You are on page 1of 19

A trsadalomkutatsok mdszertana

A trsadalomtudomnyi kutatsok mdszertana


Az ember termszetes megismer tevkenysge rszben a kzvetlen
szemlyes tapasztalshoz kapcsoldik, mg ismereteink msik, nagyobbik
fele msoktl kapott egyezmnyes tuds.
A rnk hagyomnyozott tuds hatalmas elnye, hogy nem kell mindig
ellrl kezdennk a dolgok megrtst, a szablyszersgek feldertst!
Htrnya, hogy azt, amit mindenki t"d, nem knny megkrd#elezni mg
akkor sem, ha szemlyes tapasztalataink erre indtkot adnak! A
hagyomny s a szaktekintly tiszteletet lvez, m ha mgis tved, az
ersen htrltat#a a k"tatst, az $# dolgok felismerst!
%ikor a t"dst keressk, a hagyomny s a tekintly is ktl fegyver&
segtenek, hogy legyen mibl kiind"ln"nk sa#t vizsgldsainkban, de
"gyan$gy lehet, hogy rossz kiind"l pontot adnak, s lehet, hogy rossz
irnyba ind"l"nk!
A valsg csalka dolog! 'onnan t"dhat#"k, mi valdi( Az ember
vezredek ta birkzik ezzel a krdssel! )gyike az idkzben felmerlt
lehetsges vlaszoknak a tudomny!
A t"domny segtsgvel az egyezmnyes s a tapasztalati valsghoz
egyarnt hozzfrhetnk! A t"dsoknak vannak bizonyos kritri"maik
arra vonatkozan, hogyha olyasmivel kerlnek szembe, amit szemlyesen
nem tapasztaltak, csak akkor fogadnak el, ha tel#eslnek ezek a
kritri"mok!
Az lltsoknak logikailag s tapasztalatilag *empirik"san+ is kellkppen
altmasztottaknak kell lennik, legyenek hihetek s igazod#anak a
vilgrl szerzett eddigi tapasztalatainkhoz!
A t"domny sa#tos "tat knl a valsg szemlyes tapasztalson t$li
ismereteken alap"l feldertsre, eligazodst a vizsglds krdseiben!
Az episztemolgia a t"ds, a megismers t"domnya& a mdszertant, a
metodolgit pedig taln -a felfedezs t"domny./nak nevezhetnnk!
0yakorlatilag az sszes ember vgyakozik arra, hogy elrelssa a
#vendt! Arra is nagy a ha#landsg"nk, hogy ezt a feladatot oksgi s
valsznsgi okoskodssal old#"k meg!
1el szokt"k elszr is ismerni, hogy #elenbeli esemnyek valamikppen
okozzk vagy befolysol#k a bekvetkez llapotokat!
%sodszor arra is r#nnek az emberek, hogy ennek az ok/okozat
smnak valsznsgi termszete van! Az okozat az ok bekvetkeztekor
gyakrabban ford"l el, mint annak elmaradsa esetn!
Amikor az ember termszetes megismer tevkenysgrl beszlnk,
fontos, hogy klnbsget tegynk elrelts s megrts kztt! 0yakran
2
vagy"nk kpesek valamit megrts nlkl is elreltni! Az is gyakori,
hogy a cselekedeteinket valami lthat, de ltal"nk nem rtett elre#elz
erhz kt#k!
Az emberek szmra az elrelts gyakran a t"ds s megrts
konte3t"sban #elentkezik! Aki rti a dolgok kztti kapcsolatokat, s rti,
hogy mirt lpnek fel bizonyos szablyos #elensgek, az #obban t"d
elreltni, mint aki ezeket a #elensgeket cs"pn meg4gyeli s felidzi! Az
ember teht megismer tevkenysgben, a szemlyes tapasztals sorn
mind a mi, mind a mirt krdsre keresi a vlaszt 5 ebbl a clbl
meg4gyel s okoskodik!
)nnek sorn knny hibkat vteni,
6! Pontatlan megfgyels pontatlan"l, felletesen 4gyel, az"tn
rossz"l emlkezik a dolgokra!
66! !"lltalnosts nhny tapasztalat alap#n t$lltalnost!
666! #zelektv szlels a fa#i s szrmazsi eltletek
fennmaradsa nagymrtkben a szelektv meg4gyelsnek
ksznhet!
67! Hozzk$ltsek a meggyzdsnek ellentmond tnyeket
hozzkltsekkel rvnytelenti! *)3 post facto hipotzis/
kszts+
7! %llogikus okoskodsok a meggyzdsnek ellentmond
tnyeket kivteleknek tekinti, amelyek csak erstik a
szablyt! *8zerencse#tkos tvedse+
76! &l'ogultsg a megrts(en bizonyos esemnyekrl s
krlmnyekrl kialaktott felfogs"nk gyakran klns
llektani #elentsggel br a szm"kra! 'a szorosan
elktelezzk mag"nkat a t"domny ltal"nk megvizsglt ms
normi mellett, az vd a t$lzott elfog"ltsg ellen!
766! )egismers id eltti lezrsa a t$lltalnosts, a szelektv
meg4gyels, a kitallt informci *hozzklts+ s az illogik"s
gondolkods mind a vizsglat id eltti lezrst -srgeti.!
%indezen hibk ahhoz vezetnek, hogy vizsgldsainkat t"l
hamar a((ahagy*uk, s tvedseinket tnyknt kezel#k,
avagy a dolgot megismerhetetlennek minst#k s
misztifkl*uk.
9"domny logiko+empirikus. %int tudatos tevkenysg segt a hibk
elkerlsben!
- logika *sszersg+
- vizsglat
9"domnyos elmlet, a t"domny logikai szempont#aival foglalkozik!
:"tatsmdszertan, a vizsglati szempontokkal foglalkozik!
;
8tatisztika, eszkz arra, hogy a logikailag vrhatt sszehasonlthass"k a
tnylegesen meg4gyelttel!
, trsadalomtudomny azzal 'oglalkozik, hogy mi, mirt s hogyan van,
s nem azzal, hogy milyennek kellene lennie! A t"domny nem
bocstkozhat rtk/vitkba! A -hogyan legyen. krds t"domnyosan
csak akkor alkalmazhat, ha az emberek kztt mr egyetrts van
abban, hogy milyen ismrvek alap#n mondhat egy dologrl, hogy #obb,
mint egy msik *az ilyen egyetrts pedig ritka+!
