Sie sind auf Seite 1von 4

UNITATEA DE NVMNT: COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE DIMA APROBAT DIRECTOR,

Aproba !"# Ar$" C%rr$&%'ar(,Aproba !"# Co)$*$" M"o+$&(,
EALONAREA ANUAL A UNITILOR DE NVARE
D$*&$p'$,a: EDUCAIE -I.IC
Anul colar: 2013-2014
Cadrul didactic: VOICIL CORINA-ALINA
CLASA a XI-a - 1 or/s!"#$
Unitatea de nvare
luna Sept Octo!"rie Noie!"rie #ece!"rie Ianuarie $e"ruarie %artie Aprilie %ai Iunie
&pt ' ( ) * + , - . / '0 '' '( ') '* '+ ', '- '. '/ (0 (' (( () (* (+ (, (- (. (/ )0 )' )) )* )+ ), )- ). )/ *0 *'
lecia ' ( ) * + , - . / '0 '' '( ') '*
V
A
C
A
N
1
A


#
2


I
A
R
N


3

(
'

#
2
C
2
%
2
4
R
I
2

(
0
'
)

3

+

I
A
N
U
A
R
I
2

(
0
'
*
'+ ', '- '. '/ (0 (' (( () (* (+
(
,
(-
VAC
AN1
A
#2
5RI
%V
AR
3 '(
3 ((
A5RI
LI2
(0'*
(. (/ )0 )' )( )) )* )+ ),
Starea de
&ntate i
de6voltarea
7i6ic
#eter!inrile
&peci7ice
de6voltrii
7i6ice
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
SA58
A%9
NA
:CO
ALA
AL8$
2L 3
- 3 ''
A5RI
LI2
(0'*
% % % % % % % % %
%odelul
de6voltrii
7i6ice
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Atitudini
corporale
de7iciente
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Indicatori
&peci7ici
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
5revenirea
in&talrii i
corectarea
atitudinilor
corporale
de7iciente
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Co!ple;e de
de6voltare
7i6ic
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
%etode
&peci7ice
culturi&!ului
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
*Programe
pentru
principalele
lanuri
musculare
Caracteri&ticile
e;erciiilor i
ale pro<ra!elor
de <i!na&tic
tip aero"ic
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
*Stretching
5rotecia
individual
8e=nici de
reec=ili"rare
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
%odaliti de
atenuare a
ocurilor
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Cunotin e
teoretice
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Unitatea de nvare
luna Sept Octo!"rie Noie!"rie #ece!"rie Ianuarie $e"ruarie %artie Aprilie %ai Iunie
&pt ' ( ) * + , - . / '0 '' '( ') '* '+ ', '- '. '/ (0 (' (( () (* (+ (, (- (. (/ )0 )' )) )* )+ ), )- ). )/ *0 *'
lecia ' ( ) * + , - . / '0 '' '( ') '*
V
A
C
A
N
1
A


#
2


I
A
R
N


3

(
'

#
2
C
2
%
2
4
R
I
2

(
0
'
)

3

+

I
A
N
U
A
R
I
2

(
0
'
*
'+ ', '- '. '/ (0 (' (( () (* (+
(
,
(-
VAC
AN1
A
#2
5RI
%V
AR
3 '(
3 ((
A5RI
LI2
(0'*
(. (/ )0 )' )( )) )* )+ ),
#e6voltarea
tr&turilor de
per&onalitate
Activiti practice
cu &peci7ic de
conducere>
&u"ordonare>
cola"orare
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
SA5
8A
%9
NA
:CO
ALA
AL8
$2L
3 - 3
''
A5R
ILI2
(0'*
% % % % % % % % %
Situaii
con7lictuale care
pot interveni n
activit ile
practice
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
%odaliti de
prevenire?
aplanare?
re6olvare a
&itua iilor
con7lictuale
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Co!porta!en-
tele inte<rate n
noiunea de 7air-
pla@
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Re<ula!entele
di&ciplinelor
&portive
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Culturalitate
Criterii de
evaluare a
valorilor &portive>
n di7erite ra!uri
de &port
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Valori &portive
etalon n di7erite
di&cipline
&portive
Caliti !otrice
Structuri !otrice
variate e7ectuate
n condiii di7erite
de &olicitare la
e7ort
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
5ro"e &peci7ice
de deter!inare a
valorii 7iecrei
caliti !otrice
5rocedee i
!iAloace de
de6voltare
#eprinderi
!otrice
#eprinderi
!otrice de
loco!oie
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
#eprinderi
!otrice de
&ta"ilitate
#eprinderi
!otrice de
!anipulare
Unitatea de nvare
luna Sept Octo!"rie Noie!"rie #ece!"rie Ianuarie $e"ruarie %artie Aprilie %ai Iunie
&pt ' ( ) * + , - . / '0 '' '( ') '* '+ ', '- '. '/ (0 (' (( () (* (+ (, (- (. (/ )0 )' )) )* )+ ), )- ). )/ *0 *'
lecia ' ( ) * + , - . / '0 '' '( ') '*
V
A
C
A
N
1
A


#
2


I
A
R
N


3

(
'

#
2
C
2
%
2
4
R
I
2

(
0
'
)

3

+

I
A
N
U
A
R
I
2

(
0
'
*
'+ ', '- '. '/ (0 (' (( () (* (+
(
,
(-
VAC
AN1
A
#2
5RI
%V
AR
3 '(
3 ((
A5RI
LI2
(0'*
(. (/ )0 )' )( )) )* )+ ),
A!&'!(s"
A&'r)r( X X X X X
SA5
8A
%9
NA
:CO
ALA
AL8
$2L
3 - 3
''
A5R
ILI2
(0'*
X X X X X X X X
Sr(!*r( X X X X X X X X
+("$as!(,
+("$as!(,
a,ro-a!(,
X X X X X X X
Sr(!*r( &a
aara!'
X X X X
G$),a*$&(
r$)$&(
*por$/(
0op1$o,a'2
3por
a"rob$&
0op1$o,a'2
. . . . . . . . . . . . . . . . .
/o,*r(
sor!(0'
1as,2'!/
Vo&'(
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3o!-a& X X X X X X X X X X X X X X
4a$5-a& X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
D(s,(&($'
sor!(0'
a&!'r$a!(0'
T'$(s 5'
"as
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E0a&*ar'