You are on page 1of 23

IMPLICITNE

TEORIJE
intuitivne
neosvijetene
oblikovali smo ih
tokom vlastitog
iskustva u ulozi
uenika
subjektivne, nerijetko
ispunjene
predrasudama
EKSPLICITNE
TEORIJE
posjeduju alat za
analizu
orijentaciju
objanjavaju zato i
kako, zbog ega
djeluju na openitijem
nivou
objektivne i otvorene
prema kritikom
propitivanju 1
KOLIKO SE
RAZUMIJEMO U
NASTAVI?

O znanju i njegovom
prenoenju
17. 03. 2014.
2
Razumjeti ta djeca
razumiju
strukturiranje znanja i njegovo
oblikovanje
pitanje prijenosa znanja
potreba konceptualne promjene u
obrazovanju nastavnika koja se tie
njihovog odnosa prema znanju i
njegovom oblikovanju
3
Kako biste definisali sebe
u profesionalnom smislu?
JA SAM...
4
Samopoimanje profesionalnog
identiteta nastavnika
tradicionalno, nastavnici se definiu u
odnosu na svoju disciplinu i metodiku
usredsreenu na znanja
nastavnik strunjak iz odreene
znanstvene discipline ili nastavnik
(prosvjetni radnik)?
ZNANJE ZNATI ili ZNANJE DATI?
5
Lana rasprava
funkcija strunjaka i nastavnika se
nadopunjuju: jedno je nain
vrednovanja drugog
znanje znastavnika ponajprije je u
slubi uenika
to ne znai da su kriteriji znanstvene
odlinosti manje vani na podruju
obrazovnih znanosti. Naprotiv!
6
Znanje nekad...
nepromjenljivo, nedodirljivo, njegova
vrijednost bila je u njemu samome
pozivanje na znanstveni autoritet
ne postoji odgovornost onoga koji dri
to znanje za nain na koji znanje
prima druga osoba
receptivna i reproduktivna nastava vs.
konstruktivistika nastava
7
Sposobnost razvijanja
procesa pomou kojih se
oblikuje znanje

reproducirati
NIJE ISTO to i
oblikovati
8
To znai...
1. omoguiti uenicima da
SHVATE znanje, i to na
temelju situacija ili brojnih i
raznolikih aktivnosti
2. omoguiti uenicima
RASPOZAVANJE BITNOG
9
Da li nastavnik zna...
kako djeca daju smisao kolskom
znanju?
kakve predstave uenici imaju o
znanju koje trebaju usvojiti?
koje napore uenici ulau da bi
savladali ono emu ih se pouava?

PRIMJER: nepravilni glagoli
10
OBRAZOVANJE
ZNANJE
OBLIKOVANJE
ZNANJA
METODE
POSREDOVANJA
ZNANJA
11
Lev Vygotsky i koncept
medijacije
spoznajni razvoj je rezultat
dijalektikog procesa po kojem
dijete ui kroz zajedniko iskustvo
rjeavanja problema s nekim
drugim roditeljem, uiteljem,
braom, sestrama, vrnjacima
12
Vygotsky: scaffolding
u poetku, osoba koja
je u interakciji sa
djetetom preuzima
najvei dio
odgovornosti za
voenje pri rjeavanju
problema, ali postupno
se ta odgovornost
prebacuje na dijete
13
Umijee starih majstora
Otkriti temeljne
koncepte koji
strukturiraju znanje
odreene oblasti
Zato uimo filozofiju?
Koja pitanja sebi
postavlja historiar?
U emu se razlikuju
pitanja matematiara?
14
ta se desi pa uenici
pogreno razumiju sadraj?
1. zabuna izmeu RIJEI i SMISLA (npr.
kvadrat i pravougaonik)
2. zabuna izmeu BITNIH i NEBITNIH
elemenata (npr. boja i orijentacija u
definiciji pravougaonika)
3. zabuna u NAINU RAZMILJANJA (tj.
u transferu znanja na nove situacije)

15
ta uenici, zapravo,
ine?
Ponaaju se kao da se od njih
oekuje TAAN ODGOVOR i
ine sve kako bi ispunili to
oekivanje
16
Kakva je uloga
nastavnika u grekama
uenika?

17
Kakva je uloga
nastavnika u grekama
uenika?
1. nain odailjanja poruke znanja
2. stav uenika prema znanju
(nemaju mogunost provjeriti
svoje razumijevanje odaslane
poruke)
3. odnos izmeu znanja i naina na
koji je ono shvaeno
18
Istraivanja pokazuju...
Na osnovu ega nastavnici zakljuuju
da su uenici razumjeli gradivo koje im
prenose?
a) to se vidi u njihovom pogledu
b) sposobni su preformulisati odgovor
svojim rijeima
19
Istraivanja pokazuju...
Koji su za nastavnike osnovni faktori
koji objanjavaju potekoe to ih
uenici imaju prilikom uenja u koli?
a) ne sluaju, nisu motivisani
b) nemaju dovoljno irok rjenik
c) ne razmiljaju
20
PROMJENA NAOALA
21
22
23