Sie sind auf Seite 1von 66

I NSTRUKTI ONS

OCH UNDERHLLSBOK
SJLVGENDE BOMLI FT
HA 20PX - HA 260PX
2420328730 - E 01.06 S
Distribu par / Distributed by/ Distribuito da
Haulotte France
Tl / Phone +33 (0)4 72 88 05 70
Fax / Fax +33 (0)4 72 88 01 43
Centre Mondial Pices de Rechange
Spare Parts International Centre
Tl / Phone +33 (0)4 77 29 24 51
Fax / Fax +33 (0)4 77 29 98 88
Haulotte Hubarbeitsbhnen
Tl / Phone + 49 76 33 806 920
Fax / Fax + 49 76 33 806 82 18
Haulotte Portugal
Tl / Phone + 351 21 955 98 10
Fax / Fax + 351 21 995 98 19
Haulotte UK
Tl / Phone + 44 (0) 1952 292753
Fax / Fax + 44 (0) 1952 292758
Haulotte U.S. Inc.
Main tool free 1-877-HAULOTTE
Service tool free 1-877-HAULOT-S
Haulotte Asia
Tl / Phone + 65 6536 3989
Fax / Fax + 65 6536 3969
Haulotte Netherlands BV
Tl / Phone + 31 162 670 707
Fax / Fax + 31 162 670 710
Haulotte Australia PTY Ltd
Tl / Phone + 61 3 9706 6787
Fax / Fax + 61 3 9706 6797
Haulotte Italia
Tl / Phone + 39 05 17 80 813
Fax / Fax + 39 05 16 05 33 28
Haulotte Do Brazil
Tl / Phone + 55 11 3026 9177
Fax / Fax + 55 3026 9178
Haulotte Scandinavia AB u.b.
Tl / Phone + 46 31 744 32 90
Fax / Fax + 46 31 744 32 99
Haulotte Iberica - Madrid
Tl / Phone + 34 91 656 97 77
Fax / Fax + 34 91 656 97 81
Haulotte Iberica - Sevilla
Tl / Phone + 34 95 493 44 75
Fax / Fax + 34 95 463 69 44
Why use only Haulotte original spare-parts ?
1. RECALLING THE EEC DECLARATION OF CONFORMITY IN QUESTION
Components, substitutions, or modifications other than the ones recommended by
Haulotte may recall in question the initial security conditions of our Haulotte equipment.
The person who would have intervened for any operation of this kind will take responsibility
and recall in question the EEC marking validity granted by Haulotte. The EEC declaration
will become null and void and Haulotte will disclaim regulation responsibility.
2. END OF THE WARRANTY
The contractual warranty offered by Haulotte for its equipment will no longer be applied
after spare-parts other than original ones are used.
3. PUBLIC AND PENAL LIABILITY
The manufacture and unfair competition of fake spare-parts will be sentenced by public and
penal law. The usage of fake spare-parts will invoke the civil and penal liability of the
manufacturer, of the retailer, and, in some cases, of the person who used the fake spare-
parts.
Unfair competition invokes the civil liability of the manufacturer and the retailer of a slavish
copy which, taking unjustified advantage of this operation, distorts the normal rules of
competition and creates a parasitism act by diverting efforts of design, perfection,
research of best suitability, and the know-how of Haulotte.
FOR YOUR SECURITY, REQUIRE HAULOTTE ORIGINAL SPARE-PARTS
4. QUALITY
Using Haulotte original spare-parts means guarantee of :
High quality partsl
The latest technological evolution
Perfect security
Peak performance
The best service life of your Haulotte equipment
The Haulotte warranty
Haulotte technicians and repair agents technical support
5. AVAILABILITY
Using Haulotte original spare-parts allows you to take advantage of 40 000 references
available in our permanent stock and a 98% service rate.
WHY NOT TAKE ADVANTAGE ?
INSTRUKTIONS OCH UNDERHLLSBOK
i
Mrk!
ALLMNNA
Tack fr att Du valde en bomlift med saxmotorvagn
ndamlet med denna manual r att lra sker och rtt manvrering samt ett
riktigt underhll vilket ger maximal effektivitet och frlnger maskinens livslngd.
Vi vill understryka viktigheten i fljande:
Att skerhetsinstruktionerna fr maskinen och arbetsplatsen fljs.
Att maskinen anvnds endast till det den r avsedd fr samt att max. angi-
ven lyftkapacitet inte verskrids.
Att korrekt utfrt underhll frlnger maskinens livslngd och r ndvndigt
fr skerheten.
Under och efter garantitiden, finns terfrsljaren till Ert frfogande fr den
service Ni behver.
Tnk p att alltid uppge maskintyp och serienummer.
Vid reservdelsbestllning, ls i reservdelskatalogen fr att f originaldelar som
garanterar perfekt funktion.
Denna instruktionsbok r en del av leveransen.
KOM IHG: Denna maskin uppfyller CE-reglerna 89/392/CEE daterade 14
juni 1989 med tillgg 91/368/CEE daterade 21 juni 1991, 93/44/
CEE daterade 14 juni 1993, 93/68/CEE (98/37/CE) daterade 22
juli 1993 och 89/366 CEE daterade 3 maj 1989, tillgg 2000/14/
CE, tillgg EMC/89/336/CE.
De tekniska data som angivs i
denna bok r utan ansvar fr
tillverkaren och med
reservation fr ndringar utan
fregende varning.
INSTRUKTIONS OCH UNDERHLLSBOK
ii
Anvndning och underhll HA20PX - HA260PX
iii
INNEHLLSFRTECKNING
1 - ALLMNNA REKOMMENDATIONER - SKERHET................................................. 1
1.1 - GENERELLA VARNINGAR......................................................................................... 1
1.1.1 - Instruktionsbok......................................................................................................................... 1
1.1.2 - Skyltar ...................................................................................................................................... 1
1.1.3 - Skerhet................................................................................................................................... 1
1.2 - GENERELLA SKERHETSFRESKRIFTER............................................................. 2
1.2.1 - Frare ...................................................................................................................................... 2
1.2.2 - Omgivningar............................................................................................................................. 2
1.2.3 - Manvrering av maskinen........................................................................................................ 2
1.3 - VRIGA RISKER ........................................................................................................ 4
1.3.1 - Risker fr skakningar- tippning ................................................................................................ 4
1.3.2 - Elektriska risker........................................................................................................................ 4
1.3.3 - Risk fr explosion eller brnnskador. ....................................................................................... 4
1.3.4 - Kollisionsrisk ............................................................................................................................ 4
1.4 - KONTROLLER ............................................................................................................ 5
1.4.1 - Periodiska kontroller ................................................................................................................ 5
1.4.2 - Lmplighetskontroll .................................................................................................................. 5
1.4.3 - Tillstnd.................................................................................................................................... 5
1.5 - REPARATIONER OCH JUSTERINGAR..................................................................... 6
1.6 - KONTROLLER INNAN TERMANVRERING .......................................................... 6
1.7 - BEAUFORTS SKALA.................................................................................................. 6
2 - BESKRIVNING............................................................................................................. 7
2.1 - IDENTIFIERING .......................................................................................................... 7
2.2 - HUVUDKOMPONENTER............................................................................................ 8
2.3 - ARBETSOMRDE....................................................................................................... 9
2.3.1 - Arbetsomrde HA20PX............................................................................................................ 9
2.3.2 - arbetsomrde HA260PX........................................................................................................ 10
2.4 - TEKNISKA DATA ...................................................................................................... 11
Anvndning och underhll HA20PX - HA260PX
iv
2.4.1 - Tekniska data......................................................................................................................... 11
2.5 - HUVUDDIMENSIONER.............................................................................................13
2.5.1 - Huvuddimensioner ................................................................................................................. 13
2.6 - ETIQUETTES.............................................................................................................14
2.6.1 - Gemensamma gula dekaler ............................................................................................... 14
2.6.2 - Gemensamma orangea dekaler......................................................................................... 14
2.6.3 - Gemensamma rda dekaler............................................................................................... 15
2.6.4 - Andra gemensamma dekaler ................................................................................................. 15
2.6.5 - Referensnummer fr maskindekalerna .................................................................................. 16
2.6.6 - Placering av dekalerna........................................................................................................... 18
3 - FUNKTIONSPRINCIP.................................................................................................19
3.1 - HYDRAULSYSTEM...................................................................................................19
3.1.1 - Frflyttning, teleskopering, armlyftning och hjning av bommen ........................................... 19
3.1.2 - Svngning, hjning av jibben, rotation av korgen, kompensation och styrning...................... 19
3.1.3 - Cylindrar fr teleskopering, hjning av bommen, lyftning av armarna och jibben.................. 19
3.2 - ELSYSTEM OCH SKERHETSANORDNINGAR .....................................................19
3.2.1 - Allmnt ................................................................................................................................... 19
3.2.2 - Automatiskt stopp av motorn.................................................................................................. 19
3.2.3 - Kontroll av last i korgen.......................................................................................................... 20
3.2.4 - Larm fr lutning - fel ............................................................................................................... 20
3.2.5 - Frflyttningshastighet ............................................................................................................. 20
3.2.6 - Timmtare .............................................................................................................................. 20
3.2.7 - Begrnsning av aktionsradien (endast HA 260PX) ................................................................ 21
3.2.8 - Strmbrytare fr vergng till transportlge........................................................................... 21
3.2.9 - Styrboxen HEAD.................................................................................................................... 21
3.2.10 - Lngd- och vinkelgivare (endast HA260PX............................................................................ 22
4 - ANVNDNING............................................................................................................23
4.1 - SKERHETSANORDNINGAR VID ANVNDNING...................................................23
4.1.1 - Frflyttning (styrning frn plattformen) ................................................................................... 23
4.1.2 - Pfyllning i brnsletanken ...................................................................................................... 23
4.2 - LOSSNING - LASTNING - FRFLYTTNING - FRSIKTIGHETSTGRDER - ......24
4.2.1 - Avlastning med ramper .......................................................................................................... 24
Anvndning och underhll HA20PX - HA260PX
v
4.2.2 - Plastning .............................................................................................................................. 24
4.3 - DETTA SKA UTFRAS INNAN MASKINEN TAS I DRIFT FRSTA GNGEN....... 25
4.3.1 - Beskrivning av manverpanelerna......................................................................................... 26
4.3.2 - Kontroller fre anvndning..................................................................................................... 28
4.3.3 - Inbyggd generator (i tillval)..................................................................................................... 31
4.4 - MISE EN SERVICE................................................................................................... 32
4.4.1 - Manvrer frn marken............................................................................................................ 32
4.4.2 - Manvrering frn plattformen................................................................................................. 33
4.5 - RDDNING................................................................................................................ 35
4.6 - NDMANVRERING................................................................................................ 35
4.6.1 - Ndmanvrering med handpumpen ...................................................................................... 35
4.6.2 - Frikoppling ............................................................................................................................. 36
5 - UNDERHLL ............................................................................................................. 37
5.1 - ALLMNNA REKOMMENDATIONER....................................................................... 37
5.2 - UNDERHLLSSCHEMA........................................................................................... 38
5.2.1 - Frbrukningsvaror.................................................................................................................. 38
5.2.2 - Underhllsschema ................................................................................................................. 39
5.3 - UNDERHLLSARBETEN.......................................................................................... 40
5.3.1 - versiktstabell ....................................................................................................................... 40
5.3.2 - Tillvgagngsstt ................................................................................................................... 41
5.3.3 - Frbrukningsdelar .................................................................................................................. 42
6 - FUNKTIONSFEL........................................................................................................ 43
7 - SKERHETSSYSTEM............................................................................................... 45
7.1 - RELERNAS OCH SKRINGARNAS FUNKTION I PLATTFORMENS STYRLDA45
7.2 - SKERHETSKONTAKTERNAS FUNKTION............................................................ 45
8 - ELSCHEMA ............................................................................................................... 47
8.1 - SCHEMA E 615A - SIDA 01/05................................................................................. 47
8.2 - SCHEMA E 615A - SIDA 02/05................................................................................. 48
Anvndning och underhll HA20PX - HA260PX
vi
8.3 - SCHEMA E 615A - SIDA 03/05 .................................................................................49
8.4 - SCHEMA E 615A - SIDA 04/05 .................................................................................50
8.5 - SCHEMA E 615A - SIDA 05/05 .................................................................................51
9 - HYDRAULSCHEMA...................................................................................................53
9.1 - SCHEMA HA20PX ART. NR B17074 ........................................................................53
9.2 - SCHEMA HA260PX ART. NR P24340 ......................................................................54
INSTRUKTIONS OCH UNDERHLLSBOK
1
Mrk!
1 - ALLMNNA REKOMMENDATIONER - SKERHET
1.1 - GENERELLA VARNINGAR
1.1.1 - Instruktionsbok
ndamlet med freliggande instruktionsbok r att fraren skall f en
fullstndig knnedom om HAULOTTE's sjlvgende bomliftar fr att kunna
anvnda dem effektivt och SKERT. Den kan emellertid inte erstta
grundlggande utbildning i anvndandet av sjlvgende arbetsplattformar.
Det r arbetsgivarens skyldighet att se till att de personer som anvnder
maskinen knner till freskrifterna i denna instruktionsbok. Han r likas
ansvarig fr att alla nationella manvreringsfreskrifter efterfljes.
Fre manvreringen av maskinen mste alla freskrifter noggrant lsas
igenom, s att maskinen kan kras effektivt och skert.
Denna instruktionsbok skall alltid finnas tillgnglig fr de personer som
arbetar med maskinen
1.1.2 - Skyltar
LesPotentiella faror och freskrifter gllande maskinen beskrivs p skyltar
och dekaler. Alla mste knna till instruktionerna p dessa.
Skyltarna fljer nedanstende frgkodering:
Rd frg betyder livsfara.
Orange frg betyder fara fr allvarlig skada
Gul frg betyder fara fr skada p maskinen eller lttare blessyrer.
