Sie sind auf Seite 1von 46

.

. 2009

2009

ISBN: 978-960-516-039-5

Copyright 2009

. 44 . 2310-235.297, Fax 2310-265.126

148 . 2310-239.537 - 546 21

156 . 2310-861.917, Fax 2310-891.201,

• e-mail: anikoula@otenet.gr

, , - , , .

:

, ˙

, - ( ) , - - , - ˙

, « » ˙

, , ˙

. , - .

, , .

457

………………………… 9

§1. ………. 11

11

1. ………………………………………………………. 11

2. ………………………………………………

11

3. ………………………………………………

11

4. …………………………………….……………

12

. ……………………………………… 12 . …………………………………… 12

. ,

…………………………………………12

1. ………………………………………………………. 12

2. ………………………… 13 . ……………………………………. 13 . …………………………………………………. 13 . 14

3. …………………………………………….16 . …………………………………………………… 16

. …………………………………………

. …………………………………………

16

. ……………………………… 17 . ……………………………………. 17

18

4. ……………………………………………….18 . …………………………………………………… 18 . ………………… 18 . ……………………………………………… 18

. …………….19

1. …19

2. …20

3.

20

4. ……………….20

5. … 23

……………………………

6. …… 23

458

.

§2. … 25

. …………………………………………………….…… 25

.

25

1. …………….25

…………………………………………

2.

 

………………………………………

27

.

. ………………………………………………

…………………………………………

27

.

28

3. …………………………………………. 28

§3. ……… 28

. ………………………………………………. 28

.

……………………………………………

29

1. …………………………………………

29

. ……………………………………

29

. …… 29

. ………………………….…. 30

30

2. ……………………………………… 30

. ………

3. ……………………………… 31

31

. …………………………………… 31

31

4. …………………………………

1. …………………………………………………

2. …………………………………………. 32

3. ………………. 32

4. ………………. 33

5. …………………………………………………… 33 . ……………………………………………………. 33

. ………………………………………………… 33 . ………………………………………………… 33

IV. …………………………….……………………… 34

1. …… 34

2.

35

459

B

:

………………………………………

§4. …………………………………… 39

37

. ………………………………………………

.

39

……………………………………………………. 40

1. ……………………………………………

40

2. …………………………………………

40

3. ……………………………………… 40

4. ……………………………………………………… 40

. ………………………………

41

§5. ……………………………………………………. 42

. …………………………………………………. 42

. ……………………………………………… 42

1. ……………………………………………………

42

2. ………………………………………………

43

3. …………………………………………………

43

4. ………………………………………………… 43

5. ………………………………………… 44

6. …………………………………………………… 44

7. ……………………………………………………. 44

44

9. ………………………………………………. 45

45

11. ………….…… 46

12.

47

13. … 47

14. . 2472/1997………………

47

. ….………………… 48

1. ……………………………………………………… 48

2. ………………………………………………. 49

8. …………………………………………

10. ……………………………………………

………………………………………………

…….…

3.

49

460

.

V.

……………………

50

§6. …………………………………………

53

. ……………………………………………………… 53

. …………………………………………… 54

54

2. …………………………………………. 54

1. ……………………………………

3. …………………………

…………………

54

. ………………………………

54

. …………………………… 54 . ……………………………… 56

. ………………………… 56 . ………………………………………………… 56

. …………………………

……………

56

4. ………………………………………………

56

. ………………………………

………………

56

. ……………………………

……………….

57

. ……………

……………

57

. …………………………… 57

58

§7. - - ……………… 58

58

I. ….…………………….…………. 59

59

2. ……………………………………… 60

60

. ……………………………………. 60

60

. ……………………………………60

. …………………………………………………

. …………………………………………

1. …………………………………

……………

………………

. …………………….……………………

3. ………………………………………………

61

4. …………………………………………….61

. ………

…………………

5.

