Sie sind auf Seite 1von 2

Modalni glagoli

Modalni su glagoli oni koji, kada se koriste u reenici, uza sebe moraju imati jo jedan glagol. To su (prvo znaenje je primarno, a ostala
znaenja sljedeih glagola se koriste u frazama, kada se neto eli prevesti u duhu hrvatskog jezika):
drfen - smjeti, moi, knnen - moi, znati, mgen* - voljeti, mssen - morati, sollen - trebati, morati, wollen - htjeti, eljeti
*mgen: ovaj glagol ne oznaava zaljubljenost ve se misli na predmete, hranu...
Prezent modalnih glagola
Svi modalni glagoli su u prezentu nepravilni.
knnen

mgen

mssen

drfen
Lice Jednina Mnoina

Lice Jednina Mnoina

Lice Jednina Mnoina

Lice Jednina Mnoina

1.

ich darf wir drfen

2.

du darfst ihr drft

3.

er darf

sie drfen

sollen
Lice Jednina Mnoina

wir
knnen

1.

ich kann

2.

du kannst ihr knnt

3.

sie kann

sie
knnen

wollen
Lice Jednina Mnoina

wir
mgen

1.

ich mag

2.

du magst ihr mgt

3.

es mag

sie
mgen

wir
mssen

1.

ich muss

2.

du musst ihr msst

3.

er muss

sie
mssen

1.

ich soll wir sollen

1.

ich will wir wollen

2.

du sollst ihr sollt

2.

du willst ihr wollt

3.

er soll

3.

er will

sie sollen

sie wollen

Preterit i perfekt modalnih glagola


drfen smjeti (durfte, h., drfen ili gedurft) knnen moi znati (konnte, h., knnen ili gekonnt)
mgen voljeti (mochte, h., mgen ili gemocht) mssen morati (musste, h., mssen ili gemusst)
sollen trebati (sollte, h., sollen ili gesollt) wollen htjeti (wollte, h., wollen ili gewollt)
Preterit modalnih glagola
drfen knnen mgen mssen sollen wollen
* ICH:
durfte konnte mochte musste sollte wollte
* DU:
durftest konntest mochtest musstest solltest wolltest
* ER/SIE/ES: durfte konnte mochte musste sollte wollte
* WIR:
durften konnten mochten mussten sollten wollten
* IHR:
durftet konntet mochtet musstet solltet wolltet
* SIE:
durften konnten mochten mussten sollten wollten