A trsadalomk"tatsok cl#a, hogy feltr#k a trsadalmi let
szablyszersgeinek logik"s s tarts mintzatt!
A feltrt szablyszersgekkel szembeni kifogsok,
!rivilisak, mert mindenki t"d#a *a nyilvnvalnak hitt dolgokrl is
kiderlhet, hogy tvedsek+! / 8emmitmonds *trivalits+ vd#a 5
#amuel #tou-er
/ <eferencia *vonatkoztatsi+/csoportok elmlete 5
.o(ert )erton
/ =yilvnval dok"mentlsa
%indig vannak kivtelek *ha a vizsglat valsznsgi sszefggst
tall, akkor a k"tat okkal krdezheti, hogy mirt van ez gy+!
A trsadalomk"tatsok a trsadalmi #elensgeket s nem az egyneket
vizsgl#k! >l#"k, hogy megmagyarzzk, az sszestett viselkeds
#elensgei mirt annyira szablyszerek, amikor a bennk rsztvev
?
egynek idrl idre vltoznak! A trsadalomt"domny mg csak meg
sem prbl#a az embereket megrteni!
7izsglati szempontbl az ilyen rendszerek nem emberekbl, hanem
vltozkbl llnak!
A trsadalomt"domny kt fogalomkszlettel *kategrival+ dolgozik,
vltozk , egy vltoz attrib$t"mok logikailag egymshoz tartoz
csoport#a *A trsadalmi osztly vltoz fels osztly, kzposztly, als
osztly/fle attrib$t"mokbl ll 5 vagy ezekhez hasonlk halmaza+!
attri("tumok /tula*donsgok0 a trgyat, szemlyt #ellemz
t"la#donsgok, #ellemvonsok! Amit a mag"nk vagy valaki ms
#ellemzsre mond"nk, abban mindig szerepel attrib$t"m *pl!, a kor
vltozt alkot attrib$t"mok, 4atal, kzpkor$, reg, vagy a nem
vltoz attrib$t"mai, n, fr4 stb!+!
A vltozk s attrib$t"mok kapcsolata a helyzet lersnak s a
magyarzatnak lnyegi pont#ai!
%agyarzatkor bonyol"ltabb a vltozk s attrib$t"mok kztti kapcsolat
5 ilyenkor egsz kzel #"t"nk a vltozk t"domnyos nyelvnek
lnyeghez!
)lmlet, a klnbz vltozk s azok attrib$t"mai kztt logik"san
vrhat sszefggseket r le! 6lyen az oksg 'ogalma, amely szerint
egyes vltozk meghatrozzk *determinl#k+ egy msik vltoz
minsgt, szint#t!
1ggetlen vltoz, az, amelynek vltoztatst a vizsglat vezet#e
szndkosan idzi el!
1gg vltoz, az, amely a fggetlen vltoz fggvnyben vltozik *a
fgg vltoz rtkei a fggetlen vltoz szndkosan
elidzett vltozsainak fggvnyeiknt rtelmezhetk+!
A t"domnyos k"tatsok lehetsges indtkai,
1ormlis elmletek ellenrzse *pl!, !al1ott Parsons -ltalnos
cselekvselmlete. alap#n az univerzlis /ltalnos0+ s a partikulris
/egyedi0 indtkok szerinti cselekvs vizsglata+!
@
8tr"kt"rlatlan rdeklds *olyan kezdeti vizsglat, amelynek cl#a,
hogy a fontosabb vltozkat feltrkpezze, ki#ell#e+!
Alkalmazott k"tats *segt a mindennapos gyakorlati problmk ok/
okozati sszefggseinek feltrsban, mikzben hozz#r"lhat a
-magasabb elmleti krdsek. tisztzshoz is+!
:nyszerbl vgzett vizsglat *ktelez, kevs pnzrt vagy ingyen
vgzend feladatok, pl! szakdolgozat+!
Kutatsi terv
A t"domny olyan vllalkozs, amelynek a -felfedezs. a cl#a! %inden
k"tats egy kutatsi pro(lm(l ind"l ki! A problma felvetse nem
cs"pn informcihinybl, hanem a megrts hiny(l is eredhet.
A k"tatsi tervnek az a cl#a, hogy megtervezzk a t"domnyos
vizsglatot 5 stratgit ksztnk valaminek a megismersre! )gyrszt
pontosan meg kell hatrozn"nk, hogy mi az, amit t"dni akar"nk, msrszt
meg kell adn"nk a megismersi folyamat optimlis md#t!
A t"domnyos k"tats vgl is abbl ll, hogy vizsglatokat vgznk s
rtelmezzk azt, amit meg4gyeltnk!
:"tatsi clok,
, 'eldert vizsglat cl#a, hogy megllaptsa, van/e rtelme egy
nagyobb, tfog vizsglatnak, egyben segtse a ksbbi, alaposabb
vizsglatban alkalmazand el#rsok kidolgozst!
, ler *elleg kutats arra a krdsre keresi a vlaszt, hogy -mi
trtnik(., cl#a az esemnyek s helyzetek pontos lersa! *pl!,
npszmlls+
, pro(lmamegold /magyarz0 kutats az esemnyek felszne
helyett arra irny"l, hogy kidertse, -mirt trtnnek az esemnyek
$gy, ahogyan trtnnek(.!
Az egyik tp"s$ k"tats knnyen vezethet egy msikhoz is, mivel elre
nem lthat problmkat tr fel!
A vizsglat alapegysgei,
A vizsglat alapegysgei azok az egysgek, illetve dolgok, melyeket
megvizsgl"nk s ler"nk annak rdekben, hogy megkap#"k az sszes
ilyen egysg lerst, s hogy meg t"d#"k magyarzni a kztk lv
eltrseket!
&gyn, mint elemzsi egysg pl!, dikok, szlk, lakosok,
szakm"nksok, betegek stb!
2soportok pl!, csaldok, hzasprok, barti trsasgok, m"nkahelyi
klikkek, laktelepiek, "tcai bandk stb!
#zervezetek pl!, cgek, iskolk, r"hzak, egyhzak, nkormnyzatok
stb!
!rsadalmi produktumok emberalkotta dolgok, pl!, knyvek,
gpkocsik, pletek, t"domnyos felfedezsek, viccek, dalok stb! A
vizsglati alapegysgeknek ebbe a csoport#ba tartoznak a trsas
A
interak1ik, pl!, hzassgok, vlsok, bart/vlasztsok, kz$ti
balesetek stb!
