Sie sind auf Seite 1von 4

Oblaganje potkrovlja

D61

Tehniki podaci
Vatrozatita, toplinska izolacija
Konstrukcija i montaa

D611 Oblaganje potkrovlja F30/F60


na drvenoj potkonstrukciji

D612 Oblaganje potkrovlja F30/F60


na metalnoj potkonstrukciji

Knauf d.o.o. Zagreb


HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 21, Tel.: (01) 3094 900, 3094 901, Fax: (01) 3094 904
e-mail: knauf@knauf.hr - Internet: http://www.knauf.hr

Potkrovlje

Drvena potkonstrukcija

D611

Potkrovlje

Metalna potkonstrukcija

D612

Konstrukcija i montaa

D61

Knauf - obloge za potkrovlja


Konstrukcija
Knauf-obloge uvruju se za drvenu potkonstrukciju iz
montanih letvi (sistem D611), ili za metalnu potkonstrukciju iz pocinanih montanih CD profila (sistem
D612). Potkonstrukcija se direktno uvruje za grednike odn. za krovnu kosinu i parapet.

Dilatacijske spojeve objekta treba prenjeti na


potkonstrukciju i oblogu.
Kod duljina veih od 15 m i kod naglih suenja
stropova potrebno je ugraditi dilatacijske spojeve.

Sve spojeve s graevinskim dijelovima koji su u


dodiru s vanjskim zrakom treba u potpunosti zatititi
od utjecaja vjetra i kie.

Potkonstrukcija
Uvrenje s elementima za direktan ovjes ili drvene
letve neposredno za grednike odn. za krovnu kosinu
od drva (sistem D611).
Uvrenje za druge vrste materijala izvodi se prikladnom opremom prema vrsti materijala.
Razmaci uvrenja: vidi tablica D611/D612.
Montane letve (D611) odn. montane profile
(D612) pomou direktnih ovjesa nivelirati i uvrstiti.
Osni razmaci letvi/profila: vidi tablica D611/D612.

Vijci za uvrivanje Knauf-ploa na drvenu i metalnu


potkonstrukciju

Oblaganje
Postavljanje Knauf-ploa izvodi se popreno prema
smjeru polaganja montanih letvi (D611) odn. montanih profila (D612). elni spojevi ploa su
meusobno pomaknuti za min. 400 mm i poklapaju se s montanim letvama/profilima. elne rubove
treba prije njihove obrade s Uniflott-om zakositi.
Ploe se uvruju poevi od njihove sredine ili
jednog od kuteva kako bi se izbjeglo mogue izvijanje. Ploe prilikom uvrtanja vijaka treba vrsto
pritisnuti za potkonstrukciju. Primjenjuju se vijci
prema opisu u tablici.
Na stropnim povrinama i kod krovnih kosina razmaci uvrtanja vijaka iznose maks. 170 mm, a na
okomitim povrinama maks. 250 mm. Kod vieslojnog oblaganja se za prvi sloj moe koristiti trostruki
razmak uvrtanja ako se drugi sloj ploa montira
istoga dana.

Tehnika obrada spojeva


Runa obrada spojeva s Knauf-Uniflott, s Knauf-Fugenfller Leicht ili s Knauf-Joinfiller-Super uz primjenu
bandane trake, uputene glave vijaka takoer treba
pregletati. Kod dvostruke obloge potrebno je obraditi
spojeve prvog sloja ploa. Ako je predvien lijevani
asfaltni estrih, spojeve gipskartonskih ploa treba
obraditi odn. gletati tek nakon postavljenog
estriha.
Tijekom gletanja temperatura prostora ne smije biti
nia od +10C, a vanjska temperatura zraka i
graevinskog objekta min. +5C.
Iz konstrukcijskih razloga potrebno je prijelazni dio
izmeu stropa i kosine te izmeu kosine i parapeta
neizostavno obraditi s papirnatom bandanom
trakom.

Obrada povrine
Prije nanoenja zavrnog premaza ili obloge, gipskartonske ploe treba premazati odgovarajuim
temeljnim premazom prema vrsti zavrne obrade.
Na Knauf-ploama dozvoljene su slijedee zavrne
obrade povrina:
Premazi: sintetske disperzijske boje, buke iz umjetnih smola, uljne boje, mat-lakovi, boje iz alkidnih
smola, boje iz polimeriziranih smola, poliuretanski
lakovi (PUR), epoksidni premazi (EP).
Tapete: papirnate, tekstilne i sintetske tapete.
Vapnene, staklene i silikatne boje nisu pogodne kao
premazi na podlogama iz gipskartonskih ploa.
Disperzijsko-silikatne boje mogu se primijeniti jedino
uz preporuku proizvoaa boje.
Na povrinama iz gipskartonskih ploa koje su due
vrijeme izloene utjecaju svjetla mogue je probijanje
pigmenata iz kartona kroz zavrni premaz. Preporua
se pokusni premaz preko nekoliko ploa, ukljuujui i
gletana podruja. Eventualno probijanje pigmenata
moe se pouzdano sprijeiti jedino nanaanjem posebnih temeljnih premaza.

Montaa

Debljina ploe

na drvo

na metal

15 mm

TN 35

TN 25

2 x 15 mm

TN 35 + TN 55

TN 25 + TN 45

Zadravamo pravo tehnikih izmjena. Nae jamstvo se odnosi na besprijekornu kakvou naih proizvoda. Konstruktivna, statika i graevinsko-fizikalna svojstva Knauf sistema mogu se jedino ostvariti ako je osigurana iskljuiva primjena sistemskih komponenata iz Knauf proizvodnog
programa ili izriito preporuanih proizvoda. Podaci o potronji, koliini i nainu rada iskustveni su podaci, te ih se u sluaju odstupanja u praksi ne moe bez daljnjega primijeniti.
Sva prava pridrana. Za sve izmjene, pretampavanja i fotomehaniku reprodukciju (u cjelini ili djelomino) potrebna je izriita suglasnost poduzea Knauf Ges.m.b.H.

Izdanje: travanj 2001.

D61 / kro. / HR / 04.01 /GA / A

Das könnte Ihnen auch gefallen