Sie sind auf Seite 1von 1

122.164.238.

17
Isha Yoga Center
No.81,Manoharan street,
South West Boag Road, (near Pazhamudhir Nilayam)
T.Nagar, Chennai - 600017, INDIA
Mobile: +91-8300011000
Telephone: +91-44-24333185
Email: chennai@ishafoundation.org
Chennai - Anna Nagar, Plot No.570, I floor, Park Road Opp Shiva Vishnu Temple, A
nna Nagar West - 8300035000