You are on page 1of 6

t

Peter Ilyich T chaikovsky 1812 Festival Overture, Op, 49Violine II

~! ~ ~ 1 ~!

"'-i'& ~nJ¥J It 'i.~JJJt It ,~it It Itt 1,3 Ii: t 1- I - II~t?jt

mf p ~)-=::::::: ~'if

.. B('j k Ie i ne-r e r Be~ ... tzung werden stet s die mit * bczeichneten Noten der nicht vorha ndcnen Inst r umente ge"pielt.

Tchaikovsky - 1812 Festival Overture, Ope 49

2 Violine II

Iq, fPIA1,!grO g!~sto !

OO'~!ry' -.HlliqQ' 'JI'l;' - I I'IJJ"Jj'lI- JJO~l~

Vwl. If:::> :::> q :>

1b2$1Nv' ~nediiJ£yi,l- fcil~nn;$I}'I'I7Jpt '}lIt;' - I

:> :>

107 ~ 1>'J!!1' '14J Hj 'I I 'tij n" I ~.~ 'I $'1 jf 1'1.£ '1~'11j Icr't err 'j!S I

.. , :::>:> q :> :>q

:> :>:> :::> :::>:::-

112'~ ijEf' jjP~~ IbEE 'I Uf!11 u ;Org~ If~'Irqr:tr" I CI~gvE WI

120~ifW' Yb~ em rJ em r b r Ii/' C;g 'I' I ,tJ~ czr ri: n

f

12'$#i1hj rc~rqcr~qr ~, IqJi3Cij~' t Il$iM]jj'l t I

12H1Nw #h~ 'I t I~tl~~nb@~' '1« I'f o.gJ=]

~ sempl'e/ .. qJq

12.&g'lJ'wjJJbJJ~drbf'~ 'I I 1,$'!bdrfYf3hbbqr-eH~' 'i I I

132 &m Yq~tH '1« IrrRir it' 'I « 1\L{fiP§J§, I I 135,tA» i»~~~'1' l'qJ$jVt'1' liJ~ 'I' I

c?e·~sc.-_-- - - - - - - - - - - - -

13'V# qgeah~ 'I ,s.t.Tq~ 'I Iqh#~;_lfl {$ n n I

.If

Tchaikovsky - 1812 Festival Overture, Ope 49

Violine II 3

[Fl~

.41 ~~ ffW~ J 1S0 @JUgS n'ctUrFEI, f frttfC bF1ti:J

q~ iJ~ --J -- - ffj

.44'V# rJ J i! nq!iqJ' L~JHt) ¥ ~~@ 14-1iUOW go, rtf"