62

6. ……………………………………………

62

7. ………………………………………………. 63

……

63

. ……………

…………………

63

. … 64

461

. …………

……

64

. ………………………………………………

65

. ……………………………

……

66

. …….……………………… 66

66

2. ///…. 66

V.

1. …………………………………………………

67

1. .2496/1997 ……….…….…… 67

2. ………………………………………

 

68

3.

………………………

……

69

4. ………………………

69

5.

…………………….………… 69

. ……………………………………

. ……………………………. 70

………………. ……… 70

69

……

. ………………………

………………

71

. ……………………

………………

71

. ………………………………………………….71

. ………….…………………………….72

V.

72

1. ………………………………………………………. 72

…………………

………………

………………

2. - ……………………….……………………

73

3. …………………………

……….……………

73

4. …………………………………… 74

74

 

……

76

. …………………… . ………………

……………………………

77

. ……………………………… 77

462

.

VI. ……………………….……77

§8. …………………………………… 79

. ……….………………… 79

1. ………………………………………

79

2. ……………

…………………

79

3. ……………

……………….

80

. ………………

80

. ……………………………… 80

. …………………………… 80

80

. ( 12 §3)…………………………. 81

. …………………………

4.

………………………………………………

. …. 82

83

82

1. ……………………………………………………

2. ………………… 83

83

. ………………………………………………… 84

. ………………………………………………

. ………………………….

84

. ……………………………………………

84

. …………………………

84

. …………………………………… 85

3. …………… 85

4. ………………… 85

§9. ………………………………………………… 86

….

.

………………………………

…………

86

………………………….……………………. 87

1. ……………

……………………………………

87

2. ……

87

. ……………….………………… 87

1. …………………………………………………….…

87

2. (

………

87

3. ………………………………

……………

88

4. ………………

…………

89

463

§10. ……….…………………… 89

.

………………………………….…………………. 89

.

…………………………………………………………. 89

1. ………………………………………….…. 89

. ………………………………

89

. ………………………………

90

 

…………

90

. ……………………… . ………………

……………. . ……………………………………

90

91

. ……………. 91

. …………

92

. ………………

93

. ……

94

2. ……………………………………………

94

. ……………………………………………….… 94

. ………………………

……….….

95

. ………

95

3.

96

. ……………………………

96

. ……………………………………… 97

§11. ( )…………

101

.

…………………………………………………

101

.

 

…………………….….………………………

102

1. ……………………………………….……………… 102

2. ………………………103

. …………………………………

……

103

. ……………………….………

103

. ………………………………………

104

. …………………………………………

104

3. ……

………………….

104

4. …………………………………….……………. 105 . …………………………………….…………… 105

. …………

……

105

. …………………………………………

107

 

……

110

. …… . ………

……

…………………

110

110

464

.

1.

……………………………………

………….….

110

2.

……………

…….………

110

3.

……………

……………

111

4.

……………

………………………….………

112

. ……………

112

. …………………………………

112

5.

……………………………………………

……

112

. ………………………………

………………

112

. …………

…………………

…………………….

113

6.

……………………….……

114

V. …………………………… 115

115

2. ……………… 115

115

………. 115

116

. ……….………….…… 116

. ……

……. 116

V. ………………………………… 117

1. …………………………………….………….……. 117

2. ……………………………….…………….……. 118

§12. ……………….……………… 119

119

. ………………… 119

119

2. … 119

1. ………………………………………………

. …………………….…… . ………………………………………

3. ……………………

.

…………………………………………………

1. …………………………

…………………………

3. …………………………………

………………

119

. ………………… ………………

119

. ………………

………………

……………….

120

. ……………………

120

4. ………

………….

120

. ……………………………………

………

121

. ……………………………

……………

120

. ………………………………………

……….

120

.……… 121

. ( )………………….………… 121

.

122

5. ………………….… 123

123

. …………………….……………………

. …………

……………………………………

465

. …………

………………………………

123

. ………………

……………………………….

123

. ….…… 123

124

.

