Sie sind auf Seite 1von 2

Tomislav Ivani

uti nadahnua Duha Svetogauti nadahnua Duha Svetoga

Meditacija preuzeta sa www.molitve.info
Da bi uo nutarnji govor Duha Svetoga, nuno je da se
potpuno smiri. Takoer je nuno da se odree svakog
grijeha, da se pokaje. Pokloni se najprije Bogu koji u tebi
stanuje. Zamoli ga tada da ti govori, da te poui, da te ohrabri,
da te savjetuje, da prosvjetli tvoj razum. Zatim se potpuno
smiri i sluaj. Moda u poetku nee nita primijetiti, ali
pomalo e se pribliiti svojoj dui i postati senzibilan na
govor Boji u njoj. Nakon desetak minuta zahvali Bogu ... I
zapii ono to si uo.
Kranski vjernik hram je Duha Svetoga. U njemu Duh Sveti
govori, tjei, pouava, svjedoi, izvodi u cjelovitu istinu. Duh
Sveti osposobljava vjernika da ga moe uti i razumjeti.
Slino kao to ujemo glas savjesti. Ili kao nadahnue. No
ipak govor Duha u nama moe biti i artikuliran, izraen
rijeima. O tome svjedoe proroci Starog zavjeta, ali i Novog.
Sveti Pavao govori kako ga je Duh uio, vodio, preprijeio mu
put, govorio mu. Peru u Jopi govori Duh Sveti da ide u
Cezareju. Gotovo svi kranski sveci svjedoe o tom govoru
Duha Svetoga. Danas sve vie raste broj knjiga u kojima su
zapisani govori Duha Svetoga.
Kako razlikovati govor Duha Svetoga od govora naega duha
ili nae podsvijesti kao i od govora drugih, posebno zlih,
duhova? Jednostavno: Duh Sveti jedan je u Crkvi, u Svetom
pismu i u nama. Prema tome, im su rijei koje u sebi ujem
suprotne nauku Crkve ili rijeima Svetog pisma, jasno je da to
nije govor Boji. Takoer, ako taj govor tjera u strah, oaj, ako
osuuje umjesto da smiruje onda to sigurno nije govor Duha
Svetoga. Duh Sveti tjei, poziva na obraenje i ohrabruje i
nosi nadu, oivljuje, spaava i vodi Isusu, jer je njegov Duh.
Duh Boji tjera strah, isti od grijeha, oslobaa od robovanja
grijehu i tijelu. On je Duh slobode.