You are on page 1of 12

COLEGIUL TEHNIC DE MARIN ALEXANDRU IOAN CUZA

CONSTANA
Proiect pentru certificarea competenelor profesionale nivel 3
Tehnician operator tehnic de calcul
COMPONENTELE FIZICE ALE UNEI RE ELE
Indrumator proiect:
Prof. ing. Vulpie Elena Magdalena
Asolvent:
!hencea "lorin
#lasa a $II% a A
#onstana
&'()
(
Componentele fizice ale unei reele
* retea de calclat!are repre+inta un ansamlu de calculatoare ,sisteme de calcul-
interconectate prin intermediul unor medii de comunicatie ,calu coa.ial/ fira optica/ linie
telefonica/ ghid de unde- in scopul utili+arii in comun de catre un numar foarte mare de
utili+atori %chiar la nivel mondial% a tuturor resurselor fi+ice ,hard0are-/ logice ,soft0are de a+a
si aplicatii- si informationale ,a+e de date- asociate calculatoarelor din retea. Prin astfel de
retele de calculatoare se poate asigura o integrare informatica a unui numar foarte mare de
utili+atori la nivel local/ regional si mondial.
* retea este formata ca si un calculator dintr%o parte soft0are si o parte hard0are.
Aparitia calculatoarelor conectate in retea a repre+entat o performanta privind utili+area
calculatoarelor in procesarea informatiilor.
Multiplele avanta1e oferite de retelele de calculatoare sunt:
utili+are eficienta prin parta1are a resurselor unitatii centrale ,2#-3
acces direct la resursele hard0are ,memorii e.terne/ imprimante/ etc.- si soft0are ,editoare/
limare de programare/ programe speciali+ate-3
pastrarea programelor si fisierelor intr%o singura copie ,pe server- si utili+area lor de catre
orice utili+ator cu drept de acces3
sistem de protectie a fisierelor si programelor3
utili+area sinultana a a+elor de date de catre mai multi utili+atori3
comunicare si schim de informatii ,programe si fisiere- intre utili+atori la nivel local/
regional sau mondial.
4e+voltarea retelelor de calculatoare ,mici sau mari- a contriuit la elaorarea si
utili+area unor aplicatii cu un impact mare asupra vietii economice si sociale din intreaga
societate:
accesul la programe comple.e ce ofera informatii utile la nivel macroeconomic3
accesul la mari a+e de date din domeniile economic/ financiar/ comunicatii/ etc.3
accesul la informatii stiintifice si transferul rapid al articolelor stiintifice.
Asta+i/ vechiul model al unui singur calculator ,sistem de calcul- care re+olva prolemele
,cererile- unui numar de utili+atori/ este inlocuit cu modelul nou al unui sistem de calculatoare
interconectate. 2nul sau mai multe calculatoare dintr%o retea repre+inta calculatoare centrale ,FS
% "ile 5erver- care controlea+a si gestionea+a prin intermediul unui sistem de operare/ intreaga
activitate de calcul din retea. Aceste calculatoare centrale formea+a nucleul retelei.
&
#alculatorul central poate fi un calculator oisnuit ,de regula cu cel putin "#M$ memorie
interna- pe care este instalat un sistem de operare pentru retea: NET%ARE& UNIX& LINUX&
OS'(& %INDO%S NT) #alculatorul central controlea+a toate resursele comune ,unitati de
discuri/ unitati de dischete/ imprimante/ plottere/ modemuri/ fisiere/ etc.-/ asigura securitatea
datelor si sistemului/ reali+ea+a comunicatii untre statiile de lucru.
4in punct de vedere *ard+are/ o retea de calculatoare este constituita din:
calculatoare centrale , 5erver-3
calculatoare de lucru ,terminale3 statii de lucru % 6or7stations-3
echipamente periferice3
elemente de conectare.
