You are on page 1of 59

www.horvatorszag.

hr HORVÁTORSZÁG, ADRIA - AHOGY MI MINDIG IS SZERETTÜK

KULTURÁLIS-
IDEGENFORGALMI
ESEMÉNYNAPTÁR
2009
Kedves vendégek, üdvözöljük Önöket Horvátországban!

  Örülünk, hogy úgy döntöttek, ellátogatnak országunkba, s ezzel megismerik gazdag


kulturális örökségünk egy részét.

  Horvátország egész éven át bővelkedik a legkülönfélébb kulturális és turisztikai esemé-


nyekben, rendezvényekben és fesztiválokban. Ezek némelyike az egyes térségek hosszú
időre visszanyúló hagyományain és értékein alapul, mások az ősi népszokásokat és ünnep-
ségeket elevenítik fel, s vannak olyanok is, melyek korunk kulturális eseményeit kísérik.
Számos esemény kísérőrendezvényei az ún. kreatív alkotóműhelyek, melyeken érdekes
tapasztalatokat gyűjthetünk, új barátokat szerezhetünk, és jól szórakozhatunk.
  Lévén Horvátország Európa „őslakója”, a tekintélyes külföldi előadóművészek egymás kö-
zötti kommunikációja és együttműködése, valamint az ő vendégszerepléseik széles körben
elterjedtek.

  Reméljük, hogy az események vidám és izgalmas hangulata gazdagítani fogja az Ön itt


tartózkodását, s a horvát házigazdák vendégszeretete kellemesé és pihentetővé teszi az itt
töltött időt.

TARTALOM
Isten hozta Horvátországban!

KIEMELT ESEMÉNYEK HORVÁTORSZÁGBAN 4. - 5. Az Ön Horvát Idegenforgalmi Közössége


ISZTRIA 6. - 16.
KVARNER 17. - 29.
LIKA - KARLOVAC 30. - 34.
DALMÁCIA - ZADARI RÉGIÓ 35. - 45.
DALMÁCIA - ŠIBENIKI RÉGIÓ 46. - 49.
DALMÁCIA - SPLITI RÉGIÓ 50. - 58.
DALMÁCIA - DUBROVNIKI RÉGIÓ 59. - 65.
KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG 66. - 88.
SZLAVÓNIA 89. - 105.
ZÁGRÁB 106. - 113.
INFORMÁCIÓK 114. - 115.
KÉZILABDA A MÚZEUMOK
VILÁGBAJNOKSÁG ÉJSZAKÁJA
Január 16 - február 1. Január 30.

Archívum: Horvát Kézilabda Szövetség Archívum: Horvát Múzeumi Társaság

Idén Horvátország a Kézilabda Világbaj- Negyvenöt horvát múzeum fog össze a


nokság házigazdája. Tekintettel azokra a Múzeumok éjszakája elnevezésű rendez-
csúcseredményekre, melyeket a horvát vény alkalmával, amikor a múzeumok
férfi válogatott már évek óta produkál nem a szokásos időben zárják be kapui-
a nemzetközi versenyeken, a Világbaj- kat, hanem késő éjszakáig, pontosabban
nokság házigazdájának lenni nagy meg- hajnali egyig tartanak nyitva. Íly módon
tiszteltetés. Hét horvát város ad otthont a múzeumok az éjszakai kulturális kí-
a kézilabda összecsapásoknak. Érdemes nálat részeseként az új irányvonalakhoz
lesz ott lenni a mérkőzéseken, ezért jöjjön alkalmazkodnak, tevékenységüket mo-
el, szurkoljon és legyen ön is része a világ dernizálják, és egyben népszerűsítik a
kézilabda központjának! múzeumlátogatást. Mindemellett - lévén
a belépés ingyenes - a kiállítások kön�-
HÁZIGAZDÁK nyebben „hozzáférhetőek”.
Zágráb, Split, Zadar, Eszék, Varaždin,
Pula, Poreč www.hrmud.hr

www.croatia2009.com

KIE M E LT ESEMÉNYEK
HORVÁTORSZ ÁGB A N
KIEMELT ESEMÉNYEK HORVÁTORSZÁGBAN www.horvatorszag.hr 5
KIS SZARDELLA ÓKORI NAPOK
HALÁSZAKADÉMIA Pula
Május 22 - 24.
Fažana
Május 1 - szeptember 15.

Archívum: Isztria Megye Idegenforgalmi Közössége Archívum: Pula városának Idegenforgalmi Közössége

Ahhoz, hogy felvételt nyerjen a fažanai A pulaiak joggal büszkék nagyhírű római
Szardella Akadémiára, nem kell felvéte- történelmükre. A jól megőrzött ókori
liznie. Csupán jó étvágyra és az új gaszt- épületek fenséges megjelenésükkel káp-
ronómiai élmények iránti nyitottságra ráztatják el a világ minden tájáról ide-
van szükség. A szardella-utat végigjárva, látogató vendéget. Pula különösképpen
Fažana éttermeiben és konobáiban ezen akkor attraktív, mikor utcáin a szemünk
kék hal elkészítésének mint egy száz féle láttára elevenednek meg a régmúlt korok
módját fogja megismerni. Májusban részt jelenetei. Pula utcái ugyan is néhány napra
vehet a különleges fažanai Szardellasózó az ókori tragédiákat és komédiákat felvo-
Iskolában is, melyen mindent megtudhat nultató látványos római színház színterévé
a hal konzervdobozban, olajban és fűsze- lényegülnek át. Az Aréna újból átéli azokat
rekben történő tárolásáról. Mindezekkel az a fenséges napokat, amikor kőfalain belül
ismeretekkel szívesen látott vendége lesz a a bátor gladiátorok harcoltak egymás el-
tengerpart bármely Szardelliádájának. len. A szépséges hölgyek ókori frizurát és
ruhákat viselnek, lépten-nyomon látvá-
www.istria-fazana.com nyos történelmi hang- és fénybemutatók
nyűgözik le a látogatót, míg a római kori
lakomák és az eredeti isztriai különleges-
ségek ízlelő bimbóikra hatnak felemelően.
Májusban minden út Pulába vezet.

www.pulainfo.hr

IS Z TRI A
ISZTRIA www.horvatorszag.hr 7
MALVÁZIA ASTROFEST ZLATNA SOPELA - LABIN ART
ÜNNEP Višnjan MEDITERRÁN REPUBLIKA
Brtonigla Június 21 - 22. FOLKLÓRTALÁLKOZÓK Labin
Június 7. Poreč, Június 28 - július 4. Július 1 - augusztus 20.

Archívum: Isztria Megye Idegenforgalmi Közössége Archívum: Višnjan Járás Idegenforgalmi Közössége Archívum: Isztria Megye Idegenforgalmi Közössége Archívum: Isztria Megye Idegenforgalmi Közössége

Már mint egy negyed százada Brtonigla A nyári napforduló alkalmával, június 21- Poreč a nyár beköszöntével házigazdája a Júliustól augusztusig Labin egy valódi
idegenforgalmi szezonja az Isztriában kü- én a csillagászat szerelmesei a világhírű folklór együtteseknek, melyek nem csupán kis művészeti köztársasággá lényegül át.
lönösképpen jól termő Malvázia bor előtti višnjani obszervatórium melletti dombon a Horvátországból, de más mediterrán, il- Kisszínháza, temploma, régi tere, utcái
tisztelgéssel veszi kezdetét. A Malvázia adnak egymásnak randevút. Ezt a napot, letve egyéb országokból érkeznek. A város és lépcsői színpaddá változnak, melynek
ugyan is nem az a bor, melyet első hallásra amely az év legrövidebb éjszakáját adja, Trg slobode nevű főterén zajlik a rendez- „deszkáin” különféle színházi társulatok
az isztriai félszigettel szokás asszociálni, s melyhez a szájhagyomány számos mi- vény, mely sokszínűségével elkápráztatja és zenészek lépnek fel. A klapák, a ko-
azonban az isztriai borok ismerői tuda- tikus hiedelmek köt, Višnjanban különle- a nézőket. A vidám hangulat és a hagyo- molyzenei és folklór együttesek, valamint
tában vannak csúcsminőségének. Ettől a ges módon ünneplik. Az egész éjjel tartó mányos dallamok a világ ezen szegletének jazz együttesek dallamait visszhangozzák
bortól ízlelőbimbói megremegnek, szíve zenés-színdarabbal, amely alkonyatkor az végtelen zenei birodalmába kalauzolja el a a labini utcácskák. Augusztusban a ze-
pedig táncra perdül a boldogságtól. Ennek utolsó napsugarak elbúcsúztatásával veszi közönséget. nészeket a Vizuális Színház Fesztiválján
egyik oka a bor előállításának különleges kezdetét, s a Nap pirkadatkor előbukkanó színészek váltják. Ne hagyja ki eme város
módja, mivel az isztriai borászok ügye- első sugarainak hipnotikus dobolás kí- www.musicistra.org atmoszféráját, amely a színháznak egy tel-
sen kombinálják a szőlőtermesztés és a séretében történő üdvözlésével zárul, az jesen új vizuális identitást kölcsönöz.
borkészítés hagyományos és modern ele- Astrofest egy olyan különleges esemény,
meit. Derüljön jó kedvre ettől a minőségi mely egyaránt csábítja az égbolt, a csilla- www.istria-rabac.com
itókától! gok és a New age zene kedvelőit.

www.istria-brtonigla.com www.astrofestival.com

8 www.horvatorszag.hr ISZTRIA ISZTRIA www.horvatorszag.hr 9


HALÁSZHAGYOMÁNYOK JÁTÉKFILM MOTOVUNI ATP STUDENA CROATIA
ÉJSZAKÁJA FESZTIVÁL FILMFESZTIVÁL OPEN
Rovinj, Július 10., Pula Motovun Umag
július 31., augusztus 27. Július 18 - 25. Július 27 - 31. Július 27 - augusztus 2.

Archívum: Isztria Megye Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Neven Lazarević Archívum: Motovun Film Festival d.o.o. Fénykép: Neven Gerenčir

A rovinjiak három tematikus manifesztá- A Kaštel történelmi helyiségeiben és az Az utóbbi években meghonosodott sza- Rangos sportolók és izgalmas verse-
cióval emlékeznek meg őseik hagyomá- ókori Arénában zajló filmvetítéseknek bály szerint minden, a magára valamit nyek, tengerpart és a páratlan isztriai
nyairól. Rovinjban ugyan is egykoron nem köszönhetően a Pulában megrendezésre is adó filmrajongó, kötelező jelleggel hangulat, válogatott esti program kísé-
létezett élet a batana nevű bárka nélkül, kerülő Játékfilm Fesztivál a világ legvon- ellátogat július végén Motovunba, mivel retében– mind ez Önre vár Umagban, a
melynek híre az egész világot bejárta. zóbb szabadtéri filmes rendezvényei közé az isztriai kisváros ekkor lényegül át Hor- rangos Croatia Open tenisztorna házigaz-
Batanával hajóztak ki a halászok a hajnali sorolható. Ugyan is kevés nemzetközi fesz- vátország filmes Mekkájává. A dombtetőn da városában. A világ legjobb teniszezői
fogásra, majd este tértek vissza a zsák- tivál büszkélkedhet azzal, hogy a filmeket megtelepedett festői szépségű városka adnak egymásnak randevút július végén
mánnyal, amellyel családjukat etették. A több évszázados történelemmel áthatott idilli helyszínéül szolgál a fesztiválnak, Umagban, ahol hét napon át garantálnak
Halász Hagyományok Éjszakái egy olyan helyszíneken vetítik. A hosszú évekre vis�- amely kitartóan kizárja a filmipar egyre első osztályú izgalmas sporteseményeket
esemény, mellyel az egykori szokásokon szanyúló hagyományt folytatva a filmfesz- gyakrabban hangsúlyozott kommersz minden odalátogatónak. Umag városa
felül a batana építés tudományát is felele- tivál a hetedik művészeti ág szerelmeseit jellegét, és pátyolgatja a független filmes már több alkalommal bizonyított az it-
venítik, s a bárka vízre eresztésének alkal- idén is a nemzetközi és hazai mozi újdon- produkciókat, azaz a mozi azon szeg- teni tornával a nemzetközi porondon, s
mával az egész város összesereglik. Legyen ságokat felvonultató változatos program- mensét, amely a művészi kifejezésmód nem csupán a szervezésért járó Awards of
ön is tanúja eme csodálatos isztriai városka mal, valamint kísérőrendezvényekkel innovatív színvonalát hivatott megemelni. Excellence többszörös kitüntetettjeként,
hagyományai megidézésének. várja, úgy mint: a nemzetközi filmeket Motovunban nyaranként - műfaji besoro- hanem az évről évre egyre rangosabb teni-
felvonultató Kaštel-i filmvetítések, illetve lástól függetlenül – az aktuális nemzetkö- szezők - Thomas Muster, Marcel Rios vagy
www.istria-rovinj.com a Nemzeti program válogatása, melynek zi felhozatal szakmai válogatását mutatják Carlos Moya – idecsábításával is. Umag
során az Arenában vetítenek filmeket az be az érdeklődőknek. Az öt napon át tar- azonban jóval többet kínál a sportnál,
aktuális horvát produkciókból, Pulában tó, egész napos vetítésekkel megtűzdelt hiszen a délutáni mérkőzések befejezté-
természetesen az idén is egy sor sláger mozimaraton a legigényesebb filmeseket vel a vendégek a varázslatos mediterrán
filmet mutatnak majd be. is kielégíti, s ezen felül a Motovuni filmfesz- hangulatban a tengerben és a napsütés-
tivál azokban a percekben is csúcsélményt ben tobzódhatnak. Esténként a városi tér
www.pulafilmfestival.hr kínál, melyekben a nézők tekintete nem a színpadán fellépő zenészek és énekesek
filmvászon felé irányul. fokozzák a vidám hangulatot.

www.motovunfilmfestival.com www.croatiaopen.hr

10 www.horvatorszag.hr ISZTRIA ISZTRIA www.horvatorszag.hr 11


ASTRO PARTY LEGENDFEST SEPOMAIA VIVA SZENT LOVRO
LUNASA Pićan
Augusztus 1 - 2.
Umag
Augusztus 3 - 5.
ÉJSZAKÁJA
Novigrad Rovinj
Augusztus 1. Augusztus 12.

Archívum: Isztria Megye Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Mladen Sever Archívum: Umag város Múzeuma Archívum: Isztria Megye Idegenforgalmi Közössége

Képzelje el, amint a városi harangtorony Pićan városka középkori utcái olyan han- Umag közelében fekszik az ókori Sepomaia Augusztus 12-e éjszakáján számos hulló-
eltűnik a szeme elől, helyén pedig a csil- gulatot sugároznak, amely mintha nem régészeti lelőhely, a Kr. e. 1. és 4. század csillag szántja az égboltot. Mivel ez a nap
lagos égbolt tűnik fel. Körülbelül így fog is e földről való lenne, s olyan meséket és között épült villa rustica maradványaival. egyben Szent Lovro ünnepnapja, a hulló-
kinézni a novigradi harangtorony, amikor történeteket elevenít fel, melyek írói és ke- Az ősi ókori romok látványa már magában csillagokat a népi hiedelem Szent Lovro
az Astro Party Lunasa alkalmával a végte- letkezésük ideje ismeretlen. Isztria bővel- elismerést vált ki az effajta kulturális örök- könnyeinek tartja. A hullócsillagokkal
len csillagos égboltot vetítik rá. A Lunas a kedik a festői szépségű isztriai erdőkben és ség felbecsülhetetlen értéke előtt. Ezen tarkított égboltban történő gyönyörködés
nyár első napjának ősi kelta neve, melyet a hegyekben játszódó mesékben, legendák- érték tiszteletére rendezik meg Umagban különös élményét tapasztalhatja meg
kelta kultúrában augusztus 1-én ünnepel- ban és mítoszokban. A Legendfest kiváló évről évre a Sepomaia viva elnevezésű Rovinjban, ahol a tengerparti sétány lam-
tek. A novigradi parkok egyikének hangu- alkalom arra, hogy mindezen történeteket ókori fesztivált, melynek ideje alatt az pionos „közvilágítását” lekapcsolják, hogy
latvilágításával az augusztus 1-ét éppen csokorba gyűjtsék és egy helyen előadják. idelátogatóknak alkalmuk nyílik átélni az jobban érvényesüljön az égi tünemény.
oly módon fogják megünnepelni, ahogy A pićani Legendfest-re számos színházi elmúlt idők szellemiségét. Az ókori ruhák- A rovinji vendéglősök is leoltják a lámpá-
azt az ősi kelták is csinálnák. Mindazok, társulat és egyesület látogat el, melyek ba öltözött vendégek élvezhetik az ókori kat, s az így létrejött romantikus hangulat
akik kedvelik a misztikumot és a roman- előadásaikkal Isztria irodalmi és népmesei ízeket, megismerkedhetnek a gladiátorok- megtölti a lelket és mindnyájunkat ellazít.
tikát, el kell, hogy látogassanak erre az világát tárják a nézők elé. A fesztivál ideje kal és a legionáriusokkal, ókori táncokat
eseményre. alatt az egész városkát alkalomhoz illően rophatnak és próbára tehetik magukat az www.istria-rovinj.com
régi, isztriai kelmékbe öltöztetik, s az utcá- ókori kézművesség és művészet ágaiban
www.istria-novigrad.com kon óriásokkal, boszorkányokkal, kalózok- is. Látogasson el augusztusban Umagba és
kal, tündérekkel és egyéb mesehősökkel megígérhetjük, hogy három napra garan-
találkozhatnak az idelátogatók. táltan meg fog feledkezni a 21. századról.

www.valkulture.hr www.istria-umag.com

12 www.horvatorszag.hr ISZTRIA ISZTRIA www.horvatorszag.hr 13


MONTRAKER POREČKI DELFIN GIOSTRA SZARVASGOMBA
SZOBRÁSZISKOLA Poreč
Szeptember 5.
Poreč
Szeptember 10 - 12.
NAPOK
Vrsar Szeptember 12 -
Augusztus 31 - szeptember 12. november 8.

Archívum: Isztria Megye Idegenforgalmi Közössége Fénykép: EDCAM - Vladimir Bugarin Archívum: Isztria Megye Idegenforgalmi Közössége Archívum: Buzet Idegenforgalmi Közössége

A régi kőfejtő látványa általában elszomo- Mindazoknak, akik jobban kedvelik a ter- A Giostra történelmi fesztivál látogatóit A világ egyetlen ínyence sem nevezheti
rítja az embert. Azonban képzelje el, hogy mészeti környezetben űzött sportokat, ez tematikusan „repíti vissza” Poreč törté- magát valódi gurmannak, ha eddig nem
egy effajta kőfejtőbe szobrászok érkeznek, az esemény bármely medencés úszóver- nelmébe, annak is 1672-es esztendejébe, kívánta megkóstolni az Isztria gasztronó-
kik szabadon kifejezhetik kőbe vésett kre- senynél nagyobb élvezetet fog nyújtani. amikor - a Poreština Helytörténeti Mú- miai ékkövének számító szarvasgombát.
ativitásukat. Ekkor már nyilván változik az Porečben a tengerben úsznak, s ezért, a zeum és a Pazini Állami Levéltár feljegy- A föld alatt termő szarvasgomba, amely
ábra. Éppen ez történik a Vrsarban lévő hőmérséklettől, a vízáramoktól illetve a zései szerint – a poreči utcákon a Fiera Isztria védjegye, iránti hálájukat oly mó-
Montraker kőfejtőben a szobrásziskola hullámoktól függetlenül, a versenyzők franca triduana népünnepély tombolt. A don fejezik ki az isztriaiak, hogy szigorúan
idején. A kőfejtő egyszeriben csak megte- azért jönnek el erre a tornára, hogy kide- vigadalom résztvevői íjászatban, különfé- őrzik elkészítésének a félszigeten szokásos
lik élettel, s fel nem használt kődarabjaiból rüljön, melyikük is úszik olyan gyorsan, le táncokban és népi játékokban mérték különféle módjait. A szarvasgomba legkü-
hirtelen szobrok születnek. Élje át ön is ezt mint egy delfin. A Porečki delfin a tengeri össze ügyességüket, a fő attrakció pedig a lönfélébb ízkombinációjából fakadó gaz-
a mágikus pillanatot az idei iskolán, mely- úszófesztivál központi eseménye, és olyan Giostra lóverseny volt. Poreči látogatásával dagság megismeréséhez remek alkalom
nek művészeti vezetője Peruško Bogdanić amatőr úszókat vonz ide, akik több ver- változtassa át ezt a több száz éves időuta- kínálkozik novemberben a félsziget szerte
horvát szobrász lesz. senyszámban is összemérik erejüket. A zást saját élményévé. megrendezésre kerülő Szarvasgomba na-
Porečki delfin maratoni úszásban a követ- pok rendezvénysorozaton. Ilyenkor alig
www.istria-vrsar.com kező 3 távon indulhatnak a versenyzők: www.istria-porec.com van olyan kémény, melyből ne terjengene
1500, 3000 és 5000 méter, de van itt még a szarvasgomba illata, vagy olyan házigaz-
gyorsúszás, profi és amatőr vízilabda tor- da, aki ne bizonygatná, hogy az összes étel
na, vitorlás regatta és Horvát Jet-ski Baj- közül az övé a legfinomabb. A legjobb, ha
nokság is. A porečiek ily módon ünneplik személyesen is eljön, s a helyszínen győző-
az életük forrásaként tisztelt tengerhez dik meg minderről.
való kötődésüket, ezért jöjjön el Ön is és
csatlakozzon hozzájuk. www.istria-gourmet.com

www.poreckidelfin.com

14 www.horvatorszag.hr ISZTRIA ISZTRIA www.horvatorszag.hr 15


SUBOTINA RÉGIESEN ISTRIA MTB TARTUFI
Buzet
Szeptember 13.
TOUR - PARENZANA
CANNONDALE
Szeptember 25 - 27.

Archívum: Foto Festival Buzet Archívum: Isztria Megye Idegenforgalmi Közössége

Egy szeptember eleji látogatás Buzet vá- A Perenzana egykoron egy keskeny nyom-
roskába felér egy több száz évre visszare- távú sínpár volt, amely az Isztriai-félsziget
pítő időutazással, mivel már régóta rende- mélyébe behatolva, Porečtől egészen
zik meg itt szeptember elején a Subotina Triesztig 33 isztriai települést kötött ös�-
elnevezésű vigaszságot. A Buzet óvárosi sze. Napjainkban az egykori útvonalon
utcácskáinak „felélesztését” célzó Subotina maratoni bicikliversenyt rendeznek, amely
a mai napig eredeti formájában ünnepel, s szépsége és látványossága okán a Nem-
sikeresen eleveníti fel azon régi időket és zetközi Kerékpár Szövetség eseménynap-
hangulatokat, melyekben Buzet őslakosai tárjába 1-es besorolással került be. Lévén
éltek és dolgoztak. Ezen a napon az utcá- az ezen a versenyen történő részvétel a
kat a hagyomány finom illatai és dallamai kerékpárosoknak nemzetközi pontokat
töltik be, s a városka lakói eredeti népvise- hoz, a biciklisták nagyszámú részvételére
letbe, és a velencei időket felidéző népi és számítanak, ami az Istra MTB Tartufi Tour-t
polgári ruhákba öltöznek be. Egyszóval, az egy olyan csúcs sporteseménnyé avan-
óváros egésze a szokások és hagyományos zsálja, melyet a sport szerelmeseinek nem
kézműves szakmák, játékok, zenészek és lenne szabad kihagyniuk.
ősi ételek múzeumává lényegül át.
www.istria-bike.com
www.tz-buzet.hr

K VAR N ER
16 www.horvatorszag.hr ISZTRIA
RIJEKAI KARNEVÁL BÉKÁK ÉJSZAKÁJA APOXYOMENOS NEMZETKÖZI
Rijeka
Január 17 - február 25.
Lokve
Április 25 - 26.
NAPJAI STÚDIÓSZÍNHÁZI
Mali Lošinj
Április 25 - 27.
FESZTIVÁL
Rijeka, Május 3 - 11.

Fénykép: Sergio Gobbo Fénykép: Bojan Grgurić Fénykép: Sergio Gobbo Fénykép: Petar Fabijan

A régmúltba visszanyúló tradícióra alapoz- A környező települések lakosai a Gorski A világon csupán hét, Apoxyomenos ógö- Ez a rijekai fesztivál az egyik legkedveltebb
va, amely során - a szájhagyomány szerint kotar hegységben fekvő kicsiny falu, amely rög atlétát ábrázoló szobor maradt fenn, gyülekező helye azoknak az európai szín-
- az ún. grde maske, azaz a csúf állarcok egy olyan lápos területen fekszik, ahol sok és ezekből egyiket pont Horvátországban házcsinálóknak, akik a színpadi gondolko-
viselői fergeteges mulatság közepette a tócsa (lokva), lakosságát tréfából béká- találták, méghozzá 45 méter mélyen a dáshoz való hagyománybontó hozzáállást
kergették el a gonosz szellemeket, Rijeka zóknak nevezték el. Egykoron sok legény tenger alatt. 1999-ben, Lošinj-sziget köze- ápolják. A nemzetközi porondon a fesztivál
Horvátország karneváli fővárosává nőtte verekedett e gúnyos megnevezés miatt, lében találtak rá a két szikla közé beszorult a provokatív és formabontó jegyet képvi-
ki magát. Ezeken a napokon a város ka- ám idővel Lokve lakosai elfogadták ezt a bronzszoborra. A mint egy kétezer éves seli. Mivel a független színházi produkció
pui kizárnak minden komolyságot, s csak ragadványnevet, melyből lassanként a falu atléta szobrát kiemelték a tengerből, és már régóta egyre nagyobb teret nyer, s ezt
a vidámság és gondtalan mulatozás előtt jelképe lett. Éppen ezért a tavasz bekö- alapos restaurálásnak vetették alá. Miután a közönség is felismerte, nem csoda, hogy
nyílnak ki. Így idén is, a város kulcsainak szöntével olyan ünnepségeket rendeznek, visszaadják egykori fényét, Apoxyomenos éppen a stúdiószínházak kreatív kezei kö-
átadása után, az éppen a városban tartóz- melyen nem csak a békákat ünneplik meg, visszakerül Mali Lošinjba, ahol, amint az zül kerülnek ki a leghatásosabb színházi
kodók mindegyikét magával ragadja a kar- hanem a helyi embereket is. A békából lehetséges lesz, a Kvarner Palota helyisé- előadások. A szomszédos országokon kívül
neváli vigaszság. Az álarcok, melyek mögé készült legkülönfélébb ételek mellett, az geiben kerül kiállításra. Ezen jelentős ré- Rijekába eddig Nagy-Britanniából, Svájc-
elbújva mindenki egy szempillantás alatt est fénypontja a mára már elhíresült bé- gészeti feltárás alkalmából rendezik meg ból, Belgiumból, Németországból és más
elfelejtheti a bánatát, végelláthatatlan kaugráltató verseny. A békatulajdonosok Lošinj lakói az Apoxyomenos napjait, mely- európai országokból is érkeztek színházi
sokasága napokig sugározza a jókedvet a magukkal hozzák kedvenceiket és, a nézők nek ideje alatt a látogatók megnézhetik a társulatok. Az eddig itt vendégszerepelt
város utcáin, míg a karnevál csúcspontja a nagy örömére arra biztatják őket, hogy titokzatos szoborral kapcsolatos fotókiál- művészek közül külön említést érdemel
záró nap, amikor a város utcáin végigvonul ugorjanak minél hosszabbat. Egy valóban lítást, melyből megtudhatják, hogy ez a az olasz színház primadonnája, Emma
a pompás és nemzetközi hírű Nemzetközi emlékezetes élmény. felfedezés milyen fontos szerepet is játszik Dante, valamint az új színházi valóságért
karneváli felvonulás. a mi kulturális örökségünkben. járó európai díj birtokosa, Hermanis Alvis.
www.tz-lokve.hr Bizonyosak vagyunk abban, hogy vendé-
www.ri-karneval.com.hr www.tz-malilosinj.hr geinknek és a változatos előadásoknak kö-
szönhetően az idei fesztiválon is kellemes
meglepetések várnak ránk.

www.theatrefestival-rijeka.hr

18 www.horvatorszag.hr KVARNER KVARNER www.horvatorszag.hr 19


FIUMANKA MEA FESTIVAL FUŽINEI NYÁR KULTURÁLIS NYÁR
Rijeka Opatija Fužine Malinska
Június 12 - 13. Június 12 - 14. Június 13 - Június 15 -
augusztus 22. augusztus 30.

