You are on page 1of 2

Ortogonalna projekcija

Je glavni nain predstavljanja predmeta, delova, objekata, maina,itd. na tehnikim


crteima.
[1]
Sa perspektive linearna algebre i funkcionalne analize, projekcija je linearna
transformacija P iz vektorskog prostora u sebe tako da je P
2
= P. Ona ostavlja sliku
nepromenjenu.
[2]
Mada apstraktna, ova definicija projekcije formalizuje ideju grafike
projekcije.
Sadraj
1 Pogledi
2 Raspored pogleda
o 2.1 Evropski raspored pogleda
o 2.2 Ameriki raspored pogleda
3 Reference
4 Spoljanje veze
Pogledi
Kod ortogonalne projekcije sve take predmeta projektuju se ortogonalno (normalno-pod
pravim uglom - 90) na tri projekcijske ravni :
V - vertikalnu,
H - horizontalnu i
P - profilnu
Na ovaj nain se dobijaju tri slike koje definiu predmet. Ove slike zovu se pogledi.
Na vertikalnicu se projektuje pogled spreda, na horizontalnicu pogled odozdo, a na profilnicu
pogled sleva. Tri profilne ravni ine prostorni koordinatni sistem, koji se zasecanjem po
odreenoj osi zaokree i svodi u ravanski. Otogonalnom projekcijom se u izvesnom smislu
prostor pretvara u ravan. Iz tog razloga je ortogonalna projekcija najpogodnija za crtanje
predmeta na tehnikim crteima.
Mogua su est pogleda, ali se u praksi najee koriste tri, gore pomenuta. Predmet se na
tehnikom crteu po pravilu predstavlja samo u dovoljno broju pregleda.

Raspored pogleda
Standard definie dva rasporeda pogleda: evropski i ameriki.
Evropski raspored pogleda
Pogled s preda-crta se po izboru,
Pogled sleva-crta se desno od pogleda spreda,
Pogled odozgo-crta se dole,
Pogled zdesna-crta se levo,
Pogled odozdo-crta se gore,
Pogled odpozadi-crta se levo od pogleda zdesna.
Ameriki raspored pogleda
Pogled s preda-crta se po izboru,
Pogled zdesna-crta se desno od pogleda spreda,
Pogled odozgo-crta se gore,
Pogled sleva-crta se levo,
Pogled odozdo-crta se dole,
Pogled odpozadi-crta se levo od pogleda zdesna.

Ortogonalna projekcija