3kuszpontok amelyek alap#n vizsglhat#"k az alapegysgeket!
Bellemzk, szemlyek esetben, nem, kor, 4zikai llapot, csaldi llapot
stb! csoportok s szervezetek esetben, mretk, helyk, szerkezetk
stb!, trsas interakciknl, hol, mikor trtnt, milyenek a bennk
rsztvevk stb!
Crientcik, ha vizsglati alapegysgeink attitdk, hiedelmek,
eltletek! Az orientcik nem msok, mint ltalnos tendencik,
ha#lamok, rokonszenvek!
>selekvsek, sokszor a trsadalmi cselekvs ll a k"tats fk"szban!
:zvetlen vizsglat vagy msoktl szerzett rtesls $t#n
informldhat"nk olyan egyni cselekvsekrl, mint szavazs,
befektets stb!& t"dakozdhat"nk kzvetlenl a rsztvevktl, vagy
rteslsnk eredhet ms forrsbl!
6ddimenzi, az idnek egy k"tats tervben s vgreha#tsban szmos
szerepe van! 7izsglatainkat vgezhet#k tbb/kevsb egy idben vagy
szndkosan kiter#eszthet#k egy hosszabb idszakra!
a+ 4eresztmetszeti vizsglatok sok k"tats abbl ll, hogy egy
#elensgrl adott idben egy keresztmetszeti kpet csinlnak s e
metszet gondos elemzse $t#n tan"lmnyozzk magt a
#elensget! A feldert s ler k"tatsok gyakran
keresztmetszetiek! A magyarz vizsglatok kztt is sok a
keresztmetszeti! 'a magyarz vizsglat"nk keresztmetszeti,
ebbl egy problma addik& ok/okozati folyamatok megrtsre
treksznk, melyek az idben za#lanak 5 kvetkeztetseik
alap#"l azonban egyetlen alkalommal vgzett vizsglat szolgl!
b+ 5ongitudinlis vizsglatok ms k"tatsi tervek szerint a
vizsglatok hosszabb idn t folyatatdnak 5 ezeket
longit"dinlis vizsglatoknak nevezzk! A longit"dinlis
vizsglatok hrom fa#t#a,
/ trend+vizsglatok *valamely ltalnos pop"lcin bell
vgbemen vltozsokkal foglalkoznak+!
+ kohorsz+vizsglatok *kzelebbrl meghatrozott
rszpop"lcik 5 kohorszok 5 idbeli vltozst vizsgl#k! Dl!,
korcsoport+!
/ panel+vizsglatok *hasonltanak a trend/ s a kohorsz/
vizsglatokhoz, de itt minden alkalommal "gyanazokat az
embereket vizsgl#k+!
, kutatsi terv kidolgozsa
A k"tatsi folyamat els lpse az adott terlet hozzfrhet k"tatsi
eredmnyeinek ttekintse, ami segt megfogalmazni a leend k"tats
krdseit s mdszereit!
A k"tatsi problma pontos krlhatrolsa, a k"tat hipotzisnek
megfogalmazsa!
E
A vizsglat megtervezse,
- a vizsglat alanyainak meghatrozsa,
- adatgy#tsi mdszerek megtervezse, pl!, krdv,
inter#$, meg4gyels, dok"ment"melemzs,
- hatridk ki#ellse,
- kltsgvets ksztse,
- elemzsi el#rsok meghatrozsa!
A k"tats elvgzse, adatgy#ts, az informcik rgztse!
Az eredmnyek rtelmezse, adatfeldolgozs, rendszerezs, az adatok
kztti kapcsolatok vizsglata, kvetkeztetsek levonsa!
A k"tatsi eredmnyek kzlse, prezentci! A megvlaszolatlan
krdsek felvetse, tovbbi k"tatsi irnyok ki#ellse!
:"tatsi tervezet alkotelemei,
2! Droblma, cl, / Dontosan mi az, amit vizsglni akar(
- %irt rdemes megvizsglni(
- 0yakorlati fontossga van/e az a#nlott vizsglatnak(
- 0yarapt#a/e a dolgokrl val t"ds"nkat, pl!
hozz#r"l/e trsadalomelmletek megalkotshoz(
;! 6rodalmi ttekints, / %it mondtak a tmrl msok(
- %ilyen elmletek foglalkoznak vele, mit
mondanak rla(
- %ilyen k"tatsokat folytattak(
- Az eredmnyek egybehangzk vagy
ellentmondsosak(
- 7annak/e az elrhet k"tatsoknak olyan
fogyatkossgai, melyeket orvosolni t"dna(
?! 7izsglat alanyai, / :iknek vagy miknek a vizsglatval akar
adatot gy#teni(
- Fltalnos, elmleti s konkrt szempontbl is
hatrozza meg a vizsglat trgyait, azonostsa, ki
elrhet az alappop"lcibl s hogy hogyan ri el
ket!
- %egfelel lesz/e a mintavtel(
- 'a igen, hogyan vgzi el(
- 'a elford"lhat, hogy a k"tatsnak kvetkezmnyei
lehetnek a megvizsgltakra, hogyan biztost#a a kros
kvetkezmnyek elkerlst(
@! %rs, / %elyek a k"tats legfontosabb vltozi(
/ 'ogyan de4nil#a s hogyan mri ket(
/ :orbbi hasonl tm#$ k"tatsok de4nciinak s mrsi
mdszereinek megismtlsei/e az n ltal alkalmazott
de4ncik s a mrsi mdszerek vagy klnbznek azoktl(
/ 'a mr van sa#t vagy msoktl tvett ksz mreszkze
*pl! krdv+, helyn val lehet ennek egy msolatt fggelkknt
a #avaslathoz csatolni!
A! Adatgy#tsi mdszerek, / 'ogyan za#lik a tnyleges adatgy#ts(
- :srletet vagy felmrst vgez/e(
G
- Adatfelvtelt folytat/e, vagy msok ltal
ksztett statisztikk msodelemzsre
sszpontost(
E! )lemzs,/ 7alamelyest "tal#on a tervezett elemzsi el#rsra! 'a gondol
konkrt elemzsi technikkra 5 lpsenknti regresszira,
faktorelemzsre stb! /, ezt kzlheti! )nnl fontosabb az
elemzs cl#nak s logik#nak rszletes kife#tse!
