Sie sind auf Seite 1von 67

ENDOKRINI

PANKREAS

Prof. Marija Havelka-Đuković

ENDOKRINI PANKREAS

Langerhans-ovo ostrvce-normalna gradja

B ćelije-centralni deo,80%, insulin

A ćelije –periferni deo 15%, glukagon

ŠEĆERNA BOLEST –

DIABETES MELLITUS

Hronični poremećaj metabolizma ugljenih hidrata,

masti i belančevina koji nastaje usled nepotpunog

ili defektnog izlučivanja insulina štodovodi do

hiperglikemije.

DIABETES MELLITUS

Primarni- primarna promena u insularnom aparatu

Sekundarni- gubitak tkiva

pankreasa

PRIMARNI

DIJABETES MELITUS

Dijabetes melitus tipI-juvenilni-insulin zavisan dijabetes

Dijabetes melitus tip II-adultni -insulin nezavisan dijabetes

DIJABETES MELITUS TIP I

- juvenilni tip

insulin zavisan dijabetes

Javljanje: Deca i mlade osobe do 20 godine života

Učestalost: 10% obolelih

Etiologija: Autoimuno oboljenje HLA-DR3

DIJABETES MELLITUS TIP I

Histološke karakteristike:

Insulitis, degenracija i nekroza B ćelija

Hormoni:

Posledice:

Potpuni nedostatak insulina

Hiperglikemija, ketoacidoza, sistemske

promene

DIJABETES MELLITUS TIP II

adultni tip

insulin nezavisan dijabetes

Javljanje:

Učestalost:

Etiologija:

Posle 30 godine života

80-90% obolelih

Genetski determinisan, verovatno gen 7

DIJABETES MELLITUS TIP II

Histološke karakteritike

Atrofija B ćelija, nagomilavanjeamilina oko B ćelija

/amiloid/ Hijalinizacija i fibroza ostrvaca

Hormoni: Manjak insulina, rezistencija periferije na insulin

Posledice: Hiperglikemija, sistemske promene

Slika br. 1. Dijabetes melitus tip II.-atrofija ostrvca.HE x 100.

Slika br. 1. Dijabetes melitus tip II.-atrofija ostrvca.HE x 100.

Slika br.2. Dijabetes melitus tip II-atrofija ostrvca.HE x 200.

Slika br.2. Dijabetes melitus tip II-atrofija ostrvca.HE x 200.

Slika br 3. Dijabetes melitus tip II- atrofija, fibroza i lipomatoza ostrvca. Masson x100.

Slika br 3. Dijabetes melitus tip II- atrofija, fibroza i lipomatoza

ostrvca. Masson x100.

Slika br 4. Dijabetes melitus tip II- fibroza i lipomatoza ostrvaca. Masson x 200.

Slika br 4. Dijabetes melitus tip II- fibroza i lipomatoza ostrvaca.

Masson x 200.

Slika br.5.Dijabetes melitus tip II-atrofija ostrvaca. Masson x 200.

Slika br.5.Dijabetes melitus tip II-atrofija ostrvaca. Masson x 200.

Slika br.6. Dijabetes melitus tip II- atrofija i fibroza ostrvaca. Masson x 200.

Slika br.6. Dijabetes melitus tip II- atrofija i fibroza ostrvaca. Masson x 200.

Slika br.7. Dijabetes melitus tip II. Mikroangiopatija u pankreasu. Masson x100.

Slika br.7. Dijabetes melitus tip II. Mikroangiopatija u pankreasu.

Masson x100.

PATOGENEZA

DIJABETES MELITUSA (1)

Hiperglikemija

1. Neenzimska glikozilacija- glikoza se bez insulina vezije za proteine

- reverzibilno stvoreni produkti se veziju za kolagen krvnih sudova

- ireverzibilne promene bazalne membrane, povećana propustljivost

PATOGENEZA

DIJABETES MELITUSA (2)

Intraćelijska hiperglikemija 2. Normalno ne treba insulin za transport glikoze u nervima, bubrezima

- sočivu oka i krvnim sudovima

- pasivna intraćelijska hiperglikemija

- glikoza prelazi u fruktozu i sorbitol-hiperosmolarnost

- intraćelijski otok, degeneracija i nekroza ćelija

SISTEMSKE PROMENE KOD DIJABETES MELITUSA

Vaskularne lezije Dijabetična nefropatija Dijabetična retinopatija

Dijabetična neuropatija

VASKULARNE LEZIJE U

DIJABETES MELITUSU

Vaskularne lezije su uvek prisutne posle 10 godina trajanja bolesti

- MIKROANGIOPATIJE

- HIJALINA ARTERIOLOSKLEROZA

- ATEROSKLEROZA

DIJABETIĈNA

MIKROANGIOPATIJA

Zadebljanje svih kapilara usled deponovanje proteina

i kolagena tip IV

Oštećeni kapilari kože, skeletnih mišića, retine, glomerula i svih organa.

