Sie sind auf Seite 1von 31

MECHANICAL : gate IES & psu

1. Fluid mechanics
To get any kind of help you can
mail us on
Kamal.GateHelpME@gmail.com

FtutD

Yl e cHAt ttcs

1l is ryQ lt-Maujur_ql&ne_
At

uub

3o

Mrh'un

-w
t

2.

I_ntrodlclt'a ^ fiw{ arud


pre46ury: aM tqeaxuler\ en,t

Ptai

d b_ga,oNu

7, [4or,o_lhro

LLarut'natL ,(Lail
t
-th"offi

-r4butratlao*
to"Uo,@
I

'

Dt'u

on<

io

fupr_

woY

--0oolg--,
Shsmu

L*W

:r

R tr" borr<aj
r:tqd d-- seilN

Kuqar

Irlrodr dion -

tt*d NM hoFu "r71u


Lr'qw'd*(e*4?0.r.

V-WIeL -l!l-

rnol<aal *-

seud

lcn'

+4oid

e IeDgLe

pN,*T*-- ,-:

su

w----

K Tensite

sl-rettgg\.,

rs hrq-e^.f

;'il'#rffA -

--r-frr@

i,r ct uhshgoe

)&qce--

--_T

+-@el.l-

50LID

4 dtfi c

FrLetr

sLrl#e

*-',11',

ll

l1e

d!;n;,._lp_

s_h

B{Iua

Une

ssy slvte/ I

itttt

-!J 14\

tsl

i+s
,*hw -fhe sold re-qq,irt
v

o sheal- <fuu,t

pltrrn '

3
Fl,aid

As

ocu^Y t
ddornol.'ovt
wt@__dJ_@L +o rrstst eh<a-A"ru&+a

Q-d

\o

ho-[

010

Fttud
#

re
{

4tv1

AL.C H OU D H A

F i15 5

SlwL e\efi,

-lro o

I rp n M 4,,

",

r :;'

Oe

78t2 3aB

n"+kL

res/rf thefituq strtlx +\0*

s!1\4?g_ st- to

ry

-This hot^le,,nv.

tv--dr

how

S l4e
Aa\^A

$r'nqq

e,b&,

|@tu9. ak +ne Atuf d b

fiwvt their

lgq nof n<gr +a"qf #..ud/ d.o-a& 9Wl


drr.u

dr

aMwl^ttln
i! "a4lq
i-,-.

,LLu'd

Zuo

Jrylk

Srtqr,l-_a1-1.h<
g- q-dj
boHret)n *are
sheos'iug,
sheoriu+ s+"eel
e1ftel bo$Ieein

ur.r&,
- e{It,
Kgu$ i"

Aq

d4or,u_

fitt,

LiU^

itr*"!@ +NLswA,ory:y
Te W'st ni{auw

vttr.o<ufrq

tot"icL .l.tu

no ,t*.tttq,rne a,

tU

]"lou-x lrya&.gs

(i2 Cnnuft of c-qhn,u&-W (A+bUd OY{ on flr,tl'd not, -on sol'd)


[u) No tt^ffl c.srr\&it1t11 '

t-

shqw' 4n
h^dr+Lt ,xr"h n0 voidx o( UlW
ok
o
U

Ol"alrl-U d4r{dJ 0m.


lJ_

Ar(u

w-s**d

rneUxaMcal

ned ar. :tor+tr'nuttvt &aue U'rU^ *he

:y_4{

Ercr#ffqa_:_
Lut,zvt

(t^rt^PAg

a^i'

gai,ehd

),

ufitnilurrt b"ed<

W$od-

d-shn

filo sUF rnndttion _


I

tl44

r-

r,l -

Sb

dne

to

Ug
r

+. il^fd
bo un

I.

Sperj,tc

l^ .---- !

gyn!@,Lr r

F,A, VY

s .Q,

Y rc)

FaA

-EAYx -VTo(V
v

Y
-

dq+4

'

--a

11 .

