Sie sind auf Seite 1von 18

1

Abraham-Hiks - Abrahamova radionica Chicago-Ilinois


2008.
Dobro jutro. Ekstremno smo zadovoljni to ste ovdje sa nama.
Odlino je sastajati se radi zajednikog stvaranja, zar ne?
Da!
Znate to hoete?
Da.
Uivate li u ekspanziji svoje elje?
Da!
Dobro je.
Ovo je vrhunac zajednikog stvaranja!
Znate li da ste mnogo vie nego ono to trenutno vidite, u svojim
fizikim tijelima?
Znate li da ste Vi, u svojim fizikim tijelima, samo produetak mnogo
ire Energije Izvora?
Da li shvatate da taj iri, nefiziki dio vas, Izvor koji je u vama,
konstantno tee kroz vas i da je nemogue da se odvojite od njega?
Da li shvaate da je taj nefiziki, iri dio vas, u velikom dijelu
odgovoran za ono to vam se deava itavog dana , svakog dana?
Zato to kontinuitet onoga to si ti, je dubok.
Ti si Energija Izvora u fizikom tijelu. Mnogi od vas to ne shvaate. Vi
kaete:
"Ako je to istina, zato mi onda ne ide bolje u ivotu? Ako sam ja
Energija Izvora u fizikoj formi, zato mi onda Aneli ne pjevue na
uho?
Hoemo da znate, da u svakom trenutku, dobrobit koja ste zapravo vi i
koja vas okruuje, koja proima sve, obje hemisfere: fiziku i nefiziku,
ta dobrobit uvek tee prema vama i kroz vas. Srazmjerno stupnju
vaeg doputanja te dobrobiti, vi viate dokaze u vaem ivotnom
iskustvu.
esto, dok posmatrate detalje onoga to se odvija u vaem ivotnom
iskustvu, osjeate da sigurno postoje neki vanjski faktori, sile i
okolnosti, koje vas sprijeavaju da imate dobrobit, za koju kaemo da
vam pripada. Jer, kada dobrobit ne tee ka vama, kada novac ne tee
lako u vae iskustvo, ili vas neto strahovito boli u tijelu, ili vam je neko
slomio srce, ili neto to jako elite jednostavno ne dolazi, znamo da
vam se ponekad ini i imate osjeaj, jer jarko elite suprotno od toga,
da postoji neto van vas, to sprijeava dobrobit u vae iskustvo.
Meutim, mi elimo da shvatite da ne postoji nikad nita osim vas, to
sprijeava dobrobit da potee ka vama. Priznajemo, esto se raate u
sredini gde dobrobit ne tee: vai roditelji su vodili teak ivot, ili je
okolina bila inficirana tjeskobom, tako da ste vi, jo od svog djetinjstva

poeli da posmatrate detalje odreene okoline koja vas je okruivala, i


mi priznajemo, prirodno je da zbog toga to ste konstantno posmatrali
odreene detalje, da ste uspjeli da istrenirate svoju vibraciju u vibraciju
konstantnog otpora dobrobiti, koja bi tu svakako bila u suprotnom.
I mnogi od vas kau:
Da! Upravo o tome govorimo! Zato bismo se mi, male bebe, rodili u
takvim okruenjima, gde bi se istrenirali na vibrciju otpora? Kako mala
beba moe da se istrenira na vibraciju koja je spreava da doputa
dobrobit?
A mi kaemo: ta beba, koja izgleda i ini se tako maleno i tanano, je
ustvari genije Izvora Energije namjernog stvaranja, koja je pristupila
ovom fizikom iskustvu, ne brinui za kontrast, ek ne trudei se ni da
ga izbjegne, ak ta vie grlei kontrast, prihvaajui ga, znajui da je
iz kontrasta UVIJEK roena kristalna jasnoa boljitka, napredka. Zato su
najvei majstori vae planete najee roeni ba u situacijama i
okolnostima gdje vrvi od kontrasta! Stvari koje su htjeli svuda oko njih,
stvari koje nisu htjeli- svuda oko njih!
Recimo da ste vi, ili neko koga znate, roeni u sredini veoma snanog
kontrasta, mi elimo da znate: da taj kontrast ne slui samo vama i
vaem napretku, koji moete iskoristiti i proivjeti ak i sada dok ste jo
u ovom fizikom tijelu, ve slui i masovnoj svijesti i svakako svemu to
jeste, to ste upravo vi.
Izvor Energije Vi, ostaje nefiziki fokusiran, dok dio vas pristupa u ovo
fiziko tijelo, a kontrast vam pomae da znate ta je ono to ne elite,
to vas tijera da shvatite ta je ono to zaista elite. Ponekad zaista
znate to je ono to ne elite, i to je ono to zaista elite. A ponekad
otprilike znate to je ono to ne elite, i otprilike znate to je ono to
elite. Kontrast uvek izaziva fokus vae vibracije. Bilo da govorite na
glas, ili uope uobliite u rijei ono to sada znate da elite zbog
kontrasta koji ste proivjeli, vi non stop emitujete vibracioni signal
toga.
Mnogi od vas kau:
Ah taj vibracioni signal! Vibracioni signal Mo misliti, to mi ne znai
nita
A mi kaemo: to vam znai apsolutno SVE. Zato to ivite u
vibracionom Univerzumu, kojim upravlja Zakon Privlanosti, koji reagira
na ponuene vibracije, sortira ih, filtrira i vraa vam u iskustvo
manifestacije koje su sline vaim vibracijama. Zato je bitno da
shvatite da vi jeste vibraciona bia, koja konstantno emitiraju
vibracijske signale svojih elja. A evo neto to je veoma vano, a vi ste
to moda zaboravili: kada iz toke svoje ljudske forme ponudite
vibraciju onoga to elite, jer znate ta je ono to ne elite, a samim
tim znate to je ono to elite, tako da vi ne moete razmiljati o
nijednoj temi, a da vam se pri tom ne jave, u jednakoj mjeri,
komponente onoga to elite, i onoga to ne elite, koje se vibraciono
pojavljuju u vaem iskustvu.
2

