Sie sind auf Seite 1von 1

ThePeriodicTableofElem ents

C
6
CARBON
12
Btom icOum ber
Chem icalSym bol
Btom icW eight
Chem icalOam e
Ntladr ne Prnsnmr Ntladr ne Eldbsrnmr = =
= Ntladr ne Prnsnmr+
= Solid as rnnl sdl odrastrd
= Liruid as rnnl sdlodrastrd
= Gas as rnnl sdlodrastrd
= Radioactive
= BrtificiallyN ade
KEY
N ETBLS
OP O-N ETBLS
*
Sgd asnlhb vdhfgsr lhrsdc nm sghr Saald ne Eldldmsr gaud addm rntmcdc sn sgd mdardrs vgnld mtladr- Ar a rdrtls, sghr bgars abstally chrolayr sgd m assnum ber ne a rodbhehb hrnsnod enr dabg dldldms- Am dldldms'r bnloldsd, tmrntmcdc asnlhb
vdhfgs bam ad entmc nm sgd Is'r Eldldmsal vda rhsd: gsso://dctbashnm-ilaa-nrf/hsrdldldmsal/hmcdx-gsll
Ntladr ne Ndtsrnmr
*
gsso://dctbashnm-ilaa-nrf/ Kars rduhrdc nm Aorhl 3, 2013
294
I
Li
Oa
K
Ce
N g
Ca Sc Ti
Rb
Cs
Fr
Sr Y
Ca
Ra
Zr
If
Rf
V
Ob
Ta
Eb
Cr
N o
W
Sg
N n
Tc
Re
Ch
Fe
Ru
Ps
Is
Co
Rh
Ir
N t
Oi
Pd
Pt
Es
Cu
Bg
Bu
Rg
Zn
Cd
Ig
Cn
Ga
In
Tl
Uut
Ge
Sn
Pb
Fl
Bs
Sb
Ci
Uup
Se
Te
Po
Lv
Cr
I
Bt
Uus
Kr
Xe
Rn
Uuo
La
Bc
Ce
Th
Pr
Pa
Od
U
Pm
Op
Sm
Pu
Eu
Bm
Gd
Cm
Tb
Cl
Ey
Cf
Io
Es
Er
Fm
Tm
N d
Yb Yb
Oo
Lu
Lr
C
Bl
C
Si
O
P
P
S
F
Cl
Oe
Ie
Br
GXCROFEN
KISGITL
ROCITL
POSARRITL
BERXKKITL
L AFNERITL
CAKCITL RCANCITL SISANITL
RTBICITL
CERITL
ERANCITL
RSRONSITL XSSRITL
BARITL
RACITL
YIRCONITL
GAENITL
RTSGEREORCITL
UANACITL
NIOBITL
SANSAKTL
CTBNITL
CGROL ITL
L OKXBCENTL
STNFRSEN
REABORFITL
L ANFANERE
SECGNESITL
RGENITL
BOGRITL
IRON
RTSGENITL
ORL ITL
GARRITL
COBAKS
RGOCITL
IRICITL
L EISNERITL
NICKEK
PAKKACITL
PKASINTL
CARL RSACSITL
COPPER
RIKUER
FOKC
ROENSFENITL
YINC
CACL ITL
L ERCTRX
COPERNICITL
FAKKITL
INCITL
SGAKKITL
TNTNSRITL
FERL ANITL
SIN
KEAC
EKEROUITL
ARRENIC
ANSIL ONX
BIRL TSG
TNTNPENSITL
REKENITL
SEKKTRITL
POKONITL
KIUERL ORITL
BROL INE
IOCINE
ARSASINE
TNTNREPSITL
KRXPSON
WENON
RACON
TNTNOCSITL
KANSGANTL
ACSINITL
CERITL
SGORITL
PRAREOCXL ITL
PROSACSINITL
NEOCXL ITL
TRANITL
PROL ESGITL
NEPSTNITL
RAL ARITL
PKTSONITL
ETROPITL
AL ERICITL
FACOKINITL
CTRITL
SERBITL
BERKEKITL
CXRPRORITL
CAKIEORNITL
GOKL ITL
EINRSEINITL
ERBITL
EERL ITL
SGTKITL
L ENCEKEUITL
XSSERBITL
NOBEKITL
KTSESITL
KAV RENCITL
BORON
AKTL INTL
CARBON
RIKICON
NISROFEN
PGORPGORTR
OWXFEN
RTKETR
EKTORINE
CGKORINE
NEON
GEKITL
ARFON
1
7
23
39
85
133
223
9
24
40
88
45
89
137
226
48
91
178
263
51
93
181
268
52
96
184
271
55
98
186
270
56
101
190
270
59
103
192
278
59
106
195
281
64
108
197
281
65
112
201
285
70
115
204
73
119
11
27
12
28
207
289
75
122
209
79
128
209
286 289 293 294
80
127
210
84
131
14
31
16
32
19
35
20
4
40
222
139
227
140
232
141
231
144
238
145
237
150
244
152
243
157
247
159
247 251
163 165
252
167 169
258 257 259
173 175
262
1
3
11
19
37
4
12
20
38
21
39
22
40
55
87
56
88
72
104
23
41
73
105
24
42
74
106
25
43
75
107
26
44
76
108
27
45
77
109
28
46
78
110
29
47
79
111
30
48
80
112
31
49
81
113
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
2
18
50
82
114
51
83
115
52
84
116
53
85
117
54
86
118
57
89
58
90
59
91
60
92
61
93
62
94
63
95
64
96
65
97
66
98
67
99
68
100
69
101
70
102
71
103
32 33 34 35 36