- r. U^

-"),

-tl,\e

r^Lol l{g4l(/1lt{

-sqll
-rl\

(9)

App

Wy

slwtr

l.a,t 'trr'ornfle +v

A A,OC :

A&

'tn q

^iln

ADEF

r5c

a-:

-T---r dy

dA
ct

oal

d(

nanug] ftlxot uft -t/tsco ui Qr--1r-+


UvttB .=, Ns
0A Pa rs
_

/mr

Dolsa --; c.1 NS/rn'


-

__=.kir,e11 aTlc

-_

---

Viscouu! ( V)_

V: A- ""ils

__

c.z .s q wL
U

1n AHtI, -

ShruKe

w'/ s

rf

vdt =Vdg

ds

OA

=) g9lg *

qnqn'il.o,t,

d-.@no'hr't

=-vq K,.E-',*

Votume

_Pe@J-t
_9

rq

/v _ lfll#

6r:WN=ry-!!L
t/ volurue

Nlo^
( s)

Sbz,i

h'c voluvrv-

V:

tlr Sfe+ls
Rqlo o h
StqY.dEt

Y:=I
lv'ael

glq^{Lg

ry

d dlul'd

= _v_
!4/L

densig of +elt Ury'd to n\at*t denei! .t

s = ft.grdurd

fn+u",a*d +{uid

wt *AV
dfur.d

Nt s+rn dord
Ulqtucf

tt^u a

2 t Ja*<l- af

Qoc

p*_
urittl- {t
{i- fs aa [rrp@ b$vl{up ol-

i.sr
V
Vt.cru,ritq

wtrucCr"

CP

ffiil
h{h-u^d
k

io(

0t'0

at

gccr-1fd

e ad iocaur

N ewl-oYr' lq
M

ul

gh <-ati

*he

stne-aA be-tyte,ew

t'gwugl

ova,ble

kssMmt-'
tt. n^'o Ptate f'oroUet pt&l
(]l) Shtaf, +orc{ F rs q}+h;,ed o',- t^bPL &la}e uchrcln- movLs
Ui*+r._n U_elQqty V;
+,, *d, Uw-,
tl;i*
a*) .P,GL-b.tu4
t_ir,) ' V_44_d Y ers not velrl lsr,qL

.,1

ttstryW{a

(v) A . h,.^ o[ uttkof ,f Wd t.ritr"u up i;

plof*.

Ot'^tr1,.0rr",

U'

p,t a

str

c oL i dea-0 F (astfc

fu il, T\ *o_* K_=,u*_!l

61

- Teornbzu a *M&ry

'-1

gyu&

r@iw

Thi*otrc plc

ur^i.n^/w

-/
r/

Rh<rcoedr'c
t--

7l

yd

S ed*rrr^.lavt

s,Feg

u/al

ldeai

d-/uttd

L#i5#Dt,.rf!"I,:"f
1 gnitrtl4 l@

Urt tnue*U

tioftt L

lenp-

A,y grqqt^ql abrqL& Wyg eueild


.nho*uithe Uqud_dr^d :Ul.e r4oqr_ Wayu' oi1\e_lrgda
becorne
Qa4d :
'n,r$^'a^

tr is a?*P-tr{ bur fn^ non #"f d l, l's ahPqryah uEcot.rrtl


^
tn i dent Jt u4 Q0 s h eaA it, '* ir yuottd

-'for
leuofuruq

A,Wd

'

Vaf otl'fr
I

^^a

il

lwh

t-,rd

B.l
rK
I

\tl

-A

OtU rvierylc

'

qv

-av

. fdur-

- '' ,/

vdf z o

dP
K: dr

-3--

tt, v fvis**i%)-

t.-

+ T+ T..f , vl,
Itt, ) t
Qqs e, --) T {
t-l'qtrd.

e3\ = b.1'f
Crrndafr'tnn

b. s

u*herl uvrd covttlaufi

alq polt4 qq

ld om - ne-r^llqnr
4
"-)

ouogfe&nl

[t "
uiscoud! : t (1.^D-

Gg

t"gaJrr

o[dldd-

la,^r

TTrne

,NY, il

#-u
k\',\",}otryl

T*r'H
d,tE{-c?hqon ol , gLr4varz

---[

aepertlgu.t

T.]f
)