/ Drecz lersra trekszik(
/ %eg akar#a magyarzni, mirt vannak a dolgok $gy, ahogyan
vannak(
/ 7alamely sa#tossgban m"tatkoz vltozkonysgnak
akar#a okt adni(
/ %elyek az elemzsnl szba #het magyarz vltozk, s
honnan fog#a ellenrizni, hogy helyesen magyarzta/e meg a
vltozkonysgot(
G! 'atridk, / 'elynval a klnbz k"tatsi fzisok hatridit
megadni, ha nem is a #avaslatban, legalbb sa#t
mag"nk szmra! 'a nem kszt#k el az egyes k"tatsi
fzisok menetrend#t, a vgn ba#ba kerlhetnk!
H! :ltsgvets, / 'a a k"tats kltsgeire valakitl pnzt kr,
kltsgvetst kell ksztenie, amibl kiderl, mire megy
a pnz! =agy, drga k"tatsok kltsgvetsben ilyen
kategrikat tall"nk, mint szemlyi kiadsok, eszkzk,
kszletek, s egyb kltsgek 5 pl! telefon s posta! %g
olyan szernyebb k"tatsnl is, amit az ember maga
4nanszroz, rdemes egy kis idt rsznni, hogy
vgiggondol#"k, milyen kiadsaink lesznek, irodai
felszerelsek, fnymsols, szmtgpes lemezek,
telefonok, kzlekeds, stb!
Operacionalizls:
Azoknak a k"tatsi el#rsoknak, mveleteknek a kidolgozsa, melyek
segtsgvel a fogalmakat tnylegesen vizsglhat#"k a valsgban!
Az operacionalizls sorn el kell dntennk a mrs ter*edelmt, pl! az
attitd mrsnl a semleges *C+ ponttl #obbra s balra egyarnt
szksges a mrsi skla *valamivel kapcsolatos attitdk a tel#es
prtolstl a semlegessgen keresztl a tel#es el"tastsig ter#edhetnek+!
Az operacionalizls folyamatban hatrozz"k meg a vltozkat s az
ket alkot attrib$t"mokat!
%inden vltoznak rendelkeznie kell kt fontos t"la#donsggal,
Az t alkot attrib$t"mok felsorolsa legyen tel#es, vagyis minden
vizsglati alapegysget t"d#"nk a vltoz valamelyik attrib$t"m/
csoport#ba besorolni!
H
A vltozt alkot attrib$t"moknak egymst kizrknak kell lennik,
vagyis minden vizsglati alapegysget be kell t"dn"nk sorolni egy
*csakis egy+ attrib$t"m csoport#ba!
Az attrib$t"mok mrhetsge szerint az albbi ngy mrhetsgi szint(e
*sklba+ sorol#"k a vltozkat,
6ominlis /nvleges0 vltozk az attrib$t"mok csak megklnbztet
nevet adnak a t"la#donsgoknak, pl!, a nem vltozt a 'rf s n
attrib$t"mok alkot#k!
plda,
7rdinlis /rendezsi0 vltozk , amelyek attrib$t"mait sszeren
rangsorolni t"d#"k, pl!, a vallsossg vltoz rangsorolhat
attrib$t"mai, hogy mennyire fontos az Innek, legfontosabb, nagyon
fontos, fontos, nem fontos!
plda, %ennyire fontos az In szmra a valls(
%ntervallum vltozk , amelyek attrib$t"mai kztt van rtelme
tvolsgrl beszlni, pl!, 6J tesztek eredmnyeit rgzt skla
plda,
,rnyskla sznt vltozk , amelyek attrib$t"maira az sszes fenti
str"kt"rlis #egy rvnyes, ezen'el8l valdi nullapont*uk is van, pl!,
letkor, #vedelemszint, hnyszor hzasodott vltozk attrib$t"mai!
plda, #vedelem
7annak olyan elemzsi mdszerek, melyek alkalmazshoz az kell, hogy a
vltozk elr#enek egy minimlis mrsi szintet! Amennyiben a
vizsgland vltozk egy adott mrsi szintre korltozdnak 5 pl!, csak
ordinlisak /, ennek megfelelen kell az elemz el#rsokat is
K
megvlasztan"nk! 1el kell kszlnnk, hogy a vltozink mrsi
szint#nek megfelel k"tatsi kvetkeztetseket t"d#"nk levonni!
Lgyanaz a vltoz azonban nemcsak egyfle mrsi szinten kezelhet!
Megmagasabb szintek az arny/vltozk, az"tn az intervall"m, az
ordinlis, ma#d a nominlis szint kvetkezik! )gy adott mrsi szint
vltoz alacsonyabb szintknt is kezelhet *letkor 5 arnyvltoz+!
Azt teht, hogy az egyes vltozknak milyen mrsi szintet vlaszt"nk, a
tervezett elemzsi el#rsnak kell meghatroznia, br egyes vltozk
termszetknl fogva nem lehetnek bizonyos mrsi szintnl
magasabbak! 'a egy vltozt tbbfle mdon, tbbfle mrsi szinten
kvn"nk hasznlni, akkor 4gyel#nk oda, hogy a k"tatsi tervnk a
megkvnt legmagasabb mrsi szintet ny$#tsa!
=em felttlenl kell azonban minden vltozt a legmagasabb mrsi
szint#n mrni! 9ancsos azonban a lehet legmagasabb mrsi szintet
alkalmazni, ha nem tel#esen egyrtelmek a k"tatsi clok! Arnyskln
mrt vltozt ordinlisra lehet red"klni, ordinlisan mrt vltozt
azonban nem lehet arnyvltozv transzformlni! Alacsony szint
vltozt teht nem lehet magasabb szintre transzformlni! )z teht egy
-egyirny$ "tca.!
4rdv szerkeszts opera1ionalizlsi 'eladatai
7ltozk operacionalizlsnak gyakori md#a az, hogy valakitl
megkrdezzk azokat az adatokat, amelyek elemzs s rtelmezs
cl#bl szksgesek! A krdseket felteheti krdezbiztos
*krdez(iztosos krdv+, vagy megkaphat#a a krdvet a vlaszol is,
hogy maga tltse ki *$nkit$lts+ vagy postai+krdvek+!
A krdvben a krd s ki#elent forma egyarnt hasznlhat!
A krdsek lehetnek, / nyitott krdsek, amelyekre a krdezettnek sa#t
szavaival kell vlaszolni
+ zrt krdsek, amikor a megadott vlaszlehetsgek
kzl kell vlasztani
A krdvek krdsei 5 itemei 5 legyenek vilgosak, egyrtelmek!
