Sie sind auf Seite 1von 8

Schnitt A-A

DN75
DN50
1
7
7
1
2
0
x
1
2
0
100
165
3
48
A A

1
6
0
1
2
5
1
0
5
x
1
0
5
Cijevni dozranik
HL

Artikal
HL Hutterer & Lechner GmbH
EAN 9003076 +
2325 Himberg, Brauhausgasse 35
s t e r r e i c h A u s t r i a A u t r i c h e
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31
80

HL

Cijevni dozranik
Osnovne informacije za projektiranje i izvoenje
Dozrani ventili su danas u modernoj instalaciji
sastavni dio svakog dobro funkcionirajueg
odvodnog sistema. Zadatak takvog ventila
je izjednaavanje atmosferskog i cijevnog
pritiska, te istovremeno sprijeavaju izlaz
neogodnih mirisa iz kanalizacije. U nastavku
ete pronai odgovore na esto postavljena
pitanja na tu temu.
Mora li se izvesti vertikala preko krova
Da. Najmanje se jedna vertikala mora izvesti iz
objekta (u najeim sluajevima preko krova).
Ta vertikala slui dovoljnom dozraivanju i
odzraivanju te ujedno sprijeava stvaranje
tlaka u odvodnom sistemu.
Zato su potrebni dozrani ventili?
Kada voda kroz odvodnu cijev odtie
stvara se podpritisak koji esto uzrokuje
odsisavanje zaporne vode u sifonima.
Dozrani ventili slue za izjednaavanje
cijevnog i atmosferskog pritiska te sprijeavaju
neugodne propratne pojave kao to su
grgljanje vode u sifonu, odsisavanje zaporne
vode i neugodni mirisi. Ugradnja takvih ventila
ne zahtijeva nikakav napor.
Kada je potrebno ugraditi dozrani ventil?
Odvodne horizontalne grane na koje su
prikljueni jedan ili vie odvodnih mjesta
udaljeni vie od 4 m od vertikala moraju se
ventilirati kroz dodatnu cijev nazad u vertikalu
ili moraju biti opremljeni dozranim ventilom
kod zadnjeg odvodnog mjesta. U koliko je
jedna vertikala izvedena preko krova mogu
se sve ostale opremiti sa dozranim ventilom,
to znai da u tom sluaju nije potrebno svaku
vertikalu izvoditi preko krova.
Gdje se ugrauju dozrani ventili?
Kod odvodnih vertikala na visinu vilju od
zadnjeg odvodnog mjesta (na primjer unutar
najvieg WC-a, a prednost je u tome to se
vertikala ne mora provoditi kroz plou na tavan
ili krovnu konstrukciju). Kod problematinih
odvodnih mjesta (esto u sanaciji) ventil se
jednostavno ugradi izmeu zidnog prikljuka
i sifona.
Kako funkcioniraju dozrani ventili?
Unutar dozranog ventila gume gumena
membrana regulira protok zraka odnosno
funkcionira na principu nepovratnog
jednosmjernog ventila. U poetnom stanju
i kod nadpritiska u cijevi membrana je u
poloaju kao poklopac na otvoru i pouzdano
sprijeava izlazak neugodnih mirisa. I to je
isto jedan od razloga zato ti ventili moraju biti
ugraeni u vertikalnom poloaju.
Ugradno mijesto/Radna temperatura
Cijevni dozranici moraju biti ugraeni tako
da nakon zavretka radova imaju dovoljan
dotok zraka prostorije. Upotrebu obzirom
na radnu temperaturu reguliraju standardi
DIN1986-100 i EN12380. Tako da HL900N
spada u kategoriju A-I, doputena je upotreba
na mjestima gdje je temperatura od - 20C do
+60C. Takvu otpornost na ekstremne
temperature dobivamo konstrukcijom sa
duplim kuitem.
Da li se smiju ugraditi dozrani ventili ispod
kritinog kanalizacijskog nivoa? (ispod kote
terena)
Da, ali samo ako je odvodni sistem ispod
kote terena zatien od povrata vode iz
kanalizacije.
Dali se smiju ugraditi dozranici
za dozraivanje sistema u sistem za
prepumpavanje odpadnih voda?
Ne, sistemi za prepumpavanje moraju biti
prikljueni na vertikale koje su izvedene preko
krova.
Odravanje
Dozrane ventile treba ugraditi tako da se
u sluaju kvara mogu bez velikih napora
izmjeniti. Za inspekciju je dovoljno ukloniti
zatitnu mreicu na ventilu i po potrebi oistiti.
Sve dok se ne pojavljuju neugodni mirisi i
neuobiajni zvukovi kod prikljuenih odvodnih
mijesta momo funkciju ventila smatrati
propisnom.
Sigurnost
Za najveu moguu funkcionalnu sigurnost
preporuujemo samo ugradnju ispitanih i
stalno nadziranih ventila.
www. hut t er er - l echner. com
Relevantni standardi
EN 12056....Gravitacijski odvodni ureaji unutar objekata
EN12380... Dozrani ventili za odvodne sisteme
DIN 1986-100.Odvodni ureaji za objekte i zemljita
NORM B2501..Odvodni ureaji za objekte
81
HL Hutterer & Lechner GmbH
EAN 9003076 +
2325 Himberg, Brauhausgasse 35
s t e r r e i c h A u s t r i a A u t r i c h e
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

