Sie sind auf Seite 1von 3

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-655_ro.

htm
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm
oile norme vor garanta" de exemplu" c# toi consumatorii de pe teritoriul $% dispun de
14 de &ile pentru a se r#&g'ndi i a renuna la orice cump#r#tur# e(ectuat# online sau )n
a(ara spaiului comercial *)n ca&ul )n care un v'n&#tor se pre&int# la domiciliul
consumatorului+ , prin urmare" o cretere (a# de num#rul minim de - &ile prev#&ut
anterior.
4+ .ispunei de 14 zile pentru a v rzgndi cu privire la achiziionarea unui produs
ori a unui serviciu
Perioada pe care consumatorii o au la dispo&iie pentru a se retrage dintr-un contract de
v'n&are-cump#rare se prelungete la 14 &ile calendaristice *(a# de cele - &ile prev#&ute
p'n# ast#&i de legislaia $%+. /cest lucru )nseamn# c#" )n ca&ul )n care se r#&g'ndesc"
consumatorii pot returna produsele" oricare ar (i motivul.
1. Protecie suplimentar# )n ca&ul lipsei de in(ormaii: atunci c'nd un v'n&#tor nu a
in(ormat )n mod clar clientul cu privire la dreptul de a se retrage din contract"
perioada de returnare se prelungete la un an.
2. .e asemenea" consumatorii vor (i protejai i vor 0ene(icia de dreptul de a se
retrage din contract )n ca&ul vi&itelor solicitate" cum ar (i ca&ul )n care un
comerciant a tele(onat )n preala0il i a exercitat presiuni asupra consumatorului
pentru ca acesta s# (ie de acord cu o vi&it#. 1n plus" nu mai tre0uie s# se (ac#
di(erena )ntre vi&itele solicitate i cele nesolicitate2 )n acest (el se va preveni
eludarea normelor.
3. Dreptul de retragere din contractul de vnzare-cumprare se extinde i la
licitaiile online, cum ar fi cele de pe site-ul ea!, dei produsele
achiziionate "n cadrul unei licitaii vor putea fi returnate doar atunci cnd
au fost cumprate de la un comerciant profesionist.
4. Perioada de retragere va )ncepe din momentul )n care consumatorul primete
produsele" i nu )n momentul )ncheierii contractului" aa cum este ca&ul )n
pre&ent. ormele se vor aplica )n ca&ul v'n&#rilor pe internet" prin tele(on sau
prin pot#" precum i v'n&#rilor e(ectuate )n a(ara maga&inelor" de exemplu la
domiciliul consumatorului" pe strad#" la o reuniune de v'n&are organi&at# la
domiciliul unui client sau )n timpul unei excursii organi&ate de comerciant.
au fost consolidate drepturile privind ram#ursarea, care se va efectua "n termen
de 14 de zile de la data la care consumatorul a efectuat o achiziie$
au fost introduse norme care interzic ofertele online "neltoare, cum ar fi
ofertele pe internet care fac pu#licitate pentru un anumit lucru ca fiind gratuit dei,
"n realitate, acesta nu este gratuit %de exemplu, horoscoapele sau reetele de
#uctrie&$
http'((ro.stra)#err!net.com(customer-service(returns-
cancellations(
*nulri
3untem m'ndri c# reu4im s# v# trimitem comanda )n 54 de ore" cu cele mai multe
comen&i trimise )n mai pu6in de o or#.
Pute6i cere anularea comen&ii prin pagina de 7ontact )n mai pu6in de o or# de la lansarea
acesteia. 8om )ncerca s# schim0#m orice cerere primit# ulterior" dar regret#m c# nu o
putem schim0a )n ca&urile )n care am0alarea 4i expediere au avut deja loc.
+eturnri
.ac# nu sunte6i 199: mul6umit de produsul pe care l-a6i primit" v# rug#m s# ne anun6a6i
printr-un email )n decurs de ;9 de &ile calendaristice de la primire 4i )n decurs de ; luni
de la data comen&ii. <eturn#rile vor (i reali&ate odat# ce au (ost apro0ate de c#tre
3erviciul 7lieni.
3ite-ul nostru se adresea&# clien6ilor care au achi&itionat deja 4i care au )ncercat produsul"
(ie utili&area sa )n ca& de )ngrijire a pielii" sau )n ceea ce prive4te mirosul par(umului" sau
culoarea )n termeni de machiaj..ac# a6i comandat produsul gre4it" )nc# pute6i (ace o
ram0ursare complet#" dar v# rug#m sa re6ine6i (aptul c# produsele tre0uie s# (ie
nedeschise 4i neutili&ate 4i va tre0ui sa suporta6i costurile po4tale.
3untem 0ucuro4i s# ram0urs#m cheltuielile po4tale )n ca&ul )n care produsul este de(ect
sau trimis din cau&a unei erori de-a noastr#.
8# rug#m s# veri(ica6i cu aten6ie comen&ile de par(umuri" pentru c# par(umurile $ pot
(i returnate )n nici un ca& din cau&a restric6iilor impuse de avia6ia interna6ional#.
1n scopul prelucr#rii returului dumneavoastr# c't mai repede posi0il" toate retururile
tre0uie sa includ#:
= copie a notei de livrare sau a num#rului de comand#
/utori&a6ie de retur *o06inut# de la 3erviciul de <ela6ii cu 7lien6ii+.
>otiv pentru returnare
8# rug#m s# v# asigura6i c# produsele sunt am0alate )n siguran6# pentru a preveni orice
prejudiciu )n timpul tran&itului. 8# suger#m" de asemenea" s# trimite6i prin scrisoare
recomandat# pentru a putea (i posi0il# urm#rirea coletului"
Pentru restituiri prin card de credit" v# rug#m s# retine6i c# putem restituii doar costul
total al m#r(urilor.1n ca&ul )n care exist# taxe de transport pentru ram0ursare v# vom o(eri
un credit pentru urmatoarea dumneavoastr# achi&i6ie pentru a acoperi aceast# ram0ursare
sau restituire prin Pa?pal.