5tatia de lucru ,6or7station- este un calculator oisnuit PC care lucrea+a su un sistem
de operare oisnuit ,%,-d!+.& D!.& U-,/& L,-// etc.- si care este folosit de utili+atori
oisnuiti. 5tatiile de lucru ,terminale- repre+inta componentele de a+a ale unei retele de
calculatoare. * statie de lucru are in configurare o placa de retea ,de e.. 8I#% 8et0are Interface
#ard- ce reali+ea+a interfata cu reteaua/ fiind conectate cu restul componentelor din reteaua de
calculatoare.
I. Componentele unei reele de calculatoare
* retea de calculatoare este in general compusa din mai multe calculatoare conectate
intre ele. 2nul dintre acestea/ de oicei cel mai puternic/ gestionea+a activitatea intregului
3
sistem3 el este numit server3 celelalte calculatoare sunt numite 0or7station ,statii de lucru -
#omunicarea intre calculatoare se poate face serial sau paralel.
#onectarea de tip serial implica o vitea+a de transfer destul de mica/ dar linii de
comunicare destul de putin pretentioase ,cum ar fi liniile telefonice-. In conculi+ie ea este
folosita cu predilectie pentru calculatoare aflate la mare distanta.
#alculatoarele unei retele cu mica raspandire geografica ,acealsi irou/ cladire/ cladiri
vecine-/ comunica intele ele printr%un protocol special de tip paralel care este asigurat de o placa
speciala/ cate una pentru fiecare calculator in parte. Aceasta placa se introduce in calculator ,in
unul din conectorii de e.tensie ai placii de a+a-/ iar in e.terior are o mufa ce va fi cuplata la
calul de comunicatie. #alul de comunicatie poate fi de tip thin ,sutire- sau de tip thic7 ,gros-.
El trece pe la ficare calculator in parte asigurandu%i conectarea la retea/ iar la ultimul nod al unei
retele/ cone.iunea este incheiata de un conector de tip terminator.
Pe langa aceste componente/ des intalnite pentru o retea de calculatoare/ e.ista
disponiile diferite alte produse ce asigura comunicatii de tip special.
A. Componentele software
Principala componenta a unei retele este sistemul de operare/ care mai este numit si
net0are. Prin intermediul acestuia se gestionea+a toate resursele retelei ,fisiere/ terminale/
resurse hard0are-. 4e asemenea aigura si securitatea intre 0or7station%uri ,acces%uri etc.-. Pe
statiile de lucru din retea si sistemul de operare de pe server comunicarea este asigurata de un
modul comunicare dupa cum urmea+a:
Programul de interfata cu reteaua ,IPX-
Programul de interfata cu utili+atorul ,NET/-
5tatiile de lucru de tip Mac,-t!.* sau UNIX comunica direct cu server%ul fara a necesita
o astfel de interfata. 4intre cele mai utili+ate sisteme de operare de tip net0are amintim:
%,-d!+. NT Ser0er si N!0ell Net+are. Pentru retele mari se folosesc UNIX sau LINUX care
se dovedesc a fi mai une/ mai staile/ dar mai putin le1ere pentru utili+atorii incepatori.
Pentru a transporta datele 9ntre retele de calculatoare .-t -ece.are c!12!-e-te l!3,ce
., 4,5,ce..
Le3atra l!3,ca reali+ata prin soft0are%ul pentru retea/ care repre+inta un
ansamlu de programe prin intermediul carora utili+atorul are acces la facilitatile retelei
Le3atra 4,5,ca reali+ata prin medii fi+ice pentru transmiterea datelor ,calu/
unde radio- si echipamente specifice retelei. #ele mai utili+ate medii de transmisie folosite 9ntr%o
reea: calu torsadat/ fir optic/ unde radio
)
#ele mai comune echipamente 9ntr%o reea sunt:
Ada2tat!are de retea ,8I#%8et0or7 Interface #ard- sau placile de retea sunt
placi de interfata prin care un calculator se poate conecta la un alt calculator in cadrul retelei.
Este oligatoriu ca toate calculatoarele conectate in retea sa aia in configuratie placa de retea.
