You are on page 1of 6

ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I MATERIJALI 3 Pitanja za pripremu ispita

ak.god. 2013./2014.

Teme: STUBITA OPENITO; DRVENA, ELINA I STAKLENA STUBITA;
ZAVOJITA STUBITA, VISEA I KONZOLNA STUBITA (18 + 12 pitanja) I.M.

1. Dimenzioniranje stuba? Formule za irine stuba?
2. Smjer uspinjanja (linija hoda)? (shema jednokrakog ravnog / dvokrakog dvosmjernog ravnog
stubita) / Smjer uspinjanja kod zavojitih stuba?
3. Vrste vertikalnih komunikacija s obzirom na nagib? Rampa? Doputeni nagib, svijetla irina u
vanjskom i u unutarnjem prostoru?
4. Katna i svijetla visina stubita? Kako se zove prva, a kako zadnja stuba u kraku? Min. i maks. broj
stuba u kraku? Podest? Duljina podesta?
5. Svijetla irina kraka? O emu ovisi? (skica)
- svijetla irina kraka u unutarnjem i vanjskom prostoru, te visina i irina stuba u zgradama javne,
poslovne i stambene namjene?
- svijetla irina kraka, te visina i irina stuba u radnim i pomonim prostorijama?
- svijetla irina kraka, te visina i irina stuba u kolskim ustanovama?
6. Podjela stubita?
7. Rukohvat? Vrste materijala, oblici, uvrenje? Visina rukohvata i ograda na stubitu? Kako se
mjeri? (skica) / Visina ograde galerija i mostova?
8. U kojim se graevinama treba primijeniti Pravilnik o osiguranju pristupanosti graevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti? Propisi iz graditeljske regulative RH koji propisuju zahtjeve za
stubite? Stubita u individualnim obiteljskim kuama?
9. Nain crtanja stubita kod viekatnih zgrada? Skica poetnog kata (podruma), prizemlja i zadnjeg
kata? Na primjeru jednokrakog ravnog stubita ili dvokrakog dvosmjernog ravnog stubita.
10. Drvena / elina stubita: osnovni elementi / vrste grae / vrste i dimenzije tetiva i nastupa? (skica i
opis) / Odnos nastupa i njegovog pridravanja? Odnos nastupa i tetiva?
11. Drvena / elina stubita: vrste? (prikazati detalje karakteristine stube, popreni i uzduni presjek i
opis)
12. Drveno umetnuto / utoreno / nasaeno stubite (prikazati osnovne detalje: donji i gornji leaj i
karakteristinu stubu + ograda)
13. Drveno stubite, gornji leaj: veza tetive i ab. / drvene konstrukcije putem metalne veze /
drvene konstrukcije tesarskim vezom (skica presjeka i opis)
14. Drveno stubite, donji leaj: veza tetive i ab. / drvene konstrukcije / pod; podest (skica presjeka i opis)
15. Drveno stubite, drveni rukohvat i ograda (prikazati detalje karakteristine stube, popreni i uzduni
presjek i opis)
16. elino stubite, gornji leaj: veza tetive i ab. / eline konstrukcije (skica presjeka i opis)
17. elino stubite, donji leaj: veza tetive i ab. konstrukcije poda / elinog podesta (skica presjeka i
opis)
18. elino stubite, rukohvat i ograda (prikazati detalj karakteristine stube, pogled, presjek i opis)

1. Staklena gazita (skica poprenog presjeka stube i opis)?
2. Kako se spreava klizanje kod staklenih stuba?
3. Staklena ograda stubita (skica presjeka i opis)?
4. Staklena ograda galerije (detalj sidrenja: skica presjeka i opis)?
5. Sistemi prihvata staklene ograde?
6. Gdje se moe izvesti zavojito stubite? Dozvoljena irina stube na unutarnjem rubu?
7. Podjela stubita prema obliku krakova?
8. Rektifikacija stuba? Grafike metode konstruiranja zavojitog stubita?
9. Tlocrtni oblici zavojitih stuba?
10. Stubita krunog tlocrtnog oblika? Oblici, vrste, odnos nastupa i njegovog pridravanja?
11. Visee stubite, mogui odnosi nastupa, ipki, rukohvata, stropa i poda? (skice)
12. Konzolno stubite, prikazati detalj karakteristine stube i ograde? (skica presjeka i opis)

Tema: KONSTRUKCIJE OPLOJA ZGRADE (13 pitanja) V.Z.