:erl#k a tagad, s"galmaz vagy -d"placsv. krdseket!
)intavtel
A trsadalomt"domnyi mintavtel ltre#tte elvlaszthatatlan a politikai
kzvlemny/k"tatsoktl! )z ktsgtelenl onnan ered, hogy a politikai
kzvlemny/k"tats sorn a trsadalomk"tat knytelen a becslse
pontossgnak problm#val igen hatrozottan szembenzni! A vlaszts
nap#n "gyanis kiderl, mennyire vgzett a k"tat # m"nkt!
- 9igest hrmagazin
- :eorge :allup 5 arnyos mintavtel
A k"tatsba bevont alapegysgeket a mintavtel sorn vlogat#"k ki!
A mintavtellel kapcsolatos fogalmak,
)lem, az az egysg, melyrl az informcikat gy#t#k, s amely az
elemzs alap#"l szolgl *pl!, emberek, csaldok, kl"bok, cgek+!
%intavteli egysg *mintaelem+, az az elemkszlet, melyet a
mintavtel valamely fzisnl, mint vlaszthatt, tekintetbe vesznk!
- elsdleges mintavteli egysgek
2N
- msodlagos mintavteli egysgek
- vgs mintavteli egysgek
%intavteli keret, az a lista, melybl a mintt sszevlogat#"k!
Dop"lci *alapsokasg+, a vizsglati elemek elmleti sszessge *pl!,
amerikaiak+!
7izsglati pop"lci, azon elemek sszessge, melyek kzl
tnylegesen vlaszt#"k a mintt!
%eg4gyelsi egysg, az elemek olyan sszessge, melyekrl
informcikat gy#tnk! :onkrt vizsglatokban tbbnyire ezek az
adatelemzsi elemek is!
7ltoz, egymst klcsnsen kizr attrib$t"mok halmaza *nem, kor,
foglalkozs stb!+! %inden vltoznak tbbfle rtke van& egy olyan
attrib$t"m, mely a pop"lci minden elemre "gyanaz, inkbb a
pop"lcit #ellemz lland *konstans+, mintsem valamely vltoz
egyik rtke!
Daramter, egy vltoz sszefoglal #ellemz#e *pl!, egy telepls
sszes csald#nak tlag#vedelme+!
8tatisztika, egy vltoz valamely sszefoglal #ellemz#e a mintban!
%intavteli hiba, alapelemei a megbzhatsgi szint *mintastatisztika
pontossga+ s a megbzhatsgi tartomny *kon4dencia intervall"m+!
A mintavteli hibra vonatkoz becslsek alapeleme a meg(zhatsgi
szint s a konfden1iaintervallum! %intastatisztiknk pontossgt $gy
hatrozz"k meg, hogy megllapt#"k, mennyire valszn, hogy a
statisztika a paramter krli, elre megadott s"gar$ intervall"mba
essk, ez a valsznsg a megbzhatsgi szint!
A mintavteli mdszereknek kt csoport#a ltezik attl fggen, hogy a
mintavtel vletlen /random0 vagy nem vletlen, teht kvlrl befolysolt
mdon trtnik!
'a a k"tats tm#a #l meghatrozhat, a relevns vltozk knnyen
szmszersthetk, akkor ltalban a vletlen mintavtelek szolgltatnak
hasznlhatbb informcikat! 7iszont ha a problma nem tel#esen vilgos,
ha a szit"ci inkbb minsgi #ellemzkkel rhat le, akkor szksges,
hogy a vizsglatot vgz a sa#t tapasztalataira, int"ciira is
tmaszkod#on a minta kivlasztsnl! *)gy ltalnos
szervezettvilgts sorn nagyon sok sz"b#ektv mdon rtelmezhet
szempontot lehet 4gyelembe venni, amikor sszellt#"k azoknak a
list#t, akikkel fontosnak tart#"k, hogy inter#$t ksztsnk, pl! szervezeti
egysgek, szakmk/, rdekcsoportok kpviseli, a -#v emberei. stb!+
A mintakivlaszts dntsek sorozatt #elenti tbbek kztt arrl, hogy
mely helyszneket vizsgl#"k meg, a szba #het rintettek kzl kiket
4gyelnk meg vagy inter#$vol"nk meg, milyen #elensgeket, folyamatokat
tan"lmnyoz"nk rszletesen, s mindezt milyen idpontokban tesszk!
=em vletlen kivlasztsi mdszerek, / kvta szerinti /arnyos0+,
+ kon1entrlt /szakrti0+ s
+ $nknyes /a popul1i(l elrhet0
kivlaszts.
22
7letlen kivlasztsi mdszerek, / egyszer vletlen+,
+ rtegzett+ s
+ lp1szetes kivlaszts.
Valsznsgi mintavtel
A mintavtel cl#a, hogy egy bizonyos pop"lcibl $gy vlassz"nk
elemeket, hogy azok #l #ellemezzk a pop"lci paramtereit!
A valsznsgi mintavtel a vletlenszer kivlasztson alap"l! )bben
minden elemnek egyforma a kivlasztsi eslye, pl!, fe# vagy rs alapon!
A vletlen kivlasztssal vlik alkalmazhatv a valsznsg szmts
elmlete, amely a pop"lcis paramterek s a hiba becslst teszi
lehetv! )z kikszbli a k"tati elfog"ltsgbl fakad -rszreha#l.
kivlaszts hib#t is!
Az albbi bra egy heterogn sokasg leegyszerstett ill"sztrci#a, e kis
pop"lci 2NN tag#a kztt nemk s -fa#t#"k. *nemzetisgi
hovatartozs"k+ szerint vannak eltrsek!
)gy mintbl akkor vonhat"nk le hasznlhat kvetkeztetseket a tel#es
sokasgra vonatkozan, ha a mintnak lnyegben "gyanolyan az
sszettele, mint az alapsokasgnak!
Amikor torztsrl beszlnk a mintavtellel kapcsolatban, ez p"sztn
annyit #elent, hogy az sszevlogatott elemek nem #ellemezek arra a
nagyobb sokasgra, melybl kivlasztott"k ket& nem #l kpviselik ezt a
sokasgot! )z a fa#ta torzts lnyegben elkerlhetetlen, ha az
embereket csak $gy rzsre vlogat#"k ssze! A telefonhvsos
kzvlemny/k"tatsokat sem tekinthet#k a lakossg #
reprezentci#nak! *Philip ;. Perinelli 5 telefonos kzvlemny/k"tats0
2;
Or a reprezentativits sznak nincs precz, t"domnyos meghatrozsa,
a kzt"datban elter#edt #elentse folytn mgis hasznos fogalom a
mintavtel trgyalsban!
