Sie sind auf Seite 1von 2

Rektion der Substantive

1. die Abhngigkeit von


2. der Abschied von
3. der Abstand von
4. die Abweichung von
5. die hnlichkeit mit
6. das Angebot an D
7. die Angst vor D / um
. der Anlass zu
. die Anpassung an A
10. der Anschluss an A
11. der Anspruch au A / an A
12. der Anteil an D
13. der Antrag au A
14. die Antwort au A
15. der Appetit au A
16. die Arbeit an D
17. die Armut an D
1. das Attentat au A
1. der Bedar an D
20. das Bedrnis nach
21. die Begeisterung r
22. die Begrndung r
23. das Beispiel r
24. der Beitrag zu
25. der Beitritt zu
26. die Bekanntschat mit
27. die Bemhung um
2. die Bereitschat zu
2. der Bericht ber A
30. die Beschtigung mit
31. die Bitte um / an A
32. der Dank r / an A
33. die Diskussion ber A
34. der Druck au A
35. der indruck au A
36. der inluss au A
37. der ingri in A
3. die inladung zu / in A
3. die mprung ber A
40. die ntscheidung ber A
41. die ntschuldigung r
42. die rinnerung an A
43. die rzhlung von
44. die Fhigkeit zu
45. die Frage nach / an A
46. die Freude an D / ber A
47. der edanke an A
4. der egensatz zu
4. die elegenheit zu
50. der rund r
51. die rundlage r
52. die Hile bei
53. der Hinweis au A
54. die Honung au A
55. die normation ber A
56. das nteresse an D / r
57. der Kamp um / r / gegen
5. die bersetzung in A
1. zaleznosc od
2. pozegnanie z
3. odstp od
4. odchylenie od, zboczenie z
5. podobienstwo do
6. podaz, oerta czegos
7. strach przed czyms, obawa; niepokj
. okazja do
. dostosowanie do
10. podlqczenie, przylqczenie do, kontakt z
11. prawo do / roszczenie w stosunku do
12. udzial w
13. wniosek o
14. odpowiedz na
15. apetyt na
16. praca nad
17. ubstwo czegos
1. zamach na
1. zapotrzebowanie na
20. potrzeba czegos
21. zapal, entuzjazm do
22. uzasadnienie czegos
23. przyklad na
24. wklad, przyczynek do
25. przystqpienie do
26. znajomosc z
27. staranie si o
2. gotowosc do
2. relacja czegos / o czyms
30. zajmowanie si czyms
31. prosba o / do kogos
32. podzikowanie za/komus
33. dyskusja o/nad
34. nacisk na
35. wrazenie na
36. wplyw na
37. ingerencja w
3. zaproszenie na / do
3. oburzenie z powodu
40. decyzja o
41. usprawiedliwienie czegos
42. wspomnienie, pamic o
43. opowiadanie o
44. zdolnosc do
45. pytanie o / do kogos
46. radosc z
47. mysl o
4. przeciwienstwo do
4. okazja do
50. powd, przyczyna czegos
51. podstawa czegos
52. pomoc w
53. zwrcenie uwagi na
54. nadzieja na
55. inormacja o
56. zainteresowanie czyms
57. walka o / przeciw
5. tlumaczenie na
na podstawie: tanislaw Bza "Nowe repetytorium z gramatyki jzyka niemieckiego"
Rektion der Substantive
59. de Kontroe ber A
60. de Krtk an D
61. de Lebe zu
62. de Lust auf A / zu
63. der Mange an D
64. der Mut zu
65. de acfrage nac
66. de egung zu
67. der Protest gegen
6. de Prfung n D
69. de Rcksct auf A
70. de Reakton auf A
71. das Rect auf A
72. de Rede von
73. der Rectu an D
74. de Scud an D
75. der Scutz vor D
76. de Sensuct nac
77. de Sorge u / fr
7. der Spa an D
79. das Streben nac D
0. de Suce nac
1. de Tenae an D
2. der Trau von
3. der berbck ber
4. de Verantwortung fr
5. der Vergec zu/t
6. das Verstndns fr
7. der Versto gegen
. de Verwandtscaft t
9. de Verscerung gegen
90. der Verzct auf A
91. de Voraussetzung fr
92. de Vorberetung auf A
93. de Werbung fr / u
94. de Wrkung auf A
95. der Wunsc nac
96. de Zufredenet t
97. der Zusaenang t
9. der Zwang zu
99. der Zwefe an D
59. kontroa czegos / nad
60. krytyka czegos
61. losc, zalowane do
62. ocota na / do czegos
63. brak czegos
64. odwaga do
65. popyt na
66. sklonnosc do
67. protest przecw
6. egzan z
69. wzgqd na
70. reakc|a na
71. prawo do
72. owa o
73. bogactwo czegos
74. wna w czys
75. ocrona przed
76. tsknota za
77. troska, obawa o
7. radosc z
79. dqzene do
0. poszukwane czegos
1. uczestnctwo w
2. arzene o
3. przegqd czegos
4. odpowedzanosc za
5. porwnane z
6. wyrozualosc, zrozuene czegos
7. ucybene, wykroczene przecw
. pokrewenstwo z
9. ubezpeczene od/na wypadek
90. rezygnac|a z
91. warunek czegos
92. przygotowane do
93. rekaa czegos / starane s o
94. oddzalywane na
95. zyczene czegos
96. zadowoene z
97. zwqzek z
9. pres|a, zuszane do
99. wqtpwosc co do
na podstawie: tanislaw Bza "Nowe repetytorium z gramatyki jzyka niemieckiego"