1. Koji je kriterij za podjelu konstrukcija oploja na masivne i lagane i koja je bitna razlika izmeu
njih (s gledita fizikalnih procesa)?
2. Principi rjeavanja sastava graevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikaite na
primjerima jednoslojnih zidova.
3. Principi rjeavanja sastava graevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikaite na
primjerima vieslojnih zidova kada je toplinska izolacija blie vanjskoj strani.
4. Principi rjeavanja sastava graevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikaite na
primjerima vieslojnih zidova kada je toplinska izolacija unutar konstrukcije.
5. Principi rjeavanja sastava graevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikaite na
primjerima vieslojnih zidova kada je toplinska izolacija blie unutarnjoj strani.
6. Principi rjeavanja sastava graevnih dijelova u smislu ispravnog fizikalnog procesa: prikaite na
primjerima vieslojnih zidova kada je toplinska izolacija u cijeloj debljini graevnog dijela.
7. Prikaite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od oblone opeke ili keramike.
8. Prikaite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od kamenih ploa.
9. Prikaite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od predgotovljenih armirano
betonskih elemenata.
10. Opiite i prikaite crteom (skicom) "ETICS" fasadni sustav (vrste materijala, naini uvrenja i
izvedba).
11. Prikaite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od limenih ploa.
12. Prikaite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od drvenih elemenata.
13. Prikaite primjer vanjske stijene (zida) kada je vanjska obloga od vlaknastocementnih ili slinih
ploa.

Tema: KONSTRUKCIJE OPLOJA ZGRADE obloni materijali metali (28 pitanja) B.M.

1. Prednosti metalnih obloga ovojnice zgrade
2. Mane limenih obloga i naini izbjegavanja nedostataka metalnih obloga
3. to su limovi, podruje primjene i metalni materijali koji se najee koriste u graditeljstvu
4. Najee koriteni metali za obloge i ugraenu metalnu galanteriju u arhitekturi
5. Najei oblici metalnih proizvoda za obloge
6. Naini proizvodnje metalnih elemenata
7. Mogue antikorozivne zatite elinih metalnih elemenata i obloga
8. Njaee antikorozivne zatite aluminijskih metalnih elemenata i obloga
9. Mogue antikorozivne zatite bakrenih metalnih elemenata i obloga
10. Galvanske struje, nain izbjegavanja, tete
11. "Nehrajui" metali i finalne povrinske obrade nehrajuih metala
12. Naini povezivanja limova u graditeljstvu, opis svojstava pojedine vrste povezivanja
13. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu limarskih detalja na zgradama
14. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu fasadnih obloga na zgradama
15. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu krovnih obloga na zgradama
16. Oblici limova za izvedbu fasadnih i potrebna potkonstrukcija
17. Polaganje ravnih limova za fasadne i krovne obloge na podlogu potrebni slojevi potkonstukcije i
uvjeti ispravne izvedbe
18. Materijali metalne galanterije za izvedbu podnih dilatacija, pragova, rubnih letvica izloenih habanju
zato
19. Obloge proelja zgrada s limovima ukruenima u jednom smjeru ili valovitim limovima - prostorni
prikaz jedne varijante sa potrebnim slojevima potkonstukcije za osiguranje toplinske izolacije bez
toplinskih mostova, zatite od prodora kie i provjetravanja
20. Podruje primjene perforiranih i istegnutih limova na zgradama, materijali i obrada povrine
21. Podruje primjene naboranih limova na zgradama, materijali i obrada povrine
22. Kompozitne metalne ploe, opis, podruje primjene
23. Sendvi limeni toplinskoizolacijski paneli, opis, podruje primjene
24. Polaganje limenih obloga fasada i krovova na podlogu - ravni limovi - skicirati oblogu s izvedbom
potkonstrukcije
25. Polaganje limenih obloga fasada i krovova na podlogu - profilirani limovi - skicirati oblogu s
izvedbom potkonstrukcije za osiguranje toplinske izolacije bez toplinskih mostova, zatite od
prodora kie i provjetravanje
26. Polaganje limenih obloga fasada na podlogu - ukruene limene ploe (kazete) - skicirati oblogu s
izvedbom potkonstrukcije za osiguranje toplinske izolacije bez toplinskih mostova, zatite od
prodora kie i provjetravanje
27. Sendvi laki paneli s limenim oblogama - vrste, opis, skica rubnog spoja dva panela za toplinsku
izolaciju bez toplinskog mosta - zidni i krovni paneli
28. Laki termoizolacijski sendvi fasadni zid formiran in situ - skicirati oblogu s izvedbom
potkonstrukcije za osiguranje toplinske izolacije bez toplinskih mostova, zatite od prodora kie i
provjetravanje