. ……………………………. 124

. ……

V. …………………………………………………… 124

124

2. ………………….………………………….………… 125 . ……………….…………….….…… 125 . …………….…….……… 126

124

………………………………………………………… 124

§13. ………

….

………….…

……….

1. ……………………………………………

3. …………………………………………………126

4. ……………………… …………………126

5. …………….……………… 127

………………… 127

. …………………….…………………. 127

V. ……………………………………………. 127

127

2. ……………………….……………………………… 128

3. ………………………….……………………… 128

128

. ………………….….…………………………. 129

. ……………………

1. ……………………………….……………………

. ………………………

……………………….

. ……………………

……………………….

129

. ……………………

.

………………………

129

…………………….………………………

129

§14.

……………………………. 130

. ….…………………

……

….……

130

. ………………………

…………

130

. …………………………………………………

130

V. ………………………………………………………. 131

§15. …………………………………. 131

. …………………………………………………………131

131

. ………………………

……………….………

466

.

§16.

………………………………………………

132

. ……………

………………………………

132

. ………………………

……………………

133

1. ……………………….………… 133

2. …………….……….………. 133

- ……………………………………………………

135

§17. ………………………………….………………. 137

. … ………………………………………137

. …………………………………… 137

137

2. …………… ……………………………138

3. … 139

. ………….………………………… 139

1. ……………….…………………… 139

1. ……………

……………………………

2. ………………

…………………

139

3. ………………………….…………………………

139

V. ………………………………………… 140

§18. ………………… 140

140

. ………………………

.

………………………

……………………………………………141

141

2. … 141

1. ……………………

……………………………….

. ……………

………………………….

141

. ….………………………. 142

3. ………………………….…………………………… 142

.…….…………………………………. 142

. …….……………………. 143 . ……….……. 143

. …………………………………………………………… 143

1. …………………….…………………………. 143

2. ………………………………… 144 . ………………………………….…………… 144 . ………………….…………… 144 . ………………….…………… 144

.

467

3. ………………………….……….……144

. ………………………………

………………

144

. ………………………

……

…………

145

. …………………

………………………

145

§19. …………………….…………145

.

. ……. 146

145

………………………………………………………

146

2. …….……… 146

. …………………………………….…… 146

146

3. ……….…………………….…. 147

4. ……………….…. 147

1. ………………………………………………

.

…………………………………….………

. , ……………………

………………………….…

149

 

1.

…………………………………………….…. 149

2.

…………….…. 149 . …………………….… 149 . ………………….… 150 . ……………………………………….… 151 . …………………………… 151

3.

…….… 151 . ………….……………………… 151 . ………………….…………………………… 152

 

.

 

………………………………………………

.

152

…………………………….………………

152

 

2.

………………….…………………….…………

153

§20. ………

………………….…….…

153

.

……………….……………………………………

153

. ,

 

…………

………………………………………….…

153

1. ………………………………………………. 154

2. ….…… 154

155

4. …………………….………………………. 155

155

3. …………………………………………….……

. ……………

…….………………………………

1. ………………………….………………………… 155

2. ………

156

………………………

468

.

156

4. ………….…….…………………156

IV. ………… ……………………….……156

1. ………………………………………………….…

2. ……………………………….……. 157

3. ………………….…………………….… 157 . …………….…………….…. 157 . …………………….… 157

156

3. ……

……………………….

§21. ……….…………….……….……

158

. …………………………………………………….…… 158

. ……………………………………………….….158

1. …………………….……………………….….158

2. ………………………………….….…

3. ……………………………………….….…159 . ………………………………….………….… 159 . ………………….…… 159 . ……………. 160 . ……….…………….… 160

159

4. ………………………….……………….……161 . ………………………………………….….… 161 . ………………….…… 162

5. ……………………….……….……. 167 . …………………….…………………….…… 167

…………………………………….….… 167

6. ……………………………………….….…

. …………………………….……………….….… 168

168

.