)gy minta akkor reprezentatv arra az alapsokasgra nzve, melybl
vettk, ha sszestett #ellemzi #l kzeltik a sokasg "gyanezen
sszestett #ellemzit! =em szksges, hogy a minta minden tekintetben
reprezentatv legyen& a reprezentativits a k"tats rdekei szempont#bl
lnyeges #ellemzkre korltozdik, br elford"l, hogy nem t"d#"k,
melyek #elentsek!
A valsznsgi mintavtel egyik alaptrvnye szerint, 'a egy sokasg
minden egyednek egyforma az eslye, hogy egy mintba bekerl#n,
akkor ez a minta erre a sokasgra nzve reprezentatv lesz! *A minta
elemszma pedig a reprezentativits fokra hat!+ 0yakran )D8)%
mintknak nevezik az ilyen t"la#donsg$ mintkat, erre pl a
valsznsgi mintavtel!
A vletlen kivlasztsi mdszerek vletlenszm/tblzatok, illetve
szmtgp/programok hasznlatnak ktfle oka van,
- )z a mdszer mintegy gtat szab a k"tat t"datos
vagy akaratlan rszreha#lsnak!
- Alkalmazhatv vlik a valsznsg szmts
elmlete, amely a pop"lcis paramterek s a hiba
becslst teszi lehetv!
Nemvalsznsgi mintavtel
2lszer, tudatos d$ntsen alapul, szakrti mintavtel
=ha alkalmasnak tnhet arra alapozva vlasztani mintt, amit az
alapsokasgrl, annak elemeirl s a k"tatsi cl#ai termszetrl a
k"tat t"d, vagyis sa#t megtlse s a vizsglat cl#a alap#n! 1knt a
krdv szerkeszts kezdeti idszakban az ember a lehet
legklnflbb vlaszadkon akar#a kiprblni krdseinek
alkalmazhatsgt! 6nkbb eltesztelsnek kell azonban egy ilyen
adatfelvtelt tekinteni, mintsem vgs vizsglatnak!
7annak esetek, amikor az ember nagyobb alapsokasg egy kisebb rszt
szeretn vizsglni, s br a rszsokasg sok elemt knny felismerni,
mindet felsorolni mgis szinte lehetetlen!
2?
9bblpcss mintavteli terv, bal s #obboldali dikokat szeretne
sszehasonltani! Mehet, hogy
nem t"dn elkszteni a tel#es nvsor"kat, hogy abbl vegyen
mintt, s ezrt $gy dntene, hogy egy tagsgbl vesz mintt!
Or ez a mintavteli terv nem ad#a # lerst sem a bal, sem a
#obboldali diksgnak, ltalnos sszehasonlt clokra taln
megteszi!
A t"datos dntsen alap"l el#rsok egy valamelyest 4nomabb fa#t#a a
kivlasztott krzetek alkalmazsa politikai kzvlemny/k"tatsoknl!
7alamely terletrl *vros, llam, orszg+, a korbbi vlasztsi
eredmnyek alap#n, clt"datosan sszellt egy olyan vlasztkrzet/
csoportot, mely gy egytt a tel#es terlet eredmnyeit #l kzelt
eredmnyeket m"tat! :sbbi kzvlemny/k"tatsokhoz mr csak
ezekbl a krzetekbl vlaszt#a a mintt! Az elmlet az, hogy a
kivlasztott krzetek keresztmetszetet adnak az sszes vlasztrl, gy
aztn alaposan oda kell 4gyelnie, hogyan dnt!
A kivlasztott krzetek mintavteli mdszernek hatkony
alkalmazshoz komoly politikai szakrtelem kell, hogy a krzetek
kivlasztsa megfelel ismereteken alap"l#on a reprezentativits
rdekben! )hhez a mintavteli mdszerhez ezenfell a folyamatos,
hatkony vissza#elzsre is szksg van!
,rnyos, kvta szerinti mintavtel
'asonlan a valsznsgi mintavtelhez, az arnyos mintavtel is a
reprezentativitsra trekszik, de a kt mdszer tel#esen eltr mdon
kzelt ehhez a krdshez!
Az arnyos mintavtel kiind"lpont#a egy, a clpop"lci #ellemzit ler
tblzat *mtri3+! 9"dn"nk kell, hogy a sokasgban hny szzalk a fr4
s mennyi a n, s hogy az egyes nemek hny szzalka esik a kor, iskolai
vgzettsg, npcsoport stb! szerinti klnbz kategrikban! )gy
orszgos arnyos minta kialaktshoz ismernnk kell, hogy az orszg
lakossgnak hny szzalka a vrosi, keleti orszgrszbl val, ;A v
alatti fehr m"nksosztlybeli fr4 stb! a tblzatban elford"l minden
lehetsges kombincira vonatkozan!
'a elllt a mtri3 s minden cell#hoz hozzrendeltk az ilyen
t"la#donsg$ egyedek relatv gyakorisgt, adatokat gy#tnk olyan
szemlyektl, akik egy adott cella minden t"la#donsgval rendelkeznek!
)z"tn az sszpop"lciban kpviselt rszarny"knak megfelel s$lyt
ad"nk az adott cellban lv sszes szemlyeknek! 'a minden
mintaelemet ilyen mdon s$lyoz"nk, akkor az adatok egytt a tel#es
alapsokasg elfogadhat reprezentci#t ad#k!
7an nhny lnyegi problma az arnyos *kvta szerinti+ mintavtellel!
- az arnykeretnek *az egyes cellk ltal kpviselt
rszarnyoknak+ pontosnak kell lennie, ilyen #elleg,
akt"lis informcikhoz #"tni azonban nem mindig
egyszer!
2@
- hiba ismer#k pontosan a cellnak a sokasgon
belli rszarnyt, az egy adott cellba tartoz
elemek sszevlogatsakor torztsok lphetnek fel!
&lrhet szemlyekre val hagyatkozs, egyszeren elrhet
alanyokra hagyatkoz mintavtel
Az elrhet szemlyekre val hagyatkozs, vagyis pld"l amikor
megllt#"k az "tcasarkon azt, aki arra #r 5 szinte soha nem egy tkletes
mintavteli mdszer& mgis igen gyakran hasznl#k! 'asznlata csak
akkor igazolt, ha a k"tat azoknak az embereknek az informciira
kvncsi, akik meghatrozott idpontokban a mintavteli ponton haladnak
t!
