Sie sind auf Seite 1von 2

JANACHETANA

GHOSHONAPATRA

Janachetana mancha ki?


Janachetana mancha janasadharaner mancha. Nana vabna, matamat er
swadhin prakash, avigwatar adanpradan, swasthakar bitarko---esaber
madhyame bivinno prosonge sadharan prastabe pouchote chay janachetana
mancha.

Rajnoitik, Sampradayik, jatpat vittik, ugrobadi---je kono rakam santras er


birudhddhe byakti manus, sangtothan ba andolaner sakriyo angsogran
nischit kararar lakshyei janachetana mancha. Janacheta mancha ganotantrik
mulyobodh, byakti manuser manobadhikar o ainer sashon raksha ebang
susanhato unnayaner lakshe daybadhddho.

Janachetana mancha keno proyojan?


Santras, bisesvabe paschim bango o deser bivinno angse rajnoitik santras,
janajiban ke bipanno kore tuleche. Er birudhdhhe shaktishali janamat gore
tola proyojan.
Amader des bivinno samaye samprodayik hingsa, jatpater sanghat,
bichchhinotabadi o santrasbadi hingsay akranto. Pashim banger samaj jiban
ke bipanno kore tuleche je agrasi santras, tar choritro rajnoitik.
Rajyer samajik, sanskritik o arthonotik karmakanda ebang unnyayanke
challenger mukhe thele diyechhe ei rajnoitik hingsa. Tai aykhuni ei santraser
birudhdhhe shaktishali janamat gore tola o sochchar haoa atyanto joruri.
Rajyer kichu angse arthonoitik boisamya o banchona ke kaje lagiye sref
sankirno rajnoitik sartho puroner janyo aganotantrik shaktiguli-o bivatso
santras er poribes toiri korchhe.
Ainer shashan ganotantrer guruttopurno ango. Tai rastro, samasto rajnoitik
dal o sangathanke-i sadharan manuser odhikar, swartho ebang akankshar
proti sangbedansil theke ainer poridhir modhye kaj kara joruri.
Poribes rakshar bisaye sachetan theke sunsanghato, janamukhi unnyayaner
lakshe janamat gathon ebang ta karjakar korte oikyabadhyo o shantipurno
pathe procharavijan saho bivinno karmasuchi jari rakha atyanto proyojan.
Janachetana mancha kono rajnoitik daler noi. Kakhono kono rajnoitik doler
chhatrochhayay jabe na janachetana mancha. Mancher laksha o udyesyo ke
samarthan karen ebang ta arjane vumika palon korte chan, erakam je kono
byakti manus (tini kono rajnoitik daler sange jukto-o thakte paren) janacheta
manche swagato.

Ki korte chay janachetana mancha

Sarkar, bivinno rajnoitik dal o janaprotinidhider ganotantrik, saat,


swachchho vumika palon nischit karar joruri sarto holo-- jano sachetanota
ebang byakti manus, sangbidhanik, samajik bivinno protisthan o sangothaner
dharabahik najordari.
Manuser sustho, savyo vabe beche thaka nischit korte janachetana mancha
samasamayik bivinno bisaye janamat o ganoandolan gore tulbe. Janachetana
mancha sadharan manuser voyhin, dwidhahin mat prokasher sochchhar
mancha. Alochanasbha, prodorshoni, samabes, sahityik o sanskritik udyog,
networking er madhyame e kaj korte chai janachetana mancha.

www.janachetana.org
for contact
DR. ASHOK KUNDU kunduashok_k@rediffmail.com 93397 55795, UTTAL GHOSH
uttalghosh@yahoo.co.uk 98308 70606, ANIRBAN SINHA anirbansinha@mail.com
98301 93489, FIROZ ISLAM bumcfiroz@gmail.com 9836067136, SIRSENDU
MONDAL , PRODIP BHOWAL pkbhowal@gmail.com 9830054463, PROBAL
BHADRA prabal.bhadra@gmail.com 98306 44110, NILOY DUTTA
niloy_1@yahoo.co.in 943377518, RUPANJAN CHATTERJEE rupanjanch@gmail.com
98305 22626, SUBIR MAJUMDER subirmajumdar5110@rediffmail.com 98300 31514,
DEBDUTI SENGUPTA debduti.sengupta@gmail.com 9836340540, PIYASHI
ROYCHOUDHURY piyashi.roychoudhury@gmail.com 9831418960, DHIMAN
NANDI deb.nandi1@gmail.com 93397 07974, BIPLAB PAUL (USA)
biplabpal2000@gmail.com +14107820933