Sie sind auf Seite 1von 7

l

.
..
...
.
...

L)
,L

Polo Ind. Can Comellas, Zona Sur, parcela 1


08292 ESPARREGUERA(Barcelona)
Tel: 93777 55 17
Fax: 93 777 52 29
e-mail: betatrueba@infodisc.es
web: www.betatrueba.com

'!.:

19v~

S.L

l
'ic'

Relacin de
L
l

Trueba
.
.

Befa
.

..

aceites

2003
.
.

l
l
(,

Relacin tipo y cantidad de aceite


para horquillay motor de la gamma

Beta Trueba 2003.

l
..

.-..., ,c',:,"
._-cc'-,.",
" "c,,"'"
l

. '"

,=

..,.',...JJF,.,,:,,'

.- ---

[\
L

'1!I!Iiw'-""V:-'!!IIIiiiiiIIIt

---

"'

'

"

""

,
~"'JO!f-~
"

,
,, ,

,,

",

"

",

~Enid.Utd ,:CI:.
.,.,-, .'~
",

-- --

""

"

" .,.,"

,",'~,

"

r/;
"
,

"

,,,

'

."

"

'"

,'cc,

cA""'"

.".I..a
"

,'..."IIHiI.' ".
"'",.',
,1
"","

"

"."

1 1',.,,'"
,

, '1""

''

"

"'

""

"

"'" '

'

. ,

",,,,

"" ""

"

' "
'

' ' ""'

'

"..

"

,,

,,,

---",

""'

:,

,,

,, ,

.".,

"

'

'"

'
'

'

'

" ""

"'

,,.,

,,

'

,.

,, """,

".

. ,
"'",
,

".".

---"

""'~c"

"

'cc'
.

"

","7c"""' '

EIII
'

" ,,'/

c.''

"

"

'

c'

".,'"

'
,HDIJ,
- -- - --- -- - - - '",,"

' '

'

"

.'

""

"""'."",."",.'.,,~nUI~nH

, , , ,,, "

,"c --

'

""

"

...

'

"

'."..,."C"."~"cC'c

'

""..."",..

..

F""

'.c,c,

'

'

"'

-_u

":;--- 'tl

'

,c".c,cC,ccc,<k..,
'~'
'
" '''

','
'

""""

" " "

"

,W"

"

'

"'

"

""

""

"
'

"'

'

'

'

"

"

''

"

'

"

'

'

"'

,,

""

,,'

,', "

,,

',

' "

"

"

"

'"
,
,,",,

,,:'

,,

,,

,,

'

J~~,'"

.. ,\
"

"

- -- -

--

- -~

Aceiteshorquillas
Scooter
"-

BETAARK
DESCRIPCIN

CODIGO
HORQUILLA

TIPO DE ACEITE

CANTIDAD Y NIVEL
POR HORQUILLA
~

15.04000. 8.00

SCOOTER ARK 50 CC

DER Y IZQ.

SAE 15

Cantidad: 104 cc
SCOOTER ARK 50 CC

15.04003. 8.00

DER Y IZQ.

SAE 15

Cantidad: 135 cc

versoespecial

(
.....

-BETA EIKON
DESCRIPCIN

CODIGO
HORQUILLA

TIPO DE ACEITE

SCOOTER EIKON 50 CC

15.04001. 8.00

SAE 15

CANTIDAD Y NIVEL
POR HORQUILLA
DER Y IZQ.

-..

Cantidad: 104 cc
15.04002. 8.00

SCOOTER ARK 125 CC

DER. Y IZQ.

SAE 15

Cantidad: 135 cc
15.04002. 8.00

SCOOTER ARK 150 CC

DER Y IZQ.

SAE 15

Cantidad: 135 cc

r
-'

Enduro
BETARR-T100- RR-TI H- ELF- RR-T102
DESCRIPCIN

CODIGO
HORQUILLA

TIPO DE ACEITE

CANTIDAD Y NIVEL
POR HORQUILLA

ENDURO

15.08114.0.00

SAE 10

DER Y IZQ.
Cantidad: 300 cc

15.08114.0.00

SUPERMOTARD

SAE le)

DER Y IZQ.
Cantidad:

AT

SdF -=1,5

15-0&"(; .'iD

cc

30CJ

1>1:1<,Y /1:Q.
[' AJJTT!:>A!>:325ct;
2

--

;;

~._-_...----

"b

Tra!