. ………………………………………

……

169

7. ………………………………

……

172

§22. …………………. 173

. …………………………………………………………173 . ………………………… ……………………173

………………… . …………… ……………………174

. …………………………

173

. …………………………………………………. 174

III. ……………………….175

1. ………………………………….….……………….175

469

V. ………………………………………………

176

1. ………………………………

…………………

176

2. ……………………………

…………………

177

3. …………………………………

……………

177

4. …………………………

………………….

178

5. …………………… ……………………179

…………… ……………………………………179

179

V. .180

VI. …………………………….… …………………181

.

. ……………

………………………………

1. …………………………….…………………… 181

2. …….…………………………………………… 181

….……183

§23. ……………… 185

185

. …………………………………… 185

. …………………………………… 186

. …………

……………………………

1. …………………………………………………

186

2. ……………………………………………

……

186

3. ………………………………………

………

187

4. ………………………………………………

187

5. ………………………………………………187

IV. ……………………… 187

188

V. …………………………………………

1. ……………………………………………………. 188

188

VI. …………………………………………………….188

§24. ……………………………………189

. …………………………………………………………189

. ………… 189

. ………………………………………………………. 189

2. ……………………………………………… …

V. ……………………………………

189

1. ………………………………………

…………….

189

2. ……………………………………

…………….

190

470

.

190

V. …………………………………………………… 190

3. ………

………………………

1. …………………

………………………………

190

2. ……………………

…………………………….

191

3. …… 191

§25. …………………………… 192

.………………………………………….192

.

1. …………………………….………………………

192

2. …………………………

………………………

192

3. ……………………

…………….

192

4. ………………

………………….

192

5. ………………………………

………………….

192

. ……

………

193

§26. ………

……………….

193

. ……………………………………… 193

1. ……………………… ……………………………

193

2. …………………………

……………………

194

. ………………

………

194

1. ……………………

………………

194

2. …………………

………………

194

3. ……

………

194

. …………

……………………………………

194

.

…………… ….……….195

.

……

……195

. …… . ………………………

……

……

195

196

.

…………

…………

197

V.

…………………… ……………………….…198

§27. …198

………… …….……………………….198

.

. ………………………

…………………………

198

1. ………………………

……………….

198

2. ……………

………………………….

199

. …………………………

…………………….

199

471

V. …………………

…………………….

199

V. ……

……………….

199

VI. H ……………………

……………

200

V . ……………………………………

……………….

200

V I . ………….………………………

……………

200

.

……………….………………. 201

.

…………………….…………… 201

1. ………………. 201

2.

………………………………………….……….202

203

3. …………

…. ……………….…………… 203

…………………………….…………. 204

………… 205

4. … 203

……

.

.

. ………………

5. .205

§28 ………

207

§29.

……………………………………………

208

I.

…………………………………………………………208

. …………………………………………………… 208

. ………………………………………………………

209

V. ………………………

……………………….

209

V. ………………………………………………………. 210

V . ……………………………………………………… 210

1. …………

…………………………….

210

2. ……………………

………………………….

210

3. ………………………

……………………

210

V . ………

……….

212

…… 212

§30. …213

VII.

I.

………….……………………………… 213

…………………………………….

213

472

.

214

. …………….….……………………………… 214

. …….………… 214 . ………………………214

…………. 214

. …….……………214 . …………………………………215

§31. ……….…………… 217

2. …………………

……………………………

3.

. ………………

…………….

217

1. ……………………………

……………………….

217

2. …………………

…………………

217

. ……………….………….…………………………… 217

218

V. …………………………………… 218

V. ………………………….……………………. 219

I . …………………………….………………………

1. ……………

…………………………

219

2. ……………………

…………………………

219

VI. …………. 220

1. ………………………………………………

220

. …………………………………

……………

220

. ……………………

……………

221

2. ………………….……………….…………….222

3. ……

…………………

222

4. ………………………… ………………………

222

§32. : , ………………

223

. …………….………………

………

223

. ……

………….

223

. ……………………………………

………….

223

V. ………………………………

………………

224

1. …….……………………. 224

2. …………………………….……………………. 224

V.