Fénykép: St. Valter Fénykép: David Kurti - Foto Luigi Fénykép: Marinko Jakovljević Fénykép: Nediljko Vučetić

Kétségtelenül lélegzetelállító látvány a fe- Az Adria ékkövének lenyűgöző épületei és A vonzó Bajer-tó partja nyaranként olyan A Krk-szigeti Malinska vendégeinek lenyű-
hér vitorlákkal tarkított rijekai öböl pano- káprázatos parkjai elrepíthetik Önt egy szórakoztató esemény színterévé válik, göző kulturális programot kínál, amely gaz-
rámája. A világ minden tájáról érkező vi- másik világba, a mesék világába, melyben mint például különféle koncertek és sport- dagítja a nyaralást értékesebbé és jelentő-
torlázók egyszer egy évben itt találkoznak „a herceg fehér lovon” kéri meg a hercegnő versenyek. Ezek azok a rendezvények, sebbé téve azt. Június, július és augusztus
a Velika Fiumanka nevű vitorlás regattán, kezet. Mind ez annak köszönhető, hogy melyekkel Fužine lakói az ő káprázatos folyamán ugyan is a Szent Mária Magdol-
amely a Rijeka-Omišalj-Rijeka szakaszon Abbázia letéteményese az Osztrák-Ma- hegyvidékükre látogatók itt tartózko- na kolostorból klasszikus zeneművek dal-
kerül megrendezésre. Ezen a versenyen a gyar Monarchiának, s egyben a császári dását igyekeznek kellemesebbé tenni. S lamai szűrődnek ki. A legtehetségesebb
legügyesebb vitorlázók is kiadják maguk- udvar legkedveltebb pihenőhelye volt. Ez míg a hegyvidéki szombatesték kellemes horvát művészek választják Malinskát,
ból erejük utolsó atomjait. Idén a nagy a királyi üdülőhely mindig is számos ki- langymelege simogatja bőrét, és a fellépő hogy itt mutassák be zenei tehetségük
regatta keretein belül NCPress Fiumanka rályt, császárt, herceget, grófot és bárónőt sztárok produkcióinak dallamai kényezte- teljes palettáját. Hasonlóképpen, a Szent
néven egy sajtóverseny is megrendezésre vonzott de az ihletet vágyó művészek is tik füleit, addig ízlelő bimbóiról a horvát Miklós Galériában olyan kiváló művészek
kerül. A sport adrenalin kedvelői számára gyakori vendégei voltak. Mindannyiukkal hegyvidék különleges és titokzatos ételei- alkotásaiban gyönyörködhetünk, mint
kihagyhatatlan esemény. találkozhatunk júniusban Abbázia utcáin, ből álló helyi gasztro kínálat gondoskodik. Aleksandar Forenbaher, Mauro Stipanov
ugyan is felelevenítendő a hajdani hangu- vagy Antun Haller. Ne hagyja, hogy a
www.fiumanka.hr latot, a város lakói minden év júniusában, www.tz-fuzine.hr Malinskán töltött nyaralása anélkül múl-
udvari kosztümöket öltenek magukra és jon el, hogy lelkét ne balzsamozta volna
részt vesznek azon a rendezvényen, amely be egy cseppnyi kultúrával.
a várost néhány évszázadnyira visszarepíti
a múltba. www.tz-malinska.hr

www.opatija-tourism.hr

20 www.horvatorszag.hr KVARNER KVARNER www.horvatorszag.hr 21


NYÁR A LUJZIJANÁN NYÁR A GRADINÁN RIJEKAI NYÁRI NYÁRI KARNEVÁL
ÉS A KAROLINÁN Rijeka
Június 19 -
ÉJSZAKÁK Novi Vinodolski
Július 3 - 4.
Delnice, Június 19 - szeptember 12. Rijeka, Június 30 -
július 19. július 24.

Fénykép: Ninoslav Pleša Fénykép: St. Valter Fénykép: Dražen Šokčević Archívum: Novi Vinodolski város Idegenforgalmi Közössége

A Gorski kotar hegységen keresztül valaha A három nyári hónap folyamán Rijeka lá- A nyári hónapok folyamán Rijeka közte- A nyári hónapok folyamán egyes kvarneri
fontos nemzetközi karaván utak vezettek. togatói részesei lehetnek azon változatos rei, utcái és teraszai színházi pódiummá városok utcáin álarcos felvonulók tűnnek
A 18. század elején épült meg a Karolina kulturális programsorozatnak, melyet az lényegülnek. A népszerű városi helyek, fel. Ez alól Novi Vinodolski sem kivétel,
út, amely Karlovacot kötötte össze Bakar ókori római kilátótorony helyén épült, a sőt az olyan lokációk is, melyekről maguk így július az a hónap, amikor Novi meg-
városával. Azonban az út vonalának törökök támadásait visszaverni hivatott a rijekaiak is nehezen hinnék el, hogy nyitja városi kapuit a maskarák előtt és
kedvezőtlen terepviszonyai miatt a 19. Trsati várerődben rendeznek meg. Ezen színészek és színházi kellékek színterévé ideiglenesen a Nyári Karneválnak adja át
század elején új utat építettek, amely történelmi építmény falain belül kerül válhatnának, néhány hét erejéig a legkü- a hatalmat. Immáron hagyományosan,
Napóleon felesége, Mária Lujza tiszte- megrendezésre az a kulturális – szóra- lönfélébb zenei- és színházi kifejezésfor- ilyenkor nincs helye a komor ábrázatoknak
letére a Lujzijana nevet kapta. Abban az koztató program, amely számos ismert mát művelő művészek kezébe kerülnek. A és a mogorva tekinteteknek, a mosoly jár-
időben Lujzijana volt a legkorszerűbb utak hazai színművészt és esztrád művészt lát Fesztivál programja a klasszikus drámák- ványszerűen terjed el az egész városban.
egyike Európában, és ez jelentős jólétet vendégül. Helyezze magát kényelembe, tól, az új drámai szövegek ősbemutatójától Engedje el gondjait, bújjon egy álarc mögé
biztosított a Gorski Kotar térségében élő hűsítse le magát a nyári kánikulában a vár és komolyzenei koncertektől egészen az és emlékeztessen mindenkit arra, hogy
lakosság számára. Noha ezek az utak mára falai között és adja át magát az előadások utcai színházak és esztrád művészek kon- milyen szép is az élet.
már elveszítették egykori jelentőségüket, és koncertek élvezetének. certjeiig terjed. A Fesztivál elkerülhetetlen
fénykoruk előtt ezzel a nyári rendezvén�- részét képezi az ipari építészet és a színház www.tz-novi-vinodolski.hr
nyel tisztelegnek. A Lujzijana és a Karolina www.bascinskiglasi.hr közötti korszerű kapcsolat kérdéseinek
útjain ilyenkor lovaskocsis karavánok vo- boncolgatása, s éppen ezért néhány szín-
nulnak végig, utasaik történelmi ruhákat darabnak a hajdani ipari üzemek helyisé-
magukra öltve, a kanyarok mögül muzsika gei adnak otthont.
hangjai röppennek fel, s a házigazdák min-
den alkalmat kihasználva, házias ételekkel www.rijeckeljetnenoci.com
és süteményekkel kínálják az átutazókat.
Csatlakozzon Ön is a nemesek, hercegek
és pazar fogataik eme színpompás felvo-
nulásához.

www.lujzijana.com

22 www.horvatorszag.hr KVARNER KVARNER www.horvatorszag.hr 23


KASTAVI LIBURNIA JAZZ OSORI ZENEI ESTÉK VINODOLI
KULTURÁLIS NYÁR FESZTIVÁL Osor
Július 12 -
NYÁRI ESTÉK
Kastav, Július 4 - Opatija augusztus 22. Bribir, Grižane, Tribalj és Drivenik
augusztus 30. Július 3 - 5. Július 14 - augusztus 23.

Fénykép: Vjekoslav Šabarić Fénykép: Davor Hrvoj Fénykép: Bojan Purić Fénykép: Dino Lovrić

A Rijeka feletti dombon telepedett meg Amennyiben Ön is szenvedélyes dzsesszra- Mintha csak a világ legtermészetesebb A Vinodoli Riviéra nyári vendégei készül-
Kastav, a kultúra és a művelődés városká- jongó, akkor nyáron Abbázia az igazi hely dolga lenne, hogy Lošinj és Cres szigetek jenek fel egy olyan nyaralásra, melyen
ja. Hűen ezen hagyományhoz, Kastavban az Ön számára. Ha a dzsesszre nem össze- festői szépségű városainak utcáin sétál- a tenger és a napfény adta élvezeteken
nyaranként sokszínű és színvonalas tett és zárt zenei formaként tekint, amely gatva a csukott zsaluk mögül kiszűrődik a túl egy valódi zenei élményben is ré-
kulturális programokat szerveznek. Az kizárólag zenészeknek, és nem a szélesebb zene. Osor városát melynek házai között szük lehet. Nyaranként ugyan is a Novi
idelátogatók a színházi, zenei és képzőmű- közönségnek szól, akkor a Liburnia Jazz egy ókori színház rejtőzik, különleges mű- Vinodolski környékén lévő történelmi lo-
vészeti rendezvények széles palettájából Fesztivál még inkább szól Önnek, mint a vészi hangulat lengi be. Ha egy pillanatra kációkon, mint például Bribir és Drvenik
válogathatnak. Az előadások, a hazai és szenvedélyes dzsesszrajongóknak. A cél megáll az osori Mária Mennybemenetele ősi Frangepán várromjai, hangversenyeket
külföldi zenészek koncertjei valamint a ugyan is nem más, mint közelebb hozni reneszánsz templom előtt, hallani fogja a rendeznek, melyek változatosságukkal
különféle kiállítások sokasága ráerősít arra a jazz műfaját a szélesebb zenei közön- zenét, mely mintha pont erre a helyre és tágítják zenei horizontjainkat. A hold fé-
a romantikus hangulatra, mellyel a Kastavi séghez. Ezért e fesztivál keretein belül pillanatra íródott volna. Ez a muzsika azon- nyébe burkolózott ősi romfalak hangula-
Kulturális Nyár bűvöli el vendégeit. élvezheti a legtehetségesebb jazz előadók ban nem az Ön képzeletének szüleménye, tának megfelelően, a Vinodoli Nyári Esték
hangszeres virtuozitását, s egyben aktívan a templom falai között ugyan is egy valódi komolyzenei művek színvonalas előadását
www.kkl.hr részt vehet a jazz műhelyekben, melyeken koncert zajlik, s ez csak egyike az egész nyújtják. Egyes esték a horvát népzene ré-
bizonyítást nyer, hogy a jazz egyike azon nyáron át tartó hangversenysorozat azon szére vannak fenntartva, amely kultúránk
zenei stílusoknak, amely mindenki ízlését programjai közül, melyeken a leghíresebb ősi gyökereit tárja fel. Ám ne lepődjenek
kielégíti. Jöjjön el Abbáziába és váljon a hazai zeneművészek lépnek fel, akik az meg, ha a zenészek helyett színészek lép-
nemzetközi jazz közösség részesévé. Osori Zenei Estek-en is szerepelnek. nek fel. Az idei évtől ugyan is a vinodoliak
számos színházi meglepetéssel készülnek,
www.liburniajazz.hr www.osor-festival.hr amivel csak tovább gazdagítják az Ön
kultúrnyaralását.

www.tz-vinodol.hr

24 www.horvatorszag.hr KVARNER KVARNER www.horvatorszag.hr 25


RAPSKA FJERA VINODOL RÓZSÁJA NAGYBOLDOG ASSZONY LIBURNIA
Rab
Július 25 - 27.
Grižane, Bribir, Novi Vinodolski
Augusztus 7 - 8.,
NAPI ZARÁNDOKLAT FILMFESZTIVÁL
augusztus 13 - 15. Rijeka, Trsat Ičići
Augusztus 15. Augusztus 27 - 30.

Fénykép: Goran Novotny Archívum: Novi Vinodolski Idegenforgalmi Közössége Archívum: Tengermellék-Fennsík Megye Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Dino

Szent Jakab, Szent Antal és Szent Kristóf Novi Vinodolski lakossága között, a szájha- A régmúlt 1291-es esztendőben egyik reg- Helyezze magát kényelembe és az Ičići
azon három szent, kiknek megünneplése gyományoknak köszönhetően, a mai na- gel a trsati favágók előtt az erdőben egy felett elterülő csillagos égbolt alatt él-
alkalmával Rab sziget lakosai rövid időre pig fennmaradt egy történet. Ezek szerint, olyan házikó tűnt fel, amely azelőtt nem vezze a kortárs horvát dokumentumfilm
visszatérnek a középkorba. Az ősi lovagi a minden évben megrendezett szüretben volt ott. Első „felindulásukban” Jurjević fesztivál vetítéseit. Mindezt a Liburnia Film
torna, a Turnir rapskih samostreličara ke- az ottani fiatalok is részt vettek, miközben plébánost keresték fel a csoda hírével, aki Festival programja teszi lehetővé, ame-
retein belül fergeteges íjász verseny kerül árgus szemekkel figyelték, hogy melyik le- megnyugtatta őket és elmondta, hogy ő lyen egynéhány premier bemutatón kívül
megrendezésre. Ekkor a középkori lova- ány a legszorgalmasabb. A szüret befejez- már tudja miről is van szó. Ez volt tehát rendszeresen levetítik azokat a hazai do-
gok a díj megszerzéséért versenyeznek és tével megválasztották a szüretelő leányok Boldogságos Szűz Mária názáreti háza, kumentumfilmet, melyek a megelőző év-
küzdenek. A hagyományok értelmében, a közül a legszebbet és a legszorgalmasab- melyet a török hódításoktól való félel- ben díjat nyertek a hazai vagy nemzetközi
kiérdemelt díjat Rab főura adja át a győz- bat, és az ő fejére került a szőlőkorona. A mükben Trsatba helyeztek át az angyalok, filmfesztiválokon. Ezzel a válogatással a
tesnek egy ünnepi ceremónia közepette. sikeres szüret megünneplése ilyenkor a ahol három évig és hét hónapig állt a há- fesztivál a hazai dokumentumfilmek legja-
A hangulatot csak még jobban fokozzák a megválasztott leány tiszteletére történt. A zikó, majd ezután Loretóba, - az egyébként vát mutatja be a látogatóknak. A vetítések
megjelenő muzsikusok és zászlósok, akik vinodoliak úgy döntöttek, hogy felújítják eredeti célállomásra - került. Frangepán után ossza meg benyomásait a többiekkel
középkori jelmezekbe és kosztümökbe öl- ezt a szép hagyományt, és egy korszerű- Márton főúr, a trsatiakat megvigasztalan- is, érezze jól magát, s élvezze a Fesztiválon
tözve vonulnak át a város utcáin. A Rapska sített változattal minden évben felidézik dó, a házikó helyén ferences kolostort épít- fellépő zenészek produkcióit.
fjera ünnep alkalmával Rab lakossága a térségük múltját. Az ünnepségen részt- tetett. Trsaton helyezkedik el tehát a Szűz
felidézi a város egykori kinézetét azokból vevő vendégek élvezhetik az eredeti ősi Mária kegytemplom, melyhez rengeteg www.liburniafilmfestival.com
az időkből, amikor a felszabadulásukat és finomságokat, biotermékeket, különböző hívő zarándokol el, hogy kérése meghall-
a város függetlenségét – a municipiumot népi táncokat és a tamburások zenéjét. gatást nyerjen, főként Nagyboldogasszony
- ünnepelték. ünnepnapján.
www.tz-novi-vinodolski.hr
www.fjera.hr www.rijeka-nadbiskupija.com

26 www.horvatorszag.hr KVARNER KVARNER www.horvatorszag.hr 27


KRK SZIGETI MARUNADA - A OLÍVA NAPOK VÍZ ALATTI SZIGONYOS
BORNAPOK GESZTENYE ÜNNEPE Punat
Október 10 - 19.
HALÁSZ ÚJÉVI KUPA
Vrbnik Lovran Mali Lošinj
Augusztus 28 - 29. Október 9 - 25. December 28 - 30.

Fénykép: Rino Gropuzzo Fénykép: Ana Slamek Fénykép: Ernest Bonifačić Fénykép: Miro Andrić

Azon borok közé, melyekre különösképpen A lovrani gesztenyét a világ legjobb mi- Nehéz lenne úgy az Adriai tengerre gondol- A víz alatti szigonyos halásznak a város
büszkék vagyunk a gazdag horvát borá- nőségű gesztenyefajtái közé sorolják. Ez a ni, hogy fel ne idéznénk magunkban az olí- egyik terén felállított szobra is azt bizo-
szati hagyományokat bemutatva a világ- Kvarner vidék jellegzetes endemikus fajta va illatát és az olívaolaj ízét. Mivel az olíva nyítja, hogy a lošinjiak milyen nagyra tart-
nak, tartoznak a vrbniki szőlővidék borai a lovrani tengerészek jóvoltából ideke- a horvát konyhaművészet kedvelt eleme, ják ezt a sportágat. Az enyhe mediterrán
is. A vrbniki borászok nagy ünnepléssel rült távol-keleti és hazai gesztenye fajták nem csoda, hogy a Krk-szigeti Punatban éghajlatnak köszönhetően a lošinjiaknak
fogadják ezt a megtiszteltetést. Minden keresztezéséből született meg. Lévén a Olíva napok elnevezéssel tartanak egy évről évre alkalma nyílik a versenyzés
év augusztusában egybegyűjtik a borked- lovraniak igen büszkék az ő gesztenyéjük- olyan rendezvényt, melyen az ideláto- felejthetetlen élményét nyújtani az új év
velőket: a bortermelőket, és a bor odaadó re, három hétvégét is e finomság ünnep- gatóknak mutatják be eme gyógyhatású beköszönte előtt. Az Újévi kupa a követ-
híveit egyaránt. A vrbniki Bornapokon a lésének szentelnek októberben, melynek termény jellegzetességeit. Kiváló alkalom kező két versenyszámból áll: a Városok
vendégek részt vehetnek az egész napos első hétvégéjén Lovranban, majd a közeli nyílik arra, hogy Ön is részt vegyen az olíva Újévi Kupája és a Nemzetek Európai Kupája,
prezentációkon és borkóstolókon, első Lignjan és Dobreć falvakban rendezik meg szüretelésében, s íly módon váljon része- melyek mindegyike egyformán izgalmas,
kézből vásárolhatják meg a minőségi bo- a Marunada elnevezésű gesztenyeünne- sévé a sziget mindennapjainak. Míg Ön hiszen a közönség részéről erőteljes bátorí-
rokat, s megkóstolhatják a tájjellegű krk-i pet. A vigaszságon gesztenyéből, hagyo- szüretel, a házigazda, a sopilo nevű népi tás mellett történő minden egyes merülés
specialitásokat. A kóstolgatás élvezete és mányos sültgesztenyéből készült terméke- hangszer hangjainak kíséretében szolgálja lélegzetelállító. Itt az alkalom, hogy külön-
az asztali örömökön túl látványosak azok ket, illetve gesztenyével készült ételeket, fel a parasztreggelit. Nem lesz azonban legesen bátor emberek társaságában, igazi
a kiállítások is, melyeken a krki borter- valamint különféle édességeket, sütemé- nehéz kihúzni estig, amikor is bőséges la- sportos hangulatban köszöntse az új évet.
melők a borászkodáshoz és szüreteléshez nyeket és tortákat kínálnak a vendégek- koma vár Önre. Horvátország legjobb sza-
elengedhetetlen kellékeiket mutatják be, nek. A kínálatban azért találunk olyasmit kácsai vetekednek ugyan is az olívás ételek www.cres-losinj.net/udica
valamint beavatnak minket a borkészítés is, amiben nincs gesztenye, mint például a elkészítésében, amelyeket természetesen
azon rejtelmeibe, melyekkel garantáltan házi mézes pálinka és a házi újbor. Önnek is lesz alkalma megkóstolni.
nem találkozhatunk a korszerű ipari bor-
üzemekben. www.tz-lovran.hr www.tzpunat.hr

www.vrbnik.hr

28 www.horvatorszag.hr KVARNER KVARNER www.horvatorszag.hr 29


NEMESI VÁSÁR OGULINI
Dubovac
Május 11 - június 5.
MESEFESZTIVÁL
Ogulin
Június 11 - 14.

Fénykép: Igor Čepurkovski Fénykép: Ankica Puškarić

Az év két hetében Dubovac középkori vá- Pusztán Ivana Brlić Mažuranić nevének
roskává lényegül át. Megünnepelve eme említésére is felcsillan a gyerekek szeme.
város hosszú és változatos történelmét, A név ugyan is eszükbe juttatja a horvát
amely már jóval Karlovac város kialakulása mesék hőseinek megannyi kalandját,
előtt mozgalmas kereskedelmi életet élt, Stribor erdejét, a csintalan Tintilinićeket,
a helyiek nagy vásárt rendeznek. A vásár és az igazságot kutató kíváncsi Potjehot.
utcáin sétálgatva ismerje meg a középkori Ivana Brlić Mažuranić a legnépszerűbb és
szokásokat, mesterségeket, fegyvereket, egyben legtöbbször fordított horvát író-
játékokat és ételeket. A beöltözött színé- nő, kinek meséi lenyűgözik a gyerekeket,
szek és muzsikusok, kereskedők és kézmű- s fantáziadús világuktól a felnőtteknek
vesek, jó udvari bolond módjára csábítják is eláll a lélegzetük. Az oguliniak éppen
standjaikhoz a vevőket, míg a páncélos ezért egykori polgártársnőjük emlékére
vitézek és a történelmi hadseregek kato- évről évre megrendezik a Fesztivált, amely
nái hősiesen küzdenek az ön kegyeiért. városukat mesebeli világgá változtatja.
Ki tudja, lehet, hogy szerencséje lesz, és Ogulinban színházi társulatok, írók és
sikerül meglovagolni egy fehér paripát és zenészek érkeznek, színházi előadásokat,
kiszabadítani a toronyban sínylődő her- rajzfilmvetítéseket és műhelyfoglalkozá-
cegnőt. sokat tartanak, melyek serkentik a kreati-
vitást és szárnyakat adnak a fantáziának.
www.karlovac-touristinfo.hr Néhány nap erejéig hagyja maga mögött
a valóságot, és induljon el azon az úton,
melyen nem csupán tündérek és manók,
hanem gonosz boszorkányok is kíséretéül
szegődnek.

www.ogfb.hr

LIK A - K ARLOVAC
LIKA - KARLOVAC www.horvatorszag.hr 31
SZENT IVÁN ÉJI TŰZ SLUNJI NYÁR KARLSTADT ÖKO-ETNO GACKA
Banija és Gaza -
a Kupa folyó partja
Slunj
július-augusztus
FESTIVAL Otočac
Július 25.
Június 23. (hétvége) Karlovac
Július 13.

Fénykép: Vedran Skukan Fénykép: Ivančica Cindrić Archívum: Karlovác Megye Idegenforgalmi Közössége Archívum: Otočac Város Idegenforgalmi Közössége

A Keresztelő Szent János születésnapjának A hosszú nyári napokat Slunj lakosai szó- A Karlstadt festival magában foglalja a A Gacka völgye egy valódi természeti
ünnepét megelőző éjszakán a Kupa-folyó rakozással töltik. Július és augusztus folya- Karlovacban június-júliusban zajló összes gyógyhely. A tiszta hegyi levegő, a kris-
partjain a fények varázslatos játékának le- mán Slunjban egy sor rekreációs- és sport- kulturális programot. Július 13. azonban tálytiszta víz és a gyógyfüvek sokasága,
hetünk tanúi. Mintha csak abban versen- rendezvényt szerveznek. A Slunji Nyár a mégis csak különleges dátum, s éppen melyek gyakorlatilag úton-útfélen virá-
genének, hogy kinek a tűzrakása lesz káp- hagyományos játékokkal veszi kezdetét a ezért ezt a napot jelölték ki a fesztivál goznak – ezek azok a kincsek, melyeket
rázatosabb, Banija és Gaza lakói, mindenki Korana-folyón, majd az elkövetkező hét- központi napjává, hiszen ezen a napon a helyiek már évszázadok óta ápolnak.
a folyó „saját” oldalán rak tüzet, melynek végeken a legkülönfélébb sportprogramok ünneplik Karlovac születésnapját. Az idén A vidékre tett kirándulás valódi ajándék
fénye beragyogja az éjszakai eget, s a jönnek, úgy mint: labdarúgás, strandröp- a karlovaciak városuk 430. születésnapját testnek és léleknek, míg az Otočacban
jelenlévőket az Úr jelenlétének érzésével labda vagy tekézés, egészen a szokatla- ünneplik, melynek alkalmából egy hami- megrendezésre kerülő hagyományos vásá-
tölti meg. A nézők sorai közül elismerő nabb sportokig, mint például a paintball, sítatlan szülinapi ünnepséget szerveznek, ron remek alkalom nyílik arra, hogy ezen
morajlás hallik, míg a tűzrakásokból kipat- a súlyemelés vagy a régi sportok népszerű a legkülönfélébb szórakoztató és gasztro kincsek egyikét-másikát be is szerezze.
tanó szikrák a sötét éjszakába vesznek. olimpiája, a brđanijada. A sportesemé- programokkal. Jöjjön el ön is, és gratulál- Ugyan is a receptek alapján, melyeket a
nyeken túlmenően azonban Slunj lakói jon a városnak, amely négy folyón fekszik! legjobban a helyiek ismernek, készülnek
www.karlovac-touristinfo.hr természetesen nagy hangsúlyt fektetnek itt termékek mézből és gyógynövényekből,
a kultúrára is, s ezért egy sor kiállítással, www.karlovac-touristinfo.hr különféle lekvárok és pálinkák, illetve ter-
fiatal zenekarok fellépésével, könyvbemu- mékek gyapjúból és fából, s a gackai vásár
tatókkal és képzőművészeti műhelyekkel jó alkalom arra, hogy ezeket a termékeket
tarkítják ezt az amúgy is változatos nyári mind egy helyen vásárolja meg.
programot. Jöjjön el, és érezze jól magát a
Slunji Nyár programjain! www.tz-otocac.hr

www.tz-slunj.hr

32 www.horvatorszag.hr LIKA - KARLOVAC LIKA - KARLOVAC www.horvatorszag.hr 33


NEMZETKÖZI SENJI LIKAI ŐSZ
NYÁRI KARNEVÁL Gospić
Október 3 - 4.
Senj
Augusztus 3 - 8.