Arbetsgivaren skall se till att alla skyltar och dekaler frblir vl lsbara.
1.1.3 - Skerhet
Frskra dig om att alla som anfrtros att anvnda maskinen verkligen
behrskar alla skerhetstgrder som r ndvndiga drtill.
Undvik all manvrering som kan misstnkas gra avkall p skerheten. All
manvrering som inte r i enlighet med freskrifterna kan leda till skada p
personer eller utrustning.
Fr att pkalla lsarens uppmrksamhet fregs de viktiga freskrifterna
av detta tekken.
Fr att pkalla lsarens
uppmrksamhet fregs de viktiga
freskrifterna av detta tekken.
Instruktionsboken skall alltid finnas tillgnglig och medflja maskinen vid
utlning, uthyrning eller frsljning.
Se till att alla skyltar och dekaler som r viktiga fr skerheten r intakta
och vl lsbara.
INSTRUKTIONS OCH UNDERHLLSBOK
2
Mrk!
Mrk!
1.2 - GENERELLA SKERHETSFRESKRIFTER
1.2.1 - Frare
Fraren av maskinen skall ha fyllt 18 r och vara i god fysisk kondition. Han
skall ha praktisk erfarenhet av maskinen och ha arbetsgivarens tillstnd att
anvnda den. Endast utbildade frare fr anvnda Haulotte's sjlvgende
bomliftar.
Endast utbildade frare fr anvnda
Haulotte's sjlvgende bomliftar.
Det krvs minst tv personer s att en av dem kan:
Snabbt vara till hjlp om s behvs.
verta kommandot vid olycka eller maskinfel.
vervaka och se till att inga maskiner eller fotgngare kommer i kon-
takt med plattformen.
Bist fraren om s behvs.
1.2.2 - Omgivningar
Anvnd aldrig maskinen:
p mjuk, ostabil eller verbelamrad mark.
p mark som sluttar mer n tilltet.
om vindstyrkan verskrider tilltet grnsvrde. D maskinen anvnds
utomhus skall du med hjlp av vindmtare kontrollera att vinden inte
verskrider tillten vind-styrka.
i nrheten av kraftledningar (informera dig om minimala avstnd be-
roende p spnningen).
vid temperaturer under -15C (speciellt i kylrum); konsultera oss om
det r ndvndigt att anvnda maskinen under -15C.
vid explosionrisk.
inom omrde som inte ventileras ordentligt, avgaserna r giftiga.
vid skvder (risk fr blixtnedslag).
p natten om inte maskinen r utrustad med extra strlkastare.
i nrheten av stark elektromagnetisk strlning (radar, rrlig och stark
strm).
Kr inte p allmn vg.
1.2.3 - Manvrering av maskinen
Vid vanlig manvrering, dvs. vid krning som bomlift, mste nyckeln som
kan vridas mellan positionerna plattform eller Chassi tas ur och frvaras av
person p marken som ocks kan ingripa vid maskinskada eller olycka.
Bogsera inte bomliften (Den r inte
avsedd till det och br transporteras
p slpvagn)
Anvnd inte maskinen med:
- mer n tillten last,
- mer n tillten vindstyrka,
- fler personer n tilltet,
- brantare sluttning n tilltet.
X km/h
Y km/h
Y>X
-15
0
C
INSTRUKTIONS OCH UNDERHLLSBOK
3
Mrk!
Fr att minska riskerna att olyckligt ramla ner mste fraren strngt
iakttaga fljande freskrifter:
hlla fast i rcket vid uppstigning eller krning av plattformen.
torka upp alla oljerester eller allt fett som kan finnas p stegen, p gol-
vet eller p ledstngar.
bra skyddsklder som motsvarar arbetsbetingelserna och lokala f-
reskrifter, srskillt vid arbete i farozoner.
Varje person som befinner sig p plattformen mste bra en ske-
rhetssele, .fstad till en frankringspunkt med ett blte. Fst endast
ett blte per frankringspunkt.
inte stta kontakten fr ndstoppet ur funktion.
undvika att kollidera med fasta eller rrliga hinder.
inte ka arbetshjden med hjlp av stege eller annat tillbehr.
inte anvnda rcket fr att klttra upp till eller ner frn plattformen (an-
vnd fotstegen p maskinen som r avsedda drtill).
inte kliva upp p rcket d plattformen r i upphjt lge.
inte kra bomliften med hg hastighet i trnga eller otillrckligt fria l-
gen.
inte anvnda maskinen utan att stta plattformens skyddsbom p
plats eller utan att stnga skerhetsgrinden.
inte kliva upp p skydden.
Anvnd aldrig bomliften som
lyftkran eller hiss. Anvnd aldrig
bomliften fr att dra eller bogsera.
Anvnd aldrig bommen som ramm
eller std, eller fr att lyfta hjulen.
Fr att minska riskerna fr tippning mste fraren strngt iakttaga fljande
freskrifter:
inte stta kontakten fr ndstoppet ur funktion.
undvika att sl om manverspakarna direkt frn en riktning till motsatt
utan att gra uppehll i lge 0. (Fr sakta spaken mot lge noll och
hll samtidigt foten p pedalen fr att stanna under pgende lyft).
tflja freskrifterna om maximal last och maximalt antal personer.
frdela lasten och om mjligt placera den i mitten av plattformen.
kontrollera att marken hller fr trycket och hjullasten.
undvika kollision med fasta eller rrliga hinder.
inte kra bomliften med hg hastighet i trnga eller otillrckligt fria l-
gen.
inte backa med bomliften s(dlig sikt).
inte anvnda maskinen med en verlastad plattform.
inte anvnda maskinen med material eller freml sttt p rcket eller
bommen.
inte anvnda maskinen med freml som kan ka vindfnget (ex. :
plattor)
inte utfra underhllsarbete p maskinen nr den r upphjd utan att
vidtaga erforderliga skerhetstgrder (travers, kran).
utfr de dagliga kontrollerna och vervaka maskinens funktion d den
r i bruk.
frhindra obehrig manvrering av maskinen d den inte anvnds.
INSTRUKTIONS OCH UNDERHLLSBOK
4
Mrk!
Mrk!
1.3 - VRIGA RISKER
1.3.1 - Risker fr skakningar- tippning
Krriktningen kan vara omkastad p
en maskin frsedd med torn, efter
180-rotation. Ta hnsyn till
pilernsas frg p chassit i
frhllande till frgerna som visas
p hyttens kontrollpanel (grn och
rd). P s stt leder en frflyttning
av manverdonet i den grna pilens
riktning p kontrollpanelen till att
maskinen frflyttas enligt den grna
pilens riktning p chassit. P
samma stt leder en frflyttning av
manverdonet i den rda pilens
riktning p kontrollpanelen till att
maskinen frflyttas enligt den rda
pilens riktning p chassit.
Risk fr skakningar eller tippning freligger vid fljande situationer:
- Hastiga rrelser med manverspakarna.
- verlastning av plattformen.
- Svagt underlag (Se upp fr tvder p vintern).
- Byig vind.
- Kollision med hinder p marken eller i luften.
- Arbete p kajer, trottoirer, osv...
- Byte av lyftriktning efter det att verdelen svngts.
Uppfyll tillrcklig bromsstrcka:
- 3 meter vid hg hastighet,
- 1 meter vid lg hastighet.
Komponenter som p ett eller annat stt r frknippade med maskinens
skerhet eller stabilitet fr varken ndras eller sttas ur spel.
Laster fr inte placeras eller fstas med verhng vid ngon del av
maskinen
Rr inte vid lyftarmens nrgrnsande strukturer
1.3.2 - Elektriska risker
Om maskinen r frsedd med 220 V
strm, max. 16 A, mste kabeln
anslutas till ntuttag som r skrat
med ett 30 mA differensskydd.
Elektriska risker freligger vid fljande situationer:
- kollision med strmfrande ledning. (kontrollera alltid
skerhetsavstndet fre arbete i nrheten av elektriska ledningar)
- manvrering vid skvder.
1.3.3 - Risk fr explosion eller brnnskador.
Risk fr explosion eller brnnskador freligger vid fljande situationer:
- arbete i explosiv eller brnnbar luft.
- pfyllning av brnsletank i nrheten av ppen eld.
- kontakt med motorns heta delar.
- manvrering av en maskin som lcker hydraulisk olja.
1.3.4 - Kollisionsrisk
- risk att personer inom maskinens manvreringsomrde blir
klmda (vid lyft eller vid manvrering av maskinen).
- fraren skall fre varje manvrering bedma riskerna som kan
finnas ver honom
INSTRUKTIONS OCH UNDERHLLSBOK
5
1.4 - KONTROLLER
Flj alltid gllande nationella regler i det land maskinen brukas.
I Sverige: svensk Standard SS 767 91 04/02 1985 - 05 20 1994:48
Maskindirektivet. PrEN 280 enligt gllande Europeisk standard.
1.4.1 - Periodiska kontroller
pparaten ska granskas var 6e mnad s att alla skador som kan orsaka
olyckor kan avlgsnas.
Dessa granskningar utfrs av en organisation eller av personal som
speciellt utsetts av frmannen och under dennes ansvar (personal frn
fretaget eller inte) - Artikel R 233-5 och R 233-11 ur Arbetslagen.
Resultatet av dessa granskningar ska fras in i ett skerhetsregister som
ppnas av frmannen och som stndigt hlls till arbetsplatsens
uppsyningsmans och fretagets skerhetskommitts, om en sdan finns,
frfogande. En lista p den speciellt utsedda personalen ska ocks st till
deras frfogande (Artikel R 233-5 ur Arbetslagen).
Kontrollera dessutom varje gng maskinen tas i bruk att:
operatrhandboken finns i frvaringsfacket p plattformen,
kontrollera att alla klistermrken r anbringade enligt vad som fram-
gr av kapitlet rrande Etiketterna och deras placering,
Kontrollera oljenivn samt alla komponenter som figurerar i under-
hllsmomenttabellen
var uppmrksam p alla delar som eventuellt r skadade, felinstalle-
rade, ndrade eller som saknas
.
ANMRKNING :Detta registret kan begras frn yrkesorganisationer och
vissa frn OPPBTP eller frn privatorganismer.
De utsedda personerna mste ha erfarenhet inom den riskfrebyggande
sektorn (Artikel R 233-11 frn pbudet n 93-41).
Det r frbjudet fr samtliga arbetare att gra, nr maskinen r i funktion,
ngon som helst granskning (Artikel R 233-11 ur Arbetslagen).
1.4.2 - Lmplighetskontroll
Fretagsledaren dr utrustningen anvnds skall frskra sig om att
apparaten r lmplig, dvs. att den fungerar absolut skert och anvnds
enligt freskrifterna.
1.4.3 - Tillstnd
I tid upptcka alla frndringar p grund av slitage som kan frorsaka
riskanta situationer ( skerhetsanordningar, lastbegrnsningar, kontroll av
lutning, lckage vid vinschar, deformationer, svetsfogars tillstnd, skruvar
och bultar fastdragna, rrliga delar, elektriska anslutningar, dckens
tillstnd, fr stort mekaniskt spel.
OBS : Vid hyra r det inhyrarens ansvar att kontrollera maskinens
lmplighet och tillstnd. Likas skall inhyraren kontrollera att
maskinen genomgtt besiktning oc.
INSTRUKTIONS OCH UNDERHLLSBOK
6
1.5 - REPARATIONER OCH JUSTERINGAR
Strre reparationer, ingrepp eller justeringar p skerhetssystem eller
komponenter (relaterade till mekanik, hydraulik eller elektricitet).
Dessa skall utfras av personal frn PINGUELY-HAULOTTE eller av
auktoriserad person och endast original reservdelar skall anvndas.
Inga ndringar eller modifieringar fr gras utan godknnande av
PINGUELY-HAULOTTE. Tillverkaren ansvarar sig inte fr fel om inte
original reservdelar anvnds eller om inte auktoriserad person utfr
reparationer.
1.6 - KONTROLLER INNAN TERMANVRERING
Skall utfras efter:
strre demontage/montage,
reparation av vsentliga delar.
olyckshndelse p grund av att ngon vsentlig del inte fungerar.
Lmplighetskontroll, tillstndskontroll, statiska och dynamiska prover
skall genomfras. (se 1.4.2 - 5).
1.7 - BEAUFORTS SKALA
Beauforts skala fr vindstyrka r internationellt accepterad och anvnds vid
kommunikation av vderfrhllanden. Den bestr av tal frn 0 till 17, dr
varje tal str fr en viss vindstyrka eller vindhastighet 10 m (33 fot) ver
ppen mark.
Vindbeskrivning Verkningar till lands MPH m/s
0 Lugnt (stilltje) Lugnt; rken stiger rtt upp. 0-1 0-0.2
1 Svag vind
(nstan stilltje)
Rken visar vindens riktning. 1-3 0.3-1.5
2 Svag vind (ltt bris) Vinden knns mot ansiktet; lvrassel; vanlig vindfljel
stts i rrelse.
4-7 1.6-3.3
3 Mttlig vind
(god bris)
Lv och tunna kvistar r i stndig rrelse; vinden lyfter en
vimpel.
8-12 3.4-5.4
4 Mttlig vind
(frisk bris)
Damm och lst papper virvlas upp; tunnare grenar stts i
rrelse.
13-18 5.5-7.9
5 Frisk vind (styv bris) Mindre lvtrd brjar svaja; vgor med utprglade kam-
mar bildas p insjar.
19-24 8.0-10.7
6 Frisk vind (hrd bris) Stora trdgrenar stts i rrelse; det viner i telefontrdar;
svrt att anvnda paraply.
25-31 10.8-13.8
7 Hrd vind
(styv kuling)
Hela trd svajar; man gr ej obehindrat mot vinden. 32-38 13.9-17.1
8 Hrd vind
(hrd kuling)
Kvistar bryts frn trden; besvrligt att g i det fria. 39-46 17.2-20.7
9 Halv storm Mindre skador p hus frekommer (rkhuvor och taktegel
blser ner).
47-54 20.8-24.4
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
7
2 - BESKRIVNING
De sjlvgende arbetsplattformarna HA 20PX och HA 260PX har
konstruerats fr alla slag av arbeten p hg hjd, inom grnsen fr deras
karakteristika (se kap. 2.3, sida 9, och kap. 2.4, sida 11). Alla
skerhetsfreskrifter vad gller materiel och arbetsplats mste fljas.
Huvudmanverpanelen befinner sig p plattformen.
Ndmanverpanelen p marken anvnds fr avhjlpning av fel eller
ndmanvrering.
2.1 - IDENTIFIERING
P en skylt (Fig. 1, sida 7), som r fst till hger p chassits baksida, ges
alla uppgifter som behvs fr att identifiera maskinen.
Fig. 1 - Tillverkarskylt
PMINNELSE :Vid begran om information, ingrepp eller reservdelar skall
maskintyp och serienummer alltid uppges.
26
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
8
2.2 - HUVUDKOMPONENTER
Fig. 2 - Placering av huvudkomponenterna
1 - Rullande chassi 13 - Frbindningsstycke
2 - Driv- och styrhjul fram 14 - Hydraulmotorer fr frflyttning + reduktionsvxlar
3 - Driv- och styrhjul bak 15 - Hydraulmotorer fr frflyttning + reduktionsvxlar
4 - Jibb 16 - Fack p hgra sidan (hydraultank och brnsletank,
manverpanel)
5 - Svngcylinder 17 - Arm
6 - Korg 18 - Dragstng
7 - Manverpanel i korgen 19 - Fack p vnstra sidan (motor + pump + startbatteri)
8 - Kompenserande slavcylinder 20 - Motvikt
9 - Bom 2 delar 21 - glor fr fastsurrning och lyftning
10 - Svngkrans 22 - Ddmansknapp
11 - Chassi 23 - Spindel fr stopp av chassisvng
12 - Huvar 24 - Ddmansknapp
5 4
15 3 10 23 1 2 14
6 22
24
19
7 8 9 17
16
11 12 18 13 20
21
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
9
2.3 - ARBETSOMRDE
2.3.1 - Arbetsomrde HA20PX
0 - 6ft 6in - 13ft 10in 26ft 2in 32ft 9in 39ft 4in 45ft 11in 19ft 8in 13ft 10in 6ft 6in
21
68 ft 10 in
65 ft 7 in
ft in
62 ft 4 in
59 ft
55 ft 9 in
52ft 5 in
49 ft 2 in
45 ft 11 in
42 ft 7 in
39 ft 4 in
36 ft 1 in
32 ft 9 in
9 ft 10 in
6 ft 6 in
3 ft 3 in
0
29 ft 6 in
26 ft 2 in
22 ft 11 in
19 ft 8 in
16 ft 4 in
13 ft 1 in
- 4 - 3 - 2 0 - 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
m
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
10
2.3.2 - arbetsomrde HA260PX
2
1
0
- 4
4
3
6
5
8
7
9
11
10
13
12
15
14
16
17
19
18
21
20
23
22
24
26
25
- 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0
6ft 6in - - 13ft 10in 26ft 2in 32ft 9in 39ft 4in 45ft 11in 52ft 5in 19ft 8in 13ft 10in 6ft 6in
68 ft 10 in
72 ft 2 in
75 ft 5 in
78 ft 8 in
82 ft
85 ft 3 in
65 ft 7 in
62 ft 4 in
59 ft
55 ft 9 in
52ft 5 in
49 ft 2 in
45 ft 11 in
42 ft 7 in
39 ft 4 in
36 ft 1 in
32 ft 9 in
9 ft 10 in
6 ft 6 in
3 ft 3 in
0
29 ft 6 in
26 ft 2 in
22 ft 11 in
19 ft 8 in
16 ft 4 in
13 ft 1 in
m
ft in
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
11
2.4 - TEKNISKA DATA
2.4.1 - Tekniska data
BETECKNING HA20PX
HA20PX
Tillval 250 kg (551 lbs)
HA260PX
Last
230 kg
varav 2 per-
soner
507 lbs va-
rav 2 perso-
ner
250 kg
varav 2 per-
soner
551 lbs va-
rav 2 perso-
ner
230 kg
varav 2 per-
soner
507 lbs va-
rav 2 perso-
ner
Maximalt manuellt sidotryck CE : 400 N (40 kg) - ANSI, CSA : 670 N (150 lb)
Max. vindhastighet 45 km/h 28 m/h 60 km/h 37 m/h 45 km/h 28 m/h
Golvhjd 18,65 m 61 ft 2 in 18,65 m 61 ft 2 in 23,60 m 77 ft 5 in
Arbetshjd 20,65 m 67 ft 8 in 20,65 m 67 ft 8 in 25,60 m 83 ft 11 in
Totallngd 8,925 m 29 ft 3 in 8,925 m 29 ft 3 in 12 m 39 ft
Totalbredd 2,38 m 7 ft 9 in 2,38 m 7 ft 9 in 2,38 m 7 ft 9 in
Totalhjd 2,67 m 8 ft 9 in 2,67 m 8 ft 9 in 2,67 m 8 ft 9 in
Hjulavstnd 2,80 m 9 ft 2 in 2,80 m 9 ft 2 in 2,80 m 9 ft 2 in
Markfrigng 420 mm 1 ft 4 in 420 mm 1 ft 4 in 420 mm 1 ft 4 in
Max. aktionsradie 13,50 m 44 ft 3 in 13,50 m 44 ft 3 in 15,70 m 51 ft 6 in
Spel fr bommen 0 + 75
Teleskopering (rrelse) 4200 mm 13 ft 9 in 4200 mm 13 ft 9 in 6915 mm 22 ft 8 in
Chassisvng Kontinuerlig
Max. lutning vid frflyttning 40%
Dckdimensioner 385 x 65 x 22,5
Yttre vndradie 3,9 m 12 ft 9 in 3,9 m 12 ft 9 in 3,9 m 12 ft 9 in
Kontrollenhet fr lutning CE, CSA 5 ( 9%) - USA : 0
Hydraultank 150 liter -33 gallons
Dieseltank 150 liter - 33 gallons
Totalvikt 11 710 kg 25.816 lbs 12 260 kg 27.029 lbs 15 950 kg 35.164 lbs
Antal drivhjul 4
Antal styrhjul 4
Differentialsprr JA
Hydraulbromsar JA
vergng till frihjul JA
tdragningsmoment fr hjul-
muttrar
32 mdaN
tdragningsmoment fr svng-
kransens muttrar
21,5 mdaN
Vibrationsniv vid ftterna < 0,5/s
2
Vibrationsniv vid hnderna < 2,5/s
2
Dieselmotor DEUTZ
Effekt
Tomgngseffekt
Frbrukning
Tomgngsfrbrukning
F4L 1011 F
57,1 hk / 42 kW vid 2400 v/min
20,4 hk / 15 kW vid 1250 v/min
230 g/kWh
230 g/kWh
Hydraulpump LOADSENSING 85 l/min maxi - 19 gallons/min maxi
Hydraultryck:
Allmnt
Frflyttning
Styrning
Svngning
Utrustning
240 bar - 3481 PSI
240 bar - 3481 PSI
240 bar - 3481 PSI
100 bar - 1450 PSI
240 bar - 3481 PSI
Krhastighet
- mikrohastighet:
- lg hastighet:
- medelhastighet:
- hg hastighet:
0,5 km/h
1 km/h
2 km/h
4,5 km/h
0.31 mph
0.62 mph
1.23 mph
2.80 mph
0,5 km/h
1 km/h
2 km/h
4,5 km/h
0.31 mph
0.62 mph
1.23 mph
2.80 mph
0,5 km/h
1 km/h
2 km/h
4,5 km/h
0.31 mph
0.62 mph
1.23 mph
2.8 mph
Max tryck p marken med tillten
last
- hrd mark (betong)
- mjuk mark (grus)
12 daN/cm
2
6 daN/cm
2
174PSI
87 PSI
14 daN/cm
2
4,3 daN/cm
2
203 PSI
62 PSI
13 daN/cm
2
6,2 daN/cm
2
188 PSI
90 PSI
Max. tryck p hjul 4030 daN 6194 daN 6450 daN
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
12
Startbatteri 1 X 12 V - 95 Ah
Matningsspnning 12 V
Ljudeffekt 108 dB(A) (endast EG)
Ljudniv vid 10m 73,9 dB(A) (endast EG)
BETECKNING HA20PX
HA20PX
Tillval 250 kg (551 lbs)
HA260PX
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
13
2.5 - HUVUDDIMENSIONER
2.5.1 - Huvuddimensioner
HA20PX HA260PX
A 6,80 m 22 ft 3 in 9,57 m 31 ft 4 in
B 2,80 m 9 ft 2 in 2,80 m 9 ft 2 in
C 1,07 m 3 ft 6 in 1,07 m 3 ft 6 in
D 3,71 m 12 ft 2 in 3,71 m 12 ft 2 in
E 8,93 m 29 ft 3 in 12 m 39 ft
F 0,87 m 2 ft 10 in
G 1,80 m 5 ft 10 in 1,80 m 5 ft 10 in
H 2,38 m 7 ft 9 in 2,38 m 7 ft 9 in
B
C
D
F
E
A
H
G
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
14
2.6 - ETIQUETTES
2.6.1 - Gemensamma gula dekaler
2.6.2 - Gemensamma orangea dekaler
68
43 69 23 25
a
8
FRESKRIFTER FR ANVNDNING
DESSA FRESKRIFTER MSTE FLJAS
DAGLIG KONTROLL
ANVISNINGAR FRE ANVNDNING
START AV MOTOR
DET R FRBJUDET ATT
ANVNDA MASKINEN NR BATTERIER LADDAS
7814 594

