Sie sind auf Seite 1von 3

Impozitul pe profit

Capitolul I
Apariia i evolutia impozitelor pe teritoriul rii noastre
1.1. Consideratii introductive privind impozitul
1.2. Caracterizarea general a impozitelor directe i indirecte
1.3. Raportul dintre impozitele directe i indirecte
Capitolul 1 poate sa disapra sis a scrieti cateva generalitati privind impozitul pe profit
Capitolul II
Impozitul pe profit
2.1.Noiuni introductive privind impozitul pe profit
2.3. Elementele tehnice de impunere a profitului
Calitatea de suiect al impozitului pe profit
2.3.1. !rofitul impozail al contriuaililor
2.3.2. "nitatea de evaluare i de impunere
2.3.3. #acilitile fiscale
2.3.$. %triuiile organelor fiscale
2.3.&. Contravenii i sanciuni fiscale
2.3.'. (ermenul de prescripie
Capitolul III
Calculul profitului impozabil
3.1. )enituri neimpozaile
3.2. *cutiri de la plata impozitului pe profit
3.3. %mortizarea fiscal i recuperarea pierderilor fiscal
%ceste lucruri vor fi prinse la cap 2
Cap 3 va prezenta studio de caz pe societatea sau 2 societati pe care le gasiti
dvs. (prezentarea societatiisi analiza impactului impozitului pe profit
asupra sistuatiei financiare a intreprinderii!
Concluzii
"ibliografie
"ibliografieI. #ratate$ cri$ cursuri


1. Ang%elac%e &.$ 'avel "elean+ Finanele publice ale Romniei, Editura Economica+
,ucuresti+ 2--3.
2. "lnescu (.$ "lescu ).$ *oldovan +.+ ,,Sistemul de impozite", Editura Economica+
,ucuresti+ 1..$.
3. ,an ,rosu -aguna+ Drept financiar si fiscal Tratat+ ed. Eminescu+ ,ucuresti+ 2---.
$. ,an ,rosu -aguna$ ,an -ova+ Drept financiar public+ ed. %ll ,ec/+ ,ucuresti 2--&.
&. ,an ,rosu -aguna+ Drept financiar si fiscal, vol.2+ ed. 0scar !rint+ 1..1.
'. ,an ,rosu -aguna$ ,an -ova$ -imona Iliescu$ Procedur fiscal+ ed. 0scar !rint+
,ucireti+ 1..'
1. .icu ,uret$ &abriela .icoleta *ironov+ Drept financiar si fiscal+ 2--1.
2. +mil "lan+ Drept financiar+ ed. %ll ,ec/+ ,ucureti+ 1....
.. #eodor &%eorg%e Arat$ /ana *arie Arat+ Drept financiar i fiscal, note de curs.
1-. Constantin ,. 'opa$ Adrian )anu$ Drept financiar, curs uniersitar, ed. 3umina 3e4+
,ucureti + 2--3.
11. Ioan &lica$ Dreptul Finanelor Publice, ed. 5idactic i !edagogic+ Regia %utonom+
,ucureti+ 2--3.
12. Condor I.$ Drept financiar i fiscal, ed. (riuna Economic+ ,ucuresti+ 2--$.
13. *inea *0st$ Dreptul Finanelor Publice, ed. %ccent+ Clu67Napoca+ 1....
1$. Iulian 1crel$ )lorin "ercea$ &abriela Ang%elac%e$ &%e. ,. "istriceanu$ *aria
"odmar$ #%eodor -tolo2an$ #atiana *oteanu$ Finane Publice$ ed. 5idactic i
!edagogic+ Regia %utonom+ ,ucureti+ 1..2.
1&. 'anfil ,one$ Finante !enerale$ %la 8ulia+ 2--'.
1'. 'aul /lcescu$ #oader #oma+ Tratat de Drept financiar si fiscal+ Editura Cantes+ 8asi+
2---.
11. (adu "ufan$ "ernard Costagnede$ Ale3andra -afta$ *i%ai *utacu$ Tratat de
drept fiscal, partea "enerala$ vol. 8$ ed. 3umina 3e4+ ,ucureti + 2--&.