Ako nemate dovoljno novca, vi traite vie, srazmerno onome koliko ga


nemate. Ako ste malo bolesni, vi traite da ozdravite, dudue ne toliko
intenzivno, a ako ste teko bolesni, vaa elja za ozdravljenjem je
ogromna, proporcionalna vaem stupnju bolesti. Ako ste fokusirani u
vaem fizikom iskustvu, proporcija onog to ne elite, prezentirana je
vibracionim ekvivalentom onoga to elite. Da li shvaate to?
Govorili vi to na glas ili ne, vi to emitirate konstantno. A kada se to
deava, va nefiziki dio Energije Izvora poklanja neprikosnovenu,
potpunu panju toj vaoj novo pridodanoj, verziji elje koju ste poeljeli,
dok se vi, u vaoj nefizikoj toki postojanja proirujete do tog novog
mjesta, upravo u tom trenutku. A kada se to desi, to znai da se
vibracija veeg diela vas promijenila, a to je zaista vei deo vas, veni,
nefiziki dio vas. Kako je to dobro! A sve zbog kontrasta koji ste upravo
proivjeli.
A kada biste se vi, koji ste upravo proiveli taj kontrast, mogli pridruiti
veem dijelu vas, u vibraciji onoga to ste zatraili, poeljeli, doivjeli
biste uzbudljiv trenutak u tom trenutku.
Meutim esto to ne uinite
(smijeh)
ee, umjesto da shvatite to je ono to ne elite, i samim tim
shvatite to je ono to elite, umjesto da okrenete svoju panju ka
onome to elite, vi nastavljate da udarate u ritmu onoga to ne elite,
to u sutini nije loa stvar, ali ako nastavite ne slui vam ba najbolje.
ta se tu u stvari desilo: ivot vas je pogurao na rast i proirenje, na
ekspanziju, a vi niste uhvatili ritam i krenuli! ivot vas je pogurao da
postanete vie od onoga to ste trenutno, a vi, nastavljate da
pravdavate zato ste to poeljeli, nastavljate da pravdate zbog ega to
zasluujete, nervirate se zbog injenice to odmah sad niste vie,
depresivni ste to nemate ono to hoete, alite se tko sve dobija to
to vi nemate, konstantno naglaavate koliko je grozno biti ovdje, nego
na mestu gde elite da budete, alite se to ste jo uvijek ovdje, i
objanjavate koliko ste ve dugo tu, primjeujete i druge ljude koji su
na istom mjestu, oformljavate grupe koje se ale to su ovdje, a htjeli
bi biti tamo! On-line chat-grupe:
MI SMO OVDjE !
MI SMO OVDjE !
MI SMO OVDjE !
A oni ljudi tamo, ma sigurno su zgrijeili!
3

Oni sigurno varaju!


Oni sigurno valjaju drogu!
Ma roeni su sa tim!
Sigurno ne zasluuju vie nego ja!
A ja ne dobijam to!
JA NE DOBIJAM TO!
JA NE DOBIJAM TO!
JA NE DOBIJAM TO!
GDJE JE MOJA MANIFESTACIJA?
GDJE SU MOJE ELJE?
GDJE SU MOJE STVARI?
Ti stoji, neelei to , u vibraciji koja te tjera da trai, ali ti ne trai iz
toke imanja, ti trai iz vibracije nemanja!
To je normalno, zar ne? Kada nema neto to eli, sa tog mjesta
nemanja ti e to zatraiti, ali osjeti koliko si zaglavljena u toj vibraciji
nemanja neeg to ti je potrebno:
Nemam to a treba mi!
Nemam to a treba mi!
Nemam to a treba mi!
Hou to! Gdje je?
Hou to!
Gdje li je vie?
Osjeti koliko je samo ta vibracija suprotna od vibracije : ja imam neto
to elim.
Ovo je jako bitan dio koji elimo da uje, jer je ovo dio koji objanjava
4

svaku emociju koju si ikad osjetila, u momentu kada zatrai neto,


Izvor u tebi, se spoji sa vibracijom tvoje elje. A ako se ti ne spoji,
osjeti diskonekciju. Hajde da sada ovo objasnimo na nain na koji e
bolje shvatiti: ako ne trai vie od onoga to ve ima, u smislu da ne
alje Izvor u tebi na nova vibraciona mjesta u tvoje ime, onda moe
stajati gdje jesi i ne osjeati nikakav raskol. Meutim, trik je u tome to
je itav Univerzum postavljen tako da te tjera na konstantno proirenje.
Ne moe stajati mirno.U svekom momentu, bez obzira gde stoji,
postoji kontrast koji te tjera da se proiruje. I ako ne krene sa
ekspanzijom i rastom, automatski osjea otpor rastrganosti.
Kada si u stanju velike radosti znai da si se proirila, i u ovom
momentu misli, ti si otila zajedno sa ekspanzijom. Kada osjea ljubav,
znai da si krenula zajedno sa ekspanzijom i u tom trenutku svoje misli,
ti si otila sa milju ljubavi. Kada osjea zanimanje za neim,
uzbuenje, strast, kada si u harmoniji, kada prati ivot, kada si
napaljena na ivot, to samo znai da si otila ruku pod ruku sa
ekspanzijom, proiruje se, raste, i trenutno ne radi ono to esto
radi i to te spreava da bude ono to zaista jesi.
Ali, ako u bilo kom momentu osjeti frustraciju, bijes ili strah, ako
osjeti nemo, ako osjeti te negativne emocije koje su ti odvratne, to
samo znai da trenutno ima neto to se odvija u tvom umu,
verovatno non stop blebee o tome,
pie blogove o tome, tvita o tome
(smijeh)
Znai da se u tvom umu trenutno deava neto zbog ega nisi ni blizu
onome to zaista jesi, a negativna emocija koju osjea je tvoj indikator
tvoje sopstvene separacije. Separacija je presnana rije, ali njome
elimo da ti skrenemo panju. Kada osjea negativne emocije, to
jednostavno znai da ne prati korak sa sobom. Postoje neke vane
stvari da zna u vezi toga: kad te ivot ne bi tjerao na ekspanziju, ne bi
bilo nikakvog koraka da prati, i ti kae:
Da, upravo je to moja poanta! Da nema kontrasta ja se ne bi morala
ekspanzirati, i ne bi morala pratiti taj korak sa sobom!
A mi kaemo: nema anse! Jer ti jednostavno ne moe stajati u sred
vedskog stola koji te konstantno tjera na ekspanziju. Mi smo svi
vjeno fokusirana bia, to znai: ti si sebino fokusirana, svi smo, i
tome se ne moemo protiviti, ak i na elijskom nivou naeg bia, mi
smo primorani da traimo poboljanje, da traimo bolje, vie
Vidite, pomalo je zeznuto, i mi shvaamo zato se alite, ali da ne
5