Tema: KONSTRUKCIJE OPLOJA ZGRADE obloni materijali drvo (23 pitanja) B.M.

1. Podjela unutranjih podova od drva s obzirom na format drvenih elemenata
2. Povrinske obrade drvenih podova
3. Nabrojite najee vrste parketa
4. Razlika izmeu vieslojnih i masivnih parketnih daica i dasaka
5. Naini polaganja drvenih podova na podlogu
6. to je drveni sportski pod
7. Koji se drveni podovi mogu koristiti za podna grijanja i pod kojim uvjetima
8. Vrste premaza za drvene podne povrine
9. Karakteristike lakova za parkete, mane lakiranja drvenih podova
10. to je lazurni premaz za drvo, funkcija, svojstva
11. Prednosti premaza drvenih podova s voskom
12. Funkcija i oblici zidnih i stropnih drvenih obloga
13. Vrste i izvedba drvenih zvunoapsorpcijskih obloga zidova i stropova
14. Forme i nazivi drvenih vanjskih podnih obloga
15. Nabrojite nekoliko vrsta drva za vanjske podne obloge i potrebne karakteristike drva
16. Nain postave vanjskih drvenih paluba preporuljiva izvedba, zato
17. Opis, popreni i uzduni presjek podne konstrukcije ravnog krova terase iznad grijanog prostora
s izvedbom procjedne obloge terase s drvom - drvene palube
18. Vrste fasadnih obloga drvom i na bazi drva
19. Koje vrste drva se najee koriste za daane fasadne obloge
20. Kako se izvodi potkonstrukcija za fasadne obloge drvom i zato
21. Skicirati i opiite principe provjetravanja i izvedbe potkonstrukcije za fasadne
obloge drvom
22. to su HPL fasadne ploe
23. Principi zatite drvenih konsturkcijskih i oblonih elemenata izloenih atmosferilijama

Tema: VRATA (16 pitanja) V.Z.

1. Navedite zahtjeve za vrata.
2. Podjela vrata prema nainu otvaranja. Skica vrata prema nainu otvaranja.
3. Naini pokretanja vratnih krila (otvaranja/zatvaranja vrata).
4. Smjer otvaranja vrata (skica).
5. to su dvostruka vrata i kada se koriste (skica).
6. Osnovne mjere koje odreuju dimenziju otvora (skica).
7. Veliine otvora vrata za pojedine namjene prostorija.
8. Naini ugradnje vrata. Opiite pojedini nain ugradnje.
9. Materijali za izradu vrata.
10. Mogui naini pokretanja vratnih krila (otvaranje/zatvaranje vrata). Navedite i opiite.
11. Nacrtajte dovratnik od drvenih platica.
12. Vrste vratnih krila.
13. Vratna krila s ukladom vrste uklada (skica).
14. Prag vrata (skica) a) isti nivo poda u obje susjedne prostorije,
b) razliiti nivo poda u susjednim prostorijama.
15. Nacrtajte prag vanjskih vrata.
16. Nabrojite osnovne vrste okova za vrata.

