You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 18

Jalan Cucur 18/13, Seksyen 18, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Kod Sekolah : BBA8224 Tel/Fax: 03-55422512
Email : bba8224@btpnsel.edu.my
________________________________________________________________________________________________
Rujukan Kami
: SKS18 100 - 1/1/
(
)
Tarikh
: 5 Januari 2015

Kepada Semua Guru dan Staf Sokongan,


Sekolah Kebangsaan Seksyen 18,
Jalan Cucur 18/13,
40200 Shah Alam, Selangor
Tuan,
PENGHANTARAN BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) TAHUN
2015
Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan hendaklah menghantar
dokumen diatas
seperti ketetapan berikut:
Tarikh
: 7 Januari 2015 (Rabu) hingga 10 Januari 2015 (Sabtu)
Masa
: 8.30 pagi 5.00 petang
Tempat
: Bilik Mesyuarat, SK Seksyen 18, Shah Alam
Cop Semakan
: Encik Asmui bin Kairon,
Guru Besar, SK Seksyen 18, Shah Alam
3. Tuan/puan dikehendaki merekodkan bukti penghantara pada Senarai
Semak yang
disediakan dan bagi melancarkan perjalanan PdP pada hari pertama tiada
urusan menandatangani buku tersebut pada hari Isnin.
Sekian harap maklum dan terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ,
Saya yang menurut perintah,

Ctasika
(ASMUI BIN KAIRON)
Guru Besar
SK Seksyen 18,
40200 Shah Alam
s.k:

PPD Petaling Perdana


Fail Timbul.