HL

Cijevni dozranik Primjer prorauna Funkcija


Kod podtlaka, u cijevnom sistemu
se otvori ventil i protok zraka
stvara izjednaenje pritiska.
Kod nadtlaka u cijevnom odvod-
nom sistemu dozrani ventil je
sigurno brtvi od neugodnih mirisa.
Plinovi iz kanalizacije ne mogu
prodrijeti u prostoriju.
Primjer prorauna za stambeni objekat sa restoranom
sukladno proraunskoj formuli iz EN 12056-2
Pojanjenje:
Q
ww
= Protok odpadne vode (l/s)
K = Koefcjent vrste koritenja odvodnog sistema
DU = Ukupna prikljuna vrijednost
Qa = Potrebna koliina zraka
Stanovi
6 WC-a sa 7,5 l vodokotliem 6 x 2,0 l/s = 12 l/s
6 umivaonika 6 x 0,5 l/s = 3 l/s
3 kada 3 x 0,8 l/s = 2,4 l/s
3 tua 3 x 0,6 l/s = 1,8 l/s
3 perilice 3 x 0,8 l/s = 2,4 l/s
ukupno 21,6 l/s
Restoran
4 WC-a sa 7,5 l vodokotliem 4 x 2,0 l/s = 8 l/s
2 umivaonika 2 x 0,5 l/s = 1 l/s
ukupno 9 l/s
Q
ww
stanovi = 0,5 x 21,6 l/s = 0,5 x 4,65 l/s = 2,33 l/s (Q
tot
)
Q
ww
restoran = 0,7 x 9 l/s = 0,7 x 3 l/s = 2,1 l/s (Q
tot
)
Q
a
= 8 x (Q
tot
stanovi + Q
tot
restoran)
Q
a
= 8 x 4,43 l/s = 35,44 l/s
Kapacitet protoka zraka HL900N = 37 l/s
Funkcija
Tipini koefcjenti za koritenje odvodnog
sistema
Neredovito koritenje kao na primjer u
stambenim ili poslovnim objektima
0,5
Redovito koritenje kao naprimjer
u bolnicama, kolama, restoranima, hotelima
0,7
esto koritenje kao na primer u javnim
WC-ima i/ili tuevima
1
Specijalno koritenje kao na primjer
u laboratorijima
1,2
Izvod iz EN 12056-2 tabela 2
Prikljune vrijednosti za sistem I
Odvodni predmet Prikljuna vrijednost
DU (l/s)
Umivaonik, bide 0,5
Tu sa epom 0,6
Tu bez epa 0,8
Kada 0,8
Sudoper 0,8
Stroj za pranje sua 0,8
Stroj za pranje rublja do 6 kg 0,8
Stroj za pranje rublja do 12 kg 1,5
WC sa vodo kotliem 7,5 l 2,0
Podni slivnik DN50 0,8
Podni slivnik DN70 1,5
Podni slivnik DN100 2,0
www. hut t er er - l echner. com
Cijevni dozranik HL900N
DN110
Dozraka preko krova
R
e
s
t
o
r
a
n
S
t
a
n
S
t
a
n
S
t
a
n
HL Hutterer & Lechner GmbH
EAN 9003076 +
2325 Himberg, Brauhausgasse 35
s t e r r e i c h A u s t r i a A u t r i c h e
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31
82