W,vwetye,

\+

&Pq".^t vrscnd%

Plo. csnsiduy tvrden

Ptouo behdMr'ouY (ndeut'

*f=IytnH

++ U-ars ih

et al
1{A|',1

AL.C H CU D H A.F

\: 5

]i

(AG ivi

iI

r..1 @

a423698

1,

s*L / shear- thhni

As

dl. t

, triscnsifu

+e- 0urlcK sq^d

fl'n

L^.lole,q,

;yeu

t
ry[rP

buJ*er-,

zi:codqPic

49 , n 7L
vrlc 'f G,^p, 3!- ,r{nne)

+" Iy

d5

-)+ rrr

lf

scosi!

:{

tTe^t,

+(-

#,T,*f

1ts

A6

rs

hi:tiji',o'!o6A-urr

1l d =e,.-@ P_:_o

id B=r!cn-u|@

h,rna

t, Uircos,$ f

rn Past, ,
C,,
Orhfunire solu.tlurr'

Al

psu

: o-rcn t4Pq ( nO
@eoItu-frt)
K

2^ytvu+
vl

Cp,- I+YL
t

?-&
--'T

! =
-t

-_--.

l.Y

cn= lfl!*N",
-,
-

_:L

tlo

o/P

1-

Lrra.l"

"fr e,wa^ = Ccp tt) t,xl

1.o

qre nwr^a)\ t-ory-r.tt w im co npre-tliO)e . ArelL *fite


ff!
rned
re.{oc(trs
Th/i
&! rhcrl mprcutb'.
LO
d*A. a-s^u
o*' lot,l
be@rJLe o* tot l re.lo clfulc, , t -Q gt[e7- -l-he voJarc- of f'1aC]a nO.
L-r'quJd,l

lNl#_
v lin_denir r
<uc.fru carea , guu rUU aX
--l:Leyr-cl1ryr
(nrt < o'z +o o.g),{u,.a

ble

Le tevrsrotl

b'qwd
fu,tfu +o nu'iu'rnirq- t* J
i-

beuue
ui

be-have

ea

uslncAa

srnalL

esa!

tL{ g,ur}aw o).*he dnul ACerlt4


Uqrld
hUeA
Wtth
--bol{orr pfufio
new bane undu ltryton'.rtl
wlu'c,l+
--stueu"<j
CflUU

+tir -lzntiau is
+o *he s
o

r\\./yletw
-fl

Ir-,wtv't

1\)

becantte oft 7he

N
,luce
kgdcnlelrn
vw-l
r1-

dtu?
*lne su"qluci ,The tntonsifu o,t
' uuit, lB!4*L i
u.tl ed
vo,

.v

1litt

I'

te +t,sio"t
U
SW*- ue\ru .4n lliti-cq-tq. it ',pfitwotafu +he arnouufi ,+
F-

keo,^x,

-ewJ

+
f"n-94yw@
"

-aluutrt

--

Su-t{-a

ce

e-t

\!-\frt--_

IlryL e4- Nr ld

l.\ar.l-

r'l

\--u,r" [-

exccsa b**tuvl_ i.rllrnsifu insfde

-Ierrsite

dtrrff

suxl.a u---=

ffii

actrurf

sq rnr.ne4rl c-al,

kr*

a !.lqwd d,robl,e,t-

qmuvrl;fu
oi *.,

c/'vuJ

n,knUqd-M

ary?a,:-

AsytsidtAi^L@

l4l4qerc
Po*rtr

x,/\K t poanr X(Rz


= F*^ X
,/

enc.e,*s

^Rz

Xctuiil
Vr**sUt, i^nside a

b ubble'

ercer^ ltrtNur-c- ivrsr'de a -co&b bubHe .

sidrdw

t hrcktrres aL the bu,bble = t

Z=cxLAr-?x24

Q\, PxRt= Lc-[etR+-+J


s g_a ( re.+ t

1'vrsr'de o.

