You are on page 1of 61

KAC 3013 : PENYARINGAN KANAK-KANAK

ISTIMEWA
DR KANNAMAH A/P MOTTAN
NUR FARHATI BT ROMLI D20111048043
HAFIZAH BT ABDUL WAHAB D20111048044
KHATIJAH BT IBRAHIM D20111048045
NUR ALYESA BT SARBINI D20111048046
Children with low intelligence are not
necessarily mentally retarded?

Some children are so physically and mentally
impaired that accurate is impossible?

Children with mild retardarion are more likely
regular children than like severely retarded?
There a dozen of causes or mental
retardation?
Great strides are being made in the
prevention of mental retardation?
Most children who are labelled mentally
retarded grow up to be independent, self-
supporting adult, no longer regarded as
impaired?
Over thirty definitions of mental retardation
have proposed?
cartwright et
al,1995
TERENCAT AKAL
individu mempunyai kefungsian mental
yang terhad
Menghadapi masalah dalam kemahiran
berkomunikasi
Menjaga diri sendiri
Kemahiran bersosial
Mentally retarded (MR) refer to significantly
subaverage general intellectual functioning
resulting in or associated with concurrrent
impairments in adaptive behavior and
manifesred during the development period
that adversely affect a childs educational
performance..
PL (101-476) Carthwright et
al.

MR is disability charaterized by significant
limitation both in intellectual functioning and
adaptive behavior as expressed in conceptual,
social, and practical adaptive skills. This
disability originates before the age of
eighteen

-AAMRD
Individu yang mempunyai had tertentu dari
segi fungsi mental, di samping yang rendah
diri aspek tingkah laku penyesuaian.
Tingkah laku penyesuaian melibatkan
kemahiran penjagaan diri seperti kebolehan
memakai pakaian , makan, atau mengemas
diri.
Individu yang dikesan mengalami kerencatan
akal ada kalanya tidak dapat menjaga diri
sendiri atau hidup berdikari.
Kecacatan ini lazimnya dikesan sebelum usia
18 tahun.
kefungsian intelek di bawah purata
Lemah tingkah laku suaian
Kelihatan semasa zaman kanak-kanak
sehingga usia 18 tahun
Kefungsian intelek di bawah purata
ditunjukkan melalui kecerdasan intelek(IQ)
melebihi daripada satu sisihan piawai di
bawah min mengikut umur tertentu , iaitu
dalam lingkungan 85 atau 85bergantung
kepada jenis ujian kecerdasan yang
digunakan.


TLS keupayaan individu untuk mencapai
kehendak-kehendak sosial dalam masyarakat
bersesuaian dengan umur kronologinya.
Kanak-kanak yang menunjukkan masalah
dalam penyesuaian TL dikatakan mengalami
terencat akal.
Kriteria kemahiran yang termasuk dalam
tingkah laku suaian adalah seperti berikut:
Komunikasi - keupayaan bertukar-tukar idea,
mesej, atau maklumat dengan orang lain sama
ada secara lisan, isyarat, atau cara-cara lain,
Urus diri - keupayaan untuk mengurus
kebersihan diri, makan, dan perkara lain yang
berkaitan,
Kemahiran sosial - kebolehan berinteraksi
dengan baik/sesuai dengan orang lain,
Kehidupan di rumah/domestik- kebolehan
mengurus aktiviti harian kehidupan di rumah,


Kesihatan dan keselamatan berupaya memberi
perhatian dan berjaga-jaga serta bertindak
dengan cara yang tidak membahayakan diri dan
orang lain,
Arah kendiri - keupayaan membuat keputusan
dan melaksanakannya,
Akademik - membaca, menulis ,
matematik, dan kemahiran lain yang diperlukan
untuk berdikari,
Menggunakan kemudahan awam -berupaya
mengenal pasti dan menggunakan perkhidmatan
awam.
Bagi kanak-kanak kecil, tingkah laku suaian
termasuklah belajar merangkak , kemudian
berjalan, dan belajar bercakap.