1 - Ls och frst all information i anvndarhandboken och p
maskinen, samt bekanta dig med alla reglage.
2 - Operatren ska utbildas i att kra maskinen,

3 - Underhllsarbete ska utfras p maskinen
4 - Anvnd inte maskinen om fel uppsttt.
5 - Anvnd inte hgtryckstvtt p elektriska delar.
6 - Demontera ingenting, eftersom stabilitet en ndras.
7 - Modifiera inte maskinen utan tillverkarens medgivande.
8 - Anvnd inte maskinen som jord vid svetsarbeten.
9 - Utfr inte svetsarbeten utan att koppla ur batteriets poler.
Se handboken fr anvndning och underhll.
p arbetsgivarens ansvar.
enligt tillverkarens anvisningar.

1 - Kontrollera hydrauloljenivn och batterisyrans niv i batterierna.
2 - Kontrollera att det inte finns ngra synliga tecken p fel
(hydrauloljelckage, lsa skruvar, elanslutningar).
3 - Kontrollera att lutningsindikatorn fungerar genom att
aktivera ljudlarmet.

1 - Tag bort transportskyddet fr rotation (om det
finns en vndskiva).

2 - VIKTIGT! Kontakten skall kopplas till en elektrisk installation
som skyddas av en jordfelsbrytare p 30 mA (NORM C15 100)1 - Lossa ndstoppet frn sitt sprrlge och tryck sedan
p startknappen.
2 - Vnta i tio sekunder om motorn inte startar och frsk
sedan igen.
28
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
15
2.6.3 - Gemensamma rda dekaler
2.6.4 - Andra gemensamma dekaler
.F
.GB
.D
7814 518
Composant spcifique
cette machine.
NE PAS INTERCHANGER.
Component specific
to this machine.
DO NOT INTERCHANGE.
Komponenten nur f r
diese maschine geeignet.
BITTE AUF EINE ANDERE
MASCHINE NIGHT
MONTIEREN.
N MACHINE - MASCHINE N
44 22
21
70
10
5
37 90 86
7814-393 7814-394
19
66
42
67
4
19 91
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
16
2.6.5 - Referensnummer fr maskindekalerna
Rep Code Qt Descriptif
CE AN
SI
C
S
A
F
R
G
B
D
E
E
S
I
T
P
O
H
O
S
U
D
A
F
I
A
U
S
U
S
A
C
A
N
3 307P215200 2 Fara: Golvhjd + last fr HA20PX x x x x x x x x x x x
3 307P216870 2 Fara: Golvhjd + last fr HA260PX x x x x x x x x x x x
3 307P215640 2 Fara: Golvhjd + last fr HA20PX (250 kg i tillval) x x x x x x x x x x x
4 3078143680 1
Observera: Se bruksanvisningen fre varje an-
vndning av maskinen
x x x x x x x x x x x
5 3078145070 1
Fara: Kontrollera att tornet r i rtt forflyttnings-
riktning i frhllande till chassit
x x x x x x x x x x x
7 307P215720 1 Manverpanel plattform x x x x x x x x x x x
8 3078143540 1 Uttaget skall anslutas (i tillval) x x x x x x x x x x x
9 3078137650 1 Grafik HA20PX x x x x x x x x x x x
9 307P216920 1 Grafik HA260PX x x x x x x x x x x x
10 3078143620 2
Fara: Risk fr att hnderna och/eller fingrarna
kommer i klm
x x x x x x x x x x x
19 3078143520 1 Hydraulolja x x x x x x x x x x x
19 3078148890 1 Biologiskt nedbrytbar olja (i tillval) x x x x x x x x x x x
20 307P217080 3 Grafik Haulotte x x x x x x x x x x x
21 3078143880 1
Fara: Parkera inte inom det omrde dr maski-
nen rr sig
x x x x x x x x x x x
22 3078143490 2
Fara: Elektrisk stt, denna maskin r inte isole-
rad
x x x x x x x x x x x
23 3078143600 2 Tvtta inte..Anvnd inte maskinen... x x x x x x x x x x x
24 307P216900 1 Manverpanel torn x x x x x x x x x x x
25 3078144650 1 Risk fr vltning - kontroll av lutningen x x x x x x x x x x x
26 307P218070 1 Tillverkarskylt p franska x
26 307P218080 1 Tillverkarskylt p engelska x
26 307P218090 1 Tillverkarskylt p tyska x
26 307P218110 1 Tillverkarskylt p spanska x
26 307P218100 1 Tillverkarskylt p italienska x
26 307P218140 1 Tillverkarskylt p portugisiska x
26 307P218120 1 Tillverkarskylt p hollndska x
26 307P218150 1 Tillverkarskylt p svenska x
26 307P218130 1 Tillverkarskylt p danska x
26 307P218160 1 Tillverkarskylt p finska x
28 3078143420 1 Anvndningsfreskrifter p franska x
28 3078143450 1 Anvndningsfreskrifter p engelska x
28 3078143440 1 Anvndningsfreskrifter p tyska x
28 3078143430 1 Anvndningsfreskrifter p spanska x
28 3078143460 1 Anvndningsfreskrifter p italienska x
28 3078145830 1 Anvndningsfreskrifter p portugisiska x
28 3078143470 1 Anvndningsfreskrifter p hollndska x
28 3078145940 1 Anvndningsfreskrifter p svenska x
28 3078144940 1 Anvndningsfreskrifter p danska x
28 3078145540 1 Anvndningsfreskrifter p finska x
30 2421808660 1 Vidhftande mrkning i gult och svart x x x x x x x x x x x
37 3078153510 1
Observera: Det r strngt frbjudet att fsta
spjlan fr lyftning medan maskinen anvnds
x x x x x x x x x x x
42 3078143590 1 Observera: vre och nedre mrke fr hydraulolja x x x x x x x x x x x
43 3078143640 2 Observera: Stig inte upp p huven x x x x x x x x x x x
44 3078145180 1 Observera: Byt inte ut komponenten (flera sprk) x x x x x x x x x x x
45 3078148740 1 Ljudeffektniv x x x x x x x x x x
66 3078143930 1
Observera: Den grna pilen p chassit anger
framdelen av maskinen
x x x x x x x x x x x
67 3078143940 1
Observera: Den rda pilen p chassit anger
bakdelen av maskinen
x x x x x x x x x x x
68 3078143530 1
Observera: Spindeln fr lsning av tornet mste
tas bort fre rotation av tornet
x x x x x x x x x x x
69 3078143570 1 Smrjning av svngkransen x x x x x x x x x x x
70 3078143630 2 Fara: zone risques dcrasement de corps x x x x x x x x x x x
71 307P217770 1 Grafik Haulotte - HA20PX x x x x x x x x x x x
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
17
71 307P217240 1 Grafik Haulotte - HA260PX x x x x x x x x x x x
86 307P21693 1 Skerhetskomponenter x x x x x x x x x x x
90 3078149240 1 Monterad generator (i tillval) x x x x x x x x x x x
91 3078150500 1 Knapp fr monterad generator (i tillval) x x x x x x x x x x x
92 307P215210 4 Indikering av lasten p ett hjul av HA20PX x x x x x x x x x x x
92 307P216880 4 Indikering av lasten p ett hjul av HA260PX x x x x x x x x x x x
92 307P215230 4 Indikering av lasten p ett hjul av HPX (i tillval) x x x x x x x x x x x
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
18
2.6.6 - Placering av dekalerna
2
0
3
0
2
3
1
9
4
9
2
8
2
4
1
2
3
7
5
8
3
7
9
3
9
4
4
9
1
4
4
7
1
4
3
1
5
2
3
9
2
1
5
6
8
2
5
2
2
1
5
1
5
9
2
9
0
3
2
6
4
5
2
1
4
2
4
3
1
0
9
2
7
0
2
0
3
0
6
7
6
6
6
9
2
2
7
0
9
2
0
1
0
8
6
O
n
l
y