I-r'

l
t/

^d,td

eq utt Ur b n'u n1,

I xrnxl = 6-x 2L

p=F

C"ti4*kJ
Orti

of vi se ot ftaa *
Wq [, de.k'vred at -fhe fihenornu/\aadia'*At lu'li. ol"l,3* d

L+*d &#ctl4atfw-to
Wgj*l
" {l cnmeJ iryrYo
eJ\islqa becattte ql r$sh'uL
e3

-lr,u+r,r@.e
I

ul true

o[ -+dleaol.!n-+1M s*hex llrsr A, r

klhqe
Se
lS -See.l,L

Oohe,rzrSl',re J{]f-ce

-@e Afurt
.

-tl'tq t{
-

-{_ 640

nargtr-D-

ro--d-CEstcalP) ccpl(qArQ

9)- -

cslr Uac^k Rise

G-?.<ohegrffi+

Fcd-hq*

urel*he sudace.
D.-!qurd NtU tld io- rrre -ot$e F{mt

sq{&q

try"t4q14) ttriU b< rsncs,re

l'qa cs.s?

+t tul0r_ille^I {.a,t,l
cg.Ir

^ot*
W"qrsL lW
R'^94 . 6-cos I x 2-A R

o),ucxcttxttr

rut odu'qtud o& \tff@u

(mo.

tY

) x C,'rur^4"r.",e e

abblicebL )oL z (se a'well, at


,^lk
zage,ll l-

+(' The bhsnorl\a,u"w


_! 9 _1'6 rnw
O),IA

lvt -o I"bC^ \L\+

= a R"hI+

__G}j ,

flr^nul.^ &t

mdrl,,t

lss

MQ_ MA.le

i-llu fuhwtdeJu rng.rt


14!9&61 dae fr @Uru,

rwannmeteru ar{-- Wet"

dqLb-aryU-$e

oe

o,l- hu$ Y,' a 74yt hl^t, o]& trvxtM-na&^-ou


trl
t a, aAaL
dt X w(otiFl
wLoiiq V.
a^eg fs'pulled
fsa pultd 44
an d4
e'r a^ei*
n. TRe
lRe Hor"
Hate_har
Lg'9-q1
;--VT

,y'
t
o,'
t
t
'. tt
v*u
o'dq-a,L0i1-e1
1, ot u, j
tU-t^t
W"
-st
J,r
,t
st t .tt
t _,8-t;;--At,^j

,'

;*-l----/

LD

(q)

{4I4&J LeLtt\pJ^n

:ze@s@

Cr

tt

!@
lutt it* p4be:Y *,tytyty
std,u *tr*l,n

= A, dal

aP

%
ui :c , [:

\l

d-J= h-7

rhe ,rh\q sl'dt ,

T,

=r(1

h-y

_ T = Il.rt/ - -:1,11
--\-/
h-q
on. *hp

lou.lr-t- side,

T =.Mlw

.,r __

,Ll

0.\

{t,

\.

z l)rW A,Y
\,r-

Ll

2-L.l

&L r^inluuq-Udq @eq,

OrM
['.9

1-

rf++ -

+ dI

b-e

rn

ini

mU -_

,L +4{
h11_ Y

"11

=.o

w__

A, v

ot

[- a; ;-v,Y n - r I + k\,v t - v%)


u,
2u;

ary

7"

2A

-folr-it^X

slw)t :rooh o n ba*h tl^o qd'U *

ff,

JT

OU DiTARY

!:.i

(QG

lv1

Al L.COtvl

w,E (u r) ut/o -

'.

uJt

@7842

'

oL crire:

Ax2a.

a=*L
)
V=2r
2
-LLa@t0

U@ex el ui g bfium'r,

zaj-sg y L :iL

r. .C-

A
Z Ca4O

{r., AA\oc.co{o =

utJ'tr

ry
AC

Jq"fU"

co,e0= ?.
a

___1L\s a
bps.,funl,iuto-1

su{4qce u0t^r',1^

,s

k subJekd
atraile)

too ?'/z F

?-s-ao

) N ln'

+-;l@APa-, -6Lb-"
'+
dF-^ ,34P^-l=il
n*.i
J;rvt>KJc
- --E

dT

)-

=?W
zP

lL

f( =

l-'/'
g
'A l+tlc

9Styo

--_k= 1'fsf @.
&^

uoolq- cu^d

6lrsn-o.