……………………….…………………………

224

1. ………

………

224

. ……………………………….……………… 224

225

. ……………….……………………………

473

VI. ………………………….………… 226

1. ………………………….……………………. 226

2. ……………

………………

226

3. ………………

………………

226

4. ………….……. 227

V . …………………………………………………

227

X. …………………………………………………

227

§33. ……………………………. 227

. …….……………………………….………………. 227

. ………………………………….………………. 228

. 228

V. ……………………………………………

……….

229

V.

………………………….……………

230

V . ………….……………. 230

1. ……………….……………………

230

2. ……………………………….………………

230

3. ……………………

……………….

231

4. …………………

………………

231

5. ……………………….………………. 231

§34. ………………. 232

. ………………………………

……………………

232

.

…….

232

. ………

……

233

§35. …….…. 233

. …………….……………………………… 233

233

. ………….………………………………………. 233

. ……………….………………. 234

234

3. …………234

1. ………………

………………………………

2. …………

………………………….

.

……………….…………………………

234

. …………….………

234

. ……….……………… 235

235

. ……………………

…………………….

474

.

. ……………

………………………

235

2. ……………………

………………………………

236

. ………………

………………

236

. … ………236

……………………….

237

3. …………… . ……………………………

…………………

237

. ………………………………

……………….

237

. …………………

……………

237

 

238

. …………

……………………………………………

238

1. …………………

……………………….

238

2. …………

……………………….

238

3. ……………

……………………….

238

4. …………………………

………………………

238

5. ……

………………………

239

. ……………………………239

. ……………………………………… 239

§37. ……………………………………

240

. ………………………

………………………

240

. ………………

…………………

240

. ……………………………………………241

§38. …….241

. …………………………………………………………. 241

. ……………………………………… 241

. …………………………………… 242

§39. …………………………………

242

. ………………………………….…

…………………

242

. …………………………………………………. 242

. …………………………………… 243

1. …… …………………….…………………

243

2. ……………………………………

……………….

243

3. …………………………………

…………………

243

4. ………………………… 244

5. …………………………………… 244

6. …………………………

…………………….

244

IV. ………………………………………………

245

475

§40.

………. 245

§41.

……………………………… 246

§42.

…………………………………246

. ……………………………………………246

. …………… 247

………. 247

§43. ………………………………………… 248

. ……………………………………

I.

………………

……………………

248

1. ……………………….……………………………

248

2. ……………….……………………

248

3. ………………

……………………

248

4. …………

………………………………

249

5. ……

……………………………

249

6. …………………….………………………

250

. …………….………………………………… 250

250

. ……………………………………………… 250

1. ………………………………

2. ……………………………….…………………. 250

. ………….……………… 250 . ……………….………… 252

3. ………….254

. ………………….…………………………… 254

250

. …………

…………………………………

…………………….

. ……………………

………………………

255

4. …………

……………….

256

5. ………………… ………………256

256

. ……………………….………………… 256

. ………………………………

………………

. …………………………

………………

……

256

. ………………………………

257

6. ….………… 257

7. …………….……………………………………. 257

§44. ……… 258

. ………………………………………258

476

.

1. ………………

………………………………

258

2. ………………………

…………………………….

258

……………………………………

3. …………………

………

258

. ………………………………………

258

. …………………………………… …….258

. ……………

……

259

. …………………………

259

. …………………

……………….

260

4. ……………… …….………………….263

…………………. 264

. ……………………………………… 265

§45. ……………………………………… 265

5. …………………

I.

………………………………………………………. 265

.

………………………………………………………

266

. …………………………………………………… 266

V. ………………………………………………………. 266

1. ………………… ……………………266

2. …………………………………………….267

3. ……………………………… 267

V.

……………………

……………………………

267

1. ………………

…………

267

2. ……………

…………….

267

E

H …………………………………… 269

§46. …………………………………………271

. ……………

………………….………

272

. ……………

………………………….

272

II . ……