Sie sind auf Seite 1von 4

TIPOVI INSEKATSKIH

OSTECENJA

III

Od lista ostaju samo lisni nervi

Insekti stvaraju ostecenja:


1.

Aparatom za grickanje

2.

Sisanjem sokova

3.

Lucenjem cecidogenih materija (gale)

4.

Legalicom pri poleganju jaja

1. OSTECENJA NA LISTU

Skeletiranje lista

Delimican brst i golobrst


List je delimicno ili potpuno pojeden

1.

Byctiscus populi (od jednog lista)

2.

Hyphantria cunea (mlade gusenice)

2.

Byctiscus betuleti (od vise listova)

3.

Melasoma vigintipunctata (larve)

3.

4.

Galeruca luteola (larve)

5.

Agelastica alni (larve)

6.

Stereonychus fraxini (larve)

IV

Miniranje lista

Larva izgriza lisno tkivo a ostavlja epidermis sa


obe strane lista, mine okruglaste i zmijolike
1.

Litocletis populifoliella

2.

Lytta vesicatoria spanska buba

2.

Orchestes fagi

3.

Polydrosus sp. kratkosurlaste pipe

3.

Orchestes populi

4.

Tortrix viridiana hrastov savijac

4.

Orchestes quercus

5.

Arge rosae ruzina zolja

5.

Coleophora laricella

6.

Arge berberidis

7.

Fam. Noctuidae - sovice

8.

Fam. Crysomelidae bube listare

9.

Fam. Liparidae gubari

Rupicasto zdranje

Insekti izgrizaju rupice na listu, obicno od strane


imaga zbog formiranja dopunskih organa
1.

Agelastica alni jovina buba listara

2.

Haltica sp.

3.

Stereonychus fraxini jasenov surlas

Prave imaga nekih insekata u koje polazu jaja i u


kojima se razvija njihovo potomstvo

Skoro sve mlade gusenice

Diprion pini obicna borova zolja

II

Cigare na listu

1.

1.

??

VI

Hipertrofije na listu - gale

Insekti luce cecidogene materije na koje biljka


reaguje uvecanom deobom celija
1.

Tetraneura ulmi (na brestu)

2.

Shisoneura lanunginosa (na brestu)

3.

Pemphigus spirothecae (na jablanu)

4.

Pemphigus bursarius (na topolama)

5.

Pemphigus populi (na topolama)

6.

Fam. Cynipidae - ose sisarice

7.

Fam. Cecidomidae muve galice


Mikiola fagi - bukva

4.
5.

Atelabus curculionides (upravno na glavni


nerv)
Archips Xylosteana, Eudemis profundana
savijaci listova
Fam. Tortricidae - smotavci

VII

Kovrdzavost lista

Izazivaju insekti koji sisaju. Prilikom sisanja


izumiru celije sa jedne strane lista, a sa druge
normalno rastu tako da dolazi do kovrdzanja lisne
povrsine
1.

Shizoneura ulmi

2.

Philaenus spumarius

3.

Aphrophora alni

VIII
1.

Nekroza celija lisnog tkiva


Corythucha ciliata

2. OSTECENJA NA PUPOLJCIMA

Pupoljke ostecuju spolja

1.

Tortrix viridiana (tek razvijen pupoljak)

2.

Stereonychus fraxini
Eranis defoliara

4.

Operophtera brumata

5.

Evetria buoliana (3-4 pupoljka do zime)

1.

Arge rosae

2.

Ceresa bubalus (americki cvrcak)

3.

Saperda populnea

Coleophora lutipenella (na hrastu)

2.

Argyresthia iluminatella (na jeli - miner)

3.

Evetria buoliana (na prezimljavanju)

Gale na pupoljcima

Fam. Cynipidae ose sisarice:

Ostecenja prilikom prodiranja


insekata (larve, imaga) u koru i
plitko u beljiku

Slika izgrizline nepravilna

Larve

2.

