You are on page 1of 2

Ujedinjenje Njemake 1871.

Situacija u njemakim zemljama do dolaska Bismarcka

- pojam Njemake u 19 stoljeu


- geografski poloaj njemake
- njemaki susjedi, politika slika Evrope, vladari u susjedstvu
- stvaranje Njemakog saveza
- rad Frankfurtskog parlamenta
- projekti ujedinjenja Njemake
- revolucija u njemakim zemljama 1848./1849.
- rat sa Danskom i mir u Malmeu
- Olomutske punktacije
- dolazak Vilhelma I na prijesto
- poetak vojne reforme i sukob sa Landtagom
- privredni razvoj njemakih zemalja
Dolazak Bismarcka na vlast i njegov znaaj u procesu ujedinjenja Njemake
- Otto von Bismarck
- organizacija pruske vojske, vojna taktika i oruje
- nastavak vojne reforme i poljski ustanak
- rat Prusije i Austrije sa Danskom
- rat Prusije i Austrije, odredbe mira u Pragu
- rat Prusije i Francuske i proglaenje Drugog carstva

Posljedice i znaaj ujedinjenja Njemake


Utjecaj ujedinjenja na Francusku, Austriju, Italiju, dogaaje u XIX i XX stoljeu, privredne i
politike posljedice

Za vrijeme revolucija 1848., koje su zahvatile itavu Evropu i ovim pokrajinama revolucionarne
snage su obrazovale demokratsku vladu koja je provela niz progresivnih mjera, koje su izazvale
reakciju danskog kralja Fridriha VII. Kada je on poduzeo vojni pohod protiv ovih pokrajina, one

su zatraile pomo Frankfurtskog parlamenta i izrazile elju za ujedinjenje sa ostalim njemakim


zemljama. Parlament je zatraio od Prusa da interveniu, to su oni i uradili, iako nisu bili za rat
sa Dancima. To se odrazilo i na njihovu vojnu akciju, koju su vodili sasvim neodluno, ali su
ipak nanijeli poraz Dancima. Meutim, im su Englezi ponudili svoje posredovanje za mir, Prusi
su pristali, pa je 27.08. u Malmeu potpisan mir po kojem lezvig i Holtajn ostaju Danskoj. Ovaj
mir je ratifikovao i parlament u Frankfurtu. Kasnije su Velika Britanija, Francuska, Rusija i
vedska potpisale Londonski protokol o neophodnosti odravanja integriteta Danske, a tom se
protokolu pridruila i Austrija.