Fénykép: Foto Kebar Fénykép: Ivica Šubarić

A senjieknek a nyári karnevál meglehet A likai hegyek szépsége arra sarkalhat


az év legfontosabb eseménye. A karneváli minket, hogy elfelejtsük honnan jöttünk
hangulat már jóval az esemény kezdete és merre tartunk, s meseszerűségével
előtt beleívódik és átjárja a városka leg- gyakran repít minket vissza más időkbe.
eldugottabb szegleteit is. S ha egyszer Ezt az élményt azonban a Likai Ősz néven
kezdetét veszi, akkor a karneváli vigaszság Gospićban megrendezésre kerülő esemény
egy egész héten át eltart megállás nélkül. is megadhatja nekünk. Központi rendez-
Az a tény, hogy nyáron tartják, különleges vénye egy kiállítás, melyen a látogatók
bájt kölcsönöz neki. A kísérő programokon megismerkedhetnek a likai kisgazdaságok
felül, a karnevál kétségtelenül legattraktí- és vállalkozások lehetőségeivel. A kiállítás
vabb momentuma a karneváli menet, me- ugyanakkor bemutatja a térség hagyomá-
lyen akár háromezer jelmezes is részt vesz. nyos jegyeit, úgy mint: étkezési-, haszná-
lati- és dísztárgyaik, melyeket a likaiak
www.tz-senj.hr emberemlékezet óta készítenek. A kiállí-
tást jól kiegészítik a kulturális-művészeti
együttesek, melyek zenéjükkel hamisítat-
lan likai hangulatot teremtenek.

www.licko-senjska.hr

DAL MÁC I A -
Z ADARI RÉG I Ó
34 www.horvatorszag.hr LIKA - KARLOVAC
VIRÁGNAPOK KIRÁLYI VÁROSOK ZADARI TENGERI ORGONA
Sv.Filip i Jakov,
Április 24 - 26.
FESZTIVÁLJA SZÍNHÁZI NYÁR FESZTIVÁL - MITRA
Biograd
Június 27. és 28.
Zadar
Június 29 - augusztus 3.
ZONATA
Zadar, Június 30.

Archívum: Sv.Filip i Jakov város Idegenforgalmi Közössége Archívum: Biograd város Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Željko Karavida Fénykép: Stjepan Felber

Immáron zsinórban a kilencedik éve az áp- Biograd tavaly nyerte el az Európa ezüst Zadar a már évszázadok óta az adriai A Zadari Tengeri Orgona fesztivál egy jelen-
rilis Sv. Filip i Jakovban a virágok jegyében virága tekintélyes díjat, s íly módon sikere- partvidékre látogató vendégeket elbűvölő tős építészeti alkotás, melynek híre már az
telik el. Engedje át magát három napra a sen mutatkozott be, mint a Vén kontinens szépségű, történelmi építményei adnak egész világon elterjedt. Ezen az orgonán
virágos rétek bódító illatának és gyönyör- egyik legvonzóbb turisztikai célpontja. keretet annak a programnak, mely az Ön nem az ember játszik ujjainak harmonikus
ködjön a színek pompázatos kollázsában. A pályázatra Biograd nyári fesztiváljával nyaralásának is különleges kulturális ka- mozdulataival, hanem a tenger. A zadari
Vegyen egy mély lélegzetet és hagyja, nevezett be, melynek helyszínéül Biograd raktert kölcsönöz. Ez a rendezvény általá- tengeri sétány falaihoz ütköző minden
hogy magával ragadja a természet ember elbűvölő óvárosának utcái szolgálnak. nosságban a színházi előadások jegyében egyes hullám más és más hangot produ-
kreálta szerénytelen szépsége. A Zadar Me- A Királyi városok fesztiválja ugyan is a telik, ami azt jelenti, hogy a nézők egyik kál, íly módon megkomponálva a végtelen
gye Virágfesztiválja alkalmat kínál, hogy ön fenntartható fejlődés manifesztációja. A este feszülten kísérhetik figyelemmel természeti szimfóniát, ezt az örökkévaló
is részt vegyen az öko-műhelyek munkájá- résztvevők bemutatják az ősi kézműves egy dráma kibontakozását, s már másnap zenei szerzeményt, amely az ön pihenését
ban, a prezentációkon, a tanácsadásokon mesterségeket, a biotermékeket és em- tánckoreográfiákat csodálhatnak meg. A is muzsikával tölti meg. Évente egyszer az
és előadásokon, a virágkötők vetélkedé- léktárgyakat, míg az eseményt a Virág és Zadari Színházi Nyár ugyan akkor a zene orgona által kibocsájtott akkordok szolgál-
sén, a kiállításokon és divatbemutatókon. Tájrendezési kiállításon kiállított virágköl- irányában is nyitott, s így biztosak lehetnek nak zenei kíséretként a legnevesebb hazai
A virág mindig is a lélek legkedvesebb temények ékítik. benne, hogy lesz alkalmuk megcsodálni a előadóművészek koncertjein. A színpad
ajándéka volt, és az is marad. kiváló hazai és külföldi előadóművészek helyett a vitorlásokon fellépve a zenészek
www.biogradnamoru.hr remekbeszabott produkcióit. és az énekesek különleges mediterrán
www.sv-filipjakov.hr hangulatban hajókáznak a zadari vize-
www.hkk-zadar.hr ken, s legnépszerűbb slágereiket a tengeri
hullámok morajlásának kíséretében adják
elő.

www.tzzadar.hr

36 www.horvatorszag.hr DALMÁCIA - ZADARI RÉGIÓ DALMÁCIA - ZADARI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 37


ZENÉS ESTÉK A SZENT NINI ŠOKOLIJADA KULTURÁLIS NYÁR FOLKLÓR ÉS RÉGI SZOKÁSOK
DONÁTBAN Nin UGLJAN SZIGETÉN ESTJE „HOGYAN ÉLTEK ÉS
Július 19. DOLGOZTAK ELEINK”
Zadar Preko, Ugljan, Kali, Kukljica
Július 2 - augusztus 5. Július 20 - augusztus 20. Sv. Filip i Jakov, Július 23. - augusztus 6.

Fénykép: Vladimir Ivanov Archívum: Nin városának Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Valentin Bakota Fénykép: Klara Eškinja Glavan

A Szent Donát templom a legjellegzete- A szárított húsból készült šokol nevű étel Ha úgy dönt, hogy nyaralását Ugljan szige- A Sveti Filip i Jakov területén működő
sebb zadari kulturális műemlék. Lenyűgö- készítésének hagyománya a régmúlt 17. tén tölti, egy dologban biztos lehet – aktí- kultúr-művészeti társaságok tánccal és
ző méreteinek és fenséges akusztikájának sz.-ig nyúlik vissza a nini vidéken. A mai van fogja azt tölteni. Minden településen zenével mutatják be az idelátogatóknak
köszönhetően ad otthont a komolyzenei napig úgy tartják, hogy minden családnak folynak rendezvények, és ez minden nap a filipjakovi emberek életét és szoká-
fesztiválnak. A Zenés Esték keretein belül meg van eme sertéstarjából készült ízletes egy újabb hely lehetőséget felkeresését sait. Garantált élményt nyújtanak az
ugyan is a Szent Donát templomban kö- étel elkészítésének saját bejáratú receptje, teszi lehetővé. Többek között: a Brižić olyan szélesebb körben is ismert kultúr-
zépkori, reneszánsz és korai barokk zenei melyet titokként kezelnek. Háztól házig palotában költészeti esteket, Ugljanban művészeti társaságok fellépései, mint a Sv.
koncerteket tartanak. Íly módon ezen különbözőképpen készítik a šokol-t, s ép- vitorlás regattát, Čeprdljeni halászéjszakát Ivan Glavosijeka Raštan Donjiból, vagy a
esték képesek a közönségben feléleszteni pen ezen hagyományra alapozva rendezik és hajófelvonulást illetve régiségvásárt Maslina Turanjból, valamint a helyi Cantus
azon értékek iránti érzéket, melyeket ez a meg minden évben Ninben ezt a rendez- rendeznek, míg a brudet-et és a vidék férfi klapa. A filipjakovi fiatalabb generá-
muzsika képvisel. Az ilyen szakrális han- vényt, melynek központi eseménye a šokol további halas specialitását a Kaliban szer- ciók tehetségét a Đardin nevű diákcsoport
gulatban megtartott koncertek egyben főző verseny. A versenyre való felkészülés vezett Kualji halászéjszakán kóstolhatja tagjai fogják prezentálni, s a rendezvény
lelki tapasztalást is nyújtanak a nézőknek. már januárban kezdetét veszi, a hús fel- meg. Kukljicában szervezik a Fešta Gospe egészét a házias ételek ízesítik meg.
A melódiák a lelkek mélyéig hatolnak, s dolgozásával. A verseny a legizgalmasabb od sniga nevű ünnepet, melyen rend-
a felcsendülő harmóniák egy másmilyen sportmérkőzésekre emlékeztető fergete- szerint mint egy száz hajó vesz részt a www.sv-filipjakov.hr
világot tárnak fel. Hunyja le a szemét, só- ges hangulatban zajlik, csúcspontja pedig hagyományos hajósfelvonuláson, míg a
hajtson egy nagyot és engedje át magát a az „év šokol készítője” cím kihirdetése és az Priješka legrica prijekoi fesztivál jó híréről
zenének, s nyugtató erejének. elkészített ételek kóstolása. Mivel a šokol már a Zadarból induló kompon értesülhet.
elkészítésének receptje hétpecsétes titok, Az Ugljan szigete által kínált szórakoztató
www.donat-festival.com a Šokolijada kiváló alkalom arra, hogy ön is programok nem javasoltak azoknak, akik
megkóstolja ezt az tájjellegű ételt. csendes pihenésre vágynak, ám ideálisak
azoknak, akik a helyiek kultúrájával kíván-
www.nin.hr nak megismerkedni.

www.preko.hr
www.ugljan.hr
www.kali.hr
www.kukljica.hr

38 www.horvatorszag.hr DALMÁCIA - ZADARI RÉGIÓ DALMÁCIA - ZADARI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 39


A HORVÁT KORONA UTCAI MŰVÉSZEK PAGI NYÁR BIOGRADI ÉJSZAKA
SZÍNDARAB FESZTIVÁLJA - Pag
Augusztus 1 - 13.
Biograd
Augusztus 4.
Nin
Július 25.
KALELARGART
Zadar, Július 29 - 31.

Fénykép: Željko Mršić Archívum: Zadar városának Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Josip Fabijanić Archívum: Biograd Idegenforgalmi közössége

A színdarab, mely Branimir horvát fejede- A városi utcák a szabadság és a korlátlan Pag reneszánsz városkája augusztus fo- Legyenek bárhol is, a tengerparti nyári
lem megkoronázását mutatja be, remek al- megnyilvánulások színterei. Éppen ezért lyamán a házigazdája a világhírű horvát fesztiválok olyan események, melyeket
kalom Horvátország királyi történelmének mindig kellemes dolog művészeket és zongoraművész, Lovro Pogorelić vezette nem szabad kihagyni. A népi vigaszságo-
megismeréséhez. Nin, a horvát uralkodók kreatív alkotókat látni rajtuk, főképpen, Komolyzenei Fesztivál-nak. Azon ötlet ál- kon uralkodó fergeteges hangulat a vilá-
székesfővárosaként, történelmi színteréül ha olyan régi óvárosokban vannak, mint tal vezérelve, hogy minél színvonalasabb gon sehol másutt nem tapasztalható meg,
szolgál a színdarabnak, s a 9. sz.-i Sv. Križ a zadari Kalelarga. Az akrobaták, zsong- programmal gazdagítsa és nemesítse a s a Biográdi fešta minderre jó bizonyíték.
koraromán stílusú templomának, amely lőrök, tűznyelők, bűvészek, kötéltáncos- helyiek életét és az ideérkező vendégek itt Jöjjön el Biogradba és ropja hajnalig arra
a világ legkisebb székesegyházaként is ok, performerek, művészek, tervezők és tartózkodását, indította útjára Pogorelić a a zenére, melyet a kultúr-művészeti tár-
ismert, környezete az ősi királyi hírnév grafittisek sokasága három nap erejéig fesztivált, mellyel rangos művészeket csá- saságok, klapák és bendek szolgáltatnak.
világába repít vissza. 879-ben ugyan is a zadari félszigetet a valóság határán bít Pagba, s így idén is hasonló élményeket Közben kóstolja végig a különféle felkínált
Branimir fejedelem vette át VII. János egyensúlyozó világgá lényegítik át. Az ut- tartogat nekünk. Már most beharangozták ételkülönlegességeket, melyek közelebb
pápától azt a levelet, amely annak idején cai kultúra lazasága bizonyára senkit sem az amerikai Julliard Kvartett, Kajana Packo hozzák önhöz a dalmát konyha eredeti
Horvátországot a keresztény Nyugat törvé- kerühet el, ezért jutalmazza azt őszinte gordonkaművésznő, a moszkvai Brahms ízeit és illatait. A Biográdi fešta bizonyosan
nyes államának ismeri el. Ez a színdarab a tapssal. Trió, és a Capella Istropolitana zenekar kellemes kikapcsolódást, jó falatokat és
horvát történelem jelentős napjaiba repít vendégszereplését. gondtalan szórakozást nyújt.
vissza, és emlékezetes élmény nyújt. www.rmc-zadar.com
www.pag-tourism.hr www.biogradnamoru.hr
www.nin.hr

40 www.horvatorszag.hr DALMÁCIA - ZADARI RÉGIÓ DALMÁCIA - ZADARI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 41


A TELIHOLD SALJSKE UŽANCE PAKOŠTANEI NYÁRI ZARÁNDOKLA
ÉJSZAKÁJA Sali, Dugi otok
Augusztus 7 - 9.
JÁTÉKOK NAGYBOLDOG
Zadar
Augusztus 6.
Pakoštane
Augusztus 8 - 9.
ASSZONY NAPJÁN
Starigrad-Paklenica, Augusztus 15.

Archívum: Zadar városának Idegenforgalmi Közössége Fénykép: German Grbin Fénykép: Jakov Đinatić Fénykép: Šime Strikoman

A telihold éjszakáján a zadari tengerparti Midőn a sali-i hajók becsorognak a zadari Pakoštane csak úgy dübörög a mulatozás- A Velebit fenségességet árasztó hangulata
sétányon ünneplik a szigetlakók és a ten- kikötőben, s fedélzetükről felhangzik tól és fergeteges szurkolástól, amikor a és a természet közelsége a zarándoklaton
germelléki térségben élő emberek kultú- a vidám tovareća mužika, az annak sportpályákra – akár a szárazföldön akár a résztvevő minden hívőnek olyan lelki
ráinak sikeres egymás mellett élését. Ezen a jele, hogy megkezdődött az Adrián vízen – kivonulnak az első, néha nem ép- gazdagságot nyújt, melyet a későbbiek-
két kultúra harmonikus egymás mellett messzeföldön ismert Saljska fešta. A Zadar pen sportos alkattal rendelkező verseny- ben nehéz lenne elmesélni. Nagyboldog
élésére a zadari térség lakosai igen csak utcáin tréfálkozó tovareća mužika három- zők, és ezzel kezdetét veszi az ősi játékok Asszony ünnepnapján a hívők a Velebiti
büszkék, hiszen a város és a szigetek lakói napos vigadozásra és kellemes szórakozás- tornája. Az olyan versenyszámok, mint a aljai emberek és a hegymászók fogadalmi
évszázadok óta élnek boldogságos szim- ra invitál. Már a következő estén a Ribarske kötélhúzás, a szamárfuttató verseny, a ten- kegyhelyére, az aprócska Szűzanya temp-
biózisban, mindkét fél a kölcsönös keres- noći (Halászéjszakák) illatai is kísértésbe geri uborka szedés vagy a zsákban ugrálás, lomba zarándokolnak. A civilizáció jeleitől
kedésből tartva fenn magát. Napjainkban viszik ízlelőbimbóinkat. Ebből a tömén- mindig a fergeteges mókázás forrásai. megnyugtató távolságra lévő Szűzanya
ez az ünnepség szolgáltat alkalmat arra, telen ételkülönlegességből, különféle Különösképpen érdekes, hogy a résztvevők templom a Velebit legnagyobb fennsíkján,
hogy az idelátogatók is megismerkedhes- brudetból, szardellából és tonhalból ké- nagyobb részét az éppen Pakoštaneban a Veliki Rujanon fekszik. A zarándoklatról
senek ezzel a hajdani életformával. A parti szült ételekből nehéz lesz eldönteni, hogy nyaraló turisták adják, akik úgy döntöttek, visszatérő hívőket Starigradban fešta vár-
sétányon eloltják a közvilágítást, felgyul- melyiket is kóstolja meg először, s a dalmát hogy saját bőrükön szeretnék megtapasz- ja, melyet hagyományosan a fő tenger-
ladnak a viharlámpák és a gyertyák, s a éjszaka balzsamos hangulatát a klapák talni a legendás dalmát versenyszellemet. parti sétányon rendeznek meg. A szellemi
telihold fényében az emberek kellemesen nótázása teszi kellemesebbé. A sportos A győztes csapatot természetesen mindig feltöltekezést követően, ez kiváló alkalom
elkvaterkáznak és élvezik a helyi ételkü- lelkületű vendégeknek, akik valamely szo- díjazzák, és a bezsebelt díjat aztán gyak- arra, hogy az ízletes házi ételek ízeivel és
lönlegességeket és a finom borok zamatát. katlan sportágakban szeretnék kipróbálni ran önzetlenül meg is osztják a többi részt- a reggelig tartó tánccal a test is megkapja
Az árnyékok titokzatos játéka egy olyan él- magukat, a Fešta harmadik napján lesz vevőkkel. a magáét.
mény, amit soha nem fog elfelejteni. erre lehetőségük, azon a napon amely a
népszerű Saljska noć-csal és sztárelőadók www.pakostane.hr www.rivijera-paklenica.hr
www.tzzadar.hr fellépésével zárul. A vigaszság vasárnap
ér véget a hagyományos Trka tovarov lát-
ványos szamárfuttató versennyel, amely
minden alkalommal felejthetetlen szóra-
kozást ígér.

www.dugiotok.hr

42 www.horvatorszag.hr DALMÁCIA - ZADARI RÉGIÓ DALMÁCIA - ZADARI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 43


PAGI NYÁRI ZADAR TENGER BIOGRAD BOAT AND
KARNEVÁL Zadar
szeptember/október
CHARTER SHOW
Pag Biograd
Augusztus 24 - 26. Október 23 - 26.

Fénykép: Josip Fabijanić Fénykép: Filip Brala Archívum: Biograd város Idegenforgalmi Közössége

Fontos megjegyezni, hogy a Pag-szigeti Milyen is lehet az élet a tengerrel, az ár- A Biogradi Őszi Hajózási Vásár egy olyan
Nyári karnevál az Adria legrégebbi karne- apály ciklusaival és a váltakozó szélirány- hely, melyen egy csomó, a hajózással kap-
válja. Már maga a hagyomány is garan- okkal? Lehet, hogy hálátlanul hangzik, csolatos fontos információt szerezhet be,
cia arra, hogy az idelátogatóknak nem de a tenger mellett élő emberek nem is jó üzleteket köthet, s egyben jól is szóra-
mindennapi élményben lesz részük. A kérnek ennél többet. A tenger az életük, a kozhat. A vásár „menetrendje” ugyan is a
két napos karnevál első napján parádés legnagyobb szerelmük és egyben legjobb munkát és a szórakozást is lehetővé teszi.
álarcos menet vonul az utcákon, pedig, barátjuk. Mindezt igyekszik nekünk meg- Napközben a vásár a szakmai találkozókra
augusztus 26-án a legeredetibb állarcokat mutatni ez a rendezvény, mellyel a tenger és a hajós társaságok találkozóira összpon-
gazdag ajándékokkal díjazzák. A mulatság melletti élet hagyományát ünneplik, még- tosít. Amint azonban, a kiállítók lebontják
forró hangulatáról a kultúr-művészeti cso- pedig a következőkkel: képpel – régi hajók sátraikat, a város minden pontján koncer-
portok és gyermekkórusok gondoskodnak, makettjeit bemutató kiállítással; versekkel tek és hasonló szórakoztató események
s a karneváli hangulattól megrészegült és zenével – irodalmi és klapa estekkel. veszik kezdetüket, íly módon biztosítva
vendégek csatlakozhatnak a hagyomá- Mind emellett, illatokkal és ízekkel – a egy kis kikapcsolódást egy ilyen komoly
nyos Paško kolo-hoz, melyhez városi központi városi téren készülő halkülönle- üzleti nap után.
rezesbanda szolgáltatja a zenét. A Kar- gességekkel, valamint az ősi mesterségek
nevál zárójelenete egyben a rendezvény és elfeledett mesterfogások – hajókátrá- www.marinakornati.com
leglátványosabb része. Természetesen, a nyozás, hálókötés, mozsárkészítés és cso-
Marko mesopust bábu elégetéséről van szó mózás - felidézésével. És természetesen
a városi köztéren, mellyel, a népi hiedelem a nyílt tenger meghódításával, amit ön is
szerint, elkergetik a gonosz szellemeket az átélhet, ha csatlakozik a Zadarska koka re-
elkövetkező évre. gattához, melyben minden bátor embert
szívesen látnak.
www.pag-tourism.hr
www.tzzadar.hr

44 www.horvatorszag.hr DALMÁCIA - ZADARI RÉGIÓ DALMÁCIA - ZADARI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 45


ÖKO-ETNO VÁSÁRA NEMZETKÖZI
Skradin
Május 1.
GYERMEKFESZTIVÁL
Šibenik
Június 20 - július 5.

Fénykép: Duško Jaramaz Fénykép: Ante Baranić

Ott, ahol a Krka folyó beletorkollik az Ad- Június és július folyamán Šibenik a gyerme-
riai tengerbe, telepedett meg Skradin, ez kek városává lényegül át, amely a gyermekek
a különleges hangulatú, romantikus kisvá- képzelőerejét és kreativitását hivatott meg-
ros, melyet barátságos és nyitott emberek ünnepelni. Az idén is Šibenik lesz a világ min-
laknak. Vendégszeretetükről ön is megbi- den tájáról idesereglő gyerekek házigazdája,
zonyosodhat, ha ellátogat a Skradini öko- átengedve utcáit a gyermeki alkotóerőnek, s
etno Vásárra, melyen mindent megtudhat az elmúlt négy évtized minden évéhez hason-
latosan, mindenkit arra emlékeztetve, hogy
a térség kultúrájáról és történelméről. A
milyen nagy kincs is a gyermeki játékosság,
vásáron felvonulnak a skradini hagyomá- öröm és jóság világa. A város gazdag hagyo-
nyos mesterségek, az ékszer- és népvise- mányai mellett ugyan is Šibenik jelképeivé
let, valamint kézműves termékek és bio váltak a gyermekek is, csak úgy mint a mára
–élelmiszerek készítői. már hagyományosnak számító Nemzetközi
Gyermekfesztivál, ez a nemzetközi hírű, külön-
www.skradin.hr legességszámba menő kulturális rendezvény,
melynek ideje alatt a város tereit átengedik
a gyerekek alkotóerejének, és a gyermeki
kreativitás művészi formáinak fejlesztésének
ajánlják őket. A fesztivál három fő program-
csoportból áll: hazai és nemzetközi gyermek
együttesek seregszemléje, műhelymunka,
mellyel a gyermekeket közvetlenül és implici-
te bevezetik az alkotás folyamatába, valamint
az oktatást érintő tevékenységek, melyen
szimpóziumok formájában vitatják meg az
olyan kérdéseket, mint például a gyerekek
esztétikai érzékének fejlesztése. Mindazok-
nak, akik nem feledkeznek meg a gyermeki,

DALMÁC IA - játékos énjükről, s még inkább azoknak, akik


már régen megfeledkeztek erről, Šibenik ezen
két héten át elkerülhetetlen célpontja kell,

ŠI B ENIK I RÉGI Ó hogy legyen.

www.mdf-si.org

DALMÁCIA - ŠIBENIKI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 47


DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 47
HAGYOMÁNYOS FALUSI DALMÁT SANZON VÁSÁR A KÖZÉPKORI
SZAMÁRVERSENY KULTURFESZTIVÁL ESTEK ŠIBENIKBEN
Tribunj Knin, Rape Šibenik Šibenik
Augusztus 1. Augusztus 15 - 17. Augusztus 21 - 22. Szeptember 19 - 21.