postoji kontrast, vi ne biste mogli traiti poboljanje, a sam kontrast


koji je odgovoran za poboljanje, je kontrast koji vi koristite kao svoj
izgovor kako ne bi krenuli u korak sa ekspanzijom. Zar to nije
interesantno? To je kao da imate prijatelja, rije prijatelj koristimo
veoma slobodno
(smijeh)
Imate prijatelja koji vas mui i maltretira do toke ekspanzije. Prokleti
prijatelj!
(smijeh)
Ovaj prijatelj vam prireuje momente tuge ve dugo, dugo vremena, ali
ga se jednostavno ne uspijevate osloboditi, jer uporno priate i priate
samo o tom prijatelju, i naravno, Zakon Privlanosti vam konstantno
prireuje tog prijatelja i zadrava ga u vaoj blizini.
(smijeh)
I konano, ako ste u mogunosti da pobjegnete od tog prijatelja na
drugi kraj planete, isti takav veoma brzo zauzme njegovo mjesto! Zato
to, kada imate neto aktivno u svojoj vibraciji, Zakon Privlanosti vam
samo jo vie donosi upravo to, iznova i iznova. Znai, imate tog
prijatelja koji vas maltretira do take ekspanzije, ali taj prijatelj ne zna
ovo to ti zna: on ne zna da treba da radi sve mogue da uini da se ti
osjea dobro.
(smijeh)
Pa on samo prati sopstvenu sebinu prirodu, i ini sve to je mogue
kako bi sebe usreio. On te toliko maltretira, i to tako odlino radi,
poput trna u peti! On je sa tobom ve dugi niz godina, i zbog te vae
veze ti se proiruje non stop. Mi bismo mogli veoma precizno rei, da
taj prijatelj, zbog kojeg i nisi ba sretna, da je on odgovoran za jedan
ogromni dio tvoje vibracione ekspanzije. Izvor u tebi je dobio veliku
korist zbog te neprijatne veze. A evo i interesantnog dijela: ti, kao i
veina ljudi koristi tog prijatelja i cjelokupno to kontrasno iskustvo, kao
izgovor da ne prati korak sa ekspanzijom koju ti je ono donijelo.
Upravo zbog toga, ti si ekstra, ekstra, ekstra ljuta na tog prijatelja.
(smijeh)
Vi ste gusto upleteni i vezani vibracijom. Ovaj prijatelj je sauesnik u
tvojoj ekspanziji, a ti koristi detalje vae veze kao opravdanje da se ne
proiri i zbog toga ti ta stvar ne da mira, i ne moe skrenuti misli sa
6

tvog prijatelja. Zato sve izgleda kao njegova krivnja. Da li ste primijetili,
kada vam se deava slina situacija, a svima se to deava bar do
nekog stupnja: neko vrijeme, to je ta osoba, onda je ona osoba, pa ona,
pa onda ova osoba Drugim rijeima, uvijek postoji neko koga koristite
kao svoj trenutni izgovor da ne dopustite sebi da se osjeate dobro.
Kada bi samo mogla spljotiti tu malu gnjidu na zemlju i ubiti je!
(smijeh)
E onda, kad njega ne bi bilo ja bih se osjeala odlino! Ne moe
istrijebiti svijet od stvari koje te nerviraju! Mora svoju vibraciju
proistiti od stvari koje te
ivciraju. A kada to uini, stvari koje te ivciraju ti ni ne mogu vie
prii!
Ne moe se otarasiti nieg u svojoj vibraciji jer ne postoji
ekskluzivnost u ovom Univerzumu baziranom na privlaenju. Postoji
samo dodavanje, prisvajanje, drugim rijeima, ako gleda neto i kae
: elim to! -ti ga ukljuuje u svoju vibraciju, a ako gleda neto to ne
eli i vie mu ne, takoe ga ukljuuje u svoju vibraciju. Jedini nain
da prestane da privlai neto to ne eli, je da poklanja panju
neemu to eli. Ali mora ii malim koracima. Mora sebi dati malo
olakanja. Ako ima neto aktivno u svojoj vibraciji, i ve neko vreme si
fokusirana na to, ne moe se odjednom prebaciti na drugi kanal kao
kad
mijenja radio stanicu. Drugim rijeima, moe se postepeno pomicati
na gore, svojom emocionalnom ljestvicom. Ako si se istrenirala, i to je
odlina rije da se to opie, na frekvenciju kukanja u vezi neega, i ok.
je, mi znamo da ima razloga za to i da ne izmilja, znamo da neko
vrijeme ve promatra tu grozotu, znamo da su oni mogli postupiti
bolje, mogli su biti prijatniji prema tebi, mogli su biti u harmoniji, da su
oni bili u konekciji sa svojim Izvorom, ti bi mogla samo da ih pogleda i
ve bi se osjeala bolje! Ti to zna, jer u tvom ivotu postoje neki ljudi
vrijedni ljubavi, koje je lako voljeti! Ne ba puno, ali ih ima!
(smijeh)
Veina ih je ispod dve godine
(smijeh)
ili imaju krznoili perije
(smijeh)
Veina ljudi ne kontrolira svoju vibraciju, i kada stane pred nekog i
7