M!de1r,le sunt necesare pentru conectarea unui calculator la retea prin
intermediul liniei telefonice. Modemul este un echipament necesar deoarece:
in interiorul calculatorului semnalul este digital ,su forma de impulsuri electrice/
care corespund cifrelor inare ' si (-/
iar pe linia de transmisie ,care de oicei este o linie telefonica oisnuita- semnalul
este analogic ,su forma de curenti sinusoidali modulati in amplitudine sau fa+a-.
:a calculatorul emitator/ modemul reali+ea+a modularea semnalului/ adica transformarea
semnalului digital in analogic/ iar la calculatorul receptor modemul reali+ea+a demodularea
semnalului/ adica transformarea semnalului analogic in semnal digital.
;u%uri
50itch%uri
<ridge
=utere
Puncte de acces 0ireless
Placa de re6ea
Plcile de reea sunt repre+entate 9n "igura (. Acestea sunt dispo+itive electronice cu rol
de interfa 9ntre calculator >i calu de reea. Plcile de reea se instalea+ 9n interiorul fiecrui
calculator din reea.
"unciile unei plci de reea sunt:
% pregte>te datele pentru a fi transmise prin calu pe reea3
% transmite datele ctre alt calculator3
?
Figura 1
Figura 4
% controlea+ flu.ul de date 9ntre calculator >i calul de reea.
H7
;u%urile sunt pre+entate 9n "igura &. Acestea sunt echipamente care e.tind ra+a unei
reele/ primind date pe un port >i apoi trimi@nd datele pe toate celelalte porturi. Astfel/ tot
traficul generat de un echipament conectat la hu este trimis ctre toate celelalte echipamente
conectate la hu de fiecare dat c@nd hu%ul transmite date. An acest fel se generea+ o cantitate
mare de trafic 9n reea. ;u%urile mai sunt denumite >i concentratoare/ deoarece au rolul unui
punct central de conectare pentru un :A8.
An "igura 3 este repre+entat simolul unui hu >i c@teva calculatoare conectate la un hu.
S+,tc* 8, $r,d3e
B
Figura 3
Figura 2
=eelele locale sunt de oicei 9mprite 9n seciuni numite segmente/ similar cu modul 9n
care o companie este imprit pe departamente. !raniele dintre segmente pot fi definite
folosind un ridge.
4atele care se transmit 9ntre segmentele retelei sunt organi+ate 9n fi>iere. Acestea sunt
9mprite 9n uci de dimensiuni mici numite pachete/ 9nainte de a fi transmise 9n reea.
Informaiile privind destinatia pacheteleor sunt adugate la 9nceputul >i sf@r>itul pachetelor
9nainte de a fi transmise.
2n 7r,d3e ,"igura )- este un echipament folosit pentru a filtra traficul de reea 9ntre
segmentele unui :A8.
4e oicei/ un ridge poate avea doar dou porturi/ conect@nd dou segmente ale aceleia>i
reele.
lucrea+ la sunivelul MA# ,Media Access #ontrol-
funcionea+ pe principiul c fiecare nod de reea are propria adres fi+ic.
interconectea+ reele :A8 de acela>i tip sau de tipuri diferite.
5unt utile pentru situaii ca: e.tinderea fi+ic a unei reele :A83 interconectarea reelelor
locale ce utili+ea+ tehnici de control al accesului la medii diferite)
2n .+,tc* are mai multe porturi/ depin+@nd de c@t de multe segmente de reea treuie
conectate. 2n s0itch este un echipament mai comple. dec@t un ridge. 2n s0itch menine o
tael cu adresele calculatoarelor care sunt conectate la fiecare port.
An informatic/ o adres Media Access #ontrol ,adres MA#- este un numr 9ntreg pe B
octei ,)C ii- pe reelele To7en%ring sau Ethernet folosit la identificarea unui calculator 9ntr%o
reea local.
#@nd un cadru este primit pe un port/ s0itch%ul compar informaiile de adres din cadru
cu taela sa de adrese MA#. 50itch%ul determin ce port s foloseasc pentru a trimite cadrul.
An "igura ? reali+m e.tinderea unei reele folosind un ridge >i un s0itch.
D
Segment 2
To 5egment &
Segment 1
To 5egment (
R!ter
Pentru a 9nelege mai ine rolul routerelor/ voi face o comparaie 9ntre s0itch >i router.