7'

BETAREV-3

.. -

DESCRIPCIN

...

CDIGO
HORQUILLA

TIPO DE ACEITE

CANTIDAD Y NIVEL
POR HORQUILLA
DER Y IZQ.

REV-50

15.08133.0.00

SAE5

Cantidad: 180 cc
Nivel: 184 mm

REV.80

15.08134. 0.00

SAE 15

DER Y IZQ.
Nivel: 150 mm
DERECHA

::i:

Cantidad: 370+/.5 cc

REV.125/200/250/270

15.08046. 0.00

SAE5

Nivel: 60 mm
IZQUIERDA
Cantidad: 355+/-5 cc
Nivel: 120 mm

4lIl
BET A ALP

DESCRIPCIN

CODIGO
HORQUILLA

TIPO DE ACEITE

CANTIDAD Y NIVEL
POR HORQUILLA
DER Y IZQ.

ALP 4T 200 CC

15.08024. 0.00

SAE 10

Cantidad: 350 cc
Nivel: 120 mm

f)

Cruiser
~...

iJj

BE1"AEURO - JONATHAN
DESCRIPCIN

CDIGO
HORQUILLA

TIPO DE ACEITE

DER Y IZQ.

15.08026. 0.00

.,

15.08027.0.00

'"

SAE 7.5

CRUISER

CANTIDAD Y NIVEL
POR HORQUILLA

Cantidad: 470 cc
Nivel: 120 mm

')

"

--

.::.;.

lnfgntil
BETA MINlTRIAl- MINICROSS
DESCRIPCIN

CODIGO
HORQUILLA

TIPO DE ACEITE

MINITRIAL

15.03123.0.00

SAE5

CANTIDAD Y NIVEL
POR HORQUILLA
DER y IZQ.
Cantidad: 130 cc

MINICROSS 10"

15.03120.0.00

Grasa consistente

DER y IZQ.

MINICROSS 12 / 15"

15.03122.0.00

Grasa consistente

DER y IZQ.

-r--

"!
R
'-

"-

"""

i'I

'r

',~

;jI ""

'-

I::!

'" "'
..
". I
(

"'!

'"

'"

,.;

Aceite motor
Scooter
SETA 4RK
DESCRIPCIN

TIPO DE ACEITE

SCOOTER ARK 50 CC

SAE 20/30

CANTIDAD: --

--

Cantidad: 110 cc

~A'ElK~
CANTIDAD --

DESCRIPCIN

TIPO DE ACEITE

SCOOTER EIK.ON50 CC

SAE 20/30

Cantidad: 110 cc

SCOOTER ARK 125 CC

SAE 15W/50

Cantidad: 0.91

SCOOTER ARK 150 CC

SAE 15W/SO

Cantidad: 0.91

Enduro
BETA,aR-TlOO-RR-T/H-

[
L

~LF--RR-TRO2
CANTIDAD'

DESCRIPCIN

TIPO DE ACEITE

ENDURO

SAE IOW/40

Cantidad: 750 cc

SUPERMOTARO

SAE 10W/40

Cantidad: 750 cc

Trial

~ f

BETA~RE\l-3

CANTIDAD

DESCRIPCIN

TIPO DE ACEITE

REV-50

SAE 20/30

Cantidad: 900 cc

REV-80

SAE 20/30

Cantidad: 300 cc

REV-125/200/250/270

SAE 20/30.

Cantidad: 550 cc

4lR
\:S~""'.:':i't";:"".,
DESCRIPCIN
ALP 4T 200 CC

TIPO DE ACEITE
SAE 15W/SO

CANTIDAD

,
Cantidad: 850 cc

Cruiser

~--W&cl~_1tUW~;;;~
DESCRIPCIN

TIPO DE ACEITE

CRUISER

SAE 15W/SO

CANTIDAD'

Cantidad: 850 cc

...

lnfgntil

'_4WlM~~_i"
DESCRIPCIN

".
";i,!;t::~::&t~~;~
.,t~~~~f~{~:';;2tk~'~,~\;~~
.i, ~1h'~'

TIPODEACEITE

....

