You are on page 1of 1

Nova objektivnost ( Die Neue Sachlichkeit / New Objectivity ) jeste termin koji obuhvata :

1. Drutveno-historijski kontekst koji se odnosi na reprezentiranje odnosa u javnom ivotu


Weimer Njemake koja koristi
ideoloku upotrenu umjetnosti,muzike,arhitekture i
knjievnosti kako bi opisala drutvenom nainu ivota u tom historijsko drutvenom trenutku.
2. Naziv za izlobu postavljenu od strane Gustava Friedricha Hartlauba,direktora umjetnikog
salona u Minhenu. Ideja se odnosila na prikazivanje umjetnika u postekspresionistikom
duhu.Ovi umjetnici su odbacivali samoukljuivanje,romantiarsku enju ekspresionista. Jer su
Weimerski intelektualci pozivali javnost na suradnju,angairanje i odbacivanje roantiarskog
realizma.
3. Pokret se zavrio 1933. godine kada je dolo do pada Weimerske Republike i kada je dolo do
uspostavljanja nacistike vlasti u Njemakoj Rebuplici.
4. Od Drugog svjetskog rata ,veliki dio umjetnosti se nalazio pod uticajem Futurizma i
Ekspresionizma.Obje tendencije bile su izolovane i nezainteresovane za smisleni red niti su bili
posvedeni tradiciji ili objektivnosti. Ekspresionizam je bio najdominantniji pokret u Njemakoj
koji je bio uvuen u sve pore javnog ivota: u plesu,pozoritu,slikarstvu,arhitekturi,poeziji i
knjievnosti.Ekspresionizam je napustio prirodu i teio je izraavanju emocionalnog stanja.
Akcenat se stavljao na centralno umjetniko oko koje se bavilo unutranjih previranjem,a
posebno strahom (Die Angst),bilo kao reakcija na moderni svijet,otuivanja od drutva,
problem kreiranja identiteta. Evociranje straha i nelagoda u suivotu buruanskog drutva
,ekspresionisti su izrazili sline osjedaje i tenje revolucije kao i futuristi . O ovome svjedoi
ekspresionistika zbirka poezije iz 1919.godine ( Menschheitsdmmerung / The Dawn od
Humanity ) Sumrak ovjeanstva . Ova poezija sugerie kako se ovjeanstvo nalazi u zoni
sumraka koje producira neminovnu propast,ali i novo svitanje.