Di peringkat sekolah rendah, tingkah laku
suaian termasuk mengambil giliran, mengikut
arahan, dan bergerak bebas dan selamat di
kawasan sekolah.

murid sekolah menengah pula, mereka
berupaya pergi ke pusat membeli belah
,makan bersama rakan, dan membuat
persediaan untuk bekerja.
Dikesan semasa zaman kanak-kanak
Sebelum umur 18 tahun
Kurang upaya intelek akibat kecederaan atau
penyakit selepas zaman kanak-kanak tidak
dianggap terencat akal
UKURAN IQ

ARAS
PENGKELASAN
STANFORDBINET
(SP=16)
WESCHLER
(SD=15)
SISIHAN PIAWAN
DI BAWAH MIN
Ringan 52-68 55-70 2 hingga 3
sederhana 36-52 40-55 3 hingga 4
Teruk
(severe)
20-36 25-40 4 hingga 5
Sangat teruk
(profound)
Bawah 20 Bawah 25 Melebihi 5
1.) CIRI KOGNITIF-mempunyai kesan ke atas beberapa dimensi kefungsian
kognitif:

ingatan Kanak-kanak terencat akal mempunyai masalah ingatan
seperti kerap terlupa perkara yang sepatutnya
dilakukan/lupa perkara yang baru diajar.
Generalisasi Kebolehan mempelajari sesuatu perkara dan
menggunakannya pada situasi yang lain dikatakan
sebagai generalisasi. kanak-kanak terencat akal
menghadapi masalah membuat generalisasi dalam
akademik,tingkal laku,dan interaksi sosial.
Metakognisi Kebolehan berfikir tentang berfikir .Sekiranya
menghadapi sesuatu masalah dalam rutin harian,mereka
akan menghadapi kesukaran menyelesaikannya.
Motivasi Mengalami masalah motivasi yang rendah seperti tidak
mahu meneruskan sesuatu tugasan dan mudah
berputus asa.
Bahasa Kebanyakannya lewat dalam perkembangan
bahasa.Misalnya mereka mengambil masa yang lama
hanya untuk memahami konsep atas,bawah,tepi dan
sebagainya.
2.Ciri Akademik

Dalam proses pembelajaran, murid terencat
akal selalunya perlu bekerja lebih keras,
membuat latihan yang banyak, dan
memerlukan masa yang lama berbanding
murid-murid normal yang lain Selain itu
pencapaian akademik mereka adalah rendah.


3.) Sosial

Kebanyakan murid terencat akal menghadapi
kesukaran dalam hubungan sosial. Kebiasaannya
mereka kurang diterima oleh rakan sebaya dan
mungkin diketepikan langsung. Keadaan ini
disebabkan murid ini berkelakuan tidak matang,
tidak dapat menyesuaikan diri dalam situasi
sosial, dan mereka mempunyai masalah
menguasai kiukiu sosial sehingga mereka
kerapkali salah tafsir aksi-aksi murid lain.


4.) Ciri Tingkah Laku Tambahan

Terdapat sesetengah kanak-kanak terencat
akal mempunyai tingkah laku yang khusus. Di
antaranya adalah seperti mahukan ganjaran
tertentu, menarik rambut, menggigit, atau
tabiat suka mencederakan diri.


5.) Emosi

Memerlukan perhatian akibat daripada
perasaan kesunyian, kemurungan, dan juga
kemahiran sosial.

6.)Ciri Fizikal dan Kesihatan

mempunyai masalah kesihatan sampingan selain
kecacatan yang dialami. Misalnya kanak-kanak
Sindrom Down menunjukkan ciri-ciri kelainan pada
muka, jari, dan badan serta penyakit penyakit
seperti jantung berlubang dan paru-paru.


