Sie sind auf Seite 1von 3

DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, IIT GUWAHATI

FACULTY ADVISERS FOR B. Tech STUDENTS JOINED IN JULY 2010


S. No. Faculty Name

Roll No. of Students

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

AMARESH DALAL
ANOOP K. DASS
ARNAB KUMAR DE
ATANU BANERJEE
CHANDRAMOHAN SOMAYAJI
DEBABRATA CHAKRABORTY
DIBAKAR BANDOPADHYA
K. S. R. KRISHNA MURTHY
KARUNA KALITA
MANMOHAN PANDEY
NIRANJAN SAHOO
PINAKESWAR MAHANTA
P. MUTHUKUMAR
P. S. ROBI
RAJIV TIWARI
R. GANESH NARAYANAN
SACHIN D. KORE
SANTOSHA K. DWIVEDY
SASHINDRA K. KAKOTY
SATYAJIT PANDA
S. KANAGARAJ
S. SENTHILVELAN
SHRIKRISHNA N. JOSHI

10010301, 302, 303


304, 305, 306
307, 308, 309
316, 317, 318
319, 320, 321
322, 323, 324
325, 326, 327
328, 329, 330
331, 332, 333
310, 311, 312
334, 335, 336
337, 338, 339
340, 341, 342
343, 344, 345
346, 347, 348
349, 350, 351
352, 353, 354
355, 356, 357
358, 359, 360
361, 362
363, 364
365, 366, 313
367, 368

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

SUBHASH C. MISHRA
SUKHOMAY PAL
UDAY S. DIXIT
UJJWAL K. SAHA
VINAYAK KULKARNI
DEEPAK SHARMA
M. RAVI SANKER

369, 370, 314


371, 372
373, 374
375, 376, 315
377, 378
379, 380
381, 382

BTECH STUDENTS LIST [YEAR 2010]


S. No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Roll Number
10010301
10010302
10010303
10010304
10010305
10010306
10010307
10010308
10010309
10010310
10010311
10010312
10010313
10010314
10010315
10010316
10010317
10010318
10010319
10010320
10010321
10010322
10010323
10010324
10010325
10010326
10010327
10010328
10010329
10010330
10010331
10010332
10010333
10010334
10010335
10010336
10010337
10010338
10010339

Name
AAKASH JAISWAL
ABHISHEK KUMAR
ADITYA VIKRAM GUGLANI
AJAY CHANDRASHEKAR
ANGSHUMAN KASHYAP
ANKUR KUMAR SINGH
ARIJIT KUMAR RAY
ARITRA SASMAL
ARUN NAGER
ASHUTOSH PANDEY
AVINASH YADAV
B CHAITANYARAJ KIRAN
BABLOO KUMAR
BHASKAR BHATTACHARYYA
BHUKYA P K A SINGH NAIK
BISWAJIT BHARAT
BOYAPATI PREM KUMAR
BUDDE SANTHOSH CHANDRA
DEEPENDRA JEWARIA
DEVARSHI KUMAR RAI
DIVYANSH GUPTA
DUKHISHYAM SOREN
GAURVENDRA SINGH YADAV
GAUTAM PURI
JAI SINGH
JITENDER
JITENDRA KUMAR
JOSS DAIMARI
JYOTISHMAN SARMA
K KISHORE REDDY
KAPIL KRISHNAPADA GAIN
KARIDI SIDDHARTHA
KAUSHAL SETH
KESHAV KUMAR MEENA
LANJEWAR AMOL VASANT
LAVURI RAKESH
LERREL JOSEPH PINTO
M SRAVAN KUMAR
MANISH KUMAR AGARWAL