kae mu:
Meni je potrebno da ti uvijek bude u poravnanju i konekciji sa sobom,
i sa onim to zaista jesi, da bi ja mogla, kada te pogledam, da takoe
budem u poravnanju sa onim to ja zaista jesam. -ti trai nemogue!
Ono to ti mora da uini, je da preuzme kontrolu nad svojom
vibracijom, i
kae svima:
Nije va posao da budete u poravnanju i konekciji da bi se ja oseala
dobro! Moj je posao, da gledam okolo u svom okruenju, prolost,
sadanjost i budunost, i naem stvari koje e me poravnati sa onim
to JA zaista jesam.
Drugim rijeima: vi traite ljubav na pogrenim mjestima, dragi
prijatelji!
(smijeh)
A mjesto gde elite da traite i naete ljubav je: vae proireno ja, vaa
ekspanzija, va Izvor Energije, dio vas koji je ljubav! Poravnajte se sa
tom vibracijom!
Ok. recimo na primjer, da koristite, ta god, kao izgovor da ne budete u
ravni sa onim to zaista jeste, i koristite svoj sistem navoenja-svoje
emocije, jer je to ono to su zapravo emocije, vai indikatori: to se
bolje osjeate, vie ste zatvorili rascjep izmeu sebe i sebe, to se gore
osjeate, to ste vie proirili rascjep
izmeu sebe i sebe. Ako se kronino alite kako se ne oseate dobro, to
znai da ste svoju vibraciju istrenirali tako da vam ona ne doputa
prijatan ivot. Vi kaete:
Pa ja imam milion problema da se alim!
A mi kaemo: sigurni smo da imate Jer kad istrenira sebe na
vibraciju kukanja, dobrobit je smrvljena tvojom navikom misli. Onda vi
kaete:
Pa dobro, kako onda da odviknem sebe od toga?
A mi kaemo: tako to e, to ee moe, posegnuti, namjerno i
svjesno, za najboljom misli o aktivnoj temi, koju moe nai gdje god
da se nalazi. Posezanjem za onim najboljim, umjesto za onim
najgorim. Tako to e konstantno udarati bubanj onoga to bi bilo lepo
da se desi, umesto udarati o bubanj svega onoga to bi bilo uasno da
8

se desi. Tako to e udarati u bubanj svega onog to voli u vezi


neega, umjesto svega onog to ne voli u vezi toga.
zakon privlaenja
Kada bismo te nekako mogli uvjeriti da si Izvor Energije koji te mono
zove ka dobrobiti koju zasluuje, i da ako poslua zov Izvora, i
vibraciono ga osjeti u sebi, i poslua vibraciju Izvora, i konstantno se
pomie u pravcu misli koje te
ine da se osjea bolje, ti e i pre nego to toga zaista bude svjesna,
zatvoriti taj rascjep izmeu sebe i sebe, u vezi svake teme koja je
trenutno aktivna u tebi, i postae radosno, ispunjeno, konstantno
napredujue, intuitivno, puno ljubavi, vitalano, uzbudljivo bie, kakvo si
roeno da bude.
(aplauz)
Nije to tako strano, jednom kada shvati kako to sve funkcionira,
drugim rijeima, ako sa ovog predavanja ponese kui samo
razumijevanje da si Izvor Energije, i da, dok si ovde, u ovom fizikom
tijelu, ako ne dozvoljava sebi da vibrira u skladu sa onim to zaista
jesi, jednostavno se nee osjeati dobro.
Evo kako kreativni proces funkcionira: Ti si Izvor Energije, dio tebe je
pristupio u ovo tijelo, miksa se sa drugima i konstantno lansira iz
sebe rakete elja naprijed, napijred gdje ih Izvor unutar tebe uzima. Da
li shvaa da je sve ono to se nalazi oko tebe, proirena verzija
prethodne vibracije. Sve je prvobitno vibracija prije nego to postane
oblikovana milju, i prije nego to postane oblik. ak i ovaj svijet koji
vidi, i koji se vrti u svojoj orbiti, je jednom davno bio samo vibracioni
koncept, a eto te sad, ljudsko bie u punom sjaju i svojoj fizikoj formi,
interpretira vibraciju ove toke ovoga vremena, prostora i realnosti.
Sve ono to zna oko sebe kao pravu pravcatu fiziku stvar, je samo
ekstenzija misli. Sve ono to dolazi u tvoju budunost, je ve sada
ispunjeno vibraciono, i ono je-kako ga mi nazivamo, tvoja vibraciona
stvarnost. Tvoje vibraciono skladite.
Mnogi ljudi nipodatavaju vibracionu realnost, a mi kaemo da ne
smijete nikad potcjenjivati vibracionu realnost, jer je sva realnost
potekla iz vibracione realnosti! I ona dolazi brzo, samo ako joj dopusti.
Vi ste na vodeem proelju; vrijeme manifestacije, od zaea misli do
poravnanja sa njom, mjeri se u sekundama u veini sluajeva. Vi ste na
rubu instant manifestacije mnogo puta ba iz ovog razloga. Vi niste
novi u kreiranju. Vi ste kreatori dugo, dugo vremena ve. I mnoge
stvari ste ve pokrenuli mnogo prije nego to ste doli u ovo fiziko
tijelo, imali ste svoje vibraciono skladite. Mnogo prije nego to su vaa
9