f
o
r

A
u
s
t
r
a
l
i
a
O
n
l
y

f
o
r

A
u
s
t
r
a
l
i
a
O
n
l
y

f
o
r

A
u
s
t
r
a
l
i
a
O
n
l
y

f
o
r

A
u
s
t
r
a
l
i
a
O
n
l
y

f
o
r

A
u
s
t
r
a
l
i
a
O
n
l
y

f
o
r

A
u
s
t
r
a
l
i
a
9
2
1
5
7
P
2
4
3
5
5
0

a
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
19
Observera!
Observera!
3 - FUNKTIONSPRINCIP
3.1 - HYDRAULSYSTEM
Alla maskinens rrelser skras av den hydraulenergi som produceras av
den sjlvreglerande kolvpumpen med ppen krets, utrustad med en
LOAD SENSING kompensator.
3.1.1 - Frflyttning, teleskopering, armlyftning och
hjning av bommen
Dessa rrelser utfrs med tryckkompenserad proportionell reglering. Pum-
pens flde genom LOAD SENSING-ledningen anpassas automatiskt till
behovet. I nollge frekommer inget pumpflde.
3.1.2 - Svngning, hjning av jibben, rotation av korgen,
kompensation och styrning
Dessa rrelser styrs av 4-vgs magnetventiler, som r ppna eller stngda.
En slid i reglerventilen ger den kapacitet som r ndvndig fr dessa
rrelser.
Svngning av korgen sker med hjlp av en svngcylinder.
Kompensationen fungerar genom verfring av olja mellan 2 cylindrar med
liknande karakteristika.
Den kompenserande slavcylindern r utrustad med en styrd ventil med
dubbla flnsar.
Instllningen fr gras endast av
kompetent personal.
3.1.3 - Cylindrar fr teleskopering, hjning av bommen,
lyftning av armarna och jibben
De r utrustade med tta och flnsfrsedda balansventiler.
3.2 - ELSYSTEM OCH SKERHETSANORDNINGAR
3.2.1 - Allmnt
Den elektriska energi som anvnds fr manverorganen och start av
vrmemotorn levereras av ett 12 V batteri.
Fr att hindra att maskinen anvnds utver dess mjligheter har den
skerhetsanordningar som skyddar personalen och maskinen. De
blockerar maskinen eller hindrar rrelserna.
Utfr inte manvrer utan att ha lst
och frsttt instruktionerna i kap. 4,
sida 23.
I s fall kan man, om man inte knner vl till maskinens egenskaper och
funktionsstt tro att det r frga om ett funktionsavbrott, medan det i sjlva
verket r skerhetsanordningarna som fungerar korrekt. Drfr r det
absolut ndvndigt att lsa och frst alla instruktioner i de fljande
kapitlen.
Om det blir ndvndigt att utfra en ndmanvrering eller en
rddningsmanver, kopplas skerhetsanordningarna bort.
3.2.2 - Automatiskt stopp av motorn
Motorn stannas automatisk d oljetrycket r fr svagt, pos. 1, Foto 1,
sida 26 lyser d.
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
20
3.2.3 - Kontroll av last i korgen
D hgsta tilltna last har ntts varnas operatren av indikeringslampan fr
verbelastning p plattformens manverpanel och summern. Styrkretsen
stngs av automatiskt och hindrar alla rrelser. Avlastning mste d ske fr
att terstIla enheten.
3.2.4 - Larm fr lutning - fel
3.2.4.1 -Lutning
I vilolge (infllt lge), blinkar indikeringslampan fr fel (pos. 18, foto 2,
sida 27) d maskinen lutar.
I arbetslge (utfllt lge) avger styrboxen fr lutningskontroll en ljudsignal
d hgsta tilltna lutning har ntts. Om denna situation fortgr avbryts
fljande rrelser efter en frdrjning om 1 till 2 sekunder: lyftning av armar
och jibb, hjning av bom och frflyttning.
D teleskopanordningen r helt indragen r hjning av bommen mjlig.
Fr att kunna frflytta maskinen p nytt mste alla lyftkomponenter fllas
in. Frflytta d maskinen fr att terfinna en tillten lutning.
OBS : D maskinen r utflld avger styrboxen fr lutningskontroll en
ljudsignal s lnge lutningen r strre n den tilltna grnsen,
vilket upplyser operatren om att plattformen inte kan fllas ut
mera.
3.2.4.2 -Fel (endast HA260PX)
Felindikatorn lyser om ett fel detekteras i systemet fr styrning av
begrnsningen av aktionsradie.
I detta fall vergr maskinen automatiskt till BEGRNSAD
FUNKTIONALITET: de mjliga rrelserna begrnsas; man mste dra helt
in teleskopanordningen fr att kunna snka ned bommen.
OBS : Om anvndaren trycker p ndstoppet medan en teleskope-
ring pgr kommer maskinen vid omstart att kras med BE-
GRNSAD FUNKTIONALITET: fll helt in maskinen, sl ifrn
strmmen och sl sedan p den igen fr att terstlla maski-
nen.
3.2.5 - Frflyttningshastighet
Tre frflyttningshastigheter (hg, medel och lg) r mjliga i transportlge.
De aktiveras med hjlp av en strmbrytare med tre lgen.
D hastighetsvljaren r instlld p hg hastighet HARE ger den
mjlighet till maximal frflyttningshastighet.
D hastighetsvljaren r instlld p lg hastighet SNIGEL, ger den
mjlighet till maximalt vridmoment p svr eller sluttande terrng.
D hastighetsvljaren r instlld p medelhg hastighet SKLDPADDA,
ger den mjlighet att kra maskinen s lugnt som mjligt.
3.2.6 - Timmtare
En timmtare anger funktionstiden fr vrmemotorn.
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
21
Observera!
Observera!
3.2.7 - Begrnsning av aktionsradien (endast HA 260PX)
indikeringslampan fr begrnsning av aktionsradien (orange) p
plattformens manverpanel tjnar som visuell indikator.
Denna indikeringslampa blinkar fr att ange att maskinen av sig sjlv
utfr en rrelse som kompletterar den begrda rrelsen, fr att hlla
plattformen inom grnserna fr stabilitsomrdet. Exempel: maskinen
drar in teleskopanordningen allteftersom bommen snks ned. Fr yt-
terligare skerhet fr andra rrelser inte kumuleras under dessa fa-
ser. Frflyttning r frbjuden i detta omrde.
Indikeringslampan lyser d operatren begr en rrelse som skulle f
plattformen att lmna arbetsomrdet.
3.2.8 - Strmbrytare fr vergng till transportlge
Denna strmbrytare (pos. 10 Foto 1, sida 26) som sitter p tornets
manverpanelkan anvndas fr att flla in korgen under bommen. Den r
aktiv endast d maskinen r i infllt lge (bommen indragen och vilande p
tornet). Vid denna manver fr korgen inte innehlla personal och materiel.
Fr att frn vilolge stta maskinen i transportlge, skall man p
manverpanelen p tornet (Foto 1, sida 26) :
Lyfta jibben.
Trycka ned strmbrytaren fr vergng till transportlge.
Lyfta bommen en aning.
Snka ned jibben.
3.2.9 - Styrboxen HEAD
Det r frbjudet att byta ut styboxen
som finns i maksinen mot en
styrbox frn en annan maskin.
Varje maskin r utrustad med en specifik styrbox som r parametrerad fr
maskinens funktioner. Om denna styrbox byts ut utan medgivande av en
tekniker frn HAULOTTE, kan det leda till allvarliga funktionsstrningar i
maskinen.
En skerhetsetikett har limmats fast p styrboxen. Om vi vid returnering av
maskinen fr garantiarbete eller vid ingrepp av en tekniker eller
representant fr HAULOTTE konstaterar att etiketten har rivits bort eller att
den r defekt eller inte motsvarar maskinen i frga, kan vi inte tillmpa den
garanti som lmnats av styrboxens tillverkare eller den garanti som gller
fr maskinen.
3.2.9.1 -Batteri i styrboxen
Dremot kan varje indikator
upphra att blinka, om indikatorn
mste teruppta sin ursprungliga
funktion och signalera en
funktionsstrning.
D batteriet i HEAD-styrboxen brjar ta slut, visas detta genom att de 3
indikatorerna p den nedre manverpanelen blinkar samtidigt s fort
maskinen stts under spnning.
Dessa indikeringslampor motsvarar:
Motoroljans tryck
Motorns temperatur
Indikator fr igensttning
S fort det visar sig att batteriet r uttjnt, rekommenderar vi att ta kontakt
omedelbart med vr kundtjnst.
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
22
Observera!
3.2.10 -Lngd- och vinkelgivare (endast HA260PX
Anvnd inte maskinen frrn
kalibreringen har gjorts.
Varje maskin r utrustad med vinkel- och lngdgivare fr vilka styrboxen
srskilt har kalibrerats. Alla ingrepp i dessa komponenter krver en
kalibrering utfrd av en tekniker frn HAULOTTE.
Alla nya kalibreringar mste nmnas i "registret fr besiktning och
reparation av maskinen".
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
23
Observera!
Observera!
Observera!
Observera!
4 - ANVNDNING
4.1 - SKERHETSANORDNINGAR VID ANVNDNING
Fr att gra det omjligt att anvnda maskinen utver dess mjligheter, har
den skerhetsanordningar som skyddar personalen och maskinen.
De blockerar maskinen eller hindrar
rrelserna.
I s fall kan man, om man inte knner vl till maskinens egenskaper och
funktionsstt tro att det r frga om ett funktionsavbrott, medan det i sjlva
verket r skerhetsanordningarna som fungerar korrekt.
Drfr r det absolut ndvndigt att lsa och frst alla instruktioner i de
fljande kapitlen.
4.1.1 - Frflyttning (styrning frn plattformen)
Utfr inte manvrer utan att ha lst
och frsttt instruktionerna i
kap. 4.3, sida 25.
Vid frflyttning av maskinen: anvnd ddmansgreppet genom att hlla
foten tryckt mot pedalen.
OBS : Om anvndaren trycker p pedalen i mer n 8 sekunder utan
att utfra ngon rrelse, blir systemet inaktivt. Man mste d
frigra pedalen och trycka p nytt.
D ddmansknappen frigrs upphr frflyttningen.
D maskinen r utflld r frflyttning mjlig endast p vgrt mark (lutning
under 5).
Vid frflyttning r det inte mjligt att
hja bommen, lyfta armarna och
svnga tornet.
OBS : Hg, medelhg och lg frflyttningshastighet r mjliga en-
dast om teleskopanordningen r indragen och bommen snkt
i horisontellt lge. I annat fall vljs mikrohastighet automatiskt.
Det r frbjudet att kra p allmn
vg.
Flj noggrant reglerna eller freskrifterna som gller fr trafik p plat-
sen ifrga.
P kuperad mark mste krstrckan planeras i frvg, innan arbeten
p hgre hjd inleds.
Hll alltid ett tillrckligt stort avstnd frn ostabila kanter eller dikesre-
nar.
Kontrollera att ingen uppehller sig i maskinens omedelbara nrhet,
innan ngon rrelse eller frflyttning pbrjas.
4.1.2 - Pfyllning i brnsletanken
Fre pfyllning ska du frskra dig om att du anvnder rekommende-
rat brnsle, som lagrats i rena behllare fr att inte frorenas.
Hmta aldrig brnsle frn ett fat som inte r rengjort och anvnd aldrig
bottenskiktet.
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
24
Observera!
Observera!
Observera!
Observera!
P grund av brandriskerna vid brnslepfyllning ska fljande frsiktighets-
tgrder vidtas:
rkning r inte tillten,
stng av vrmemotorn om den r igng,
stll dig inte i motvind, s att du fr brnslestnk p dig,
vidrr pfyllningshlets utsida med pumpmunstycket, innan du
pbrjar tankningen, s undviker du risken fr gnistor genom statisk
elektricitet,
stng tanklocket ordentligt och tag bort eventuellt brnslespill utanfr
tanken.
4.2 - LOSSNING - LASTNING - FRFLYTTNING - FRSIKTIGHETSTGRDER -
Vid igngkrning av en maskin som har surrats fast och transporterats, kan
det hnda att vrt skerhetssystem detekterar en falsk verbelastning,
som hindrar alla rrelser frn den vre manverpanelen. Om detta r fallet,
hj jibben ngra centimeter frn den nedre manverpanelen fr att
terstlla systemet.
En felaktig manver kan medfra att
maskinen vlter och frorsakar
mycket allvarliga skador p
mnniskor och materiel.
OBS : Fre godshantering mste man kontrollera att maskinen r i
fullgott skick, fr att vara sker p att den inte har skadats un-
der transporten. Om det r fallet, skall skriftliga frbehll riktas
till transportfirman.
Utfr all avlastning p en stabil, plan yta som r tillrckligt hrd (kap. 2.4,
sida 11), jmn och stdad.
Nr maskinen transporteras r det
obligatoriskt att sprra tornet med
svnglstappen som sitter p tornet
Foto 7, sida 30.
4.2.1 - Avlastning med ramper
Frsiktighetstgrd : Kontrollera att ramperna klarar lasten, att de inte kan
brja glida under pgende manvrer och att de r fsta p korrekt stt.
Vlj lg krhastighet.
Vistas aldrig under eller nra
maskinen d den lyfts.
OBS : Eftersom lastrampens lutning ofta verstiger den max tilltna
(5) fr manvrering mste masten och jibben vara nedkrda
fr att frflyttning ska kunna ske. I detta lge ljuder summern,
men det gr nd att kra maskinen.
Om lutningen verstiger den maximalt tilltna vid krning (se kap. 2.4,
sida 11), ska en vinsch anvndas vid dragningen.
Eftersom denna metod krver
igngsttning av maskinen, se
kap. 4.4, sida 32 fr att undvika alla
risker fr felaktig manver.
4.2.2 - Plastning
Samma skerhetstgrder som vid lossning.
Maskinen ska frankras i enlighet med skissen nedan:
maskinen skall vara i transportlge,
anvnd alltid frankringspunkterna som r avsedda fr detta.
Vid krning uppfr lastbilsramper, skall lg krhastighet vljas.
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
25
Observera!
Fig. 3 - Lastning
4.3 - DETTA SKA UTFRAS INNAN MASKINEN TAS I DRIFT FRSTA GNGEN
VIKTIGT: Fre varje anvndning av maskinen eller efter en
frvaringsperiod r det ndvndigt att flja anvisningarna om
igngsttning (kap. 5.3, sida 40) fr att kontrollera de olika niverna
och kontrollera vissa servicepunkter p maskinen.
PMINNELSE :Innan all manvrering, br anvndaren gra sig frtrogen
med maskinen genom att lsa freliggande bruksansvisning,
och brukanvisningen fr motorn samt g igenom
anvisningarna p de olika skyltarna.
Vid hgtryckstvtt fr strlen inte
riktas direkt mot styrboxarna eller
elskpen.
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
26
4.3.1 - Beskrivning av manverpanelerna
4.3.1.1 -Manverpanel p tornet
Foto 1 Manverpanel p tornet
1 - indikeringslampa fr motoroljetryck 11 - Manverorgan fr armlyftning
2 - indikeringslampa fr motoroljans temperatur 12 - Manverorgan fr chassisvng
3 - indikeringslampa fr laddning av batteriet 13 - Manverorgan fr hjlpaggregat
4 - indikeringslampa fr igensatt filter 14 - Omkopplare bensin - LPG
5 - indikeringslampa fr verbelastning (endast EG) 15 - Timmtare
6 - indikeringslampa fr begrnsning av aktionsradien 16 - Manverorgan fr acceleration av motorn
7 - Manverorgan fr teleskopering av bommen 17 - Manverorgan fr start av motorn
8 - Manverorgan fr lyftning av bommen 18 - Omkopplare fr manvepanel torn / plattform