Cu e

+O CsrrslA,rrtf nwrNal

aL sheaA

sirs.

ccor

0 X ,-n Ri -f

fr-cul0 XLaRo

= o, (ti-R,t ) x Lg t
I"u=

6c"re

La co*0
Cqo ^ ei)Pq
- --6

Lte)

di=

60

rnr'n

KAlvl AL.CH OU D !1ARy

do t 6o. I

__
A<_.

.(

bN

!'!1

!i

(o a M A

L.

CC

lvi @7 8 423698

rn

&/Ar) -

inuzruu

rclwwi,u conFart

-v-lllqs'tq decTeasu

'/, dewe-ate irr dorce


-

4too
AL
:0,olgL6,

: *8,

O.oozol
of

62

bg

&s W- A+?
'

-Z

Srh.t 0

: At (rvr0 . Kq
-lav f = t..l sthO 0
A

91+ lrq

(fro

e-Colq o-egO

a-

pr" ssu r e

ctnd

lvletsu'tem e,vtt

'qrtLi

Hq

l^,u*uw ln a il",r,'c

hr
8x

* b P-.6
ay

A*s qmbh'vq

S{a*'c

@ 9r^nrtref+ed
*,y,{

a&s

O o-bq

{ipw,u* el4mensiy;"y

6rt ,_6y

6z

,ry

^4.ddd
cP$lA

u[ll,re

e-lsr''e^f

d^d px4ure

^h

g , p.

-Io^r

lo^r

sut'u

,
f (r,") +
{f h<< L,ilatt* f (rttn) = f (")+hPr (n)

f t*+a) :

P(r) + I.rf ' (x)

+$

Wrri+t

=@).sade,o
Sr'n ce,

61 6g,VEo

doru rro t

(rrjl
ZFr- = 1l
\/

; s. \
il-.
ay -/

_6 "-4y

*^tr

=c

siXrittu +ho,+ F?e-sAuye dpu not


.lua-tronn
,l -&'rcc-fr'oO.
aiuq
C tJ
n-.^^t-r,.,',.^
/zl A..;rfr
lr
l^^
r J^ t
Co'n anti''1 O q4d@ ,[L coJ^- bt uvtc.l*dd

#^o.t Qnxure rer,ltairr {al\e

v,

d-a-e,s n

of

d/,il^fle-

a*

I o\ (

nfu4 fla;tr
1rr ltr'l ce-te U&'W L ol.o ,e'"ol
po

ivr

ho11zo

q, 6* , 6y.52
I
fr

a +*;,L6il62--

dan -\fr- z - dirach'v'1

'- o

9A

's*'eJ'67

9-+Zz

G--?4

.(-

,ltrutuw
sXlf-_P*u,tre i;ii<ntu
P
,
_ dawnrvqd ifu'n-c*ton

ti-T 1Xnilqu- *{gt-}rau4


-(aret";uti&^'
z' i)zunatql'

-rh

bonrgs4 [q a d.lrtchcrt

q dfre&ons |aryu,e]+te
dru'r.at* t .or,thtetJ

<) noL vwr+ Alnuq )c and

@U*,fl'"1
U
-.--..-.--_

4ru

i^ d ,-"}.'*th/_

wc-!o,t, .|o{41,

b: io

H+{d"rus+o*c

,;r3*

n{,*l fr
0-t

low

sic6n'tfitu

lttst p,*rqx. Itr a

t|adn?-

yyllJae v1AhUI1n downvcat4 d;'rp.clt'on of


speci{,c *Yrr,tt'rd

ryd*t{: I*

ths^#*d'

tluid

a role

,tu ,::mFwtidc

uell ru rcnnFrecr?b)gdql&

KAtvi A L.C HO U D l-j A RY

5 5

i,3

MA

L.

