribor
15. Murska Sobota, Osnovna škola
16. Nova Gorica
17. Radovljica, kasarna sportske hale
18. Ribnica, manastir Svetog Františeka
19. Hrastnik, Dol pri Hrastniku, rudnik
20. Celje
21. Cerknica

21