7.)Tumpuan

Tumpuan atau fokus dalam proses pembelajaran
sangat penting untuk memahami sesuatu tugasan
yang diberikan sebelum proses pembelajaran
berlaku. Kebanyakan kanak-kanak sukar untuk
menumpukan perhatian terhadap sesuatu atau sukar
memberi tumpuan dalam tempoh masa yang lama
kanak-kanak ini juga tidak dapat
menyelesaikan masalah kerana tidakupayaan untuk
berfikir secara logik.


8.)ingatan

Kajian menunjukkan kanak-kanak terencat akal
menghadapi masalah untuk mengingat maklumat yang
diterima . Ketidakupayaan untuk mengingat maklumat
yang disampaikan menghadkan kemampuan mereka untuk
belajar. Keadaan ini merupakan halangan utama dalam
proses pembelajaran di sekolah.

Kebolehan mengingat merupakan proses pembelajaran
yang kompleks dan memerlukan kaedah yang sesuai.
Kanak-kanak terencat akal menghadapi kesukaran untuk
mengingat konsep serta perkara-perkara yang berkaitan
teori tentang sesuatu perkara.
9.) Perkembangan Bahasa

Bahasa digunakan seawal usia kanak-kanak
untuk keperluan komunikasi , menyampaikan
kehendak dan perasaan dalam sesuatu
persekitaran(Hatton,1998).

Kelewatan perkembangan bahasa merupakan
antara bukti jelas yang dapat dilihat pada kanak-
kanak terencat akal(Warren & Abbeduto, 1992).Masalah pertuturan seperti masalah artikulasi
biasa boleh dikesan pada kanak-kanak
terencat akal. Umumnya , bagi kanak-kanak
yang mengalami kerencatan akal ringan,
perkembangan bahasa mereka adalah selari
dengan kanak-kanak normal, namun
kemajuan perkembangan bahasa mereka
agak perlahan sekiranya kategori yang
dialami terencat akal teruk.


Kelewatan perkembangan bahasa dalam
kalangan kanak-kanak terencat akal
mempunyai hubung kait dengan keyakinan
diri. Kanak-kanak terencat akal sukar untuk
menyampaikan bahasa-bahasa berasaskan
linguistik dan menyebabkan penguasaan
bahasa yang lemah.


10.) Pencapaian Akademik

kanak-kanak terencat akal lazimnya
mempunyai pencapaian akademik yang
rendah berbanding rakan sebaya normal yang
lain. Kanak-kanak terencat akal juga sering
mempunyai jangkaan pencapaian yang
rendah disebabkan tahap kemampuan intelek
yang dimiliki (MacMillan, 1982).


11.) Perkembangan Sosial
Kanak-kanak terencat akal lazimnya lebih sensitif
dan emosional. Kanak-kanak ini juga
menghadapi masalah dalam berkomunikasi
dengan rakan sebaya.Kemahiran sosial kanak-
kanak dipelajari sewaktu menerima pengajaran
disekolah. Namun begitu, kanak-kanak terencat
akal ini tidak dapat memahami peranan
menunggu giliran seperti menunggu giliran
apabila seseorang selesai bercakap sebelum
memulakan topik perbualan.


Kanak-kanak terencat akal juga menghadapi
masalah untuk memahami konsep-konsep
sosial. Sebagai contoh , konsep wang. Mereka
menghadapi masalah untuk memahami
fungsi wang serta kegunaan wang dalam
kehidupan harian. Kanak-kanak terencat akal
juga sukar memahami kesan dan akibat
sesuatu perhubungan. Contohnya ,
mengenalpasti bahawa terdapat kesan
daripada setiap tindakan yang dilakukan.1)Analisis Tugasan
Sesuatu kemahiran yang hendak diajar
dijelaskan dengan terperinci dan dibahagikan
kepada bahagian-bahagian kecil. Kemudian,
bahagian-bahagian kecil tersebut disusun
mengikut urutan yang dapat meningkatkan
kefahaman. Juga,bagi setiap bahagian,
tempoh masa untuk menguasinya dinyatakan.