10

stopala dotakla ovu zemlju, a sada, sa posljednjim razgovorom koji ste


vodili sa nekim, sa posljednjom emisijom koju ste gledali na televiziji,
sa posjlednjom knjigom koju ste proitali, sa posljednjim filmom koji ste
pogledali, sa posljednjom milju koju ste pomislili, doprinjeli ste ovom
vibracionom skladitu i ono buja, i raste i uveava se Ono je jedan
gigantski vorteks privlaenja!
E sada, elimo da vam skrenemo panju, uli ste za Zakon Privlanosti,
ali tek nekolicina vas se tek pribliava da shvati njegovu pravu mo. To
je Zakon koji stvara svetove. To je ta rastua, kovitlava Energija. Kako
je nastala? Stavljali ste stvari u nju i pre nego to ste se rodili, stavljate
u nju svakog dana svog fizikog iskustva. To je taj Vorteks postajanja,
ista vibracija svih stvari koje elite, sve potanke detalje koje sta traili,
ona samo raste i raste i raste, a Zakon Privlanosti privlai sve skladne
okolnosti ka tome.
ta mislimo kad to kaemo: mislimo na stvari koje su vibracioni par sa
onim to je vaa elja. Niste imali ljubavnika, zatraili ste ljubavinika.
Imali ste ljubavnika koji je bio siromaan, zatraili ste ljubavnika koji
ima vie para.
(smijeh)
Imali ste ljubavnika koji vas nije ba volio, zatraili ste ljubavnika koji
vas zaista voli.. Imali ste ljubavnika sa kojim niste dijelili ivotne
stavove, zatraili ste ljubavnika koji dijeli vaa miljenja. Gradili ste
vibraciono skladite. I ono je vibraciono, ivo i realno, i ono privlai. I
evo vaih zahtijeva, na razne teme.
Va zahtjev pulsira i Izvor u vama se odmah baca na taj zahtjev, i stara
se o njemu, on ga zna, a Zakon Privlanosti, moni zakon koji stvara
svjetove prikuplja i privlai sve podudarne ljude, dogaaje, mjesta,
stvari sve ono to je neophodno da se ostvari ono to ste traili
postaje privueno ovim monim Vorteksom privlaenja.
Pitanje koje elimo da ti postavimo je:
Da li ti surauje sa njim?
Da li ti surauje sa vlastitom eljom?
Ne, ja sam smoren to je nemam.
Da li si vibraciono poklopljena sa svojim buduim ljubavnikom?
Ne, ljuta sam na onog to ve imam.
(smijeh)
Da li si vibracioni par sa dobrobiti koju eli?
Ne, ja sam se prikljuila on-line grupi, i mi se alimo. Mi se tako cijeli
dan alimo na to kako nam je teko. Ja sam, u svojoj ljudskoj formi,
jedan veoma anti-suraujui injenik svoje kreacije!
to se desi sa tvojom kreacijomDa li je dobiju drugi?
Ne, oni imaju svoje sopstvene manifestacije sa kojima izlaze na kraj.
10

11

Da li e moja kreacija otii?


Ne, samo e se uveati.
elimo da dosegne mjesto u sebi, gde si voljna, ne samo voljna,
odluna, ne samo odluna, nestrpljiva da otpusti potrebu za
kontroliranjem stvari koje je nemogue kontrolirati, kao na primer: ta
neko drugi radi. Usmjeri svoj ultimativni fokus i panju na jedinu stvar
koju moe da kontrolira, a to je kako se osjea svakom momentu.
elimo da kae sebi: odluujem da prihvatam ivot onakav kakav mi
dolazi, i da radim najbolje to mogu u sred bilo kakvih izazova. Nita
nikada ne poe naopako zato to znam da mi svaki djeli kontrasta koji
oseam, koliko god se
inio pogrenim, pomae da iskristaliem ta je ono to ja zaista hou.
To je stvar koju elimo da najbolje upamtite.
Kontrast, kako god vam izgledao u danom trenutku, beskrajno mnogo
doprinosi vaoj ekspanziji, a ono to nazivate: STVARI KOJE SU
POGRENE u vaem
ivotnom iskustvu, su zapravo samo distanca izmeu stvari koje su
potpuno u redu, i vaem trenutnom miljenju o tome.
Drugim rieima, kada bi samo mogli da prihvatite injenicu da ste
sakupili ogromnu koliinu vibracionog bogatstva, koje je za vas
spremno i eka da se svakog trenutka poravnate sa njime, a sve to
vam je potrebno da se poravnate sa tim bogatstvom je voljnost da
gledate u pravcu onoga to elite, to e vas automatski odvojiti od
gledanja u pravcu onoga to ne elite- va ivot bi se promenio na
bolje iste sekunde.
To je naa najsnanija poruka koju vam aljemo. ivot i treba da bude
dobar za vas.
Vi ivite, znali to ili ne, kao potpuni prijemnici uragana velianstva koji
tee ka vama u svakom trenutku, i odgovara na sve ono to ste traili.
Niko od vas nije izoliran kao neko ko ne bi trebalo da bude prijemnik te
dobrobiti. Svi vi ste u potpunom toku ovog uragana dobrobiti.
Kada to razumete i ponete da ivite sa stavom voljnosti da primite
korist te dobrobiti i svega divnog to zasluujete, to konstantno tee
ka vamakada uhvatite ritam svega toga, a najbolji nain da uhvatite
ritam je, da stojite upravo na mjestu gde jeste i da pronaete najbolje
aspekte svega onoga to vas okruuje, i da gledate stvari koje cijenite
iako ih moda nema ba mnogo, da traite oko sebe stvari koje vam
prijaju, iako moda postoji mnogo vie stvari koje vas nerviraju i
rastuuju, i da date svu svoju panju najboljim stvarima koje se
deavaju u vaem ivotnom iskustvu, sa odlunou da istrenirate sebe
na vibraciju najboljeg osjeaja koji moete nai u ovom trenutku.
Danas, bez obzira gdje idem, bez obzira to radim, bez obzira sa kim to
11

