Sie sind auf Seite 1von 12

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI


Seminarski rad

Konzervacija i restauracija knjige
Profesor: azim Hadimejli
Student: Irena Juki
Nastavniki odsjek, III godina


Juli, 2014 god., Sarajevo
Restauracija Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, 2014. god.
2

Sadraj

1. Uvod ...............................................................................................................................3
2. Evidentna lista .................................................................................................................4
3. Konzervacija Knjige ........................................................................................................6
4. ivanje knjige..7
5. Lijepljenje gaze ...............................................................................................................8
6. Predlist i zalist .................................................................................................................9
7. Pravljenje korica...10
8. Ljepljenje koe na korice ............................................................................................... 11
9. Finalni izgled knjige nakon restauracije i konzervacije12

Restauracija Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, 2014. god.
31. Uvod

Ovaj seminarski rad prati postupke konzervacije i restauracije oteene knjige, to
podrazumijeva evidentiranje oteenja, numerisanje stranica, skidanje starih avova,
ienje, nadomjetanje dijelova stranica koji nedostaju, pa onda ponovno uvezivanje
formi u knjini blok, dodatno uvravanje lijepljenjem hrbata knige i dodavanjem
predlista i zalista,. Onda prelazimo na izradu korica za knjigu, koje su u ovom sluaju
raene prema zapadnim standardima zapadnom stilu.Restauracija Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, 2014. god.
4

2. Evidentna lista

NAZIV DJELA: nepoznato
PORIJEKLO DJELA: Nepoznato
TEHNIKA: crni i crveni tu
DIMENZIJE: 30 x 20 cm
AUTOR: Dabarije Sani
GODINA: Nepoznato

Knjiga predstavlja originalni rukopis pisan arapskim pismom. Zateena je bez izvornih
korica (koje su vjerovatno bile izraene od ivotinjske koe) i sa brojnim oteenjima.
Jedino je na hrbatu ostao komad nekadanjih korica. Forme knjige su se sastojale od po 20
strana, a kniga broji 26 formi i prvi list knjige, koji je zaseban.
Oteenja koja su vidljiva na svim stranicama knjige, nastala su pod uticajem prirodnih i
ljudskih faktora. Knjiga je bila pod uticajem vlage i nije pravilno skladitena, tako da su
ostali tragovi praine, razne fleke i mrlje koje je ostavila vlaga.
Na prvoj stranici nedostaju manji dijelovi papira.
Restauracija Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, 2014. god.
5
Restauracija Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, 2014. god.
6


3. Konzervacija Knjige
Pod konzervacijom podrazumijevamo pripremu knjige za restauraciju. Knjigu smo prvo
oistili od neistoa,a za to postoji dvije metode, suha tehnika gumicom istimo papir, a
drugi nain je ienje tapetarnim ljepilom namoenim na komad vate.
Slijedei postupak je skidanje starih korica i konaca koji povezuju forme. Poslije toga
malim noiem skidamo ostatke korice koji su ostali zalijepljeni za hrbat i druge oteene
dijelove listova knjige.
Kada smo oistili knjigu, pristupamo konzerviranju oteenih dijelova papira, tako to emo
ih nadomjestiti japanskim papirom, koji smo prethodno otkinuli u istom obliku koji i
nedostaje. Lijepimo sa obje strane oteenja, pazei da ne prelazimo rubove previe, nego
samo onoliko koliko je potrebno da se zalijepi. Koristimo ljepilo za papir.


Restauracija Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, 2014. god.
74. ivanje knjige

Prije nego to krenemo na ivanje knjige, ponovo provjerimo jesu li sve forme na broju i
jesu li poslagane pravilnom, potom pristupamo tradicionalnom nainu ivanja knjige
runom ivanju. Najbolje je koristiti svileni konac, koji je vri, ali u ovom sluaju smo
koristili bijeli, deblji pamuni konac. Konac se provue kroz navlaen sapun, radi same
lake izvedbe ivanja, da bi konac bolje klizio. Knjigu postavimo na ravnu povrinu stola,
na stolu obiljeimo kuda e biti av, radi lake kontrole. ivanje araka kree na rupi 1 -
iglom se ulazi sa vanjske strane kroz rupu prema unutra. Konac se provlai kroz rupu dok
sa vanjske strane ne ostane dovoljno konca za vanjski vor. Zatim se iglom ulazi kroz
rupu 2, nastavlja se sa vanjske strane ulaskom kroz rupu 3 te izlazi van, zatim se stavlja
slijedea forma i postupak se nastavlja.
Restauracija Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, 2014. god.
8

