You are on page 1of 1

A Szent Király Szabadjai zenekar

Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét.
Zsoltárok 66:4

Ha éberen körülnézünk ebben a nagyvilágban, számítanunk kell arra, hogy a sokszínűség kavalkádja
ellenállhatatlan szívélyességgel fogja elárasztani szépre szomjazó érzékszerveink fogékony csatornáit.
Színes és káprázatosan változatos flóra és fauna, szédítő változatosságot és felkavaró különbségeket elénk
táró emberi arcok, fantasztikusan gazdag illat- és ízforgatag, zavarba ejtő formavilágok óceánja,
megdöbbentő kultúrák....ízlésvilágok….szokatlan nyelvek, ritmusok és dallamok, elképesztő hangszerek és
hangok.
Hitünk szerint ez a változatos világ minden egyes molekuláját Teremtő Istenünknek köszönheti, és köszöni
is meg nap mint nap – bár a teremtett világ részeként mi emberek bizony még keresztyénként is rendre
bukdácsolunk e tekintetben!
A Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet zenekara szeretettel öleli magába a tarkabarka hangszer és
dallamvilág kedves darabjait. Imádkozunk azért, hogy ezek alkalmainkon felhangzó dalainkon keresztül
kedves részét képezzék annak a folyamatos dicsőítésnek, mellyel az egész föld leborul az Úr előtt, énekel
Neki és zengi Neve dicséretét. Szeretnénk Istenhez Hozzá méltó módon kapcsolódni, és hisszük, hogy az a
zene, ami újjászületett lelkünk húrjain születik, ilyen. Olyan muzsikaszó, mely túl szeretné szárnyalni a
plafont és mennyei magasságokba igyekezve Isten saját Lelkével harmonizálja az emberi lelket. Platón
szerint az a zene, melyet az ember örömmel fogad lelkébe úgy táplálja azt, hogy maga az ember is szebbé,
jobbá válik tőle. Mennyivel inkább igaz ez a dicséretre, melynek keretében mi magunk válunk élő
hangszerré!
Zenei csapatunk tagjai sokfélék, akik Isten szeretetében illenek szépen egybe. Többféle felekezeti
örökséggel, zenei képzettséggel és ízlésvilággal a tarsolyunkban igyekszünk színes lendülettel megtölteni a
zenés dicsőítő alkalmakat, istentiszteleteket. Örömmel játszunk a felfrissített hagyományos református
daloktól kezdve, taizéi és magyaros népi hangvételű dalokon át a saját, és a legújabb nemzetközi
szerzeményekig bármit, amiben találkozhatunk Isten Lelkével. Célunk, hogy zenei szolgálataink olyan
alkalmakat teremtsenek, melyek során ki tudunk zökkenni a földi mindennapokból és lelkünk képes
felidézni az első szeretet dallamát, képes megragadni azt a spirituális ritmust, mellyel szárnyalva biztosan
eljutunk együtt az Úr hegyére, a Jákob Istenének házához.
Zenekarunk 2011-ben elkészítette első CD-jét, melyből azóta több mint 400 darab fogyott el. Szívesen
teszünk eleget különböző gyülekezeti, vagy rendezvényekre szóló meghívásoknak is – mind felekezeten
belül, mind kívül.
Wéber Jutka