Sie sind auf Seite 1von 1

S bo gi : HT13/0220/GE/TH/Rev.

1
Ngy : 20/02/2013
Tng s trang : 1/1
TN D N: Mpro 50H
Knh gi : Anh TRI
Chng ti xin gi n qu cng ty bng bo gi vi cc iu khon c th nh sau:
1. Thi gian giao hng :Trong vng 08 tun sau khi k xc nhn t hng v nhn tin t cc
2. Hnh thc thanh ton
: 40 % t cc sau khi k xc nhn t hng
: 60 % ngay khi giao hng
3. Xut x hng ha : Sn xut GE/China
4. Hiu lc bo gi : Trong vng 15 ngy nu khng thng bo trc.
5. Tng gi tr bo gi
: nh di y
Stt Mt hng Xut x n v SLg n gi Thnh tin Ghi ch
BNG BO GI
NH PHN PHI Y QUYN CA GE CONSUMER & INDUSTRIAL
CNG TY TNHH TM - K THUT IN HONG TRANG
Vn phng chnh: 15A Nguyn Trung Trc - P5 - Bnh Thnh - TPHCM
Tel: (84.8) 35158100 - Fax: (84.8) 35158101
Website: http//: www.hoangtrangco.com.vn - E-mail: hoangnc@hoangtrangco.com.vn
Stt Mt hng Xut x n v SLg n gi Thnh tin Ghi ch
1 M-Pro50 H GE/CHINA b 1 1,930.00 1,930.00
1,930.00 USD
193.00 USD
2,123.00 USD
Xc nhn t hng : Xin chn thnh cm n
Nguyn Chu Hong/ Gim c
M/B: 0989.22.33.99
TNG GI TR TRC THU
VAT 10%
TNG GI TR SAU THU