Tema: PROZORI I INSOLACIJA (22 pitanja) V.Z.

1. Navedite zahtjeve za prozore.
2. Iz kojih razloga je vano provjetravanje prostorija?
3. Navedite mogue naine prozraivanja prostorija i koje su njihove prednosti/mane.
4. Ukupno dnevno osvjetljenje od kojih se komponenti sastoji?
5. Navedite sigurnosne zahtjeve za prozore.
6. to je koeficijent prolaska topline prozora i o emu ovisi?
7. Podjela prozora prema nainu otvaranja.
8. Tipovi prozora prema broju krila (po dubini).
9. Nacrtajte (skica) dvostruki prozor krilo na krilo (tlocrt i presjek).
10. Nacrtajte (skica) dvostruki klasini prozor (tlocrt i presjek).
11. to je prozorski pristupak?
12. Nabrojite materijale za izradu prozora.
13. Prikaite skicom prozorski profil od PVC-a i objasnite broj komora profila.
14. Navedite osnovne elemente / dijelove prozora (skica).
15. Prozorska klupica (vanjska i unutarnja). Materijali za izvedbu. Skica.
16. Prikaite skicom razliku izmeu krovnog prozora i krovne kuice (objasnite prednosti / mane).
17. Okov prozora navedite osnovne vrste okova.
18. to je insolacija?
19. to utjee na insolaciju zgrade?
20. Navedite naine zatite od insolacije.
21. Brisoleji objasnite pravilnu izvedbu obzirom na njihov poloaj i stranu svijeta.
22. Objasnite nain dokazivanja zatite od osunanja prema Tehnikom propisu o racionalnoj uporabi
energije i toplinskoj zatiti (NN 110/08).

Tema: STAKLO U ARHITEKTURI (20 pitanja) V.Z.

1. Navedite sirovine za proizvodnju stakla.
2. Navedite proizvode od stakla u arhitekturi.
3. Navedite naine proizvodnje ravnog stakla.
4. Navedite tehnoloke postupke obrade stakla.
5. Opiite ukratko float postupak proizvodnje stakla?
6. Navedite najvee proizvodne dimenzije stakla i o emu u pravilu ovise.
7. to je kaljeno staklo i koje su mu karakteristike?
8. to je laminirano staklo?
9. Vrste laminiranog stakla prema karakteristikama.
10. Vrste reflektirajua stakla.
11. Kako se proizvodi lijevano staklo i koje su osnovne vrste lijevanog (valjanog) stakla u arhitekturi.
12. Navedite vrstu stakla prema obliku loma prikazanom na crteu / slici.
13. to je IZO staklo? Prikaite crteom i opiite.
14. Kako se postie poboljana toplinska zatita IZO stakla?
15. Objasnite to su LOW-E stakla i za to se koriste.
16. Objasnite razliku izmeu satiniranih i pjeskarenih stakla.
17. Stakla za zatitu od vatre
18. Nabrojite vrste sigurnosnog stakla.
19. Koji parametri odreuju staklo?
20. Objasnite to je stupanj proputanja ukupne energije kroz ostakljenje - g
tot
i o emu ovisi.

Tema: OSTAKLJENA PROELJA (12 pitanja) V.Z.