CAJ'w.AD

I
;

MlNITIAL

SAE 20W/30

Cantidad: 150 cc

MINICROSS lO"

SAE 20W/30

Cantidad: 150 cc

MINICROSS 12/15"

SAE 20W/30

Cantidad: 150 cc

'"

""-

: (
6

I
I

CODIGO

'

15-0782
15-0778
15-0785
15-0787
15-0797
15-0799
15-0791
15-0789
15-0794
15-0796
15-0798
15-0801
15-0803

I
[
I
Rw ~Ce.N ,
5Af 27

.1AA1I
lA

CARACTERISTICAS HORQUILLAS MOTOCICLETAS


DERECHA
MARCA
MODELO
TR-34/87
TR-34
TR-34 REPLICA
TR-34 CAMPEONATO
ALP-ST 240
ALP 240
TR-35/ALP ST.
ZERO'90
ZERO'91/SYNTITR-35'91
ZERO'92
ZERO'93
TECNHO (INVERTIDA)
TECHNO (CONVENCI)

Arp
LIT
t?i/G-r -R,p-r

bd:t;;:;

CARACTERISTICAS
15"-0784
15-0786
15-0790
15-0795
15-0794
15-0792
15-0811
15-0712

MARZOCCHI
MARZOCCHI
MARZOCCHI
MARZOCCHI
FORAL
PAIOL!
PAIOLl
PAIOLl
PAIOLl
PAIOLl
PAIOL!
,
PAIOLl
PAIOLl

HORQUILLAS

TR-34/50'87
TR-34/CAMP .'88
TR-35/50'90
ZERO-50/ALP-ST 50
ZERO-50
RK6-E
RK6
KTM EXC 50

MARZOCCHI
MARZOCCHI
MARZOCCHI
FORAL
PAJOL!
PAIOLl
PAIOLl
PAJOLl

IZQUIERDA

TIPO/CANTI.
TIPO /CANTI.
SAE 10/260 CC.
SAE 10/260 CC.
SAE 10/230 CC.
SAE 10/230CC.
SAE
10/260 CC.
SAE10/260 CC.
SAE
10/300 CC.
SAE 10/300 CC.
AGIP OSO 32 (SAE 10) 260 CC.
SAE 15/320 CC.
SAE 10/320 CC.
SAE 15/320 CC.
SAE 10/320 CC.
SAE 15/320 CC.
SAE 10/320 CC.
SAE 15/320 CC.
SAE 10/320 CC.
SAE 15/315 CC.
SEA 10/315 CC.
SAE15/315 CC.
SEA 10/315 CC.
SAE 15/310 CC.
SAE 5/310 CC.
SAE 5/360CC.
SAE 5/360CC.
5?/C c.
<'AE I O
.z;CJr:r" C;IJE (O
:500cc..5/1.#'
.O
J;;f))
,91r 1/)
CICLOMOTORES
SAE 15/210 CC.
SAE 15/210 CC.
SAE 10/210 CC
SAE 10/210 CC
SHELL HH 30SAE 7,5210 CC.
AGIP OSO 32 SAE 10 270 CC.
SAE 10/320 CC.
SAE 15/320 CC.
ISAE
15/190 CC.
SAE 10/190 CC.
AGIP ARNICA 46 SAE 15410 CC.
SAE 5/410 CC.
SAE 15/410 CC.

L
CARACTERISTICAS

15-0379
15-0378
15-0377
15-0381
15-0382
15-0397
15-0398

HORQUILLAS

TEMPO
TEMPO'94
CHRONO'94
QUADRA-95
CHRONO-502
QUADRA-96
ARK

PAIOLl
PAIOL!
PAIOLl
PAIOLl
PAIOLl
PAIOLl
PAJOLl

SCOOTERS
SAE 15/48 CC.
AGIP ARNICA 46
AGIP ARNICA 46
AGIP ARNICA 46
AGIP ARNICA 46
AGIP ARNICA 46
AGIP ARNICA 46

'1
.fJ:

"

L "
.

~
ik

"",,;

."
~

t/' GlE'>

L"

SAE 15/53 CC.


SAE 15 65 CC.
SAE 15 65 CC.
SAE 1565 CC.
SAE 15 65 CC.
SAE 1565 CC.
SAE 15 120 CC.
I
I

!l t'W 15~o
Ij/J/J,b 3C)

X{V
t \

01~UAJ

~lt

\. l

l
I

- - ..- .~.