You are on page 1of 1

Bilangan Jurnal : Ke - 7

Minggu Pratikum : Ketujuh


Tarikh Peristiwa : 11 - 13 Mac 2014
Tajuk Jurnal : Ujian Bulanan Fasa Satu SKTSBI.

Murid terlibat dengan Ujian Bulanan. Pengajaran dan pembelajaran tidak dapat
dilaksanakan.Disemak oleh Guru Pembimbing

Tandatangan :
Nama :
Tarikh :
Disemak oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan :
Nama :
Tarikh :

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS, KUALA
LUMPUR