Sie sind auf Seite 1von 1

PUSAT PENGAJIAN UNDANG-UNDANG

GLUL 3033
UNDANG-UNDANG SYARIKAT

GROUP: A

TAJUK:

TI NDAKAN KE ATAS SYARI KAT YANG MELAKUKAN
KESALAHAN


DISEDIAKAN UNTUK:

PN. HAFIZAH BINTI JAMIL


DISEDIAKAN OLEH:

FATIMAH BINTI HALIM 015766


TARIKH HANTAR:
30 APRIL 2013