Am aflat anterior c rolul unui s0itch este de a conecta segmente ale unei reele.
=!terele/ pre+entate 9n "igura B/ sunt echipamente care interconectea+ mai multe
reele. 50itch%urile folosesc adresele MA# pentru a transmite un cadru 9n interiorul unei reele.
=outerele folosesc adrese IP pentru a transmite cadrele ctre alte reele. 2n router poate fi un
calculator care are instalat un soft0are special sau poate fi un echipament special conceput de
productorii de echipamente de reea. =outerele conin taele cu adrese IP 9mpreun cu cile
optime ctre alte reele destinaie.
R!ter%ul fiind asemntor cu operatorii telefonici av@nd rol de a conecta reelele 9ntre
ele >i deine taele de routeri pentru a determina cum circul informaia din >i spre Internet. Are
dou funcii importante: .elec6,a c9,, de tra-.1,tere a ,-4!r1a6,,l!r >i c!1tarea 2ac*etel!r
c9tre cea 1a, 7-9 rt9.
=uter%ul funcionea+ la nivelul reea al modelului I5*E*5I >i este utili+at pentru
interconectarea mai multor reele locale de tipuri diferite/ dar care utili+ea+ acela>i protocol de
nivel fi+ic. 2tili+area unui ruter asigur o mai mare fle.iilitate a reelei 9n ceea ce prive>te
topologia acesteia.
C
Figura 6
Figura 5
4iferena 9ntre o punte >i un ruter este c 9n timp ce puntea operea+ cu adresele fi+ice ale
calculatoarelor ,luate din cadrul MA#- ruter%ele utili+ea+ adresele logice/ de reea/ ale
calculatorului. An timp ce o punte asocia+ reele fi+ice diferite 9ntr%o singur reea logic/ un
ruter interconectea+ reele logice diferite. Aceste adrese logice sunt administrate de nivelul reea
>i nu depind de tipul reelei locale.
=uter%ul permite rutarea mesa1elor de la surs la destinaie atunci c@nd e.ist mai multe
posiiliti de comunicare 9ntre cele dou sisteme determin@nd cel mai un traseu. 2n sistem de
ruter%e poate asigura mai multe trasee active 9ntre cele doua reele/ fc@nd posiil transmiterea
mesa1elor de la sistemul surs la sistemul destinaie pe ci diferite. 2n router poate fi folosit
pentru distriuia de internet fie prin calu de reea clasic fie prin antena E 0ifi E 0ireless E radio.
R!ter +,rele.. ofer conectivitate pentru o linie de voce ,telefon sau central- >i acces Internet
pentru o reea local de computere ,calate sau 6i"i- prin intermediul reelelor pulice moile.
P-cte de acce. +,rele..
Punctele de acces 0ireless sunt pre+entate 9n "igura D. Acestea ofer acces la reea pentru
dispo+itive 0ireless cum ar fi laptopuri >i P4A%uri. Punctul de acces 0ireless folose>te unde
radio pentru a reali+a comunicaia cu calculatoare/ P4A%uri >i alte puncte de acces 0ireless. 2n
punct de acces are o ra+ de acoperire limitat. =eelele mari au nevoie de mai multe puncte de
acces pentru a asigura o acoperire adecvat.
F
Figura 7
Re2et!rl
Are rolul % de a copia ii individuali 9ntre segmente de calu diferite/ >i nu interpretea+
cadrele pe care le recepionea+ >i repre+int cea mai simpl >i ieftin metod de e.tindere a unei
reele locale. Pe msura ce semnalul traversea+ calul/ el se degradea+ >i este distorsionat acest
proces purt@nd numele de atenuare. =epetorul permite transportarea semnalului pe o distan mai
mare/ regener@nd semnalele din reea >i retransmi@ndu%le mai departe pe alte segmente.
Ele sunt utili+ate 9n general pentru a e.tinde lungimea calului acolo unde este nevoie.
