You are on page 1of 2

0

Neodredjeni izraz
1. Izracunati limese

cos x 1 L.P.
sin x L.P.
cos x
1
= lim
= lim
=
x0
x0
x2
2x
2
2
1
x
ln(1 + x) + (x + 1)ex cos x L.P.
1+x + (x + 2)e + sin x
=3
(b) lim
=
lim
x0
x0 ex ln(1 + x) x
ex x ln(1 + x) 1
1+x
(a) lim

x0

(c) lim

x0

sin 3x 3 sin x
=
x3 + x4

Neodredjeni izraz
2. Izracunati limese

ex L.P.
ex
ex L.P.
= lim
= lim
= +
2
x+ 2x
x+ 2
x+ x
ln(sin 5x) L.P. 5
ctg 5x L.P. 25
sin2 3x L.P. 25
2 3 sin 3x cos 3x x
(b) lim
=
lim
=
lim
=
lim
: = = 1
2
x0 ln(sin 3x)
3 x0 ctg 3x
9 x0 sin 5x
9 x0 2 5 sin 5x cos 5x x
(a)

(c)

lim

ln2
=
x+ x3
lim

Neodredjeni izraz 0
Ovakve limese dovodimo prvo u oblik

0
0

ili

pa tek onde primjenjujemo Lopitalovo pravilo.

3. Izracunati limese
(a) lim x2 ln x = lim

ln x

L.P.

x0

1
x
2
x0 3
x

= lim

x0 12
x

=0

(b) lim x ln2 x =


x0

Neodredjeni izraz


1
1

2
x
x tg x

1
1

x2
x tg x

4. (a) lim

x0

lim

x0

1
tg x x L.P.
cos2 x 1
=
lim
2
x0 2x tg x + x2
x0 x2 tg x
cos x

= lim

1 cos2 x L.P.
sin 2x
2 cos 2x
1
L.P.
= lim
= lim
=
x0 x sin 2x + x2
x0 sin 2x + 2x cos 2x + 2x
x0 4 cos 2x 4x sin 2x + 2
3


2
2x 1
2
(b) lim
+
= =
x0 x(e4x 1)
2x2
3
= lim

Neodredjeni izraz 00
5. Izracunati limese
(a) lim xx
x0

Neka je y = lim xx , ako sada logaritmujemo predthodnu jednakost, dobijamo ln y = lim x ln x


x0

ln y = lim

x0

ln x
1
x

a ovo je neodredjeni oblik

x0

pa se sad moze primjeniti Lopitalovo pravilo i vrijedi

lim x = = 1.

x0

(b) lim x ln(ex 1) = = e


x0

Neodredjeni izraz 1

1
ln( 2 sin x)
x/4
6. lim ( 2 sin x)
ln y = lim
, a ovo je sada neodredjeni oblik
x 4
x 4
x /4
Lopitalovo pravilo.
1

0
0

i mozemo primjeniti

Neodredjeni izraz 0
7.

lim
(tg x)ctg x ln y =

x 2

lim
x/2

ctg x ln tg x =

lim
x/2

ln(tg x)
1
ctg x

lim
x/2

ln(tg x)
= = 1
tg x