12

radim, moja je dominantna namjera da traim i gledam u stvari koje


me ine da se
osjeam dobro kada ih vidim, osjetim, dotaknem, okusim, ujem,
omiriim. Moja je dominantna namjera je da isfiltriram iz svog
iskustva, preuveliam i priam o onom najboljem to vidim oko sebe u
ovom trenutku. To je tvoja mantra.
Podesie svoju frekvenciju na najbolju vibraciju koju moe pronai, i
jo bolju, i najbolju, i najboljuI pre nego to shvati, vibrirat e u
beskonanosti onoga to se deava u tvom vibracionom skladitu, u
tvojoj vibracionoj realnosti. Ta vibraciona realnost se okree, i postaje,
a ako ti osjea strah, bijes, oaj, nisi ni blizu nje. Kada dospe do
beskonanosti nade, i pone da se osjea ispunjena nadom, ti si na
dobrom putu. Kada osjea nadu, ono te privlai jo vie, a u trenutku
kada pone da veruje i oekuje da ti se dese dobre stvari u
ivotu, ti si u Vorteksu. A kada se nae u Vorteksu ti vie nisi jedini,
injenik koji ne surauje, sada si injenik koji surauje, i ti dobija
manifestaciju da se
sastaje sa svim novcima koje si ikad eljela, sa svojim zdravljem, sa
svojom jasnoom, sa svojim ljubavnikom, prijatnim susjedima, i svim
stvarima iz tvoje okoline koje si ikad ejlela. Jednostavno se sastaje sa
svim divnim stvarima koje si stavljala u svoje vibraciono skladite,
jednom kada pone da dospijeva do toke kada vidi beskraj stvari
zbog kojih bi mogla da se osjea dobro.
Moe veoma lako istrenirati sebe da razmilja na taj nain, u roku od
jednog dana. A ve sutra bi mogla biti vibraciono toliko blizu onoga to
zaista jesi, da bi poela uviati dokaze, djela: bankovni raun koji se
promenio do cifre koju si
elela, ljudi u tvom susedstvu postaju prijatniji Posjeduje kontrolu
svega onoga to se susree sa tobom, kada preuzme kontrolu nad
vibracijom koju nudi. A ti postie kontrolu nad vibracijom koju nudi,
onog momenta kada se okrene i zapita, i pone da obraa panju
na to kako se osea. Kada
obrati panju na to kako se trenutno osjea, i namjerno se okrene u
pravcu onoga to ti vie prija i to te ini da se osjea bolje, postaje, i
to veoma brzo, vibracioni par sa onim to si postala. A onda, ljudi koji
te posmatraju kau:
ta se tebi desilo??? Stalno si sretna, non stop? Svaki put kada te
vidim, neka divna stvar ti se desila u ivotu.
A ti odgovori: Dovela sam sebe u Vorteks.
(smijeh)
A oni kau: to?
Dovela sam sebe do vorteks! Ja sam u Vorteksu!
12

13

to? Kako se ulazi tamo? Gdje su vrata? Hou i ja unutra!


A ti kae: Ti ima svoj sopstveni Vorteks. Mora osjetiti svoj put do
Vorteksa. Ne postoje oigledna vrata, niti tajna kombinacija brave,
nema napisanog scenarija, nema detaljnog uputstva
Kako da znam da sam na pravom putu?
Osjea se bolje nego maloprije.
E pa ja oseam da bih se mnogima osvetio!
Pa sigurno se kree u pravom pravcu. Kako si se osjeao pre osvete?
Nemono. Sada osjeam da bi se svetio
Odlino! Na pravom si putu.
Osjeam osvetu, i na pravom sam putu do Vorteksa sve dobrobiti???
Da, samo se nemoj vraati na nemo i bie na pravom putu
Dobro, a to ide posle osvete?
Bijes. Bie mnogo ljut na razne ljude
To mi je poznato.
E pa osjeti opet to.Kada si ljut ti si na dobrom putu. Bijes je bolji od
osvete. Blii je tvom Vorteksu.
A to ide poslije toga?
Frustracija, prezasienje, kukanje
Hm Otprilike mi je jasno, polako sklapam kockiceA ta ide poslije
toga?
Nada.
Ah, toga nije bilo ve dugo u mom ivotu.
(smijeh)
Onda se raduj nadi. Raduj se nadi. Jer kada se nae u stanju nade,
dolazi do Vorteksa. Povremeno, svakog dana, neto e se desiti, to e
ti dati dokaz da si namerni kreator sopstvenog iskustva. I ako moe da
se zadri u stanju nade, barem na dve ili tri stvari u svom ivotu,
dospijet e u Vorteks dovoljno duboko, da e poeti da vjeruje. Ako
moe da postigne to, da doe do stanja nade, a to nije teko,
dospijevat e u Vorteks dovoljno esto da e poeti da
vjeruje...
U to? -pitae va prijatelj.
Poet e da vjeruje u mo sopstvene misli. Poet e da vjeruje u
dobrotu ovog Univerzuma. Poee da vjeruje da je tvoje bie
dovoljno dobro i dovoljno vrijedno dobrobiti. Poee da vjeruje u mo
onoga to jesi. Poee da vjeruje u voljnost Zakona Privlanosti da
surauje sa tobom. Poet e da vjeruje da su sve sve stvari mogue.
Poet e da vjeruje da si kreator vlastite realnosti. Poee da
vjeruje da moe da kontrolira vlastite misli, tako to e obraati
panju na ono kako se osjea. Poet e da vjeruje
da moe biti, imati, raditi sve to poeli! To je ono to ja znam, sada
kada sam u Vorteksu!
(aplauz)
13