Pliticasti

Larveni hodnici:
1.

Pojedinacni

2.

Familijarni

1.

Vertikalni

2.

Horizontalni

3.

Zvezdasti

Prema broju materinskih hornika razlikujemo


1.

Jednokrak materinski hodnik

2.

Pissodes sp.

2.

Dvokrak materinski hodnik

3.

Clytus arcuatus

3.

Visekrak materinski hodnik

4.

Acanthocinus aedilis

Imaga
1.

2.

Cynips collari

Pri ishrani

Cevasti

Fam. Buprestidae Krasci

Biorrhiza pallida (1. generacija na


pupoljcima, 2. na korenu)

1.

1.

1.

3. OSTECENJA NA KORI

Prema obliku materinski hodnici se dele na:

Prema pravcu pruzanja materinski hodnici se dele

Pupoljke ostecuju u unutrasnjosti

1.

III

Pri polaganju jaja

4. OSTECENJA POD KOROM

3.

II

II

I Cevasti materinski hodnici


Leperisinus fraxini

Slika izgrizline pravilna

Hodnicki sistem potkornjaka se sastoji od

Jednokrak vertikalan

1.

Scolytus scolytus vel brestov potkornjak

2.

Scolytus multistriatus mal brest potk.

3.

Scolytus ratzeburgi

1.

Ubusni otvor

4.

Blastophagus piniperda vel borov srcikar

2.

Ubusni hodnik

Jednokrak horizontalan

3.

Bracna komorica

1.

Scolytus intricatus vel hrastov potk.

1.

Hylobius abietis

4.

Materinski hodnic

Dvokrak horizontalan

2.

Cryptorrhynchus lapathi

5.

Larveni hodnici

1.

Balstophagus minor mal borov srcikar

3.

Vespa crabro

6.

Lutkina kolevka

2.

Leperisinus fraxini mal jasenov potk.

4.

Saperda carcharias

7.

Izletni otvor

3.

Hylesinus crenatus vel jasenov potk.

5.

Lamia textor

4.

Ips curvidens krivozubi jelin potk.

II

Bez larvenih hodnika

Dvokrak vertikalan

1.

Ips typographus osmozubi smrcin potk.

2.

Ips sexdentatus sestozubi borov potk.

1.

Xyleborus monographus

Visekrak sa vertikalnom tendencijom

2.

Platypus cilindrus

1.

Ips sexdentatus

2.

Ips acuminatus trozubi borov potk.

3.

Ips typographus

4.

Ips amitinus

Visekrak sa horizontalnom
tendencijom

viljuskast

Lazno lestvicast
1.

Anisandrus dispar (na liscarima)

Cerambyx scopoli

3.

Clytus arcuatus

4.

Clytus detritus

5.

Callidium tertaceum

6.

Callidium violaceum

7.

Hylotrupes bajulus

8.

Monochamus sp.

9.

Saperda carcharias

II Pliticasti materinski hodnici

10.

Stromatium fulvum

Larveni familijaran

Fam. Buprestidae

1.

Dendroctonus micans

Larveni pojedinacni

2.

Cryphalus piceae mali jelin potk.

Zvezdast

1.

Pityogenes chalcographus mal smrcin


pisar

2.

Pityophtorus micrographus (na smrci)

3.

Polygraphus polygraphus (na smrci)

4.

Pityogenes bidentatus (na boru)

5.

Pityogenes bistridentatus (na boru)

6.

Pityogenes quadridens (na boru)

5. OSTECENJA U DEBLU I
GRANAMA (PRAVE KSILOFAGE)
I

Sa larvenim hodnicima

lestvicast
1.

Xyloternus lineatus (na cetinarima)

2.

Xyloternus domesticus (na liscarima)

familijaran
1.

Xyleborus saxeseni (na lisc i cet)

2.

Sirex juvencus

Fam. Formicidae
1.