zadebljani zidovi kapila povećana propustljivost kapilara smanjena perfuzija ishemija atrofija

nekroza

fibroza

HIJALINA

ARTERIOLOSKLEROZA

Promene u arteriolama svih tkiva i organa hijalino zadebljanje arteriola

suženje lumena

smanjena perfuzija

ishemija, nekroza

atrofija, fibroza

Slika br. 8. Dijabetiĉna mikroangiopatija i gangrena. Mason x 200.

Slika br. 8. Dijabetiĉna mikroangiopatija i gangrena. Mason x 200.

Slika br 9. Dijabetiĉna mikroangiopatija. Masson x 200.

Slika br 9. Dijabetiĉna mikroangiopatija. Masson x 200.

Slika br 10. Dijabetiĉna mikroangiopatija. Masson x 200.

Slika br 10. Dijabetiĉna mikroangiopatija. Masson x 200.

Slika br. 11.Dijabetiĉna mikroangiopatija. Masson x 200.

Slika br. 11.Dijabetiĉna mikroangiopatija. Masson x 200.

ATEROSKLEROZA

Promene u krvnim sudovima srednjeg i velikog kalibra

lipidni depoziti u intimi

ateromi

skleroza

fibroza

Komplikacije: krvavljenje, ruptura, ulceracije u ateromu

Posledice:

tromboza

Infarkti miokarda, mozga, bubrega,

gangrena ekstremiteta

Slika br. 12. Ateroskleroza. Masson x 100.

Slika br. 12. Ateroskleroza. Masson x 100.

Slika br 13. Ateromatozni plak sa lipidnim depozitima i kristalima. Masson x 200.

Slika br 13. Ateromatozni plak sa lipidnim depozitima i kristalima. Masson x 200.

Slika br. 14. Ateromatozni plak. HE x 200.

Slika br. 14. Ateromatozni plak. HE x 200.

Slika br. 15. Ateromatozni plak sa kalcifikacijama. VG x 400

Slika br. 15. Ateromatozni plak sa kalcifikacijama. VG x 400

DIJABETIĈNA NEFROPATIJA

Promene u bubrezima kod dijabetičara. promene na glomerulima

promene u tubulima

infekcije

vaskularne lezije

PROMENE U GLOMERULIMA

KOD DIJABETES MELITUSA

Zadebljanje bazalne membrane glomerula, kapilara i tubula. Mezangijum proširen.

Minimalne promene

Nodularna glomeruloskleroza

Difuzna glomeruloskoleroza

Minimalne promene

Zadebljanje parijetalnog zida Bowmanove kapsule.

Nodularna glomeruloskleroza-

Kimmelstiel-Wilson-ova bolest

- Interkapilarna glomeruloskleroza

patognomonična za dijabetes melitus.

- PAS pozitivna hijalina masa izmedju kapilarnih

petlji u mezangijumu.

- Propadanje glomerula, atrofija tubula,

- intersticijalna fibroza.

Difuzna glomerulaskleroza

- Povećanje mezangijskog matriksa,

kompletna zamena glomerula.

- Gubitak glomerula, smanjena glomerulana filtracija.

- Hronična bubrežna insuficijencija.

Slika br. 16. Minimalne promene u bubregu. PAS x 100.

Slika br. 16. Minimalne promene u bubregu. PAS x 100.

Slika br 17. Minimalne promene i nodularna glomeruloskleroza. PAS x 200.

Slika br 17. Minimalne promene i nodularna glomeruloskleroza. PAS x 200.

Slika 18. Nodularna glomeruloskleroza. PAS x 200.

Slika 18. Nodularna glomeruloskleroza. PAS x 200.

Slika 19. Nodularna glomeruloskleroza. PAS x 200.

Slika 19. Nodularna glomeruloskleroza. PAS x 200.

Slika 20. Nodularna i difuzna skleroza glomerula. PAS x 200.

Slika 20. Nodularna i difuzna skleroza glomerula. PAS x 200.

Slika 21. Difuzna skleroza glomerula i atrofija tubula. PAS x 200.

Slika 21. Difuzna skleroza glomerula i atrofija tubula. PAS x 200.