14

A to je to Vorteks? To je vibracioni, napredni oglaiva onoga to si


postala, i svih okolnosti i situacije podudarnih, koje je Univerzum ve
okupio, i koje ekaju tebe.
Zar nije lijepo uti ovako neto?
(smijeh)
Te stvari ekaju samo na tebe!!! One ekaju na tebe!
Dakle, ta ih sprijeava do tebe?
(smijeh)
Ne volim ovo!
Ne svia mi se ono!
Neu ovo!.
Zaista? Nebitne, nevane, jadne, male stvarice, koje svakodnevno
koristi kao svoj izgovor da ne ue u Vorteks. Zar nije to lijenost? Ako
lako moe potraiti misao nade, kao i pesimistinu misao, ili dati
kompliment, umjesto pomisliti neto loe, ili na primer pohvaliti svoju
vladuUf, hajde da ponemo sa neim lakim!
(smijeh)
Isto tako lako moe potraiti razlog zbog kojeg se moe osjeati
dobro, kao i razog zbog kojeg bi se oseala loe, isto tako vrlo lako
moe iskljuiti svoj TV, kao to si ga i ukljuila
Ako ita nae knjige, ili slua bilo ta to smo rekli, hoemo da zna
da sve to ti nudimo, i svaka rije koju Ester prevede iz nae vibracije,
je ponuena sa namjerom da ti pomogne da obnovi svoju svjesnost sa
validnim injenicama koje se poklapaju sa zakonima Univerzuma, jer
onog trenutka kada svjesno
pone da shvaa zakone, onakve kakvi jesu, i testira ih iz te
svjesnosti o njima, oni e ti svaki put bez izuzetka dokazati validnost
tih istina. Ti si kreator sopstvene realnosti. Bila si vrijedna svega
dobrog i pre nego to si se fokusirala u ovo fiziko tijelo, i jo uvijek
jesi, bez obzira na sve. Ti si mnogo vie vibracija Energije Izvora, nego
to si bie od krvi i mesa koje vidi. Zakon Privlanosti odgovara svima
jednako, na cijeloj planeti. Zakon Privlanosti koji odgovara svima, i
svemu, kae: ono to je slino-privlai se. Znai, bilo kakva vibracija
koja je aktivna, Zakon Privlanosti je ini samo jo vie aktivnijom. Tako
to donosi sve vie i vie stvari, koje se poklapaju sa tom vibracijom. Ti
si Izvor Energije, sa perspektivom kojoj Zakon Privlanosti odgovara, i
takoe si nefiziki, fokusiran, genijalni kreator na vodeem proelju,
ovde na vodeem proelju misli, u svom prekrasnom tijelu, u ovoj
realnosti ovog trenutka i mjesta savrene razliitosti, i Zakon
Privlanosti odgovara i tom aspektu tebe, takoe.
Zakon Privlanosti odgovara na oba tvoja vibraciona aspekta, ti osjea
harmoniju, ili ne, vezano za odnos ta dva aspekta. to se bolje osjea,
to si vie u harmoniji sa tim dijelom sebe, a to se gore osjea, taj
fiziki dio tebe nije u harmoniji sa ovim drugim dijelom tebe. Kada te
14

15

ivot, u tvojoj fizikoj formi, natjera da zna ta je ono to ne eli, on


te automatski tjera i da zna to je ono to eli, rekla to na glas ili ne.
A kada se to desi, ti emitira vibracioni zahtjev, koji onaj vei deo tebe
prima u sebe, i odgovara na njega, i postaje on u istom trenutku. I
Zakon Privlanosti istog momenta poinje da odgovara toj
novostvorenoj vibracionoj verziji tebe. Postoji vibraciona realnost koja
se konstantno uveava, to je ono ti ti zapravo jesi. Postoji i fizika
realnost, ono
to moe opipati, to si ve manifestirala, osjetila, namirisala, ula, ta
realnost je samo malo drugaija od vibracione realnosti i razlika je
jedino u tome, to si
fiziku relanost posmatrala ve dovoljno dugo, da ti ona konstantno
daje svjesnost i dokaz o tome kako ti vibrira.
Sve to ivi je manifestacioni indikator tvog miksa vibracija. Dobrobit
koja si ti, koja je u konstantnom procesu je toliko velika, i toliko duga,
da je vjena. Ta dobrobit e zauvjek trijumfovati, ali neki od vas e prvo
crknuti, da bi je iskusili.
Na ovim seminarima Zakona Privlanosti, gdje naglaavamo umjetnost
doputanja, to znai: pronai vibraciono poravnanje sa onim to ja
zaista jesam, mi pravimo ove seminare da bi vam pomogli da doete u
vibraciono poravnanje sa onim to zaista jeste. Da ivite ovaj ivot
onako kako ste i naumili. Da budete motiviranii, raspoloeni, puni iste
pozitivne energije, radijatori ljubavi, koja ste zapravo vi.
Najdominantnija injenica koja je pogreno protumaena u vaoj
fizikoj realnosti je, da kada neko uini neto to ti ne odobrava, da je
za tebe dobra ideja da non stop ukazuje na to, ili e u suprotnom toga
biti jo vie. A relanost je: to vie istie ono to ne eli, samo jo
vie dri sebe u konstantnom obrascu vibracije, koji ne doputa ono
to eli. A najmonija stavka, koju elimo da aktiviramo u tebi , i koja
e ti, to obeavamo, sluiti do kraja ivota je: Vjerovanje je samo misao
koju konstantno ponavljam. Vjerovanje je samo moja navika misli.
Vjerovanje je samo misao koju stalno prakticiram. Vjerovanje je samo
misao koju puno puta pomislim.
Zato je to bitno? Zato to, kad eli neto, a vjeruje u suprotno, tvoje
vjerovanje u tu suprotnost e sprijeiti da se desi ono to eli. Kada
eli
neto, i vjeruje u to, tu ne postoji separacija, nudi samo jedan signal,
i Zakon Privlanosti e ti ga donijeti ODMAH. Meutim, kada eli neto
i sumnja u to, ne vjeruje, ti nudi suprotstavljene vibracije i tako
moe drati sebe, u tom obrascu tapkanja u mjestu, itav svoj ivot.
elim to, ali
elim to, ali
15