Camponotus herculeanus

Fam. Apidae

Fam. Cerambycidae

2.

Urocerus gigas

Xylocopa violacea

Ostale ksilofage

Cerambyx cerdo

Ips vorontzowi

1.

1.

1.

1.

Fam. Siricidae

1.

Buprestis cupresii

Fam. Anobiidae
1.

Apate capucinus

Fam. Cossidae

6. OSTECENJA NA KORENU

Insekti koji zive na samom


korenu (vratu)

1.

Hylaster ater borov korenar

2.

Pissodes notatus borov surlas

3.

Hylobius abietis (larva)

4.

Cryptorrhynchus lapathi jovin surlas

5.

Saperda carcharias vel topolina striz

6.

Lamia textor

7.

Cryocephalus rusticus

8.

Asemium striatum

9.

Trochilium apiformis

10

Cossu cossus

11.

Biorrhysa pollida (gale na korenu)

II

Larve zive slobodne u zemlji i


ostecuju koren

1.

Cossus cossus

1.

Grylotalpa vulgaris

2.

Zeuzera pyrina

2.

Grcice

3.

Fam. Elateridae (larve)

Fam. Sesidae
1.

Sciapteron tabaniformis

4.

Dorcadion sp.

2.

Trochilium apiformis

5.

Fam. Tenebrionidae

6.

Fam. Noctuidae

7.

Fam. Tipulidae

8.

Fam. Curculionidae (larve)


Otiorrhynchus niger vel crni smrcin sur
Otiorrhynchus ovatus mal crn smrc surl
Polydrosus sp.

Fam. Cecidomiidae
1.

Perisia strobi (u semenu jele)

2.

Reseliella picea (u semenu jele)

Posejano seme ostecuju larve gundelja i


skocibuba

Hylobius sp.
Lepirus sp.

8. OSTECENJA NA IZBOJCIMA I
GRANAMA

Chlorophanus sp.

7. OSTECENJA PLODOVA I SEMENA

1. Blastophagus piniperda
2. Blastophagus minor
Veliki i mali borov srcikar

Fam. Curculionidae

Larve su pod korom, a imago se dopunski hrani


pa proredjuje gornje krosnje
3. Coraebus bifasciatus hrastov prstenicar

1.

Balaninus glandium (hrast)

2.

Balaninus elaphos (kesten)

3.

Balaninus nucum (lesnik)

4.

Pissodes validirostris (sisarice bora)

Prstenuje granu, pa izaziva lom


4. Evetria buoliana
5. Evetria resinella (smolaste gale)

Fam. Anobiidae
1.

Anobium abietis (sisarice bora)

Borov savijac

2.

Ernobius abietinus (sisarice bora)

Slabo leti i ubusuje se bocno, a sledece godine


prelazi u terminalni izbojak i pravi liru ili
bajonet
6. Saperda populnea (simetricne gale na
tanjim granama)
7. Sciapteron tabaniformis (asimetricne gale,
moze)
8. Chermes abietis (gale u osnovi cetina, na
galama duye cetine)
9. Chermes strobilobius (gale pri vrhu cetina
i na kracim cetinama)

Fam. Tortricidae
1.

Carpocapsa splendana (zir hrasta)

2.

Carpocapsa amplana (bukvica)

3.

Carpocapsa grossana (bukvica)

4.

Evetria margaratana (sisarica jele)

5.

Laspeyresia strobilella (sisarica smrce)

Fam. Pyralidae
1.

10. Helicomia saliciperda (gale na vrbi)

Dioryctria abietella (sisar. jele i smrce)

11. Rhodites rosae (gale na ruzi)

Fam. Cynipidae
1.

12. Lepidoshalpes ulmi (zapetasta vas)


13. Lecanium coryli

Cynips quercus callicis (zir)

Fam. Chalcididae
1.

Sisaju sokove

Megastigmus sp. (plod smrce, jel i ruze)


!!!!