147,* a, y.wit, ,#1 ~i Itrrrrtr#f I~#ltlt~tt ,

.•. ~Ri& tt!t1tt!'!F Ittt1gQ#~llq!AlJGJi I I I ~ - I~§q~##f#

lGl

:t-~~ Vcl.K:-B. ~ ~ ~ e ~ t3 ~ ~

16'@W?~ I: .'lifj@IFt~Jtr1H·cilr t@2lr 'nuITtI

In ~¥y ~ l t!tJ Wlr" aID ru 1[" r Igo tt lfi Fr IGr, Ei ,

p cresc. f

rso ~W §t1ijrp? r IGO rt IGrr tllgrr tt I~g m I~rr rt I

18.~~\Pet et IGfir I~L'Fri@J l_liJ I~Mtllll 16 II\q\g~

~~~f ~

non Fl. I ril

tgJ ~ ffi,. f' . ~ " r-t-, ;, r.. -; 13 Ll.t Viol. I ~:;--. .

,.,~~ LVEtLtVluqifiJlqiglq: " IlIqGgqqg - \.T'UCI

~

22. ~ t.t tf ef . .•. • I. t1 :. ~tJ • I. id ;, ~pr I ,~w I' qJ #2. J ,

fr ~ mf cresc. piil~

sso ~ - I d n I"J J §J J I~c:tp '!- 1« g J\J I J RQ1ntv ~ I

f ~ "-'"

f

... ~ * {Hj I nUJ' 1- , J fll qJ J DJ J I tk g ! - I

1J'!f cresco f

Tchaikovsky - 1812 Festival Overture, Ope 49

i Violine II

~ ~ --. ! ~I,# •

"'°T- #U '1 J~#n#iJjTJj Nt' Il U '~L!J n'"tj5 ~ U I

f cresco - - - - - - - - - - - - - - - -

, .. , ~}r r 5J#8DQJI#@@JJgtJrrr-g:UWMI!i nE E tl#JjP~1

247 '#~#J3#1J~3fRrf'& tr~~:;r EfrJ~31 gtfrr#gjj[#tlWfrrn 250 , ' n r r f S'#4! ' I '1 on r r E 0'#8 :t I ,.n~r r r u, 7 I

g b'--- ,--- ,--- ;-. ~

". '~~h~ a ri JQ JJ$ I L$93G;, 1]~@1 YEW; rt' ¥Et!1

::>

26, ,J>flJ' ,,'1 ¥b~frb'rrrrMf" #dflqrtt&7trrt I~QMiJil~ll

10 !LJ~_

206 ,~~~.~& b1Ji4~JJ#JJ I qJ#J#ag#3w * II 11- * [W&\ A aD I U =-il

281 ,~~ n ® I F" 3 11 J W I r" flR F& I r- * 3 11 j tV I F" a

c::::>~ ~~

p cresco _ _ _ _ _ _ j'

289'~kl"R ro I r- * J~j M I F" J~ M I F" J~j @ I

"'6~~ F G(lr aw1r ur=!r @1J~tll~lJ8& IF ~

===-mf .

Tchaikovsky - 1812 Festival Overture, Ope 49

Violine II 5

30'~~ [ J ItfTW~lli~h. - 1 ~ 1- !C-UICttttWEP

= p

~~~ .....

311~~ ~ nIP. J #j~ ~ I}I t - 1- ;FF41 r Ret taW

II =-y. ~~'!"

31 •• 4ij~ JUn~4 P$i~ I~' t - I'~~n~'@.astrbl'crl

pp poco a poco cresco - - - -

. ~~.L· .

-:i. ~ "=I ..• i;; t"~· . . q . ..

318 .~ D 'I l - I id;U#~g~li U ;tv .. it I ~ ~ t !~WH tr e I

- - - - - - - - - - - - - - - - -

-:i.4 . ~ ~~ ~ .. ~ .. ~ b~ r.=I »

321.~ ~!'J t q&P~~ag;;;=1 Wf'l ~ ,[stHEn Wf' t q$PijCid::t1

- - - - - - -I' - - - - - - - - - -

"4 ~4 b'~' llgJJI S g1jJV11;7 TeEtl; t (r!f~rtrrttu I

'"11 cresco - - - - - - - - - - - -.ff

329 ,J1 ((Balli JlJlur-t I {rEt-rrr; I; Ii: It; t; I

3"'~& ttf II il ffttl tfaflljl ('atfErl uurta I

- - - - - - - - - - - _[Q]Largo 2

3M~~!' IllllJIJllj11lJjlll)IJllllJll111JjII I I

cresco

Tchaikovsky - 1812 Festival Overture, Ope 49

Violine II

361 $Wb ¥U1rff1ffrrl fff~frrtUfJl ~ '* l I ;

.IJj .

36B$~b YUil,afr(JlfUfuurfUlttElUU~ 'I ~

373$~b~ yaJufffff~1 ffffrrrtrrrfl D y l l I ;

[£] Allegro vivace !

378*~\ qUff;.;rftflj trqtrytf£i Ie L tt l ! t E ~ E I

.fff.f

t ... I'- ~~ .~ ~ .... 1!:. ~ f!:-

38t ,tJ> v i ~ dr I '1 bit l± t t ~ F pI y ~ d: I '1 IiiLCF L C j E I

385 '~'& F C j rEI y stu f f r IT I 0 E r IT IT I' st lJ g r LEI

f.fff

3'9,~~yaIr l'Istt!grLEIFY~Yr lyUrJFCjEI

3~"4 FCHE IdrufEHlfEHF 1* drf r 1* drC r I 398 ,~~ ,~q1f1r r If -c E bL I c,be rbf f I gLum rtf r"r lsi u~ * « I

403 '~b ~ i « F i ~i ' ! ~ 13 I ~ a 13 ~ r ~ I r f r F I ~ -~ ~ ~ I 409*~b~ ~_~ ~bC lEn - I~" - IF" - ltc" - 'i'l' i: tl 415 ,~\ 3 ~ I j - 13 · I J _I r' _I L «. I J ~ I : I