Sie sind auf Seite 1von 1

volumetric strain ................ = 0.0000E+00 -0.1500E-02 -0.

4300E-02
-0.1010E-01 -0.3050E-01
volumetric strain ................ = -0.5130E-01 -0.7260E-01 -0.9430E-01
-0.1740E+00 -0.2080E+00
pressure with e=0 ................ = 0.0000E+00
0.7558E+08 0.1436E+09

0.2159E+08

0.4708E+08

pressure with e=0 ................ = 0.2166E+09


0.2745E+10 0.4198E+10

0.3073E+09

0.4701E+09

multiplier of gamma*e ............ = 0.0000E+00


0.0000E+00 0.0000E+00

0.0000E+00

0.0000E+00

multiplier of gamma*e ............ = 0.0000E+00


0.0000E+00 0.0000E+00

0.0000E+00

0.0000E+00

unloading bulk modulus ........... = 0.1440E+11


0.1533E+11 0.1824E+11

0.1440E+11

0.1460E+11

unloading bulk modulus ........... = 0.2116E+11


0.5911E+11 0.7198E+11

0.2407E+11

0.2627E+11

gamma ............................ = 0.00000E+00


e0 ............................... = 0.00000E+00
initial relative volume .......... = 1.00000E+00