Sie sind auf Seite 1von 5

(DRUGO) OTKRIVENJE PO JAKOVU

V 44, 11-63,32
Otkrivenje
po [Jakovu]
Ovo je govor Jakova Pravednika u Jeruzalemu, [kojeg] je zapisao
Mareim, jedan [od] svećenika. On ga je prenio Theudi, ocu Pravednika,
budući da je bio njegov rođak. I reče, "[Požuri]! Pođi s [Marijom], ženom
svojom i svojim rođacima [...] 45 stoga [...] od ovoga [...] k [njemu,
on će] razumjeti. Jer, evo, mnogi su uznemireni zbog njegova [...],
i veoma su ljuti [na nj. ...] i mole [...]. Jer [on je] i drugima često znao
tako govoriti.
"Običavao je tako govoriti dok je mnoštvo sjedilo. No (taj je put) on
unišao i <nije> po običaju, sjeo na svoje mjesto, već je sjeo iznad petog
reda stepenica, [koji] se (veoma) cijeni, dok je sav naš narod [...] riječi
[...].
'"[...]. 46 Ja sam onaj koji je primio otkrivenje iz Plerome Nepropadljivosti.
(Ja sam) onaj kojeg je onaj koji je velik prvoga pozvao, i koji se
pokorio [Gospodinu] - onaj koji je prošao [kroz] [svjetove...] onaj koji
[... onaj koji] je [sebe] razodjenuo i hodao gol, onaj koji je pronađen
u propadljivom (stanju), iako je imao biti uznesen u nepropadljivost. -
Ovaj Gospodin koji je prisutan [došao] je kao sin koji vidi, i kao brat
[bio je tražen]. On će doći kako bi [...] njega su stvorili jer [...] i on sjedinjuje
[...] čini ga slobodnim [...] 47 u [...] on koji je došao [kako bi...].
"Sad sam opet bogat znanjem [i] imam jedinstveno [razumijevanje],
koje se dobiva jedino odozgo i [...] dolazi iz [...]. Ja sam [...] kojega
sam znao. To što mi bijaše otkriveno bilo je skriveno od sviju i bit
će otkriveno (samo) kroz njega. Ovu dvojicu koji vide ja <...> (i) oni su
već objavili kroz ove [riječi]: "Sudit će mu se sa [nepravednikom]." On
koji je živio [a da nije] bogohulio, umro je zbog [bogohuljenja]. Onoga
koji je protjeran oni [...].
'""[... 48 to] tijelo [i] putem znanja ja ću izaći iz [tijela]. Ja umirem,
to je sigurno, no u životu će me pronaći. Unišao sam kako bi oni mogli
suditi [...ja] ću doći [u...] suditi [...ja] ne bacam krivnju na sluge njegove
[...] žurim da ih oslobodim i želim ih odvesti iznad njega koji njima
želi vladati. Ako im se pomogne, ja sam brat u tajni, koji se molio Ocu
[dok on...] u [...] 49 vladavini: [... nepropadljivost...] prvi u [...].
Ja [sam] prvi [sin] koji je rođen. -
On će uništiti vladavinu sviju [njih]. -
Ja sam ljubljen.
Ja sam pravednik.
Ja sam sin [Oca].
Govorim iako sam slušao..
Zapovijedam iako sam [primao] zapovijed.
Pokazujem vam iako sam [pronašao].
Govorim, evo, kako bih mogao doći. Obratite na me pozornost kako
biste me mogli vidjeti!
'""Ako sam nastao, tko sam ja? Jer, ja <nisam> došao ovakav kakav
jesam, niti bih se pojavio kakav jesam. Jer, bio sam postojao samo kratko
vrijeme [...]." 50
'"Kada sam jednom sjedio, razmišljajući, [on] je otvorio vrata. Taj
kojeg ste mrzili i progonili došao je k meni. I rekao mi, "Pozdravljam
te, brate moj; brate moj, pozdravljam te." Kada sam podigao [oči] kako
bih ga pogledao, (moja) mi majka reče, "Ne boj se, sine, jer rekao je
'Moj brate'. Jer, isto vas je mlijeko hranilo. Zbog toga, on me zove majkom.
On nije stranac, on je tvoj [polubrat...]."
'""[...] 51 te riječi [...] velike [...] ja ću ih [pronaći], i [one će doći].
Ja sam, [međutim], stranac, i oni me u svojim [mislima] ne poznaju, jer
znaju za me na [ovome mjestu]. No, priličilo je da drugi spoznaju kroz
tebe.
' " " <Ti si> onaj kojem kažem: Slušaj i shvati -jer mnoštvo, kada
čuje, neće shvatiti tako brzo. No ti shvati, jer tebi ću to moći reći. Tvoj
otac nije moj otac. No moj je otac i [tebi] postao otac.
