You are on page 1of 3

CARTA ORGANISASI PANITIA BAHASA MELAYU 2014

PENGERUSI
TN HJ MUDARIBENI BIN KASMUNI

TIMBALAN PENGERUSI
EN MOHD RUZI B ANDULLAH SANI

SETIAUSAHA
PN JULAINA BT ABD HAMID

NAIB SETIAUSAHA
PN HARYANI BT SELAMAT

AHLI JAWATANKUASA

PN ROSNANI BT HASSAN

PN

(GURU TAHUN 3 MELUR)

PN MISS LIAH BT SUKAR

PN HJH JUNAIDAH BT KASANI

(MBMMBI)

(PLBS)

Jawatankuasa PANITIA BAHASA MELAYU 2014

PENGERUSI : TN HJ MUDARIBENI BIN KASMUNI

TIMBALAN PENGERUSI 1 : EN MOHD RUZI B ANDULLAH SANI


TIMBALAN PENGERUSI 2 : PN HJH JUNAIDAH BT KASANI
TIMBALAN PENGERUSI 3 : PN ROHIMAH BT AHMAD
GURU MEDIA : PN ROSANITA BT ABDULLAH MOHAMMAD
SETIAUSAHA : PN HJH RUGAYAH MOHAMMAD

NAIB SETIAUSAHA : PN MONTAMAH BT TAHAR


JAWATANKUASA KERJA :
PN ROSNANI BT HASSAN (PROTIM)
EN MOHD JAZULI BIN DOLLAH (CITRA BAHASA)
PN MISS LIAH BT SUKAR (MBMMBI)
PN HJH JUNAIDAH BT KASANI (PLBS)