Sie sind auf Seite 1von 4

Integrala Fourier

Fie f(t) o functie reala sau complexa definita pe toata axa reala. Daca f(t) este
neperiodica atunci nu mai poate fi dezvoltata in serie Fourier, in schimb, in anumite
conditii, care vor fi precizate mai jos, ea poate fi reprezentata printr-o integrala dubla
improprie care prezinta o oarecare analogie cu seria Fourier.
Pornind de la forma complexa a seriei Fourier se poate demonstra urmatorul
rezultat central din acest capitol numit teorema de reprezentare a unei functii prin
integrala Fourier.
Fie
( ) f R R C
. Presupunem ca
- f satisface conditiile lui Dirichlet in orice interval de lungime finita!
- in ficare punct c de discontinuitate valoarea functiei este egala cu media
aritmetica a limitelor laterale in acel punct,
( ") ( ")
( )
#
f c f c
f c
+ +
!
- f este absolut integrabila pe R , adica
( ) f t dt

converge.
$tunci are loc urmatoarea reprezentare pentru f
( )
%
( ) ( )
#
iu t
f t f e d du


,

numita si formula lui Fourier iar membrul drept al acesteia se numeste integrala lui
Fourier.
Forma reala a integralei Fourier
Folosind faptul ca
( )
( ) ( ) cos sin
iu t
e u t i u t

+ formula lui Fourier devine


( ) ( )
%
( ) ( ) cos ( )sin
# #
i
f t f u t d du f u t d du_ _
+

, ,

.
&a observam ca functiile
( ) ( , ) ( ) cos g u t f u t d

,
( ) ( , ) ( ) sin h u t f u t d

au proprietatile
( , ) ( , ) g u t g u t
si
( , ) ( , ) h u t h u t
. 'ezulta
"
( , ) # ( , ) g u t du g u t du


si
( , ) " h u t du

.
Prin urmare, obtinem reprezentarea
( )
"
%
( ) ( ) cos f t f u t d du

_


,

,
numita forma reala a integralei Fourier.
Analogia cu seria Fourier
Pornind de la forma reala a integralei Fourier sa dezvoltam pe ( ) cosu t

( ) cos cos cos sin sin u t ut u ut u +


.
(btinem
" "
% %
( ) cos ( ) cos sin ( )sin f t ut f u d du ut f u d du_ _
+

, ,

.
Daca notam
( ) ( ) cos
( ) ( ) sin
A u f u d
B u f u d

'

,
rezulta
[ ]
"
%
( ) ( ) cos ( )sin f t A u ut B u ut du

.
Pe aceasta forma de reprezentare se vede analogia cu seria Fourier.
Reprezentari in cazul functiilor pare si impare
Folosind ultima reprezentare observam ca
- daca f este para, atunci
"
( ) # ( ) cos
( ) "
A u f u d
B u

'

si prin urmare
" "
#
( ) cos ( ) cos f t ut f u d


,

!
- daca f este impara, atunci
"
( ) # ( )sin
( ) "
B u f u d
A u

'

si rezulta
" "
#
( ) sin ( ) sin f t ut f u d


,

.
Transformata Fourier
)n conditiile teoremei de reprezentare a unei functii prin integrala Fourier, in
formula
( )
%
( ) ( )
#
iu t
f t f e d du


,

,
sa notam cu
% %
( ) ( ) ( )
# #
iu iut
g u f e d f t e dt
.
'ezulta
%
( ) ( )
#
iut
f t g u e du

.
Functiile
%
( ) ( )
#
iut
g u f t e dt

si
%
( ) ( )
#
iut
f t g u e du

se numesc una transformata Fourier a celeilalte.


&a observam ca
( ) ( )
% %
( ) ( ) ( )
# #
iu t iu t
f t f e d du f e d du


_ _


, ,

,
prin urmare
%
( ) ( )
#
iut
g u f t e dt

si
%
( ) ( )
#
iut
f t g u e du

sunt una transformata Fourier a celeilalte.


Transformatele Fourier prin sinus si prin cosinus
$m remarcat mai inainte ca daca f este para atunci
" "
#
( ) cos ( ) cos f t ut f u d du


,

si notand cu
" "
# #
( ) ( ) cos ( ) cos g u f u d f t utdt
rezulta
"
#
( ) ( ) cos f t g u utdu

.
Functiile
"
#
( ) ( ) cos g u f t utdt

si
"
#
( ) ( ) cos f t g u utdu

se numesc una transformata Fourier prin cosinus a celeilalte.


$nalog, daca f este impara,
" "
#
( ) sin ( ) sin f t ut f u d du


,

si notand cu
"
#
( ) ( )sin g u f t utdt

, rezulta
"
#
( ) ( )sin f t g u utdu

.
Functiile
"
#
( ) ( )sin g u f t utdt

si
"
#
( ) ( )sin f t g u utdu

se numesc una trnsformata Fourier prin sinus a celeilalte.


Fiind data functia
( ) f t
, transformata ei Fourier prin cosinus (daca exista) se
noteaza, de obicei, cu
"
#
( ), ( ) ( ) cos
c c
g u g u f t utdt

, iar legatura dintre functie si


transformata ei Fourier prin cosinus, adica
"
#
( ) ( ) cos
c
f t g u utdu

, se numeste
teorema de inversiune.
$nalog, pentru transformata Fourier prin sinus, notata
"
#
( ) ( ) sin
s
g u f t utdt

,
teorema de inversiune se scrie
"
#
( ) ( ) sin
s
f t g u utdu

.
*ste de remarcat faptul ca relatia care defineste teorema de inversiune
"
#
( ) ( ) cos f t g u utdu

, daca
( ) f t
este dat, poate fi interpretata ca o ecuatie integrala
cu
( ) g u
functia necunoscuta iar transformata Fourier prin cosinus a functiei
( ) f t
, adica
( ) ( )
c
g u g u
este chiar solutia acesteia. $nalog pentru ecuatia integrala indusa de
teorema de inversiune relativ la transformata Fourier prin sinus.

Das könnte Ihnen auch gefallen