9 - Manverorgan fr jibbrrelsee 19 - Ndstoppsknapp
10 - Manverorgan fr vergng till transportlge 20 - Manverorgan fr rotationsljus
8
7
9
4
3
2 1
16
13
12
11
19
15
18
17
14
20
5 6
10
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
27
4.3.1.2 -Manverpanel p plattformen
OBS : D du nskar frflytta dig r det viktigt att lyfta jibben ngra
meter, fr att undvika att korgen rr vid marken under frflytt-
ningen.
Foto 2 Manverpanel p plattformen
1 - Manipulator fr svngning och bomlyftning 10 - Manverorgan fr jibb
2 - Manipulator fr armlyftning 11 - Manverorgan fr rotation av plattformen
3 - Manipulator fr frflyttning och val av riktning 12 - Manverorgan fr teleskopering
4 - indikeringslampa fr pslagning av strmmen 13 - Manverorgan fr kompensationsjustering
5 - Manverorgan fr start 14 - Ndstoppsknapp
6 - Manverorgan fr signalhorn 15 - Ndmanverorgan
7 - Vljare av lg, medelhg eller hg hastighet 16 - indikeringslampa fr begrnsning av aktionsradie
8 - Manverorgan fr styrning 17 - Indikator fr verbelastning plattform (endast EG)
9 - Manverorgan fr diffrentialsprr 18 - indikeringslampa fr fel
19 - Omkopplare bensin / LPG (i tillval)
19
13
1
2
3
5
6
10
9
8
12
14
7
18
16
11
17
15
4
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
28
Observera!
Observera!
4.3.2 - Kontroller fre anvndning
4.3.2.1 -Arbetsomrde
Frskra dig om att maskinen str p en plan och stabil yta som klarar
maskinens vikt (se kap. 2.4, sida 11 - tryck p marken).
OBS : Se tabellen ver tekniska data i kap. 2.4, sida 11 angende
hgsta tilltna lutningar.
Frskra dig om att inga hinder kan stra fljande rrelser:
- krning (maskinfrflyttning),
- svngning av tornet
- teleskopering och lyftning.
4.3.2.2 -Allmnna kontroller
Inspektera maskinen visuellt: lgg srskilt mrke till flagnande frg el-
ler lckage av batterisyra.
Kontrollera att inga bultar, muttrar, kopplingar eller slangar sitter lst,
att det inte finns ngra oljelckage och inga kapade eller urkopplade
elektriska ledningar.
Kontrollera armarna, bommen och korgen: inga synliga skador, inga
spr efter slitage eller deformation fr frekomma.
Kontrollera att det inte finns ngot lckage eller spr av slitage, slag,
repor, rost eller frmmande freml p cylinderstngerna.
Kontrollera frnvaron av lckage p hjulens reduktionsvxlar.
Pump och hydraulik: inga lckage, vl tdragna komponenter.
Kontrollera att reduktionsvxlarna inte r frikopplade.
Kontrollera att hjulbultarna r tdragna och dcken inte utslitna.
Kontrollera att batteriets polanslutningar r rena och ordentligt tskru-
vade: lsa eller rostiga anslutningar medfr minskad effekt.
Respektera batteritillverkarens
skerhetsanvisningar
Kontrollera att kabeln till huvudmanverpanelen r i gott skick.
Kontrollera att ndstoppen fungerar korrekt.
Maskinerna r inte isolerade och fr
inte anvndas i nrheten av
elektriska ledningar.
Kontrollera att luftfiltret r rent - se bruksanvisningen fr motorn.
Kontrollera niverna:
- motorolja : mtsticka (pos. 1, foto 3, sida 28), fyll p vid behov (se
bruksanvisningen fr motorn);
Foto 3 Motor
1
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
29
Observera!
- hydraulolja (pos. 1, Foto 4, sida 29), fyll p vid behov genom
locket (pos. 2, Foto 4, sida 29);
Foto 4 Hydrauloljetank och brnsletank
Fyll p med de produkter som
rekommenderas i kapitlet
Smrjmedel (kap. 5.2.1, sida 38).
- dieselolja: min och max niverna syns nr huven r stngd tack
vare 2 ljus. Fyll p vid behov (lock 3, Foto 4, sida 29).
Kontrollera tilltppningsvakten (pos. 1, Foto 5, sida 29) p hydraul-
oljefiltret. Om den rda vakten syns till mste filterpatronen bytas ut
(se kap. 5.3.2, sida 41).
OBS : Kontrollen av tilltppning br utfras med varm motor, om den
r kall kan indikeringslampan visas p grund av oljans visko-
sitet.
Foto 5 Hydraulfilter
3
2
1
1
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
30
Observera!
Kontrollera att lutningssensorn fungerar korrekt (Foto 6, sida 30) ge-
nom att luta stdplattan. ver 5 ska summern brja ljuda.
Foto 6 Lutning
Foto 7 Blockering av chassisvng
Lsspindel fr chassit:
- se till att lsspindeln som blockerar chassisvngen r indragen
(pos. 1 foto 7, sida 30).
Vid transport av maskinen mste
plattformen blockeras med hjlp av
svnglstappen som sitter under
chassit (Foto 7, sida 30).
1
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
31
Observera!
4.3.3 - Inbyggd generator (i tillval)
Utstt inte den inbyggda generatorn
fr direkt kontakt med en
vattenstrle eller en hgtryckstvtt.
Denna generator kan leverera spnning (220 V eller 110 V beroende p
tillvalet) i korgen fr anslutning av verktyg med en max. effekt p 3 KW.
Foto 8 - Inbyggd generator och dess skyddskpa
Foto 9 - Uttag fr generator i korgen
4.3.3.1 -Bruksanvisning
Igngsttning
- Starta maskinen och vrm motorn i 15 minuter fre anvndning.
- Stt knappen ovanfr strmuttaget p ON, indikeringslampan fr
knappen lyser grnt (pos. 1, Foto 9, sida 31).
- Anslut verktyget till uttaget.
- Verktyget kan bytas ut nr som helst.
OBS : D den inbyggda generatorn anvnds kan ingen rrelse
utfras med maskinen. Fr att utfra en rrelse mste gene-
ratorn stngas av (se tillvgagngsstt nedan).
Ta generatorn ur drift s hr
- Koppla loss verktyget frn uttaget.
- Stt knappen ovanfr strmuttaget p OFF, indikeringslampan
slcks.
- Maskinens rrelser r aktiva och vilka rrelser som helst kan
utfras.
1
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
32
Observera!
Observera!
Observera!
4.4 - MISE EN SERVICE
Igngsttningen kan brja frst d
alla ingrepp i fregende kapitel
noga har utfrts.
PMINNELSE :Huvudmanverpanelen sitter p plattformen.
Vid normal anvndning r
manverpanelen p markniv
endast avsedd fr ndmanvrering
och br anvndas endast om det
inte gr att undg.
Fr att lra knna maskinen, br du frst utfra de frsta manvrerna p
chassits manverpanel med maskinen i transportlge: motvikten framtill
och bommen nedsnkt.
D motvikten r placerad ver de styrande hjulen blir manverdonen fr
krning och styrning omkastade.
4.4.1 - Manvrer frn marken
4.4.1.1 -Start av motorn: foto 5, sida 29
Kontrollera att ndstoppsknappen (pos. 19). r utdragen
Stt vljarbrytaren fr val av manverpanel (pos. 18) i lget
"Manvrering frn marken" (bild - orange ring). I denna position r
plattformens manverpanel ur funktion.
indikeringslamporna fr motorns oljetryck (pos. 1) och laddning (pos.
3) r tnda. indikeringslampan fr ttt luftfilter (pos. 4) r slckt.
Tryck p startknappen (pos. 17). Motorn startar och indikeringslam-
porna (pos. 1 och 3) slocknar
OBS : Om motorn inte startar, bryt strmmen med ndstoppsknap-
pen och brja om.
Varmkr motorn och kontrollera att timrknaren (pos. 15), motor och
pump fungerar korrekt.
4.4.1.2 -Test av rrelser: foto 5, sida 29
Kontrollera fre varje rrelse att
inget hinder kan stra manvrerna.
Prova lyftrrelsen frst i hj- och drefter i snkriktningen (Pos. 11).
Testa bommens funktioner upp och ned (manverbrytare pos. 8)
Stoppa bommen i horisontalt lge.
Testa drefter svngen i bda riktningarna (manverbrytare pos. 12)
och teleskopfunktionen ut/in (manverbrytare pos. 5) och snk sedan
ned bommen helt.
Metod fr kontroll av system fr styrning av bommen (endast
HA260PX):
- med maskinen inflld styrs utskjutning av teleskopanordningen
frn panelen p chassit.
- Kontrollera visuellt att utskjutningen av teleskopet avbryts d det
frsta rda stiftet, som finns p sidan av teleskopet syns.
- Om utskjutningen av teleskopanordningen fortstter efter att det
frsta rda stiftet syns, stoppa omedelbart manvern. Systemet
mste d repareras av servicepersonal frn Haulotte innan
maskinen anvnds.
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
33
Observera!
Observera!
Observera!
4.4.1.3 -Byte till plattformsmanvrering
Stll nyckelbrytaren (Pos.18 Foto 1, sidan 26) i "plattformslge" (grn
ring).
Kontrollera att enheten fr lutningskontroll fungerar korrekt (Foto 6,
sida 30).
4.4.2 - Manvrering frn plattformen
OBS : Vid frflyttning r det viktigt att lyfta bommen ngra meter, fr
att undvika att korgen rr vid marken under frflyttningen.
Kliv upp p plattformen och ta hnsyn till max tillten last: frdela las-
ten jmnt.
MAX TILLTEN LAST :
HA20PX - HA260PX : 230 kg
(varav 2 personer).
OBS : Om lasten p plattformen verskrider den hgsta tilltna las-
ten, r ingen rrelse mjlig frn plattformens manverpanel.
Indikeringslampan fr verbelastning p denna panel och
summern upplyser operatren om detta. En avlastning r d
ndvndig. Ingen begrnsning av lasten gller fr svngra-
dien.
Kontrollera att den grna indikeringslampan (pos. 4 foto 2, sida 27) r tnd
fre manvreringen, att maskinen har manverstrm och att vljar-
brytaren str i lge plattform".
4.4.2.1 -Begrnsning av aktionsradien (endast HA260PX) :
A - Begrnsning FRAM:
D maskinen r nra aktionsradiens
grns r frflyttning frbjuden
(indikeringslampan fr begrnsad
aktionsradie tnds).
Teleskopanordningen mste dras in
fr att frflyttning skall bli mjlig
igen.
Lyftning av bom i utfrsbacke, teleskopet ute:
D korgen nrmar sig grnsen av sin aktionsradie drar systemet
automatiskt in teleskopet fr att hlla kvar anvndaren i en stabil po-
sition.
OBS : Indikeringslampan fr begrnsad aktionsradie (orange) blin-
kar fr att upplysa anvndaren om ndring i kursen. Rrelser-
nas hastigheter reduceras automatiskt.
Om ett fel detekteras i styrningen av
en begrnsad aktionsradie, tnds
indikeringslampan fr FEL och
maskinen vergr till krning med
begrnsad funktionalitet (se
kap. 3.2.4.2, sida 20).
Utskjutning av teleskopanordningen:
Teleskoprrelsen avbryts automatiskt d aktionsradiens grns r
nra.
OBS : Indikeringslampan fr begrnsad aktionsradie (orange) tnds
fr att upplysa anvndaren om att han begr en frbjuden
rrelse.
B - Begrnsning BAK:
Lyftning av bom i upptgende riktning, oavsett den teleskoperade
bomlngden:
D armen lyfts med en vinkel under 50, begrnsas bommens lyftning
till 60. Indikeringslampan fr "begrnsning av aktionsradien" tnds
om lyftning av bommen begrs.
S fort armlyftningsvinkeln verskrider 50 kan bommen lyftas nda
till 75.
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
34
Observera!
Armlyftning i nedtgende riktning:
Om bommen lyfts med en vinkel ver 60 och armen nr en vinkel p
50, avbryts nedsnkningen och drefter snks bommen; indikerings-
lampan fr "begrnsning av aktionsradien" blinkar fr att upplysa an-
vndaren om kursndringen.
Om bommen lyfts med en vinkel under 60, inverkar manverdonet
fr armsnkning direkt p cylindern fr armlyftning.
4.4.2.2 -Test av manverpanelen (foto 2, sida 27)
Kontrollera att ndstoppsknappen (pos. 14) r upplst.
Kontrollera att signalhornet fungerar normalt.
De tre hastigheterna r tilltna d
maskinen r helt inflld. ven d
den r bara en aning utflld r
endast mikrohastighet mjlig.
4.4.2.3 -Test av rrelser
Fr att aktivera en rrelse, vlj motsvarande manverspak eller
manverbrytare.
Tryck in "ddmansknappen" innan manverspaken aktiveras.
Rrelsens hastighet r progressiv med spakens hastighet och
lutningsvinkel.
Om inte plattformen r horisontell, korrigera med motsvarande
manverbrytare..
Testa teleskop- och jibbrrelser samt korgrotationen med respektive
manverdon.
Prova styrningsrrelsen fr framaxeln med hjlp av vljaren p krspakens
handtag, och prova styrningsrrelsen p bakaxeln med hjlp av
vljarknappen som sitter p korgens manverbord.
Prova alla 3 rrelser genom att aktivera vljaren fr lg eller medelhg eller
hg hastighet.
Rrelsernas riktning anges med vita pilar.
Arbetet kan pbrjas.
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
35
Observera!
Observera!
4.5 - RDDNING
Foto 10
Om maskinen fungerar normalt men fraren p plattformen av ngon
anledning inte kan snka ned den, kan en person p marken anvnda
panelen p markniv med huvudenergikllan (diesel) fr att f ner
operatren p marken.
Metod:
Stt vljarbrytaren (pos. 1, Foto 10) i lge "chassi" (orange ring). I det-
ta lge avbryts manvrerna frn plattformspanelen.
Styr nskad rrelse med chassits manverdon.
4.6 - NDMANVRERING
Anvndningen av hjlpaggregatet
frbehlles uteslutande rddning av
personer vid avbrott i
huvudfrsrjningen. En annan
anvndning skulle kunna frsmra
det.
4.6.1 - Ndmanvrering med handpumpen
Det finns ett medel fr att utfra rrelser d den huvudsakliga energikllan
fungerar dligt. Det r frga om en elpump som matas av startbatteriet. Det
sistnmnda kan styras frn chassipanelen svl som frn
plattformspanelen.
D en operatr uppe p hg hjd
ska lmna plattformen och ta sig till
en annan stadig och sker struktur,
skall detta ske enligt fljande
rekommendationer:
- Operatren skall vara fastsurrad
med 2 remmar.
- Den ena remmen skall vara fst vid
plattformen, den andra vid den
andra strukturen.
- Operatren fr lmna plattformen
endast genom luckan fr tilltrde.
- Operatren fr inte lossa remmen
som r fst vid plattformen frrn
verflyttningen avslutats och inte
lngre innebr ngon fara.
Metod:
Beroende p den manverplats som valts: aktivera och hll intryckt
strmbrytaren fr ndreglaget (pos. 13, Foto 1, sida 26 och pos. 15,
Foto 2).
Aktivera strmbrytarna som motsvarar de nskade rrelserna.
OM INGEN AV OVANNMNDA TGRDER LYCKAS TA
NED ANVNDAREN P MARKEN,
MSTE HAULOTTE OMEDELBART INFORMERAS OM
ALLA FEL SOM BERR NGON AV FRETAGETS
MASKINER. VEN OM INGEN MATERIELL SKADA ELLER
PERSONSKADA KONSTATERAS.
- PERSONALEN MSTE OUNDVIKLIGEN UTRYMMA
PLATTFORMEN.
- Kontakta omedelbart HAULOTTE som ingriper p maskinen
s snabbt som mjligt. Endast auktoriserad personal frn
HAULOTTE har rtt att ingripa p maskinen.
1
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
36
Observera!