'""Ta djevica o kojoj si čuo - ovako je [...] djevica [...] 52 naime,
djevica. [...], kako [...] meni za [...] kako bi znao [...] ne kao [...] kojeg
ja [...]. Za ovoga [...] njemu, i to je također za te korisno. Tvoj otac, kojeg
smatraš [bogatim], u nasljedstvo će ti dati sve ovo što vidiš.
'""Objavljujem ti da ću ti reći ove (riječi) koje ću izgovoriti. Stoga,
kada slušaš, otvori svoje uši, i shvati i idi (u skladu s time)! Zbog tebe
oni prolaze, pokrenuti od njega koji je veličanstven. A ako oni žele
izazvati nemir i (ugrabiti) posjed [...] 53 on započe [...] nije, niti oni
koji [dolaze], koji su poslani [od] njega da učine ovo sadašnje [stvaranje].
Nakon [toga, kada se on] posrami, zabrinut će ga što je djelo njegovo,
koje je daleko [od] eona, ništavno. A nasljedstvo njegovo, za koje
se hvalisaše da je veliko, činit će se malenim. A darovi njegovi nisu
blagoslovi. Zlokobna su njegova obećanja. Jer, ti nisi (oruđe) njegove
samilosti, već kroz tebe on čini zlo. On nam želi učiniti nepravdu, i vladati
nad nama u vremenu koje mu je dodijeljeno.
'""No, shvatite i spoznajte Oca koji je samilostan. Njemu nije dano
neograničeno naslijeđe, [niti] je (naslijeđe njegovo) (ograničeno) danima,
nego je kao vječan [dan...] ono je [...] 54 uviđa [...]. I običavao
je [...]. Jer on u stvari nije (došao) od [njih], (i) zbog toga [je] on [prezren].
Zbog toga se on [hvali], kako ne bi trpio pokude. Zbog toga je on
nadmoćniji od onih koji su ispod, od onih koji su vas običavali gledati
s visine. Kada je zatočio one od Oca, dohvatio ih je i oblikovao ih na
svoju sliku. I s njime oni postoje.
'""S visine sam vidio to što se dogodilo, i objasnio sam kako se dogodilo.
Primili su posjet dok su bili u drugome obliku, i, dok sam gledao,
spoznali [su] <me> onakvog kakav jesam, kroz one koje poznajem.
'""Prije nego se te (stvari) [dogode], učinit će [...]. Znam [kako] su
pokušali sići na ovo mjesto 55 [kako] bi on prišao [...] malenoj djeci,
[no] želja mi je otkriti kroz tebe i [Duh Moći], kako bi on otkrio [onima]
koji su vaši. I oni koji žele ući, i koji žele ići putem do vrata, kroz
tebe otvaraju dobra vrata. I slijede te; oni ulaze [i ti] ih pratiš unutra, i
nagradu daješ svakomu tko je spreman.
Jer ti nisi iskupitelj
Niti pomoć strancima.
Ti si prosvjetitelj i iskupitelj
Onih koji su moji,
A sada i onih koji su tvoji.
Ti ćeš (im) otkriti;
Ti ćeš među sve njih donijeti dobro.
Tebi [će se oni] diviti
Zbog svakog moćnog (djela).
Ti si onaj kojeg nebesa blagosilju.
Tebi će on zavidjeti,
On [koji se] prozvao tvojim [Gospodinom].
Ja sam [...] 56
[oni koji] su s [tobom]
upućeni u te (stvari).
Zbog tebe
Njima će [ove (stvari)] biti rečene,
I pronaći će spokoj.
Zbog tebe
Oni će vladati,
[i] postati će kraljevima.
Zbog [tebe]
Imat će milosti
Za sve koje žale.
Jer kao što si ti prvi
Koji je sebe odjenuo,
Ti si isto tako prvi koji će se razodjenuti,
I postat ćeš kakav si bio
Prije nego si se razodjenuo."
"T on poljubi moja usta. Primi me, i reče, "Ljubljeni moj! Evo, otkrit
ću ti (stvari) koje (ni) nebesa ni arhonti nisu znali. Evo, otkrit ću
ti (stvari) koje on nije znao, on koji [se hvalisao, ... nema] 57 drugoga
osim mene. Zar nisam živ? Budući da sam otac, [nemam li moć] za
sve?" Otkrit ću ti, evo, sve, ljubljeni. [Shvati] i spoznaj sve [kako] bi
mogao doći poput mene. Evo, otkrit [ću] ti onoga koji [je skriven]. No,
ispruži sad svoju [ruku]. Sada me primi." [I] ja sam ispružio svoje ruke,
ali ga nisam pronašao gdje sam mislio (da će biti). No, čuo sam ga kako
govori, "Shvati i primi me." Tada sam razumio, i strah me obuzeo. I
obuzela me velika radost.
"Kažem vam, stoga, suci, vama je suđeno. I niste štedjeli, ali sami
ste bili pošteđeni. Budite razboriti i [...] 58 niste [znali].
On je bio taj kojeg onaj koji je stvorio nebo i zemlju,
i ondje obitavao, nije vidio.
On je bio [taj koji] jest život.
On je bio svjetlo.