2.)Penilaian

Penilaian kerap dilakukan untuk memastikan
sama ada sesuatu bahagian kecil itu dikuasai
atau tidak. Sekiranya, penilaian tidak dilakukan,
kesilapan yang dibuat oleh pelajar tidak dapat
dikesan. Jika dibiarkan, pelajar akan
terus melakukan kesilapan tersebut tanpa
mengetahui. Bagi pelajar kerencatan mental ini
boleh membawa kesan yang buruk kepada
dirinya


3.) Gerak Balas Aktif

Menentukan bahawa pelajar terlibat secara
aktif dan setiap gerak balas pelajar dicatat.
Contohnya, bilangan perkataan yang disebut,
dan bilangan ayat yang ditulis oleh pelajar.
Pengajaran diatur untuk menggalakkan
pelajar memberi respons yang dipantau
dengan rapi supaya maklum balas yang
bermakna dapat diberikan


4.)Maklum Balas

memerlukan maklumat balas serta-merta
tentang usaha mereka. Maklum balas
merupakan pujian atau peneguhan positif lain
bagi jawapan atau tingkah laku yang betul.
Bagi jawapan yang salah, pelajar diberi
galakkan dan peluang untuk
membetulkannya.Maklum balas hendaklah tepat, serta merta,
positif dan kerap. Contohnya, "Kamu dapat
membaca 90 perkataan hariini. Itu 10 lebih
daripada semalam. Bagus".Kadang kala, pelajar
kurang upaya tidak sabar mencuba berkali-kali
untuk mendapat jawapan yang betul. Adalah
dicadangkan guru membantu pelajar mendapat
jawapan yang betul. Lama kelamaan, bantuan itu
dikurangkan hingga pelajar mencuba sendiri


5.)Pemindahan Pembelajaran

Pemindahan berlaku apabila sesuatu kemahiran
atau tingkah laku yang dipelajari digunakan
dalam situasi yang berlainan. Bagaimana ini
dapat digalakkan? Salah satu cara ialah untuk
memberi pelajar peluang mengamal seusuatu
kemahiran dalam situasi berlainan. Contohnya,
pelajar dibawa ke padang permainan untuk
mempraktik kemahiran yang dipelajari dalam
bilik darjah


Bentuk bahasa
Kandungan bahasa
Penggunaan bahasa
Layak mendapat kemudahan sebaik disahkan
oleh doktor
-pendidikan (sek)
-pemulihan (pusat)
-fisioterapi
Kaedah penilaian bahasa
Strategi / teknik intervensi yang spesifik
Keberkesanan komunikasi
- dikendali oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat
- Latihan & pendidikan
_ Pusat Pemulihan dalam Komuniti (PDK)
- Taman Sinar Harapan
_ PDK memberi latihan / pendidikan
pemulihan pergerakan , pertuturan, dan
kemahiran urus diri
- PDK pertama : Batu Rakit Terengganu
(1983) dengan kerjasama WHO.
Kelas akademik tidak formal
Latihan pra vokasional
Aktiviti pemulihan
Pendidikan agama dan moral
Sukan dan rekreasi
Aktiviti luar
Pengesahan dan penapisan kanak-kanak.
Langkan-langkah pencegahan
Rawatan(peringkat awal)
Tasputra Perkim
Malaysia Care
Kiwanis
Wisma Harapan
Pusat Kanak-Kanak Istimewa Kajang
Persatuan Kerencatan Mental Amerika (AAMR)
telah mengklasifikasi sebab-sebab kerencatan
akal kepada:

Tiga kategori umum
a)Pranatal (berlaku sebelumkelahiranbayi)
b)Perinatal (berlaku semasa kelahiran bayi)
c)Posnatal (berlaku selepaskelahiran bayi)
(b) Sindrom Alkohol Janin (Fetal Alcohol
Syndrome)
Ibu yang hamil apabila minum alkohol
berlebihan mungkin melahirkan bayi terencat
akal dan juga kerosakkan otak.
Kesan alkohol dalam saluran darah ibu
mungkin disalurkan kepada janin.
Kanak-kanak ini akan menjadi hiperaktif,
mengalami gangguan tidur, lebih agresif dan
menghadapi masalah pembelajaran.
Kanak-kanak yang mengalami masalah ini
adalah kecil berbanding dengan kanak-kanak
normal dan keadaan ini berterusan sepanjang
hayat.

a) Sindrom Down (Down Syndrome)

Disebabkan oleh keabnormalan pada kromosom 1
yang sepatutnya hanya sepasang tetapi telah
menjadi tiga.

Ia juga menyebabkan kerencatan mental sederhana
tetapi juga boleh menyebabkan kerencatan teruk.

Dianggarkan 1/ 1000 kelahiran bayi mungkin
meghadapi sindrom down dan angka ini meningkat
kepada 1:30 bagi wanita yang melahirkan bayi pada
umur 45 tahun
c) Sindrom Prader-Willi (Prader-Willi Syndrome)
Wujud kerana kemusnahan sebahagian
kromosom ke-15.
Mereka mempunyai selera makan yang tidak
terhad sehingga ramai di antara mereka menjadi
obesity atau gemuk.
Selera makanan yang tidak terkawal
menyebabkan pelbagai masalah pembelajaran.
Mereka mempunyai tangan serta kaki yang kecil
dan lebih pendek berbanding dengan kanak-
kanak normal.
Mereka agresif, cepat marah dan bertindak
tergesa-gesa serta keinginan mencederakan diri
sendiri

d) Mikrorganisma
Terdapat pelbagai jenis mikrorganisma yang
mengancam perkembangan janin dan
menyebabkan keabnormalan yang kekal
seperti kerencatan akal.
Contohnya,ibu yang hamil yang menghadapi
penyakit seperti rubella dan syphilis
berkemungkinan tinggi untuk melahirkan
bayi terencat akal.
e) Kemiskinan
Ibu yang hamil daripada keluarga miskin
mungkin melahirkan bayi yang kurang sihat
kerana tidak mengambil makanan seimbang
semasa mengandung.
Kekurangan vitamin dan protein dalam
pemakanan ibu boleh menyebabkan kelahiran
bayi kerencatan mental
(a) Pramatang (premature):
Bayi yang dilahrikan dalam keadaan tidak
cukup matang atau berat yang kurang
daripada 2500 gram mempunyai risiko yang
tinggi untuk mengalami kerencatan mental.
Usia kandungan adalah penting kerana ia
akan menentukan kematangan organ dalam
janin yang sedang berkembang.
Punca kelahiran pramatang ialah pemakanan
ibu yang tidak seimbang, penggunaan dadah
dan merokok
b) Penyakit herpes simplex
sejenis penyakit yang berjangkit melalui
hubunganseks.
Ibu yang menghidap herpes simplex
berkemungkinan tinggi melahirkan bayi
kerencatan mental.

(c) Kekurangan oksigen
semasa kelahiran boleh mencederakan otak
seorang bayi sehingga menyebabkannya
kerencatan mental.
A) Penyakit Encephalitis
disebabkan oleh sejenis virus yang
menyerang otak dan jika tidak dirawatboleh
menyebabkan kerencatan akal.
Virus ini dibawa oleh nyamuk dan haiwan
yang menghidap rabies.
Meningitis disebabkan oleh virus dan bacteria
yang menyerang tisu otak dan tulang
belakang. Jika tidak dirawat dengan segera,
kerencatan akal mungkin berlaku
B) Persekitaran Kanak-kanak
terdedah kepada logam berat seperti
pelambum dan merkuri melalui makanan atau
melalui pernafasan menghadapi pelbagai
masalah pembelajaran dan masalah emosi
dan sebahagian mengalami kerencatan
mental.
Contohnya,keracunan pelambum berpunca
daripada sesetengah cat rumah, paip air dan
petrol.
Program untuk Bayi dan Pra Sekolah

(i)Model Home- Based
kanak-kanak menerima perkhidmatam di rumah daripada
ibubapa dengan bantuan ahli profesional bagi mengenal pasti
keperluan,memperkembangkan program pengajaran dan
memantau peningkatan.