Pentru a putea fi utili+ate/ pachetele de date >i protocoalele ::# ,:ogical :in7 #ontrol- treuie
sa fie identice pe amele segmente ,nu se pot conecta reele :A8 C'&.3 % Ethernet % cu reele
:A8 C'&.? % To7en =ing-3 de asemenea ele treuie s foloseasc aceea>i metod de acces
,#5MAE#4-.
=epetorul este folosit pentru a face legtura dintre medii de transmisie diferite ,calu
coa.ial % fir optic/ calu coa.ial gros % calu coa.ial suire-. :a modelul *5I repetorul
funcionea+ la nivelul fi+ic/ regener@nd semnalul recepionat de pe un segment de calu >i
transmi@ndu%l pe alt segment.
P!r6,le de acce./ asigur comunicaia 9ntre sisteme de diferite arhitecturi >i medii
incompatiile. * poart conectea+ dou sisteme care nu folosesc acela>i: protocol de
comunicatie3 structuri de formate3 lima1e3 arhitecturi. An general aceste echipamente permit
conectarea la un mainframe a reelelor locale. Porile repre+int de oicei servere dedicate 9ntr%o
reea/ care convertesc mesa1ele primite 9ntr%un lima1 de e%mail care poate fi 9neles de propriul
sistem. Ele reali+ea+ o conversie de protocol pentru toate cele >apte niveluri *5I/ >i operea+ la
nivel de aplicaie. 5arcina unei pori este de a face conversia de la un set de protocoale de
comunicaie la un alt set de protocoale de comunicaie. Porile funcionea+ la nivelul transport
al modelului I5*E*5I.
Acce.. 2!,-t este similar cu un ;2< de reea/ limea de and disponiil se 9mparte
9ntre toate echipamentele care comunic simultan.
('
4escriere 4%:in7 46:%!D''
Acces point 0ireless 46:%!D'' poate fi configurat s lucre+e 9n & moduri :
(.Access point/
&.=epeater mode pentru preluarea semnalului e.istent >i trimiterea lui spre alte locaii
mai departe de aria semnalului iniial.
Access point%ul
funcionea+ respect@nd anumite standarde ce permite conectarea la reea
,e.:IEEE C'&.&/ IEEE C'&.3-
folose>te modaliti diferite de a encripta datele
are diverse porturi care 9i permit conectarea la un s0ich sau la alte calculatoare/
cu care s forme+e o reea.
poate avea ata>at >i o anten sau mai multe/ cu a1utorul creia semnalul transmis
de aparat s fie mai puternic.
M!de1 ,M*dulatorE4EModulator- converte>te semnalele digitale din calculator 9n semnale
analogice pentru a putea fi transmise pe o linie telefonic oi>nuit >i invers.
:;( E/ter-al Me..a3e Fa/1!de1
% este un modem e.tern performant/ cu de rate de transfer e.celente pentru o cone.iune de tip
dial%up
M!de1 de ca7l pot fi interne sau e.terne.
OEM<#=
> este un modem intern oferit de #one.ant celor care doresc s se conecte+e la Internet printr%o
legatur de tip dial%up dar >i celor care doresc s utili+e+e calculatorul pentru diverse funcii/
cum ar fi cea de fa.. A22le US$
((
#onectarea se face u>or la Internet utili+@nd serviciul dial%up cu Apple 25< Modem. S2!rt9
,de-t,4,carea a2ela-tl,& tre5,re la a2elare& r9.2-. tele4!-,c ?:)(<@A& 1!de1 B- a8te2tare&
.2!rt .!4t+are :);()
Toate modemurile de calu conin : un tuner/ un demodulator/ un modulator/ un dispo+itiv de
control al accesului la mediu ,MA#- >i un microprocesor.
DSL ,4igital 5uscrier :ine- ofer servicii video la cerere prin liniile telefonice clasice
Avanta1ele folosirii unei metode de conectare 45: sunt: conectarea permanent la Internet/
transfer mare >i constant de date Tehnologia 45:/ care cuprinde suramuri ca 545:/ I54: si
A45: se refer la transmisia de date tot prin intermediul liniei de telefon clasice cu dou fire
torsadate de cupru.
(&