On je bio taj koji će postati.
I on će ponovo završiti
ono što bijaše započeto
i započeti će ono čemu se približava kraj.
On je bio Duh Sveti i Nevidljivi, koji nije
sišao na zemlju.
On je bio krepostan, i ono što poželi njemu se događa.
Vidjeh ga da je bio gol, i na njemu nije bilo nikakva ruha.
Ono što on poželi njemu se događa [...]. 59
'"[Odrecite se] ovog teškog puta, koji je (tako) vijugav, [i] idite u
skladu s njime koji želi [da] postanete slobodni ljudi [sa] mnom, nakon
što se uzdignete iznad svake [vladavine]. Jer, on (vam) neće [suditi]
zbog (stvari) koje ste učinili, već će imati milosti prema vama. Jer,
(niste) ih vi učinili, već ih (je učinio) [vaš] Gospodin. [On nije] gnjevan,
već blag Otac.
'"No, vi ste [sami] sudili, i zbog ovoga ćete ostati u njihovim negvama.
Sami ste sebe ugnjetavali, i pokajat ćete se, (ali) to vam neće biti od
koristi. Gledajte onoga koji govori, i tragajte za onim koji šuti. Spoznajte
onoga koji je došao na ovo mjesto, i shvatite onoga koji je (iz njega)
otišao. Ja sam Pravednik, i ja <ne> sudim. Ja nisam gospodar, već pomagač.
On je izgnan prije nego je pružio svoju ruku. Ja [...].
'"[...] 60 i on mi dopušta da čujem. Zasvirajte u svoje trublje, frule
i harfe iz [ove kuće]. Gospodin vas je izbavio iz zarobljeništva Gospodinova,
zatvorivši vam uši kako ne biste čuli zvuk moje riječi. Pa ipak
[moći ćete se] pokloniti u svojim srcima, [i] zvat ćete me "Pravednik".
Kažem vam, stoga: Evo, dao sam vam vašu kuću, za koju kažete da ju
je Bog podigao - tu (kuću) u kojoj vam je, i kroz koju, obećao naslijeđe.
Ovu ću (kuću) osuditi na uništenje i izvrgnut ću ruglu sve one koji
su u neznanju. Jer, oni koji sude misle [...].' 61
"Toga dana svi se [ljudi] uznemiriše, i pokazaše da nisu uvjereni. I
on ustade i poče tako govoriti. I unišao je (ponovo) istoga dana i govorio
nekoliko sati. A ja sam bio sa svećenicima, i nisam ništa otkrio o
svojoj vezi s njime, zbog toga što su svi oni u jedan glas govorili, 'Hajde,
kamenujmo Pravednika.' I ustadoše, govoreći, 'Da, ubijmo tog
čovjeka, da više ne bude među nama. Jer on nam neće biti ni od kakve
koristi.'
"I bijahu ondje i pronađoše ga kako stoji uz stupovlje hrama, pored
silnog temeljnog kamena. I odlučiše ga baciti s visine, te tako i učine. I
oni [...] oni [...]. 62 Zgrabiše ga i stadoše [udarati], vukući ga po zemlji.
Polegoše ga, i staviše mu kamen na trbuh. I svi staviše svoje noge na taj
kamen, govoreći, 'Griješio si!'
"I opet ga podigoše, budući je bio živ, i natjeraše ga da iskopa rupu.
I natjeraše ga da uđe u nju. Nakon što su ga zakopali do trbuha, stadoše
ga kamenovati.
"A on je ispružio svoje ruke i izgovorio ovu molitvu - umjesto one
koju je običavao govoriti:
'Bože moj i moj Oče,
koji si me spasio od ove mrtve nade,
koji si me učinio živim kroz otajstvo volje svoje,
ne daj da mi potraj u dani na ovome svijetu,
nego dan tvoje [svjetlosti...] ostaje
u [...] 63 spasenju.
Oslobodi me ovoga [mjesta] u kojemu sam boravio!
Ne daj da tvoja milost u meni ostane zaboravljena,
Nego nek' milost tvoja postane čista!
Spasi me od zle smrti!
Iz groba me izvedi živog,
Jer je milost tvoja - ljubav - u meni živa
Kako bih ispunio djelo ispunjenja!
Spasi me od grešnoga tijela,
Jer sam u te vjerovao svom snagom!
Zbog toga što si život života,
Spasi me od neprijatelja koji ponižava!
Ne puštaj me u ruke suca
Koji je okrutan spram grijeha!
Oprosti mi sve dugove iz dana (moga života)!
Zbog toga što sam živ u tebi, tvoja je milost u meni živa.
Sviju sam se odrekao,
Ali tebe sam priznao.
Spasi me udaraca zla!
Sada je [vrijeme] i tren.
O, Sveti [Duše], pošalji [mi]
Spasenje [...] svjetlost [...]
Svjetlost [...] u moći [...].'
"I kako je to [izgovorio, on] utihnu [...] riječ [... nakon toga ...] govor
[...]."