Fénykép: Šime Strikoman Fénykép: Damir Mijakovac Fénykép Jozica Krnić Fénykép: Ante Baranić

Minden helynek meg van a maga ünnepe. Ez a fesztivál mindazoknak ideális, akik A világon sehol másutt nem hallani a Ismét lőnek a Šibenik partjain lévő nagy-
S minden ünnepnek megvan a maga kü- torkig vannak a városi életstílussal, akik dalmát énekhez még megközelítően sem hírű ágyúkból, s csöveikből ismét füst tör
lönlegessége, valami, amitől településeink szeretik a természetes környezetet és hasonlatos zenét. Éppen ez az egyik oka elő, ám ezúttal nem azért, hogy a várost
mindegyike különleges. Tribunj lakóinak nagyra tartják a hagyományos vidéki kul- annak, hogy ez a dallamvilág ilyen nagy megvédjék a mór hódítóktól, hanem
és vendégeiknek ez a szamárverseny, az túrát. A fesztivál teljesen nyitott mindenki tiszteletnek örvend, s nem csak a zene- látványelemeként a Vásár a Középkori
általános jókedv és mókázás forrása. Ép- előtt, a stressz-mentes és merev időbe- művészek világában, hanem azon is túl. A Šibenikben elnevezésű rendezvénynek,
penséggel ez a csacsi felvonulás az, ami osztás nélküli élet szószólója. Megismer- Melodije Dalmacije az Adria egyik jól hang- mellyel a šibenikiek az ideérkezőknek az
augusztus első napján ilyen nagy számban kedhet a paraszti munkákkal és annak, a zó márkaneve. A tenger sziklákhoz csapódó óváros utcáin és terein kívánják bemutatni
vonzza a vendégeket Tribunjba. A feladat természet által az emberi szorgalmat díja- hullámaira, a Nap bőrünket perzselő suga- városuk kulturális-történelmi örökségének
nem tűnik nehéznek, hiszen elsőként kell zó gyümölcseivel, részt vehet a különféle raira, és a szimfóniájukat fáradhatatlanul megannyi kincsét. A vásár programjai se-
szamárháton célba érni. Kezdetnek azon- műhelyfoglalkozásokon és megtanulhatja ciripelő kabócákra emlékeztet minket. A gítségével, egyedülálló képet kaphatunk
ban igencsak nehéz rávenni a szamarat a népi énekeket, zenéket és táncokat, vagy dalmátok számára a dal jelképezi az éle- azon idők életébe, munkájába és gasztro-
arra, hogy egyáltalán elinduljon, s a célhoz csatlakozhat a rapei földművesek min- tet, a hagyományokat és a történelmet. A nómiai remekeibe, amikor Šibenik még a
vezető út minden látogató részére felér dennapi falusi munkáihoz is. Ha azonban klapák nótázása betölti mindennapjaikat, legnagyobb horvát város volt. Éppen ezért
egy valódi fergeteges komédiával. ön másfajta pihenésre vágyik, egész nap ám a dalmátok azt sem veszik rossz néven, különleges figyelmet szentelnek a hagyo-
hűsölhet egy öreg tölgyfa alatt, vagy a ha ezeket a dallamokat modern popszá- mányos šibeniki kultúra jellegzetessége-
www.tz-tribunj.hr végtelen virágos mezőkön sétálgathat. Az mokban hallják vissza. Hogy hogyan is ire és a kézműves termékeknek. Hazai és
a lényeg, hogy a természet megérintse és csinálják ezt, meghallgathatják a Dalmát vendég színészek sokasága eleveníti meg
megnyugtassa a lelkét. sanzonestek nevű eseményen, melyet a a színpadon a középkori Šibenik minden-
šibeniki püspökség fennállásának 700. napjait; a klapák és táncegyüttesek dallal
www.eu-krka-knin.hr évfordulója, valamint Šibenik várossá vá- és tánccal kísérik a hagyományos népvise-
lásának tiszteletére rendeznek meg. letbe és kosztümökbe beöltözött járókelő-
ket, zsonglőrök, bohócok, harsonások, íjá-
www.sansona-sibenik.hr szok és vitézek mókázásukkal idézik meg a
hajdani városi vásárok hangulatát.

www.sibenik.hr

48 www.horvatorszag.hr DALMÁCIA - ŠIBENIKI RÉGIÓ DALMÁCIA - ŠIBENIKI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 49


48 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 49
CROATIA BOAT SHOW HÚSVÉTI KÖRMENET „A
Split
Március 28 - április 5.
FESZÜLET NYOMÁBAN”
Jelsa
Április 9.

Fénykép: Ante Verzotti Fénykép: Paulo Bunčuga

Mindazoknak, kiknek a hajó a kedvenc Amennyiben úgy dönt, hogy a Húsvétot


közlekedési eszközük, a hajózás pedig Hvar szigetén ünnepeli meg, akkor egy
rejtett szenvedélyük, a Croatia Boat Show ötszáz éve változatlan módon történő
elkerülhetetlen esemény. Évről évre ide- ünneplésben lesz része. A nagycsütörtöki
vonzza a hazai és külföldi cégeket és ha- és nagypénteki körmenet, a Feszület nyo-
jóépítőket, akik itt állítják ki termékeiket mában, melyre minden évben eljönnek a
– a legkülönfélébb fajtájú és nagyságú sziget belsejében fekvő települések lakói
hajókat és hajózási felszereléseket. Ám a már mint egy 500 éve kerül megrende-
vásáron, azon felül, hogy megismerheti zésre. Ez a nagy múltú vallási hagyomány
a hajókat és a hajózást érintő részleteket, minden résztvevőt felemelő lelki élmén�-
feltérképezheti a hajós-turisztikai jellegű nyel ajándékoz meg. Így aztán nem csoda,
utakat és kínálatot is. A remények szerint hogy Jelsa, Pitva, Vrisnik, Svirče, Vrbanj
lesz a Mediterránium legérdekesebb hajós és Vrboska lakói körmenetének híre
eseménye. messzeföldre eljutott, és hívők sokaságát
vonzza. A körmenetek egy időben és egy
www.croatiaboatshow.com irányba indulnak a sziget hat települé-
séről, de nem futnak össze. A körmenet
egyikéhez csatlakozva, egy pillanatig sem
fogja érzékelni, hogy egy jóval nagyobb
csoport része, ám szívében bizonyosan
érezni fogja.

www.tzjelsa.hr

DALMÁC IA -
S P LITI RÉGIÓ
DALMÁCIA - SPLITI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 51
DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 51
A HVARI SZÍNHÁZ HVARI NYÁRI MAKARSKAI TROGIRI
NAPJAI RENDEZVÉNYEK KULTURÁLIS NYÁR KULTURÁLIS NYÁR
Hvar Hvar Makarska Trogir
Május 1 - 3. Májustól - októberig Júniustól - szeptemberig Június 21 - szeptember 6.

Fénykép: Ivan Lepen - Lupino Fénykép: Boris Kragić Fénykép: Željko Fistanić Fénykép: Sergio Gobbo

A horvát irodalom egyik menedékhely- Hvar városa büszke a művészeti öröksé- A Makarskai Riviéra mindazok számára Egész nyáron át dübörögnek Trogir utcái a
ének számít Hvar szigete. Hvar városában gére. Az évezredes történelmű és gazdag tengerpartunk elkerülhetetlen része, akik kulturális események sokaságától. Trogir
ugyan is minden évben megrendezésre kultúrájú szigeti városka festői környezete teljes egészében szeretnék átélni bájait. minden vendége talál neki tetsző progra-
kerülnek A Hvari Színház Napjai, melyek ki- különleges varázserővel bír, melytől min- Azonban nem csupán elragadó stran- mot. A komoly művészetek kedvelői örö-
zárólag a hazai írott szó előtt tisztelegnek. den művész szívesen elcsábul. Ez az oka dokkal és kristálytiszta tengerrel várják a müket lelhetik a klasszikus és kamarazene-
Ebben a pár napban Hvar teljes egészében annak, hogy Hvar a nyári hónapokban makarskaiak vendégeiket. Makarskai nya- karok előadásaiban, a Modern galériában
átadja magát az életet jelentő deszkáknak. számos, Horvátországból és külföldről ér- ralását töltse aktívan a kulturális progra- megtekinthető kiállításokban, és a színházi
Számos előadást játszanak a régi hvari kező színházi társulatot, zeneművészt és mok élményével. Ismerkedjen meg példá- darabokban, melyeket az óváros szívében
színház színpadján, s a város több pontján néptánc együttest lát vendégül. A Hvari ul a klapák mandolin és gitár kíséretében adnak elő. A szórakoztató programokra
melyek közös jellemzője, hogy mindegyi- Nyári Rendezvények sokszínű kulturális felhangzó dallamaival a Klapaünnepségek vágyókat egész nyáron át szórakoztatják
kük horvát írók szövegeinek színházi adap- programjaival számos hvari vendégnek Fesztiválján, vagy látogasson el a színházi majd a hazai és külföldi esztrád csillagai,
tációi. A Hvari Színház Napjai művészeti édesíti meg a napsütötte sziget derűs ege előadásokra és kiállításokra. Amennyiben míg a jó hangulat felelősei azok a népi vi-
jellegén túl tudományos karakterrel is bír, alatt eltöltött napjait. jobban kedveli a sport izgalmait, szur- gaszságok, mint a Halászéjszakák, amikor
hiszen éppen az a tudományos ülés képezi koljon kedvenc csapatának a streetball a város utcáin halspecialitásokat készí-
központi eseményét, melyen a hazai iro- www.tzhvar.hr kosárlabdatornán, a maratoni úszóver- tenek vagy a Trogir Napja nevű vigadalom.
dalom kérdéseit vitatják meg. A találkozó senyen vagy a vidám Kövérek a soványak
összefoglalóját egy külön kiadványban je- ellen mérkőzéseken. És végezetül, miután www.tztrogir.hr
lentetik meg, míg a szakmai találkozókon kielégítette a kulturális és sport igényeit,
számos külföldi szakember is részt vesz. lazítson és érezze jól magát a makarskai
A napfény és az enyhe éghajlat további jó népünnepélyek egyikén, mint például a
okok arra, hogy még többet tudjon meg Halász éjszakák, melyen minden kisöreg
annak a népnek az irodalmáról, melynek azt állítja, hogy az ő brudetje a legízlete-
van miről írnia. sebb a városban, a Kalelarga Éjszakái vagy
a makarskai nyári karnevál.
www.tzhvar.hr
www.makarska-info.hr

52 www.horvatorszag.hr DALMÁCIA - SPLITI RÉGIÓ DALMÁCIA - SPLITI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 53


52 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 53
VISI KULTURÁLIS KAŠTELI KULTURÁLIS- DALMÁT KLAPÁK SPLITI NYÁR
NYÁR SZÓRAKOZTATÓ NYÁR FESZTIVÁLJA Split
Július 14 -
Vis, Június 21 - Kaštela Omiš augusztus 14.
szeptember 12. Július 1 - augusztus 31. Július 3 - 25.

Fénykép: Damil Kalogjera Fénykép: Mario Alajbeg Fénykép: Vlado Zemunik Fénykép: Ante Verzotti

Vis szigetét különleges mediterrán kisu- Nyári kínálatával Kaštela városa minden- A klapa-ének az utóbbi években valódi Split nyaranként a színház művészetek
gárzás jellemzi. Az Adriai-tenger közepén, féle kulturális ízlés előtt nyitva áll. Akik a reneszánszát éli. Az autochton dalmát városává lényegül át. Immáron hagyo-
sajátos elhelyezkedésének köszönhetően komolyzenét kedvelik, a Vitturi-kastélyban zenét ápoló fesztiválok sokaságának mányosan, a Spliti Nyár elsősorban az
ez a sziget érdekes történelmet és hagyo- egész nyáron át látogathatják a komoly- köszönhetően népszerűsége Dalmácia operaelőadásokra összpontosít, a spliti
mányokat mondhat magáénak. Az Adria zenei koncerteket és kiállításokat, a ha- határain túl is egyre növekszik. A rendez- közönségnek bemutatva a világ minden
egyik legtávolabb fekvő szigeteként Vis gyományos dalmát kultúra szerelmesei vények közül nagyban hozzájárult ehhez tájáról érkező válogatott társulatok pro-
számos történelmi csata színteréül szol- az óvárosokban és a Dalmát Ének Estjei-n az omiši Dalmát Klapák Fesztiválja, amely minens operaelőadásait. A híres éneke-
gált. Jó stratégiai elhelyezkedése miatt felhangzó klapadallamokban találják meg már három évtizede ápolja tengerpartunk sek a közönség elé Split óvárosának ókori
sok háborúban játszott fontos szerepet. a számításukat, míg a végtelen szórakozás és szigeteink énekeinek hagyományát. hangulatától megihletődve állnak ki, míg
Gazdag történelme mellett egy sajátos híveit Kaštela július és augusztus folyamán Omišban minden évben a legjobb klapa a Diocletianus-palota utcái mindehhez
kultúrát is magáénak mondhat, amely a horvát popvilág legnagyobb neveivel együttesek adnak egymásnak randevút, tökéletes akusztikai hátteret biztosítanak.
az érintetlen természet és a kristálytisz- várja. Mindenkinek jut valami! azon szándékkal, hogy megőrizzék és Az operaelőadásokon kívül a Spliti Nyár
ta tenger mellett plusz vonzerőt jelent népszerűsítsék a dalmát népdalokat, s látogatóinak számos színdarabot, balettet
korunk turistáinak. A Visi Kulturális Nyár www.kastela-info.hr ugyanakkor hogy modernizálják is őket, és kiállítást kínál, míg az utóbbi években
mindezek - a zene, a színház, a történelem hiszen a klapa-nóták egyre több olyan fi- a szervezők a kortárs művészetek egyes
és az építészet – ötvözete. Olyan attraktív atal tehetséges énekest vonzanak, aki friss ágainak népszerűsítése felé fordultak,
helyszíneken zajlik, mint: Kut, Baterija, és fiatalos energiával töltik meg. úgy mint. jazzkoncertek, filmvetítések va-
Szent Miklós templom… Az évszázados lamint utcai színházak és performanszok.
kultúrával átitatott szigeti hangulat való- www.fdk.hr Ideális választás mindazok számára, akik
ban különleges pihenést biztosít. egyaránt élvezik a tengert és a színvonalas
művészetet.
www.tz-vis.hr
www.splitsko-ljeto.hr

54 www.horvatorszag.hr DALMÁCIA - SPLITI RÉGIÓ DALMÁCIA - SPLITI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 55


54 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 55
OMIŠI KULTURÁLIS SINJI ALKA ZARÁNDOKLAT DIOCLETIANUS
NYÁR Sinj
Augusztus 9.
NAGYBOLDOG TÍZ NAPJA
Omiš
Július 25 - augusztus 22.
ASSZONY NAPJÁN Split
Augusztus 15 - 25.
Sinj, Augusztus 15.

Fénykép: Vlado Zemunik Fénykép: Sergio Gobbo Archívum: Sinj város Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Ante Verzotti

Omiš nyaranta bővelkedik kulturális ren- A sinji alkárok hagyományos vitézi ver- Több százezer hívő gyülekezik minden Noha a Diocletianus-palota a dicső spliti
dezvényekben. A komolyabb programok- senyeként a Sinji alka egy élő emlékmű, évben Nagyboldog asszony ünnepnap- történelem jelképe, a splitiek ezzel a
tól, úgy mint: koncertek és szavalóestek mellyel Sinj lakosai már 1715-óta állí- ján Sinjben, ahol a legnagyobb Szűzanya pompázatos manifesztációval még nyo-
az omiši templomokban és a ferences ko- tanak emléket a Cetinai Krajina vidék kegyhely található, a Sinji Szűzanya kegy- matékosabban kívánják ráirányítani
lostor kerengőjében, színházi előadások a népének a törökök felett aratott győzel- helye. Ez a zarándokhely Dalmácia összes vendégeik figyelmét városuk 1700 éves
város terein, különféle kiállítások és irodal- mének. A sinjiek ugyan is történelmük hívőjének központi gyülekező helye lett, múltjára. Tíz napra visszatérnek saját ókori
mi estek, egészen a népi vigaszságokig és ezen hőstette előtt tisztelegve találták ki a akik hosszú órákon át gyalogolnak ottho- történelmükbe. Az egykori palota utcá-
szórakoztató előadásokig, úgy mint: Kaló- tornát, melyen minden évben a győzelem naikból Sinjig, a városig, mely történel- in tógába és tunikába burkolt járókelők
zok éjszakája, Őrült ugrások, úszómaraton, évfordulóján azok a vitézek versengtek, münk törökök ellen vívott harcának feje- sétálgatnak, a tengerparti sétányon régi-
karnevál és a Munka nemzetközi ünnepe, akik maguk is részt vettek az ütközetben. zetét jegyzi. Csatlakozzon ön is hozzájuk módi lovasfogatok vonulnak fel, melyek
Omiš vendégeinek nyaranta valóban széles Később az Alkán leszármazottaik és a hő- a reggelig tartó virrasztás, a reggeli mise Diocletianus császárt és udvartartását a
skáláját kínálja az érdekes eseményeknek, siességet megöröklők vettek részt, s ez az és a Sinj utcáin végighaladó magasztos Peristilhez szállítják, ahol, csakúgy mint
melyek közül a leghíresebb mégis csak a ünnep a mai napig fennmaradt. Az auten- körmenet alkalmával. Hallgassa meg velük egykoron, a császár a néphez intézi szava-
Dalmát Klapák Fesztiválja. A klapák omiši tikus helyszíneken - az ősi sinji Grad erőd, együtt a Szentmisét és vigye magával azt it. A sikátorokban a délszaki konyha fogá-
seregszemléje a tengerpart egész hosszá- a Kamičak erődszárny, az Alkarski dvori a lelki gazdagságot, amely már három év- sainak ínycsiklandó illata terjeng, mintha
ban nagy tiszteletnek örvend, s az itt díja- és az Alkarsko trkalište – az alkárok és százada a hely sajátja. soha nem is járt volna a 21.-ik században.
zottak rendszerint szép karriert csinálnak segédalkáraik büszkén folytatják a három
Horvátország határain túl is. Ha szeretné évszázados hagyományt, mely a hősiessé- www.gospa-sinjska.htnet.hr www.visitsplit.com
látni és hallani a klapák legjobbjait, akkor get és a szabadság iránti vágyat jelképezi.
erre az omiši fesztivál a legjobb alkalom. A háromnapos ünnep csúcspontja a vitézek
versengése az alkáért. A vitézek természe-
www.tz-omis.hr tesen nem egymás ellen küzdenek, hanem
lóháton vágtatva igyekeznek dárdájukkal
beletalálni az alka közepébe. Aki a legtöbb
pontot gyűjti össze, az a győztes, s őt illeti
a hős elődök megbecsülése. A horvát tör-
ténelem egyik legnemesebb mozzanatára
való mementóként a Sinji alka kiemelt he-
lyet foglal el kulturális kínálatunkban is.

www.alka.hr

56 www.horvatorszag.hr DALMÁCIA - SPLITI RÉGIÓ DALMÁCIA - SPLITI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 57


56 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 57
KALÓZCSATA FAROS -
Omiš
Augusztus 18.
ÚSZÓMARATON
Stari Grad
Augusztus 30.

Archívum: Split-Dalmát Megye Idegenforgalmi Közössége Archívum: Stari Grad város Idegenforgalmi Közössége

Az omiši kalózok egy ideig uralták az Ad- A világ összes maratoni úszójának isme-
riai-tengert. Támadásaiktól minden flotta rősen cseng a mi Stari Grad-unk neve. A
rettegett. Különösképpen kedvelték a ve- tizenhat kilométer távú Faros Úszómaraton
lencei hajókat, melyeknek gyakran útjukat ugyan is a starigradi öbölben kerül meg-
állták azok kereskedelmi állomásuk felé rendezésre, világraszóló hírnevének kö-
vezető utazásukon. Velence világuralmi szönhetően már évek óta vonzza a világ
dominanciájának csupán Omiš állt az legjobb úszóit. Számos oka van annak,
útjában. A feljegyzések szerint az omiši hogy ezek a rangos sportolók ellátogat-
kalózok olyan hajókat építettek, melyek nak Stari Gradba – a pálya szépsége és a
még ma is egyedülállóak a hajóépítés te- káprázatos természet, mely körbeöleli a
kintetében. Rájuk különösen büszkék az várost, illetve a házigazdák részéről meg-
omišiak. Így ezzel az előadással, melynek nyilvánuló szívélyesség, kiknek vendég-
vendégszereplői a korčulai Szent Cecília szeretete semmihez sem fogható. Idelá-
„Moreška” és a klisi „Uskoci”, történelmük togatásuknak egyik nyomós oka bizonyára
előtt tisztelegnek, s a jelenlévőknek el- az odaadó szurkolói tábor, amely minden
akad a lélegzetük. alkalommal igen népes, és fergetegesen
buzdítja az összes versenyzőt, ily módon
www.tz-omis.hr fokozva a nagyszerű verseny hangulatát.

www.hsdp.hr

DAL MÁC I A -
DU BROV N I K R ÉG I Ó
58 www.horvatorszag.hr DALMÁCIA - SPLITI RÉGIÓ
58 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR
SZENT BALÁZS FOLKLÓR SZEMLE VISSZATÉRÉS MARCO LIBERTAS
ÜNNEPE „NA NERETVU POLO IDEJÉBE FILMFESZTIVÁL
Dubrovnik
Február 3.
MISEČINA PALA” Korčula
Május 25 - 30.
Dubrovnik
Június 26 - július 1.
Metković, Május 14 - 17.

Fénykép: Sergio Gobbo Fénykép: Ivica Puljan Fénykép: Ivan Grbin Fénykép: Željko Tutnjević

A dubrovnikiak már több mint ezer éve Amikor a hold fénye megvilágítja a Korčula gazdag történelemmel és a rá Dubrovnik kulturális kínálata különlege-
ünneplik a város védőszentjét, Szent Ba- Neretva-folyó torkolatát, a derült ég jellemző számos jelképpel rendelkezik. sen változatos. Palettáján a filmművészet
lázst, kinek nevenapján az óváros kapuit alatt lejátszódó fény-árnyék játéka még A történelmi személyiségek egyike, aki is helyet kapott Libertas filmfesztivál né-
szélesre tárják. A fehér galambok röpte az a legcsodálatosabb színpadi látványt is utazásaival az egész világot lekötelezte a ven, amely a dubrovniki közönségnek és
égi magasságok felé vonzza tekintetünket, felülmúlja. A természet mintha csak az világutazó, a felfedező és Korčula szülötte, vendégeinek a független produkcióban
és a szabadság értékeire emlékeztet min- érzéseinkkel játszadozna, azt bizonyítva Marco Polo figurája. Kínából a szülővá- készült legizgalmasabb filmalkotás né-
ket. A nagy napon szentmisét tartanak a be, hogy milyen kevés is elég a tökéletes rosába, Korčulába történt visszatérésének hány darabját mutatja be. A nagy játékfil-
Szent Balázs templomban, ahonnan a vá- összhanghoz és harmóniához. Ezt a vidék megünnepelendő, a hely egy 13. század- mek, dokumentum- és rövid filmek prog-
ros utcáin elindul a körmenet. Szent Balázs lakói tudják a legjobban, akik a természe- beli mesebeli szigeti városkává lényegül. ramjain keresztül a fesztivál a szabadság
Ünnepe az a híd, amely átvezet minket a tes megvilágítást vették alapul a Fesztivál- Az esemény alkalmából ugyanis az egész eszméjét hirdeti, azt az eszmét, amely, a
dicsőséges dubrovniki történelem évszá- hoz, amely a horvát természeti környezet települést különleges díszekbe öltöztetik, már említett programok sokszínűségéből
zadain. szépségét a horvát zene szépségével gaz- a városka akkori hangulatát megidézendő. is fakadóan egyetemes üzenettel bír az
dagítja. Metkovićban adnak egymásnak Az utcákat és a házak homlokzatait virá- egész emberiség számára, függetlenül at-
www.tzdubrovnik.hr randevút ugyanis a Horvátország minden gokkal díszítik, az utcai közvilágítást pedig tól, hogy a világ melyik részéről van szó. A
tájegységéből és a külföldről érkező folklór fáklyákkal helyettesítik. Késő délután a filmek megtekintése alkalmával előhívott
együttesek, melyek a szeretett Neretvájuk korčulaiak kivonulnak a kikötőbe, hogy humanitárius eszméhez hozzájárul Dub-
felett ragyogó Holdhoz dalokból és tán- üdvözöljék Marco Polo hajóját. Az emel- rovnik városfalainak hangulata is, hiszen
cokból komponálnak ódát. kedett hangulatban kosztümökbe öltözött minden filmvetítést szabadtéren rendez-
embersereg várja visszatérését, majd a nek, míg a vetítések közötti ihletett társa-
www.metkovic.hr városi őrség a város kapujához vezeti őt. A sági életet kezdheti egy beszélgetéssel is a
www.neretva.info rendezvény fergeteges utcai vigaszsággal fesztivál tekintélyes vendégeinek, például
és egy kirakodóvásárral fejeződik be, mely a filmes szakemberekkel egyikével, akik
utóbbin olyan ősi mesterségek kerülnek rendszeresen eleget tesznek Dubrovnik
bemutatásra, mint a kőfaragás és az érme- meghívásának.
verés. Jöjjön el Korčulára és velünk együtt
üdvözölje Marco Polo hazatérését. www.libertasfilmfestival.com

www.korcula.net

60 www.horvatorszag.hr DALMÁCIA - DUBROVNIKI RÉGIÓ DALMÁCIA - DUBROVNIKI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 61


60 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 61
VITÉZI JÁTÉKOK MLJETI KULTURÁLIS DUBROVNIKI NYÁRI
FESZTIVÁLJA NYÁR JÁTÉKOK
Korčula Mljet sziget Dubrovnik
Július 1. Július 10 - augusztus 16. Július 10 - augusztus 25.

Fénykép: Sergio Gobbo Fénykép: Đelo Jusić jr. Fénykép: Sergio Gobbo

A korčulaiak már négy évszázada tartják Mljetet nemzeti parkja miatt sorolják a A Dubrovniki Nyári Játékok a legrégebbi és Dubrovniki Nyári Játékok, melyet 2009. jú-
a vitézi táncok hagyományát. Ezek egyike legszebb adriai szigetek közé. Természeti legtekintélyesebb horvát fesztivál, amely lius 10. és augusztus 25. között rendeznek
a Moreška, egy harcos kardtánc, mely va- szépségein felül azonban az idelátogatók már 1956 óta folyamatosan növeli saját ka- meg a világ egyik kétségtelenül legszebb
laha az egész Mediterrán térségben nagy a Mljeti Kulturális Nyár programjait is él- rizmáját, s a tekintélyes Európai Fesztiválok városában, ismételten a nemzetközi mű-
divat volt, ám mára már csupán egy helyen vezhetik. A turistaszezon kellős közepén Szövetségének közvetítésével az európai vészvilág legnagyobb neveit vonultatja
őrzik, és adják elő rendszeresen a világon: ez a 40 napig tartó program népszerű integrációnak is a részese. Képzelje el, hogy fel. Dubrovnik utcáinak, tereinek, parkja-
Korčula városában. Ezen oknál fogva a előadóművészek vendégszereplésével, a komolyzene legszebb műveiben és nagy- inak, palotáinak, szigeteinek és középkori
Moreška Korčula legjellegzetesebb védje- akadémiai művészek kiállításaival, szín- szerű drámai előadásokban gyönyörködik, erődjeinek páratlan szépsége ismételten a
gye külföldön. A korčulai utcák középkori házi előadásokkal és folklór együttesek kényelmesen elhelyezkedve az ősi városi legnagyobb nemzetközi művészek büszke
hangulatával megdobott tánc visszarepít fellépésével gazdagítja a szigeten történő falak között. Pont ezt az élményt nyújtja és egyenrangú szerzőtársává válik.
minket a híres lovagkori mesék idejébe. A tartózkodást, s humanitárius szempont- önnek Dubrovnik nyaranta. A Dubrovniki
Moreška azonban nem az egyetlen lovagi ból is sikeresnek mutatkozik. Ugyan is a Nyári Játékok keretein belül ugyan is a www.dubrovnik-festival.hr
torna, melynek hagyományát megőrizték programokból befolyt összes bevételt a klasszikus színdarabok és balett előadások
a szigeten. Korčula más településein is, Szent Mária Alapítványnak adományoz- eme büszke reneszánsz-barokk város utcá-
úgy mint Vela Luka, Smokvica vagy Blato zák, a null-kategóriás műemléket képvi- in és közterein kerülnek bemutatásra. Csak
részt vehetnek hasonlóan attraktív tánc- selő Szent Mária nevét viselő ősi bencés az emelkedett művészet képes koncentrál-
előadásokon - Kumpanija és Moštra -, me- kolostor fenntartásának javára, amely a ni a kőből és fényből emelt város ezernyi
lyek arra emlékeztetnek, hogy réges régen Mljet szigeti Nagy tavon fekszik. Így hát, a szépségét. S ebben a művészetben színé-
a becsület és a bátorság voltak a mindenek rendezvények bármelyikén történő részvé- szek, táncművészek és zenészek sokasága
felett tiszteletre méltó tulajdonságok. tellel ön közvetlenül támogatja kulturális inspirálja önmagát és a közönséget egész
örökségünk megőrzését. nyáron át. A Dubrovniki Nyári Játékok évről
www.korcula.net évre a zeneszerzők, szólisták, zenekarok
www.mklj.net nemzetközi élvonalának legjobbjait látják
vendégül, s az óváros remek akusztikájú
épületeiben, mint például a Knežev dvor
átriuma, történő előadás varázslatos han-
gulatot kölcsönöz a játékoknak. Dubrovnik
természetesen az idén is az emelkedett
művészetek városává lényegül át, mely-
nek falai egy hónapon át visszhangozzák
majd hosszú és érdekfeszítő történelmé-
nek hangjait. Az idén is, a sorozatban 60.