1. Navedite i ukratko opiite optereenja kojima je izloena ostakljena fasada.
2. Navedite i opiite oslonce za sidrenje profila ostakljenih fasada.
3. Navedite vrste ostakljenih fasada.
4. Nacrtajte podni prikljuak kontinuirane ostakljene fasade.
5. Opiite i skicom prikaite pojedinu vrstu ostakljenih fasada:
a/ Kontinuirane fasade;
b/ Strukturalne fasade;
c/ Polustrukturalne fasade;
d/ Kombinirane fasade;
e/ Element fasade;
f/ Dvostruke fasade;
g/ Tokasto uvrene fasade.
6. Na crteu / slici prepoznajte odreenu vrstu ostakljene fasade.
7. Opiite princip montae kontinuirane ostakljene fasade.
8. Koje su prednosti element fasada u odnosu na "klasine" ostakljene fasade?
9. Prikaite crteom/skicom razliite nosae IZO stakla kod tokasto uvrenih ("Spider") fasada.
10. Koje su prednosti dvostrukih fasada?
11. Navedite, opiite i skicom prikaite osnovne grupe dvostrukih fasada.
12. Navedite mogue zatite od sunca ostakljenih proelja primjerenih na visokim objektima.

Tema: DVOSTRUKA OSTAKLJENA PROELJA (12 pitanja) V.Z.

1. Kao sustav, ostakljene fasade trebaju zadovoljiti sljedee:
2. Prikaite crteom i opiite dvostruku ostakljenu fasadu.
3. Dvostruke ostakljene fasade se sastoje od tri elementa. Navedite ih i svaki opiite.
4. Navedite bitna svojstva kompozicije ostakljenja i kretanje vrijednosti tih svojstava kod razliitih
kompozicija ostakljenja.
5. (za odgovor prouiti dijagram svojstava stakala u odnosu na razliite kompozicije ostakljenja)
6. Opiite svojstva pojedinih ostakljenih fasadnih sustava u odnosu na koeficijent prolaska topline
U. (za odgovor prouiti dijagram odnos vrste fasadnog sustava i vrste ostakljenja prema
vrijednosti U).
7. Opiite djelovanje (funkciju) dvostruke ostakljene fasade u zimskom razdoblju (varijante).
8. Opiite djelovanje (funkciju) dvostruke ostakljene fasade u ljetnom razdoblju (varijante).
9. Navedite osnovne tipove dvostrukih ostakljenih fasada. Za svaki tip kratko navedite posebnosti
djelovanja.
10. Obrazloite opasnost od kondenzacije vodene pare u sustavu dvostruke ostakljene fasade (gdje i
kada se pojavljuje).
11. Obrazloite kakva je osvijetljenost unutarnjeg prostora kod jednostruke i dvostruke ostakljene
fasade.
12. Obrazloite svojstva zvune izolacije dvostruke fasade.

Tema: PROELJA OTVORI, IZVEDBA I UGRADNJA ( 9 pitanja) V.Z.

1. to nazivamo simetrino, a to asimetrino IZO staklo? Koji su razlozi za primjenu asimetrinog
IZO stakla?
2. Navedite i objasnite mogue deformacije IZO stakla.
3. Nacrtajte i opiite crte prikljuka zida i doprozornika jednostrukog drvenog prozora s IZO staklom.
4. to su izoterme? Nacrtaj skicu vanjskog zida s ugraenim prozorom i ucrtajte (skicirajte) izoterme.
5. Navedite mogue naini ugradnje prozora. Opiite pojedini nain ugradnje
6. to je propisano Tehnikim propisom za prozore i vrata?
7. to je zidarsko sidro? Nacrtajte primjer uvrenja prozora u zid upotrebom zidarskog sidra.
8. Nacrtajte prozor i prozorsku klupicu (vanjska i unutarnja). Opiite crte.
9. Navedite i opiite ulogu materijala potrebnih za ugradnju prozora u vanjski zid.

Tema: SUHOMONTANI SUSTAVI (26 pitanja) V.Z.