Observera!
4.6.2 - Frikoppling
Foto 11Lock
Foto 12 Rfflad axel
Detta moment br fretrdesvis
utfras p jmn och vgrt mark.
Annars mste hjulen kilas fast, fr
att garantera att maskinen str
stilla.
Det gr att frikoppla drivhjulens reduktionsvxlar fr att kunna bogsera
maskinen vid funktionsavbrott.
Anvnd vid bogsering en styv dragstng, fr att undvika risker fr olycka.
Skruva loss pluggen (pos. 1, Foto 11, sida 36) (mutter i mitten).
Med hjlp av en 6 x 50 skruv tas den rfflade mittaxeln (pos. 2,
Foto 12, sida 36) bort.
Skruva i pluggen igen.
D den centrala tckplten tas bort rinner olja ut frn reduktionsvxeln.
OBS : Efter reparation av maskinen mste man:
stta tillbaka korrekt den centrala tckplten p varje hjul.
fylla p olja enligt instruktionerna i kap. 5.3.2, sida 41.
I denna konfiguration r maskinen
inte lngre bromsad. Vid bogsering
av maskinen mste man anvnda en
styv stng och max. hastighet r 5
km/h.
Observera!
Ingen fr befinna sig i korgen d
frikoppling och/eller bogsering ger
rum.
1
2
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
37
Observera!
Observera!
5 - UNDERHLL
5.1 - ALLMNNA REKOMMENDATIONER
Det underhll som rekommenderas i denna instruktionsbok gller fr
anvndning under normala frhllanden.
Vid manvrering under svra frhllanden: hg yttertemperatur, hg
luftfuktighet, frorenad luft, hga hjder osv. skall de angivna
underhllsintervallerna avkortas och speciella tgrder vidtas: konsultera
motortillverkarens handbok eller kontakta den lokala HAULOTTE-
terfrsljaren.
Endast auktoriserad och kompetent personal frn HAULOTTE fr utfra
underhllsarbete p maskinen och mste flja skerhetsfreskrifterna som
gller skydd av personal och milj.
Angende motorn, se
instruktionerna i motormanualen.
Kontrollera regelbundet skerhetssystemets funktion:
1Lutning: summer + stopp (frflyttningen avbryts samtidigt som
lyftning av bom, lyftning av armar och utskjutning av teleskop-
anordningen).
2verlastning av plattformen: systemet fr verlastning r ins-
tllt s att det utlses om hgsta tilltna last verskrids.
3Hg, medelhg och lg hastighet omjlig om bommen r lyft,
armen lyft eller teleskopanordningen ute.
4Grnser fr anvndning av bommen: vinkelgivaren r instlld
s att operatren inte avsiktligt kan utfra ngon frbjuden rrel-
se.
Anvnd aldrig maskinen som jord
vid svetsning.
Utfr inga svetsarbeten utan att
koppla loss (+) och (-) p
batterierna.
Starta inte andra fordon med
batterierna anslutna.
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
38
5.2 - UNDERHLLSSCHEMA
Tabellen (p fljande sida) visar intervaller, placering (detalj), och
smrjmedel.
Markeringen i symbolen indikerar underhllspunkten enligt interval-
len.
Symbolen representerar smrjmedlet som skall anvndas (eller vad
som skall utfras).
5.2.1 - Frbrukningsvaror
INGREDIENS SPECIFIKATION SYMBOL
Smrjmedel
som anvnds
av
PINGUELY
HAULOTTE
ELF TOTAL
Motorolja SAE 15W40
SHELL
RIMULAX
Vxelldsolja SAE 80W-90
SHELL
SPIRAXA
EP80W90
TRANSELF
EP 80 W 90
TM 80 W/90
Hydraulolja
AFNOR 48602
ISO VG 46
catgorie HV
TELLUS T46D
Biologiskt nedbryt-
bar hydraulolja (i
tillval)
SHELL
Naturelle
HF-E46
Litiumfett fr ex-
tremt tryck
KP 2 K
ESSO
Beacon EP2
Epaxa 2
Blyfritt fett Grade 2 eller 3
BARDAL
Super Teflub +
PTFE
Multimove 2 MULTIS EP 2
Byte eller speciellt
ingrepp
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
39
5.2.2 - Underhllsschema
50
500
1 000
2 000
10
50
250
500
10
50
250
500
1 000
2 000
31
22
9
26
3
22
9 19
29
7
17
23
25
18
25
18
2
13 14 15
21
10
27
28 30
12
10
5
16
6
18
4
18 11 9
25
1
8
20
24
9
25
TIMMAR
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
40
5.3 - UNDERHLLSARBETEN
5.3.1 - versiktstabell
PMINNELSE :Alla dessa intervaller skall minskas vid arbete i krvande
frhllanden. (Konsultera vid behov serviceverkstaden).
INTERVALLER TGRDER POS.
Varje dag eller fre
varje igngsttning
Kontrollera fljande niver
- motorolja.
- hydraulolja.
- diesel.
- elektriska batterier
Kontrollera renhet:
- brnslets frfilter,
- motorns luftfilter.
- maskinen i sin helhet (kontrollera speciellt kopplingarnas och
slangarnas tthet), dckslitage, elkablar och annan utrustning.
Kontrollera att hydraulfiltret inte r ttt. Byt filterpatron om indikerings-
lampan tnds.
1
2
3
4
5
6
7
Var 50:e driftstimme Motor: se tillverkarens motormanual
Kontrollera nivn p drivhjulens reduktionsvxlar (se kap. 5.3.2.2,
sida 41)
Smrj:
- hjulets svngningsaxlar: 8 punkter
- styraxel, plattformens svnglstapp och kpans axel: 10 punkter
- svngkrans : kuggar (pensel)
- axel fr jibblagring: 2 punkter
- axel fr jibblagringens frbindningsstycke: 4 punkter
- axel fr bomlagring: 1 punkt
Rengr dieseloljans grovfilter
8
9
10
11
13
14
15
31
16
Frsta 50 drifttimmar Byt ut hydraulfilterpatronen
Byt ut olja i drivhjulens reduktionsvxlar
- 4 punkter fr modellen 4x4
Kontrollera tdragningen av svngkransens skruvar (tdragningsmo-
ment 21,5 daNm)
17
18
19
Var 250:e driftstimme Motor: se tillverkarens motormanual
Smrj teleskopanordningens friktionsytor (pstrykare)
Smrj svngkransens rullager 2 punkter
Kontrollera teleskopanordningens friktionsytorg
Kontrollera hjulmuttrarnas tdragning (tdragningsmoment 32 daNm)
Byt ut hydraulfilterpatronen
20
21
12
22
23
Var 500:e driftstimme Motor: se tillverkarens motormanual
Byt olja i navreduktionerna. Fyll helt: volym 4 x 1,4l.
Svngkransen: kontrollera bultarnas tdragning, drag vid behov t
(tdragningsmoment 21,5 daNm)
24
25
26
I tillval : var 500:e
driftstimme eller var
6:e mnad
Tm hydrauloljetanken (vid anvnd av biologiskt nedbrytbar olja) 27
Var 1000:e driftstim-
me eller varje r
Motor: se tillverkarens motormanual
Tm hydraultanken och erstt med ny hydraulolja 27
Toutes les 2000 heu-
res
Motor: se tillverkarens motormanual
Tm hydraultanken och erstt med ny hydraulolja
Tm och rengr brnsletanken
Smrj : reduktionsvxel fr rotation : 1 punkt
28
29
30
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
41
Observera!
Observera!
Observera!
5.3.2 - Tillvgagngsstt
Vid pfyllning och smrjning:
anvnd enbart de smrjmedel som
rekommenderas i tabellen i
kap. 5.2.1, sida 38.
OBS : Ta hand om den olja som tappas ur p ett miljvnligt stt.
5.3.2.1 -Hydrauloljefilter
Innan filtret tas bort, se till att
hydraulsystemet r trycklst och att
oljan inte har fr hg temperatur.
5.3.2.2 -Reduktionsvxlar p drivande hjull
Se till att maskinen str skert och
att domkraften har tillrcklig
kapacitet.
Foto 13 - Hydrauloljefilter
P filtret finns en indikator som tnds d filtret r ttt
Byt ut filterpatronen (1), om kontrollampan fr
igensttning visas i indikatorn (2).
Kontroll skall ske d motorn r varm, vid kall motor
kan lampan tndas p grund av oljans viskositet.
Skruva loss sockelmuttern (3) och ta bort filter-
patronen.
Skruva dit en ny patron.
2
1
3
Foto 14 - Reduktionsvxel p hjul
Kontroll och tmning krver att hjulen demonteras.
Innan detta grs ska maskinen skras och lyftas med
en domkraft eller en vinsch.
Kontroll av oljenivn:
- Vrid hjulet s att en plugg (1) hamnar i en
horisontell linje och den andra (2) i en
vertikal.
- Lossa plugg (1) och kontrollera nivn som
skall vara i kant med hlet. Fyll vid behov p.
- Skruva i pluggen igen.
Tmning:
- Med hjulet i samma position som ovan,
skruva ur de bda pluggarna och lt oljan
rinna ur.
- Fyll p enligt ovan.
- Skruva i pluggarna.
1
2
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
42
5.3.3 - Frbrukningsdelar
Hydraulfilterpatron.
Luftfilter.
Grovfilter fr diesel.
Dieselfilter.
Motoroljefilter.
Batteri.
Skringar.
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
43
6 - FUNKTIONSFEL
PMINNELSE :De flesta incidenter kan undvikas om maskinens manver-
och underhllsinstruktioner fljs. Trots detta kan emellertid fel
uppst och i s fall, innan frsk grs att reparera felet,
kontrollera i tabellen i kap. 6, sida 43 fr att se om felet finns
med dr. I s fall behver bara instruktionerna fljas.
Om emellertid s inte r fallet, kontakta HAULOTTE eller
fabrikens serviceverkstad.
Innan felskning pbrjas, kontrollera att:
brnsletanken inte r tom
batterierna r tillrckligt uppladdade
ndstoppknapparna vid plattforms- och nedre manverpanelerna inte
r nedtryckta,
att relerna (korgens manverbord - plattformens styrlda) r ordent-
ligt intryckta i sina sten.
skringarna inte r defekta eller fel monterade.
FEL TROLIG ORSAK LSNING
Motorn startar inte eller slutar att g
Tom brnsletank.
Batterierna r urladdade.
Skring p kretskort (i elskp) r
defekt
Ndstoppknappen r nedtryckt
Motorns skerhetssystem r
utlst : oljetryck, verhettad,
vxelstrmsgeneratorns
laddning, ttt luftfilter
Trasig indikeringslampa fr
laddning
Indikeringslampan fr ttt luftfilter
lyser.
Relet fr motorns
skerhetssystem r defekt.
Dlig kontakt p batterikablarna
Fyll p brnsle
Ladda upp batterierna
Byt de defekta skringarna
terstll
Se instruktionsboken fr motorn
eller kontakta tillverkaren
Byt gldlampa
Byt filterpatron
Byt ut relet
Lossa och rengr
Dligt tryck eller svag effekt p
pumpen
Fr lgt motorvarvtal
Oljelckage frn koppling, slang
eller annan del
Igensatt oljefilter
Justera varvtal (se service)
Reparera eller byt ut (se service)
Byt ut oljefilterpatron
Ingen manvrering frn korgen Vljarbrytaren plattform/chassi i
fel lge
verlastning av plattformen
"Ddmansknappen" inte aktive-
rad
Defekt manverspak
Fel p magnetventilen till den val-
da funktionen
Hydraulolja saknas
Lutning eller sluttning > 5 avs-
tngning med lyftning i topplge
Stt brytaren i plattformslge
Reducera lasten
Aktivera "ddmansknappen" och
hll den nedtryckt under rrelsen
Byt manverspak (se service)
Byt magnetventil eller dess spole
Fyll p
Snk armarna och bommen och
terstll
Ingen hg hastighet Plattformen ltt hjd
Snk helt ned armarna och bom-
men
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
44
OBS : I plattformens styrbox finns det lysdioder som anger status p
varje utgng s det r mjligt att kontrollera om utgngen r
aktiverad.
Maskinen gr inte att styra
Hydraulolja saknas
Skerhetsskydd "ddmansknapp"
ej aktiverat
Fyll p
Tryck p kontakten "ddmansk-
napp" och hll den intryckt s lnge
rrelsen pgr
Ingen verfring vid utdragen teles-
kopanordning, bomhiss lyftning av
arm, + summer i drift
Sluttning eller lutning >5 Dra frst in teleskopanordningen
och snk bommen fr att terstlla
Svngen fungerar inte Lspinnen sitter i svnglset Ta ur lspinnen
Oljud frn hydraulpumpen Fr lite hydraulolja i tanken Fyll p
Kavitation i hydraulpumpen Fr hg viskositet p hydrauloljan Tm och fyll p med specificerad
oljekvalitet
Ett hjul slirar Fr lg belastning p ett hjul Aktivera differentialsprren
Summern ljuder Lutning starkare > 5
Plattformslasten nra max tillten
Temperaturen p hydrauloljan r
fr hg
Teleskopera in bommen och
snk ned plattformen
Reducera lasten
Stng av och lt kallna
Elpumparna fungerar inte Batterifacket r ppet
Skringarna har gtt
Batterierna r defekta eller
urladdade
Batterikablarna har ingen kontakt
Stng batterifacket
Byt skringar
Byt ut eller ladda upp batterierna
Rengr och stt fast batterika-
blarna
Ingen frflyttning, bomsnkning,
utskjutning av teleskopanordnin-
gen fastn maskinen inte r p
grnsen av sitt arbetsomrde (en-
dast HA260PX)
Fel i systemet fr styrning av ak-
tionsradien (indikeringslampa fr
fel lyser)
Anvndaren har lst ut ndstopp
under teleskopering
Dra frst in teleskopanordningen
och fll in maskinen. Kontakta
serviceavdelningen.
Dra frst in teleskopanordningen
och fll in maskinen. Sl ifrn
strmmen till maskinen och sl
p strmmen igen. Om felet r
kvar, kontakta serviceavdelnin-
gen.
FEL TROLIG ORSAK LSNING
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
45
7 - SKERHETSSYSTEM
7.1 - RELERNAS OCH SKRINGARNAS FUNKTION I PLATTFORMENS STYRLDA
(se kap. 8, sida 47)
7.2 - SKERHETSKONTAKTERNAS FUNKTION
(se kap. 8, sida 47)
KA2 Vrmemotorns uppstart
KA43 Hjlpaggregatets stopp
KP1 Vrmemotorns stopp
KT2 Rrelsernas acceleration (elmotor)
KMG Allmn strmfrsrjning
KM4 Kontaktor elpump
FU110 A Skring motorstoppskrets
FU380 A Skring acceleratorkrets
FU430 A Skring allmn krets
FU53 A Skring styrkrets rrelse frn chassit
FU63 A Skring styrkrets rrelse frn plattformen
FU720 A Skring matarkrets magnetventil
FU85 A Skring styrkrets rrelse chassi / plattform
FU920 A Skring tillbehrskrets
FU103 A Skring till krets fr LS-ventil
FU13250 A Skring till krets fr elmotorpump
SB1 Ndstoppsknapp (chassi)
SB2 Ndstoppsknapp (plattform)
SB3 Uppstart chassi
SB4 Uppstart plattform
SB5 Signalhorn
SB6 Ddmansknapp
SB33 Generator
SQ1
Styrbox fr lutning, sprras genom avbrott, fljande rrelser: hjning av arm, lyftning
av utliggare, teleskopering, lyftning av jibb och frflyttning
SQ2 Jibb
SQ3 Detektering snkt arm
SQ4 Detektering snkt arm, bom
A1, A2,
G1, G2
Via vgningskort
SQ7 Detektering av teleskopanordning (endast p HA260PX)
SQ9 Detektering av indragen teleskopanordning
B1 Kontakt luftfilter. Motorn stngs av om luftfiltret r igensatt
B2 Kontakt motortemperatur. Motorn stngs av om temperaturen r fr hg
B3
Kontakt fr motoroljans tryck.
Motorn stngs av om trycket r otrillrckligt
B4
Kontakt fr hydrauloljans temperatur.
Ljudsignal hrs om temperaturen r fr hg
SL1, SL2 Mtning av bommens vinkel (endast p HA260PX)
SL3, SL4 Mtning av teleskoperad lngd (endast p HA260PX)
SQ50/
SQ50
Kompensation av plattformen avbryts om plattformen >15 eller <-15
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
46
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
47
8 - ELSCHEMA
8.1 - SCHEMA E 615A - SIDA 01/05
H
D
+
W
B
-
B
+
~
P
1
Y
A
2
G
2
1
0
A
8
0
A
E
m
e
r
g
e
n
c
y