62 www.horvatorszag.hr DALMÁCIA - DUBROVNIKI RÉGIÓ DALMÁCIA - DUBROVNIKI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 63


62 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 63
STONI NYÁR LADIKMARATON EPIDAURUS JULIAN RACHLIN &
Ston
Július 18 -
Metković
Augusztus 8.
FESZTIVÁL FRIENDS FESZTIVÁL
augusztus 29. Cavtat Dubrovnik
Augusztus 29 - Szeptember 2 - 13.
szeptember 29.

Archívum: Ston város Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Ivica Puljan Archívum: Epidaurus Fesztivál Fénykép: Željko Tutnjević

A Stoni püspökség a legrégebbi horvát A neretvai ladik az a vízieszköz, amely A zenészek a világ minden tájáról szep- El tudják képzelni, hogy milyen nagy
püspökség. Éppen ezért a Ston városába történelem során kulcsfontosságú közle- temberben Cavtatban sereglenek össze, megtiszteltetésben részesítette a dubrov-
tett minden egyes látogatás közvetlen kap- kedési és gazdasági szereppel bírt a helyi hogy részt vegyenek a komoly- és jazz zene nikiakat Julian Rachlin, a világhírű hege-
csolatot jelent a régmúlt időkkel és esemé- lakosság számára. Évszázadokon keresztül Festival Epidaurus elnevezésű fesztiválján. dűművész, midőn a 2000-es Dubrovniki
nyekkel. A gyönyörű Pelješac-félszigeten, volt fő közlekedési eszközük, s éppen ezért A nagynevű zenészek koncertjein felül Nyári Játékokon történt vendégszereplése
amely gyakori célpontja volt a hódítóknak, minden évben megrendezik a hagyomá- az Epidaurus a fiatal, még nem befutott alkalmával azzal az ötlettel állt elő, hogy
fekvő Ston városfalaival magán viseli az nyos ladikok, amatőr versenyét. A résztve- zenészeknek is jó sanszot biztosít, akik ép- pont az ő városukban szeretné megvaló-
autochton kultúráért vívott több százéves vők hajóikkal Metkovićból, a városi hídtól pen itt tartják meg első önálló koncertjei- sítani a kamarazenei fesztivált? S mindez
harc nyomait, melynek eredményei a startolva, egészen Pločéig, a tőle 22,5 ket, s tudásukat azokon a tanfolyamokon túlnőtt az ötlet szintjén. Azóta Rachlin
Stoni Nyár rendezvénysorozat alkalmával kilométernyi távolságra fekvő célpontig tökéletesítik, melyeket Scuola Epidaurus mester számos zeneművész barátját is
a legszembeötlőbbek. A nyári hónapok versenyeznek a Neretva folyásán. A ver- néven öregebb és tapasztaltabb kollegáik idehozta, néhányat a legkiválóbb komoly-
folyamán Ston utcáin klapák lépnek fel, senyben több csapat, mint egy háromszáz tartanak. Midőn a perzselő augusztusi zenei nevek közül úgy mint Mischa Maiski
koncerteket és divatbemutatókat rendez- evezőssel vesz részt, akik mindent belead- napfény veszít erejéből, Cavtat a muzsika gordonkaművész, Janina Jansen hegedű-
nek. A kagylótermesztés és a só gyártás nak. Ebben a versenyben azonban – noha földi paradicsomává válik. művész, Itamaro Golan zongoraművész
hagyományára való tekintettel kiváló al- presztízskérdést csinálnak belőle – nem a vagy Radovan Vlatković kürtművész. A
kalom nyílik a stoni éttermek és konobák győzelem a legfontosabb. A legfontosabb www.epidaurusfestival.com történelmi óváros, a lehető legszebb ze-
felkeresésére, melyekben megkóstolhatja a bátorság és a hagyomány megőrzése nés színpad atmoszférájától megigézett
a horvát Adria egzotikus ételeit is. iránti elkötelezettség, az eleink életére és Rachlin és barátai évről évre fellépnek
erőfeszítéseire való megemlékezés. a dubrovniki közönség előtt, íly módon
www.ston.hr megvalósítva egy olyan Fesztivált, amely a
www.maraton-ladja.hr kellemes hangulat mellett fenséges zenei
www.neretva.info élményt nyújt a vendégeknek, s melyet
aligha lehetne összehasonlítani a világ
bármely más zenei eseményével.

www.rachlinandfriends.com

64 www.horvatorszag.hr DALMÁCIA - DUBROVNIKI RÉGIÓ DALMÁCIA - DUBROVNIKI RÉGIÓ www.horvatorszag.hr 65


64 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 65
ÜTŐS ZENEKAROK VINCEKOVO
NEMZETKÖZI HETE Muraközi borút
Január 18.
Bjelovar
Január 2 - 4.

Fénykép: Foto video Pal Fénykép: Rudi Grula

A ritmus képezi minden zene alapját. A muraközieknek is megvannak a maguk


Ennek megfelelően az ütősök a leggyak- szokásai és ceremóniái, melyek szorosan
rabban használatosak, mint a hangszerek kötődnek a szőlőtermesztéshez, s néhány
azon csoportja, amely a szólistáknak ritmi- ezek közül a kereszténység előtti időkig
kus kíséretet biztosít, ám néha önmaguk- nyúlik vissza. Ezek közé tartozik a Vincekovo
ban teremtik meg a mű egészét. Az ütős (Vince Nap), melyet január végén, az év
zenekarok különösképpen attraktívak és azon szakában ünnepelnek, amely Mu-
dinamikusak, éppen ezért nem meglepő, raközben a szőlőtermesztési év kezdetét
hogy egyre gyakoribbak és népszerűbbek jelöli. A hagyomány szerint az emberek
az ütősök seregszemléi. Ezek egyike a abbéli meggyőződésükből ünneplik a
bjelovari Ütős zenekarok Nemzetközi Hete, Vincekovo-t, hogy íly módon biztosítva lesz
amely a nemzetközi ütőhangszeres zene az elkövetkező év gazdag szőlőtermése,
legjobb neveit látja vendégül Horvátor- noha ez a rendezvénnyel napjainkban már
szágból és külföldről. A ritmus legrango- igyekeznek az idelátogató vendégek, a bor
sabb művészeinek segítségével fedezze fel és a természet szerelmeseinek kedvében
ön is a zene velejét – a ritmust magát. járni. A hó borította muraközi dombok idil-
li hangulatot teremtenek az egész napos
www.tzbbz.hr sétához, melynek során a vendégeket elő-
szeretettel traktálják válogatott borokkal
és hagyományos muraközi finomságokkal,
míg a mindig hangos és vidám helyi zené-
szek szórakoztatják.

www.tzm.hr

KÖZ ÉP-
HO RVÁTORS Z ÁG
KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG www.horvatorszag.hr 67
DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 67
A PARASZTLÁZADÁS SAMOBORI KARNEVÁL KAPTOLTÓL A VILÁG KÖZEPÉNEK
ÉVFORDULÓJA Samobor
Február 13 - 24.
KAPTOLIG NAPJA
Gornja Stubica Zagreb - Čazma Ludbreg
Január 31. Március 27 - 29. Április 1.

Fénykép: Mladen Kukas Fénykép: Goran Ternjej Fénykép: Davor Kirin Fénykép: Darko Gorenak

A régmúlt 1573-es esztendőben a horvát Samoborban a legáhítottabb esemény a Az első tavaszi vasárnap jöjjön ki a Napra, Amikor kiterítik az asztalra a világ térkép-
Zagorje vidékének parasztjai, élükön a fašnik nevű látványos helyi karnevál, mel�- és szurkoljon azon fáradhatatlan futók- ét, mit gondolnak, melyik város fekszik
hősies Gubec Mátéval fellázadtak a föl- lyel az emberek az elmúlt év rossz szelle- nak, akik futóversenyükkel kötik össze legközelebb a középpontjához? Nem, ez
desurak elnyomása ellen. Tekintettel arra, meit kívánják elűzni, elbúcsúztatják a telet a két székesegyházat. A zágrábi Kaptol nem április elsejei tréfa! Ludbregben ős-
hogy jelentőségénél fogva eme vidék és megnyitják szívüket és reményeiket az székesegyház elől startolva ugyan is ezen idők óta úgy vélekednek, hogy éppen et-
egyik legfontosabb történelmi esemé- elkövetkező tavasznak. Samobor Horvát- nemzetközi atlétikai maratonon kitartásu- től a horvát várostól kiindulva határozták
nyeként tartják számon, napjainkban is ország ezen térségének karneváli fővárosa. kat teszik próbára a 61 kilométer hosszú meg az ősi földköröket, melyek szegélyein
számos rendezvénnyel emlékeznek meg A rendezvény tíz napja alatt a város utcáit távon. A legkitartóbbak célpontja a čazmai aztán megtelepedtek az európai nagy-
róla. Ezek egyike az 1756-ban épült Oršić a fergeteges mulatozás és gondtalan öröm székesegyház előtti sík terület. Hosszúsága városok. Szintén eme hiedelem szerint, a
kastély termeiben székelő Horvát Zagorje uralja, ezernyi álarc mögé rejtőzik a kaca- miatt ez a verseny rendkívüli erőnlétet igé- földgömb ellenkező pontján helyezkedik
Múzeumában kerül megrendezésre. Lévén gás és a vidám ének, s tánccal várják az nyel, s így a nézőknek kiváló lehetőséget el Ludbreg antipódusa, az Antipodes nevű
a teret áthatja a régmúlt idők szelleme, új életet. Ugyanakkor nem megy minden nyújt arra, hogy saját szemükkel győződ- dél-afrikai sziget, amely nem más, mint az
ideális hely a híres felkelés színpadon tör- ilyen simán, hiszen a bizonytalanság egé- jenek meg a legjobb sportolók által elért ősi Antipodravina fennmaradt darabkája.
ténő felelevenítéséhez. A közönség örömét szen a Fašnik feletti ítélkezésig, a karnevál eredményekről. Biztassa a versenyzőket, Ezen történet szellemében a ludbregiek
lelheti az eredeti viseletekben, műhelyek- központi eseményéig tart. A város főterén és gyönyörködjön a Zágrábot Čazmával minden évben elhelyeznek a város főte-
ben és játszószobákban, s egyben részt játszódik le ugyan is az a szertartásos elő- összekötő utat szegélyező szép tájban. rén egy táblát, melyen egy-egy világváros
vehet az akkoriban használatos fegyverek, adás, melyen ítéletet mondanak Fašnik, az neve van feltüntetve. Ez a szokás azon
a buzogány és az íj bemutatóján is. elmúlt évben történt minden rossz okozója www.cazma.hr a napon állandósult, amikor Ludbreg
felett. Rajta töltik ki felgyülemlett mérgü- születésnapját ünneplik, a Város napján,
www.mhz.hr ket, bánatukat és boldogtalanságukat. s azok kapnak az ünnepi tortából, akik
A Fašnik bábut látványosan elégetik, a ugyan ezen a napon születtek, s a finom
karnevál keddjén és ezzel, az ősi hiedelem házi drávamenti bort a városi szökőkútból
szerint, az elkövetkező évben minden ne- mérik. Mindazok, akik kozmopolitának ne-
gatív behatástól megszabadulunk. Miután vezik magukat, el kell, hogy látogassanak
Fašnik elnyerte méltó büntetését, kezde- a világ közepére.
tét veszi az össznépi ünneplés, amely az
elkövetkező évre is rá kell, hogy nyomja www.tz-ludbreg.hr
bélyegét.

www.samoborski-fasnik.com

68 www.horvatorszag.hr KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG www.horvatorszag.hr 69


68 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 69
A HORGÁSZOK AZ Ő TUROPOLJEI AQUAE ISAE - RÓMAI A SAMOBORI
VÁROSUKNAK GYÖRGY-NAP JÁTÉKOK KRÉMES NAPJAI
Koprivnica Velika Gorica Varaždinske Toplice Samobor
Április 4 - 5. Április 26. Május Május 9 - 11.

Archívum: ŠRK Koprivnica Fénykép: Drago Kolarec Fénykép: Sergio Gobbo Fénykép: Petra Zrinka, Foto Juranček

Az édesvízi hal egy valódi ínyencség, és Sokan úgy tartják, hogy Szent György, a Az ősi római játékok újjáéledtek a Varaždini A Fašnikon felül Samobor az édességet
a folyami pecázáshoz még romantikus föld, a vetés, a zöld és a házi állatok védő- Toplicében. Ugyan is, miután a nimfákkal kedvelők körében is jól ismert, méghoz-
hangulat is társul. A kényelmes pozitúrá- szentjének napján veszi kezdetét az igazi körbevett császár azt kiáltja, hogy Salve! zá házi krémeseiről, eme habos krém-
ban történő üldögélés a folyó partján és tavasz. Horvátország kontinentális részén Salve!, elkezdődnek a játékok, melyeken mel készülő süteményéről. A samobori
a várakozás arra a pillanatra, amikor a hal április 26-án mindenfelé szerveznek ősi a vendégek is részt vehetnek. Azonban krémesek abban is különlegesek, hogy
ráharap – nos ez a Koprivnica – Križevac népi szokásokon alapuló ünnepélyeket. nehogy azt higgye, hogy labdaérzéke az általánosságban lehűtve felszolgált
Megye számos lakójának kedvenc szabad- Különösen látványosak a hagyományos ki fogja segíteni, hiszen a troppa, ludus „társaikkal” ellentétben az itteni krémest
idős és szórakozási tevékenysége. Ezért György-napi tüzek, azok a hatalmas mág- castellorum, orca vagy milla nevű római melegében fogyasztják. A Krémes napjai
olyan finomak az ő fogásaikból elkészített lyák, melyek fényei bevilágítják az éjszakai játékokat dióval játsszák. Igen, jól olvasta, megünneplésének alkalmából Samobor
ételek, s önnek a legjobbak legjobbikának égboltot a hegyek és völgyek felett. A tűz dióval! A játékosokat olyan feladatok vár- legnépszerűbb cukrászdáiban ezt a sü-
megkóstolásának lehetőségét a Horgászok körül összegyűlnek a fiatalok. A lányok és a ják, mint például a diók csuporba dobálása teményt fogják felszolgálni, melyről azt
Az Ő Városuknak elnevezésű rendezvény legények táncolnak, és ideillő dalokat éne- vagy a piramis lerombolása. Aki azonban tartják a helyiek, hogy előtte minden ajtó
kínálja, melyen 600 liternyi hagyományos kelnek, míg a legbátrabbak csatlakoznak több akcióra vágyik, az benevezhet a táj- kitárul. Ha valamilyen problémája vagy vi-
halpaprikás rotyog a hatalmas bográcsok- a tűzugrókhoz. Érezze meg ön is a tavasz futó versenyre. Minden esetre, válassza tája adódik, ajándékozzon krémest, tartják
ban. A legügyesebb szakácsok versenge- kezdetének örömét. bármely tevékenységet is, az elhasznált a samoboriak, és biztos lehet abban, hogy
nek, hogy melyikük halpaprikása lesz a energiáját gyorsan feltöltheti, ha meg- minden félreértés elsimul. Éppen ezért
legfinomabb, és főzőtudományuk eredmé- www.tzvg.hr kóstolja valamelyik római recept szerint Samobor kapui tárva-nyitva várják önöket.
nyét ön is megkóstolhatja. De azért ne csak készült ételt, mint pl. a római gombócot, a Jöjjön el, kóstolja meg a krémest, s érezze
abból egyen, amit mások kifogtak, hanem pogácsát vagy a sonkával töltött kenyeret. jól magát a kulturális-szórakoztató prog-
ragadjon meg ön is egy pecabotot, és fogja ramokon, melyek a város főterén kerülnek
ki a halas medencéből a saját vacsoráját. www.toplice-vz.hr megrendezésre.

www.koprivnicatourism.com www.samoborske-kremsnite.com

70 www.horvatorszag.hr KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG www.horvatorszag.hr 71


70 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 71
PERUNIKA ÜNNEP SZENT ILONA A VESSZŐFONÁS ÉS LOVRAK KULTURÁLIS
Donja Stubica
Május 16.
NEMZETKÖZI LOVAGI A HAL NAPJA NAPOK
TORNA Kotoriba
Május 18.
Veliki Grđevac
Június 5 - 7.
Sveti Ivan Zelina, Május 16 - 17.

Fénykép: Nikola Sinković Fénykép: Mario Dukarić Fénykép: Rudi Grula Fénykép: Dragutin Olvitz

A perunika, azaz az írisz már az ókori né- Bátor lovagok küzdenek az ön kegyeiért. Egy rendezvénnyel a kotoribai muraközi- Közkedvelt horvát gyermekíróként, kinek
peket is elbűvölte szépségével. A hozzá Az ő küzdelmük csupán a lovagi torna ek két hagyományt is megünnepelnek. A meséin a legfiatalabb horvát olvasók több
fűződő mítoszokat már az ógörögök is kul- részét képezi, így nem kell attól tartani, Vesszőfonás napjának ünnepén Kotoriba nemzedéke nőtt fel, Mate Lovrak megérde-
tiválták, de évszázadokon keresztül a mi vi- hogy bármelyikük is megsérülne. Már így látogatóit beavatják az ősi vesszőkosár melte ezt a rendezvényt. Ezzel az ajándék-
dékeinken is számos mese fűződött felbuk- is elég sikeresen elevenítik fel a középkori fonás rejtelmeibe. Azon felül, hogy a ko- kal Veliki Grđevac lakói lepték meg, akik az
kanásához. Horvátországban a perunikát lovagi tornák hangulatát. Szikrákat hány- sárfonás hasznos, attraktív a vesszőből ő tiszteletére kulturális programot rendez-
nemzeti virágként tisztelik, s a Perunika nak a viaskodó kardok, míg a hölgyeknek, készült használati tárgyak elkészítéséhez nek városukban. Ezt a rendezvényt érthető
ünnep, amely a Horvát Perunikakertben a pajzshordozóknak és az apródoknak szükségeltető képesség is. Különösen módon főként a gyerekeknek szánták, így
kerül megrendezésre, jó példája annak, minden egyes kardsuhintásnál elakad a vonzó, hogy a vendégek maguk is csat- Veliki Grđevac néhány napra a gyermekek
hogy mennyire ragaszkodunk természeti lélegzetük. A vitézi táborokban szemre- lakozhatnak az ez alkalommal megren- városává lényegül át, akik abban a Lovrak
kincseinkhez. Élvezze e csodálatos virág vételezheti a középkori fegyverek, a tarka dezésre kerülő kosárfonó műhelyekhez. központban adnak egymásnak rande-
a különféle fajtáit minden elképzelhető pajzsok és bádog páncélzatok teljes arze- Ugyanakkor, a kotoribaiak ugyan ezt a vút, melyet az író műveiből származó
színben, melyekkel megajándékoz min- nálját. Ha megéhezik, felüdíti önt a rég napot választották, hogy felhívják a fi- jellegzetességek alapján alakítottak ki. A
ket, s a varázslatos illatokat, melyekkel elfeledett búzafajtákból készült forró kása gyelmet folyóink és édesvízi halfajtáink Kukavica központban általános iskolások
elcsábít. Ezt a virágkedvelők által szívesen vagy a középkori receptek szerint elkészí- megőrzésének fontosságára, így aztán a mérik össze sporttudásokat, itt osztják ki
látogatott szórakoztató rendezvényt ko- tett, mézzel fűszerezett lúd. Szeme láttára Vesszőfonás napja egyben a Halak napja a Szeretem Horvátországot pályázaton el-
molyzenei koncertek, romantikus virág- fog lejátszódni a város ostroma, röpdösnek is Kotoribában. A rendezvényt édesvízi ismerésben részesült diákoknak a díjakat,
tánc, hagyományos ételek és természetes a parittyákból kilőtt kövek, a faltörő kosok halakból készült gazdag gasztronómiai s itt működnek azok az alkotóműhelyek is,
gyümölcslevek teszik színesebbé. pedig megpróbálják áttörni a város erős kínálat egészíti ki. Mindez természetesen ahol hagyományos emléktárgyakat, vagy
kapuját. A Szent Ilona Nemzetközi Lovagi folklór és szórakoztató zene kíséretében. a Lovrak meséi által inspirált tárgyakat le-
www.tz-zagorje.hr Tornán azonban nem kell beérnie a néző het elkészíteni. Jöjjön el és hozza magával
szerepével, csatlakozzon ön is a vitézi já- www.kotoriba.hr gyermekeit, hadd ismerjék meg a közked-
tékokhoz, próbálja ki magát az íjászatban, velt horvát gyermekíró történeteit.
kocsikázzon vagy lovagoljon egyet.
www.tzbbz.hr
www.tz-zelina.hr
www.vitezovi-zelingradski.hr

72 www.horvatorszag.hr KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG www.horvatorszag.hr 73


72 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 73
KRIŽEVACI NAGY TEREZIJANA SISAKI LOVAGI TORNA MOLNÁR NAPOK
SPRAVIŠĆE Bjelovar
Június 13.
Sisak
Június 20.
Sv. Martin na Muri
Június 26 - 28.
Križevci
Június 12 - 14.

Fénykép: Sergio Gobbo Fénykép: Franjo Jagatić Fénykép: Željko Rakarić Fénykép: Rudi Grula

A régmúlt 1242-es esztendőben IV. Béla ki- A Terezijana egy többnapos kulturális A sisakiak gyakran felidézik az egészen az Egykoron gyakori volt a vízimalmok lát-
rály a tatárjárás elől menekülve seregeivel rendezvény, amely a régmúlt 18. század i.e. 4. századig, a kelta-illír törzsek ezen ványa. Az akkori kenyér éppen ezeknek
együtt a Kalnik hegy lejtőin fekvő város fa- azon időszakát idézi meg, amikor a horvát vidéken történő letelepüléséig visszanyúló a malmoknak és az ügyes molnároknak
lai mögött lelt menedékre. A tatár hordák földön a Habsburgok uralkodtak. Mária történelmük eseményeit. Azonban a régi köszönhetően került az asztalokra. Ma már
a várfalak bevételét és a király seregeinek Terézia, az Osztrák-Magyar Monarchia sisaki erőd lábainál megrendezett lovagi nincs ez így, és sokkal kevesebb a vízma-
megsemmisítését célzó kitartó ostromát a császárnője élete során számos jelentős tornával Sisak történelmének csupán egy, lom. Korunkban már csak azokra a régi
kalniki parasztok akadályozták meg, akik a változtatást és reformot kezdeményezett. kétségtelenül kulcsfontosságú pillanatát időkre emlékeztetnek minket, amikor az
bátor katonákat házi szilvával etették. Ez a Betiltotta a boszorkányüldözést, bevezette ünneplik. Azt a pillanatot, amikor a bátor ember jóval nagyobb összhangban élt a
kiadós gyümölcs adott erőt a katonáknak, a kötelező iskoláztatást, s 1756-ban kelt sisaki vitézek feltartóztatták a Nyugat felé természettel. A Mura-folyón, szép hazánk
hogy a végsőkig kitartsanak és hogy vis�- határozatával megalapította Bjelovart. vonuló, túlerőben lévő török sereget. A legészakibb pontján lévő malom a hagyo-
szaverjék a tatárok támadásait. Ezért IV. A város megalapítását a bjelováriak több modern lovagok most a közönség szeme mányos építészeti örökség egyedülálló
Béla minden parasztnak, aki segített neki, napig tartó ünnepségsorozattal ünneplik, láttára küzdenek a kiválasztott leányzók példánya, s emellett központja a molnár
nemesi címet adományozott. Mindez igen amely a városka utcáin zenészeket, színé- kegyeiért, s mindehhez a régi várfalak tanösvénynek nevezett fantáziadúsan
csak felbőszítette a križevaci polgárokat, szeket és sportolókat vonultat fel. A legiz- kölcsönöznek hamisítatlan középkori kör- kialakított, az utat övező erdőt átszelő
kiknek haragja mindaddig kitartott, míg galmasabb esemény a Terezijana keretein nyezetet. A váron belül található átjárók- gyalogútnak. A Molnár napok ideje alatt
nem egy kalniki szilvatermelő el nem belül kétségtelenül a császárnő városba ban reneszánsz énekesek szórakoztatják a különleges élményt jelent végigsétálni
vett feleségül egy városi polgárlányt. Az történő bevonulásának megidézése. Ez közönséget, a legfiatalabb harcosokat pe- ezen az úton, hiszen minden egyes szaka-
ő esküvőjük kulcsszerepet játszott a meg- a jelenet a térség történelmének azon dig várja a gyermek vitézi torna. Felejtse el szán újabb és újabb meglepetések várnak
békülésben. Ennek tiszteletére mutatják szakaszának állít emléket, amikor Hor- ön is a modern világunk összes előnyét, és ránk: ősi mesterségek, és a hagyományos
be ezen a napon Križevacba az említett vátországban Európa legnagyobb királyi csatlakozzon hozzánk egy olyan világban, építészet bemutatói. S, arról hogy nehogy
esemény színpadi előadását. Az előadás családjai uralkodtak. ahol a lovagiasság és a becsület voltak a éhen maradjon, a legkülönfélébb mura-
előtt a város kulcsait átadják a városi bíró- legértékesebb erények. közi ételspecialitások gondoskodnak. A
nak, és ezzel kezdetét veszi a három napos www.tzbbz.hr természet szerelmeseinek ideális választás
dínom-dánom. www.sisakturist.com a Molnár napok.

www.krizevci.net www.tzm.hr
www.eol.hr

74 www.horvatorszag.hr KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG www.horvatorszag.hr 75


74 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 75
PICOKIJADA AZ EURÓPAI NYÁR A ZRÍNYIEK DRÁVAMENTI
Đurđevac
Június 26 - 28.
GÓLYAFALU NAPJA VÁROSÁBAN MOTÍVUMOK
ČIGOĆBAN Csáktornya
Június 28 - augusztus 5.
Koprivnica
Július 3 - 5.
Krapje, Június 28.