HL

Cijevni dozranik Proizvodi Podaci


HL900N Cijevni dozranik sa reducirnim komadom
Podaci
Materijal PP (Polipropilen)
Prikljuak DN110/75/50 klizna
spojka (utini deo)
Kapacitet protoka
zraka
37 l/s
Standard EN 12380, klasa A1 ispitan
Preporueno za Za dozraivanje cijevnih grana i za
sekundarne vertikale
Dodatna
informacija
sa mreom protiv insekata (lako
za ienje), masivnom gumenom
membranom, duplom stijenkom
kuita (termoizolacija) i reducirnim
komadom
HL-br. Dimenzija Teina EAN Kom./Pak. EAN-vie.
900N DN110/75/50 550 g +909001 10 +919000
HL0900.1E
HL900NECO Cijevni dozranik
Podaci
Materijal PP (Polipropilen)
Prikljuak DN110
Kapacitet protoka
zraka
37 l/s
Standard EN 12380, klasa A1 ispitan
Preporueno za Za dozraivanje cijevnih grana i za
sekundarne vertikale
Dodatna
informacija
sa mreom protiv insekata (lako
za ienje), masivnom gumenom
mebranom, duplom stijenkom
kuita (termoizolacija)
HL-br. Dimenzija Teina EAN Kom./Pak. EAN-vie.
900NECO DN110 470 g +016839 10 +016846
HL901 Cijevni dozranik
HL-br. Dimenzija Teina EAN Kom./Pak. EAN-vie.
901 DN75/90/110 362 g +031269 10 +031276
HL0900.2E
HL0900.2E
HL01101D
HL0901.1E
146
DN110
DN50
DN75
6
2
1
9
2
DN110
146
6
2
1
9
2
5
0
DN110
DN75
158 119
DN90
5
6
1
5
2
Podaci
Materijal PP (Polipropilen)
Prikljuak DN75/110 Cijevni dio
DN90 Klizna spojka
utikaki dio
Kapacitet protoka
zraka
32 l/s
Standard EN 12380, klasa A1 ispitan
Preporueno za Za dozraivanje cijevnih grana i za
sekundarne vertikale
Dodatna
informacija
sa mreom protiv insekata (lako
za ienje), masivnom gumenom
membranom, duplom stijenkom
kuita (termoizolacija), uska
izvedba
83
HL Hutterer & Lechner GmbH
EAN 9003076 +
2325 Himberg, Brauhausgasse 35
s t e r r e i c h A u s t r i a A u t r i c h e
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

HL902 Cijevni dozranik


Podaci
Materijal PP (Polipropilen)
Prikljuak 1 unutarnji navoj
Standard EN 12380
Preporueno za dozraivanje individualnih
prikljuaka
HL-br. Dimenzija Teina EAN Kom./Pak. EAN-vie.
902 1 30 g +909025 10 +919024
HL902T Cijevni dozranik sa T-komadom
Podaci
Materijal PP (Polipropilen)
Prikljuak HL902T/30: DN30 cijevni dio
HL902T/40: DN40 cijevni dio
Standard EN 12380
Preporueno za dozraivanje individualnih
prikljuaka
HL-br. Dimenzija Teina EAN Kom./Pak. EAN-vie.
902T/30 DN32 x 1 75 g +004836 1
902T/40 DN40 x 1 80 g +004850 1
HL903 Cijevni dozranik
Podaci
Materijal ABS/PP (Polipropilen)
Prikljuak DN32/50 Spojnica
DN40 cijevni dio
Kapacitet protoka
zraka
8 l/s
Standard EN 12380, klasa A1 ispitan
Preporueno za Za dozraivanje cijevnih grana
Dodatna
informacija
Sa duplim zidom kuita (ter-
moizolacija), zamjenjivom mreom
protiv insekata (lako za ienje) i
prikljunim adapterom
HL-br. Dimenzija Teina EAN Kom./Pak. EAN-vie.
903 DN32/40/50 139 g +029013 10 +029020
DN32: HL01046D
DN40: HL01047D
DN32: HL01007D
DN40: HL01008D
HL902
DN32: HL01007D
DN40: HL01008D
DN32: HL01046D
DN40: HL01047D
DN32: HL902.1E
DN40: HL902.2E
HL01008D
HL01047D
HL0904.0E
1"
4
4
D
N
3
2
D
N
4
0
D
N
3
2
D
N
4
0
88
D
N
3
2

=

5
/
4
"
D
N
4
0

=

6
/
4
"
D
N
3
2

=

5
/
4
"
D
N
4
0

=

6
/
4
"
1"
D
N
3
2

=

6
8
D
N
4
0

=

7
2
63
7
2
DN32
DN40
DN50
4
5
R6/4"
DN50
6
6
1
1
4
5
7
8
7
HL Hutterer & Lechner GmbH
EAN 9003076 +
2325 Himberg, Brauhausgasse 35
s t e r r e i c h A u s t r i a A u t r i c h e
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31
84