aO

tl

09 784 2 3

8_]

?- ?a*n:t'{6-:qXO.S

l.b x to-3

(z\) ['=

t'l

s = q 5 o'u9 .o{ (t6o'- o" ) =


g. st
gA

tcos

lZOoo

CgLt) ?, Fxv
F = Al dq

---

-=-

x2X ro-3

x b/4y,

tr-

-L

o,9

- ?t

f : !Cg--- = C.qxo.l :o.09


du,
0

N/rn,

+. 3 mwt

te-t)

)"ur 2

, di = 1r'qnn
x1f x lo-3

aCeE0

enm Y

g.8l x l0-

@*uiq@

A{so,

T = 3to ,41

d.v = v -o =v

tq) ( = fq_+_ l,(-dg


/L,r4
d.,.= V-u

(s) P '

IrnlS

Cgeros'l t

A*- -P-=--tqKP,'.

t5T!

:
N/nn,

loox l03 Pa

tof = agz. ?1, + 2ro"

9 = 11a-oY
,. K:, gdP_
di?

=I

2o

KPa

=>

W=/(71/

le

=) (=qg1s"
( gl Dens,9 =

i(A.r4

NlYnt

Ar cHOUDHARY55

-o,99--, l-t :
A: 0,ZmL

6)GMA1L

tro'f

COir @784236981

se

du= (u'-*) -(t/*0)= v

v'.

.F rJr-li(u =) t*.tgr'".'0 =8 ('-q2


A
aM
0.3
lo 7x1o-t
-ru

9_g 9t),nbo- X- t=o

0.3

=)

y "LA

-3lo =

-Sl81-;-r\AN
5-r

C : 'At"-l
AA

Aq = t1n*z-

Lqa.n

\i*

2- q

^,

C#)-]

Qa(u'

#)

-trl4
t,norurc
__Sgala!a_Al__ow omu

-;4 ,,'i;a

ile

boilk

i,vr

@n-c^l

huff-f-s$LA

0 Uq"id qt vuY .-?vt*su're t

.t fr,*,

su*nu
\tqq'd
l,-v-

Lr-.=IA.t^)

?otnq

: I qt32r :

Sr

9"2 th

1,

Nn, hr = 5rtd4ro hL
s,hr -

Sr_hz

: 160

vnwt

e,*r^d;"n
U
S, h' =

Srh,
- Snhn
d"-t a- yi'"w lreuuYe,
Sh : csvt-*tav,*

Nso,

= Srhr
9,
=vrr = 9-

S,h,

W-'t'G

I hf

C.rnlg|.r44-^t]

+lurd

(&+ o. Qvu,,- 5r*suzl.)


|r'_

Us&&_

-h"q= hwS,^, (@ure

gPrag-. lt o. sc.qleq. qw;t/


v0
tE];cri*

q-^q"#,td)

P)

lor-- fl+ s\o'tu 1,1,v)* h",fu* a-l o. porvrt in a @


*te direcAtont
ituJe
rllae lnn il,)
a'
.\-tu'd a1 vu[ ho.r Lha auYnQ 'n%
i" o*te.l- wsrda a ce,t-talnn pru'ruie ia ahPlid * oy poivrt ,+hw

Pagcalt

in ffi fio g'rqcnatraad

gW

srhe^ poiml -lo

*l/'4

+ *"U

Nd
g-

Meg.sq\e-rwelrt

A,{osotvJe

zn*.o

uru fu doyte

utt

WLl<

O-t

_ corn btefr, yqtcuJra

vrd

-r1-@

ol3 2-( N"/rn- ( Pq


= lQ" l-pSL-AOo -r-Y.lrY 19
= \ o.3 rn Hro , lr qfKg