Fénykép: Siniša Milašinović Fénykép: Edvard Bogović Fénykép: Rudi Grula Archívum: Koprivnica város Idegenforgalmi Közössége

Ulama bég seregének abbéli kudarca után, Hihetetlenül hangzik, de igaz: a Krapje nevű A csáktornyaiak hálásak a Zrínyieknek, A Naiv festészet autochton horvát véd-
hogy egyetlen támadással bevegye a falucskának több a szárnyas lakója, mint kiknek uralkodása erős gazdasági és kul- jegy, amely motívumait a természettel
Đurđevaci erődöt, a hadvezér a város türel- az emberi. Krapjeban ugyanis 120 lélek s turális fellendülést eredményezett a térsé- összhangban lévő falusi életből és annak
mes ostromának stratégiai terve mellett további 200 gólya él, akik a település ál- gében. Éppen ezért a helyi nyári kulturális szépségeiből meríti. Ez a Dráva menti
döntött, hogy a lakosság kiéheztetésével landó lakosainak számítanak. Harmonikus programot a Zrínyi családnak ajánlják. Az falvak, végtelen mezők, erdők és szántó-
vegye rá őket arra, hogy megadják ma- együttélésükre tekintettel, Krapjét válasz- idelátogatókat csábító számos előadáson, földek élete. Ez az oka annak, hogy július
gukat. Azokban a pillanatokban, amikor tották az első európai gólyafaluvá. Az ennek koncerten és kiállításon túl a legattraktí- első hétvégéjén Koprivnica egy hatalmas
a vár falai között - egy kakas kivételével tiszteletére megrendezésre kerülő progra- vabb esemény kétségtelenül a Zrínyi gár- kiállítási térré változik, melyet kizárólag
– semmi ehető nem maradt, Đurđevac mon az idelátogatók sétahajókázhatnak da őrségváltása, melyre szombatonként a naiv művészeteknek szentelnek. Száz-
lakói kétségbeesett tervet eszelnek ki. vagy lovaskocsikázhatnak, részt vehetnek kerül sor a Zrínyi Miklósnak állított, sast egynéhány kiváló festőművész a derűs
Megmaradt utolsó „élelmüket” ágyúból a kerékpárversenyen, vagy kirándulhatnak ábrázoló szobor előtt. Az egész nyárra ki- drávamenti ég alatt állítja ki alkotásait, s
lövik ki a török seregre. Ulama bég pedig a Lonja mezőre. Akik nem vágynak effajta terjedő gazdag kulturális programot lezá- a helyszínen készíti új műveit, ily módon
bedől a trükknek, s abbéli meggyőződésé- aktív időtöltésre, koncertekben és a tájjel- rásaként a csáktornyai kulturális nyarat az tisztelegve a hlebinai festőiskola gazdag-
ben, hogy lévén kakasokat lődöznek ki az legű autochton ételek gasztronómiai kí- Angyali Szűzmária – azaz Porcijunkula –, sága, és művészeti eredményei előtt.
ágyúból, a đurđeváciaknak még bőven van nálatában lelhetik örömüket. Élje meg ön a čakoveci búcsú napján fejezik be, amikor
mit enniük, visszavonulót fúj. A visszavo- is ezt a falut, melyet a gólyák otthonukul összegyűlnek az emberek és önfeledten www.koprivnicatourism.com
nulás során megátkozta a đurđeváciakat választottak. szórakoznak a koncerteken, az ősi mester-
picokoknak nevezve őket. Egy különleges ségek bemutatóin, a képzőművészeti koló-
szabadtéri színdarabbal a đurđeváciak jú- www.pp-lonjsko-polje.hr niákon vagy a lovas-íjász versenyeken.
nius végén ünneplik meg ezt a legendát.
Az előadás a hiteles helyszínen játszódik www.tourism-cakovec.hr
le, azon a helyen ahol a legenda valóban
megtörtént, s statiszták, kultúrakedvelő
amatőrszínészek, lovasok százai és hivatá-
sos színészek szerepelnek benne.

www.tz-djurdjevac.hr

76 www.horvatorszag.hr KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG www.horvatorszag.hr 77


76 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 77
RENDELETEK A NYÁR A KRAPINAI A NEMESSÉG NAPJAI ZARÁNDOKLAT
HÁRSFA ALATT ŐSEMBERNÉL Gornja Rijeka
Augusztus 14 - 16.
NAGYBOLDOG ASSZONY
Miklouš
Július 12.
Krapina
Augusztus 2 - 30.
NAPJÁN
(vasárnap) Mária Beszterce, Augusztus 15.

Fénykép: Krunoslav Fučkor Fénykép: Sergio Gobbo Fénykép: Antun Premelč Fénykép: Sergio Gobbo

Július az a hónap, amikor Miklouš és a Krapina egyik legjelentősebb szimbó- A nemesség, a hajdan legfelsőbb társadal- A Mária Besztercébe történő Zarándoklat
környező falvak lakosai megünneplik ősi luma kétségtelenül a krapinai ősember, mi réteg, fogalmához, mindig is az udvari- egy magasztos vallási esemény. A Mária
szokásaikat és kulturális hagyományaikat. a gazdag és ősi krapinai történelem ta- asság és a kifinomult ízlés társult. A Gornja Beszterce-i Kegyhely hazánk legismertebb
Előszedik a gondosan őrzött régi tárgyakat núbizonysága és dicsősége. A krapinai Rijeka-i nemesek és úrhölgyek életét az Mária-kegyhelye. Mint egy ötszázezer hívő
és öltözékeket, hagyományos díszekkel látogatás éppen ezért több, mint egy emelkedettség jellemezte, tekintélyüket vesz részt minden évben az ötvenegy-
ékítik fel a házakat és utcáikat, és örömmel szokványos városlátogatás, hiszen ez a pedig a szépség és az igazság iránti kifi- néhány állandó zarándoklaton, melyek
várják az egész napos programra a faluba térség leghíresebb régészeti lelőhelye, az nomult érzés kísérte. Jöjjön és győződjön április elejétől, a Fehér Vasárnaptól kezdő-
érkező vendégeket. A férfiak bemutatják, emberiség egyik bölcsője. Krapina utcáin meg erről ön is, látogassa meg a Kalnik dően egészen a Hálaadás napjáig, október
hogyan is kell használni a régi szerszámo- a Nyár a Krapinai Ősembernél elnevezésű hegy oldalában fekvő Gornja Rijekat, mely végéig tartanak. Ezek egyike a Nagyboldog
kat, az asszonyok pedig gibanicát és más programmal ünneplik augusztus folya- még most is nemesi fényében tündököl. asszony napi zarándoklat, és aki ennek ré-
sós vagy édes süteményeket kínálgatnak. mán a város e felbecsülhetetlen értékét. Pompás báli ruhák suhannak tova a ke- szese lesz, az meggyőződhet arról, hogy a
Ünnepi felvonulással mennek el az évszá- Zágrábból erre az alkalomra külön ki- ringő dallamára a bálterem parkettjén, a horvát Zagorje lakói milyen nagy tisztelet-
zados hársfa alá, ahol a falu öregje olvassa rándulóvonatokat indítanak Krapinába fiatal hölgyek és urak csak úgy vonzzák a ben tartják a vallási ünnepeket.
fel a tréfás parancsokat. Mókás megjegy- a rendezvény összes látogatója számára. tekinteteket az elegáns megjelenésükkel,
zéseket fűz az éppen aktuális problémák- Megérkezvén Krapinába, már várja őket az mivel a gornjorijekai várkastélyban ítélik www.svetiste-mbb.hr
hoz, ám de hagyományos módon, ezzel is idegenvezető egy krapinai városnézésre, oda a legnemesebb úr és a legnemesebb
kihangsúlyozva, hogy miként is közelítet- a Trški vrh-on megrendezendő búcsúba, hölgy címet. Érezze meg ön is a hajdani
tek hétköznapi gondjaikhoz hajdanán az vagy egy kirándulásra a közeli Strahinjčica udvarok varázsát, húzza ki magát és élje át
emberek. A parancs mindig a fiataloknak dombra. Továbbá, augusztus mind az öt azon idők hangulatát, amikor a „kékvérű-
szóló felhívással ér véget, mely szerint, vasárnapján tematikus programok kerül- ek” előtt minden ajtó kitárult.
örvendjenek, és dallal meg tánccal űzzék nek megrendezése a Hušnjakovon, úgy
el a sötét gondolatokat. Ez a hangulat mint: Polgárvasárnap, Egykor és most, A www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
járványként terjed tova az ünnepség részt- krapinai ősember vasárnapja, Etno vasár-
vevői között. nap és a Fesztiváli vasárnap.

www.cazma.hr www.krapina.hr

78 www.horvatorszag.hr KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG www.horvatorszag.hr 79


78 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 79
ŠPANCIRFEST ZAGORJE ELSŐ HANGJA MIT ETTEK ELEINK
Varaždin Sv. Križ Začretje Vrbovec
Augusztus 21 - 30. Augusztus 22 - 29. Augusztus 28 - 30.

Fénykép: Siniša Sović Archívum: Krapina-Zagora Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Dražen Breitenfeld

Évről évre egyre több vendég csatlakozik - ellátogat augusztus végén Varasdba, hisz A Prvi glas Zagorja amatőr dalnokok feszti- Horvátország kontinentális része gazdag
a varasdiak ünnepléséhez, ami nem más, a Špancirfest egy olyan esemény, melyet válja a legfiatalabb zagorjei énektehetsé- konyhaművészetéről híres. Minden telepü-
mint a számukra hagyományosan az egyik nem szabad kihagyni. geket sorakoztatja fel. Zagorje ugyanis az lésnek meg vannak a saját hagyományos
legkedveltebb szabadidős tevékenység: a a vidék, ahol minden dombról visszhang- receptjei és az egyes ételek különleges
laza sétálgatás a város utcáin, vagy ahogy www.spancirfest.com zik a hagyományos zagorjei dallam, s így elkészítésének módozatai. A vrboveciek
ezt maguk a varasdiak hívják španciranje. www.tourism-varazdin.com mindig számítatni lehet a tehetséges éne- augusztus végén szokták bemutatni gaszt-
Tíz napra Varasd tarka utcai szórakozóhel�- kesek újabb nemzedékeire. Éppen ezért ne ronómiai kínálatukat, a Mit Ettek Eleink
lyé, a kacagás és a jókedv városává lénye- hagyja ki azt a lehetőséget, hogy részt ve- esemény keretein belül. Ezeken a napokon
gül át. A város utcáira számos előadómű- hessen egy ilyen eseményen, amely a bá- az egész várost belengi a régies ételek illa-
vész, énekes, színész és tréfamester vonul jos gyermekhangokkal mindenkit elbűvöl. ta, melyek sok szeretettel készülnek, azzal
ki, s az egész város a horvát hagyományok A fesztivált gazdag programsorozat kíséri, a nem titkolt szándékkal, hogy ízeik örökre
bemutatására alkalmas köztérré változik. A így minden vendég élvezheti a könnyű-, beívódjanak a vendégek emlékezetébe.
standokat ellepik a hagyományos kézmű- komoly- és egyházzenei hangversenyeket, Sőt mi több, a vrboveciek egymás között is
ves tárgyak, a képzőművészek műalkotá- valamint az akadémiai, és amatőr festő- versenyeznek a hagyományos ételek elké-
sai, a hagyományos módon készült ételek, művészek kiállításait és a sportversenye- szítésében, s az egész lakomát természe-
italok valamint a különféle emléktárgyak. ket. Arról pedig, hogy senki ne maradjon tesen különböző sportversenyek és zenés
A Špancirfest ideje alatt könnyen eltéved- éhes, a vendéglátók gondoskodnak, akik programok színesítik.
hetünk Varasd utcáin. A képzelet végtelen bőséges gasztronómiai kínálattal egészítik
tengerén hajózva lépten-nyomon egy ki az eseményt. www.vrbovec.hr
újabb esemény vonja el a figyelmét, így
észre sem veszi, hogy milyen gyorsan mú- www.sveti-kriz-zacretje.hr
lik az idő. Egész napokat sétálgathat el az
utcákon, és a nap végén már csak azt kérdi,
hogy miért is szállt le az éj, és miért is jött
el ilyen hamar az alvás ideje. De ne csüg-
gedjen, holnap és holnapután is várják az
izgalmas események, a vidám varasdiak
pedig soha nem fogynak ki az energiából.
Éppen ezért, reméljük, hogy minden ked-
ves vendég, aki szeretné átadni magát a
lazításnak és a szórakozásnak - ilyenek
pedig minden bizonnyal többen is vannak

80 www.horvatorszag.hr KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG www.horvatorszag.hr 81


80 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 81
KELTA ÉJSZAKA RENESZÁNSZ A KAJKAV KULTÚRA VOLODERI ŐSZ
Sisak
Szeptember 5.
FESZTIVÁL HETE Popovača
Szeptember 11 - 13.
Koprivnica Krapina
Szeptember 5 - 7. Szeptember 6 - 13.

Fénykép: Igor Palotay Archívum: Koprivnica városának Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Željko Frankol Fénykép: Zdenko Cvetko

Midőn a szeptemberi égbolton feltűnik az Koprivnica óvárosának falai között szep- Ez alatt a hét nap alatt Krapina látogatói Amikor a voloderi szőlőskertekben le-
újhold, és Sisakra rátelepedik az éj, a gya- temberben egy valódi történelmi látvá- meggyőződhetnek arról, hogy a kajkáv vágják az első fürt szőlőt, kezdetét veheti
nútlan látogatónak az ismeretlen esemé- nyosság kerül megrendezésre. A vitézi kultúra mind a mai napig él, és igencsak a Voloderi Ősz. Sisak-Moszlavina Megye
nyek közepette olybá tűnhetne, hogy egy sátorok alatt lovagok élesítik a kardjaikat, aktuális. Mind erről meggyőződhetnek lakói ugyanis már zsinórban 40 éve ün-
időutazás során, több évszázadnyit repült hogy a párbajban ők nyerjék el valamelyik mind azok, akik ellátogatnak a Kaj u riječi, neplik saját térségükben a szüret kezde-
vissza a múltba. A régmúltba, amikor a hajadon kegyeit, a levegőben vadász- slici, pjesmi i plesu és a Kaj najmlajši je tét. Az idén is gazdag bor- és mustvásár
Kupa-folyón tutajok úsztak, Sisak utcáin sólymok köröznek gazdáik parancsait najslajši kiállításokra. Ezek a kiállítások kíséretében, számos folklór együttes lép
pedig lovagok és tündérek jártak. No de teljesítve, a kereskedők és a kézművesek élő példái annak, hogy a kajkáv tájszó- fel Horvátország minden vidékéről, lesz
nem kell megijedni, ez csak egy előadás. torkaszakadtukból csalogatják a vásárlókat lás a horvát irodalmi kultúra, a képszerű festménykiállítás, szüreti szerszámok és
A sisakiak ugyanis ezzel az egyórás szín- standjaikhoz, melyek roskadásig vannak a költészet és a számtalan tanmese igen eszközök, valamint különféle kézműves
játékkal, melynek színpadául a Kupa-folyó kézműves termékekkel és a régi időkre csak fontos részét képviseli. Ezekben a tárgyak, népviseletek és hagyományos
szolgál, városuk hajdani kinézetét idézik jellemző portékákkal. Az utcákat belengi napokban Krapina a Gde se još to kupiti mesterségek bemutatója. Az esti órákban
meg. A folyón öt uszályból, húsz kupai csó- a reneszánsz ételek, illetve az egykori eg- more kiállítás házigazdája, az ünnepi a fiatalok találhatnak maguknak számos
nakból és háromszáznyi úszó fáklyából álló zotikus alapanyagok illata. A Reneszánsz hangulatot pedig zenéjével a 20 novih szórakozási lehetőséget, hiszen több eszt-
menet úszik. A vízi alkalmatosságokon a fesztivál ideje alatt csak egyetlen szabály kajkavskih popevki című koncert emeli. De rád művész ad koncertet, az ünnepet pedig
nézők szeme előtt játszódnak le különbö- érvényes: semmi sem utalhat arra, hogy ez csupán egy töredéke a rendezvénynek, egy fergeteges tűzijátékkal zárják. Minden
ző jelenetek a kelta és római nép életéből. valójában a 21. században vagyunk. melynek helyszínei: a Ljudevit Gaj tér, a igazi borkedvelőnek melegen ajánljuk,
Minden úszó alkalmatosságot gazdagon Krapina város Galériája, a Hušnjakovo Evo- hogy szeptember közepén látogasson el
díszítenek fáklyákkal és hasonló díszekkel, www.koprivnicatourism.com lúciós Múzeum, valamint a fesztiválterem. Voloderbe, és vegyen részt az ízlelő bim-
a nézőknek a jeleneteket hangosbeszélő- Ugyanakkor, a városka utcáin megtett séta bók valódi ünnepén.
ből kommentálják, a folyó partjáról, on- is elég ahhoz, hogy megérezze a közismert
nan, ahol valaha a kelták éltek. zagorjei vendégszeretetet. www.popovaca.hr

www.sisakturist.com www.kajkavske-popevke.hr

82 www.horvatorszag.hr KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG www.horvatorszag.hr 83


82 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 83
KÖZÉPKORI TÁBOR NEMZETKÖZI VARASDI BAROKK KESTENIJADA -
Desinić - Nagy Tábor kastély
Szeptember 12.
CSIPKEFESZTIVÁL ESTÉK GESZTENYE NAPOK
Lepoglava Varasd Hrvatska Kostajnica
Szeptember 17 - 20. Szeptember 18 - 27. Október 2 - 4.

Fénykép: Miljenko Hegedić Fénykép: B. Težak Fénykép: Helena Huet Fénykép: Antun Pavičić

A középkorban a Nagy Tábor várkastélyt Úgy tartják, hogy a csipkét már több száz A Varasdi Barokk Esték keretein belül Nem létezik olyan gesztenyés finomság,
a Rattkay grófi család uralta. Ez a rendez- évvel ezelőtt hozták a horvát területekre a megrendezett hangversenyek több száz melyet ne találna meg a Kostajnicai Gesz-
vény visszarepít minket azokba az időkbe, fehér barátok, azaz a pálosok. Felismervén évre repítik önt vissza a múltba, azokba tenye Napokon. Azon kívül, hogy meg-
amikor még ők lakták a kastélyt, s mikor szépséget, a vidéki emberek a csipkét saját az időkbe, amikor a muzsika még maga- kóstolhatja a sült és a főtt gesztenyéből
még a város utcáin lovagok és apródjaik hagyományukként fogadták be, melyet san esztétizált művészet volt. A koncertek készült ételeket, vagy a finom gesztenye-
sétáltak. A Középkori Tabor kiváló alkalom a mai napig ápolnak. A csipkekészítés sokasága, melyeken a tekintélyes hazai és püréket, minden látogatót meginvitálnak
arra, hogy itt gyülekezzenek Horvátország művészetét különösképpen a csipkeve- külföldi zenekarok bemutatják a barokk gesztenyét szüretelni. Kiváló alkalom arra,
azon egyesületei, melyek a középkori szo- rés hagyományáról híres Lepoglava lakói zeneművek kortárs interpretációit, a ba- hogy hosszú sétákat tegyen a gesztenyés
kásokat és mesterségeket ápolja. A láto- ápolják. Csipkekészítési tudományukkal rokk város romantikus hangulatát terem- erdőben, közben barátkozzon, élvezze a
gatóknak vonzó programban lesz részük, büszkélkedve, a lepoglavaiaik szeptem- tik meg. Ezek az esték a zenetudományi zenét, és mindent, ami önben jó hangu-
telis tele középkori zenével, zsonglőrözés- berben tartják a Nemzetközi Csipkefeszti- aspektusból is komoly üzenetet képvisel- latot kelt.
sel, jóslással, harci művészetekkel (íjászat, vált, melyen sikeresen népszerűsítik a saját nek, hiszen a repertoárban gyakran sze-
nyílpuskázás, ágyúzás, parittyázás, fáklyás népművészeti kincsüknek tartott csipkét. repelnek újonnan felfedezett, vagy eddig www.hrvatska-kostajnica.hr
kardvívás, buzogányvetés). A szórakozta- Noha a fesztiválon más európai országok- még nem játszott művek is, melyek valódi
tásról pedig a középkori népi bábszínházak ból kiállított csipkék is megtekinthetők, a értékére éppen itt derül fény. Bemutatva
és a középkori tematikájú színházi előadá- látogatókat mégiscsak a hazai kézimunkák ezen műveket és az ismert szerzemények
sok gondoskodnak. Tapasztalja meg ön is, nyűgözik le leginkább, melyek az olyan modernizált változatát a Barokk Esték
hogy milyen is lehetett akkoriban a szóra- ősi csipkeverő központokból származnak, irigylésre méltó eredményeket mutathat
kozás, és vigyen magával egy darabkát a mint Lepoglava, Sv Marija vagy Hvar. fel a barokk zenéhez való professzionális
középkorból. megközelítést illetően. Engedje, hogy a
www.lepoglava-info.hr hegedű és a gordonka húrjai elringassák
www.srednjovjekovni-tabor.net önt ezen a hosszú zenés utazáson.

www.vbv.hr

84 www.horvatorszag.hr KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG www.horvatorszag.hr 85


84 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 85
JELAČIĆ NAPOK GOMBANAP ASSITEJ MÁRTON NAP ZÁGRÁB
Zaprešić
Október 4 - 18.
STUBAKIBAN Csáktornya
Október 12 - 18.
MEGYÉBEN
Stubičke Toplice Dugo Selo, Samobor, Sv. Ivan Zelina, V.
Október 10. Gorica, Jastrebarsko, November 11.

Fénykép: Dražen Breitenfeld Fénykép: Zrinka Košić Fénykép: Mario Jakšić Fénykép: Nada Kozić

Josip Jelačić horvát bán neve szimbolizálja A gombászok mára már hagyományossá Évente egyszer Csáktornya látja vendégül Novemberben, Szent Márton napján válik
a horvát nép önállóság és a császári hata- vált találkozója, a Stubaki Gljivarijada azoknat a színészeknet, akik hivatásukat a a must borrá. A népszerű Martinje, azaz a
lomtól való függetlenség iránti vágyát. A a horvát gombaszedők elkerülhetetlen leghálásabb, de egyben a legigényesebb Márton nap a bor ünnepe, egy olyan ha-
horvát nemzeti érdekek megvalósításának gyülekezőhelye. A látogatóknak garantált közönségnek: a gyerekeknek szentelik. gyomány, mely Horvátország észak-nyu-
szentelt viharos élet végeztével 1859-ben a szórakozás és a laza pihenés a termé- A legtehetségesebb gyermekszínészeink gati térségeiben mély gyökereket eresz-
a zaprešići Szent József kápolnában he- szetben, a friss levegőn. A Pilában gyüle- által előadott színműre koncentrálva a lur- tett, ezért a mai napig megemlékeznek
lyezték örök nyugalomra. Városuk napján a kező kirándulókat különjáratú turistavonat kók egy-két órára teljesen megfeledkeznek róla. Zágráb megye számos településén
zaprešićiek a horvát történelem eme jeles szállítja ide, ahonnan vidám hangulatban azon mindennapi gondjaikról, melyeken ünneplik a Márton-napot, melyek közül
alakjának életét és tetteit is megünnep- indulnak neki a gombaszedésnek. Az egyébként buksijukat törik. Éppen ezért hagyományaikkal és a programok gaz-
lik. A rendezvény keretein belül, mellyel egész napos szüret terméseit estefelé ad- ezen a kizárólag nekik szentelt öt napon dagságával a következő helyek tűnnek ki:
májusban halálának, októberben pedig ják át bevizsgálásra. A rendezvény Mladen Csáktornyán igazi vidám hangulat uralko- Dugo Selo, melynek Szent Márton egyben
születésének évfordulójáról emlékeznek Strižak szakember előadásával, s az azt dik, tele gyerekkacajjal és játékossággal, a védőszentje, Samobor, Sveti Ivan Zelina,
meg, megrendezésre kerül a Jelačić Bál, a követő vidám mulatsággal és a bográcsos amely gyakran a felnőttekre is átragad. Velika Gorica és Jastrebarsko.
Josip Jelačić bán Kupa díjugrató torna és gombaételek kóstolásával zárul. Hozza magával a srácokat, hadd élvezzék
egy gazdasági vásár. Az idelátogatók meg- a kiváló színházi eseményeket együtt a mu- www.tz-samobor.hr
tekinthetik a Novi dvori Jelačić kastélyt, a www.stubicketoplice.hr raközi gyerkőcök sokaságával. www.tzvg.hr
gondosan megőrzött kulturális – történel- www.dugoselo.hr
mi örökség jó példáját. www.assitej.hr www.tz-zelina.hr
www.tzgj.hr
www.zapresic.hr

86 www.horvatorszag.hr KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG www.horvatorszag.hr 87


86 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 87
IVANECI KARÁCSONYI MESE
BÁNYÁSZNAPOK ČAZMÁBAN
Ivanec Grabovnica
December 4 - 5. December 21 - január 6.

Archívum: XMEDIA d.o.o. Fénykép: Davor Kirin

Az Ivaneci Bányásznapok programjaival Minden karácsonyi mese romantikus


rámutat a társadalmi és kulturális élet és tanulságos, különösképpen, ha ön a
hagyományos formáira való emlékezés Szalai család vendége Grabovnicában. A
megőrzésének, valamint a fiatal nem- Szalai család ugyanis a karácsonyi ünne-
zedékek az Ivanec kulturális- történelmi pekre egy különleges csemegével készül
örökségével történő megismertetésének mindazok számára, akik kedvelik az igazi
fontosságágára. Ebben a megvilágításban ünnepi hangulatot. Ilyenkor az udvarukat
minden látogatónak különleges alkalma több százezer tarka izzóval díszítik fel,
lesz megtekinteni a régi bányászati esz- melyek káprázatos fényhatással és idilli
közöket felvonultató kiállítást, és általa hangulattal hatnak minden látogatóra. A
megtapasztalni, hogy milyen nehéz életet karácsonyi istállóban feldíszített jászlat
is éltek őseink. A kiállítást kiegészítik a bá- rendeznek be, amely a tarka karácsonyi
nyász témával kapcsolatos gyermekrajzok díszekkel kivilágított udvarral együtt azt
és szobrok. A rendezvény legizgalmasabb az érzést kelti, mintha egy mély álomból
része azonban a felsorakozott Ivaneci bá- felébredvén egy mesevilágban találnánk
nyászcsapat történelmi felvonulása lesz, magunkat, a valódi horvát karácsonyi mese
az ő feladatuk egyébként a vendégek szí- világában.
vélyes fogadása és a házigazdai teendők
ellátása. www.tzbbz.hr
www.cazma.hr
www.ivanec-turizam.hr

S Z L AVÓ N I A
88 www.horvatorszag.hr KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG
88 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR
SOKÁC SOKADALOM DORF - DOKUMENTARISTA IVANA BRLIĆ TRENK PANDÚRJAINAK
Županja
Február 13 - 24.
ROCKFILMEK FESZTIVÁLJA MAŽURANIĆ ÚTJÁN
Vinkovci, Március 5 - 8.
MESEVILÁGÁBAN Kutjevo
Május
Slavonski Brod , Április 13 - 18.