16

elim to, ali


To je lijepo, ali se meni ne deava
Zaista bih eljela da imam to, ali sam to tako dugo htjela
Kada konstantno nastavlja govoriti takve stavri, kada konstantno
nastavlja da se suoava sa stvarnou, kada non stop udara
bubanj onog to jeste trenutno, samo dri u sebi aktivnim, taj obrazac
vjerovanja, a vjerovanje je samo misao koju ponavlja. Jedino te
vjerovanja koja gaji u sebi, dre na distanci od onoga to eli.
Dakle, ako je vjerovanje samo misao koju nastavljam ponavljati, a
mislim misli koje su u opziciji sa onim to elim, dakle, ona je razlog
zato ne dobijam ono to elim. Oigledno, ali interesantno.
Ako je vjerovanje samo misao koju ponavljam, ta bi bilo ako bi mislila
misao u koju ne verujem dovoljno dugo, da na kraju povjerujem u
nju? Ako je vjerovanje samo misao koju nastavljam da mislim, zato
onda ne bi mislila misli nade?
E pa Abrahame, to je glupo! injenice govore protiv toga!
E da, to je ta lana injenica o kojoj smo ranije govoriliDa je realnost
statina
Dakle, ja sam gradila ivot na lanoj pretpostavci, tako to sam se
suoavala sa stvarnou, tako to sam davala svu svoju panju na ono
to mi se ne dopada ak i Ester povremeno kae:
Pa Abrahame, to da radim kad je to istina -kao da je to ikakav
faktor u odluivanju emu e pokloniti panju, jer vjerovanje je samo
misao koju konstanmtno ponavlja. A vi, ljudi, ste stjecite toliko
mnogo neproduktivnih misli. Najvea od njih:
JA NISAM VIJjEDNA TOGA.
NEMA UIVANJA DOK NE PLATI CIJENU.
ROENA POD POGRENOM ZVIJEZDOM.
TO JE KARMA, SIGURNO.
MOJA MAMA JE KRIVA ZA SVE.
(smijeh)
VLADA, DRAVA JE KRIVA.
E u to biste ba voljeli da verujete, zar ne?
(smijeh)
DA SU ONI DRUGAIJI, SVE BI BILO LIJEPO.
elimo da ti kaemo: povrati natrag svoju mo, tako to e shvatiti da
je vjerovanje samo misao koju nastavlja ponavljti.
vjerovanje samo misao koju nastavlja ponavljti.
vjerovanje samo misao koju nastavlja ponavljti.
vjerovanje samo misao koju nastavlja ponavljti.poinjem vjerovati u
to
Kada pomislim misao, aktiviram vibraciju, a kada se vibracija aktivira,
na scenu stupa moja toka privlanosti. Dakle, ako nastavim da mislim
istu misao, i nastavim da i dalje aktiviram ovu istu toku privlaenja, i
Zakon Privlanosti nastavi da mi odgovara na ovu aktivnu vibraciju,
16

17

nastavit u da dobijam iste rezultate, ne zato to su istiniti, i ne zato


to je to REALNOST , ve zato to je to dosljedni odgovor Zakona
Privlanosti na misao koju non stop nastavljam da mislim. Dakle,a ko je
to misao koju stalno mislim, i dobijam rezultate koje ne elim, nije li
pogodno da ponem da mislim drugu misao?
Ali Abrahame, to nije loginoTi hoe da ja mislim neku flafastu,
zamiljenu, umiljenu, lanu, bajkovitu misao, i da stavim svoju glavu u
oblake ili je zabijem u pijesak? Hoe da se pretvaram da neto to
nije, jeste?
Da.
Hoe da fantaziram, da matam? Da koristim rijei koje nisu istinite?
Da.
Hoe da se pretvaram da sam vitka, kad sam debela?
Da.
Hoe da se pretvaram da imam novac, kad sam sirota?
Da.
Mi hoemo da mislite misli, koje se poklapaju sa onim to elite, dok ne
povjerujete u njih.I kada to uinite, sile Univerzuma e vam dati dokaz
onoga u ta vjerujete. Meutim, ako morate to vidjdti, prije nego to u
to povjerujete, to ne moe doi u vae iskustvo. Morate u to vjerovati,
prije nego to ga vidite, jer to je vjerovanje samo misao koju stalno
ponavljate. Znai, morate misliti misao, sve dok ona ne postane
realnost. Nastaviti sve dok ne povjerujete u nju, da ona zaista jeste.
Vrlo je jednostavno. Zavrili smo.
(smijeh)
Dakle, ta vas ometa da to uinite? Realnost, injenice Pa to?
Sve to vidite oko sebe, to zovete svojom realnou, je prije toga bila
samo misao, misao koju je netko mislio dovoljno dugo
Kada Ester kae: Abrahame, ali zar ne bi ja trebala tako razmiljati o
tom,e zato to je to istinito? -ta je istina do misao koju je mislilo
dovoljno ljudi, dovoljno dugo, mislilo, i mislilo, i davalo svu svoju
panju, sve dok nisu privukli njen ekvivalent. Postoje svakakve stvari u
vaoj okolini u koje vjerujete, koje se poklapaju sa onim to elite. Kao i
mnoge stvari u koje vjerujete, a koje opovrgavaju ono to elite. Kako
biste ih ikada sortirali? Kako da zna koja aktivna vjerovanja u tebi, su
ona koja ti slue, i koja aktivna vjerovanjan u tebi su ona koja ti ne
slue? Kako da zna koja su korisna, a koja smrtonosna? Korisna su
ona, od kojih se dobro osjea, kada ih pomisli. Smrtonosna te tjeraju
da se osjea jo gore kada ih pomisli.
Abrahame, postoji mnogo misli, koje kada mislim, nemam ba neki
osjeaj.
Samo nastavi da ih misli i one e se uveati, i uskoro e znati.
Drugim rijeima, to je ljepota Zakona Privlanosti. U ranim fazama
nee moi da osjeti razliku, ali to ih due misli , one postaju
17

18

aktivnije, a to aktivnije postaju, imaju veu mo privlaenja, a time i


oiglednije rezultate. Ba kao to ste i znali da e biti. To je savrena
okolina za kreatora da stvara. I to ste znali kada ste doli ovdje.
Dakle o emu elite da priamo?

18