Adatgyjtsi mdok:
a0 %eg4gyels, nmeg4gyels, pl! napl, idmrleg! 'asznlat"k
elsdleges szempont#a, hogy a meg4gyelt m"nk#ba val legkisebb
beavatkozssal szerezznk informcikat a tevkenysgrl! A vizsglatot
vgz szempont#bl 5 a krdvhez hasonlan 5 nagy mintk egyide#
felmrsre is lehetsget nyit a strukturlt $nmegfgyels. 8zempont#ai,
A lehetsges tevkenysgek s #ellemzik pontos felsorolsa elzetes
meg4gyelst vagy dok"ment"melemzst ignyel!
'a t$l tg kategrikban ad#"k meg a rgztend tevkenysgeket,
akkor az elemzsnl gond#aink lesznek, ha t$l rszletesen, akkor a
kitlt fog belebonyoldni, idzavarba kerlve pontatlann, felletess
vlhat!
Az egyrtelm felhasznlhatsg rdekben pontos s rszletes
kitltsi $tm"tatt kell adn"nk!
, megfgyels csak kis mintk esetben alkalmazhat! Oizonyos estekben
tbb meg4gyel egyttes #elenlte is szksges lehet! =e fele#tsk el,
hogy a meg4gyel #elenlte akaratlan"l is befolysol#a a #elensget,
folyamatot, ezrt -szoktatsi idre. van szksg! :ontrollcsoportra
mindig szksg van *mellyel nem ksrleteznek+! A meg4gyels mdszere
#elents idt ignyel s ltalban kiegszt mdszerknt alkalmazhat!
(0 , dokumentumelemzsnek kt formalizlt vltozata van, a kvantitatv
szemantika s a tartalomelemzs. %indkett a dok"ment"mokban
szerepl informcik kvanti4klsra trekszik, de mg az elbbi fleg a
szkincs, a stl"s vizsglatval kapcsolatos, addig az "tbbi a szavak
tartalmt, rtelmt 4gyeli! Pok"ment"melemzs az rott anyagok,
videofelvtelek vagy szmtstechnikai adatok tan"lmnyozsa
informciszerzs cl#bl! =e feled#k, hogy a dok"ment"mok rszben
vagy egszben trtneti rtk informcikat adnak!
10 , krdves 'elmrsnek nagyon szles az alkalmazhatsga! =agy
mintk felmrsre alkalmas, kevs szakember ignybevtelvel! Az
rsos forma egyrtelmsget s maradandsgot biztost, knnyen
kdolhat s feldolgozhat, amennyiben #l van szerkesztve! A
szerkeszts fbb lpsei,
2A
2! )l kell dnteni, hogy milyen in'orm1ikat ignyl8nk! )hhez gyakran
az elzekben felsorolt mdszerek ignybevtele szksges!
;! %eg kell hatrozn"nk, hogy milyen tp"s$ krdvre van szksgnk!
)gyrszt el kell dntennk, hogy krdez+(iztossal t$rtn vagy
$nkit$ltsen alapul mdszert alkalmaz"nk! Oonyol"ltabb krdveknl
a krdez/biztos segt az rtelmezsben, egyben meg4gyelst is
vgezhet, ha erre ad"nk szempontokat! Az nkitlts krdvezs
olcsbb, de a vlaszolsi arny #elents cskkensvel kell
szmoln"nk! )lnye, hogy kikszbl#k a krdez/biztos esetleges
befolyst, valamint -rzsabb. krdsek is feltehetk, amelyekre az
emberek szemlyesen *beazonosthat mdon+ nem szvesen
vlaszolnak!
%srszt el kell dntennk, hogy zrt vagy nyitott krdseket tesznk/
e fel! Qrt krdsek esetben korltozz"k a vlaszad szabadsgt,
vlasztania kell az ltal"nk megszabott alternatvkbl, de
elford"lhat, hogy egyikkel sem t"d azonos"lni! Az egyszer di1hotom
*igen/nem vagy egyetrt/ nem rt egyet+ krdseknl a rangsorolt
vlaszadsi lehetsgek tbb s pontosabb informcit biztosthatnak!
Meggyakrabban hrom, t vagy htfokozat$ lehetsget ny$#t
egyszer sklkat alkalmaz"nk!
=yitott krdseknl szmtan"nk kell arra, hogy olyan vlaszokat is
kap"nk, amelyekre elzetesen nem gondolt"nk, ezrt nagyobb szrs
mellett nehezebb lesz rtkelnnk, viszont tbbletinformcikkal is
rendelkezhetnk!
1ontos a krdsek sorrendi elhelyezse! 1igyelnnk kell arra, hogy
nem vlik/e a krds indokolatlann, mi"tn bizonyos krdsek
megelztk, vagy nem alaktottak/e ki az elz krdsek valamilyen
gondolatmenetet, amely befolysolhat#a az erre a krdsre adand
vlaszt! 1ontos lehet a krdsek sorrend#e a pszicholgiai hats
szempont#bl is!

A vlaszadst befolysol#a magnak a krdvnek a form#a s
tartalma is!
Rgyelni kell a krdv hosszra, ttekinthetsgre, a csatolt
"tastsokra s
magyarzatokra!
d0 %nter*" ksztsnl a # inter#$ kt ember szellemi tel#estmnye, ahol
a krdez inspirl magatartsval #elentsen hozz#r"l a sikerhez! A
str"kt"rlt inter#$ irnytott tm#$ beszlgets, amelyben a krdez/
biztos tevkenysge kttt! A vizsglatokat vgz szakemberek ezrt a
rszlegesen str"kt"rlt, ktetlenebb felpts inter#$kat alkalmazzk
szvesebben, amelyeknl a krdez szemly szerepkre #val szlesebb!

,z inter*" elksztse
2E
A meginter#$voland szemlyek kivlasztsa!
1elkszls az illet szemlyekre vonatkozan
)gyeztets az illetvel az inter#$ helyre s ide#re vonatkozan!
Az inter#$ vzlatnak *krdseinek+ elksztse!
Az inter#$ rgztsre szolgl eszkzk biztostsa!
,z inter*" le'olytatsa sorn kvetend szempontok,
%ind#rt az ele#n ismertessk beszlgetsnk cl#t! :lnsen, ha
kls szakrtknt lpnk fel, szmthat"nk arra, hogy #vetelnk
cl#rl a legvadabb pletykk keringenek!