Fénykép: Franjo Andrašević Archívum: Vukovár-Szerémség Megye Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Josip Perčević Fénykép: Zlatko Burivoda

Županja lakóinak az irányú törekvése, Ha a zenei dokumentumfilmek ideális mó- Ivana Brlić Mažuranić, a legszebb gyer- A kutjevóiak nem hagyják ki a lehetőséget,
hogy megőrizzék a sokác népcsoport don kapcsolják össze a képet és a hangot, mekmesék némelyikének horvát szerzője, hogy vendégeiket szórakoztathassák. Ilyen
felbecsülhetetlen értékeket képviselő akkor a DORF határozottan a legnagysze- életének egy részét Slavonski Brodban töl- apropóból ünneplik meg Mária Terézia lá-
kulturális tradícióit szemmel látható ezen rűbben hozza össze a filmek és a zene tötte. Éppen ezért brodiak minden évben togatását is, aki 1741-ben tartózkodott
az ünnepségsorozaton, amely a szlavóniai szerelmeseit. Vinkovci városának inspiratív megemlékeznek születésének napjáról, és Kutjevoban. A Kutjevót ért eme nagy
hagyományok gazdagságán és pompáza- atmoszférájában élvezze a formabontó átadják magukat a képzelet világának. A megtiszteltetést nem felejtették el a város
tosságán alapul. A város utcáin ilyenkor Dokumentarista Rockfilmek Fesztiválja rendezvény egy hete alatt a város egésze lakói, s egy nagy előadással emlékeznek
muzeális értéknek tűnő, pompásan fel- horvát és más országokból érkezett szös�- a gyermekek találkahelyévé lényegül át, meg róla, amely könnyedén elcsábít és
díszített lovaskocsik gurulnak végig, me- szeneteit. A legkülönbözőbb, innovatív illetve különböző irodalmi, színházi, fes- három évszázaddal ezelőttre repít minket
lyeken a legszebb szlavón népviseletekbe filmes történetek a zenei ikonokról nem tészeti és fotó műhelyek színterévé válik. vissza. A város utcáin ősi katonai alaku-
öltözött, büszke kocsisok ülnek. A farsangi csak a dokumentumfilmek kedvelőit fog- Ezek a gyermektalálkák egy előadással latok, rezesbandák és egyéb együttesek
felvonulást, amely a vendég „származási ják lenyűgözni, hanem a hozzá nem értő kezdődnek, melyet az Ivana téren az írónő vonulnak fel, a Kutjevo kastély előtt pedig
helyétől” függetlenül minden látogatót közönséget is, amelyik az idén is számos háza előtt mutatnak be. A rendezvény záró színházi előadást szerveznek, mely jól
lenyűgöz, az olyan kötelező szertatások workshopon, kiállításon, könyvbemuta- ünnepségén a város kulcsait visszaadják a szemlélteti az elmúlt időket.
kísérik, mint a pálinkafőzés és a szlavón tón, és természetesen koncerten vehet polgármesternek, majd egy színielőadás
disznótor. Az idén ezt a színes kavalkádot részt. következik az Ivana Brlić Mažuranić általá- www.tz-kutjevo.com
Horvátország más tájairól és külföldről nos iskolában, amely Horvátország szerte
érkező folklór együttesek tucatjainak ven- www.dorf-vk.com tarka iskolaként ismert, mivel kívül-belül
dégszereplése teszi még érdekesebbé. az írónő mesealakjaival dekorálták.

www.tz-zupanja.hr www.slavonski-brod.hr

90 www.horvatorszag.hr SZLAVÓNIA SZLAVÓNIA www.horvatorszag.hr 91


90 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 91
PAKRACI NYÁR SZÍNÉSZFESZTIVÁL EGYPERCES FILMEK BRODSKO KOLO
Pakrac
Május 9 - június 20.
Ilok
Május 16 - 25.
HORVÁT FESZTIVÁLJA Slavonski Brod
Május 30 - június 21.
Požega
Május 29 - 30.

Archívum: Pakrac város Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Dražen Bota Fénykép: D. Mirković Fénykép: Darko Janković

A pakraciak saját középkori örökségüket a Oly annyira csodáljuk a színészeket; néha A filmesek körében különleges kihívást Slavonski Brod közismert a hagyományos
Pakraci nyár nevű multimédiás tartalmú a nevetéstől, néha meg a sírástól kön�- jelent az egyperces filmes formátum. Ez ünnepi rendezvényeiről, melyek közül a
és karakterű rendezvénnyel ünnepelik. A nyezünk, néha pedig egyszerűen eláll a a formátum ugyanis is az ötlet kitalálását leghíresebb a Brodsko kolo. Régen, Szent
különféle műfajú színházi előadásokon és lélegzetünk az előadások láttán. Az utolsó és megvalósítását illetően kompromis�- István napján a brodiak összegyűltek a
koncerteken felül ugyan is a látogatók szá- jelenetet követő tapson kívül azonban csak szumkészséget igényel. Mindössze egy város főterén és ropták a nagy Brodsko
mos sporteseményt is figyelemmel kísér- ritkán részesülnek a teljesítményükhöz percben tartalmazhatja a film a megadott kolót, a körtáncot, mely gyakran több száz
hetnek, úgy mint: kerékpáros versenyek, mérten méltó elismerésben. Szerencsére, cselekmény összes elemeit, a bevezetést, kipiperézett sokác legény és leány összefo-
teremfoci torna, hegyi-biciklis maraton, az iloki Színészfesztivál mindezt megvál- a bonyodalmat és a megoldást. Az egy- nódott kezéből „állt össze”. A város napja-
vagy a küzdősportok szemináriuma. Mind- toztatja. Egy héten keresztül Vukovár – perces filmek gyakran vonzzák az amatőr inkban is az él-hal ezért a kólóért, ám az
ezen események a középkor jegyében Szerémség megye szerte olyan színházi filmeseket is, akiknek nincs lehetőségük ez alkalomra szervezett program egy kicsit
zajlanak, azokra az időkre emlékeztetve előadásokkal vendégszerepelnek, melyek nagy projectek megvalósítására, ami ter- más. A vendégek megtekinthetik a népraj-
minket, amikor Pakracot a templomosok ilyen vagy olyan módon az elmúlt évben mészetesen nem jelenti azt, hogy nem zi- és a képzőművészeti múzeumot, részt
és az iváncosok uralták, a város pedig elnyerték a kiváló színészi alakításáért járó rendelkeznek a megfelelő képességekkel. vehetnek a gyermek seregszemléken, a
fontos gazdasági szerepet játszott, mivel díjat. Az egész térséget áthatja a színmű- A legkülönfélébb műfajú, témájú, és üze- süteményes vásáron, a fogatos parádén,
akkoriban itt működött Horvátország első vészet szellemisége, a közönség ujjongva nettel készült filmek gyűjteményét, mely- a díjugrató- és ügetőversenyen. Szinte az
és egyetlen pénzverdéje. üdvözli a színpadra lépő színészeket, az nek egyetlen közös vonása az egyperces egész város visszhangzik a folklór együtte-
előadások után pedig az egész síkságon időtartam, megtekintheti a požegai Egy- sek és népzenei seregszemlék zenéjétől, de
www.pakrac.hr visszhangzó fergeteges tapssal kíséri ki perces filmek fesztiválján, melynek tekinté- a legizgalmasabb mégis a legszebb horvát
www.tz-pakrac.hr őket. Zárszóként pedig a színészek ajándé- lye az utóbbi időben világszerte megnőtt. népviseletbe öltözött lány megválasztása.
kozzák meg a színészeket, ugyanis a Fesz- Lazítson, nyújtsa ki a kezét, szorosan fog-
tivál végén egy három tagból álló színész www.crominute.hr ja meg a másikét, és ne engedje, hogy a
zsűri ítéli oda a kollegáknak a díjakat. Brodsko kolo megszakadjon.

www.hddu.hr www.brodsko-kolo.com
www.fa-broda.hr

92 www.horvatorszag.hr SZLAVÓNIA SZLAVÓNIA www.horvatorszag.hr 93


92 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 93
ORAHOVACI TAVASZ GRAND PRIX KUTJEVO BARANYAI „PJESME PODRAVINE I
Orahovica
Június 1 - 7.
Kutjevo
június
BETYÁRNAPOK PODRAVLJA” ZENEI
Draž
Június 5 - 7.
FESZTIVÁL
Pitomača, Június 12 - 13.

Fénykép: Vladimir Grgurić Fénykép: Zlatko Burivoda Fénykép: Antonio Sobol Fénykép: Gordana Jakupec

Az Orahovaci tavasz többnapos rendez- A Grand Prix Kutjevo egy nemzetközi díjug- A baranyaiak arról híresek, hogy minden A káprázatos drávamenti tájak és a helyi
vénnyel Orahovica városa megnyitja kapu- rató lovas torna. A fajtiszta lovak tenyész- összejövetelüket fergeteges hangulat ural- emberek hazaszeretete gyakori témái az
it a világ összes tájáról ideutazó látogatók tésének többéves hagyományának és a ja. Nincs olyan ünnep Baranyában, melyen ottani költők verseinek. Sőt, legszebb nép-
előtt. Ezzel a rendezvénnyel hivatalosan kiváló zsokéknak köszönhetően lett ez a unatkozni lehetne. Ezt támasztja alá a dalaink nagy részét éppen a drávamenti
is megnyitják az orahovaci nyári turista torna ennyire népszerű és különlegesen Dražban rendezett Baranjski bećarac is. A szerzők hagyták ránk örökül. Ezért jelent ez
szezont. A program nagyon sokszínű, és látogatott esemény. A kutjevoi tornát kü- folklór együttesek sokaságának fellépései, a zenei fesztivál kiváló alkalmat arra, hogy
mindenki számára tartogat valamit. A lönösképpen kedvelik az osztrák, magyar, a népi kóló-tánc és az ételekben-italokban megismerje a drávamenti térség gazdag
sport szerelmeseit biztosan feldobják a szlovák, szlovén és német zsokék, és ezért gazdag lakoma mellett Dražban kiválaszt- zenei és költészeti hagyatékát. Júniusban
kispályás labdarúgó mérkőzések, vagy a vesznek részt rajta olyan gyakran. Éppen hatja a legszebb leányt és menyecskét, két napon, Pitomača színpadján a régió
bocsázás, míg azok a vendégek, akik kul- ezért a hazai versenyzők mellett mások részt vehet a népviseletek divatbemu- legkiválóbb zenei tehetségei állnak ki a
turális programokra vágynak, a színházi is igyekeznek elnyerni a bírák és a közön- tatóján, valamint a kézimunkák, a régi közönség elé. Első este élvezheti a kevésbé
előadások egyikét fogják választani. A ze- ség szimpátiáját, és ez által kiérdemelni bútorok, szerszámok és titokzatos tárgyak ismert előadók műveit, ám a második na-
nekedvelők a számos néptánc együttes és a díjugrató verseny nagydíját. A lovak és kiállításán, melyek nagy része a nagyma- pon, mostanra már bejáródott sorrendben,
hazai pop-rock csillag koncertjein találnak a lovasok közötti harmónia és a kecses ma ládájából került elő. Ha érdekli Baranya a vendégeket olyan együttesek és szólisták
majd szórakozási lehetőséget. mozdulatok látványa már a művészet ha- térségének izgalmas hagyománya, akkor szórakoztatják, akik már kiemelkedő karri-
tárait súrolja, a kutjevoi Grand Prix pedig ez is, s természetesen a vidám szórakozás ert tudhatnak magukénak.
www.orahovica.hr jó alkalom arra, hogy e felől ön is megbi- is telitalálat az ön számára.
zonyosodjon. www.pitomaca.hr
www.draz.hr
www.tz-kutjevo.com

94 www.horvatorszag.hr SZLAVÓNIA SZLAVÓNIA www.horvatorszag.hr 95


94 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 95
ARATÁS ÉS CSÉPLÉS VALPOVÓI NYÁR ESZÉKI NYÁRI ĐAKOVÓI HÍMZÉSEK
A MÚLTBAN Valpovo
Június 23 - 28.
ÉJSZAKÁK Đakovo
Június 30 - július 7.
Županja Június 26 - 27., július 24 - 25.,
Június 20 - július 4. augusztus 28 - 29.

Fénykép: Zvonimir Tanocki Fénykép: Predrag Matijanić Archívum: Eszék Megye Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Saša Pjanić

Az éves aratáshoz fűződő munkák oly an�- Nyaranta egész Szlavóniát magával ra- A nyári hónapok Eszéken a minden kor- Đakovo nyaranta nagy múltú és gazdag
nyira beleivódtak a szlavón emberek tár- gadja a vidámság és az ünnepi hangulat. osztályt és ízlést kielégítő vigadalommal hagyományait ünnepli, hiszen Đakovoban
sadalmi és kulturális életébe, hogy idővel Ez alól június utolsó hetében Valpovo érnek véget. Városszerte számos színházi a szlavón kulturális hagyomány három kü-
már nem csak megélhetési szükségletté, sem maradhat ki. Ugyanis júniusban hét és zenei produkcióval kedveskednek a lönböző szelete mutatkozik be az egységes
hanem az ottani emberek szorgalmának napon át megszakítás nélkül immáron gyermekeknek és felnőtteknek. A vendég- júliusi rendezvénybe sűrítve: a folklórműsor
szimbólumává is váltak. Ezért is olyan 41 éve Valpovó ad otthont az amatőr mű- látóhelyeken a messzeföldön híres szlavón keretein belül számos zenés programmal
izgalmas minden alkalommal részt venni vészegyütteseknek. Így az idén is a város ételeket készítik, s különleges élmény eze- szórakoztatják a látogatókat; a különféle
azokon a rendezvényeken, melyek a nehéz utcáin tartják meg az eredeti lovas foga- ken a napokon végigsétálni a Dráva part- gasztronómiai kínálatban elsősorban a
munka mellett a szép aratási szokásokat is tok, dalárdák és amatőrénekesek folklór ján. Látogasson el Eszékre és tapasztalja halpaprikás, a čobanac és a đakovoi kulen
bemutatják. Így például, júliusban Županja szemléjét. Ugyanakkor a szlavón ünnep meg személyesen is a szlavón vendégsze- jeleskedik; a lótenyésztés tradícióját pedig
látogatói élvezhetik azon népviseletek lát- nem lenne teljes, ha a valpovóiak nem retetet, melyről annyit mesélnek! a đakovoi ügetőpályán megrendezett
ványát, melyek kizárólag az e fajta mun- gondoskodnának a hagyományos ételek versenyek pazar bemutatója alkalmával
kákhoz készültek, valamint megkóstolhat- és italok gazdag kínálatáról. Ez így együtt www.tzosijek.hr ismerhetjük meg. Az idén is a szlavón és
ják az erre az évszakra jellemző ételeket fergeteges hangulatot garantál minden baranyai kulturális örökség tisztelői élvez-
és italokat is. A népi szokások mellett, olyan vendég számára, aki ezeken a napo- hetik azt a több ezer népviseletet, zenét,
melyek az aratás természetes „velejárói”, kon nyitott lélekkel látogat el Valpovoba, táncot és szokást, melyekre eme térség
a rendezvényen megtekinthetők lesznek hogy szórakozhasson és élvezhesse a gaz- emberei igazán büszkék lehetnek. Ők is
a különböző kézimunkák, a bosnyák slin- dag valpovoi hagyományokat. mindannyian részt vesznek a színes és vi-
gelésektől a dísztökig, a vendégeket pedig dám ünnepi felvonulásban.
lovaskocsikon szállítják a város utcáin. www.valpovo.hr
Látogasson el Županjaba, és hagyja, hogy www.tz-valpovo.com www.tz-djakovo.hr
magával ragadja önt az itteni szorgos em-
berek lelkülete.

www.tz-zupanja.hr

96 www.horvatorszag.hr SZLAVÓNIA SZLAVÓNIA www.horvatorszag.hr 97


96 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 97
ESZÉKI KULTURÁLIS VUKOVÁRI MIHOLJACI POŽEGAI
NYÁR FILMFESZTIVÁL SOKADALOM KULTURÁLIS NYÁR
Osijek Vukovar Donji Miholjac Požega
Június végétöl - július végéig Július 1 - 5. Július 9 - 12. Július 15 - augusztus 15.

Fénykép: Marin Franov Archívum: Vukovári filmfesztivál Fénykép: Melia Vidaković Fénykép: D. Mirković

Az Eszéki Erőd, a hajdani viharos törté- A filmfolyam ismét közeleg! A Duna szim- Donji Miholjac négy napon keresztül a tra- A Stari grad sétánya a požegai lakosok ked-
nelmi események színtere nyáron kiváló bolikusan köti össze azokat az országokat, dicionális szlavóniai folklórszemle színtere. venc sétálóhelye. Főleg július és augusztus
művészprogramok színpadjává változik át, melyeken keresztülfolyik, vagy amelyekre Miholjac utcáin gyülekeznek a szlavóniai, folyamán, amikor a sétálóövezetek számos
ugyanis az Eszéki kulturális nyár keretein közelsége okán hatással van. Így a Vukovári de a más régiókból is ideérkező kultúr- kulturális eseményt, hangversenyt és szín-
belül megrendezett programok éppen a Filmfesztivál is befolyásos bemutatása a művészeti társaságok. Ritkaságszámba házi előadást kínálnak. Séta közben élvez-
város utcáin és közterein játszódnak le. világ egyik legvitálisabb filmgyártásának menő alkalom ez arra, hogy egy helyen heti a komolyzene dallamait, részt vehet
Így ezt a barokkos hangulatot számos – a dunamenti országok filmjeinek. A gyűljön össze ilyen sok különböző folklór a hazai pop előadók koncertjein, megte-
színházi előadás, művészi performansz, folyó partján, vagy a Nobel-díjas Ružićka együttes. A kultúr-művészeti társaságok kintheti valamelyik kiállítást, vagy akár
kiállítás, hangverseny, valamint irodalmi házának termében történő filmvetítések, felvonulása és fellépése mulatsággal, ellátogathat valamely színházi előadásra
est és filmelőadás tarkítja. Természetesen a házigazdák a kellemes atmoszféra szel- zenével és tánccal vonzza ide látogatóit, is. A Požegai kulturális nyár csúcspontját a
különösen nagy hangsúlyt fektetnek a ha- lemében fogant vendégszeretete, és a a festmény- és néprajzi kiállítások bemu- kortárs horvát irodalmi fesztivál képviseli,
zai, eszéki művészek bemutatására is, de tájjellegű ételkülönlegességek kellemes tatják a hajdani mindennapok szépségeit, melyen tíz kiemelt hazai író mutatja be
az ország más tájairól és külföldről is szép időtöltést ígérnek, és egyben azt sejtetik, a levegőben terjengő ínycsiklandó illatok műveit. Ez alkalommal az alkotásokból
számban jelentkeznek be a vendégszerep- hogy Vukovar és a Duna rendelkeznek az- pedig arra csábítják a vendégeket, hogy készül egy gyűjtemény, és ennek összeállí-
lő művészek. zal a plusszal, amit nem lehet szavakkal megkóstolják Szlavónia híres gasztronó- tásában a közönség is aktívan részt vehet.
leírni. Csak átélni lehet. miai különlegességeit.
ljetokulture.osijek.hr www.pozega-tz.hr
www.vukovarfilmfestival.com www.tz-donjimiholjac.hr

98 www.horvatorszag.hr SZLAVÓNIA SZLAVÓNIA www.horvatorszag.hr 99


98 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 99
RÓKUS NAP GLORIA FESTUNG SLATINAI ZARÁNDOKLAT
Virovitica
Július 31 – augusztus 23.
Slavonski Brod
Augusztus
KULTURÁLIS NYÁR NAGYBOLDOGASSZONY
Slatina
Augusztus 5 - 30.
NAPJÁN
Aljmaš, Augusztus 14 - 15.

Fénykép: Ivan Šemper Archívum: Foto Breza Fénykép: Željko Juras Fénykép: Antonio Sobol

Szent Rókus Virovitica város védőszentje. Brod, az ősi erőd most újból átéli legdicső- Akik nyáron ellátogatnak Slatinába, azo- Ezrével zarándokolnak a hívők
Ezért nem csoda, hogy a viroviticai lako- ségesebb pillanatait, amikor is falai mögött kat kellemesen meglepi a színes kulturális Nagyboldogasszony napján az almási
sok éppen Szent Rókus napján, augusztus bátor lovagok és katonák járkáltak. Ezt a események bősége, melyek nyár folyamán kegyhelyre, Eszék-Baranya megye leghíre-
16-án ünneplik városuk napját is, azaz Gloria festung nevű látványos előadásnak Slatinát valódi kulturális kincsestárrá vál- sebb búcsújáró helyére. Az utóbbi néhány
Rokovót, mely a több napos rendezvény köszönhetjük, amely a fények, a hangok és toztatják át. A város utcáin és parkjaiban évben a kegyhely a négy évszázadnyi
központi eseménye. Virovitica lakói szerint a káprázatos kosztümök színes kavalkád- számos program kerül megrendezésre, fennállásának legfényesebb pillanatait éli,
a Rókus napi ünnepségek iránt évről évre ja. Az előadásban nagyszámú statiszta, ezek teljesen új arculatot kölcsönöznek ugyanis az új Menedéket Nyújtó Szűzanya
nagyobb az érdeklődés. Valaha ez az ünnep régi katonai egységek tagjai, színészek és neki, a résztvevőket pedig egy új, a kul- templom, mely a régi helyén épült, sok
csupán egy szerény vásár volt, ma viszont a énekesek szerepelnek. A látványt fényef- túra és a művészet iránti fogékonysággal hívő szerint még fenségesebb, mint ami-
programok tekintetében egy igazi marato- fektusokkal fokozzák, ami a brodi erődnek ajándékozza meg. Egy ilyen siker kulcsa a lyen a hajdani volt. Ezért hát ne hagyja ki
ni ünnepé nőtte ki magát. Ezeken a napo- egy olyan új életet kölcsönöz, amilyet még sokszínűség, pontosabban ezeken a napo- ezt a felejthetetlen szellemi megtapaszta-
kon egész Virovitica az általános ünneplés nem élt meg, azaz a színházi látványosság kon Slatinában megtalálja azt a kulturális lást, melyet a kegyhely nyújthat önnek.
jegyében él, és a kulturális programok, és szenvedély hangulatát. kifejezésformát, amely a legjobban illik
valamint az izgalmas sportesemények a önhöz – legyen az színházi előadás, hang- www.svetiste-aljmas.hr
legjobban igazolják vissza ezt a felfokozott www.tzgsb.hr verseny, mozi, kiállítás, régi kézműves
hangulatot. A Rókus nap ünnepe az új és mesterségek vagy kulináris különlegessé-
a régi hagyományok sikeres egyesítése. gek bemutatója, mindenhová elkíséri önt
Ismerje meg a viroviticai hagyományok a napokban megjelent kulturális - idegen-
gazdagságát, az esztrád csillagok előadá- forgalmi kalauz.
saihoz pedig jó szórakozást kívánunk.
www.tz-slatina.hr
www.virovitica.hr

100 www.horvatorszag.hr SZLAVÓNIA SZLAVÓNIA www.horvatorszag.hr 101


100 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 101
DENEVÉREK NEMZET- ŐSI SPORTOK LÁTOGATÁS A RÉGI BARANYAI ŐSZ
KÖZI ÉJSZAKÁJA OLIMPIÁJA IDŐKBE Beli Manastir
Szeptember
Papuk Brođanci Otrovanec
Augusztus 28. Augusztus 30. Augusztus 30.

Fénykép: Vlatka Dumbović Fénykép: Marin Janković Fénykép: Josip Mikolčić Fénykép: Ivica Bela

A denevérek azok a repülő emlősök, me- Milyen sportokban őssze meg erejüket és Bármennyire is az ősi kézművességeket és Ősszel Baranya az őszi termények színkre-
lyek élelem után kutatva köröznek a fejünk ügyességüket őseink? Ezek olyan adatok, szokásokat ünneplik a drávamenti embe- ációiban pompázik. Bármerre is fordítjuk
felett, számos horror történet főszereplői, melyeket a történelemkönyvek nem em- rek, ezzel a rendezvénnyel ezt mégis na- tekintetünket, a tájkép összemosódik a
másrészt ezen állatoknak jelentős ökoló- lítenek meg. Ahhoz, hogy ezt felfedez- gyon korszerű elvárásoknak megfelelően vörös, sárga és barna árnyalataival. Ez egy
giai szerepük is van, ugyanis ők a környe- zük, kénytelenek leszünk meghallgatni teszik, ugyanis a Látogatás a régi időkbe olyan időszak, amikor a baranyai kémé-
zetünk tisztaságának legmegbízhatóbb nagyapáink és nagyanyáink meséit, vagy olyan rendezvény, mellyel ugyan az it- nyekből a konyhákból előtörő mámorító
jelzői. Tekintettel arra, hogy az Európában meglátogatni az Ősi sportok olimpiáját. teni lakosok folyamatosan ápolják saját illat terjeng, főzik a pálinkát és befőzik a
létező 45 faj közül Horvátországban 35 Brođanciban ugyanis ilyenkor rendezik drávamenti hagyományaikat, mégis egy télirevalót. Az összes tradicionális baranyai
meghonosodott faj található, ez egyértel- meg a különböző ősi sportok versenyét, szabadtéri, interaktív múzeumra hasonlít. finomság ilyenkor egy helyen megtalál-
műen utal arra a tényre, hogy a horvátor- melyekkel a juhászok szórakoztak, mialatt A látogatók előtt régi hagyományos törté- ható - Beli Manastirban. És amíg ön azon
szági levegő még mindig a legtisztábbak őrizték a nyájat, a földművesek, amíg la- netek játszódnak le, és ezekben ők is aktí- töpreng, hogy kinek a fazekába kóstoljon
közé sorolható Európában. Különösen sok zítottak egy kicsit, vagy a gyerekek játszás van részt vehetnek. Mindenki kipróbálhat- először bele, látogassa meg valamelyik
példány telepedett meg a Papuk hegység közben. Ezek olyan tornák, melyekkel a ja a régi jó kenyér készítését, begyújthatja standot, ahol ősi kézműves mesterségeket
Természetvédelmi parkjában, ahol min- hajdani legények igyekeztek meghódítani a kemencét, vagy zúzhatja a tökmagokat mutatnak be a házigazdák. A kellemes
den évben megünnepelik a denevérek a kiszemelt hajadont, vagy melyek által a egy régi mozsárban. A drávamenti naiv hangulatot számos folklór együttes fellé-
éjszakáját. Látogasson el ön is Papukra, szomszédos falu legényeivel mérték össze festők a helyszínen készítik üvegen a táj- pése egészíti ki, autentikus baranyai nép-
győződjön meg valódi szépségéről, közben erejüket. Manapság viszont olyan verseny- festményeket, fiákerek köröznek és csa- dalokkal tarkítva.
hallgassa meg valamelyik hazai szaktekin- számoknak, mint pl. a kötélhúzás, kőlökés logatják a járókelőket egy kocsikázásra, a
télyünk előadását, és tudjon meg többet vállról, patkódobás vagy zsákfutás, nincs tamburák és cimbalmok csak arra várnak, tzg-belimanastir.baranja.biz
az indokolatlanul rossz hírben álló denevér komoly versenyjellege, de pompás szóra- hogy magukkal ragadják önt a szédítő kör-
állatvilágáról. kozási lehetőséget nyújt minden résztvevő táncba. Ezen kívül lesznek még méhészek,
és szurkoló számára egyaránt. patkolókovácsok, fazekasok – de nem
www.pp-papuk.hr áruljuk el, hogy mi minden vár önre, ha
www.tzobizovac.hr meglátogatja Pitomačat. Inkább jöjjön, és
győződjön meg erről személyesen.

www.pitomaca.hr

102 www.horvatorszag.hr SZLAVÓNIA SZLAVÓNIA www.horvatorszag.hr 103


102 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 103
„SZLAVÓNIA ARANY SELYMES NAPOK VINKOVACI ŐSZ ROMBERG ZENÉS ESTÉI
HÚRJAI” FESZTIVÁL Podvinje
Szeptember 7.
Vinkovci
Szeptember 18 - 20.
Belišće
November 6., 13., 20.,
Požega és 27.
Szeptember 3 - 6.

