You are on page 1of 1

POTVRDA O ODSUSTVOVANJU VOZAA

(REGULATION (EC) 561/2006 OR THE AETR)


(Popunjava se u tampanom obliku i potpisuje prije poetka putovanja
uva se uz originalni tahografski listi ili ispis iz digitalnog tahografa)
UNOS NETANIH PODATAKA U POTVRDI PREDSTAVLJA PREKRAJ

Popunjava prevoznik:
1.

Naziv preduzea/preduzetnika: DOO "JARANIPED" PLJEVLJA

2.

Ulica, potanski broj, grad: ILINO BRDO, 84210 PLJEVLJA

CRNA GORA (MNE)

3.

Broj telefona: 00 382 67 266 800

4.

Broj faksa:

5.

Adresa elektronske pote:

00 382 52 324 050

Ja, dolje potpisan:


6.

Ime i prezime: STOJI MILANKO

7.

Na radnom mjestu u preduzeu: DIREKTOR


Izjavljujem da je voza:

8.

Ime i prezime: DAMIR JUNUZ

9.

Datum roenja vozaa (dan, mjesec, godina): 27.11.1974.

10. Broj vozake dozvole, line karte ili pasoa: L.K. 709648109
11. koji je otpoeo sa radom u preduzeu (dan, mjesec, godina): 01.06.2009.
Za period:
12. od (as, dan, mjesec, godina):
13. do (as, dan, mjesec, godina):
14. bio na bolovanju ***
15. koristio godinji odmor ***
16. odsustvovao sa posla ili koristio slobodne dane ***
17. upravljao vozilom koje nije iz oblasti AETR-a ***
18. obavljao druge poslove osim upravljanja vozilom ***
19. bio raspoloiv ***
20. Mjesto: PLJEVLJA

Datum:

Potpis: ................................................................
21. Ja, voza, potvrujem da nijesam upravljao vozilom iz oblasti AETR-a tokom gore pomenutog perioda
22. Mjesto: PLJEVLJA
Potpis vozaa: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$

*** Izabrati jednu od ponuenih opcija

Datum: