Sie sind auf Seite 1von 18

Knauf suha buka i zidne obloge

W611
W624
W631
W623

W61

Suha buka s Knauf ploama


Suha buka s termoploama MF (min. vuna)
Suha buka s termoploama PS (stiropor)
Zidna obloga s CD profilima 60/27

W625 Zidna obloga s CW profilima, jednoslojna obloga


W626 Zidna obloga s CW profilima, dvoslojna obloga
W653 Zidna obloga s CW profilima, masivne GK ploe

Stranica
2-3
4
5
6-13

Stranica
14
15-16
17
18

Tehniki podaci
Toplinska zatita
Zvuna zatita
Detaljni prikazi

Konzalna optereenja
Utroak materijala
Raspisni tekstovi
Konstrukcija i montaa

Knauf d.o.o. Zagreb


HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 21, Tel.: (01) 3094 900, 3094 901, Fax: (01) 3094 904
e-mail: knauf@knauf.hr - Internet: http://www.knauf.hr

Tehniki podaci

Zidne obloge

W61

Zidne obloge
BEZ vatrozatite

Tehniki podaci

W61

Toplinska zatita

W61

Zvuna zatita

Zahtjevi i potvrde prema


normi NORM B8115

W61

Zidne obloge

F12

V-izrezi / paralelni ljebovi

W612

Zidna obloga

elini profili, samostojea konstrukcija

W623

Zidna obloga

elini profili, samostojea konstrukcija

W625

Zidna obloga

elini profili, samostojea konstrukcija

10

W626

Zidna obloga

elini profili, samostojea konstrukcija

11

W653

Predzidne instalacije

W61

12

Posebni detalji

Dilatacijski spojevi

13

W61

Konzolna optereenja

W61

14

Utroak materijala

Zidne obloge

15

W61

Zidne obloge
BEZ vatrozatite

Knauf Trockenunterbden
Utroak
materijala

16

W61
F12

Knauf Trockenunterbden
Raspisni
tekstovi

W61
F12

Raspisni tekstovi
Poz.

.............

.............

.............

.............

.............

.............

Opis

Koliina

Jed. cijena

Uk. cijena

Suha buka
Jednostruka zidna obloga (suha buka) / zidna obloga s toplinskom izolacijom*
na odgovarajuoj podlozi lijepljenjem s Knauf Perlfix / Fugenfller*.
Visina zida: .................... m
Podloga: ....................
Izolacija debljine: .................... mm
Obloga: Knauf ploe 12,5 mm / Knauf impregnirane ploe 12,5 mm
/ Knauf termoploe MF / Knauf termoploe PS*
s / bez* kairane parne brane na ploi iz PE - folije / AL - folije*.
Montaa: s Perlfix ljepilom / tankoslojno s Fugenfller / na trake iz Knauf ploa
12,5 mm*
Sistem: Knauf suha buka W 611 / Knauf termoploe
MF W 624 / Knauf termoploe PS W 631*
.................... m2

.................... kn

.................... kn

Zidna obloga uvrena za zid


Zidna obloga s elinom potkonstrukcijom iz pocinanih Knauf CD i UD profila.
Izolacija debljine: .................... mm
Potkonstrukcija iz Knauf CD profila 60/27 uvreni za zid s akustinim ovjesom /
direktnim ovjesom*.
Obloga: jednostruka / dvostruka*
iz Knauf ploa 12,5 mm / Knauf impregniranih ploa 12,5 mm *
s / bez* kairane parne brane na ploi iz PE - folije / AL - folije*.
Sistem: Knauf zidna obloga W 623
.................... m2

.................... kn

.................... kn

Samostojea zidna obloga iz Knauf ploa


Zidna obloga s elinom potkonstrukcijom iz pocinanih Knauf CW i UW profila.
Izolacija debljine: .................... mm
Potkonstrukcija iz samostojeih Knauf CW profila 50 / 75 / 100 mm.*
Razmak do zida (meuprostor): .................... mm
Obloga: jednostruka / dvostruka*
iz Knauf ploa 12,5 mm / Knauf impregniranih ploa 12,5 mm *
s / bez* kairane parne brane na ploi iz PE - folije / AL - folije*.
Sistem: Knauf zidna obloga W 625 / W 626*
.................... m2

.................... kn

.................... kn

Samostojea zidna obloga iz Knauf masivnih ploa


Zidna obloga s elinom potkonstrukcijom iz pocinanih Knauf CW i UW profila.
Izolacija debljine: .................... mm
Potkonstrukcija iz samostojeih Knauf CW profila 75 / 100 mm.*
Razmak do zida (meuprostor): .................... mm
Obloga: jednostruka iz Knauf masivnih ploa debljine 25 mm.
s / bez* kairane parne brane na ploi iz PE - folije / AL - folije*.
Sistem: Knauf zidna obloga W 653
.................... m2

.................... kn

.................... kn

.................... m2

.................... kn

.................... kn

.................... m2

.................... kn

.................... kn

Ukupno

.................... kn

Doplata za spoj sa zidom


Spoj sa zidom, redukcijski i klizni do 20 mm,
kao doplata za navedenu zidnu oblogu / suhu buku*,
gore / bono / po obodu.*
Revizijska vrata - standardna izvedba
Revizijska vrata za zidnu oblogu.
Okvir iz profiliranog aluminija, ispuna vrata iz Knauf ploa.
Deblijna obloge: 12,5 mm / 25 mm*
Dimenzije vrata ( x v): .................... x .................... mm
Proizvod: Knauf revizijska vrata W 250

* Prectrati nevaee podatke

17

Konstrukcija i montaa

Knauf zidne obloge

W61

Konstrukcija
Knauf zidne obloge bez potkonstrukcije nazivaju se suha
buka. Standardne Knauf ploe ili Knauf termoploe MF ili
PS montiraju se lijepljenjem na zidove prosjene upojnosti s ljepilom Knauf Perlfix ili tankoslojno s Knauf
Fugenfller.
Za veu sigurnost i pouzdanost izvedbe se kod jako
upijajuih podloga ili kod podloga iz raznih vrsta materijala preporua temeljni disperzijski premaz - Knauf
Grundiermittel, a kod slabo upijajuih, glatkih povrina

(n.pr. beton) preporua se prethodni premaz koji sadri


kvarcni pijesak - Knauf Betokontakt.
Knauf zidne obloge s elinom potkonstrukcijom izrauju se
iz CD i UD profila i jednostrano uvrenih Knauf ploa.
Obloga se moe izvesti s jednim ili dva sloja Knauf ploa.
Dvoslojno oblaganje pri meusobnom razmaku CD profila
od maks. 62,5 cm osigurava otpornost na udarac od lopte.
Potkonstrukcija se kod samostojeih zidnih obloga
(W625/W626/W653) uvruje za bone zidove te za

strop i pod prostorije. U uplji meuprostor izmeu obloge


i zida odn. unutar profila mogue je poloiti izolacijski
materijal za zvunu i toplinsku zatitu te provoditi razne
instalacijske vodove (struja, voda, plin ...).
Dilatacijske spojeve zgrade treba prenijeti na konstrukciju
zidnih obloga. Kod neprekidnih zidnih obloga potrebno je
u razmaku od ca. 10 m ugraditi dilatacijske spojeve
(prema normi NORM B 3415).

se preporua temeljita primjena brtvenog kita. PE brtvena


traka u pravilu ne zadovoljava takvim zahtjevima. Rubne
eline profile treba odgovarajuim uvrsnim elementima
(tipli-vijci) montirati za masivne dijelove zgrade. Kod
montanih bonih graevinskih elemenata uvrenje se
izvodi sa za tu svrhu predvienim sredstvima (posebni
tipli). Razmak uvrenja je 1 m, na zidovima treba
predvidjeti min. 3 uvrsna mjesta.
Potkonstrukcija
Rubni UW profili (W625/W626/W653) odn. UD profili
(W623) uvruju se prema NORM DIN 18 182 Teil 1 za
strop i za pod. Okomiti CW profili se uvruju na spoju s
bonim zidovima. Okomiti CW profili se postavljaju i montiraju na meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm
(W625/W626) odn. 100 cm (W653) u prethodno uvrene UW profile prema NORM DIN 18 182 Teil 1. Kod zidne
obloge W623 okomiti CD profili se postavljaju i montiraju na
meusobnom osnom razmaku od 62,5 cm u prethodno
uvrene UD profile prema NORM DIN 18 182 Teil 1. Kod
zidne obloge W625 se kod keramikih obloga meusobni
osni razmak okomitih profila treba smanjiti na maks. 42 cm.

Izolacijski materijal
Prema potrebi i zahtjevima za zvunom i/ili dodatnom
toplinskom izolacijom se u uplji meuprostor izmeu
obloge i zida moe postaviti odgovarajui izolacijski
materijal.
Obloga
Oblaganje potkonstrukcije se izvodi s Knauf ploama
postavljenim u okomitom poloaju, pri emu se kod zidnih obloga tipa W625/W626/W623 ostavlja ca. 1 cm
razmak od poda do ploe. Zidna obloga W653 se moe
oblagati s ploama poloenim u vodoravnom smjeru.
Okomiti spojevi ploa kod dvostruke obloge moraju biti u
meusobnom pomaku za 62,5 cm (W626/W623).
Razmaci vijaka (mm)
Sistem
1. sloj
2. sloj
W623
250
750
250
W625
250
W626
750
250
W653
250

Postupak rada
Spojeve Knauf ploa treba ispuniti s odabranim materijalom
i pustiti da se stvrdne i osui. Nakon toga se viak
materijala skine gleterom a spoj se zavrno pregleta.
Rezani rubovi Knauf ploa i rubovi Knauf termoploa se
obavezno obrauju s bandanom trakom. Kod dvostruke
obloge potrebno je ispuniti spojeve prvog sloja ploa, a
spojeve drugog sloja Knauf ploa treba temeljito zavrno
obraditi. Vidljive glave vijaka treba isto tako pregletati i
zavrno obraditi. Kod povrina za koje postoje posebni
zahtjevi u pogledu ravnine i glatkoe zavrnog sloja,

potrebno je nakon obrade spojeva itavu povrinu pregletati


s Knauf Board Finish ili s Knauf Readyfix masom za
izravnavanje.
Napomena
S gletanjem odn. obradom spojeva gipsanih ploa treba
zapoeti nakon to je iskljuena mogunost promjene
dimenzija ploa usljed n.pr. promjena temperature i vlage
u prostoru, postavljanja estriha ili radova bukanja i sl..
Temperatura prostora u kojem se radi ne smije biti nia od
ca. +10C, pri tome temperatura zraka okoline i temperatura objekta ne smije biti nia od ca. +5C.

buke: Knauf strukturne buke, n.pr. buke iz umjetnih


smola, tankoslojne buke, gletmase poput Knauf Board
Finish ili Knauf Readyfix, mineralne buke uz prethodnu
obradu spojeva s papirnatom bandanom trakom.
Tapete: Papirnate, tekstilne i plastine tapete.
Keramike ploice
Alkalne obloge poput vapnenih boja, vodeno staklo i
silikatni premazi nisu podobni kao premazi na podlozi
od gisanih ploa. Disperzijske silikatne boje mogu se
primijeniti uz odgovarajuu preporuku proizvoaa boja,
te uz strogo pridravanje njihovih uputa.

Napomena
Povrine iz gipsanih ploa koje su due vrijeme
izloene svijetlu mogu poutjeti i nakon premaza, stoga se
preporua pokusni premaz preko vie ploa i pregletanih
spojeva. Pouzdana mjera sprjeavanja pojave opisane
pigmentacije je nanaanje posebnih zatitnih temeljnih
premaza na gipsane ploe.

Montaa
Suha buka / zidne obloge
Knauf ploe se lijepe na ravnu i vrstu zidnu podlogu s
Knauf Fugenfller tankoslojnim postupkom. Fugenfller se
nanaa s nazubljenom lopaticom po rubovima i na sredini
gipsane ploe. Na neravnim zidovima se Knauf ploe lijepe
s Knauf Perlfix ljepilom. Ljepilo se nanaa na zid u razmaku
od ca. 25-35 cm na mjestima rubova i sredine ploe koju
treba lijepiti. Na zidovima s velikim neravninama prethodno
se lijepe trake od Knauf ploa (irine ca. 100 mm) kod
rubova i u sredini ploa s Perlfix ljepilom kako bi se
izradila ravna podloga. Zatim se s Fugenfller tankoslojno
lijepe Knauf ploe za prethodno postavljene trake iz
gipsanih ploa.
Knauf termoploe MF treba s Fugenfller lijepiti u
tankoslojnom postupku, a neravnine podloge treba s
ljepilom Perlfix prethodno izravnati.
Zidne obloge s potkonstrukcijom
Sve profile koji su u dodiru s bonim zidovima i s podom
odn. stropom treba prije montae obloiti samolijepivom
PE brtvenom trakom odgovarajue irine ili se nanaa
poseban brtveni kit. Kod zahtjeva za zvunom izolacijom

Obrada spojeva
Vrste materijala za gletanje
Runa obrada spojeva ploa s Knauf Uniflott standardni ili
impregnirani ili s Knauf Fugenfller s bandanom trakom.
Knauf Jointfiller Super primijenjuje se kod strojne obrade
spojeva. Impregnirani Uniflott je dodatno vodoodbojan, a
bojom je prilagoen zelenoj impregniranoj Knauf ploi.
Gletmase Knauf Finish Pasts ili Knauf Readyfix koriste se
za zavrno gletanje/izravnavanje spoja prije zavrnog
premazivanja povrine.

Obrada povrine
Prije premazivanja ili nanoenja zavrne zidne obloge.
Knauf ploe treba premazati temeljnim premazom. Pri
tome treba voditi rauna o usklaenosti temeljnog i
zavrnog premaza odn. zavrne obloge, te se treba
ravnati prema uputama pojedinih proizvoaa materijala.
Na Knauf ploe moe se nanijeti slijedee:
Premazi: Vodopostojane plastino-disperzijske boje,
viebojni premazi, uljne boje, boje na bazi alkidnih
smola i polimernih smola, poliuretanski lakovi (PUR),
epoksidni lakovi (EP) ovisno o podruju primjene i
zahtjevima.

Zadravamo pravo tehnikih izmjena, uvijek vrijedi najnovije izdanje tehnikog lista. Nae jamstvo odnosi se na besprijekornu kakvou naih proizvoda. Konstruktivna, statika i graevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se jedino ostvariti ako je osigurana iskljuiva primjena
sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog programa ili izriito preporuanih proizvoda. Podaci o potronji, koliini i nainu rada iskustveni su podaci, te ih se u sluaju veih odstupanja u praksi ne moe bez daljnjega primijeniti.
Sva prava pridrana. Za sve izmjene, pretampavanja i fotomehaniku reprodukciju (u cjelini ili djelomino) potrebna je izriita suglasnost poduzea Knauf Ges.m.b.H.

Izdanje: listopad 2001.

18

W61 / dtsch. / A / 10.99 / FB / D


W61 / kro. / HR / 10.01 / GA / A

Das könnte Ihnen auch gefallen