1. to se podrazumijeva pod pojmom suhomontana gradnja? Navedite prednosti suhomontane
gradnje.
2. to su gips-kartonske ploe? Navedite vrste gips-kartonskih ploa.
3. Navedite (i prikaite crteom) osnovne vrste metalnih profila za izvedbu gipskartonskih pregrada.
4. Lagana pregrada od ega se sastoji? Prikaite crteom s opisom.
5. Lagani pregradni zidovi s gips-kartonskim ploama i metalnom potkonstrukcijom osnovne vrste.
Prikaite crteom s opisom.
6. Opiite i prikaite crteom nain izvedbe laganih pregrada od gips-kartonskih ploa na metalnoj
potkonstrukciji.
7. Nacrtajte i opiite spoj zida i lagane pregrade izvedene od gips-kartonskih ploa na metalnoj
potkonstrukciji.
8. Navedite kada se moraju izvesti dilatacije u laganim pregradama. Prikaite crteom dilatacijski spoj
lagane pregrade izvedene gipskartonskim ploama na metalnoj potkonstrukciji,
9. Navedite o emu ovisi doputena visina pregradnih zidova izvedenih gips-kartonskim ploama na
metalnoj potkonstrukciji.
10. Opiite nain ugradnje sanitarne opreme na lagane gips-kartonske pregrade.
11. Naini vjeanja tereta na lagane gips-kartonske pregrade (skica).
12. Zidne obloge od gips-kartonskih ploa. Kada se koriste. Navedite i opiite naine izvedbe.
13. Prikaite crteom i opiite zidnu oblogu od gips-kartonskih ploa za poboljanje zvune izolacije
masivne pregrade.
14. Stupnjevi kvalitete zavrne obrade povrina.
15. Navedite osnovne vrste plivajuih podova izvedenih gips-kartonskim ploama.
16. Nacrtajte (spoj poda i zida) i opiite primjer plivajueg poda izvedenog gips-kartonskim ploama.
17. Povieni (dvostruki) pod opiite i prikaite crteom.
18. Nabrojite i ukratko opiite vrste sputenih stropova (obzirom na potkonstrukciju) izvedenih gips-
kartonskim ploama.
19. Nacrtajte (crte spoja sputenog stropa i vertikalne pregrade zida) i opiite sputeni strop izveden
gips-kartonskim ploama na elinoj potkonstrukciji direktni ovjes.
20. Nacrtajte (crte spoja sputenog stropa i vertikalne pregrade zida) i opiite sputeni strop izveden
gips-kartonskim ploama na elinoj potkonstrukciji na visilicama.
21. Nacrtajte (crte spoja sputenog stropa i vertikalne pregrade zida) i opiite samonosivi sputeni
strop izveden gips-kartonskim ploama s elinom potkonstrukcijom.
22. Sputeni stropovi od gips-kartonskih ploa na metalnoj potkonstrukciji. Kada se moraju izvesti
dilatacije u sputenim stropovima. Prikaite crteom s opisom dilatacijski spoj.
23. Kada se izvode sputeni stropovi s akustik ploama? Prikaite crteom s opisom.
24. Dvostruki sputeni strop kada se izvodi? Prikaite crteom s opisom.
25. Kasetni sputeni strop prikaite crteom s opisom,
26. Klima stropovi kratak opis s crteom i prednosti.

Tema: ZATITA OD POARA (27 pitanja) V.Z./M.B.