'a ez nem elg a -fagyos. lgkr feloldshoz, akkor mieltt a
hivatalos rszre trnnk, prbl#"nk egy kis h"morral vagy szemlyes
lmnnyel bartsgosabb helyzetet kialaktani!
Az inter#$ ele#n kell azt is tisztzni, hogy kszthetnk/e magnetofon
felvtelt! A kicsi s szolid kszlk hasznlata a#nlott!
Begyzetet mindenkppen ksztsnk, mert a beszlgetsnek a
nonverblis rszt a magnetofon nem rzkeli *biztonsgos s
kontrolll+!
A beszlgets irnytsa mvszet, ezrt azt tan"lni s gyakorolni kell!
A krdez ne fogalmazzon meg lltsokat olyan tmkban,
amelyeknek a kife#tst az inter#$alanytl vr#a!
,z inter*" 'eldolgozsa ,
Az inter#$zst kvet legrvidebb idn bell ksztsk el az inter#$
sszefoglalt! )bben el kell vlasztan"nk a lnyeges informcikat a
lnyegtelentl, s ezt vilgos, msok szmra is hasznlhat formba kell
nteni! 7igyzz"nk, hogy a tmrtsnl relevns informcik ne essenek
ki a rostn!
,z inter*" idsz8ksglete
A beszlgets idtartama ltalban minim"m 2, ma3im"m ; ra!
Mehetnek ettl eltr, e3trm esetek is! =e feled#k az idszksgletbe
bekalk"llni a felkszls s az sszefoglal kszts ide#t is, ami
gyakran hosszabb, mint maga az inter#$!
,ttitd+ vagy vlemnysklk
A sklatechnikk cl#a ob#ektv mrsi rendszer kialaktsa! %kdse, a
megkrdezett szemllyel egy fokok szerint rendezett ki#elents/sorozatot
kzlnek, s megkrdezik melyikkel rt egyet, melyikkel nem!
A vlaszok kombinci#a a"tomatik"san determinl#a a krdezett szemly
vlemnynek intenzitst!
Az attitdskla ezen tesztek egyik vltozata! 7ltozatai,
<. .angsorolsi sklk
, k$zvetlen (esorols mdszere. A krdezett szemlyt felkrik, hogy
preferencii szerint rendezze sorba a vizsglat elemeit, pl! vlasztsi
2G
#ellt#eit vagy a politikai prtokat, vagy rangsorol#a tel#estmnyk
szerint m"nkatrsait stb!
, pros $sszehasonlts mdszere. A krdezett szemlynek prosval
bem"tat#k az sszehasonlts trgyait, s felkrik, hogy mindig #ell#e
meg, a kett kzl melyiket preferl#a! A vgleges preferencia/sorrend
a"tomatik"san alak"l ki, mivel minden egyes ob#ekt"m megkap#a a
tbbiekhez viszonytott helyt az egyttesben! A mdszer pontos, de
nagyobb esetszmnl igen hosszadalmas az el#rs!
2. , =ogardus+skla rendeltetse a nemzeti s fa#i eltletek
intenzitsnak a mrse! )mpirik"s alapon lett szerkesztve,
alkalmazsa egyszer s praktik"s! :rdse, Amennyiben n kizrlag
rzelmeitl vezetteti magt, szvesen beleegyezne/e, hogy az albb
felsorolt orszgok vagy fa#ok kpviseli az itt kvetkez helyzetek
egyikbe vagy msikba kerl#enek,
Helyzetek romnok 'ran1ik
(rom(iaiak
4$zeli rokonok hzassg rvn
#zemlyes (artok
#zomszdok az ut1(an
4$zvetlen munkatrsak
Honftrsak
!uristk az $n haz*(an
,z $n haz*a ter8letrl kitiltottak.
'asonl #elleg skla knnyen szerkeszthet a politikai lettel
kapcsolatos klnfle vlemnyek s attitdk mrsre!
3. , !hurstone+skla az elemzend vlemnnyel vagy attitddel
kapcsolatos nagyszm$ 5 helyesl vagy el"tast vlaszt provokl 5
ki#elentst vagy lltst gy#tnk ssze, s mindegyiknek ad"nk egy
rangsort, amely a vlemny egyik vglettl a msikig h$zd skln
egyenrtk tvkzkben helyezi el azokat!
A sla gy rgztett ki#elentseit sszekever#k, s vletlenszer
sorrendben kzl#k a krdezett szemllyel, aki meg#elli azokat,
amelyekkel egyetrt *igen 5 nem vlaszlehetsge van+! A
megkrdezett szemly attitd vagy vlemnyosztlyzatt $gy llapt#"k
meg, hogy kiszmt#"k az ltala meg#ellt ki#elentsek sklartkeinek
kzprtkt!
@! , 5i1kert+skla a nagyszm$ ki#elentst bem"tat#"k a vizsglatba
bevont szemlyeknek, akik azokat 2 5A! kztt osztlyozzk aszerint,
hogy mennyire rtenek azzal egyet! Srtkels, szemlyenknt az adott
osztlyzatokat sszead#"k, ez a szemlyek kztti sszehasonltst
teszi lehetv, illetve azok szrst m"tat#a meg! , ki*elentsek
osztlyzatait is kiszmt#"k *sszead#"k+, ma#d kiszmt#"k az egy/egy
ki#elents osztlyzatai s az sszestett osztlyzatok kztti korrelcit,
ma#d a gyenge korrelci#$ ki#elentseket kih$zz"k!
2H
A! , hierar1hikus skla /:uttman+ skalogram+, alapelve az, hogy
hierarchizlt ki#elentsekbl kell megszerkeszteni a sklt oly mdon,
hogy egy bizonyos szinten ll ki#elents elfogadsa szksgkppen
maga "tn von#a az alacsonyabb szinten lv ki#elentsek elfogadst!
*pl! 2! 7an oklevele( ;! 7gzett egyetemet( ?! Srettsgizet( @! Brt
kzp/ iskolba( A! Brt iskolba(+! A krdezett szemllyel elszr a
hierarchia legmagasabb szint#n ll ki#elentst ismertet#k, s addig
megynk a hierarchin lefel, amg igent kap"nk *az alatta lev mind
igennek szmt+! A vlaszokat tblzatban rgzt#k, amely a kitlts
"tn gra4k"san rtkelhet!
2K