Sie sind auf Seite 1von 1

Katur:

Bapak ..
..
..

Margomulyo, 20 Agustus 2002

Kanthi anuju keagungan asma Allah subhanahu Wataala sarta kanthi


nenuwun Rahmad saha Ridla-Nipun, kula sakulawarga saparlu tindakaken
darmaning asepuh ing wilujengan Sepekenan wayah / yoga kula :

ELISA AJENG KUSUMAWARDHANI


kanthi ngawontenaken walimatul aqiqoh, mbenjing ing :
Dinten : Rabu malem Kamis
Tanggal : 21 mlm. 22 Agustus 2002
Pukul : 07.00 dalu
Kanthi puniko kula nyuwun karawuhan panjenengan ing griyo kula
saperlu kula suwun idi pengestunipun ingkang wilijeng ing hajad kula kasebat ing
nginggil punika. Kanthi karawuhan panjenengan kula ngaturaken agungipun
panuwun, kanthi pangiring, mugi keikhlasan panjenengan angrawuhi
undhangan kula, cinatheta dening Allah
dados amal ingkang manfaat donyo
dumugining delahan. Amin.

Kalim kula
Mutadji / Anton Wuryanto
Sakulawarga