(ii)Program center-based
kanak-kanak terencat akal mendapat perkhidmatan dan
pengajaran di pusat-pusat penjagaan daripada staf dan ibu
bapa.

(iii)Program combination home-center-based
kanak-kanak menerima pengajaran dirumah dan juga di pusat.
Ibu bapa diberi laltihan di pusat untuk mengajar anak mereka di
rumah. Staf-staf akan melawat ke rumah untuk membuat
pemantauan dan membincangkan perkembangan anak mereka


Program untuk Kanak-kanak dan Remaja

(i) Program kelas biasa
matlamat utamanya adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang
paling bermakna dengan pengasingan yang paling minima daripada
rakan sebaya. Pengajaran dilakukan dengan bantuan bahan-bahan
pendidikan khas, perkhidmatan guru bergerak, guru resos, serta
penilaian secara diagnostic.

(ii) Program kelas khas
kanak-kanak yang dikenal pasti sebagai memerlukan pendidikan khas
akan ditempatkan di kelas-kelas integrasi.

(iii) Program sekolah khas
sekolah khas harian dan sekolah khas berasrama penuh.Sekolah khas
harian bagi kanak-kanak terencat akal teruk disebabkan peralatanyang
diperlukan tidak ada di rumah.

(iv) Program-program lain
pengajaran di hospital dan di rumah (homebound ).Pengajaran di
hospital diadakan bagi kanak-kanak yang menerima rawatan dihospital
dan bersifat sementara

1. SINDROM DOWN(DS)
Sindrom Down turut dikenali sebagai
Mongolism.
Istilah ini digunakan kerana wajah mereka
seakan-akan wajah orang Mongolia.
Sindrom Down berlaku sewaktu kehamilan di
mana terdapat kromasom berlebihan pada
pasangan kromosom ke-21.Keadaan ini
menyebabkan kromosom tersebut menjadi
47(normal=46).
Kelewatan perkembangan dan masalah
pembelajaran adalah sesuatu signifikan bagi
kanak-kanak DS.

2.PHENYLKETONURIA ( PKU )
Ia merupakan sejenis gangguan metabolisme.
Gangguan ini biasanya dapat dilihat sewaktu
bayi berusia 6 hingga 12 bulan selepas
dilahirkan.
PKU menyebabkan perubahan metabolisme
yang melibatkan gen resesif di mana 1/70
kanak-kanak adalah pembawa PKU.
3.CRETINISM ( Thyroid Deficiency )
Ia melibatkan ketidakseimbangan
endokrin.Dalam keadaan ini, tiroid gagal
untuk berkembang dengan baik.
Masalah fizikal terbantut dan perkembangan
mental yang teruk adalah perkara yang
dialami oleh sebahagian kanak-kanak MR.
Masalah ini menyebabkan kanak-kanak
mengalami kekurangan rembesan tiroid.
4.Microcephaly
Ia adalah gangguan neuro-perkembangan.
Microcephaly boleh berlaku sewaktu kelahiran
atau beberapa tahun pertama selepas
dilahirkan.
Melibatkan perubahan saiz dan bentuk
kepala.
Penderita Microcephaly mempunyai
perkembangan bahasa yang teruk dan
keupayaan mental yang terbatas.
5. CRANIAL ANOMALIES
Saiz dan bentuk kepala berubah mendadak-
membesar.
6.HYDROCEPHALUS
Merujuk kepada keadaan seorang kanak-
kanak apabila berlaku pengumpulan cecair
serebrospinal di dalam kranium.
Kesannya, tisu otak rosak dan saiz kranium
semakin besar.