1. Bitni zahtjev za graevinu - zatita od poara. to je potrebno osigurati pri projektiranju graevina sa
stanovita zatite od poara?
2. Elaborat zatite od poara. to definira i za koje je graevine potrebna njegova izrada?
3. to je poarno optereenje, kakva poarna optereenja razlikujemo i koje su mjerne jedinice?
4. to je otpornost na poar i koje su osnovne funkcije koje konstruktivni element mora zadovoljiti?
5. Konstrukcijski element, izloen standardnom poarnom ispitivanju, zadri svojstvo nosivosti 145
minuta, svojstvo cjelovitosti 105 minuta, svojstvo izolacije 68 minuta te otpornost na mehanike
udare 108 minuta. Koja e biti rezultirajua otpornost na poar tog elementa ukoliko se radi o
nosivom zidu, a kolika ukoliko se radi o pregradnom zidu?
6. Zato se eline konstrukcije loe ponaaju u uvjetima poara i koji su naini zatite?
7. Opiite ponaanje armirano betonskih konstrukcija u poaru?
8. Opiite ponaanje drvenih konstrukcija u poaru?
9. Koji su naini zatite drvenih konstrukcija od poara?
10. Nabrojite nekoliko naina prijenosa poara kroz graevinu.
11. to je poarni sektor?
12. Skicirajte naine spreavanja irenja poara preko vanjske strane objekta: na ravnom dijelu, preko
ugla graevine i na spoju vieg i nieg dijela graevine.
13. Detalj izvedbe poarnog zida na kosom krovu.
14. Naini spreavanja irenja poara preko fasade.
15. ime se spreava irenje poara kroz instalacijske kanale i gdje se ugrauje?
16. Sustavi za odvodnju dima i/ili topline iz sigurnosnih stubita.
17. Opiite dva razliita pristupa zatiti od poara: preskriptivni i inenjerski.
18. Evakuacijski putovi: gdje ih je potrebno predvidjeti, kuda moraju voditi i koje je osnovno naelo
projektiranja evakuacijskih putova?
19. Na koji nain se raunaju dimenzije (irine) evakuacijskih putova?
20. Koje su najdulje dimenzije evakuacijskih putova za graevine s ugraenim sustavom za automatsku
dojavu i gaenje poara, za zgrade bez takvih sustava i za industrijeske i podzemne graevine?
21. Koje se graevine moraju tititi unutarnjom hidrantskom mreom? (nabrojite nekoliko)
22. Objasnite princip funkcioniranja "sprinkler" sustava za gaenje poara.
23. to su vatrogasni pristupi i od ega se sastoje?
24. Koji se dijelovi graevine ne mogu koristiti kao vatrogasni pristupi?
25. Kolike su minimalne dimenzije operativne povrine za vatrogasno vozilo ovisno o visini zgrade koju
se titi?
26. Skicirajte poloaj operativnih povrina za vatrogasna vozila uz zgradu visine do 16 metara i zgradu
visine preko 16 metara? O emu ovisi udaljenost operativne povrine od zgrade?
27. O emu ovise radijusi prometnih povrina vatrogasnih prilaza?

Tema: PREGRADNE STIJENE (11 pitanja) V.Z.

1. to podrazumijevamo pod pojmom pregradnih nenosivih zidova i koji se zahtjevi postavljaju na
iste?
2. Navedite mogue naine izvedbe pregradnih nenosivih zidova i stijena?
3. vrsto ugraene stijene. Nabrojite vrste vrsto ugraenih stijena i materijale od kojih se izvode.
4. vrsto ugraene stijene. Prikaite varijante stijena od zidanih elemenata (opeke razliitih debljina) s
kratkim opisom posebnosti pri izvedbi (kada se koriste, kako se zidaju i ostalo).
5. Prikaite u presjeku pregradni zid izveden od pune opeke (NF). Meukatne konstrukcije
armiranobetonske ploe d=20 cm s izvedenim plivajuim podom i sputenim stropom.
6. Pregrade od porobetonskih blokova opiite ukratko nain izvedbe i posebnosti.
7. vrsto ugraene stijene. Prikaite varijante stijena od ploa visine etae s posebnostima pri
izvedbi.
8. Prikaite varijante izvedbe stijena od staklene opeke s posebnostima izvedbe.
9. Stijene od staklenih U-lamela mogui naini izvedbe.
10. to su Monier stijene i kako se izvode. Opiite i prikaite crteom.
11. Pomine pregrade opis, namjena, svojstva, primjena.