Email
j.aakash@iitg.ernet.in
kr.abhishek@iitg.ernet.in
a.guglani@iitg.ernet.in
a.chandrasheka@iitg.ernet.in
angshuman@iitg.ernet.in
ankur.singh@iitg.ernet.in
r.arijit@iitg.ernet.in
aritra@iitg.ernet.in
n.arun@iitg.ernet.in
p.ashutosh@iitg.ernet.in
y.avinash@iitg.ernet.in
kiran.bc@iitg.ernet.in
babloo.k@iitg.ernet.in
bhaskarb@iitg.ernet.in
b.naik@iitg.ernet.in
b.biswajit@iitg.ernet.in
boyapati@iitg.ernet.in
b.chandra@iitg.ernet.in
deependra@iitg.ernet.in
r.devarshi@iitg.ernet.in
divyansh@iitg.ernet.in
d.soren@iitg.ernet.in
gaurvendra@iitg.ernet.in
g.puri@iitg.ernet.in
jai@iitg.ernet.in
j.jitender@iitg.ernet.in
jitendra.kr@iitg.ernet.in
joss@iitg.ernet.in
jyotishman@iitg.ernet.in
kk.reddy@iitg.ernet.in
g.kapil@iitg.ernet.in
s.karidi@iitg.ernet.in
s.kaushal@iitg.ernet.in
keshav@iitg.ernet.in
l.vasant@iitg.ernet.in
lavuri@iitg.ernet.in
l.pinto@iitg.ernet.in
sravan.kr@iitg.ernet.in
a.manish@iitg.ernet.in

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

10010340
10010341
10010342
10010343
10010344
10010345
10010346
10010347
10010348
10010350
10010351
10010352
10010353
10010354
10010355
10010356
10010357
10010358
10010359
10010360
10010361
10010362
10010363
10010364
10010365
10010366
10010367
10010369
10010370
10010371
10010372
10010373
10010374
10010375
10010376
10010377
10010378
10010379
10010380
10010381
10010382

MATURU SIVATEJA
MD IDUL AHMED
MURTUZA SHERGADWALA
NARENDRA VUTLA
NAVDEEP SHARMA
NITIN KUMAR CHANDRAKAR
P NIKHIL REDDY
PANKAJ KUMAR
PRATEEK GUPTA
PRAVESH PAINKRA
RAHATGAONKAR A MUKUND
RAHUL VINOD UPPUTURI
RAJAT GUPTA
RAMNIWAS
RAVI KUMAR
RAVINDRA KUMAR MEENA
RISHI RAWAT
ROHAN RAJENDRA LONDHE
SAI VATSALYA MOKKA
SANDEEP ANAND SAXENA
SANDEEP VUDUKULA
SATISH KUMAR SAGAR
SHIVAM PORWAL
SHREEYASH UDAY LALIT
SHRIKANT PANDEY
SREE PRASANNA RAJAGOPAL
SUMAN DAS
SURAJ JAIN
TARUN JAIN
TUSAR RANJAN DEORI
TUSHAR THULKAR
VAIBHAV JAIN
VEDULA SHAILESH
VIKAS JAISWAL
VISHNU GANESH
VOORA SAI GOUTHAM
YUGAL CHITTARA
SIDDHARTH JAIN
JAYDEV KALIVARAPU
KATRE SUDHINDRA JITENDRA
PRATYUKSH BANSAL

maturu@iitg.ernet.in
idul@iitg.ernet.in
murtuza@iitg.ernet.in
n.vutla@iitg.ernet.in
navdeep.s@iitg.ernet.in
n.chandrakar@iitg.ernet.in
nikhil.r@iitg.ernet.in
kr.pankaj@iitg.ernet.in
prateek.g@iitg.ernet.in
pravesh@iitg.ernet.in
r.mukund@iitg.ernet.in
u.rahul@iitg.ernet.in
rajat.gupta@iitg.ernet.in
ramniwas@iitg.ernet.in
kumar.ravi@iitg.ernet.in
m.ravindra@iitg.ernet.in
r.rishi@iitg.ernet.in
l.rohan@iitg.ernet.in
s.mokka@iitg.ernet.in
sandeep.saxena@iitg.ernet.in
v.sandeep@iitg.ernet.in
s.sagar@iitg.ernet.in
p.shivam@iitg.ernet.in
s.lalit@iitg.ernet.in
p.shrikant@iitg.ernet.in
s.rajagopal@iitg.ernet.in
suman.das@iitg.ernet.in
j.suraj@iitg.ernet.in
j.tarun@iitg.ernet.in
tusar@iitg.ernet.in
t.thulkar@iitg.ernet.in
j.vaibhav@iitg.ernet.in
v.shailesh@iitg.ernet.in
j.vikas@iitg.ernet.in
v.ganesh@iitg.ernet.in
v.goutham@iitg.ernet.in
c.yugal@iitg.ernet.in
j.siddharth@iitg.ernet.in
jaydev@iitg.ernet.in
katre@iitg.ernet.in
pratyuksh@iitg.ernet.in

Verwandte Interessen