p
u
m
p
S
t
a
r
t
e
r
A
l
t
e
r
n
a
t
o
r
A
c
c
e
l
e
r
a
t
o
r
E
n
g
i
n
e

S
t
o
p
2
5
0
A
1 2 0
1 1 5
1 0 01 4 2
1 1 9
0
1
0
3
1
0
1
1
0
9
1 0 1
1 0 1
1
0
8
0
1
0
1
1 1 8
0
1
2
0
1
1
6
2
4
2
K
M
4
H
L
1
D
3
D
2
(
0
2
-
2
)
M
3
(
0
2
-
7
)
D
1
K
P
1
G
B
1
(
0
2
-
2
)
(
0
2
-
1
3
)
(
0
2
-
2
)
K
T
2
K
A
2
F
U
1
3
(
0
4
-
1
2
)
(
0
4
-
1
3
)
(
0
4
-
1
4
)
(
0
4
-
2
0
)
(
0
4
-
2
0
)
K
A
4
3
M
4
D
4
F
U
3
D
5
Y
A
1
F
U
1
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
48
8.2 - SCHEMA E 615A - SIDA 02/05
T
O
N
S
A
1
F
8
F
7
F
5
F
6
2
0
A
5
A
2
0
A
3
A
3
A
3
0
A
E
S