Fénykép: Foto Knajs Fénykép: Josip Perčević Fénykép: Darko Puharić Fénykép: Darko Jančikić

Ha szeretné megismerni az igazi szlavóni- A podvinji selyemgyártás a 19. században A vinkovaciak gyakran mondják, hogy aki Sigmund Romberg a 20. század jelen-
ai lakomát, akkor ez a Fesztivál lesz az ön élte fénykorát. Az akkori selyemszövés egyszer megtapasztalta a Vinkovaci ősz tősebb zeneszerzőinek egyike. Amerikai
kutatásának célpontja, ugyanis a Szlavónia hagyományának emlékére, melyhez még hangulatát, az nehezen tudja elképzelni, tartózkodása alatt számos operettet és
arany húrjai az a fesztivál, mely kizárólag ma is kötődnek a podvinjiak, népi ünnepet hogy vissza ne térjen ide újra! Így igaz, ne- filmzenét komponált, ezek közül néhány,
a végtelen mezők dallamait ápolja, a tam- tartanak, ilyenkor a látogatók megnéz- héz ellenállni a csábításoknak, melyekkel mint pl. a Fehér orgonák, kivételesen nagy
bura hangjait és a lírai verseket a családról, hetik, hogyan készült valaha a selyem. 10 őszi napon át a fáradhatatlan vinkovaci népszerűségnek örvend világszerte. Ze-
szerelemről és a hazáról. A fesztivál felejt- Az asszonyok selyemruhákba öltöznek, a házigazdák minden tekintetben kitesznek nei munkatársai között George Gershwin
hetetlen utazásra viszi önt Szlavónia hos�- fejüket káprázatosan szép kendőkkel kötik magukért. Az egész város a zene és a tánc neve is szerepelt. Gyermekkora egy részét
szú zenei hagyományán keresztül, egyben be, aki pedig kimarad a körtáncból, mely- társaságában él a vendégeivel együtt, Romberg Belišćeben töltötte, ezért a város
alkalma lesz megismerkedni a modern hez Podvinje apraja-nagyja csatlakozik, ugyanis a Vinkovaci ősz egy olyan folklór lakosai még ma is örömmel emlékeznek
zenével is, azon szerzeményekkel, melyek akkor elszalaszthatja az alkalmat, hogy szemle, ahol nem csak a szlavón hagyomá- meg leghíresebb polgártársukról. Jöjjön,
nem igen kerülnek le a rádiók zenés műso- átérezze a térségben élő emberek őszinte nyokat ápolják, hanem az ország minden és győződjön meg róla ön is, hogyan ké-
rainak toplistáiról. A Szlavónia arany húrjai örömét. A selymen kívül más olyan hagyo- tájára jellemző régi szokásokat is megidé- szülnek erre a rendezvényre, vegyen részt
a hagyományos és az esztrád műsorok mány előtt is tiszteleg ez a rendezvény, zik, azzal a céllal, hogy megünnepeljék a Romberg zenés estéken, melyeket az
sikeres egyesítése, és ez által minden láto- amely megszépíti Podvinje lakosságának azt az évszakot, amikor a természet meg- amatőr színházak támogatásának szen-
gató számára jó szórakozást biztosít. életét. Az óriásüstből folyamatosan csa- ajándékoz minket egészéves munkánkért. telnek.
polják a frissen főzött szilvapálinkát, azok Minél harsányabb a dal és hangosabb a
www.pozeskifestival.hr számára pedig akik valamivel meg szeret- nevetés, annál nagyobb a vinkovaciak há- www.belisce.net
nék édesíteni életüket, ősi receptek szerint lája a sikeres termésért, ezért csatlakozzon
készítenek házi lekvárokat. A podvinjiak ön is hozzájuk, és élje át ma a múlt idők
igazán tudják, miként lehet a szórakozást hangulatát.
az egészséges életmóddal párosítani.
www.vk-jeseni.hr
www.tzgsb.hr

104 www.horvatorszag.hr SZLAVÓNIA SZLAVÓNIA www.horvatorszag.hr 105


104 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 105
VIP SNOW QUEEN ZENEI BIENNÁLE
TROPHY Zágráb
Április 17 - 26.
Zágráb, Január 4. és 6.

Archívum: Horvát Síszövetség Archívum: Zágráb város Idegenforgalmi Közössége

TZ Međimurska - TZ Bjelovarsko-bilogorska - A világkupa síelői és síelőnői gyakran Ismételten, immáron huszonötödik alka-
Ruđera Boškovića 3, Trg Eugena Kvaternika 4, emlegetik a zágrábi versenyeket, mint a lommal lesz Zágráb az új hangzás és az
40000 Čakovec; 43 000 Bjelovar; számukra legkedvesebbeket, részben a új keletű zenei koncepciók házigazdája. A
tel./fax: +385 40 390 191, tel.: +385 43 243 944, sljemei pályák jó minősége, s részben a biennálé – a kortárs zene nemzetközi fesz-
e-mail: info@tzm.hr, fax: +385 43 241 229,
feledhetetlen hangulat miatt. Ebben a pár tiválja - ez évi témája: a zene és a politika.
www.tzm.hr e-mail: info@tzbbz.hr,
www.tzbbz.hr
napban ugyanis egész Zágráb a síelésért Arról, hogy milyen kapcsolatok lehetsége-
TZ Varaždinska - él. A többnapos szórakoztató események, sek a politika és a zene együttélésében,
Stanka Vraza 4/VIII, TZ Koprivničko-križevačka - melyeket a Jelačić Bán téren, valamint a a látogatók az olyan klasszikus formák
42000 Varaždin; Antuna Nemčića 5, város más pontjain rendeznek meg, teszik modern előadásában győződhetnek meg,
tel.: +385 42 394 100, 48000 Koprivnica; a Nemzetközi Síkupát izgalmassá és érde- mint az opera, a balett, de természetesen
fax: +385 42 394 230, e-mail: tel.: +385 48 624 408, kessé. A figyelem azonban mégis csak ma- az olyan formátumokban is melyek a zenei
tz.var.zupanije@vz.t-com.hr, fax: +385 48 624 407, gára a versenyre koncentrálódik, melyeken kifejezésmód legvégsőbb határait feszege-
www.turizam-vzz.hr e-mail: tz-kk-zupanije@kc.t-com.hr, a szívélyesség és a sportos lelkület valódi tik, mint például a multimédiás projektek,
www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr párharcait vívják. az elektromos zene, vagy a koreodráma.
TZ Sisačko-moslavačka -
S. i A. Radića 28/II, TZ Krapinsko-zagorska -
44000 Sisak; Zagrebačka 6,
www.vipsnowqueentrophy.com www.mbz.hr
tel.: +385 44 540 163, 49217 Krapinske Toplice;
fax: +385 44 540 164, tel./fax: +385 49 233 653,
e-mail: tzsmz@email.t-com.hr, e-mail: tzkzz@kr.t-com.hr,
www.turizam-smz.hr www.tz-zagorje.hr

S REDI ŠNJA
HR VATSKA
Z ÁGR ÁB
ZÁGRÁB www.horvatorszag.hr 107
DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 107
ZÁGRÁBI IDŐUTAZÁS SZENT MÁRK A KORTÁRSTÁNC FLORAART
Zágráb
Április 18 -
FESZTIVÁL HETE Zágráb
Május 27 -31.
Szeptember 26. Zágráb Zágráb
Április 25 - Május 19. Május 25 - június 3.

Archívum: Zágráb város Idegenforgalmi Közössége Fénykép: Luka Gusić Archívum: Kortárstánc hete fesztivál Archívum: Floraart

Amint az áprilisi napfény átsüt a téli fel- A Zágrábi Gornji grad, az óváros szíve és az A Kortárs táncfesztivál egyike azoknak a A Száva folyó déli partján húzódik a főváros
hők közül, a zágrábi utcákon egy sor olyan ország politikai és közigazgatási központ- fesztiváloknak, melyekről soha nem tudni, azon része, melyet a zágrábiak Új Zágráb-
esemény tűnik fel, amely az ismételt őszi ja, valamint a Donji grad, mely a főváros hogy milyen új meglepetést tartogatnak nak neveznek. Új Zágráb nagy részét zöld
lehűlésig a város múltjába repít vissza. A tágabb központját képviseli, bővelked- a közönség számára. A modern táncmű- oázisok tarkítják. Egy ilyen oázis a Bundek
Felsőváros utcácskáiban olyan alakokkal nek olyan több évszázados lokációkban, vészet kifejezésmódja teljesen nyitott a tó is, körülötte sétányok és rendezett gye-
futhat össze, melyekről Zágráb ismert – a melyek vénájában pezsgő kulturális élet kreativitásra és a kifejező innovatív megol- rekjátszóterek találhatók. Szépsége miatt
régivárosi dalokat előadó énekesnők, bo- lüktet. Rengeteg olyan létesítmény talál- dásokra. A tánc egy olyan fajta művészet, a Bundek egy tökéletes helyszín a FloraArt
hémek, a sesztinai kofák, míg a zrinjeváci ható itt, melyek mintha csak azzal a céllal melyben nem lehet követni az irányvona- nemzetközi virágkiállítás megrendezésére.
zenepavilonban ismét a valcer és a tangó épültek volna, hogy kiváló művészi elő- lakat, hiszen a táncművészek mindig úgy Ez egy olyan virágkiállítás, ahol számtalan
dallamai csendülnek fel. Épp ahogy a régi adásoknak, főként zenés programoknak, mozognak, ahogy megélik a zenét, amely- színkombináció látható és melynek alkal-
filmeken és a szentimentális fényképeken! adjanak otthont. Ezt a tényt figyelembe re táncolnak. Ez a fesztivál jó alkalom lesz mából a különféle virágköltemények bódí-
véve, a Szent Márk fesztivál szervezői min- arra, hogy megnyissuk a lelkünket minden tó illata belengi az egész várost.
www.zagreb-touristinfo.hr den hangversenyre alkalmas termet és olyan meglepetés befogadására, mely az
templomot felhasználtak, hogy ily módon emberi test szabad művészi kifejezését és www.floraart.net
a zágrábiaknak és vendégeiknek néhány korlátlan képességét rejtegeti. Egy valami
virtuóz zenés napot biztosítsanak. Így erre biztos: nem a tánc tartalma a meglepe-
az évre is több hazai és külföldi szólista és tési tényező, hanem a forma, melyben a
együttes szereplését jelentették be, kiknek tánc tartalmát előadják, hiszen a Kortárs
fellépései ez alkalommal is lenyűgözik táncfesztivál mindig kiváló művészeknek
majd a közönséget. ad otthont. Ezért, ha szereti a táncot és
az emberi test mozgását, ez a rendezvény
www.festivalsvmarka.hr pont az, amit nem lenne szabad elszalasz-
tania.

www.danceweekfestival.com

108 www.horvatorszag.hr ZÁGRÁB ZÁGRÁB www.horvatorszag.hr 109


108 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 109
CEST IS D’BEST EUROKAZ - ÚJSZÍN- ZÁGRÁBI NYÁRI NEMZETKÖZI
Zágráb
Június 4 - 14.
HÁZAK NEMZETKÖZI ESTÉK FOLKLÓR SEREGSZEMLE
FESZTIVÁLJA Zágráb
Július 1 - 31.
Zágráb
Július 15 - 19.
Zágráb, Június 20 - 28.

Archívum: Cest is d’best Archívum: Eurokaz Archívum: Koncert Igazgatóság, Zágráb Fénykép: Vido Bagur

Nincs egyetlen olyan négyzetméter szabad Már évek óta a világ összes tájáról érkeznek A klasszikus zenétől a jazzen át egészen a Zágráb is rendelkezik saját folklór szem-
terület sem a főváros centrumában, melyet Zágrábba színházi társulatok, hogy részt folklórig – a komoly zenei műfajok kedvelői lével, hagyományőrző kulturális rendez-
ne tudnának kihasználni az utcai tréfames- vehessenek az új színházak fesztiválján, a nyaranta jól szórakozhatnak Zágrábban. A vénnyel, melynek értékeit nagyra becsülik
terek, ezek a vidám és csodálatos embe- népszerű Eurokazon. Ez a fesztivál lehető- Felső- és Alsó város utcáin sétálgatva, lép- Horvátországban, és nemzedékről nemze-
rek, akik minden alkalmat megragadnak, séget ad Zágráb vendégeinek betekinteni ten-nyomon muzsika hangjaiba „botlunk”. dékre adják át egymásnak. A múlt század
hogy felvidítsák azokat a járókelőket, akik a modern színházi művészetek recens vilá- Az Estek mint egy negyed század hosszú harmincas éveinek hasonló rendezvénye-
folytonos rohanásban vannak. Álljon meg gába. A pazar produkciók, a kiváló előadá- hagyományában nem csupán a befutott itől megihletve, a zágrábi folklór szemle
egy pillanatra, engedje, hogy a sziporká- sok és a nemzetközi kooprodukciók csupán zenészek fellépéseire büszkék, hanem a is tudatosan tematikus. Pontosabban, itt
zó bohóc a könnyekig megnevettesse, ön egynéhány azon tényező közül, amely ezt fiatal, mindig lelkes zenészek bemutatá- olyan egyedi tradíciókat ismerhet meg,
pedig nevetésével ajándékozza meg azt az a fesztivált nemzetközileg is jelentős ese- sára is, akik frissességükkel hozzájárulnak melyek konkrét dátumokhoz és szokások-
embert, aki egész életét a pozitív energiák ménnyé avatta. Ám ne gondolkozzon so- ahhoz, hogy a program aktualizált legyen. hoz fűződnek, mint pl. az esküvők, farsan-
terjesztésének szentelte, hunyja le a szemét, kat azon, hogy melyik előadást nézi meg, gok és aratóünnepségek, valamint olyan
és élvezze az utcai muzsikusok zenéjét, vagy mert nincs sok ideje a válogatáshoz. Az www.kdz.hr hagyományokat is, melyek kizárólag Hor-
engedje, hogy az akrobata bebizonyítsa ön- Eurokaz programján rendszerint túl nagy a vátország egyes térségeire jellemzők. Így
nek, hogy az emberi test jóval rugalmasabb,
kereslet minden előadás iránt. Zágráb vendégei sokat megtudhatnak az
mint ezt valaha is gondolta volna. Hagyja,
ország más térségeire is jellemző, értékes
hogy az utcai zsonglőrök és tűznyelők hip-
www.eurokaz.hr népi hagyományokról.
notizálják látványos mutatványaikkal, hogy
a pantomimesek és varázslók kibővítsék
a fantázia határait, önnek pedig ne essen www.msf.hr
nehezére díjazni őket őszinte tapssal és né-
hány pénzérmével a kalapjukba, hiszen ők
mindannyian jelen lesznek a Cest is d’best
fesztivál ideje alatt, mely 10 napon át Zág-
ráb utcáit vidám cirkuszi világgá és utcai
színpaddá változtatja át. Egy város soha sem
lehet színesebb és vidámabb, mint amikor
utcáin bohócok és tréfamesterek járkálnak,
nekünk pedig elhihetik, ezek a művészek a
világ legtávolabbi szegleteiből érkeznek a
zágrábi fesztiválra.

www.kraljeviulice.com

110 www.horvatorszag.hr ZÁGRÁB ZÁGRÁB www.horvatorszag.hr 111


110 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 111
PIF NEMZETKÖZI I.A.A.F. – NEMZETKÖZI KÖZÉPKORI NAPOK ZÁGRÁBI
BÁBSZÍNHÁZ ATLÉTIKAI TALÁLKOZÓ MEDVEDNICÁN FILMFESZTIVÁL
FESZTIVÁL Zágráb
Augusztus 31.
P.P. Medvednica
Szeptember 27.
Zágráb
Október 18 - 24.
Zágráb, Augusztus 28 - szeptember 4.

Fénykép: Ivan Špoljarec Archívum: Zágráb város Idegenforgalmi Közössége Archívum: JUPP Medvednica Archívum: Zágrábi Filmfestivál

Bizonyára igaz az az állítás, hogy a bábuk Zágrábba az idén is számos menő atléta A bányászok életét gyakran a nehéz, gyöt- A Zágrábi filmfesztivál egy olyan alkalom,
a gyerekeket bűvölik el a leginkább, ám a – olimpikonok, világbajnokok és rekor- relmes, lemondásokkal teli élet metaforá- melyen nem csupán a mozi kedvelők,
jelen fesztivál műsor összeállítása azt iga- dok megdöntői – látogat el. A Zágrábi jaként emlegetik. Ezért meglátogatni egy hanem egyéb látogatók is szívesen gyüle-
zolja, hogy a bábuk, bizony a felnőtteket is találkozó több mint félévszázados múlttal régi bányát többet jelent, mint csupán keznek, hiszen a fesztivál új perspektívákat
elszórakoztathatják. Igaz, hogy a legkiseb- rendelkezik és az atlétika világában nagy leereszkedni a sötét mélységbe. Ez egyben tár fel a filmművészet területén. A fesztivál
beknek szánták, de a bábok szépsége és a elismerésnek örvend. Ezek csupán plusz tisztelgést is jelent az olyan emberek előtt, programján nem csupán kommersz filmek
PIF-en vendégszereplő bábosok ügyessége érvek, amiért a sportversenyek kedvelői kiknek munkája és szorgalma a legma- szerepelnek, hanem olyanok is, melyek
felhívják magukra minden művészetked- nem szabad, hogy elszalasszák. A többi gasztosabb és legodaadóbb emberi erő- inkább a művészet irányába hajlanak. A
velő figyelmét is. A PIF-en megbizonyo- érvet maguk a versenyzők szolgáltatják, feszítések közé tartozik. A középkorban, Zágrábi filmfesztiválon bemutatott filmek
sodhat affelől, hogy ez minden földrészen lelkükkel és ügyességükkel. Medvednicán, 830 méterre a tengerszint rendszerint csak később érnek össze a gaz-
így van, hiszen a fesztivál meghívásának felett működött egy ólom-cink ércbánya. dag fesztiváli élettel és válnak népszerűvé
az egész világból ideérkező legkiválóbb www.zagrebhanzek.com A bánya maradványait sikeresen megóv- a komoly filmeket kedvelő közönség köré-
bábszínházak szívesen tesznek eleget. ták, és látványos turisztikai helyszínné ben. Tekintettel arra, hogy gyakran olyan
változtatták. Látogasson el a régi bányába, filmekről van szó, melyek nem kerülnek be
www.mcuk.hr érezze át, hogyan éltek itt régen az embe- a hétköznapi forgalmazásba, ez a fesztivál
rek, utána pedig lazítson egyet és élvezze szintén egyedülálló alkalom arra, hogy
a Medvednica természeti szépségeit, vala- ezeket a filmeket egyáltalán megnézhes-
mint a Grafičar menedékház konyhájának sék. A vetítéseket kiváló hangversenyek
finomságait. kísérik, úgy hogy önnek a filmismeret
bővítésén kívül a jelen fesztivál kellemes
www.pp-medvednica.hr szórakozást is biztosít.

www.zagrebfilmfestival.com

112 www.horvatorszag.hr ZÁGRÁB ZÁGRÁB www.horvatorszag.hr 113


112 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 113
HORVÁT IDEGENFORGALMI KÖZÖSSÉG KÜLKÉPVISELETEI ÉS
KIRENDELTSÉGEI

Kroatische Zentrale für Tourismus, Horvát Idegenforgalmi Közösség, Office National Croate du KIADJA: Horvát Idegenforgalmi Közösség
1010 Wien, Am Hof 13, Österreich 1053 Budapest, Magyar u. 36, Tourisme, 1000 Bruxelles,
Magyarország
A KIADÁSÉRT FELEL: Niko Bulić, igazgató
tel.: +43 1 585 38 84; Vieille Halle aux Blés 38, Belgique,
fax: +43 1 585 38 84 20 tel.: +36 1 266 65 05; tel.: +32 2 55 018 88;
SZERKESZTŐK: Milo Sršen, Andrea Petrov
e-mail: office@kroatien.at fax: +36 1 267 55 99 fax: +32 2 51 381 60 PROJECT TANÁCS: Stipe Maleš, Slavija Jačan-Obratov
e-mail: info@htz.hu e-mail: info-croatia@scarlet.be ÖTLET ÉS SZÖVEG: K&K Promotion
Kroatische Zentrale für Tourismus, FORDÍTÁS: Horváth Mira
60311 Frankfurt, Kaiserstrasse 23, Office National Croate de Tourisme, Хорватскоетуристическое
Deutschland 75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, LEKTORÁLÁS-KORREKTÚRA: Horváth Mira
сообщество, 123610 Moscow,
tel.: +49 69 23 85 350; France Krasnopresnenskaya nab. 12,
FÉNYKÉPEK: Köszönet minden kulturális és idegenforgalmi intézménynek, valamint a Hor-
fax: +49 69 23 85 35 20 tel.: +33 1 45 00 99 55, office 1502, Russia vát Idegenforgalmi Közösségnek az együttműködésért, valamint a fotók rendelkezésünkre
e-mail: info@visitkroatien.de +33 1 45 00 99 57; bocsátásáért.
tel.: +7 495 258 15 07;
fax: +33 1 45 00 99 56
e-mail: infos.croatie@wanadoo.fr
fax: +7 495 258 15 08 TERVEZÉS ÉS GRAFIKAI ELŐKÉSZÍTÉS: K&K Promotion
Kroatische Zentrale für Tourismus, e-mail: HTZ@wtt.ru
80469 München, NYOMTA: Meić d.o.o.
Rumfordstrasse 7, Deutschland Croatian National Tourist Office,
Hrvaška turistična skupnost,
KIADÁS ÉVE: 2009.
tel.: +49 89 22 33 44; London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-
164 Fulham Palace Road, 1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
fax: +49 89 22 33 77 tel.:+ 386 1 23 07 400; A kiadó nem szavatolja az itt megjelenített információk abszolút pontosságát, az esetleges
e-mail: United Kingdom
kroatien-tourismus@t-online.de tel.: +44 208 563 79 79; fax:+386 1 23 07 404 pontatlanságokért vagy az információk megváltoztatásáért nem vállal felelősséget.
fax: +44 208 563 26 16 e-mail: hrinfo@siol.net
Ente Nazionale Croato per il Turismo, e-mail: info@croatia-london.co.uk Ez a kiadvány ingyenes.
Kroatische Zentrale für Tourismus,
20122 Milano,
Croatian National Tourist Office, 8004 Zürich, Badenerstr. 332,
Piazzetta Pattari 1/3, Italia
New York 10118, 350 Fifth Avenue, Switzerland
tel.: +39 02 86 45 44 97;
Suite 4003, U.S.A. tel.: +41 43 336 2030;
fax: +39 02 86 45 45 74
tel.: +1 212 279 8672; fax: +41 43 336 2039,
e-mail: info@enteturismocroato.it
fax: + 1 212 279 8683 e-mail: info@kroatien-tourismus.ch
e-mail: cntony@earthlink.net
Ente Nazionale Croato per il Turismo,
00186 Roma, Oficina de Turismo de Croacia,
Narodowy Ośrodek Informacji 28001 MADRID, Calle Claudio
Via dell’ Oca 48, Italia Turystycznej Republiki Chorwacji,
tel.: +39 06 32 11 0396; Coello 22, esc.B,1°C, Espana
00-675 Warszawa, tel.: +3491 781 5514;
fax: +39 06 32 11 1462 IPC Business Center,
e-mail: fax: +3491 431 8443
ul. Koszykowa 54, Polska e-mail: info@visitacroacia.es
officeroma@enteturismocroato.it tel.: +48 22 828 51 93;
fax: +48 22 828 51 90 Dánia, 3460 Birkerod
Chorvatské Turistcké Sdružení, e-mail: info@chorwacja.home.pl
110 00 Praha 1, Krakovská 25, Promóció a következőirodán keresztül
Česká Republika VAGABOND
Kroatiska turistbyrån,
tel.: +420 2 2221 1812; Bregenrodvej 132
11135 Stockholm,
fax: +420 2 2221 0793 Kungsgatan 24, Sverige, tel.: +45 70 266 860;
e-mail: infohtz@iol.cz tel.: +46 8 53 482 080; fax: + 45 48 131 507
info@htz.cz fax: +46 8 20 24 60 e-mail: info@altomkroatien.dk
e-mail: croinfo@telia.com
Chorvátske Turistické Združenie, クロアチア政府観光局
821 09 Bratislava, Trenčianska 5, Kroatisch Nationaal Bureau Voor Ark Hills Executive Tower N613,
Slovenská Republika Toerisme, 1081 GG Amsterdam, Akasaka 1-14-5, Minato-ku,
tel.: +421 2 55 562 054, Nijenburg 2F, Netherlands Tokyo 107-0052, Japan
+421 2 55 415 415; tel.: +31 20 661 64 22; tel.: +81 (0)3 6234 0711
fax: +421 2 55 422 619 fax: +31 20 661 64 27 fax: + 81 (0)3 6234 0712
e-mail: infohtz@chello.sk e-mail: kroatie-info@planet.nl e-mail: info@visitcroatia.jp

114 www.horvatorszag.hr INFORMÁCIÓK INFORMÁCIÓK www.horvatorszag.hr 115


114 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR
Horvát Idegenforgalmi Közösség
Iblerov trg 10/4, 10000 Zagreb
Horvátország
tel.: +385 1 4699 333
fax: +385 1 4557 827
e-mail: info@htz.hr
www.horvatorszag.hr
GRATIS