HL904T Cijevni dozranik sa T-komadom


Podaci
Materijal PP (Polipropilen)
Prikljuak DN40 cijevni dio
Kapacitet protoka
zraka
5,5 l/s
Standard EN 12380, klasa A1 ispitan
Preporueno za Za dozraivanje cijevnih grana
Dodatna
informacija
sa mreom protiv insekata T-koma-
dom i prikljunim adapterom
HL-br. Dimenzija Teina EAN Kom./Pak. EAN-vie.
904T DN40 136 g +919048 1
HL01008D
HL01047D
HL0904.1E
HL01008D
HL01047D
HL01008D
HL01047D
DN40
6
/
4
"
D
N
4
0
9
7
6/4"
6
/
4
"
D
N
4
0
95
HL904 Cijevni dozranik
Podaci
Materijal PP (Polipropilen)
Prikljuak DN32/50 Spojnica
DN40 cijevni dio
Kapacitet protoka
zraka
5,5 l/s
Standard EN 12380, klasa A1 ispitan
Preporueno za Za dozraivanje cijevnih grana
Dodatna
informacija
sa prikljunim adapterom
HL-br. Dimenzija Teina EAN Kom./Pak. EAN-vie.
904 DN32/40/50 90 g +909049 10 +003624
HL01008D
HL01047D
HL0904.0E
DN40
DN50 /DN32
9
7
6/4"
HL Hutterer & Lechner GmbH
EAN 9003076 +
2325 Himberg, Brauhausgasse 35
s t e r r e i c h A u s t r i a A u t r i c h e
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31
85

HL905 Ugradbeni cjevni dozranik sa graevinskom zatitom i poklopcem u kompletu


Podaci
Materijal PP/ABS
Prikljuak DN50/75
Zrana propusnost > 12 l/s
Standard EN 12380-A2, EN 12056-2
Preporueno za mokru i suhu gradnju, za
dozraivanje sekundarnih vertikala
kao i odvodnih grana udaljenih
vie od 4m od vertikale. Vraanje
odvodne grane zbog ventilacije
u vertikalu nije vie potrebno,
EN12056-2
Dodatna
informacija
Sa ugradnjom dozranog ventila
(ventilacionom glavom) na kraju
odvodne grane spreava se
mogunost odsisavanje vode u
sifonima. Neprijatni mirisi iz kanali-
zacije stoga pripadaju prolosti. Sa
izmjenjivim umetkom koji omoguava
slobodan otvor u odvodnu cijev
- revizija! Graevinska zatita za
kraenje u ravnini sa zavrnim zidom
i bijelim poklopcem
HL-br. Dimenzija Poklopac Teina EAN Kom./Pak. EAN-vie.
905 DN50/75 bijelo +036011 1
905.0 DN50/75 bez poklopca +036066 1
HL0905.1E
HL905.1
Schnitt A-A
DN75
DN50
1
7
71
2
0
x
1
2
0
100
165
3
48
A A

1
6
0
1
2
5
1
0
5
x
1
0
5
N
O
V
O
Schnitt A-A
DN75
DN50
1
7
71
2
0
x
1
2
0
100
165
3
48
A A

1
6
0
1
2
5
1
0
5
x
1
0
5
HL905.1 Bijeli poklopac za HL905
Podaci
Materijal HL905.1: ABS
Dimenzija 120 x 120 mm
Preporueno za HL905

3 120
1
2
0
N
O
V
O
HL0905.2E
HL-br. Dimenzija Boja Teina EAN Kom./Pak. EAN-vie.
HL905.1 120 x 120 mm bijelo +036080 1
HL Hutterer & Lechner GmbH
EAN 9003076 +
2325 Himberg, Brauhausgasse 35
s t e r r e i c h A u s t r i a A u t r i c h e
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31
86

HL

Cijevni dozranik Pribor Podaci


HL0317.4E Redukcija DN75 x DN110
Podaci
Materijal PP
Prikljuak DN75 muf
DN110 cijev
Preporueno za za na primer HL905
HL-br. Dimenzija Teina EAN Kom./Pak. EAN-vie.
0317.4E DN75/110 104 g +317042 1

8
9
DN110
DN75
HL990 Reducirni umetak
Podaci
Materijal PP (Polipropilen)
Prikljuak DN75/90
Preporueno za za HL900N (ECO)
HL-br. Dimenzija Teina EAN Kom./Pak. EAN-vie.
990 DN75/90 97 g +018246 1
DN75
1
0
0
DN90
105