T
u
r
r
e
t
E
S

G
a
n
t
r
y
B
e
a
c
o
n
S
p
o
t

L
i
g
h
t
O
N

/

O
F
F

L
i
g
h
t
S
h
u
n
t
H
E
A
D

-

N
o
d
e

A
2
5
4
1 5 2
2 1 5
2
1
2
1
2
0
2
4
0
2
1
1
6 2 2
2 1 6
2
0
1
2 0 3
2
4
2
1
0
1
3
0
3
6
2
0
9
0
5
0
9 0 6
1
0
2
2
4
1
(
0
3
-
3
)
D
3
4
S
A
1
9
F
U
5
(
0
4
-
1
)
H
L
5
H
L
6
(
0
5
-
1
)
(
0
4
-
2
)
(
0
4
-
2
)
(
0
4
-
4
)
K
M
G
F
U
9
S
A
1
6
S
B
1
F
U
8
F
U
7
H
L
7
K
M
G
(
0
3
-
1
3
)
(
0
3
-
1
)
(
0
2
-
1
0
)
(
0
1
-
2
0
)
(
0
1
-
2
0
)
(
0
1
-
2
0
)
(
0
1
-
2
0
)
S
A
2
0
F
U
4
S
B
2
F
U
6
K
M
4
(
0
1
-
1
2
)
K
A
4
3
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
49
8.3 - SCHEMA E 615A - SIDA 03/05
4
.
1
2
1
7
1
0
1
8
1
9
3
5
3
4
1
5
.
8
1
5
.
7
1
5
.
3
1
5
.
6
8
.
1
2
8
.
9
S t a r t u p T u r r e t
P e n d u l a r U p
C o m p e n s a t i o n
D o w n
G a n t r y R o t a t i o n
R i g h t
R e a r S t e e r i n g R i g h t
F r o n t S t e e r i n g
R i g h t
M e d i u m & H i g h
S p e e d
1
3
G e n e r a t o r
4
.
6
4
.
9P e n d u l a r D o w n
T u r r e t
4
.
1
4
4
.
1
5
T e l e s c o p e O u t
T u r r e t
2
8
.
7
A c c e l e r a t o r
3
1
2
1
O r i e n t a t i o n R i g h t
1
5
.
9
1
5
.
4
D i f f e r e n t i a l
L o c k
8
.
1
0
8
.
3
8
.
1
1
8
.
6
M e d i u m & H i g h
S p e e d
U n b r a k i n g
H i g h S p e e d
2
8
.
9
2
8
.
4
2
8
.
6
2
8
.
3
2
8
.
2
2
8
.
1
O r i e n t a t i o n R i g h t
A r m l i f t i n g U p
B o o m l i f t i n g U p
5
0
.
3
5
0
.
4
3
3
S a f e t y B o o m
l i f t i n g
H
A
2
6
0
P
X
P e n d u l a r U p
T u r r e t
T e l e s c o p e I n
T u r r e t
O r i e n t a t i o n L e f t
A r m l i f t i n g D o w n
B o o m l i f t i n g D o w n
P l a t f o r m l e v e l
U p
P l a t f o r m l e v e l
D o w n
O r i e n t a t i o n L e f t
P e n d u l a r D o w n
C o m p e n s a t i o n
U p
G a n t r y R o t a t i o n
L e f t
R e a r S t e e r i n g L e f t
F r o n t S t e e r i n g L e f t
H
E
A
D

-

N
o
d
e

A
5 1 7
5 1 6
5 1 1
5 1 0
5 0 5
5 0 4
1 1 7 A
2
4
2
6 0 5
4 0 6
4 0 5
4 1 2
4 1 1
2
1
2
2 5 5
2 5 6
8
1
4
A
4 0 2 A
8
1
4
B
3 0 7
3 0 8
3 0 4
3 0 6
8 1 4 A
8 1 4 B
4 0 7 A
4 0 8 A
4 0 1 A
3 1 0 A
3 1 1 A
8 1 4 C
8 1 3
8 0 7 B
8 0 7 A
9 0 3 A
8 1 8
2
0
1
3 0 9
2
0
1
3 0 4 A
2
0
1
4 1 4 A
4 1 7 A
(
0
5
-
2
)
Y
V
1
4
A
(
0
4
-
1
)
Y
V
8
Y
V
2
3
Y
V
2
6
S
B
3
Y
V
1
4
B
Y
V
9
Y
V
1
0
Y
V
1
2
Y
V
1
3
Y
V
1
7
S
A
1
3
Y
V
1
5
B
Y
V
1
9
A
Y
V
1
9
B
Y
V
2
1
A
Y
V
2
1
B
Y
V
2
2
A
Y
V
1
8
A
S
A
1
7
Y
V
1
1
S
A
1
5
S
A
6
S
A
1
4
S
A
8
Y
V
1
8
B
Y
V
1
5
A
S
A
2
Y
V
2
5
(
0
2
-
2
0
)
(
0
2
-
2
0
)
Y
V
2
2
B
(
0
2
-
2
0
)
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
50
8.4 - SCHEMA E 615A - SIDA 04/05
B
4
B
3
B
2
B
1
3
0
.
1
3
9
.
3
3
.
3
4
2
.
2
4
0
.
2
2
7
.
4
2
7
.
3
2
7
.
2
2
7
.
1
2
7
.
7
2
0
5
2
.
2
5
2
.
3
1
4
4
.
1
4
.
2
4
.
3
3
A
W e i g h i n g 1
T i l t D e t e c t o r
A r m a n d b o o m
d o w m
O i l T e m p e r a t u r e
O i l P r e s s u r e
M o t o r O i l
T e m p e r a t u r e
F i l t e r
D p l u s
W
L S V a l v e
H o r n
B u z z e r t u r r e t
O i l P r e s s u r e
O i l T e m p e r a t u r e
F i l t e r
E n g i n e S t o p
A c c l r a t o r
S t a r t u p
J i b d o w n
S
h
u
n
t
S
t
a
n
d
a
r
d

a
n
d
A
u
s
t
r
a
l
i
a

m
a
c
h
i
n
e
s
4
5
.
2
2
9
.
1
5
2
9
.
1
0
2
9
.
9
2
9
.
1
1
S
h
u
n
t
s
H
A
2
6
0
P
X
H
A
2
0
P
X
A n g l e
s e n s o r 1
A n g l e
s e n s o r 2
L e n g t h
s e n s o r 1
L e n g t h
s e n s o r 2
S
L
1
S
L
2
T e l e s c o p e i n
A r m d o w n 1
4
1
.
2
3
8
.
2T e l e s c o p e
d e t e c t i o n
3
0
.
2
W e i g h i n g 2
8
.
2
C a l i b r a t i o n
J
1
0
.
2
J
4
.
1
+
J
4
.
2
-
J
1
5
.
3
J
1
5
.
1
J
1
1
.
3
J
1
1
.
1
J
7
.
B
J
7
.
R
J
1
5
.
2
J
7
.
G
J
4
.
5
J
4
.
3
A
n
g
l
e

s
e
n
s
o
r
I
n
c
l
i
n
o
m
e
t
e
r
B
i
g

c
h
a
m
b
e
r
S
m
a
l
l

c
h
a
m
b
e
r
U
2
W
e
i
g
h
t
i
n
g

c
a
r
d
S
t
a
n
d
a
r
d

a
n
d
A
u
s
t
r
a
l
i
a

m
a
c
h
i
n
e
s
H
A
2
6
0
P
X
H
E
A
D

-

N
o
d
e

A
8 0 7
2 0 5
1 0 9
2
4
2
1 0 8
6 1 1 B
2
4
2
8 0 5
2
4
0
8 0 4
1 1 1
1 1 2
0
1 1 0
9 0 4
2 0 6
2 3 2
0
3 0 2
3
0
3
2 6 0
2 6 1
9
0
5
2 0 4
2 0 7
2 2 2
1 1 2 A
1 1 1 A
2 1 0
1 1 0 A
1 5 0
6 0 5 A
1 4 6
2
4
2
0
6 0 7
2
4
2
2 1 3
2 1 4
3
8
4
2 1 3
3
8
6
2 1 4
3
8
0
3
8
1
3
8
2
3
8
5
3
8
3
3 7 9
G
G
(
0
2
-
6
)
S
Q
1
(
0
5
-
1
)
(
0
4
-
6
)
F
U
1
0
H
L
3
H
L
2
S
L
3
Y
V
1
K
P
1
(
0
5
-
3
)
S
Q
7
S
L
4
S
Q
3
(
0
3
-
1
6
)
S
Q
2
S
Q
4
K
A
2
H
A
1
S
Q
9
H
A
4
K
T
2
(
0
2
-
2
0
)
(
0
2
-
2
0
)
(
0
2
-
2
0
)
(
0
1
-
1
3
)
(
0
1
-
1
1
)
(
0
4
-
2
1
)
(
0
4
-
1
6
)
(
0
4
-
1
)
(
0
4
-
2
)
(
0
4
-
1
7
)
H
L
4
(
0
4
-
1
5
)
(
0
4
-
2
0
)
G
1
1
2
G
2
1
2
A
1
A
2
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
51
8.5 - SCHEMA E 615A - SIDA 05/05
Y
X
Y
Y
S
M
3
1
S
M
2
S
M
4
2
9
.
1
3
0
.
7
3
0
.
1
5
2
9
.
4
3
0
.
1
2
3
0
.
1
3
2
9
.
2
2
9
.
8
2
9
.
7
2
6
.
3
2
4
.
3
2
3
.
3
2
2
.
3
O r i e n t a t i o n
B o o m
N u l l P o s i t i o n
N u l l P o s i t i o n
N u l l P o s i t i o n
A r m
T r a n s l a t i o n
T r a n s l a t i o n
O r i e n t a t i o n
A r m
B o o m
A l a r m
4
9
.
2
2
8
.
1
5
W e i g h i n g B a s k e t
A l a r m
B
N
B
N
B
N
W
H
W
H
W
H
Y
E
G
Y
G
Y
G
Y
G
N
G
N
G
N
Y
E
/
B
K
G
Y
/
B
K
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
W
H
/
B
K
F r o n t S t e e r i n g
L e f t
S
t
a
n
d
a
r
d

a
n
d
A
u
s
t
r
a
l
i
a

m
a
c
h
i
n
e
s
5
1
.
4
1
2
3
3
0
.
4
3
0
.
3
3
0
.
6
3
0
.
5
3
0
.
9
3
0
.
8
3
0
.
1
1
3
0
.
1
0
2
9
.
5
2
9
.
6
G a n t r y
R o t a t i o n R i g h t
C o m p e n s a t i o n
G a n t r y U p
P e n d u l a r
G a n t r y U p
T e l e s c o p e
G a n t r y O u t
R e a r S t e e r i n g
R i g h t
3
.
2
S t a t u p G a n t r y
D
e
a
d

m
a
n

p
e
d
a
l
3
0
.
1
4
2
9
.
1
4
L S M S H S
2
9
.
3
D i f f e r e n t i a l L o c k
2
9
.
1
3
P e d a l
4
3
.
2
H o r n
4
6
.
2
G e n e r a t o r
5
6
.
2 R a n g e l i m i t a t i o n
B a s k e t
T e l e s c o p e
1
0
0
k
O
h
m
s
5
%
1
/
4
W
1
6
.
3 R a n g e L i m i t a t i o n
T u r r e t
1
6
.
2
O v e r l o a d
T u r r e t
B u z z e r B a s k e t
9
.
2
1
0
0

O
h
m
s
5
%
3
W
S
Q
5
0
S
Q
5
1
F r o n t S t e e r i n g
R i g h t
G a n t r y
R o t a t i o n L e f t
C o m p e n s a t i o n
G a n t r y D o w n
P e n d u l a r
G a n t r y D o w n
T e l e s c o p e
G a n t r y I n
R e a r S t e e r i n g
L e f t
H
E
A
D

-

N
o
d
e

A
9 2 1 A
9 1 7
0
2
1
1
5 0 6
4 0 3
6 1 2
0
0
4 2 0 B
5 1 2
2
0
1
2
4
2
0
5 1 2 A
4 0 3 A
6 1 1 A
3 1 0
7 0 5
5 0 6 A
7 0 3
4 1 8
4 1 9
6 1 2 A
3 1 1
4 0 9
9
1
7
4 1 0
4 0 1 0
9 1 8
1 1 5 A
9 1 4
6 9 9
6 0 6
7 0 8
7 0 7
3 9 8
2 5 3
6 9 8
6 1 1 C
4 2 0 A
2
0
1
2
4
2
1 1 7 B
2 5 0
4 0 2
2
5
9
2 5 9
4 0 2 0
4 0 1
Y
V
2
S
B
6
(
0
5
-
2
)
S
B
4
S
A
4
S
B
5
H
A
2
(
0
5
-
2
)
S
A
1
1
S
A
5
S
A
1
2
R
1
0
0
H
L
1
4
Y
V
6
R
1
0
1
Y
V
5
Y
V
4
Y
V
3
S
B
3
3
H
L
9
H
L
1
3
(
0
2
-
2
0
)
(
0
3
-
2
1
)
(
0
4
-
1
8
)
(
0
4
-
2
1
)
(
0
5
-
2
1
)
(
0
5
-
1
0
)
S
A
7
S
A
9
S
A
3
H
L
1
5
H
L
1
6
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
52
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
53
9 - HYDRAULSCHEMA
9.1 - SCHEMA HA20PX ART. NR B17074
Krning och underhll - HA20PX - HA260PX
54
9.2 - SCHEMA HA260PX ART. NR P24340