5. Lijepljenje gaze

Nakon uivanja na lea knjige kistom nanosimo krobno ljepilo, zatim izreemo dio gaze koji
odgovara dimenzijama knjige i stavljamo ga na ljepilom namazani dio. Kad smo postavili
gazu ponavljamo nanoenje ljepila i glaamo da bih se bolje privrstilo. Nakon to smo
zavrili postupak lijepljenja gaze stavljamo karton i mramornu plou na gornju povrinu da
bih se bolje zalijepila gaza i da ne bi dolo do pomijeranja. Nakon sto se osuila gaza na lea
rubova knjige lijepimo komadie kapitalne trake.


Kapitalna traka sluzi kao ukras na rubovima knjiga i daje ima posebnu ljepotu. Mogu biti
razliitih boja i dekoracija.Restauracija Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, 2014. god.
9
6. Predlist i zalist
Kad se osuila gaza koju smo zalijepili na lea knjige, izraujemo predlist i zalist -
nosioce knjige. U ovom sluaju to je runo bojeni papir, da bi se uklopio u izgled knjige i
izgledao to prirodnije. Predlist se lijepi na prednju stranu korica, a zalist na zadnji stranu
kako bi privrstili knjigu za korice. Presavili smo papir s tim da mora biti dui od prednje
stranice knjige. Papir smo odrezali, s tim da bude dui jer nakon stavljanja pod gazu
uklopit e se uz knjigu.

Restauracija Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, 2014. god.
10

7. Pravljenje korica

Knjiga se radi iz tri dijela prednja strana, zadnja strana i hrbat. Nosioc za korice pravimo
od kartona ili ljepenke debljine 3mm, a povez koji spaja dvije korice pravimo od tanjeg
kartona radi nosioca hrbata. Korice se mogu obloiti raznim papirima, koama, lanenim
platnom...
Korice knjige moraju biti vrste jer su one nosioci knjige i tite stranice knjige od raznih
oboljenja koji mogu zadesiti knjigu. Vano je da korice budu obloene prirodnom
obraenom ivotinjskom koom ona najbolje titi korice. Korica se veinom pravi od
tvrdog papira, a sastavni dio knjige je hrbat on odreuje debljinu knjige.
Za pravljenje korica potrebno je odrediti vodu kartona tj. kojim tokom je karton
napravljen tako da ne bi dolo do savijanja, to bi nam stvaralo dodatno problem i ne bi
mogli zavriti korice.Nakon to premaemo malo tanji papir lijepimo ga za korice i tanki karton za hrbat, te dobro
privrstimo i ostavimo da se osui.

Restauracija Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, 2014. god.
11

8. Ljepljenje koe na korice
Korice formiraju vanjski dio knjige koje se sastoje od prednje i zadnje strane knjige.
Osnovni dio koji se upotrebljavao kod presvlaenja korica bila je koa. Vrste koe za
presvlaenje su: kozja i smatrana je najboljom, janjea, telea itd. Kvalitet koe se mjerio
irinom takica na koi.
Uzimamo komad koe koju smo prethodno izrezali prema dimenzijama.
okove koe smo odsjekli na koso radi lakeg lijepljenja i savijanja.
Nalije premaemo krobnim ljepilom.
Zatim stavili smo novinski papir ispod korica i polako nalije koe sputamo na koricu
zatim kako sputamo glaamo ga kosti za glaanje tako da izae viak zraka. Isto tako
uglaavamo svako povrinu gdje smo nalijepili kou.


Restauracija Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, 2014. god.
12

9. Finalni izgled knjige nakon konzervacije i restauracije