Sie sind auf Seite 1von 10

Primjer sudskog sluaja

Veterinar u ulozi tuenog!!!


Primjer sudskog sluaja
Navodi iz tube:
03.02.2012.god. obolio je drijebac u vlasnitvu
tuitelja
U 17.45h tuitelj je zatraio pomo kod deurnog
veterinara tuene
Simptom: tjelesna temperatura 39C, dijareja
Bez izlaska na teren, deurni veterinar je vlasniku
izdao lijekove za oboljelu ivotinju
Nakon primjene lijeka, oko 20h stanje se
pogoralo- temp. 42 C
Uginue u 23h
Prigovor na tubu:
Tuitelj doao u 18.45h, a ne u 17.45h
Tuitelj nije zahtijevao izlazak veterinara na
teren, nego ga je samo obavijestio o povienoj
tjelesnoj temperaturi
Tuena smatra da je temperatura u visini 39C
normalna za datu vrstu i uzrast ivotinje, te
navodi da je lijekove izdala na zahtjev vlasnika
Izjave svjedoka:
Svjedok 1: tuitelj je govorio veterinaru da je najbolje
da doe pogledati drijebe, ali je veterinar smatrao da
to nije potrebno te da e mu temperatura pasti nakon
davanja lijekova...
Svjedok II (kolega veterinar!!!): tuitelj je saopio da
drijebe ima lagani proljev i tjelesnu temperaturu od
39C, te zatraio da veterinar doe na lice mjesta, ali
da to nije uinio jer u izmetu nisu primjeene primjese
krvi te da u tim sluajevima nije uobiajeno izlaziti na
teren...
Vjetaenjem treba utvrditi
slijedee:
Da li je deurni veterinar pravilno postupio nakon
obavijesti tuitelja da mu je drijebac bolestan?
Da li je veterinar bio obavezan izai na teren te
utvrditi uzrok poviene tjelesne temperature te
onda propisati lijekove?
Da li je deurni veterinar dao odgovarajue
lijekove?
Da li je nain na koji je postupio deurni veterinar
uobiajen u veterinarskoj praksi?
Razmatranje sudskog sluaja
Zakon o veterinarstvu
Veterinar je duan na zahtjev posjednika ivotinje pruiti
odgovarajuu veterinarsku uslugu
ZOO: obaveza/dunost
Da li je veterinar mogao iz anamneze zakljuiti
da li je potrebno pregledati ivotinju?
Obaveza izlaska na teren i provjera anamneze
Da li je morao odmah izai na teren?
Da, ukoliko nije imao prioritetnijih intervencija
Normalna tjelesna temperatura:
drijebe 37,5 - 39C
Konj do 5 godina 37,5 - 38,5C
Da li je tjelesna temperatura sigurni pokazatelj
zdravstvenog stanja i je li na osnovu nje mogue
donijeti zakljuak o hitnosti intervencije?
Da li je poznata starost sporne ivotinje?
Vrijednost tjelesne temperature je u gornjoj granici normalnih
vrijednosti te nikako nije zanemariva.
Strunost osobe koja je izvrila mjerenje?
Mjerenje je izvrio laik te postoji mogunost da tjelesna
temperatura nije izmjerena i oitana na pravilan nain
Odreivanje terapije na osnovu anamnestikih
podataka???
Samo ukoliko je bilo prioritetnijih poslova
Adekvatnost terapije???
Ampivet praak-pogodnost za datu vrstu?
Nema navoda o koliini i nainu aplikacije lijeka
Kako je apliciran lijek???
Da li je naglo uginue posljedica aplikacije lijeka???
Uginue drijebeta nedugo nakon provedene terapije
Obdukcija nije raena jer je ivotinja pokopana...
Znaaj obdukcije!!!
Na osnovu podataka u spisima nije bilo mogue utvrditi
od ega je drijebe uginulo
Da li je vlasnik na vrijeme potraio veterinarsku
pomo??
Da je veterinar pruio pomo da li bi dolo do uginua??
Kao razlog neobavljanja obdukcije, veterinar navodi da je
kasno obavijeten o uginuu
4 dana po uginuu
Vlasnik duan da omogui obavljanje obdukcije
(iskopavanjem leine ako je pokopana)
Dunost veterinara da utvrdi uzroke uginua
Zakon o veterinarstvu:
Smatra se da postoji sumnja na zaraznu ili parazitarnu
bolest kada se u stadu, jatu, dvoritu ili drugom mjestu i
prostoru gdje ivotinje privremeno ili stalno borave, pojave
dva i vie oboljenja ili uginua s jednakim ili slinim znacima,
ili kada ivotinja naglo ugine bez vidljivog uzroka, ili
tok laboratorijske pretrage, klinika slika bolesti ili
epizootioloke okolnosti opravdavaju postavljanje sumnje na
zaraznu ili parazitarnu bolest