ZAPALJENJA BUBREGA KOD

DIJABETES MELITUSA

Akutni bakterijski intersticijski nefritis

Hronični bakterijski intersticijski nefritis

Nekroza papila bubrega

Obstruktivna uropatija

SEKUNDARNI DIJABETES

MELITUS

Gubitak tkiva i razaranje endokrinog pankreasa.

Hronični recidivirajući pankreatitis

Hirurška resekcija pankreasa

Lekovi, kortikosteroidi

Hemohromatoza

TUMORI ENDOKRINOG

PANKREASA

Insulinom

Glukagonom

Gastrinom

INSULINOM

Javljanje: 20-50 godina života,

identična učestalost kod oba pola

INSULINOM

Poreklo: B ćelije endokrinog pankreasa

Veličina: 1-5 cm, sivobraon boje, inkapsuliran

Oblik: Solitarni nodus 70%, multipni 10%, maligni 10

INSULINOM

Histološke karakteristike:

Vaskularni prostori ogr. okruglim, pravilnim ćelijama

sa tamnim jedrima i eozinofilom citoplazmom. Fibroza.

Hormoni: Hiperinsulinizam-hipoglikemija

Slika br. 22. Insulinom. HE x 200.

Slika br. 22. Insulinom. HE x 200.

Slika br.23.Insulinom.HE x 200.

Slika br.23.Insulinom.HE x 200.

Slika br 24. Insulinom. HE x 200.

Slika br 24. Insulinom. HE x 200.

Slika br 25. Insulinom. HE x 200.

Slika br 25. Insulinom. HE x 200.

MALIGNI INSULINOM

Javljenje: 30-50 godine života,

osobe oba pola, 10%.

MALIGNI INSUINOM

Poreklo: B ćelije endokrinog pankreasa

Veličina: 1-3 cm, sivobeličaste boje, meke konzistencije

Oblik: Nepravilan, nejasno ograničen od okoline

MALIGNI INSULINOM

Histološke karakteristike Nepravilne, poligonalne, eozinofilne ćelije,mitoze

infiltracija kapsule,krvnih sudova i okoline.

Metastaziranje:Limfogene i hematogene metastaze

Hormoni:Hiperinsulinizam- hipoglikemija

Prognoza: 5 godina preživi 60% bolesnika

Slika br. 26. Maligni insulinom. HE x 200.

Slika br. 26. Maligni insulinom. HE x 200.

Slika br. 27.Maligni insulinom. HE x 200.

Slika br. 27.Maligni insulinom. HE x 200.

Slika br 28. Maligni insulinom, invazija kapsule. HE x 200.

Slika br 28. Maligni insulinom, invazija kapsule. HE x 200.

Slika br 29. Maligni insulinom, invazija krvnog suda. HE x 200.

Slika br 29. Maligni insulinom, invazija krvnog suda. HE x 200.

GLUKAGONOM

- Poreklo:Tumor A ćelija pankreasa

- Učestalost: Redak tumor

- Identična makroskopska i histološka struktura

kao insulinom

- Hormoni: Glikagon-hiperglikemija, stomatitis anemija

GASTRINOM

Javljanje: 15-25 godina života,

osobe oba pola, 60% maligno

GASTRINOM

Poreklo: G ćelije-ektopične, luče gastrin.

Veličina: 1-10 cm, 80% želudac,20% duodenum

Oblik:

Solitarni tumor, sivobraon boje, meke

konzistencije, nejasno ograničen od

okoline.

GASTRINOM

Histološke karakteristike:

Poligonalne svetle ćelije,eozinofilna citoplazma, maligno- mnogo mitoza

Metastaziranje: Maligni-limfogeno i hematogeno

Hormoni: Hipergastrinemija

Prognoza: Maligni, 5 godina preživi 60% bolesnika

Slika br. 30. Gastrinom. HE x 200.

Slika br. 30. Gastrinom. HE x 200.

Slika br. 31. Gastrinom. Chromogranin A x 200.

Slika br. 31. Gastrinom. Chromogranin A x 200.

Slika br 32. Gastrinom. Chromogranin A. x 200.

Slika br 32. Gastrinom. Chromogranin A. x 200.

ZOLLINGER - ELLISON

SINDROM

Gastrinom u pankreasu,ulceracije u digestivnom

traktu.

gastrinom

- hipersekrecija gasrina

- hiperplazija parijetalnih ćelija u želucu

- hipersekrecija HCL

- multipne peptičke ulceracijeu gornjim

partijama digestivnog trakta